Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag"

Transkript

1 + Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag

2 + Velkommen! Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag! Vi håper du vil trives som beboer i blokken vår. Vårt borettslag er et frittstående borettslag, og stod ferdig bygget i mai Det er 27 leiligheter i denne blokken, som har adresse Breivikveien STAVANGER. Forretningsfører er Stavanger Boligbyggelag (SBBL) Blokken har eget styre, bestående av styreleder og to styremedlemmer. Kontaktinformasjon til styre vil til en hver tid være oppdatert på eget skilt som henger ved heisen i 1. etasje. Du kan alltid nå oss på mail:

3 + Nøkler Hver leilighet ble levert med tre nøkler. I tillegg til din leilighet passer nøkkelen til hovedinngangsdøren, postkassen, boden og til teknisk rom i U1 der du finner hovedsikringsskap og fjernvarmeanlegget. Den fungerer også i den røde døren ved garasjeportene for enkel adkomst til butikk og søppelcontainer. Dersom du er ny eier av leiligheten ber vi deg kontrollere at du har fått utlevert tre nøkler ved overtagelse. Dersom du leier din bolig vil gjerne eier beholder en av nøklene. Styret har ikke masterkey, og kan derfor ikke hjelpe deg dersom du er låst ute fra din leilighet. Det benyttes systemnøkler, og disse kan ikke kopieres hos en nøkkelsliper. Trenger du flere nøkler, må du kontakte styret som må fylle ut et bestillingsskjema.

4 + Heis Blokken har en såkalt båreheis som dekker alle etasjer. Styret har inngått serviceavtale på heis som sikrer jevn drift. Skade på heis (hærverk) dekkes ikke av serviceavtale, og slike kostnader kan bli fakturert de som har utøvet skadeverk. Skulle heisen stoppe med personer om bord, kan du trykke, og holde inne alarmknappen for kontakt med vaktselskap som vil rykke ut, og hjelpe deg ut av heisen. Ved flytting ber vi beboere om å vise hensyn, slik at heisen ikke blir okkupert for lenge av gangen.

5 + Brannalarm-anlegg Denne blokken er utstyrt med felles brannvarslingsanlegg. Det finnes røykdetektorer i hver leilighet, og i en av disse også en sirene. Ved alarm vil sirener gå i hele blokken. Brannalarmen er også direkte koblet til brannvesenet. Brannsentralen sitter på veggen mellom 1. og U1. Vi gjør oppmerksom på at unødvendige utrykninger fra brannvesenet medfører kostnader som belastes den som har utløst en falsk alarm. Har du ved et uhell utløst falsk alarm, ring 110 umiddelbart og avlys utrykning for å unngå kostnader. Se ellers egen branninnstruks for borettslaget. Det er strengt forbudt å koble ut eller dekke til branndetektorer. Dette vil vises i brannsentralen, og avdekkes dette vil en bli tildelt advarsel.

6 + Branninstruks Ved full alarm skal blokken evakueres. Dersom brann bekreftes, ring 110 umiddelbart, og meld i fra. Møt brannvesenet når de kommer. Benytt ikke heis ved brann, bruk trappene. Lukk vinduer og dører. Kan du ikke evakuere via korridor, trekk ut på balkong og tiltrekk deg oppmerksomhet fra hjelpemannskaper. Ved forvarsel, skal alarmstedet undersøkes, og forvarsel avmeldes dersom det ikke er brann. Branndetektoren som har slått ut vil lyse rødt. Branntavlen vil vise hvor forvarsel eller alarm er utløst. Det er påbudt med minst ett 6 kg brannslukningsapprat i hver leilighet, og dette ble levert nytt sammen med leiligheten. Dersom det er brukt eller fjernet må dette erstattes av den enkelte.

7 + Postkasse Hver leilighet har sin egen postkasse. Disse er plassert rett innenfor hovedinngang i 1. etasje. Nøkkelen til din leilighet passer til din postkasse. Husk å merke postkasse tydelig med navn og leilighetsnummer. Dette er ditt personlige ansvar. Ønsker du ikke reklame, anbefaler vi deg å sette på et nei takk merke på postkassen. Disse fås gratis på alle postkontor / post-ibutikk. Reiser du bort i lengre perioder anbefaler vi deg å bestille oppbevaring av din post gjennom Postens oppbevaringstjeneste (mot betaling) eller avtal med en nabo som kan låne din nøkkel og ta inn posten for deg. Husk også avisen om du har dette.

8 + Garasje og bod Hver leilighet i vår blokk har en egen biloppstillingsplass i garasjeanlegget, enten i U1 eller U2. Det følger også med en garasjeportåpner. Dersom du har flere biler må du leie en ekstra plass ved å spørre beboere som ikke har bil om å få lov til å leie deres plass. Det følger også med en egen låsbar sportsbod i garasjeanlegget til hver leilighet. Lyspæreskift i hver bod er ens personlige ansvar. Ettersom området er under opparbeidelse finnes det for øyeblikket ikke egne gjesteparkeringsplasser. Inntil videre kan gjester parkere utenfor den nedlagte Biker Street, eller til venstre for Kiwi. Husk å følge parkeringsanvisninger. Det kommer ytterligere noen parkeringsplasser der JMs byggebrakker nå står plassert.

9 + Strøm Det finnes et sikringsskap i hver leilighet. Strømmen skal som hovedregel leses av hver måned (personlig ansvar). Ut over dette finnes det et hovedsikringsskap i eget rom i U1. Din nøkkel passer her. I skapet finnes en hovedsikring til din leilighet. Sjekk denne før du kontakter styret eller elektriker. Strøm i fellesarealer dekkes av felleskostnader hver enkelt betaler hver måned. Forbruk av strøm og fjernvarme i egen leilighet dekkes av deg selv.

10 + Varmtvann Denne blokken blir forsynt med fjernvarme. Dette gir deg varmt vann, samt oppvarming av bad og via panelover i stue. Det finnes derfor ingen varmtvannsbereder i din leilighet. Forbruket i hver enkelt leilighet avleses en gang i året, og faktureres etter forbruk. Du finner eget fjernvarmeskap i din leilighet med egen måler, og stoppekran. Her kan du også utføre visse justeringer på hvor varmt vannet til din leilighet skal være. Se i huseierboken (FDV) som skal følge leiligheten for fremgangsmåten. Reiser du bort for en periode anbefaler vi at du reduserer varmen i leiligheten via de trådløse termostatene, slik at du ikke får unødvendige høye fjernvarmekostnader.

11 + Søppel Denne blokken praktiserer sortering av avfall. Det finnes nedgravningscontainere på nedsiden av blokken langs Breivikveien ved Kiwi. Vi sorterer restavfall, mat,- papir,- og plastavfall. For å få tilgang til containerene må du bruke en kodebrikke som låser disse opp. Denne/disse skal følge leiligheten ved overtagelse. Glass og metall må sorteres og kastes i containere utplassert av kommunen (også noe mulighet for dette hos Kiwi), og skal ikke kastes i restavfallet. Spesialavfall må ikke kastes i restavfall, men leveres på egnet mottak. NB: pass på så du ikke mister kodebrikke eller nøkler i containerene når du åpner disse. Styret kan ikke få disse ut igjen om uhellet skulle være ute. Kontakt i så tilfelle Renovasjonen i kommunen for hjelp (kostnader kan påløpe).

12 + Ventilasjon Hver leilighet er levert med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. I alle leiligheter finnes eget skap for denne enheten. Her finnes også en bryter for viftehastighet. Resten reguleres fra kjøkkenventilatoren. Vi anbefaler deg å lese bruksanvisningen som finnes i huseierboken for best mulig effekt av ventilasjonssystemet. Vifteenheten har også et luftfilter som må skiftes minst en gang i året for optimalt inneklima. Dette er ens eget ansvar å skifte. Dette bestilles hos System-Air i Sandnes for egen regning. Det er viktig at disse skiftes minst en gang i året, da de trekker til seg all skitt og støv som kommer fra uteluften. Dermed blir disse svært skitne, og mister sin effekt etter ett år.

13 + Forsikring Blokken har egen bygningsforsikring som dekkes av felleskostnadene. Merk at dette ikke er en innboforsikring. Dette er du selv ansvarlig for å tegne hos ditt forsikringsselskap. Sørg for at du har god nok dekning. Innbrudd- og tyveri i sportboder og biler må dekkes av den enkeltes innboforsikring eller bilforsikring. Ødelagte sportsboddører dekkes av bygningsforsikring. Dersom du har en parkeringsplass i tilknytning til din sportsbod anbefaler vi at du parkerer så tett opp mot døren som mulig, slik at det blir umulig for en eventuell innbruddstyv å få åpnet døren.

14 + Grilling Det er tillatt å grille på balkonger, men det er KUN gass,- eller elektrisk grill som er tillatt. Kullgriller og bruk av tennvæske er forbudt i borettslag. Sørg for å stenge av gassen eller skru av strømmen etter grilling. Får styret kjennskap til at det benyttes kullgrill, vil det bli utstedt advarsel, med anmodning om å fjerne kullgrillen. Sørg alltid for å ha slukkemidler/brannteppe tilgjengelig ved grilling. Sørg for at grillen ikke står i nærheten av brennbare materialer / kledning.

15 + Rengjøring Alle fellesarealer rengjøres en gang i uken. Denne rengjøringen dekker ikke vask av vegger, vinduer eller dører. Vær derfor forsiktig så disse flatene ikke skitnes til unødvendig. Styret vil etter en vurdering leie inn ekstra renhold på disse flatene når dette er nødvendig. Rengjøring av fellesarealer dekkes av felleskostnadene. All annen rengjøring i ens egen leilighet, inkludert vinduer inn- og utvendig er eget ansvar. Noen vinduer kan være svært vanskelige å nå, og i spesielle tilfeller kan styret påta seg ansvaret for at disse vinduene blir vasket på borettslagets regning.

16 + Internett Blokken er tilknyttet Lyse og Altibox sine tjenester. Dette innebærer at alle leiligheter har tilgang til høyhastighets internett gjennom fiberkabel. Kostnaden for internett er ikke dekket av felleskostnadene, men gjennom avtale med Lyse har vi egne fordelaktige priser på månedsabonnement. Kostnaden faktureres sammen med strømregningen en gang i måneden. Abonnement bestiller du selv hos Lyse. Du bestemmer selv om du vil oppgradere hastigheten på linjen, og dette betaler du for over samme faktura som strømregningen.

17 + TV og ip-telefoni Ut over internett, leverer Altibox TV-signaler og ip-telefoni, samt alarmtjenester via fiberkabelen til din leilighet. TV-basispakken er inkludert i felleskostnadene, men faktureres som egen kostnad sammen med felleskostnadene. Hver leilighet har montert en egen hjemmesentral fra Lyse. Denne er som oftest montert i tilknytning til sikringsskapet. En kan selv utvide TV-pakkene samt bytte til HD/PVR dekoder (opptaksfunksjon) ved å kontakte Lyses kundesenter. Her kan man samtidig bestille ip-telefoni (vanlige telefonapparater kan benyttes) og alarm via Nor-Alarm. Slike utvidelser dekkes av den enkelte, og betales over en samlefaktura til Lyse en gang i måneden.

18 + Teknisk Hver leilighet har to eller tre tekniske skap, ett for strøm (sikringsskap og spredenett for internettpunkter og hjemmesentral fra Altibox), ett fjernvarmeskap med egen fjernvarmemåler og hovedstoppekran for vannet og et ventilasjonsskap. Gjør deg kjent med disse og hvordan de fungerer. Les mer om dette i huseierboken som følger leiligheten. I eget rom i U1 finnes hovedsikringskap for blokken, samt egen leilighet. Benytt egen nøkkel. Nøkkel til hovedsikringsspaket ligger oppå skapet.

19 + Oppslagstavle Ved siden av postkassene i 1. etasje finnes det en oppslagstavle der styret formidler viktige beskjeder til alle beboere. Vi anbefaler alle å følge med på disse oppslagene. På vår hjemmeside vil du finne den samme informasjonen, samt annen relevant informasjon. På heisen i 1. etasje vil du også finne en liste over kontaktinformasjonen til styret.

20 + Framleie En egen bestemmelse regulerer de forholdene der andelseier selv flytter ut og loven sier at slikt fremutleie kan skje i inntil tre år. Begrensningen i loven er imidlertid at andelseieren eller noen nærstående må ha tatt boligen i bruk, og bodd der minst ett av de siste to årene. Videre er det slik at styret må godkjenne vedkommende. Dersom de to første vilkårene er oppfylt kan styret altså kun nekte dersom det foreligger omstendigheter ved den som skal bruke boligen som gjør at avslaget fremstår som saklig, typisk en berettiget frykt for at vedkommende vil være til sjenanse for de øvrige beboerne. Sistnevnte representerer imidlertid ikke noen innskrenkning i fremleieretten som sådan, i det andelseieren i stedet kan leie ut til noen annen. Andelseieren vil fortsatt ha tillatelse til å leie ut. Styret skal ha skriftlig søknad fra alle som skal leie ut, og styret skal først godkjenne leietakeren FØR denne kan flytte inn.

21 + Ordensregler Vårt borettslag benytter standard ordensregler for NBBL. Noen hovedtrekk lister vi opp her: Alminnelig ro kl. 23 hverdager, og kl. 24 fredag og lørdag. Holder du fest, informer gjerne omkringliggende naboer. Sørg for å holde dører og vinduer lukket for minimal støy. Ikke kast søppel eller annet avfall i fellesarealer, eller på plenen på utsiden. Ikke kast flasker, sneiper, korker eller lignende utenfor balkongen. Hold din egen balkong ren og ryddig, og sørg for at ikke noe blåser ned fra balkongen. Husk å holde sluken fri for gjenstander og rusk, slik at vann får renne fritt til sluket. Skade på bygning grunnet manglende renhold av sluk kan medføre økonomisk ansvar dersom det oppstår skade på bygningen. Sykler skal ikke oppbevares i oppganger eller korridorer. Barnevogner skal plasseres slik at de ikke utgjør noen fare ved en eventuell evakuering. Brudd på ordensregler / vanlig folkeskikk vil kunne medføre advarsel fra styret, og mulig utkastelse og tvangssalg av andel dersom forholdene gjentar seg.

22 + Ytre rom Det er ikke tillatt å montere noe på balkong eller bygget for øvrig, så som parabolantenne, varmepumpe eller utføre andre fasadeendringer som ikke er godkjent av styret. Det foreligger et vedtak om at innglassing av balkonger er tillatt etter gitte kriterier som fasong og leverandør. Vurderer du innglassing av din balkong må søknad med tegninger sendes styret for godkjenning på forhånd. Beising av utvendig trevirke/mur skal kun skje gjennom felles beising av blokken (dekkes av felleskostnader), og annen farge enn blokkens farge er ikke tillatt. Er du i tvil om hva du har lov til kontakt styret på forhånd! Ulovlig montert utstyr vil bli beordret fjernet for eiers regning, så for å unngå dette, anbefaler vi at man alltid forhører seg med styret i forkant.

23 + Nærområdet Rundt blokken finner du gode turstier med badeviker og bryggeplasser. Nærmeste dagligvare er Kiwi og Rema 1000, men du finner både Ica og Rimi ved Støperigården og Badedammen. Buss nr. 4 går på utsiden av Søylandsgate i retning sentrum. Det går også en expressbuss til Forus i rushtider. Gangavstand til sentrum er 25 minutter. I Hillevåg finner du både Meny og Kiwi, samt Kilden kjøpesenter med gratis parkering og en rekke andre servicetilbud. Nærmeste postkontor er post-i-butikk i ICA i Støperigården. Nærmeste spisesed er Pizzabakeren og Ostehuset øst. Se for øvrig ostpluss.no for mer informasjon om området. For bussruter se kolumbus.no

24 + Styret Styreleder: Ole Andre Torjussen mail: Styremedlem: Hanne Posch tlf: mail: Styremedlem: Lars Strøm tlf: mail: Fellesmail til alle i styret: Internett for borettslaget: f.no Styret er valgt av Generalforsamlingen som avholdes en gang i året. Kun andelseiere har stemmerett på Generalforsamlingen. tlf: Har du ytterligere spørsmål, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi anbefaler å bruke vår e-post adresse. Vår målsetning er å svare alle innkomne mail innen 6 timer. Styremedlem Hanne Posch er beboerkontakt for nye beboere, og hun kan kontaktes for en omvisning i blokken, og visning av enkelte installasjoner i leiligheten din. Velkommen til oss

25 + Kontakt styret Vi håper du fikk nytte av denne informasjonen. Dersom du trenger ytterligere hjelp, må du gjerne sende oss en mail til vår felles mailadresse, og vi svarer så raskt vi kan. Husk å jevnlig sjekke våre nettsider eller oppslgstavle for ny- og oppdatert informasjon. Nok en gang, velkommen! vi håper du vil trives

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 Se også hjemmesiden vår: http://web2.herborvi.no/1648/ Revidert 19.08.2015 TV / Internett

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD...

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... UTGAVE 2011 LITT HISTORIE... 4 HUSORDENSREGLER... 5 GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... 8 9. FORSIKRINGSORDNINGEN...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 Se også hjemmesiden vår: http://web2.herborvi.no/1648/ Revidert 29.06.12 Antenneanlegg

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00.

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00. - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1. GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer