Seriøsitet. Utfordringer og utvikling. Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seriøsitet. Utfordringer og utvikling. Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK"

Transkript

1 Seriøsitet Utfordringer og utvikling Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK Adm. direktør Sverre A. Larssen, Byggenæringens Landsforening - BNL 1

2 Byggenæringens Landsforening (BNL) Nest største landsforening i NHO Ca 3800 medlemsbedrifter Over årsverk Mer enn 100 mrd. kr i omsetning 2

3 Byggenæringens verdikjede BNLs bransjer i verdikjeden INDUSTRI HANDEL UTFØRENDE RÅDG./ ARKITEKTER BYGGHERRE/ FORVALTNING Boligprodusenter Byggevare Bygningsautomatisering Trevare Trelast Ventilasjon-/energiteknikk Anleggsgartnere Blikkenslagere Byggmestere Entreprenører bygg og anlegg Klimaentreprenører Korrosjons/isolerings-entreprenører Maler- og byggtapetserere Murmestere Rørleggere Takentreprenører Ventilasjonsentreprenører Foreningen Næringseiendom 3

4 Viktige utfordringer for byggenæringen 1. Størrelse og betydning 2. Globalisering 3. Seriøsitet / Omdømme 4. Forutsigbare rammebetingelser 5. Miljø og energi 6. Infrastruktur 7. Eiendomsforvaltning /offentlig byggevirksomhet 8. Innovasjon 9. Samspill/kommunikasjon 10. Utdanning/rekruttering 4

5 Byggenæringen - en av Norges viktigste næringer Næringen utgjør ansatte i bedrifter med 370 milliarder kr i omsetning Ca sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte avhengige av aktiviteten i byggenæringen 5

6 Byggenæringen har bygd velferden Byggenæringen har de siste 100 år skapt verdier i form av bygninger og anlegg på 3200 mrd kr (3 x dagens oljefond) Dette er 2/3 av Norges realkapital og grunnlaget for all verdiskaping 6

7 Sysselsetting i utførende del av bygg og anlegg Sammenlignet med primærnæringene Troms/Finnmark 2004 Fordelt på regioner / Nordland 8 000/7 000 Møre og Romsdal 9 000/7 000 Sør- og Nord-Trøndelag / Hedmark/ Oppland Hordaland/ / Sogn og Fjordane Akershus / Buskerud/Telemar / 3000 k /5000 Oslo / 0 Aust- og VestAgder og RogalandVestfold/Østfold / / Totalt: personer ansatt i utførende del av bygg og anlegg Totalt: personer ansatt i primærnæringene 7

8 gangsetting av nye boliger og beregnet etterspørse Registrert Beregnet

9 eregnet byggebehov med dagens befolkningsvekst Boligbestanden må øke med vel i året for å holde tritt med befolkningen. Avgangen er beregnet til Økt levestandard bidrar også.. Antall boliger Økt levestandard øker etterspørselen med i året Av nybyggingen går med til å erstatte avgangen av eldre boliger Boligbestanden må øke med vel for å holde tritt med befolkningen 9

10 Private næringsbygg (industribygg, kontor- og forretningsbygg, lagerbygg, hoteller ) Registret igangsetting Anslått etterspørsel *) *) På bakgrunn av utviklingen i renter og arbeidsledigheten kvm

11 Fritidsboliger Areal i 1000 kvm Priser på brukte boliger (indeksert)

12 ROT Boliger Registrert markedsvolum og anslått etterspørsel Mrd kr Registrert Anslått etterspørsel Prognoser Basert på renter, bruktboligpriser og husholdningenes forventninger 12

13 Hva er globalisering? En bevegelse i retning av: Nedbygging av markedsgrenser Endring av arbeidsdeling mellom nasjoner Endring av bedriftsstrukturer Økt omstillingsdyktighet Krav om hurtighet Økende grenseløs konkurranse 13

14 Aldri før i fredstid har forhold utenfor Norge betydd så mye for hva vi kan foreta oss her hjemme. Globaliseringen er dramatisk. Det dreier seg om en fundamental endring av arbeidsdelinger i verden, og dette har ikke norske politikere erkjent. Eivind Reiten, Hydro 14

15 plever bedriften økende konkurranse fra utenlandske bedrifter eller arbeidskraf ,5 % 47,5 52,5 % 52,5 a b Ja Nei a a b b 15

16 Hvorfor benyttes innleid utenlandsk arbeidskraft? ,3 % 78,3 a a 1,4 % 1,4 b b 20,3 % 20,3 c c a b c Mangler kapasite blant egne ansat Bedre kvalitet på utenlands arbeidskraft Billigere å leie inn arbeidskraft enn ansette egne 16

17 ar denne konkurransen fått noen konsekvenser for bedriften 65 62,7 % 65 62, a b c Tap av markedsandeler Redusert inntak av lærlinger Stopp i inntak av lærlinger ,6 % 43,6 d e f Permittering av ansatte Bedre samarbeid/samhold internt i bedriften Reduserte lønnskra ,1 % 22,1 11,3 % 11,3 12,3 % 12,3 14 % % % 10 g h Mer fokus på kvalit og produktivitet Omorganiseringer/ skapsetableringer s at egen bedrift har mulighet til å benyt billig utenlandsk arbeidskraft a a b b c c d d e e f f g g h h 17

18 18

19 To markeder Seriøst Useriøst 19

20 Seriøse bedrifter: Følger norsk lov Tarifflønn Arbeidsgiveravgift Pensjonsordning Lærlingeordning, opplæring Moms Arbeidstidsbestemmelser Internkontroll og HMS Brakkestandard Kvalitetssikring Garantier, stdr.kontrakter Reklamasjonsrett Useriøse/svarte bedrifter: Kriminell virksomhet Betaler ikke tarifflønn Betaler ikke arb.giveravgift Ingen pensjonsordning Ingen lærlinger, ingen videreutd Skatte og moms-unndragelse Følger ikke arb.tidsbest Følger ikke regelverket Uverdige bovilkår Usikker kvalitet Ingen garantier Usikkerhet reklamasjoner 20

21 Hva sparer en bedrift som jobber svart? Eksempel: Jobb 1 mill, 1500 timer Lønn, sparer min 50,- pr.t Arbeidsgiveravgift, 14,1% Sykelønn (5%) Feriepenger Yrkesskadeforsikr Sikring, HMS Garanti, regnskap, pensjon SUM min

22 Respektert og seriøs byggenæring! 22

23 23

24 Seriøsitet i Byggenæringen Seriøsitetsprosjektet ble igangsatt i 2002 etter initiativ fra Byggenæringens Landsforening (BNL) 24

25 Styringsgruppen Adm. direktør Sverre A. Larssen, BNL - leder Forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet Forbundsleder Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsf. Skattedirektør Svein Kristensen, Skattedirektoratet Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet Adm. dir. Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet Toll- og avgiftsdir. Øystein Haraldsen, Toll & avgiftsd. Direktør Ida Børresen, Utlendingsdirektoratet Direktør Magne Fladby, NAV Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet Vegdirektør Olav Søfteland, Statens Vegvesen Konserndirektør Helge Schiager, Skanska Norge AS Adm. direktør Ole-Martin Utgaard, Utgaard AS 25 Pr

26 Det ble utarbeidet et manisfest som forpliktet deltakerne til et samarbeid mot useriøse aktører innenfor næringen. 26

27 Seriøsitetsprosjektet skal: Gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene å fortsette sin virksomhet Sørge for at det blir en mer likeverdig konkurranse mellom seriøse aktører Sikre arbeidsplassene i de seriøse bedriftene Bedre næringens troverdighet og omdømme 27

28 Hvilke problemstillinger står vi overfor? En omfattende byggeplasskontroll i april 2003 i Østfold, Akershus og Oslo avdekket bl.a.: Mangelfull rapportering av utenlandske arbeidstakere. Ca 80% ikke korrekt innmeldt til Sentralskattekontoret 28

29 Seriøsitet i byggenæringen Seriøsitetsprosjektet gjennomførte et pilotprosjekt som ga grunnlag for videre satsing Pilotprosjekt: Akershus festning Byggherre: Forsvarsbygg 29

30 Erfaringer Akershus Festning Skanska: Blant noen av våre kontraktmedhjelpere finnes en grunnleggende uærlighet 30

31 Skanska erfarte videre Vi har avdekket flere useriøse selskaper: Manglende registreringer til Sentralskattekontoret, både av ansatte og selskap Manglende innbetalinger av MVA og skattetrekk Kontraheringer i flere ledd. Vanskelig å kontrollere de neste leddene. Generelt: Det er vanskelig å bevise at de har gjort noe ulovlig Vi får ikke ut opplysninger fra myndighetene fordi de er taushetsbelagte Det krever store ressurser og kunnskaper å avdekke ulovligheter 31

32 Kontraktkjeden UE U UE UU UE UUU UE Vi kjøper over 60% av våre omsetning fra underentreprenører Flere av våre UE kjøper betydelige andeler av sine leverandører/ue Vi har ikke oversikt??? Utfordring: Hvordan kontrollere og følge opp kontraktskjeden? 32

33 Skanska erkjente at de stod overfor en verden de var uforberedt på Vi har tildels å gjøre med «profesjonelle» kriminelle Vi mangler kunnskap Vi har ikke ressurser i prosjektene til «hindre» useriøse leverandører De useriøse må stoppes allerede i tilbudsfasen BAE-næringen må selv ta et ansvar for å rydde opp 33

34 Skanska s konklusjoner fra pilotprosjektet Dette er et ledelsesansvar Holdninger Kunnskapsnivået hos oss må forbedres Kunnskap Vi må stille krav til våre leverandører og deres leverandører og de som skal jobbe for oss skal vite at det forplikter Prekvalifisering Dette er en bransjesak Samarbeid 34

35 Seriøsitetsprosjektets tiltak: 1. Nye kontraktsbestemmelser 2. Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet, Registerinfo 3. Elektronisk innmelding til SFU 4. Byggherreforskriften, utvides/revideres 5. Adgangskontroll og bruk av ID-kort 6. Registreringsordning, StartBANK 35

36 1. Nye kontraktsbestemmelser (ivaretar alle lovpålagte krav til skatt, HMS, allmenngjøring, etc Hovedpunkter: Medlemmer av StartBANK slipper full dokumentasjon av firmainformasjon ved hvert tilbud. Ikke-medlemmer slipper ikke dette Mannskapslister og ID- kort. Krav om videreføring i alle kontraktsledd Sanksjoner ved brudd inkl. heving 36

37 2. Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet, Registerinfo Fra er det opprettet et infosenter i Vadsø for henvendelser fra byggenæringen vedr. skatter og momsspørsmål. Det arbeides med elektronisk oppkobling til Startbank 37

38 Skattedirektoratet Informasjonsenhet byggenæringen Telefon Telefon Faks E-post Forespørsler fra oppdragstakere/ anbudsgivere Info-enhet Elektronisk oppslag,innhente pr e/post, tlf eller faks U ntralskattekon et beretning av endinger ntall innsendte 1198 og 1199 te 6 mnd SKO Skatteoppkrever Forfalt: -skatt -skattetrekk -arb.giv.avg. Siste 3 terminoppgaver FSK Fylkesskattekontor Siste 3 terminoppgaver SFK Skattefogd Forfalt: moms LK Likningskontor Registrert i skattemanntallet Brønnøysund Registrert i: Enhetsreg. Foretaksreg. Trygd Registrert Antall ansatte innmeldt i AA registeret 38

39 3. Elektronisk innmelding til SFU Tidligere var det manuell innmelding, som måtte skje innen 14 dager Det betydde at oppdragsgiver kun fikk en kopi, men kunne ikke sjekke om innmelding virkelig hadde skjedd Personer som kun hadde kortsiktige oppdrag kunne unngå meldeplikten. 39

40 4. Byggherreforskriften, utvides/revideres (sannsynlig høring 1. halvår 2007) Hovedpunkter: Klare ansvarsforhold byggherre større ansvar Krav om oversikts-/mannskapslister Skille forbruker og næringsvirksomhet Definerer risikoforhold Økt fokus på prosjekteringsfasen Økt kompetanse til koordinator - 40

41 5. Adgangskontroll og bruk av ID-kort ( Iverksettelse i løpet av 2007) Formål: Hindre bruk av uregistrert arbeidskraft Krav: ID-kortet må være troverdig og innholde korrekt og relevant informasjon 41

42 7. Kvalifikasjonsordningen StartBANK BANK er forkortelse for: Bygg- og Anleggs- Næringens Kvalifikasjonsordning Driftes av Achilles 42

43 Kort om Achilles Etablert i Norge i 1990, etter anmodning fra Olje- og energi departementet, for å utvikle en Felles kvalifikasjonsordning for norsk industri Fra 1993 etablert i England, med hovedvekt på utvikling av tilsvarende systemer for forsyningssektoren (vann og elektrisitet) 300 ansatte (30 i Norden) 43

44 Oversikt - Achilles operasjoner AMERIKA Oil & Gas Buenos Aires, Argentina Caracas, Venezuela Houston, USA Utilities Houston, USA Santiago, Chile Public Sector Houston, USA EUROPA Oil & Gas Aberdeen, UK Stavanger, Norway Utilities Abingdon, UK Dusseldorf, Germany Dublin, Ireland Arendal, Norway Roskilde, Denmark Lisbon, Portugal Madrid, Spain UNDER PLANLEGGING: Finland Nigeria Transportation Madrid, Spain Derby, UK Stockholm, Sweden Pharmaceuticals Construction Abingdon, UK Madrid, Spain Arendal, Norway ASIA/PACIFIC Utilities Hong Kong, China Melbourne, Australia 44

45 Achilles forretningsmodell Opptrer som koordineringsledd i driften av felles kvalifikasjonsordninger (tiltrodd tredjepart) Eier kun systemer ikke informasjon Hver kvalifikasjonsordning er bransjestyrt gjennom egne styringsgrupper Styringsgruppen fastsetter typisk: Informasjonsinnhold i en kvalifikasjonsordning Kvalifikasjonskriteria Prising av tjenestene overfor leverandører Achilles inntar en proaktiv koordineringsrolle, slik at erfaringer kan deles på tvers av sektorer og regioner 45

46 Konkurransetilsynet To krav: 1. Ingen utveksling av prisinformasjon 2. Ordningen må være åpen for alle 46

47 Effektiv kommunikasjon Tradisjonelt opplegg Kjøpere Firma A Kjøpere Firma B Firma A Firma B StartBANK Liste over potensielle leverandører Leverandører Leverandører 47

48 Informasjon fra eksterne kilder BE Sentral godkjenning BrønnøysundRegistrene Firmaatt. enhets-og regnsk.reg. StartBANK (infobase) Dun & Bradstreet Kredittopplysning. Tilleggsoppl. (Kvalitet, HMS, miljø etc) Skattedirektoratet Registerinfo SKAV-skjema. Tilleggspakke D&B: utvidet kredittopplysning 48

49 Hva gir StartBANK kjøperne? Rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister Opplysninger om leverandøren gis ett sted og oppdateres ett sted Tilgang til informasjon fra offentlige registre samt kredittopplysning Plattform for videreutvikling av egne leverandørregistre 49

50 Hva gir StartBANK leverandørene? Full kontroll på all viktig informasjon til bedriftens kunder når man har bruk for det Opplysninger om bedriften gis ett sted og oppdateres ett sted i utgangspunktet en gang i året Korrekt og kvalitetssikret informasjon ved anbud og kontraktsinngåelse uten byråkrati Effektiv markedsføring til seriøse kjøpere 50

51 Utdrag av spørreskjema (1) Kontaktperson Kapasitetsinformasjon Finansiell og kommersiell informasjon: Her skal man nå i tillegg til å oppgi totalt antall ansatte, også oppgi: Antall fagarbeidere med fagbrev Antall funksjonærer Antall andre ansatte 51

52 Utdrag av spørreskjema (2) Forsikring Kvalitetssystem - nye spørsmål Er din virksomhet godkjent opplæringsbedrift? Har din virksomhet ansatte med mesterbrev? Hvis ja, oppgi fagområde for mesterbrevet Er din bedrift medlem av en bransjeorganisasjon? Hvis ja oppgi hvilken organisasjon Man kan også oppgi andre kvalitets og produktstandarder 52

53 Utdrag av spørreskjema (3) HMS, Ytre miljø HMS-datablad Forurensningsloven kap. 6 Stoffkartotek Produktkontrolloven 3a Referanser Navn på relevant kontaktperson Utskriftsmuligheter 53

54 Effektiv markedsføring til seriøse kjøpere Godkjent registrering kan brukes i markedsføring av bedriften Mer effektivt tilbudsarbeid ved at opplysninger om bedriften gis ett sted og oppdateres ett sted i utgangspunktet en gang i året Registrering i StartBANK anerkjennes av alle brukere også de store entreprenørene, som bevis på at en leverandør bl.a. har oppfylt dokumentasjonsplikten vedr. skatte- og avgiftsmessige forhold. 54

55 Internasjonale utviklingstrekk Rask økende internasjonal erkjennelse av at tap av omdømme representerer til dels omfattende økonomisk risiko Økende antall internasjonale investorer vektlegger etisk opptreden i sin vurdering av potensielle investeringer (f.eks Oljefondet) Rask utvikling av nye verktøy for rangering av selskaper i forhold til deres etikk og samfunnsansvar Disse prosessene er i dag ofte både top down - styrte og drevet frem av ulike interesseorganisasjoner (fagforeninger, Amnesty etc). 55

56 Nye initiativ i europeisk bygge- og anleggsnæring Spania: De fem største spanske entrepenørselskapene går sammen i etableringen av en kvalifiasjonsordning etter mal av StartBANK. Oppstart : 1. juni Storbritannia : Europas største eiendomsbesitter (Land Securities) har vedtatt å etablere en kvalifikasjonsordning etter tilsvarende mal som StartBANK. Oppstart : 2. halvår 2006 Sverige Svensk bygge- og anleggsbransje vurderer sammen med myndighetene et opplegg tilsvarende StartBANK 56

57 Avgift per år som leverandør Omsetning/år i mill. 10 mill >10 mill Pris/år som leverandør (eks. mva)

58 Avgift per år som kjøperbedrift Årlig omsetning Pris per år fra Dun & Bradstreet (basis siste års reviderte regnskap) Små virksomheter (unntatt byggherrer og institusjoner m.m.)* Tilleggspris pr. år NOK 0-5 mill NOK NOK1 250 NOK 5-10 mill NOK NOK1 750 NOK mill NOK NOK2 250 NOK mill NOK NOK2 750 Store virksomheter NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK > mill NOK Individuell avtale Note: Alle priser eks. mva *Offentlige institusjoner betaler kr 5000,- per år. 58

59 Skanska øker fokuset på StartBANK Fra 1. januar 2007 stilles det som et absolutt krav til Skanska Norges underleverandører at de er registrert i StartBANK, eventuelt at de ved kontraktsinngåelse har påbegynt en registreringsprosess som fører til registrering innen en måned etter kontraktsinngåelse. Skanska 59

60 StartBANK: Status Antall påmeldte akkumulert tom. uke jan. 06 feb. 06 mar. 06 apr. 06 mai. 06 jun. 06 jul. 06 aug. 06 sep. 06 okt. 06 nov. 06 des. 06 jan

61 Konklusjon (Sturla Sand, Achilles) Seriøsitetsprosjektet og StartBANK er et initiativ helt i forkant av den internasjonale utviklingen Det er grunn til å være stolte av hva som er satt i gang. Norge som et lite land har noen fortrinn som kan utnyttes til beste for industrien og samfunnet i videste forstand Vi står kun tidlig i løpet og mye hardt arbeid gjenstår for å kunne realisere visjonen Ved å stå løpet ut er det grunnlag for å etablere seg i elitedivisjonen innen samfunnsansvar med en effektiv bygge- og anleggsnæring som andre land og bransjer ser på som en mulig modell. 61

62 Ytterligere tiltak for økt seriøsitet Styrke tilsynsmyndighetene og få et bedre samarbeid tilsynene imellom Vurdere enda strengere sanksjoner mot useriøse Flere bedrifter registrert i StartBANK Økt bruk av StartBANK, også i stat og kommune Innføre en eller annen form for etableringsterskel i BAEnæringen? Lavere moms i ROT-markedet til forbruker, alt. ROT-fradrag Krav om bedre dokumentasjon ved eiendomsoverdragelser? Gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs 62

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:

bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: bnl-nytt Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: Vi skal satse på lærlinger AKTUELT leder JON

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer