Seriøsitet. Utfordringer og utvikling. Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seriøsitet. Utfordringer og utvikling. Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK"

Transkript

1 Seriøsitet Utfordringer og utvikling Hva har næringen gjort så langt, og hvilke forventinger har vi? StartBANK Adm. direktør Sverre A. Larssen, Byggenæringens Landsforening - BNL 1

2 Byggenæringens Landsforening (BNL) Nest største landsforening i NHO Ca 3800 medlemsbedrifter Over årsverk Mer enn 100 mrd. kr i omsetning 2

3 Byggenæringens verdikjede BNLs bransjer i verdikjeden INDUSTRI HANDEL UTFØRENDE RÅDG./ ARKITEKTER BYGGHERRE/ FORVALTNING Boligprodusenter Byggevare Bygningsautomatisering Trevare Trelast Ventilasjon-/energiteknikk Anleggsgartnere Blikkenslagere Byggmestere Entreprenører bygg og anlegg Klimaentreprenører Korrosjons/isolerings-entreprenører Maler- og byggtapetserere Murmestere Rørleggere Takentreprenører Ventilasjonsentreprenører Foreningen Næringseiendom 3

4 Viktige utfordringer for byggenæringen 1. Størrelse og betydning 2. Globalisering 3. Seriøsitet / Omdømme 4. Forutsigbare rammebetingelser 5. Miljø og energi 6. Infrastruktur 7. Eiendomsforvaltning /offentlig byggevirksomhet 8. Innovasjon 9. Samspill/kommunikasjon 10. Utdanning/rekruttering 4

5 Byggenæringen - en av Norges viktigste næringer Næringen utgjør ansatte i bedrifter med 370 milliarder kr i omsetning Ca sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte avhengige av aktiviteten i byggenæringen 5

6 Byggenæringen har bygd velferden Byggenæringen har de siste 100 år skapt verdier i form av bygninger og anlegg på 3200 mrd kr (3 x dagens oljefond) Dette er 2/3 av Norges realkapital og grunnlaget for all verdiskaping 6

7 Sysselsetting i utførende del av bygg og anlegg Sammenlignet med primærnæringene Troms/Finnmark 2004 Fordelt på regioner / Nordland 8 000/7 000 Møre og Romsdal 9 000/7 000 Sør- og Nord-Trøndelag / Hedmark/ Oppland Hordaland/ / Sogn og Fjordane Akershus / Buskerud/Telemar / 3000 k /5000 Oslo / 0 Aust- og VestAgder og RogalandVestfold/Østfold / / Totalt: personer ansatt i utførende del av bygg og anlegg Totalt: personer ansatt i primærnæringene 7

8 gangsetting av nye boliger og beregnet etterspørse Registrert Beregnet

9 eregnet byggebehov med dagens befolkningsvekst Boligbestanden må øke med vel i året for å holde tritt med befolkningen. Avgangen er beregnet til Økt levestandard bidrar også.. Antall boliger Økt levestandard øker etterspørselen med i året Av nybyggingen går med til å erstatte avgangen av eldre boliger Boligbestanden må øke med vel for å holde tritt med befolkningen 9

10 Private næringsbygg (industribygg, kontor- og forretningsbygg, lagerbygg, hoteller ) Registret igangsetting Anslått etterspørsel *) *) På bakgrunn av utviklingen i renter og arbeidsledigheten kvm

11 Fritidsboliger Areal i 1000 kvm Priser på brukte boliger (indeksert)

12 ROT Boliger Registrert markedsvolum og anslått etterspørsel Mrd kr Registrert Anslått etterspørsel Prognoser Basert på renter, bruktboligpriser og husholdningenes forventninger 12

13 Hva er globalisering? En bevegelse i retning av: Nedbygging av markedsgrenser Endring av arbeidsdeling mellom nasjoner Endring av bedriftsstrukturer Økt omstillingsdyktighet Krav om hurtighet Økende grenseløs konkurranse 13

14 Aldri før i fredstid har forhold utenfor Norge betydd så mye for hva vi kan foreta oss her hjemme. Globaliseringen er dramatisk. Det dreier seg om en fundamental endring av arbeidsdelinger i verden, og dette har ikke norske politikere erkjent. Eivind Reiten, Hydro 14

15 plever bedriften økende konkurranse fra utenlandske bedrifter eller arbeidskraf ,5 % 47,5 52,5 % 52,5 a b Ja Nei a a b b 15

16 Hvorfor benyttes innleid utenlandsk arbeidskraft? ,3 % 78,3 a a 1,4 % 1,4 b b 20,3 % 20,3 c c a b c Mangler kapasite blant egne ansat Bedre kvalitet på utenlands arbeidskraft Billigere å leie inn arbeidskraft enn ansette egne 16

17 ar denne konkurransen fått noen konsekvenser for bedriften 65 62,7 % 65 62, a b c Tap av markedsandeler Redusert inntak av lærlinger Stopp i inntak av lærlinger ,6 % 43,6 d e f Permittering av ansatte Bedre samarbeid/samhold internt i bedriften Reduserte lønnskra ,1 % 22,1 11,3 % 11,3 12,3 % 12,3 14 % % % 10 g h Mer fokus på kvalit og produktivitet Omorganiseringer/ skapsetableringer s at egen bedrift har mulighet til å benyt billig utenlandsk arbeidskraft a a b b c c d d e e f f g g h h 17

18 18

19 To markeder Seriøst Useriøst 19

20 Seriøse bedrifter: Følger norsk lov Tarifflønn Arbeidsgiveravgift Pensjonsordning Lærlingeordning, opplæring Moms Arbeidstidsbestemmelser Internkontroll og HMS Brakkestandard Kvalitetssikring Garantier, stdr.kontrakter Reklamasjonsrett Useriøse/svarte bedrifter: Kriminell virksomhet Betaler ikke tarifflønn Betaler ikke arb.giveravgift Ingen pensjonsordning Ingen lærlinger, ingen videreutd Skatte og moms-unndragelse Følger ikke arb.tidsbest Følger ikke regelverket Uverdige bovilkår Usikker kvalitet Ingen garantier Usikkerhet reklamasjoner 20

21 Hva sparer en bedrift som jobber svart? Eksempel: Jobb 1 mill, 1500 timer Lønn, sparer min 50,- pr.t Arbeidsgiveravgift, 14,1% Sykelønn (5%) Feriepenger Yrkesskadeforsikr Sikring, HMS Garanti, regnskap, pensjon SUM min

22 Respektert og seriøs byggenæring! 22

23 23

24 Seriøsitet i Byggenæringen Seriøsitetsprosjektet ble igangsatt i 2002 etter initiativ fra Byggenæringens Landsforening (BNL) 24

25 Styringsgruppen Adm. direktør Sverre A. Larssen, BNL - leder Forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet Forbundsleder Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsf. Skattedirektør Svein Kristensen, Skattedirektoratet Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet Adm. dir. Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet Toll- og avgiftsdir. Øystein Haraldsen, Toll & avgiftsd. Direktør Ida Børresen, Utlendingsdirektoratet Direktør Magne Fladby, NAV Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet Vegdirektør Olav Søfteland, Statens Vegvesen Konserndirektør Helge Schiager, Skanska Norge AS Adm. direktør Ole-Martin Utgaard, Utgaard AS 25 Pr

26 Det ble utarbeidet et manisfest som forpliktet deltakerne til et samarbeid mot useriøse aktører innenfor næringen. 26

27 Seriøsitetsprosjektet skal: Gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene å fortsette sin virksomhet Sørge for at det blir en mer likeverdig konkurranse mellom seriøse aktører Sikre arbeidsplassene i de seriøse bedriftene Bedre næringens troverdighet og omdømme 27

28 Hvilke problemstillinger står vi overfor? En omfattende byggeplasskontroll i april 2003 i Østfold, Akershus og Oslo avdekket bl.a.: Mangelfull rapportering av utenlandske arbeidstakere. Ca 80% ikke korrekt innmeldt til Sentralskattekontoret 28

29 Seriøsitet i byggenæringen Seriøsitetsprosjektet gjennomførte et pilotprosjekt som ga grunnlag for videre satsing Pilotprosjekt: Akershus festning Byggherre: Forsvarsbygg 29

30 Erfaringer Akershus Festning Skanska: Blant noen av våre kontraktmedhjelpere finnes en grunnleggende uærlighet 30

31 Skanska erfarte videre Vi har avdekket flere useriøse selskaper: Manglende registreringer til Sentralskattekontoret, både av ansatte og selskap Manglende innbetalinger av MVA og skattetrekk Kontraheringer i flere ledd. Vanskelig å kontrollere de neste leddene. Generelt: Det er vanskelig å bevise at de har gjort noe ulovlig Vi får ikke ut opplysninger fra myndighetene fordi de er taushetsbelagte Det krever store ressurser og kunnskaper å avdekke ulovligheter 31

32 Kontraktkjeden UE U UE UU UE UUU UE Vi kjøper over 60% av våre omsetning fra underentreprenører Flere av våre UE kjøper betydelige andeler av sine leverandører/ue Vi har ikke oversikt??? Utfordring: Hvordan kontrollere og følge opp kontraktskjeden? 32

33 Skanska erkjente at de stod overfor en verden de var uforberedt på Vi har tildels å gjøre med «profesjonelle» kriminelle Vi mangler kunnskap Vi har ikke ressurser i prosjektene til «hindre» useriøse leverandører De useriøse må stoppes allerede i tilbudsfasen BAE-næringen må selv ta et ansvar for å rydde opp 33

34 Skanska s konklusjoner fra pilotprosjektet Dette er et ledelsesansvar Holdninger Kunnskapsnivået hos oss må forbedres Kunnskap Vi må stille krav til våre leverandører og deres leverandører og de som skal jobbe for oss skal vite at det forplikter Prekvalifisering Dette er en bransjesak Samarbeid 34

35 Seriøsitetsprosjektets tiltak: 1. Nye kontraktsbestemmelser 2. Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet, Registerinfo 3. Elektronisk innmelding til SFU 4. Byggherreforskriften, utvides/revideres 5. Adgangskontroll og bruk av ID-kort 6. Registreringsordning, StartBANK 35

36 1. Nye kontraktsbestemmelser (ivaretar alle lovpålagte krav til skatt, HMS, allmenngjøring, etc Hovedpunkter: Medlemmer av StartBANK slipper full dokumentasjon av firmainformasjon ved hvert tilbud. Ikke-medlemmer slipper ikke dette Mannskapslister og ID- kort. Krav om videreføring i alle kontraktsledd Sanksjoner ved brudd inkl. heving 36

37 2. Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet, Registerinfo Fra er det opprettet et infosenter i Vadsø for henvendelser fra byggenæringen vedr. skatter og momsspørsmål. Det arbeides med elektronisk oppkobling til Startbank 37

38 Skattedirektoratet Informasjonsenhet byggenæringen Telefon Telefon Faks E-post Forespørsler fra oppdragstakere/ anbudsgivere Info-enhet Elektronisk oppslag,innhente pr e/post, tlf eller faks U ntralskattekon et beretning av endinger ntall innsendte 1198 og 1199 te 6 mnd SKO Skatteoppkrever Forfalt: -skatt -skattetrekk -arb.giv.avg. Siste 3 terminoppgaver FSK Fylkesskattekontor Siste 3 terminoppgaver SFK Skattefogd Forfalt: moms LK Likningskontor Registrert i skattemanntallet Brønnøysund Registrert i: Enhetsreg. Foretaksreg. Trygd Registrert Antall ansatte innmeldt i AA registeret 38

39 3. Elektronisk innmelding til SFU Tidligere var det manuell innmelding, som måtte skje innen 14 dager Det betydde at oppdragsgiver kun fikk en kopi, men kunne ikke sjekke om innmelding virkelig hadde skjedd Personer som kun hadde kortsiktige oppdrag kunne unngå meldeplikten. 39

40 4. Byggherreforskriften, utvides/revideres (sannsynlig høring 1. halvår 2007) Hovedpunkter: Klare ansvarsforhold byggherre større ansvar Krav om oversikts-/mannskapslister Skille forbruker og næringsvirksomhet Definerer risikoforhold Økt fokus på prosjekteringsfasen Økt kompetanse til koordinator - 40

41 5. Adgangskontroll og bruk av ID-kort ( Iverksettelse i løpet av 2007) Formål: Hindre bruk av uregistrert arbeidskraft Krav: ID-kortet må være troverdig og innholde korrekt og relevant informasjon 41

42 7. Kvalifikasjonsordningen StartBANK BANK er forkortelse for: Bygg- og Anleggs- Næringens Kvalifikasjonsordning Driftes av Achilles 42

43 Kort om Achilles Etablert i Norge i 1990, etter anmodning fra Olje- og energi departementet, for å utvikle en Felles kvalifikasjonsordning for norsk industri Fra 1993 etablert i England, med hovedvekt på utvikling av tilsvarende systemer for forsyningssektoren (vann og elektrisitet) 300 ansatte (30 i Norden) 43

44 Oversikt - Achilles operasjoner AMERIKA Oil & Gas Buenos Aires, Argentina Caracas, Venezuela Houston, USA Utilities Houston, USA Santiago, Chile Public Sector Houston, USA EUROPA Oil & Gas Aberdeen, UK Stavanger, Norway Utilities Abingdon, UK Dusseldorf, Germany Dublin, Ireland Arendal, Norway Roskilde, Denmark Lisbon, Portugal Madrid, Spain UNDER PLANLEGGING: Finland Nigeria Transportation Madrid, Spain Derby, UK Stockholm, Sweden Pharmaceuticals Construction Abingdon, UK Madrid, Spain Arendal, Norway ASIA/PACIFIC Utilities Hong Kong, China Melbourne, Australia 44

45 Achilles forretningsmodell Opptrer som koordineringsledd i driften av felles kvalifikasjonsordninger (tiltrodd tredjepart) Eier kun systemer ikke informasjon Hver kvalifikasjonsordning er bransjestyrt gjennom egne styringsgrupper Styringsgruppen fastsetter typisk: Informasjonsinnhold i en kvalifikasjonsordning Kvalifikasjonskriteria Prising av tjenestene overfor leverandører Achilles inntar en proaktiv koordineringsrolle, slik at erfaringer kan deles på tvers av sektorer og regioner 45

46 Konkurransetilsynet To krav: 1. Ingen utveksling av prisinformasjon 2. Ordningen må være åpen for alle 46

47 Effektiv kommunikasjon Tradisjonelt opplegg Kjøpere Firma A Kjøpere Firma B Firma A Firma B StartBANK Liste over potensielle leverandører Leverandører Leverandører 47

48 Informasjon fra eksterne kilder BE Sentral godkjenning BrønnøysundRegistrene Firmaatt. enhets-og regnsk.reg. StartBANK (infobase) Dun & Bradstreet Kredittopplysning. Tilleggsoppl. (Kvalitet, HMS, miljø etc) Skattedirektoratet Registerinfo SKAV-skjema. Tilleggspakke D&B: utvidet kredittopplysning 48

49 Hva gir StartBANK kjøperne? Rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister Opplysninger om leverandøren gis ett sted og oppdateres ett sted Tilgang til informasjon fra offentlige registre samt kredittopplysning Plattform for videreutvikling av egne leverandørregistre 49

50 Hva gir StartBANK leverandørene? Full kontroll på all viktig informasjon til bedriftens kunder når man har bruk for det Opplysninger om bedriften gis ett sted og oppdateres ett sted i utgangspunktet en gang i året Korrekt og kvalitetssikret informasjon ved anbud og kontraktsinngåelse uten byråkrati Effektiv markedsføring til seriøse kjøpere 50

51 Utdrag av spørreskjema (1) Kontaktperson Kapasitetsinformasjon Finansiell og kommersiell informasjon: Her skal man nå i tillegg til å oppgi totalt antall ansatte, også oppgi: Antall fagarbeidere med fagbrev Antall funksjonærer Antall andre ansatte 51

52 Utdrag av spørreskjema (2) Forsikring Kvalitetssystem - nye spørsmål Er din virksomhet godkjent opplæringsbedrift? Har din virksomhet ansatte med mesterbrev? Hvis ja, oppgi fagområde for mesterbrevet Er din bedrift medlem av en bransjeorganisasjon? Hvis ja oppgi hvilken organisasjon Man kan også oppgi andre kvalitets og produktstandarder 52

53 Utdrag av spørreskjema (3) HMS, Ytre miljø HMS-datablad Forurensningsloven kap. 6 Stoffkartotek Produktkontrolloven 3a Referanser Navn på relevant kontaktperson Utskriftsmuligheter 53

54 Effektiv markedsføring til seriøse kjøpere Godkjent registrering kan brukes i markedsføring av bedriften Mer effektivt tilbudsarbeid ved at opplysninger om bedriften gis ett sted og oppdateres ett sted i utgangspunktet en gang i året Registrering i StartBANK anerkjennes av alle brukere også de store entreprenørene, som bevis på at en leverandør bl.a. har oppfylt dokumentasjonsplikten vedr. skatte- og avgiftsmessige forhold. 54

55 Internasjonale utviklingstrekk Rask økende internasjonal erkjennelse av at tap av omdømme representerer til dels omfattende økonomisk risiko Økende antall internasjonale investorer vektlegger etisk opptreden i sin vurdering av potensielle investeringer (f.eks Oljefondet) Rask utvikling av nye verktøy for rangering av selskaper i forhold til deres etikk og samfunnsansvar Disse prosessene er i dag ofte både top down - styrte og drevet frem av ulike interesseorganisasjoner (fagforeninger, Amnesty etc). 55

56 Nye initiativ i europeisk bygge- og anleggsnæring Spania: De fem største spanske entrepenørselskapene går sammen i etableringen av en kvalifiasjonsordning etter mal av StartBANK. Oppstart : 1. juni Storbritannia : Europas største eiendomsbesitter (Land Securities) har vedtatt å etablere en kvalifikasjonsordning etter tilsvarende mal som StartBANK. Oppstart : 2. halvår 2006 Sverige Svensk bygge- og anleggsbransje vurderer sammen med myndighetene et opplegg tilsvarende StartBANK 56

57 Avgift per år som leverandør Omsetning/år i mill. 10 mill >10 mill Pris/år som leverandør (eks. mva)

58 Avgift per år som kjøperbedrift Årlig omsetning Pris per år fra Dun & Bradstreet (basis siste års reviderte regnskap) Små virksomheter (unntatt byggherrer og institusjoner m.m.)* Tilleggspris pr. år NOK 0-5 mill NOK NOK1 250 NOK 5-10 mill NOK NOK1 750 NOK mill NOK NOK2 250 NOK mill NOK NOK2 750 Store virksomheter NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK mill NOK NOK NOK > mill NOK Individuell avtale Note: Alle priser eks. mva *Offentlige institusjoner betaler kr 5000,- per år. 58

59 Skanska øker fokuset på StartBANK Fra 1. januar 2007 stilles det som et absolutt krav til Skanska Norges underleverandører at de er registrert i StartBANK, eventuelt at de ved kontraktsinngåelse har påbegynt en registreringsprosess som fører til registrering innen en måned etter kontraktsinngåelse. Skanska 59

60 StartBANK: Status Antall påmeldte akkumulert tom. uke jan. 06 feb. 06 mar. 06 apr. 06 mai. 06 jun. 06 jul. 06 aug. 06 sep. 06 okt. 06 nov. 06 des. 06 jan

61 Konklusjon (Sturla Sand, Achilles) Seriøsitetsprosjektet og StartBANK er et initiativ helt i forkant av den internasjonale utviklingen Det er grunn til å være stolte av hva som er satt i gang. Norge som et lite land har noen fortrinn som kan utnyttes til beste for industrien og samfunnet i videste forstand Vi står kun tidlig i løpet og mye hardt arbeid gjenstår for å kunne realisere visjonen Ved å stå løpet ut er det grunnlag for å etablere seg i elitedivisjonen innen samfunnsansvar med en effektiv bygge- og anleggsnæring som andre land og bransjer ser på som en mulig modell. 61

62 Ytterligere tiltak for økt seriøsitet Styrke tilsynsmyndighetene og få et bedre samarbeid tilsynene imellom Vurdere enda strengere sanksjoner mot useriøse Flere bedrifter registrert i StartBANK Økt bruk av StartBANK, også i stat og kommune Innføre en eller annen form for etableringsterskel i BAEnæringen? Lavere moms i ROT-markedet til forbruker, alt. ROT-fradrag Krav om bedre dokumentasjon ved eiendomsoverdragelser? Gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs 62

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. Arne Slettebøe. Seriøsitet i Byggenæringen. StartBANK.

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. Arne Slettebøe. Seriøsitet i Byggenæringen. StartBANK. Arne Slettebøe Seriøsitet i Byggenæringen StartBANK Arne Slettebøe Foreningen Næringseiendom TO MARKEDER Seriøst Useriøst Betaler skatter og avgifter Internkontroll og AML Tariff og overenskomst Brakkestandard

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

SERIØSITET i Byggenæringen

SERIØSITET i Byggenæringen SERIØSITET i Byggenæringen En næring som alle trenger... I følge de offisielle tallene jobber det ca. 220 000 i byggenæringen, fordelt på over 40 000 registrerte bedrifter med stort og smått. Tar vi med

Detaljer

136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS

136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Kontaktperson for spørreskjemaet 136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Navn Telefon (Landkode + Nummer) E-Post TROND RUNE EGELI 47 91 55 17 35 verksted@tverli-sveis.no Generell Informasjon StartBANK id Virksomhetens

Detaljer

De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL

De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL 21 % 18 % 73mrd 62mrd 67mrd 74,7mrd 19 % 71mrd 22 % 55 121 bedrifter 228 721 ansatte

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Veileder for valg av seriøse bedrifter

Veileder for valg av seriøse bedrifter Veileder for valg av seriøse bedrifter Audun Brandt Lågøyr Byggenæringens Landsforening Grønn galla 2015 Samspill for løse utfordringene! Bedriftene må forebygge at useriøse og kriminelle kommer inn i

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER Terje Johan Aasen, Sellihca Norge Vindklyngens førjulstreff, Trondheim 10 des 2013 1 HVA KAN DERE GJØRE FOR Å KOMME I POSISJON TIL DE NORDISKE ENERGISELSKAPER? Hvilke

Detaljer

Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning. Astrid Hygen Bakken høsten 2017

Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning. Astrid Hygen Bakken høsten 2017 Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning Astrid Hygen Bakken høsten 2017 3. november 2017 Agenda Arbeidslivskriminalitet Hva vi ser Forebygging - samarbeidsavtaler Verktøy

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening. Tønsberg, 27/11/14

Enkelt å være seriøs. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening. Tønsberg, 27/11/14 Enkelt å være seriøs Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Tønsberg, 27/11/14 Sommer 2013 - valgkamp Svart arbeid Ingen tariffavtale gjelder Arbeidstakere tar stor risiko Ingen forsikringer Ingen pensjonsgivende

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg)

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) oktober 2015 DELrApporT 2 Registreringsordning

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS

TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS - TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS (136216) 11.12.2015 Kontaktperson for spørreskjemaet 136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Navn Telefon (Landkode + Nummer) E-Post TROND RUNE EGELI 47 91 55 17 35 verksted@tverli-sveis.no

Detaljer

Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes

Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes 21 % 18 % 73mrd 62mrd 67mrd 74,7mrd 19 % 71mrd 22 % 55 121 bedrifter 228 721 ansatte 455 milliarder i omsetning (SSBs strukturstatistikk)

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

HMS konferanse 2. nov Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL

HMS konferanse 2. nov Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL HMS konferanse 2. nov. 2016 Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bygging er? Ensartede produkter Unike produkter Permanent organisasjon Serieproduksjon Ordreproduksjon Volum og standardisering

Detaljer

Seriøsitetskrav. Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør

Seriøsitetskrav. Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør Seriøsitetskrav Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør Mrd. 2016-NOK MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 Fortsatt vekst i bygge- og anleggsmarkedet Bygge- og anleggsmarkedet etter

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014

Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014 Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014 Seniorrådgiver Jan-Erik Hagtvet Skattekrimavd i Skatt øst Hvem er skattekrims «klienter»? KAN IKKE VIL

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

Sjefredaktør Per Helge Pedersen. FABEKO-konferansen 2010

Sjefredaktør Per Helge Pedersen. FABEKO-konferansen 2010 Sjefredaktør Per Helge Pedersen FABEKO-konferansen 2010 Byggenæringen Landets viktigste distriktsnæring Møre og Romsdal Hordaland/ Sogn og Fjordane 22 800/9 500 Aust- og Vest- Agder og Rogaland 28 700/11

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked?

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Store utbyggingsprosjekter- fra nå til 2020 23. oktober 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Hva snakker vi egentlig om? Krav til kvalifikasjoner for

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Gardermoen 28.januar 2015 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største

Detaljer

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av:

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av: Dette er byggenæringen: 54 982 bedrifter 219 598 ansatte 424 826 millioner i omsetning Ca. 245 mill. per time Norges største distriktsnæring Ulvetider?! Eller andre tider i byggenæringen Adm.dir. BNL,

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

Seriøsitetsbestemmelsene virkelighet!

Seriøsitetsbestemmelsene virkelighet! Seriøsitetsbestemmelsene virkelighet! Entreprisedagen i Vest, 20.april 2016 Siw Linderud og Øystein Seljeflot EBA Lov og forskriftskrav Myndigheter Krav Seriøsitet Krav Kunder Entreprenører Lov og forskriftskrav

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Enkelt å være seriøs Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Deltagere Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. Byggenæringens Landsforening - BNL) Per Jæger,

Detaljer

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Mulighetsrommet: Fortsatt høy aktivitet Lave renter Befolkningsvekst Eldrebølge Urbanisering og sentralisering Teknologisk utvikling Digitalisering

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012

Renhold - Bransjestatistikk 2011-2012 Renhold Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Policymøte 11. februar 2015 Refleksjon 1 Markeder i endring ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014 Refleksjon

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Mrd. 2015-kroner Prognoser 2016 2018: Fortsatt vekst 10,0 % BA-markedet i alt. Endring å/å 12% 10% Bygge-

Detaljer

Strategikonferansen Telemark

Strategikonferansen Telemark Strategikonferansen Telemark -Vi vil gjøre det lettere for kommuner å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Tall fra Byggenæringens landsorganisasjon (BNL) Svart økonomi utgjør 100-130 mrd

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens BNLs medlemsundersøkelse 2016 Foto: istock Innhold Forord 4 Om undersøkelsen 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 2016 7 Resultat 7 Bemanning 10 Konkurranse

Detaljer

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget Tiltak mot sosial dumping Arkivsaknr: 15/242 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/1118 K2-X50 Per Kristian Bjønnes Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet 12.02.2015 005/15 Kommunestyret 26.02.2015

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på.

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. SKIENS- MODELLEN Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping Innkjøpskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78554/2015 2015/6567 601 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Organisasjonsutvalget 26.01.2016 15/155 Formannskapet 28.01.2016 Anskaffelser

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim EBA EBA er en bransjeforening for

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Rådhuset Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Hans Petter Horsgaard Nestleder

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Vi har som andre havnet i medienes søkelys PRESENTASJON 12. JUNI 2014 Denne oppmerksomheten skal

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Valg av seriøse leverandører Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Sjekklistens innhold Bedriftssjekk Avklaringsmøte Kontrakt Oppstartmøte Gjennomførings fase A1 Sjekk av UE -Offentlige register

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Svart økonomi. Felles innsats for like konkurransevilkår i bygg og anlegg. EBAs generalforsamling 29.05.2015, skattedirektør Hans Christian Holte

Svart økonomi. Felles innsats for like konkurransevilkår i bygg og anlegg. EBAs generalforsamling 29.05.2015, skattedirektør Hans Christian Holte Svart økonomi Felles innsats for like konkurransevilkår i bygg og anlegg EBAs generalforsamling 29.05.2015, skattedirektør Hans Christian Holte Agenda: Trusselbildet Samarbeid mot arbeidsmarkedskrim Hva

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer