INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Journalister Tittel Publisert Adresse.1 5. Kontaktpersoner 1 6. Innledning Bakgrunn.2 8. Listene Men hva betyr det for folk? Research til krampen tar oss Hvem skal det handle om? Vurderinger og annen research Opptak NAV De siste erklæringene Redigering og publisering Konsekvenser Avsluttende kommentarer 20 Fra side 22 følger kildeliste, vedlegg og nettartikler.

3 1. Journalister Kjersti Knudssøn, NRK Synnøve Bakke, NRK Christian Kråkenes, NRK 2. Tittel «NAV: diagnose mens du venter» 3. Publisert NRK1, Brennpunkt, 4.oktober 2011, kl NAV: Diagnose mens du venter: Nettartikler fra 4. oktober til 28. oktober 2011: Database leger, 4. oktober 2011: 4. Adresse NRK Brennpunkt, 0340 Oslo 5. Kontaktpersoner Kjersti Knudssøn, NRK Hordaland, / Synnøve Bakke, NRK Hordaland, Christian Kråkenes, NRK Hordaland, /

4 6. Innledning NAV forvalter Folketrygdloven, og skal sikre at folk får de velferdsgodene de har krav på, samt hindre misbruk av disse ordningene. I mange saker må NAV ta stilling til medisinske spørsmål, der saksbehandlere med utelukkende juridisk kompetanse kommer til kort. For å klare denne jobben trenger NAV leger til å vurdere journaler, spesialisterklæringer og sykdomshistorikk. Gjennom tolkningsarbeidet har legene stor makt og innflytelse. Men hvem er de, og hvordan har de fått oppdraget. Det lurte vi på Denne metoderapporten er historien om å lage bakgrunnsmaterialet som ikke fantes. 7. Bakgrunn Arbeidet med denne saken startet i juni Vi arbeidet da med en dokumentar om tannlegeassistenter som ikke får erstatning for kvikksølvskader. Kvinnene hadde legeerklæringer fra landets fremste eksperter på kvikksølv og skader i arbeidslivet, som bekreftet at de var kvikksølvforgiftet, men likevel fikk de avslag fra NAV. Rapportene fra ekspertene og journalene til kvinnene ble vurdert av to leger NAV hadde samarbeidsavtaler med, og disse legene innstilte konsekvent på avslag. Begrunnelsen i avslagene var basert på faktafeil om kvikksølv, og opprørte både arbeidsmedisinere og kjemikere. Da vi sjekket, viste det seg at legene hadde helt andre spesialfelt enn kvikksølvforgiftning. De var begge nevrologer med spesialfelt i epilepsi, ansatt ved to sykehus. Jobben for NAV var en tilleggsjobb, der de vurderte saker, og innstilte på avgjørelser, uten å møte pasientene. Vi ønsket å vite hva NAV betalte dem for dette arbeidet, og hvilken avtale NAV egentlig hadde med dem. Men vi var ennå så tidlig i research at vi ønsket ikke at NAV skulle vite hvilke to leger vi jaktet på. Etter litt drodling ble vi enige om å løse dette ved å be om innsyn i alle legene NAV hadde samarbeidsavtaler med, og hva de fikk betalt. Vi sendte innsynbegjæringen, og fikk liste over alle landets fastleger i retur. Vi presisterte at det ikke var dette vi spurte om. Vi ønsket liste over spesialister NAV samarbeidet med, såkalte samarbeidende spesialister. Altså, leger som leies inn for å hjelpe NAV til å vurdere saker med medisinske spørsmål. NAV forstod ikke hva vi mente, og viste igjen til listen over fastleger. Vi vurderte å gi opp, og bare be om de to legene vi i utgangspunktet var ute etter. Men vi var blitt nysgjerrige og overrasket. Dette var jo legene de baserte mye av sin saksbehandling på. Var det slik at NAV ikke hadde en oversikt over hvem disse legene var? Og hva var i så tilfelle konsekvensene av det? Vi bestemte oss for at vi ville se på legene i NAV, og startet nå research til et mulig nytt Brennpunkt, parallelt med arbeidet med dokumentaren om tannlegeassistentene og NAV. 2

5 8. Listene NAV innvilget i første henvendelse innsyn i hvem legene er og hva de tjener. Men selv om de innrømmet at vi hadde rett på innsyn, klarte de ikke å gi oss legelisten. Vi bestemte oss for å holde frem kontakten med NAV og forklarte utdypende både i mailer og per telefon, men verken presseavdelingen eller juridisk seksjon forstod hvilke leger vi etterlyste. Andre fikk vi ikke lov til å snakke med. Uansett hvordan vi spurte fikk vi til svar at de samarbeidet med alle landets fastleger, og den listen med over 6000 legenavn hadde vi fått. Men denne listen inneholdt ikke de legene vi var ute etter. Her stod det bare oppført hva fastlegene hadde fått for arbeid med sykmeldinger og lignende; småbeløp ned i 1 krone. Og de to legene vi i utgangspunktet var ute etter, stod ikke på denne listen. Vi måtte finne på noe lurt. 8.1 Kontrakten Det slo oss at det må jo finnes en lønns- eller honorarkode, siden disse legene etter all sannsynlighet får betalt. Dersom vi fant den, så måtte jo NAV kunne kjøre en liste til oss basert på hvem som hadde fått utbetalinger. Vi sjekket med NRKs eget lønningskontor, som for så vidt har god kompetanse på utbetaling av honorar, og fikk bekreftet at dette måtte være mulig. Men hvordan skulle vi finne ut av hvilke lønnskoder NAV brukte, når de ikke en gang forstod hvilke leger vi var ute etter? Det måtte jo foreligge en form for kontrakt eller avtale, dersom legene ble honorert. Vi bestemte oss for å etterspørre en slik kontrakt, men valgte å sende denne henvendelsen til presseavdelingen, og ikke juridisk seksjon som håndterte forespørselen om listene. Kommunikasjonen med juridisk avdeling var på dette tidspunktet begynt å gå i ring. Vi fikk tilsendt en standardkontrakt fra presseavdelingen. Av den gikk det frem at dette er en personlig avtale mellom NAV og den samarbeidende spesialisten. Den opplyser om standard tid for å vurdere en sak og skrive spesialisterklæring, og det står at legene skal lønnes etter satsene L 120 og L 30. Vi sendte sporenstreks innsynbegjæring til juridisk seksjon i NAV der vi ba om innsyn i samtlige leger som var honorert etter disse satsene, samt hva de hadde tjent. Vi ønsket lister for de siste 5 årene. 8.2 En lang liste Nå klarte NAV å hente ut legene fra datasystemene sine. Etter noen uker mottar vi en liste over 543 leger. Av den går det frem at de mest aktive tjener mellom 1 og 2 millioner årlig på oppdrag for NAV. De fleste tar denne type oppdrag i tillegg til ordinær legejobb ved sykehusene. NAV har også opplyst hvilke diagnoser den enkelte lege uttaler seg om. Vi stusser litt. Slik vi leser listen vurderer legene klienter med svært ulike diagnoser. Vi stiller oss tvilende til at hver lege har spesialistutdannelse i 6-7 fagfelt. Men aller mest oppsiktsvekkende er det at de to legene vi i utgangspunktet var ute etter, ikke står på listen. Vi har lest flere erklæringer fra dem, og de signerer utredningene sine som samarbeidende spesialister i NAV. Her er det noe som ikke stemmer. Vi spør derfor NAV direkte om hvorfor disse to ikke står på listen. De kan ikke svare, men lover å sjekke Hva kan legene? Mens NAV sjekker legene som ikke står på listen, kontakter vi Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, SAFH. Vi spør om de kan sjekke opp autorisasjon og spesialistutdanning på de 543 legene vi har fått fra NAV. De er skeptiske, for det er en stor mengde navn. De bestemmer til slutt at 3

6 vi kan få HPR-numrene (autorisasjonsnummeret) til legene, og vi kan dermed hente ut informasjon om utdanning og lisens fra SAFH sin database En sjokkerende forklaring Vi purrer til stadighet på presseavdelingen i NAV, og en dag skjer noe uventet. Vi settes direkte til arkivet og personen som har fått i oppdrag å finne ut av dette. Hun kan forklare at en del av legene ikke sender faktura elektronisk, men i stedet bruker gammelmåten, med konvolutt og frimerke. Disse fakturaene blir håndtert manuelt, og arkiveres fysisk i papirarkivet. Disse legene og deres utbetalinger kommer derfor ikke inn i de elektroniske systemene. Det er tilfelle med våre to leger. Vi spør da hvor mange andre dette kan dreie seg om. Det kan hun ikke svare på. Hun kan imidlertid fortelle at våre to leger jobber for yrkessykdomskontoret i NAV, og for å finne ut hva disse to har tjent, må arkivet bla gjennom alle arkivmappene til yrkessykdomskontoret de siste fem år. Alle større NAV kontor og avdelinger har knyttet til seg samarbeidende spesialister, og dersom det er flere som leverer fysiske fakturaer må man bla gjennom samtlige arkiv for å finne dem. Konspiratoriske som vi er, får vi en tanke om at det nok kan finnes mange slike fakturaleger. Og vi lurer på hva NAV egentlig vet om dem, når de er så usynlige i systemet En prøvestein Vi sender på ny en mail til presseavdelingen og ber om en liste over de samarbeidende spesialistene som yrkessykdomskontoret bruker. Dette er en overkommelig jobb, da dette kontoret er relativt lite, sentralt plassert og svært avhengig av legevurderinger. Vi får en liste på 11 navn. Teorien stemmer. Kun to står på datalisten vi har fått over de samarbeidende spesialistene i NAV. De øvrige må derfor være fakturaleger. Vi ber NAV om en oversikt over hva disse har tjent de siste 5 årene. De må inn å telle igjen. 8.3 De usynlige legene Etter en måned får vi en komplett liste over Yrkessykdomskontorets leger, og hva de har tjent. I all hovedsak er dette fakturaleger. Når vi holder dem opp mot datalisten er det tydelig at fakturalegene er blant dem som tjener aller mest på oppdrag fra NAV. De har utbetalt mellom 200 og årlig på denne tilleggsjobben. Vi sjekker ansettelsesforhold, og det viser seg at de i all hovedsak er ansatt ved sykehus og bedrifter i full stilling ved siden av dette oppdraget. Unntaket er øre-nesehalseksperten, som er 80 år og professor emeritus. 8.4 De ansatte legene I vår runddans med juridisk avdeling i NAV viste de til fastlegene i hele landet, men de lurte også på om det kanskje var de rådgivende overlegene vi etterlyste. Disse legene er ansatte i NAV for å gi råd til saksbehandler. De er altså ikke innleide spesialister. Det var i utgangspunktet ikke dem vi var ute etter, men vi ber likevel om å få en liste over dem. Vi mottar etter en tid en oversikt med 112 navn. Her har NAV ført på hvilken stillingsprosent de har. Listen ser tilsynelatende uproblematisk ut, men det skal vise seg og ikke stemme. 9. Men hva betyr det for folk? Vi lurer på hva NAV egentlig vet om legene de samarbeider med. Så langt har de ikke forstått hvilke leger vi spør etter. Først når vi fant honorarkodene klarte de å lage en oversikt over dem. Deretter viser det seg at det mangler leger som leverer fysiske fakturaer på sitt arbeid. Hvor mange slike fakturaleger finnes det? Hvor mye tjener de? Og vet NAV dessuten hva legene har som spesialfelt? Og hvordan velger de ut legene, og inngår kontrakter med dem? Og sist men ikke minst, betyr dette noe for folk? 4

7 9.1 En god ide Vi trenger å få vite hvilke erfaringer folk har med NAV og legene deres, samt finne navn på flere fakturaleger. NAV vil ikke gå gjennom alle landets arkiver på generelt grunnlag, men må lete hvis vi har konkrete navn. Vi holder egentlig på med det andre programmet om NAV og tannlegeassistenter. Det vil fra nå, august 2010, kreve all vår tid frem mot sending i november 2010, og vi må legge arbeidet med legene til side. Men det slår oss at sendingen i november gir oss en gylden mulighet. Vi bestemmer oss for å gå ut i den sendingen, like før rulleteksten, og etterlyse NAV historier fra folk. Responsen vil være svært avgjørende for om vi kan gå videre på legehistorien. 9.2 Fantastiske svar «Med NAV i sikte» sendes 16. november Den påfølgende måneden strømmer det inn historier. Vi mottar 223 skriftlige, vedbegrunnede, saklige historier. I tillegg kommer et stort antall korte tips av litt mer aggressiv og ubegrunnet art og en rekke telefontips av ulik verdi. De skriftlige tipsene er svært gode, og en tredel dreier seg om NAV og leger. Noen har sendt ved legeerklæringer, andre har gjort utførlig greie for saken sin og tilbyr oss tilgang på all dokumentasjon og legeerklæringer. Tipsene reiser mange spørsmål om NAV sin bruk av leger, og viser at folk ser dette som et problem. I samråd med redaktør bestemmer vi oss for å gå videre med legesaken, med tanke på publisering høsten Men vi kan imidlertid ikke starte arbeidet før i februar/mars 2011, da vi skal lage en kort Brennpunktssak på et helt annet tema, som skal sendes i mars. 9.3 Alle får svar Vi bruker imidlertid tiden frem mot jul til å svare alle som har tipset oss, og informere om fremdrift. Vi takker for tipsene, og skriver at vi tar kontakt igjen på nyåret. Det var viktig å få tid til dette, for folk hadde brukt mye tid på å skrive til oss, og sendt oss svært sensitiv og personlig informasjon Grovsortering I ledige stunder i desember og januar sorterer vi også tipsene tematisk. 73 handler om legene, andre handler om bidrag, pleiepenger, saksbehandlingsfeil, feilutbetalinger osv. I samråd med tipserne sendes noen av sakene videre til andre journalister i NRK. De øvrige samles tematisk med tanke på å formidle dem som tema til større redaksjoner. 10. Research til krampen tar oss I februar starter vi opp igjen. Vi tar en oppsummering av hva vi har, og hvor vi skal videre De samarbeidende spesialistene Vi har datalisten vi fikk fra NAV med de 543 legene. Via SAFH sin database har vi nå fått sjekket spesialiteten til de ulike legene. Det er et stort sprik mellom hva legene er eksperter i, og hva slags saker NAV opplyser at de gir råd på. I tillegg har kollega Espen Andersen gjort en jobb der han har hentet inn informasjon om roller og annen søkbar informasjon på den enkelte lege. Alt er ført inn i excel, og vi døper denne hovedliste. Vi har dermed rimelig kontroll på disse legene inntil videre. Vi er enige om at vi ønsker å få laget en søkbar database over legene til nett. Men listen må suppleres med fakturalegene Tipsene Vi begynner å lese grundig mailene vi fikk fra folk. Vi plukker ut legenavn og fører dem inn i nye excelskjema. Svært mange har flere leger som har vært inne i sakene deres, og i mange tilfeller er det 5

8 uklart om det er ansatte leger, såkalte rådgivende overleger, eller innleide leger, såkalte samarbeidende spesialister. Vi skriver til alle sammen og spør om de kan gå gjennom papirene sine og videreformidle alle legenavn til oss, og sjekke om legene er omtalt som samarbeidende spesialist eller rådgivende overlege. Andre har ikke sendt legenavn, men har orientert om saken sin. Vi ber dem finne legene i papirene. En del svarer at de ikke har noen papirer. Vi sier de har krav på å få dokumentene i saken sin, og de lover å etterlyse dem i NAV systemet. I løpet av mars og april kommer det jevnlig navn. Vi sjekker navnene opp mot hovedlisten og listen over rådgivende leger som vi har fått fra NAV, og fører disse inn på en «arbeidsliste», der vi kan føre inn research. Alle tipserne vi er i kontakt med får vite at det ikke er sikkert at vi velger ut deres sak til et program, men at saken deres er vesentlig bakgrunnsinformasjon for å få laget programmet Hva sliter folk med Tipsene om legene dreier seg både om de ansatte rådgivende overlegene og de samarbeidende spesialistene. Når det gjelder de ansatte legene forteller folk at disse legene overprøver og underkjenner erklæringer skrevet av spesialister fra fagmiljøene ved de store sykehusene. Det blir dermed avslag på saker som i utgangspunktet er godkjent av spesialister. F. eks har en tipser fått påvist en nevrologisk skade av fire uavhengige professorer på dette fagfeltet, men den rådgivende overlegen innstiller på avslag. Mange av tipserne har beslektede historier. De undrer seg over hvordan dette er mulig, og de lurer på hvem disse rådgivende legene er. Alle understreker at disse legene aldri har snakket med dem, og heller ikke undersøkt dem. I andre tilfeller der folk har fått konstatert en lidelse hos en spesialist velger de ansatte rådgivende overlegene å sende saken til nye spesialister, for ny vurdering. Dersom denne spesialisten også konkluderer med en lidelse, blir saken sendt til enda en ny spesialist. Slik fortsetter det, til det foreligger en negativ avgjørelse. Først da treffes det et vedtak, og det blir avslag. Dette er et gjennomgående mønster i tipsene om de rådgivende overlegene. Når det gjelder de samarbeidende spesialistene reagerer folk på at dette er leger de kun unntaksvis får møte, men som skriver utførlige spesialisterklæringer om dem. Det er ofte erklæringer som er i strid med legeerklæringer skrevet av andre spesialister som har undersøkt dem fysisk. Tipserne forteller at NAV sine samarbeidende spesialister enten ikke finner en lidelse, eventuelt kommer de opp med nye diagnoser, basert på papirene deres. Noen få har vært til undersøkelser hos samarbeidende spesialister, og de beskriver alle dette som summariske undersøkelser, som står i sterk kontrast til undersøkelser de har gjennomgått utenom NAV systemet. Tipserne forteller også at ved positive erklæringer blir saken sendt videre til nye spesialister. De opplever det slik at NAV jakter på en negativ erklæring. De forteller også at saken ble sendt til spesialister som hadde helt andre spesialfelt enn det saken i utgangspunktet dreide seg om. Noen forteller også at det går rykter om leger som konsekvent skriver avslag, og som påtar seg svært mange oppdrag for NAV årlig. Disse tipserne forteller at de visste det ble avslag da de så hvilken lege NAV sendte papirene til. I de fleste sakene er det også helt gjennomgående at folk ikke får snakke med saksbehandlere, de får ikke korrigere feil i papirene sine, og ikke minst forsvinner papirene gjentatte ganger Arbeidslisten over samarbeidende leger Denne vokser. Noen av navnene vi mottar er på datalisten vi har fått fra NAV, men en god del er nye navn. Dette kan være fakturaleger, som ikke fremgår i NAV sitt datasystem. Det kan også være andre leger, og at tipseren ikke har forstått papirene rett. Alle føres inn, og tanken er å etterlyse dem hos NAV. 6

9 Vi gjør imidlertid en sjekk, for å se om NAV takler å hente informasjon bare basert på ett legenavn. Vi etterspør en lege vi vet har jobbet for NAV, fordi tipset er grundig. NAV svarer at de ikke kan finne vedkommende, og at vi er nødt til å finne ut hvilket NAV kontor legen har avtale med for at de skal kunne finne ham. Det betyr at vi må finne en metode for å finne ut mer om legene vi har fått navn på. Vi må rett og slett få verifisert at de jobber for NAV og hvilket kontor de jobber for. Dette er informasjon som tipserne har begrenset kunnskap om. Vi går i tenkeboksen De rådgivende overlegene Dette er legene som er ansatt i NAV. Vi har mottatt en liste på 112 navn. De er ansatt i ulike prosentstillinger. Rollen er å gi råd til saksbehandler i kompliserte saker, og eventuelt anbefale å sende saken til en samarbeidende spesialist for videre utredning. Mange av legetipsene dreier seg om disse legene. Tipsene er ført inn i en arbeidsliste over rådgivende overleger. Noen leger har vi fått flere ulike tips om, og vi ser tydelig av listen at disse legene gir råd i saker hvor klienter har helt ulike diagnoser. Tipserne har også fortalt oss at disse legene i mange tilfeller overprøver spesialister. Vi bestemmer oss for å sjekke hva disse legene egentlig kan Vi tror knapt det vi ser Vi tar på ny kontakt med autorisasjonskontoret. Denne gangen vil ikke SAFH levere ut HPR-numrene. Vi har en lengre dialog med dem, og viser til at vi allerede har fått ut over 500 nummer, og at det ikke er logisk at de nå ombestemmer seg. De frykter at vi skal publisere numrene, slik at de kan bli misbrukt. Vi forklarer da hva vi holder på med. Vi sier vi ikke trenger selve nummeret, men kunnskap om lisens og spesialistkompetanse. SAFH må gjerne slå opp i databasen selv, og videreformidle informasjonen til oss. Etter denne runden bestemmer de seg for at vi likevel kan få HPR-numrene på de rådgivende overlegene. Vi taster dem inn og henter ut informasjon fra databasen. Etter hvert som vi sjekker blir det tydelig at svært mange av disse legene overhodet ikke har noen spesialistutdanning, utover ordinær legeutdanning. Når vi har sjekket kompetansen til alle legene sammenligner vi med saker der navngitte rådgivende overleger er omtalt. Det blir helt tydelig at de rådgivende overlegene gir råd i saker som ligger utenfor deres kompetanse. Noen har ingen spesialistkompetanse, andre har en fagspesialitet som overhodet ikke stemmer med lidelser hos klienten. Vi ser også grundigere på hva NAV har opplyst om ansettelsesforhold. En lege er oppført med flere prosentstillinger, som samlet overstiger 100 %. I tillegg oppdager vi at en ansatt rådgivende overlege lege også tjener penger på å bli innleid som samarbeidende spesialist Hvordan går vi videre? I overgangen mars/april går Synnøve Bakke ut i svangerskapspermisjon. Hun erstattes som researcher av Christian Kråkenes, som også skal være fotograf på prosjektet. Fra dette punktet og utover i metoderapporten er det Knudssøn og Kråkenes som er «vi». Vi sitter nå med en hovedliste, basert på datautdrag fra NAV og supplert med informasjon fra SAFH, samt ulik offentlig informasjon fra foretak og rolleregister. I tillegg har vi NAV sin liste over ansatte rådgivende overleger, supplert med informasjon fra SAFH. Disse listene lar vi ligge inntil videre. Vi konsentrerer oss nå om de nye navnene vi har fått fra tipserne. Denne listen er supplert med en del navn vi også har funnet ved googlesøk. Listen består av 93 navn. Av dem står 14 på listen vi har fått over rådgivende overleger i NAV, og 12 står på listen over samarbeidende spesialister. De øvrige er ukjente. Vi ønsker å sjekke alle, også de som er kjente, i tilfelle vi finner dobbeltroller. Men vi kan 7

10 ikke etterlyse alle i NAV, for etaten sier de ikke finner dem, med mindre vi klarer å fremskaffe mer informasjon om dem Løsningen Vi er litt oppgitte. Dersom ikke NAV som oppdragsgiver klarer å hente frem informasjon om hvem som jobber for dem, hvordan skal vi klare å finne informasjon som beviser dette. Vi bruker litt tid på drodling, før vi får en god tanke. En del NAV saker havner i Trygderetten, og dersom disse legene jobber for NAV er sjansen stor for at de vil være nevnt i kjennelser. I slike kjennelser fremgår det hvilket NAV kontor som er part i saken. Selv om ikke tipseren sin sak har endt i Trygderetten, må det være stor sjanse for at legen kanskje er omtalt i andre saker. Gjennom Lovdata taster vi inn hvert enkelt navn fra arbeidslistene fra tipserne våre, og det virker. Her dukker legene opp, med tittel rådgivende overlege, eller samarbeidende spesialist for spesifikke NAV-kontor. En del av dem har roller i svært mange saker i Trygderetten. Vi fører inn titler og kontor, og har egentlig nok til å be NAV om å finne dem, men vi velger å vente litt Statistikk fra Trygderetten Vi bestemmer oss for å bruke litt mer tid på sakene i Trygderetten, og prøve å lage statistikk over hvor mange saker de ulike legene har vært spesialister i. Det viser seg å være umulig. Vi oppdager fort at antallet saker legene er omtalt i er mye lavere enn det reelle. Årsaken er at Trygderetten har anonymiserer legene i svært mange saker. Men vi skumleser kjennelsene der legene vi har funnet er omtalt. Det gir raskt et bilde av at noen samarbeidende spesialister opptrer som parhester, og sender klienter til hverandre. I tillegg blir det tydelig at det noen eksperter brukes svært mye, og de får gjennomgående kritikk fra brukerne fordi undersøkelsene deres er lite grundige. De mest brukte spesialistene figurerer i over 400 saker i Trygderetten. Vi synes dette er mye, for de fleste sakene kommer ikke så langt i systemet. I tillegg kommer vi over en kjennelse der samme lege er rådgivende lege for NAV i en sak der han har avgitt spesialistuttalelse som samarbeidende spesialist. Noen statistikk blir det ikke, men vi har fått ytterligere kunnskap om et system som virker å være uten kontroll Arbeidslistene til SAFH Etter denne runden tar vi kontakt med SAFH igjen. Vi ønsker autorisasjon og spesialistutdanning på listen vi har laget på bakgrunn av tipsene. Vi får tilsendt HPR-numrene, og søker frem informasjonen, og legger den inn i listene våre. 11. Hvem skal det handle om? Parallelt med arbeidet med å lage listene, altså datagrunnlaget for hele saken, jobber vi med å finne ut hvilke historier vi skal fortelle i programmet. Vi har 73 tips om legesaker, og svært mange av dem er villige til å fortelle sin historie. Sakene er ulike, men har store fellestrekk. Vi må velge historiene som best representerer de felles problemene som tipserne sliter med, men vi trenger å få datagrunnlaget vårt på plass for å kunne sjekke sakene godt nok. Derfor har vi utsatt den endelige utvelgelsen til arbeidet med listene er i sluttfasen. Basert på tipsene og listene våre bestemmer vi oss for at vi må ha med en sak som fokuserer på de samarbeidende spesialistene, og en som fokuserer på de rådgivende overlegene Roald Busch Denne historien utkrystalliserer seg tidlig. I denne saken er det både samarbeidende spesialister og rådgivende overleger. Busch var skyssbåtfører i Bindal kommune. Dette er en enmannsbetjent skyssbåt, som går i rute på Tosendfjorden. I tillegg tar den ekstraoppdrag. I all slags vær har Busch stått til rors, og fraktet gods 8

11 og folk. I kritiske tilfeller ble skyssbåten legebåt, og han har tatt i mot barn, og fått folk til sykehus. Alltid alene på vakt. På en enmannsbetjent skyssbåt var Busch kaptein, maskinist, matros og billettør. I 1995 skiftet de til rød diesel. Under første tankvask, en jobb han hadde gjort utallige ganger, ble Busch akutt syk. Han ble kvalm, kastet opp og fikk hodepine, pusteproblemer og hoste. Han trodde det var omgangssyke, men fra den dagen ble han dårlig av diesellukt. Han gikk på jobb, men fikk en hoste som bare forverret seg. Til slutt hostet han store mengder blod, jevnlig. Det boblet i halsen. Han ble sykmeldt, og ble bra. Gikk på jobb igjen, og den blodige hosten og tung pust kom tilbake. Slik holdt han på i flere år. Han ble undersøkt på sykehus, og tatt prøver av. Det ble konstatert at det ikke var livstruende sykdom, men noen årsak fant de ikke, og Busch fortsatte å jobbe. Astma ble utelukket, fordi det ikke gir blodig hoste. Det gikk 10 år, så sa fastlegen stopp. Busch søkte 50 prosent uføretrygd. I utredningen til uføresaken var han i Trondheim hos en arbeidsmedisiner. Han mente dette ikke var yrkessykdom, for all erfaring sier at det bare er maskinister og ikke skippere som får astma på båt. 50 prosent uføre ble imidlertid innvilget, og Busch fortsatte å jobbe i deltidsstilling. Men han ble sykere, og nå mente fastlegen at han var 100 prosent ufør, og anbefalte å søke om å få dette godkjent som yrkessykdom. Busch søker, og fastlegen henviser ham til lungespesialist. Denne spesialisten undersøker ham fysisk, og skriver at dette trolig er en yrkespåført astma, selv om symptomene er uvanlige. Men NAV og deres rådgivende overlege godtar ikke erklæringen fra den første spesialisten, og sender saken(erklæringen og journaler) til en samarbeidende spesialist. Han vurderer saken, og mener dette ikke er astma. Han skriver i konklusjonen i sin utredning at Busch er skipper, og at han derfor ikke er i risikosonen for yrkesastma. Det er maskinister som får slik astma. Det blir avslag. Busch anker, og rådgivende overlege anbefaler at saken hans (papirene) sendes til en arbeidsmedisiner i Tromsø. Han konkluderer med at dette ikke er astma, men derimot, etter all sannsynlighet, en dødelig nyresykdom (Wegeners granulumatose). Legen sender sin konklusjon til NAV, men tar aldri kontakt med Busch. Busch får avslag igjen. Via fastlegen får han sjokkmeldingen om at han har en dødelig nyresykdom. Nå begynner en runde med utredninger for nyresykdom i Trondheim. Etter ett år, viser en biopsi at han ikke har noen dødelig nyresykdom. Rådgivende overlege sender saken på ny til arbeidsmedisinerne i Tromsø, for uttalelse. De holder fast ved nyresykdom. Dermed kommer saken opp for Trygderetten. Busch kan legge frem bevis på at han ikke har nyresykdom, og Trygderetten opphever vedtaket og hjemsender saken til ny behandling, med klar anbefaling til NAV om å kontakte indremedisiner for å utrede ham for lungeplagene. Saken havner på rådgivende overleges bord igjen. Han velger ikke en lungespesialist, men en arbeidsmedisiner i Trondheim. Denne gang får Busch møte legen, til samtale. Hun bekrefter at nyresykdommen var et feilspor, men da han dessverre ikke har en diagnose, kan hun ikke godkjenne yrkessykdom, men hun understreker at han ikke må jobbe mer, for han blir syk av jobben. Og der står saken når Busch skriver til oss Papirer og sjekk Vi kontakter Roald Busch, og diskuterer saken hans. Vi spør om han vil medvirke, og om vi kan få tilgang på alle dokumentene i saken. Vi orienterer om fokus på programmet, og i hvilken sammenheng han skal medvirke. Han samtykker, og sender oss all dokumentasjon, og samtlige legeerklæringer. Konen, Elin Busch, er sykepleier, og har derfor inngående kunnskap om journaler og dokumenter. Hun har sørget for å få kopi av alt, og det er dermed raskt gjort å få oversikt over saken. Dokumentene bekrefter Busch sin historie. 9

12 Det underlige er at den eneste lungelegen som har undersøkt ham, mener det her trolig kan dreie seg om astma, mens samtlige leger som har vært inne i saken etterpå benekter dette, uten at de kommer opp med troverdige alternative diagnoser. Men slike saker er komplisert, og vi er ikke medisinere, så vi spør Busch om vi kan få legge fram saken hans for en uhildet lungelege. Dette fordi både han og vi er tjent med at vi ikke har misforstått noe. Busch samtykker Lungelegen Vi begynner å lete etter en ekspert på yrkespåførte lungesykdommer. Vi kommer over flere, men det er viktig at vedkommende ikke er knyttet til Trøndelag, Nordland og Troms, der Busch har vært utredet. Vi vil skape mest mulig distanse mellom saken og legen. Vi lander på overlege Sjur Humerfelt. Han har doktorgrad i yrkespåførte lungesykdommer, og har vært sjef for lungeavdelingen både på Haukeland sykehus og Oslo Universitetssykehus, Aker. Vi tar kontakt, og forteller at vi driver research til et program, og at vi har et tilfelle vi trenger en medisinsk oppfatning av før vi går videre med saken. Han sier at slike lungesaker i all hovedsak er vanskelige, men vil lytte. Vi legger frem en anonymisert versjon, muntlig. Han synes dette høres underlig ut, men at det kan være faktorer vi ikke vet noe om. Han ber om å få papirene fra første fysiske undersøkelse som konkluderte med mulig astma, samt papirene fra den samarbeidende spesialisten som anbefalte avslag. Vi sjekker med Busch, og han gir oss tillatelse. Vi sender så de to erklæringene, men anonymiserer dem, slik at Humerfelt ikke ser hvem som har skrevet dem, hvilket sykehus de stammer fra og tidspunkt de er skrevet. Dette gjør vi i samråd med ham, slik at han ikke skal komme i en ubehagelig situasjon. Vi trenger bare en medisinsk vurdering av innholdet. Etter en tid kommer Humerfelt tilbake. Han synes det er rart at Busch ikke har noen diagnose trass i store plager. Han kan ikke selv gi en diagnose utelukkende på bakgrunn av papirene, men mener det må være mulig å finne ut hva som feiler Busch ved en fysisk undersøkelse. Han synes synd på mannen som har opplevd at papirene hans sendes land og strand rundt, uten at noen sjekker lungene hans, så han tilbyr seg å undersøke Busch. Vi formidler kontakt mellom Busch og Humerfelt, og vi har ikke noe mer med denne undersøkelsen å gjøre, før resultatet foreligger. Brennpunkt betaler imidlertid reisen tur-retur Bindal-Oslo for ekteparet Busch. Det fordi vi skal filme dem på vei inn til sykehuset, og når de kommer ut igjen Gynekologen Sentralt i Roald Busch sin sak står den rådgivende overlegen som er ansatt i NAV. Det er han som bestemmer at saken skal sendes til nye spesialister, og det er han som plukker ut hvem saken sendes til. Det er også han som konsekvent velger andre eksperter enn lungeeksperter i saken til Busch. Vi får navnet hans i papirene til Busch, og når vi sjekker mot listene våre, så viser det seg at han er gynekolog. På bakgrunn av alle legejournalene og de underlige medisinske avgjørelsene, samt den rådgivende overlegens rolle, velger vi ut Roald Busch sin sak. For ordens skyld kan vi nevne at de rådgivende overlegene følger samme mønster i andre saker. Kvinnen vi nevnte tidligere, som hadde fått konstatert nevrologiske skader av fire uavhengige professorer på fagfeltet, fikk disse erklæringene underkjent av en rådgivende overlege som er ortoped. Slik er det i svært mange av tipsene våre. 10

13 11.2 Pål Løken Via en «fostermor» får vi tilsendt en historie som dreier seg om uføretrygd for en rimelig ung mann. Saken er snart 9 år gammel, og likevel er det ikke truffet en avgjørelse. Historien er så sterk, at vi er på nippet til å legge den bort. Årsaken er at det er så mange momenter her, at det kan bli vanskelig å fortelle den, samt at den er så ille at det knapt er til å tro. Løken hadde en svært vanskelig oppvekst, med mangelfull omsorg. Han har ingen sammenhengende skolegang. Fra 13 års alder ble han kastet ut hjemmefra og levde på gaten og hos venner. Likevel klarer han seg, og unngår rusmiljø. Han får etter hvert jobb som billakkerer. Han har ingen familie å henvende seg til, og bor tidvis på gaten, og tidvis på hospits. Han har fått seg en hund han er glad i, men denne blir stjålet av noen i rusmiljøet i Oslo. Han drar for å hente hunden i en leilighet, og da blir han skutt. Det var i Foten ble helt maltraktert, men han slapp amputasjon. Legene flyttet en hovedmuskel fra ryggen til foten for å sikre blodsirkulasjon. Etter lang tids opptrening kommer han ut fra sykehuset og bor på gaten igjen. Han prøver å jobbe som billakkerer, men får problemer. Skaden i foten fører til skjev belastning og knærne svikter. Ryggen er skjev etter at muskelen ble fjernet. Etter tre år får han dessuten problemer med blodpropp. To i lungene og en i foten. Han legges inn på sykehus tre ganger, og settes på blodfortynnende medisin. Løken har i løpet av livet ikke hatt kunnskaper nok til å søke om alle støtteordninger. Han har gått på sosialen, men tidvis har han vært uten ytelser. Han er ensom, for han har ingen økonomi til å delta sosialt med andre. Han har imidlertid fått en sosialbolig, og her treffer han Martin, som er lam fra nakken og ned. De blir venner, og han kommer tett inn på moren til Martin, Bjørg Mykle. Etter noen år dør Martin, og på dødsleiet lover Bjørg Mykle at hun skal hjelpe Pål Løken. Pål Løken har store smerter i beina og ryggen, og klarer ikke å jobbe. Trygdekontoret/NAV har sendt ham på ulike arbeidstiltak. Han får gode skussmål fra samtlige arbeidsgivere, men de konkluderer med at han fysisk ikke er i stand til å utføre arbeidsoppgavene. På grunn av svært mangelfull skolegang er også kontorjobber utelukket. Ved hjelp fra Bjørg Mykle fremmer Løken dermed krav om uføretrygd. NAV begynner nå å sende ham til samarbeidende spesialister. Av de fire første erklæringene sier tre spesialister ja, mens en sier nei. Saken fortsetter derfor i systemet. I fem år sender NAV saken hans videre til samarbeidende spesialister, før den endelige erklæringen med anbefaling om avslag kommer i Gjennom sin hjelper Bjørg Mykle har Pål Løken nå fått advokat. I 2007 anker hun avslaget, men per april 2011 har NAV ennå ikke behandlet anken. I stedet har de mistet papirene tre ganger, og saken forsvinner i et helt år, mens advokaten har morspermisjon. Slik ser saken ut når vi mottar den Spesialistene Vi vurderer saken, og spør om å få tilsendt navn og spesialisterklæringer. Det får vi. I første omgang gikk saken til psykiatere. Første erklæring anbefaler uføretrygd, men det godtar ikke Trygdekontoret/NAV og de sender saken videre. Også hos neste psykiater blir det ja. NAV/Trygdeetaten velger en ny spesialist, en psykolog. Han anbefaler attføring. Deretter går saken til en ortoped. Han anbefaler uføretrygd. Deretter går saken til en allmennlege, han anbefaler attføring. Deretter går saken til NAV sin egen arbeidspsykolog og attføringsspesialist. Han sier at Løken bør uføretrygdes. I denne perioden sendes også Pål Løken til tre omfattende nevropsykologiske tester, for å sjekke at hjernen fungerer. De to første testene konkluderer med at han er normal, med normal intelligens. Den tredje testen blir ikke gjennomført, da Rikshospitalet finner det helt unødvendig å gjennomføre en slik omfattende og svært dyr undersøkelse for tredje gang, da resultatene ved de to første anledningene var entydige. I 2007 endte saken hos en fysikalsk medisiner. Denne erklæringen er svært interessant. Vi kjenner igjen navnet umiddelbart. Det er en av legene som brukes aller mest av NAV. De siste 5 årene har han tjent mellom 1 og 3 millioner kroner årlig på å skrive slike spesialisterklæringer. Navnet hans figurerer i 433 kjennelser fra Trygderetten, ofte etterfulgt av en beskrivelse av det klientene mener er en svært kort og lite grundig undersøkelse. 11

14 Vi spør Løken hvordan undersøkelsen var, og han beskriver det samme som står i svært mange kjennelser fra Trygderetten. Jeg løftet en kasse brus, syklet på ergometersykkel og bøyde meg ned for å knyte skoene. Så var undersøkelsen ferdig, og han skrev rapport og innstilte på avslag. Vi ønsker å ha med Løken Lett overtalelse Det er ikke Løken, men hans «fostermor» som har tipset oss. Vi ringer og prater lenge med ham. Løken er svært usikker på om han vil på TV. Det er ubehagelig, og han har hatt et komplisert liv som det ikke er så lett å snakke om. Men til slutt bestemmer han seg for å la det bære eller briste Den tredje mann Vi har opprinnelig med en historie til. Den er av eldre dato, men viser at dette er et system som går langt tilbake til Rikstrygdeverkets dager. Den viser også at legene var de samme den gang. Denne saken har fått sin løsning, men først etter lange runder i rettsapparatet. Vedkommende sier ja til å medvirke. Vi researcher, og gjør opptak til denne historien, men den er ikke med i programmet. Den medvirkende er ikke enig i fremstillingen av sin sak, og krever en større plass i programmet og et annet fokus. Vi kan ikke etterkomme hans ønsker, da vi presseetisk ikke kan stå inne for hans krav. Han ønsker da å trekke sin medvirkning, og vi tar ham ut av programmet. 12. Vurderinger og annen research I sakene vi har plukket ut sitter vi på all dokumentasjon, og alle legeerklæringer. Spørsmålet nå er hvordan vi skal gå videre. Hvilket program skal vi lage? 12.1 Konfrontasjon med leger eller NAV? Vi må gjøre et valg om vi skal konfrontere legene i disse sakene med arbeidet sitt. Vi er nysgjerrige på å høre begrunnelsene for enkelte erklæringer og metodene som er brukt. Men samtidig er vi redde for at dette da vil bli en dokumentar med fokus på et par utvalgte leger. Hensikten med programmet, basert på tipsene vi har fått, er å vise et system som gjennomgående ikke virker. Vi bestemmer oss for å holde fast ved dette. Vi vil ikke navngi legene, men i stedet konfrontere NAV med ordningen. Dette gjør vi fordi det er trygdevesenet som har opprettet ordningen, og som skal ha kontroll med hvem de bruker, og ikke minst kvalitetssikre det arbeidet som blir gjort. Det er også NAV som velger å sende sakene videre til nye spesialister dersom de første erklæringene er positive for klientene Leger i Trygden Vi setter oss inn i regelverket for de rådgivende overlegene, og hvilket mandat de har i NAV. Vi leser også årsrapportene for Norsk trygdemedisinsk forening, som organiserer disse legene, og ser at de selv mener de er for få til å klare å gjøre jobben ordentlig. De savner flere stillinger og viser til stort arbeidspress. Vi snakker også med Asbjørn Kjærvik, leder i Norsk trygdemedisinsk forening. Han bekrefter at det er en vanskelig balansegang de har. Han er ikke uvillig til å la seg intervjue, men etter en diskusjon med styret i foreningen blir det bestemt at han ikke stiller til intervju Rådgivende overleger og Trygderetten Vi oppdager også at de rådgivende overlegene er organisert i samme forening som dommerne i Trygderetten. Dette er en liten forening, der altså dommerne i Trygderetten møter saksbehandlere/sakkyndige fra en part i sakene de skal behandle. De møtes jevnlig i styremøter og årsmøter for å diskutere trygdemedisin. Men betyr ikke dette at de rådgivende overlegene, som er ansatte i NAV, har stor mulighet til å påvirke dommerne i Trygderetten? Vi får dessverre ikke anledning til å gå dypere i denne problemstillingen, fordi den ligger på siden av fokus, og fordi vi ikke har tid. Vi sjekker imidlertid alle de medisinsk sakkyndige i Trygderetten opp mot spesialitet i SAFH. 12

15 Eks-leger og ansatte i NAV I tipsbunken etter fjorårets program har vi fått tips fra leger som ikke lengre jobber i NAV. Vi snakker med to, som vil være anonyme. De forteller om en situasjon de fant uholdbar, der hensynet til NAV og budsjetter gikk foran hensynet til åpenbart syke mennesker. De fant det ikke forenelig å fortsette i jobben. Vi har også fått tips fra ansatte i NAV, som i konfidensielle samtaler forteller om et system der legene har stor makt. Tre kilder forteller at de ikke følte at de hadde kunnskap nok til å vurdere saker, og selv om de var uenige i legens konklusjon, så hadde de ikke tyngde til å motsi dem. De forteller også at det forelå lister over hvilke leger som skulle utrede saker som samarbeidende spesialister, uten at noen kunne fortelle hvorfor disse var valgt, eller hvordan avtalene var kommet i stand. Det ble bare sagt at slik skal det være Ole Terland Vi søker også i Google på samarbeidende spesialister og rådgivende overleger. Her kommer vi over Ole Terland som i 2008 skrev en kronikk i Bergens Tidende om temaet. Han skrev artikkelen som fastlege, og var opprørt over behandlingen en av hans pasienter hadde fått av rådgivende leger i NAV. Han problematiserte ordningen, og det gikk frem at han selv hadde vært rådgivende overlege. Vi ringer ham, og han kan fortelle at han sluttet i stillingen fordi han følte det brøt med legeeden. Han sier også at han ble bedt om å ta stilling i saker han ikke hadde kompetanse til å vurdere. Vi spør om han vil la seg intervjue, og det vil han Legeforeningen Vi leser også legeeden, samt årsberetninger fra rådet for legeetikk. Året før skriver rådet at det er et utstrakt problem at NAV i økende grad krever innsyn i journaler. Rådet vil gjerne ha dette debattert. Vi ringer Trond Markestad som er leder i rådet. Han er ikke kjent med sakkyndigrollene legene har i NAV, men blir svært interessert. Han sier dette minner om den problematiske legerollen i forhold til forsikringsselskapene. Han vet for lite til å uttale seg, men vi avtaler å ringe ham igjen Advokater Vi snakker med Kristian Andenæs, professor i rettssosiologi. Han mener dette er et svært problematisk felt. Han understreker at det er svært viktig at de sakkyndige uttaler seg på felt de har ekspertise på, og at eksperter ikke går utover sine fagfelt. Han problematiserer også saksbehandlingen i NAV, og vi avtaler et intervju Gro Sandvold Dette er advokaten til Pål Løken. Hun har jobbet som jurist i NAV, og forteller at legene hadde stor makt. Hun hadde ikke medisinsk kompetanse, og måtte i stor grad lene seg på deres avgjørelser. Hun forteller også om en liste over leger som skulle brukes, uten at noen stilte spørsmål ved den. Men hun ante ikke hvor den kom fra, eller når disse avtalene var inngått. 13. Opptak Vi gjør intervju og opptak med alle medvirkende i løpet av mai og juni. De byr ikke på noen overraskelser utover research. Men det knytter seg selvsagt spenning til undersøkelsen av Roald Busch ved Oslo universitetssykehus, Aker En lykkelig mann Vi møter Roald Busch og konen Elin på Gardermoen. Vi følger dem til sykehuset, men venter utenfor. Dette er en legekonsultasjon, og vi synes det er mest ryddig at den foregår mellom pasient og lege. Fire timer senere kommer Busch ut, og er svært lykkelig. Han har gjennomgått en rekke tester, og har 13

16 fått beskjed om at alt så langt tyder på at han har astma. Resultatene må imidlertid analyseres, og en endelig rapport vil ikke foreligge før over sommeren. Busch har inntil nå brukt små doser astmamedisin, forskrevet av fastlegen. Denne medisinen har han vært helt avhengig av, for å kunne fungere. Den siste arbeidsmedisineren som NAV henviste ham til, sa at han skulle slutte med denne medisinen, da han ikke hadde noen astmadiagnose. Busch fulgte hennes råd, men ble svært syk og fikk store pusteproblemer. Fastlegen satte han dermed tilbake på astmamedisin, og han klarte å fungere brukbart. Overlege Humerfelt forskriver nå sterkere astmamedisiner for utprøving over sommeren, frem til ny konsultasjon i september. 14. NAV I juni tar vi igjen kontakt med NAV. Vi forteller at vi holder på å se nærmere på legebruken deres, med tanke på publisering til høsten. Vi varsler at vi ønsker et intervju med dem i august, september. Men i første omgang trenger vi kun informasjon Ny innsynbegjæring Vi viser til de opprinnelige datalistene vi fikk i 2010, og sier vi ønsker å få dem oppdatert med hva legene har tjent i inneværende år. Vi ønsker også en ny liste over de rådgivende overlegene, da noen kan ha sluttet og noen kan ha blitt ansatt siden sist. I tillegg ber vi om å få en oppdatert liste over hva fakturalegene til yrkessykdomskontoret har tjent inneværende år. Og til sist sender vi dem også listen over legene vi har fått inn via tipsene våre. Denne består nå av 44 navn som ikke står på noen av listene vi har fått fra NAV. Her har vi ført på hvor i landet de jobber, men forteller ikke hvordan vi har funnet det ut. Vi ber om å få vite hva de har tjent de siste 5 årene. Vi fjerner all tilleggsinformasjon, som opplysninger om autorisasjon, foretak og roller på de listene vi sender til NAV for oppdatering. NAV innvilger innsyn, men understreker at dette kan ta tid. Det har vi forståelse for. Vi blir lovet listene medio august Det drøyer Vi passere august, og vi purrer NAV. De lover å komme tilbake i løpet av kort tid, men det drøyer fremdeles. I starten av september får vi oppdaterte lister over datalistene vi fikk året før, samt en oppdatert liste over ansatte leger. Vi avtaler intervju med dem 19. september. NAV ønsker spørsmålene på forhånd, og vi sender hovedspørsmålene til dem, men vi understreker at det er vanskelig å være helt presise, da vi ikke har mottatt all bakgrunnsinformasjon fra dem. Fakturalegene ved yrkessykdomskontoret mangler, og det gjør også listen basert på våre tips. Vi understreker at det er vesentlig for oss å få dem før intervjuet. Etter gjentatte purringer kommer en oppdatert liste over yrkessykdomskontorets leger. Men de 44 tipslegene mangler. Et par dager før intervjuet ber NAV oss plukke ut to-tre leger, for de klarer ikke finne alle i tide. Vi ber dem da sjekke tre, som vi antar må ha tjent store summer. Det er fordi disse navnene var gjengangere i saker i Trygderetten Hva viser listene? Vi tar de nye oppdaterte listene og sammenligner med de gamle. Nye leger blir etterspurt i SAFH, og vi får autorisasjon også på dem. Vi «smelter» dem sammen til to nye hovedlister over ansatte og innleide leger. Vi fører fakturalegene fra yrkessykdomskontoret inn på hovedlisten over innleide spesialister. 14

17 De samarbeidende spesialistene blir millionærer Fakturalegene utpeker seg raskt, med å havne blant de best betalte. De 10 øverste på listen tjener mellom og 1,2 millioner kroner i året på denne bistillingen for NAV. Av disse er halvparten leger som NAV ikke hadde i datasystemene sine, og som de nå har fått oversikt over ved å bla gjennom sitt dokumentarkiv. De mest brukte spesialistene vurderer årlig inntil 1000 kompliserte medisinske saker, og skriver deretter spesialisterklæringer. Men også legene som finnes i datasystemene til NAV tjener millionbeløp, og skriver hundrevis av erklæringer årlig. Gjennom arbeidet med listene finner vi også at en lege har mistet lisensen. Når vi sjekker med Helsetilsynet kan de fortelle at dette skyldes uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. Legen har misbrukt en pasient seksuelt, og truet henne. Han er dømt for forholdet. Legen ble klaget inn i 2007, men har jobbet for NAV i 2009 og svært aktivt i I hele perioden Helsetilsynet har gransket ham. Han ble fratatt autorisasjonen i oktober Han har ikke hatt NAV inntekt i 2011, men står fremdeles på listen deres over spesialister. De mest brukte legene gir også uttalelser i saker der klienten har diagnoser som ligger langt utenfor deres fagfelt. For eksempel opplyser NAV at en spesialist på fysikalsk medisin har uttalt seg i saker som gjelder psykiatri, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og fordøyelsesproblemer. Like før vi skal intervjue NAV får vi opplysninger på en av legene vi har etterspurt. Nok en gang stemmer mønsteret. Denne fakturalegen er psykiater og har årlig tjent over 3 millioner kroner på å skrive spesialisterklæringer for NAV. De siste 5 årene har hun samlet tjent 12 millioner på denne type erklæringer for NAV. Legen føres inn på listen, og vi opprettholder at vi ønsker innsyn i resten. NAV hadde ingen oversikt over verken fakturalegene eller legene på datalisten før vi startet dette arbeidet. Vi lurer på om NAV har vært klar over hvor mye de har brukt disse legene, om de på noe vis har ført kontroll med arbeidet deres, og om de har sjekket at de virkelig arbeider innenfor sitt spesialfelt. Vi lurer på hvor grundig arbeid disse legene gjør, når de skriver inntil 1000 spesialisterklæringer årlig i slike bistillinger. Når vi vurderer listen finner vi en lege som både leies inn som samarbeidende spesialist, samtidig som han er ansatt som rådgivende overlege i NAV. Var denne rolleblandingen kjent for NAV? Er det ønskelig? Og vi lurer selvfølgelig på hvilke kriterier som ligger til grunn for at akkurat disse legene har fått jobben som spesialist for NAV. Er dette stillinger som har vært utlyst? Bare tull med rådgivende leger Den siste oppdaterte listen fra NAV over ansatte rådgivende overleger mangler navn. Det er personer vi vet er ansatte i NAV som rådgivende overleger, men likevel står de ikke på listen. Vi sjekker med dem, og får bekreftet av to leger at de jobber i NAV, men de er altså ikke med på oversikten NAV har sendt til oss. Året før var listen på 112 navn, nå er det 105 leger på listen. På denne nye listen for inneværende år har NAV også påført hva disse legene har som spesialfelt. Dette har vi allerede sjekket med autorisasjonskontoret, men når vi sammenligner dette med hva NAV nå opplyser blir vi forvirret. På 48 av 105 leger har NAV påført en annen spesialitet. For å være på den sikre siden dobbelsjekker vi våre opplysninger, og kontrollerer dem også opp mot legeforeningen for å være på den sikre siden. Vi har da to kilder, og våre opplysninger stemmer. NAV opererer altså med feil utdanning på nær halvparten av legene de har ansatt. Det slår oss at NAV tilsynelatende mangler kontroll. Ut fra hva NAV selv har sendt oss, vet de ikke hva egne ansatte har som fagfelt, og kan dermed ikke vite om disse legene uttaler seg og gir råd i saker som ligger langt utenfor deres kompetansefelt. De har heller ikke fullstendig liste over legene de har ansatt. 15

18 14.4 Intervju med NAV Vi har intervjuavtale med assisterende arbeids- og velferdsdirektør, Yngvar Åsholt. Vi har i flere måneder spurt om legenavn og lister, så tema er godt kjent for dem. Vi har også sendt hovedspørsmål på forhånd. NAV har i alle sammenhenger gitt uttrykk for at de har oversikt og kontroll med legene, så vi gjør dem ikke kjent med våre lister før intervjuet. Vi kan ikke intervjue NAV om enkeltsakene våre, da de ikke kommenterer dette, men vi vil gjennom intervjuet spørre om forhold knyttet til legebruk som er helt gjenkjennelig i forhold til problemstillinger vi har fått gjennom tipsene våre Svar skyldig NAV kan ikke forklare hvorfor de ikke har fullstendige lister over de ansatte legene, og de kan heller ikke forklare hvorfor de opererer med feil utdanning på dem. De beklager dette, men viser til at det er irrelevant hva disse legene har som spesialitet, da rollen deres er å gi råd til saksbehandler. NAV understreker at de har stor trygdemedisinsk kompetanse. I forholdet til de samarbeidende spesialistene vedgår NAV at de har problemer med å finne dem i systemet, men mener dette ikke er så veldig problematisk. NAV sier hvert enkelt NAV-kontor vet hvem de er, og at de har oversikt. På fire måneder har imidlertid ikke de lokale NAV-kontorene klart å fremskaffe navnene på legene sine. Vi lurer på hvordan de er ansatt, men får heller ikke noe klart svar på det. Åsholt forklarer at Oslo en gang averterte etter leger, men ellers er det uklart. Men han bekrefter at en del har hatt jobbene lenge, og at de, sentralt i NAV, ikke vet hvordan disse avtalene er kommet i stand. Vi viser også fram listen vi har produsert, der det fremgår at en del leger tjener svært store summer, og at de ikke finnes i datasystemene. Dette vedgår NAV at ikke ser bra ut, og presiserer at de skal slutte å bruke en del leger i så utstrakt grad; men ikke for at det er noe feil med arbeidet deres, for det har de ingen grunn til å tro. De skal slutte fordi vi stiller spørsmål ved det. Åsholt kan også fortelle at de ønsker seg bort fra ordningen med slike spesialister, og ser nå på mulighetene for at sykehusene kan overta jobben. Vi spør også om hvorfor de mest brukte legene får så mange pasienter med ulike diagnoser til vurdering, og lurer på hvordan de kvalitetssikrer arbeidet. Åsholt kan ikke svare, og lover å sjekke. NAV ønsker gjerne listene våre, men får dem ikke, da de ikke er ferdige. Vi mangler ennå noen fakturaleger, som NAV ikke fant før intervjuet. Vi vil dessuten kvalitetsjekke alt. Planen er å publisere dem på nett, og de vil da bli tilgjengelige for NAV også. Men foreløpig er det researchmateriale som ikke er ferdig. Vi forklarer imidlertid hvordan vi har satt sammen listene, og funnet spesialitet og informasjon om at legene jobber hos dem. Da det er NAV som har ansettelses- og kontraktsforhold til disse legene, mener vi de må klare å sjekke dette selv. De har dessuten navn på alle leger vi har etterspurt NAV på krigsstien Intervjuet med NAV er tatt sent. Vi ønsket intervjuet tidligere, men NAV hadde ikke anledning. Vi er derfor nå i redigeringsfasen. Vi klipper intervjuet, og inviterer NAV til visning to dager senere. De møter med Åsholt, samt to andre personer fra informasjonsavdelingen og juridisk seksjon. Dagen etter visning mottar vi et skriv der de hevder at programmet er fullt av faktafeil Faktafeil og rådgivende overleger NAV har gjennomgått listen sin over rådgivende overleger, og sender en korrigert versjon, der de har sjekket opp og endret utdanningen til legene sine. De sier at de opprinnelige feilene i all hovedsak skyltes en kolonneforskyving i excel, samt at det var noen som virkelig var oppført med feil 16

19 spesialitet. Vi blir litt engstelige. Kolonneforskyvningen vil være en plausibel forklaring, og selvfølgelig vanskelig å kritisere dem for. Vi sammenligner de to listene. Det stemmer at det er en forskyvning, men den har minimal innvirkning. Den gjelder i beste fall 9 av de 48 legene som var oppført med feil spesialitet. Når vi korrigerer for forskyvningen blir det likevel tydelig at de har operert med feil spesialitet på 39 av legene sine, altså en tredel av de ansatte legene. De øvrige endringene NAV har gjort på den korrigerte versjonen de nå sender oss er å rette opp reelle feil. For sikkerhets skyld, taster vi alle sammen inn i databasen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell nok en gang, og kontrollerer også opp mot legeforeningen sine sider. Våre data stemmer. Det eneste dette arbeidet avdekker er at NAV, trass i at de nå har prøvd å oppdatere listene sine, likevel sender fra seg lister der det fremdeles står feil spesialitet på 18 leger. De har heller ikke fanget opp at en av legene deres ikke lenger har lisens. Dessuten mangler fremdeles de to personene vi vet er ansatt hos dem. Vi mener vi står støtt når det gjelder de rådgivende overlegene og vår påstand om at de ikke vet hvem de er og hva de er spesialist i. NAV protesterer også mot at vi legger vekt på at de rådgivende legene gir råd på felt som ligger utenfor deres fagfelt. NAV understreker at det ikke er vesentlig hva de er eksperter i, men at de har lang kompetanse i å vurdere saker som gjelder trygdemedisin. Vi mener imidlertid vi er i vår rett til å rette søkelys mot at legene jobber utenfor sine kompetansefelt, og ikke minst stille spørsmål ved om det skal være slik. Dette er også problematisert gjennom tipsene vi har mottatt. Svært mange av disse fremhevet at de rådgivende overlegene overprøver erklæringer fra spesialister, når disse går i favør av klienten. Det ser vi også både i Roald Busch sin sak, og i Pål Løken sin sak, der de sendes videre til nye utredninger, trass spesialisterklæringer som gir dem medhold Faktafeil og samarbeidende spesialister NAV mener det er feil at vi påstår at de ikke vet hvem disse legene er. Men vi kan dokumentere at de ikke visste hvem de var da vi startet dette arbeidet. Vi gav dem metoden med honorarkodene for å finne legene, vi avdekket at en rekke leger ikke finnes i datasystemene, og vi har funnet en rekke leger som jobber for NAV, som etaten fremdeles ikke har klart å fremskaffe informasjon om. NAV har heller ikke klart å gjøre rede for hvordan disse legene blir rekruttert, og ikke minst, om arbeidet deres blir vurdert og kontrollert. Vi mener vi har dekning for vår framstilling. NAV mener også at det er feil å si at de samarbeidende spesialistene vurderer saker som ligger utenfor deres spesialfelt. Vi ser at en del leger får mange ulike diagnoser til uttalelse. Dette gjelder svært mange av de mest brukte legene. NAV forklarer dette med at spesialistene har vært brukt til å utrede eventuelle tileggsdiagnoser hos disse klientene. Det blir som i Pål Løken sin sak, der NAV velger nye faggrupper til å utrede ham, trass i at den opprinnelige skaden er i foten. Vi kan ikke påvise at legene gjør noe feil, selv om de får saker til uttalelse der hoveddiagnosen er langt fra deres fagfelt. Vi lar derfor være å problematisere dette i programmet, da vi ikke kan dokumentere at det har skjedd direkte feil. 15. De siste erklæringene Mens vi jobber med NAV i september får vi også på plass to viktige legeerklæringer. Den første kommer fra lungelegen på Aker Busch har astma Roald Busch har vært til ny oppfølgingsundersøkelse på Oslo universitetssykehus, Aker. Medisinene han har brukt over sommeren har hatt stor effekt. For første gang på flere år er han ikke svimmel, og puster greit. Alle prøver er nå analysert, og han har fått tilsendt en spesialisterklæring med diagnose yrkespåført astma. Han opplyser at han har fritatt legen for taushetsplikten. 17

20 Men få dager før han mottok denne erklæringen fikk han avslag på krav om å få godkjent lungeplagene sine som yrkessykdom. Begrunnelsen fra NAV er at han ikke har noen diagnose. Han legger nå ved den nye erklæringen, og anker avgjørelsen Legens vurdering Etter å ha mottatt legeerklæringen fra Busch ringer vi overlege Sjur Humerfelt ved Oslo universitetssykehus, Aker. Han forklarer at han ikke er i tvil om sin konklusjon. Han forklarer at en del slike lungesaker kan være kompliserte, men at dette var en relativt enkelt sak å vurdere. Han begrunner dette med at Busch aldri har røykt, og at symptomene oppstod plutselig, i forbindelse med kontakt med rød diesel. Han har klare utslag på astma ved testene, og responderer utmerket på astmamedisin. Han undrer seg over at ingen har undersøkt ham for dette i denne prosessen. Humerfelt lar seg intervjue om saken og konklusjonen Løken er ufør I løpet av sommeren har advokaten til Pål Løken bedt om at han blir vurdert av en arbeidspsykolog, ansatt i NAV. Denne psykologen vurderte også Løken i 2005 og konkluderte den gang med at han var arbeidsufør. I lys av en rekke nye ekspertuttalelser, blir han nå innkalt igjen. Psykologen er svært overrasket over at Løken sin sak ennå ikke er ferdigbehandlet. Han skriver på ny en erklæring om at han er arbeidsufør. 16. Redigering og publisering Vi redigerer, gjør research og oppfølgende intervjuer i august og september. Programmet retter søkelys mot NAV, men også mot legers etikk. Vi ønsker å utdype også denne siden av saken Rådet for legeetikk Vi kontakter igjen leder i Rådet for legeetikk, Trond Markestad. Vi ønsker å intervjue ham i forbindelse med sending. Han får se programmet, og mener det reiser viktige problemstillinger. Dette har vært et felt som i stor grad er ukjent for ham, men som han mener minner om legenes roller i forhold til forsikringsselskapene. Han ønsker en debatt om legers rolle når de har åpenbart klare oppdragsgivere som er part i saker. Han vil gjerne medvirke i programmet NAV og navn Opp mot publisering purrer vi NAV og ber dem fremskaffe informasjon om de siste legene. Vi mottar informasjon om ytterligere 12 personer, men bare for inneværende år. Vi ber om informasjon for de siste fem år, og i tillegg ønsker vi informasjon om de siste 19 som vi ikke har hørt noe om. NAV har nå sett et utkast av programmet, og vil ikke prioritere å hjelpe oss med dette NAV og nytt påsyn NAV gav etter første visning uttrykk for at det var mange feil i programmet. Siden siste visning har de prøvd å rette listene over rådgivende leger, uten å lykkes helt. Ellers er de i misfornøyde med vinkling, og uenig i de momentene vi stiller spørsmål ved. Vi gjør ferdig programmet, og oppdaterer med de siste tallene og sjekker at listene stemmer. I stedet for å ha en diskusjon der vi sender skriftlig materiale frem og tilbake, inviterer vi til ny visning. NAV møter, og ser programmet Krever programmet stanset Kvelden før sending krever NAV at kringkastingssjefen stanser programmet. I et 6 sider langt skriv påpeker etaten det de mener er faktafeil. Dette er en gjentagelse av reaksjonene etter første visning. Vi setter oss ned og gjennomgår skrivet, punkt for punkt, og tilbakeviser alle påstandene og legger inn vår dokumentasjon. Vi skriver ut sekvenser fra råstoff, dobbelsjekker legelister og legger inn sitat fra mail-korrespondanse med NAV. I tillegg til å gå gjennom klageskriftet, sjekker vi også nyhetssakene som er forberedt til Dagsnytt, Morgennyhetene på TV og NRK.no. Vi vurderer dem opp mot klagen fra NAV, og finner at det ikke er noen feil i dem. Alt som sies i nyhetssakene kan 18

21 dokumenteres. Arbeidet tar hele natten, og legges frem for NRKs ledelse neste morgen. Det blir bestemt at programmet skal sendes. Det gjøres to endringer. NAV har ønsket at vi fjerner Roald Busch sin uttalelse om at han føler at NAV trøtter ham ut. Vi gjør det tydelig at dette er hans følelse av sin situasjon, og ikke nødvendigvis et faktum. Vi har også sagt at «Åsholt forstår at det kan stilles spørsmål ved kvaliteten på legenes arbeid». Her bytter vi ut forstår med ordet ser. For øvrig sendes programmet som det er God NAV strategi, nesten. Tirsdag 4. oktober starter med en NAV sak på Dagsnytt. Saken blir tatt av klokken 07.00, for da har kommunikasjonsrådgiverne til NAV ringt inn og påstått at saken er full av feil, og at NAV ikke har fått anledning til samtidig imøtegåelse. Vi kontakter Dagsnytt, og gjør sier vi kan dokumentere at alt stemmer, og at NAV dessuten er intervjuet i nyhetssaken. Men i en travel morgenstund har ikke Dagsnytt tid til å vurdere saken på nytt, og den blir ikke tatt inn igjen, og den blir heller ikke fulgt opp. Saken går imidlertid i de lokale nyhetssendingene til NRK, og følges opp utover dagen. NAV ringer også til nrk.no for å få dem til å trekke nettsaken. Igjen er begrunnelsen at det er en rekke feil i saken. Redaksjonen i nrk.no spør imidlertid om hva som er feil, og NAV svarer da at det ikke stemmer at den omtalte rådgivende overlegen er gynekolog. De kontakter oss, og vi kan forklare og sende dokumentasjon på at dette faktisk er spesialiteten til legen. Saken blir dermed stående, og blir fulgt opp i dagene fremover. NAV saken sendes på morgennyhetene på fjernsyn. De blir ikke kontaktet av NAV, og saken blir fulgt opp i Dagsrevyen og lokale fjernsynssendinger i dagene fremover Sending Vi publiserer en rekke nettartikler og programmet sendes 21.30, som planlagt. I tillegg har vi forberedt en søkbar database på nett, der publikum kan søke for å finne informasjon om leger som jobber for NAV Legebasen Vi har samlet all informasjon om de samarbeidende spesialistene. Her er inntekt på NAV oppdrag siste 5 år, spesialistutdanning, antall saker de har behandlet, og også informasjon om diverse roller og selskaper de er involvert i. Vi har også informasjon om hvilke typer pasienter de har hatt til vurdering. Vi markerer også fakturalegene med rød skrift i databasen, slik at det skal bli synlig at disse legene visste NAV svært lite om. Det blir da også visuelt tydelig at disse legene er blant dem som tjener mest. Dataene formidles til kollega, Espen Andersen, som lager databasen. Vi gjør den søkbar på hvert år, for at det skal bli mest ryddig. NAV har nemlig ikke klart å fremskaffe informasjon om inntekt fem år tilbake i tid på de siste legene vi etterspurte. Vi legger også ut listen over de ansatte rådgivende overlegene. Denne legges ut som en PDF fil. Her fremgår det hva de er spesialister i, og hva NAV mener de har som spesialfelt. 17. Konsekvenser NAV sier i programmet at de skal slutte å bruke en del leger i den utstrekningen de har gjort. De mener det er uheldig at det kan stilles spørsmål ved at en del leger har 1000 oppdrag årlig og tjener millionbeløp. De sier også at de ønsker å gå bort fra ordningen med innleide samarbeidende spesialister, hvertfall i yrkessykdomssaker. NAV sier at de i stedet vil se på mulighetene for at dette kan gjøres ved sykehusforetakene. Når det gjelder de rådgivende overlegene ønsker ikke NAV å gjøre noen endringer. 19

22 17.1 Men er det lovlig? Dagen etter sending mottar vi tips fra en seer. Han lurer på om NAV bryter lov om offentlige anskaffelser, når det gjelder de samarbeidende spesialistene. Han mener slike legetjenester er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og at jobben derfor skal ut på anbud. Gjennom vårt program er det tydelig at det ikke har vært noe anbud, og NAV bekrefter at dette er gamle avtaler som de ikke helt vet hvordan er kommet i stand. Vi tipser nyhetsredaksjonen om dette, og formidler også videre standardkontrakten som NAV har utformet til avtale mellom etaten og legene. Her går det frem at dette er en frivillig avtale, og at avtalen er å anse som en privat avtale mellom NAV og legen. Kontoret for offentlige anskaffelser (KOFA) vurderer slike saker, og de mener kontrakten tyder på at dette er en ordning som skulle vært lyst ut på anbud. NAV blir meldt til KOFA, og kontoret vurderer nå om NAV har brutt loven. De kan da ilegges bot på flere millioner kroner, og hele legeordningen i NAV må i tilfelle legges om. En avgjørelse er ventet i februar/mars Fra fortvilelse til lykke Etter noen uker mottar vi en telefon fra Pål Løken. Han hadde håpet på en avgjørelse i den snart 9 år gamle saken sin, men han har nå i stedet fått beskjed om at NAV har mistet papirene hans for fjerde gang. Vi kontakter advokaten hans, som bekrefter det samme. Hun er mildt sagt oppgitt. De siste to gangene har hun fysisk overlevert papirene til saksbehandler i NAV, og fått kvittering på at de er mottatt. Likevel forsvinner papirene. Vi lager en nettsak på historien, og spør NAV om en kommentar. De kan ikke svare hvor papirene er og vil ikke siteres. De mener vi dermed ikke kan publisere saken, for de har ikke gitt noe tilsvar. De ønsker heller ikke gi et svar det før de har funnet ut hva som har skjedd i saken. Vi vet imidlertid at saksbehandler har fortalt advokaten at papirene er borte. Det er et faktum. Vi mener det ikke er noen grunn til at vi ikke skal publisere. Så får vi heller følge opp når ledelsen i NAV har funnet ut hva som har skjedd. Tre dager senere kommer papirene til rette igjen. Og en uke senere ringer Pål Løken og forteller at han er innvilget uføretrygd, 20 år etter at han ble skutt. 18. Avsluttende kommentarer Denne historien startet med vår egen undring når NAV ikke kunne svare oss på hvilket forhold de hadde til to leger som jobbet for dem. I ettertid vet vi at de visste like lite om de vel 700 andre legene, ansatte og innleide, som jobber for dem. Disse legene har en sentral posisjon i vurdering og avgjørelse av søknader om trygdeytelser fra syke mennesker Tidsbruk Vi brukte vel to uker, parallelt med annet arbeid, sommeren 2010 på starten av dette arbeidet. Det var da vi oppdaget at NAV ikke visste hvem legene var, og vi fant lønnskodene slik at de kunne hente ut listene fra datasystemet. I november/desember 2010 bruker vi tre uker på å håndtere og sortere tips fra folk. Fra februar 2011 har vi (to personer) jobbet full tid med dette prosjektet. Frem til april var dette Knudssøn og Bakke. Fra april var dette Knudssøn og Kråkenes, som også var fotograf og redigerer på prosjektet. Med fratrekk for påske og sommerferie blir det vel 6 måneders arbeid fra research til ferdig redigert program. 20

23 18.2 Metode Det er to store utfordringer i dette prosjektet. Det starter med et ønske om å undersøke et felt der det ikke fantes noen data. NAV sa de ikke visste hvem legene var, og kunne dermed ikke gi oss navn. De er oppdragsgiver, og var dermed de eneste som potensielt kunne ha samlet kunnskap om legene. Vi visste heller ikke om dette var et gjennomgående problem for folk flest. Men i en drodlerunde kom vi på honorarsatsene, og fant frem til standardkontrakten. Dette åpnet saken, og vi fikk tilgang på 543 leger. I tillegg oppdaget vi da at ikke alle legene var i datasystemet. Vi hadde også en god diskusjonsrunde, før vi fant ut at vi skulle be om NAV historier fra folk. Vi diskuterte nøye om vi hadde kapasitet til å håndtere potensielt svært mange tips, og hvordan vi skulle håndtere dem, før vi til slutt ba folk ta kontakt. Resultatet ble 223 grundige, skriftlige tips. En tredel av dem dreide seg om leger i NAV. Det var åpenbart at folk oppfattet dette som et problem. Vi har nå gått fra en ide og ingen data, til å drukne i tips og navn på leger. Dette er den andre store utfordringen i prosjektet, å sortere og kvalitetssikre materialet. Vi bruker excel. Lager hovedlister over innleide leger og ansatte leger. Vi sjekker alle opp mot Statens autorisasjon for helsepersonell for å få spesialiteten. Alle de ansatt legene sjekker vi opp mot trygderetten, og det gjør vi også med utvalgte leger fra den lange listen over samarbeidende spesialister. Alle relevante opplysninger føres inn i hovedlistene. I tillegg sjekker vi ulike roller, og fører på listen. Så lager vi arbeidslister over leger vi har fått inn via tips og googlesøk. Vi sjekker mot autorisasjonskontoret, Legeforeningen, Helsetilsynet, kjennelser i Trygderetten for å finne ut hvilke kontor de jobber for, og i tillegg ber vi om tilleggsinformasjon fra tipserne. Til slutt kan vi be NAV om å prøve å finne dem i sine systemer. Før sending får vi inntekt på 15 av de 44 legene vi ba om. Vi har opprettholdt vår innsynbegjæring, og i skrivende stund mangler vi fremdeles inntekt på 19 NAVleger. Vi var svært nøye med utarbeidelsen av listene, og hadde flere samlinger der vi vurderte lister, metoder og navn. Vi kvalitetssjekket opplysningene vi hadde innhentet tre ganger før vi publiserte. I all hovedsak er dette et prosjekt der vi har benyttet oss av velkjente og gode journalistiske metoder. Saken baserer seg på innsynbegjæringer, offentlige registre og databaser, kjennelser fra rettssystemet, søk på internett, kildesamtaler og håndtering av over 200 tips. I tillegg har vi brukt mye tid på å drodle rundt saken, for å finne løsninger når vi har stått fast. Slik kom vi opp med ideen til honorartakstene, som åpnet saken. Og slik fant vi ut at vi skulle bruke kjennelser fra Trygderetten for å identifisere legene NAV ikke hadde i datasystemene sine Fordi det betyr noe Vi fikk 223 tips, 73 dreide seg om leger. De fleste hadde et håp om at vi skulle fortelle deres historie på TV. Vi gjorde det tidlig klart for de fleste at dette ikke kom til å skje. Men vi trengte likevel hjelp for å få navn på leger, få kunnskap om legeerklæringer, bli kjent med systemet og for å velge representative historier. Mange ble skuffet over at vi ikke fortalte deres historie, men de valgte likevel å hjelpe oss med informasjon. Ved hjelp fra alle disse menneskene kunne vi lage oversikten over legene til NAV. En oversikt som viser at NAV ikke vet hvem legene er. De vet ikke hvor mye de bruker dem, og hva mange av dem har som fagfelt. NAV vet ikke hvordan de er ansatt, og de kontrollerer heller ikke kvaliteten på arbeidet deres. Likevel har disse legene en avgjørende rolle i alle saker der folk søker om trygdeytelser basert på sykdom. For våre tipsere betyr dette at ansatte leger uten spesialistkompetanse har overprøvd spesialister i en rekke saker. Spesialister har skrevet summariske erklæringer basert på ingen, eller svært korte 21

24 konsultasjoner. Andre spesialister har fjernet diagnoser, eller kommet opp med nye diagnoser uten å møte den syke klienten. Atter andre har oppled at saken deres har vært sendt til en rekke spesialister, uten at det fattes en avgjørelse. Papirene har forsvunnet, saksbehandlerne skifter navn, og nye leger kommer inn i saken. Slik går årene. Nav har nå bestemt seg for å gjøre endringer i systemet, og dette arbeidet er i gang. Samtidig vurderer kontoret for offentlige anskaffelser, KOFA, om hele legeordningen i NAV er brudd på lov om offentlige anskaffelser. Bergen 9. januar, Kjersti Knudssøn Christian Kråkenes Synnøve Bakke 22

25 Kildeliste 223 skriftlige tips. Av dem 73 om leger og NAV 20 talls telefontips 3 NAV ansatte 3 eks rådgivende leger i NAV Ole Terland, tidligere rådgivende overlege, NAV Haakon Hertzberg, juridisk seksjon, Arbeidsø- og velferdsdirektørens stab Åste Dahle Sundet, seniorrådgiver, NAV Trond Markestad, leder, Rådet for legeetikk Årsmeldinger fra Rådet for legeetikk Legeeden Etiske regler for leger Legeforeningens nettsider Helsetilsynet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Advokatforeningen v. tre advokater Kristian Andenæs, professor i rettssosiologi Gro Sandvold, advokat Asbjørn Kjærvik, leder, Norsk trygdemedisinsk forening Årsmeldinger, Norsk trygdemedisinsk forening. SINTEF rapport om rådgivende leger Flere hundre kjennelser i Trygderetten Foreningen for yrkesskadde Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom, Kunnskapsstatus 2007 Evaluering av "Forsøk med bruk av legespesialister og omfattende bruk av rådgivende leger i uføresaker", SINTEF, 2006 Bizweb Brønnøysundregistrene Skattelistene Vedlegg Liste over samarbeidende spesialister i NAV Liste over rådgivende overleger i NAV 6 nettartikler DVD "NAV: Diagnose mens du venter"

26 Her følger vedlegg: Liste over samarbeidende spesialister Listen over de samarbeidende spesialistene, i alfabetisk rekkefølge, er i denne rapporten vedlagt med et utvalg data. Søkbar database med mer data er tilgjengelig på Liste over rådgivende overleger Publiserte saker på nett: Sjekk din egen NAV lege ( ) Database Innleide NAV-leger tjener millioner på å skrive spesialisterklæringer ( ) Fortviler over NAV ( ) Mistet papirene for fjerde gang ( ) NAV kan bryte loven om offentlige anskaffelser. ( ) Pål får endelig uføretrygd. ( ) Gransker legebruk i NAV. ( )

27 ABRAHAMSEN PÅL L Psykisk ABRAHAMSEN PÅL L Allment og uspesifisert ABRAHAMSEN PÅL L Psykisk ABRAHAMSEN PÅL L Psykisk ABRAHAMSEN PÅL L Psykisk ABRAHAMSEN PÅL L Psykisk ABRAHAMSEN PÅL L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk AGA ANNE MARIE L Psykisk ALME GUNNAR L Øye ALME SIDSEL GEDDE-DAHL L Øye ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ALSOS METTE VIBEKE L Psykisk ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN ARNE L Muskel og skjelett systemet ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN ARNE L Muskel og skjelett systemet ANDERSEN BJARNE DAG L Allment og uspesifisert ANDERSEN BJARNE DAG L Allment og uspesifisert ANDERSEN BJØRN L Ingen/ugyldig diagnos ANDERSEN MORTEN L Mannlige kjønnsorganer ANDERSEN SVEN TURE L Muskel og skjelett systemet ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN TERJE L Ingen/ugyldig diagnos ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN ARNE L Muskel og skjelett syst ANDERSEN TERJE L Ingen/ugyldig diagnos ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN ARNE L Muskel og skjelett systemet ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN BJØRN L Ingen/ugyldig diagnos ANDERSEN SVEN TURE L Muskel og skjelett syst ANDERSEN SVEN TURE L Muskel og skjelett syst ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN ARNE L Allment og uspesifisert ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN TERJE L Ingen/ugyldig diagnos ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN ARNE L Muskel og skjelett syst ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN ARNE L Nervesystemet ANDERSEN ARNE L Muskel og skjelett systemet ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDERSEN TERJE L Ingen/ugyldig diagnos ANDERSEN TERJE L Psykisk ANDRESEN SVEND JOHANNES L Fordøyelsessystemet

28 ANDRUP ODDVAR ANDRUP ODDVAR ANDRUP ODDVAR ANMARKRUD NILS L Øye ARONSEN DAG ANDREAS L Allment og uspesifisert ARONSEN DAG ANDREAS L Psykisk ARONSEN DAG ANDREAS L Endokrine. metabolske o ARONSEN DAG ANDREAS L Psykisk ARONSEN DAG ANDREAS L Endokrine. metabolske o ARONSEN DAG ANDREAS L Hjerte-karsystemet ARONSEN DAG ANDREAS L Nervesystemet ARONSEN DAG ANDREAS L Muskel og skjelett syst ARONSEN DAG ANDREAS L Muskel og skjelett syst ASADI FARANAK L Øye ASGHAR SHAHEEN L Ingen/ugyldig diagnos ASGHAR SHAHEEN L Psykisk ASGHAR SHAHEEN L Psykisk ASGHAR SHAHEEN L Psykisk ASGHAR SHAHEEN L Psykisk ASGHAR SHAHEEN L Ingen/ugyldig diagnose ASGHAR SHAHEEN L Ingen/ugyldig diagnose ASGHAR SHAHEEN L Psykisk ASKVIK JAN L Øye ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Fordøyelsessystemet ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Fordøyelsessystemet ASMERVIK JOSTEIN L Fordøyelsessystemet ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Allment og uspesifisert ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASMERVIK JOSTEIN L Luftveier ASPAAS AGNAR L Ingen entydig ICPC2 d ASPAAS MÅLFRID L Psykisk ASPAAS MÅLFRID L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS MÅLFRID L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS MÅLFRID L Psykisk ASPAAS AGNAR L Psykisk ASPAAS MÅLFRID L Psykisk ASPAAS AGNAR L Ingen entydig ICPC2 d AUBERT TORE L Hjerte-karsystemet AUGESTAD KIM PATRICIA L Allment og uspesifisert AUGESTAD KIM PATRICIA L Psykisk AUGESTAD KIM PATRICIA L Psykisk

29 AUGESTAD KIM PATRICIA L Allment og uspesifisert AUGESTAD KIM PATRICIA L Psykisk AUGESTAD KIM PATRICIA L Psykisk AULIE LINE ANETTE L Hud AUSTAD ARNE L Psykisk AUSTAD ARNE L Psykisk AUSTAD ARNE L Ingen entydig ICPC2 d BAKKE HARALD L Øre BAKKE HARALD L Luftveier BAKKE NILS L Allment og uspesifisert BAKKE NILS L Allment og uspesifisert BAKKE NILS LANGE L Psykisk BAKKE NILS L Psykisk BAKKE NILS L Psykisk BAKKE NILS L Psykisk BAKKE NILS L Allment og uspesifisert BAKKE NILS L Psykisk BAKKE NILS L Psykisk BAKKE HARALD L Øre BAKKE HARALD L Øre BAKKE NILS L Psykisk BAKKE NILS L Psykisk BAKKEVIG ØYSTEIN L Psykisk BAKLUND ANITA L Psykisk BAKLUND ANITA L Psykisk BAKLUND ANITA L Psykisk BAKLUND ANITA L Psykisk BAKSTAD KNUT ERLING L Ingen entydig ICPC2 d BAKSTAD KNUT ERLING L Psykisk BAKSTAD KNUT ERLING L Psykisk BAKSTAD KNUT ERLING L Psykisk BAKSTAD KNUT ERLING L Psykisk BAKSTAD KNUT ERLING L Psykisk BANSEVICIUS DALIUS L Muskel og skjelett syst BANSEVICIUS DALIUS L Nervesystemet BANSEVICIUS DALIUS L Luftveier BANSEVICIUS DALIUS L Hud BANSEVICIUS DALIUS L Muskel og skjelett systemet BANSEVICIUS DALIUS L Allment og uspesifisert BANSEVICIUS DALIUS L Hjerte-karsystemet BANSEVICIUS DALIUS L Muskel og skjelett systemet BANSEVICIUS DALIUS L Allment og uspesifisert BANSEVICIUS DALIUS L Nervesystemet BANSEVICIUS DALIUS L Hjerte-karsystemet BANSEVICIUS DALIUS L Psykisk BANSEVICIUS DALIUS L Psykisk BANSEVICIUS DALIUS L Nervesystemet BANSEVICIUS DALIUS L Nervesystemet BANSEVICIUS DALIUS L Luftveier BARANOWSKI MAREK MICHAL L Endokrine. metabolske o BARANOWSKI MAREK MICHAL L Kvinnelige kjønnsorgane BARANOWSKI MAREK MICHAL L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BARANOWSKI MAREK MICHAL L Allment og uspesifisert BARANOWSKI MAREK MICHAL L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BARANOWSKI MAREK MICHAL L Endokrine. metabolske o BARBARI STEPHANE GEORGES L Muskel og skjelett systemet BARSTAD JOHANNES ELIAS L Blod, bloddannende orga BARSTAD JOHANNES ELIAS L Allment og uspesifisert BARTNES BERIT L Allment og uspesifisert BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst BARTNES EINAR L Psykisk BARTNES EINAR L Psykisk BARTNES EINAR L Psykisk BARTNES EINAR L Psykisk BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst

30 BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst BARTNES BERIT L Muskel og skjelett syst BARTNES EINAR L Psykisk BARTNES BERIT L Allment og uspesifisert BENDVOLD ANNE HJØRDIS NORAAS L Muskel og skjelett systemet BENDVOLD ANNE HJØRDIS NORAAS L Muskel og skjelett systemet BENGTSSON HELGE L Hjerte-karsystemet BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Luftveier BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Hud BENGTSSON HELGE L Hud BENTSEN PAAL L Øre BENTSEN PAAL L Øre BERDAL ANJA BETTINA CHARLOTTE ADELHEIT BEIL L Psykisk BERDAL ANJA BETTINA CHARLOTTE ADELHEIT BEIL L Psykisk BERDAL ANJA BETTINA CHARLOTTE ADELHEIT BEIL L Psykisk BERDAL ANJA BETTINA CHARLOTTE ADELHEIT BEIL L Psykisk BERDAL ANJA BETTINA CHARLOTTE ADELHEIT BEIL L Psykisk BERG RAKEL L Allment og uspesifisert BERG RAKEL L Hud BERG RAKEL L Luftveier BERGE NINA ANNE L Psykisk BERGE NINA ANNE L Psykisk BERGERSEN ØIVIND BERGER L Psykisk BERGERSEN ØIVIND BERGER L Psykisk BERGERSEN ØIVIND BERGER L Psykisk BERGERSEN ØIVIND BERGER L Psykisk BERGERSEN ØIVIND BERGER L Psykisk BERG-JOHANSEN JAN L Hjerte-karsystemet BERG-JOHANSEN JAN L Hjerte-karsystemet BERG-JOHANSEN JAN L Hjerte-karsystemet BERGMANN ARILD L Hjerte-karsystemet BERGMANN ARILD L Luftveier BERGMANN ARILD L Allment og uspesifisert BERGMANN ARILD L Hjerte-karsystemet BERGMANN ARILD L Luftveier BERGMANN ARILD L Luftveier BERGMANN ARILD L Luftveier BERGMANN ARILD L Hjerte-karsystemet BERGMANN ARILD L Luftveier BERGMANN ARILD L Luftveier BERILD GRETE HORNDALSVEEN L Kvinnelige kjønnsorganer (inklusive bryster) BERNER MORTEN L Muskel og skjelett syst BERNER MORTEN L Muskel og skjelett syst BERNER MORTEN L Muskel og skjelett syst BERNER MORTEN L Muskel og skjelett syst BERNTSEN STEINAR L Luftveier BERNTSEN STEINAR L Hjerte-karsystemet BERNTSEN STEINAR L Hjerte-karsystemet BERNTSEN STEINAR L Hjerte-karsystemet BERNTSEN STEINAR L Hjerte-karsystemet BILLE HENRICH L Psykisk BILLE HENRICH L Psykisk BILLE HENRICH L Psykisk BILLE HENRICH L Psykisk BILLE HENRICH L Psykisk BILLE HENRICH L Psykisk BIRKELAND HANNE HELENE L Øye BIRKETVEDT TONE L Muskel og skjelett systemet BIRKETVEDT TONE L Muskel og skjelett systemet BJELLAND NILS L Psykisk BJERING EIVIND L Hjerte-karsystemet BJERING EIVIND L Endokrine. metabolske o

31 BJERING EIVIND L Psykisk BJERING EIVIND L Luftveier BJERING EIVIND L Psykisk BJERING EIVIND L Allment og uspesifisert BJERKE JENS ROAR L Hud BJERKHOEL FRITHJOF JAKOB L Hud BJERKHOEL FRITHJOF JAKOB L Hud BJERKHOEL FRITHJOF JAKOB L Muskel og skjelett syst BJERKHOEL FRITHJOF JAKOB L Hud BJERKHOEL FRITHJOF JAKOB L Allment og uspesifisert BJERKHOEL FRITHJOF JAKOB L Allment og uspesifisert BJUNE CHRISTIAN HAAKON L Allment og uspesifisert BJUNE CHRISTIAN HAAKON L Allment og uspesifisert BJUNE CHRISTIAN HAAKON L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BJUNE CHRISTIAN HAAKON L Øye BJUNE CHRISTIAN HAAKON L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BJUNE CHRISTIAN HAAKON L Øye BJÖRNSSON RAFN LINDAL L Muskel og skjelett systemet BJØRNSTAD BENTE L Luftveier BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BENTE L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BENTE L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BENTE L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Hjerte-karsystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Luftveier BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Endokrine. metabolske o BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Ingen/ugyldig diagnose BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BENTE L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BENTE L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Luftveier BJØRNSTAD BENTE L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BENTE L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BENTE L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BENTE L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BENTE L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BENTE L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Hjerte-karsystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Hjerte-karsystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Muskel og skjelett systemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Ingen/ugyldig diagnose BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk

32 BJØRNSTAD BENTE L Nervesystemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJØRNSTAD BENTE L Muskel og skjelett syst BJØRNSTAD BENTE L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Allment og uspesifisert BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Muskel og skjelett systemet BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Ingen/ugyldig diagnose BJØRNSTAD BENTE L Psykisk BJØRNSTAD BJØRN HENNING L Psykisk BJÅMER DITLEF HVALSTAD L Allment og uspesifisert BLIKA SIGMUND L Ingen/ugyldig diagnos BLIKA SIGMUND L Ingen/ugyldig diagnos BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Allment og uspesifisert BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BOMANN-LARSEN LIV L Psykisk BONESRØNNING JON HELGE L Hud BONESRØNNING JON HELGE L Hud BORG SØREN PETER EGEDE L Ingen/ugyldig diagnose BORG SØREN PETER EGEDE L Psykisk BORG SØREN PETER EGEDE L Psykisk BORG SØREN PETER EGEDE L Psykisk BORG SØREN PETER EGEDE L Psykisk BORG SØREN PETER EGEDE L Psykisk BORG SØREN PETER EGEDE L Psykisk BORGE LARS MARTIN L Hjerte-karsystemet BORGE LARS MARTIN L Endokrine. metabolske o BORGE LARS MARTIN L Endokrine. metabolske o BORGE LARS MARTIN L Allment og uspesifisert BORGEN BERIT INGER L Allment og uspesifisert BRABRAND JØRGEN L Psykisk BRABRAND JØRGEN L Psykisk BRABRAND JØRGEN L Psykisk BRABRAND JØRGEN L Psykisk BRANGERUD PÅL L Øre BRANGERUD PÅL L Allment og uspesifisert BRATHOLM JOHAN BENT L Psykisk BRATHOLM JOHAN BENT L Psykisk BRATHOLM JOHAN BENT L Psykisk BRATHOLM JOHAN BENT L Psykisk BRATLIE SYNNØVE L Psykisk BRATLIE SYNNØVE L Psykisk BRATLIE SYNNØVE L Psykisk BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Endokrine. metabolske o BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Urinveier BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Allment og uspesifisert BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Hjerte-karsystemet BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Endokrine. metabolske o BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Blod, bloddannende organer, og immunsystemet BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Hjerte-karsystemet BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Allment og uspesifisert BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Endokrine. metabolske o BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Endokrine. metabolske o BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BRATTETVEIT KENNETH MICHAEL L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BRAUTASET NILS JAKOB L Psykisk BRAUTASET NILS JAKOB L Allment og uspesifisert BRAUTASET NILS JAKOB L Muskel og skjelett systemet BRAUTASET NILS JAKOB L Nervesystemet BRAUTASET NILS JAKOB L Muskel og skjelett syst BRAUTASET NILS JAKOB L Muskel og skjelett systemet

33 BRAUTASET NILS JAKOB L Nervesystemet BRAUTASET NILS JAKOB L Muskel og skjelett syst BRAUTASET NILS JAKOB L Nervesystemet BRAUTASET NILS JAKOB L Allment og uspesifisert BRAUTASET NILS JAKOB L Allment og uspesifisert BRAUTASET NILS JAKOB L Nervesystemet BRAUTASET NILS JAKOB L Psykisk BRAUTASET NILS JAKOB L Muskel og skjelett systemet BRAUTASET NILS JAKOB L Allment og uspesifisert BRAUTASET NILS JAKOB L Muskel og skjelett systemet BRAUTASET NILS JAKOB L Nervesystemet BRAUTASET NILS JAKOB L Nervesystemet BRAUTI BJØRN PEDERSEN L Ingen/ugyldig diagnos BRAUTI BJØRN PEDERSEN L Øye BRAUTI BJØRN PEDERSEN L Allment og uspesifisert BRAUTI BJØRN PEDERSEN L Øye BRECHAN MERETE ALICE LYNGSTAD L Psykisk BREDER OLE L Hjerte-karsystemet BREDESEN KJETIL L Muskel og skjelett syst BREDESEN KJETIL L Psykisk BREDESEN KJETIL L Muskel og skjelett syst BREKKE BJØRN EILERAAS L Blod, bloddannende organer, og immunsystemet BREKKE BJØRN EILERAAS L Øre BREKKE BJØRN EILERAAS L Nervesystemet BREKKE BJØRN EILERAAS L Ingen/ugyldig diagnose BREKKE BJØRN EILERAAS L Psykisk BREKKE BJØRN EILERAAS L Ingen/ugyldig diagnose BREKKE BJØRN EILERAAS L Psykisk BREKKE BJØRN EILERAAS L Ingen/ugyldig diagnose BREKKE BJØRN EILERAAS L Blod, bloddannende organer, og immunsystemet BREKKE BJØRN EILERAAS L Øre BREKKE BJØRN EILERAAS L Psykisk BREKKE BJØRN EILERAAS L Ingen/ugyldig diagnose BREKKE BJØRN EILERAAS L Nervesystemet BREKKE BJØRN EILERAAS L Psykisk BREKKEN KJELL JOAR L Allment og uspesifisert BREKKEN KJELL JOAR L Hjerte-karsystemet BREKKEN KJELL JOAR L Hjerte-karsystemet BREKKEN KJELL JOAR L Muskel og skjelett syst BREKKEN KJELL JOAR L Muskel og skjelett syst BREKKEN KJELL JOAR L Muskel og skjelett syst BREKKEN KJELL JOAR L Muskel og skjelett syst BREKKEN KJELL JOAR L Muskel og skjelett syst BREMNES JØRN L Muskel og skjelett syst BREMNES JØRN L Muskel og skjelett syst BRINCK HANS PETTER L Allment og uspesifisert BROCH GERD NINA JANSEN L Psykisk BROCH HJALMAR RUNEBERG L Øye BROCH HJALMAR RUNEBERG L Øye BROCH HJALMAR RUNEBERG L Endokrine. metabolske o BROCH HJALMAR RUNEBERG L Øye BROCH GERD NINA JANSEN L Psykisk BRUNVAND HARALD L Allment og uspesifisert BRUNVAND HARALD L Hjerte-karsystemet BUA INGER MARIE L Ingen entydig ICPC2 d BUA LARS L Hjerte-karsystemet BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Ingen entydig ICPC2 d BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk BUA INGER MARIE L Psykisk

34 BUCHMANN ERIK L Muskel og skjelett syst BUCHMANN ERIK L Allment og uspesifisert BUCHMANN ERIK L Muskel og skjelett syst BUCHMANN ERIK L Allment og uspesifisert BUCHMANN ERIK L Muskel og skjelett syst BUCHMANN ERIK L Hjerte-karsystemet BUCHMANN ERIK L Muskel og skjelett syst BUCHMANN ERIK L Muskel og skjelett systemet BUCHMANN ERIK L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BUCHMANN ERIK L Urinveier BUCHMANN ERIK L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige 473 problemer BUCHMANN ERIK L Endokrine. metabolske o BUCHMANN ERIK L Hjerte-karsystemet BUCHMANN ERIK L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BUCHMANN ERIK L Muskel og skjelett systemet BUCHMANN ERIK L Urinveier BUCHMANN ERIK L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige 946 problemer BUCHMANN ERIK L Hjerte-karsystemet BUSTOS JORGE EDUARDO L Allment og uspesifisert BUSTOS JORGE EDUARDO L Allment og uspesifisert BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Allment og uspesifisert BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BUSTOS JORGE EDUARDO L Psykisk BYGHOLM HANNE L Psykisk BYGHOLM HANNE L Psykisk BYGHOLM HANNE L Psykisk BYGHOLM HANNE L Psykisk BYGHOLM HANNE L Psykisk BYGHOLM HANNE L Psykisk BÆKKEN THOR L Endokrine. metabolske o BØE BJØRN JOSTEIN L Allment og uspesifisert BØE BJØRN JOSTEIN L Endokrine. metabolske o BØE BJØRN JOSTEIN L Allment og uspesifisert BØE BJØRN JOSTEIN L Psykisk BØE BJØRN JOSTEIN L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer BØE BJØRN JOSTEIN L Psykisk BØE BJØRN JOSTEIN L Psykisk BØE BJØRN JOSTEIN L Psykisk BØE BJØRN JOSTEIN L Psykisk BØE BJØRN JOSTEIN L Psykisk BØGESVANG ANDERS ELBO L Muskel og skjelett systemet BØGWALD KJELL PETTER L Psykisk BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Allment og uspesifisert BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Nervesystemet BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Psykisk BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Luftveier BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Luftveier BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Nervesystemet BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Psykisk BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre BØRGE-ASK THEIS-ERIK L Øre CARIS NAVARRO IVAN ENRIQU L Muskel og skjelett systemet CARIS NAVARRO IVAN ENRIQU L Hjerte-karsystemet CARLBORG BJÖRN IVAR ROBERT L Allment og uspesifisert CARLBORG BJÖRN IVAR ROBERT L Øre CARLBORG BJÖRN IVAR ROBERT L Øre

35 CARLBORG BJÖRN IVAR ROBERT L Øre CARLBORG BJÖRN IVAR ROBERT L Øre CARLBORG BJÖRN IVAR ROBERT L Øre CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Allment og uspesifisert CEDERKVIST HALLVARD PRYTZ L Psykisk CLAUDI TOR L Nervesystemet CLEMENTSEN MILDRID L Ingen/ugyldig diagnose CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Ingen/ugyldig diagnose CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk CLEMENTSEN MILDRID L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk COLLETT ESPEN ROBERT L Psykisk CRAMER GUNNAR PER L Psykisk CRAMER GUNNAR PER L Psykisk CRAMER GUNNAR PER L Psykisk CRAMER GUNNAR PER L Psykisk CRAMER GUNNAR PER L Psykisk CRAMER GUNNAR PER L Psykisk DAHLE JOHN SVERRE L Hud DAHLE RAGNAR L Blod, bloddannende orga DAHLE RAGNAR L Hud DAHLE RAGNAR L Hud DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DAHLE RAGNAR L Luftveier DALBY KJELL ALFRED L Nervesystemet DALBY KJELL ALFRED L Øre DALBY KJELL ALFRED L Øre

36 DALBY KJELL ALFRED L Øre DALBY KJELL ALFRED L Øre DALBY KJELL ALFRED L Øre DALBY KJELL ALFRED L Øre DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DAMMEN TORIL L Psykisk DANIELSEN HELGE ERIK L Hud DANIELSEN HELGE ERIK L Hud DANIELSEN HELGE ERIK L Hud DANIELSEN HELGE ERIK L Hud DANIELSEN HELGE ERIK L Hud DANIELSEN HELGE ERIK L Hud DANNEVIG LISE L Øye DANNEVIG LISE L Øye DENSTAD HALVOR L Psykisk DENSTAD HALVOR L Psykisk DISEN TRULS L Øye DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DITTMANN SVEIN ERLING L Psykisk DJERV LASSE L Psykisk DJERV LASSE L Psykisk DJERV LASSE L Psykisk DJERV LASSE L Psykisk DJERV LASSE L Psykisk DJERV LASSE L Psykisk DJUPESLAND PER GISLE L Allment og uspesifisert DJUPESLAND PER GISLE L Allment og uspesifisert DJUPESLAND PER GISLE L Allment og uspesifisert DOKKA HELGE SKARD L Ingen entydig ICPC2 d DOKKA HELGE SKARD L Ingen entydig ICPC2 d DOKKA HELGE SKARD L Nervesystemet DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOKKA HELGE SKARD L Psykisk DOTTERUD LARS KÅRE L Hud DOTTERUD LARS KÅRE L Hud DOTTERUD LARS KÅRE L Hud DOTTERUD LARS KÅRE L Ingen entydig ICPC2 d DOTTERUD LARS KÅRE L Hud DOTTERUD LARS KÅRE L Hud DOTTERUD LARS KÅRE L Hud DOVLAND HALVARD L Hud DOVLAND HALVARD L Endokrine. metabolske o DOVLAND HALVARD L Ingen/ugyldig diagnose DOVLAND HALVARD L Hud DOVLAND HALVARD L Muskel og skjelett systemet DOVLAND HALVARD L Muskel og skjelett systemet

37 DOVLAND HALVARD L Muskel og skjelett syst DOWNING JOHN WILLIAM L Psykisk DUELAND AUD NOME L Psykisk DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett syst DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett syst DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Psykisk DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett syst DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett syst DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett syst DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett systemet DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett systemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Allment og uspesifisert DUELAND AUD NOME L Nervesystemet DUELAND AUD NOME L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Psykisk DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Psykisk DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Psykisk DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett systemet DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett systemet DURAJ DUSAN L Psykisk DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Øye DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Øye DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett systemet DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Psykisk DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett syst DURAJ DUSAN L Nervesystemet

38 DURAJ DUSAN L Allment og uspesifisert DURAJ DUSAN L Nervesystemet DURAJ DUSAN L Psykisk DURAJ DUSAN L Muskel og skjelett systemet DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk DYSTHE JOHANNES BARSTAD L Psykisk ECKHOFF EIVIND L Ingen/ugyldig diagnose ECKHOFF EIVIND L Psykisk ECKHOFF EIVIND L Psykisk ECKHOFF EIVIND L Psykisk EFSKIND PER SEVERIN L Fordøyelsessystemet EFSKIND PER SEVERIN L Fordøyelsessystemet EFSKIND PER SEVERIN L Fordøyelsessystemet EGEBERG THOR L Øye EGEBERG THOR L Øye EGEBERG THOR L Øye EGEBERG THOR L Øye EGGE NILS L Øre EGGE NILS L Øre EGGE NILS L Øre EGGE NILS L Øre EGGESVIK ØRJAN L Psykisk EGGESVIK ØRJAN L Luftveier EGGESVIK ØRJAN L Hud EGGESVIK ØRJAN L Øre EGGESVIK ØRJAN L Allment og uspesifisert EGGESVIK ØRJAN L Allment og uspesifisert EGGESVIK ØRJAN L Øre EGGESVIK ØRJAN L Nervesystemet EGGESVIK ØRJAN L Luftveier EGGESVIK ØRJAN L Øre EGGESVIK ØRJAN L Øre EIKELAND JAN PHILIP JUNKER L Allment og uspesifisert EIKELAND JAN PHILIP JUNKER L Øre EIKELAND JAN PHILIP JUNKER L Øre EIKELAND JAN PHILIP JUNKER L Øre EIVINDSON ARNE L Fordøyelsessystemet EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Fordøyelsessystemet EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EIVINDSON ARNE L Luftveier EKEBERG ØIVIND ROAR L Psykisk EKEBERG ØIVIND ROAR L Psykisk EKEBERG ØIVIND ROAR L Psykisk EKSTRAND JULIAN RAFFAEL L Øye ELLEFSEN EMLY PAPE L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Nervesystemet ELLINGSEN PER ADELSTEN L Øre ELLINGSEN PER ADELSTEN L Nervesystemet ELLINGSEN PER ADELSTEN L Muskel og skjelett syst ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Nervesystemet ELLINGSEN THORLEIF L Nervesystemet ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk

39 ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Ingen entydig ICPC2 d ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Ingen entydig ICPC2 d ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Ingen entydig ICPC2 d ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Ingen entydig ICPC2 d ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Nervesystemet ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Nervesystemet ELLINGSEN PER ADELSTEN L Øre ELLINGSEN PER ADELSTEN L Nervesystemet ELLINGSEN PER ADELSTEN L Muskel og skjelett syst ELLINGSEN PER ADELSTEN L Allment og uspesifisert ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELLINGSEN PER ADELSTEN L Psykisk ELSET KJERSTI L Hud ELSET KJERSTI L Psykisk ELSET KJERSTI L Sammenslått kjønnsavhengig kode ELSET KJERSTI L Hud ELSET KJERSTI L Hud ERIKSEN ERIK FINK L Allment og uspesifisert ERIKSEN ERIK FINK L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige 473 problemer ERIKSSON JENS CHRISTIAN HAUG L Øre ESPOSITO TOMMASO L Allment og uspesifisert ESPOSITO TOMMASO L Allment og uspesifisert ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Allment og uspesifisert ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk ESPOSITO TOMMASO L Psykisk EVENSEN TROND L Øre FAGERLUND TORE HIND L Muskel og skjelett syst FAGERLUND TORE HIND L Allment og uspesifisert FAGERLUND TORE HIND L Nervesystemet FAGERLUND TORE HIND L Nervesystemet FAGERLUND TORE HIND L Nervesystemet FAGERLUND TORE HIND L Nervesystemet FAGERLUND TORE HIND L Allment og uspesifisert FAGERLUND TORE HIND L Muskel og skjelett syst FAGERLUND TORE HIND L Nervesystemet FAGERLUND TORE HIND L Allment og uspesifisert FAGERLUND TORE HIND L Nervesystemet FAGERLUND TORE HIND L Allment og uspesifisert FEET PER OSCAR FEET PER OSCAR FEET PER OSCAR FILIPPONI MARCO L Øye FINNANGER BJØRN L Muskel og skjelett syst FINNANGER BJØRN L Muskel og skjelett syst FINNANGER BJØRN L Muskel og skjelett syst

40 FINSETH FRODE L Ingen entydig ICPC2 d FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Ingen entydig ICPC2 d FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSETH FRODE L Psykisk FINSNES FINN L Allment og uspesifisert FINSNES FINN L Luftveier FINSNES KJELL KARSTEN L Nervesystemet FINSNES KJELL KARSTEN L Ingen/ugyldig diagnose FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES KJELL KARSTEN L Allment og uspesifisert FINSNES KJELL KARSTEN L Muskel og skjelett systemet FINSNES FINN L Luftveier FINSNES KJELL KARSTEN L Muskel og skjelett syst FINSNES KJELL KARSTEN L Ingen/ugyldig diagnos FINSNES KJELL KARSTEN L Ingen/ugyldig diagnos FINSNES KJELL KARSTEN L Hud FINSNES KJELL KARSTEN L Ingen/ugyldig diagnose FINSNES KJELL KARSTEN L Muskel og skjelett syst FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES FINN L Luftveier FINSNES KJELL KARSTEN L Muskel og skjelett syst FINSNES KJELL KARSTEN L Muskel og skjelett systemet FINSNES KJELL KARSTEN L Muskel og skjelett syst FISKÅDAL HANS JØRGEN L Øye FISKÅDAL HANS JØRGEN L Øye FISMEN EIRIK L Muskel og skjelett syst FISMEN EIRIK L Muskel og skjelett syst FJERMEDAL ODDBJØRN L Luftveier FJERMEDAL ODDBJØRN L Luftveier FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FJERMEDAL ODDBJØRN L Luftveier FJERMEDAL ODDBJØRN L Luftveier FJERMEDAL ODDBJØRN L Allment og uspesifisert FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FJERMEDAL ODDBJØRN L Øre FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Ingen entydig ICPC2 d FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Ingen/ugyldig diagnose FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Ingen entydig ICPC2 d FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk

41 FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLEMMEN ANNE LISE MYRSET L Psykisk FLØYSTAD BJARNE L Psykisk FLØYSTAD BJARNE L Psykisk FORMO PER IVAR L Øre FORMO PER IVAR L Nervesystemet FORMO PER IVAR L Blod, bloddannende orga FORMO PER IVAR L Øre FORMO PER IVAR L Allment og uspesifisert FORMO PER IVAR L Øre FOSTAD GEIR KETIL L Luftveier FOSTAD GEIR KETIL L Øre FOSTAD GEIR KETIL L Øre FROSTAD ANNE HANSINE L Luftveier FUNK JÜRGEN L Hud FUNK JÜRGEN L Hud FUNK JÜRGEN L Hud FUNK JÜRGEN L Hud FUNK JÜRGEN L Hud FURUHOLMEN DAG JULIUS L Psykisk FURUHOLMEN DAG JULIUS L Psykisk FYLKING GUSTAV BLACK L Øye FÆRDEN ANN L Ingen/ugyldig diagnose FÆRDEN ANN L Psykisk FÆRDEN ANN L Psykisk FÆRDEN ANN L Psykisk FÆRDEN ANN L Psykisk FÆRDEN ANN L Psykisk FÆRDEN ANN L Psykisk FØRELAND ANNE REGINE FØRELAND ANNE REGINE FØRELAND ANNE REGINE FØRLAND WENCHE KARI L Fordøyelsessystemet FØRLAND WENCHE KARI L Nervesystemet FØRLAND WENCHE KARI L Allment og uspesifisert FØRLAND WENCHE KARI L Hjerte-karsystemet FØRLAND WENCHE KARI L Nervesystemet FØRLAND WENCHE KARI L Fordøyelsessystemet FØRLAND WENCHE KARI L Sosiale problemer FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Muskel og skjelett syst FØRLAND WENCHE KARI L Nervesystemet FØRLAND WENCHE KARI L Allment og uspesifisert FØRLAND WENCHE KARI L Hjerte-karsystemet FØRLAND WENCHE KARI L Nervesystemet FØRLAND WENCHE KARI L Fordøyelsessystemet FØRLAND WENCHE KARI L Sosiale problemer FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Fordøyelsessystemet FØRLAND WENCHE KARI L Muskel og skjelett syst FØRLAND WENCHE KARI L Ingen/ugyldig diagnos FØRLAND WENCHE KARI L Ingen/ugyldig diagnose FØRLAND WENCHE KARI L Ingen/ugyldig diagnose FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Ingen/ugyldig diagnos FØRLAND WENCHE KARI L Ingen/ugyldig diagnose FØRLAND WENCHE KARI L Psykisk FØRLAND WENCHE KARI L Ingen/ugyldig diagnose FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk

42 FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk FAANES ANNE MEDIAAS L Psykisk GABRIELSEN GRETA SIV L Psykisk GALLEFOSS ØYVIND ARNE L Allment og uspesifisert GALLEFOSS ØYVIND ARNE L Allment og uspesifisert GALLEFOSS ØYVIND ARNE L Muskel og skjelett syst GALLEFOSS ØYVIND ARNE L Muskel og skjelett syst GALLEFOSS ØYVIND ARNE L Muskel og skjelett systemet GAMMAN TOR L Muskel og skjelett syst GAMMAN TOR L Muskel og skjelett syst GAMMAN TOR L Sosiale problemer GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Muskel og skjelett syst GAMMAN TOR L Muskel og skjelett syst GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Sosiale problemer GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Ingen/ugyldig diagnos GAMMAN TOR L Ingen/ugyldig diagnos GAMMAN TOR L Psykisk GAMMAN TOR L Psykisk GARBORG HERDIS L Øye GARBORG INGVILD L Muskel og skjelett syst GARBORG INGVILD L Psykisk GARBORG HERDIS L Øye GARDSJORD GUNHILD L Ingen entydig ICPC2 d GARDSJORD GUNHILD L Psykisk GARDSJORD GUNHILD L Psykisk GARDSJORD GUNHILD L Psykisk GARDSJORD GUNHILD L Psykisk GARDSJORD GUNHILD L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Allment og uspesifisert GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Allment og uspesifisert GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Sosiale problemer GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GAWECKI ANDRZEY KRZYSZTOF L Psykisk GERHARDT PAUL GOTTLIEB L Urinveier GERICKE ARNE KARL WILHELM L Luftveier GILBO BJØRN L Luftveier GISHOLT KJELL L Endokrine. metabolske o GJELLAN MIKAL L Allment og uspesifisert GJELLAN MIKAL L Allment og uspesifisert GJELLAN MIKAL L Øre GJELLAN MIKAL L Øre GJELLAN MIKAL L Øre GJELLAN MIKAL L Luftveier GJELLAN MIKAL L Øre GJELLAN MIKAL L Øre GJELLAN MIKAL L Øre GJELLAN MIKAL L Øre

43 GJERSVIK PETTER JENSEN L Hud GJØRA OLA L Allment og uspesifisert GJØRA OLA L Muskel og skjelett syst GJØRA OLA L Allment og uspesifisert GJØRA OLA L Muskel og skjelett syst GJØRA OLA L Muskel og skjelett systemet GLEDITSCH LARS EDMUND L Hjerte-karsystemet GLEDITSCH LARS EDMUND L Psykisk GLØERSEN EINAR L Luftveier GLØERSEN EINAR L Luftveier GLÅMSETER ØYVIND OLAV L Allment og uspesifisert GLÅMSETER ØYVIND OLAV L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer GOLDSACK LARS WILLIAM L Muskel og skjelett syst GRADEK GRZEGORZ TOMASZ L Luftveier GRADEK GRZEGORZ TOMASZ L Hjerte-karsystemet GRANHOLT ASTRI LISE L Hud GRAPE EDLY L Ingen entydig ICPC2 d GRAPE EDLY L Ingen entydig ICPC2 d GRAPE EDLY L Ingen/ugyldig diagnose GRAPE EDLY L Ingen/ugyldig diagnose GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Ingen/ugyldig diagnose GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Ingen/ugyldig diagnos GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Psykisk GRAPE EDLY L Allment og uspesifisert GRAVELSETER MARTHA L Luftveier GRAVGAARD PETER KJÆR L Psykisk GRAVGAARD PETER KJÆR L Psykisk GRYTTING SIGURD L Luftveier GRYTTING SIGURD L Nervesystemet GRYTTING SIGURD L Øre GRØDUM DAGFINN L Øye GRØDUM KIRSTI L Allment og uspesifisert GRØDUM KIRSTI L Allment og uspesifisert GRØDUM KIRSTI L Øye GRØDUM KIRSTI L Øye GRØMER LARS IVAR L Psykisk GRØNDAHL TOR ØIVIND L Allment og uspesifisert GRØNDAHL TOR ØIVIND L Endokrine. metabolske o GRØNDAHL TOR ØIVIND L Øye GRØNDAHL TOR ØIVIND L Ingen/ugyldig diagnos GRØNDAHL TOR ØIVIND L Øye GRØNNERØD THOR ARNE L Luftveier GRØNVOLD EBBE CHRISTIAN L Allment og uspesifisert GRØNVOLD EBBE CHRISTIAN L Kvinnelige kjønnsorganer (inklusive bryster) GRØNVOLD ELISABETH L Psykisk GRØNVOLD ELISABETH L Psykisk

44 GRØNVOLD EBBE CHRISTIAN L Svangerskap, fødsel og GRØNVOLD ELISABETH L Allment og uspesifisert GRØNVOLD ELISABETH L Allment og uspesifisert GUDJONSSON EINAR JAKOB L Psykisk GUDJONSSON EINAR JAKOB L Psykisk GUDNASON STEFNIR SVAN L Hjerte-karsystemet GUDNASON STEFNIR SVAN L Hjerte-karsystemet GUDNASON STEFNIR SVAN L Nervesystemet GUDNASON STEFNIR SVAN L Psykisk GUDNASON STEFNIR SVAN L Kvinnelige kjønnsorgane GUDNASON STEFNIR SVAN L Øye GUDNASON STEFNIR SVAN L Muskel og skjelett systemet GUDNASON STEFNIR SVAN L Nervesystemet GUDNASON STEFNIR SVAN L Psykisk GUDNASON STEFNIR SVAN L Endokrine. metabolske o GUDNASON STEFNIR SVAN L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer GUDNASON STEFNIR SVAN L Ingen entydig ICPC2 d GUDNASON STEFNIR SVAN L Endokrine. metabolske o GUDNASON STEFNIR SVAN L Psykisk GUDNASON STEFNIR SVAN L Allment og uspesifisert GUDNASON STEFNIR SVAN L Endokrine. metabolske o GUDNASON STEFNIR SVAN L Endokrine. metabolske o GUDNASON STEFNIR SVAN L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer GULDBERG CATO ANDREAS L Psykisk GULDBERG CATO ANDREAS L Psykisk GULDBERG CATO ANDREAS L Psykisk GULDBERG CATO ANDREAS L Psykisk GULDBERG CATO ANDREAS L Psykisk GULDBERG CATO ANDREAS L Psykisk GUNDERSEN KJELL GUNNAR L Øye GUNDERSEN KJELL GUNNAR L Nervesystemet GUNDERSEN BRITT ELISE L Øye GUNDERSEN KJELL GUNNAR L Øye GUSTAVSEN ARVE L Urinveier GUSTAVSEN ARVE L Mannlige kjønnsorganer GUSTAVSEN ARVE L Urinveier GUSTAVSEN VIDAR L Øye GUSTAVSEN VIDAR L Ingen/ugyldig diagnos GUSTAVSEN ARVE L Urinveier GUTTORMSEN GRO LISBETH L Psykisk GUTTORMSEN GRO LISBETH L Psykisk GUTTORMSEN GRO LISBETH L Psykisk GUTTORMSEN GRO LISBETH L Psykisk GUTTORMSEN GRO LISBETH L Psykisk GÅRUD ØYVIND L Allment og uspesifisert GÅRUD ØYVIND L Muskel og skjelett syst GÅRUD ØYVIND L Allment og uspesifisert GÅRUD ØYVIND L Luftveier GÅRUD ØYVIND L Ingen/ugyldig diagnos GÅRUD ØYVIND L Øre GÅRUD ØYVIND L Øre GÅRUD ØYVIND L Øre GÅRUD ØYVIND L Ingen/ugyldig diagnos GÅRUD ØYVIND L Øre GÅRUD ØYVIND L Ingen/ugyldig diagnos GÅRUD ØYVIND L Øre HAFFNER FRODE L Psykisk HAFFNER FRODE L Psykisk HAFSKOLT HANS L Nervesystemet HAFSKOLT HANS L Allment og uspesifisert HAGEN TORMOD ROGER L Allment og uspesifisert HAGEN TORMOD ROGER L Fordøyelsessystemet HAGEN TORMOD HAGEN TORMOD HAGEN TORMOD HALDORSEN TORBJØRN HALDORSEN TORBJØRN HALDORSEN TORBJØRN

45 HALLMO PETTER L Luftveier HALSE JOHAN INGE L Hjerte-karsystemet HALSE JOHAN INGE L Allment og uspesifisert HALVORSEN MAGNE L Urinveier HAMMER LARS GUNNAR L Psykisk HAMMER LARS GUNNAR L Psykisk HAMMER LARS GUNNAR L Psykisk HAMMER LARS GUNNAR L Psykisk HANNISDAL KIRSTEN SOLBERG L Øre HANNISDAL KIRSTEN SOLBERG L Nervesystemet HANNISDAL KIRSTEN SOLBERG L Nervesystemet HANNISDAL KIRSTEN SOLBERG L Øre HANSEN THORKIL L Psykisk HANSSEN STEN OWE RUNE L Psykisk HANSSEN STEN OWE RUNE L Psykisk HANSSON MAJA MAILIS ANITA L Psykisk HANSTAD INGER KARI L Hud HANSTAD INGER KARI L Hud HANSTAD INGER KARI L Hud HARRIS GORDON PATRICK L Psykisk HARRIS GORDON PATRICK L Psykisk HARRIS GORDON PATRICK L Psykisk HARRIS GORDON PATRICK L Psykisk HARRIS GORDON PATRICK L Psykisk HARRIS GORDON PATRICK L Psykisk HARSTAD HERLOF L Hud HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett systemet HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett systemet HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett systemet HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARSTAD HERLOF L Muskel og skjelett syst HARTVIG PÅL HARTVIG PÅL HARTVIG PÅL HARVEI ANNE CECILIE L Psykisk HARVEI ANNE CECILIE L Psykisk HARVEI ANNE CECILIE L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUFF EDVARD L Psykisk HAUGE HARALD L Psykisk HAUGE HARALD L Psykisk HAUGE HARALD L Hud HAUGE HARALD L Nervesystemet HAUGE HARALD L Psykisk HAUGE HARALD L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige 473 problemer HAUGE LEIF SANDOLF L Allment og uspesifisert HAUGE LEIF SANDOLF L Ingen/ugyldig diagnose HAUGE STEINAR MAGNE L Psykisk HAUGE STEINAR MAGNE L Psykisk HAUGE STEINAR MAGNE L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE ELI OLAUG L Hjerte-karsystemet HAUGE LEIF SANDOLF L Allment og uspesifisert HAUGE LEIF SANDOLF L Ingen/ugyldig diagnose

46 HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGE LEIF SANDOLF L Psykisk HAUGEN HANS L Luftveier HAUGEN HANS L Fordøyelsessystemet HAUGEN HANS L Hjerte-karsystemet HAUGEN HANS L Hjerte-karsystemet HAUGEN TORBJØRN SAKSENVIK L Allment og uspesifisert HAUGEN TORBJØRN SAKSENVIK L Luftveier HAUGEN TORBJØRN SAKSENVIK L Luftveier HAUGEN TORGEIR L Allment og uspesifisert HAUGHOM BENTE L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer HEGGEBØ TERJE L Øre HEGGEBØ TERJE L Øre HEGGEBØ TERJE L Øre HEGGEBØ TERJE L Øre HEGGEBØ TERJE L Øre HEGGEBØ TERJE L Øre HEGGLI ALF MAGNE L Luftveier HEGGLI ALF MAGNE L Allment og uspesifisert HEGGLI ALF MAGNE L Luftveier HEGGLI ALF MAGNE L Luftveier HEGGLI ALF MAGNE L Luftveier HEGGLI ALF MAGNE L Luftveier HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEITUN ODD GUNNAR L Psykisk HEKNEBY MORTEN HARALD L Psykisk HELLUM HENNING JAKOB L Allment og uspesifisert HELLUM HENNING JAKOB L Muskel og skjelett syst HELLUM HENNING JAKOB L Nervesystemet HELLUM HENNING JAKOB L Nervesystemet HELLUM HENNING JAKOB L Allment og uspesifisert HELLUM HENNING JAKOB L Nervesystemet HELLUM HENNING JAKOB L Psykisk HELLUM HENNING JAKOB L Allment og uspesifisert HELLUM HENNING JAKOB L Allment og uspesifisert HELLUM HENNING JAKOB L Allment og uspesifisert HELLUM HENNING JAKOB L Muskel og skjelett syst HELLUM HENNING JAKOB L Nervesystemet HELLUM HENNING JAKOB L Psykisk HELLUM HENNING JAKOB L Allment og uspesifisert HELLUM HENNING JAKOB L Nervesystemet HELSETH VALBORG HELENE L Psykisk HELSETH VALBORG HELENE L Psykisk HENDEN KRISTIN L Psykisk HENRIKSEN ARNE ØYVIND L Øre HENRIKSEN ARNE ØYVIND L Sosiale problemer HENRIKSEN JAN MARTIN L Øre HENRIKSEN JAN MARTIN L Øre HENRIKSEN JAN MARTIN L Øre HENRIKSEN JAN MARTIN L Øre HENRIKSEN JAN MARTIN L Øre HERLOFSEN MORTEN LARS L Psykisk HERLOFSEN MORTEN LARS L Psykisk HERLOFSEN PÅL HERLOF L Psykisk HERLOFSEN PÅL HERLOF L Psykisk HERLOFSEN PÅL HERLOF L Psykisk HERLOFSEN PÅL HERLOF L Psykisk HERLOFSEN PÅL HERLOF L Psykisk

47 HERLOFSEN PÅL HERLOF L Psykisk HESKESTAD STIG L Psykisk HESSØ ROLF L Ingen entydig ICPC2 d HESSØ ROLF L Allment og uspesifisert HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Allment og uspesifisert HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESSØ ROLF L Psykisk HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Fordøyelsessystemet HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HESTHOLM FREDDY L Hud HEYERDAHL OSCAR L Fordøyelsessystemet HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Mannlige kjønnsorganer HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HEYERDAHL OSCAR L Psykisk HILLESTAD HALVDAN INGE STEINAR L Nervesystemet HJALLEN BRITT LOUISE L Psykisk HJALLEN BRITT LOUISE L Psykisk HJALLEN BRITT LOUISE L Psykisk HJALLEN BRITT LOUISE L Psykisk HJALLEN BRITT LOUISE L Psykisk HJORT CHRISTIAN L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Allment og uspesifisert HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HJORTH LEIF RAGNAR L Psykisk HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Allment og uspesifisert HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Muskel og skjelett syst HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Nervesystemet HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Allment og uspesifisert HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Nervesystemet HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Muskel og skjelett syst HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Muskel og skjelett systemet HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Muskel og skjelett syst HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Muskel og skjelett syst HOCHNOWSKI WOJCIECH JAN L Allment og uspesifisert HOFF THORLEIF L Øye HOFGAARD HENRIK AXEL L Muskel og skjelett syst

48 HOFGAARD HENRIK AXEL L Muskel og skjelett syst HOFSØY KURT ANKER L Hjerte-karsystemet HOFSØY KURT ANKER L Hjerte-karsystemet HOHLBRUGGER HERBERT FRIEDRICH L Hud HOLME JAN IVAR L Psykisk HOLME JAN IVAR L Endokrine. metabolske o HOLME ØYVIND L Fordøyelsessystemet HOLMESLET BERIT L Øre HOLMESLET BERIT L Øre HOLST TORMOD L Øye HOLST TORMOD L Luftveier HOLST TORMOD L Hud HOLST TORMOD L Hud HOLST TORMOD L Hud HOLST TORMOD L Hud HOLSTEN FRED L Psykisk HOLSTEN FRED L Psykisk HOLSTEN FRED L Psykisk HOLSTEN FRED L Psykisk HOLTEDAHL ROBIN L Endokrine. metabolske o HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Psykisk HOLTEDAHL ROBIN L Allment og uspesifisert HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Hjerte-karsystemet HOLTEDAHL ROBIN L Psykisk HOLTEDAHL ROBIN L Hjerte-karsystemet HOLTEDAHL ROBIN L Allment og uspesifisert HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett systemet HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Hjerte-karsystemet HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Allment og uspesifisert HOLTEDAHL ROBIN L Allment og uspesifisert HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Endokrine. metabolske o HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett systemet HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTEDAHL ROBIN L Nervesystemet HOLTEDAHL ROBIN L Muskel og skjelett syst HOLTH VIDAR L Øre HOLTH VIDAR L Luftveier HOLTH VIDAR L Luftveier HOLTH VIDAR L Øre HOLTH VIDAR L Øre HOLTH VIDAR L Øre HOLTH VIDAR L Øre HULDT-NYSTRØM THEIS L Allment og uspesifisert HULDT-NYSTRØM THEIS L Allment og uspesifisert HULDT-NYSTRØM THEIS L Hud HULTMANN KJELL L Psykisk HULTMANN KJELL L Psykisk HULTMANN KJELL L Psykisk HULTMANN KJELL L Psykisk HULTMANN KJELL L Psykisk HUNSTAD ARILD L Psykisk HUSEBY TORMOD L Psykisk HUSEBY TORMOD L Psykisk HUSEBY TORMOD L Allment og uspesifisert HUSEBY TORMOD L Psykisk

49 HUSEBY TORMOD L Psykisk HUSEBY TORMOD L Allment og uspesifisert HUSEBY TORMOD L Psykisk HUSEBY TORMOD L Psykisk HUSEBY TORMOD L Psykisk HUSEBØ PER BØRRE L Psykisk HUSEBØ PER BØRRE L Psykisk HUSTAD JOHANSEN FINN ERIK L Psykisk HYLLAND AASE L Psykisk HYLLAND AASE L Psykisk HYLLAND AASE L Psykisk HYLLAND AASE L Psykisk HYLLAND AASE L Psykisk HYLLAND AASE L Psykisk HÆGELAND SIREN MARGARETHE L Øre HØGFELDT SARI HILLEVI L Urinveier HØGFELDT SARI HILLEVI L Allment og uspesifisert HAAS CHRISTOPH FRANK L Allment og uspesifisert HAAS CHRISTOPH FRANK L Endokrine. metabolske o HAAVE MARIT L Psykisk HAAVE MARIT L Psykisk HAAVE MARIT L Psykisk HAAVE MARIT L Psykisk HAAVE MARIT L Psykisk HAAVE MARIT L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Muskel og skjelett syst ISAKSEN PER MAGNUS L Ingen/ugyldig diagnose ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISAKSEN PER MAGNUS L Psykisk ISLAND THOR KRISTIAN L Psykisk IVERSEN INGOLF FRANC L Psykisk IVERSEN INGOLF FRANC L Psykisk IVERSEN KNUT IVAR L Allment og uspesifisert IVERSEN KNUT IVAR L Psykisk IVERSEN INGOLF FRANC L Psykisk IVERSEN KNUT IVAR L Psykisk IVERSEN KNUT IVAR L Allment og uspesifisert IVERSEN KNUT IVAR L Psykisk JABLONSKI GREG EIGNER L Øre JACOBSEN KRISTIN LØLAND L Hjerte-karsystemet JACOBSEN KRISTIN LØLAND L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige 473 problemer JACOBSEN ROLF L Øye JACOBSEN ROLF L Øye JAKOBSEN JAN ERIK L Øye JENSEN HENRY HEDEGÅRD L Fordøyelsessystemet JENSEN STEINAR L Psykisk JENSEN STEINAR L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige 473 problemer JENSEN ØYVIND L Øre JENSEN ØYVIND L Øre JENSEN STEINAR L Psykisk JENSEN ØYVIND L Øre JENSEN ØYVIND L Øre JENSEN ØYVIND L Øre JENSSEN HALDOR FRED L Hjerte-karsystemet JENSSEN HALDOR FRED L Hjerte-karsystemet JENSSEN HALDOR FRED L Hjerte-karsystemet JENSSEN HALDOR FRED L Allment og uspesifisert JENSSEN HALDOR FRED L Hjerte-karsystemet JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JENSSEN HALDOR FRED L Allment og uspesifisert JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier

50 JENSSEN HALDOR FRED L Allment og uspesifisert JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JENSSEN HALDOR FRED L Luftveier JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Ingen entydig ICPC2 d JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JESPERSEN ELISABETH FØYN L Ingen entydig ICPC2 d JESPERSEN ELISABETH FØYN L Psykisk JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Luftveier JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANNESSEN HARALD L Allment og uspesifisert JOHANSEN ARNE G JOHANSEN ARNE G JOHANSEN ARNE G JOHANSEN FINN L Psykisk JOHANSEN RUNE L Psykisk JOHANSEN RUNE L Psykisk JOHANSEN RUNE L Psykisk JOHANSEN TORE L Hjerte-karsystemet JOHANSEN RUNE L Psykisk JOHANSEN TORE L Allment og uspesifisert JOHANSEN RUNE L Psykisk JOHANSEN RUNE L Psykisk JOHANSEN TORE L Hjerte-karsystemet JOHNSEN JAMES RAGNAR L Hud JOHNSEN JAMES RAGNAR L Hud JOHNSEN JAMES RAGNAR L Hud JOHNSEN JAMES RAGNAR L Hud JOHNSEN KNUT L Muskel og skjelett syst JOHNSEN KNUT CHRISTIAN L Luftveier JOHNSEN KNUT CHRISTIAN L Øre JOHNSEN KNUT CHRISTIAN L Allment og uspesifisert JOHNSEN PAUL OTTO L Allment og uspesifisert JOHNSEN PAUL OTTO L Allment og uspesifisert JOHNSEN PAUL OTTO L Hud JOHNSEN PAUL OTTO L Hud JOHNSEN KNUT CHRISTIAN L Øre JOHNSEN PAUL OTTO L Hud JOHNSEN KNUT CHRISTIAN L Øre JOHNSEN PAUL OTTO L Hud

51 JOHNSEN PAUL OTTO L Hud JOHNSEN PAUL OTTO L Hud JOHNSEN PAUL OTTO L Hud JORDAL ODD INGVAR L Hjerte-karsystemet JORDAL ODD INGVAR L Muskel og skjelett syst JORDAL ODD INGVAR L Hjerte-karsystemet JORDAL ODD INGVAR L Muskel og skjelett syst JULSRUD TOM-ARVE L Øre JULSRUD TOM-ARVE L Øre JULSRUD TOM-ARVE L Øre JØRGENSEN STEINAR L Psykisk JØRGENSEN STEINAR L Psykisk JØRGENSEN STEINAR L Psykisk JØRGENSEN STEINAR L Psykisk JØRSTAD STEIN ØYVIND L Luftveier JØRSTAD STEIN ØYVIND L Luftveier JØRSTAD STEIN ØYVIND L Luftveier KALGAARD OLE MAGNE L Hud KALHEIM TOR JOHAN L Urinveier KALHEIM TOR JOHAN L Nervesystemet KALHEIM TOR JOHAN L Nervesystemet KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KANESTRØM ROALD STEN L Psykisk KARLSEN ODD-BJARNE L Allment og uspesifisert KARLSEN KARL ERIK L Psykisk KARLSEN KARL ERIK L Psykisk KARLSEN KARL ERIK L Psykisk KARLSEN KARL ERIK L Psykisk KASE TRYGVE HILMAR L Allment og uspesifisert KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett syst KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett systemet KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett syst KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett syst KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett systemet KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett syst KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett systemet KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett syst KASE TRYGVE HILMAR L Allment og uspesifisert KASE TRYGVE HILMAR L Muskel og skjelett syst KASIN KOLBJØRN PETER L Endokrine. metabolske o KAVLI GUNNAR L Hud KAVLI GUNNAR L Hud KAVLI GUNNAR L Hud KAVLI GUNNAR L Hud KAVLI GUNNAR L Hud KAVLI GUNNAR L Hud KAVLIE ØYVIND L Psykisk KAVLIE ØYVIND L Psykisk KAVLIE ØYVIND L Psykisk KIERULF HALFDAN L Allment og uspesifisert KIERULF HALFDAN L Nervesystemet KIERULF HALFDAN L Nervesystemet KIERULF HALFDAN L Allment og uspesifisert KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Allment og uspesifisert KINGE EINAR L Muskel og skjelett syst KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Muskel og skjelett syst

52 KINGE EINAR L Muskel og skjelett syst KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Muskel og skjelett syst KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Psykisk KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Muskel og skjelett syst KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Nervesystemet KINGE EINAR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Hud KITTANG GEIR L Hjerte-karsystemet KITTANG GEIR L Ingen/ugyldig diagnos KITTANG GEIR L Hud KITTANG GEIR L Psykisk KITTANG GEIR L Hud KITTANG GEIR L Allment og uspesifisert KITTANG GEIR L Ingen/ugyldig diagnose KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Psykisk KITTANG GEIR L Hud KITTANG GEIR L Hjerte-karsystemet KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Psykisk KITTANG GEIR L Psykisk KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Allment og uspesifisert KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Muskel og skjelett systemet KITTANG GEIR L Allment og uspesifisert KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Hjerte-karsystemet KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Ingen/ugyldig diagnos KITTANG GEIR L Ingen/ugyldig diagnose KITTANG GEIR L Psykisk KITTANG GEIR L Muskel og skjelett systemet KITTANG GEIR L Allment og uspesifisert KITTANG GEIR L Ingen/ugyldig diagnos KITTANG GEIR L Hud KITTANG GEIR L Muskel og skjelett systemet KITTANG GEIR L Allment og uspesifisert KITTANG GEIR L Muskel og skjelett systemet KITTANG GEIR L Nervesystemet KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Hud KITTANG GEIR L Ingen/ugyldig diagnos KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Muskel og skjelett syst KITTANG GEIR L Nervesystemet KJEKA OLE L Øye KJELSBERG FRANK NORMANN L Allment og uspesifisert KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier

53 KJELSBERG FRANK NORMANN L Allment og uspesifisert KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Allment og uspesifisert KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJELSBERG FRANK NORMANN L Luftveier KJUSTAD LIV ELISABETH L Endokrine. metabolske o KJUSTAD LIV ELISABETH L Muskel og skjelett syst KJUSTAD LIV ELISABETH L Hud KJUSTAD LIV ELISABETH L Muskel og skjelett systemet KJUSTAD LIV ELISABETH L Muskel og skjelett syst KJUSTAD LIV ELISABETH L Muskel og skjelett syst KJUSTAD LIV ELISABETH L Muskel og skjelett syst KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJÆR REIDAR L Psykisk KJØK INGEBORG KJØK INGEBORG KJØK INGEBORG KJØLSETH EMMA MARGRETHE L Psykisk KJØLSETH EMMA MARGRETHE L Psykisk KJØLSETH EMMA MARGRETHE L Psykisk KJØLSETH EMMA MARGRETHE L Psykisk KLYVE PER L Øye KLYVE PER L Øye KNUDSEN ØISTEIN L Allment og uspesifisert KNUDSEN ØISTEIN L Hjerte-karsystemet KNUDSRØD OLE GARD L Endokrine. metabolske o KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett syst KNUDSRØD OLE GARD L Fordøyelsessystemet KNUDSRØD OLE GARD L Kvinnelige kjønnsorgane KNUDSRØD OLE GARD L Fordøyelsessystemet KNUDSRØD OLE GARD L Fordøyelsessystemet KNUDSRØD OLE GARD L Hjerte-karsystemet KNUDSRØD OLE GARD L Allment og uspesifisert KNUDSRØD OLE GARD L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer KNUDSRØD OLE GARD L Fordøyelsessystemet KNUDSRØD OLE GARD L Sammenslått kjønnsavhengig kode KNUDSRØD OLE GARD L Psykisk KNUDSRØD OLE GARD L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett syst KNUDSRØD OLE GARD L Hud KNUDSRØD OLE GARD L Ingen/ugyldig diagnose KNUDSRØD OLE GARD L Hud KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett systemet KNUDSRØD OLE GARD L Endokrine. metabolske o KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett syst KNUDSRØD OLE GARD L Hud KNUDSRØD OLE GARD L Hud KNUDSRØD OLE GARD L Hud KNUDSRØD OLE GARD L Hud KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett systemet KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett syst KNUDSRØD OLE GARD L Muskel og skjelett syst KNUTSEN PETTER HELGE L Allment og uspesifisert KNUTSEN PETTER HELGE L Allment og uspesifisert KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk

54 KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KNUTSEN TORMOD L Psykisk KNUTSEN PETTER HELGE L Psykisk KOLMANNSKOG SVEIN KÅRE L Luftveier KONGELF ESPEN L Øre KONGELF ESPEN L Øre KONGELF ESPEN L Øre KONGELF ESPEN L Allment og uspesifisert KONGELF ESPEN L Øre KONGELF ESPEN L Øre KONGELF ESPEN L Øre KORNSTAD STIG L Hjerte-karsystemet KORNSTAD STIG L Psykisk KORNSTAD STIG L Endokrine. metabolske o KORNSTAD STIG L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer KORSGAARD ROLF L Hjerte-karsystemet KORSGAARD ROLF L Luftveier KORSGAARD ROLF L Luftveier KORSGAARD ROLF L Luftveier KORSRUD FINN REIDAR L Ingen/ugyldig diagnos KOSS ARNE VIKTOR L Endokrine. metabolske o KOSS ARNE VIKTOR L Hjerte-karsystemet KRAMER METTE RANFELT L Hud KRAMER METTE RANFELT L Hud KRAMER METTE RANFELT L Hud KRAMER PATRICK KENT L Hud KRAMER PATRICK KENT L Hud KRAMER METTE RANFELT L Hud KRAMER PATRICK KENT L Hud KRAMER JAN L Øre KRAMER JAN L Øre KRATHOLM JENS L Øye KRATHOLM JENS L Muskel og skjelett systemet KRISTIANSEN BIRGER L Nervesystemet KRISTIANSEN BIRGER L Psykisk KRISTIANSEN BIRGER L Luftveier KRISTIANSEN TERJE AAGE L Øye KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTIANSEN TOR HARALD L Muskel og skjelett syst KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTIANSEN BIRGER L Allment og uspesifisert KRISTIANSEN BIRGER L Luftveier KRISTIANSEN FRODE L Hud KRISTIANSEN FRODE L Hud KRISTIANSEN FRODE L Hud KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTIANSEN TERJE AAGE L Allment og uspesifisert KRISTIANSEN TERJE AAGE L Allment og uspesifisert KRISTIANSEN TERJE AAGE L Allment og uspesifisert KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk

55 KRISTIANSEN UNNI GRETE L Allment og uspesifisert KRISTIANSEN UNNI GRETE L Allment og uspesifisert KRISTIANSEN BIRGER L Øre KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN BIRGER L Øre KRISTIANSEN FRODE L Hud KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN BIRGER L Øre KRISTIANSEN FRODE L Hud KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTIANSEN BIRGER L Øre KRISTIANSEN UNNI GRETE L Psykisk KRISTIANSEN TERJE AAGE L Luftveier KRISTOFFERSEN ALF OSKAR L Nervesystemet KROHN FINN WILHELM L Muskel og skjelett syst KROHN FINN WILHELM L Muskel og skjelett systemet KROHN JOHAN FREDRIK L Ingen entydig ICPC2 d KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Ingen entydig ICPC2 d KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KROHN JOHAN FREDRIK L Psykisk KULKE REINHARD FRANZ L Hud KULKE REINHARD FRANZ L Hud KULKE REINHARD FRANZ L Hud KULKE REINHARD FRANZ L Hud KULKE REINHARD FRANZ L Hud KULKE REINHARD FRANZ L Hud KULSENG BÅRD EIRIK L Endokrine. metabolske o KVEBERG KJELL HARALD L Øre KVENILD EINAR L Psykisk NULL KVENILD EINAR L Psykisk KVENILD EINAR L Psykisk NULL KVENILD EINAR L Psykisk KAADA ARVID RYGG L Luftveier KAADA ARVID RYGG L Øre KAADA ARVID RYGG L Øre KAADA ARVID RYGG L Fordøyelsessystemet KAADA ARVID RYGG L Øre KAADA ARVID RYGG L Øre KAADA ARVID RYGG L Øre KAADA ARVID RYGG L Øre KAARE DAG ANTHONY L Muskel og skjelett systemet KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Muskel og skjelett syst KÅSS BØRRE L Allment og uspesifisert KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Allment og uspesifisert KÅSS BØRRE L Allment og uspesifisert KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Allment og uspesifisert KÅSS BØRRE L Nervesystemet KÅSS BØRRE L Allment og uspesifisert KÅSS BØRRE L Allment og uspesifisert LANDE BJØRN L Sosiale problemer LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Sosiale problemer LANDE BJØRN L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk

56 LANDE BJØRN L Sosiale problemer LANDE BJØRN L Sosiale problemer LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANDE SOLVEIG ODDNY BUGGE L Psykisk LANDE BJØRN L Psykisk LANGELAND TOR L Hud LANGELAND TOR L Hud LANGVIK-HANSEN JON L Allment og uspesifisert LANGVIK-HANSEN JON L Psykisk LANGVIK-HANSEN JON L Allment og uspesifisert LANGVIK-HANSEN JON L Allment og uspesifisert LANGVIK-HANSEN JON L Allment og uspesifisert LANGVIK-HANSEN JON L Psykisk LANGVIK-HANSEN JON L Psykisk LANGVIK-HANSEN JON L Psykisk LANGVIK-HANSEN JON L Psykisk LANGVIK-HANSEN JON L Allment og uspesifisert LANGÅRD SVERRE LANGÅRD SVERRE LANGÅRD SVERRE LARSEN KYRRE BJØRN L Allment og uspesifisert LARSEN KYRRE BJØRN L Allment og uspesifisert LARSEN KYRRE BJØRN L Luftveier LARSEN KYRRE BJØRN L Øre LARSEN PETTER LORENTZ L Øre LARSEN PETTER LORENTZ L Øre LAUKELAND HELENE KOLSTAD L Øye LAURITSEN RUTH L Psykisk LEA PER MARTIN L Psykisk LEA PER MARTIN L Psykisk LEA PER MARTIN L Psykisk LEA PER MARTIN L Psykisk LEA PER MARTIN L Psykisk LEA PER MARTIN L Psykisk LEEGAARD JENS MICHAEL L Hud LEEGAARD JENS MICHAEL L Hud LEEGAARD JENS MICHAEL L Luftveier LEEGAARD JENS MICHAEL L Luftveier LEITE KARI L Hud LEXOW HARALD L Øre LIAVÅG OLAV BEITO L Muskel og skjelett syst LIAVÅG OLAV BEITO L Muskel og skjelett syst LIAVÅG OLAV BEITO L Muskel og skjelett syst LIAVÅG OLAV BEITO L Muskel og skjelett syst LIE HÅKON L Nervesystemet LIE HÅKON L Psykisk LIE HÅKON L Hjerte-karsystemet LIE HÅKON L Psykisk LIE HÅKON L Nervesystemet LIE HÅKON L Psykisk LIE HÅKON L Muskel og skjelett syst LIE HÅKON L Nervesystemet LIE HÅKON L Hud LIE HÅKON L Muskel og skjelett syst

57 LIE HÅKON L Muskel og skjelett systemet LIE HÅKON L Muskel og skjelett syst LIE HÅKON L Muskel og skjelett syst LIE HÅKON L Nervesystemet LIE HÅKON L Allment og uspesifisert LIE HÅKON L Psykisk LIE HÅKON L Nervesystemet LIE HÅKON L Psykisk LIE HÅKON L Muskel og skjelett syst LIE HÅKON L Muskel og skjelett systemet LIE HÅKON L Psykisk LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Allment og uspesifisert LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Allment og uspesifisert LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LIER PER ARVE L Luftveier LILLEAAS ALF BJARNE ROBERTSEN L Øre LIND OLA L Ingen/ugyldig diagnos LIND OLA L Øre LIND OLA L Øre LIND OLA L Øre LINDER ALF RUNE L Psykisk LINDQVIST KRYSTYNA GRAZYNA L Muskel og skjelett systemet LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Ingen entydig ICPC2 d LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDSTAD ANNE GRETHE L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Allment og uspesifisert LINDVIG TORGEIR L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Psykisk LINDVIG TORGEIR L Psykisk LITHMANN RUTGER KNUT J L Allment og uspesifisert LITHMANN RUTGER KNUT J L Øye LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LIVDEN JOHN KARSTEN L Hud LODDING CATO L Muskel og skjelett systemet LODDING CATO L Muskel og skjelett systemet LORENTZEN PER L Øre LORENTZEN STEINAR L Psykisk LORENTZEN STEINAR L Psykisk LORAAS ARNE L Blod, bloddannende orga LORAAS ARNE L Hjerte-karsystemet LORAAS ARNE L Muskel og skjelett syst LORAAS ARNE L Blod, bloddannende organer, og immunsystemet LORAAS ARNE L Blod, bloddannende orga

58 LORAAS ARNE L Hjerte-karsystemet LUND ALF ODDVIN L Ingen/ugyldig diagnose LUND ALF ODDVIN L Ingen/ugyldig diagnose LUND ALF ODDVIN L Psykisk LUND ALF ODDVIN L Ingen/ugyldig diagnose LUND KRISTIN L Psykisk LUND ALF ODDVIN L Psykisk LUND ALF ODDVIN L Psykisk LUND ALF ODDVIN L Psykisk LUND KRISTIN L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Ingen entydig ICPC2 d LUNDE TORE L Svangerskap, fødsel og LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Ingen entydig ICPC2 d LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUNDE ODD MILTON L Psykisk LUTTRUP SVANTE L Øre LUTTRUP SVANTE HENRIK L Øre LUTZOW-HOLM CLAUS L Hud LYCKE TERJE L Øre LYCKE TERJE L Øre LYCKE TERJE L Øre LYCKE TERJE L Øre LYCKE TERJE L Øre LYCKE TERJE L Øre LYSEBO ASTA MELAND GUNDERSEN L Hud LYSTAD MORTEN BOYE L Øre LYSTAD MORTEN BOYE L Luftveier LYSTAD MORTEN BOYE L Øre LØVDAL OSKAR DAGNER L Øre LØVDAL OSKAR DAGNER L Øre LAASTAD OLAV L Hud LAASTAD OLAV L Hud LAASTAD OLAV L Luftveier LAASTAD OLAV L Hud LAASTAD OLAV L Hud LAASTAD OLAV L Hud LAASTAD OLAV L Hud LAASTAD OLAV L Hud MAGERØY KIRSTEN ELIZABETH L Psykisk MAGERØY KIRSTEN ELIZABETH L Psykisk MAGERØY KIRSTEN ELIZABETH L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MALLBERG ELISABETH YVONNE NOELLE VEYRET L Psykisk MARSTEIN OLA L Psykisk MARSTEIN OLA L Ingen/ugyldig diagnose MARSTEIN OLA L Ingen/ugyldig diagnose MARSTEIN OLA L Psykisk MARSTEIN OLA L Psykisk

59 MARSTEIN OLA L Psykisk MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Muskel og skjelett syst MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Nervesystemet MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Luftveier MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Hjerte-karsystemet MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Psykisk MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer MATHIESEN PER MATTIS SCHJELDERUP L Muskel og skjelett syst MEDHUS ASGEIR L Psykisk MEIJER CORNELIA MEIJER CORNELIA MEIJER CORNELIA MELING TORJER RAGNAR L Hjerte-karsystemet MELLEM HARALD MELLEM HARALD MELLEM HARALD MIKKELSEN BJARNE ØSTERGAARD L Psykisk MIKKELSEN ROALD MARTIN L Fordøyelsessystemet MIKKELSEN ROALD MARTIN L Muskel og skjelett systemet MIKKELSEN ROALD MARTIN L Muskel og skjelett systemet MIKKELSEN ROALD MARTIN L Allment og uspesifisert MIKKELSEN BJARNE ØSTERGAARD L Psykisk MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Muskel og skjelett systemet MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Muskel og skjelett systemet MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Muskel og skjelett systemet MINET BENTE L Hud MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MINET BENTE L Muskel og skjelett syst MITIC SVETLANA L Øre MITIC SVETLANA L Hjerte-karsystemet MITIC SVETLANA L Luftveier MITIC SVETLANA L Nervesystemet MITIC SVETLANA L Ingen/ugyldig diagnos MITIC SVETLANA L Allment og uspesifisert MITIC SVETLANA L Muskel og skjelett systemet MITIC SVETLANA L Endokrine. metabolske o MITIC SVETLANA L Hjerte-karsystemet MITIC SVETLANA L Endokrine. metabolske o MITIC SVETLANA L Allment og uspesifisert MITIC SVETLANA L Øye MITIC SVETLANA L Allment og uspesifisert MITIC SVETLANA L Nervesystemet MITIC SVETLANA L Hjerte-karsystemet MITIC SVETLANA L Allment og uspesifisert MITIC SVETLANA L Hjerte-karsystemet MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Hjerte-karsystemet MITIC SVETLANA L Allment og uspesifisert MITIC SVETLANA L Hjerte-karsystemet MITIC SVETLANA L Ingen/ugyldig diagnose MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Øye

60 MITIC SVETLANA L Allment og uspesifisert MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Ingen entydig ICPC2 d MITIC SVETLANA L Ingen/ugyldig diagnose MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Psykisk MITIC SVETLANA L Ingen/ugyldig diagnose MITIC SVETLANA L Ingen entydig ICPC2 d MITIC SVETLANA L Ingen/ugyldig diagnose MITIC SVETLANA L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Allment og uspesifisert MJELDHEIM KRISTIN L Ingen/ugyldig diagnos MJELDHEIM KRISTIN L Allment og uspesifisert MJELDHEIM KRISTIN L Fordøyelsessystemet MJELDHEIM KRISTIN L Nervesystemet MJELDHEIM KRISTIN L Endokrine. metabolske o MJELDHEIM KRISTIN L Muskel og skjelett syst MJELDHEIM KRISTIN L Muskel og skjelett syst MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Ingen entydig ICPC2 d MJELDHEIM KRISTIN L Muskel og skjelett syst MJELDHEIM KRISTIN L Allment og uspesifisert MJELDHEIM KRISTIN L Ingen entydig ICPC2 d MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Allment og uspesifisert MJELDHEIM KRISTIN L Nervesystemet MJELDHEIM KRISTIN L Endokrine. metabolske o MJELDHEIM KRISTIN L Muskel og skjelett syst MJELDHEIM KRISTIN L Ingen/ugyldig diagnos MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Ingen entydig ICPC2 d MJELDHEIM KRISTIN L Fordøyelsessystemet MJELDHEIM KRISTIN L Psykisk MJELDHEIM KRISTIN L Ingen entydig ICPC2 d MJELL JOHNNY HELGE MJELL JOHNNY HELGE MJELL JOHNNY HELGE MJØEN SVEIN L Øre MJØEN SVEIN L Øre MO BIRGER L Øre MO BIRGER L Øre MO BIRGER L Øre MO BIRGER L Øre MO BIRGER L Øre MO BIRGER L Øre MO BIRGER L Øre MOEN MORTEN L Øre MOEN MORTEN L Luftveier MONSTAD INGE L Muskel og skjelett systemet MONSTAD PER L Hjerte-karsystemet MONSTAD PER L Allment og uspesifisert MONSTAD PER L Øre MONSTAD PER L Hjerte-karsystemet MONSTAD PER L Psykisk MONSTAD PER L Endokrine. metabolske o MONSTAD PER L Psykisk MONSTAD PER L Nervesystemet

61 MONSTAD INGE L Allment og uspesifisert MONSTAD INGE L Nervesystemet MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD INGE L Muskel og skjelett systemet MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD INGE L Nervesystemet MONSTAD INGE L Allment og uspesifisert MONSTAD PER L Psykisk MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD PER L Psykisk MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD PER L Psykisk MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD PER L Psykisk MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD PER L Allment og uspesifisert MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD PER L Muskel og skjelett systemet MONSTAD PER L Hjerte-karsystemet MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD INGE L Nervesystemet MONSTAD PER L Muskel og skjelett syst MONSTAD INGE L Allment og uspesifisert MONSTAD INGE L Nervesystemet MONSTAD INGE L Allment og uspesifisert MONSTAD PER L Nervesystemet MONSTAD PER L Nervesystemet MORKEN TORE L Hud MORKEN TORE L Hud MORKEN TORE L Hud MORKEN TORE L Hud MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MORSETH ANNE L Psykisk MOSS IVAR JØRGEN L Psykisk MOSS IVAR JØRGEN L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Allment og uspesifisert MOULAND SVEN OLA L Muskel og skjelett syst MOULAND SVEN OLA L Nervesystemet MOULAND SVEN OLA L Endokrine. metabolske o MOULAND SVEN OLA L Nervesystemet MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Allment og uspesifisert MOULAND SVEN OLA L Endokrine. metabolske o MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Muskel og skjelett syst MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Psykisk MOULAND SVEN OLA L Nervesystemet MOULAND SVEN OLA L Nervesystemet MOULAND SVEN OLA L Psykisk MURI ARNE RAGNVALD L Psykisk MURI ARNE RAGNVALD L Psykisk MURI ARNE RAGNVALD L Psykisk

62 MURI ARNE RAGNVALD L Psykisk MYHRE KURT INGE L Hjerte-karsystemet MYHRE KURT INGE L Luftveier MYHRE KURT INGE L Luftveier MYNAREK GEORG MYNAREK GEORG MYNAREK GEORG MØLLER PER L Nervesystemet MØLLER PER L Øre MØLLER PER L Øre MØLLER PER L Øre MØLLER PER L Øre MØRK CATO L Hud NABOULSI RACHID OMAR L Ingen/ugyldig diagnos NABULSI FLORENTINA L Ingen/ugyldig diagnos NANZ CHRISTEL-GÜNTER L Muskel og skjelett syst NANZ CHRISTEL-GÜNTER L Hjerte-karsystemet NEEGAARD ELSA L Psykisk NEEGAARD ELSA L Psykisk NEEGAARD ELSA L Psykisk NEEGAARD ELSA L Psykisk NESSE OLAV L Muskel og skjelett systemet NESSE OLAV L Muskel og skjelett systemet NESSE OLAV L Muskel og skjelett systemet NESSE OLAV L Muskel og skjelett systemet NESSE OLAV L Allment og uspesifisert NESSE OLAV L Allment og uspesifisert NESSE TROND L Psykisk NESSE OLAV L Allment og uspesifisert NESSLER ERNST NESSLER ERNST NESSLER ERNST NESTOROVIC LJUBOMIR L Allment og uspesifisert NESTOROVIC LJUBOMIR L Hud NESTOROVIC LJUBOMIR L Hud NESTOROVIC LJUBOMIR L Fordøyelsessystemet NESTOROVIC LJUBOMIR L Luftveier NESTOROVIC LJUBOMIR L Luftveier NESTOROVIC LJUBOMIR L Luftveier NESTOROVIC LJUBOMIR L Allment og uspesifisert NESTVOLD KNUT ØYSTEIN L Nervesystemet NETTELBLADT OTTO STEFAN L Luftveier NETTELBLADT OTTO STEFAN L Luftveier NETTELBLADT OTTO STEFAN L Luftveier NICKLASSON ERIK BØRRE L Øre NICKLASSON ERIK BØRRE L Øre NICKLASSON ERIK BØRRE L Øre NICKLASSON ERIK BØRRE L Øre NIELSEN BJØRN BREKNE L Muskel og skjelett syst NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NIELSEN FINN HARTVIG L Ingen/ugyldig diagnose NIELSEN MORTEN BREKNE L Hud NIELSEN SVEND-OLE L Psykisk NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Muskel og skjelett syst NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Muskel og skjelett syst NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Muskel og skjelett syst

63 NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN BJØRN BREKNE L Psykisk NIELSEN FINN HARTVIG L Psykisk NILSEN ARNE ROGER L Allment og uspesifisert NILSEN ARNE ROGER L Psykisk NILSEN ARNE ROGER L Psykisk NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett systemet NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Psykisk NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Allment og uspesifisert NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Allment og uspesifisert NILSEN ARNE ROGER L Allment og uspesifisert NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett systemet NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett systemet NILSEN ARNE ROGER L Allment og uspesifisert NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett syst NILSEN ARNE ROGER L Muskel og skjelett systemet NILSSON SIV GERD AGNETA L Allment og uspesifisert NILSSON SIV GERD AGNETA L Psykisk NILSSON DAG L Psykisk NILSSON SIV GERD AGNETA L Psykisk NILSSON SIV GERD AGNETA L Psykisk NILSSON SIV GERD AGNETA L Psykisk NISSEN TERJE ALEKSANDER L Psykisk NISSEN TERJE ALEKSANDER L Psykisk NISSEN TERJE ALEKSANDER L Psykisk NISSEN TERJE ALEKSANDER L Psykisk NORDAHL JOHN SVERRE L Hud NORDAHL JOHN SVERRE L Hud NORDAHL STEIN HELGE GLAD L Øre NORDAHL JOHN SVERRE L Hud NORDAHL JOHN SVERRE L Hud NORDAHL JOHN SVERRE L Hud NORDAL LILL THORGERD THOMAS L Øye NORDAL LILL THORGERD THOMAS L Øye NOREIK KJELL NOREIK KJELL NOREIK KJELL NORUM DAG L Psykisk NORUM DAG L Psykisk NORUM DAG L Psykisk NORUM DAG L Psykisk NORUM DAG L Psykisk NORUM DAG L Psykisk NORVEEL KJETIL UNGER L Øye NOTLAND TOR HELGE L Psykisk NOTLAND TOR HELGE L Psykisk NYRUD MORTEN L Hud NYRUD MORTEN L Hud NYSÆTHER ARNE L Muskel og skjelett syst NÆSS HELGE EINAR L Øre NÆSS HELGE EINAR L Øre NÆSS HELGE EINAR L Luftveier NÆSS PER OLAV L Psykisk NÆSS PER OLAV L Psykisk NÆSS PER OLAV L Psykisk NÆSS PER OLAV L Psykisk NÆSS PER OLAV L Psykisk NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS PER OLAV L Psykisk

64 NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS HELGE EINAR L Øre NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS SIGRID L Psykisk NÆSS HELGE EINAR L Øre NÆSS PER OLAV L Psykisk OLAVSEN JONNY VALIANT L Nervesystemet OLAVSEN JONNY VALIANT L Allment og uspesifisert OLAVSEN JONNY VALIANT L Allment og uspesifisert OLAVSEN JONNY VALIANT L Muskel og skjelett syst OLAVSEN JONNY VALIANT L Muskel og skjelett syst OLAVSEN JONNY VALIANT L Nervesystemet OLLILA TARJA SINIKKA L Ingen/ugyldig diagnose OLLILA TARJA SINIKKA L Psykisk OLLILA TARJA SINIKKA L Psykisk OLLILA TARJA SINIKKA L Psykisk OLSEN BIRGER ARE L Øye OLSEN ERLING GRØNVOLD L Ingen/ugyldig diagnos OLSEN PEDER TOBIAS SANDVOLD L Fordøyelsessystemet OLSHOLT KETIL FREDRIK L Allment og uspesifisert OLSHOLT KETIL FREDRIK L Øre OLSHOLT KETIL FREDRIK L Luftveier OLSHOLT KETIL FREDRIK L Øre OLSSON ØRNULF L Psykisk OLSSON ØRNULF L Psykisk OLSSON ØRNULF L Psykisk OMDAL ROALD L Muskel og skjelett syst OMLAND HANS HARALD L Øre OMLAND HANS HARALD L Øre OMLAND HANS HARALD L Øre OMLAND HANS HARALD L Øre OMLAND HANS HARALD L Øre OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPDAHL RONALD L Luftveier OPSAHL ANNE L Ingen/ugyldig diagnos OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Ingen/ugyldig diagnos OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OPSAHL ANNE L Psykisk OSMANI NUZHAT L Psykisk OSMANI NUZHAT L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer OSMANI NUZHAT L Mannlige kjønnsorganer OSMANI NUZHAT L Psykisk OULIE DAG L Allment og uspesifisert OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Allment og uspesifisert

65 OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk OULIE DAG L Psykisk PEDERSEN ELENA DIDENKO L Allment og uspesifisert PEDERSEN ELENA DIDENKO L Nervesystemet PEDERSEN KJERSTI L Psykisk PETTERSEN AUD ELSE L Muskel og skjelett systemet PETTERSEN HARALD KRISTIAN L Psykisk PETTERSEN AUD ELSE L Psykisk PETTERSEN HARALD KRISTIAN L Psykisk PETTERSEN ROGER RAAEN L Psykisk PETTERSEN ROGER RAAEN L Psykisk PETTERSEN HARALD KRISTIAN L Psykisk PETTERSEN ROGER RAAEN L Psykisk PETTERSEN ROGER RAAEN L Psykisk PETTERSEN ROGER RAAEN L Psykisk PETTERSEN AUD ELSE L Psykisk PETTERSEN ROGER RAAEN L Psykisk PLATOU WALDEMAR THEODOR STOUD L Psykisk POPPE SVERRE FRØLICH L Øre POPPE SVERRE FRØLICH L Øre POPPE SVERRE FRØLICH L Øre PROKESOVA VERA L Øye PUZIC VESNA L Psykisk PUZIC VESNA L Psykisk PUZIC VESNA L Psykisk PUZIC VESNA L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Ingen entydig ICPC2 d RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Ingen entydig ICPC2 d RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAFTER BJØRN EMIL L Psykisk RAKNES INGE L Allment og uspesifisert RAKNES INGE L Psykisk RAKSTANG MARIT L Allment og uspesifisert RAKSTANG MARIT L Allment og uspesifisert RAKSTANG MARIT L Ingen/ugyldig diagnose RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Ingen entydig ICPC2 d RAKSTANG MARIT L Allment og uspesifisert RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAKSTANG MARIT L Psykisk RAMLETH ØISTEIN L Hjerte-karsystemet RAMLETH ØISTEIN L Muskel og skjelett syst RAMLETH ØISTEIN L Hjerte-karsystemet RAMLETH ØISTEIN L Allment og uspesifisert RAMLETH ØISTEIN L Muskel og skjelett syst RAMLETH ØISTEIN L Hud RAMLETH ØISTEIN L Allment og uspesifisert RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Hud RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Allment og uspesifisert

66 RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Muskel og skjelett syst RAMLETH ØISTEIN L Muskel og skjelett syst RAMLETH ØISTEIN L Muskel og skjelett syst RAMLETH ØISTEIN L Allment og uspesifisert RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RAMLETH ØISTEIN L Nervesystemet RASTING PÅL ARTHUR L Muskel og skjelett syst RAUGSTAD TOR STEINAR RAUGSTAD TOR STEINAR RAUGSTAD TOR STEINAR RAVNESTAD JOHANNES L Muskel og skjelett syst RAVNESTAD JOHANNES L Psykisk REE KRISTIAN L Hud REE KRISTIAN L Hud REE SIDSEL GISELA L Hud REFNIN INGE BJARTE L Psykisk REHBERG JÜRGEN WILLI L Øre REHBERG JÜRGEN WILLI L Øre REMME ANITA L Allment og uspesifisert REMME ANITA L Nervesystemet REMME ANITA L Fordøyelsessystemet RENNESUND ARVE L Fordøyelsessystemet RENNESUND ARVE L Muskel og skjelett systemet RENNESUND ARVE L Muskel og skjelett systemet RESELLMO KNUT L Ingen/ugyldig diagnos RETZIUS REIDAR L Hjerte-karsystemet RETZIUS REIDAR L Fordøyelsessystemet RETZIUS REIDAR L Endokrine. metabolske o RETZIUS REIDAR L Luftveier RIISØEN HELGE RIISØEN HELGE RIISØEN HELGE RINGDAL NILS RAGNAR L Hjerte-karsystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Nervesystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Psykisk RINGDAL NILS RAGNAR L Hjerte-karsystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Hjerte-karsystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Nervesystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Nervesystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Psykisk RINGDAL NILS RAGNAR L Hjerte-karsystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Nervesystemet RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGDAL NILS RAGNAR L Luftveier RINGVOLD AGNAR MIKAL L Allment og uspesifisert RINGVOLD AGNAR MIKAL L Øre RINGVOLD AGNAR MIKAL L Allment og uspesifisert RINGVOLD AGNAR MIKAL L Øre RINGVOLD AGNAR MIKAL L Øre RISBERG KNUT L Ingen entydig ICPC2 d ROALDSET JOHN OLAV L Psykisk ROALDSET JOHN OLAV L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk

67 ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROGNSTAD EINAR OLAF L Psykisk ROKSTAD KNUT ROKSTAD KNUT ROKSTAD KNUT ROLAND AASE SVENDSEN L Ingen entydig ICPC2 d ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLAND AASE SVENDSEN L Psykisk ROLIGHED ANNE ROALSØ L Psykisk ROLIGHED ANNE ROALSØ L Psykisk ROLKE HEIDI CATHRINE BERG L Luftveier ROOS HANS PIETER L Muskel og skjelett syst ROSENDAHL SIVI ELISABETH HAUGEN L Psykisk ROSENDAHL SIVI ELISABETH HAUGEN L Psykisk ROSTRUP JOSTEIN L Hjerte-karsystemet ROSTRUP JOSTEIN L Øye ROSTRUP JOSTEIN L Øye ROSTRUP JOSTEIN L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer ROSTRUP JOSTEIN L Luftveier ROSTRUP JOSTEIN L Luftveier ROSTRUP JOSTEIN L Luftveier ROSTRUP JOSTEIN L Luftveier ROSTRUP JOSTEIN L Luftveier RUD MARIT HELENE L Ingen/ugyldig diagnose RUD MARIT HELENE L Psykisk RUD MARIT HELENE L Psykisk RUD MARIT HELENE L Psykisk RUDJORD BJØRN HELGE L Øre RUDJORD BJØRN HELGE L Øre RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Allment og uspesifisert RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Hud RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Muskel og skjelett systemet RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Allment og uspesifisert RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Muskel og skjelett systemet RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Muskel og skjelett systemet RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Muskel og skjelett systemet RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Hud RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Nervesystemet RUMMELHOFF HENRICH JOHAN L Nervesystemet RUSTENBERG BERIT INGRID L Hud RUSTENBERG BERIT INGRID L Hud RUSTENBERG BERIT INGRID L Hud RUSTENBERG BERIT INGRID L Hud RØD GISLE L Luftveier RØD GISLE L Luftveier RØD REINERT L Allment og uspesifisert RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØD REINERT L Allment og uspesifisert RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØD REINERT L Hjerte-karsystemet RØDLAND OLE L Hud RØDLAND OLE L Allment og uspesifisert

68 RØDLAND OLE L Hud RØDLAND OLE L Hud RØDLAND OLE L Hud RØDLAND OLE L Hud RØNNEVIK PER KOLBEIN L Endokrine. metabolske o RØNNEVIK PER KOLBEIN L Hjerte-karsystemet RØNNEVIK PER KOLBEIN L Hjerte-karsystemet RØNNEVIK PER KOLBEIN L Hjerte-karsystemet RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Allment og uspesifisert RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Muskel og skjelett syst RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Ingen entydig ICPC2 d RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Hjerte-karsystemet RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Nervesystemet RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Hjerte-karsystemet RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Hjerte-karsystemet RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Allment og uspesifisert RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Muskel og skjelett syst RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Hud RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØNNING FINN ROBERT IVERSEN L Psykisk RØSJØ ØYVIND L Allment og uspesifisert RØSJØ ØYVIND L Muskel og skjelett syst RØSJØ ØYVIND L Nervesystemet RØSJØ ØYVIND L Allment og uspesifisert RØSJØ ØYVIND L Nervesystemet RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØSTUM OLA L Psykisk RØVIK JAN OLE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Ingen entydig ICPC2 d RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Ingen entydig ICPC2 d RØVIK TORI ANNE L Allment og uspesifisert RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK JAN OLE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Psykisk RØVIK TORI ANNE L Allment og uspesifisert SABEL WENCHE L Nervesystemet SABEL WENCHE L Muskel og skjelett systemet SABEL WENCHE L Muskel og skjelett systemet SABEL WENCHE L Psykisk SABEL WENCHE L Muskel og skjelett syst SALOMONSEN KNUT L Øye SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre

69 SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre SALVESEN SVEIN OSMUND L Øye SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre SALVESEN CHRISTEN INGE L Øre SANDBERG MORTEN ANDRE L Hud SANDBOE PER FRODE DAVANGER L Øye SANDBOE PER FRODE DAVANGER L Øye SANDBOE PER FRODE DAVANGER L Øye SANDBOE PER FRODE DAVANGER L Øye SANDERUD JON L Nervesystemet SANDVIG KJELL ULRIK L Øye SANDVIK JOHAN EIVIND L Hjerte-karsystemet SANDVIK JOHAN EIVIND L Endokrine. metabolske o SANDVIK JOHAN EIVIND L Hjerte-karsystemet SANDVIK PER L Allment og uspesifisert SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Allment og uspesifisert SANDVIK PER L Psykisk SANDVIK PER L Psykisk SAXLUND EIVIND L Øye SCHAMAUN OLE STORVIK L Allment og uspesifisert SCHAMAUN OLE STORVIK L Hjerte-karsystemet SCHAMAUN OLE STORVIK L Muskel og skjelett syst SCHAMAUN OLE STORVIK L Allment og uspesifisert SCHAMAUN OLE STORVIK L Hjerte-karsystemet SCHAMAUN OLE STORVIK L Luftveier SCHAMAUN OLE STORVIK L Hjerte-karsystemet SCHAMAUN OLE STORVIK L Allment og uspesifisert SCHMIDT GISLE L Muskel og skjelett syst SCHMIDT GISLE L Nervesystemet SCHMIDT GISLE L Muskel og skjelett syst SCHMIDT GISLE L Psykisk SCHMIDT GISLE L Sosiale problemer SCHMIDT GISLE L Muskel og skjelett syst SCHMIDT GISLE L Psykisk SCHMIDT GISLE L Nervesystemet SCHMIZ ANNETTE CHRISTINE L Øre SCHNEIDER GERMAR PAUL L Luftveier SCHNEIDER LAILA SUNDGOT L Psykisk SCHNEIDER LAILA SUNDGOT L Psykisk SCHNEIDER LAILA SUNDGOT L Psykisk SCHNEIDER LAILA SUNDGOT L Psykisk SCHNEIDER LAILA SUNDGOT L Psykisk SCHUBERT ANDRÉ JEAN L Luftveier SCHUSTER MARTIN L Nervesystemet SCHUSTER MARTIN L Psykisk SCHUSTER MARTIN L Psykisk SCHUSTER MARTIN L Psykisk SCHUSTER MARTIN L Psykisk SEGAARD ERIK L Sammenslått kjønnsavh SEGAARD ERIK L Hjerte-karsystemet SEGAARD ERIK L Allment og uspesifisert SEGAARD ERIK L Hjerte-karsystemet SELMER LORENTZ HENRIK L Øre SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk

70 SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SELVIK OLE GUSTAV AMUNDSEN L Psykisk SESTØL KNUT BRECK L Luftveier SESTØL KNUT BRECK L Luftveier SESTØL KNUT BRECK L Øre SESTØL KNUT BRECK L Psykisk SESTØL KNUT BRECK L Luftveier SESTØL KNUT BRECK L Øre SETSAAS MICHAEL L Ingen entydig ICPC2 d SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Allment og uspesifisert SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Ingen entydig ICPC2 d SETSAAS MICHAEL L Allment og uspesifisert SETSAAS MICHAEL L Allment og uspesifisert SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Psykisk SETSAAS MICHAEL L Allment og uspesifisert SETSAAS MICHAEL L Ingen entydig ICPC2 d SETSAAS MICHAEL L Allment og uspesifisert SETSAAS MICHAEL L Allment og uspesifisert SIMENSEN BJØRN WESTHEIM L Øye SIRNES PER ANTON L Hjerte-karsystemet SJAASTAD MARY COSGROVE L Psykisk SKALLE ELSE MARIE L Psykisk SKALLE ELSE MARIE L Psykisk SKALLE ELSE MARIE L Psykisk SKALLE ELSE MARIE L Psykisk SKALLE PER ØYVIND L Hud SKALLE ELSE MARIE L Psykisk SKARVAL ARNE L Allment og uspesifisert SKARVAL ARNE L Psykisk SKARVAL ARNE L Psykisk SKARVAL ARNE L Psykisk SKARVAL ARNE L Psykisk SKARVAL ARNE L Psykisk SKATVEDT OLAV L Øre SKATVEDT OLAV L Øre SKAUG HÅKON PHARO L Allment og uspesifisert SKAVDAL KJELL ODDMUND SKAVDAL KJELL ODDMUND SKAVDAL KJELL ODDMUND SKEIE ARNE SIGVARD L Ingen/ugyldig diagnos SKEIE ARNE SIGVARD L Øre SKEIE ARNE SIGVARD L Øre SKEIE ARNE SIGVARD L Øre SKJEKKELAND ØYVIND L Øye SKJELVAN GUNNAR KARSTEIN L Endokrine. metabolske o SKJØNSBERG INGEBORG KATHRINE HORGEN L Psykisk SKJØNSBERG INGEBORG KATHRINE HORGEN L Psykisk SKJØNSBERG INGEBORG KATHRINE HORGEN L Psykisk SKJØNSBERG INGEBORG KATHRINE HORGEN L Psykisk SKJØNSBERG INGEBORG KATHRINE HORGEN L Psykisk SKJØNSBERG INGEBORG KATHRINE HORGEN L Psykisk SKJØSTAD KETIL WICHMAN L Øre SKJØSTAD KETIL WICHMAN L Øre SKJØSTAD MAGNE OLAV WÆRAAS L Øre SKJØSTAD MAGNE OLAV WÆRAAS L Øre SKULSTAD SIRI L Muskel og skjelett syst SKULSTAD SIRI L Nervesystemet SKULSTAD SIRI L Muskel og skjelett syst SKULSTAD SIRI L Nervesystemet

71 SKULSTAD SIRI L Psykisk SKULSTAD SIRI L Allment og uspesifisert SKULSTAD SIRI L Nervesystemet SKULSTAD SIRI L Nervesystemet SKAANES KARL OVE L Muskel og skjelett syst SKAANES KARL OVE L Allment og uspesifisert SKAANES KARL OVE L Hjerte-karsystemet SKAANES KARL OVE L Muskel og skjelett systemet SKAANES KARL OVE L Nervesystemet SKAANES KARL OVE L Muskel og skjelett systemet SKÅRDERUD FINN L Psykisk SKÅRDERUD FINN L Psykisk SKÅRDERUD FINN L Psykisk SKÅRDERUD FINN L Psykisk SKÅRDERUD FINN L Psykisk SKÅRDERUD FINN L Psykisk SKÅRLAND SVEIN L Psykisk SLAGSVOLD PETTER L Allment og uspesifisert SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Øre SLAGSVOLD PETTER L Allment og uspesifisert SLAGSVOLD PETTER L Allment og uspesifisert SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett syst SLAPØ GEIR DUNDAS L Nervesystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Hjerte-karsystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Psykisk SLAPØ GEIR DUNDAS L Allment og uspesifisert SLAPØ GEIR DUNDAS L Allment og uspesifisert SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett systemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett systemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett syst SLAPØ GEIR DUNDAS L Nervesystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett syst SLAPØ GEIR DUNDAS L Ingen/ugyldig diagnos SLAPØ GEIR DUNDAS L Psykisk SLAPØ GEIR DUNDAS L Psykisk SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett syst SLAPØ GEIR DUNDAS L Nervesystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Nervesystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett syst SLAPØ GEIR DUNDAS L Nervesystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Nervesystemet SLAPØ GEIR DUNDAS L Muskel og skjelett syst SLEIRE BERNT HALVARD L Psykisk SLEIRE BERNT HALVARD L Psykisk SLEIRE BERNT HALVARD L Psykisk SLEIRE BERNT HALVARD L Psykisk SLEIRE BERNT HALVARD L Psykisk SLETNER TORKEL HELGE L Psykisk SLETNER TORKEL HELGE L Psykisk SLETNER TORKEL HELGE L Psykisk SLETNER TORKEL HELGE L Psykisk SMITH-MEYER KNUT L Øre SOLBERG EVA BODIL L Ingen entydig ICPC2 d SOLBERG OLAV L Øye SOLBERG ØIVIND L Psykisk STAMNES OLA L Luftveier STANG ØRNULF L Øye STANG ØRNULF L Øye STAVNES SINDRE L Hjerte-karsystemet STEEN ANDREAS L Psykisk STEEN ANDREAS L Psykisk

72 STEEN RAGNHILD L Psykisk STEEN RAGNHILD L Muskel og skjelett systemet STEEN ANDREAS L Psykisk STEEN ANDREAS L Psykisk STEEN RAGNHILD L Psykisk STEEN RAGNHILD L Psykisk STEEN RAGNHILD L Psykisk STENERSEN TOM CHRISTEN L Luftveier STIEN RAGNAR L Nervesystemet STOLTENBERG LAURITZ L Nervesystemet STRAND ERLING L Øye STRAND JARDAR L Psykisk STRAND JARDAR L Psykisk STRAND JARDAR L Psykisk STRAND JARDAR L Psykisk STRAND JARDAR L Psykisk STRAND JARDAR L Psykisk STRAND JARDAR L Psykisk STRAND MICHAEL L Øre STRAND JARDAR L Psykisk STRAY PER ANDREAS L Hud STRAY PER ANDREAS L Hud STRAY PER ANDREAS L Hud STRAY PER ANDREAS L Hud STRONEGGER PAUL L Psykisk STRONEGGER PAUL L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer STRONEGGER PAUL L Psykisk STRONEGGER PAUL L Psykisk STRONEGGER PAUL L Psykisk STRONEGGER PAUL L Psykisk STRONEGGER PAUL L Psykisk STRONEGGER PAUL L Psykisk STRØMME ODD L Allment og uspesifisert STRØMME ODD L Luftveier STRØMME ODD L Øre STRØMME ODD L Øre STUBHAUG BJARTE L Psykisk STUBHAUG BJARTE L Allment og uspesifisert STUBHAUG BJARTE L Muskel og skjelett syst STUBHAUG BJARTE L Psykisk STUBHAUG BJARTE L Allment og uspesifisert STUBHAUG BJARTE L Psykisk STUBHAUG BJARTE L Psykisk STÆRFELT FRODE L Hjerte-karsystemet STÆRFELT FRODE L Muskel og skjelett syst STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STÆRFELT FRODE L Hud STAALESEN STAALE ARNFINN L Allment og uspesifisert STAALESEN STAALE ARNFINN L Allment og uspesifisert SUND TRYGVE L Allment og uspesifisert SUND TRYGVE L Hjerte-karsystemet SUND TRYGVE L Muskel og skjelett syst SUND TRYGVE L Endokrine. metabolske o SUND TRYGVE L Muskel og skjelett syst SUND TRYGVE L Sammenslått kjønnsavh SUND TRYGVE L Luftveier SUND TRYGVE L Endokrine. metabolske o SUND TRYGVE L Blod, bloddannende orga SUND TRYGVE L Luftveier SUND TRYGVE L Allment og uspesifisert SUND TRYGVE L Hjerte-karsystemet SUND TRYGVE L Nervesystemet

73 SUND TRYGVE L Blod, bloddannende orga SUND TRYGVE L Hjerte-karsystemet SUND TRYGVE L Hjerte-karsystemet SUND TRYGVE L Endokrine. metabolske o SUND TRYGVE L Allment og uspesifisert SUND TRYGVE L Hjerte-karsystemet SUND TRYGVE L Allment og uspesifisert SUND TRYGVE L Endokrine. metabolske o SUND TRYGVE L Allment og uspesifisert SUND TRYGVE L Hjerte-karsystemet SUNDSET ARVE L Allment og uspesifisert SUNDSET ARVE L Luftveier SVARSTAD EINAR L Urinveier SVARTBERG MARTIN L Psykisk SVARTBERG MARTIN L Psykisk SVARTBERG MARTIN L Psykisk SVARTBERG MARTIN L Psykisk SVARTBERG MARTIN L Psykisk SVARTBERG MARTIN L Psykisk SVENDSEN DAG ALBERT L Øre SVENDSEN DAG ALBERT L Hud SVENDSEN DAG ALBERT L Allment og uspesifisert SVENDSEN DAG ALBERT L Luftveier SVENDSEN DAG ALBERT L Øre SVENDSEN DAG ALBERT L Øre SVENDSEN DAG ALBERT L Øre SVENDSEN DAG ALBERT L Øre SVENDSEN DAG ALBERT L Øre SVESTAD ANNE MARGARET L Psykisk SVESTAD ANNE MARGARET L Psykisk SVESTAD ANNE MARGARET L Psykisk SVESTAD ANNE MARGARET L Psykisk SYPULA WLODZIMIERZ JAN L Luftveier SYPULA WLODZIMIERZ JAN L Luftveier SYPULA WLODZIMIERZ JAN L Luftveier SYPULA WLODZIMIERZ JAN L Luftveier SYPULA WLODZIMIERZ JAN L Luftveier SYRDALEN PER SYRDALEN PER SYRDALEN PER SÆBØ MARIT L Psykisk SÆBØ MARIT L Psykisk SÆBØ MARIT L Psykisk SÆBØ MARIT L Psykisk SÆBØ MARIT L Psykisk SÆTRE ERIK SÆTRE ERIK SÆTRE ERIK SÆTRE TROND L Allment og uspesifisert SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Allment og uspesifisert SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Allment og uspesifisert SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Psykisk SÆTRE TROND L Psykisk SÆVARSSON THORARINN ÖRN L Luftveier SØDAL TROND L Psykisk SØDERSTRØM TOR WILLIAM L Øre SØRENSEN TOM L Psykisk SØRENSEN TOM L Psykisk SØRENSEN TOM L Psykisk SØRENSEN TOM L Psykisk SØYLAND ANNE KJERSTIN WASENIUS L Luftveier TALSETH TORE L Hjerte-karsystemet

74 TAMBS KARI ELISABETH STÆRNES L Hud TAMBS KARI ELISABETH STÆRNES L Hjerte-karsystemet TANGEN TONE L Ingen/ugyldig diagnose TANGEN TONE L Psykisk TANGEN TONE L Ingen/ugyldig diagnose TANGEN TONE L Psykisk TANUM LARS HÅKON REIESTAD L Psykisk TANUM LARS HÅKON REIESTAD L Psykisk TANUM LARS HÅKON REIESTAD L Psykisk TAULER MAGNE L Allment og uspesifisert TAULER MAGNE L Psykisk TAULER MAGNE L Ingen/ugyldig diagnose TAULER MAGNE L Psykisk TAULER MAGNE L Allment og uspesifisert TAULER MAGNE L Allment og uspesifisert TAULER MAGNE L Psykisk THORMODSEN MARTIN L Muskel og skjelett systemet THU KJARTAN L Øre THU KJARTAN L Nervesystemet THU KJARTAN L Nervesystemet THU KJARTAN L Psykisk THU KJARTAN L Psykisk THU KJARTAN L Psykisk THU KJARTAN L Psykisk THU KJARTAN L Psykisk THU KJARTAN L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Allment og uspesifisert TJELDNES ØYVIND L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Psykisk TJELDNES ØYVIND L Psykisk TODAL ANDERS L Hud TODAL ANDERS L Hud TODAL ANDERS L Hud TODAL ANDERS L Hud TODAL ANDERS L Hud TODAL ANDERS L Hud TOFT SIGURD MATIAS L Hjerte-karsystemet TOFT SIGURD MATIAS L Hjerte-karsystemet TOFT SIGURD MATIAS L Luftveier TOFT SIGURD MATIAS L Hjerte-karsystemet TOFT SIGURD MATIAS L Luftveier TOFT SIGURD MATIAS L Hjerte-karsystemet TOFT SIGURD MATIAS L Luftveier TOFT SIGURD MATIAS L Luftveier TOLAAS ERLEND L Hud TORJUSSEN TORE L Hjerte-karsystemet TORVIK DAG TARJE L Hjerte-karsystemet TORVIK DAG TARJE L Endokrine. metabolske o TORVIK DAG TARJE L Hjerte-karsystemet TORVIK DAG TARJE L Allment og uspesifisert TORVIK DAG TARJE L Allment og uspesifisert TORVIK DAG TARJE L Hjerte-karsystemet TRYVING BØRGE VEGARD L Øre TVEDTEN TORBJØRN L Nervesystemet TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEDTEN TORBJØRN L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Ingen entydig ICPC2 d TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk

75 TVEIT TONE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TVEIT TONE L Psykisk TVEIT ANNE MARGRETHE L Psykisk TYSNES OLE-BJØRN L Nervesystemet TYSNES OLE-BJØRN L Allment og uspesifisert TYSNES OLE-BJØRN L Nervesystemet TYSNES OLE-BJØRN L Nervesystemet TYSNES OLE-BJØRN L Allment og uspesifisert TYSNES OLE-BJØRN L Allment og uspesifisert TYSSEN REIDAR L Ingen entydig ICPC2 d TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Ingen entydig ICPC2 d TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Psykisk TYSSEN REIDAR L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Allment og uspesifisert ULDAL KAI RUNE L Ingen/ugyldig diagnose ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Hjerte-karsystemet ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Allment og uspesifisert ULDAL KAI RUNE L Ingen/ugyldig diagnos ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Ingen/ugyldig diagnose ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Psykisk ULDAL KAI RUNE L Psykisk URNES ØYVIND L Psykisk URNES ØYVIND L Psykisk URSIN-HOLM ØIVIND L Psykisk URSIN-HOLM ØIVIND L Psykisk URSIN-HOLM ØIVIND L Psykisk UTSI EGIL JOSEFSEN L Endokrine. metabolske o UTSI EGIL JOSEFSEN L Hjerte-karsystemet UTSI EGIL JOSEFSEN L Hjerte-karsystemet UTSI EGIL JOSEFSEN L Endokrine. metabolske o VADLA JAN HARALD ERIK L Allment og uspesifisert VADLA JAN HARALD ERIK L Hud VADLA JAN HARALD ERIK L Hud VADLA JAN HARALD ERIK L Hud VADLA JAN HARALD ERIK L Hud VADLA JAN HARALD ERIK L Hud VAGLE VIBEKE L Øye VALLE TROND L Allment og uspesifisert VALLE TROND L Allment og uspesifisert VALLE TROND L Øre VALLE TROND L Øre VALLE TROND L Øre VALLE TROND L Øre VALLE TROND L Øre VALLE TROND L Øre VALLE TROND L Øre VALNES HANS PETTER L Hud VALNES HANS PETTER L Hud VALNES HANS PETTER L Hud VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Øre

76 VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Psykisk VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Urinveier VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Blod, bloddannende orga VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Hjerte-karsystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Luftveier VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Hud VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Blod, bloddannende orga VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Hjerte-karsystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Luftveier VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Allment og uspesifisert VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Muskel og skjelett syst VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Psykisk VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Muskel og skjelett syst VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Psykisk VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Hjerte-karsystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Hjerte-karsystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Endokrine. metabolske o VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Nervesystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Muskel og skjelett syst VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Luftveier VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Psykisk VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Endokrine. metabolske o VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Endokrine. metabolske o VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Fordøyelsessystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Luftveier VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Endokrine. metabolske o VALNES HANS PETTER L Hud VALNES HANS PETTER L Hud VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Allment og uspesifisert VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Psykisk VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Allment og uspesifisert VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Hjerte-karsystemet VALNES HANS PETTER L Hud VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Allment og uspesifisert VALNES HANS PETTER L Hud VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Muskel og skjelett syst VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Fordøyelsessystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Fordøyelsessystemet VALNES KOLBJØRN NIKOLAI L Endokrine. metabolske o VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Ingen entydig ICPC2 d VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Ingen entydig ICPC2 d VANBERG PÅL JOHAN L Øye VANBERG PÅL JOHAN L Muskel og skjelett syst VANBERG PÅL JOHAN L Hud VANBERG PÅL JOHAN L Nervesystemet VANBERG PÅL JOHAN L Endokrine. metabolske o VANBERG PÅL JOHAN L Allment og uspesifisert VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Psykisk VANBERG PÅL JOHAN L Allment og uspesifisert VANBERG PÅL JOHAN L Endokrine. metabolske o VANBERG PÅL JOHAN L Allment og uspesifisert VANBERG PÅL JOHAN L Endokrine. metabolske o VANBERG PÅL JOHAN L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer VANBERG PÅL JOHAN L Allment og uspesifisert VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Psykisk VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Psykisk VANBERG PÅL JOHAN L Endokrine. metabolske o VANBERG PÅL JOHAN L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Psykisk VANBERG MORTEN CHRISTIAN L Psykisk VANBERG PÅL JOHAN L Allment og uspesifisert VANBERG PÅL JOHAN L Allment og uspesifisert VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN TOR L Øre VARVIN SVERRE L Psykisk

77 VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN SVERRE L Psykisk VARVIN TOR L Øre VATNE HANS-PETTER L Hud VATNE HANS-PETTER L Muskel og skjelett systemet VATNE OLE KRISTIAN L Øye VATNE HANS-PETTER L Muskel og skjelett systemet VATNE HANS-PETTER L Muskel og skjelett systemet VATSHELLE ÅSE L Psykisk VATSHELLE ÅSE L Hud VATSHELLE ÅSE L Psykisk VATSHELLE ÅSE L Psykisk VATSHELLE ÅSE L Psykisk VATSHELLE ÅSE L Psykisk VEGSGAARD KRISTIAN MYDSKE L Øre VEGSGAARD KRISTIAN MYDSKE L Allment og uspesifisert VEGSGAARD KRISTIAN MYDSKE L Allment og uspesifisert VETVIK KÅRE RAGNAR L Fordøyelsessystemet VIGEN ASTRI L Hud VIGEN ASTRI L Allment og uspesifisert VIKSE ARILD L Allment og uspesifisert VINJE MORTEN L Muskel og skjelett syst VINJE MORTEN L Muskel og skjelett syst VINJE MORTEN L Allment og uspesifisert VINJE MORTEN L Fordøyelsessystemet VINJE MORTEN L Nervesystemet VINJE MORTEN L Hud VINJE MORTEN L Muskel og skjelett syst VINJE MORTEN L Hjerte-karsystemet VINJE MORTEN L Allment og uspesifisert VINJE MORTEN L Hjerte-karsystemet VINJE MORTEN L Allment og uspesifisert VINJE MORTEN L Muskel og skjelett systemet VINJE MORTEN L Nervesystemet VINJE MORTEN L Muskel og skjelett systemet VINJE MORTEN L Muskel og skjelett systemet VINJE MORTEN L Muskel og skjelett syst VINJE MORTEN L Nervesystemet VINJE MORTEN L Allment og uspesifisert VINJE MORTEN L Nervesystemet VINJE MORTEN L Muskel og skjelett syst VINJE MORTEN L Muskel og skjelett syst VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VOLDEN KARIN STANG L Luftveier VAAGE EGIL L Hjerte-karsystemet VAAGE EGIL L Hjerte-karsystemet WAGNER FRIEDRICH WALTER JÖRG L Muskel og skjelett systemet WALLØ INGER JOHANNE L Allment og uspesifisert WALLØ INGER JOHANNE L Allment og uspesifisert WALLØ INGER JOHANNE L Psykisk WALLØ INGER JOHANNE L Psykisk WALLØ INGER JOHANNE L Allment og uspesifisert WALLØ INGER JOHANNE L Psykisk WALLØ INGER JOHANNE L Psykisk WALLØ INGER JOHANNE L Psykisk WALLØ INGER JOHANNE L Psykisk

78 WALAAS KIRSTEN GRETE L Psykisk WANKEL VIBEKE DONS L Øye WANKEL VIBEKE DONS L Øye WANNSTAM LAINE CARINA ELENOR L Psykisk WANNSTAM LAINE CARINA ELENOR L Psykisk WARLAND ASGAUT L Øre WARLAND ASGAUT L Øre WARLAND ASGAUT L Øre WARLAND ASGAUT L Ingen/ugyldig diagnos WARLAND ASGAUT L Øre WARLAND ASGAUT L Øre WESSEL-AAS TERJE L Muskel og skjelett syst WESSEL-AAS TERJE L Endokrine. metabolske o WESSEL-AAS TERJE L Hjerte-karsystemet WESSEL-AAS TERJE L Psykisk WESSEL-AAS TERJE L Psykisk WESSEL-AAS TERJE L Luftveier WESSEL-AAS TERJE L Endokrine. metabolske o WESSEL-AAS TERJE L Allment og uspesifisert WESSEL-AAS TERJE L Luftveier WESSEL-AAS TERJE L Luftveier WESSEL-AAS TERJE L Allment og uspesifisert WESSEL-AAS TERJE L Hjerte-karsystemet WESSEL-AAS TERJE L Luftveier WESSEL-AAS TERJE L Hjerte-karsystemet WESSEL-AAS TERJE L Hjerte-karsystemet WESSEL-AAS TERJE L Allment og uspesifisert WESTBY HANS PETTER L Øye WESTBY HANS PETTER L Øye WESTBY HANS PETTER L Øye WETTBY CLAES BERTIL L Hjerte-karsystemet WETTBY CLAES BERTIL L Psykisk WETTBY CLAES BERTIL L Ingen/ugyldig diagnose WETTBY CLAES BERTIL L Ingen/ugyldig diagnose WETTBY CLAES BERTIL L Psykisk WETTBY CLAES BERTIL L Psykisk WIIG EINER MOGENS L Allment og uspesifisert WIIG EINER MOGENS L Hud WIIG EINER MOGENS L Muskel og skjelett systemet WIIG GUNNAR L Fordøyelsessystemet WIIG GUNNAR L Hjerte-karsystemet WIIG GUNNAR L Hud WIIG GUNNAR L Urinveier WIIG GUNNAR L Svangerskap, fødsel og WIIG GUNNAR L Hjerte-karsystemet WIIG GUNNAR L Hjerte-karsystemet WIIG GUNNAR L Endokrine. metabolske o WIIG GUNNAR L Svangerskap, fødsel og WIIG GUNNAR L Hjerte-karsystemet WIIG GUNNAR L Svangerskap, fødsel og WIIG GUNNAR L Nervesystemet WIIG GUNNAR L Allment og uspesifisert WIIG GUNNAR L Hud WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett systemet WIIG GUNNAR L Allment og uspesifisert WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG EINER MOGENS L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Fordøyelsessystemet WIIG GUNNAR L Hud WIIG GUNNAR L Urinveier WIIG GUNNAR L Svangerskap, fødsel og WIIG GUNNAR L Endokrine. metabolske o WIIG GUNNAR L Nervesystemet WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG EINER MOGENS L Hud WIIG EINER MOGENS L Muskel og skjelett systemet

79 WIIG GUNNAR L Nervesystemet WIIG GUNNAR L Psykisk WIIG GUNNAR L Ingen/ugyldig diagnos WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Nervesystemet WIIG GUNNAR L Hud WIIG GUNNAR L Hud WIIG GUNNAR L Ingen/ugyldig diagnos WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett systemet WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett systemet WIIG GUNNAR L Muskel og skjelett syst WIIG GUNNAR L Hud WIIG GUNNAR L Allment og uspesifisert WIIG GUNNAR L Allment og uspesifisert WIIG GUNNAR L Psykisk WIIG GUNNAR L Hud WIK BJØRN ARNT L Hjerte-karsystemet WIK BJØRN ARNT L Hjerte-karsystemet WIK BJØRN ARNT L Hjerte-karsystemet WIK BJØRN ARNT L Hjerte-karsystemet WILBERG GRY HEGE L Psykisk WILBERG GRY HEGE L Psykisk WILBERG GRY HEGE L Psykisk WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Hjerte-karsystemet WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Psykisk WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILHELMSEN VILLUM L Luftveier WILLUMSEN NINA L Kvinnelige kjønnsorgane WILLUMSEN NINA L Kvinnelige kjønnsorganer (inklusive bryster) WIMPELMANN JAN L Muskel og skjelett syst WIMPELMANN JAN L Psykisk WIMPELMANN JAN L Psykisk WIMPELMANN JAN L Psykisk WIMPELMANN JAN L Muskel og skjelett syst WIMPELMANN JAN L Psykisk WIMPELMANN JAN L Psykisk WIMPELMANN JAN L Psykisk WIMPELMANN JAN L Psykisk WINDE IRIS L Psykisk WINDE IRIS L Psykisk WINDE IRIS L Psykisk WINSNES LILLIAN L Luftveier WINTHER FINN Ø WINTHER FINN Ø WINTHER FINN Ø WOIE ÅDNE L Hjerte-karsystemet WOIE ÅDNE L Hjerte-karsystemet WOLLAN TERJE KRISTIAN L Hud WOLLAN TERJE KRISTIAN L Hud WOLLAN TERJE KRISTIAN L Hud WOLLAN TERJE KRISTIAN L Hud WOLLAN TERJE KRISTIAN L Hud WOLLAN TERJE KRISTIAN L Hud WORMDAL KJELL L Øre WORMDAL KJELL L Øre WORMDAL KJELL L Øre WORMDAL KJELL L Øre WOXEN OLE JACOB L Øre WOXEN OLE JACOB L Øre WOXEN OLE JACOB L Øre

80 WAAGE INGER MARIE L Ingen/ugyldig diagnose WAAGE INGER MARIE L Psykisk WAAGE INGER MARIE L Psykisk WAAGE INGER MARIE L Psykisk WAAGE INGER MARIE L Psykisk WAAGE INGER MARIE L Psykisk ZADIG ERIK INGVAR L Nervesystemet ZADIG ERIK INGVAR L Øre ZADIG ERIK INGVAR L Øre ZADIG ERIK INGVAR L Øre ZADIG ERIK INGVAR L Øre ZADIG ERIK INGVAR L Luftveier ZANUSSI GRO FLATABØ L Psykisk ZIEGLER IVAR L Ingen entydig ICPC2 d ZUBA ALEKSANDER DARIUSZ L Psykisk ZUBA ALEKSANDER DARIUSZ L Psykisk ZUBA ALEKSANDER DARIUSZ L Psykisk ØIE BERTEL KJELL L Hjerte-karsystemet ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIEN PER ANDERS L Psykisk ØIESVOLD TERJE L Psykisk ØIESVOLD TERJE L Psykisk ØIESVOLD TERJE L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØRBECK LIV L Psykisk ØSTENHEDEN NILS L Allment og uspesifisert ØSTENHEDEN NILS L Allment og uspesifisert ØSTENHEDEN NILS L Allment og uspesifisert ØSTENHEDEN NILS L Allment og uspesifisert AAG SOLRUN ALIDA L Allment og uspesifisert AAG SOLRUN ALIDA L Hud AAG SOLRUN ALIDA L Hud AAG SOLRUN ALIDA L Luftveier AAG SOLRUN ALIDA L Luftveier AAG SOLRUN ALIDA L Luftveier AALØKKEN TROND MOGENS AALØKKEN TROND MOGENS AALØKKEN TROND MOGENS AAMOLD JENS L Muskel og skjelett syst AAMOLD JENS L Muskel og skjelett syst AANDAHL DAG L Hud AANDAHL DAG L Allment og uspesifisert AANDAHL DAG L Hud AANDAHL DAG L Hud ÅNESTAD GAUTE L Psykisk ÅNESTAD GAUTE L Psykisk ÅNESTAD GAUTE L Psykisk ÅNESTAD GAUTE L Psykisk ÅNESTAD GAUTE L Psykisk ÅNESTAD GAUTE L Psykisk AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Allment og uspesifisert AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud

81 AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud AAREBROT STEINULV L Hud AARSETH SVEIN L Øre AARSETH SVEIN L Hjerte-karsystemet AARSETH INGER-JOHANNE GRANHOLM L Psykisk AARSETH INGER-JOHANNE GRANHOLM L Psykisk AARSETH INGER-JOHANNE GRANHOLM L Psykisk AARSETH INGER-JOHANNE GRANHOLM L Psykisk AARSETH INGER-JOHANNE GRANHOLM L Psykisk AARSRUD OLE JOHAN AARSRUD OLE JOHAN AARSRUD OLE JOHAN AARSRUD OLE JOHAN L Sosiale problemer AARSRUD OLE JOHAN L Allment og uspesifisert AARSRUD OLE JOHAN L Sosiale problemer AARSRUD OLE JOHAN L Allment og uspesifisert AARSTEIN KJETIL L Hud AARSTEIN KJETIL L Hud AARSTEIN KJETIL L Hud AASAND GUNBJØRN L Allment og uspesifisert AASAND GUNBJØRN L Øre AASAND GUNBJØRN L Øre AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett systemet AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett systemet AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Allment og uspesifisert AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AAS-AUNE GUNNAR L Muskel og skjelett syst AASE KATHE HELENE L Fordøyelsessystemet AASE KATHE HELENE L Kvinnelige kjønnsorgane AASEN GUNNAR L Psykisk AASEN GUNNAR L Endokrine. metabolske o AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Hjerte-karsystemet AASEN GUNNAR L Endokrine. metabolske o AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Endokrine. metabolske og ernæringsmessige problemer AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Allment og uspesifisert AASEN GUNNAR L Endokrine. metabolske o AASEN GUNNAR L Endokrine. metabolske o ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Psykisk ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Allment og uspesifisert ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Psykisk ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Psykisk ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Psykisk ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Psykisk

82 ÅSGARD RØNNAUG HELENE L Psykisk

83 Rådgivende overleger Navn Fornavn sjekket mot Spesialitet i følge NAV Spesialitet i følge NAV Spesialitet i følge SAFH Aass Per Oddvar SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Aune Audun Elling SAFH Allmennmedisin Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Bernersen Bjørn SAFH Indremedisin/Arbeidsmedisin Indremedisin/Fordøyelsessykdommer Indremedisin/Fordøyelsessykdommer Bjurstrøm Magne SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning Bjørnseth Edgar SAFH Allmennmedisin/Kirurgi Allmennmedisin/Ortopedisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Brage Søren SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Brekken Kjell Joar SAFH Indremedisin Indremedisin/Revmatologi Indremedisin/Nyresykdom/Revmatologi Brochmann Henrik SAFH Allmennmedisin/Samfunnsmedisin/Revmatologi AllmennmedisinSamfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Calmeyer Morten SAFH Indremedisin/Samfunnsmedisin Lungesykdommer/Indremedisin Lungesykdommer/Indremedisin Caric Tatjana SAFH Arbeidsmedisin/Lungesykdommer Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Cramer Wiltrud SAFH (Allmennmedisin) ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Daltveit Bernt SAFH Allmennmedisin Indremedisin Indremedisin Drangsholt Kjetil DNLF Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Elvsåshagen Harald SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Enger Tor SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Evjen Anne SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Farbrot Torgny Olav SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Farbrot Ellen DNLF Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Fleten Nils SAFH Allmennmedisin Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Fretland Steinar SAFH Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Furnes Olav R SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin/Arbeidsmedisin Allmennmedisin/Arbeidsmedisin Gawecki Andrzej SAFH Psykiatri/Arbeidsmedisin Psykiatri Psykiatri Gjelsvik Per Arne SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Gjerstad Elin SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Groot Hendrik H.W.De SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Grønli Ole K. SAFH Psykiatri Psykiatri Psykiatri Hagen Kai Brynjar SAFH Allmennmedisin Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Halvorsen Lars Erik SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Hansen Kåre A SAFH Indremedisin Indremedisin Indremedisin Hanssen Bjørn Berge SAFH ingen spesialistgodkjenning Psykiatri Psykiatri/Psykoterapiveileder Hara Karen Walseth SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Haug Kjell SAFH ingen spesialistgodkjenning Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning Haugeto Øyvind Tore SAFH ingen spesialistgodkjenning Allmennmedisin Allmennmedisin Helgeland Svein SAFH Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin/Allmennmedisin Samfunnsmedisin/Allmennmedisin Henkel Ute DNLF Øre/nese/hals Øre/nese/hals Øre/nese/hals Hesla Per Egil SAFH Nevrologi Nevrologi Nevrologi Hoftun Anne Karin SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning Holm Nina SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Horgen Ernst SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Hornnes Magn-Bjørn SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Hov Leiv SAFH Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Almenpraktiker Dnlf/Samfunnsmedisin Hovden Kjell Bjørn SAFH Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Hovlid Karen Skretting SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Iqbal Irfan SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Jahren Tollef DNLF Allmennmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Jansson Helge SAFH Arbeidsmedisin Allmennmedisin/Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Jensen Henning SAFH Revmatolog Revmatologi/Fysikalsk medisin og rehabillitering Revmatologi/Fysikalsk medisin og rehabillitering Jenssen Per Gunnar SAFH Fysikalsk medisin Øyesykdommer Øyesykdommer Johansen Jan DNLF Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Johnsen Finn Tysland SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Jordet Ragnhild SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Jønland Jarl SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Karabelas Ioannis SAFH Arbeidsmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Koefoed Vilhelm F. SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Kvammen Siv Beate SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Leir Gudleik Heldal SAFH Arbeidsmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Leiros Kirsten SAFH Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Lerkerød Hans-Jacob SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Lindholm Lars SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Ludvigsen Helge SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Mangersnes Morten SAFH Gynekologi Gynobst Fødselshjelp og kvinnesykdommer Merkesdal Sigmund I SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Myrstad Pål SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin/Bedriftslege Dnlf Mæland John Gunnar SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Nakrem Steinar SAFH ingen spesialistgodkjenning Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Nilsen Stein SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Nitter Wenche Hilde SAFH Fysikalsk medisin Fysikalsk medisin Fysikalsk medisin og rehabilitering Nordhagen Hans Petter SAFH Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Novo Ifeta SAFH Fysikalsk medisin Fysikalsk medisin Fysikalsk medisin og rehabilitering Obiora Ewa Sniegocka SAFH Pediatri Pediatri/Revmatologi Barnesykdommer/Revmatologi Pedersen Rune Aakvik SAFH Nevrologi/Revmatologi Nevrologi Nevrologi Riiber Per Christian SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Rivelsrud Otto Martin SAFH Samfunnsmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Rotevatn Asbjørn SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning Rødevand Erik SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin/Indremedisin Revmatologi/Indremedisin Røhr Bente SAFH Allmennmedisin/Indremedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Røkaas Espen SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Sitter Torkild SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Sjaavik Jan Roar SAFH Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Skei Stine SAFH Psykiatri Psykiatri Psykiatri Skran Henning SAFH Psykiatri Psykiatri Psykiatri Smedsrud Baard SAFH Gynekologi Gynobst Fødselshjelp og kvinnesykdommer Smetbak Beate DNLF Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Solli Hans Magnus SAFH (Allmennmedisin) Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning Sommerfelt-Pettersen Jan SAFH Almennmedisin Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning Stedjeberg Jan Ove SAFH Kirurgi Kirurgi Generell kirurgi Steffensrud Steffen SAFH Allmennmedisin Almennmedisin Allmennmedisin Steinsvåg Hjalmar SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin Steiran Pål SAFH Samfunnsmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Stenslet Rune Olav SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Sunde Arne SAFH Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin ingen aut. pr. september 2011 Suphellen Stein Inge SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Sørli Kjell Daniel SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Tanem Morten SAFH Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Allmennmedisin/Samfunnsmedisin Tellnes Gunnar SAFH Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Tidemandsen Torgeir SAFH Lungesykdommer Lungesykdommer/Indremedisin Lungesykdommer/Indremedisin Tønder Nanna Mathea SAFH Arbeidsmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Varslot Magne SAFH Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin Vea Gunnar SAFH Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin Vedal Steinar SAFH Allmennmedisin Allmennmedisin Allmennmedisin Viko Guttorm SAFH Allmennmedisin Arbeidsmedisin Bedriftslege Dnlf/Arbeidsmedisin 1

84 Rådgivende overleger Vold Ingar SAFH Gynekologi/Arbeidsmedisin Gynobst Fødselshjelp og kvinnesykdommer Walther Knut SAFH Allmennmedisin ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning Wiig Bjarne SAFH Allmennmedisin Allmennmedisi n Allmennmedisin Østrem Bente Skipenes SAFH ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning ingen spesialistgodkjenning 2

85 Sjekk din egen NAV-lege - Brennpunkt - NRK Page 1 of Brennpunkt Sjekk din egen NAV-lege Her kan du sjekke leger som skriver spesialisterklæringer for NAV. Brennpunkt har kartlagt hvem de er og hva de har tjent på NAV-oppdragene. ESPEN ANDERSEN Publisert :15. KJERSTI KNUDSSØN SYNNØVE BAKKE Klikk på legene i listen nedenfor for å få opp detaljer om NAV-oppdrag og næringsinteresser. Klikk på nodene i nettverksgrafen for ytterligere info. Applikasjonen krever at du har installert Flash på maskinen din. NB: Denne oversikten viser samarbeidende leger som ikke er fast ansatt hos NAV. Listen over ansatte, rådgivende NAV-leger finner du her: Ansatte leger i NAV

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene?

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Sesjon B-2 Helsepersonell på tvers Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Bjørn Jamtli Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler:

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler: F Rådhusgt. pressens faglige utvalg 17. Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo -Telefon: 22 40 50 40 -Telefaks: 22 40 50 55 - E-post: pfu@presse.no PFU-SAK NR. 031/12 KLAGER: ADRESSE: TELEFON: PUBLIKASJON: PUBLISERINGSDATO:

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Revurdering og erstatning av utlån Utgangspunkt Bekymringsmelding/varsling: Pårørende Kommunalt ansatte Politi Naboer NAV Hjelpemiddelsentral Andre NAV, 23.04.2014

Detaljer

Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) Til styret i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) Ang. tilsendte referat fra styremøtet i Norsk forening for klinisk sexologi, 5. mai 2005 på IKST as. Sak 7; "Spørsmål rundt virksomheten Klinikk

Detaljer

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5.

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. TRR-2012-2124 INSTANS: DATO: 2013-03-15 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 12/02124 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

Er det mulig med. kritisk, undersøkende journalistikk. om egen eier. og egne abonnenter. i Tidsskrift for Norsk Psykologforening?

Er det mulig med. kritisk, undersøkende journalistikk. om egen eier. og egne abonnenter. i Tidsskrift for Norsk Psykologforening? 1 M e t o d e r a p p o r t Oslo den 14. januar 2013 FØRSTE SAK AV FLERE: «Å klage på psykologer» PUBLISERT: Tidsskrift for Norsk Psykologforening November 2012 Side 1085 til 1095 JOURNALIST: Øystein Helmikstøl

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Postmottak ASD Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn

noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Postmottak ASD Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Til: Postmottak ASD Emne: Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn Referanse: 15/2989 Høyring om forslag

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV. Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info

Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV. Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info Tanker om Trygdemedisinske perspektiv i NAV Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn, UiO www.tellnes.info Lov om folketrygd Kapittel 1. 1-1 Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Selvmord i psykiatrien. Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise

Selvmord i psykiatrien. Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise Selvmord i psykiatrien Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise http://www.adressa.no/spesial/article9695973.ece STARTEN: GUTTEN PÅ BRUA Vikåsen, mai 2008. Han var bare 12 år, gutten som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Fabienne Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer Sykepleiefaglig veiledning med fokus på relasjoner i systemer Av Trulte Konsmo, lektor. Ill. Line Berger I forrige nummer av Klinisk sygeplej e fortalte Ellen om et paradigme (mønstereksempel) som illustrerer

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Dok. ref. 08/541-15/SF-414, SF-711, SF-900, SF- 961//CAS Dato: 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Likestillings-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE:

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: Elise Sverdrupsvei 9, 3610 Kongsberg PUBLIKASJON: Eikernytt.no PUBLISERINGSDATO: 01.09.2015 STOFFOMRÅDE: Ulykke SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Identifisering

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

VEDTAK. v/advokat Yvonne E. Frøen

VEDTAK. v/advokat Yvonne E. Frøen Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

Henvisning fra fastlegen i storbyen: Hvordan prioritere og unngå å gå i henvisningsfella?

Henvisning fra fastlegen i storbyen: Hvordan prioritere og unngå å gå i henvisningsfella? Henvisning fra fastlegen i storbyen: Hvordan prioritere og unngå å gå i henvisningsfella? Dr med spes allmennmedisin Kirsten Rokstad Fastlege og praksiskonsulent ved Haukeland Universitetssykehus 1 Disposisjon

Detaljer

EF Education First. Page 1

EF Education First. Page 1 Tilbakemelding vedrørende høringsnotat Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014 kriterier for godkjenning for utdanningssøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE UDI v/sverre Fiskaa Postboks 8108 Dep. 0032 Dep. Deres ref. Vår ref. Dato 12/887-1 15.05.2012 IWA - SVAR PÅ HENVENDELSE OM PROFORMAEKTESKAP, IDJUKS OG FLERE

Detaljer

Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer

Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer Pasientperspektiv på flåttoverførte sykdommer Pasienterfaringer og samarbeid med helsevesenet Kurs for leger Kristiansand 10.10.2014 Norsk Lyme Borreliose-Forening Opprettet 6. april 2009 Formål: Drive

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

NÅR DET STORMER RUNDT LEGEPRAKSISEN NOEN EKSEMPLER PÅ SNUBLETRÅDER

NÅR DET STORMER RUNDT LEGEPRAKSISEN NOEN EKSEMPLER PÅ SNUBLETRÅDER NÅR DET STORMER RUNDT LEGEPRAKSISEN NOEN EKSEMPLER PÅ SNUBLETRÅDER Et demokratisk land med rettsikerhetsgarantier Kan man forvente rettferdige avgjørelser bygget på korrekt faktum? Kan man forvente reaksjoner

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder. Vi skal snakke om; Rettsliggjøring

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder. Vi skal snakke om; Rettsliggjøring Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. mars 2014 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus og

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder

Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder Legeforeningens juridiske tilbud og rettshjelpsordning Fra tillitsvalgt til leder Modul II alle tariffområder Soria Moria 19. 21. november 2013 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen Ubehag Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Du kan ikke overlate kjærligheten til følelsene Psykolog Frode Thuen Innhold 1. Håpet Om hvorfor du ikke kommer

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer