Utredning varmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning varmepumper"

Transkript

1 Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond Noren Kjell Magne Graftås Jan Trygve Olsen Asplan Viak Revisjon:1 Dato:

2 Utredning varmepumper 2 Innholdsfortegnelse 1 innledning beskrivelse av utredningen Teknisk / økonomisk utredning Utredning akustikk Utredning elektro Utredning Teknisk / økonomisk utredning Generelt Beskrivelse av enkeltstående luft/luft system Beskrivelse av felles luft/luft system Momenter ved valg av varmepumper i borettslag Økonomisk vurdering alternativ med felles varmepumpe Økonomisk vurdering alternativ med separate varmepumper pr. leilighet AKUSTIKK Generelt Borettslaget og influensområdet Regelverk Modellering Resultater ELEKTRO Generelt Dagens El-anlegg Forsyning til utedeler Forsyning til innedel Kommunikasjon og driftsovervåking Frostsikring ved feil på varmepumpe Toppbelastning konklusjon... 20

3 Utredning varmepumper 3 1 INNLEDNING Luft/luft varmepumper er blitt mer og mer vanlige i Norge, spesielt i eneboliger. Omkring 1/3 av alle husstander i landet har nå installert varmepumpe. Det er derfor naturlig at også de som bor i blokkleiligheter ønsker denne muligheten. har bedt Asplan Viak om å gjennomføre en utredning av alternativer for å installere luft/luft varmepumper til beboernes blokkleiligheter. Utredningen er basert på en teknisk økonomisk vurdering, støynivå (akustikk) og elektrisk tilknytning, som angitt i kap. 2 «generell beskrivelse av oppdraget». Som utgangspunkt for støyberegninger og vurderinger rundt elektriske tilkoblinger har vi i denne utredningen valgt å se på en spesifikk type varmepumpe, med gitte støy og elektro data. Det finnes forøvrig andre typer varmepumpe som kan velges innfor anbefalte verdier. 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGEN 2.1 Teknisk / økonomisk utredning Type løsning for antall og plassering av utedeler av luft/luft varmepumper. Alternative løsninger er enten. o En utedel pr. overliggende rekker med leiligheter, og en innedel pr leilighet med individuell måling av energibruk pr leilighet (må installere alle samtidig). o Separate utedeler og innedeler pr. leilighet (kan installeres etter hvert). Forslag til føringsvei for distribusjon av rør til/fra hver leilighet. Plasseringsalternativer for innedel i leiligheter. Lønnsomhetsvurdering av aktuelle tekniske løsninger. Dette er inklusive mulig økonomisk støtte (Enova / kommunal). Sparepotensial med hensyn på energibruk med bakgrunn i mottatte opplysninger fra Brundalen borettslag og TOBB. 2.2 Utredning akustikk Tar utgangspunkt i krav til støy utenfor vindu fra tekniske installasjoner fra eget og andre bygg. Kravet sier at man utenfor vinduene i leilighetene ikke skal overstige maksimalnivåer på natt / kveld / dag på henholdsvis 35 db / 40 db og 45 db. I praksis må man dimensjonere for nattkravet på 35 db. Ut fra støydata på varmepumpene simuleres støyemisjonen fra X antall pumper slik at støynivåene utenfor vinduene i leilighetene kan beregnes. Alle pumpene på takene vil avgi støy som påvirker alle leilighetene: Det er derfor nødvendig å lage en beregningsmodell og foreta simuleringer

4 Utredning varmepumper Utredning elektro Elektro (RIE) Forslag til strømforsyning til utedelene. Alternativer for oppgradering av strømnett. Konsekvens. 3 UTREDNING 3.1 Teknisk / økonomisk utredning Generelt I denne delen av utredningen har vi beskrevet ett felles luft/luft system og et system med en luft/luft varmepumpe pr leilighet. I utredningen har vi beskrevet de utfordringer disse to alternativer medfører i forhold til installasjon av denne type anlegg i blokkleiligheter. I tillegg er det utført en økonomisk vurdering i forhold til besparelse og inntjening Beskrivelse av enkeltstående luft/luft system Luft/luft varmepumper for enkeltstående system består av en utedel og en innedel. Der utedel normalt plasseres på yttervegg, på terrasse, eller tak. Innedel plasseres normalt i oppholdsrom, for å få best mulig spredning og utnytting av varmen. Dette er de mest vanlige varmepumpeløsningene, og de finnes i et stort antall varianter på markedet. Funksjonaliteten på luft/luft varmepumper er like for både enkelt og fellessystem. Dette er beskrevet nærmere i neste kapittel «felles luft/luft system». For Brundalen borettslag er det utredet en løsning med plassering av utedeler på tak. Dette er på bakgrunn av kravene til støy. En alternativ plassering på terrasser, viser seg å være problematisk med hensyn på støykravene. Støykrav er angitt i akustikk delen. Utover krav til støy og våre vurderinger er det opp til styret i borettslaget å ta stilling til plassering av utedelene Beskrivelse av felles luft/luft system Luft/luft varmepumper for felles bruk i flere boenheter består av en utedel og flere innedeler. Utedelen henter ut varme fra omgivelsene ved å kjøle ned uteluften og kondensere fuktighet i luften fra damp til vann, Denne varmen omdannes til nyttig varme ved å komprimere arbeidsgassen og transportere den til innedelen. Figur 1 Typisk felles utedel plassert på taket

5 Utredning varmepumper 5 Inndelen er en varmeveksler / radiator med en vifte som varmer opp sirkulert luft. Figur 2 Eksempler på innedeler for høy veggmontasje. Andre modeller kan også benyttes. Figur 3 Innedel gulvmodell Det er flere leverandører som har systemer med en utdel og flere inndeler. De såkalte VRV (Variable Regfrignant Volum) eller VRF (Variable Refrignant Flow). Det betyr at på en blokk kan en utedel betjene innedelen i alle leilighetene i en oppgang.

6 Utredning varmepumper 6 Figur 4 Utedel for en luft/luft varmepumpe for hver leilighet. Finnes i et stort antall varianter og leverandører. I begge alternativer må det legges rør mellom utedelen og innedelene i hver leilighet. Det er rør med kuldemedie i gassform med høyt trykk (30 40 bar) føres inn til innedelen og kondenserer og dermed avgir varme. Kuldemediet som nå er blitt væske føres tilbake til utedelen hvor kuldemediet fordamper med tilførsel varme fra uteluften, gassen komprimeres og hele prosessen begynner på nytt. Rørene må også isoleres og beskyttes mot mekaniske påvirkninger. I utedelen sitter en kompressor og mye automatikk som styrer hele varmepumpen. Det må legges frem elektrisk opplegg til utedelen. I utedelen som henter varme fra uteluften blir fuktigheten i denne lufta til vann og is. Er det kaldere enn ca. 7 C fryser dette til is i varmepumpa, og den må avises. Pr. leilighet blir dette opptil ca. 10 liter vann i døgnet. Det kreves derfor gode systemer for å lede dette vannet til sluk. Oppvarmet bunnpanne, varmekabler i rør og avløp Momenter ved valg av varmepumper i borettslag For et borettslag er det flere viktige problemstillinger knyttet til slike løsninger: 1. Praktisk oppsplitting av anleggene. Valg av system En utdel pr oppgang Føringsveier for kuldemedierør fra utdel til hver leilighet Plassering av utedel, tak, på bakken, andre steder Skal tappevann være med? Plassering av innedel. Dette er en punktkilde som varmer opp ett rom for eksempel stue. Andre rom kan bli varme om dørene står oppe. 2. Kommunikasjon med beboere God prosess med informasjon om varmepumpeløsninger og konsekvenser for hver leilighet Hva kan man forvente av varmepumpen Hva varmepumpen ikke kan Informasjon om beslutningsprosess. Hva om man ikke blir med nå, men vil bestille senere?

7 Utredning varmepumper 7 Informasjon om installasjon. Må inn i leilighet. Boring, støy og støv. Kuldeentreprenører som installerer varmepumper er ikke vant til å forholde seg til privatpersoner og private leiligheter Oppfølging fra leverandør i etterkant. Med felles løsninger er det administrativ oppgave knyttet til avregning av oppvarmingskostnader Beslutningsprosess Finansiering Investeringsstøtte Fordeling av finanskostnader på beboere Nye systemer har program som viser hvor mye varme levert til hver leilighet Det må etableres et system for avregning av varme levert fra varmepumpe. 3. Installasjon Felles på tak, føringsveier utvendig eller andre steder det kan passe Elektro frem til varmepumpe og til hver leilighet Gjennomføringer og hulltaking Plassering av innedel Arbeid i hver leilighet Innregulering og oppfølging Administrativt for avregning av installasjon og løpende drift. Fundament og avløp før vann fra utedel Økonomisk vurdering alternativ med felles varmepumpe Energibruk pr leilighet er oppgitt av TOBB og er vist i Tabell 1 under. Tabell 1 Energibehov og energibesparelser med luft/luft varmepumpe Leilighet Energibruk [kwh] Husholds el [kwh] Antatt varmebehov [kwh] Energibesparelse [kwh] Besparelse i % av total energibruk 2 roms % 3 roms % 4 roms % 4 roms 1 etg % Energibruk varierer fra 9000 til kwh avhengig av størrelse og beliggenhet av leiligheter i de forbrukstallene vi har fått oppgitt. Med en luft/luft varmepumpe med en innedel i stue så er det beregnet besparelse for disse fire ulike leilighetene. Det vil selvsagt være store forskjeller i bruksmønster, innetemperatur, lufting etc. Energibesparelsen er fra 30 til 35 % av total energibruk i hver leilighet. En luft/luft varmepumpe kan ikke dekke hele varmebehovet for leilighetene. Det vil fortsatt være behov for varme på bad og i rom uten direkte kontakt med stuen. For hver dør mellom

8 Utredning varmepumper 8 stue der innedel står, vil temperaturen synke med 2 3 o C dersom det ikke er egen varmekilde som står på i aktuelt rom. Det er ofte tilfredsstillende i soverom, men det er opp til hver enkelt. Det er vedlagt lønnsomhetsberegning for varmepumpe til hver leilighet basert på alternativet med felles løsning. Lønnsomhetsberegningen viser at det er ulønnsomt for 2,3 og 4 roms med normalt energibehov. Det er bare lønnsomt for 4 roms leiligheter i 1 etg. som har høyere energibehov. Det er kanskje flere slike leiligheter uten at vi har oversikt over det. Forutsetningene for lønnsomhetsberegningen er: Investering totalt ,- kr inkl. mva. Rente 4 % Levetid 10 år. Energibesparelse i henhold til Tabell over. Det kan søkes om støtte fra Enova til dette tiltaket selv om Enova normalt ikke støtter installasjon av luft/luft varmepumper. Typisk støttenivå og største lønnsomme investering er vist i Tabell 2. Tabell 2 Nøkkeltall på investering Leilighet Energibesparelse [kwh] Investering inkl. mva [kr] Mulig Enova Støtte [kr] Netto investering [kr] Pay back [år] Største lønnsomme investering ved stømpris på 1 kr [kr] 2 roms , roms , roms , roms 1 etg , Som vist i Tabell 2 er det bare varmepumpe i 4 roms leilighet i 1 etg. at en varmepumpe installasjon vil være lønnsom. Det er vist hva største lønnsomme investering er for de ulike leilighetstypene når energikostnadene er 1 kr/kwh. Dersom kostnadene er under er det lønnsomt for en 2 roms å installere varmepumpe Økonomisk vurdering alternativ med separate varmepumper pr. leilighet Dette alternativet omfatter en luft/luft varmepumpe pr. leilighet. Utedel monteres fortsatt på tak og det må sjekkes hvor lange føringsveier det er mellom utedel og hver enkelt leilighet. Mange av standard luft/luft varmepumper har en begrensing på ca. 15 meter rør mellom disse to delene.

9 Utredning varmepumper 9 For en slik standard varmepumpe er installasjonskostnadene i en enebolig ca ,- kr inkl. mva. For installasjon i et borettslag med utdel på tak vil det påløpe en del ekstra kostnader til fremføring av elektrisitet, fundament og avløp til oppvarmet sluk, rør og kanaler mellom takplassert utedel og leilighet. Ut fra et enkelt kostnadsestimat vil det være i samme størrelsesorden som for varmepumpe med felles utedel. Dersom flertall av beboerne ønsker en slik løsning vil nok enhetskostnadene kunne gå noe ned, men det vil ikke være enkelt å få plassert utedelene på taket. Spesielt elektro og rør til vann fra avrimingen er komplisert. Besparelsene er det samme for begge alternativer slik at lønnsomheten også er den samme. Luft / luft varmepumpe er lønnsomt for store leiligheter med over til kwh energibruk pr år. Med en strømpris på ca. 1 kr/kwh 3.2 AKUSTIKK Generelt Det er krav til støynivå fra tekniske installasjoner i eget eller annet bygg som må oppfylles dersom det installeres varmepumper i i Trondheim. Kravene er nedfelt i NS Med flere utedeler plassert på taket av de enkelte bygningene får man en ganske kompleks støyutbredelse som i praksis skal tilfredsstille 3 krav for å være i henhold til PBL (Plan- og Bygningsloven): 1. Støy fra installasjoner på eget tak alene skal tilfredsstille støykrav utenfor vinduer i samme bygning. 2. Støy fra alle andre bygninger i borettslaget inkludert eget bygg, skal tilfredsstille støykrav utenfor vinduer i eget bygg. 3. Støy fra installasjoner i Brundalen borettslag skal tilfredsstille støykravene ved alle boliger utenfor Det er foretatt simuleringer for å kunne vurdere om de 3 situasjonene som er beskrevet tilfredsstiller kravene Borettslaget og influensområdet Støy fra borettslagets varmepumper kan være til potensiell sjenanse for omkringliggende bebyggelse, punkt 3 over. Fig. 1 viser et kartutsnitt med markering av borettslagets bygninger. Det er først og fremst boliger beliggende rett vest for borettslaget og fengselet som er mest utsatt, men også boliger i nord må vurderes. Det er i det alt vesentlige avstanden som er bestemmende for det midlere støynivået ved andre boliger.

10 Utredning varmepumper 10 Fig. 1. De 4 grendene i er omsluttet av lilla linjer. Avstanden mellom varmepumpenes utedeler og andre boliger er den dominerende faktor i bestemmelsen av støynivået ved andre boliger. Den nærmeste utedelen vil dominere støyen ved boligen Regelverk Relevant regelverk er i utgangspunktet Plan- og Bygningsloven (PBL), konkret tallfestet via NS 8175 som angir krav til støy fra tekniske installasjoner for boliger og andre bygningstyper. Kravene er samlet i tabell 1 og tabell 2. Tabell 1 angir grenseverdiene inne i oppholds og soverom. Tabell 2. angir grenseverdiene til støy utenfor vindu i oppholds og soverom. Dersom kravene i tabell 2 er oppfylt for utendørs støykilder så er også kravene i tabell 1 oppfylt inne i samme bygning for disse kildene. Kravene i tabell 1 gjelder også støy i eget bygg som forplanter seg via strukturen i bygget. Det betyr at støy fra kilder i eget bygg kan forplante seg som:

11 Utredning varmepumper Luftlyd fra egen utedel som lekker inn gjennom vindu/fasade og inn i rommet. 2. Strukturlyd fra egen utedel som forplanter seg ned i bygget via takfester og rør slik at det kan oppstå vibrasjoner som igjen gir lydforplantning ned i rom i bygget. Tabell 1: Krav til støy fra tekniske installasjoner i eget bygg og andre bygg for støynivå i oppholds og soverom. Støynivåene angitt i tabell 1 må løses ved hjelp av riktig vibrasjonsisolerende innfesting av selve utedelen som blir montert på taket og dens tilhørende rørsystem som går over taket og inn i leilighetene. Disse løsningene er ikke angitt her da de må tilpasses det valgte systemet som blir montert. Egne instruksjoner kan utarbeides dersom montøren av varmepumpene har behov for dette. Tabell 2: Krav til støy fra tekniske installasjoner i eget bygg og andre bygg utenfor vindu i oppholdsog soverom.

12 Utredning varmepumper Modellering Forskjellige fabrikater og løsninger gir forskjellige støynivåer. For å simulere virkningen har det blitt tatt utgangspunkt i utprøvde løsninger som er vært i drift ved Kollen Borettslag i Sandefjord. Ved Brundalen borettslag vil det være behov for 2 stk. utedeler pr. bygning slik at opp til 6 innedeler kan tilknyttes en utedel. Kapasitetsmessig kan den utdelen som er simulert her, Toshiba MCY-MAP0601HT2D, tilknyttes opp til 9 innedeler. MCY-MAP0601HT2D er en 230 V AC enhet og den største og mest støyende i denne serien med utedeler. Det må derfor kunne antas at den kapasitetsmessig og støymessig vil ligge i overkant av faktisk valgte løsninger. Det foreligger detaljerte lydnivådata på enheten fra Toshiba under forskjellige driftssituasjoner (dag og natt) og disse data er benyttet til å simulere støynivået. Ved enkeltpumper er det tatt utgangspunkt i de mest støysvake modellene fra Mitsubishi. En del støytekniske uttrykk er samlet i vedlegg A. Toshiba MCY-MAP0601HT2D er utstyrt med en styringsmodul som gir redusert støy på nattid, ca. 4 db lavere støynivå. Det er likevel nattkravet som blir dimensjonerende da krav til støy på dagtid er 10 db høyere enn på natten: L p,amax = 45 db på dagtid mot 35 db på nattid. Forutsetningene for modellen er da: Støykilde, multienhet: 2 stk. Toshiba MCY-MAP0601HT2D som støykilder pr. bygningstak Plassert midt på takarealet Nattstyring aktivert Samtidig drift fra alle utedeler på omkringliggende bygninger rundt de mest støyutsatte vinduer. Støykilde, enkeltpumper Mitsubushi FD Heat 6.3 eller tilsvarende. L PA = 45 dba i 1 meter avstand Fordelt overfor leilighetene på takets midtparti Samtidig drift fra alle utedeler på omkringliggende bygninger rundt de mest støyutsatte vinduer Mest støyutsatte bygninger: De mest støyutsatte bygg i borettslaget er der hvor man har egen bygning omkranset av den største konsentrasjonen av andre bygninger. Den mest støyutsatte bygningen utenfor borettslaget er den bygningen som har den største konsentrasjonen av borettslagets bygninger nærmest bygningen. Støydata for Toshiba MCY-MAP0601HT2D er vist i vedlegg B. Støy er modellert med beregningsprogrammet NoMeS V. 4.5 som simulerer industristøy i henhold til nordisk beregningsmetode for industristøy.

13 Utredning varmepumper Resultater Det er simulert en situasjon med beregning av støy utenfor vindu i egen boenhet. Beregningspunktet er satt foran vindu i øverste etasje i egen bygning. Det er valgt en bygning hvor konsentrasjonen og nærheten av omkringliggende bygninger er vurdert til å gi høyeste støybelastning utenfor vinduer. Det er ikke forutsatt noen støyskjerming eller tett rekkverk på taket av bygningene. Dette er potensielle tiltak som kan utføres for å redusere støyen ytterligere. Resultatet av beregningene er vist i Fig. 2. Beregningene i Fig. 2 viser at det er god margin til nattkravet på 35 db selv uten tett rekkverk langs kanten av bygget eller andre støyreduserende tiltak. Potensialet for en ytterligere reduksjon i støynivå er til stede: Selv enkle støyskjermer eller rekkverk på kanten av bygget vil kunne gi en reduksjon på 3 til 5 db. På grunn av at avstand er den dominerende faktoren i bestemmelse av lydnivået så vil bidrag fra bygninger i som ligger lengre borte, gi et ubetydelig tilskudd, mindre < 1 db, til det totale støynivået. Fig. 2. Viser en simulering av maksimalt støynivå (L p,afmax ) utenfor vindu i øverste etasje rundt en konsentrasjon av egne bygninger. Høyeste beregnede nivåer er 29.5 db i beregningspunktet m6, ellers ligger nivåene rundt ellers under 27 db. Det er ikke forutsatt noen støyskjerming eller tett rekkverk på taket av bygningene.

14 Utredning varmepumper 14 Det er simulert en situasjon med beregning av støy utenfor vindu/fasade i antatt mest støyutsatte bolig utenfor borettslaget. Resultatet av denne beregningen er vist i Fig. 3. Beregningshøyden er her satt til 4m over bakkenivå, tilsvarende en lav 2. etasje i en enebolig. Her er det også vist en støykote beregnet for 20 db og 25 db ( L p,afmax ). Høyeste nivå er beregnet til ca 25 db på nattid. Fig. 3. Viser en simulering av maksimal støynivå (L p,afmax ) utenfor vindu/fasade 4 m over bakkenivå ved nærliggende enebolig, beregningspunkt m2. Høyeste beregnede nivåer er ca. 25 db i beregningspunktet m2, ellers ligger nivåene rundt ellers under 20 db, (m4). Det er ikke forutsatt noen støyskjerming eller tett rekkverk på taket av bygningene. Grønn støykote = L p,afmax = 20 db og lilla støykote = L p,afmax = 25 db.

15 Utredning varmepumper 15 I Fig. 4 er det vist en situasjon simulert med enkelpumper. Det er støynivået ved vinduene i den øverste etasjen som er mest utsatt med denne løsningen. Litt variasjon i plassering og valg av pumper gjør at nivået i det mest støyende punktet, m6 = 32 dba i figur 4., har stort potensialet til å nærme seg kravet på 35 db. Økt støy fra driftsslitasje gjør at men her kan ha et potensielt problem etter noen år, med fare for massiv utskiftelse av utenheter. Denne løsningen vurderes derfor som risikofylt og med så liten margin til støykravene at vi ikke vil anbefale løsningen. M2,M3, M4 L pafmax = db M6 L pafmax = 32 db Fig. 4. Viser en simulering av maksimal støynivå (L p,afmax ) utenfor vindu/fasade 4 m over bakkenivå ved nærliggende enebolig, beregningspunkt m2, m3 og m4. Alle andre beregningspunkter er utenfor vindu i øverste etasje. Høyeste beregnede nivåer er ca. 25 db i beregningspunktet m2, ellers ligger nivåene rundt ellers under 20 db, (m4). Man ser at beregningspunkt m6 har ca. 32 db.

16 Utredning varmepumper 16 Vedlegg A: Begrep Vanlige støyuttrykk og betegnelser Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (L A, angitt i dba). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dba-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå. A-veiet, ekvivalent støynivå for dagkveld-natt A-veide nivå som overskrides 5 % av tiden, Fast L DEN A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-eveningnight) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: og natt: L 5AF L 5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser Desibel db Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to måter: 1) For å angi forholdet mellom to størrelser 2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en referanseverdi. Ekvivalent lydnivå L ekv,t L A,ekv,T Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt er det underforstått. Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi snakker ofte om frittfelt i motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel. Maksimalt lydnivå L maks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. L maks er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert L maks til det nivået som overskrides en viss prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi. Støy Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket. Veiekurve A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A- kurven framhever frekvensområdet Hz Veiekurve C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk.

17 Utredning varmepumper 17 Vedlegg B: rapporten. Støydata Toshiba Mini SMMS utedeler. MAP0601HT er brukt i simuleringene i denne

18 Utredning varmepumper ELEKTRO Generelt Denne delen av utredningen omhandler muligheter for strømforsyning til ett varmepumpesystem Dagens El-anlegg Dagens el-anlegg har 3-fas 230V IT-nett, som forsyningssystem. Fordelingene i anlegget er, i henhold til samtaler med vaktmester, av nyere dato. Fordelinger er utstyrt med sikringsautomater. Rehabiliteringen av el-anlegget ble utført av Vintervoll AS for få år siden. Leilighetene har i dag elektrisk oppvarming. Det forventes derfor en reduksjon i anleggets samlede last Forsyning til utedeler Forsyning til utedeler for fellessystem hentes fra fordeling for felles strømabonnement. Det forutsettes at det er ledig kapasitet til å drive utedelene. Dersom dette ikke er tilfelle, må fellesabonnementets forsyningskapasitet utvides. For separat system anbefales det at strømforsyningen hentes fra hvert abonnement. Vern med kapasitet tilpasset lastens størrelse ettermonteres i eksisterende fordeling. Forsyningskabler legges fra fordeling opp på tak til utedel. Dersom det ikke finnes innvendige sjakter, kan kabel forlegges utvendig på fasade. Dersom kabler legges på fasade, må disse beskyttes fra mekaniske påkjenninger med kabelvern i stål eller tilsvarende. Det benyttes 3-faset kabel for krafttilførsel, av type PFSP. Det kan være problematisk å finne slikt utstyr, beregnet for det særnorske 3-fasede IT-systemet. Dette kan løses ved å benytte en kapslet transformator med spenningsforhold 230/400V Forsyning til innedel Forsyningen til innedelen hentes fra kurs som tidligere har blitt benyttet til el-varme, legges om til å forsyne innedelen Kommunikasjon og driftsovervåking Generelt sett ønsker man å ha et kommunikasjonssystem for å ha kontroll på driftstekniske parametre. Hver enkelt leilighet bør ha muligheten til å justere innetemperaturen individuelt. Eventuelle feil/alarmer bør håndteres så raskt som mulig, og man bør derfor vurdere SMSvarsling til vaktmestertjeneste ved forvarsel og alarmer. Kommunikasjonskabler utføres som skjermede parkabler, og kan parallellføres med rør og kabler Frostsikring ved feil på varmepumpe Varmepumpenes effekt reduseres ved synkende temperatur, og drift av ei varmepumpe ved for lav temperatur er dårlig økonomi, med tanke på slitasje og økte vedlikeholdskostnader.

19 Utredning varmepumper 19 Vi anbefaler derfor at beboerne beholder de elektriske panelovnene de har pr i dag, og supplerer med disse på de kaldeste dagene. Det økonomiske skjæringspunktet for når det er lønnsomt å benytte varmepumpa kontra direkte oppvarming med elektriske ovner vil variere ut fra hvilket fabrikat varmepumpe man velger. For å sikre mot konsekvenser ved feil på varmepumpe kan følgende tommelfingerregel benyttes for innstilling av varmeovner og varmepumpe: - Varmepumpa stilles inn med termostaten på komforttemperatur. - Elektriske varmeovner med termostat stilles inn på ca. 10 grader (Frostsikring). - Elektriske varmeovner med bryter av/på eventuelt trinnkobling slås av i normalsituasjon. Dersom varmepumpa skulle stoppe i en kuldeperiode, vil romtemperaturen falle, i og med at varmepumpa ikke lengre leverer oppvarming. Når temperaturen har falt ned til 10 grader, vil varmeovner med termostat koble inn og sørge for at temperaturen ikke faller ytterligere, og på denne måten sikre boenheten mot frost når beboere ikke er hjemme Toppbelastning Dersom beboer er hjemme, og varmepumpa ikke klarer å levere nok varme til å opprettholde komforttemperatur, som følge av at utetemperaturen er for lav, kan beboer selv skru opp termostater på varmeovnene og slå på evt. ovner med AV/på-regulering. For å oppnå komforttemperatur. Vi anbefaler at termostatene reduseres til frostsikring igjen så snart det har blitt midlere i været og at varmepumpa klarer å håndtere oppvarmingen på egen hånd.

20 Utredning varmepumper 20 4 KONKLUSJON Den tekniske delen av utredningen nevner flere momenter som må avklares i forbindelse med valg av varmepumpesystem i blokkleiligheter. Valg av system, kommunikasjon med beboere og utforming/installasjon. Utedeler anbefales plassert på tak på for å ivareta støykrav. Den økonomiske utredningen, viser at for ett felles system vil lønnsomheten reduseres etter størrelsen på leilighetene. Lønnsomheten er størst der forbruket er størst. Om en regner med en levetid på 10 år på varmepumpen, viser beregninger at det kun vil være lønnsomt med varmepumpe på en 4 roms leilighet i 1 etg. Nedbetalingstid på varmepumpe til den typen leilighet er beregnet til ca. 7,5 år. Til sammenligning, er det beregnet for en 2 roms leilighet, en tilbakebetalingstid på 15,5 år. Dette med bakgrunn i mottatte opplysninger på strømforbruk pr. leilighet. Ved lavere investeringskostnad, eller lengre levetid på varmepumpen vil lønnsomheten øke også for de mindre leilighetene. For system med separate varmepumper pr. leilighet er besparelse og lønnsomhet vurdert til å bli omtrent det samme som for ett fellessystem, på grunn av merkostnad til blant annet montasjearbeid ved enkeltvarmepumper. Støyberegninger viser at en løsning med 2 varmepumper (utedeler) pr. blokk av typen Toshiba MCY-MAP0601HT2D, eller mindre modeller plassert på taket på Brundalen borettslag har god margin mot støykravene i NS Det er derfor intet støymessige hinder for å implementere en slik løsning med disse eller tilsvarende typer hvor støynivået ikke er mer enn ca. 5 db høyere enn den simulerte modellen. Støyberegninger for enkeltstående varmepumper plassert på tak, for hver leilighet vil gi et støynivå utenfor vinduene i borettslagets øverste etasjer som er tett på støykravene, selv med de mest støysvake utedelene man kjenner til. Som det fremgår av elektro utredningen vil det ved installasjon av varmepumpe gi en reduksjon av belastningen på strømnettet til den enkelte boenhet. For oppkobling av utedeler må det sjekkes at tilknytningene har nok kapasitet. Ved å velge varmepumper for felles system som beskrevet i denne utredningen, ser vi at det er fult mulig, med tanke på støy, for blokkleiligheter ved. Derimot viser den økonomiske delen at det ikke vil være lønnsomt for andre leiligheter, enn 4 roms leiligheter i 1 etg. System for enkeltstående varmepumper pr. leilighet plassert på tak viser seg å være problematisk med hensyn på støykravene. Med vibrasjonsisolering og rørføring for opp til 4-6 ganger flere forbindelser opp til taket vil monteringskostnader bli vesentlig større. Potensielt gir det flere feilkilder og stor fare for hyppigere vedlikeholdskostnader. Beregningene indikerer at en alternativ plassering av varmepumper på hver terrasse, vil gi et støynivå som ikke er innenfor kravet mot de leilighetene som ligger nærmest støykilden (utedelen). Asplan Viak vil på bakgrunn av støyberegningene ikke anbefale å velge denne typen løsning.

Rapport 5674-1. Kilde Akustikk AS. Svartveit MC-bane. Støyvurdering. Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11

Rapport 5674-1. Kilde Akustikk AS. Svartveit MC-bane. Støyvurdering. Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5674-1 Svartveit MC-bane Støyvurdering Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11 Rapport 5674-1 10 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-03-24

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

for Barlindhaug Consult AS oktober 08

for Barlindhaug Consult AS oktober 08 Kilde Akustikk AS Rapport 4670-1 Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Støyvurdering 0-alternativet Hovedalternativet

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Stjørdal Tømrerservice. Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2. Utgave: 2 Dato: 2013-08-14

Stjørdal Tømrerservice. Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2. Utgave: 2 Dato: 2013-08-14 Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2 Utgave: 2 Dato: 2013-08-14 Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyanalyse felt B2,

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT N OTAT Oppdragsgiver : Voll Arkitekter AS Oppdrag: 526671 Spongdal boligfelt - Støyvurderinger Del: Dato: 2011-02 - 25 Skrevet av : Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYBEREGNI N G SPON

Detaljer

Flesberg kommune. Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-06-13

Flesberg kommune. Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-06-13 Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune Utgave: 1 Dato: 2013-06-13 Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy fra vegtrafikk

Detaljer

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 536263-04 Ny skole Vollan Støyberegning Dato: 26.10.2015 Skrevet av: Marius Berg Kvalitetskontroll: Sturle Stenerud STØYVURDERING FOR NY SKOLE PÅ VOLLAN INNHOLD 1 Innledning...2

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

Område for motorsportanlegg i Inndalen

Område for motorsportanlegg i Inndalen Rapport 2111-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2004-09-14 1 13657/20001225/D402582 Deres dato Arkiv Deres ref Bernt Heggøy bernt.heggoy@kilde.no (tlf. 56 52 04 63) 104000

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

BERGA A/L. Støyvurdering ''Berga'' i Halden. Utgave: 1 Dato: 2014-11-14

BERGA A/L. Støyvurdering ''Berga'' i Halden. Utgave: 1 Dato: 2014-11-14 Støyvurdering ''Berga'' i Halden Utgave: 1 Dato: 2014-11-14 Støyvurdering ''Berga'' i Halden 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering ''Berga'' i Halden Utgave/dato: 1 / 14. nov.

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 530656 Regulerings og byggeplan for kryss Rv7xFv280 Hamremoen Del: Dato: 2013-02-05 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Halvor Berulfsen STØYRAPPORT,

Detaljer

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Kilde Akustikk AS Rapport 3229-1 Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Utendørs støynivå fra veitrafikk for Asplan Viak Bergen AS juni 06 Rapport 3229-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune. Støyvurdering Øvre Uvdal. Utgave: 1 Dato: 2013-12-02

Nore og Uvdal Kommune. Støyvurdering Øvre Uvdal. Utgave: 1 Dato: 2013-12-02 Støyvurdering Øvre Uvdal Utgave: 1 Dato: 2013-12-02 Støyvurdering Øvre Uvdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering Øvre Uvdal Utgave/dato: 1 / 2013-12-02 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy.

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy. Tanngarden Holding as Skriverveien COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 www.cowi.no Veitrafikk- og jernbanestøy. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

00 01.10.2014 Beregning av støy fra vegtrafikk CAA VST IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 01.10.2014 Beregning av støy fra vegtrafikk CAA VST IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerød DOKUMENTKODE 126644-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Jan Arne Kristiansen SAKSBEH Christer Aarnæs

Detaljer

Forsand Sandkompani AS. Støy Hestamoen masseuttak. Utgave: 1 Dato: 2014-06-12

Forsand Sandkompani AS. Støy Hestamoen masseuttak. Utgave: 1 Dato: 2014-06-12 Støy Hestamoen masseuttak Utgave: 1 Dato: 2014-06-12 Støy Hestamoen masseuttak 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy Hestamoen masseuttak Utgave/dato: 1 / 12. jun. 2014 Arkivreferanse:

Detaljer

John Myrvang AS. Støy Vestsiden pukkverk. Utgave: 1 Dato: 2013-02-05

John Myrvang AS. Støy Vestsiden pukkverk. Utgave: 1 Dato: 2013-02-05 Støy Vestsiden pukkverk Utgave: 1 Dato: 2013-02-05 Støy Vestsiden pukkverk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy Vestsiden pukkverk Utgave/dato: 1 / 2013-02-05 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros.

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros. Støyberegninger Håneset hyttefelt i Røros kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Stine Ringnes Prosjekt nr:

Detaljer

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord.

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Kilde Akustikk AS Rapport 3829-1 Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Beregning av vegtrafikkstøy på utearealer og fasader. for Arealprosjektering AS mars 07 Rapport 3829-1 14 sider Bergen Versjon Vår

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5754-1 Apalen Sør Beregning av veitrafikkstøy for Riss Landskap AS april 11 Rapport 5754-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-04-08 1 33208/20003788/D1103192.doc

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

Saastad gård. Støyrapport Rygge

Saastad gård. Støyrapport Rygge Støyrapport Rygge Utgave:.3 Dato: 2.1.21 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport_Rygge Utgave/dato:.3/ 2.1.21 Filnavn: Støyrapport_Rygge.docx Arkiv ID Oppdrag: 421-1 Støyvurdering

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

N o t a t R I A - 0 2

N o t a t R I A - 0 2 N o t a t R I A - 0 2 Oppdrag: Hausmannskvartalene - Støy fra vegtrafikk Dato: 29. november 2005 Emne: Oppdr.nr.: 114452 Til: arch unoas Knut Nesje Kopi: Utarbeidet av: Stein Christiansen Kontrollert av:

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10. STØYVURDERING Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.2012 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu er det foretatt

Detaljer

Duo Eiendomsutvikling AS. Beregning vegtrafikkstøy for Tangentunet i Verdal

Duo Eiendomsutvikling AS. Beregning vegtrafikkstøy for Tangentunet i Verdal Duo Eiendomsutvikling AS Beregning vegtrafikkstøy for Tangentunet i Verdal Utgave: 2 Dato: 10.01.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beregning vegtrafikkstøy for Tangentunet i Verdal

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

Rv 9 Kollektivtiltak og gang-/sykkelveg Rv 9 Gartnerløkka - Jørgen Moes gt

Rv 9 Kollektivtiltak og gang-/sykkelveg Rv 9 Gartnerløkka - Jørgen Moes gt REGULERINGSPLAN VEDLEGG Prosjekt: Rv 9 Kollektivtiltak og gang-/sykkelveg Parsell: Rv 9 Gartnerløkka - Jørgen Moes gt Kristiansand Støyrapport utarbeidet av Asplan Viak AS Region sør Kristiansand kontorsted

Detaljer

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 1. Bakgrunn Multiconsult har fått i oppdrag av Profier AS ved Nils Gunnestad og Hobbelstad & Rønning AS ved Arne Indrelid å utføre beregninger av støy fra jernbane i planlagte boligfelt i Thorstadbakken

Detaljer

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04. STØYVURDERING Jessheim Park - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.2015 På forespørsel fra Jessheim Stadion Bolig AS er det foretatt

Detaljer

Beregningene viser at området i all hovedsak ligger utenfor gul støysone.

Beregningene viser at området i all hovedsak ligger utenfor gul støysone. Oppdragsgiver: Gjødalstuen og Moen AS Oppdrag: 532638 Støyberegning Hovsveien 44 i Halden Del: Revisjon 2 Dato: 2013-05-22 Skrevet av: Trond Noren Kvalitetskontroll: Stian Ruud Vaktdal STØYBEREGNING HOVSVEIEN

Detaljer

RAPPORT. Massetak Høgevarde, Flå kommune. Støyvurdering HØGEVARDE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15566001 REV 0 RIAKU01 27.12.

RAPPORT. Massetak Høgevarde, Flå kommune. Støyvurdering HØGEVARDE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15566001 REV 0 RIAKU01 27.12. HØGEVARDE AS Massetak Høgevarde, Flå kommune. Støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15566001 BRG VOSS AKUSTIKK-PA SWECO NORGE AS FRODE ATTERÅS / TORMOD KVÅLE (KS) Endringsliste VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB.

Detaljer

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger BLOCK WATNE AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11.10.2013 Kunde: Block Watne AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregningene viser at veitrafikkstøy

Detaljer

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001.

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av SMF Invest AS for

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune STØYVURDERING Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.04.2014 På forespørsel fra Trysilhus AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

Florø Motorsport klubb. Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering.

Florø Motorsport klubb. Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering. Florø Motorsport klubb Sunnfjord Motorsportsenter. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98868001 Kunde: Florø Motorsport klubb Isabella Flister, Morten Lund Sunnfjord Motorsport

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane.

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 38/11 vedlegg 7 NOTAT Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Asplan Viak AS Østervåg 7-4006 Stavanger - Tlf 51204500 - Faks 51204501 asplanviak.no NOTAT Oppdragsgiver:

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 STØYVURDERING Boliger Trondheimsvegen 120, Kløfta - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 På forespørsel fra

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Arnebekktunet Øvre Eiker Kommune

STØYVURDERING. Boliger Arnebekktunet Øvre Eiker Kommune STØYVURDERING Boliger Arnebekktunet Øvre Eiker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 18.05.2015 På forespørsel fra Omnibo Eiendom AS er det foretatt

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune.

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyvurdering boligprosjekt Lindås 614057 RIA-RAP-001 rev01 Lindås Tomteselskap AS Dato: 24. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 4 0 5 7 / 01 Tilgjengelighet

Detaljer

Terje Johansen. Støy- og tiltaksberegning for Nesebakken 5-7. Utgave: 1 Dato: 2013-10-21

Terje Johansen. Støy- og tiltaksberegning for Nesebakken 5-7. Utgave: 1 Dato: 2013-10-21 Støy- og tiltaksberegning for Nesebakken 5-7 Utgave: 1 Dato: 2013-10-21 Støy- og tiltaksberegning for Nesebakken 5-7 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy- og tiltaksberegning for Nesebakken

Detaljer

Vedlegg 9. Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2

Vedlegg 9. Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2 Vedlegg 9 Støyrapport Kilde Akustikk AS Rapport 3362-2 Rapport 3362-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-09-04 2 13497/20001896/D600750 Deres dato Arkiv Deres ref Nils

Detaljer

Beregning av støy fra massehåndtering

Beregning av støy fra massehåndtering RAPPORT Beregning av støy fra massehåndtering OPPDRAGSGIVER Bergneset Pukk & Grus AS EMNE DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217401-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Statens vegvesen. Støyrapport Fv. 251. Utgave: 1 Dato: 2013-09-18

Statens vegvesen. Støyrapport Fv. 251. Utgave: 1 Dato: 2013-09-18 Støyrapport Fv. 251 Utgave: 1 Dato: 2013-09-18 Støyrapport Fv. 251 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Fv. 251 Utgave/dato: 1 / 2013-09-18 Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert Rapport 13006a: Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert RAPPORT Tittel Veiledende støymålinger og befaring Forfatter Pål Jensen, Norsk forening mot støy Prosjektnr

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 På forespørsel fra PLAN1 AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Statens vegvesen. Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien. Utgave: 1 Dato: 2013-06-21

Statens vegvesen. Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien. Utgave: 1 Dato: 2013-06-21 Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien Utgave: 1 Dato: 2013-06-21 Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien

Detaljer

MULTICONSULT Rapport 411860-1

MULTICONSULT Rapport 411860-1 Rapport 411860-1 Krokbakken, Tromsø fra vegtrafikk, og dimensjonering av støytiltak for Eiendoms Gruppen as juni 2007 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Rapportens omfang...4 1.2 Beskrivelse av

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.:

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.: RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen RAPPORT Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen OPPDRAGSGIVER GK Boligutvikling AS v/prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 28. april 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217676-RIA-RAP-001-rev01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Regelverk... 5. 2.1 Retningslinje T-1442/2012... 5 2.1 NS 8175:2012... 6. 2.2 Bestemmelser i kommuneplanen...

1 Innledning... 1. 2 Regelverk... 5. 2.1 Retningslinje T-1442/2012... 5 2.1 NS 8175:2012... 6. 2.2 Bestemmelser i kommuneplanen... Oppdragsgiver: GG Prosjekt AS Oppdrag: 534118 Støyberegning Grinda-Fv 103 Halden Dato: 2014-12-08 Skrevet av: Ilja Eriksen Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING GRINDA II VED ØBERGVEIEN INNHOLD

Detaljer

FREDLUNDSVEIEN 17, BERGEN INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

FREDLUNDSVEIEN 17, BERGEN INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 PLOTTAPLAN AS FREDLUNDSVEIEN 17, BERGEN STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

STØYVURDERING FOLLUM GAMLE SKOLE HØNEFOSS. LFL BYGG AS

STØYVURDERING FOLLUM GAMLE SKOLE HØNEFOSS. LFL BYGG AS STØYVURDERING FOLLUM GAMLE SKOLE HØNEFOSS. LFL BYGG AS HØNEFOSS, 09.02.2012 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord har fått i oppdrag fra LFL Bygg AS å foreta en støyvurdering i forbindelse med nytt boligprosjekt

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

Statens vegvesen. Støy kollektivterminal ved Sletten i Bergen. Utgave: 2 Dato: 2013-04-22

Statens vegvesen. Støy kollektivterminal ved Sletten i Bergen. Utgave: 2 Dato: 2013-04-22 Støy kollektivterminal ved Sletten i Bergen Utgave: 2 Dato: 2013-04-22 Støy kollektivterminal ved Sletten i Bergen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy kollektivterminal ved Sletten

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy.

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy. LAB Entreprenør AS. Beregning av veitrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02-2 97838770 Kunde: LAB Entreprenør AS v/geir Martinsen. Beregning av veitrafikkstøy. Sammendrag: Rapporten

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

Statens vegvesen. Støyutredning Fv47/134 Norheim. Utgave: 1 Dato: 2016-01-08

Statens vegvesen. Støyutredning Fv47/134 Norheim. Utgave: 1 Dato: 2016-01-08 Støyutredning Fv47/134 Norheim Utgave: 1 Dato: 2016-01-08 Støyutredning Fv47/134 Norheim 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning Fv47/134 Norheim Utgave/dato: 1 / 2016-01-08 Lagringsnavn:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Akustiske utfordringer med store varmepumper

Akustiske utfordringer med store varmepumper Akustiske utfordringer med store varmepumper Marius Berg Kristian E. Meisingset Asplan Viak AS Enkeltmannsforetak med samarbeidsavtaler (foredraget er basert på felles og egne erfaringer; inntil 1. september

Detaljer

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Jotun AS Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport 24.04.2015 Oppdragsnr: 5134042 Dokumentnr. : AKU01 Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport : - 24.04.2015 Rune

Detaljer