Utredning varmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning varmepumper"

Transkript

1 Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond Noren Kjell Magne Graftås Jan Trygve Olsen Asplan Viak Revisjon:1 Dato:

2 Utredning varmepumper 2 Innholdsfortegnelse 1 innledning beskrivelse av utredningen Teknisk / økonomisk utredning Utredning akustikk Utredning elektro Utredning Teknisk / økonomisk utredning Generelt Beskrivelse av enkeltstående luft/luft system Beskrivelse av felles luft/luft system Momenter ved valg av varmepumper i borettslag Økonomisk vurdering alternativ med felles varmepumpe Økonomisk vurdering alternativ med separate varmepumper pr. leilighet AKUSTIKK Generelt Borettslaget og influensområdet Regelverk Modellering Resultater ELEKTRO Generelt Dagens El-anlegg Forsyning til utedeler Forsyning til innedel Kommunikasjon og driftsovervåking Frostsikring ved feil på varmepumpe Toppbelastning konklusjon... 20

3 Utredning varmepumper 3 1 INNLEDNING Luft/luft varmepumper er blitt mer og mer vanlige i Norge, spesielt i eneboliger. Omkring 1/3 av alle husstander i landet har nå installert varmepumpe. Det er derfor naturlig at også de som bor i blokkleiligheter ønsker denne muligheten. har bedt Asplan Viak om å gjennomføre en utredning av alternativer for å installere luft/luft varmepumper til beboernes blokkleiligheter. Utredningen er basert på en teknisk økonomisk vurdering, støynivå (akustikk) og elektrisk tilknytning, som angitt i kap. 2 «generell beskrivelse av oppdraget». Som utgangspunkt for støyberegninger og vurderinger rundt elektriske tilkoblinger har vi i denne utredningen valgt å se på en spesifikk type varmepumpe, med gitte støy og elektro data. Det finnes forøvrig andre typer varmepumpe som kan velges innfor anbefalte verdier. 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGEN 2.1 Teknisk / økonomisk utredning Type løsning for antall og plassering av utedeler av luft/luft varmepumper. Alternative løsninger er enten. o En utedel pr. overliggende rekker med leiligheter, og en innedel pr leilighet med individuell måling av energibruk pr leilighet (må installere alle samtidig). o Separate utedeler og innedeler pr. leilighet (kan installeres etter hvert). Forslag til føringsvei for distribusjon av rør til/fra hver leilighet. Plasseringsalternativer for innedel i leiligheter. Lønnsomhetsvurdering av aktuelle tekniske løsninger. Dette er inklusive mulig økonomisk støtte (Enova / kommunal). Sparepotensial med hensyn på energibruk med bakgrunn i mottatte opplysninger fra Brundalen borettslag og TOBB. 2.2 Utredning akustikk Tar utgangspunkt i krav til støy utenfor vindu fra tekniske installasjoner fra eget og andre bygg. Kravet sier at man utenfor vinduene i leilighetene ikke skal overstige maksimalnivåer på natt / kveld / dag på henholdsvis 35 db / 40 db og 45 db. I praksis må man dimensjonere for nattkravet på 35 db. Ut fra støydata på varmepumpene simuleres støyemisjonen fra X antall pumper slik at støynivåene utenfor vinduene i leilighetene kan beregnes. Alle pumpene på takene vil avgi støy som påvirker alle leilighetene: Det er derfor nødvendig å lage en beregningsmodell og foreta simuleringer

4 Utredning varmepumper Utredning elektro Elektro (RIE) Forslag til strømforsyning til utedelene. Alternativer for oppgradering av strømnett. Konsekvens. 3 UTREDNING 3.1 Teknisk / økonomisk utredning Generelt I denne delen av utredningen har vi beskrevet ett felles luft/luft system og et system med en luft/luft varmepumpe pr leilighet. I utredningen har vi beskrevet de utfordringer disse to alternativer medfører i forhold til installasjon av denne type anlegg i blokkleiligheter. I tillegg er det utført en økonomisk vurdering i forhold til besparelse og inntjening Beskrivelse av enkeltstående luft/luft system Luft/luft varmepumper for enkeltstående system består av en utedel og en innedel. Der utedel normalt plasseres på yttervegg, på terrasse, eller tak. Innedel plasseres normalt i oppholdsrom, for å få best mulig spredning og utnytting av varmen. Dette er de mest vanlige varmepumpeløsningene, og de finnes i et stort antall varianter på markedet. Funksjonaliteten på luft/luft varmepumper er like for både enkelt og fellessystem. Dette er beskrevet nærmere i neste kapittel «felles luft/luft system». For Brundalen borettslag er det utredet en løsning med plassering av utedeler på tak. Dette er på bakgrunn av kravene til støy. En alternativ plassering på terrasser, viser seg å være problematisk med hensyn på støykravene. Støykrav er angitt i akustikk delen. Utover krav til støy og våre vurderinger er det opp til styret i borettslaget å ta stilling til plassering av utedelene Beskrivelse av felles luft/luft system Luft/luft varmepumper for felles bruk i flere boenheter består av en utedel og flere innedeler. Utedelen henter ut varme fra omgivelsene ved å kjøle ned uteluften og kondensere fuktighet i luften fra damp til vann, Denne varmen omdannes til nyttig varme ved å komprimere arbeidsgassen og transportere den til innedelen. Figur 1 Typisk felles utedel plassert på taket

5 Utredning varmepumper 5 Inndelen er en varmeveksler / radiator med en vifte som varmer opp sirkulert luft. Figur 2 Eksempler på innedeler for høy veggmontasje. Andre modeller kan også benyttes. Figur 3 Innedel gulvmodell Det er flere leverandører som har systemer med en utdel og flere inndeler. De såkalte VRV (Variable Regfrignant Volum) eller VRF (Variable Refrignant Flow). Det betyr at på en blokk kan en utedel betjene innedelen i alle leilighetene i en oppgang.

6 Utredning varmepumper 6 Figur 4 Utedel for en luft/luft varmepumpe for hver leilighet. Finnes i et stort antall varianter og leverandører. I begge alternativer må det legges rør mellom utedelen og innedelene i hver leilighet. Det er rør med kuldemedie i gassform med høyt trykk (30 40 bar) føres inn til innedelen og kondenserer og dermed avgir varme. Kuldemediet som nå er blitt væske føres tilbake til utedelen hvor kuldemediet fordamper med tilførsel varme fra uteluften, gassen komprimeres og hele prosessen begynner på nytt. Rørene må også isoleres og beskyttes mot mekaniske påvirkninger. I utedelen sitter en kompressor og mye automatikk som styrer hele varmepumpen. Det må legges frem elektrisk opplegg til utedelen. I utedelen som henter varme fra uteluften blir fuktigheten i denne lufta til vann og is. Er det kaldere enn ca. 7 C fryser dette til is i varmepumpa, og den må avises. Pr. leilighet blir dette opptil ca. 10 liter vann i døgnet. Det kreves derfor gode systemer for å lede dette vannet til sluk. Oppvarmet bunnpanne, varmekabler i rør og avløp Momenter ved valg av varmepumper i borettslag For et borettslag er det flere viktige problemstillinger knyttet til slike løsninger: 1. Praktisk oppsplitting av anleggene. Valg av system En utdel pr oppgang Føringsveier for kuldemedierør fra utdel til hver leilighet Plassering av utedel, tak, på bakken, andre steder Skal tappevann være med? Plassering av innedel. Dette er en punktkilde som varmer opp ett rom for eksempel stue. Andre rom kan bli varme om dørene står oppe. 2. Kommunikasjon med beboere God prosess med informasjon om varmepumpeløsninger og konsekvenser for hver leilighet Hva kan man forvente av varmepumpen Hva varmepumpen ikke kan Informasjon om beslutningsprosess. Hva om man ikke blir med nå, men vil bestille senere?

7 Utredning varmepumper 7 Informasjon om installasjon. Må inn i leilighet. Boring, støy og støv. Kuldeentreprenører som installerer varmepumper er ikke vant til å forholde seg til privatpersoner og private leiligheter Oppfølging fra leverandør i etterkant. Med felles løsninger er det administrativ oppgave knyttet til avregning av oppvarmingskostnader Beslutningsprosess Finansiering Investeringsstøtte Fordeling av finanskostnader på beboere Nye systemer har program som viser hvor mye varme levert til hver leilighet Det må etableres et system for avregning av varme levert fra varmepumpe. 3. Installasjon Felles på tak, føringsveier utvendig eller andre steder det kan passe Elektro frem til varmepumpe og til hver leilighet Gjennomføringer og hulltaking Plassering av innedel Arbeid i hver leilighet Innregulering og oppfølging Administrativt for avregning av installasjon og løpende drift. Fundament og avløp før vann fra utedel Økonomisk vurdering alternativ med felles varmepumpe Energibruk pr leilighet er oppgitt av TOBB og er vist i Tabell 1 under. Tabell 1 Energibehov og energibesparelser med luft/luft varmepumpe Leilighet Energibruk [kwh] Husholds el [kwh] Antatt varmebehov [kwh] Energibesparelse [kwh] Besparelse i % av total energibruk 2 roms % 3 roms % 4 roms % 4 roms 1 etg % Energibruk varierer fra 9000 til kwh avhengig av størrelse og beliggenhet av leiligheter i de forbrukstallene vi har fått oppgitt. Med en luft/luft varmepumpe med en innedel i stue så er det beregnet besparelse for disse fire ulike leilighetene. Det vil selvsagt være store forskjeller i bruksmønster, innetemperatur, lufting etc. Energibesparelsen er fra 30 til 35 % av total energibruk i hver leilighet. En luft/luft varmepumpe kan ikke dekke hele varmebehovet for leilighetene. Det vil fortsatt være behov for varme på bad og i rom uten direkte kontakt med stuen. For hver dør mellom

8 Utredning varmepumper 8 stue der innedel står, vil temperaturen synke med 2 3 o C dersom det ikke er egen varmekilde som står på i aktuelt rom. Det er ofte tilfredsstillende i soverom, men det er opp til hver enkelt. Det er vedlagt lønnsomhetsberegning for varmepumpe til hver leilighet basert på alternativet med felles løsning. Lønnsomhetsberegningen viser at det er ulønnsomt for 2,3 og 4 roms med normalt energibehov. Det er bare lønnsomt for 4 roms leiligheter i 1 etg. som har høyere energibehov. Det er kanskje flere slike leiligheter uten at vi har oversikt over det. Forutsetningene for lønnsomhetsberegningen er: Investering totalt ,- kr inkl. mva. Rente 4 % Levetid 10 år. Energibesparelse i henhold til Tabell over. Det kan søkes om støtte fra Enova til dette tiltaket selv om Enova normalt ikke støtter installasjon av luft/luft varmepumper. Typisk støttenivå og største lønnsomme investering er vist i Tabell 2. Tabell 2 Nøkkeltall på investering Leilighet Energibesparelse [kwh] Investering inkl. mva [kr] Mulig Enova Støtte [kr] Netto investering [kr] Pay back [år] Største lønnsomme investering ved stømpris på 1 kr [kr] 2 roms , roms , roms , roms 1 etg , Som vist i Tabell 2 er det bare varmepumpe i 4 roms leilighet i 1 etg. at en varmepumpe installasjon vil være lønnsom. Det er vist hva største lønnsomme investering er for de ulike leilighetstypene når energikostnadene er 1 kr/kwh. Dersom kostnadene er under er det lønnsomt for en 2 roms å installere varmepumpe Økonomisk vurdering alternativ med separate varmepumper pr. leilighet Dette alternativet omfatter en luft/luft varmepumpe pr. leilighet. Utedel monteres fortsatt på tak og det må sjekkes hvor lange føringsveier det er mellom utedel og hver enkelt leilighet. Mange av standard luft/luft varmepumper har en begrensing på ca. 15 meter rør mellom disse to delene.

9 Utredning varmepumper 9 For en slik standard varmepumpe er installasjonskostnadene i en enebolig ca ,- kr inkl. mva. For installasjon i et borettslag med utdel på tak vil det påløpe en del ekstra kostnader til fremføring av elektrisitet, fundament og avløp til oppvarmet sluk, rør og kanaler mellom takplassert utedel og leilighet. Ut fra et enkelt kostnadsestimat vil det være i samme størrelsesorden som for varmepumpe med felles utedel. Dersom flertall av beboerne ønsker en slik løsning vil nok enhetskostnadene kunne gå noe ned, men det vil ikke være enkelt å få plassert utedelene på taket. Spesielt elektro og rør til vann fra avrimingen er komplisert. Besparelsene er det samme for begge alternativer slik at lønnsomheten også er den samme. Luft / luft varmepumpe er lønnsomt for store leiligheter med over til kwh energibruk pr år. Med en strømpris på ca. 1 kr/kwh 3.2 AKUSTIKK Generelt Det er krav til støynivå fra tekniske installasjoner i eget eller annet bygg som må oppfylles dersom det installeres varmepumper i i Trondheim. Kravene er nedfelt i NS Med flere utedeler plassert på taket av de enkelte bygningene får man en ganske kompleks støyutbredelse som i praksis skal tilfredsstille 3 krav for å være i henhold til PBL (Plan- og Bygningsloven): 1. Støy fra installasjoner på eget tak alene skal tilfredsstille støykrav utenfor vinduer i samme bygning. 2. Støy fra alle andre bygninger i borettslaget inkludert eget bygg, skal tilfredsstille støykrav utenfor vinduer i eget bygg. 3. Støy fra installasjoner i Brundalen borettslag skal tilfredsstille støykravene ved alle boliger utenfor Det er foretatt simuleringer for å kunne vurdere om de 3 situasjonene som er beskrevet tilfredsstiller kravene Borettslaget og influensområdet Støy fra borettslagets varmepumper kan være til potensiell sjenanse for omkringliggende bebyggelse, punkt 3 over. Fig. 1 viser et kartutsnitt med markering av borettslagets bygninger. Det er først og fremst boliger beliggende rett vest for borettslaget og fengselet som er mest utsatt, men også boliger i nord må vurderes. Det er i det alt vesentlige avstanden som er bestemmende for det midlere støynivået ved andre boliger.

10 Utredning varmepumper 10 Fig. 1. De 4 grendene i er omsluttet av lilla linjer. Avstanden mellom varmepumpenes utedeler og andre boliger er den dominerende faktor i bestemmelsen av støynivået ved andre boliger. Den nærmeste utedelen vil dominere støyen ved boligen Regelverk Relevant regelverk er i utgangspunktet Plan- og Bygningsloven (PBL), konkret tallfestet via NS 8175 som angir krav til støy fra tekniske installasjoner for boliger og andre bygningstyper. Kravene er samlet i tabell 1 og tabell 2. Tabell 1 angir grenseverdiene inne i oppholds og soverom. Tabell 2. angir grenseverdiene til støy utenfor vindu i oppholds og soverom. Dersom kravene i tabell 2 er oppfylt for utendørs støykilder så er også kravene i tabell 1 oppfylt inne i samme bygning for disse kildene. Kravene i tabell 1 gjelder også støy i eget bygg som forplanter seg via strukturen i bygget. Det betyr at støy fra kilder i eget bygg kan forplante seg som:

11 Utredning varmepumper Luftlyd fra egen utedel som lekker inn gjennom vindu/fasade og inn i rommet. 2. Strukturlyd fra egen utedel som forplanter seg ned i bygget via takfester og rør slik at det kan oppstå vibrasjoner som igjen gir lydforplantning ned i rom i bygget. Tabell 1: Krav til støy fra tekniske installasjoner i eget bygg og andre bygg for støynivå i oppholds og soverom. Støynivåene angitt i tabell 1 må løses ved hjelp av riktig vibrasjonsisolerende innfesting av selve utedelen som blir montert på taket og dens tilhørende rørsystem som går over taket og inn i leilighetene. Disse løsningene er ikke angitt her da de må tilpasses det valgte systemet som blir montert. Egne instruksjoner kan utarbeides dersom montøren av varmepumpene har behov for dette. Tabell 2: Krav til støy fra tekniske installasjoner i eget bygg og andre bygg utenfor vindu i oppholdsog soverom.

12 Utredning varmepumper Modellering Forskjellige fabrikater og løsninger gir forskjellige støynivåer. For å simulere virkningen har det blitt tatt utgangspunkt i utprøvde løsninger som er vært i drift ved Kollen Borettslag i Sandefjord. Ved Brundalen borettslag vil det være behov for 2 stk. utedeler pr. bygning slik at opp til 6 innedeler kan tilknyttes en utedel. Kapasitetsmessig kan den utdelen som er simulert her, Toshiba MCY-MAP0601HT2D, tilknyttes opp til 9 innedeler. MCY-MAP0601HT2D er en 230 V AC enhet og den største og mest støyende i denne serien med utedeler. Det må derfor kunne antas at den kapasitetsmessig og støymessig vil ligge i overkant av faktisk valgte løsninger. Det foreligger detaljerte lydnivådata på enheten fra Toshiba under forskjellige driftssituasjoner (dag og natt) og disse data er benyttet til å simulere støynivået. Ved enkeltpumper er det tatt utgangspunkt i de mest støysvake modellene fra Mitsubishi. En del støytekniske uttrykk er samlet i vedlegg A. Toshiba MCY-MAP0601HT2D er utstyrt med en styringsmodul som gir redusert støy på nattid, ca. 4 db lavere støynivå. Det er likevel nattkravet som blir dimensjonerende da krav til støy på dagtid er 10 db høyere enn på natten: L p,amax = 45 db på dagtid mot 35 db på nattid. Forutsetningene for modellen er da: Støykilde, multienhet: 2 stk. Toshiba MCY-MAP0601HT2D som støykilder pr. bygningstak Plassert midt på takarealet Nattstyring aktivert Samtidig drift fra alle utedeler på omkringliggende bygninger rundt de mest støyutsatte vinduer. Støykilde, enkeltpumper Mitsubushi FD Heat 6.3 eller tilsvarende. L PA = 45 dba i 1 meter avstand Fordelt overfor leilighetene på takets midtparti Samtidig drift fra alle utedeler på omkringliggende bygninger rundt de mest støyutsatte vinduer Mest støyutsatte bygninger: De mest støyutsatte bygg i borettslaget er der hvor man har egen bygning omkranset av den største konsentrasjonen av andre bygninger. Den mest støyutsatte bygningen utenfor borettslaget er den bygningen som har den største konsentrasjonen av borettslagets bygninger nærmest bygningen. Støydata for Toshiba MCY-MAP0601HT2D er vist i vedlegg B. Støy er modellert med beregningsprogrammet NoMeS V. 4.5 som simulerer industristøy i henhold til nordisk beregningsmetode for industristøy.

13 Utredning varmepumper Resultater Det er simulert en situasjon med beregning av støy utenfor vindu i egen boenhet. Beregningspunktet er satt foran vindu i øverste etasje i egen bygning. Det er valgt en bygning hvor konsentrasjonen og nærheten av omkringliggende bygninger er vurdert til å gi høyeste støybelastning utenfor vinduer. Det er ikke forutsatt noen støyskjerming eller tett rekkverk på taket av bygningene. Dette er potensielle tiltak som kan utføres for å redusere støyen ytterligere. Resultatet av beregningene er vist i Fig. 2. Beregningene i Fig. 2 viser at det er god margin til nattkravet på 35 db selv uten tett rekkverk langs kanten av bygget eller andre støyreduserende tiltak. Potensialet for en ytterligere reduksjon i støynivå er til stede: Selv enkle støyskjermer eller rekkverk på kanten av bygget vil kunne gi en reduksjon på 3 til 5 db. På grunn av at avstand er den dominerende faktoren i bestemmelse av lydnivået så vil bidrag fra bygninger i som ligger lengre borte, gi et ubetydelig tilskudd, mindre < 1 db, til det totale støynivået. Fig. 2. Viser en simulering av maksimalt støynivå (L p,afmax ) utenfor vindu i øverste etasje rundt en konsentrasjon av egne bygninger. Høyeste beregnede nivåer er 29.5 db i beregningspunktet m6, ellers ligger nivåene rundt ellers under 27 db. Det er ikke forutsatt noen støyskjerming eller tett rekkverk på taket av bygningene.

14 Utredning varmepumper 14 Det er simulert en situasjon med beregning av støy utenfor vindu/fasade i antatt mest støyutsatte bolig utenfor borettslaget. Resultatet av denne beregningen er vist i Fig. 3. Beregningshøyden er her satt til 4m over bakkenivå, tilsvarende en lav 2. etasje i en enebolig. Her er det også vist en støykote beregnet for 20 db og 25 db ( L p,afmax ). Høyeste nivå er beregnet til ca 25 db på nattid. Fig. 3. Viser en simulering av maksimal støynivå (L p,afmax ) utenfor vindu/fasade 4 m over bakkenivå ved nærliggende enebolig, beregningspunkt m2. Høyeste beregnede nivåer er ca. 25 db i beregningspunktet m2, ellers ligger nivåene rundt ellers under 20 db, (m4). Det er ikke forutsatt noen støyskjerming eller tett rekkverk på taket av bygningene. Grønn støykote = L p,afmax = 20 db og lilla støykote = L p,afmax = 25 db.

15 Utredning varmepumper 15 I Fig. 4 er det vist en situasjon simulert med enkelpumper. Det er støynivået ved vinduene i den øverste etasjen som er mest utsatt med denne løsningen. Litt variasjon i plassering og valg av pumper gjør at nivået i det mest støyende punktet, m6 = 32 dba i figur 4., har stort potensialet til å nærme seg kravet på 35 db. Økt støy fra driftsslitasje gjør at men her kan ha et potensielt problem etter noen år, med fare for massiv utskiftelse av utenheter. Denne løsningen vurderes derfor som risikofylt og med så liten margin til støykravene at vi ikke vil anbefale løsningen. M2,M3, M4 L pafmax = db M6 L pafmax = 32 db Fig. 4. Viser en simulering av maksimal støynivå (L p,afmax ) utenfor vindu/fasade 4 m over bakkenivå ved nærliggende enebolig, beregningspunkt m2, m3 og m4. Alle andre beregningspunkter er utenfor vindu i øverste etasje. Høyeste beregnede nivåer er ca. 25 db i beregningspunktet m2, ellers ligger nivåene rundt ellers under 20 db, (m4). Man ser at beregningspunkt m6 har ca. 32 db.

16 Utredning varmepumper 16 Vedlegg A: Begrep Vanlige støyuttrykk og betegnelser Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (L A, angitt i dba). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dba-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå. A-veiet, ekvivalent støynivå for dagkveld-natt A-veide nivå som overskrides 5 % av tiden, Fast L DEN A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-eveningnight) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: og natt: L 5AF L 5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser Desibel db Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to måter: 1) For å angi forholdet mellom to størrelser 2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en referanseverdi. Ekvivalent lydnivå L ekv,t L A,ekv,T Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt er det underforstått. Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi snakker ofte om frittfelt i motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel. Maksimalt lydnivå L maks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. L maks er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert L maks til det nivået som overskrides en viss prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi. Støy Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket. Veiekurve A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A- kurven framhever frekvensområdet Hz Veiekurve C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk.

17 Utredning varmepumper 17 Vedlegg B: rapporten. Støydata Toshiba Mini SMMS utedeler. MAP0601HT er brukt i simuleringene i denne

18 Utredning varmepumper ELEKTRO Generelt Denne delen av utredningen omhandler muligheter for strømforsyning til ett varmepumpesystem Dagens El-anlegg Dagens el-anlegg har 3-fas 230V IT-nett, som forsyningssystem. Fordelingene i anlegget er, i henhold til samtaler med vaktmester, av nyere dato. Fordelinger er utstyrt med sikringsautomater. Rehabiliteringen av el-anlegget ble utført av Vintervoll AS for få år siden. Leilighetene har i dag elektrisk oppvarming. Det forventes derfor en reduksjon i anleggets samlede last Forsyning til utedeler Forsyning til utedeler for fellessystem hentes fra fordeling for felles strømabonnement. Det forutsettes at det er ledig kapasitet til å drive utedelene. Dersom dette ikke er tilfelle, må fellesabonnementets forsyningskapasitet utvides. For separat system anbefales det at strømforsyningen hentes fra hvert abonnement. Vern med kapasitet tilpasset lastens størrelse ettermonteres i eksisterende fordeling. Forsyningskabler legges fra fordeling opp på tak til utedel. Dersom det ikke finnes innvendige sjakter, kan kabel forlegges utvendig på fasade. Dersom kabler legges på fasade, må disse beskyttes fra mekaniske påkjenninger med kabelvern i stål eller tilsvarende. Det benyttes 3-faset kabel for krafttilførsel, av type PFSP. Det kan være problematisk å finne slikt utstyr, beregnet for det særnorske 3-fasede IT-systemet. Dette kan løses ved å benytte en kapslet transformator med spenningsforhold 230/400V Forsyning til innedel Forsyningen til innedelen hentes fra kurs som tidligere har blitt benyttet til el-varme, legges om til å forsyne innedelen Kommunikasjon og driftsovervåking Generelt sett ønsker man å ha et kommunikasjonssystem for å ha kontroll på driftstekniske parametre. Hver enkelt leilighet bør ha muligheten til å justere innetemperaturen individuelt. Eventuelle feil/alarmer bør håndteres så raskt som mulig, og man bør derfor vurdere SMSvarsling til vaktmestertjeneste ved forvarsel og alarmer. Kommunikasjonskabler utføres som skjermede parkabler, og kan parallellføres med rør og kabler Frostsikring ved feil på varmepumpe Varmepumpenes effekt reduseres ved synkende temperatur, og drift av ei varmepumpe ved for lav temperatur er dårlig økonomi, med tanke på slitasje og økte vedlikeholdskostnader.

19 Utredning varmepumper 19 Vi anbefaler derfor at beboerne beholder de elektriske panelovnene de har pr i dag, og supplerer med disse på de kaldeste dagene. Det økonomiske skjæringspunktet for når det er lønnsomt å benytte varmepumpa kontra direkte oppvarming med elektriske ovner vil variere ut fra hvilket fabrikat varmepumpe man velger. For å sikre mot konsekvenser ved feil på varmepumpe kan følgende tommelfingerregel benyttes for innstilling av varmeovner og varmepumpe: - Varmepumpa stilles inn med termostaten på komforttemperatur. - Elektriske varmeovner med termostat stilles inn på ca. 10 grader (Frostsikring). - Elektriske varmeovner med bryter av/på eventuelt trinnkobling slås av i normalsituasjon. Dersom varmepumpa skulle stoppe i en kuldeperiode, vil romtemperaturen falle, i og med at varmepumpa ikke lengre leverer oppvarming. Når temperaturen har falt ned til 10 grader, vil varmeovner med termostat koble inn og sørge for at temperaturen ikke faller ytterligere, og på denne måten sikre boenheten mot frost når beboere ikke er hjemme Toppbelastning Dersom beboer er hjemme, og varmepumpa ikke klarer å levere nok varme til å opprettholde komforttemperatur, som følge av at utetemperaturen er for lav, kan beboer selv skru opp termostater på varmeovnene og slå på evt. ovner med AV/på-regulering. For å oppnå komforttemperatur. Vi anbefaler at termostatene reduseres til frostsikring igjen så snart det har blitt midlere i været og at varmepumpa klarer å håndtere oppvarmingen på egen hånd.

20 Utredning varmepumper 20 4 KONKLUSJON Den tekniske delen av utredningen nevner flere momenter som må avklares i forbindelse med valg av varmepumpesystem i blokkleiligheter. Valg av system, kommunikasjon med beboere og utforming/installasjon. Utedeler anbefales plassert på tak på for å ivareta støykrav. Den økonomiske utredningen, viser at for ett felles system vil lønnsomheten reduseres etter størrelsen på leilighetene. Lønnsomheten er størst der forbruket er størst. Om en regner med en levetid på 10 år på varmepumpen, viser beregninger at det kun vil være lønnsomt med varmepumpe på en 4 roms leilighet i 1 etg. Nedbetalingstid på varmepumpe til den typen leilighet er beregnet til ca. 7,5 år. Til sammenligning, er det beregnet for en 2 roms leilighet, en tilbakebetalingstid på 15,5 år. Dette med bakgrunn i mottatte opplysninger på strømforbruk pr. leilighet. Ved lavere investeringskostnad, eller lengre levetid på varmepumpen vil lønnsomheten øke også for de mindre leilighetene. For system med separate varmepumper pr. leilighet er besparelse og lønnsomhet vurdert til å bli omtrent det samme som for ett fellessystem, på grunn av merkostnad til blant annet montasjearbeid ved enkeltvarmepumper. Støyberegninger viser at en løsning med 2 varmepumper (utedeler) pr. blokk av typen Toshiba MCY-MAP0601HT2D, eller mindre modeller plassert på taket på Brundalen borettslag har god margin mot støykravene i NS Det er derfor intet støymessige hinder for å implementere en slik løsning med disse eller tilsvarende typer hvor støynivået ikke er mer enn ca. 5 db høyere enn den simulerte modellen. Støyberegninger for enkeltstående varmepumper plassert på tak, for hver leilighet vil gi et støynivå utenfor vinduene i borettslagets øverste etasjer som er tett på støykravene, selv med de mest støysvake utedelene man kjenner til. Som det fremgår av elektro utredningen vil det ved installasjon av varmepumpe gi en reduksjon av belastningen på strømnettet til den enkelte boenhet. For oppkobling av utedeler må det sjekkes at tilknytningene har nok kapasitet. Ved å velge varmepumper for felles system som beskrevet i denne utredningen, ser vi at det er fult mulig, med tanke på støy, for blokkleiligheter ved. Derimot viser den økonomiske delen at det ikke vil være lønnsomt for andre leiligheter, enn 4 roms leiligheter i 1 etg. System for enkeltstående varmepumper pr. leilighet plassert på tak viser seg å være problematisk med hensyn på støykravene. Med vibrasjonsisolering og rørføring for opp til 4-6 ganger flere forbindelser opp til taket vil monteringskostnader bli vesentlig større. Potensielt gir det flere feilkilder og stor fare for hyppigere vedlikeholdskostnader. Beregningene indikerer at en alternativ plassering av varmepumper på hver terrasse, vil gi et støynivå som ikke er innenfor kravet mot de leilighetene som ligger nærmest støykilden (utedelen). Asplan Viak vil på bakgrunn av støyberegningene ikke anbefale å velge denne typen løsning.

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Begrep Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i dba). Lydtrykknivå er den

Detaljer

Reguleringsplan Eidsvikeidet B14/O7 - Trolldalen

Reguleringsplan Eidsvikeidet B14/O7 - Trolldalen Oppdragsgiver: Hallgeir Wuttudal Oppdrag: 531400 Eidsvikeidet Del: Støyutredning Dato: 14.12.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Geir P. Pedersen Ann Kristin Sæther Støyutredning Reguleringsplan Eidsvikeidet

Detaljer

NOTAT. Støyutredning. Reguleringsplan E8 Nordkjosbotn-Jernberg 1 STØYUTREDNING

NOTAT. Støyutredning. Reguleringsplan E8 Nordkjosbotn-Jernberg 1 STØYUTREDNING Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord Oppdrag: 524445 E8 Nordkjosbotn-Jernberg Del: Støyutredning Dato: 29.06.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Geir P. Pedersen Trond Norén Støyutredning Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg for byutvikling sak 47/11 vedlegg 9

Utvalg for byutvikling sak 47/11 vedlegg 9 Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 47/11 vedlegg 9 NOTAT Oppdragsgiver: Sandnes kommune Oppdrag: Arild Byrkjedal Del: Forenklet støyberegning Dato: 2011-03-16 Skrevet av: Trond Noren Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 INNLEDNING FORUTSETNINGER OG METODE REGELVERK BEREGNINGER OG VURDERINGER... 4

1 INNLEDNING FORUTSETNINGER OG METODE REGELVERK BEREGNINGER OG VURDERINGER... 4 Oppdragsgiver: Cibora Eiendom AS Oppdrag: 523086 Støyberegning Hotvet Næringspark Del: Dato: 2010-01-04 Skrevet av: Trond Norén Kvalitetskontroll: Olav Schou Knutsen STØYBEREGNING - HOTVETALLEEN INNHOLD

Detaljer

Rapport 5674-1. Kilde Akustikk AS. Svartveit MC-bane. Støyvurdering. Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11

Rapport 5674-1. Kilde Akustikk AS. Svartveit MC-bane. Støyvurdering. Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5674-1 Svartveit MC-bane Støyvurdering Området sett fra fjorden. for Ullensvang Herad mars 11 Rapport 5674-1 10 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-03-24

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker R Svendsen Holding AS Melkeplassen REMA 1000 Oppdragsnummer 99114001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Espen Hatlevik Kjell Olav Aalmo (KS) 1 (9) S w e co Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen, Norge Telefonnummer

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

for Barlindhaug Consult AS oktober 08

for Barlindhaug Consult AS oktober 08 Kilde Akustikk AS Rapport 4670-1 Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av eksisterende dagbrudd for nefelinsyenitt på Stjernøya, Alta kommune. Støyvurdering 0-alternativet Hovedalternativet

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Flesberg kommune. Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-06-13

Flesberg kommune. Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-06-13 Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune Utgave: 1 Dato: 2013-06-13 Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy fra vegtrafikk

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Boligfelt B5, Kløfta - Skedsmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.05.2012 På forespørsel fra 3Bygg

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Bergen kommune, Lønns- og regns. Støy fra Nesttun idrettspark. Utgave: 01 Dato:

Bergen kommune, Lønns- og regns. Støy fra Nesttun idrettspark. Utgave: 01 Dato: Støy fra Nesttun idrettspark Utgave: 01 Dato: 2009-06-22 Støy fra Nesttun idrettspark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støy fra Nesttun idrettspark Utgave/dato: 01 / 2009-06-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Stjørdal Tømrerservice. Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2. Utgave: 2 Dato: 2013-08-14

Stjørdal Tømrerservice. Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2. Utgave: 2 Dato: 2013-08-14 Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2 Utgave: 2 Dato: 2013-08-14 Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyanalyse felt B2,

Detaljer

STØYVURDERING DAL, EIDSVOLL KOMMUNE

STØYVURDERING DAL, EIDSVOLL KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 612351-01 Reguleringssak i Eidsvoll kommune Støyberegning boligprosjekt Frode Knutsen Trond Norén STØYVURDERING DAL, EIDSVOLL KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT N OTAT Oppdragsgiver : Voll Arkitekter AS Oppdrag: 526671 Spongdal boligfelt - Støyvurderinger Del: Dato: 2011-02 - 25 Skrevet av : Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYBEREGNI N G SPON

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

Ulvedalsvegen massetak

Ulvedalsvegen massetak Kilde Akustikk AS Rapport 3532-1 Ulvedalsvegen massetak Støyvurdering Utsnitt av forslag til reguleringsplan 4.1.07. for Landskapsarkitekt John Lie januar 07 Rapport 3532-1 9 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.12.2014 På forespørsel fra BoligPartner AS er det foretatt beregning

Detaljer

NOTAT STØYBEREGNING MOSKOG REVISJON

NOTAT STØYBEREGNING MOSKOG REVISJON Oppdragsgiver: Førde kommune Oppdrag: 523721 Reguleringsplan Moskog industriområde Del: Dato: 2011-04-27 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING MOSKOG REVISJON 27042011

Detaljer

Område for motorsportanlegg i Inndalen

Område for motorsportanlegg i Inndalen Rapport 2111-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2004-09-14 1 13657/20001225/D402582 Deres dato Arkiv Deres ref Bernt Heggøy bernt.heggoy@kilde.no (tlf. 56 52 04 63) 104000

Detaljer

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 536263-04 Ny skole Vollan Støyberegning Dato: 26.10.2015 Skrevet av: Marius Berg Kvalitetskontroll: Sturle Stenerud STØYVURDERING FOR NY SKOLE PÅ VOLLAN INNHOLD 1 Innledning...2

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

Kvæfjord Eiendom AS. Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord. Utgave: 1 Dato:

Kvæfjord Eiendom AS. Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord. Utgave: 1 Dato: Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord Utgave: 1 Dato: 2016-08-08 Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord Utgave/dato: 1 / 2016-08-08

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss SK-Bygg AS Telefon 02694 www.cowi.no B 15 - Fredlund Veitrafikk- og jernbanestøy Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 530656 Regulerings og byggeplan for kryss Rv7xFv280 Hamremoen Del: Dato: 2013-02-05 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Halvor Berulfsen STØYRAPPORT,

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

BERGA A/L. Støyvurdering ''Berga'' i Halden. Utgave: 1 Dato: 2014-11-14

BERGA A/L. Støyvurdering ''Berga'' i Halden. Utgave: 1 Dato: 2014-11-14 Støyvurdering ''Berga'' i Halden Utgave: 1 Dato: 2014-11-14 Støyvurdering ''Berga'' i Halden 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering ''Berga'' i Halden Utgave/dato: 1 / 14. nov.

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG STØYBEREGNING WERGELAND SENTRUM I BERGEN

NOTAT SAMMENDRAG STØYBEREGNING WERGELAND SENTRUM I BERGEN Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 524985 Støyberegning Wergeland Sentrum i Bergen Del: Dato: 2010-11-01 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy.

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy. Tanngarden Holding as Skriverveien COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 www.cowi.no Veitrafikk- og jernbanestøy. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

Oppdragsgiver: Sande Kommune i Vestfold Rammeavtale Sande kommune 2014 Detaljregulering Hanekleiva n Dato:

Oppdragsgiver: Sande Kommune i Vestfold Rammeavtale Sande kommune 2014 Detaljregulering Hanekleiva n Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535469-05 Rammeavtale Sande kommune 2014 Detaljregulering Hanekleiva n Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Stian Ruud Vaktdal Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING DETALJREGULERING

Detaljer

Oppdragsgiver: Baldershage Borettslag Balders Hage borettslag Reguleringsplan Balders Hage Boretts Dato:

Oppdragsgiver: Baldershage Borettslag Balders Hage borettslag Reguleringsplan Balders Hage Boretts Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 610189-01 Balders Hage borettslag Reguleringsplan Balders Hage Boretts Dato: 04.09.2017 Skrevet av: Ilja Eriksen Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYUTREDNING BALDERS HAGE BORETTSLAG

Detaljer

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114

Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Kilde Akustikk AS Rapport 3229-1 Kubbedalen, Snekkevik, gnr 43, bnr 110 og 114 Utendørs støynivå fra veitrafikk for Asplan Viak Bergen AS juni 06 Rapport 3229-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Gratangen kommune. Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend

Gratangen kommune. Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend Utgave: 1 Dato: 02.05.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend Utgave/dato: 1/ 02.05.2017 Filnavn: Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend.docx

Detaljer

Steinar Leganger. Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune

Steinar Leganger. Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune Utgave: 1 Dato: 30.05.2016 Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune. Støyvurdering Øvre Uvdal. Utgave: 1 Dato: 2013-12-02

Nore og Uvdal Kommune. Støyvurdering Øvre Uvdal. Utgave: 1 Dato: 2013-12-02 Støyvurdering Øvre Uvdal Utgave: 1 Dato: 2013-12-02 Støyvurdering Øvre Uvdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering Øvre Uvdal Utgave/dato: 1 / 2013-12-02 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Massetak Espetveit, Meland kommune

Massetak Espetveit, Meland kommune Kilde Akustikk AS Rapport 4397-1 Massetak Espetveit, Meland kommune Støyvurdering for KOMPAS april 08 Rapport 4397-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2008-04-22 1 13105/20002725/D801631.doc

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Jostein Bø. Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning

Jostein Bø. Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning Utgave: 1 Dato: 07.01.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning Utgave/dato: 1/ 07.01.2015 Filnavn:

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

00 01.10.2014 Beregning av støy fra vegtrafikk CAA VST IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 01.10.2014 Beregning av støy fra vegtrafikk CAA VST IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerød DOKUMENTKODE 126644-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Jan Arne Kristiansen SAKSBEH Christer Aarnæs

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5517-1 Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Vegtrafikkstøy Steinsvikvegen 254 RIMI butikk FV179 Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med to boligblokker. for ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Akustiske definisjoner... 3 3. Krav og retningslinjer... 3 4. Beregningsprogram... 4 5. Beregningssituasjon... 4 5.1 Beregningsgrunnlag... 5 5.2 Beregningsforutsetninger...

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Bergen Tomteselskap. Støyvurdering T3/K1 Endring av reguleringsplan for Arnadalen Terminalområde.

Bergen Tomteselskap. Støyvurdering T3/K1 Endring av reguleringsplan for Arnadalen Terminalområde. Støyvurdering T3/K1 Endring av reguleringsplan for Arnadalen Terminalområde. Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 STØYGRENSER... 1 2.1 Gjeldende reguleringsbestemmelser... 1 2.2 Støyretningslinjen TA-506... 1

Detaljer

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter RAPPORT Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter OPPDRAGSGIVER Nyhavn Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 13. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615909-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

1. INNLEDNING FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER BEREGNINGSGRUNNLAG Beregningsmetode Driftssituasjon...

1. INNLEDNING FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER BEREGNINGSGRUNNLAG Beregningsmetode Driftssituasjon... HYTTATIPPEN, STØYVURDERINGER Side : 2 av 9 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER...3 3. BEREGNINGSGRUNNLAG...4 3.1 Beregningsmetode... 4 3.2 Driftssituasjon... 4 4. BEREGNINGSRESULTATER...7

Detaljer

John Myrvang AS. Støy Vestsiden pukkverk. Utgave: 1 Dato: 2013-02-05

John Myrvang AS. Støy Vestsiden pukkverk. Utgave: 1 Dato: 2013-02-05 Støy Vestsiden pukkverk Utgave: 1 Dato: 2013-02-05 Støy Vestsiden pukkverk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy Vestsiden pukkverk Utgave/dato: 1 / 2013-02-05 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 29. mars Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. mars 2012

Oppdragsnr: Dato: 29. mars Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. mars 2012 NOTAT Til: Skanska Norge as v/ Håkon Sunde Utført av: Kontrollert av: Anders Isebakke Arild Brekke Oppdragsnr: 7732-00 Dato: 29. mars 2012 Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. mars 2012 Ullern

Detaljer

Nesset kommune. Haramsmarka - Støyutredning -Rapport

Nesset kommune. Haramsmarka - Støyutredning -Rapport Haramsmarka - Støyutredning -Rapport Utgave: 1 Dato: 01.07.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Haramsmarka - Støyutredning -Rapport Utgave/dato: 1/ 01.07.2016 Filnavn: Haramsmarka

Detaljer

STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune

STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune STØYVURDERING Byggefelt Hersjømoen - Ullersmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.07.2017 På forespørsel fra Norgeshus ingeniør- og arkitektkontot

Detaljer

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros.

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros. Støyberegninger Håneset hyttefelt i Røros kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Stine Ringnes Prosjekt nr:

Detaljer

Sjetnan Nedre B7 og B8 Støyutredning - Rapport

Sjetnan Nedre B7 og B8 Støyutredning - Rapport Veidekke, OBOS Nye Hjem Sjetnan Nedre B7 og B8 Støyutredning - Rapport Dato: 19.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato: Filnavn: Arkiv ID Oppdrag: Oppdragsleder: Avdeling:

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord.

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Kilde Akustikk AS Rapport 3829-1 Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Beregning av vegtrafikkstøy på utearealer og fasader. for Arealprosjektering AS mars 07 Rapport 3829-1 14 sider Bergen Versjon Vår

Detaljer

1 Innledning Regelverk Retningslinje T-1442/ Forutsetninger og metode Generelt Trafikktall...

1 Innledning Regelverk Retningslinje T-1442/ Forutsetninger og metode Generelt Trafikktall... Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-17 Skrevet av: Stian Ruud Vaktdal Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam 7B STØY OG LUFT VINTERBRO LOGISTIKKPARK INNHOLD

Detaljer

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5754-1 Apalen Sør Beregning av veitrafikkstøy for Riss Landskap AS april 11 Rapport 5754-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-04-08 1 33208/20003788/D1103192.doc

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

STØYBEREGNINGER FOR SJØKANTEN SENTER - PER STRAND EIENDOM AS

STØYBEREGNINGER FOR SJØKANTEN SENTER - PER STRAND EIENDOM AS Oppdragsgiver: Coop Nord BA Oppdrag: 532915 KU trafikk og støy for Sjøkanten senter / Per Strand Eiendom AS Del: Dato: 2013-07-03 Skrevet av: Halvor Berulfsen Kvalitetskontroll: Stian Ruud Vaktdal STØYBEREGNINGER

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer