Daglig leder har ordet 3. Dette er NOFI 4. Om selskapene i konsernet 8. Utdrag av NOFI-historien 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder har ordet 3. Dette er NOFI 4. Om selskapene i konsernet 8. Utdrag av NOFI-historien 10"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Daglig leder har ordet 3 Dette er NOFI 4 Om selskapene i konsernet 8 Utdrag av NOFI-historien 10 «Lekkasje i vann og avløpssystemer medfører store samfunnskostnader» 14 Forretningsområdene i konsernet 20 Regnskap 26 Revisjonsberetning 30 Design Tank Design Tromsø AS Omslagsfoto Johan Wildhagen Norges sjømatråd Trykk Fagtrykk Idé AS

3 DAGLIG LEDER HAR ORDET En spennende fremtid i mulighetenes landsdel! Basert på naturgitte fordeler, bærekraftig utvikling og kunnskap om landsdelens utfordringer. Torgrim Rørtveit Daglig leder Det er mange indikasjoner på at Nord-Norge har en spennende tid foran seg. I sterk kontrast til resten av Europa er våre utfordringer i all hovedsak utstyrt med positivt fortegn. Innenfor NOFI sine hovedsatsningsområder (fiskeri, havbruk og olje/gass) forventes det en vekst i landsdelen i årene fremover, som vil gi mange spennende muligheter. Felles for disse vekstområdene er at de bygger på en bærekraftig forvaltning av naturressurser, og at en vekst ikke skal ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Sett fra vårt ståsted, som leverandør av utstyr og løsninger til alle disse næringene, er mulighetene mange og ikke minst veldig interessante. Vårt mål i årene fremover er å være i fremste rekke innenfor alle disse feltene. Vi vil at vår samlede kompetanse benyttes på en god måte, og at spennende synergier mellom de ulike forretningsområdene skapes. Vi ser mange fellestrekk mellom olje/gassnæringen og fiskeri- og havbruksnæringen. Innenfor oljevern har NOFI vært en internasjonal aktør i mange år og har arbeidet i henhold til de strenge krav som stilles til leverandørindustrien. De siste årene har havbruksnæringens krav til leverandørindustrien blitt mer lik olje/gassnæringen, blant annet gjennom krav til sertifisering av produkter, sertifisering av leverandører og krav til dokumentasjon. Dette er nok en utvikling som kommer til å fortsette, også i årene fremover. Det er derfor viktig at leverandørindustrien i Nord-Norge sørger for å være kvalifisert i henhold til de krav som kunder og myndigheter til en hver tid har. NOFI er i dag sertifisert og akkreditert som leverandør innenfor en rekke områder, og har i tillegg som mål å være sertifisert i henhold til ISO-9001:2008 innen utgangen av Vi som arbeider i NOFI vil gjøre det vi kan for at både olje/gassnæringen og fiskeri- /havbruksnæringen skal få produkter og løsninger som er tilpasset de utfordringer disse næringene har fremover, og spesielt vil vårt fokus være rettet mot de utfordringer som vår landsdel har å by på. I 35 år har NOFI vært en sentral leverandør til næringer som på ulike måter høster av havet. For oss er det av avgjørende betydning at kysten forblir «ren og levende». Når det gjelder vår eksportrettede virksomhet har vi stor tro på at våre produkter og tjenester fortsatt vil bli etterspurt i tiden som kommer. Til tross for økonomisk turbulens flere steder i verden, opplever vårt datterselskap AllMaritim stor etterspørsel av spesialprodukter innenfor oljevern. De nevnte positive utfordringene vi har i vår landsdel gir oss et fantastisk godt utgangspunkt for stadig å forbedre våre produkter og tjenester. God og bærekraftig aktivitet på våre hjemmemarkeder, samt forutsigbare rammebetingelser, gjør oss enda bedre rustet til å konkurrere på våre eksportmarkeder. «Vårt mål er å skape produkter og tjenester som er med å bidra til en ren og levende kyst, der det kan høstes av havet på en lønnsom, fremtidsrettet og bærekraftig måte.» NOFI ÅRSRAPPORT

4 DETTE ER NOFI Dette er NOFI-konsernet Gjennom 35 år har NOFI-konsernet levert innovative løsninger i et voksende marked. Utviklingsprosessene i NOFI er ofte styrt av et tett samarbeid med våre kunder og markeder. Disse gode prosessene har ført til en rekke nye spesialprodukter og tjenester, og en unik produktkompetanse innenfor de markeds- og produktområdene vi retter oss mot. De siste årene har vi opplevd en god vekst innenfor flere av våre kjerneområder, og driver i dag en økonomisk sunn virksomhet som evner å dra nytte av, samt videreutvikle de ulike selskapenes kompetanse og ikke minst de ansattes faglige ressurser. Konsernet har i 2012 sysselsatt 90 årsverk, mens vi i 2011 hadde 74 årsverk. Selskapet har lokale eiere. Hovedmål NOFI skal til enhver tid søke å utnytte sin kjernekompetanse på en slik måte at vi kan oppnå ytterligere vekst. VISJON NOFI et maritimt teknologiselskap med verden som marked NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit Holding AS (51 %) Martin Davidsen (16 %) Casper AS (16 %) Dag Nilsen (10 %) Olav Småbakk (7 %) NOFI Tromsø AS (100 %) AllMaritim AS (51,24 %) NOFI Oppdrettservice AS (51 %) 4 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse, miljø og sikkerhet Som IA-Bedrift er det aller viktigste for oss å vise til konkrete handlinger og resultater knyttet til de mål og visjoner vi har satt oss. Vår visjon er å være en bedrift som gjennom fokus på trivsel og arbeidsglede skaper en trygg og spennende arbeidsplass! NOFI skal være en bedrift som gir plass til alle som vil og kan arbeide hos oss! Hvordan viser vi det i handlinger? Vi liker å gi tillit til ansatte som vil ta ansvar. Vi har en bevisst «breddetekning» når vi rekrutterer nye medarbeidere. Vi har flere personer som har startet sin NOFI-karriere gjennom arbeidsmarkedstiltak og som etter endt tiltaksperiode har fått tilbud om fast ansettelse. Ansatte som er sykemeldt har vi tett kontakt med og vi følger opp for å tilrettelegge en snarest mulig tilbakekomst til arbeidsplassen, enten til sin ordinære stilling eller til annet tilpasset arbeid. Ansatte som nærmer seg pensjonsalder får, dersom de ønsker det, tilrettelagt slik at de kan arbeide videre i NOFI i henhold til sine ønsker og sin kapasitet. Vi skal være en bedrift som gjennomfører små og store sosiale tiltak som de ansatte setter pris på. Får vi resultater? Vi har få problemer med å få ansatte til å ta ansvar for at NOFI skal være en spennende bedrift å jobbe i. Vi klarer, i et stramt arbeidsmarked, å rekruttere flotte personer til de stillinger vi har ledige. Flere av våre pensjonister velger å stå lengere i arbeid når arbeidstid blir tilrettelagt individuelt. Sykefraværet har blitt redusert betraktelig de siste årene og vi har dedikerte personer som følger opp de som er sykemeldt i alle faser. Vi har en meget stabil arbeidsstokk og er veldig fornøyd med at veldig få slutter i NOFI Vi er stolt over at Idebanken i NAV ønsker å lage en reportasje om NOFI, som et eksempel på hvordan inkluderende arbeidsliv kan fungere i praksis. NOFI ÅRSRAPPORT

6 PRESENTASJON AV STYRET Presentasjon av styret EIRIK FOSLAND Styreleder (siden 2002) Eirik er til daglig administrerende direktør i Tromstrygd Sjøforsikring som er et spesialselskap innen sjøforsikring og forsikrer primært fiskebåter, utstyr, fangst og mannskap. Eirik kom inn som styremedlem i NOFI i 2000 og overtok som styreleder to år senere. Eirik snart 40 års fartstid innen forsikringsbransjen. Eirik har også andre styreoppgaver i selskaper NOFI har interesser i. JOHAN-PETTER BARLINDHAUG Styremedlem (siden 2004) Johan Petter har etablert Nord-Norges største konsultasjons-, utviklings- og ingeniørselskaper samt flere mindre industriselskaper i landsdelen. Han er nasjonal ekspert på de nordlige strøk, og står også bak flere konsekvensanalyser i skjæringspunktet mellom fisk, sjøtransport og olje og gass. Johan Petter er Professor II ved Universitetet i Bodø og innehar flere styreverv, blant annet er han styreleder i North Energy ASA. ASBJØRN RØRTVEIT Styremedlem (siden 2002) Asbjørn har vokst opp med NOFI og jobbet i løpet av ungdomstiden i alle deler av produksjonen. Han har også jobbet i administrasjonen som prosjektleder og senere økonomi- og markedssjef, men valgte i 2005 å starte på doktorgradsprogram i markedsføring ved Norges Fiskerihøgskole. Han disputerte for PhD. graden juni 2010, og jobber nå som Konsumentanalytiker i Norges sjømatråd. MARTIN DAVIDSEN Styremedlem (siden 1982) Er eksportsjef i fiskeriavdelingen med hovedansvar for vår satsning i Russland. Martin har vært med NOFI helt fra starten i 1978 og var en svært sentral aktør da lokale eiere overtok NOFI Tromsø i I tillegg til å arbeide med salg er Martin den som utvikler og tegner våre bunntråler. Martin har lang erfaring fra trål og har reist mange turer i både nordområdene og Sør Amerika. 6 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

7 PRESENTASJON AV STYRET DAG NILSEN Styremedlem (siden 2002) Dag har vært utviklingssjef i NOFI siden Dag er oppfinneren av- og prosjektleder for et stort antall produktutviklingsprosesser, inkludert NOFI Current Buster-teknologien. Han har flere års erfaring knyttet til utformingen av oljeplattformene i Nordsjøen for store oljeselskaper. Dag har tidligere bl.a. jobbet som seniorkonsulent innen pålitelighet og sikkerhetsteknikk (Scandpower) og som sikkerhetsingeniør (Aker Engineering). OLAV SMÅBAKK Styremedlem (siden 1997) Olav startet i NOFI i 1988 som nyutdannet ingeniør. Han har vært sentral i etableringen av selskapets oljevernsatsing og er avdelingsleder for Olje- og Gassavdelingen. Olav er også sentral i organisering og ledelse av en rekke prosjekter og nye satsninger innenfor de ulike forretningsområdene NOFI engasjerer seg i. I tillegg er han daglig leders stedfortreder. JOHNNY CASPERSEN Styremedlem (siden 2012) Er fisker, og har fiskeskipperutdannelse fra Har frem til 2007 eid og drevet fiskebåter i ulike størrelser, og forskjellige fiskerier. Er i dag daglig leder i et investeringsselskap. Har en del styreverv og bla. Styremedlem i Nergård Havfiske fra Ble også valgt til styreleder i Norges Råfisklag fra i år, har vært styremedlem der fra ANDERS LARSSON Styremedlem (siden 2012) Ansattes representant i styret. Ansatt i NOFI siden 2007 som utviklingsingeniør. Utdannet Siv.ing maskin/produktutvikling fra NTNU. Har de 2 siste årene vært med å forbedre/utvikle produksjonen av oljevernavdelingen. Påtroppende produksjonssjef for NOFI. NOFI ÅRSRAPPORT

8 OM SELSKAPENE I KONSERNET Om selskapene i konsernet NOFI TROMSØ AS (100 %) Hovedmarkedsområdene til NOFI Tromsø er i stor grad havbruksnæringen, fiskerinæringen, samt levering av oljevernutstyr. NOFIs plassering nord for Polarsirkelen har gitt oss utstrakt kompetanse i å utvikle utstyr tilpasset et røft arktisk klima. NOFI har som mål å kunne tilby produkter og tjenester som gir unike fordeler for våre kunder. Som et viktig ledd i prosessen står FoU, hvor vi aktivt, grundig og systematisk arbeider for å finne ny viten og kunnskap. NOFI har presentert flere «New to the world»-produkter og har en rekke patenter og varemerker. NOFIs kjernekompetanse er bygget rundt kunnskap om materialer som tauverk, nett, polyetylen-plast og plastbelagt duk. Vi utvikler unike produkter hvor disse materialene kombineres. NOFI utvikler og produserer oljelenseteknologi i verdensklasse og har et produktspekter som dekker de fleste bruksområder innenfor oljevern. NOFI er leverandør av redskap og utstyr til trål- og kystfiskeflåten. NOFI har lang erfaring med utvikling av redskaper for en effektiv og bærekraftig fiskerinæring. Til havbruksnæringen leverer vi produkter og tjenester, utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Gjennom flere år har NOFI bevisst satset på kompetanseoppbygging innenfor havbruk. Det har gitt oss en enda bedre forståelse for kundenes utfordringer når nye produkter skal utvikles og produseres. I tillegg til egenproduserte produkter har vi et stort utvalg av arbeidsklær og verneutstyr. NOFI satser også her på kvalitetsprodukter og har en bredde i sortimentet som dekker både yrke- og fritidssegmentet. Hos oss møter kundene våre personer med høy kompetanse om de produktene vi tilbyr. Foruten arbeidsklær og verneutstyr er fiskeredskaper og båtutstyr NOFI-butikkens hovedprodukter. NOFI Tromsø AS omsatte for 99,3 millioner i 2012 og hadde et resultat før skatt på 6,8 millioner. 8 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

9 OM SELSKAPENE I KONSERNET ALLMARITIM AS (51,24 %) NOFI OPPDRETTSERVICE AS (51 %) AllMaritim AS er en ledende leverandør av oljevernprodukter og har vært engasjert i salg og markedsføring av oljevernprodukter siden I dag er AllMaritim anerkjent i mer enn 30 land som leverandør av skreddersydde løsninger av oljevernberedskap, til fordel for sine kunder og for miljøet. I tillegg til NOFI Tromsø AS som produserer oljelenser, er Noren Bergen AS som produserer oljeopptakere og lensetromler en viktig samarbeidspartner for AllMaritim. I år har AllMaritim jubileum og feirer leveranser av miljøprodukter som presterer gjennom 25 år. AllMaritim satte omsetningsrekord i Selskapets kontinuerlig fokus på nøkkelkunder over hele verden har gitt resultater, og etablerte i 2012 rammekontrakter med AMSA (Australian Maritime Safety Authority) i Australia for levering av containeriserte NOFI Current Bustere, samt rammekontrakt for levering av NORMAR 250TI Offshore Skimmere (pumper) til EMSA (European Maritime Safety Agency). De første NOFI Current Busterne og Normar skimmerne ble levert i 2012 i hht. disse avtalene. NOFI oppdrettservice AS tilbyr service- og vedlikeholdstjenester til havbruksnæringen, hovedsakelig knyttet til vask, service, impregnering og lagring av oppdrettsnøter. Selskapet har gjort store investeringer i maskiner og utstyr og fremstår som en moderne, miljøriktig og effektiv servicestasjon. Selskapet hadde sitt første hele driftsår i NOFI Oppdrettservice er kommet godt i gang og har fått en fin mottakelse i markedet. Selskapet sysselsetter 6 årsverk, og er et viktig bidrag til arbeidsplasser i lokalsamfunnet. NOFI Oppdrettservice AS omsatte for 13,2 millioner kroner i 2012, og hadde et resultat før skatt rundt 0. AllMaritim AS omsatte for 145,8 millioner kroner i 2012, og hadde et resultat før skatt på 17,1 millioner. NOFI ÅRSRAPPORT

10 HISTORIKK Trond Rørtveit Utdrag av NOFI-historien Takk til Jan Allers som, med god hjelp fra Bergen byarkiv, har gitt oss historien i anledning NOFI Tromsø AS sitt 35-årsjubileum. Bakgrunn På 1960-tallet var det 5 familieeide fiskeredskapsprodusenter i Bergen. Alle de fem bedriftene hadde røtter tilbake til 1800-tallet. Konkurransen hadde vært hard over mange tiår og det var lite vennskap mellom familiene. En svært positiv markedsutvikling førte til at eierne mot slutten av 1960-årene begynte på samtaler om et mulig samarbeid på det norske markedet. Det første møtet mellom de 5 eierne ble avholdt Forhandlingene var ikke enkle, men lykkes, og fusjonen til selskapet Norsk Fiskeredskapsindustri AS ble et faktum etter 2 års forhandlinger, den 6. mars Selskapets løpende drift Markedet var i de første årene etter fusjonen rimelig bra, både nasjonalt og internasjonalt. Det er imidlertid liten tvil om at effekten av fusjonen ikke ble som forventet. Markedsforståelse, spesielt markedsinnsats og lederkompetanse ble i liten grad tatt med i fusjonsforhandlingene og vedtaket om fusjon. I perioden satset NOFI Bergen kraftig ved å etablere 7 servicestasjoner, noen med not- og trålloft, fra Egersund i syd til Berlevåg i Nord. NOFI Tromsø AS så dagens lys i Trond Rørtveit, som drev et wireagentur for Stål og Tau AS, ble ansatt som Disponent i Tromsø. NOFI Tromsø hadde i 1979 den høyeste omsetningen av datterselskapene. Utover denne satsningen så man også behovet for å satse på helt andre utviklingsmuligheter, og en egen industriavdeling ble etablert på Askøy. 10 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

11 HISTORIKK Sommeren 1976 ble hovedkontoret i Bergen kontaktet av gründeren og Reine-væringen Bjørn Bendigtsen (eier av BENNEX AS i Bergen). Han mente at NOFI med solid kunnskap om havets krefter, burde kunne produsere en havgående oljelense slik Stortinget hadde stilt krav om. NOFI Bergen tok utfordringen. Et Utviklingsbudsjett på kr. 150 ble godkjent og en prototyp produsert og modifisert en rekke ganger. Den første NOFI-lensen ble en av verdens første havgående oljelenser, kanskje den første. Da den ble prøve slept vest av Øygarden tidlig i 1977 for MOBIL Oil og STATOIL, hadde NOFI investert nesten kr. 1 mill. i utviklingen. Oljeselskapene hadde kalt inn spesialister fra SINTEF for å overvåke testen. SINTEF var knapt halvfornøyet med produktet. Dette var imidlertid glemt den 23. april Telefonen ringte godt over midnatt hos Jan Allers. Det var Kjell Tendenes fra Phillips som etterlyste prototypen. Det «blåste olje» på Ekofisk Bravo plattformen. Prototypen lå på et av NOFIs lager. Denne ble brakt ut på Skoltegrunnskaien og kl lastet om bord i et supply-skip med flere NOFI «spesialister» om bord. Da været løyet såpass at man var innenfor Stortingets operasjonskrav, ble utstyret sjøsatt, og spenningen var til å ta og føle på. I juni 1980 startet nedbemanning, omstrukturering og nedleggelse av flere avdelinger og datterselskaper. I tillegg blir flere permittert. Det konstateres at «NOFI er i en vanskelig økonomisk situasjon». Datterselskapet i Tromsø hadde i samme periode en brukbar utvikling innenfor trålredskaper og i 1981 utnevnes Trond Rørtveit som NOFI-gruppens ressursperson for Trål. NOFI Bergen AS slås konkurs i november 1982 tar med seg datterselskapene i konkursen Trond Rørtveit i Tromsø og Jan Allers i BENNEX diskuterer hvordan NOFI Tromsøs aktiva kan kjøpes av boet og hvordan man kan overta produksjonsrettighetene til NOFI-lensen. Trond og Jan forhandler med bobestyrer i Bergen, og bobestyrer aksepterer at NOFI Tromsø AS, med nye eiere får overta rettighetene til produksjon av NOFI lensen til en akseptabel pris! I januar 1983 sitter Trond og Jan hos innkjøpssjefen i STATOIL og forhandler frem den første lensekontrakten på NOFI X-FL 11 på 3000m! Stafettpinnen er overlevert og det nye «eventyret» er i gang! Mens de andre lensene (tilsammen ca. 5250m!) som lå på sjøen, etter hvert revnet eller fikk værskader, viste det seg til alles glede, og kanskje også overraskelse, at NOFI KL-8D lensen funket så bra at Operasjonsleder Kjell Tendenes utbasunerte på radio over hele Nordsjøen at «denne lensen fungerer jo utmerket i liten kuling!». Suksessen var et faktum. Vår Miljøvernminister, Gro Harlem Brundtland, konstaterte under et intervju på CNN at Norge hadde verdens beste oljevernutstyr. For NOFI Bergen går det langsomt utforbakke Allerede mot slutten av 70-tallet var der klare tegn til at etterspørselen etter fiskeredskaper var synkende. Advarslene ble nok forstått, men noen konsekvenser m.h.t reduksjoner i maskinparken og nedbemanning fikk det ikke. Omsetningen var synkende og til slutt var det ingen vei utenom! NOFI ÅRSRAPPORT

12 HISTORIKK Hvordan det hele startet Herleif Buschmann I november 1982 ble Trond Rørtveit innkalt til styremøte hos NOFI AS Bergen. Da han kom tilbake fortalte han at NOFI AS hadde besluttet og erklære oppbud. Trond startet omgående forhandlinger med bobestyreren for at NOFI Tromsø AS skulle kunne fortsette driften. Hovedprioriteten hans i starten var å prøve og skaffe kapital for å overta datterselskapet NOFI Tromsø AS. Han fortalte at hvis han fikk med seg meg (Herleif) og Martin med på laget så ønsket han å prøve og overta sammen med oss. Jeg hadde nettopp bygd nytt hus i Hamna (flyttet inn våren 1981), og var avhengig av å ha jobb. Men til alt hell var jeg i ferd med å selge et hus jeg eide på Myre. Så på bakgrunn av dette sa jeg ja med en gang. Martin sa også ja til å skaffe kapital til veie, og bli med. I tillegg til Martin og meg, snakket Trond også med Gunnar Jakobsen som nettopp var gått av som banksjef for Tromsøysund sparebank om han ønsket å være med på en liten aksjepost. Han kunne også legge inn et godt ord for oss i banken for å få finansiering slik at vi kunne kjøpe varelager og overta kassakreditten. Jeg kontaktet min bank som var Fiskernes Bank i Tromsø og etter å skaffet til veie garantier fra kjøper av huset og Øksnes sparebank fikk jeg lån i banken til å kjøpe min post i NOFI. Ting skjedde raskt, og i løpet av Januar 1983 var finansieringen i orden og vi kunne kjøpe Tromsø-avdelingen av selskapet og varelager fra konkursboet i Bergen. Vi fikk dessuten i tillegg lister over varer fra konkursboet som lå i Bergen med kostpriser som vi kunne by på. Vi kjøpte hele partier på aktuelle varer som vi mente var salgbar for oss, og fikk en god rabatt på kostprisen fra listen. Dermed hadde vi tilgang på rikelig med varer vi kunne selge med god fortjeneste inntil vi fikk i gang egen innkjøp og innkjøpsavtaler med leverandører. Bergeton Skallebø på Skjervøy tok etter hvert kontakt med oss for å høre om også det kunne bli en løsning for NOFI på Skjervøy. Han hadde ikke selv mulighet til å kjøpe NOFI Skjervøy AS, og på det tidspunktet så det ut til at Refa kom til å kjøpe NOFI Skjervøy AS. Han ville helst fortsette i NOFI-systemet, og helst arbeide på Skjervøy hvis det var mulig å få til. Bergeton hadde sett på anlegget til brødrene Henriksen som lå ved siden NOFI Skjervøy og vi diskuterte på bakgrunn av dette en løsning med en egen avdeling der. Trond reiste til Skjervøy og de forhandlet med Brødrene Henriksen om en avtale som gikk ut på å leie deres brygge og gjøre den om til bøteri for not, oppdrettsposer og annet som det kunne passe for NOFI å produsere der. Det ble rigget til med skinne i taket i andre etg., og Bergeton fikk kjøpt et par brukte notblokker for å ta imot not for reparasjon. Det ble etter en del forhandlinger og diskusjoner opprettet en avdeling av NOFI Tromsø AS på Skjervøy, og Bergeton fikk da kjøpe 10 % av Trond sine 50 % aksjer. NOFI TIDSLINJE 1978: 1982: 1994: 1994: , 35 år Etablering av NOFI Tromsø AS Morselskap i Bergen konkurs Oppretter salgskontor i Murmansk Starter utvikling av Current Busterteknologien 12 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

13 HISTORIKK Om vår satsing i Russland Martin Davidsen NOFI leverte torsketrål til russiske trålere på hele 80-tallet. Dette var båter som leverte fangsten til Findus i Hammerfest. Alt av fakturering gikk via Findus. I 1990 levert vi den første reketrålen til Russland. Det var til «Medvedsygorsk» fra Arkhangelsk, kaptein Juri Prokudin. Min første tur til Russland var i slutten av august Det var en todager-tur til Murmansk som var i regi av flere banker og næringslivet i Tromsø. Vi reiste med hurtigruten «Midnattsol» til Murmansk, tilbake med buss. Turen var veldig interessant, og det var på denne turen de første tanker om en satsing på Russland kom. Først høsten 1992 og vinteren 1993 kartla vi alle trålrederiene i Murmansk og Arkhangelsk. Det ble mange og lange turer før vi kunne evaluere hvem vi ville satse på. Vi måtte ha både tålmodighet og vise ydmykhet før vi fikk den gode kontakten som vi ønsket. Salget til Russland var på topp i perioden 1993 til Det var blant annet fordi rister i torsketrål ble innført. NOFI var en av to bedrifter i Norge som hadde lov og produsere den første type risten, SORT-X. Mange russiske trålere levert fersk fangst til Dåva AS, som hadde anlegg både i Dåfjord og Vannavalen. Det var enukers-turer, og båtene kom som regel til Tromsø for å bunkre etter hver tur. Det har skjedd mye siden første besøk i Russland. Det har vært strukturering i Russland også, så flåten er en brøkdel av det den engang var. Mange rederier der er oppløst, og store rederier sammenslått som igjen betyr at på innkjøpssiden blir det et større prispress. Vi har fremdeles kunder fra de første besøkene, som vi leverer til i dag. Vi opprettet kontor i Murmansk I dag er det russiske marked det viktigste fiskerimarkedet for NOFI. Om det norske markedet På det norske marked var NOFI i 1978 en liten leverandør. Det var ikke noe reketrål-produksjon, bare noe reparasjon av fjordtrål. Torsketråler som var brukt, var typen Granton og Alfredo. De var ikke produsert i NOFI, men var kjøpt fra Euronet og Cosalt England. Den største produksjonen av nett var av torsketrålsekker. Vi monterte gir, spleiset sveiper etc. Fra 1979 startet vi å produsere reketrål for den havgående flåten. Det gikk mye på typen Sputnik og Campelen 1800 Super. Det er levert til mange Færøyske båter, både Sputnik og Campelen 1800# Super. I 1982 konstruerte NOFI Tromsø en ny type reketrål kalt NOFI Super. Den ble laget i størrelse 1600# til 3000#. Den ble en stor suksess, den ble solgt til midten på 90-tallet. Det var over 40 båter som brukte NOFI Super på det meste. Vi leverte også mange store NOFI Super reketråler i perioden til Canadiske rederi. Salget til Canada gikk igjennom AS Hafi i Bergen. I dag produser vi reketrål kalt Atlantic i størrelse 2200# 3000#, det er tråler som fisker godt, og kundene er veldig fornøyd med dem. Men rekefisket i Norge er på et lavt nivå, kun to trålere fisker hele året. Vi produserer alt av torsketrål som vi selger i dag. Av tråler og sekker som blir produsert går 95 % til det russiske markedet. 1995: 1998: 2001: 2005: 2009: 2010: 2011: Oppstart av Industriplast Etablering av bøteri i Eidkjosen Lager flyttes til Eidkjosen Åpning av hovedkontor i Eidkjosen Oljesøl i Mexico. NOFI leverer 46 Current Buster + flere ansatte 2. plass i X-Prize i USA Åpner fabrikk på Hansnes NOFI ÅRSRAPPORT

14 DYPDYKK «Lekkasje i vann og avløpssystemer medfører store samfunnskostnader» Samfunnet kan spare enormt ved å sette strengere krav til levetid for nedgravde rørsystemer. Besparelsene kommer hurtig, og er både i rene penger, men også i personhelse, og mindre miljøbelastning. NOFI har kommet langt i utvikling av disse løsningene, der prinsippet bygger på helsveiste forbindelser i ren PE plast. Denne artikkelen omhandler NOFI SPCS, «Solid Pipe and Chamber System». En designfilosofi basert på et integrert rør og kumsystem helsveist i et og samme materiale, termoplast polyetylen. Artikkelen underbygger og omhandler en del sentrale momenter som danner grunnlag for vår satning på markedsområdet vann og avløp. Mye dårlige VA installasjoner. NOFI har over flere år arbeidet med å utvikle en prefabrikkert pumpestasjon i termoplast polyeteylen-pehd (PE). Det ble i sin tid initiert et prosjekt med flere sentrale aktører på VA markedet, blant annet Tromsø Kommune og ITT Flygt AS. NOFI ble kontaktet for å teste ut ideen om det var mulig å konstruere en pumpestasjon i PE. Bakgrunn for dette var at mange eksisterende installasjoner ikke holdt tett, og en oppfattet en rekke standard konstruksjoner i «glassfiber» GUP og betong som lite robuste. Det lekket mye vann både ut og inn i rør og kumsystemene. Vann som lekker inn på avløpsnettet er av en slik størrelse at det påvirker strømutgiftene og påvirker driftsutgiftene for pumping og rensing av avløpsvann i vesentlig grad. Ofte ligger rørsystemene i lavtliggende løse/porøse fyllinger hvor en får inntrenging av sjøvann. Sjøvann er meget korrosivt og angriper metalliske installasjoner i renseanlegg, pumpesystem og lignende. I den senere tid er det i tillegg satt fokus på at forringelse av kumstrukturen (kumveggene) utgjør en risiko for personell som klatrer ned i nedgravde kummer. Det er en fare for at kumvegger kollapser og at omliggende jordmasser raser inn i kummene. Lekke avløpsrør er også en helse- og miljø trussel. En rekke oppslag i media for noen år tilbake satte fokus på tilstanden til nedgravde vann og avløpssystemer i Norge. 14 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

15 DYPDYKK Lekkasjer i vannrør er helsefarlig I Aftenposten 29. januar 2007 ble det referert til Folkehelseinstituttet (FHI) som opplyser at mange eldre vannrør er så dårlige at det lekker forurenset vann inn i ferskvanns-systemet vårt. Disse rørene er ofte laget i asbest og jern og det tæres hull på dem. Alle de store byene har mye av disse rørene installert, eksempelvis halvparten av vannrørene i Oslo. Utette vannrør kan ta inn forurenset utvendig vann når trykket synker innvendig i rørene. Undertykk oppstår eksempelvis når det forsvinner mye vann på en gang. Dette kan skje ved brudd, avstegninger, eller når industri og brannvesen bruker store vannmengder. Vann i grunn kan innholde kloakk da kloakkrør og vannrør ofte ligger i samme grøft og relativt tett inntil hverandre. Gamle kloakkrør er ofte av samme materiale som vannrørene, og også her har mange sprunget lekk. En undersøkelse NORVAR har utført viser at i områder hvor det er påvist undertykk ble det registrert en økning på 40% i form av sykdom, oppkast og diaré. I Aftenpostens nettutgave 24. mai 2010 refereres det også til Folkehelseinstituttet og en folkehelserapport med henvisning til Canada, der % av alle tilfeller av mage- og tarmsykdommer ble knyttet til lekkasje på vann og avløpsrør. Mye vann lekker ut Bergens Tidene skrev den 17 sept at 30% av behandlet drikkevann forsvinner på vei fram til vannspringen. På hjemmesiden til Godt Vann (www.godtvann. no) som er et interkommunalt samarbeid i Glitre kommunene opplyses det at 40-50% av vannet ikke når fram til forbruker. Norsk Vann (www. norskvann.no) opplyser at vi har vannverk med påfølgende km hovedvannledninger, avløpsanlegg og km hovedavløpsrør og overvannledninger. I tillegg kommer private tilknytninger. Utskiftningen går tregt, i perioden 2003 til 2007 lå fornyelsestakten i snitt på 0,55 til 0,85 prosent. Med denne utskiftingstakten vil det ta opp mot 200 år få gjennomført en oppgradering og fornyelse. Etter vår mening kan en betrakte «VA industrien» som den største næringsmiddelprodusenten og miljøaktør. «Rent vann og kontroll med avløp er et samfunns viktigste oppgave, legevitenskapen er en god nummer 2» Odd-Arne Gundersen, Xylem Water Solutions Norge FN har erklært 22. mars til Verdens Vanndag. 1,1 milliarder mennesker har ikke tilgang til nok rent vann, og 2,6 milliarder mangler tilfredsstillende sanitærforhold. Problemer i sjøvannssone NOFI har opp gjennom årene gjennomført en rekke oppdrag med å spesialtilpasse PE-rør inn mot eksempelvis betong og GUP («glassfiber») kummer, eller inn mot andre rørsystemer. Etter vår mening er det nesten umulig å få til en varig og god løsning, spesielt i sjøvannssonen. Hadde kummene vært bygget i PE ville en enkelt kunne sveist røret inn i kumstrukturen. Etter det NOFI erfarer opplever vi at en rekke rør og kum installasjoner for avløpsformål lekker noen få år etter at de tas i bruk selv med dagens teknologi. Vi har også gjennomført reparasjonsoppdrag på relativt nye installasjoner, ned i 1-2 år etter installasjon. Dette kan også skyldes feil montasje og ikke nødvendigvis feil i materialvalg og konstruksjon. Erfaringsmessig burde det vært satt større fokus på konstruksjonsløsninger som i langt større grad oppleves som mer varig og med forventet og dokumentert levetid på over 50 år og gjerne lengere. Rør i PE har vært brukt i rør siden 1960-tallet. Det har vist seg godt egnet i en rekke rørsystemer, også nedgravd i jorden. Levetid på nedgravde PE rør er dokumentert til å være over 100 år forutsatt riktige installasjon og tilfylling. SPCS Med bakgrunn i henvendelsen fra Tromsø Kommune og ITT Flygt ble det iverksatt et utviklingsprosjekt i samarbeid med NOFI. Det ble utarbeidet en designfilosofi som skulle ha som mål å utvikle en prefabrikkert PE-pumpestasjon hvor en kan forvente en levetid på over 50 år. Levetid og dimensjonerende brukstid er begreper som ofte brukes om hverandre og tillegges samme betydning. Den dimensjonerende brukstid er den tiden konstruksjonen forutsettes brukt til det tiltenkte formålet med forventet tilstandskontroll og vedlikehold uten at større NOFI ÅRSRAPPORT

16 DYPDYKK reparasjoner er nødvendig. Videre skulle pumpestasjon ha fokus på sikkerhet, helse og miljø, samt drift og vedlikehold. Hydrauliske betingelser i rør og kum optimaliseres. Pumper er et roterende maskineri med tilhørende elektromotor og vil kreve sine betingelser for optimal drift og vedlikehold. Produktet pumpestasjon kan ses på som en del av en overordnet produktportefølje som kan omtales som nedgravde kummer i PE. Herunder kan nevnes inntakssump, septikkum, slamavskiller, ventilkum, trykkøkningskum, renneløpskum og lignende. I tillegg ble det aktuelt å utvikle et komplett rørsystem i PE innvendig i pumpestasjon. Rørledning inn og ut fra pumpestasjon er ofte i PE og kan sees på som et eget produkt. Etter en del år med produksjon og markedstilpassing av prefabrikkerte pumpestasjoner og integrerte PE rørsystemer innvendig i stasjon og utvendig nedgravd i grøft, utviklet det seg en egen designfilosofi med å bygge et komplett helsveist rør og kum system i PE. Designfilosofien ble etter hvert døpt til «Solid Pipe and Chamber Systems» (SPCS). Flytebrygge i helsveist PE på Svalbard Flytekrager som er en del av merd-systemet til havbruksformål er i all hovedsak laget av samme type PE-rør og med samme type materiale som brukes til VA formål. Disse rørene utsettes for en helt annen kraftpåvirkning enn det som gjelder for et rør som ligger nedgravd i grunnen. Bølger og strøm virker inn på en stor not som henger under flytekragen. Nota er festet til flytekragen med tau, disse overfører krefter fra nota, gjennom flyterørene som igjen overfører krefter til fortøyning og videre ned i ankerliner og inn i grunn via anker eller bergbolter. Disse lastvirkningene påfører rørene bøyemomenter i form av skjærkrefter fra innfestingstau, samt at rørene bøyes over bølgetopper og bølgedaler. Variasjon i lastkondisjoner er gjerne færre, men kreftene er mer variabel enn det en kan se for seg i et nedgravd rørsystem. En typisk lastkondisjon for en flytekrage er en tidevannsdrevet strøm som veksler hver 6 timer, kombinert med en signifikant bølgehøyde på eksempelvis 3 meter (største bølge vil være ca. 6 meter). Denne bølgen vil gi en lastpuls på ca. 6 sekunder. Flytekrager i PE har vært brukt siden 1970-tallet. Det er levert og brukt titusenvis av slike over hele verden, fra polare strøk til tropisk klima med god erfaring. Prinsippskisse for prefabrikkert pumpestasjon PE som byggemateriale PE har i flere tiår også vært et byggemateriale i både båter og flytebrygger. Disse har fått stor anvendelse og bruk da det viser seg at de er robuste, slitesterke, tåler støt og slag samt at de krever lite vedlikehold. Konstruksjonene er i bruk både i polare strøk og langs hele norskekysten. På Svalbard har flytebrygger ved flere anledninger vært frosset inn i isen og også vært utsatt for drivis uten at strukturen har gått til brudd. Flytekrage i mye vind 16 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

17 DYPDYKK Styrkeberegninger på termoplastkontruksjoner Havbruksnæringen er en foregangsnæring med tanke på utvikling og bruk av kraftoverførende termoplastkonstruksjoner. I de senere år er det kommet formelle dokumentasjonskrav til utstyr til havbruksformål. Disse kravene er beskrevet i Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakultur anlegg. Forskriften viser videre til NS9415: Flytende oppdrettsanlegg - krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Vi har kommet relativt langt i arbeidet med å dokumentere en levetid på 20 år. Etter vår erfaring gjenstår en del arbeid med blant annet å utvikle SN-kurver for utmattings-beregninger og akseptkriterier for kjervvirkning (spenningskonsentrasjoner). Dette gjelder både med tanke på virkning av langtidsfordeling av spenningsamplitudene, men også hvordan et lavt antall last sykluser med større spenningsamplituder påvirker materiale og eventuelt leder til sprøbrudd. Utfordring med styrkeberegning av termoplast påvirkes blant annet av at materialet oppfører seg både plastisk, viskøs og elastisk i aktuelle design og brukstemperaturer. Stivhetsmodulen (Esig,) og bruddspenning(fu) er variable både med hensyn på temperatur, tid, belastningsintensitet, og kan også påvirkes av belastningshastighet. Et materialparameter som er imidlertid konstant er lengdeutvidelseskoeffisienten. En viktig del av design av en lang og slank konstruksjon (eksempelvis et rørsystem) er å ta hensyn til lengdeutvidelse og krymp. Normalt gjøres dette ved hjelp av ekspansjonsbokser, belger eller ekspansjonssløyfer som tillater endringer i lengde som en funksjon av endring i temperatur. For nedgravde VA-rørsystemer vil omgivelsestemperaturen variere relativt lite. Dersom installasjon utføres i lave temperaturer om vinteren eller i høye temperaturer om sommeren vil temperaturendringen være høyere i installasjonsfasen. Etter det NOFI erfarer med ekstern prosjektering av nedgravde rørsystemer i PE tas det i liten grad hensyn til dette. En kan se for seg at samspillet med «fleksible» graderte omliggende friksjonsmasser i grøft «låser» røret slik at lengdeutvidelsen begrenses. NOFI jobber med både å utvikle beregningsmodeller samt forsøksmodeller for å måle endringer i rørlengde som funksjon av gravedybde og endring i temperatur. Dette vil være viktig for dimensjonering og verifikasjon av sveiser. Lars-Eric Janson i regi av Borealis har gitt ut boka Plastic Pipes for Water Supply and Sewage Disposal. Boken beskriver en god del om sammenhenger mellom fyllmasser og PE, og viser til forskning 30 år tilbake i tid. Spesielt er det dokumenter hvordan PE-materiale virker sammen med setninger i fyllmasser i rørets radialretning. Det er den sammenheng verdt å merke seg at mye har skjedd med utvikling av nyere PE materialer med forbedrede kvaliteter. Fig. 2 Skisse fra beregning av oppdrift og forankring. Kraftvirkninger på nedgravd kum En viktig innsatsfaktor for å oppnå lang levetid på en konstruksjon er å ha kontroll med krefter og deres virkning på konstruksjon. Kummer med tilhørende rørsystem er eksempelvis utsatt for; jordtrykk, væsketrykk, aksellast fra kjøretøyer, snølast, vindlast, nyttelast, vibrasjoner fra roterende maskineri, sig i grunn, tele og trykkstøt innvendig i rørsystem. Lastvirkningene som er nevnt ovenfor kan være vanskelige å definere i størrelse, retning, varighet i tid og temperatur. Dette er parametere som er variabler i tillegg til at termoplaster har materialegenskaper som er variable innenfor lastvirkningenes temperaturområde, gjerne mellom -20 til + 30 C. For sorte plastkonstruksjoner vil i tillegg også sollys påvirke temperaturen i konstruksjonsmateriale. NOFI ÅRSRAPPORT

18 DYPDYKK I en kompleks produktutviklingsprosess vil styrkeberegninger også være underlagt utvikling og verifikasjon. Lastmodeller og analysemodeller vil forbedres når flere jobber med alternative beregningsmodeller. Materialparameter som er variable kan ved hjelp av tabeller og grafer behandles og utvikles til faste verdier ved en gitt temperatur, tidsvirkning og belastningsintensitet. Prinsippskisse av lastvirkninger på vertikal nedgrav kum Mulig feilkilder i et rørsystem For å oppnå ønsket funksjonalitet på et rørsystem må det eksempelvis integreres en kum for en avstegningsventil og gjerne med integrert overløp for å hindre oppstuvning av kloakk som kan komme opp i sluker i boliger. Dersom en ser på selve rørstrekket som består av et heltrukket fleksibelt rør eller sammensveiset av enkeltrør, viser erfaring forventet levetid på over 100 år. Det er imidlertid i overganger mellom andre detaljer i rørsystemet som erfaringsmessig er en utfordring. En rekke installasjoner utføres i lavtliggende terreng, gjerne i strandsonene og med gravedybde under havnivå, og en kan forvente inntrenging av korrosivt sjøvann rundt rørsystemene. Som beskrevet tidligere vil sjøvann lekke inn i rørsystemer ved utette forbindelser o.l. For sammenføyning av komponenter benyttes det i all hovedsak koblinger i form av muffer med løse pakninger tilpasset en spissende, klemhylser med tilhørende pakninger, eller boltede flenser med mellomliggende pakning. Etter det NOFI erfarer kan det stilles spørsmål til levetiden til enkelte av konstruksjonene som finns i markedet. Utvalget er stort og det er stor variasjon i materialer, noe som også er med på å generere feilkilder. All byggteknisk infrastruktur i form av boliger, næringsbygg, industri, kaianlegg og båter har omfattende elektriske installasjoner. Det er en kjensgjerning at en ofte opplever jordfeil og at strøm da ledes til jord. Dette kan føre til «krypstrømmer» i grunnen som kan ta uforutsette «veier», og som igjen kan være med på akselerere galvanisk korrosjon på metalliske rør, rørforbindelser og utstyr. Kostnader beregnet for hele levetiden (LCC) Prinsipp om å ta hensyn til totale innkjøpsbetingelser, og ikke bare ensidig vektlegging av pris, vil være en viktig faktor for å utvikle et sikker rørsystem. Lov om offentlige anskaffelser må tilpasses, utvikles og brukes slik at beslutningstakere i kommunene får handlerom til å vektlegge viktige innkjøpsfaktorer utover pris. Eksempel på faktorer som kan påvirke kostnader i en LCC-analyse kan være: servicevennlighet, vedlikehold, oppgradering, materialvalg, restverdi, miljø, destruksjon, potensielle feil under installasjon og for eksempel forventet levetid. Dersom en installasjon ikke trenger vedlikehold, ombygging, større reparasjoner og i tillegg har vesentlig lengere levetid vil dette representere store besparelser for samfunnet over tid. Positive egenskaper med PE I forbindelse utviklingen av PE pumpestasjoner og senere SPCS er det definert et sett med egenskaper til PE som kan brukes i positiv argumentasjon for PE som konstruksjonsmateriale. I all hovedsak kan dette beskrives som følger: Robust: En PE konstruksjon oppleves som robust i form av at den tåler støt og slag. Det er et homogent materiale uten overflatesjikt, ingen korrosjon og misfarging. Levetid: PE nedgravd i grunn med rett utført tilfylling har ekstrem lang levetid. Dette gjelder både i strandsonene / brakkvannssone og inne i høyere liggende landområder år er et realistisk anslag på levetid med tanke på materialteknisk nedbrytning. Vi vet blant annet at GUP har et problem med osmose/plastpest i brakkvann. Betong sprekker opp og lekker over tid, samt korrosjon oppstår på armering. 18 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

19 DYPDYKK Støt og slag: PE tåler støt og slag godt. Dette gir en større trygghet mot skader ved transport, omlastninger, håndtering og montasje. Frost og tele: Erfaringer med ekstruderte rør og profilrør viser stor evne til å tåle frost og tele i grunn. Profilrør har god isolasjonsevne og erfaringer viser at en ikke trenger å etterisolere for å hindre kondens og ispåslag innvendig i væskefylte kummer. Spisse steiner: Dersom det skulle være større steiner som er spisse og medfører punktlast på kumveggen vil dette med stor sannsynlighet ikke være noe problem. Renhold og begroing: Tester viser at fett, groe og annet ikke fester seg til PE-overflaten og gir således en kum som er lett å spyle ren. Setninger: PE er et fleksibelt materiale som tåler en viss deformasjon over tid. Korrosjonsfri montasje av utstyr: PE-rør, plater, ventiler og annet som er sveisbart mot kumveggen kan sveises fast. Dette gir montasje som krever liten plass, samt «flush» montasje som er lett å holde rent. Det er helt korrosjonsfritt og vedlikeholdsfritt. Ved demontering kan en skjære opp sveisene. Dette kan gjøres i alle faser av levetiden/brukstiden. Ombygging: En kan relativt enkelt grave opp en eksisterende kum og bygge den om. Materialteknisk forringing er erfaringsmessig av mindre betydning. Det vil være mye enklere å grave opp en underdel som ikke har plasstøpt forankring, og spesielt armert betong. Abrasivitet: PE er et ekstremt godt abrasivt materiale. En væskestrøm med slitende partikler fra innløpet vil ikke slite ned overflaten i kummen. Kjemikaliebestandig: PE er meget motstandsdyktig mot en rekke kjemikalier. Det tåler saltvann, kloakk, brakkvann og H2S godt. Resirkulerbarhet: PE kan smeltes om. Kummen kan bygges om. Energibehovet for resirkulering (omsmelting/ ombearbeiding) er meget lavt. Pumpestasjon er enkel å grave opp ved bruk av fundamentkasse prinsippet. Energibehov: Bearbeiding av PE krever lite energi. Reparasjoner: Enkelt å reparere. Riper og sår sveises enkelt. Enkel montasje: Det er utviklet en egen fundamenteringsteknikk for PE-pumpestasjoner, dette omtales som en fundamentkasse. Dette vil gi vesentlige besparelser i montasjen. Fundamentkassen er demonterbar. Betongen som er fylt inn på stedet vil da være 4 lodd. Sweco har laget en uavhengig rapport som viser at vårt konsept vil forenkle arbeid med hensyn på arbeidsoppgaver, fremdrift, ulemper for tredjeperson og redusere kostnader med montering. Pris: PE er et relativt billig materiale og produksjonsteknisk konkurransedyktig. Helse: Produksjonsvennlig materiale som ikke medfører skader på personell under produksjon av pumpestasjon, installasjon, drift eller utfasing og gjenvinning. Miljø: Lite energikrevende produksjon. Kan tilvirkes med enkelt produksjonsutstyr. Relativt liten vekt og transportvennlig. Ingen farlige materialer, avgir ingen farlige gasser ved forbrenning, og kan brennes i vanlig ovn. PE er resirkulerbart og kan smeltes om til andre produkter med relativt liten energiforbruk. Kummen kan graves opp og omarbeides til annet formål. Vedlikeholdsfritt: PE krever ingen form for vedlikehold utenom normalt ettersyn med tanke på deformasjon, sprekker etc. Samfunnet kan, ved å sette krav om levetid opp mot 100 år for nedgravde rørsystemer spare enormt i fremtiden. Besparelsene kommer hurtig rent økonomisk, og også i form av bedret personhelse og ikke minst mindre miljøbelastning. NOFI er kommet langt i utvikling av disse løsningene, der en viktig faktor er helsveiste forbindelser i ren PE plast uten metall og pakningsmaterialer som i denne sammenhengen raskt forvitrer. Vi oppfordrer flere til å vise interesse for denne problemstillingen, gjerne i form av kritisk mot-argumentasjon, slik at vi i felleskap kan sikre vår evne til å bygge varige tette løsninger som vil gagne samfunnet i generasjoner fremover. NOFI ÅRSRAPPORT

20 FORRETNINGSOMRÅDER Om forretningsområdene i konsernet NOFI BUTIKK kvalitet og kunnskap NOFI-butikken har et stort utvalg av kvalitetsprodukter for yrkes og fritidsbruk. Vi legger stor vekt på at våre ansatte skal ha høy kompetanse om de produktene vi tilbyr. Arbeidsklær, verneutstyr, fiskeredskaper og båtutstyr er våre hovedprodukter. Mange av disse produktene finnes også i vår nettbutikk. FISKERI riktig redskap for effektiv fangst NOFI har lang erfaring med utvikling av redskaper for en effektiv og bærekraftig fiskerinæring. Kombinert med ny teknologi og nye materialer har vi som mål å være en ledende leverandør innen våre markedsområder. Produksjon, hovedlager og hovedkontor er lokalisert i Tromsø. Siden 1994 har vi hatt salgskontor i Murmansk, Russland. Russland og da spesielt Murmansk regionen har vært et viktig marked innenfor fiskeri og vi opplever fremdeles en positiv utvikling i denne regionen. I tillegg til vår satsning på torske- og reketrålflåten som fisker i Barentshavet har NOFI de siste årene valgt å satse mer målrettet mot kystfiskeflåten som fisker med garn, line og juksa. Nettbutikken til NOFI. 20 NOFI ÅRSRAPPORT 2012

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

Leverandørrettet innspillkonferanse 28.oktober, Asker Olav Småbakk, Avdelingsleder olje & gass

Leverandørrettet innspillkonferanse 28.oktober, Asker Olav Småbakk, Avdelingsleder olje & gass Leverandørrettet innspillkonferanse 28.oktober, Asker Olav Småbakk, Avdelingsleder olje & gass INNSPILLKONFERANSE, 28.10., ASKER Takk til Kystverket og utvalget for invitasjonen. Vi setter stor pris på

Detaljer

ArcticPro 2015 Spesialprodukter og løsninger også for arktisk miljø Utviklingssjef Dag Nilsen

ArcticPro 2015 Spesialprodukter og løsninger også for arktisk miljø Utviklingssjef Dag Nilsen ArcticPro 2015 Spesialprodukter og løsninger også for arktisk miljø Utviklingssjef Dag Nilsen FILM NOFI Konsern NOFI Tromsø Eiendom AS - Rørtveit Holding AS (51 %) - Martin Davidsen (16 %) - Casper AS

Detaljer

4 Daglig leder har ordet. 6 nofi-konsernet 8 HMS. 10 Selskapene i konsernet. 11 Markedsområder. 15 Resultatregnskap. 16 Balanse. 19 Revisjonsberetning

4 Daglig leder har ordet. 6 nofi-konsernet 8 HMS. 10 Selskapene i konsernet. 11 Markedsområder. 15 Resultatregnskap. 16 Balanse. 19 Revisjonsberetning ÅRSBERETNING Innhold 4 Daglig leder har ordet 6 nofi-konsernet 8 HMS 10 Selskapene i konsernet 11 Markedsområder 15 Resultatregnskap 16 Balanse 19 Revisjonsberetning midt Dypdykk: Gjenfangst av rømt oppdrettslaks

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi The global Your partner leader in aquaculture technology Helgeland Plast AS Hvem er vi og hva gjør vi Kort historikk og status Grunnlagt som en ny plast avdeling i Helgeland Betongvarefabrikk i 1969 Ordinær

Detaljer

Fig. 1: Flyteramme av polyetylen, 6,4 meter. Dekke i impregnert material (ikke.med i standardleveransen) kan

Fig. 1: Flyteramme av polyetylen, 6,4 meter. Dekke i impregnert material (ikke.med i standardleveransen) kan NOFI FLYTEBRYGGE - ROBUST For tøffe forhold og røff håndtering På utsatte steder vil bølger overføre store krefter fra fortøyning til brygge. NOFI ROBUST har en helsveist ramme av solide polyetylenrør,

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Jan Ståle Bigseth Xylem Norge

Jan Ståle Bigseth Xylem Norge Jan Ståle Bigseth Xylem Norge Hva er viktigst? Driftssikkerhet Utførelse av pumpestasjoner Valgets kvaler? Valg av løsning? Fordeler og ulemper Dykket Tørt med tilløp Tørt med sugehøyde ( Vakumanlegg ).Selvsugende

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

HMR 2012. Nyårsmøtet Radisson SAS Hotel Norge 6. januar 2009

HMR 2012. Nyårsmøtet Radisson SAS Hotel Norge 6. januar 2009 HMR 2012 Nyårsmøtet Radisson SAS Hotel Norge 6. januar 2009 Over 50 år som samarbeidspartner og leverandør til aluminium industrien HMR Group leverer til prosessindustrien komplette systemer for ny anlegg,

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Velkommen Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Elvestadrør 1968 ISOTERM AS 1971 JEBO Industrier 1999 Norske eiere Nordens ledende leverandør av tekniske rørsystemer I over 40 år

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi. TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.no +47 77698033 NARVIK OKTOBER 2010 OLJEVERN - VERN MOT HVA? 1 Småsøl

Detaljer

Industriens problemløser

Industriens problemløser Industriens problemløser Hva kan vi gjøre for din bedrift? Odda Plast AS har eksistert siden 1974, og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av forskjellige typer

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON

PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON TEKNISK INFORMASJON Puptek OGT består av en serie standardiserte avløpspumpestasjoner dimensjonert for 1-2 hus /hytter Pumpestasjonen graves ned i bakken utenfor huset

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

Erfaringsseminar Scandic Hell.

Erfaringsseminar Scandic Hell. www.selstad.no Erfaringsseminar 18.10.2017 Scandic Hell. Hovedkontor Måløy Selstad sitt hovedkontor ligger i Måløy. Her produseres utstyr til fiskeri og oppdrett, samt flåtestasjon og taufabrikk. Fiskeredskap

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Din komplette leverandør av flytebrygger

Din komplette leverandør av flytebrygger www.wee-marine.no Tlf: (+47) 982 18 155 Din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS leverer og monterer flytebrygger, utriggere, pontonger,

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi?

Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? v/ Rådgiver Hallvard Lerøy jr. Det handler om å forvalte ressursene på en måte som gir økt verdiskapning. ette krever markedstenkning kulturendring og positiv holdning

Detaljer

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Anders Anundsen, Stortingsrepresentant FrP, leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Vannforsyning med røtter Vannforsyning diskutert

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet Uponor Ultra Rib 2 Bytt rør tidligst om 100 år Etter drøyt ti år er Uponor

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende Intergrate Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende resin i en støpeform. Våre støpte rister er elastiske, sterke og uten sidestykke i sin

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015 Program og påmelding www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! September 2015 Vi har gleden av å invitere deg til BD s fagseminar 25. 27. november

Detaljer

Miljøseminar for aquakulturnæringa

Miljøseminar for aquakulturnæringa www.selstad.no Miljøseminar for aquakulturnæringa 05.02.2014 Quality Hotel Flørø. Stikkord er miljøgevinst. Not teknologi Lus Rømming Kobber Oppdrett på land, tette anlegg. Not teknologi Nye notlin sorter.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Bærekraftig marin vekst i Region Vest Sund Fjell og Øygarden. Øyvind Blom Blom Fiskeoppdrett AS

Bærekraftig marin vekst i Region Vest Sund Fjell og Øygarden. Øyvind Blom Blom Fiskeoppdrett AS Bærekraftig marin vekst i Region Vest Sund Fjell og Øygarden Øyvind Blom Blom Fiskeoppdrett AS Blom Fiskeoppdrett AS Siden Andreas startet i 1971 har vi lagt «stein på stein» Familiefirma med hovedkontor

Detaljer

HAVBASERT FISKEOPPDRETT

HAVBASERT FISKEOPPDRETT HAVBASERT FISKEOPPDRETT et eksempel på samspill mellom havbruks- og oljeindustrien Manifestasjon Trondheim 8.9.2015 Gunnar Myrebøe Havbasert Fiskeoppdrett - utgangspunkt FNs matvareorganisasjon FAO; -

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden Per Kr. Alstad Okt. 2008 Seminar 7 Er prefab løsningen? Kummer og rør. Overlever betongkummen, eller kommer plast for fullt? Tilgjengelighet, priser og teknologi Krav og standarder Noen betraktninger fra

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg Vannledninger og utvikling siste 40 år Utvikling, fordeler og valg 2015 Vanndager Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene? Materialkvalitet Produksjonsutstyr Strengere standarder og tester Sertifiserte

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Pallestrø i Polyuretan på Alupall

Pallestrø i Polyuretan på Alupall Pallestrø i Polyuretan på Alupall Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vann / SSTT Fagtreff «Gravefrie løsninger i brennpunktet» Gardermoen, 20. oktober 2015 PE-ledninger og strømpeforinger av armert herdeplast: Hva er ringstivhet? Krav til ringstivhet Gunnar Mosevoll,

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer