Nordisk Logistikkbarometer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Logistikkbarometer 2014"

Transkript

1 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer

2 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste fem årene. Sammen slåinger, konkurser og utflytting av produksjon tvinger frem mer rasjonelle logistikkløsninger. Det samme gjør den raskt voksende netthandelen og stadig bedre IT-løsninger. Man må ligge foran for ikke å sakke akterut. Logistikkbarometeret 2014 bekrefter våre antagelser: Kundene ønsker kompetente leverandører, som kan bistå dem i å finne bedre løsninger og styrke deres muligheter for å vokse. Vi er overbevist om at gjennom nære samarbeid kan begge oppnå store fordeler og kostnadsbesparelser. Logistikkbarometeret fokuserer derfor i stor grad på samspillet mellom vareeierne og logistikkleverandørene, men også på resten av forsyningskjeden som våre kunder er en del av. Nordisk Logistikkbarometer 2014 viser utviklingen det siste året innen fire ulike felt; relasjonen mellom vareeier og logistikkleverandør; hvilket fokus vareeiere har på hele forsyningskjeden; i hvilken grad logistikkompetansen er god nok og hvor viktig miljø forhold er for vareeierne. I år har det blant de fire parametrene vært størst fremgang innenfor det vi kaller kjedeeffektiviteten, altså evnen til å se hele verdikjeden under ett og samarbeide med ulike aktører for å finne den beste logistikkløsningen. PostNord tror på å dele informasjon på et tidlig tidspunkt for å sette sammen den mest effektive verdikjeden sammen med kundene. Åpenhet krever tillit. Den bygges gjennom godt arbeid over tid. Den som ikke tar miljøhensyn med i sin forretningsstrategi kommer ikke til å overleve. Vi ser at betalingsviljen for miljøvennlige løsninger øker sakte men sikkert og at parameteren for miljøvennlig logistikk har økt fra 37 til 47 poeng siden Det er også verd å merke seg at bil er det klart foretrukne transportmiddelet. Det betyr at vi må gjøre biltransport mer miljøvennlig, så lenge tog og båt ikke leverer gode nok tjenester. Dette er viktig informasjon for oss som har en klar ambisjon om å ligge i front for kunne tilby kundene lønnsomme og miljøvennlige løsninger. I tillegg har vi bedt våre kunder om å se inn i fremtiden. Det de ser er store endringer i næringslivets struktur og nye produktporteføljer, drevet frem av utenlandske eiere og den teknologiske utviklingen. Vi i PostNord skal hjelpe våre kunder til å møte fremtidens krav! God lesning! Peter Kjaer Jensen Head of PostNord Logistics PostNord AB 2 Nordisk Logistikkbarometer 2014

3 Om undersøkelsen Nordisk Logistikkbarometer 2014 er utviklet av PostNord og bygger på en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av PostNord. Undersøkelsen er foretatt i juni 2014 blant logistikk-, innkjøpsansvarlig eller daglig leder i ulike nordiske bedrifter. Alle respondenter har over 50 millioner NOK i omsetning, seks av ti har over 200 millioner NOK i omsetning, mens syv av ti har over NOK i transportkostnader. Respondentene tilhører hovedsakelig bransjene industri og produksjon (51 prosent) og detaljhandel inkl. agentur og grossistvirksomhet (36 prosent). Rapporten bygger på svar fra 857 logistikkjøpere i Norden. Barometeret er bygd opp rundt fire parametre; relasjon, kjedeeffektivitet, kompetanse og miljøvennlig logistikk. Verdien hver av disse områdene oppnår er basert på en rekke spørsmål innenfor de ulike temaene og gir en indikasjon på hvordan nordiske vareeiere presterer innen hver av de fire områdene. Nordisk Logistikkbarometer 2014 kan hentes ut og leses på Innhold 04 Logistikkbarometeret på to minutter 06 Relasjon mellom vareeier og logistikkleverandør 1 1 Kjedeeffektivitet 16 Kompetanse 20 Miljøvennlig logistikk 24 Forventinger fremover 28 Om PostNord Nordisk Logistikkbarometer

4 Logistikkbarometeret på to minutter Nordiske vareeiere presterer totalt sett bedre innen logistikk i 2014 enn året før. Størst fremgang har norske vareeiere, mens finske har hatt en svak negativ utvikling. Svenske og danske selskaper er mest like hverandre og følger hverandre tettere enn de andre nordiske landene. Bedre samlet logistikkforståelse Logistikkparametrene relasjon, kjedeeffektivitet, logistikkompetanse og miljøvennlig logistikk måles hvert år i Logistikkbarometeret. Kjedeeffektivitet er parameteren der det har vært størst fremgang, fra 62 til 73 poeng (av 100 mulige). Sverige er det eneste landet der parameteren er redusert fra fjoråret. Relasjonsparameteren har også hatt en stor økning på 10 poeng til 71 poeng av 100 mulige. Norge har gjort et kraftig hopp oppover. Logistikkompetanse og Miljøvennlig logistikk er tilnærmet uendret fra i fjor og ligger på henholdsvis 66 og 47 poeng. Poeng av 100 mulige Relasjon mellom aktørene Kjedeeffektivitet Kompetanse hos vareeierne Miljøvennlig logistikk Gjennomsnitt Partnerskap er viktig for å bli konkurransedyktig Tette relasjoner er viktig for å kunne utvikle effektive logistikkløsninger. 79 prosent av vareeierne mener at utvikling av partnerskap er avgjørende for å bli mer konkurransedyktig. 42 prosent ser på hovedleverandøren av logistikk som en partner, en økning på 7 prosentpoeng fra fjoråret. Kun i Finland er det en hovedvekt blant vareeierne som vurderer forholdet til sin viktigste logistikkforbindelse som et partnerskap (60 prosent). For å kunne se på logistikkleverandøren som en partner, er det en forutsetning at vareeier opplever logistikkleverandøren som kompetent. Bare 53 prosent føler at den viktigste logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder innen logistikk. 32 prosent benytter logistikkleverandøren som en ressurs for å finne effektiviseringsområder innenfor virksomheten, mens 41 prosent gjør det delvis. Verdikjeden knyttes tettere sammen/ Mer åpenhet i verdikjeden Flere nordiske vareeiere har sett verdien i å koble verdikjeden tettere sammen. 76 prosent tror tettere samarbeid i verdikjeden er avgjørende for å bli mer konkurransedyktig i femtiden, og 72 prosent mener åpenhet og deling av informasjon legger forholdene til rette for å få et konkurransefortrinn. Undersøkelsen viser at nordiske vareeiere deler informasjon i større grad enn tidligere år og de oppnår høyere skår på parameteren for kjedeeffektivitet. Parameteren har økt med 11 poeng på ett år og ligger nå på 73 poeng av 100 mulige. 64 prosent har opplevd å bli satt i kontakt med logistikkleverandørens kunder for å dele erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse. 4 Nordisk Logistikkbarometer 2014

5 Måling er blitt viktigere for å ha god kontroll Andelen som måler og følger opp leveringskvaliteten har økt fra 56 prosent til 71 prosent. 93 prosent mener at leveringskvalitet er den viktigste parameteren ved valg av leverandør. Det er derfor naturlig at flere vareeiere har innsett verdien i å måle og følge opp dette måltallet. Flere nordiske vareeiere måler logistikkostnadene enn tidligere. I forhold til barometeret i 2013 der 67 prosent fulgte opp dette måltallet har andelen i år økt til 78 prosent. Høyere utdanning gir bedre styring 72 prosent mener at kompetanseutvikling gjennom utdannelse er viktig for å bli mer konkurransedyktig. Bare 36 prosent av de logistikkansvarlige har utdanning på masternivå. 86 prosent av nordiske vareeiere der logistikkansvarlig har utdanning på master nivå har kontroll på påløpte logistikkost nader, mot snittet på 78 prosent. Det samme gjel der måling av leveringskvalitet. 86 prosent av de med mastergrad mot gjennomsnittet på 71 prosent måler leveringskvaliteten. Svenske logistikkleverandører er mest attraktive Svenske logistikkleverandører anses av nordiske vareeiere som de mest attraktive. Både når det gjelder fremtidsrettede logistikkløsninger, effektivitet, miljøhensyn og logistikkompetanse kommer svenske logistikkleverandører best ut. Danske logistikkleverandører kommer ut som nr to i Norden på alle områdene, og har dermed tatt over 2. plassen fra Norge når det gjelder å ha fremtidsrettede logistikkleverandører og miljøhensyn i forhold til fjorårets resultat. Stabilt miljøfokus Miljøkravene som stilles til logistikkleverandørene er nesten uendret fra i fjor. ISO-sertifisering er fremdeles kravet som stilles oftest (40 prosent), foran kravet om høy EURO-klassifisering på biler (29 prosent), miljøeffektivt drivstoff (28 prosent), å tilby miljøkalkulator (28 prosent) og kravet om å benytte båt (28 prosent) og jernbane (24 prosent). Danske vareeiere skiller seg positivt ut når det gjelder betalingsvillighet for miljøvennlige løsninger. I Danmark er 19 prosent villige til å bytte til mer miljøvennlige transportløsninger dersom prisen øker med 10 prosent, der det nordiske snittet ligger på 12 prosent. I mange tilfeller vil ikke miljøvennlige løsninger øke prisen. 41 prosent av nordiske vareeiere er villige til å endre sendingsstruktur eller tidspunkt for henting av varer for å gjøre transporten mer miljøvennlig. Logistikken må i større grad tilpasses nye trender og økte krav til effektivisering Nordiske vareeiere forventer at kundene vil stille nye og større krav i tiden fremover. 77 prosent forventer at det vil bli større etterspørsel etter mer kundetilpassede produktvarianter. Samtidig har 44 prosent de siste fem årene utviklet flere produktvarianter, mens 16 prosent planlegger å gjøre det de kommende fem årene. Nordiske vareeiere opplever et marked i konstant endring, og det må stadig gjennomføres forbedringer for å optimere logistikken og tilpasninger til nye trender. 48 prosent har de siste fem årene, eller vil de kommende fem årene, outsource deler av produksjonen, mens 52 prosent har eller vil redusere antall lager eller produksjonssteder. Noen av de forventede endringene er som følger: Utenlandske eiere vil prege den nasjonale virksomheten i større grad (62 prosent) Markedet vil restruktureres (68 prosent) Ny teknologi vil påvirke selskapets produkter og logistikk (67 prosent) Netthandel vil gi økt konkurranse (62 prosent), Økte krav om bedre kundetilpasning (77 prosent). Nordisk Logistikkbarometer

6 Relasjon mellom vareeier og logistikkleverandør Relasjon: Forholdet mellom norske vareeiere og logistikkleverandør er styrket fra 2013 til Relasjonsparameter Parameteren for relasjoner skal måle nærheten i forholdet mellom vareeier og logistikkleverandør. Den viser evnen til samarbeid og informasjonsdeling mellom partene, og om forholdet har utviklet seg fra å være et leverandørforhold til å bli et partnerskap. Siden fjorårets barometer har økningen vært stor innen relasjonsparameteren, fra 61 til 71 poeng. Norge drar snittet opp med sine 76 poeng, en økning på 18 poeng siden i fjor, Finland ligger på 71 poeng akkurat som året før, mens både Sverige og Danmark har økt med henholdsvis 9 og 12 poeng. 76 poeng 71 poeng 70 poeng 67 poeng Hvor flinke er nordiske logistikkjøpere når det gjelder samarbeid, relasjonsbygging og informasjonsutveksling med logistikkleverandøren? Relasjonsparameter 71 av Nordisk Logistikkbarometer 2014

7 Norge skiller seg positivt ut med et spesielt nært forhold mellom leverandør og vareeier Valg av leverandør I Norden benytter 53 % fire eller flere logistikkleverandører, mens 34 % benytter tre eller færre. Ulike kriterier er avgjørende ved valg av logistikkleverandør. Hele 93 % mener leveringskvalitet er det viktigste kriteriet. Videre kommer pris og kompetanse opp som de neste viktige kriteriene, med henholdsvis 89 % og 83 %. Hvorvidt leverandøren er landsdekkende, er god på miljø, tilbyr en bred produktportefølje og har gode IT-løsninger er mindre avgjørende for vareeierne. Resultatene her er tilnærmet like som fra de forrige årene. Kriterier hos leverandør: Leveringskvalitet, pris og kompetanse er i følge nordiske vareeiere fremdeles de viktigste faktorene ved leverandør. Leveringskvalitet Pris Kompetanse IT-løsning Landsdekkende Produktportefølje Miljø Norden 93 % 89 % 83 % 69 % 68 % 65 % 64 % Norge 96 % 91 % 85 % 75 % 71 % 63 % 71 % Sverige 92 % 87 % 82 % 65 % 66 % 61 % 69 % Danmark 94 % 89 % 78 % 7 71 % 64 % 63 % Finland 93 % 88 % 86 % 67 % 65 % 72 % 55 % Partnerskap: Finske vareeiere skiller seg ut ved at hele 60 prosent vurderer logistikk leverandøren som en partner % 38 % 33 % 34 % 35 % 28 % 6 51 % Leverandør eller partner For mange selskaper begrenser behovet seg til en leverandør som kan gjennomføre logistikkoppdraget som avtalt. 49 % ser på sin hovedforbindelse for logistikk som en leverandør. 42 % av nordiske vareeiere ser på sin viktigste logistikkforbindelse som en partner, en økning fra 35 % i I Finland ser 6 på sin logistikkforbindelse som en partner og skiller seg på den måten klart fra de andre landene, men i alle landene har andelen som anser logistikkleverandøren som en partner økt fra barometeret i Norge Sverige Danmark Finland Nordisk Logistikkbarometer

8 8 Nordisk Logistikkbarometer 2014

9 Konkurransedyktig: Vareeiere i alle nordiske land vurderer partnerskap med logistikkleverandøren som viktig. I snitt mener 79 prosent at utvikling av et partnerskap er viktig for konkurranseevnen. 84 % 82 % 8 78 % 83 % 77 % 78 % 82 % Hele 79 % mener at det er nødvendig å bygge opp et partnerskap med logistikkleverandøren for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden, mens bare 42 prosent faktisk vurderer logistikkleverandøren som en partner. Det er med andre ord et gap på 37 prosentpoeng mellom andelen som i dag ser på sin viktigste logistikkleverandør som partner, og andelen som mener at utvikling av partnerskap er viktig. Potensialet for å videreutvikle eksisterende samarbeid er derfor stort. 76 % 74 % Norge Sverige Danmark Finland For å bli mer konkurransedyktig mener 79 % at utvikling av partnerskap er viktig Hyppigere kontakt: 77 prosent av vare eierne i Norden mener hyppigere kontakt med logistikkleverandøren er viktig % 78 % 75 % 7 Samarbeid og kontakt Av nordiske vareeiere har 46 % oppfølgingsmøter med logistikkleverandøren hvert kvartal eller oftere, mens 22 % har oppfølgingsmøter hver måned eller oftere. Gjennom oppfølgingsmøter tas det tak i daglige utfordringer, forventninger avklares og løsninger videreutvikles. Slike møter bidrar også til tettere relasjoner. 77 % av nordiske vareeiere mener at hyppigere kontakt med logistikkleverandøren er viktig for at deres virksomhet skal bli mer konkurransedyktig i tiden fremover. Norge Sverige Danmark Finland Nordisk Logistikkbarometer

10 Utnytter kompetansen: 92 prosent av finske vareeiere utnytter leverandørens logistikkompetanse til å effektivisere driften, mot gjennomsnittet i Norden på 73 prosent % 68 % 68 % 92 % Rett kompetanse er avgjørende for å utvikle effektive logistikkløsninger. 53 % av nordiske vareeiere føler at logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder innen logistikkog transportrelaterte områder. Enda flere (73 %) benytter logistikkleverandøren som en ressurs for å finne effektiviseringsområder innenfor virksomhetens logistikk. Her har det vært en økning på åtte prosentpoeng fra Logistikkbarometeret i fjor. Spesielt i Finland svarer mange (92 prosent) at de bruker logistikkforbindelsen til å forbedre logistikken. Norge Sverige Danmark Finland Flere bruker sin logistikkforbindelse til å effektivisere driften Møter med leverandørens kunder: Over halvparten av nordiske selskaper møter leverandørens kunder for å finne forbedringer og lære av hverandre. Deling av kompetanse Forbedring av eksisterende løsninger Identifisere nye tjenester/ løsninger Norge Sverige Danmark Finland 51 % 64 % 7 71 % 55 % 72 % 78 % 72 % 55 % 73 % 76 % 74 % Logistikkleverandørens kunder møtes Samarbeid mellom vareeier og logistikkleverandør kan være lønnsomt for begge parter. Dersom også logistikkleverandørens kunder møtes kan dette gi enda større utbytte. 64 % av vareeierne i Norden oppgir at logistikkleverandøren har satt dem i kontakt med sine kunder for å dele kompetanse, mens hele 69 % har oppnådd forbedring av eksisterende løsninger og identifisert nye tjenester eller løsninger gjennom møte med andre vareeiere/ kunder. Denne kontakten kan foregå gjennom nettverk logistikkleverandøren arrangerer, konferanser eller egne møter. I slike tilfeller kan kundene dele erfaringer seg i mellom, og både logistikkleverandøren og vareeierne kan komme frem til nye løsninger. På dette området har det vært en økning på henholdsvis åtte og seks prosentpoeng fra i fjor. 10 Nordisk Logistikkbarometer 2014

11 Kjedeeffektivitet Nordisk Logistikkbarometer

12 Høyere effektivitet: Nordiske vareeiere frakter varene stadig mer effektivt. Kjedeeffektiviteten økte i gjennomsnitt fra 62 poeng i 2013 til 73 poeng i år. Kjedeeffektivitetsparameteren Vareeierens produkter skal fraktes på en mest mulig optimal måte fra produsent til sluttkunde, avhengig av ulike tidskrav og volum. Da er det avgjørende å se på hele verdikjeden og ikke bare optimalisere innad i hver enkelt virksomhet. Parameteren for kjedeeffektivitet er målt ut i fra hvilken informasjon som deles mellom aktørene i verdikjeden, hvilken rolle og påvirkningskraft logistikkansvarlig har i bedriften og i hvilken grad kompetanse hos de ulike partene benyttes for å gjøre forsyningskjeden mer effektiv. 72 poeng 73 poeng 72 poeng Nordisk snitt for kjedeeffektivitetsparameteren er 73 av 100 poeng. Dette er en stor økning fra fjorårets Logistikkbarometer, da parameteren lå på 62 poeng. Danmark har den høyeste parameteren på 75 poeng og har hatt en økning på 15 poeng, mens Norge og Sverige har hatt en økning på 14 og 17 poeng. Finlands kjedeeffektivitet er redusert med fire poeng. 75 poeng Hvor dyktige er nordiske vareeiere til å utvikle effektive logistikkløsninger og å sikre kjedeeffektivitet? Parameter oppnådd: 73 av 100 Tettere samarbeid: Tre av fire nordiske vareeiere mener et tettere samarbeid i forsynings kjeden vil gjøre dem mer konkurransedyktige. 4 % Samarbeid i forsyningskjeden 81 % mener at tettere samarbeid i forsyningskjeden kan gjøre dem mer konkurransedyktig i tiden fremover, der 47 % mener det er viktig mens 34 % mener det er svært viktig. 15 % 47 % 34 % Svært viktig Viktig Lite viktig Ikke viktig 12 Nordisk Logistikkbarometer 2014

13 Samarbeid gir kjedeeffektivitet: De som benytter logistikkleverandøren som en ressurs presterer bedre innen kjedeeffektivitet De som benytter logistikkleverandøren som ressurs for å finne effektiviseringsområder innenfor virksom heten presterer noe bedre innen kjedeeffektivitetsparameteren enn de som ikke gjør det. De som benytter logistikkleverandøren som en ressurs i stor grad ligger to parameterpoeng over de som i liten grad eller ikke benytter logistikkleverandøren til dette. Resultatene her har jevnet seg drastisk ut fra i fjor, da de som ikke benyttet logistikk leverandøren som en ressurs bare oppnådde 54 poeng. Man kan derfor anta at forståelsen av verdikjeden man er en del av er forbedret i løpet av et år. 72 I stor grad I liten grad Nei Nordisk Logistikkbarometer

14 Økt åpenhet i Sverige: Andel vareeiere som mottar etterspørselsdata fra sluttkunde har økt kraftig i Sverige % 37 % 36 % 62 % 42 % 39 % 57 % 52 % Norge Sverige Danmark Finland Deling av informasjon Hele 72 % av vareeierne mener at deling av informasjon er viktig (42 %) eller svært viktig (3) for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Det betyr at de ønsker at deres kunder i større grad deler informasjon med dem, slik at de i større grad kan optimalisere logistikkbehovet ut fra mengde gods, hvor og når det skal fraktes. Åpenhet gjør at hvert av leddene kan styre logistikken ut ifra kjente verdier. 48 % av vareeierne i undersøkelsen mottar etterspørselsdata fra sluttkunden, en økning på 5 prosentpoeng fra i fjor. Det er hovedsakelig svenske selskaper som deler informasjon i større grad i år sammenlignet med i fjor, med økningen fra 36 % til 62 %. 39 % av nordiske vareeiere leverer etterspørselsdata til logistikkleverandøren, mens hos 34 % av nordiske vareeiere har også andre ledd i verdkjeden tilgang til disse dataene. Måler leveringskvaliteten: 71 prosent av alle vare eiere måler leveringskvaliteten. Det er en økning på 15 prosentpoeng siden % 6 % 12 % 47 % 24 % Mottar måltall fra transportør Henter ut fra egne styringssystemer Måler ikke Måler ikke, fordi vi ikke kan hente ut måltall Vet ikke Måling gir kontroll Måling av ulike service- og kostnadsmål gjør det mulig å følge utviklingen av bedriftens logistikk. Leveringskvalitet er det viktigste kriteriet for nordiske vareeiere ved valg av leverandør, og totalt måler 71 % av vareeierne dette måltallet. Dette er en stor økning på 15 prosentpoeng fra barometeret fra I dag er det 17 % som ikke måler denne faktoren, enten fordi de ikke kan hente ut måltall (6 %) eller at det bare ikke gjøres (11 %). Andelen som ikke måler er redusert med hele 15 prosentpoeng fra i fjor, altså en halvering på ett år. Undersøkelsen viser derfor at flere ser verdien i å måle og følge opp leveringskvaliteten. 14 Nordisk Logistikkbarometer 2014

15 Bedre kostnadsstyring: Andelen vareeiere som har eksakt oversikt over logistikkostnadene har økt i alle nordiske land % 66 % 75 % 61 % 69 % 56 % 91 % 85 % 78 % av nordiske vareeiere har eksakt oversikt over hvilke logistikkostnader som er påløpt. Dette er en økning på 11 prosentpoeng fra fjoråret. I Finland svarer 91 % at de har oversikt over logistikkostnadene, mens det bare er 69 % som har oversikten i Danmark. Bare 12 % rapporterer at de ikke har oversikt over påløpte logistikkostnader, dette er en halvering fra Logistikkbarometeret Norge Sverige Danmark Finland % har oversikt over hvilke logistikkostnader som er påløpt, en økning på 11 prosentpoeng fra i fjor Nordisk Logistikkbarometer

16 Logistikkompetanse Kompetansebehov: Én av tre vareeiere har for svak kompetanse til å oppnå optimale logistikkløsninger. Kompetanseparameteren For å styre en forsyningskjede effektivt er kompetanse om logistikk en avgjørende faktor. Innsikt i hvordan logistikken fungerer internt så vel som eksternt, er avgjørende for valg av sendingsstruktur og logistikkløsning. 73 poeng 65 poeng 63 poeng Kompetanseparameteren er basert på hvor store muligheter vareeierne har til å løse komplekse logistikkutfordringer basert på kompetansenivået, betydning av logistikk i virksomheten, hvordan kompetanse opparbeides internt, hvordan ekstern kompetanse i forsyningskjeden benyttes og hvilke målinger som gjøres innen logistikk. På nordisk nivå ligger parameteren for kompetanse på 66 av 100 poeng og viser en svak økning på 5 poeng fra året før. Fokuset på logistikkompetanse er økt i alle landene, med unntak av Finland der parameteren er redusert med 7 poeng. 64 poeng I hvor stor grad har nordiske vareeiere god nok logistikkompetanse til å styre sine relasjoner og forsyningskjeder effektivt? Parameter oppnådd: 66 av Nordisk Logistikkbarometer 2014

17 Intern kompetanse: Det er enighet hos vareeiere i Norden om at det er nødvendig å ha god logistikkkompetanse i bedriften for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Intern kompetanse er viktig I snitt mener 72 % av nordiske vareeiere at kompetanseutvikling gjennom utdannelse har stor betydning for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Her er det ingen endring fra fjorårets barometer % 66 % 72 % 8 6 Norge Sverige Danmark Finland 9 % 24 % 21 % 11 % Lav formell kompetanse: Blant nordiske logistikkansvarlige er det bare én av fem som har en masterutdannelse. Mastergrad Bachelorgrad Yrkesutdanning Videregående skole At over halvparten av nordiske vareeiere mener at høyere intern logistikkompetanse innen logistikk er viktig reflekteres ikke i bedriftene i dag. Kompetansenivået er relativt lavt hos nordiske vareeiere. Bare 36 % av de logistikkansvarlige har master- eller bachelorutdannelse. Sverige trekker snittet ned. For transport og lageransvarlig har henholdsvis 24 og 16 % en master- eller bachelorgrad. Her er det få endringer fra fjorårets resultater. Praksis Lageransvarlig 3 22 % 16 % 25 % 17 % 14 % 24 % 21 % Mastergrad 1 11 % 6 % 1 8 % 7 % 9 % 11 % Bachelorgrad Yrkesutdanning Videregående skole Logistikkansvarlig Transportansvarlig Lageransvarlig Praksis Nordisk Logistikkbarometer

18 Utdannelse gir økt kontroll: Vareeiere der logistikkansvarlig har mastergrad har bedre kontroll med økonomi og leveringskvalitet % 86 % 71 % 86 % Kompetanse lønner seg Virksomheter der logistikkansvarlig har mastergrad ser i større grad verdien av å kontrollere og gjennomføre målinger enn gjennomsnittet av nordiske vareeiere. 86 % av nordiske vareeiere der logistikkansvarlig har en masterutdanning har kontroll på hvilke logistikkostnader som er påløpt, mot snittet på 78 %. Tilsvarende gjelder for måling av leveringskvalitet: 86 % av de som har mastergrad følger opp leveringskvaliteten, mot gjennomsnittet på 71 %. Det viser at kompetanse gir en større innsikt og forståelse av forsyningskjeden og gjør det enklere å se behovet for forbedringstiltak. Totale logistikkostnader Leveringskvalitet 18 Nordisk Logistikkbarometer 2014

19 Stort forbedringspotensial: Bare 53 prosent av alle vareeiere i Norden mener logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder % 52 % 51 % 56 % Kompetanse hos logistikkleverandøren er viktig Ved valg av logistikkleverandør mener 83 % av nordiske vareeiere at kompetanse hos logistikkforbindelsen er viktig. Andelen som faktisk føler at logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder ligger på 53 %. Norge Sverige Danmark Finland Kompetanse fremmer påvirkningskraft Hos 58 % av nordiske vareeiere er logistikkansvaret organisert i en egen logistikkavdeling. Stort fokus på logistikk internt kan føre til mer satsning på effektivisering og utvikling. Hos 59 % av nordiske vareeiere har logistikkansvarlig stor påvirkning på virksomhetens toppledelse. 76 % av finske vareeiere har stor påvirkningskraft mot toppledelsen, mot bare 5 i Sverige. Logistikkorganisering: Logistikkfokuset er svært viktig for drøyt halvparten av nordiske vareeiere. I 52 % av nordiske virksomheter er logistikk er en del av den overordnede forretningsstrategien. Logistikk er en del av virksomhetens overordnede forretningsstrategi 52 % Logistikkansvarlig har stor påvirkning inn mot virksomhetens toppledelse 59 % Logistikkansvaret er organisert i en egen logistikkavdeling 58 % 5 6 Nordisk Logistikkbarometer

20 Miljøvennlig logistikk Miljø: Miljø er den parameteren der nordiske vareeiere skårer lavest med bare 47 av 100 poeng, men den har økt med 12 poeng siden Miljøparameteren Valg av logistikkløsning har stor betydning for miljøet. Krav om raskere og hyppigere leveringer med strammere tidsvindu kan medføre dårligere utnyttelse av transportmidlene og ha negative konsekvenser for miljøet. Det samme gjelder valg av raskere løsninger som for eksempel bil fremfor tog og båt. I mange tilfeller kan miljøvennlige løsninger gi lavere kostnader og bedre logistikken. Bruk av tog istedenfor bil, sjeldnere sendingsfrekvens og høyere utnyttelsesgrad bidrar til reduserte kostnader og miljøbelastninger. 48 poeng 47 poeng 48 poeng 45 poeng Parameteren for miljø er basert på i hvilken grad man stiller miljøkrav til logistikkleverandør, betalings villighet og vilje til å tilpasse sendingsstruktur og endring av hentetidspunkt for mer miljøvennlige løsninger. Parameteren for miljøvennlig logistikk har økt fra 35 poeng i 2012, 45 poeng i fjor til 47 poeng i år. I Norge har parameteren økt med 10 poeng, mens de andre landene ligger på samme nivå som i fjor. Hvor mye satser nordiske vareeiere på miljøvennlig logistikk? Parameter oppnådd: 47 av Nordisk Logistikkbarometer 2014

21 Grønne Sverige: Svenske vareeiere legger større vekt på miljøarbeidet enn sine nordiske kolleger. Norge ligger på bunn i andelen selskaper med ISO-sertifisering innen miljø % 44 % 76 % 69 % 53 % 48 % 61 % 54 % Miljøfokus hos vareeierne 64 % av nordiske vareeiere arbeider mot definerte miljømål. Svenske selskaper skiller seg positivt ut med en andel på hele 76 %, mens Danmark trekker snittet ned med sine 53 %. 54 % av selskapene i Norden er ISO-sertifisert innen miljø, og har dermed enda tydeligere utviklet konkrete mål og et miljøfokus i hele organisasjonen. I Sverige er andelen 69 % mens andelen i Norge ligger nede på 44 %. Andelen av vareeiere som følger opp miljøutslipp som et viktig nøkkeltall og gjør miljømålinger ligger på 42 %. Har utviklet miljømål internt Er ISO-sertifisert innen miljø Norge Sverige Danmark Finland Miljø fremheves: Ved valg av logistikk leverandør mener to av tre vareeiere i Norden at miljøfokuset er viktig. Finner legger mindre vekt på dette % 69 % 63 % 55 % Viktigheten av miljø Hvilke miljøkrav som stilles til logistikkleverandøren varierer med situasjonen selskapene befinner seg i. Er leveringskvaliteten høy nok, kan bruk av tog eller båt være aktuelt. 64 % av nordiske vareeiere synes miljøforhold er viktig ved valg av leverandør. 71 % av norske vareeiere mener miljøfokus er viktig, mens finske vareeiere mener dette er av mindre betydning (55 %). Norge Sverige Danmark Finland Nordisk Logistikkbarometer

22 Miljøkrav, relativt uendret Nordiske vareeiere stiller en rekke krav til logistikkleverandøren når det gjelder miljø. ISO-sertifisering hos logistikkleverandørene er det kravet som stilles oftest (), selv om kravet er redusert med fem prosentpoeng fra Sjeldnere krav er høy EUROklassifisering på biler, miljøeffektivt drivstoff og kravet om å tilby miljøkalkulator og dokumentasjon. til i 2013, og er i 2014 nede på 18 % på grunn av lav pålitelighet. Ønsket om å benytte båt der det er mulig er det siste året økt fra 25 % til 28 %. 33 % av finske vareeiere krever båt. Andelen som krever at jernbane skal benyttes der det er mulig er lik som i fjor, og ligger på 24 %. I Norge har det vært store utfordringer på jernbane de siste årene, og kravet er redusert fra 32 % i 2012, Miljøkrav: Det vanligste miljøkravet fra vareeierne er at logistikkleverandøren er ISO-sertifisert. Krav om bruk av jernbane har sunket fra 32 prosent til 18 prosent i Norge på to år. Norden Norge Sverige Danmark Finland ISO sertifisering 3 54 % 39 % 34 % EURO-klassifisering 29 % 22 % 37 % 37 % 19 % Miljøeffektivt drivstoff 28 % 18 % 41 % 3 23 % Miljødokumentasjon 28 % 22 % 39 % 32 % Jernbane 24 % 18 % 33 % 25 % 19 % Båt 28 % 21 % 3 29 % 33 % Betalingsvilje for miljø: Viljen hos nordiske vareeiere til å betale 1 mer for miljøvennlige løsninger viser en svak økning fra åtte prosent i 2012, 10 prosent i 2013 og 12 prosent i år. 19 % Økt betalingsvilje for miljøvennlige løsninger 12 % av vareeierne er villige til å bytte til mer miljøvennlige transportløsninger, som eksempelvis mer miljøvennlig drivstoff, selv om det innebærer en økning i prisen på 1. I Danmark er betalingsviljen for miljøvennlige løsninger relativt høy; så mange som 19 % er villige til å betale mer. 15 % 1 12 % 13 % 5 % 4 % Norge Sverige Danmark Finland 22 Nordisk Logistikkbarometer 2014

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN Kan logistikkløsninger bidra til næringslivets lønnsomhet? Hvordan kan vareeiere og transportører gjøre hverandre gode, og hva kreves av det offentlige? ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN 2015 Nordisk Logistikkbarometer

Detaljer

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning Tollpost Globe Resultater Workshop Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010 Tollpost Kunderådgivning Resultater Workshop Spørsmål 1: Hvilke fordeler ser dere med tettere samarbeid internt mellom de ulike funksjonene

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Nordisk logistikkbarometer 2016/2017

Nordisk logistikkbarometer 2016/2017 Nordisk logistikkbarometer 2016/2017 FORORD Vi kan lære av de beste Nordisk logistikkbarometer er et initiativ for å øke kunnskapen om og gi innsikt i nordiske bedrifters syn på sin virksomhet når det

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø

Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø 30.11.2010 Bakgrunn Transportens betydning i forsyningskjedene er viktigere

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013 1 Agenda 3. kvartal 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 Agenda 3. kvartal 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling

Detaljer

Må vi tenke logistikk på en ny måte?

Må vi tenke logistikk på en ny måte? Røros-konferansen 2009 Må vi tenke logistikk på en ny måte? Heidi Dreyer, SINTEF Lavere marginer i detaljhandelen DN, 10.01.09 dn.no, 15.01.09 Omsetningsfall i norsk industri Nedgangskonjunkturen er brå

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

Distribusjonsstrategier for laks i det europeiske detaljistmarkedet

Distribusjonsstrategier for laks i det europeiske detaljistmarkedet Distribusjonsstrategier for laks i det europeiske detaljistmarkedet Ragnhild Wahl, Post.doc, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Dreyer, Post.doc, SINTEF Teknologiledelse Jostein Storøy, forskningssjef, SINTEF

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Transport. Fra kunde til selgermakt. Status hvor står vi? Kiel, 2 mar 07 Frode Reksten

Transport. Fra kunde til selgermakt. Status hvor står vi? Kiel, 2 mar 07 Frode Reksten Transport. Fra kunde til selgermakt Status hvor står vi? Kiel, 2 mar 07 1 Momenter - status Makroøkonomiske forhold Logistikkostnader i perspektiv Kompetanse i verdikjeden Utvikling hva ser vi i dag? 2

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Norsk Logistikkbarometer 2005

Norsk Logistikkbarometer 2005 Norsk Logistikkbarometer 2005 Hva legger norsk næringsliv vekt på når det gjelder logistikk? SMARTLOG, 05.10.2006 Rolf Aarland Marianne Rygvold Trender og utviklingstrekk Næringslivet opplever: Global

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Company Profile. Din Partner innen Drikkevaresystemer

Company Profile.  Din Partner innen Drikkevaresystemer Din Partner innen Drikkevaresystemer Hvem er vi? Micro Matic Nordic er den skandinaviske avdelingen til det multinasjonale selskapet Micro Matic Group. Micro Matic Nordic bringer global kunnskap og erfaring

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Må vi tenke logistikk på en ny måte?

Må vi tenke logistikk på en ny måte? Røros-konferansen 2009 Må vi tenke logistikk på en ny måte? Heidi Dreyer, SINTEF Lavere marginer i detaljhandelen DN, 10.01.09 dn.no, 15.01.09 Omsetningsfall i norsk industri Nedgangskonjunkturen er brå

Detaljer

3. kvartal og hittil 2017

3. kvartal og hittil 2017 1 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal og hittil 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil 2017 Positiv utvikling

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern Oppsummering 2015 Posten Norge konsern 1 Agenda oppsummering 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 DEL 1:

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Verdsetting av transporttid og pålitelighet i godstransport

Verdsetting av transporttid og pålitelighet i godstransport Verdsetting av transporttid og pålitelighet i godstransport Ved Askill H. Halse, TØI 02.06.2010 Side 1 ODSTRANSPORT OG SIKKERHET: ORSK ALUE Målsetting med prosjektet: Utvikle forbedret undersøkelsesdesign

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017 BRING Stavanger Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern Næringsforeningen mars 2017 Posten-konsernet utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk med

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner.

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner. SERVICEGRAD STANDARD DEFINISJONER 1. Innledning og hensikt God servicegrad i hele verdikjeden er i dag en forutsetning for rasjonell og konkurransedyktig vareflyt, noe som i sin tur forutsetter at prestasjonene

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Hovedresultater fra EPSI sin studie av bankene i Norge presenteres under. Analysen av den norske bankbransjen baserer seg på over 30 dybdeintervjuer per telefon

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Gevinstrealisering fra Lean i et nordisk post- og logistikk-konsern

Gevinstrealisering fra Lean i et nordisk post- og logistikk-konsern Gevinstrealisering fra Lean i et nordisk post- og logistikk-konsern Lean Forum Oslo 22.10.2015 Harald Felix Varstad harald.varstad@posten.no Agenda 1. Om Posten og Bring 2. Lean i Posten og Bring 3. Forutsetninger

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 1 amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 2 Bakgrunn: NHO ønsker å forstå tydeligere hva man assosierer med næringsliv, bedrifter og det lokale næringslivet

Detaljer

Futurum konferanse 2009

Futurum konferanse 2009 Futurum konferanse 2009 Effektiv logistikk nøkkelen til bedre inntjening. v/eirill Bø, Handelshøyskolen BI Futurum konferansen 27. april 2009 Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

2

2 1 2 3 4 5 6 Ledelsesbarometeret 2017 har 2582 svar, 22 prosent av Ledernes medlemmer. I årets barometer har vi tatt opp spørsmål om tillit, konflikt og konflikthåndtering i det norske arbeidslivet. Analysene

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer