Plan for informasjon i krisesituasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for informasjon i krisesituasjoner"

Transkript

1 Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert

2 Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE OVERORDNET MÅLSETTING Generell definisjon av en krise Kriseplan og kriseinformasjonsplan for Alta kommune KRISELEDELSEN Kriseledelsen består av Kriseledelsens hovedoppgaver Uttalelser til pressen LOKALISERING Lokalisering av kriseledelsen Lokalisering av informasjon Lokalisering av pårørende senter Pressesenter MÅL - GRUPPER FOR INFORMASJONSTILTAK MEDIER OG MEDIESTRATEGI AKTUELLE MEDIER/VIRKEMIDLER MEDIESTRATEGI Mål Strategi overfor pressen Konkrete råd om mediehåndtering: Ansvarsfordeling kommunen/politiet: PRESSEMELDING: PRESSEKONFERANSE: SOSIALE MEDIER: VARSLINGSPLAN SERVICESENTERET, HERUNDER: KUNDETORGET/SENTRALBORD, POST/ARKIV OG POLITISK SEKRETARIAT.11 5 SERVICESENTERETS OPPGAVER TILRETTELEGGING SERVICESENTERET - FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER Ledelse/totalansvar: Bindeledd (liason) mellom kriseledelsen og Servicesenteret Koordinering av intern og ekstern informasjon: Intranett og internett: Produksjon og bistand ekstern og int. info. - og nettet etter behov herunder fotografering: Katastrofetelefoni Medieovervåking INFORMASJONSSENTERENE ALTA RÅDHUS OG FINNMARKSHALLEN Informasjonssenter hvor innbyggerne kan møte fram Sentralbordet TEKNISK UTSTYR Servicesenteret Teknisk utstyr pressesenteret på kantina i Rådhuset LOGG LOGG - HANDLINGSNOTAT ARKIV OG POSTOPPGAVER ARKIVTJENESTEN POSTTJENESTEN Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 2 av 38

3 8 TELEFON OG ADRESSELISTER SAMARBEIDSPARTNERE Politiet Alta kommune Alta Brannvesen Fylkesmann i Finnmark TRYKKING/KOPIERING Servicesenteret v/politisk sekretariat: BUDTJENESTE/TRANSPORT OG POSTEKSPEDISJON SERVICESENTERET VARSLINGSLISTE RÅDHUSET EKSTERNE MEDIER ADRESSER, TELEFON OG E-POST MEDIER: ADRESSER - TELEFON - E-POST E-POSTADRESSER TILTAKSKORT Kriseledelsens hovedoppgaver Kriseledelsen består av VARSLINGSLISTE: Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 3 av 38

4 1 Informasjonsberedskap kriseledelse 1.1 Overordnet målsetting Servicesenteret skal, på oppdrag fra kriseledelsen, samordne og tilrettelegge informasjon til/fra kriseledelsen i forhold til presse/media, innbyggere, publikum og internt Generell definisjon av en krise En krise oppstår ganske plutselig og uventet. Den har stor konsekvenser for mange og for organisasjonen Kriseplan og kriseinformasjonsplan for Alta kommune Oppdaterte eksemplarer oppbevares i servicesenteret i papirformat og på kommunens samleside for kriseledelse: 1.2 Kriseledelsen Ved omfattende ulykke eller katastrofe kan ordføreren/rådmannen, evt. i samråd med politiet, beslutte at en kriseledelse skal etableres i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen. Den kommunale kriseledelsen er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som sådan ikke delta på skadestedet Kriseledelsen består av Ordfører, varaordfører, rådmann, ass rådmann(informasjonsansvar), kommuneoverlegen, kommunallederne for drift og utbyggingstjenesten, for helse og sosialtjenesten, for oppvekst og kultur tjenesten, for ASU, havnesjef, leder for IKT, leder for servicesenteret, sekretær og presten. Avhengig av situasjonen kan innkalles representanter for politi, Sivilforsvaret, forsvaret/heimevernet, frivillige organisasjoner, andre Kriseledelsens hovedoppgaver 1. Sette kriseledelsen klargjøre ansvars og oppgavefordelingen i kriseledelsen 2. Skaffe seg oversikt over situasjon hendelsen - hjelpebehovet 3. Sette av nok ressurser til media overvåkning og til å produsere kommunens informasjon 4. Kommunikasjon til samarbeidspartnere om at kriseledelse er satt 5. Så raskt som mulig - utarbeide og legge ut informasjon til på nett. 6. Pressemeldinger pressekonferanser 7. Oversikt over pårørende/berørte hvilket behov har de 8. Samhandling med Kriseteamet og Kirken 9. Prioritere kommunens egne ressurser 10. Holde kontakt med politi ev annen myndighet 11. Klargjøre for at evakuering og innkvartering kan iverksettes ved behov 12. Forsikre seg om at kommunal infrastruktur fungerer 13. Behov for forebyggende tiltak 14. Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen, se eget skjema Uttalelser til pressen Ordføreren er kommunens pressetalsmann i krisesituasjoner og er den som uttaler seg på vegne av Alta kommune. (Ivaretar trøste og bære rollen ovenfor innbyggerne) 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 4 av 38

5 Pressekonferanser avholdes på kantina Servicesenteret bistår ordfører ved behov når det gjelder mediekontakt. 1.3 Lokalisering Lokalisering av kriseledelsen Kriseledelsen etableres i: Kommunestyresalen på Alta rådhus Avlastningskontor: Formannskapssalen Lokalisering av informasjon Servicesenteret etablerer kriseorganisasjonen i sine vanlige lokaler i rådhuset Lokalisering av pårørende senter Informasjonssenter for publikum: Alta rådhus, v/servicesenteret Pårørende senter opprettes i Finnmarkshallen Pressesenter Avhengig av krisens karakter og omfang ser vi følgende muligheter for plassering av pressesenter: Lokale for pressekonferanse og pressesenter på kantina, Alta rådhus og fortløpende informasjon sendes også på storskjerm i foajeen Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 5 av 38

6 2 Mål - grupper for informasjonstiltak Det er helt avgjørende at mottakeren oppfatter budskapet om risiko og krisehåndtering riktig. Misforståelser og feiltolkninger kan få store følger. Vi skal blant annet informere om at farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterligere skader unngås. Definer og avgrens målgruppene. Ta i bruk medier og virkemidler som tjener målgruppen og budskapet på best mulig måte. Dette vil avhenge av krisens art, omfang og varighet. Interne målgrupper: Lederne for tjenestene avdelingsledere berørte virksomhetsledere virksomheter generelt ansatte i direkte berørte enheter ansatte generelt pårørende til ansatte som er direkte involvert i krisen Eksterne målgrupper: Spesielt berørte innbyggere: De som vet de er berørt De som ikke vet det Pårørende Innbyggere generelt (Kan også være pårørende) Allmennheten Media målgruppe og kanal Politikere generelt i kommunen Politikere i fylket, nabokommunene/regionrådet Lag og foreninger Interesseorganisasjoner Alta Næringsforening Alta Kirkelige Fellesråd Varsle større deler av befolkningen via Politiet henvendelse operasjonsleder, telefon???? Gjennom Politimesteren i Vest-Finnmark, fylkesmannen eller Sivilforsvarets tyfonanlegg Varsle via mobiltelefoner innenfor et gitt geografisk område 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 6 av 38

7 3 Medier og mediestrategi 3.1 Aktuelle medier/virkemidler Hvilke virkemidler som tas i bruk vil avhenge av krisens art, omfang og varighet. Presse: Se liste med navn, adresse, telefon, telefaks, e-post ev. kontaktperson på aviser, radio, tv etc. Tiltak overfor pressen: Pressesenter med løpende informasjon og pressekontakt (kommunestyresalen) Uttalelser Pressekonferanser Pressemeldinger Befaring på skadestedet med fagpersoner Andre kanaler/virkemidler: Sosiale Medier Internett/intranett (vi har egen kriseside på hjemmesiden) Informasjon lagt ut på rådhuset og på biblioteket annonser plakater/løpesedler direkte utsendinger via postkasse via skolene, informasjon til elevene informasjonsmøter ved høyttalerbiler ved plakatoppslag, løpesedler ved å oppsøke husstander informasjonsstand på ulykkesstedet automatisk informasjonstelefon norsk, engelsk 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 7 av 38

8 3.2 Mediestrategi Kommunen skal redusere uønskede virkninger av krisesituasjonen ved å søke å være først ute i media og gi korrekt informasjon til riktig målgruppe på riktig tid Mål Gi publikum mulighet til å beskytte seg mot virkningen av krisen/hendelsen. Redusere frykt og usikkerhet. Forenkle de operative tiltak. Imøtekomme generelle informasjonsforventninger. Hindre uriktig eller misvisende informasjon fra sekundære kilder. Bidra til rask normalisering av situasjonen Strategi overfor pressen Skape tillit ved å gi innsyn. Vise begrensninger og vinne gehør for hvorfor det finnes (beslutningstakere, mannskap, utstyr, og lignende) og bidra til at begrensningene respekteres. Møte medias behov og ønsker så langt mulig, men på en måte som ikke forstyrrer operasjonen. Gi tilgang på fagfolk og vurderinger (oppsummeringer, pressebriefinger). Gi jevnlige situasjonsrapporter. Sørge for intervjuobjekter. Gi fotomuligheter.(på kommunens nettsider bør det til enhver tid ligge oppdaterte bilder av alle ledere i kommunen og alle kommunale bygg, slik at dette kan sendes til media umiddelbart) Konkrete råd om mediehåndtering: Være raskt på banen - det beste tidspunkt for å fortelle om en krise er straks. Nettavisene er raske medier. (NB! Vær obs på at publikum bruker mobilen til å tipse media, herunder med bilder) Redegjør for faktiske forhold. Vær oppdatert, vit hva du snakker om, unngå spekulasjoner. Forvent det uventede, korriger uriktigheter. Beklag, hvis det er noe å beklage. Forklar hvordan problemene skal løses. Vis medmenneskelighet og empati. OMSORG: Det viktigste er å redde liv å helse alltid! Ha derfor fokus på de fire M er i alt du gjør, prioriter i denne rekkefølge: Mennesker Miljø/omgivelser Materiell Marked/økonomi Om nødvendig - skjerm ordføreren i første fase, slik at han kan få oversikt over saken. Ordføreren settes i begivenhetene når tiden er inne til det. Vis at kommunen/ledelsen er seg sitt ansvar bevisst, er på offensiven og har en aktiv holdning preget av kontroll og handlekraft. Handlinger taler høyere enn ord. Bruk nettsidene! Skal være oppdatert til en hver tid. Informer de viktigste målgruppene direkte - husk intern informasjon 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 8 av 38

9 3.2.4 Ansvarsfordeling kommunen/politiet: Politiet uttaler seg om: Ulykkesomfang, årsak, antall skadde/døde, frigivelse av navn, etterforskning, straffbare forhold. Kommunens kommunikasjonsfokus: Omsorg for innbyggere og ansatte/arbeidsgiveransvar. Ordføreren er pressetalsmann. 3.3 Pressemelding: Kort, maksimalt ett A4-ark. Faktainformasjon. Ingen spekulasjoner eller "synsing". Kontaktperson med mobiltelefon. Sendes som e-post eventuelt på telefaks. 3.4 Pressekonferanse: Ordfører (ev stedfortreder). Eksperter skal bare bistå om nødvendig. Ordstyrer (informasjonsleder) skal styre mediene, ikke omvendt. Pressekonferansen skal vare kortest mulig tid. Sett strek når dere har sagt det dere ønsker. Informer om neste pressekonferanse. 3.5 Sosiale medier: Strategi for bruk av sosiale medier i krise Alta kommune har bevissthet rundt bruk av sosiale medier i krisesituasjoner. En organisasjon må være tilstrekkelig forberedt på å gi god og korrekt informasjon, samt og takle uriktig informasjonen som vil kunne spre seg på sosiale medier i en krisesituasjon. Et scenario kan være at en gruppe eller en enkeltperson ønsker å forsterke en krise ved å spre informasjon på sosiale medier. Dette er i hovedsak de sosiale kanalene som benyttes hyppigst til å distribuere ytringer: Personlige facebooksider (profiles) Facebookgrupper (groups) Facebooksider (pages) Twitter (med og uten #emnetagger) Nettavisenes kommentarfelt Egne blogger/blogginnlegg og i kommentarfeltet til andres blogginnlegg Alta kommune har valgt å være tilstede på Facebook. Her har vi opprettet en kommunal facebookside som p.t. når ut til mer enn 2000 facebook brukere Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 9 av 38

10 Facebook siden administreres av web ansvarlig Knut Johnny Franck på kundetorget. Vi har valgt å ha en strategi/policy med Facebooksiden som gjør at det bare er vi (AK) som kan opprette innlegg på facebook veggen vår. Innbyggere og publikum har anledning til å lese våre innlegg og skrive kommentarer til dem, men de kan ikke selv skrive innlegg. Ved en eventuell krise skal Alta kommune bruke Facebook for å komme raskt ut med viktig informasjon til innbyggere og publikum. Den 22. juli 2011 var Alta kommune den første kommunen i landet som skrev om Utøya hendelsen på Facebook Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 10 av 38

11 4 Varslingsplan Servicesenteret, herunder: kundetorget/sentralbord, post/arkiv og politisk sekretariat. Informasjonsansvarlig: Ordfører (ev stedfortreder): Laila Davidsen Nestleder varaordfører: Ronny Berg Informasjonsleder Ass rådmann: Målfrid Kristoffersen (Informasjonsleder har ansvar for å innkalle Leder for servicesenter) Informasjon og koordinering mellom Intern og ekstern informasjon Leder servicesenteret: Bjørn Conrad Berg (Leder har ansvar for å innkalle alle medarbeiderne i Servicesenteret og IKT, samt å sette opp vaktlister) Informasjonsmedarbeider Mona Lyng, Intnr Mobil Knut Johnny Franck, Intnr Mobil Reidun Soleng, Intnr Mobil Elin Nilsen, Intnr Mobil Monica Gjetmundsen, Intnr Mobil Merethe Schultz Intnr Mobil Beate Monsen, Intnr Mobil Lise Halvorsen, Intnr Mobil Charlotte Brekkan Sætrum Intnr Mobil (Dersom varsling ikke kan skje pr telefon, må det varsles manuelt, eks vis ved å kjøre hjem til vedkommende) Alle møter opp i Servicesenteret Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 11 av 38

12 5 Servicesenterets oppgaver Informasjon er: Viktig beslutningsgrunnlag for de som jobber med krisehåndtering. Et verktøy til å informere ansatte, befolkningen og media om hva som skjer. En mulighet til å vise at man har kontroll over situasjonen. Analyser straks situasjonen - felles vurdering i fellesmøte/hele tjenesten Hva er problemet Hvem berøres Hvem er de viktigste målgruppene for informasjon Hvilke informasjonsbehov har de ulike målgruppene Hvilke medier skal brukes. Ranger dem. Hvem informerer hvem om hva gjennom hvilken kanal Generelle råd om informasjonsformidling i en krisesituasjon Ta initiativ/vær offensiv og operativ En informasjonsansvarlig må være tilgjengelig døgnkontinuerlig Sørg for samordning med politiet Sørg for at pressen får gode arbeidsforhold Hold avtaler med pressen Kom raskt ut med informasjonen Opparbeid tillit Tale med ett ansikt og ett budskap utad Informer entydig og dekkende hva har skjedd - når - hvem er berørt - hva gjøres Informer forståelig, unngå faguttrykk Informer ofte - selv om det ikke er noe nytt Hvis mulig unngå svaret - ingen kommentar. Det kan vekke mistanke og uro. Vis medmenneskelighet når du informerer Spesiell informasjon overfor ansatte må prioriteres Legg planer for kommunikasjon etter at krisen er over Personellbehov i Servicesenteret En fra Servicesenteret skal alltid være til stede under en krisesituasjon. Vedkommende har ansvaret og avgjørelsesmyndighet. Høyeste beredskap i Servicesenteret. Størst personellbehov i begynnelsen. Vil også variere ut fra krisens art, omfang og varighet. Sette opp vaktlister Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 12 av 38

13 6 Tilrettelegging 6.1 Servicesenteret - fordeling av arbeidsoppgaver Ledelse/totalansvar: Ass rådmann Målfrid Kristoffersen Kontakt mellom servicesenteret og kriseledelsen Godkjenne pressemeldinger og annen informasjon som går ut fra Servicesenteret Etablere kontakt med overordnet myndighet/andre etater for koordinering av informasjon Avvikle møter i umiddelbart etter møter i kriseledelsen. Faste møter med gjennomgang av situasjonen, vurdering av tiltak, fordeling av oppgaver. Pressemeldinger en person i kriseledelsen må ha ansvar for dette vurderes ut fra hva krisen omhandler Bindeledd (liason) mellom kriseledelsen og Servicesenteret Ass rådmann Målfrid Kristoffersen Liason fungerer som bindeledd mellom kriseledelsen og Servicesenteret/ hovedsentralbordet/ katastrofetelefonigruppa. Orientering fra kriseledelsen til Servicesenteret om status, tiltak, aktiviteter som har betydning for informasjonsarbeidet. Utgående meldinger til Servicesenteret. Sortere/vurdere innkomne meldinger til Servicesenteret hva skal til kriseledelsen, hva skal til andre enheter Koordinering av intern og ekstern informasjon: Leder for Servicesenteret Bjørn Conrad Berg Intern informasjon: Husk straks å gi informasjonen til Brukerstøtte IKT, sentralbordet og kundetorget herunder også informasjon om hvor/hvem telefoner skal videreformidles til. Informasjon på intranett Trykt/kopiert hurtiginformasjon Samarbeid/kontakt med aktuelle interne enheter Tar umiddelbart kontakt med aktuelt tjenestested og tilbyr bistand med informasjonsutfordringer og betjening av pressen Ekstern informasjon: Husk straks å gi informasjonen til kundetorget og sentralbordet. Media: o Pressesenter i Kantina, Alta rådhus o etablere og holde løpende kontakt med media o informere media/formidle viktig informasjon gjennom media o pressemeldinger o annonser o arrangere pressekonferanser o arrangere pressebefaringer på skadestedet i samarbeid med fagpersoner o medieovervåking o analysere mediebildet 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 13 av 38

14 Internett Informasjon lagt ut i rådhuset og biblioteket Plakater/løpesedler Direkte utsendinger via postkasse Via skolene, informasjon til elevene Informasjonsmøter Høyttalerbiler Oppsøke husstander Informasjonsstand på ulykkesstedet Oppdatere generell automatisk informasjonstelefon norsk, engelsk Katastrofetelefonen Intranett og internett: Knut Johnny Franck Jevnlig oppdatering Produksjon og bistand ekstern og int. info. - og nettet etter behov herunder fotografering: Monica Gjetmundsen, Reidun Soleng, Elin Nilsen, Lise Halvorsen, Beate Monsen Alle bidrar ut fra kapasitet og behov Katastrofetelefoni se egen mer detaljert beskrivelse nettsted i krisemodus : Krisetelefoni Vidar Olsen og Kjell Magne Gabrielsen IKT avdelingen Utforme og kvalitetssikre meldingen Lese inn meldingen på båndet Publisere at nummeret er i bruk - og når det ikke lenger er i bruk Ansvarlig for oppdatert informasjon til svargruppen Medieovervåking Elin Nilsen og Merethe Schultz Ha oversikt over medieoppslagene, analysere disse og vurdere hvilke tiltak kommunen skal sette i verk. 6.2 Informasjonssenterene Alta rådhus og Finnmarkshallen Informasjonssenter hvor innbyggerne kan møte fram Hovedansvarlig: Leder for Servicesenteret Bjørn Conrad Berg Ansvar for etablering av informasjonssenter i Foajeen på Alta rådhus har Reidun Soleng og Monica Gjetmundsen. Ansvar for etablering av informasjonssenter i Finnmarkshallen og drift av dette har leder for ASU jfr Plan for evakuering og innkvartering. Kontakten servicesenteret Reidun Soleng, kontaktperson Finnmarkshallen Informasjon til pårørende i Finnmarkshallen ansvar leder ASU. Informasjonssenterenes hovedoppgave: 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 14 av 38

15 - formidle opplysninger, svare på spørsmål og veilede innbyggerne - videreformidle informasjon fra innbyggerne til kriseledelsen - det må føres logg over alle innbyggere/personer som kommer inn/går ut av informasjonssenteret, samt telefon til disse - Det må etableres datateknisk utstyr i Finnmarkshallen, slik at vi har elektronisk kommunikasjon mellom Finnmarkshallen og servicesenteret og kriseledelsen Sentralbordet Bjørn Conrad Berg bemanningsplan må settes opp slik at vi minst er 4 personer som kan svare på telefon. Det må avklares om Oppvekst og kultur og Helsesenteret skal alle telefoner rutes opp mot hovedsentralbordet? Hovedsentralbordet har en nøkkelfunksjon i en krisesituasjon. Det må være bemannet hele tiden eventuelt ha henvisning til et bemannet svarsted. 6.3 Teknisk utstyr Ansvar for tilretteleggingen: Knut Johnny Franck Servicesenteret Utstyr som tas med av hver enkelt av oss: Mobiltelefoner og ladere Bærbare pc`er eller ipad (vi må sikre at alle har bærbar PC eller ipad) Utstyr tilgjengelig i Servicesenteret: Kameraer + batteriladere Internettilgang Projektor TV Kopimaskin Telefaks Skrivere Radio + batterier Lommelykter Teknisk utstyr pressesenteret på kantina i Rådhuset 2 5 arbeidsplasser Strømuttak Telefaks Kopimaskin Trådløst internett? Her finner pr. i dag 6 ledige IP-adresser mulighet for TV opptak 6.4 Logg Alle har ansvar for å føre loggskjema for sine handlinger 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 15 av 38

16 Det er ferdig trykte loggskjemaer i perm for beredskap. Etter som de fylles ut settes de i en ringperm. På loggskjemaene føres: alle telefoner inn/ut med hvem og når alle handlinger hva og når hva saken gjaldt hvem som gjør hva Det skal også føres en felles logg på oppslagstavle om viktige hendelser/handlinger Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 16 av 38

17 6.5 Logg - handlingsnotat Dato, kl.: Handling (med hvem): Sak: Skrevet av: Innhold: Egne notater: 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 17 av 38

18 7 Arkiv og postoppgaver Ansvarlig: Beate Monsen, fagansvarlig arkiv/post 7.1 Arkivtjenesten Beate Monsen og Lise Halvorsen Arkivfaglig personale må være tilgjengelig hele tiden. Arkivoppgaver er * ved behov finne saker i kommunens elektroniske arkiv * ved behov finne saker i papir/fjernarkiv * danne arkiv for den spesielle hendelsen (krisen) 7.2 Posttjenesten Beate Monsen og Lise Halvorsen Posttjenesten i servicesenteret kan innkalles ved behov for budtjeneste og postekspedisjon. De kan bringe meldinger mellom Servicesenteret, kriseledelsen og andre kontorer og ved behov for distribusjon til kommunens tjenestesteder og ekspedering av utgående post. Bud er: Torleif Forsberg Ved behov kan Tors Bud? Tilkalles. Her må vi inngå avtale med de! 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 18 av 38

19 8 Telefon og adresselister 8.1 Samarbeidspartnere Politiet Alta Lensmannskontor Telefon Direkte Nødnummer Alta kommune - se samleside for kriseledelsen: Alta Brannvesen Brannsjef: Knut Suhr Mob Fylkesmann i Finnmark Kontaktperson: Kjersti Solvoll Mob Trykking/kopiering Servicesenteret v/politisk sekretariat: Charlotte Brekkan Sætrum Sekundært: Gjøre avtale med et trykkeri f.eks Bjørkmanns? 8.3 Budtjeneste/transport og postekspedisjon Posttjenesten i Servicesenteret ved fagenheten arkiv/post kan innkalles ved behov for budtjeneste og postekspedisjon. Torleif Forsberg Servicesenteret Eller alternativt Tors Bud? 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 19 av 38

20 8.4 Servicesenteret varslingsliste Bjørn Conrad Berg Mobil Mona Lyng, Intnr Mobil Knut Johnny Franck, Intnr Mobil Reidun Soleng, Intnr Mobil Elin Nilsen, Intnr Mobil Monica Gjetmundsen, Intnr Mobil Merethe Schultz Intnr Mobil Beate Monsen, Intnr Mobil Lise Halvorsen, Intnr Mobil Charlotte Brekkan Sætrum Mobil Rådhuset Telefon: Telefaks: E-post, Informasjonssjef: Målfrid Kristoffersen Mobiltelefon: E-post adresse: Telefon privat: E-post privat: Boligadresse: 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 20 av 38

21 9 Eksterne medier adresser, telefon og e- post 9.1 Medier: Adresser - Telefon - e-post (avhengig av krisens art, omfang og varighet) tenk målgrupper Radio Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktpers on Radio Alta Boks 1193, Sentrum, 9504 Alta / Alf Harald Martinsen NRK Finnmark Postboks 613,9811 Vadsø NRK dagsnytt 0340 Oslo Bjørnstj Bjørnsonspl NRK alltid nyheter NRK,0342 Oslo Nyhetstfn.: Radio 1Oslo Pb 4731 Nydalen 0471 Oslo Gjerdrumsv. 12A Radio Norge Radio Norges avd. Oslo: Pilestredet Oslo Tips: m P4 radio hele Norge Akersgt Oslo tips Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 21 av 38

22 TV Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktperson TV Nord Boks 1193, Sentrum, 9504 Alta / Trond Anton Andersen NRK Finnmark Postboks 613,9811 Vadsø NRK 0304 Oslo Bjørnstj Bjørnsonspl 1 Sentralbord: NRK-nyheter 0340 Oslo Alle nyhetsredaksjonene Dagsrevyen 0340 Oslo TV 2 nyhetene Pb 2, 0101 Oslo Karl Joh gt Tv2 Nyhetskanalen Aviser Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktperson Altaposten Boks 1193, Sentrum, Alta Finnmark Postboks 1484, / Tore Eriksen Dagblad Alta Aftenposten Pb 1, 0051 Oslo Biskop Gunneruds gt 14A tips Aften aften Pb 1, 0051 Oslo Biskop Gunneruds gt 14A Dagsavisen Pb 1183 Sentrum, 0107 Oslo Møllergt. 39 VG Pb1185 Sentrum 0107 Oslo Akersgt. 55 Dagbladet Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo Akersgt tips tips tips Dagens Næringsliv Pb 1182 Sentrum, 0101 Oslo Grev Wedelsplass tips Nettaviser Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktperson 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 22 av 38

23 Altaposten Boks 1193, Sentrum, Alta NRK Postboks 613, Finnmark Vadsø Nrk.no 0304 Oslo Dagbladet.no Pb 1184 Sentrum 0107 Oslo tips Tv2 Nettavisen Pb 2 Sentrum, 0101 Oslo Karl Johans gate Aftenposten.n o Pb 1, 0051 Oslo tips Vg.no Pressebyrå Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktperson NTB Pb 6817 St Olavs pl 0130 Oslo Akersgt Vaktsjef: Vaktsjef: Tekst-tv Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktperson NRK tekst-tv Bjørnstj Bjørnsonspl Oslo TV 2 tekst-tv Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 23 av 38

24 Annonser Navn Adresse Telefon Telefaks E-post Kontaktperson Altaposten Boks 1193, Sentrum, Alta Postboks 1484,9506 Alta / Kyrre Wisløff Finnmark Dagblad Aftenposten Pb 1, 0051 Oslo Biskop Gunneruds gt 14A Dagsavisen Møllergt. 39, Pb 1183 Sentrum, 0107 Oslo VG Pb1185 Sentrum, 0107 Oslo Akersgt Dagbladet Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo Akersgt Dagens Næringsliv Pb 1182 Sentrum, 0107 Oslo Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 24 av 38

25 9.2 E-postadresser Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 25 av 38

26 10 Tiltakskort Tiltakskort Gjelder for: Informasjon Henvisning: Plan for informasjon i krisesituasjoner 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 26 av 38

27 Tiltakskort 1: Kriseledelsen v/rådmann Prioritet Tiltak Ansvar Merknad Beslutte kriseberedskap Innkalle kriseledelsen Analyser situasjonen Beslutte hvilken informasjon som skal ut Sette i gang informasjonstiltak På bakgrunn av situasjonsanalyse: - Hvem er de viktigste målgruppene - Hvilke informasjons-behov har de ulike målgruppene - Hvilke medier/tiltak skal brukes Vurdere opprettelse av pårørende senter Vurdere å aktivere kriseinformasjonstelefonen Media: Holde pressen løpende orientert om status. Vurdere: - pressesenter - pressekonferanse - pressebefaring på skadestedet Ordføreren pressetalsmann. Husk: - innsyn - tilgang på fagfolk og vurderinger - fotomulighet Innbyggere: Vurdere informasjonssenter hvor innbyggerne kan møte fram Gradvis avvikling av den ekstraordinære informasjonsaktiviteten Evaluere kriseledelsens innsats og samordning med andre interne og eksterne involverte aktører Følge opp evalueringen ved å revidere planverktøyet Vedlegg: Kriseledelsens hovedoppgaver m/ varslingsliste, lokaler oversikt, telefonliste, logg for kriseledelsen, rapporteringsskjema til fylkesmann, mal for pressemelding Kriseledelsens hovedoppgaver 1. Sette kriseledelsen klargjøre ansvars og oppgavefordelingen i kriseledelsen 3.12 Plan for informasjon ved kriser Oppdatert Side 27 av 38

Plan for informasjon i krisesituasjoner Alta kommune

Plan for informasjon i krisesituasjoner Alta kommune Plan for informasjon i krisesituasjoner Alta kommune (Planen omfatter Servicesenteret herunder kundetorget/sentralbordet, politisk sekretariat og postarkivtjenesten) àjour pr 14. januar 2014 3.12 Plan

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

KRISEPLAN FOR ALTA KOMMUNE PLAN FOR EVAKUERING OG INNKVARTERING

KRISEPLAN FOR ALTA KOMMUNE PLAN FOR EVAKUERING OG INNKVARTERING KRISEPLAN FOR ALTA KOMMUNE PLAN FOR EVAKUERING OG INNKVARTERING À jour pr. Mars 2014 OKK 1 1 Ledelse - Plan for evakuering og innkvartering... 3 2 Tilflyttingsnemd... 4 3 Forpleining og innkvartering...

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. FOTO: Scanpix KRISEINFORMASJON

Fylkesmannen i Oppland. FOTO: Scanpix KRISEINFORMASJON FOTO: Scanpix KRISEINFORMASJON Sivilbeskyttelsesloven 15. Kommunal beredskapsplikt beredskapsplan for kommunen Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap Flekkefjord kommune Ajourført: 01.03.2016 1 1.0 Innledning God informasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for hvordan interne og eksterne målgrupper opplever

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN Revidert 24.04.2015 KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN Planen beskriver aktuelle tiltak den første tiden etter krisehendelsen. Omfanget avhenger av krisen. Rolleavklaringer REKTOR og DIREKTØR er HBVs talspersoner.

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen

VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013. Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen VELKOMMEN TIL CIM GRUNNOPPLÆRING 18. APRIL 2013 Kommunekonferanse samfunnssikkerhet og beredskap - Sundvollen Mål for kurset Vite hva CIM er ha et oversiktsbilde Pålogging opprette hendelse logge meldinger

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Informasjonsarbeid - og strategier rundt det

Informasjonsarbeid - og strategier rundt det Informasjonsarbeid - og strategier rundt det Informasjonsberedskap noen erfaringer og mulige strategier Kurs i samfunnsmedisin, 15. september 2010 Anne Cathrine Haugland Informasjonsrådgiver, Arendal kommune

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Sentrum Røntgen 2008 Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Innhold Del 1: Forhandling og mekling 4 Del 2: Konfliktsituasjoner 8 Innledning I «Informasjonsrutiner under tariffoppgjør»

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009.

Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009. Øvingsdirektiv Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009. Øvelsen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Ellers medvirker politiet, helsevesenet, kirken

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Plan for den kommunale kriseledelsen

Plan for den kommunale kriseledelsen Plan for den kommunale kriseledelsen Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT 5 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 5 1.2 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON 10 1.3 STØTTEAPPARAT FOR

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging 1 Mediehåndtering i gode og onde dager NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging g av rektor Torbjørn Digernes UHR-møte Lillehammer, 25.11 torbjorn.digernes@ntnu.no

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer