markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving"

Transkript

1 markedsrapport nummer 3 oktober 2011 Skagenfondene.no les PorteFøljeForvAlterneS beretning PÅ SIde 19 dominoeffekt 8 - ny opptur? et svært godt tiår i aksjemarkedene kan være få år unna, hevder ole Søeberg. 10 Svimlende svingninger er ekstrem volatilitet den nye normalen? 12 tar poenget - nordmenn har forstått hvordan man skal spare i urolige tider, mener eksperter. 16 en jobb for Super-mario mario draghi, den nye presidenten i den europeiske sentralbanken, får en tøff start i jobben. ola Sjöstrand norske renter med u-sving 48 nå må handlingslammede europeiske politikere komme med en troverdig løsning på gjeldskrisen. hvis denne medfører at hellas forlater eurosamarbeidet, kan en kjedereaksjon utløses. usikkerhet er aksjemarkedets verste fiende, som har ført til at aksjer igjen er nede på finanskrisepriser. les mer i torgeir høiens makrokommentar og porteføljeforvalternes beretning. SIde 19 kunsten Å bruke Sunn FornuFt

2 Ola Sjöstrand KUNSTEN Å BRUKE SUNN FORNUFT 2 Innhold SkAGen FondeneS markedsrapport nr SkAGen Fondene investerer i Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære selskaper over hele verden. Skagen as ble opprettet i Stavanger i 1993, og er en av landets ledende fondsforvaltere. Postadresse: Skagen as postboks Stavanger organisasjonsnr: Innhold 19 telefonnummer: redaksjon: tore Bang, fagredaktør ole-christian tronstad, redaktør trygve meyer, journalist margrethe Vika, journalist Skagen søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene reflekterer porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt - dette synet kan endres uten varsel. rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Skagen påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Skagen anbefaler alle som ønsker å investere i våre fond å ta kontakt med en kvalifisert kunderådgiver på telefon du kan også sende epost til 8 - Ny opptur? Et svært godt tiår i aksjemarkedene kan være få år unna, hevder Ole Søeberg. 10 Svimlende svingninger markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2011 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 19 Dominoeffekt Foto: istockphoto Gjeldssituasjonen i europa skaper bekymring og uro. Situasjonen i hellas følges nøye av økonomer, politikere og landets innbyggere er de store svingningene i aksjemarkedet kommet for å bli? mario draghi får en tøff start på jobben som president i den europeiske sentralbanken ecb. Foto: bloomberg Foto: bloomberg Er ekstrem volatilitet den nye normalen? 12 Tar poenget - Nordmenn har forstått hvordan man skal spare i urolige tider, mener eksperter. 16 En jobb for Super-Mario Mario Draghi, den nye presidenten i den europeiske sentralbanken, får en tøff start i jobben. 48 Norske renter med U-sving Foto: istockphoto Nå må handlingslammede europeiske politikere komme med en troverdig løsning på gjeldskrisen. Hvis denne medfører at Hellas forlater eurosamarbeidet, kan en kjedereaksjon utløses. Usikkerhet er aksjemarkedets verste fiende, som har ført til at aksjer igjen er nede på finanskrisepriser. Les mer i Torgeir Høiens makrokommentar og porteføljeforvalternes beretning. SIDE 19 3 SkAGen Fondenes utvikling 4 leder og kommentar 5 Aktuelt 8 mot langvarig aksjeopptur 10 Svimlende svingninger den nye normalen? 12 Fondssparing i uroens tid 14 Gunstige spareavtaler 16 en jobb for Super mario 18 over all forventning 19 Porteføljeforvalternes beretning 32 rentekommentaren 36 Porteføljer 46 kvartalsregnskap 47 Avkastning- og risikomåling 48 norske renter med u-sving Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

3 VÅRE FOND 3 SKAGEN Fondenes utvikling Rentefondet SKAGEN tellus Forvalter: Torgeir Høien Start: 29 september 2006 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,3 % 4 8 I tabellene kan du se hvilken avkastning de respektive SKAGENfond har skapt i forhold til fondenes referanseindekser. Tallene er oppdatert per 30. september ,7 % ,2 % 5,2 % 4 0 SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år (NOK) Aksjefondet SKAGEN vekst Rentefondet SKAGEN avkastning Forvalter: Beate Bredesen Start: 1 desember 1993 Forvalter: Jane Tvedt Start: 16 september 1994 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,6% 15 14,4 % 6 5,4 % 6 5,8 % 6,1 % 15-14,3 % 10 8,2 % ,6 % 2 25 SKAGEN Vekst OSEBX/MSCI AC (50/50) (NOK) 0 0 SKAGEN Avkastning ST4X obligasjonsindeks (NOK) 0 Aksjefondet SKAGEN Global Rentefondet SKAGEN Høyrente Forvalter: Kristian Falnes Start: 7 august 1997 Forvalter:Ola Sjöstrand Start: 18 september 1998 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,5 % -6,0% ,6 % 6 4 3,0 % 2,6 % 6 4 4,7 % 4,5 % ,3 % SKAGEN Global MSCI World AC (NOK) SKAGEN Høyrente ST2X obligasjonsindeks (NOK) Aksjefondet SKAGEN kon-tiki Rentefondet Skagen høyrente Institusjon Forvalter: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 2002 Forvalter: Ola Sjöstrand Start: 14 mars 2003 Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Avkastning siste 12 måneder Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ,3 % ,7 % -16,6% ,1 % 4 2 3,1 % 2,5 % 4 2 3,6 % 3,1 % 25 SKAGEN Kon-Tiki MSCI vekstmarkedsindeks (NOK) 0 0 SKAGEN Høyrente Institusjon ST1X obligasjonsindeks (NOK) 0 Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

4 4 leder kommentar 2011 har vært et turbulent år på mange måter, og Skagen er naturlig nok påvirket av dette. Vi har negativ absolutt avkastning og kan heller ikke si oss fornøyd med den relative avkastningen. de siste ti år har det vært negativ avkastning og store svingninger i aksjemarkedene generelt. noen bruker den dårlige avkastningen i aksjemarkedet siste ti år som argument mot langsiktig aksjeinvesteringer. for oss er det selskapsplukking som teller. I samme ti års periode har avkastningen i Skagen Vekst vært på 12 prosent årlig, I Skagen global på 12 prosent årlig og i Skagen kon-tiki 17 prosent årlig de siste 9,5 årene (startet opp i april 2002). har tigeren spist haren? lederen harald espedal, administrerende direktør og investeringsdirektør, Skagen fondene I følge den kinesiske kalender var 2010 tigerens år; kjennetegnet ved drama og at det er ofte spenning og uforutsigbarhet i luften er harens år. det skal angivelig være et nye muligheter for avansement fredfylt år. flere lurer kanskje på om tigeren har spist haren og blitt værende et år lengre? men ifølge den kinesiske kalenderen skal harens år også gi håp, avansement og nye muligheter. om reisen i årets første ni måneder har vært turbulent og i nedadgående retning, så skjuler markedsuroen også forskjeller i utviklingen av enkeltaksjer. og her mener vi det ligger muligheter for avansement. turbulens i markedene gir muligheter for en verdibasert selskapsplukker som Skagen, som ser mest på selskapenes fundamentale verdier. Våre porteføljer er nå lavt priset sammenliknet med sine respektive referanseindekser. den som er investert i markedet nå, vil få med seg hele oppgangen når markedet snur. de ti største investeringene i Skagen global har en verdsettelse målt i forhold mellom aksjekurser og bokført egenkapital per aksje (p/b) på 0,9 mot referansens 1,5. målt i pris per aksje mot inntjening (p/e) er forholdet 9,3 for fondet og 11,0 for referanseindeksen. (Se tabell) det betyr at verdsettelsen av våre porteføljer nå er omtrent på samme nivå som bunnpunktet under finanskrisen i 2008/09. Så snart markedet blir mindre opptatt av de store overskriftene og stemningsbølger, vil potensialet i fondenes porteføljer realiseres, slik vår investeringsstrategi også har fungert i andre nedgangsperioder. verdsettelse Av SkAGenS StørSte InveSterInGer Per ,0 1,5 1,0 0,9 0,5 0,0 P/B Fond 1,5 0,9 Referanseindeks 1,6 0,7 1,3 0 Global Kon-Tiki Vekst Global Kon-Tiki Vekst P/E , ,0 5,1 9,0 8,3 9,4 langsiktighetens pris Lønner det seg å være i markedet, eller ikke? det er et stadig tilbakevendende tema i dårlige tider i aksjemarkedet. drømmescenarioet er selvsagt å være aksjeeier bare når markedet stiger, og holde seg borte når det faller. I praksis er dette umulig, selv om noen forståsegpåere hardnakket mener det motsatte. for de som prøver, ender det dessverre i de aller fleste tilfeller opp med en dårligere avkastning enn om man hadde sittet igjennom stormen. Vi og resten av fondsbransjen sier i vår rådgivning at du må ha en tidshorisont på minst fem år for å kunne oppnå den risikopremien en bred godt diversifisert portefølje av selskaper skaper. dette bygger på den grunnlegende troen på at næringslivet over tid skal oppnå bedre avkastning på kapitalen enn du får risikofritt i banken. Hvis ikke, hadde vi ikke hatt noe næringsliv. de som i siste 12 års periode har satset penger på en bred portefølje av de mest verdifulle selskapene i den utviklede verden, verdensindeksen, fnyser naturlig nok nå av rådet om tidshorisont på minimum fem år. Selv om andelseierne i våre aktivt forvaltede aksjefond har oppnådd en relativt god avkastning i disse 12 årene, er ikke femårshistorikken like hyggelig lesning. Skagen Vekst er ved kvartalsskiftet kommet i negativt territorium, Skagen global er så vidt i pluss, mens andelseierne i Skagen kon-tiki fremdeles kan glede seg over en årlig avkastning i perioden på nesten syv prosent. Historisk sett, over de siste 100 årene, har det amerikanske aksjemarkedet to ganger tidligere opplevd en så lang nedtur som den vi har sett nå. Vi snakker da om perioden fra børskrakket i 1929 til 1941, og (se artikkel side 8-9). Slike lange perioder med kursfall blir gjerne avløst av en lang oppgangsperiode. I motsetning til ved inngangen av dette årtusenet er aksjemarkedene nå mye lavere priset. Våre aksjefond får du kjøpt til under bokførte verdier og til mellom 5,5 og åtte ganger neste års forventede inntjening. det gir en forventet avkastning etter skatt på 12 til 18 prosent (e/p). Selv om inntjeningen for 2012 risikeres å måtte jekkes ned et par hakk, er det fremdeles mye å gå på. direkteavkastningen fra selskapenes utbytter ligger både to og tre ganger høyere enn hva du får på sikre 10 års statsobligasjoner. prisingen av våre aksjefond ligger nå ikke langt unna nivåene fra bunnen i 2008/09, mens fondskursene ligger mellom 50 og 100 prosent høyere enn den gang. Årsaken er god inntjening og utbytter fra selskapene i disse årene samt det faktum at dyrere selskaper hele tiden byttes ut med antatt billigere selskaper. når aksjemarkedene går inn i en ny og mer varig oppgangstrend er ikke godt å si. men vi tar neppe munnen for full når vi spår at neste femårsperiode blir til dels mye mer lukrativ for eiere av aksjefondsandeler i Skagen enn for eiere av norske (og amerikanske) statsobligasjoner. kommentar tore bang Fagredaktør tb skagenfondene.no Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

5 Aktuelt 5 Adventskonsert Ikke helt i julestemning ennå? I november og desember kan du komme i den rette stemningen med adventskonserter i Stavanger, oslo, bergen og trondheim. Vi har et begrenset antall gratisbilletter og prinsippet om førstemann til mølla gjelder. er du interessert kan du ringe eller sende mail til maks 2 billetter pr. kunde. konsertoversikt Stavanger dato: Lørdag 12 november klokken: Sted: St. petri kirken Billettene til konserten må hentes i Skagen sine lokaler i torgterrassen innen 11. november. oslo dato: Søndag 27. november klokken: Sted: gamle Logen Billettene kan hentes i Skagens oslokontor i klingenberggaten 5, 4 etasje frem til fredag 25. november. bergen dato: 15. desember klokken: Sted: korskirken Billetter til konserten kan hentes i Skagens lokaler i Bergen på Øvre ole Bulls plass til mandag 12.desember trondheim dato: Lørdag 17. desember klokken: Sted: Vår frue kirke Billetter hentes ved vårt kontor i Beddingen 8, Solsiden kjøpesenter (merk nye kontorer) eller i kirken fra kl konsertdagen. ny investeringsdirektør Administrerende direktør harald espedal overtar jobben som investeringsdirektør etter kristian Falnes. kristian falnes ønsker å rendyrke rollen som porteføljeforvalter for Skagen global. Harald espedal tar derfor på seg en dobbelt rolle som administrerende direktør og investeringsdirektør i Skagen. espedal har siden mars gitt administrativ støtte til falnes og omorganiseringen er et naturlig skritt videre i ansvarsfordelingen. - den interne omorganiseringen betyr at den daglige ledelsen av porteføljeteamet og overgripende spørsmål på tvers av fondene vil bli mitt ansvar, sier espedal. I tråd med sitt ønske får falnes anledning til å rendyrke rollen, faglig fordyping og bruke mer tid på forvaltning av Skagen global. espedal har lang og bred erfaring fra finansindustrien, og omorganiseringen trådde i kraft 1. oktober 2011 ny investeringsdirektør: harald espedal nytt hus til barnebyen Som en av hovedsponsorene har Skagen bidratt til å bygge nye hus i SoS Barnebyer i pskov, russland. I september var det høytidelig åpning. Skagen har bidratt til byggingen av fem hus i barnebyen i pskov, sørvest for St. petersburg. SkAGens jonas A eriksson, tomas nordbø middelthon, midhat Syed og liv berit oseid ved innvielsen av SoS barneby i Pskov, russland. 16. september var det høytidelig åpning, og fire Skagen-ansatte deltok. Barn er særlig utsatte i russland, og man regner med at rundt barn hvert år mister familiene sine. SoS Barnebyer tilbyr en trygg oppvekst i en ny familie bestående av barneby-mor og søsken. de blir boende i barnebyen under hele oppveksten og biologiske søsken holdes sammen. Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

6 6 aktuelt Rådgiver til alle Nå kan du få din egen autoriserte SKAGEN-rådgiver - uansett hvor stor beholdning du har. Alle SKAGENs kunder kan nå få sin egen autoriserte finansrådgiver. Helt uten ekstra kostnader eller andre forpliktelser enn at du er kunde hos oss. Alt du behøver å gjøre er å ta kontakt med oss på telefon eller epost Autoriserte finansrådgivere Alle SKAGENs rådgivere er autoriserte finansrådgivere. Det kommer kundene til gode. Rådgiverne er autorisert i henhold til den norske Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Ordningen innebærer at alle som har direktekontakt med kunder gjennomgår et opplæringsprogram og tar eksamen og praktisk prøve for å bli autoriserte finansielle rådgivere. I SKAGEN har også flere ledere og en rekke andre ansatte uten direkte kundekontakt blitt autoriserte. SKAGENs finansielle rådgivere samlet på ett brett. Alle SKAGENs kunder kan nå få sin egen rådgiver. Hvordan virker det i praksis? Kunder vil i første omgang merke at våre rådgivere er interessert i hele økonomien - ikke bare fondssparingen som SKAGEN tilbyr - og informasjonen noteres i et rådgivingsunderlag. Kompetansen som sertifiseres er en kombinasjon av kunnskap (eks. fag, produkter, metoder), praktiske ferdigheter (eks. kommunikasjon, analyse, problemløsning) og holdninger (blant annet etiske problemstillinger). - Tidligere fortalte jeg kundene hvordan de kunne plassere pengene i SKAGEN, sier formuesforvalter Arild Rødal ved Ålesundskontoret. Nå er Arild veldig opptatt av å avdekke kundens økonomiske situasjon, forhold til risiko og sparehorisont før han gir råd. - Autorisasjonsordningen har gjort noe med bevisstheten min i forhold til å sette sammen en riktig portefølje for kunden. Det er ikke mulig å gi skikkelige råd uten å kjenne flere sider ved kundens økonomiske situasjon. - Min målsetting nå er at flest mulig kunder sitter med så riktig portefølje som mulig. Da er det også lettere å styre kundens forventninger til oss og sørge for at kundene har best mulig kunnskap til å forstå konsekvensene av sine valg og risikopreferanser. Ta kontakt Ønsker du din egen rådgiver som kan gi råd om dine fond og din sparing, ta gjerne kontakt med oss på telefon 04001, e-post eller nettprat. Om AFR Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder. Les mer: Hensikten med Autorisasjonsordningen er firedelt: Overfor publikum: å gi en god kundeopplevelse i tråd med næringens selvpålagte standard. Overfor myndighetene: å sikre legitimitet og troverdighet. Overfor medarbeiderne: å fastsette tydelige kompetansekrav til finansielle rådgivere. Overfor finansnæringen: å ha en felles ordning som styrker kvaliteten. Ole-Christian Tronstad oct skagenfondene.no Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

7 aktuelt 7 Omlegging av skatterapporteringen Fra nyttår endres skatterapporteringen for de som har samme fond på flere VPS-konti. Omleggingen i skatterapporteringen har ingen betydning hvis du har samme fond på kun én VPS-konto. I korthet går endringen ut på at VPS (Verdipapirsentralen) fra nyttår vil gå over til å rapportere andelseieres salg av andeler slik skatteloven krever. Et sentralt prinsipp i beskatning av gevinst og tap på fondsandeler er det såkalte FIFUprinsippet (først inn, først ut). Det innebærer at dersom du selger fondsandeler er det de eldste andelene som selges først, og som det skal beregnes eventuell gevinstbeskatning/ fradrag for tap av. VPS har hatt dispensasjon fra Skatteetaten til å omgå FIFU-prinsippet for de med samme fond på flere VPS-konti. Omleggingen vil altså kun ha betydning for de som har samme fond på flere VPS-konti, og som selger andeler etter 1. januar Disse andelseierne bør være klar over at det fra nyttår beskattes etter FIFU-prinsippet, selv om andelene de konkret innløser ikke er de eldste (først inn). Det vil si at skatten beregnes ut fra de eldste andelene dine, uansett hvilken VPS konto de står på. Men du slipper å holde orden på dette selv du vil få tilsendt ferdig utfylt realisasjonsoppgave i god tid før selvangivelsen skal leveres. Andelseiere som har flere VPS-konti kan enkelt samle andelene til en VPS-konto. Men ønsker du å opprettholde flere VPS-konti er det selvfølgelig lov. Ta kontakt med Kundeservice på telefon eller epost dersom du har spørsmål til dette. Nyttårskonferansen 2012 hold av datoen Det blir Nyttårskonferanse i 2012 også, hold av 11. januar, og stedet er som vanlig Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs Plass i Oslo. Innertier Ikke alle foredragsholdere på Nyttårskonferansene de siste åtte årene har kommet med like gode råd, men i ettertid har noen utpekt seg. En av disse er Jim Rogers, tidligere partner til George Soros. På Nyttårskonferansen i januar 2007 var Rogers skeptisk til aksjer generelt, bullish til råvarer, og mente dollaren og det amerikanske boligmarkedet skulle svekke seg kraftig. I et slikt klima var gull en trygg havn. Snart fem år og en finanskrise senere har de som satset på Rogers den gang god grunn til å være fornøyde. Rogers mente også at Kina i dette århundret igjen skulle bli verdens ledende nasjon, slik de var for 400 år siden. Mens USAs æra definitivt var over. Verdens største økonomi kommer til å bli rammet av den verste kredittboblen verden har sett, sa Rogers den gang, i januar Jim Rogers Samme år solgte Rogers boligen sin på Manhattan i New York og tok med seg kone, barn, sin kinesiske barnepike og flyttet til Singapore. Akkurat i tide før kredittboblen innhentet ham. Vi kommer tilbake med påmelding og program for Nyttårskonferansen 2012 på våre nettsider og i annonser. Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

8 8 NYHETER SKAGEN porteføljeforvalter: Mot langvarig aksjeopptur Et svært godt tiår i aksjemarkedene er trolig bare få år unna. Både historien, og den lave verdsettelsen av selskaper, peker i den retningen. Aksjemarkedene kan falle ytterligere, men for den langsiktige investor er det muligheter. Ole Søeberg, porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst Dette synes kanskje et vanskelig budskap etter to måneder med fornyet global finanskrise, med påfølgende kursfall for SKAGENs tre aksjefond. Hver dag bruker vi også alle våre krefter på å beskytte verdiene i fondene. Men, er det ikke nettopp i mørke tider at man også skal ha mot til å se etter lyset? -Både fundamentalanalyse av verdiene i våre selskaper, og historisk bevissthet som investorer, forteller oss at vi kan forvente framgangsrike aksjemarkeder i de nærmeste årtiene, sier Ole Søeberg, porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst. -Men, før vi når dit må vi se både politisk handlekraft og bedre balanse i de offentlige utgiftene. Det er behov for en avklaring av den enorme usikkerheten og frykten for global resesjon som i øyeblikket er knyttet til både euroen og eurolandenes gjeldssituasjon og den stadige offentlige gjeldsoppbyggingen i USA, tilføyer han. Han nevner produktivitetsforbedringer som følge av teknologiske nyvinninger, voksende forbruk i vekstmarkedene og stigende optimisme blant investorene blant de faktorene som vil sende aksjekursene og verdsettelsen opp til nye høyder. Virkelig langsiktige investorer Aksjemarkedene reagerer ofte flere år før en positiv utvikling er synlig i økonomien, og vi vil se drastisk politisk handling som vil løse opp den alvorlige situasjonen de utviklede landene har ført verdensøkonomien opp i. Et godt aksjetiår behøver ikke ligge mange år fram i tid til tross for de utfordringene vi står overfor i dag, mener Ole Søeberg. På grafen viser vi utviklingen i Dow Jonesindeksen i USA etter Kortsiktige utslag kan jevne seg ut når man måler over så lange Fornyelsen perioder. Man ser også at lange perioder med framgang blir avbrutt av 12 til 15 år med stillstand og tilbakegang. Den første lange stillstands- og nedgangsperioden på grafen begynner med krakket i Den andre går fra 1967 til Og endelig finner vi særlig triste tider for aksjonærene fra 1999 og fram til nå. (Mangeårige investorer i SKAGEN har likevel tjent godt siden 1999, men det skyldes i stor grad meravkastning i fondene, ikke framgang for det generelle markedet). Hvis man tar på seg litt lysere briller så starter et nytt bull-marked når en lang og trist periode er over. Tiden fra 1981 til 1999 var i det store og hele en lang, ubrutt god periode for de amerikanske selskapene med enorm verdiøkning for aksjonærene. Tilsvarende Man kan forsiktig peke på noen sektorer og områder der det kommer til å skje en vesentlig fornyelse og som vi vil være oppmerksomme på i aksjeutvelgelsen, mener porteføljeforvalter Ole Søeberg. IT-revolusjonen er langt fra over. Mulighetene for felles utnytting av data er bare akkurat startet. Data legges stadig inn via tastaturer, mens talegjenkjenning er i utvikling. Både offentlige myndigheter, selskaper og privatpersoner har vesentlige uutnyttede muligheter til å bli mer produktive. Det vil skje, og det vil frigjøre ressurser til andre formål. Grønn energi har en høy prioritet for offentlige myndigheter. Enda er det for dyrt, men om få år er det trolig billigere enn mange kjente elektrisitetsformer. Helseområdet: Her vil det definitivt bli lansert produkter som vi knapt kjenner i dag. For eksempel innenfor kreftbehandling og midler som sikrer en høyere fysisk og psykisk yteevne. Utfordringen blir å sikre en større privat finansiering av helse. Matvarer: Utvikling av sorter som gir et høyere utbytte og er mindre avhengig av vann vil skje i høyt tempo. Urbanisering: Flyttingen fra land til by i vekstlandene fortsetter i uforminsket tempo. Det kreves stål, betong, aluminium og glass for å bygge kinesiske og indiske millionbyer. Urbaniseringen skaper dynamikk og vekst. Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

9 NYHETER 9 ble det fart i hjulene under 2. verdenskrig og framgangen varte fram til midt på 60-tallet. Dow Jones nådde første gang i 1966, men passerte først dette punktet med overbevisning i Lærer av historien Selv om det ifølge modellen snart er tid for fornyet aksjeoppgang, hvordan kan vi på grunnlag av den nåværende miseren tro at det kan oppstå et årelangt, framgangsrikt aksjemarked? Hvordan kan det skje, når problemene for landenes økonomier er så synlige og store, med betydelige konsekvenser for den økonomiske veksten og virksomhetenes inntjening? Vi kan forsøke å lære av historien, mener SKAGEN-forvalteren. Bull-markeder kan utmerket godt begynne når frykt, pessimisme eller kanskje til og med kaos preger dagsordenen. Det første langvarige bullmarkedet startet kort tid etter japanernes angrep på Pearl Harbour i Dermed gjorde de med en gang amerikanerne til krigsdeltakere, og tre et halvt år med ufattelige lidelser og tap lå framfor dem. Hvordan har det vært å sitte i New York og frykte en japansk invasjon i California mens de tyske ubåtene lå på lur utenfor byen? Likevel begynte aksjene å stige. Handlekraft gjorde utfallet, sier Ole Søeberg. Handlekraftige politikere Da det andre bull-markedet startet i 1981, førti år etter Pearl Harbor, var situasjonen bedre, men ikke akkurat positiv. Ledigheten og inflasjonen var rekordhøy, den økonomiske veksten på bunn, de oljeeksporterende landene hadde utløst den andre oljekrisen og de vestlige samfunnene var gjennomsyret av pessimisme. Når økonomien tok en pause så fylte debatter om den ødeleggende forurensingen og det akselererende våpenkappløpet mellom øst og vest opp dagsordenen. Det som var med på å knekke den dårlige stemningen var at politikerne og myndighetene ble handlekraftige. I USA og Storbritannia skapte de nyvalgte regjeringslederne Reagan og Thatcher tillit gjennom liberalisering av økonomiene. Inflasjonsspøkelset ble endelig nedkjempet av Paul Volcker i den amerikanske nasjonalbanken, og flere tiår med framgang fulgte, ikke minst blant servicevirksomhetene, sier Ole Søeberg. Under Paul Volckers ledelse hevet Federal Reserve styringsrenten fra 11,2 prosent i 1979 til rekordhøye 20 prosent i juni Inflasjonstakten falt så fra 13,5 prosent i 1981 til 3,2 prosent i Renteforhøyelsene var på den tiden meget kontroversielle. Etterkrigstidens langvarige amerikanske aksjeopptur startet, overraskende for de fleste, den 7. desember 1941 da Japan bombet den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor. Det gikk til og med så langt at Federal Reserves bygning ble blokkert av frustrerte bønder som kjørte traktorene sine midt inn i New York. Verdsettelse Et felles trekk ved aksjemarkedet i 1941, 1981 og 2011 er lavt prisfastsatte virksomheter målt opp mot historiske gjennomsnitt. I 1941 var virksomhetene verdsatt til bokført verdi, som tilsvarte elleve ganger inntjeningen. På den tiden var renten rekordlav, akkurat som i dag. I 1981 var verdsettelsen av aksjene enda lavere, et nivå som tilsvarer 7,5 ganger inntjeningen, mens renten var tårnhøy som følge av høy inflasjon. Sett i et langsiktig perspektiv har det ofte vært lønnsomt å investere i aksjer når verdsettelsen er på disse nivåene. Mens statene i den utviklede delen av verden er blitt forgjeldet i de siste årene, så har forbrukerne strammet opp og er gått i gang dow jones indeks siden 1920 Logaritmisk skala med gjeldsreduksjon og konsolidering. For eksempel er det danske private forbruket falt siden 2007, til tross for lavere renter, lavere boligkostnader, lavere skatter og høyere lønninger. Den ekstra disponible inntekten er brukt til reduksjon av gjeld samt sparing. Før eller siden er det sannsynlighet for økt privat forbruk. Danmark er lite i en global sammenheng, men den samme tendensen til gjeldsreduksjon og konsolidering ser vi også i andre land i den vestlige verden. Imens har virksomhetene polstret seg og sitter på et fjell av kontanter. Selskapene har mulighet til å foreta investeringer som øker produktiviteten betydelig. Det kommer til å skje når de føler seg trygge på situasjonen, mener Ole Søeberg CJE Christian Jessen skagenfondene.dk Siden 1920 er lange perioder med relativ framgang for det amerikanske aksjemarkedet blitt avløst av tre årelange perioder med stillstand eller tilbakegang. Det amerikanske aksjemarkedet har vært en ørkenvandring siden toppen i Foto: Bloomberg Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

10 10 NYHETER Svimlende svingninger: den nye normalen? Hvis du ikke liker været er det bare å vente en halv time, sier et gammelt munnhell. Dette synes å være riktig også når det gjelder aksjemarkedet den seneste tiden. Hvis du ikke liker retningen på markedet er det bare å vente en halv time. Da har det ganske sikkert snudd. Denne voldsomme volatiliteten har skapt svingninger på mer enn 2-3 prosent i løpet av en dag. Er disse svingingene den nye normalen, slik mange forståsegpåere har annonsert i media? Faktum er at, selv om den generelle retningen i aksjemarkedet har vært nedover siden begynnelsen av august, så har de svimlende svingningene også blitt mer og mer vanlige. Dette også på dager hvor markedet er relativt uendret fra dagen før. Noen anser at svaret ligger i spredningen av aksjer som blir kjøpt eller solgt i løpet av sekunder, eller til og med mikrosekunder, gjennom automatiserte handelsløsninger brukt av svært kortsiktige tradere. De proklamerer derfor at disse svingingene er den nye normalen. rundt seks måneder nå, ifølge NYSE Factbook (faktabok fra New York-børsen). Likevel er det vanskelig å se at dette er roten til volatiliteten fordi fenomenet har eksistert i fem tiår. Det er nok mer sannsynlig at kilden til de store svingingene er at investorer verden over minutt for minutt forsøker å forsone seg med oppbremsingen av den globale økonomiske veksten, den pågående statsgjeldskrisen i Europa og tvil om amerikansk gjeninnheting. Det er ingen enkel oppgave å bli klok på 5-års VIX Volatility S&P 500 makroøkonomiske data som enten gir et motstridende bilde eller blir revidert. Målestokken på frykt Det finnes en målestokk som viser at de nåværende svingingene er mer knyttet til håp og frykt, enn noe annet. Denne målestokken heter Chicago Board Options Exchange Volatility Index - ofte referert til som VIX eller investorenes fryktmålestokk. Denne indeksen viser forventet prisvolatilitet på opsjoner på S&P 500-indeksen over de neste 30-dagene. De har helt rett i at alle data viser at den gjennomsnittlige investeringshorisonten har falt betraktelig de siste femti årene. Gjennomsnittlig tid for hvor lenge en investor eier en aksje har gått ned fra åtte år i 1960 til Kilde: Chicago Board Options Exchange Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

11 NYHETER 11 Foto: istockphoto - Se på markedssvingningene som en venn mer enn en fiende, det vil si å skape fortjeneste fra andres dårskap snarere enn å delta i dårskapen, råder kjendisinvestor Warren Buffett. VIX har blitt etablert som en allment akseptert målestokk på investorers forventninger om svinginger den kommende måneden og viser dermed implisitt volatilitet. Det er da også en av de indeksene som inngår i SKAGEN s kanarifugler. Et høyere tall på indeksen indikerer at investorer er nervøse og villige til å betale mer for forsikring. Den 22 september hoppet indeksen 11 prosent til 41, noe som brakte økningen over de siste fire dagene til hele 33 prosent. Dette er det dobbelte av gjennomsnittet på 20,5 gjennom indeksens 21-årige historie. Til tross for dette er det bare halvparten av hva fryktbarometeret viste ved toppen etter Lehman-kollapsen i oktober Da viste den astronomiske 80. Vanligvis viser VIX inversen av aksjemarkedet. Grunnen til dette er at et stigende aksjemarked blir ansett som mindre risikabelt enn et fallende marked. Jo høyere den oppfattede risikoen er, jo høyere er den implisitte volatiliteten. Dette blir veldig klart når en ser på de nye høydene i indeksen som har kommet etter at aksjemarkedet begynte å falle. Som en også kan se fra grafen så er det vi nå opplever eksepsjonelt. Sunn fornuft tilsier at en til slutt vil vende tilbake til normalen og nokså kjedelig nivåer. VIX vil da demonstrere det som kalles å konvergere mot gjennomsnittet. Med andre ord er det sannsynlig at de neste store bevegelsene vil være ned, mer enn det er sannsynlig at de vil være opp. Vi har kanskje allerede sett tidlige indikasjoner på dette. Faktisk er prisen på tremåneders futures på VIX under 34 for tiden. Dette tyder på at markedet nå forventer at volatiliteten å bli betydelig lavere i tiden som kommer. Hvordan kan da svingene være den nye normalen? Langsiktig perspektiv Uansett hva som skjer kan dagens markedsforhold skape muligheter for langsiktige aksjeplukkere, slik som SKAGEN. Warren Buffett rådet en gang investorer til å se på markedssvingninger som en venn mer enn en fiende, det vil si å skape fortjeneste fra andres dårskap snarere enn å delta i dårskapen. Selv om det er lett å bli fanget av kortsiktig panikk - drevet av frykt for kortsiktige tap dersom markedene faller ytterligere eller kostnaden ved å sitte på sidelinjen og gå glipp av potensielle gevinst hvis markedet plutselig stiger er det viktig å ha et langsiktig perspektiv. I volatile tider er det viktigere enn noensinne å overdøve den kortsiktige støyen og se på det lange bildet. Det er nok mer sannsynlig at svingningene vil gå mot gjennomsnittet enn at det nå har blitt etablert en ny normaltilstand. nhe Nick Henderson skagenfunds.co.uk Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

12 12 nyheter Fondssparing i uroens tid Foto: verdipapirfondenes forening Smarte valg: det ser ut til at folk flest har lest og forstått bruksanvisningen for langsiktig sparing i aksjefond, mener direktør i vff bernt S. Zakariassen. de fleste av oss fortsetter sparingen selv om kursene faller og frykten herjer. det vil fondssparerne være glade for senere, mener spareeksperter. oktober 2008, sjelden har andelene i Skagens og andres aksjefond kostet så lite. men til tross for en av nyere tids største finanskriser, nettokjøpte norske privatkunder fondsandeler i 15 måneder i strekk September 2011, finanskrise 2.0 og uro på verdens aksjemarkeder. Like fullt fortsetter norske privatkunder å forholde seg relativt rolig. Verdipapirfondenes forening (Vff) skriver i en pressemelding at folk ser ut til å ha lest og forstått bruksanvisningen for langsiktig fondssparing. - Vi er opptatt av å få fram at det store flertallet av personkundene holder seg i ro når det er uro i markedene, sier direktør i Vff Bernt Zakariassen. Litt fakta om nordmenns sparing i disse urolige tidene: norske personkunder solgte aksjefondsandeler for 2,8 milliarder kroner i august. I samme måned kjøpte de andeler for 2,6 milliarder kroner. dette er, ifølge Vff, for krusninger å regne sett i forhold til nordmenns totale forvaltningskapital på 90 milliarder kroner. holder seg i ro Han mener at folk flest stort sett har gjort smarte valg under urolige perioder, men at de ikke har fått så mye ros for det. - den store majoriteten fortsetter spareavtalene sine, og setter i enkelte tilfeller inn litt ekstra når kursene er lave. det er lett å fokusere på de få som innløser og lager mye støy, men vi har valgt å fokusere på hva de fleste gjør, sier Zakariassen. for de som ikke kjenner til spareavtaler er det kort fortalt jevnlig og automatisk fondssparing. pengene trekkes fra konto, eksempel-vis hver måned, uten at du trenger å gjøre noe. fordelen er at du sparer i både opp- og nedgangstider, og på den måten får en god gjennomsnittskurs på fondsandelene dine. virkelig langsiktig? - Jeg har vært med på masse nedturer. daglig leder i pengedoktoren agnes Bergo har lang erfaring som finansiell rådgiver. Hun er opptatt av at kundene hennes virkelig skal forstå hva de begir seg inn på når de lurer på om aksjefond kan være et bra spareprodukt for dem. - etter mer enn 23 år som finansiell rådgiver vet jeg at selv om en person hevder å være langsiktig når kursene går opp, kan han fort bli kortsiktig når børsen svinger, forklarer hun. Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

13 nyheter 13 - Jeg pleier å si at for å investere i aksjemarkedet må du tåle et fall på 50 prosent over natta. Jeg går helt konkret til verks og spør: La oss si at du vil investere 5 millioner i aksjefond, hvordan ville du føle det hvis verdien falt til 2,5 millioner dagen etter? Sitte i ro og kanskje til og med investere mer penger i markedet etter et slik fall? de fleste trekker seg litt tilbake etter en slik test. Jeg mener at man må være i stand til å takle risikoen mentalt, sier Bergo. Frykt for tap mennesker har noen fellestrekk uavhengig av kulturell bakgrunn. et av dem er at negative hendelser på områder der vi ikke har nære, personlige relasjoner, tillegges større vekt enn positive hendelser. Bergo mener økonomisk teori ikke tar nok hensyn til menneskers følelser. - Jeg syns at man tar for lett på følelser og følelsesrelatert atferd i økonomisk teori. Vi må ikke glemme at folk skal leve med valgene de tar. atferdsøkonomer har funnet ut at et økonomisk tap svir 20 ganger mer enn man gleder seg over gevinst. til tross for at det kan være vanskelig å opprettholde sparemålene sine i turbulente tider er det viktig å minne seg selv på hvorfor man begynte å spare i utgangspunktet. - Verdiskapning er alltid langsiktig. men langsiktige mål kan komme i konflikt med kortsiktig frykt. den eneste måten å unngå å bli påvirket av svingningene er at man ikke lar seg påvirke av finansiell uro, og ikke pusser opp kjøkkenet eller bruker pengene på noe annet enn det man opprinnelig tenkte, sier agnes. Skru av det er ingen som liker å se sine oppsparte midler falle i verdi. Som sparer er det lett å bli påvirket av alle inntrykkene og bli nervøs. direktør for formuesforvaltning i Skagen asbjørn Vagle, pleier å tenke på andre ting når utsiktene mørkner. - Jeg anbefaler å gjøre som strutsen: tving deg selv til å fokusere på noe mer langsiktig. gå en tur i skogen, se en god film, skru av pc en og hopp over børssidene i avisen for en stund. Bruk denne perioden til å ta en ny vurdering av sparingen din. kanskje du skal endre balansen mellom rente- og aksjefond, spør Vagle. Styr unna fristelser det er lett å henfalle til religiøs terminologi og metaforer i finansspråket. I aviser og andre medier er det fullt av aktører som har sett lyset, eller venter på dommedag. I Skagen bruker vi uttrykk som den smale sti og agnes Bergo råder kundene sine til ikke å falle for fristelser. - de fleste damer har vært på slankekur en gang i løpet av livet, og jeg pleier å si til dem at det vil alltid være fristelser. men faller du for dem ødelegger du muligheten til å nå det målet du i utgangspunktet hadde, sier hun. det gjelder altså å holde seg på den smale sti. Penger er verktøy på den andre siden av skalaen for de nervøse fondssparerne, er de som kjøpte fondsandeler for mange finanskriser siden, og som har hatt eventyrlig gevinst på sparingen sin. mange av dem kvier seg for å selge andelene, selv om de trenger pengene, siden de da må realisere drømmegevinsten. - Jeg hadde nylig et eldre ektepar som hadde spart i mange år. nå lurte de på hvordan de smartest kunne hjelpe datteren i USa med boligkjøp. Boligprisene i USa er lave, og de hadde en del penger i aksjefond. men de var lite villige til å innløse andelene siden kursene er så lave, og ønsket heller å ta opp et lån. Jeg minnet dem på hvorfor de i sin tid startet sparingen. det var nettopp for å hjelpe barna i etableringsfasen. derfor anbefalte jeg dem å selge aksjefondene, siden det var dette de hadde spart til. kursene er lave, men det er boligprisene i USa også. kvinnen bak pengedoktoren har lite til overs for andelsnostalgi. Har du nådd sparemålet ditt og trenger pengene, er rådet klart: - Husk at penger er et verktøy, det er middel til å oppnå noe du ønsker. man skal unne seg å bruke av sparepengene når du har nådd sparemålet ditt. mer fornøyde på sikt Vff-direktøren sier det er nærliggende å anta at når stadig flere har forstått bruksanvisningen for langsiktig sparing, vil vi få flere fornøyde fondssparere, når kursene en gang går opp. tidligere har utfordringen vært at selv om avkastningstallene til et fond ser fantastiske ut, så har mange kunder ikke fått glede av dem, på grunn av at de har gått inn og ut av fondet på uheldige tidspunkter i perioden. - Jeg tror langsiktighet vil være ekstremt viktig for kundeopplevelsen. Vårt mål er at kundeavkastningen skal være så lik fondsavkastningen som mulig. da må Folk må kunne leve med sparevalgene sine, sier Agnes bergo. hun legger vekt på kundens risikovilje når hun gir råd. kundene sitte i ro over tid, så kundeatferd er svært viktig for avkastningen de får på sikt. Zakariassen tror på mer fornøyde fondssparere i fremtiden. - Jeg syns andelseierne har vært fantastisk flinke, og de som har sittet i ro har størst sannsynlighet for god avkastning på sikt. Les mer om uttaksavtaler Ole-Christian Tronstad oct skagenfondene.no SkAGenFondene.no/uttAkSAvtAle Les mer om spareavtaler SkAGenFondene.no/SPAreAvtAle Spareråd: 1. fortsett spareavtalen din. 2. Sitt i lang tid. 3. gå gjerne gradvis ut. du kan for eksempel opprette en uttaksavtale. Foto: virre dahl Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

14 14 NYHETER Gunstige spareavtaler SKAGEN og mange andre anbefaler spareavtaler fordi det er tilpasset den økonomiske virkeligheten til vanlige sparere og gir redusert risiko ved at du sprer kjøpene over tid. Til tross for dette blir anbefalingen om månedlige spareavtaler med jevne mellomrom utfordret ved å sammenlikne spareavtaler med engangsinnskudd. Å si hva som lønnet seg i ettertid har like liten verdi som å si hva som hadde lønnet seg av å ha penger i banken eller aksjer. De vanligste feilene Det er lett å sammenlikne aksjesparing med banksparing, men det er ikke like enkelt å sammenlikne engangsinnskudd med spareavtaler. Så langt har dessverre de fleste undersøkelsene vært konsekvent basert på feil antakelser eller premisser. Den vanligste feilen er at en antar at engangsinnskuddet innbetales i måned 0, mens et tilsvarende spareavtalebeløp spres over 60 innskudd fra og med måned 0 til og med måned 59. I måned 60 sammenliknes resultatet. Det er viktig å forstå hvorfor dette blir feil. Anta at du er en vanlig sparer som tar opp gjeld for å gjøre et engangsinnskudd i aksjefond. I det øyeblikket du setter inn for eksempel , øker din gjeld samtidig med Du får dermed en rentebelastning som den som har en spareavtale ikke får. Det samme gjelder også for formuende som tar pengene fra banken. Disse vil redusere renteinntektene mer enn den som setter inn penger månedlig. Å ikke ta hensyn til renteinntekter/kostnader blir derfor feil. Et annet viktig poeng er at hvis en gjør et engangsinnskudd blir en umiddelbart eksponert mot aksjemarkedet, mens en spareavtale jevnlig vil øke eksponeringen gjennom spareperioden. En spareavtale innebærer at eksponeringstiden eller eksponeringsbeløpet mot aksjemarkedet er omtrent halvparten av et engangsinnskudd i oppsparingsperioden. En riktigere sammenligning For å gi en mer realistisk sammenlikning mellom spareavtale og engangsinnskudd kan en gjøre følgende oppstilling: Den ene spareren setter inn et engangsinnskudd på , mens den andre setter 1000 kroner i verdensindeksen og i statsobligasjoner i måned 0. Månedsspareren bytter etter 1 måned 1/59 av innestående i statsobligasjoner til verdensindeksen, i måned 2 reinvesterer han 1/58 av statsobligasjonene til verdensindeksen og så videre. Denne strategien innebærer at han investerer 1000,- pluss renter hver måned. Begge sparerne binder like mye kapital fra Prosentvis flere andeler med spareavtale kontra engangsinnskudd 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% jul. 91 jul. 93 jul. 95 jul. 97 jul. 99 jul. 01 jul. 03 jul. 05 jul. 07 Avkastning etter 10 år 250% 200% 150% 100% 50% 0% Engangsinnskudd -50% jul. 01 jul. 02 jul. 03 jul. 04 jul. 05 jul. 06 jul. 07 jul. 08 jul. 09 Total avkastning 10 år etter at engangsinnskuddet ble satt inn og spareavtalen ble startet. Kilde: Kilde: Spareavtale jul. 10 jul. 11 Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

15 nyheter 15 måned 0. når spareavtalekunden har satt inn sitt siste innskudd kan en sammenlikne antall fondsandeler. I vårt eksempel antar vi at strategien gjennomføres over løpende femårsperioder de siste 20 årene. graf 1 viser hvor mange prosentvis flere eller færre andeler du oppnår ved bruk av spareavtale kontra engangsinnskudd gitt tidspunktet for når du startet spareavtalen/ gjorde engangsinnskuddet. I periodene og var det mest lønnsomt med engangsinnskudd. I periodene og 2004 til høsten 2008 var det mest lønnsomt med spareavtale. Spareavtaler fra perioden oktober 2006 og frem til i dag er ennå ikke avsluttet og sammenlikningen er summen av det du har investert til nå i aksjemarkedet og gjenværende beholdning i rentepapirer. grafen viser i tillegg at hvis du inngikk spareavtale på toppen av markedet i år 2000 ville du etter 5 år eie 90 % flere andeler enn en som satte inn hele beløpet på en gang. I graf 2 kan en se total avkastning 10 år etter at engangsinnskuddet ble satt inn og spareavtalen ble startet (fem år etter at spareavtalen ble avsluttet): grafen viser at engangsinnskudd ga svært god avkastning for innskudd avsluttet på begynnelsen av 2001 (startet i 1991). dette er som forventet ettersom at 1990-tallet var svært godt for investorer. engangsinnskudd gjort i perioden i 1991 til 1997 og som ble tatt ut 10 år senere (2001 til 2007 på grafen) ga også høyere avkastning enn spareavtaler. Spareavtale - redusert risiko de siste årene viser veldig godt effekten av redusert risiko gjennom spareavtaler. det er kun spareavtalekunder som tok ut pengene i løpet av finanskrisen i 2008 som har tapt penger, mens alle som satte inn engangsinnskudd i perioden og tok ut pengene 10 år senere har tapt penger. noen av de viktigste resultatene fra grafen er oppsummert i tabellen nedenfor: engangsinnskudd vs. SPAreAvtAle andel perioder med negativ avkastning andel perioder med over 100 % avkastning engangsinnskudd Spareavtale 29 % 3 % 30 % 10 % 10. beste periode 184 % 158 % 10. verste periode -30 % 8 % gjennomsnittlig avkastning 64 % 50 % det som passer for deg det viktigste er likevel at denne type undersøkelser har lite for seg. Vi vet hva som er forventet. Ved et engangsinnskudd har du mer penger i aksjemarkedet lengre enn ved en spareavtale. det er dermed å forvente at du tjener mer enn ved en spareavtale. det er Ikke dermed sagt at spareavtaler er en dårligere strategi. forventet avkastning i forhold til eksponert beløp i aksjemarkedet er nemlig det samme ved spareavtale og engangsinnskudd. den forventede meravkastningen ved engangsinnskudd er kun knyttet til større eksponering mot aksjemarkedet. Selv om det er forventet at det lønner seg med mest mulig penger lengst mulig i aksjemarkedet, kan vi ikke gi dette som en generell anbefaling. Som rådgivere må vi ta flere hensyn enn bare hva som er forventet å lønne seg mest. når Skagen sier at spareavtaler i aksjefond lønner seg er dette basert på en generell påstand om at sparing i aksjefond lønner seg og ikke en sammenlikning med engangsinnskudd. Våre råd om engangsinnskudd eller spareavtale er basert på individuell rådgivning til den enkelte kunde og dennes situasjon. Vi anbefaler ikke det ene fremfor det andre, men har en generell holdning om å begrense unødvendig risiko samt å ta hensyn til den enkelte sparers risikoprofil og erfaring med sparing. Selv om det er forventet å lønne seg å investere i aksjer, er det ikke alltid at det som er forventet å lønne seg, faktisk har lønt seg. de som har investert de siste 10 årene kan ikke ha unngått å legge merke til dette. generelt mener vi at spareavtaler er en svært god måte å investere i aksjemarkedet og beklager at enkelte medier har utbasunert et annet budskap basert på feil premisser. Les mer om spareavtaler SkAGenFondene.no/SPAreAvtAle hh Harald Haukås skagenfondene.no Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

16 16 NYHETER En jobb for Super Mario Euroområdet er inne i sin største krise siden euroen ble innført. Hellas er på randen av konkurs og eurolandene klarer ikke å bli enige om en løsning tilstrekkelig til å gjenskape tilliten i markedet. I november tar italieneren Mario Draghi over som president for den europeiske sentralbanken (ESB) etter Jean-Claude Trichet. Han tar over når det stormer som verst. Spørsmålet er om Mario Draghi, som i pressen har blitt kalt Super Mario, har de egenskapene som skal til for å styre unionen gjennom krisen? Tøff jobb venter Mario Mandatet til ESB er å sørge for prisstabilitet i euroområdet. Mer konkret betyr det å holde inflasjonen under men nær 2 prosent. Mario Draghis forgjengere har så langt klart denne oppgaven bra. Inflasjonen har svingt, men har i gjennomsnitt vært 2 prosent siden euroen ble innført i ESB er en uavhengig sentralbank. Det betyr at politikerne i medlemslandene ikke kan instruere banken til hva den skal gjøre, blant annet med rentene. Prisstabilitet er fortsatt det overordnede målet, men i kjølvannet av finanskrisen har sentralbankene måtte fokusere mer på makroovervåkning. Fra finanskrisen har oppgaven med å sikre at pengemarkedet fungerer blitt viktigere. Videre har krisen i de perifere eurolandene Hellas, Irland, Italia, Spania og Portugal gitt ESB hodebry. ESB har blant annet kjøpt statsobligasjoner i de perifere landene som et forsøk på å stabilisere rentene i markedet. Dette obligasjonskjøpsprogrammet er svært kontroversielt. Spesielt tyskerne er kritiske til at ESB skal kjøpe medlemslandenes gjeld. Axel Weber (tidligere sjef for Bundesbank) valgte og trekke seg som sjef for Bundesbank og falt derfor bort som kandidat til sjefsjobben i ESB. Jørgen Stark (medlem av ledergruppen i ESB) har sagt opp sin stilling. Jobben krever med andre ord ikke bare bankbakgrunn innen økonomifaget og statsforvaltningen, men eksepsjonelt gode diplomatiske evner. Han må kunne skape enighet blant de 23 medlemmene i ESBs hovedstyre. Minst like viktig vil det være å arbeide med og fronte Europas fragementerte politikere. Rett mann for jobben? Før Mario Draghi ble valgt var kritiske røster skeptiske til en leder fra Italia og til hans fortid i Goldman Sachs. Goldman Sachs har etter finanskrisen blitt sett på som et symbol på grådighetskulturen i finansnæringen. Det har også blitt rettet kritikk mot Goldmans innflytelse i amerikansk politikk og samfunnsliv gjennom sitt alumninettverk. Mer konkret har kritikere pekt på at Mario Draghi kan ha vært involvert i renteswappene Hellas gjorde gjennom Goldman Sachs for å dekke over den skyhøye statsgjelden. Det har derimot blitt avkreftet av den italienske sentralbanken. Kritikken mot han som italiener skyldes en redsel for at ESB under hans ledelse skal til- inflasjon og styringsrente i euroområdet, dd % Styringsrente Inflasjon % Kilde: Macrobond -1 Fra venstre: ECBs første sjef, nederlenderen Wim Duisenberg, påfulgt av franskmannen Jean Claude Trichet, samt den kommende sjefen italieneren Mario Draghi. Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

17 NYHETER 17 «Hovedoppgaven til Mario Draghi er den samme som sine forgjengere, nemlig å sette renten slik at inflasjonen blir lav og stabil.» late høyere inflasjon. Spesielt Tyskland, med sin Bundesbanktradisjon, har advart mot at Mario Draghi vil ta med seg Italias historie med høy inflasjon i bagasjen til Frankfurt. Med en visesentalbanksjef fra Portugal (Vítor Constâncio) har det vært rettet bekymring for at de sørlige medlemslandene skal få for stor makt. Til tross for den innledende skepsisen har Mario Draghi nå bred støtte. Ingen andre av de mulige kandidatene kunne vise til en like bred CV, med erfaring med sentralbank, statsbyråkrati, samt privat sektor. Gitt betydningen til Tyskland i pengeunionen, gir det tyngde å ha blitt kaldt den mest tyske av alle kandidatene til jobben. Betydning for rentemarkedet Hva betyr lederskiftet i ESB for rentemarkedet? Hovedoppgaven til Mario Draghi er den Mario Draghi * 64 år. * Doktor i nasjonaløkonomi fra prestisjefylte MIT i USA. * Generaldirektør i det italienske finansdepartementet. * Direktør i den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs. * Sjef for den italienske sentralbanken siden * Styreformann i Financial Stabilty Board (FSB). * Tiltrer 1. november som sjef for den Europeiske Sentralbanken (ECB). samme som sine forgjengere, nemlig å sette renten slik at inflasjonen blir lav og stabil. Det mest interessante er å se hvordan han velger å håndtere den akutte krisen for euroområdet og han vil velge å styre de alternative pengepolitiske virkemidlene til ESB. Det kan ha stor betydning for obligasjonsmarkedet. Han kan for eksempel velge å gå mer aggressivt ut og love markedet at ESB vil kjøpe tilstrekkelig med obligasjoner i de gjeldstyngede landene, og spesielt Italia og Spania, til å holde renten under et gitt nivå. Hvis markedet mener dette er troverdig, vil det umiddelbart ha effekt på rentene i de relevante landene. Han kan også velge å praktisere en mindre streng inflasjonsstyring. Med dette menes at han kan velge å ta mer hensyn til veksten og holde renten lav og tillate at inflasjonen ligger over målet i en periode der veksten er svak. Bundesbankttradisjonen med streng inflasjonsstyring har dominert ESB til nå, men det er ikke sikkert at Mario Draghi vil tolke mandatet like strengt. For Federal Reserve er hensynet til veksten like viktig som inflasjonen siden mandatet sier at renten skal settes på et nivå som sikrer både sysselsetting og prisstabilitet. ESBs mandat vil være fast, men utøvelsen av mandatet kan gå mer i retning av for eksempel Bank of England. Bank of England har siden finanskrisen valgt å holde renten lav lenge til tross for at inflasjonen har ligget betydelig over målet. Veksten har vært lav og Bank of England har valgt å se bort i fra inflasjon som skyldes forbigående effekter. Jane Tvedt er renteforvalter i SKAGEN og har ansvar for SKAGEN Avkastning. Hun har tidligere arbeidet for Norges Bank og den Europeiske Sentralbanken (ECB) De har heller lagt vekt på at den svake veksten vil gi avtagende inflasjonspress framover og at inflasjonsforventningene fortsatt er forankret rundt inflasjonsmålet. Fra en obligasjonsforvalters synspunkt vil det beste Mario Draghi kunne gjøre på kort sikt være å skape ro rundt euroen og euroområdet. Han må bruke sine diplomatiske evner til å få de lederne i eurolandene til å bli enige om virkemidler kraftige nok til å få løst krisen. Krisen i euroområdet er tross alt ikke forårsaket av ESB, men av uvøren pengebruk i sør og beslutningsvegring og handlingslammelse i nord. Artikkelen er skrevet av Jane Tvedt Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

18 18 nyheter over all forventning nettportalen min side ble lansert i slutten av august. Siden da har kundene logget seg inn over ganger. for de som ikke har vært inne på min side ennå: dette er en ny nettjeneste som gir kundene bedre og mer skreddersydd informasjon om Skagen-andelene sine. Siden lanseringen 30. august har markedene vært svært nervøse. - Jeg syns tallene snakker for seg selv. over innlogginger siden lansering overgår alle våre forventninger, og viser at kundene etterspør denne typen informasjon, sier prosjektleder Jim Sumpter. Innlogging du finner innloggingen til min side på alle våre nettsider som en knapp oppe til høyre. I tillegg finner du innloggingsbokser på forsiden og enkelte utvalgte seksjonssider. en av de største endringene har de institusjonelle klientene måtte gjennomgå. for få tilgang til portalen må de opprette administratorer for hvert kundeforhold. dette har medført problemer i enkelte tilfeller og vi jobber med å løse dette. for privatkunder er det enkelt å få tilgang, har du BankId er det ingen endring fra tidligere. Bruk kodebrikken du har fått av banken din og logg deg inn med BankId. Benytter du brukernavn og passord må registrere deg som ny bruker første gang du skal logge deg inn på portalen. Forbedringer - Selv om vi er fornøyde med lanseringen har vi allerede en rekke forbedringer av min side på gang. Blant annet jobber vi med å forlenge kundehistorikken som vises på min portefølje-siden fra siste år til siste tre og fem år. I tillegg vil vi tydeligere vise de største bidragsyterne i porteføljene, forklarer Jim. noen kunder har i enkelte tilfeller kunnet oppleve at det har vært vanskelig å logge seg inn på portalen. feilen er nå funnet og rettet opp. dette er min side min side er en nettportal som gir deg tilgang til: kjøp og Salg (min konto) Her kan du kjøpe/bytte/selge fondsandeler i Skagen fondene eller opprette spareavtale eller uttaksavtale. det er ingen endringer på min konto i forhold til tidligere løsning. min portefølje Vil gi deg daglig oppdatert informasjon om din beholdning i Skagen fondene. rapporter en helt unik månedsrapport over din beholdning. alle tall er basert på din portefølje i fondene og dine transaksjonstidspunkt. du kan velge om du vil ha rapporten tilsendt pr e-post hver måned eller om du selv vil gå inn og sjekke rapporten på min side du kan selvfølgelig også gjøre begge deler. rapporten inneholder blant annet: Din porteføljesammensetning Din beholdning Avkastning på din portefølje Verdiendring i porteføljen Fordeler med min side Ved å tilby skreddersydde rapporter og utfyllende informasjon om beholdning i Skagen fondene håper vi å kunne bidra med at du får: bedre innsikt i hvordan din portefølje utvikler seg i forhold til fondenes og referanseindeksene sin avkastning. større bevissthet rundt risikoforhold og markedsfaktorer enkelt å se hvordan dine transaksjoner har påvirket avkastningen på dine investeringer et hjelpemiddel til bruk under rådgivningssamtaler åpen og tilgjengelig informasjon om din beholdning i Skagen mer kunnskap og forståelse for hvordan resultatene i din portefølje blir produsert Jim mener at den siste tidens urolige markeder er et godt argument for å bruke min side. - kundene kan holde øye med andelene sine, se hvordan Skagens filosofi fungerer i praksis og ha et sunt helhetlig perspektiv, forklarer han. Vil du lese mer om portalen min side kan du se vår informasjonsvideo inne på portalen. du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte oss om du trenger hjelp til å logge deg inn. kontakt kundeservice på telefon 04001, epost eller nettprat. Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

19 PorteFøljeForvAlterneS beretning 19 Finanskrisepriser igjen under første akt av finanskrisen spilte pyramidespill i boligmarkedet og konkurstruede amerikanske banker hovedrollene. under andre akt er det overbelånte stater, kriserammede europeiske banker og handlingslammede politikere som har regien. vi mener kapitalmarkedene reagerer irrasjonelt når pengestrømmene går ut av vekstmarkedene og inn i såkalte sikre havner i utviklede markeder. trenden tror vi, også denne gang, snur når risikoaversjonen avtar. hellas kommer trolig til å misligholde sin statsgjeld spørsmålet er når og hvor mye. nok ord nå kreves handling. Angela merkel sa at kriserammede banker i europa skal oppkapitaliseres og reddes. det har gjort aktørene i aksjemarkedet litt mindre nervøse. Fortsatt er det usikkert hvor hardt verdensøkonomien blir rammet av de dårlige tidene i usa og europa, og hvordan inntjeningen til selskapene påvirkes. I den senere tid har tallene fra de forente stater blitt stadig mer positive. jokeren er vekstmaskinen kina. I likhet med myndighetene i de fleste andre vekstmarkedsland har kineserne fulle verktøykasser. men det har kommet noen skremmeskudd fra bank- og eiendomssektoren. historisk lave statsobligasjonsrenter i utviklede markeder, og ditto høye risikopremier i aksjemarkedene, taler til fordel for aksjeeiere. og etter en tid med makrodrevne aksjemarkeder, hvor alle aksjer har falt nærmest i takt, tror og håper vi på bedre tider for aktive forvaltere som oss. Prisingen av SkAGens aksjefond er nesten nede på forrige finanskrisenivå, mens fondskursene fortsatt ligger mellom 50 og 100 prosent høyere enn den gang. Finanskrisen akt 1: da en av verdens største investeringsbanker Lehmann Brothers gikk konkurs i oktober 2008, utløstes et globalt finansiell sammenbrudd. administrerende direktør dick fuld i en høring i kongressen, og bankens tidligere hovedkontor i new York. Finanskrisen akt 2: Bankenes gjeldsproblemer i den vestlige verden har blitt en hodepine for politikerne. I europa øker presset på at regjeringene skal hjelpe til med å rekapitalisere sine banker. tysklands forbundskansler angela merkel kjemper mot når blant annet eu-kommisjonens leder manuel Barosso vil en en mer felles finanspolitikk i eu en Av tre lange børsnedturer de SISte 100 Årene Logaritmisk skala mot oppgang?: de siste 100 årene har det amerikanske aksjemarkedet, her ved dow Jones-indeksen, opplevd tre lange perioder med børsnedgang. når perioden vi nå er inne i tar slutt er ikke godt å si. men med rekordlave obligasjonsrenter og aksjepriser på finanskrisenivå er det grunn til å være optimistisk til fremtiden Foto: bloomberg Foto: bloomberg Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

20 20 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Ingen blåkopi I forrige markedsrapport som kom ut i begynnelsen av juli satte vi et spørsmålstegn ved om vi nå kunne se frem til lysere utsikter i aksjemarkedene. På det tidspunkt så 2011 ut til å bli en blåkopi av 2010, hvor aksjemarkedet i første del av året var makrostyrt. Fokus var da, som nå, gjeldsfrykten i Europa, med Hellas i spissen, samt svake ledende indikatorer for verdensøkonomien. I takt med gode resultattall fra selskapene snudde aksjemarkedene opp i august i fjor. Investorenes fokus gikk fra makro til mikronivå, og de globale aksjemarkedene avsluttet året meget sterkt. Enden på fjorårsvisen ble tosifrede avkastningstall i både de globale aksjemarkedene og vekstmarkedene. Årets vise ser ikke ut til å ende like godt. Ny lyd i aksjepipen Til tross for generelt sett gode tall fra selskapene for årets andre kvartal har aksjepipen nå fått en helt annen lyd. Frykten for konsekvensene av gjeldskrisen blant land og banker i Europa har tatt overhånd. Myndighetene kan ikke lenger skyve problemene foran seg. Investorene forlanger en troverdig løsning, helst i morgen. Både i Europa og USA må man ty til høyst utradisjonell penge- og finanspolitikk hvis det blir en ny resesjon. Den tradisjonelle verktøykassen er tom. I motsetning til sine amerikanske kolleger har de europeiske bankene ikke blitt kapitalisert tilstrekkelig etter finanskrisen i Med bøkene fulle av søreuropeisk gjeld er risikoen stor, men mye tap er nå diskontert i aksjekursene. Flere av de større europeiske bankene har halvert seg på kort tid. At den tyske forbundskansleren, Angela Merkel, har gått ut og sagt at de tapsutsatte bankene skal reddes, har hjulpet litt på humøret. Hellas ser ikke ut til å ha noen vei utenom mislighold og nedskrivning av statsgjelden, uansett økonomiske reformer, pengestøtte fra det internasjonale pengefondet og annen EU-sponsing. Spørsmålet nå er hvor mye. Fortsatt svake forventningsindikatorer og løpende BNP-tall fra den globale økonomien har fått investorene til å justere selskapenes fremtidig inntjening ned. Analytikerne ligger Verdenskonjunkturen svekkes veksten faller raskere i den vestlige verden enn i vekstmarkedene Global BNP - prosentvis endring fra foregående år Utviklede land Vekstmarkedsland Globalt, totalt Kilde: The Economist Vekstmarkedene vokser: Den økonomiske tilbakegangen under finanskrisen var størst i vestlige land. Det er også der veksten dabber raskest av nå. Vekstmarkedene er ikke veldig følsomme for svekket eksport til vesten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eksport til vestlige land som andel av BNP Czech Rep Hungary Mexico Poland Nigeria Romania Korea China Venezuela Kazakhstan Russia Indonesia South Africa India Turkey Ukraine Egypt Kenya Argentina Brazil Kilde: IMF, CEIC Mindre avhengighet: Blant viktige vekstmarkeder er det kun Tsjekkia og Ungarn hvor eksportandelen til vestlige markeder overstiger 50 prosent. I søramerikanske land som Argentina og Brasil er andelen lavere enn 10 prosent som vanlig på etterskudd, slik de gjør i både opp- og nedgangstider. Kinesiske bank og eiendomsselskaper har i den senere tid opplevd svalestup på børsen. Det har også satt et stort spørsmålstegn ved Kinas drahjelp for verdensøkonomien fremover. Sirkus og handlingslammelse Selv om det er grunn til å tro at flere land i Sør-Europa følger Hellas inn i resesjon, og at USA kan være i faresonen, må beslutningsvegrende politikere ta en god del av æren for høstens børsfall. Amerikanerne startet ballet i sommer med en teatralsk krangel om å heve USAs gjeldstak. Noe alle egentlig var enige om var en dyd av nødvendighet for videre drift av de forente stater. Det offisielle vedtaket kom i siste time. De europeiske myndighetene og politikere har så fulgt opp showet med et møtetyranni uten like, uten å komme opp med en troverdig løsning. En troverdig løsning på gjeldsproblemene i Europa er den viktigste triggeren for at aksjemarkedet skal snu nesen oppover igjen. Sett ut i fra en økonomisk langsiktig synsvinkel bør en løsning for Eurosonen innebefatte en mer koordinert finanspolitikk. De økonomiske kravene som i utgangspunktet ble stilt til landene som skulle få være med i det gode EU-selskap, er det ingen som i ettertid har brydd seg om. Flukten til negativ avkastning og gull I liket med finanskrisen i 2008 har gull og statsobligasjoner i gjeldstunge USA også under høstens aksjenedtur vært såkalte trygge havner for investorene. På det verste har obligasjonseierne godtatt å få betalt en årlig rente i ti år fremover godt nede på ettallet. Med andre ord snakker vi om negativ realrente, før skatt. I slutten av september fikk riktignok gullprisen et relativt stort skudd for baugen. Flere investorer hadde sårt behov for kontanter, og løste inn sine gullposisjoner. Samtidig fikk dollaren et oppsving. Men for de som har gått for gull de siste årene er avkastningen fremdeles god. Hvis gullprisen også i år ender opp i pluss, målt i dollar, er dette ellevte året på rad med positiv avkastning for gullinvestorene. I samme 11 års periode må globale aksjeinvestorer (indeks) fremdeles innse at de er i minus. Går vi helt tilbake til 1987 har gull nå gitt bedre avkastning enn aksjer (se graf). Skagen fondenes markedsrapport nummer 3 oktober 2011

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Trosset tragedier og uro

Trosset tragedier og uro markedsrapport N U M M E R 1 A P R I L 2 0 11 S K A G E N F O N D E N E. N O Trosset tragedier og uro Så langt har 2011 gitt oss naturkatastrofer, uro i Midtøsten og Nord-Afrika samt inflasjonsfrykt i

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

I en omskiftelig verden

I en omskiftelig verden Årsrapport 2013 Uoppdagede muligheter I en omskiftelig verden www.skagenfondene.no Innhold LEDER Tallet er 3 > 3 I SKAGEN er vi glade i tall, særlig i tallet 3 SKAGEN INVITERER Skagenfondenes utvikling

Detaljer

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer.

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer. Markedsrapport NUMMER 2 JULI 2013 www.skagenfondene.no Vindu mot verden Våre porteføljeforvaltere reiser for å finne nye ideer og selskaper, men vårt perspektiv er alltid fra SKAGENs ståsted. >8 Orden

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer