Betraktninger om året 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betraktninger om året 2005"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker til dette er god inntjening innen kraftproduksjon og stort varmepumpesalg. Omlegging av produkttilbudet innen strømsalg har redusert vår risiko og vil over tid gi kundene et lavere påslag. Trenden i resultatutvikling i nettvirksomheten er snudd til det positive og salg av entreprenørtjenester eksternt er nå i balanse. Organisasjonens fokus på kostnadsreduksjon skal berømmes når resultatet fremlegges. Våre medarbeidere skal ha æren for resultatet, og jeg vil med dette takke alle sammen for deres engasjement og innsats! Hva blir viktig i 2006 Stange Energis medarbeidere har høy kompetanse og er opptatt av å nå våre mål. For å møte de utfordringer vi står ovenfor vil vi ha fokus på ytterligere kompetanseheving. Vi skal arbeide for å utvikle egen kompetanse og sikre tilgang til ny og riktig kompetanse; - Hvilken kompetanse skal vi ha i egne rekker og hvilken kompetanse er det riktig at vi kjøper eksternt? Stange Energi står foran et større generasjonsskifte. Dette er for oss som virksomhet en betydelig utfordring, men det representerer også nye muligheter. Vi ønsker å videreutvikle vårt konsern mot en mer kostnadseffektiv driftsmodell. Her vil vi ha fokus på å ta i bruk enda smartere løsninger og arbeidsmetoder. Utgangspunktet for all vår utvikling skal være til det beste for kunden. Vi vil i enda større grad fremstå som en pålitelig, fleksibel, engasjert og kompetent lokal aktør. Vi ønsker å underbygge vår sterke lokale forankring og fokus ved å endre navn på vårt omsetningsselskap fra PremiEl AS til Stange Energi Salg AS. Vi søker kontinuerlig å forbedre konsernets posisjon slik at vi til enhver tid kan tilfredsstille eierens forventningskrav, være en pålitelig produkt- og tjenesteleverandør, en ansvarlig samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsplass. -1-

3 AUS Experten AS med økt eksternt fokus Daglig leder Kai Solum jobber aktivt med å skaffe eksterne samarbeidspartnere. AUS Experten AS Nøkkeltall Omsetning Årsresultat 602 Egenkapital Totalkapital AUS Experten AS har nå tilbakelagt sitt tredje år som selvstendig bedrift. Det er i dag 19 ansatte i AUS Experten AS, hvorav 1 lærling. AUS Experten skal utføre vanlig drift og vedlikehold av forsyningsnett, drift og vedlikehold av veilys, lysløyper, samt trefelling. Dette er tjenester som vi tilbyr til eksterne netteiere og til privatpersoner, lag og foreninger. Selskapet har drifts- og vedlikeholdsavtale med Stange Energi Nett AS, men jobber også aktivt mot eksterne kunder for å sikre tilstrekkelig oppdragsmengde. I tillegg leverer vi en del vaktmestertjenester, da vesentlig til konsernet. Eksternt salg av tjenester og AUS 2005 har vært et godt år for eksternt salg av tjenester. Vi har hele høstsesongen hatt minst 1 arbeidslag (3 montører) ute på eksternt arbeid. Til tider har vi hatt både 2 og 3 lag ute i de mest travle periodene. De jobbene vi har hatt er vesentlig spesialarbeid som går på arbeid på spenningssatt anlegg. Dette passer oss svært godt, siden det er på dette området vi har vår spisskompetanse. Utsikter framover Det ser nå ut til at flere og flere netteiere ønsker et avbruddsfritt vedlikehold av sitt nett. Det gir oss store muligheter, siden det er få tilbydere av avbruddsfritt vedlikehold. Vi har skaffet oss et lite forsprang på andre når det gjelder arbeidsmetoder og kompetanse. Dette skal vi ta godt vare på og gjøre det vi kan for å bli den foretrukne leverandør av AUS tjenester. Vi skal gjøre det vi kan for å beholde avtalene med Stange Energi Nett AS, noe som kommer Stange kommunes innbyggere til gode. Med vår lokalkunnskap om nettet, skal vi være de raskeste til å rette feil og sørge for at kundene ikke er unødig lenge uten strøm ved feil og lignende. AUS Experten AS har nå inngått flere avtaler, som sikrer oss jobber som underleverandør til AUS oppdrag, spesielt i og rundt Oslo. Foreløpig har vi konkrete avtaler med to selskaper. Dette er Nettservice AS på Hadeland og Nett Partner AS på Vinterbro. Begge disse aktørene er sterkt inne på markedet i Oslo og resten av Hafslund sitt nett. I tillegg jobber vi mye mot Fortum Service AS og Otera AS. -2-

4 Resultatforbedring i Stange Energi Nett AS Daglig leder i Stange Energi Nett AS Aage Hansen opplevde strømbrudd for samtlige kunder i Stange i Stange Energi Nett AS Nøkkeltall Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Stange Energi Nett AS har lagt bak seg enda et år med høy aktivitet og et økonomisk resultat som er meget godt i forhold til budsjett. Resultatet viser også at vi er på rett vei før neste periode med ny inntektsregulering fra Rydding av lavspenningsnettet ble fullført i begynnelsen av året, og har vært et bidrag til færre antall feil for enkeltkunder. Driftsmessig ga de stabile værforholdene i 2005 oss relativt få leveringsavbrudd inntil slutten av året, men sterk vind den 15. november medførte da et totalutfall av forsynings-området. Dette ene avbruddet ga oss en høyere årlig avbruddskostnad enn forventet. Behandlingen av jordfeil i fordelingsnettet har vært i fokus hos DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og i løpet av sommerperioden ble det installert og skiftet ut relevern for å tilfredsstille kravene til personsikkerhet. Det ble i løpet av året gjennomført en utvidet kontroll av ca 690 nettstasjoner, og avviksbehandlingen begynte samtidig. I 2005 ble det som i de to forrige årene brukt mye ressurser på fiberutbygging, og stamfiber er nå etablert fra sør til nord i kommunen. Det er i året brukt ca 7 mill til fornyelse av nettet, måleparken og driftsentral. Lavspenningsnettet alene ble tilført ca 2,5 mill til opprustning. Forhandlingene med Eidsiva om overtakelse av elektriske anlegg på Sanderud Sykehus ble gjenopptatt på høsten. Avtale om overtakelse ble undertegnet i desember, og fra inngår dette som en del av vår områdekonsesjon. Andre større nyanlegg har vært Atlungstad golfbane, utvidelse av Romedalsmoen, Breidablikk borettslag, Brynsåsen pukkverk og Norstad terrasse. Lokal energiutredning ble revidert på slutten av året, og finnes i sin helhet på vår hjemmeside. Utøvende tilsyn ble gjennomført av Elsikkerhet Øst i 2005 i henhold til godkjent plan. Elsikkerhet Øst har i tillegg levert tjenesten med jordfeilsøking som var en stor andel av avvikene etter nettstasjonskontrollen. -3-

5 PremiEl AS Fortsatt stor interesse for varmepumper Henry Korsbakken, daglig leder i PremiEL AS har hatt stabil lønnsomhet de to siste årene. Strømsalget har vært stabilt i Vi har klart å holde markedsandelen i Stange og dette sammen med bedre oppdekking av solgt volum ga et lite overskudd. Det ser derfor ut til at det er liv laga for et kraftomsetningsselskap i Stange. I tillegg har vi lykkes med varmepumpesalg. Når kundene kan spare fyringsutgifter med å installere en varmepumpe, og i tillegg få den fakturert over strømregninga har dette gitt en salgssuksess for PremiEl. Vi får fornøyde kunder som får varme og komfort sammen med lavere energikostnader. Varmepumper - En suksess for kundene og PremiEl. Oddny og Knut Eriksen i Ottestad kjøpte varmepumpe nr fra PremiEl. PremiEl har hatt stor suksess med salget av varmepumper. 2. august 2004 ble den første varmepumpa montert og fredag den 17. februar 2006 ble anlegg nr levert i Ottestad. Oddny og Knut Eriksen har til nå benyttet vedfyring. Knut sier han skaffet seg varmepumpe for å få mindre arbeidskrevende fyring. Vi betalte kroner for anlegget. Dette tilsvarer om lag fire års forbruk av ved, så jeg tror ikke regnestykket blir så galt, sier pensjonisten som ser fram til å slippe sjauing av 10 kubikkmeter ved til høsten. Selger Morten Kjernli forteller at interessen for å skaffe varmepumpe har vært stor. I fjor høst ventet hele 160 kunder på montering. PremiEl AS Nøkkeltall Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Markering av at varmepumpe nr ble montert i Ottestad. På bildet Knut og Oddny Eriksen, montør Roald Brenna og selger Morten Kjernli. -4-

6 Helse, Miljø, Sikkerhet En viktig del av arbeidsdagen Konsernet har en del arbeidsplasser som kan være risikoutsatt, og vårt HMSsystem er derfor revidert og omarbeidet. Det er i dette arbeidet lagt stor vekt på å motivere og engasjere ansatte. I tillegg er det fokusert på å skape et levende dokument som benyttes aktivt av alle våre medarbeidere og som fortløpende justeres i henhold til våre erfaringer. Trimaksjon Som en del av det forebyggende helsearbeidet, har vi satt i gang en trimaksjon. Aksjonen har også hatt som mål å kvalifisere flest mulig ansatte til å kunne delta på en anstendig måte i NM for Everk. Det som fordres av aktiviteter er at en 2 ganger i uka har gjennomført en fysisk aktivitet på minimum 30 minutter, og at denne blir loggført på Trimkortet sammen med beskrivelser av egne svettedryppende og egenopplevde lidelser under utførselen av aktivitetene. Aktivitetene kan være å gå tur, skigåing, svømming, sykling, aktiviteter på treningssentre osv. Det ble holdt trekninger og motivasjonskveld gjennom sesongen. Ved avslutning av Trimaksjonen 2005 fikk alle som har gjennomført i hht. premissene en påskjønnelse til bruk på NM for Everk. Ca. 75% av de ansatte fullførte trimaksjonen. NM for Everk Stange Energi AS stod som arrangør av NM for Everk i Arrangementet gikk av stabelen i perioden 17. til 19. juni, og ble avviklet i nært samarbeid med lokale idrettslag. Til sammen nærmere everksansatte fra hele landet deltok. Disiplinene det blir konkurrert i er terrengløp og stolpeklatring. I arrangementet inngår det også ekskursjoner på Hedmarken slik at distriktet blir godt presentert. Hard konkurranse under NM for Everk i juni 2005 Hard konkurranse under NM for Everk i juni

7 Årsberetning 2005 VIRKSOMHETENS ART Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, AUS Experten AS og Premiel AS. Alle datterselskapene er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er kraftproduksjon, utleie av næringseiendom og salg av administrative tjenester. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning og salg av varmepumper. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2006 og selskapets langsiktige strategiske planer for årene framover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Morselskapet har i 2005 hatt gjennomsnittlig 8 ansatte, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 37,5 ansatte. Sykefraværet i konsernet var på timer i 2005, som utgjorde ca. 6,9% av total arbeidstid i konsernet, en oppgang på 3,5 prosentpoeng fra For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 6,1% (2004: 1,6%). Ettersom sykefraværet i stor grad relaterer seg til langtidssykemeldinger som er en følge av forhold som ikke relaterer seg til konsernets drift, vurderes ikke økningen i sykefraværet som urovekkende. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, og arbeidsmiljøet betraktes som godt. Konsernet har avholdt regelmessige møter med de tillitsvalgte i LIKESTILLING Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 50% kvinner ansatt i morselskapet, og 13% kvinnelige ansatte i konsernet. Ved fremtidige ansettelser vil en jevnere fordeling mellom kjønnene være et moment i ansettelsesprosessen. MILJØRAPPORTERING Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. FRAMTIDIG UTVIKLING Kraftomsetningsmarkedet er preget av stor konkurranse og lav lønnsomhet, men konsernets lønnsomhet innenfor dette området er vesentlig forbedret de to siste årene. En utvikling som forventes å vedvare i I tillegg har selskapet i -6-

8 2005 oppnådd et betydelig positivt resultatbidrag gjennom salg av varmepumper. Etterspørselen etter varmepumper har vært tilfredsstillende også i inneværende år. Kraftproduksjon har i vesentlig grad bidratt til selskapets lønnsomhet i 2005, og dette forventes å vedvare i inneværende år. Aktivitetene i Stange Energi Nett AS er i stor grad konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor nettvirksomheten pågår det dessuten en utbygging av fibernettverk som forventes å sikre konsernet stabile leieinntekter i de kommende årene. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Forholdene bør således ligge vel til rette for en økning av omsetningen, også utenfor Stange kommune, de kommende årene. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Konsernet opplevde en reduksjon i omsetningen fra kr. 157,6 mill i 2004 til kr. 149,0 mill i Konsernet har imidlertid opplevd en betydelig resultatforbedring sammenlignet med 2004, og styret er tilfreds med et årsoverskudd på kr. 15,2 mill. for regnskapsåret Samlet netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var kr. 26, 4 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr. 16,3 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger. De samlede investeringene i konsernet i 2005 var kr. 13,7 mill. Kr. 9,2 mill. av investeringene relaterer seg til regional- og distribusjonsnettet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 12,6 mill per , mens kortsiktig gjeld utgjorde 33,4 mill. kroner. Den finansielle stilling er god, og konsernet kan pr nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler (Omløpsmidler fratrukket varelager). Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 274,4 mill, sammenlignet med kr. 278,1 mill året før. Konsernet er meget solid med en egenkapitalandel pr på 82,5%, sammenlignet med 78,1% pr Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS utgjør kr. 207,0 mill. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. For å begrense denne risikoen inngås det finansielle sikringskontrakter på et kraftvolum som tilsvarer volumet på fastpriskontrakter solgt til selskapets kunder. I tillegg er mesteparten av kraftproduksjonsinntektene sikret gjennom en langsiktig fastpriskontrakt. Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig inntekt fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Da fremtidig inntektsstruktur er under utredning knytter det seg usikkerhet til fremtidig inntektsnivå, men det er kommet signaler om at hovedlinjene i dagens inntektsrammesystem vil bli videreført. Lånebetingelsene er knyttet opp mot pengemarkedsrenten, da dette forventes å gi de laveste finanskostnadene i et langsiktig perspektiv. Konsernets høye egenkapitalandel resulterer i at de økonomiske konsekvensene av en renteoppgang vil bli moderate og at likviditetsrisikoen er liten. Med bakgrunn i ovennevnte vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. -7-

9 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange, 18. mai

10 Resultatregnskap mor/konsern Morselskap Konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 4, Overføringsavgift Lønnskostnader 7, 8, Avskr. driftsmidler og goodwill 5, 6, Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad 7, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. finans. anleggsm Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

11 Balanse mor/konsern Morselskap Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 14, Andre fordringer 3, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Balanse mor/konsern Morselskap Konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 17, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld 12, Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 3, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stange, 18. mai

13 Noter til regnskapet for 2005 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til kostpris fratrukket av- og nedskrivninger. EBLs anbefalte avskrivningssatser er benyttet ved beregningen av ordinære avskrivninger. Ved aktiveringen gjøres det fradrag for mottatte anleggsbidrag og statsstøtte. Reinvesteringer som medfører vesentlig økt kapasitet eller forlenger driftsmidlets levetid aktiveres. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Egne investeringsarbeider Aktiverte egne investeringsarbeider er inntektsført som andre driftsinntekter. Investeringsarbeider verdsettes til direkte lønn med påslag for sosiale kostnader og materialkostnader. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet Eierandeler i felles kontrollert virksomhet vurderes etter bruttometoden. Andelen av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. -12-

14 Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskaper vurdert etter kostmetoden i morselskapets regnskap. I konsernregnskapet er datterselskapet konsolidert i sin helhet. Varer Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Magasinbeholdninger Magasinbeholdninger av vann er ikke bokført i regnskapet. Det er knyttet usikkerhet til kvantifiseringen av verdiendringer av vann i magasinene, og det foreligger ikke etablert regnskapspraksis på dette området. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Selskapets pensjonsansvar er i forhold til den ordinære tariffestede pensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene pr (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter forsikrede ordninger samt bedriftens antatte kostnad ved fortidspensjonering iht. AFP-ordningen. Skatter Fra og med ligningsåret 1997 er energiverkene underlagt ordinære regnskapsligning med tillegg av spesialbestemmelser vedrørende naturressurs- og grunnrenteskatt. Skatter kostnadsføres når de påløper slik at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar resultatskatt, naturressursskatt, positiv grunnrenteskatt og endring i netto utsatt skatt. Konserndannelse Konsernet Stange Energi AS ble etablert , ved at Stange Energi AS og Skandinavisk Kraftmegling AS solgte kraftomsetningsvirksomheten til det nystiftede selskapet PremiEl AS. Stange Energi AS fikk en eierandel på 63,6 % ved etablering av PremiEl AS. I 2004 har selskapet kjøpt opp eierandelen til Skandinaviske Kraftmegling AS. Oppkjøpet er regnskapsført med virkning fra slik at det ikke ble beregnet resultatandel eller egenkapitalinteresse for minoriteten i Vederlag utover minoritetens andel av eiendeler og gjeld i selskapet er betraktet som goodwill og avskrives over en periode på 5 år. I 2003 ble det gjennomført en omorganisering av morselskapets virksomhet ved overføring av virksomhet fra morselskapet til de nystiftede datterselskapene Stange Energi Nett AS og AUS -13-

15 Experten AS. Omorganiseringen ble gjennomført ved en kombinasjon av fisjon av Stange Energi AS og påfølgende fusjon med nystiftede datterselskaper. Siden det er samme eierinteresse i alle selskaper som har vært involvert, ble transaksjonen gjennomført med kontinuitet i bokførte verdier. Konsolidering Ved etableringen av datterselskapet PremiEl AS ble virksomhetene overdratt til virkelig verdi. Realisert gevinst for morselskapet ved salg av virksomhet til datterselskapet, er eliminert i konsernregnskap, med korrigering av avskrivninger og utsatt skatt knyttet til gevinsten. Merverdier knyttet til overdratt virksomhet fra Skanidinavisk Kraftmegling AS er betraktet som goodwill i konsernet, med en opprinnelig avskrivingsplan på 10 år. Ved konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskaper etablert ved utfisjonering fra Stange Energi AS eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet. Alle konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert ved konsolideringen. Datterselskapet benytter de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av bankinnskudd. Note 2, Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde. Morselskap Salg av energi hensyntatt sikring Sum Konsern Pr. virksomhetsområde Salg av energi Salg av overføringstjenester Sum Note 3, Mer-/mindreinntekt Mindreinntekt Årets beregnede merinntekt Renter mindreinntekt Merinntekt pr Renter mindreinntekt Beregnede renter på mindreinntekt Renter til reduksjon merinntekt

16 Årets avkastning knyttet til nettvirksomheten er 4,9 %. Avkastningen i 2004 var 2,6 %. Note 4, Varelager Konsern Sum varelager Varelageret består av deler som benyttes til nyanlegg eller vedlikehold samt varmepumper for videresalg. Andelen er varelageret som består av varmepumper er kr ,-. Pr var denne andelen kr ,- Note 5, Driftsmidler Morselskapet Andel prod. Maskiner Bygninger Tomter anlegg og inventar Totalt Ansk. kost Tilgang Avgang Ansk. kost Akk. avskriv Akk. avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 2 % 7-33% Avskrivningsprinsipp Lineære Lineære Lineære Konsernet Regional- Distrbusjons- Andel prod. Transportm., nett nett Bygninger Tomter Fiber anlegg mask. og inv. Totalt Ansk. kost Tilgang Avgang Ansk. kost Akk. av- og nedskriv Akk. av- og nedskriv Bokført verdi Årets ordinære avskriv Årets nedskriv Sum av- og nedskriv Avskrivningssats 3 % 3-4% 2 % 3-4 % 7-33% Avskrivningsprinsipp Lineære Lineære Lineære Lineære Lineære Lineære -15-

17 Note 6, Immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Goodwill kundeportefølje oppkjøp minoriet Sum Ansk. kost Korrigert tilgang ( ) Avgang Ansk. kost Akk. avskriv Akk. avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 10 % 20 % Avskrivningsprinsipp Lineær Lineær Datterselskapet PremiEl AS kjøpte ved etableringen av selskapet kundeporteføljen som var opparbeidet i de selgende selskaper. Goodwill ovenfor er knyttet til overdratt portefølje fra minoriteten. Det er lagt ned betydelige kostnader i opparbeidelsen av porteføljen. Kundeporteføljen har fram til nå vært stabil. En forventer at effekten av den opparbeidede porteføljen vil ha verdi for selskapet i de neste 10 år. Øvrig gjelder goodwill knyttet til oppkjøp av minoritetsinteressen i datterselskapet PremiEL AS. Denne avskrives med 20 %. I 2005 er det inngått en korrigert avtale vedrørende vederlag til Skandinavisk Kraftmegling AS. Denne er ført til reduksjon av aktivert goodwill. -16-

18 Note 7, Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Morselskap Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 8 7 Ytelser til ledende Daglig Styret personer leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Selskapet har skiftet daglig leder Ytelsene gjelder samlet for begge. Konsernsjef har avtale om etterlønn i 15 måneder dersom styret ønsker en avslutning av arbeidsforholdet, dersom hun sies opp som følge av omorganisering av virksomheten eller virksomheten endres på en slik måte at stillingsinnholdet i vesentlig grad blir endret. Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2005 kr: Honorar for annen bistand utgjør for 2005 kr: eks mva eks mva Konsern Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 37,5 37 Ytelser til ledende personer Styre Lønn Godtgjørelse til revisor: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2005 kr: Honorar for annen bistand utgjør for 2005 kr: eks mva eks mva -17-

19 Note 8, Pensjonsforpliktelse Stange Energi AS har i 2005 endret prinsipp for behandling av forsikret pensjonsordning. Denne prinsippendringen er regnskapsmessig ført mot egenkapitalen pr , jf note 17. Sammenligningstallene i balansen er endret i samsvar med dette. Det er ikke foretatt endring av sammenligningstallene i resultatregnskapet. Som følge av endret regnskapsprinsipp behandles nå pensjoner som ytelsesplaner mot tidligere innskuddsbaserte multiemployer planer. Stange Energi AS har to pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. a) Kollektiv pensjonsavtale for selskapets ansatte. Ordningen omfatter 8 aktive medlemmer. b) 8 aktive medlemmer er tilsluttet ordningen for avtalefestet pensjon (AFP) I konsernet er 37 personer omfattet av ordningene. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet i henhold til Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Pensjonsordningene er behandlet som ytelsesplaner. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra KLP over pensjonsmidlenes virkelige verdi. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra KLP over påløpt pensjonsforpliktelse. Selskapet amortiserer avvik og estimatendringer iht. standardens utjevningsmetode. Dette medfører at akkumulert virkning som overstiger 10 % av den største verdien av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene resultatføres systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Ved overfinansierte pensjonsordninger sammenholdes pensjonsmidler med total pensjonsforpliktelse (TBO). Dersom pensjonsmidlene overstiger total pensjonsforpliktelse (TBO) reduseres aktiverte pensjonsmidler med det overskytende beløp. Spesifikasjon av årets pensjonskostnad Mor Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler ( ) Netto pensjonskostnad Omkostninger Pensjonskostnad

20 Morselskap Konsern Spesifikasjon av bokført forpliktelse i balansen Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik ( ) ( ) Arbeidsgiveravgift Gavepensjon Bokført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 % Forventet avkastning av pensjonsmidler 6,0 % 6,0 % Årlig lønnsvekst 3,0 % 3,4 % Årlig G-regulering 3,0 % 3,4 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Note 9, Felles kontrollert virksomhet Forretnings- Eier- Stemme- Firma kontor andel andel Vinstra Kraftselskap DA Vinstra 5 % 5 % Selskap regnskapsført etter bruttometoden Andel av resultat og balanseposter er inkorporert for hver linje i oppstillingene. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er eliminert forholdsmessig. Hovedtallene presenteres nedenfor. -19-

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer