Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har?"

Transkript

1 Frank Vikingstad Hva er det SYSCO har som ikke de andre har?

2

3 Kort om SYSCO Fullservice IT selskap etablert i 2004 Kontinuerlig og positiv vekst, ca. 100 ansatte Driftstjenester, applikasjonsutvikling, rådgivning innen teknologi og økonomi Spesiell ekspertise og fokus på Energibransjen og Oracle teknologi Kontorer i Bergen, Haugesund, Lima, Oslo, Stavanger, Stord, Ølen

4 Status i dag RASK OG LØNNSOM VEKST SIDEN OPPSTART

5 Oracle

6 Oracle Platinum Partner SYSCO & Oracle 2012 Oracle Database Partner of the Year Juryens begrunnelse: Har med rask vekst over flere år etablert seg som en ledende Oracle partner i Norge. Var først i Norden med spesialisering på Oracle Database 11g. Har også vært raskt ute med å bygge kompetanse på nye områder som f.eks ExaData.

7 Oracle Platinum Partner SYSCO & Oracle 2013 Server & Systems Partner of the year Juryens begrunnelse: Partneren har vist at de kan kombiner rask vekst og faglig utvikling. Med utgangspunkt i et sterkt databasemiljø har de det siste året etablert seg som en ledende aktør på Exa og Sparc systemer i Norge

8 Oracle Platinum Partner SYSCO & Oracle 2014 Engineered Systems Partner of the Year Juryens begrunnelse: Partneren har en unik evne til å se nye muligheter og utnytte disse. Har det siste året etablert seg som ledende på Engineered systemer i Norge med en rekke vellykkede prosjekter innen energi og media.

9 Oracle Platinum Partner SYSCO & Oracle 2015 Server & Storage Partner of the Year Juryens begrunnelse: En partner som med sin brede kompetanse utmerker seg på flere Oracle produkt områder. De har nå etablert seg som en ledende aktør på Oracle systemer og lagring i Norge.

10 Oracle Platinum Partner SYSCO & Oracle 2015 Oracle Fusion Middleware Partner Community Award Juryens begrunnelse: Outstanding WebLogic Contribution 2015 to SYSCO

11 SYSCO Oracle Center of Excellence Hvorfor er Oracle så viktig?

12 SYSCO Oracle Center of Excellence Hvorfor er Oracle så viktig?

13 Oracle Platinum Partner SYSCO Oracle Center of Excellence Rådgivning: Teknologi Arkitektur Lisens Prosess Strategi Implementering: Prosjekt Konsulent Metode Ledelse Koordinering Opplæring: Erfaringsdeling Betatesting POC Eksaminering Kurs Drift & forvaltning: Overvåking Patching Tuning Husing Backup Oppetid

14 Bli med SYSCO til San Francisco Oracle Open World er en årlig konferanse for beslutningstakere, IT ledelse og sluttbrukere. Konferansen besøkes av over personer hvert år. Programmet omfatter keynotes fra Oracle ledelsen og partnere samt nesten 3000 foredrag og workshops. Noen av tilbakemeldingene fra turen i 2014: «Takk for sist det var en meget nyttig, velorganisert og innholdsrik tur ;-) Tømte kameraet i går noen sprudlende og fornøyde ansikt.» «Takk for en kjekk tur, og bra opplegg. Jeg synes alt fungerte bra, og er veldig fornøyd med turen. Jeg skal si fra om jeg kommer på noen forbedringer.» oktober 2015 «Turen var helt knall, jeg er veldig fornøyd. Synes alt var helt topp.»

15 Energi

16 Våre norske energikunder Evenes Kraftforsyning Etne El.lag Finnås Kraftlag Fjelberg Kraftlag Fusa Kraftlag Hardanger Energi Kvinnherad Energi Kvinnherad Breiband Tysnes Kraftlag Tysnes Breiband AS Voss Energi Skånevik Ølen Kraftlag Suldal Elverk Hjartdal Elverk Kvam Kraftverk Meløy Energi Trollfjord Kraft Tinn Energi Øvre Eiker Nett Smarthub - AMS Agder Energi Nett - AMS Compello Stryn Energi Sykkylven Energi Mørenett Nordvest Nett Ørskog Energi Sandøy Energi Elsikkerhet Møre Nordvest Kraft Istad Kraft Elkem Saudefaldene Vang Energiverk VOKKS Gudbrandsdal Energi Odda Energi Eidsiva Energi Jotun Kraft Hafslund Energi Eneas Energy Agder Energi Austevoll Kraftlag IFER Vestavind Offshore Vestavind Kraft SKL AS SKL Nett SKL Produksjon SKL Marked Haugaland Kraft Sogn og Fjordane Energi Forsand Elverk Sørfold Kraftlag Hadeland og Ringerike Bredbånd Ringerikskraft Lyse Energi Troms Kraft Helgelandskraft Skagerak NTE BKK ElTele AS Hydro Energi Stange Energi REN Statnett Gassco

17 SYSCO som totalleverandør Gjennom over 10 år med fokus, kontinuerlig organisk vekst, samt oppkjøp/fusjoner har vi utviklet SYSCO til å våge å kalle oss en totalleverandør. Vi har ulike «brikker» vi kan levere i puslespillet. Våre kunder er svært forskjellige i størrelse og fokus, men felles er at alle skal gjennom endringene i energibransjen. SYSCO kan levere tjenester og produkter i hele verdikjeden. Vi definerer basistjenestene som kostnadsbesparende, og rådgivning, innovasjon og utvikling som verdiøkende.

18

19 Forretningsstrategi Hva er ditt selskaps målbilde i 2020? Ny hverdag for nettselskaper, kraftleverandører og 3. parts aktører. Lokale fortrinn reduseres økt nøytralitet økt transparens. Krav til innovasjon. I SYSCO vi har lang erfaring med å jobbe på strategisk nivå sammen med våre kunder. Våre rådgivere sitter tett på lovgivende og premissleggende myndigheter. Vi hjelper deg med å kartlegge muligheter og konsekvenser, definere dine mål og legge en plan for hvordan du skal nå dem.

20

21 Finansiell rådgivning Endringer i energibransjen vil gjøre det nødvendig å vurdere hva blir hensiktsmessig juridisk og funksjonell organisering. Endringene vil aktualisere strukturendringer i ditt selskap. SYSCO kan gi bistand i dette arbeidet, også ift å etablere konsernstruktur. SYSCO kan bistå i oppkjøps- og fusjonsprosesser med ulike tjenester. F.eks. som en tiltrodd tredjepart for å fastsette selskapsverdi. Det er ikke bare databasene som skal splittes

22

23 Systemanalyse En analyse som gir svar på følgende spørsmål: Hva er organisasjonens mål med å bli bruker av Elhub? Hva er målet med å innføre AMS? Hva er organisasjonens evner til å nå de ønskede mål? Hvordan lage effektive system og prosedyrer for å nå de ønskede mål? Analysen utføres med intervjuer med utvalgte ledere/ mellomledere innenfor organisasjonen. Resultatet vil være en rapport hvor vi stiller opp funnene våre sammen med anbefalinger om hvilke aksjoner som bør tas.

24 Systemdesign Systemdesign vil bygge på systemanalysen og se på blant annet på valgt organisering opp mot IT systemene og sammenstiller dette med systemkravene rundt Elhub og innføring av AMS. Vil eventuelle endringer i organisasjonen kreve tiltak på systemfronten, kan noe forenkles og optimaliseres? Det bli ekstremt viktig å stille riktig krav til alle systemleverandørene.

25 Systemarkitektur Målbilde er klart. Løsningskrav er utarbeidet. Gjennom denne prosessen leverer SYSCO en konseptuell modell som beskriver systemarkitektur i en revidert IT-strategi, samt en prioriteringsliste ved endrede systembehov Målet er å lage en klar IT strategi for å: Tilpasse eksisterende løsninger der gap kan lukkes effektivt Anskaffe løsninger der systemstøtte mangler eller gap er for store Klargjøre systemparken for fremtidig ansvar for horisont 2019+

26

27 Systemutvikling og systemintegrasjon Mye arbeid gjøres nå av systemleverandører for å tilrettelegge systemene til Elhubs krav. På en migrert plattform vil det oppstå nye behov, og integrasjonsutfordringer med andre systemer som ikke nødvendigvis én enkelt systemleverandør har ansvar for. Her kan det også være kundetilpasset «skreddersøm» eller egenutviklede løsninger hvor forvaltningsmessig ansvar er uavklart. SYSCO vil som system-uavhengig aktør med bransjekunnskap kunne bistå med rådgivning, utviklingsog systemintegrasjonstjenester innenfor de segmentene som enkelt-leverandører ikke tar ansvar for.

28 Produktutvikling Elhub og AMS åpner for nye forretningsmuligheter. SYSCO har lang erfaring med å utvikle nye og innovative IT-løsninger for å understøtte forretningsprosesser. Vi har kontinuerlig prosjekter som har får støtte fra Innovasjon Norge på grunn av sine nyskapende løsninger. SYSCO ønsker å samarbeide med dere for å utvikle forretningskonsepter og skape nye lønnsomme IT-produkter. (Se egen seksjon rundt SKAPE prosessen)

29 Hvordan sikre seg bedriftskundene?

30

31 Management for hire Elhub og AMS er krevende for staben og vil sannsynligvis medføre behov for organisasjonsendringer. For å sikre kompetanse og kapasitet i denne prosessen kan SYSCO tilby management for hire ift energiselskapets behov. Dette kan være ulike funksjoner. Fra forretningsutvikler, administrerende direktør, økonomisjef, administrasjonssjef, controller, regnskapssjef til IT-sjef.

32 Økonomitjenester Endringene vil også sannsynligvis kreve økt kapasitet på økonomitjenestene. SYSCO kan bistå i en overgangsfase, være med å ta topper, ta ansvaret for enkelte funksjoner eller overta for eksempel regnskap, lønn og rapportering. SYSCO tilbyr rådgivning innenfor økonomistyring og i regnskaps- og skattespørsmål. Dette er heller ikke nødvendigvis begrenset til ett selskap eller en selskapsstruktur, det kan være hensiktsmessig å etablere fellestjenester for flere selskapsstrukturer for eksempel felles fakturamottak. SYSCO kan være en tilrettelegger og pådriver i den prosessen.

33 Bransjeløsning Økonomi for Everk Tiden som kommer vil kreve store endringer i systemlandskapet, dette bør utnyttes offensivt til å få best mulig kontroll på verdiskapningen. SYSCOs bransjeløsningen vil gjøre det lettere å sammenstille relevante inntekter og kostnader og således se hva som er det reelle marginbildet. Det enkelte selskaps oppgaver mer rendyrket, derfor er det viktig å optimalisere oppgaveutførelsen.

34 Elhub BI Elhub og AMS vil gi store mengder data og dataene vil være langt mer presise enn tidligere. Dette gir et ypperlig utgangspunkt for å kunne gjøre dataanalyse som vil kunne avdekke interessante sammenhenger som kan utnyttes forretningsmessig. Eksempler kan være kunde og kundesegmentlønnsomhet, mersalgspotensiale, produktutvikling og risikovurderinger. SYSCOs brede erfaring og dype erfaring innenfor energisektoren kombinert med vår teknologikompetanse gjør oss til en ypperlig BI partner. En del av en BI-satsing vil være behovskartlegging og kvalitetssikring av grunnlagsdata.

35 Big Data Elhub og AMS åpner automatisk for mer bruk av sensorteknologi. Dette vil i neste omgang gi enorme mengder data og nettopp disse dataene kan kanskje brukes som ditt konkurransefortrinn? Med slike datamengder vil det kunne være lite hensiktsmessig å benytte tradisjonelle løsninger for å gjøre analyser. Ved å etablere en big data plattform for å kunne hente ut noe av det potensialet som datamengden representerer. Big data er relativt nytt i Norge og SYSCO ønsker sammen med Oracle å etablere pilotprosjekter i energisektoren.

36

37 Elhub koordinering SYSCO kan tilby koordinering av energiselskapenes Elhubprosesser. Ett kontaktpunkt, enklere hverdag for deg. Prosjektledelse (planer, ressurser, budsjett) Rådgivning (valg av vaske-strategier etc) Datakvalitetssikring av KIS/NIS++ Leverandøroppfølging ift migreringsprosessen Oppfølging av pålegg og veiledere på Testledelse mot DAM Oppfølging av aktørsertifisering / aktørgodkjenning

38 Datakvalitetsanalyse For å forberede datamigrering er det behov for å gjøre en datavask i henhold til retningslinjer gitt av Elhub. Etter de initielle datavasker skal datakvaliteten på eksisterende og nye data opprettholdes. Vi kan lage de spørringer/rapporter DIN bedrift trenger, både for å gjøre analyser, og som fremtidig kvalitetssikring. SYSCO er leverandør-uavhengig, og kan derfor lage rapporter både fra KIS, NIS og andre relevante systemer, og eventuelt også sammenstille data på tvers av disse systemene. SYSCO kan bidra til både MÅ, BØR og KAN-tiltak for å sikre best mulig datakvalitet. Tjenesten er relevant både for kraftselskap og nettselskap.

39 Datavask / klargjøring til migrering

40 Test og testledelse I forbindelse med aktørgodkjenning og aktørsertifisering skal selskapene selv gjennomføre en aktørtest for å teste et utvalg av prosessen ende-til-ende. I SYSCO har vi lang erfaring med testledelse og testarbeid, særlig i store migreringsprosjekter, og kan ta fullstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av denne prosessen på vegne av ditt selskap.

41 Forretningsdrift Endringene mot 2019 vil kreve betydelige resurser fra hvert enkelt selskap. For å frigi resurser til dette arbeid kan vi hjelpe til med følgende oppgaver: Fakturering (samt forberedelser, som måledata, sende avlesningskort osv.). Vi produserer og sender ut fakturaene for dere. Både til print og elektronisk. Meldingshåndtering. Leverandørbytter, leverandøravregning, saldooppgjør og korreksjonsoppgjør. Backoffice- tjenester. Innbetalinger, utbetalinger og e-faktura avtaler. Purre/stengerutiner, utplukk av kunder til inkasso mm. Utsending av diverse brev, som eks. brev i forbindelse med leveringsplikt. Disse tjenestene kan selvfølgelig fortsette også etter 2019.

42 Drift av ditt KIS-system Håndtere kundeservicesaker fra KIS-brukere Overvåking av dataflyt til og fra KIS-systemet dere benytter, både interne og eksterne mottaker/avsendere Håndtering av program-patching av KIS inkl håndtering av tilhørende exe- filer Teknisk overvåking av KIS- systemene Brukerhåndtering. Opprette brukere og tildele rettigheter Annet arbeid i KIS Våre konsulenter er erfarne og sertifiserte!

43

44 SYSCO Energy Cloud Driftsplattformen er designet for høy driftssikkerhet med oppetid på 99,9% alle dager (24/7/365). Maskinvarekapasiteten er delt mellom to datasentre noe som reduserer risikoen for nedetid ved en eventuell katastrofe. Vår hybridløsning kombinerer offentlige skyer og SYSCO s private sky med dedikert maskinvare i en felles løsning for kundens applikasjoner. Driftsplattformen til SYSCO er dynamisk og forvaltes og videreutvikles løpende. Alle komponenter er standard komponenter. Vi ønsker å videreutvikle våre tjenester sammen med bransjen dette er vår kjernevirksomhet!

45 Programvare som en tjeneste ( SaaS ) SYSCO er den største uavhengige leverandøren av IT tjenester innen energimarkedet og kan levere de aller fleste tjenester som benyttes i dag. Ser vi framover i tid, både før og etter AMS, tar SYSCO sikte på videre å være den foretrukne skyleverandøren innenfor energimarkedet. Skytjenesten til SYSCO tilbyr programvare til energi markedet. Du har tilgang til alle dine programmer og dokumenter uansett hvor du befinner deg. SYSCO sin bransjeløsning syr fagsystemene sømløst sammen for energiselskapene, og sikrer konsistente data og rapportering på alle nivå. Løsningen gir forutsigbare IT kostnader, høy tilgjengelighet og høy sikkerhet og kan nås uansett hvor du befinner deg.

46

47 Infrastruktur-rådgivning Det stilles krav til kundens infrastruktur og databaser for å møte kravene til NVE. Dette gjelder på kort sikt arbeidene med å splitte kraft og nett kunder, samt å ivareta kravene til innrapportering for Elhub. Mekanismer for å hente/levere data må da være raske, stabile og gi korrekte informasjon. Design av miljøet og behov for kapasiteter, for å kjøre normal produksjon i tillegg til pågående konverteringer vil i de fleste tilfeller kreve ny maskinvare og lisenser. SYSCO vil her være en nøytral part som er med å tilrettelegge samt konsekvens-utrede behovene for kunden på en effektiv og kostnadsbesparende måte. SYSCO er med og ivaretar kundens interesser og deltar i prosjektene med andre drifts- eller systemleverandører.

48 Database-rådgivning Arbeidene med å splitte eksisterende KIS databaser, vil kreve opptil 6 x databasekapasiteten til eksisterende produksjonsmiljø. I tillegg, vil en måtte regne med å beholde original base i lang tid som historikk /oppslagsmiljø. Dagens produksjonsmiljø Splittet produksjonsmiljø For en systemleverandør, vil det som regel være et krav at kunden stiller en databaseplattform til rådighet som arbeidet kan utføres på. For de fleste kunder vil en ikke umiddelbart ha tilgjengelig slik kapasitet mhp disker, cpu, minne. Opprinnelig Produksjon Testmiljø Nett Konvertering Nett Testmiljø Kraft Konvertering Kraft SYSCO har deltatt i disse utfordringene tidligere, og vil sammen med kunde og systemleverandør utarbeide og tilrettelegge plattformer som er tilstrekkelige for dette formålet. Produksjon Nett Produksjon Kraft

49 Helsesjekk SYSCO kan gjennomføre helsesjekk både på databaselag, tjenestelag/mellomvarelag og applikasjonslag. SYSCO db-helsesjekk adresserer 6 ulike områder: 1. Hardware 2. OS 3. Performance 4. Konfigurasjon 5. Backup/recovery 6. Sikkerhet Etter gjennomført helsesjekk lages det en kortfattet rapport, som dokumenterer funn og anbefalinger til korrektive tiltak.

50 Teknisk prosjektledelse De fleste energiselskap har ikke vært gjennom tilsvarende prosjekter som en nå står ovenfor de neste 5 årene tidligere. Det er mange hensyn og ta, og flere fagfelt må involveres. SYSCO har de beste referanseoppdrag. Tjenester vi kan tilby: Oppfølging og tilrettelegging av kundens miljø. Prosjektledelse Prosjekt støtte Konsekvensanalyse

51 10 år med vekst, er det tilfeldig?

52 10 år med vekst, er det tilfeldig?

53 10 år med vekst, er det tilfeldig?

54 10 år med vekst, er det tilfeldig?

55 MÅLBILDE GJENNOMFØRINGSEVNE

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll Side 1 4 8 Nødvendig fornyelse Får bedre kontroll En enklere hverdag Innføringen av smart strømmåler med mulighet for tilleggstjenester har gitt familien Gundersen et enklere liv. side 10 Side 2 Smart

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer