Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap"

Transkript

1 Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap en casesamling med øvelsesoppgaver Innhold Case 1: Techni AS... 3 Case 2: Litex AS... 6 Case 3: OceanSaver AS...10 Case 4: Mektron AS...18 Case 5: VoNano...22

2 Kort om casemetodens innhold og formål I økende grad er lærere og utdanningsinstitusjoner blir mer interessert i problembasert og diskusjonsbasert læring. Gevinsten er mer motiverte og bedre forberedte studenter, mer stimulerende klasseromsdiskusjoner, nyutdannede og en fornyet glede i undervisning og læring. For at ferdigheter som er nødvendige innen bedriftsledelse, entreprenørskap og nyskaping skal utvikles er det nødvendig å integrere teknologisk kunnskap med mellommenneskelige ferdigheter, selvrefleksjon, evne til gi og motta tilbakemeldinger og i entreprenørskapsutdanningens læreplan. En viktig side ved casemetoden er at den er en "spørsmålsorientert", i motsetning til løsningsorientert, tilnærming til undervisning og læring. Det tillater studentene å delta i "real-life" beslutningsprosesser ved første identifisere de store "spørsmål" i saken og deretter formulere hensiktsmessige løsninger. Kjennetegn på gode case. En god case bør gi nok informasjon til at studentene kan bryte ned de relevante fakta. Men den må ikke gi noen diagnose eller prognose. En god case skal utfordre studentene til å lage et "business case" for en bestemt avgjørelse bevegelig hvordan og hvorfor de kom opp til beslutningen. En god case skal provosere elevene til å tenke lateralt, dvs. integrere ulike biter av informasjon. En god sak bør ideelt fremme både analyse og syntetiserende ferdigheter. Studenter lærer vanligvis raskt hvordan de kan bryte ned en sak i klynger av relaterte saker, de er stort sett flinke til å analyse. De har mer problemer, men med syntese - hvordan å sette relaterte fakta inn i en sammenhengende, formulert handlingsplan. En case må ha en hook : et overordnet problem som trekker ulike deler sammen, et ledelsesmessig dilemma eller en beslutning som krever øyeblikkelig oppmerksomhet. Trikset er å presentere historien slik at hook en ikke er lett synlig, men kan oppdages av studentene sår relevante biter av informasjon settes sammen. I litteraturen sies det ofte at hvordan man forteller historien er ofte viktigere enn selve historien. Likevel har vi fulgt enkelte kriterier som angår innhold og ikke form. Caseløsing ikke èn løsning. Caseoppgaver inneholder problemer, men de besvares ikke ved at man finner èn endelig løsning den med to streker under. Vi snakker heller om caseløsing som en aktivitet som skjerper analytiske ferdigheter, som evnen til å formulere et problem og vurdere informasjon slik at man treffer gode beslutninger. 2

3 Case 1: Techni AS Produktet Heat4Free Techni er en mellomstor bedrift som ligger på Kirkebakken i Horten. Bedriften selger for det meste kontraktsbasert innovasjon og produktutvikling innen bransjer som helseteknologi, energiautomasjon, forsvarsteknologi og olje og gass. Technis ekspertise konsentrerer seg om teknologisk utvikling i produktfaser som forstudie, design, prototype, industrialisering. De aller fleste i staben på ca. 35 har ingeniørbakgrunn innen felt som mekanisk design, analyse, industridesign, elektronikk, software/hardware. Med dette har Techni spesialkompetanse på teknologiutvikling på tvers av flere bransjer; noe de mener kundene får en spesiell fordel av. I tillegg har bedriften erfaring med hvordan kreative ideer omsettes til praksis gjennom industrialisering og produksjon. De har innsett at for å være et komplett kompetansehus trenger man større, solide prosjekter, og har endret fra å selge timebaserte prosjekter til å oftere investere i ideer og senere selge dem inn til kunde, samtidig som man oftere blir en del av verdikjeden under produktets levetid, ved at man involverer seg i Industrial management, dvs. tar ansvar for produksjon på vegne av oppdragsgiverne slik at marginer fra produksjon er med på å dekke eventuelle overforbruk i prosjektfasen. Et slikt prosjekt er det sol- og varmepumpe baserte oppvarmingssystemet Heat4Free. Da varmepumper begynte å bli populære i Norge tok et firma som ville importere varmepumper fra Kina kontakt med Techni. Da varmepumpene kom til Norge viste det seg at de ikke fungerte godt nok i det norske klimaet. Pumpen fungerte ikke godt nok ved temperaturer lavere enn pluss 10 grader Celsius. Den måtte altså trimmes. Techni tok ut prosessoren som satt i fra før og lagde et eget prosessorkort med blant annet ekstra temperatursensorer, modulerende motorstyring, og en avrimingsmodul. For å få den til å virke måtte de også lage ny software. Kontrakten med importøren ga Techni eierskapet til software-delen. Det var i softwaren Techni hadde investert sin tid og kompetanse. I sin iver etter å nå markedet på veien opp hadde importøren forhåndsbetalt et stort antall varmepumper som viste seg å være vanskelig å selge i Norge. Importøren gikk konkurs og Techni satt igjen med enten et krav mot boet, eller å beholde rettighetene til teknologien. Et krav mot boet ville binde opp flere hundre tusen kroner i momssystemet; derfor valgte de å beholde teknologien selv og ikke kreve boet for tap av lisensverdier som lå i softwaren de hadde utviklet og samarbeidsavtale med partneren. Under møter med internasjonale aktører forsto man at man kunne videreforedle og bygge prosjekter på den opparbeidede kompetansen og faktisk også benytte tidligere prosjekt som byggesten i nye produkter. I forbindelse med prosjektet hadde Techni vært i møter med en av importørens kontakter i Østerrike. Østerrikerne ønsket å lage verdens mest effektive husoppvarmingssystem, og så 3

4 at Technis kompetanse var komplementær til deres egen. Sammen med denne partneren startet Techni prosjektet Heat4Free hvor de kunne ta med det beste av kunnskapen fra forrige prosjekt, samt ta dette videre inn med nye idéer. For å kvalitetssikre disse idéene tok man også med seg en rådgiver, og ringen var sluttet da det ble teamets tidligere lærer i kuldeteknikk på høgskolen. Selskapet i Østerrike, som hadde betydelige markedsandeler som leverandør av deler til europeiske solanlegg, ville gjerne utvide produktspekteret og utvikle et varmeanlegg som kunne erstatte den klassiske oljefyren i dagens hus. Kjerneideen ble å kombinere flere forskjellige varmekilder som utfyller og forsterker hverandre. For eksempel hadde systemet solfangere som varmet opp vann i et magasin i kombinasjon med en varmepumpe. Når det er lite sol kan systemet tilpasse seg og hente varme fra luft, vann eller fjell. Man kan magasinere opp energien på dagtid når tilgangen på sol er størst. Solenergi har vært i bruk lenge for å varme opp vanntanker, men det nye er at man kan bruke solvarmen til å forvarme energien som kommer til varmepumpen slik at den får optimal temperatur å jobbe i. Arbeidsforholdene til varmepumpen blir dårligere jo kaldere det blir, så når du trenger den mest gir den minst energi. Systemet ble utstyrt med nyutviklet versjon av den opprinnelige softwaren, med tillegg av en spesialutviklet estimator som forutser mulig energiopptak fremover. Inne i systemet sitter en enhet som finner den beste kombinasjonen av sol, luft og elektrisk energi. Dermed tilpasser systemet seg selv; hvis man ikke trenger full effekt skrur den seg ned. Systemet regner ut alt; regulerer behovet for varmepumpe i forhold til hvor mye sol det er og hva det forventer at forbruket inne i huset skal være. Pumpen antar framtidig forbruk, basert på hva du har brukt tidligere. Systemet tar hensyn til forventet tilgang og forventet energiforbruk. Forbrukeren trenger altså ikke pønske ut disse tingene selv. 10 årsverk har Techni brukt på å utvikle produktet. Ja, det har gått med ganske mange arbeidstimer innrømmer prosjektlederen og det er på grensen av hva vi har hatt kapasitet til. Når vi likevel har investert så mye arbeid er det fordi vi har hatt stor tro på potensialet. Så langt har Techni laget 65 prøveenheter. Flesteparten av disse er installert i bygninger i Østerrike. De arbeider nå med å tilpasse Heat4Free til norske forhold med finansieringsstøtte fra ENOVA. Et lokalt prototyp-system har Techni test-installert i bygningen der de har sine lokaler. Hele kjellerlokalet varmes opp av to Heat4Free - tanker i kjelleren. Dette skal være et system som en vanlig rørlegger kan koble til med litt opplæring. Man trenger ikke elektriker, som ved installering av varmtvannstank eller kuldemontør som ved installasjon av varmepumpe. Det er partneren som tar seg av å lære opp montører. Det er snakk om systemer som er standard slik at opplæringen er gjort på noen timer. Kunnskapen om energi-industrien og markedet henter Techni gjennom sine Sentral- Europeiske partnere og ved å delta på messer og konferanser. I Østerrike og Sveits for 4

5 eksempel er det påbud om at alle nye hus og offentlige bygg skal ha minst en alternativ energikilde. Detter er også på vei i Norge. Flere land i sentral-europa har vært foregangsland innen miljøforbedringer. I den delen av verden er det å være miljøvennlig i mye større grad et statussymbol enn i Norge. Øvingsspørsmål: Hva forteller Heat4Free om hvordan nyskaping kan skje? Hvilke kjennetegn på en entreprenøriell prosess kan du kjenne igjen? Diskuter på hvilken måte Heat4Free er en innovasjon Er det mulig å skille mellom intraprenørskap og entreprenørskap i denne historien? Hvilke markedmessige utfordringer vil Techni støte på i det norske markedet og hva kan Techni gjøre for å løse dem? 5

6 Case 2: Litex AS Litex er en liten og relativt ung bedrift som ligger Pindsle Industripark i Sandefjord. Bedriften har i dag (2011) 17 ansatte, og en årlig omsetning på om lag 56 millioner norske kroner. Litex er drøyt 10 år gammel som har satset sterkt på produktutvikling. Bedriften har etter flere år med underskudd i de siste årene hatt positive økonomiske resultater. Det er skjedd en vesentlig endring i organisasjonen av Litex i og med at ved at industribedriften Glava, med sine over 400 ansatte og et veletablert forhandlernett og betydelig markedsføringsbudsjett, gikk inn på eiersiden i I følge den nettbaserte Næringsavisen 2 førte Glavas inntreden i 2005/2006 til at Litex våtromssystem kunne formidles gjennom et nettverk av om lag 900 forhandlere, i stedet for Litex tidligere nett av 200 forhandlere. Litex har ett hovedprodukt, våtromsplater laget av ekstrudert polystyren (XPS). Det var broren til nåværende administrerende direktør som etablerte Litex, gjennom oppkjøp av et konkursbo i Malmø i Sverige der idéen hadde vært å lage materialer for våtromsbygging som tåler fuktighet. I utgangspunktet var det tanken å levere produktet primært for det amerikanske markedet. Når Malmø-bedriften gikk konkurs, ble den kjøpt opp av norske investorer fra Sandefjord, det vil si av industriorienterte fork som hadde vært i IT-bransjen, og som hadde tjent mye penger på dot-com bølgen. De gikk inn i Litex fordi de ville investere noe av sin kapital i nye oppstartbedrifter i Sandefjord. I dag er Litex eiet av Glava (39 %) mens industriaktører fra Sandefjord fortsatt eier 52 %. 3 Ledelsen anslår at Litex har over tid fått tilført 46 millioner fra sine aksjonærer. Erfaringen Litex har gjort, er at det å etablere et nytt selskap og å være en entreprenørbedrift med et nytt produkt i én bestemt nisje, et produkt som attpå til forutsetter at den tradisjonelle byggeprosessen blir forandret, kan være svært vanskelig. Generelt har man i Litex opplevd at næringen skyr unna alt som man ikke har gjort før og som er prøvd ut av andre tidligere, i følge direktøren i bedriften. Men på tross av dette, er Litex nå i gang med produksjon av sin tredje generasjon våtromsplate, og opplever god vekst i sine markeder. Utvidelse av produksjonskapasitet fremstår i dag som den sentrale utfordringen, og man ønsker å skalere opp produksjon og salg, heller enn å gå videre med radikal produkt- og prosessinnovasjon. I utgangspunktet kom Litex med et nytt produkt som etablererne mente var svært godt egnet til bygging av våtrom, overlegent produkter for samme formål som hadde vesentlig større sårbarhet i forhold til fuktighet, og som var avhengig av bruk av membran på en helt annen måte enn Litexplatene. Litex så imidlertid et stort behov for å få platene til å bli akseptert og til å bli anerkjent som et fullgodt alternativ, og det var i hovedsak derfor at man gikk til Byggforsk for å få Teknisk Godkjenning som våtromsprodukt. Ledelsen ved Litex understreker i dag at det var de selv som hadde initiativet i denne prosessen, og at det de møtte fra Byggforsk sin side i første omgang, var betydelig skepsis. For å få en teknisk godkjenning måtte Byggforsk utvikle testmetodikk, og Byggforsk gikk i utgangspunktet inn for kun å gi en TG som forutsatte bruk av flytende membran, noe som ville redusere fordelen med å bruke Litex platen i forhold til andre plater, som gipsplater Glava er delvis eid av Saint Gobain konsernet, og produserer isolasjon på lisens fra Saint Gobain. 6

7 Gjennom hele det utviklingsløpet som Litex har vært gjennom, har Byggforsk og senere SINTEF Byggforsk vært en viktig samarbeidspartner. Det legges imidlertid ikke skjul på at man oppfatter situasjonen som utviklingsbedriften Litex har vært i, som til tider svært utfordrende og vanskelig. Litex har oppfattet prosessene med å få TG som både tungdrevne og kostbare. Man har også slitt med å få støtte fra det offentlige, men over tid har Innovasjon Norge blitt en viktig støttespiller på finansieringssiden. Man har fortsatt å bruke SINTEF sitt TG merke på produktene, selv om man oppfatter hele dette systemet som lite fremtidsrettet. Vår informant i Litex påpeker at uansett om han oppfatter det som bedre å forholde seg til internasjonale standardiseringsprosesser enn til det særnorske systemet, så har Litex valgt å holde fast på relasjonen til SINTEF og på bruken av TG-merking, fordi man erkjenner at nettopp dette er helt avgjørende i forhold til markedsføringen av produktene i Norge, og dermed for mulighetene til å lykkes som liten aktør i et krevende byggevaremarked. Litex-plater lages fysisk i bedriftens lokaler i Sandefjord, men produksjonen er basert på produkter som hentes i mange forskjellige land og ulike deler av verden. Slik er det ikke bare i produksjonen. Også i innovasjonsprosessene bedriften har drevet har det i svært høy grad vært snakk om å relatere seg til kompetanse- og produksjonsmiljøer andre steder enn i Norge. De forskjellige elementene som inngår i platene, produseres av ledende bedrifter i ulike sektorer i flere forskjellige land, og bare en liten del av innsatsvarene er hyllevare der man kjøper standardprodukter og velger mellom alternative leverandører. Også produksjonslinja i fabrikken i Sandefjord er skreddersydd for Litex, i samarbeid med utenlandske maskinleverandører. Litex markedsfører utelukkende våtromsprodukter, men ikke bare våtromsplater. Bedriften markedsfører i dag det som kalles Litex våtromssystem, det vil si våtromsplater sammen med produkter som er nødvendige for å bygge bad med slike plater. Produktsortimentet inkluderer i tillegg til membranplater blant annet rørkasser, selvklebende skjøtebånd, gummierte og fiberbaserte remser og bånd, hjørnemansjetter, rør- og slukmansjetter, lim, samt beslag og skruetilbehør. Noen av disse relaterte produktene er standard byggevarer, mens andre har andre spesifikasjoner enn de vanlige hyllevarene. Uansett vektlegges det at produktene bærer Litex sitt navn, og er del av den Tekniske Godkjenning på systemnivå som SINTEF har laget, og som Litex betaler for å bruke. Litex har i sin markedsføring aktivt profilert seg som en produsent og leverandør av innovative produkter, og av produkter som kan bidra til å redusere forekomsten av byggefeil og fuktskader i norske våtrom. Bedriftens profilering, både i reklamekampanjer og på bedriftens hjemmesider, har preg av en offensiv tone hvor egne produkter hevdes å være overlegne konkurrerende produkter. Slik vi har kunnet observere dette har også markedsføringen på messer vært offensiv, i hvert fall sammenlignet med hva konkurrentene har gjort. Markedsføring har ellers vært generell og bred, og Litex har brukt TV for gjennomslag, ikke minst fordi det har vist seg at TV er et effektivt middel for å få innpass hos kjeder. Det drives også markedsføring overfor store entreprenører, blant annet ved at det gjøres beregninger av livssykluskostnader for bygging av våtrom med bedriftens produkter. Det har også vært viktig for Litex sin markedsføring at Glava har et effektivt salgskorps som snakker med utbyggere. Slik har Glava kunnet fungere som en brekkstang for å få innpass blant de store utbyggerne. 7

8 Litex har tatt ut norsk patent på diffusjonstette våtromsplater med XPS kjerne. Oppfatningen som formidles av representanter i bedriften er at de har et overlegent produkt i forhold til gammel teknologi. Denne oppfatningen er tydelig uttrykt, og man har samtidig en oppfatning om at gammel teknologi det vil først og fremst si vanlige, ikke fuktresistente gipsplater burde forbys i forbindelse med bygging av våtrom. Representanter for bedriften uttrykker at de er oppgitt over at myndighetene ikke kan stille strengere krav til bygging av våtrom, noe de mener ville bety en overføring av hegemoni fra gammel til en ny teknologi (fra gips- til membranplater). En ytterligere innstramming av teknisk forskrift på dette punktet ville åpenbart kunne bidra til enda større vekst i omsetningen av bedriftens produkter, ettersom det kunne skyve bruken av plater i våtrom bort fra bruk av gips, som er dominerende i dag. Slik er Litex, på samme måte som Jackon, i sin innovasjonsinnsats svært opptatt av de føringer som myndighetene skaper gjennom lover og forskrifter. Litex har imidlertid en noe annen tilnærming i profilering og innsalg av sitt våtromssystem enn Jackon. Litex er oppmerksom på at bruk av egne plater forutsetter at nye brukere får nødvendige kunnskaper om hvordan våtrom bygges med Litex-plater. Bedriften driver aktivt kursarbeid som del av sin markedsføring. Litex har etablert det de kaller Litex-skolen. Opplegget her er utviklet etter at de startet med kurs sammen med Maxbo i Oslo. Her kom det først bare selvbyggere, men etter hvert er også proffer som byggmestere blitt interessert i å være med på kurs av denne typen. Man kan i dag ha rundt 50 personer på hvert kurs, og Telemark Byggtjeneste kjører nå kurs i Litex sine lokaler i Sandefjord. Litex-folk er involvert i dette, og også GLAVA har folk som kan kjøre kurs i bygging med Litex. Både butikkansatte, selvbyggere og proffer er deltakere på slike kurs, og direktøren for Litex anslår i vår samtale med ham at bedriften når frem til omkring 500 personer i året på denne måten. Bedriften har produktinformasjon og flere videopresentasjoner av monteringsarbeid på Internett. Det legges spesiell vekt på tetting i monteringsarbeidet, og en egen videopresentasjon er viet forsegling. Hjemmesidene til Litex inneholder også datablader på hele porteføljen av våtromsprodukter, samt brosjyrer og håndbok som gir detaljert monteringsanvisninger. Internettsidene inneholder også områder med vanlige spørsmål og svar, samt et forum hvor brukere kan diskutere våtromsproblematikk og be om råd fra representanter fra bedriften. En gjennomgang av disse hjemmesidene kan tyde på at sidene er i aktiv bruk, noe som reflekterer at de som utfører våtromsbygging selv oppfatter at de har behov for informasjon og kunnskap om hvordan våtrom kan og bør bygges. I følge bedriften er det i første rekke vanlige forbrukere, altså i rollen som selvbyggere, som har gått foran når det gjelder å ta de nye platene i bruk. Dette var ikke som forventet, for man tenkte seg at profesjonelle brukere ville være tidlig ute med å se fordelene med å bruke disse platene. I realiteten har Litex fått erfare at selvbyggere har hatt størst vilje til å lage våtrom hav høy kvalitet, og større vilje til å ta ekstrakostnaden med å bruke våtromsplater fremfor vanlige gipsplater. 8

9 Øvingsspørsmål: Hva forteller caset LITEX om innføring av ny teknologi på etablerte markeder? Beskriv Litex sin strategi for å komme inn på våtromsmarkedet 9

10 Case 3: OceanSaver AS The passing of the IMO convention 4 When ship carriers travel from The Baltic Sea to the Pacific, or the Mediterranean to the Great Lakes they are not only carrying goods and merchandise. They contain also ballast water filled in basins in the ship hull. Ballast water is important for the stability of the ships, but it contains a variety of organisms that can harm sea-life when it is released back into the sea. For instance, the Northern Pacific sea star was introduced to Australia by ballast water from Japan in the early 1980 s. A jellyfish, the Mnemiopsis leidy, came to the Black and Azov Seas and wiped out the anchovy and sprat fisheries causing an annual loss in the region of 200 million USD. In the year 2000, the Canadian government estimated to use 500 million USD on repairs over a period of ten years due to damages on the Great Lakes caused by the zebra mussel. These and hundreds of other serious invasions, which have been recorded around the world, resulted in the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (the IMO convention) February The IMO convention specifies technical standards and requirements in the regulations for the control and management of ballast water and sediments. The passing of the IMO-convention marks an important institutional event, causing a leap in the ship-owners demand for international vessels with integrated treatment-technologies on board. Image of the Zebra mussel (left) and The Northern Pacific sea star (right) Discovery of nitrogen saturation In the 1980 s Kjell Varenhed was involved in fruit transportation from New Zealand to Europe. In order for the fruit to arrive the discharging port without being too ripened, nitrogen was produced and applied into the cargo holds of the vessel. Mr. Varenhed discovered that water remaining in the cargo holds had taken up nitrogen. His further studies identified that 4 International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments 10

11 the nitrogen gas had dissolved most of the oxygen from the water. Mr. Varenhed found further that this also had the potential of reducing corrosion rate for steel being in contact with water. Later, he and his colleague Stein Foss purchased the rights to use a patent filed by Anders Jelmert at the Institute of Marine Research in Norway who worked on issues related to ballast water in He had discovered that strong nitrogen supersaturation in ballast water would harm (actually produce severe divers bends in) the susceptible organisms. In fact, all organisms depending on oxygen would die and therefore be no threat to the receiving aquatic environment. The person who initiated the process from discovery to commercialisation was Stein Foss who had a lengthy technical and commercial background from the shipping industry. He was then main shareholder and officer in Thermo-service, a supply company of cooling-isolation for ships. He told this story about how Kjell Varenhed gave him the idea: Kjell is 60 years old now and he has been a sailor for all his professional life. When he came to me with this idea, I didn t have a clue what he was talking about. I knew what ballast water was and I knew what nitrogen was, but I didn t know that ballast water represented a problem and I didn t know that nitrogen could be used to solve it. I took Kjell to see an architect of ship interiors and the architect made a drawing of the system based on his ideas. With this drawing, I got a meeting with Höeg Fleet Service 5. Since then, they have given us important backing and eventually they invested in our company. Foss and Varenheds claimed that nitrogen saturation not only could meet the performance standard set by the IMO convention, but also could reduce corrosion in the ballast water tanks and thereby reduce maintenance cost for the ship owners. Thereby their product got what they called a positive sales-pitch not just a preemptive one. (By positive, the informants referred to the customers self-interested reasons to by the ballast-water treatment system, meaning that the ship owners would shrink from buying it as long as possible if their only reason for doing so was to comply with IMO standards.) The architect made a drawing of the system based on Kjell s ideas... 5 Höeg Fleet Service is a major ship-owning company. 11

12 The problem In November 2002, Mr. Foss and Mr. Varenhed started working with how to commercialize their idea and soon after, they established their own company, Foss & Varenhed. By mid 2003, they had written a business plan and presented it to Innovation Norway, and initiated dialogues with Höeg Fleet Service and Statoil. They had also ordered a lab test from Det Norske Veritas to verify the effects of nitrogen supersaturation on relevant organisms. The test showed that Nitrogen could be used to cleanse the water of oxygen-dependent organisms, but there was a problem: Nitrogen was inadequate as a stand-alone solution because some organisms would survive being deprived of oxygen. Foss & Varenhed had taken a risk that depended on the effectiveness of the technology. And although both Höeg Fleet Service and Statoil were positive to the project, they were not willing to invest capital at such an early stage. An additional technology was commenced by Aage Bjørn Andersen, a marine biologist who was involved in the establishment of a testing protocol for ballast water treatment systems. 12

13 He discovered that pressure-shocks typical to those experienced when cavitation 6 occurs had a significant impact on organisms. This discovery lead him into researching enhancing mechanisms for setting up electromagnetic shock pulses (e.g. cavitation) in a water flow for the purpose of eliminating non-native aquatic organisms in ballast water. Now, two patented techniques for ballast water treatment were present. The two techniques could be competitors, or they could be complementary to each other; this was yet uncertain. What was quite certain, however, was that investors, customers and the public funding agencies, did not want two halfway efficient solutions competing for the same recourses. It was by collaboration with partners in an industry network that Foss & Varenhed found a way around the problem. Their first contact was with an innovation center in Kongsberg, representing the industrial cluster of Kongsberg Industry Park. I attended a national innovation-conference and heard a presentation of Kongsberg Innovation, which I thought was exactly the partner we needed. You know, to get some backing instead of going at it all alone, so we signed an agreement to become partners. I immediately liked and respected the people there and felt that we could accomplish something together. It took some time before I came to know that the people at KI had an extremely wide network. For instance, they had a close connection with Statoil who had always been an interesting partner for us. Stein Foss, CEO, OceanSaver Kongsberg Innovations business philosophy is that most innovative business ideas are just half their factual potential when they are born, and that Kongsberg Innovation s role is to contribute to its full attainment. They bring demanding customers and industry experts in touch with entrepreneurs to help re-develop business concepts. With the aid of Kongsberg Innovation, Foss & Varenhed were introduced to Statoil who wished to see if Nitrogen and cavitation together could provide an IMO-compliant solution to ballast water problems. In two days, the parties discussed the co-development of the two technologies into one development project. Their following conclusions were that 1) the two technologies could cleanse ballast water of all living organisms if they were integrated into one system. 2) Nitrogen had the effect of reducing corrosion in the ballast water tanks and could thereby reduce maintenance cost for the whip-owners; thus forming a positive sales-pitch not just a 6 Cavitation is achieved when bubble formation show large growth followed by rapid and violent collapse. Physical effects result when cavitation is intense enough to rupture cell membranes, free particles from solid surfaces, and destroy particles and organisms through particle collisions or by forcing them apart. (see 13

14 preemptive one 7. 3) By merging, the two teams could avoid potential conflicts between their respective patents. 4) These synergy-effects would increase the chances for obtaining private and public funding. After a long, long process, we were able to merge the two projects, but the technology was one thing, the two entrepreneurs was another. They were strong individuals. Neither of them wanted to be inferior to the other. There was a potential IPR-conflict between them. There was a lack of personal chemistry and respect and there were cultural differences. One was a scientist with theoretical insights, the other a practitioner who could rig and repair. After a while, they realized that both competencies were important, and worked it out eventually. Torkil Bjørnson, Manager, Kongsberg Innovation Although the personal chemistry and cultural differences were important hurdles to overcome, the informants emphasize that they found a solution through a new formal company structure that fuelled their motivations to collaborate. Aage Bjørn Andersen said from day one that he wanted to develop technology. We come from a ship-supply business and our goal was to make and supply a commercial product. The solution was to establish one company to handle technology development and new applications, and one company to make the OceanSaver product. Stein Foss, CEO, OceanSaver Today, two ship-owner companies have installed a treatment system for ballast water that combines nitrogen supersaturation with the cavitation-technique on pilot-vessels. The technology won the national environmental award Glassbjørnen and the global Seatrade Award for best environmental innovation in Countering Marine & Atmospheric Pollution 8. Both Mr. Varenhed and Mr. Foss hold shares and management positions in OceanSaver, employing seven technical and financial personnel as well as a network of international sales agents. 7 By positive, the informants referred to the customers self-interested reasons to by the ballast-water treatment system, meaning that the ship owners would shrink from buying it as long as possible if their only reason for doing so was to comply with IMO standards. 8 See: 14

15 Image of the Zebra mussel (left) and The Northern Pacific sea star (right) 15

16 16

17 17

18 Case 4: Mektron AS Mektron er et enmannsforetak som utvikler ny sensorbasert robotteknologi som kan brukes av eldre for å klare ulike oppgaver selv i egen bolig. Bedriftens virksomhet ligger i Drammen. Drammen kommune er en viktig samarbeidspartner i forhold til utviklingen av produktet og løsningene som skal gjøre det brukervennlig. Målet med samarbeidet er også at produktet skal samsvare med de ulike systemene det skal inngå i. Bedriften har laget to testsights for produktet som er en robotarm som skal hjelpe pleietrengende til å kunne bo lengre hjemme. I Rikshospitalets Intervensjonssenter ligger en testsight hvor grunnteknologiene, robotarmen og bevegelsessensoren testes ut. En annen testsight er i sykehjemsboligene ved et sykehjem i Drammen kommune. Denne består av en tilrettelagt bolig hvor robotarmen kan brukes av pasienter og inngår som en del av pleie- og omsorgsarbeidet. Ved Intervensjonssenteret skjer utforskingen og videreutviklingen av ideer og løsninger. Boligen i Drammen er viktig for å prøve ut teknologien i en reell setting som brukere og pleiepersonell i kommunen kjenner seg igjen i. Begge testsightene har således ulike, men like viktige funksjoner. Etableringsprosessen Mektron AS ble etablert januar I forkant av etableringen gikk elleve måneder med til å skaffe kapital og planlegge oppstarten. Kontakter med Driv Inkubator, Høyskolen i Buskerud og Intervensjonssenteret var da allerede etablert og medlemskapet i nettverket Arena HelseInnovasjon var på plass. Gründeren hadde tidligere samarbeidet med Intvensjonssenteret og universitet i Oslo fram til Etter oppstarten og gjennom hele 2010 arbeidet Gründeren med å etablere testsentrene. Han anskaffet en robot med finansiering fra Driv Inkubator og begynte eksperimentering med prototypen. Han deltok på et sommerdesignkontor for å få kunnskaper om utforming av design. Med denne lagde han en god presentasjon av produktet. Dusjen slik den ser ut på testsighten i dag på var på plass høsten 2010, altså 9 mnd. etter oppstarten av selskapet. Etter dette startet selskapet prosjektet spill for eldre i samarbeid med spillutviklere. Hensikten med prosjektet var å samle brukernes faringer med styring av roboten gjennom spillteknologi for å forbedre dusjen. 18

19 Innsalg av nye ideer Det har tatt Mektron flere år å komme til dette punktet der selve utprøvingen av den fysiske armen, softwaredelen og sensorapparatene kan begynne. Likevel kan man si at bedriften har kommet langt på kort tid. Gründeren i selskapet mener at det skyldes at han har kunnet kombinere kompetanse og kontaktflate innenfor en sektor med behovene som har oppstått i en annen sektor. Gründeren har sin kompetanse og arbeidserfaring fra styresystemer på skip og robotikk. Han mener at tenkningen som er utviklet innenfor skipsindustri og produksjon kan dekke behov innen sykehus og hjemmepleie hvor tilnærmingen til roboter er ny og relativt radikal. Mektron har klart å vinne gehør for sin tilnærming i Drammen kommunes FoU avdeling og gründeren mener dette skyldes at Mektron, som har kunnskaper fra andre sektorer, kan utfordre eksisterende tankeprosesser og har interessante løsninger. På denne måten har det å ha en annen type bakgrunn en de fleste i sektoren vært en nøkkel tilgang til ledelsen i organisasjonene hvor utfordringen er å tenke ut fremtidens kommunale tjenester. Gründeren har arbeidet mye med hvordan han skal argumentere for sin tilnærming på tross av at den er ny og uprøvd. Han har funnet støtte for den blant annet i Innovasjon Norges og Buskerud fylkeskommunenes strategier for innovasjon som vektlegger anvendelse av systems engineering og økt nyskaping innen helseteknologi. Kunnskap om brukernes behov og erfaringer I tillegg har bedriften nå samlet brukererfaringer og sitter med unik kunnskap som bidrar til at behov, løsninger og nye praktiske utfordringer sees i sammenheng. Gründeren kaller dette bevisst for behovsdrevet utvikling for å understreke verdien av kunnskapen Mektron nå har om pasientenes bruk av robotteknologi. Han sier også at det har vært viktig å foreta utprøvinger tidlig fordi disse kunnskapene bidrar til å redusere nye kunders opplevelse av risiko. Uten erfaringene med testsighten kunne det gått flere år før en annen kommune ville inngått avtale med bedriften, mener han. Det har vært viktig å få brukergruppen til å være med på utformingen av produktet i en tidlig fase. Mesteparten av arbeidsinnsatsen ble lagt ned i forkant av at robotarmen ble satt inn i testsighten, men gründeren mener at dette var en svært viktig del av markedsarbeidet som måtte gjøres. Han har erfart fra tidligere nyskapingsforsøk at man må ikke vente for lenge på involvere brukerne: jeg feilet tidligere fordi at jeg brukte all energi på utvikle produktet, men ikke noe på markedet, og da ble det en tøff overgang, sier han. Mektron har erfart at for nyskapende produkter er det første salget det vanskeligste fordi bedriften mangler kundereferanser. Men i dette prosjektet har samarbeidet om testingen fungert som en form for kundereferanse. I alle fall har bedriften fått forespørsler om produktet fra andre kommuner i landet som har hørt om prosjektet i media. 19

20 Tidlig finansiering av bedriften Som nystartet bedrift har Mektron ennå ingen inntekter gjennom salg av produktet sitt og produktutviklingen har så langt kostet 1,5 MNOK. Mektron er dermed avhengig av finansiering fra andre kilder for å overleve økonomisk. Ulike finansieringskilder har vært og vil være aktuelle i ulike faser av utviklingen. I den tidligste fasen har konsulentvirksomhet, offentlig støtte og prosjektmidler vært viktige inntektskilder. De vil fortsatt være viktige for bedriften på kort sikt. Det første du må gjøre er å være ute med alle offentlige finansieringer først. For de er de snilleste investorer du kan ha. Deretter kan en gå på industrielle og finansielle investorer, sier Gründeren. Selv om det er viktig å ha tid til arbeidet i laben eller kontoret for å videreutvikle produktet, er det minst like viktig å snakke med de rette menneskene. Hvis du får tilskudd fra Innovasjon Norge, bør du utnytte den frikjøpte tida til å være i de rette fora. Gründeren sier han har brukt mye mer tid på å jobbe med å bygge et nettverk rundt seg enn å jobbe med produktet. Dessuten går produkt- og nettverksutviklingen hånd i hånd. Når jeg jobber med produktet har det meste vært å formulere søknader om penger til veldig mange forskjellige steder hvor jeg har beskrevet produktet. Han mener dette er en egen kunst og at det tar noe tid å beherske det å søke om finansiering. Det viktig å gjøre feilene tidlig og å lære av dem. Slik blir man flinkere til å vite hvor og hvordan man skal søke Søknadsskriving må læres gjennom praksis, men det er mulig å få hjelp på veien. Kontorene som mottar arrangerer av og til seminarer og workshops for å lære søkerne hvordan de skal skrive søknader. Gründeren mener man kan spare mye tid ved å delta på disse. Man unngår mye prøving og feiling, sier han. Det kan også være andre aktører og organisasjoner som har kompetanse innen søknadsskriving. Man bør oppsøke miljøer man tror har spisskompetanse som kan forsterke en søknad. En nystartet bedrift må kjenne til hva behovene vil være i fremtiden. I følge Gründeren skal Mektron skal etablere seg i et eksisterende marked med et produkt som skal treffe behovene i markedet om ca fem år framover i tid. Siden markedet om fem år defineres på kommunalt og nasjonalt nivå er det veldig viktig å snakke med de som legger planer og strategier for framtiden. I tillegg har leder lest mange kommunale og fylkeskommunale strategiplaner, samt handlingsplaner og offentlige utredninger (NoU-er) som regjeringen publiserer. På denne måten vet han hva som vil være søkeverdig i de forskjellige offentlige finansieringsprogrammene. Mange entreprenører som ønsker støtte fra Innovasjon Norge møter krav om en anselig innovasjonshøyde og potensial for å bli lansert på nasjonale og internasjonale markeder. Hvis man har en mer lokal idé får man kanskje ikke penger for satsingen, på grunn av for lav internasjonalt potensial. Men prosjektet kan likevel være søkeverdig i kommunale eller fylkeskommunale programmer og støteordninger. Det kan være vanskelig og tidkrevende å få oversikt over finansieringsmulighetene, men igjen er det viktig å innhente kunnskap fra nettverk og støtteaktører som for eksempel inkubatorer, innovasjonssentra eller kommersialiseringsaktører. Vinn-vinn løsninger 20

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016

Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Svein-Olav Torø, Næringskonferansen 2016 Kongsberg Innovasjon skal bidra til å skape nye vekstselskaper Ved å tilby kompetanse fra etablerte internasjonale teknologibedrifter og vårt omfattende nettverk.

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN?

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? Erik W. Jakobsen Norwegian Innovation Cluster forum 2017 INNHOLD Hva skal jeg prate om? 1. Fra triple helix

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A.

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Meyer, IBM Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor Nova kurs- og konferansesenter

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

INTERNASJONALE TRENDER OG MULIGHETER FOR NORSK TEKNOLOGI INNEN ENERGIBRANSJEN

INTERNASJONALE TRENDER OG MULIGHETER FOR NORSK TEKNOLOGI INNEN ENERGIBRANSJEN INTERNASJONALE TRENDER OG MULIGHETER FOR NORSK TEKNOLOGI INNEN ENERGIBRANSJEN Walter Qvam Styreleder SINTEF, Petroleum Geo-Services ASA, Toppindustrisenteret AS Norwegian Energy Partners, 4.april 2017

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Leif Skiftenes Flak Professor, leder for Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI)

Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI) Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI) Thea Sofie Melhuus Hojem, NTNU Vivian Anette Lagesen, NTNU Knut H. Sørensen, NTNU Marianne Ryghaug, NTNU Hvorfor studere rådgivende

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder.

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Regionalt næringsprogram Philip Kotler Markedsføring handler om å identifisere og dekke menneskelige og sosiale behov (:4) If I had asked

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer