INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH"

Transkript

1 INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH

2 FOKUS PÅ DRIFTS- TILGJENGELIGHET, ØKONOMI OG MILJØ Vi tilbyr kundene hjelp til å få satt vedlikeholdsarbeidet i system, ved bl.a. å inngå ettersynsavtaler, ta oljeprøver og analyser, og gi veiledning om bruk og drift av hydraulikksystemene. På denne måten hjelper vi våre kunder til reduserte driftsproblemer, økt produktivitet og bedre resultater. Vi yter også akutt- og komponentservice på egne og konkurrerende produkter. Vakttelefon 24/

3 INNHOLD Daglig vedlikehold 2 Introduksjon 4 Hovedkomponenter 5 Kontrollboks TS Oppstart 9 Hvordan virker den? 10 Service og Reparasjon 11 Problemløsninger 13 Deleliste og Filter 17 3

4 Instruksjoner for daglig vedlikehold av TS Daglig sjekk på en TS-maskin a. Strømmen står «PÅ» og maskinen går. b. Oljestrømmen fra tank ut til systemet går normalt - Kan observeres i inspeksjonsglass på tank. 2. Skift BEGGE filter ved 1800 timer/3-4 måneder. (Maskiner etter 2011 har varsling for filterskift på 1800 timer) Dette intervallet forutsetter normal oljekvalitet og normal forurensning. Hold «START»-knapp inne i 10 sek for nullstilling av timeteller ETTER filterskift. Hovedfilter: WP-80FC For-filter: WP-110T60 3. Sørg for at alle pakninger og O-ringer sitter korrekt ved filterskift. Ved problemer kontroller følgende: a. Kontroller begge filter for forurensninger (om de ikke er byttet). Skift om nødvendig. (Selv om de ser OK ut/eller filterintervall ikke er nådd 1800 t) b. Kontroller dysen i bunnen av filteret for urenheter (den skrus opp og gjøres ren). c. Kontroller om alle pakninger er i riktig posisjon på hovedfilteret. Har du behov for hjelp eller tips? Vennligst ta kontakt med Rune Kongsteien hos SERVI. Telefon: , e-post: 4

5 Introduksjon Purifiner type TS 5060 er til bruk på trykksatte systemer, og/eller steder Purifiner må hente og skyve olje tilbake i systemet - spesielt tiltenkt hydrauliske systemer, smøresystemer og gir med betydelige oljetanker/reservoarer. TS 5060 er et by-pass filtreringssystem som kan installeres på hydraulikk- og smøresystemer for å opprettholde høy oljekvalitet - konstruert for ISO 13/10 - NAS 4 klassifisering. TS 5060 fjerner partikler, vann, syrer og etsende gasser fra olje. Den er bygget på en ramme i stål og med komponenter av høyeste kvalitet. TS 5060 filtrerer oljen med et rent bomullsfilterelement som fjerner partikler ned til 1-3 mikron. Det er et varmeelement i toppen av filterhuset der både fritt og emulgert vann fjernes ned i mot 10 ppm av en tynnfilmfordampningsprosess. Under tynnfilmprosessen er skadelige gasser som kan benyttes til dannelsen av syre, luftet ut og dermed fjernet. Ved langsom passasje av olje gjennom filterelementet, oppnås de beste filtreringsresultater, og TS 5060 opererer med en evne til å filtrere opptil 600 liter på 24 timer. Enheten er konstruert for å kjøres kontinuerlig for å sikre ren olje i systemet til enhver tid. Tilkobling til enheten har 3/8 BSP kobling, en på innløpet og en på utløpet. Innløpet kobles til pre-heater, og pumpen trekker olje fra tank eller reservoar/sump. Avhengig av væskens viskositet, kan oljen bli trukket til en vertikal høyde på opptil 5 meter. Oljen går så gjennom et pre-filter og deretter til bomullsfilteret. Advarsel! IKKE Benytt TS5060 maskinen til å rengjøre «fuel oil», som f.eks. diesel IKKE Benytt TS5060 maskinen til å rense/vedlikeholde bensin eller andre brennbare væsker IKKE La maskinen gå over lengre tid uten oljetilførsel. (Max 3x15min i installasjonsprosessen) Maskinen går 15 min og stopper automatisk dersom det ikke har kommet olje frem. 5

6 Hovedkomponenter Front TS Forvarmer Kan justere temperaturen C/ F - Fabrikk-satt til: 40 C/104 F 2. Magnetventil Styres automatisk av systemets elektronikk 3. Pre-filter WP-110T60 For å stoppe grove partikler 4. Strømtilførsel 220V 50/60 Hz 5. Kontrollboks - Styrer de forskjellige funksjonene 6. Oljeinntak med 3/8 BSP gjenger 7. Manometer Trykket skal ligge mellom 3 og 4 Bar 8. Motor 9. Oljeprøvetapping 10. Olje ut også tilbakeslagsventil 11. Start/Stopp Også nullstilling av timeteller for filterskift - hold inne i 10 sekunder 12. Hydraulikkpumpe Dobbelpumpe for sug og trykk 13. Timeteller 14. Motorvern Varsellampe ved overbelastning 15. Blokkert/tett filter - Varsellampe 16. Ingen Olje - Varsellampe 17. Chassis - pulverlakkert 6

7 Hovedkomponenter Bakside TS Nivåvakt - oljemengde 19. Fordampningsventil Slipper ut damp fra hovedfilteret (21) via en klar slange 20. Flow Tank/Ekspansjonstank Dette er en trykkfri tank 21. Hovedfilter Oljen kommer fra forvarmer og strømmer igjennom filterets bunn 22. Inspeksjonsglass Her kan man kontrollere om oljen strømmer normalt Filterelement Utskiftbart filter Delenummer WP-80FC Spesielt designet for dette formålet 23. Stål-chassis Pulverlakkert 24. Vedlikeholdsvarmer Vannfordampningsdel 25. Sikkerhetsbryter Stopper maskinen om tanken overfylles av olje 26. Fordampningsventil - Slipper ut damp fra returtanken (20) 7

8 Kontrollboks Beskrivelse av knapper / brytere / lamper 1. Magnetbetjening - Tillater manuell tømming av returtanken 2. Av/På-bryter - Nullstilling av timeteller ved filterskift 3. Varsellamper - Beskrivelse av varsellys : Venstre (Rød) «Motor overbelastning» - Hvis den lyser, betyr det at motorvernet er utløst, og enheten vil bli stoppet. Iht feilsøkingsdelen i denne håndboken, kan motorvernet tilbakestilles. For å tilbakestille, åpne kontrollboksen og trykk på omstartknappen (6). I midten (Rød) «No Oil» - Hvis den lyser, betyr det at hovedfilterelementet WP - 80FC må skiftes. Alarmsystemet har en fast forsinkelse på 50 minutter. Dette gjør det mulig å fylle filteret med olje under oppstart og unngå falske alarmer. Høyre ( Rød ) «Full Tank» - Hvis den lyser, er returtank full og ren olje blir ikke returnert til maskin eller sump. Hvis dette skjer, vil systemet slå seg av. Problemet må løses før Purifiner TS5060 startes på nytt. Det kan være flere årsaker til «Full Tank»-Advarsel / «System Shut Down» - gjør følgende: a) Kontroller at ventilen i returledningen er åpen og sjekk at returslangen ikke er blokkert. Purifinersystemet kan bare returnere oljen mot et baktrykk på opptil 6 bar/87 psi. b) Kontroller returledningen til magnetventil ved å aktivere den grønne knappen på siden av kontrollboksen, mens maskinen er på. Magneten gir fra seg en klikkende lyd når den åpnes og lukkes. Hvis den ikke fungerer, sjekk elektriske tilkoblinger og kontroller at magnetventilen får strøm. c ) Sjekk rør fra bunnen av returtanken til pumpen for å se om det er tett. d ) Sjekk flottør inne i returtank. Den kan bli sittende fast eller slutte å virke. e ) f ) Sjekk for feil inne i styreenheten. Rette opp eventuelle feil og test magnetventilen igjen. Med alle komponentene installert etter at du har sjekket dem, følg denne prosessen: 1. Start maskinen for så å trykke på den gule knappen og hold den inne. Magnetventilen (02) skal da åpnes og tømme ut alt som er i returtanken. Følg med på «Full tank»-lampen da denne skal slutte å lyse når tanken er tom. 2. Når «Full tank» slutter å lyse, kan du slippe den gule knappen og maskinen skal fortsette som normalt. 4. Timeteller - Indikerer antall driftstimer for enheten. Noter timer mellom filterbytte ved hjelp av denne skjermen. Dette vil være nyttig ved vurdering av oljekvaliteten etter tid. 5. Motor-overbelastningsvern 6. Kontaktor 7. Kontrollbokspanel 8

9 R5 R4 Full tank No oil Min Min P r i n t c a r d 230v 230v 12v 5v K Valve 3 Contactor 2 Contactor 1 Contactor 7 L2 out 6 L2 out 5 L2 out 4 L2 in 3 L1 in 2 L1 in 1 L1 fused F v to lamps and total hour 4 Total hour 3 Lamp filter change 2 Lamp no oil 1 Lamp full tank 10 Stop level 9 Stop level 8 Start level 7 Start level 6 High level 5 High level 4 Depletion 3 Depletion 2 Start purifiner 1 Start purifiner 96 K1 A2 C1 97 K1 98 Magnet valve L2 L1 Diagram printcard Kon 01 EHJ v L1 L2 Printcard 8 (5v) + K1 R R1 K1 A2 A F u S e Printcard (230v) L1 fuse L1 L2 R Pc 1 P card v Contactor Pump Heaters Green led Red led Start/stop Overload Diagram control box Kon 01 EHJ

10 Oppstart Refererer til tegninger på sidene Hovedkomponenter og Bakside TS. BRUK ALLTID VERNEUTSTYR! Som f.eks. hansker, briller osv. 1. Koble sugeslangen til oljeinntak (6). Installer en stengeventil på denne linjen. 2. Koble returledning til utløp ved pumpen (10). Monter en stengeventil på denne linjen. 3. Hvis det ikke allerede er gjort, installer hoved og pre-filter. 4. Åpne ventilene som er installert. 5. Slå på maskinen ved hjelp av knappen (11) på kontrollpanelet. 6. Sørg for at oljetrykket kommer opp på 3-4 bar på oljetrykksmåler. Dette kan ta litt tid hvis det er første gang du starter maskinen. 7. Sørg for returolje strømmen. Dette kan ta mellom 20 og 40 minutter, avhengig av oljens viskositet. 8. Fyll filteret med noe olje før oppstart - Det vil gjøre det lettere for enheten å skape tilstrekkelig vakuum 9. Kontroller flyt ved å se oljenivået stige og falle i inspeksjonsglasset (22) i returtanken. Syklusen bør ta rundt 4 minutter etter at maskinen har blitt varm, dersom installasjonen er gjort riktig. 10. Hvis strømmen er for treg, gjør følgende: Sørg først for at oljetilførselstrykket er mellom 3 og 4 bar (maksimum). Juster opp varmen på forvarmeren (denne skal stå på 40 fra fabrikken) for å senke viskositeten på oljen. Pass på at du ikke justerer varmen over den sikre driftstemperaturen på oljen du bruker. Hvis oljen feks har en maks driftstemperatur på 90 C, kan du sette temperaturen til 70 C. Tilkobling Tilkoblingen til innløpet er en 3/8 BSP som er plassert på bunnen av forvarmeren (6). Den er koblet til systemet og får olje enten fra en lavtrykksreturlinje, sump eller oljereservoar. Returen har også 3/8 BSP som kan kobles til sump eller oljereservoar. Oljestrøm Når maskinen starter, så begynner den å fylle opp forvarmeren (1) for så å gå gjennom forfilter (3) og inn i hovedfilteret (21). Oljen har ikke noe trykk etter at den har kommet inn i hovedfilteret, så når hovedfilteret er fullt, vil den rene oljen renne over til returtanken (20). Når returtanken er full, vil en flottør aktiveres og åpne magnetventil (2) for så å la pumpen tømme returtanken. Støy TS5060-maskinen produserer 69dB. Installer gummiføtter for å redusere støy og vibrasjon. 10

11 Hvordan filtreringsprosessen fungerer Ved oppstart, kan det ta 20 til 40 minutter før oljen begynner å strømme inn i returbeholderen. Tiden varierer avhengig av oljens viskositet /temperatur. Vi anbefaler å bruke ny olje under oppstart. Dette fordi forbruk av filterelementer kan bli stort med et system som aldri har hatt supplerende oljevedlikehold. Glasset på siden av returtanken brukes til å overvåke hvor fort returtanken fylles opp, og gir deg en generell forståelse av når hovedfilteret må skiftes. Erfaring vil bestemme filterets levetid for hvert enkelt system. 11

12 Service / Reparasjon Foruten utskiftning av filterelementer, skal det være et minimalt behov for service/reparasjon på Purifiner TS-systemet. Sørg for at en ny pakning er riktig installert når du installerer filter. Sjekk av og til om det er unormal støy som kan tyde på overdreven slitasje. Skulle motoren svikte, skal den repareres av en autorisert elektriker/mekaniker. Når motoren er fjernet, sjekk at pumpen går fritt. Forvarmer - Det er viktig å kontrollere driften av forvarmeren når du bytter filtrene. Dette gjøres ved hjelp av temperaturføler/termometer. FORSIKTIG - ta ALDRI på varmeelementene, det kan forårsake alvorlige brannskader. Forvarmeren reduserer viskositeten av oljen, noe som gjør at oljen strømmer lettere gjennom finfilteret. Temperaturen kan justeres mellom C/ F. Det er forhåndsinnstilt på 40 C/104 F. Varmeelement og termostat er utsatte deler. Hvis varmeapparatet ikke er i drift, bør begge disse komponentene testes. Testing av elementet, er vanligvis mulig ved å måle motstand/kontinuitet mellom elektriske forbindelser. Termostaten kan også testes, men må da bli oppvarmet for å kontrollere fremstilling/brytning av bryteren. Dette kan oppnås ved hjelp av varmt vann og et termometer. Hvis det ikke er noen kontinuitet, så må termostaten byttes. Hovedfilterelementet må skiftes ut fra tid til annen. Bytting av filteret er en enkel sak. Skru ut de 4 boltene som er i toppen, ta toppen av, bytt så hovedfilterelement. MERK - Når filteret skiftes ut, sørg for at nye pakninger er installert, og at de sitter riktig. Oljeprøvetaking og Filterskift for TS-5060PMH Oljeprøve Med enheten i gang, plasser en plastkopp under oljeprøveventilen, åpne den sakte og fyll koppen halvfull, for så å lukke ventilen igjen. Filterskift 1. Skru ut 4 bolter som er i toppen for så å ta toppen av. Vær forsiktig! Fordampningstoppen kan være varm. 2. Løft opp filteret og la det renne litt. Det anbefales å ha en bøtte ved siden av som man kan plassere det brukte filteret i. Sørg for at begge O-ringene og gummipakningen i bunnen av filteret kommer ut. 3. Ikke fjern oljen som er i bunnen av beholderen. Installer det nye filterelementet i TS5060s filterbeholder. 4. Fjern den gamle pakningen fra undersiden av toppen og erstatt denne med en ny som følger med. 5. Etter dette, kan du sette inn et nytt filterelement for så å plassere toppen på igjen og skru til boltene forsiktig. 12

13 Oppstart etter filterskift 1. Hold startknappen inne i 10 sekunder for å nullstille teller til filterskiftet. 2. Kontoller at oljen strømmer via inspeksjonsglasset på tanken. 3. Kontroller temperatur (ikke kald) på forvarmer og fordampningstopp. Ikke ta på disse da de kan være varme. 4. Kontroller etter 15 min at maskinen fortsatt går som normalt og alt er i orden. Justering av oljetrykk: Oljeanalyse / Oljeprøve Oljeanalysene avdekker/måler sliltasje eller forurensing i systemet, og viser forbedringer i oljen etter at TS5060 er installert. Problemstillinger ved TS-5060PMH TS5060 er designet for å være så enkel og problemfri som mulig. Den er laget i beste materiale og utførelse. Hvis din TS-5060, mot formodning ikke fungerer som den skal, bør du sjekke følgende forhold. 1. Begrenset oljemengde? - sjekk oljetilførsel 2. Er stengeventilen lukket? - åpne ventil 3. Er filteret skittent og tilstoppet? - skift filter 4. Er silen tett? - rengjør sil 5. Er dyse i filterbunnen tett? - rengjør dyse 6. Toppen av Purifiner er ikke varm etter fem minutters drift: - Sjekk strømtilførsel. Hvis du har strøm til varmeelementet, tyder det på at varmeelementet er defekt og må skiftes. Kontakt Servi. NB! Problemløsningsskjema på neste side. 13

14 PROBLEM MULIGE ÅRSAKER HVA KAN GJØRES «No Oil»-lampe lyser Lite eller ingen olje ut fra filteret «Overload»- lampen lyser «Full Tank»- lampe lyser Oljen er ikke ren Oljen og maskinen er kald Maskinen starter ikke Pumpen går ikke. Tette filter. Tett dyse i bunnen av hovedfilteret. Defekt pumpe/motor. Oljereservoar/tank er tom. Tett tilførsel. For høyt trykk/mating fra hydraulikksystemet. Feiljustert termostat. Defekt termostat. Defekt elektrisk motor. Full tank. For stor gjennomstrømning. Magnetventil åpner ikke. Nivåregulator i tank fungerer ikke. Filteret er fullt. Oljen passerer hovedfilter. Oljen er for mye forurenset. Forvarmer er kald. Vedlikeholdsvarmer er kald. Ingen strømtilførsel. Defekt sikring. Sjekk strømtilførsel - Motorvern. Bytt filter. Ta ut filterelementet - dysen er skrudd inn fra innsiden av filterboksen. Rengjør dysen. Bytt pumpe/motor. Fyll på med olje. Fjern blokkeringen i systemet. Senk trykket til under 5 bar. Monter reduksjonsventil - bestill hos leverandør. Justér termomostaten. Bytt termostat. Bytt motor. Start enhet samtidig som den gule knappen holdes inne. Tanken tømmes, men lampen vil lyse til tanken er tom. Hvis tanken ikke tømmes, sjekk magnetventil eller feil som nedenfor. Kontroller om hovedfilteret er korrekt montert. Trykket er for høyt inn på unit (3-4 bar) Montér reduksjonsventil. Sjekk at dysen er i. Kontroller ventil og magnet, og sjekk at ventilen får strøm. Kontroller nivåregulator. Bytt filter. Kontroller korrekt montering og pakninger. Bytt olje i systemet. Kontroller termostat. Kontroller forvarmer. Kontroller strømtilførsel. Kontroller/skift vedlikeholdsvarmer. Kontroller strømtilførsel. Sett inn ny sikring i sikringsboksen. 14

15 Oljerenser TS5060PMH-Twin 01 Forvarmer 10 Retur til systemet 02 Magnetventil og spole 11 Start/Stopp - Resett 03 For-filter 12 Hydraulikkpumpe V 50/60Hz 13 Timeteller 05 Kontrollboks 14 Motorbryter 06 Olje INN 15 Blokkert filter - Varsel 07 Manometer 16 «No Return» av olje 08 El-Motor 17 Chassis - Pulverlakkert 09 Uttak for oljeprøve 15

16 Oljerenser TS5060PMH-Twin 18 Nivåvakt - Oljemengde 23 Fordampningsventil 19 Fordampningsventil 24 Chassis - Pulverlakkert 20 Ekspansjonstank 25 Varmeelement 21 Filter 26 Sikkerhetsbryter 22 Inspeksjonsglass 16

17 Oljerenser TS5060PMH-Tripple 01 Forvarmer 10 Retur til system 02 Magnetventil 11 Start/Stopp-bryter 03 Oljeprøvepunkt 12 Sug- og retur-pumpe V 50/60Hz 13 Timeteller 05 Kontrollboks 14 Motorbryter 06 Olje-innløp 15 Tett filter 07 Manometer 16 Ingen oljeretur 08 El-Motor 17 Chassis - Pulverlakkert 09 For-filter (Art.nr A110T60) 18 Purifiner-filter 17

18 20 4 Tapper Clamping Spennhylse 19 4 Stud Bolt Pinnebolt 18 1 Nozzle Dyse 17 4 Screw Skrue 16 2 Bracket (front) Festebrakett (front) 15 2 Bracket (rear) Festebrakett (bak) 14 4 Screw Skrue 13 4 Nut Mutter 12 4 To Flowtank Til Nivåtank 11 4 Lock Screw Låseskrue 10 2 Screw to Lid Skruer til lokk 09 1 Lid Lokk 08 1 Heater Element Varme-element 07 1 Vapour Out Utløpsslange 06 1 Vapour Valve Fordampningsventil 05 1 Toplid Topplokk 04 1 Gasket Pakning 03 1 O-ring O-ring 02 1 Filter TF/TS5060 Filter TF/TS Filterhouse TF/TSs5060 Filterhus TF/TS5060

19 TS5060PMH / Reservedelsliste / Produksjonsliste NAVN VARENUMMER ANTALL Hydraulikk, Dobbelpumpe DELTA Motor Lönne 0,25KW 7JE71M04K 1 Forvarmer - Hylse TF Forvarmerelement Element Komplett hovedfilter. WP-80 1 (Husk å bestille lakkert stål eller rustfri beholder) CH5060D 1 Chassis FA11 1 Forfilter holder WP-110T60 1 Forfilter KON01 1 Kontrollboks HMC Nivåbryter MFS17B2-A 1 Sikkerhetsbryter («overflow») RT Retur tank 032U Magnetventil 018F Magnet/Spole Manometer Rør TS1 1 Rør TS2 1 Rør TS3 1 Kobling BSP 3/8" - 1/4" Tilbakeslagsventil 1/4" IF Ekstra varmekappe for hovedfilter MAIN FILTER: WP-80FC PRE-FILTER: WP-110T60 19

20 J.AUNE Tel: Fax: Top/Box (Compl) Topp Deksel Thermostat Termostat Pre Heater Elem. Heater Coil Gasket Pakning H Heater Tank Heater Hus RT-001 Ant Pos Nr. Drawn by: Jan Aune Date: 25/ Heater English Text Part Nr. Appr. by: Norsk Tekst Dele Nr. Ordre Nr. Part Nr. Drawing file: Heater2000.dgn/jpg/doc/psd/ Åge S. Wågene TERMOSTATINNSTILLINGER Fra fabrikk er termostat innstilt på 45 o C Følgende tabell er kun en veiledning ved o C Viskositet Temperatur o C o C o C o C 20

21 21

22 Samsvarserklæring - Produksjon Wågene Purifiner Technology AS, Østerøyveien 36, 3236 Sandefjord erklærer at: Oljerensemaskiner av typen PURIFINER, som er drevet med elektrisk energitilførsel, er produsert i samsvar med følgende direktiver: Maskindirektivet: 2006/42/EF 2010/26/EU endret med forskrift 21. juni 2013 nr. 682 Teknisk dokumentasjon oppbevares på ovennevnte adresse - denne inkluderer: - Teknisk dokumentasjon på alle innkjøpte komponenter. - Egen beskrivelse og dokumentasjon for produksjon av oljerensemaskiner. - Bruksanvisning på engelsk og norsk. - Tegninger og komponentbeskrivelse. Sign.: Dato: Navn: Åge S. Wågene Stilling: Eier / Utvikler Undertegnede har signatur og prokura for Wågene Purifiner Technology AS. 22

23 Lovdataforskrift om maskiner Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av Purifiner/Elektrisk drevet maskin, er oppfylt. Ikrafttredelse Sist endret nr. 682 Kontrollprosedyre for Purifiner typer: TS5060PMH TF5060PMH WP-200 Dieselrenser 1. Stålkomponenter: a. Chassis, heaterhus og returtank, kontroll av sveiser og tilkoblinger i hht tegninger. 2. Filterboks med vannfordampningsdel: a. Kontroll av alle deler b. Kontroll av tetninger c. Kontroll av tilkoblinger 3. Pumpe med elektrisk energitilførsel elektromotor. a. Kontrolleres for skader o.l. 4. Elektriske styringskap a. Kontroll mot skader b. Funksjonskontroll ved montering 5. Oljenivåmåler a. Funksjonskontroll ved montering b. Kontroll av sikkerhetsfunksjon. 6. Magnetventiler a. Funksjonskontroll av olje inn/olje ut fra maskinen ved montering. 7. Alle rørforbindelser a. Kontroll av alle koblinger. b. Kontroll av eget utført arbeid 8. Alle elektriske koblinger a. Kontroll av alle koblinger b. Kontroll av alle funksjoner c. Kontroll av alle ledninger for skader 9. Selve maskinen a. Fullstendig funksjonstest over to timer testkjøring 10. Merking, Maskinen merkes med flg: a. Varme flater merkes b. Maskinskilt som angir: i. Produksjonsnummer ii. Maskintype iii. iv. Forbruk av elektrisitet. Produksjonsnummer som også føres i egen intern protokoll med kundeinformasjon. 11. Bruksanvisning a. Alle maskiner leveres med egen bruksanvisning med nødvendig innhold som i flg. LO DATA

24 BRUKERMANUAL PURIFINER TS5060 PMH /NO

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene.

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene. OLJE & DIESEL VEDLIKEHOLD Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad www.waagene.no www.waagene.no 1 Historien bak Ing. Åge S. Wågene startet sitt teknisk firma

Detaljer

SERVI PURIFINER OLJE- OG DIESELVEDLIKEHOLD

SERVI PURIFINER OLJE- OG DIESELVEDLIKEHOLD SERVI PURIFINER OLJE- OG DIESELVEDLIKEHOLD www.servi.no fokus på driftstilgjengelighet, økonomi og mijø Vi tilbyr kundene hjelp til å få satt vedlikeholdsarbeidet i system, ved bl.a. å inngå ettersynsavtaler,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

SERVI PURIFINER OLJE- OG DIESELVEDLIKEHOLD

SERVI PURIFINER OLJE- OG DIESELVEDLIKEHOLD SERVI PURIFINER OLJE- OG DIESELVEDLIKEHOLD WWW.SERVI.NO FOKUS PÅ DRIFTS- TILGJENGELIGHET, ØKONOMI OG MIJØ Vi tilbyr kundene hjelp til å få satt vedlikeholdsarbeidet i system, ved bl.a. å inngå ettersynsavtaler,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Vårt patenterte filter. Fjerner partikler i bomull filteret og vannet i toppen av filterhuset fordampes ut.

Vårt patenterte filter. Fjerner partikler i bomull filteret og vannet i toppen av filterhuset fordampes ut. 1 Ing. Åge S. Wågene startet sin mekanisk bedrift i 1976 innenfor trykkluft, ved å selge luftverktøy og kompressorer. Solgte merkevarer som FF og Abac til industrien og engros. I 2011 ble trykklufts virksomheten

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Sikkerhetsforanstaltninger.

Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhetsforanstaltninger. 1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG 2014 Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG INTRODUKSJON Generelt Brukermanual DynaCare 834/834HG 834 er en høykvalitets og prisgunstig dynamisk luftmadrass egnet til medium- og høyrisiko trykksår

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N Bruks- og vedlikeholdsveiledning JRG CleanLine Combi 1370.025/.032 N 11 Oppbygning 4 12 2 1 3 6 5 7 1 Kropp 2 Manometer tilkobling / lufte skrue 3 Mutter 4 Filter kopp 5 Filter element 6 Støtstang 7 Ring

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer