INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH"

Transkript

1 INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH

2 FOKUS PÅ DRIFTS- TILGJENGELIGHET, ØKONOMI OG MILJØ Vi tilbyr kundene hjelp til å få satt vedlikeholdsarbeidet i system, ved bl.a. å inngå ettersynsavtaler, ta oljeprøver og analyser, og gi veiledning om bruk og drift av hydraulikksystemene. På denne måten hjelper vi våre kunder til reduserte driftsproblemer, økt produktivitet og bedre resultater. Vi yter også akutt- og komponentservice på egne og konkurrerende produkter. Vakttelefon 24/

3 INNHOLD Daglig vedlikehold 2 Introduksjon 4 Hovedkomponenter 5 Kontrollboks TS Oppstart 9 Hvordan virker den? 10 Service og Reparasjon 11 Problemløsninger 13 Deleliste og Filter 17 3

4 Instruksjoner for daglig vedlikehold av TS Daglig sjekk på en TS-maskin a. Strømmen står «PÅ» og maskinen går. b. Oljestrømmen fra tank ut til systemet går normalt - Kan observeres i inspeksjonsglass på tank. 2. Skift BEGGE filter ved 1800 timer/3-4 måneder. (Maskiner etter 2011 har varsling for filterskift på 1800 timer) Dette intervallet forutsetter normal oljekvalitet og normal forurensning. Hold «START»-knapp inne i 10 sek for nullstilling av timeteller ETTER filterskift. Hovedfilter: WP-80FC For-filter: WP-110T60 3. Sørg for at alle pakninger og O-ringer sitter korrekt ved filterskift. Ved problemer kontroller følgende: a. Kontroller begge filter for forurensninger (om de ikke er byttet). Skift om nødvendig. (Selv om de ser OK ut/eller filterintervall ikke er nådd 1800 t) b. Kontroller dysen i bunnen av filteret for urenheter (den skrus opp og gjøres ren). c. Kontroller om alle pakninger er i riktig posisjon på hovedfilteret. Har du behov for hjelp eller tips? Vennligst ta kontakt med Rune Kongsteien hos SERVI. Telefon: , e-post: 4

5 Introduksjon Purifiner type TS 5060 er til bruk på trykksatte systemer, og/eller steder Purifiner må hente og skyve olje tilbake i systemet - spesielt tiltenkt hydrauliske systemer, smøresystemer og gir med betydelige oljetanker/reservoarer. TS 5060 er et by-pass filtreringssystem som kan installeres på hydraulikk- og smøresystemer for å opprettholde høy oljekvalitet - konstruert for ISO 13/10 - NAS 4 klassifisering. TS 5060 fjerner partikler, vann, syrer og etsende gasser fra olje. Den er bygget på en ramme i stål og med komponenter av høyeste kvalitet. TS 5060 filtrerer oljen med et rent bomullsfilterelement som fjerner partikler ned til 1-3 mikron. Det er et varmeelement i toppen av filterhuset der både fritt og emulgert vann fjernes ned i mot 10 ppm av en tynnfilmfordampningsprosess. Under tynnfilmprosessen er skadelige gasser som kan benyttes til dannelsen av syre, luftet ut og dermed fjernet. Ved langsom passasje av olje gjennom filterelementet, oppnås de beste filtreringsresultater, og TS 5060 opererer med en evne til å filtrere opptil 600 liter på 24 timer. Enheten er konstruert for å kjøres kontinuerlig for å sikre ren olje i systemet til enhver tid. Tilkobling til enheten har 3/8 BSP kobling, en på innløpet og en på utløpet. Innløpet kobles til pre-heater, og pumpen trekker olje fra tank eller reservoar/sump. Avhengig av væskens viskositet, kan oljen bli trukket til en vertikal høyde på opptil 5 meter. Oljen går så gjennom et pre-filter og deretter til bomullsfilteret. Advarsel! IKKE Benytt TS5060 maskinen til å rengjøre «fuel oil», som f.eks. diesel IKKE Benytt TS5060 maskinen til å rense/vedlikeholde bensin eller andre brennbare væsker IKKE La maskinen gå over lengre tid uten oljetilførsel. (Max 3x15min i installasjonsprosessen) Maskinen går 15 min og stopper automatisk dersom det ikke har kommet olje frem. 5

6 Hovedkomponenter Front TS Forvarmer Kan justere temperaturen C/ F - Fabrikk-satt til: 40 C/104 F 2. Magnetventil Styres automatisk av systemets elektronikk 3. Pre-filter WP-110T60 For å stoppe grove partikler 4. Strømtilførsel 220V 50/60 Hz 5. Kontrollboks - Styrer de forskjellige funksjonene 6. Oljeinntak med 3/8 BSP gjenger 7. Manometer Trykket skal ligge mellom 3 og 4 Bar 8. Motor 9. Oljeprøvetapping 10. Olje ut også tilbakeslagsventil 11. Start/Stopp Også nullstilling av timeteller for filterskift - hold inne i 10 sekunder 12. Hydraulikkpumpe Dobbelpumpe for sug og trykk 13. Timeteller 14. Motorvern Varsellampe ved overbelastning 15. Blokkert/tett filter - Varsellampe 16. Ingen Olje - Varsellampe 17. Chassis - pulverlakkert 6

7 Hovedkomponenter Bakside TS Nivåvakt - oljemengde 19. Fordampningsventil Slipper ut damp fra hovedfilteret (21) via en klar slange 20. Flow Tank/Ekspansjonstank Dette er en trykkfri tank 21. Hovedfilter Oljen kommer fra forvarmer og strømmer igjennom filterets bunn 22. Inspeksjonsglass Her kan man kontrollere om oljen strømmer normalt Filterelement Utskiftbart filter Delenummer WP-80FC Spesielt designet for dette formålet 23. Stål-chassis Pulverlakkert 24. Vedlikeholdsvarmer Vannfordampningsdel 25. Sikkerhetsbryter Stopper maskinen om tanken overfylles av olje 26. Fordampningsventil - Slipper ut damp fra returtanken (20) 7

8 Kontrollboks Beskrivelse av knapper / brytere / lamper 1. Magnetbetjening - Tillater manuell tømming av returtanken 2. Av/På-bryter - Nullstilling av timeteller ved filterskift 3. Varsellamper - Beskrivelse av varsellys : Venstre (Rød) «Motor overbelastning» - Hvis den lyser, betyr det at motorvernet er utløst, og enheten vil bli stoppet. Iht feilsøkingsdelen i denne håndboken, kan motorvernet tilbakestilles. For å tilbakestille, åpne kontrollboksen og trykk på omstartknappen (6). I midten (Rød) «No Oil» - Hvis den lyser, betyr det at hovedfilterelementet WP - 80FC må skiftes. Alarmsystemet har en fast forsinkelse på 50 minutter. Dette gjør det mulig å fylle filteret med olje under oppstart og unngå falske alarmer. Høyre ( Rød ) «Full Tank» - Hvis den lyser, er returtank full og ren olje blir ikke returnert til maskin eller sump. Hvis dette skjer, vil systemet slå seg av. Problemet må løses før Purifiner TS5060 startes på nytt. Det kan være flere årsaker til «Full Tank»-Advarsel / «System Shut Down» - gjør følgende: a) Kontroller at ventilen i returledningen er åpen og sjekk at returslangen ikke er blokkert. Purifinersystemet kan bare returnere oljen mot et baktrykk på opptil 6 bar/87 psi. b) Kontroller returledningen til magnetventil ved å aktivere den grønne knappen på siden av kontrollboksen, mens maskinen er på. Magneten gir fra seg en klikkende lyd når den åpnes og lukkes. Hvis den ikke fungerer, sjekk elektriske tilkoblinger og kontroller at magnetventilen får strøm. c ) Sjekk rør fra bunnen av returtanken til pumpen for å se om det er tett. d ) Sjekk flottør inne i returtank. Den kan bli sittende fast eller slutte å virke. e ) f ) Sjekk for feil inne i styreenheten. Rette opp eventuelle feil og test magnetventilen igjen. Med alle komponentene installert etter at du har sjekket dem, følg denne prosessen: 1. Start maskinen for så å trykke på den gule knappen og hold den inne. Magnetventilen (02) skal da åpnes og tømme ut alt som er i returtanken. Følg med på «Full tank»-lampen da denne skal slutte å lyse når tanken er tom. 2. Når «Full tank» slutter å lyse, kan du slippe den gule knappen og maskinen skal fortsette som normalt. 4. Timeteller - Indikerer antall driftstimer for enheten. Noter timer mellom filterbytte ved hjelp av denne skjermen. Dette vil være nyttig ved vurdering av oljekvaliteten etter tid. 5. Motor-overbelastningsvern 6. Kontaktor 7. Kontrollbokspanel 8

9 R5 R4 Full tank No oil Min Min P r i n t c a r d 230v 230v 12v 5v K Valve 3 Contactor 2 Contactor 1 Contactor 7 L2 out 6 L2 out 5 L2 out 4 L2 in 3 L1 in 2 L1 in 1 L1 fused F v to lamps and total hour 4 Total hour 3 Lamp filter change 2 Lamp no oil 1 Lamp full tank 10 Stop level 9 Stop level 8 Start level 7 Start level 6 High level 5 High level 4 Depletion 3 Depletion 2 Start purifiner 1 Start purifiner 96 K1 A2 C1 97 K1 98 Magnet valve L2 L1 Diagram printcard Kon 01 EHJ v L1 L2 Printcard 8 (5v) + K1 R R1 K1 A2 A F u S e Printcard (230v) L1 fuse L1 L2 R Pc 1 P card v Contactor Pump Heaters Green led Red led Start/stop Overload Diagram control box Kon 01 EHJ

10 Oppstart Refererer til tegninger på sidene Hovedkomponenter og Bakside TS. BRUK ALLTID VERNEUTSTYR! Som f.eks. hansker, briller osv. 1. Koble sugeslangen til oljeinntak (6). Installer en stengeventil på denne linjen. 2. Koble returledning til utløp ved pumpen (10). Monter en stengeventil på denne linjen. 3. Hvis det ikke allerede er gjort, installer hoved og pre-filter. 4. Åpne ventilene som er installert. 5. Slå på maskinen ved hjelp av knappen (11) på kontrollpanelet. 6. Sørg for at oljetrykket kommer opp på 3-4 bar på oljetrykksmåler. Dette kan ta litt tid hvis det er første gang du starter maskinen. 7. Sørg for returolje strømmen. Dette kan ta mellom 20 og 40 minutter, avhengig av oljens viskositet. 8. Fyll filteret med noe olje før oppstart - Det vil gjøre det lettere for enheten å skape tilstrekkelig vakuum 9. Kontroller flyt ved å se oljenivået stige og falle i inspeksjonsglasset (22) i returtanken. Syklusen bør ta rundt 4 minutter etter at maskinen har blitt varm, dersom installasjonen er gjort riktig. 10. Hvis strømmen er for treg, gjør følgende: Sørg først for at oljetilførselstrykket er mellom 3 og 4 bar (maksimum). Juster opp varmen på forvarmeren (denne skal stå på 40 fra fabrikken) for å senke viskositeten på oljen. Pass på at du ikke justerer varmen over den sikre driftstemperaturen på oljen du bruker. Hvis oljen feks har en maks driftstemperatur på 90 C, kan du sette temperaturen til 70 C. Tilkobling Tilkoblingen til innløpet er en 3/8 BSP som er plassert på bunnen av forvarmeren (6). Den er koblet til systemet og får olje enten fra en lavtrykksreturlinje, sump eller oljereservoar. Returen har også 3/8 BSP som kan kobles til sump eller oljereservoar. Oljestrøm Når maskinen starter, så begynner den å fylle opp forvarmeren (1) for så å gå gjennom forfilter (3) og inn i hovedfilteret (21). Oljen har ikke noe trykk etter at den har kommet inn i hovedfilteret, så når hovedfilteret er fullt, vil den rene oljen renne over til returtanken (20). Når returtanken er full, vil en flottør aktiveres og åpne magnetventil (2) for så å la pumpen tømme returtanken. Støy TS5060-maskinen produserer 69dB. Installer gummiføtter for å redusere støy og vibrasjon. 10

11 Hvordan filtreringsprosessen fungerer Ved oppstart, kan det ta 20 til 40 minutter før oljen begynner å strømme inn i returbeholderen. Tiden varierer avhengig av oljens viskositet /temperatur. Vi anbefaler å bruke ny olje under oppstart. Dette fordi forbruk av filterelementer kan bli stort med et system som aldri har hatt supplerende oljevedlikehold. Glasset på siden av returtanken brukes til å overvåke hvor fort returtanken fylles opp, og gir deg en generell forståelse av når hovedfilteret må skiftes. Erfaring vil bestemme filterets levetid for hvert enkelt system. 11

12 Service / Reparasjon Foruten utskiftning av filterelementer, skal det være et minimalt behov for service/reparasjon på Purifiner TS-systemet. Sørg for at en ny pakning er riktig installert når du installerer filter. Sjekk av og til om det er unormal støy som kan tyde på overdreven slitasje. Skulle motoren svikte, skal den repareres av en autorisert elektriker/mekaniker. Når motoren er fjernet, sjekk at pumpen går fritt. Forvarmer - Det er viktig å kontrollere driften av forvarmeren når du bytter filtrene. Dette gjøres ved hjelp av temperaturføler/termometer. FORSIKTIG - ta ALDRI på varmeelementene, det kan forårsake alvorlige brannskader. Forvarmeren reduserer viskositeten av oljen, noe som gjør at oljen strømmer lettere gjennom finfilteret. Temperaturen kan justeres mellom C/ F. Det er forhåndsinnstilt på 40 C/104 F. Varmeelement og termostat er utsatte deler. Hvis varmeapparatet ikke er i drift, bør begge disse komponentene testes. Testing av elementet, er vanligvis mulig ved å måle motstand/kontinuitet mellom elektriske forbindelser. Termostaten kan også testes, men må da bli oppvarmet for å kontrollere fremstilling/brytning av bryteren. Dette kan oppnås ved hjelp av varmt vann og et termometer. Hvis det ikke er noen kontinuitet, så må termostaten byttes. Hovedfilterelementet må skiftes ut fra tid til annen. Bytting av filteret er en enkel sak. Skru ut de 4 boltene som er i toppen, ta toppen av, bytt så hovedfilterelement. MERK - Når filteret skiftes ut, sørg for at nye pakninger er installert, og at de sitter riktig. Oljeprøvetaking og Filterskift for TS-5060PMH Oljeprøve Med enheten i gang, plasser en plastkopp under oljeprøveventilen, åpne den sakte og fyll koppen halvfull, for så å lukke ventilen igjen. Filterskift 1. Skru ut 4 bolter som er i toppen for så å ta toppen av. Vær forsiktig! Fordampningstoppen kan være varm. 2. Løft opp filteret og la det renne litt. Det anbefales å ha en bøtte ved siden av som man kan plassere det brukte filteret i. Sørg for at begge O-ringene og gummipakningen i bunnen av filteret kommer ut. 3. Ikke fjern oljen som er i bunnen av beholderen. Installer det nye filterelementet i TS5060s filterbeholder. 4. Fjern den gamle pakningen fra undersiden av toppen og erstatt denne med en ny som følger med. 5. Etter dette, kan du sette inn et nytt filterelement for så å plassere toppen på igjen og skru til boltene forsiktig. 12

13 Oppstart etter filterskift 1. Hold startknappen inne i 10 sekunder for å nullstille teller til filterskiftet. 2. Kontoller at oljen strømmer via inspeksjonsglasset på tanken. 3. Kontroller temperatur (ikke kald) på forvarmer og fordampningstopp. Ikke ta på disse da de kan være varme. 4. Kontroller etter 15 min at maskinen fortsatt går som normalt og alt er i orden. Justering av oljetrykk: Oljeanalyse / Oljeprøve Oljeanalysene avdekker/måler sliltasje eller forurensing i systemet, og viser forbedringer i oljen etter at TS5060 er installert. Problemstillinger ved TS-5060PMH TS5060 er designet for å være så enkel og problemfri som mulig. Den er laget i beste materiale og utførelse. Hvis din TS-5060, mot formodning ikke fungerer som den skal, bør du sjekke følgende forhold. 1. Begrenset oljemengde? - sjekk oljetilførsel 2. Er stengeventilen lukket? - åpne ventil 3. Er filteret skittent og tilstoppet? - skift filter 4. Er silen tett? - rengjør sil 5. Er dyse i filterbunnen tett? - rengjør dyse 6. Toppen av Purifiner er ikke varm etter fem minutters drift: - Sjekk strømtilførsel. Hvis du har strøm til varmeelementet, tyder det på at varmeelementet er defekt og må skiftes. Kontakt Servi. NB! Problemløsningsskjema på neste side. 13

14 PROBLEM MULIGE ÅRSAKER HVA KAN GJØRES «No Oil»-lampe lyser Lite eller ingen olje ut fra filteret «Overload»- lampen lyser «Full Tank»- lampe lyser Oljen er ikke ren Oljen og maskinen er kald Maskinen starter ikke Pumpen går ikke. Tette filter. Tett dyse i bunnen av hovedfilteret. Defekt pumpe/motor. Oljereservoar/tank er tom. Tett tilførsel. For høyt trykk/mating fra hydraulikksystemet. Feiljustert termostat. Defekt termostat. Defekt elektrisk motor. Full tank. For stor gjennomstrømning. Magnetventil åpner ikke. Nivåregulator i tank fungerer ikke. Filteret er fullt. Oljen passerer hovedfilter. Oljen er for mye forurenset. Forvarmer er kald. Vedlikeholdsvarmer er kald. Ingen strømtilførsel. Defekt sikring. Sjekk strømtilførsel - Motorvern. Bytt filter. Ta ut filterelementet - dysen er skrudd inn fra innsiden av filterboksen. Rengjør dysen. Bytt pumpe/motor. Fyll på med olje. Fjern blokkeringen i systemet. Senk trykket til under 5 bar. Monter reduksjonsventil - bestill hos leverandør. Justér termomostaten. Bytt termostat. Bytt motor. Start enhet samtidig som den gule knappen holdes inne. Tanken tømmes, men lampen vil lyse til tanken er tom. Hvis tanken ikke tømmes, sjekk magnetventil eller feil som nedenfor. Kontroller om hovedfilteret er korrekt montert. Trykket er for høyt inn på unit (3-4 bar) Montér reduksjonsventil. Sjekk at dysen er i. Kontroller ventil og magnet, og sjekk at ventilen får strøm. Kontroller nivåregulator. Bytt filter. Kontroller korrekt montering og pakninger. Bytt olje i systemet. Kontroller termostat. Kontroller forvarmer. Kontroller strømtilførsel. Kontroller/skift vedlikeholdsvarmer. Kontroller strømtilførsel. Sett inn ny sikring i sikringsboksen. 14

15 Oljerenser TS5060PMH-Twin 01 Forvarmer 10 Retur til systemet 02 Magnetventil og spole 11 Start/Stopp - Resett 03 For-filter 12 Hydraulikkpumpe V 50/60Hz 13 Timeteller 05 Kontrollboks 14 Motorbryter 06 Olje INN 15 Blokkert filter - Varsel 07 Manometer 16 «No Return» av olje 08 El-Motor 17 Chassis - Pulverlakkert 09 Uttak for oljeprøve 15

16 Oljerenser TS5060PMH-Twin 18 Nivåvakt - Oljemengde 23 Fordampningsventil 19 Fordampningsventil 24 Chassis - Pulverlakkert 20 Ekspansjonstank 25 Varmeelement 21 Filter 26 Sikkerhetsbryter 22 Inspeksjonsglass 16

17 Oljerenser TS5060PMH-Tripple 01 Forvarmer 10 Retur til system 02 Magnetventil 11 Start/Stopp-bryter 03 Oljeprøvepunkt 12 Sug- og retur-pumpe V 50/60Hz 13 Timeteller 05 Kontrollboks 14 Motorbryter 06 Olje-innløp 15 Tett filter 07 Manometer 16 Ingen oljeretur 08 El-Motor 17 Chassis - Pulverlakkert 09 For-filter (Art.nr A110T60) 18 Purifiner-filter 17

18 20 4 Tapper Clamping Spennhylse 19 4 Stud Bolt Pinnebolt 18 1 Nozzle Dyse 17 4 Screw Skrue 16 2 Bracket (front) Festebrakett (front) 15 2 Bracket (rear) Festebrakett (bak) 14 4 Screw Skrue 13 4 Nut Mutter 12 4 To Flowtank Til Nivåtank 11 4 Lock Screw Låseskrue 10 2 Screw to Lid Skruer til lokk 09 1 Lid Lokk 08 1 Heater Element Varme-element 07 1 Vapour Out Utløpsslange 06 1 Vapour Valve Fordampningsventil 05 1 Toplid Topplokk 04 1 Gasket Pakning 03 1 O-ring O-ring 02 1 Filter TF/TS5060 Filter TF/TS Filterhouse TF/TSs5060 Filterhus TF/TS5060

19 TS5060PMH / Reservedelsliste / Produksjonsliste NAVN VARENUMMER ANTALL Hydraulikk, Dobbelpumpe DELTA Motor Lönne 0,25KW 7JE71M04K 1 Forvarmer - Hylse TF Forvarmerelement Element Komplett hovedfilter. WP-80 1 (Husk å bestille lakkert stål eller rustfri beholder) CH5060D 1 Chassis FA11 1 Forfilter holder WP-110T60 1 Forfilter KON01 1 Kontrollboks HMC Nivåbryter MFS17B2-A 1 Sikkerhetsbryter («overflow») RT Retur tank 032U Magnetventil 018F Magnet/Spole Manometer Rør TS1 1 Rør TS2 1 Rør TS3 1 Kobling BSP 3/8" - 1/4" Tilbakeslagsventil 1/4" IF Ekstra varmekappe for hovedfilter MAIN FILTER: WP-80FC PRE-FILTER: WP-110T60 19

20 J.AUNE Tel: Fax: Top/Box (Compl) Topp Deksel Thermostat Termostat Pre Heater Elem. Heater Coil Gasket Pakning H Heater Tank Heater Hus RT-001 Ant Pos Nr. Drawn by: Jan Aune Date: 25/ Heater English Text Part Nr. Appr. by: Norsk Tekst Dele Nr. Ordre Nr. Part Nr. Drawing file: Heater2000.dgn/jpg/doc/psd/ Åge S. Wågene TERMOSTATINNSTILLINGER Fra fabrikk er termostat innstilt på 45 o C Følgende tabell er kun en veiledning ved o C Viskositet Temperatur o C o C o C o C 20

21 21

22 Samsvarserklæring - Produksjon Wågene Purifiner Technology AS, Østerøyveien 36, 3236 Sandefjord erklærer at: Oljerensemaskiner av typen PURIFINER, som er drevet med elektrisk energitilførsel, er produsert i samsvar med følgende direktiver: Maskindirektivet: 2006/42/EF 2010/26/EU endret med forskrift 21. juni 2013 nr. 682 Teknisk dokumentasjon oppbevares på ovennevnte adresse - denne inkluderer: - Teknisk dokumentasjon på alle innkjøpte komponenter. - Egen beskrivelse og dokumentasjon for produksjon av oljerensemaskiner. - Bruksanvisning på engelsk og norsk. - Tegninger og komponentbeskrivelse. Sign.: Dato: Navn: Åge S. Wågene Stilling: Eier / Utvikler Undertegnede har signatur og prokura for Wågene Purifiner Technology AS. 22

23 Lovdataforskrift om maskiner Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av Purifiner/Elektrisk drevet maskin, er oppfylt. Ikrafttredelse Sist endret nr. 682 Kontrollprosedyre for Purifiner typer: TS5060PMH TF5060PMH WP-200 Dieselrenser 1. Stålkomponenter: a. Chassis, heaterhus og returtank, kontroll av sveiser og tilkoblinger i hht tegninger. 2. Filterboks med vannfordampningsdel: a. Kontroll av alle deler b. Kontroll av tetninger c. Kontroll av tilkoblinger 3. Pumpe med elektrisk energitilførsel elektromotor. a. Kontrolleres for skader o.l. 4. Elektriske styringskap a. Kontroll mot skader b. Funksjonskontroll ved montering 5. Oljenivåmåler a. Funksjonskontroll ved montering b. Kontroll av sikkerhetsfunksjon. 6. Magnetventiler a. Funksjonskontroll av olje inn/olje ut fra maskinen ved montering. 7. Alle rørforbindelser a. Kontroll av alle koblinger. b. Kontroll av eget utført arbeid 8. Alle elektriske koblinger a. Kontroll av alle koblinger b. Kontroll av alle funksjoner c. Kontroll av alle ledninger for skader 9. Selve maskinen a. Fullstendig funksjonstest over to timer testkjøring 10. Merking, Maskinen merkes med flg: a. Varme flater merkes b. Maskinskilt som angir: i. Produksjonsnummer ii. Maskintype iii. iv. Forbruk av elektrisitet. Produksjonsnummer som også føres i egen intern protokoll med kundeinformasjon. 11. Bruksanvisning a. Alle maskiner leveres med egen bruksanvisning med nødvendig innhold som i flg. LO DATA

24 BRUKERMANUAL PURIFINER TS5060 PMH /NO

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type F-50 Godkjenninger: DSB 001-535/536 1 - 2 - INNHOLD Generelle opplysninger Side 4 Tekniske data Side 6 Montering og tilkobling Side 8 Innregulering.

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene.

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene. OLJE & DIESEL VEDLIKEHOLD Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad www.waagene.no www.waagene.no 1 Historien bak Ing. Åge S. Wågene startet sitt teknisk firma

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer