28 Side 28

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28 www.intexnordic.com. Side 28"

Transkript

1 28 Side 28

2 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell V~, 50 Hz, 220 W, IPX5 Kun beregnet til illustration Glem ikke å prøve disse andre flotte produktene fra Intex: Bassenger, bassengtilbehør, oppblåsbare bassenger og inneleker, luftmadrasser og båter kan fås hos utvalgte forhandlere eller på vårt nettsted. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE Fremstillet i Kina 2006 Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Advarsler... 3 Oversikt over deler Produktinformasjon og -spesifikasjoner... 7 Monteringsinstrukser Stasjonært monteringsalternativ... Salt- og bassengvannvolum Driftsinstrukser... 4 Driftstidstabell for Intex-bassenger Driftstidstabell for bassenger fra andre produsenter enn Intex... 6 Beregning av bassengvolum... 7 Alarmer Vedlikehold Langtidslagring verdiers testremser fra INTEX Bassengvedlikehold og kjemikaliedefinisjoner Problemløsning Generell informasjon om sikkerhet og vann Begrenset garanti Intex servicesentre Side 2

4 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle instrukser nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSER ADVARSLER La ikke barn bruke dette produktet. Det reduserer faren for skader. Hold alltid øye med barn og funksjonshemmede. Reduser faren for elektrisk støt. Koble dette produktet bare til jordkontakt beskyttet med jordfeilbryter eller feilstrømbryter. Kontakt faglært elektriker hvis du ikke vet om kontakten er beskyttet med jordfeil- eller feilstrømbryter. La en faglært elektriker installere jordfeil- eller feilstrømbryteren, som skal ha en maksverdi på 30 ma. Bruk ikke bærbar jordfeilbryter. Grav ikke ned strømledningen. Legg ledningen slik at den ikke skades av gressklippere, hekksakser eller annet utstyr. La produsenten, produsentens servicerepresentant eller en annen faglært person skifte strømledningen hvis den blir skadet. Det reduserer eventuelle farer. Bruk ikke skjøteledning, tidsbrytere, kontaktadaptere eller kontaktomformere for å koble enheten til strømnettet. Bruk et strømuttak plassert på et egnet sted. Det reduserer faren for elektrisk støt. Må monteres og demonteres bare av voksne. Prøv ikke å koble produktet til eller fra når du står i vannet eller er våt på hendene. Plasser produktet et stykke unna bassenget for å hindre at barn klatrer på pumpen for å komme ut i bassenget. Hold barn et stykke unna produktet og strømledningen(e). Bruk ikke produktet når det er personer i bassenget. Bruk aldri bassenget hvis klornivået er høyere enn 3 ppm. Koble alltid produktet fra strømuttaket før du flytter, rengjør, vedlikeholder eller justerer det. Bruk produktet bare til formål beskrevet i veiledningen. Bruk ikke produktet uten at det strømmer vann gjennom systemet. Hvis du gjør det, kan det bygge seg opp brennbare gasser som kan resultere i BRANN ELLER EKSPLOSJON. Bruk dette produktet bare sammen med sammenleggbare bassenger. Bruk det ikke sammen med nedfelte bassenger. Sammenleggbare bassenger er konstruert slik at de lett kan demonteres og settes unna eller monteres igjen til opprinnelig stand. Hold produktet mer enn 2 m unna bassenget (gjelder bare Frankrike). Hold støpselet til produktet mer enn 3,5 m unna bassenget. Sørg for at det går an å komme til støpselet når produktet er montert. HVIS DU IKKE FØLGER DISSE ADVARSLENE, KAN DET FØRE TIL MATERIELLE SKADER, ELEKTRISK STØT, SAMMENFILTRINGER, ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSFALL. Disse produktadvarslene, instruksene og sikkerhetsreglene som følger med produktet, orienterer om noen vanlige farer forbundet med vannbaserte fritidsinnretninger, men er ingen fullstendig oversikt over alle mulige farer. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du driver med vannbaserte aktiviteter. 3 Side 3

5 OVERSIKT OVER DELER Ekstrautstyr. Ekstrautstyr Ekstrautstyr. Ekstrautstyr. Ekstrautstyr. 9 MERKNAD: Bildene er bare til veiledning. Det kan være de ikke gjenspeiler det virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk. 4 Side 4

6 OVERSIKT OVER DELER Bruk et par minutter på å kontrollere innholdet og bli kjent med alle delene før du monterer produktet MERKNAD: Bildene er bare til veiledning. Det kan være de ikke gjenspeiler det virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk. 5 Side 5

7 OVERSIKT OVER DELER (fortsettelse) Bruk et par minutter på å kontrollere innholdet og bli kjent med alle delene før du monterer produktet. FELLES FOR TILKOBLING TIL FRITTSTÅENDE BASSENG MED EN HØYDE PÅ 22 MM ELLER MER 4 HENV. NR FOR TILKOBLING TIL FILTER- PUMPER MED SLANGE- STØRRELSE PÅ 32 MM FOR TILKOBLING TIL FILTER- PUMPER MED SLANGE- STØRRELSE PÅ 38 MM 8 BESKRIVELSE ANTAL RESERVE DELS- NUMMER SALTMÅLERØSE VANNIVÅMÅLER TANKDEKSEL (HOLDERE OG SKRUER FØLGER MED) DEKSELHOLDER DEKSELSKRUE SALTBEHOLDERNETT SALTBEHOLDER FILTER TIL SALTVANNSTANK SALTVANNSTANK TAPPEVENTILPLUGG TAPPEVENTILHETTE VANNFILTER TETNINGSRING VANNREGULERINGSADAPTER A (EKSTRAUTSTYR) ADAPTER A MED GJENGET KRAGE (EKSTRAUTSTYR) SLANGEKLEMME (EKSTRAUTSTYR) SLANGE (EKSTRAUTSTYR) TILKOBLINGSSLANGE MED GJENGEDE FESTER TAPPEKOBLING Tømmeplugg Side 6

8 PRODUKSJON AV RENGJØRINGSMIDDEL Vanlig salt (natriumklorid) består av to grunnstoffer: natrium og klor. Når du installerer saltvannssystemet, løser en målt saltmengde seg opp i saltvannstanken sammen med bassengvann slik at vannet blir litt salt. Det salte vannet strømmer gjennom saltvannssystemets elektrolysecelle og produserer underklorsyre som øyeblikkelig løser seg opp i vannet. Underklorsyren dreper bakterier, virus og alger, og oksyderer andre organiske materialer. De viktigste delene i et saltvannssystem Strømforsyning Strømforsyningen omformer elektrisk vekselstrøm til lavspent likestrøm. Dette er nødvendig for at elektrolysecellen skal kunne utføre elektrolysen som lager klor. Elektrolysecelle (med titanplater) Elektrolysecellen består av topolede titanelektroder som utfører elektrolysen og produserer flytende rengjøringsmiddel (underklorsyre) når de forsynes med likestrøm. Rengjøringsmiddelet lages når det saltholdige bassengvannet passerer gjennom cellen. Produksjonen av rengjøringsmiddel kan varieres gjennom endring av timeantallet for saltvannssystemets daglige drift. Saltvannssystemet har en innebygd selvrengjørende syklus som startes annenhver time, og som ikke forstyrrer produksjonen av rengjøringsmiddelet. Vannmengdesensor Vannmengdesensoren beskytter elektrolysecellen og sørger for at det strømmer nok vann gjennom cellen. Hvis vannmengden synker under minimumsmengden, slår elektrolysecellen seg automatisk av for å beskytte titanplatene. Du hører en sikkerhetssummelyd, og den røde lysdioden til høyre lyser og angir problemet. Den elektroniske styrestasjonen består av to lysdioder og en tidsurbryter til å programmere saltvannssystemets driftstimer. Styrestasjonen overvåker også de ulike parameterne, for eksempel saltnivået, vannstrømningen og aktiviteten til det elektrolytiske batteriet. Hvis det oppstår avvik fra det normale, hører du en summelyd, og en rød lysdiode til høyre lyser og angir problemet. PRODUKTSPESIFIKASJONER Effekt: Wattforbruk: Største produksjon av rengjøringsmiddel per time: minste vannmengde: Begrenset garanti: volt 60 W 8 gram/time.893 liter/time år (jf. Begrenset garanti ) 7 Side 7

9 MONTERINGSINSTRUKSER VIKTIG: Saltvannssystemet skal være den siste delen av bassengutstyret som installeres i vannreturrekken til bassenget som vist i figur 5. Denne plasseringen forlenger levetiden til titanplatene.. Monter det frittstående bassenget og filterpumpen i henhold til monteringsanvisningene. 2. Ta saltvannssystemet og tilbehøret ut av emballasjen. 3. Løft saltvannsstanken opp fra sokkelen, jf. figur. 3 9 Fig () 4. Snu saltvannstanken og trykk den ned på sokkelen som vist i figuren. Sørg for at tanken festes godt til sokkelen, jf. figur 2. 9 Fig (2) 5. Fest saltbeholderen (7) til undersiden av tankdekselet ved å skru med klokken, jf. figur Fig (3) 6. Fest dekselet til saltvannstanken. Lås dekselholderne (4) på tankhåndtaket, jf. figur Koble slangen til saltvannssystemets inntak. Se side 9 for montering av 32 mm slange og side 0 for 38 mm slange. 9 2 Fig (4) 8 Side 8

10 MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse) Tilkobling til filterpumper med 32 mm slange:. Hvis du har fylt bassenget med vann, løsner du silnettingen fra silkoblingene og monterer de svarte, hatteformede pluggene i silkoblingene slik at det ikke strømmer vann ut av bassenget. Gå direkte til trinn 2 hvis bassenget er tomt. 2. Stikk vannreguleringsadapteren A (4) i saltvannssystemets utløp som vist i figur 5, hvis bassenget er 22 cm høyt eller mer. Gå direkte til trinn 3 hvis bassenget er lavere enn 22 cm Koble adapterne A (5) til saltvannssystemet som vist i figur 6. Stram godt. MERKNAD: Sørg for at lysdiodene på saltvannssystemet vender bort fra bassenget under monteringen som vist i figur 6. Fig (5) 4. Koble vannreturslangen (til bassenget) fra filterpumpekoblingen og koble den til adapter A (5) på saltvannssystemets utløp med en slangeklemme, jf. figur Koble tilkoblingsslangen (8) til filterpumpens utløp (nedre tilkobling) og saltvannssystemets innløp med slangeklemmer. Stram godt. 6. Sett silnettingen tilbake på silkoblingene på innsiden av bassenget etter at du har fjernet de svarte, hatteformede pluggene som hindret vannet i å strømme ut av bassenget. SVØMMEBASSENG 6 5 FILTER- PUMPE Fig (6) 9 Side 9

11 MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse) Tilkobling til filterpumper med 38 mm slange: Bruk ikke adapter A (5). Hvis bassenget er fylt med vann, lukker du stempelventilene før du installerer saltvannssystemet. Gå direkte til trinn 2 hvis bassenget er tomt. 2. Stikk vannreguleringsadapteren A (4) i saltvannssystemets utløp som vist i figur 5, hvis bassenget er 22 cm høyt eller mer. Gå direkte til trinn 3 hvis bassenget er lavere enn 22 cm. 3. Koble vannreturslangen (til bassenget) fra filterpumpekoblingen, og koble den til saltvannssystemets utløp, jf figur 7. 4 MERKNAD: Sørg for at lysdiodene på saltvannssystemet vender bort fra bassenget under monteringen som vist i figur 7. Fig (5) 4. Koble tilkoblingsslangen (8) til filterpumpens utløp (nedre tilkobling) og saltvannssystemets innløp. Stram godt, jf. figur Åpne stempelventilene slik at vannet kan strømme fritt. SØMMEBASSENG FILTER- PUMPE Fig (7) 0 Side 0

12 SALTVANNSSYSTEMETS STASJONÆRE MONTERINGSALTERNATIV Enkelte land, spesielt innenfor EU, krever at produktet sikres til bakken eller en sokkel i en permanent, loddrett stilling. Kontakt lokale myndigheter for å finne ut om det finnes forskrifter om filterpumper til frittstående basseng. Hvis dette er tilfelle, kan produktet monteres på et fundament ved hjelp av de to (2) hullene i sokkelen, jf. tegningen nedenfor. Produktet kan monteres på en sementsokkel eller på et trefundament slik at det ikke faller ved et uhell. Hele konstruksjonen må være tyngre enn 8 kg. 80 mm. Monteringshullene er 8,2 mm i diameter og har en avstand på 80 mm. 2. Bruk to skruer og låsemuttere med en diameter på maks. 8,2 mm. Side

13 SALT- OG BASSENGVANNVOLUM Bruk bare fint natriumklorid (bordsalttypen) Bruk bare fint natriumklorid (NaCl) som er minst 99,8 % rent. Bruk ikke saltpelleter eller -krystaller. Bruk ikke salt med jod eller gulfarget salt (gult, blåsurt salt av soda). Ha salt i bassengvannet. Elektrolysecellen bruker dette saltet til å lage rengjøringsmiddel. Jo renere saltet er, desto bedre fungerer elektrolysecellen. Optimale saltkonsentrasjoner Den ideelle saltkonsentrasjonen i saltvannstanken er ppm (deler per million). Hvis saltkonsentrasjonen er lav, reduseres saltvannssystemets effektivitet, noe som resulterer i lav produksjon av rengjøringsmiddel. Hvis saltkonsentrasjonen er høy, kan det skade strømforsyningen og forårsake korrosjon på bassengets metallfester og -tilbehør. Den beste måten å sikre riktig saltkonsentrasjon på, er å følge disse anvisningene nøye. Slik har du i salt MERKNAD: Ha i salt bare ved første gangs bruk og hver gang vannet i saltvannstanken etterfylles.. Trykk på ON -knappen (PÅ) på filterpumpebryteren slik at bassengvannet sirkulerer. 2. Sørg for at saltvannssystemet står på OFF (AV). 3. Løsne og løft opp saltmålerøsen () ved å skru med klokken. 4. Bruk saltmålerøsen til å måle opp fire fulle øser salt (i alt kg) i saltbeholderen (7), jf. figur Fest saltmålerøsen til dekselet, drei med klokken og sett den på plass. Fig (8) VIKTIG! Ha IKKE bassengkjemikalier direkte i saltvannstanken. Det kan skade cellen. 2 Side 2

14 SALT- OG BASSENGVANNVOLUM (fortsettelse) 6. Drei vannpåfyllingsventilen mot klokken for å åpne ventilen. Det strømmer bassengvann inn i tanken, jf. figur 9. Fig (9) 7. Drei vannpåfyllingsventilen med klokken for å stenge ventilen når du ser det røde lyset på dekselet. Det tar ca. 3 4 minutter å fylle på tanken, jf. figur 0. 2 Fig (0) 3 Side 3

15 DRIFTSINSTRUKTIONER ADVARSEL! Reduser faren for elektrisk støt. Koble dette produktet bare til jordkontakt beskyttet med jordfeilbryter eller feilstrømbryter. Kontakt faglært elektriker hvis du ikke vet om kontakten er beskyttet med jordfeileller feilstrømbryter. La en faglært elektriker installere jordfeil- eller feilstrømbryteren, som skal ha en maksverdi på 30 ma. Bruk ikke bærbar jordfeilbryter. Bruk ikke skjøteledning, tidsbrytere, kontaktadaptere eller kontaktomformere for å koble enheten til strømnettet. Bruk et strømuttak plassert på et egnet sted. Det reduserer faren for elektrisk støt. Prøv ikke å koble produktet til eller fra når du står i vannet eller er våt på hendene. Plasser produktet et stykke unna bassenget for å hindre at barn klatrer på pumpen for å komme ut i bassenget. Bruk ikke produktet når det er personer i bassenget. Bruk ikke produktet uten at det strømmer vann gjennom systemet. Hvis du gjør det, kan det bygge seg opp brennbare gasser som kan resultere i BRANN ELLER EKSPLOSJON. Pass på følgende før du starter saltvannssystemet: Hele filtrerings- og saltvannssystemet skal være koblet til en jordkontakt beskyttet med jordfeilbryter eller feilstrømbryter. Filterpumpen skal gå i flere minutter før saltvannssystemet startes. (Det fjerner luftlommer og avfall i vannslangene.) Det skal ikke være luft i noen av slangene. (Les i filterpumpens brukerveiledning om hvordan du slipper luft ut av slangene.). Juster tidsurbryteren på baksiden av den elektroniske styrestasjonen til et nivå som passer bassengstørrelsen, jf. driftstidstabellen, jf. figur. Merknad: Driftstidsnivået er allerede stilt inn på fabrikken når du kjøper et bassengsett. 2. Slå på enheten. Den grønne lysdioden på venstre side av styrepanelet lyser. 3. Den grønne lysdioden på høyre side av styrepanelet lyser i ca. ti minutter etter at saltet har løst seg skikkelig opp og blandet seg med vannet. Det viser at saltvannssystemet har startet klorproduksjonen. Det innebygde tidsuret går nå i det antallet timer du har valgt, på samme tidspunkt hver dag. 2 Fig () MERKNAD: Saltvannssystemet fungerer ikke hvis filterpumpen ikke går. 4. Antallet driftstimer kan reguleres ved behov. Slå av enheten og still inn tidsurbryteren. 5. Den grønne lysdioden på høyre side av styrepanelet slutter å lyse når syklusen er avsluttet. Systemet går automatisk i strømsparingsmodus og slår seg automatisk på igjen neste dag for å fortsette den daglige klorproduksjonen. 4 Side 4

16 DRIFTSTIDSTABELL FOR INTEX-BASSENGER I denne tabellen ser du nødvendig driftstid for normal bruk av saltvannssystemet med frittstående bassenger. Bassengstørrelse Vannkapasitet (Beregnet ved 90 % for rammebassenger og 80 % for Easy Set-bassenger og ovale bassenger) Nivå Driftstid Number of Antall dager i bruk days can be før etterfylling av salt used before salt and og vann water replenishment (dager) (gallon) (liter) (Timer) (Dager) FRITTSTÅENDE BASSENG FRA INTEX 8' x 30" (244cm x 76cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) EASY SET 5' x 42" (457cm x 07cm) BASSENG 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) BASSENG MED 5' x 36" (457cm x 9cm) RUND 5' x 42" (457cm x 07cm) METALLRAMME 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME 6' x 48" (488cm x 22cm) BASSENG 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Side 5

17 DRIFTSTIDSTABELL FOR INTEX-BASSENGER (fortsettelse) I denne tabellen ser du nødvendig driftstid for normal bruk av saltvannssystemet med frittstående bassenger. Bassengstørrelse Vannkapasitet (Beregnet ved 90 % for rammebassenger og 80 % for Easy Set-bassenger og ovale bassenger) Nivå Driftstid Antall dager i bruk før etterfylling av salt og vann (gallon) (liter) (Timer) (Dager) FRITTSTÅENDE BASSENG FRA INTEX BASSENG MED 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆR METALLRAMME 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆRT ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME -BASSENG 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) BASSENG MED 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) OVAL RAMME 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) BASSENG MED LITEN REKTANGULÆR 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALLRAMME 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 BASSENGER FRA ANDRE PRODUSENTER ENN INTEX Driftstidstabell for bassenger fra andre produsenter enn Intex (gallon) Vannkapasitet (liter) Nivå Driftstid Timer 6 Side 6

18 DRIFTSINSTRUKSER (fortsettelse) Bassengtype: Rektangulæ Rund Oval Gallon (bassengstørrelse i fot) Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 7,5 Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 5,9 Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 6,0 Kubikkmeter(bassengstørrelse i meter) Lengde x bredde x gnsntl. dybde Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 0,79 Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 0,80 SÆRLIGE MERKNADER Bruk alltid en testremse til å teste rengjøringsmiddelnivået før du skal bruke bassenget. Standard klortestremser måler det aktive rengjøringsmiddelnivået i bassengvannet. Vent til det angitte klornivået faller under 3 ppm før du bruker bassenget eller saltvannssystemet igjen, hvis testremsen viser at klornivået er for høyt. ADVARSEL Bruk aldri bassenget hvis det angitte klornivået er høyere enn 3 ppm. Bruk ikke saltvannssystemet mens bassenget er i bruk. Produser eventuelt mer klor (lengre driftstid) for å opprettholde rene, fri klorrester hvis du bruker bassenget mye og temperaturene er høye. Nullstill saltvannssystemets driftstimer hvis det oppstår strømstans eller strømledningen kobles fra. 7 Side 7

19 ALARMER Automatiske alarmer Det produseres ikke rengjøringsmiddel hvis følgende meldinger vises: Low Water Flow (liten vannmengde), Low Salt Water Level in the saltwater tank (lavt saltvannsnivå i saltvannstanken) eller High Salt Concentration (høy saltkonsentrasjon). Hvis et av disse forholdene forekommer, avgir saltvannssystemet et alarmsignal som angir at produksjonen av rengjøringsmiddel har stanset. Du hører en summelyd i en time, og på høyre side av styrepanelet lyser den røde lysdioden. Saltvannssystemet går over i strømsparingsmodus. Slå av strømmen på enheten og følg løsningene nedenfor for å utbedre problemet. Slå på enheten igjen ved å følge driftsinstruksene. KONTROLL) ÅRSAK LØSNING RØD LYSDIODE (HØYRE) SUMME- LYD. Liten eller ingen vannmengde. Sirkulasjonsslangen blokkert. Se til at eventuelle stempelventiler er åpne. Se til at filterpatronen er fri for skitt- og avfallsrester, jf. filterpumpens brukerveiledning Slipp all luft ut av sirkulasjonsslangen, jf. filterpumpens brukerveiledning Ja Ja 2. Feil retning på innløpsog utløpsslangen. Kontroller retningene til vanninnløps- og vannutløpsslangen. Snu slangene om nødvendig, jf. Monteringsinstrukser. 3. Feil på vannmengdesensoren. Kontakt et av Intex servicesentre for utskifting. 2. Lite eller ikke noe saltvann.. Saltvannet har rent ut i saltvannstanken. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken. Etterfyll vann og salt i saltvannstanken, jf. Slik har du i salt. Ja Ja 3. Høy saltkonsentrasjon.. Saltvannet har rent ut i saltvannstanken. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken. Etterfyll vann og salt i saltvannstanken, jf. Slik har du i salt. Ja Ja 2. Mulig motor- eller elektrolysecellefeil. Kontakt et av Intex servicesentre. Skift cellen om nødvendig. 8 Side 8

20 ALARMER (fortsettelse) Slik fjerner du salt Hvis du har hatt i for mye salt, hører du en summelyd i en time, og på høyre side av styrepanelet lyser den røde lysdioden (jf. Alarmer ). Skift vannet i saltvannstanken på følgende måte: ADVARSEL! Koble alltid strømmen fra produktet før du flytter, rengjør, vedlikeholder eller justerer det. VIKTIG Lukk stempelventilene eller stikk svarte hatteformede plugger i silåpningen for å hindre at vann renner ut. Åpne stempelventilene eller fjern pluggene når du har fullført vedlikeholdet.. Undersøk om det finnes lokale forskrifter for avhending av vann fra basseng. Merk deg at saltvann kan skade gress, planter osv. 2. Åpne tankdekselet (3), jf. figur 2. 3 Fig (2) 3. Pass på at tappeventilpluggen (0) i saltvannstanken er på plass, jf. figur Fjern tappeventilhetten () fra tappeventil på utsiden av veggen til saltvannstanken. 0 Fig (3) 9 Side 9

21 ALARMER (fortsettelse) 5. Fest hunnenden av hageslangen til tappekoblingen (9), jf. figur Plasser den andre enden av slangen i et område hvor vannet kan tappes ut i trygg avstand fra hus, planter osv. Fig (4) 7. Sett tappekoblingen (9) i tappeventilen, jf figur 5. MERKNAD: Tappekoblingen åpner tappeventilpluggen (9) i tanken, og vannet begynner å tappes ut umiddelbart. 8. Koble fra slangen og tappekoblingen (9) når du er ferdig. 9. Sett tappeventilpluggen (0) tilbake i tappeventilen på innsiden av saltvannstanken Skift tappeventilhetten () på utsiden av saltvannstanken.. Følg anvisningene under Slik har du i salt. Fig (5) 20 side 20

22 RENGJØRING AV SALTVANNSTANK, SALTBEHOLDER OG VANNFILTRE Rengjør saltvannstanken, saltbeholderen og vannfiltrene annenhver uke.. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken, jf. Slik fjerner du salt. 2. Fjern tankdekselet (3) og løft saltvannstanken (9) av sokkelen. 3. Snu saltvannstanken slik at filteret til saltvannstanken (8) vender opp, jf. figur Spyl ut eventuelle skitt- og avfallsrester ved hjelp av en hageslange. Fig (6) 5. Fjern saltbeholderen (7) ved å løsne den som vist i figuren, jf. figur 7. Fig (7) 6. Rengjør saltbeholdernettet (6) og saltbeholderen (7) for å fjerne skitt- og avfallsrester eller klumpet salt, jf. figur Fest nettet og beholderen. 7 Fig (8) 8. Løsne vannfilteret (2) ved å skru mot klokken, og fjern det fra sokkelen, jf. figur Vreng nettet og spyl ut skittrester ved hjelp av en hageslange. 0. Fest vannfilteret.. Monter tanken på sokkelen og trykk den ned. Sørg for at tanken festes godt til sokkelen. 2. Sett på tankdekselet. Fig (9) 2 side 2

23 LANGTIDSLAGRING. Trekk støpselet ut av kontakten. 2. Koble saltvannssystemet/filterpumpen fra bassengslangen og gjør omvendt av monteringsinstruksene når bassenget er tomt for vann. 3. Lufttørk enheten før du setter den bort. 4. Oppbevar enheten og tilbehøret på et sted hvor temperaturen er tørr og 5 38 grader Celsius. 5. Bruk gjerne originalemballasjen til lagring. 3-VERDIERS TESTREMSER FRA INTEX (FØLGER MED PRODUKTET) Med 3-verdiers testremser kan du teste verdiene fri klor, ph, og totalalkalitet samtidig. Anvisninger og bruk:. Ha hele remsen i vannet og ta den ut straks. 2. Hold remsen rett i 5 sekunder (rist ikke vannet av remsen). 3. Sammenhold remseverdiene for fri klor, ph og totalalkalitet med fargeskjemaet på emballasjen. Juster bassengvannet om nødvendig. Riktig teknikk er viktig når du tester vannet. Pass på at du leser og følger anvisningene for remsen. 22 Side 22

24 BASSENGVEDLIKEHOLD OG KJEMIKALIEDEFINISJONER Fri klor Kombinert klor PH Totalalkalitet Kalsiumhardhet Stabiliseringsm. (cyanursyra) Foretrukket vannkjemiverdi Laveste Ideelle Høyeste ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm Underklorsyre en meget effektiv alge- og bakteriedreper. Fri klor - Rengjøringsmiddelet (underklorsyren) som finnes i bassengvannet. Kombinert klor -Dannes ved at fri klor reagerer med ammoniakkavfall. Resultat hvis verdien er for høy: skarp klorlukt, irritasjon i øynene. ph-verdi - Resultat hvis verdien er for lav: metallkorrosjon, irritasjon i øynene og på huden, ødeleggelse av totalalkaliteten. Resultat hvis verdien er for høy: kalkdannelser, grumsete vann, dårlig filtervarighet, irritasjon i øynene og på huden, dårlig kloreffektivitet. Totalalkalitet - Angir i hvor høy grad vannet tåler ph-verdiendringer, og avgjør hvor raskt og enkelt ph-verdien kan endres. Derfor skal du justere totalalkalitetsverdien før du justerer ph-verdien. Resultat hvis verdien er for lav - metallkorrosjon, irritasjon i øynene og på huden. Lav alkalitetsverdi medfører ustabil ph-verdi. Alle kjemikaler som has i vannet, påvirker ph-verdien Resultat hvis verdien er for høy - kalkdannelser, grumsete vann, irritasjon i øyne og på huden, dårlig kloreffektivitet. Kalsiumhardhe - Viser til kalsium- og magnesiummengden som er oppløst i vannet. Resultat hvis verdien er for høy: kalkdannelser som fører til grumsete vann. Stabiliseringsmiddel - (cyanursyra) Stabiliseringsmidler forlenger levetiden til kloret i svømmebassenget. Oppretthold ikke salt- og rengjøringsmiddelnivåer over anbefalt nivå. Det kan føre til at bassengutstyret korroderer. Kontroller utløpsdatoen til testsettet. Testresultatene kan bli unøyaktige etter denne datoen. Bruk et bassengrengjøringsmiddel basert på triklor-s-triazinetrion eller natriumdiklor-s-triazinetriondihydrat, hvis det trengs ekstra rengjøringsmiddel på grunn av mye bruk. 23 Side 23

25 PROBLEMLØSNING PROBLEM ÅRSAK LØSNING IKKE NOK RENGJØRINGS- MIDDEL Ikke nok driftstimer for saltvannssystemet. Ikke stor nok saltkonsentrasjon i saltvannstanken. Tap av rengjøringsmiddel på grunn av intenst direkte sollys. Flere badegjester i bassenget Øk saltvannssystemets daglige driftstimer, jf. Driftsinstrukser. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken. Etterfyll vann og salt i saltvannstanken, jf. Slik har du i salt. Bruk bassengdekselet når bassenget ikke er i bruk og/eller enheten ikke er i drift. Øk saltvannssystemets daglige driftstimer, jf. Driftsinstrukser. HVITE FLAK I VANNET Kalsiumet er for hardt i bassenget. Tapp ut % av vannet og ha i nytt vann for å redusere kalsiumhardheten. VIKTIG Kontakt kundeservice for å få hjelp hvis du fortsatt har problemer. Se kontaktopplysninger på baksiden. 24 Side 24

26 GENERELL INFORMASJON OM SIKKERHET OG VANN Å slappe av i vann er både morsomt og legende. Men vær oppmerksom på at det også innebærer risiko for skader og død. Les og følg alle advarsler og instrukser på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget. Da minsker du faren for skader. Husk at produktadvarsler, instrukser og sikkerhetsregler bare dekker noen av de vanlige risikoene forbundet med vann. De kan ikke dekke alle mulige farer. Gjør deg også kjent med følgende generelle retningslinjer og retningslinjene til nasjonalt anerkjente redningsorganisasjoner. Da øker du sikkerheten enda mer: Krev konstant tilsyn. Lær deg å svømme. Lær deg hjerte- og lungeredning samt førstehjelp. Opplys alle som passer på barna, om potensielle farer ved bassenget og om bruken av sikkerhetsanordninger som sperredører, hindre osv. Lær barna hva de skal gjøre i en nødssituasjon. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du holder på med fritidsaktiviteter som omfatter vann. Følg med hele tiden. 25 Side 25

27 BEGRENSET GARANTI PARTS LIST Det nye Krystal Clean Poolwater -systemet er produsert ved hjelp av materialer og håndverk av beste kvalitet. Alle Intexprodukter er blitt kontrollert og funnet fri for feil før de forlater fabrikken. Denne begrensede garantien gjelder bare Krystal Clean Poolwater -systemet. Bestemmelsene i denne garantien gjelder bare den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Denne garantien er gyldig i ett () år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Oppbevar originalkvitteringene sammen med denne veiledningen. Du blir bedt om å dokumentere kjøpet og legge ved dokumentasjonen for å kunne fremme garantikrav, ellers opphører garantien. Hvis det oppdages fabrikasjonsfeil innen ettårsperioden, skal du henvende deg til et av Intex servicesentre angitt i denne veiledningen. Det aktuelle servicesenteret avgjør om kravet er gyldig eller ikke. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ER BEGRENSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN, OG INTEX, INTEX GODKJENTE REPRESENTANTER ELLER MEDARBEIDERE SKAL PÅ INGEN MÅTE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR KJØPEREN ELLER NOEN ANNEN PART FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, ELLER ANSVAR. Denne garantien gjelder ikke hvis Krystal Clean Poolwater -systemet er blitt utsatt for uaktsomhet, unormal bruk eller drift, uhell, feilaktig montering, strøm- eller spenningsnivå som ikke samsvarer med anvisningene, eller skader som Intex ikke er herre over, herunder, men ikke begrenset til, vanlig slitasje og skade forårsaket av at systemet er blitt utsatt for brann, oversvømmelse, frost, regn eller andre eksterne miljøkrefter. Denne garantien gjelder bare de deler og komponenter som er solgt av Intex. Denne garantien gjelder ikke hvis det er utført uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller demonteringer av noen andre enn medarbeiderne ved Intex servicesentre. Kostnadene forbundet med vanntap, kjemikaler eller vannskader dekkes ikke av denne garantien. Materielle skader eller personskader dekkes ikke av denne garantien. 26 Side 26

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet.

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet. MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING ()MODEL MODELFP6 FP6FILTER FILTERPUMP PUMPNORWAY DANISH 7.5 () 7.5 X X 0.5 0.5 PANTONE PANTONE 95U 95U 07/7/007 07/7/007 N VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. Internasjonal Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 Elektriske instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 DRIFT

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer