28 Side 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28 www.intexnordic.com. Side 28"

Transkript

1 28 Side 28

2 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell V~, 50 Hz, 220 W, IPX5 Kun beregnet til illustration Glem ikke å prøve disse andre flotte produktene fra Intex: Bassenger, bassengtilbehør, oppblåsbare bassenger og inneleker, luftmadrasser og båter kan fås hos utvalgte forhandlere eller på vårt nettsted. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE Fremstillet i Kina 2006 Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Advarsler... 3 Oversikt over deler Produktinformasjon og -spesifikasjoner... 7 Monteringsinstrukser Stasjonært monteringsalternativ... Salt- og bassengvannvolum Driftsinstrukser... 4 Driftstidstabell for Intex-bassenger Driftstidstabell for bassenger fra andre produsenter enn Intex... 6 Beregning av bassengvolum... 7 Alarmer Vedlikehold Langtidslagring verdiers testremser fra INTEX Bassengvedlikehold og kjemikaliedefinisjoner Problemløsning Generell informasjon om sikkerhet og vann Begrenset garanti Intex servicesentre Side 2

4 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle instrukser nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSER ADVARSLER La ikke barn bruke dette produktet. Det reduserer faren for skader. Hold alltid øye med barn og funksjonshemmede. Reduser faren for elektrisk støt. Koble dette produktet bare til jordkontakt beskyttet med jordfeilbryter eller feilstrømbryter. Kontakt faglært elektriker hvis du ikke vet om kontakten er beskyttet med jordfeil- eller feilstrømbryter. La en faglært elektriker installere jordfeil- eller feilstrømbryteren, som skal ha en maksverdi på 30 ma. Bruk ikke bærbar jordfeilbryter. Grav ikke ned strømledningen. Legg ledningen slik at den ikke skades av gressklippere, hekksakser eller annet utstyr. La produsenten, produsentens servicerepresentant eller en annen faglært person skifte strømledningen hvis den blir skadet. Det reduserer eventuelle farer. Bruk ikke skjøteledning, tidsbrytere, kontaktadaptere eller kontaktomformere for å koble enheten til strømnettet. Bruk et strømuttak plassert på et egnet sted. Det reduserer faren for elektrisk støt. Må monteres og demonteres bare av voksne. Prøv ikke å koble produktet til eller fra når du står i vannet eller er våt på hendene. Plasser produktet et stykke unna bassenget for å hindre at barn klatrer på pumpen for å komme ut i bassenget. Hold barn et stykke unna produktet og strømledningen(e). Bruk ikke produktet når det er personer i bassenget. Bruk aldri bassenget hvis klornivået er høyere enn 3 ppm. Koble alltid produktet fra strømuttaket før du flytter, rengjør, vedlikeholder eller justerer det. Bruk produktet bare til formål beskrevet i veiledningen. Bruk ikke produktet uten at det strømmer vann gjennom systemet. Hvis du gjør det, kan det bygge seg opp brennbare gasser som kan resultere i BRANN ELLER EKSPLOSJON. Bruk dette produktet bare sammen med sammenleggbare bassenger. Bruk det ikke sammen med nedfelte bassenger. Sammenleggbare bassenger er konstruert slik at de lett kan demonteres og settes unna eller monteres igjen til opprinnelig stand. Hold produktet mer enn 2 m unna bassenget (gjelder bare Frankrike). Hold støpselet til produktet mer enn 3,5 m unna bassenget. Sørg for at det går an å komme til støpselet når produktet er montert. HVIS DU IKKE FØLGER DISSE ADVARSLENE, KAN DET FØRE TIL MATERIELLE SKADER, ELEKTRISK STØT, SAMMENFILTRINGER, ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSFALL. Disse produktadvarslene, instruksene og sikkerhetsreglene som følger med produktet, orienterer om noen vanlige farer forbundet med vannbaserte fritidsinnretninger, men er ingen fullstendig oversikt over alle mulige farer. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du driver med vannbaserte aktiviteter. 3 Side 3

5 OVERSIKT OVER DELER Ekstrautstyr. Ekstrautstyr Ekstrautstyr. Ekstrautstyr. Ekstrautstyr. 9 MERKNAD: Bildene er bare til veiledning. Det kan være de ikke gjenspeiler det virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk. 4 Side 4

6 OVERSIKT OVER DELER Bruk et par minutter på å kontrollere innholdet og bli kjent med alle delene før du monterer produktet MERKNAD: Bildene er bare til veiledning. Det kan være de ikke gjenspeiler det virkelige produktet. Produktet vises ikke i virkelig målestokk. 5 Side 5

7 OVERSIKT OVER DELER (fortsettelse) Bruk et par minutter på å kontrollere innholdet og bli kjent med alle delene før du monterer produktet. FELLES FOR TILKOBLING TIL FRITTSTÅENDE BASSENG MED EN HØYDE PÅ 22 MM ELLER MER 4 HENV. NR FOR TILKOBLING TIL FILTER- PUMPER MED SLANGE- STØRRELSE PÅ 32 MM FOR TILKOBLING TIL FILTER- PUMPER MED SLANGE- STØRRELSE PÅ 38 MM 8 BESKRIVELSE ANTAL RESERVE DELS- NUMMER SALTMÅLERØSE VANNIVÅMÅLER TANKDEKSEL (HOLDERE OG SKRUER FØLGER MED) DEKSELHOLDER DEKSELSKRUE SALTBEHOLDERNETT SALTBEHOLDER FILTER TIL SALTVANNSTANK SALTVANNSTANK TAPPEVENTILPLUGG TAPPEVENTILHETTE VANNFILTER TETNINGSRING VANNREGULERINGSADAPTER A (EKSTRAUTSTYR) ADAPTER A MED GJENGET KRAGE (EKSTRAUTSTYR) SLANGEKLEMME (EKSTRAUTSTYR) SLANGE (EKSTRAUTSTYR) TILKOBLINGSSLANGE MED GJENGEDE FESTER TAPPEKOBLING Tømmeplugg Side 6

8 PRODUKSJON AV RENGJØRINGSMIDDEL Vanlig salt (natriumklorid) består av to grunnstoffer: natrium og klor. Når du installerer saltvannssystemet, løser en målt saltmengde seg opp i saltvannstanken sammen med bassengvann slik at vannet blir litt salt. Det salte vannet strømmer gjennom saltvannssystemets elektrolysecelle og produserer underklorsyre som øyeblikkelig løser seg opp i vannet. Underklorsyren dreper bakterier, virus og alger, og oksyderer andre organiske materialer. De viktigste delene i et saltvannssystem Strømforsyning Strømforsyningen omformer elektrisk vekselstrøm til lavspent likestrøm. Dette er nødvendig for at elektrolysecellen skal kunne utføre elektrolysen som lager klor. Elektrolysecelle (med titanplater) Elektrolysecellen består av topolede titanelektroder som utfører elektrolysen og produserer flytende rengjøringsmiddel (underklorsyre) når de forsynes med likestrøm. Rengjøringsmiddelet lages når det saltholdige bassengvannet passerer gjennom cellen. Produksjonen av rengjøringsmiddel kan varieres gjennom endring av timeantallet for saltvannssystemets daglige drift. Saltvannssystemet har en innebygd selvrengjørende syklus som startes annenhver time, og som ikke forstyrrer produksjonen av rengjøringsmiddelet. Vannmengdesensor Vannmengdesensoren beskytter elektrolysecellen og sørger for at det strømmer nok vann gjennom cellen. Hvis vannmengden synker under minimumsmengden, slår elektrolysecellen seg automatisk av for å beskytte titanplatene. Du hører en sikkerhetssummelyd, og den røde lysdioden til høyre lyser og angir problemet. Den elektroniske styrestasjonen består av to lysdioder og en tidsurbryter til å programmere saltvannssystemets driftstimer. Styrestasjonen overvåker også de ulike parameterne, for eksempel saltnivået, vannstrømningen og aktiviteten til det elektrolytiske batteriet. Hvis det oppstår avvik fra det normale, hører du en summelyd, og en rød lysdiode til høyre lyser og angir problemet. PRODUKTSPESIFIKASJONER Effekt: Wattforbruk: Største produksjon av rengjøringsmiddel per time: minste vannmengde: Begrenset garanti: volt 60 W 8 gram/time.893 liter/time år (jf. Begrenset garanti ) 7 Side 7

9 MONTERINGSINSTRUKSER VIKTIG: Saltvannssystemet skal være den siste delen av bassengutstyret som installeres i vannreturrekken til bassenget som vist i figur 5. Denne plasseringen forlenger levetiden til titanplatene.. Monter det frittstående bassenget og filterpumpen i henhold til monteringsanvisningene. 2. Ta saltvannssystemet og tilbehøret ut av emballasjen. 3. Løft saltvannsstanken opp fra sokkelen, jf. figur. 3 9 Fig () 4. Snu saltvannstanken og trykk den ned på sokkelen som vist i figuren. Sørg for at tanken festes godt til sokkelen, jf. figur 2. 9 Fig (2) 5. Fest saltbeholderen (7) til undersiden av tankdekselet ved å skru med klokken, jf. figur Fig (3) 6. Fest dekselet til saltvannstanken. Lås dekselholderne (4) på tankhåndtaket, jf. figur Koble slangen til saltvannssystemets inntak. Se side 9 for montering av 32 mm slange og side 0 for 38 mm slange. 9 2 Fig (4) 8 Side 8

10 MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse) Tilkobling til filterpumper med 32 mm slange:. Hvis du har fylt bassenget med vann, løsner du silnettingen fra silkoblingene og monterer de svarte, hatteformede pluggene i silkoblingene slik at det ikke strømmer vann ut av bassenget. Gå direkte til trinn 2 hvis bassenget er tomt. 2. Stikk vannreguleringsadapteren A (4) i saltvannssystemets utløp som vist i figur 5, hvis bassenget er 22 cm høyt eller mer. Gå direkte til trinn 3 hvis bassenget er lavere enn 22 cm Koble adapterne A (5) til saltvannssystemet som vist i figur 6. Stram godt. MERKNAD: Sørg for at lysdiodene på saltvannssystemet vender bort fra bassenget under monteringen som vist i figur 6. Fig (5) 4. Koble vannreturslangen (til bassenget) fra filterpumpekoblingen og koble den til adapter A (5) på saltvannssystemets utløp med en slangeklemme, jf. figur Koble tilkoblingsslangen (8) til filterpumpens utløp (nedre tilkobling) og saltvannssystemets innløp med slangeklemmer. Stram godt. 6. Sett silnettingen tilbake på silkoblingene på innsiden av bassenget etter at du har fjernet de svarte, hatteformede pluggene som hindret vannet i å strømme ut av bassenget. SVØMMEBASSENG 6 5 FILTER- PUMPE Fig (6) 9 Side 9

11 MONTERINGSINSTRUKSER (fortsettelse) Tilkobling til filterpumper med 38 mm slange: Bruk ikke adapter A (5). Hvis bassenget er fylt med vann, lukker du stempelventilene før du installerer saltvannssystemet. Gå direkte til trinn 2 hvis bassenget er tomt. 2. Stikk vannreguleringsadapteren A (4) i saltvannssystemets utløp som vist i figur 5, hvis bassenget er 22 cm høyt eller mer. Gå direkte til trinn 3 hvis bassenget er lavere enn 22 cm. 3. Koble vannreturslangen (til bassenget) fra filterpumpekoblingen, og koble den til saltvannssystemets utløp, jf figur 7. 4 MERKNAD: Sørg for at lysdiodene på saltvannssystemet vender bort fra bassenget under monteringen som vist i figur 7. Fig (5) 4. Koble tilkoblingsslangen (8) til filterpumpens utløp (nedre tilkobling) og saltvannssystemets innløp. Stram godt, jf. figur Åpne stempelventilene slik at vannet kan strømme fritt. SØMMEBASSENG FILTER- PUMPE Fig (7) 0 Side 0

12 SALTVANNSSYSTEMETS STASJONÆRE MONTERINGSALTERNATIV Enkelte land, spesielt innenfor EU, krever at produktet sikres til bakken eller en sokkel i en permanent, loddrett stilling. Kontakt lokale myndigheter for å finne ut om det finnes forskrifter om filterpumper til frittstående basseng. Hvis dette er tilfelle, kan produktet monteres på et fundament ved hjelp av de to (2) hullene i sokkelen, jf. tegningen nedenfor. Produktet kan monteres på en sementsokkel eller på et trefundament slik at det ikke faller ved et uhell. Hele konstruksjonen må være tyngre enn 8 kg. 80 mm. Monteringshullene er 8,2 mm i diameter og har en avstand på 80 mm. 2. Bruk to skruer og låsemuttere med en diameter på maks. 8,2 mm. Side

13 SALT- OG BASSENGVANNVOLUM Bruk bare fint natriumklorid (bordsalttypen) Bruk bare fint natriumklorid (NaCl) som er minst 99,8 % rent. Bruk ikke saltpelleter eller -krystaller. Bruk ikke salt med jod eller gulfarget salt (gult, blåsurt salt av soda). Ha salt i bassengvannet. Elektrolysecellen bruker dette saltet til å lage rengjøringsmiddel. Jo renere saltet er, desto bedre fungerer elektrolysecellen. Optimale saltkonsentrasjoner Den ideelle saltkonsentrasjonen i saltvannstanken er ppm (deler per million). Hvis saltkonsentrasjonen er lav, reduseres saltvannssystemets effektivitet, noe som resulterer i lav produksjon av rengjøringsmiddel. Hvis saltkonsentrasjonen er høy, kan det skade strømforsyningen og forårsake korrosjon på bassengets metallfester og -tilbehør. Den beste måten å sikre riktig saltkonsentrasjon på, er å følge disse anvisningene nøye. Slik har du i salt MERKNAD: Ha i salt bare ved første gangs bruk og hver gang vannet i saltvannstanken etterfylles.. Trykk på ON -knappen (PÅ) på filterpumpebryteren slik at bassengvannet sirkulerer. 2. Sørg for at saltvannssystemet står på OFF (AV). 3. Løsne og løft opp saltmålerøsen () ved å skru med klokken. 4. Bruk saltmålerøsen til å måle opp fire fulle øser salt (i alt kg) i saltbeholderen (7), jf. figur Fest saltmålerøsen til dekselet, drei med klokken og sett den på plass. Fig (8) VIKTIG! Ha IKKE bassengkjemikalier direkte i saltvannstanken. Det kan skade cellen. 2 Side 2

14 SALT- OG BASSENGVANNVOLUM (fortsettelse) 6. Drei vannpåfyllingsventilen mot klokken for å åpne ventilen. Det strømmer bassengvann inn i tanken, jf. figur 9. Fig (9) 7. Drei vannpåfyllingsventilen med klokken for å stenge ventilen når du ser det røde lyset på dekselet. Det tar ca. 3 4 minutter å fylle på tanken, jf. figur 0. 2 Fig (0) 3 Side 3

15 DRIFTSINSTRUKTIONER ADVARSEL! Reduser faren for elektrisk støt. Koble dette produktet bare til jordkontakt beskyttet med jordfeilbryter eller feilstrømbryter. Kontakt faglært elektriker hvis du ikke vet om kontakten er beskyttet med jordfeileller feilstrømbryter. La en faglært elektriker installere jordfeil- eller feilstrømbryteren, som skal ha en maksverdi på 30 ma. Bruk ikke bærbar jordfeilbryter. Bruk ikke skjøteledning, tidsbrytere, kontaktadaptere eller kontaktomformere for å koble enheten til strømnettet. Bruk et strømuttak plassert på et egnet sted. Det reduserer faren for elektrisk støt. Prøv ikke å koble produktet til eller fra når du står i vannet eller er våt på hendene. Plasser produktet et stykke unna bassenget for å hindre at barn klatrer på pumpen for å komme ut i bassenget. Bruk ikke produktet når det er personer i bassenget. Bruk ikke produktet uten at det strømmer vann gjennom systemet. Hvis du gjør det, kan det bygge seg opp brennbare gasser som kan resultere i BRANN ELLER EKSPLOSJON. Pass på følgende før du starter saltvannssystemet: Hele filtrerings- og saltvannssystemet skal være koblet til en jordkontakt beskyttet med jordfeilbryter eller feilstrømbryter. Filterpumpen skal gå i flere minutter før saltvannssystemet startes. (Det fjerner luftlommer og avfall i vannslangene.) Det skal ikke være luft i noen av slangene. (Les i filterpumpens brukerveiledning om hvordan du slipper luft ut av slangene.). Juster tidsurbryteren på baksiden av den elektroniske styrestasjonen til et nivå som passer bassengstørrelsen, jf. driftstidstabellen, jf. figur. Merknad: Driftstidsnivået er allerede stilt inn på fabrikken når du kjøper et bassengsett. 2. Slå på enheten. Den grønne lysdioden på venstre side av styrepanelet lyser. 3. Den grønne lysdioden på høyre side av styrepanelet lyser i ca. ti minutter etter at saltet har løst seg skikkelig opp og blandet seg med vannet. Det viser at saltvannssystemet har startet klorproduksjonen. Det innebygde tidsuret går nå i det antallet timer du har valgt, på samme tidspunkt hver dag. 2 Fig () MERKNAD: Saltvannssystemet fungerer ikke hvis filterpumpen ikke går. 4. Antallet driftstimer kan reguleres ved behov. Slå av enheten og still inn tidsurbryteren. 5. Den grønne lysdioden på høyre side av styrepanelet slutter å lyse når syklusen er avsluttet. Systemet går automatisk i strømsparingsmodus og slår seg automatisk på igjen neste dag for å fortsette den daglige klorproduksjonen. 4 Side 4

16 DRIFTSTIDSTABELL FOR INTEX-BASSENGER I denne tabellen ser du nødvendig driftstid for normal bruk av saltvannssystemet med frittstående bassenger. Bassengstørrelse Vannkapasitet (Beregnet ved 90 % for rammebassenger og 80 % for Easy Set-bassenger og ovale bassenger) Nivå Driftstid Number of Antall dager i bruk days can be før etterfylling av salt used before salt and og vann water replenishment (dager) (gallon) (liter) (Timer) (Dager) FRITTSTÅENDE BASSENG FRA INTEX 8' x 30" (244cm x 76cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) EASY SET 5' x 42" (457cm x 07cm) BASSENG 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) BASSENG MED 5' x 36" (457cm x 9cm) RUND 5' x 42" (457cm x 07cm) METALLRAMME 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME 6' x 48" (488cm x 22cm) BASSENG 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Side 5

17 DRIFTSTIDSTABELL FOR INTEX-BASSENGER (fortsettelse) I denne tabellen ser du nødvendig driftstid for normal bruk av saltvannssystemet med frittstående bassenger. Bassengstørrelse Vannkapasitet (Beregnet ved 90 % for rammebassenger og 80 % for Easy Set-bassenger og ovale bassenger) Nivå Driftstid Antall dager i bruk før etterfylling av salt og vann (gallon) (liter) (Timer) (Dager) FRITTSTÅENDE BASSENG FRA INTEX BASSENG MED 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆR METALLRAMME 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆRT ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME -BASSENG 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) BASSENG MED 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) OVAL RAMME 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) BASSENG MED LITEN REKTANGULÆR 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALLRAMME 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 BASSENGER FRA ANDRE PRODUSENTER ENN INTEX Driftstidstabell for bassenger fra andre produsenter enn Intex (gallon) Vannkapasitet (liter) Nivå Driftstid Timer 6 Side 6

18 DRIFTSINSTRUKSER (fortsettelse) Bassengtype: Rektangulæ Rund Oval Gallon (bassengstørrelse i fot) Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 7,5 Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 5,9 Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 6,0 Kubikkmeter(bassengstørrelse i meter) Lengde x bredde x gnsntl. dybde Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 0,79 Lengde x bredde x gnsntl. dybde x 0,80 SÆRLIGE MERKNADER Bruk alltid en testremse til å teste rengjøringsmiddelnivået før du skal bruke bassenget. Standard klortestremser måler det aktive rengjøringsmiddelnivået i bassengvannet. Vent til det angitte klornivået faller under 3 ppm før du bruker bassenget eller saltvannssystemet igjen, hvis testremsen viser at klornivået er for høyt. ADVARSEL Bruk aldri bassenget hvis det angitte klornivået er høyere enn 3 ppm. Bruk ikke saltvannssystemet mens bassenget er i bruk. Produser eventuelt mer klor (lengre driftstid) for å opprettholde rene, fri klorrester hvis du bruker bassenget mye og temperaturene er høye. Nullstill saltvannssystemets driftstimer hvis det oppstår strømstans eller strømledningen kobles fra. 7 Side 7

19 ALARMER Automatiske alarmer Det produseres ikke rengjøringsmiddel hvis følgende meldinger vises: Low Water Flow (liten vannmengde), Low Salt Water Level in the saltwater tank (lavt saltvannsnivå i saltvannstanken) eller High Salt Concentration (høy saltkonsentrasjon). Hvis et av disse forholdene forekommer, avgir saltvannssystemet et alarmsignal som angir at produksjonen av rengjøringsmiddel har stanset. Du hører en summelyd i en time, og på høyre side av styrepanelet lyser den røde lysdioden. Saltvannssystemet går over i strømsparingsmodus. Slå av strømmen på enheten og følg løsningene nedenfor for å utbedre problemet. Slå på enheten igjen ved å følge driftsinstruksene. KONTROLL) ÅRSAK LØSNING RØD LYSDIODE (HØYRE) SUMME- LYD. Liten eller ingen vannmengde. Sirkulasjonsslangen blokkert. Se til at eventuelle stempelventiler er åpne. Se til at filterpatronen er fri for skitt- og avfallsrester, jf. filterpumpens brukerveiledning Slipp all luft ut av sirkulasjonsslangen, jf. filterpumpens brukerveiledning Ja Ja 2. Feil retning på innløpsog utløpsslangen. Kontroller retningene til vanninnløps- og vannutløpsslangen. Snu slangene om nødvendig, jf. Monteringsinstrukser. 3. Feil på vannmengdesensoren. Kontakt et av Intex servicesentre for utskifting. 2. Lite eller ikke noe saltvann.. Saltvannet har rent ut i saltvannstanken. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken. Etterfyll vann og salt i saltvannstanken, jf. Slik har du i salt. Ja Ja 3. Høy saltkonsentrasjon.. Saltvannet har rent ut i saltvannstanken. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken. Etterfyll vann og salt i saltvannstanken, jf. Slik har du i salt. Ja Ja 2. Mulig motor- eller elektrolysecellefeil. Kontakt et av Intex servicesentre. Skift cellen om nødvendig. 8 Side 8

20 ALARMER (fortsettelse) Slik fjerner du salt Hvis du har hatt i for mye salt, hører du en summelyd i en time, og på høyre side av styrepanelet lyser den røde lysdioden (jf. Alarmer ). Skift vannet i saltvannstanken på følgende måte: ADVARSEL! Koble alltid strømmen fra produktet før du flytter, rengjør, vedlikeholder eller justerer det. VIKTIG Lukk stempelventilene eller stikk svarte hatteformede plugger i silåpningen for å hindre at vann renner ut. Åpne stempelventilene eller fjern pluggene når du har fullført vedlikeholdet.. Undersøk om det finnes lokale forskrifter for avhending av vann fra basseng. Merk deg at saltvann kan skade gress, planter osv. 2. Åpne tankdekselet (3), jf. figur 2. 3 Fig (2) 3. Pass på at tappeventilpluggen (0) i saltvannstanken er på plass, jf. figur Fjern tappeventilhetten () fra tappeventil på utsiden av veggen til saltvannstanken. 0 Fig (3) 9 Side 9

21 ALARMER (fortsettelse) 5. Fest hunnenden av hageslangen til tappekoblingen (9), jf. figur Plasser den andre enden av slangen i et område hvor vannet kan tappes ut i trygg avstand fra hus, planter osv. Fig (4) 7. Sett tappekoblingen (9) i tappeventilen, jf figur 5. MERKNAD: Tappekoblingen åpner tappeventilpluggen (9) i tanken, og vannet begynner å tappes ut umiddelbart. 8. Koble fra slangen og tappekoblingen (9) når du er ferdig. 9. Sett tappeventilpluggen (0) tilbake i tappeventilen på innsiden av saltvannstanken Skift tappeventilhetten () på utsiden av saltvannstanken.. Følg anvisningene under Slik har du i salt. Fig (5) 20 side 20

22 RENGJØRING AV SALTVANNSTANK, SALTBEHOLDER OG VANNFILTRE Rengjør saltvannstanken, saltbeholderen og vannfiltrene annenhver uke.. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken, jf. Slik fjerner du salt. 2. Fjern tankdekselet (3) og løft saltvannstanken (9) av sokkelen. 3. Snu saltvannstanken slik at filteret til saltvannstanken (8) vender opp, jf. figur Spyl ut eventuelle skitt- og avfallsrester ved hjelp av en hageslange. Fig (6) 5. Fjern saltbeholderen (7) ved å løsne den som vist i figuren, jf. figur 7. Fig (7) 6. Rengjør saltbeholdernettet (6) og saltbeholderen (7) for å fjerne skitt- og avfallsrester eller klumpet salt, jf. figur Fest nettet og beholderen. 7 Fig (8) 8. Løsne vannfilteret (2) ved å skru mot klokken, og fjern det fra sokkelen, jf. figur Vreng nettet og spyl ut skittrester ved hjelp av en hageslange. 0. Fest vannfilteret.. Monter tanken på sokkelen og trykk den ned. Sørg for at tanken festes godt til sokkelen. 2. Sett på tankdekselet. Fig (9) 2 side 2

23 LANGTIDSLAGRING. Trekk støpselet ut av kontakten. 2. Koble saltvannssystemet/filterpumpen fra bassengslangen og gjør omvendt av monteringsinstruksene når bassenget er tomt for vann. 3. Lufttørk enheten før du setter den bort. 4. Oppbevar enheten og tilbehøret på et sted hvor temperaturen er tørr og 5 38 grader Celsius. 5. Bruk gjerne originalemballasjen til lagring. 3-VERDIERS TESTREMSER FRA INTEX (FØLGER MED PRODUKTET) Med 3-verdiers testremser kan du teste verdiene fri klor, ph, og totalalkalitet samtidig. Anvisninger og bruk:. Ha hele remsen i vannet og ta den ut straks. 2. Hold remsen rett i 5 sekunder (rist ikke vannet av remsen). 3. Sammenhold remseverdiene for fri klor, ph og totalalkalitet med fargeskjemaet på emballasjen. Juster bassengvannet om nødvendig. Riktig teknikk er viktig når du tester vannet. Pass på at du leser og følger anvisningene for remsen. 22 Side 22

24 BASSENGVEDLIKEHOLD OG KJEMIKALIEDEFINISJONER Fri klor Kombinert klor PH Totalalkalitet Kalsiumhardhet Stabiliseringsm. (cyanursyra) Foretrukket vannkjemiverdi Laveste Ideelle Høyeste ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm Underklorsyre en meget effektiv alge- og bakteriedreper. Fri klor - Rengjøringsmiddelet (underklorsyren) som finnes i bassengvannet. Kombinert klor -Dannes ved at fri klor reagerer med ammoniakkavfall. Resultat hvis verdien er for høy: skarp klorlukt, irritasjon i øynene. ph-verdi - Resultat hvis verdien er for lav: metallkorrosjon, irritasjon i øynene og på huden, ødeleggelse av totalalkaliteten. Resultat hvis verdien er for høy: kalkdannelser, grumsete vann, dårlig filtervarighet, irritasjon i øynene og på huden, dårlig kloreffektivitet. Totalalkalitet - Angir i hvor høy grad vannet tåler ph-verdiendringer, og avgjør hvor raskt og enkelt ph-verdien kan endres. Derfor skal du justere totalalkalitetsverdien før du justerer ph-verdien. Resultat hvis verdien er for lav - metallkorrosjon, irritasjon i øynene og på huden. Lav alkalitetsverdi medfører ustabil ph-verdi. Alle kjemikaler som has i vannet, påvirker ph-verdien Resultat hvis verdien er for høy - kalkdannelser, grumsete vann, irritasjon i øyne og på huden, dårlig kloreffektivitet. Kalsiumhardhe - Viser til kalsium- og magnesiummengden som er oppløst i vannet. Resultat hvis verdien er for høy: kalkdannelser som fører til grumsete vann. Stabiliseringsmiddel - (cyanursyra) Stabiliseringsmidler forlenger levetiden til kloret i svømmebassenget. Oppretthold ikke salt- og rengjøringsmiddelnivåer over anbefalt nivå. Det kan føre til at bassengutstyret korroderer. Kontroller utløpsdatoen til testsettet. Testresultatene kan bli unøyaktige etter denne datoen. Bruk et bassengrengjøringsmiddel basert på triklor-s-triazinetrion eller natriumdiklor-s-triazinetriondihydrat, hvis det trengs ekstra rengjøringsmiddel på grunn av mye bruk. 23 Side 23

25 PROBLEMLØSNING PROBLEM ÅRSAK LØSNING IKKE NOK RENGJØRINGS- MIDDEL Ikke nok driftstimer for saltvannssystemet. Ikke stor nok saltkonsentrasjon i saltvannstanken. Tap av rengjøringsmiddel på grunn av intenst direkte sollys. Flere badegjester i bassenget Øk saltvannssystemets daglige driftstimer, jf. Driftsinstrukser. Tapp alt vannet ut av saltvannstanken. Etterfyll vann og salt i saltvannstanken, jf. Slik har du i salt. Bruk bassengdekselet når bassenget ikke er i bruk og/eller enheten ikke er i drift. Øk saltvannssystemets daglige driftstimer, jf. Driftsinstrukser. HVITE FLAK I VANNET Kalsiumet er for hardt i bassenget. Tapp ut % av vannet og ha i nytt vann for å redusere kalsiumhardheten. VIKTIG Kontakt kundeservice for å få hjelp hvis du fortsatt har problemer. Se kontaktopplysninger på baksiden. 24 Side 24

26 GENERELL INFORMASJON OM SIKKERHET OG VANN Å slappe av i vann er både morsomt og legende. Men vær oppmerksom på at det også innebærer risiko for skader og død. Les og følg alle advarsler og instrukser på produktet, emballasjen og pakningsvedlegget. Da minsker du faren for skader. Husk at produktadvarsler, instrukser og sikkerhetsregler bare dekker noen av de vanlige risikoene forbundet med vann. De kan ikke dekke alle mulige farer. Gjør deg også kjent med følgende generelle retningslinjer og retningslinjene til nasjonalt anerkjente redningsorganisasjoner. Da øker du sikkerheten enda mer: Krev konstant tilsyn. Lær deg å svømme. Lær deg hjerte- og lungeredning samt førstehjelp. Opplys alle som passer på barna, om potensielle farer ved bassenget og om bruken av sikkerhetsanordninger som sperredører, hindre osv. Lær barna hva de skal gjøre i en nødssituasjon. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du holder på med fritidsaktiviteter som omfatter vann. Følg med hele tiden. 25 Side 25

27 BEGRENSET GARANTI PARTS LIST Det nye Krystal Clean Poolwater -systemet er produsert ved hjelp av materialer og håndverk av beste kvalitet. Alle Intexprodukter er blitt kontrollert og funnet fri for feil før de forlater fabrikken. Denne begrensede garantien gjelder bare Krystal Clean Poolwater -systemet. Bestemmelsene i denne garantien gjelder bare den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Denne garantien er gyldig i ett () år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Oppbevar originalkvitteringene sammen med denne veiledningen. Du blir bedt om å dokumentere kjøpet og legge ved dokumentasjonen for å kunne fremme garantikrav, ellers opphører garantien. Hvis det oppdages fabrikasjonsfeil innen ettårsperioden, skal du henvende deg til et av Intex servicesentre angitt i denne veiledningen. Det aktuelle servicesenteret avgjør om kravet er gyldig eller ikke. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ER BEGRENSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN, OG INTEX, INTEX GODKJENTE REPRESENTANTER ELLER MEDARBEIDERE SKAL PÅ INGEN MÅTE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR KJØPEREN ELLER NOEN ANNEN PART FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, ELLER ANSVAR. Denne garantien gjelder ikke hvis Krystal Clean Poolwater -systemet er blitt utsatt for uaktsomhet, unormal bruk eller drift, uhell, feilaktig montering, strøm- eller spenningsnivå som ikke samsvarer med anvisningene, eller skader som Intex ikke er herre over, herunder, men ikke begrenset til, vanlig slitasje og skade forårsaket av at systemet er blitt utsatt for brann, oversvømmelse, frost, regn eller andre eksterne miljøkrefter. Denne garantien gjelder bare de deler og komponenter som er solgt av Intex. Denne garantien gjelder ikke hvis det er utført uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller demonteringer av noen andre enn medarbeiderne ved Intex servicesentre. Kostnadene forbundet med vanntap, kjemikaler eller vannskader dekkes ikke av denne garantien. Materielle skader eller personskader dekkes ikke av denne garantien. 26 Side 26

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer

97IO. Side 20. 97io_no_2008.indd 20 19/12/07 9:58:43

97IO. Side 20. 97io_no_2008.indd 20 19/12/07 9:58:43 97IO Side 0 97io_no_008.indd 0 9//07 9:58:4 7IO 97IO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Deluxe vedlikeholdssett Manual Bildet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk

BRUKERVEILEDNING. Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk O Norsk BRUKERVEILEDNING Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex Bildet er bare til veiledning. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker

Detaljer

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE For servicespørsmål eller bestilling av reservedeler ber vi deg kontakte ditt aktuelle servicekontor som angitt nedenfor, eller besøk vår hjemmeside på www.intexcorp.com.hk for å se en oversikt over ofte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende bassenglys. Modell FL7220 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Oppladbart batteri: 9,6 volt Vekselstrømadapter: 220 240 V ~ 50 Hz

BRUKERVEILEDNING. Flytende bassenglys. Modell FL7220 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Oppladbart batteri: 9,6 volt Vekselstrømadapter: 220 240 V ~ 50 Hz BETJENINGSVEJLEDNING BRUKERVEILEDNING Flytende bassenglys Modell FL7220 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Oppladbart batteri:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Ovalt Rammebasseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

BRUKERVEILEDNING. Ovalt Rammebasseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 BRUKERVEILEDNING Norsk Dansk VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Ovalt Rammebasseng

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO BRUKERVEILEDNING 122 VIKTIGE SIKKEHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Veggmontert luksusoverflateskimmer Advarsler...39 Liste over

Detaljer

MANUAL. Automatisk rengjører VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

MANUAL. Automatisk rengjører VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. 0---A0-07 EN.pdf /0/0 0. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. 00 MANUAL Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Modell 638G Filterpumpe 12V~, 50 Hz, 8A Hmax 1,0 m, H min 0,19 m, IPX7 Maks. vanntemperatur 35 C

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Modell 638G Filterpumpe 12V~, 50 Hz, 8A Hmax 1,0 m, H min 0,19 m, IPX7 Maks. vanntemperatur 35 C () MODEL 38R FILTER PUMP NORWEGIAN 7.5 X 0.3 PANTONE 295U 08/22/2008 BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Krystal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Saltvannspoolsystem (salt i basseng) Modell CS8220 220-230 V~, Modell CS8230 230-240 V~

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear Saltvannspoolsystem (salt i basseng) Modell CS8220 220-230 V~, Modell CS8230 230-240 V~ () MODEL CS0/0 Saltwater System ENGLISH 7. X 0. PANTONE 9U 0//009 BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Krystal

Detaljer

Manual. Easy Set -basseng 244 og 549 cm-modellene TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. www.intexnordic.com

Manual. Easy Set -basseng 244 og 549 cm-modellene TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. www.intexnordic.com N VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Manual Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Easy Set -basseng 44 og 549 cm-modellene Bildet er bare til veiledning. Tilbehør

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Sequoia Spirit. Basseng med trefiberramme VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. 16 8 x 49 (508 cm x 124 cm) & 18 8 x 53 (569 cm x 135 cm) Norsk

BRUKERVEILEDNING. Sequoia Spirit. Basseng med trefiberramme VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. 16 8 x 49 (508 cm x 124 cm) & 18 8 x 53 (569 cm x 135 cm) Norsk BETJENINGSVEJLEDNING BRUKERVEILEDNING Norsk VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker produktet. Sequoia Spirit Basseng med trefiberramme 16 8 x

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear TM. Modell CS8221 220-230 V~, Modell CS8231 230-240 V~ VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk

BRUKERVEILEDNING. Krystal Clear TM. Modell CS8221 220-230 V~, Modell CS8231 230-240 V~ VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk () MODEL CS8/CS8 SALTWATER SYSTEM & FILTER PUMP 7.5 X 0. PANTONE 95U 08/8/009 BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE 8 IO Kontakt det aktuelle servicekontoret angitt nedenfor hvis du har servicespørsmål eller vil bestille reservedeler, eller besøk oss på www.intexnordic.com for å få en oversikt over ofte stilte spørsmål.

Detaljer

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet.

MANUAL. Krystal Clear VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER. vandtemperatur:3535 C C. Max vandtemperatur. detteogproduktet. MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING ()MODEL MODELFP6 FP6FILTER FILTERPUMP PUMPNORWAY DANISH 7.5 () 7.5 X X 0.5 0.5 PANTONE PANTONE 95U 95U 07/7/007 07/7/007 N VIKTIGE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHETSREGLER

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 1 av 8 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 1 av 8 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus Brukerhåndbok Art. nr. 3-0301 NB! Viser pumpe uten forfilter Montering & bruk Advarsel: Dette filtreringssystemet er bare for svømmebassenger og stamper. Hvis du bruker pumpen og/eller filteret til andre

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

-1- Blue Lagoon UV-C tech - NO v200417

-1- Blue Lagoon UV-C tech - NO v200417 -1- Blue Lagoon UV-C Tech Bruksanvisningen må leses nøye før apparatet installeres. Funksjon: I Blue Lagoon UV-C Tech genereres det UV-C stråling med en bølgelengde på 253,7 nm av den spesialproduserte

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning. Ultra Frame -basseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 118 IO. modeller på 488 cm 549 cm (14 24 )

Bruksanvisning. Ultra Frame -basseng VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 118 IO. modeller på 488 cm 549 cm (14 24 ) Bruksanvisning 118 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjonene nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Ultra Frame -basseng modeller på 488 cm 549 cm (14 24 ) 118-*A*-R0-12-

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Vannstøvsugerrobot AQUA ODIN Junior BRUKERMANUAL

Vannstøvsugerrobot AQUA ODIN Junior BRUKERMANUAL Vannstøvsugerrobot AQUA ODIN Junior BRUKERMANUAL -1- Innhold 1. Viktige forholdsregler... 3 2. Introduksjon... 5 3. Sikkerhet... 5 4. Spesifikasjoner... 5 5. Oppbygning... 6 6. Bruk... 7 6.1 Ledningstilkobling...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

SALTVANNSKLORINATOR BRUKERMANUAL SSC-serien

SALTVANNSKLORINATOR BRUKERMANUAL SSC-serien SALTVANNSKLORINATOR BRUKERMANUAL SSC-serien ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bassengustyr AS Skinmoveien 2 3270 Larvik

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual 4 NL Gebruikers handleiding 9 D Gebrauchsanweisung 14 N Brukermanual 21 S Bruksanvining 25 DK Brugermanual 29 I Manuale d uso 33 F Mode d emploi 37 1 2 B B A B C D

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer