Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett"

Transkript

1 Bruksanvisning Norsk

2

3 Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Les disse anvisningene 2. Ta godt vare på disse anvisningene 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk dette apparatet nær vann. 6. Bare bruk en tørr klut til å gjøre rent. 7. Ikke plasser det i nærheten av varmekilder som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 8. Du må ikke omgå sikkerheten til et polarisert eller jordet støpsel. Et polarisert støpsel har to pinner, hvorav den ene er bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to pinner og en ekstra jordpinne. Den brede pinnen eller tredje pinnen er der for din sikkerhet. Hvis støpselet som følger med ikke passer inn i stikkontakten, ta kontakt med en elektriker for å få den skiftet ut med en moderne kontakt. (Bare ved bruk av polarisert støpsel.) 9. Beskytt strømledningen fra å bli trådd på eller klypt sammen, spesielt ved festet på apparatet og ved stikkontakten. 10. Bare bruk tilbehør spesifisert av Comfort Audio AB. 11. Trekk ut apparatet ved tordenstormer eller når det ikke er i bruk over lengre tid. 12. All service skal utføres av kvalifisert personell. Det er nødvendig med service hvis apparatet har blitt skadet på noen måte, som hvis at strømledningen eller støpselet er skadet, det er blitt sølt væske på det, falt objekter inn i apparatet, det har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke virker som normalt eller har blitt mistet i bakken. 3

4 13. Begynne å lytte med lav lydstyrke. 14. Lydstyrke som er for høy kan gi deg alvorlige hørselskader. 15. Ikke demonter produktet. 16. Skulle produktet brytes åpen på grunn av skade, skal service bare utføres av kvalifisert personell. 17. Produktet inneholder sensitiv elektronikk og må behandles forsiktig. 18. Du må aldri lade produktet i en lukket beholder uten luftgjennomstrømning, slik som håndvesker, etuier eller andre lukkede lagringsbeholdere. 19. Bare bruk batterier og strømforsyning spesifisert av Comfort Audio AB. 20. Produktet og batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme, som for eksempel sollys, ild, osv. 21. ADVARSEL! Halskjedet skal ikke brukes hvis det er risiko for å sette seg fast, som for eksempel i en maskin eller andre objekter. 22. Produktet må ikke være koblet til laderen hvis det ikke skal brukes over en lengre tidsperiode. 4

5 Produktsymboler CD0550 5V 400mA S/N: SN CD0550 5V 400mA S/N: SN Produktet overholder det europeiske direktivet 93/42/EEC, inkludert tillegg, som omhandler medisinsk utstyr. Produktet overholder de essensielle kravene til det europeiske direktivet 1999/5/EC, inkludert tillegg, som omhandler terminalutstyr for radio og telekommunikasjon. 5

6 Produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EC, inkludert tillegg, so omhandler elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Resirkuler produktet og tilbehøret i henhold til nasjonale forskrifter. Likestrøm. Kontakt for batterilader. Kun for bruk innendørs. Klasse II-utstyr. AUX-inn. PIN 5 - PIN 1 + Micro USB-utgang. 6

7 Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger...3 Produktsymboler Introduksjon...9 Enheten...9 Produktoversikt...10 Inkludert tilbehør Komme i gang...13 Lading...13 Start...16 Bruk hodetelefonene...16 Bruk halsslyngen Bruk...21 Bruk som en samtaleforsterker...21 Bruk sammen med en teleslynge...22 Eksterne lydkilder Avanserte funksjoner...25 Stille inn makslydstyrke...26 Justere balansen...27 Juster tonen...27 Lås knappene Produktinformasjon...31 Indikatorlampe...31 Ekstrautstyr...32 Vedlikehold av batteri...33 Tekniske spesifikasjoner

8 6. Feilsøking...35 Service og garanti...37 Kontaktinformasjon

9 1. Introduksjon Takk for at du valgte fra Comfort Audio! Dette produktet er et resultat av vår kontinuerlige streben etter å forbedre livet til folk med hørselstap over hele verden. For å få mest mulig ut av ditt nye produkt, les disse instruksjonene før du bruker produktet første gang. Legg spesielt merke til avsnittet Viktige sikkerhetsanvisninger på side 3. Enheten er et lite og brukervennlig personlig lytteapparat med flere nyttige funksjoner: Mikrofon for å forsterke samtaler. Innebygd teleslynge. AUX-kontakt for tilkobling til TV, telefon, radio eller andre lydkilder. Produktet får strøm fra to AAA-batterier. Det leveres med et ladestativ som fungerer som en praktisk holder som lar deg koble til eksterne lydkilder. 9

10 Produktoversikt Strømknapp 2. Mikrofon 3. T-programknapp 4. Utgang for hodetelefon og halsslynge 5. Ladekontakt 6. Lydstyrkeknapper 7. Klemme 8. Batterier (AAA) 9. Innstillinger-knapp 10. Knappelåsbryter 11. Batterideksel 10

11 Indikatorer T-programindikator 2. Indikatorlampe 3. Knappelåsindikator 4. Lydstyrkeindikator 5. Makslydstyrkeindikator 6. Balanseindikator 7. Toneindikator Ladestativ Ladeinngang 2. AUX-inngang Inkludert tilbehør Innholdet i esken kan variere etter hva slags sett du har kjøpt (med halsslynge eller hodetelefoner og øretelefoner). 11

12 Ladestativ Lader Hodetelefoner Øretelefoner Halsslynge med adapter 12

13 2. Komme i gang Dette avsnittet vil fortelle deg hvordan du utfører de grunnleggende trinnene som trengs for å komme i gang. Lading Lading kan utføres når som helst. Hvis du gjør det til en vane å lade enheten når du ikke bruker den, er den alltid klar for bruk når du trenger den. 1. Sett inn batteriene Giv agt: Kontroller polariteten. Hvis du ikke gjør det, kan du skade enheten. 13

14 2. Sett inn den medfølgende laderen i ladeinngangen. Giv agt: Bare bruk laderen levert av Comfort Audio AB. Bruk av alle andre typer ladere kan skade enheten. 14

15 3. Sett inn laderen i veggkontakten. Indikatorlampen blir oransje for å vise at den lades.! Note: Enheten kan bli varm under lading. Dette er helt normalt. Enheten er utstyrt med overvåkning av overlading og temperatur for å beskytte batteriene. Ladingen er fullført når indikatorlampen blir grønn. 15

16 Start Trykk på til indikatorlampen lyser grønt. Funksjonen indikatoren fortsetter å blinke hver tredje sekund så lenge enheten er slått på. Bruk hodetelefonene Hvis du kommer til å bruke hodetelefoner eller øretelefoner, må de kobles til enheten. Koble til hodetelefonene til hodetelefonutgangen.! Advarsel: Begynne alltid med å lytte med lav lydstyrke. Lydstyrke som er for høy kan gi deg alvorlige hørselskader. 16

17 Bruk halsslyngen Hvis du kommer til å bruke produktet med et høreapparat eller hørselsimplantat i T- eller M/T-posisjonen, må du koble til halsslyngen og ha den rundt halsen. 17

18 1. Koble til halsslyngeadapteren til enheten. a) Træ klemmen gjennom gummiløkken. a) Koble til den korte tilkoblingskabelen mellom adapteren og halsslyngutgangen. 18

19 2. Koble den ene enden av halsslyngen til kontaktene på toppen av adapteren. 3. Plasser halsslyngen bak nakken. 19

20 4. Koble den andre enden til halsslyngen.! Vigtig: Pass på at halsslyngen er satt inn korrekt. Feil innsetting kan føre til at du mister enheten eller skader kontaktene. 5. Sett høreapparatet eller hørselsimplantatet i T- eller M/T-posisjon. Du skal nå høre lyden gjennom høreapparatet. 20

21 3. Bruk Produktet ditt er veldig fleksibelt og passer bra i flere situasjoner der det er viktig med god taleforståelse. Bruk som en samtaleforsterker Noen ganger kan bakgrunnsstøy som for eksempel mumling, telefonsignaler og stoler som skraper gjøre det vanskelige å høre hva dine venner og familie sier. Produktet kan brukes som 21

22 en samtaleforsterker og forsterke stemmene til personer innenfor kort avstand. 1. Pass på at du har tilkoblet halsslyngen og plassert den rundt nakken eller at du har koblet til hodetelefonene. 2. Valgfritt: Hvis du bruker et høreapparat, endre innstilling til T- eller M/T-posisjonen. 3. Juster lydstyrken ved å bruke til du finner et passende nivå. Bruk sammen med en teleslynge. kan brukes til å lytte til en teleslynge. Mange offentlige områder er utstyrt med teleslynger. Dette vises vanligvis med et skilt som for eksempel "Dette bygget har en teleslynge installert". 1. Koble til hodetelefonene til enheten. 22

23 2. Aktiver T-programmet ved å trykke på. T-programindikatoren vil lyse. 3. Juster lydstyrken ved å bruke til du finner et passende nivå. Tips: For best mottak, bruk klemmen til å feste enheten til klærne, og sørg for at den er i loddrett stilling når T-programmet brukes. Eksterne lydkilder De fleste produktene med en linjeutgang, som for eksempel TV-er og stereoanlegg kan kobles til ladestativet. Tilkoblingskabler er tilgjengelig som ekstrautstyr, se Ekstrautstyr på side

24

25 4. Avanserte funksjoner har flere innstillinger som lar deg tilpasse enheten til dine spesifikke behov. Du får tilgang til innstillingene gjennom innstillingsknappen på innsiden av batterikammeret. Du bytter mellom innstillingene ved å trykke på innstillingsknappen med et lite objekt, som for eksempel en penn. Det finnes tre forskjellige lydinnstillinger. Makslydstyrke Balanse Tone Symbolet for den valgte innstillingen vises foran på enheten. Innstillingene justeres med. 25

26 Enheten går tilbake til normalprogram automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet. Alternativt kan du trykke du på innstillingsknappen og gå til normalprogram for å avslutte innstillingene. Stille inn makslydstyrke For å forhindre at lydstyrken blir skrudd opp for høyt ved en feiltakelse, kan du velge mellom tre forskjellige forsterkningsnivåer. 1. Trykk på innstillingsknappen én gang. Makslydstyrkeindikatoren vil lyse. 2. Bruk for å velge mellom de tre forskjellige nivåene. 26

27 3. For å gå ut av de avanserte innstillingene, trykk på innstillingsknappen flere ganger til du kommer til normalprogrammet. Innstillingsindikatoren foran slukkes. Justere balansen Du kan justere balansen mellom høyre og venstre hodetelefon for å kompensere for hørselsforskjellen til ørene. 1. Trykk på innstillingsknappen to ganger. Balanseindikatoren vil lyse. 2. Bruk for å justere balansen. 3. For å gå ut av de avanserte innstillingene, trykk på innstillingsknappen flere ganger til du kommer til normalprogrammet. Innstillingsindikatoren foran slukkes. Juster tonen Avhengig av typen og graden av hørselstap, kan det hende du foretrekker en annen lydkarakteristikk enn standardinnstillingene. Du kan velge mellom tre forskjellige forhåndsinnstillinger for tone som legger vekt på forskjellige deler av lyden. 1. Bassheving 27

28 2. Normal 3. Diskantheving 1. Trykk på innstillingsknappen tre ganger. Toneindikatoren vil lyse. 2. Bruk for å velge mellom de tre forskjellige forhåndsinnstillingene. 3. For å gå ut av de avanserte innstillingene, trykk på innstillingsknappen flere ganger til du kommer til normalprogrammet. Innstillingsindikatoren foran slukkes. Lås knappene Hvis du vil unngå at du trykker på knapper ved et uhell, er det mulig å låse alle funksjoner ved å aktivere knappelåsen. (Du kan alltid bruke strømknappen uavhengig av knappelåsen.) 1. Fjern batteridekselet. 28

29 2. Bruk en liten ting, for eksempel en pennetupp, til å skyve knappelåsbryteren til på-innstillingen. Det oransje knappelåssymbolet lyser. 29

30

31 5. Produktinformasjon Indikatorlampe Indikatorlampen gir deg informasjon om enhetens nåværende status. Status Aktiv Lavt batteri Lading utføres Lading utført Feil på batteri eller feil batteritype Indikasjon Repeterende grønne blink Repeterende oransje blink Kontinuerlig oransje lys Kontinuerlig grønt lys Bytter mellom å blinke oransje og grønt 31

32 Ekstrautstyr TV-sett Tele-sett Veske Halskjede Hodetelefoner 32

33 Øretelefoner Halsslynge med adapter Vedlikehold av batteri Dette produktet kommer med to oppladbare AAA NiMH-batterier som lades når enheten plasseres i ladestativet. NiMH-batterier har ikke problemer med såkalt "minneeffekt" og må ikke lades ut jevnlig for å beholde ytelsen. Batterikapasiteten vil reduseres over tid. Dette er normalt for alle oppladbare batterier. Batterilevetiden er avhengig av bruksmønstre. Vanlige alkaliske batterier kan også brukes, men de kan ikke lades opp. Tekniske spesifikasjoner Mål Vekt Driftstid Ladetid 94x35x17 mm 57 g Opptil 20 timer. Avhenger av bruksforhold Målt med fabrikkinnstillinger Omtrent 3 timer. 33

34 Mikrofon Maksimal forsterkning Tilkoblinger Rundtoppfangende khz. 3,5 mm kontakt for mikrofon / linje inn, hodetelefoner eller halsslynge. Micro USB for lading. 34

35 6. Feilsøking Se i følgende veiledning hvis du har problemer med utstyret. Hvis du fortsatt har spørsmål, ta kontakt med stedet du kjøpte utstyret fra. Symptom Enheten starter ikke. Dårlig taleforståelse. Årsak Batteriet er tomt. frigis for raskt. Avstanden mellom mikrofonen og den som snakker er for stor. Løsning Lad batteriene. Trykk i minst ett sekund. Reduser avstanden mellom mikrofonen og den som snakker. Enheten lades ikke. Laderen er ikke tilkoblet skikkelig. Enheten sitter ikke skikkelig i ladestativet. Det finnes to typer batterier i enheten. Kontroller at laderen er koblet skikkelig til veggkontakten og ladestativet. Kontroller at enheten er plassert skikkelig i ladestativet. Skift ut batteriene med helt like batterier. Bruk bare oppladbare NiMH-batterier. 35

36

37 Service og garanti Comfort Audio AB gir en begrenset garanti på to år fra leveringsdato. Den dekker alle produksjons- og materialfeil. For tilbehør og batterier er garantiperioden 90 dager fra leveringsdato. Det kan hende at det finnes lokale avtaler eller forskrifter. Feil forårsaket av uaktsom håndtering eller inngrep inne i produktet eller tilbehøret dekkes ikke av garantien. Hvis du trenger service på enheten, ta kontakt med stedet du kjøpte det fra. Du er alltids velkommen til å kontakte Comfort Audio hvis du har noen spørsmål. 37

38

39 Kontaktinformasjon Hovedkontor SVERIGE Comfort Audio AB Box 154 SE Halmstad Telefon Datterselskaper DANMARK Comfort Audio ApS Benediktevej 5, 1.sal DK-3480 Fredensborg Telefon: NORGE Comfort Audio AS Postboks 304 NO-3201 Sandefjord Telefon:

40 TYSKLAND Comfort Audio GmbH Curiestraβe 2 DE Stuttgart Telefon: BENELUX Comfort Audio BV Nieuwe Steen 20 NL-1625 HV Hoorn Telefon: USA Comfort Audio Inc. 411 E. Business Center Drive Suite 109 Mount Prospect, IL 60056, USA Telefon:

41 Merknader om varemerker og opphavsrett Comfort Audio er et varemerke som tilhører Comfort Audio AB. er et varemerke som tilhører Comfort Audio AB. 41

42

43

44 Comfort Audio AB. All rights reserved. All content is subject to change without notice. Comfort Audio AB Box 154 SE Halmstad, Sweden Phone:

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning

AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning JBL OnBeat Air AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vennligst les følgende forholdsregler før bruk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Les disse anvisningene. Oppbevar

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13

Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13 Brukerveiledning iq 330 generasjon 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13 Med forbehold om alle rettigheter. Copyright 2012 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel for å forbedre

Detaljer

minitek fjernkontroll

minitek fjernkontroll minitek fjernkontroll Innhold Innhold minitek 3 Transmitter 5 Inkludert i leveransen 6 Forutsatt bruk 7 Generelle sikkerhetsmerknader 8 Grunnleggende funksjoner 11 Blåtann 15 Blåtannkompatible telefoner

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere anrop uten å måtte bruke hendene og høre på favorittmusikken din mens

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer