MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Janne May Roren, Kai Brox, Elna Helen Nilsen, Geir Karlstad, Kari Anne Herland H: Nina Marie Eilertsen, Vidar Olav Hansen (permitert fra kl 20:50, gjelder kun behandling av sak 0049/07 økonomiplan) AP: Morten Karlsen, Frank Hermann Myklebust H: Frank Broks SV: Inger-Merete Rolfsdatter AP: Torfinn Vassvik, Stig Olsen H: Anniken Jakola Mikalsen SV: Beate Lill Fredheim Rådmann Svein Tønnessen, økonomisjef Herdis Karlstad, sosialleder Anders Solbu, personalsjef Merethe Andersen, næringssjef Halvor Nissen, kontorsjef Bengt Ole Ekrem, ungdomsprosjektleder Bjørn Børre Leinan, assisterende fylkesmann Tor Staffsnes og rådgiver Trude Rikstad, Radio Mehamn, Finnmarken, publikum. Innkalling: Merknader: Behandlede saker: /07 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn, Siv Anita Steel Marius Nilsen (ordfører) Elna Nilsen Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/07 07/00968 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0042/07 07/00969 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0043/07 07/00950 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV PERIODEN /07 07/00971 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV PERIODEN /07 07/00970 SUPPLERINGSVALG /07 07/00957 RAMMEAVTALE - VETERINÆRTJENESTE 0047/07 07/00834 SLETTNES FYR - LEIEAVTALE MED KYSTVERKET 0048/07 07/00623 BUDSJETT 2008 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET 0049/07 07/00898 ØKONOMIPLAN /07 07/00987 VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN /07 07/00990 ELDRERÅD - VALG AV REPRESENTANTER FOR PERIODEN /07 07/00991 UNGDOMSRÅD - VALG AV REPRESENTANTER FOR PERIODEN /07 07/00986 FREMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Side 2 av 31

3 0054/07 07/00988 REGULERINGSPLAN LAGGO/LANGFJORDDALEN IGANGSETTING AV REGULERINGSPLANARBEID Side 3 av 31

4 0041/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innstilling: Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyrets møte underskrives av Frank Broks og Inger Roren. Protokollunderskriver for dagens protokoll velges etter forslag fra møteleder. Behandling: Ingen merknader til innkallingen. Ingen merknader til protokoll fra utvalgets møte Inger Roren underskrev denne. Forslag fra ordføreren: Protokollunderskrivere: Siv Anita Steel og Elna Nilsen. Vedtak: Ingen merknader til innkallingen. Ingen merknader til protokoll fra utvalgets møte Protokollunderskrivere: Siv Anita Steel og Elna Nilsen. 0042/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Innstilling: Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Behandling: 1. Næringssjef Halvor Nissen: Orientering om omstillingsprosjektet. 2. Prosjektleder Bjørn Børre Leinan: Orientering om felles ungdomsprosjekt med Lebesby kommune. 3. Ordføreren: Reduserte åpningstider på rådhuset. Ordføreren begrunnet sitt initiativ med reduserte åpningstider på rådhuset 4. Ordføreren: Konkursen ved Gamvik Seafood AS. Ordfører orienterte arbeidet med å skaffe interresenter. Side 4 av 31

5 5. Ordføreren: Klargjøring ang. tildelinger fra Skjånespakken Det brukes samme delegasjonsmyndighet som til næringsfondstildelinger. 6. Fylkesmannen: Orientering om Gamvik kommunes økonomiske situasjon, forholdet til Fylkesmannen og ROBEK. Anmodning om å si litt om hva ROBEK-statusen innebærer, samt om forpliktelser for kommunen og fylkesmannen. 7. Ordføreren: Informasjon om formannskapets vedtak om oppsigelse av prosjektavtale med NAV. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Næringssjef Halvor Nissen: Orientering om omstillingsprosjektet. 2. Prosjektleder Bjørn Børre Leinan: Orientering om felles ungdomsprosjekt med Lebesby kommune. 3. Ordføreren: Reduserte åpningstider på rådhuset. Ordføreren begrunnet sitt initiativ med reduserte åpningstider på rådhuset 4. Ordføreren: Konkursen ved Gamvik Seafood AS. Ordfører orienterte arbeidet med å skaffe interresenter. 5. Ordføreren: Klargjøring ang. tildelinger fra Skjånespakken Det brukes samme delegasjonsmyndighet som til næringsfondstildelinger. 6. Fylkesmannen: Orientering om Gamvik kommunes økonomiske situasjon, forholdet til Fylkesmannen og ROBEK. Anmodning om å si litt om hva ROBEK-statusen innebærer, samt om forpliktelser for kommunen og fylkesmannen. 7. Ordføreren: Informasjon om formannskapets vedtak om oppsigelse av prosjektavtale med NAV. Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. 0043/07 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV PERIODEN Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling: Forslag fra ordføreren: Inge Brox innvilges fritak fra sitt verv som leder for kontrollutvalget for perioden Side 5 av 31

6 Vedtak: Inge Brox innvilges fritak fra sitt verv som leder for kontrollutvalget for perioden /07 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV PERIODEN Innstilling: Per Carstens innvilges fritak fra vervet som kommunens representant til Kirkelig Fellesråd i hht. kommunelovens bestemmelser. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Per Carstens innvilges fritak fra vervet som kommunens representant til Kirkelig Fellesråd i hht. kommunelovens bestemmelser. 0045/07 SUPPLERINGSVALG Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Behandling: Helle Jensen fritas fra vervet som 2. vara for Høyre til kontrollutvalget pga flytting fra kommunen. Side 6 av 31

7 Forslag fra Gamvik AP: Kultur- og fritidsutvalget (KFU) reduseres fra 7 til 6 medlemmer. Dette medfører at Nina Eilertsen (H) ikke lenger er representant i dette utvalget Forslag fra Gamvik AP: Som ny representant til Kirkelig Fellesråd i stedet for Per Carstens, som ble innvilget fritak, velges Ragnar Mikkonen (AP) Supplering av varamedlemmer til diverse utvalg: Høyre: SBU: 3. vara Arve Rasmussen 4. vara Jyrki Manne HSU: 3. vara Charles Rasmussen 4. vara Anniken Jakola Mikalsen MTU: 3. vara Jyrki Manne 4. vara Vidar O. Hansen ADU: Tidligere valgte 1. vara Nina Eilertsen fratrer (pga. valg til kontrollutvalget) Tidligere valgte 2. vara Charles Rasmussen blir ny 1. vara 2. vara Jyrki Manne 3. vara Anniken Jakola Mikalsen 4. vara Arve Rasmussen SV: SBU: 2. vara Eli Johansen 3. vara Helge Pedersen 4. vara Camilla Nilsen HSU: 1. vara Arnulf Rasmussen 2. vara Torunn Ingebrigtsen 3. vara Inger M Rolfsdatter 4. vara Steinar Kristiansen KFU 2. vara Beate Fredheim Side 7 av 31

8 3. vara Per Persen 4. vara Marianne Karlstad MTU: 3. vara Ebba Svendsen 4. vara Arnt Hansen ADU: 2. vara Inger M. Rolfsdatter 3. vara Anne-Lise Ekrem 4. vara Kjell Åge Mentyjærvi Suppleringsvalg kontrollutvalget Forslag fra Gamvik Høyre: Som ny leder i Kontrollutvalget velges Nina Eilertsen. Som ny 2. vara for Høyre velges Vidar Karlstad. Vedtak: Helle Jensen fritas fra vervet som 2. vara for Høyre til kontrollutvalget pga flytting fra kommunen. Forslag fra Gamvik AP: Kultur- og fritidsutvalget (KFU) reduseres fra 7 til 6 medlemmer. Dette medfører at Nina Eilertsen (H) ikke lenger er representant i dette utvalget Forslag fra Gamvik AP: Som ny representant til Kirkelig Fellesråd i stedet for Per Carstens som ble innvilget fritak velges Ragnar Mikkonen (AP) Supplering av varamedlemmer til diverse utvalg: Høyre: SBU: 3. vara: Arve Rasmussen 4. vara Jyrki Manne HSU: Side 8 av 31

9 3. vara Charles Rasmussen 4. vara Anniken Jakola Mikalsen MTU: 3. vara Jyrki Manne 4. vara Vidar O. Hansen ADU: Tidligere valgte 1. vara Nina Eilertsen fratrer (pga. valg til kontrollutvalget) Tidligere valgte 2. vara Charles Rasmussen blir ny 1. vara 2. vara Jyrki Manne 3. vara Anniken Jakola Mikalsen 4. vara Arve Rasmussen SV: SBU: 2. vara Eli Johansen 3. vara Helge Pedersen 4. vara Camilla Nilsen HSU: 1. vara Arnulf Rasmussen 2. vara Torunn Ingebrigtsen 3. vara Inger M Rolfsdatter 4. vara Steinar Kristiansen KFU 2. vara Beate Fredheim 3. vara Per Persen 4. Marianne Karlstad MTU: 3. vara Ebba Svendsen 4. vara Arnt Hansen ADU: 2. vara Inger M. Rolfsdatter 3. vara Anne-Lise Ekrem 4. vara Kjell Åge Mentyjærvi Suppleringsvalg kontrollutvalget Forslag fra Gamvik Høyre: Som ny leder i Kontrollutvalget velges Nina Eilertsen. Som ny 2. vara for Høyre velges Vidar Karlstad. Side 9 av 31

10 0046/07 RAMMEAVTALE - VETERINÆRTJENESTE Innstilling: - Gamvik kommune godkjenner fremforhandlet rammeavtale mellom K.S og Den norske veterinærforening om organisering og godtgjørelse for deltakelse i klinisk veterinærvakt. - Administrasjonen gis fullmat til på vegne av Gamvik kommune å fremforhandle en interkommunal avtale om klinisk veterinærvakt. Vedtak sendes: Kommunenes Sentralforbund Behandling: Fylkesmannen i Finnmark Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: - Gamvik kommune godkjenner fremforhandlet rammeavtale mellom K.S og Den norske veterinærforening om organisering og godtgjørelse for deltakelse i klinisk veterinærvakt. - Administrasjonen gis fullmat til på vegne av Gamvik kommune å fremforhandle en interkommunal avtale om klinisk veterinærvakt. Vedtak sendes: Kommunenes Sentralforbund Fylkesmannen i Finnmark 0047/07 SLETTNES FYR - LEIEAVTALE MED KYSTVERKET Innstilling: Side 10 av 31

11 1.Kommunen inngår en 10 års leieavtale med Kystverket. 2.Leiekostnad/investering innarbeides i BU Tiltaket finansieres ved fremleie. 4.Strategiplan for de første 3 årene utarbeides, inkludert arbeidsgruppe for gjennomføringen. 5.Oppfølging/administrasjon av tiltaket legges til næringssjefen. Nærings- og Omstillingsutvalget vil inngå driftsavtale med aktuell aktør for sesongen 2008 på bakgrunn av utlysning, saksforberedelse og vurdering av konsept fra næringssjefen. Dette skal skje innen påsken Behandling: Forslag fra ordføreren: Endring av siste del av vedtaket i NOU til følgende: Næringssjef gis fullmakt til å inngå driftsavtale med aktuell aktør for sesongen 2008 på bakgrunn av utlysning på kommunens web-side. Næringssjefen får videre fullmakt til å nedsette arbeidsgruppe til dette formålet som omtalt i saksopplysningene. Dette skal skje innen påsken Utvalgets innstilling ble satt opp mot ordførerens forslag Utvalgets innstilling ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer avgitt for ordførerens forslag Vedtak: 1.Kommunen inngår en 10 års leieavtale med Kystverket. 2.Leiekostnad/investering innarbeides i BU Tiltaket finansieres ved fremleie. 4.Strategiplan for de første 3 årene utarbeides, inkludert arbeidsgruppe for gjennomføringen. 5.Oppfølging/administrasjon av tiltaket legges til næringssjefen. Nærings- og Omstillingsutvalget vil inngå driftsavtale med aktuell aktør for sesongen 2008 på bakgrunn av utlysning, saksforberedelse og vurdering av konsept fra næringssjefen. Dette skal skje innen påsken Vedtatt med 9 mot 4 stemmer. 0048/07 BUDSJETT 2008 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for 2008 Side 11 av 31

12 2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2008 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2008 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2008 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Økonomiplan for perioden legges fram som egen sak i møtet 6. Det vedtas å ta opp lån til følgende prosjekter. * Vann/avløp sluttføring Gamvik kr ,- * Ambulansegarasje kr ,- 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.000,- - Inntekt over 4G 2.300,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.250,- ¾ plass: 1.550,- Kulturskole barn pr halvår 1. Aktivitet 500,- 2. Aktivitet 250,- 3. Aktivitet 150,- 1. Søsken 250,- 2. Søsken 150,- Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.000,- Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) 350,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom Side 12 av 31

13 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,- 11,- 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,- 11,- 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 11,50 11,50 0 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 11,50 11,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg ,7% Leie av vannmåler: Alle priser i tabellen er uten mva. Det legges ikke inn noen økninger i satsene i forhold til de reviderte satsene som ble vedtatt av KST unntatt for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 700,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.000,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 700,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.000,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 200,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.000,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.000,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 150,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 700,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.500,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.000,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.500,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Alle leiesatsene er endret fra Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til bil 2.000,- pr år - Plass til båt 2.000,- pr år - Plass til scooter 1500,- pr år - Plass til sluffe/slede 1500,- pr år Side 13 av 31

14 - Annen lagring Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 150,- - Pr uke 500,- - Pr sesong 2.500,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 100,- pr time - 2 hall-deler 100,- pr time - Hele hallen 150,- pr time - Treningsrom 100,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 600,- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 200,- pr dag - Basseng, private leiere 250,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 100,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.500,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.000,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.000,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 100,- - Restaurant og kjøkken til møter 250,- - Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.000,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.000,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.000,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 500,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.000,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 500,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 100,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.000,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 500,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 500,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 500,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 100,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 500, - Møter 250,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.000,- Side 14 av 31

15 Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Nervei flerbrukshus - Inntektsbringende arrangementer 500,- - Møter 250,- - Festarrangementer 1 dag 500,- - Overnatting 100,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Satsene for 2007 økte med 5% for de fleste kategorier. For 2008 legges det inn en økning. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner - Ansatte, middag 100,- frokost/kvelds 50,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 65,- frokost/kvelds 30,- - Andre, middag 120,- frokost/kvelds 70,- - Tillegg for emballert mat 5,- pr porsjon Korttidsopphold på institusjoner - Pr dag eller pr natt 100,- - Pr døgn 150,- Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr ,- kr 20,- pr time, maks kr 70,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G, kr kr 30,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G, kr kr 50,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr kr 70,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker 600,- Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Side 15 av 31

16 Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 3. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer som også er ledere av hovedutvalg (adu, mtu, sbu, kfu, hsu) får en fast godtgjørelse på kr pr år. med månedlig utbetaling. 4. For alle 13 faste medlemmer i kommunestyret utbetales det kr pr medlem til de respektive parti 5. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. Side 16 av 31

17 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: 100% stilling som administrasjonslærer på Nervei nedlegges fra Stillingsinnehaver tilbys lærerstilling på Skjånes. 13,33 % stilling som vaktmester Nervei nedlegges fra % stilling som renholder ved Nervei skole nedlegges fra % stilling som styrer ved Skjånes barnehage nedlegges fra % stilling som pedagisk leder ved Skjånes barnehage nedlegges fra % stilling som assistent ved Skjånes barnehage nedlegges fra % stilling som styrer ved Gamvik barnehage nedlegges fra % stilling som pedagogisk leder ved Gamvik barnehage nedlegges fra % reduksjon i renholdsstilling på Skjånes som følge av omgjøring til familiebarnehage i privat hjem. Virkning fra % midlertidig stilling som håndverker/fagarbeider ved uteseksjonen gjøres om til fast stilling fra Behandling: Punkt 7 Betalingssatser Underpunkt 1 Undervisning/Barnehage Forslag fra Høyre Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) 250,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Høyre Formannskapets innstilling ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer avgitt for Høyres forslag. Underpunkt 3 Kultursektor Forslag fra Høyre Leien av samfunnshusene i Mehamn og Gamvik likestilles på et gjennomsnitt. Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Høyre Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer avgitt for Høyres forslag. Underpunkt 4 Helse og Sosial Forslag fra Høyre Satsene fra i fjor skal kun indeksreguleres. Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Høyre Side 17 av 31

18 Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer avgitt for Høyres forslag. Punkt 8 Godtgjørelser til kommunale ombud Forslag fra Høyre Dagens ordning videreføres. Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Høyre Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer avgitt for Høyres forslag. Til investeringsbudsjettet: Forslag fra Gamvik Høyre: Angående garasje for Ambulanse i regi av Helse Finnmark: Helse Finnmark må stå som garantist ovenfor långiver for hele beløpet til garasje for ambulanse. Forslag fra Gamvik AP. Angående garasje for Ambulanse i regi av Helse Finnmark: Det forutsettes at Helse Finnmark og Gamvik kommune inngår en leieavtale som gjelder for hele lånets løpetid. Disse to forslagene ble satt opp mot hverandre. APS forslag ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer avgitt for Høyres forslag. Forslag fra Gamvik AP. Følgende kommunal bygningsmasse legges ut for salg i 2008: - Mehamn: Johan Larsens vei 2 Johan Larsens vei 3 Johan Larsens vei 5 - Nervei: Nervei skole/flerbrukshus Salgsinntektene settes av til investeringsfond. Til driftsbudsjettet: Forslag fra Gamvik Høyre: Angående Barnehage Gamvik og Skjånes: Skjånes barnehage videreføres som familiebarnehage i kommunal regi. Gamvik barnehage nedlegges. Side 18 av 31

19 Barnehagetilbudet til barn i Gamvik tilbys i Mehamn. Ansatte i Gamvik barnehage tilbys stillinger i Mehamn Barnehage Det gis tilbud om skyssordning til både barn og ansatte fra Gamvik til Mehamn og retur, daglig. Begrunnelse: Det vil være et bedre tilbud å være i Mehamn barnehage for de 2 barna det gjelder, ut fra forsvarlighetshensyn og kvalitet. Det vil gi økonomisk gevinst i forhold til budsjett. Det vil være god personalpolitikk, ved at ansatte i Gamvik barnehage slipper å bli sagt opp, men får tilbud om jobb i Mehamn. Forslaget ble tatt opp til votering. Forslaget falt med 3 stemmer avgitt for forslaget og10 stemmer avgitt mot. Tilleggsforslag fra Gamvik AP på formannskapets innstilling: 1. Barnehagen på Skjånes gjøres om til en familiebarnehage i kommunal regi fra Kostnaden dekkes inn gjennom økning i statstilskudd til drift av barnehager samt økt foreldrebetaling. Den resterende kostnaden for 2008, ca ,- tas inn gjennom en reduksjon av kapittel parker og grøntanlegg. SFO tilbudet på Skjånes tilbys innenfor familiebarnehagen så langt det er kapasitet. 2. Det settes av ,- under ansvarsområde 1000 til kjøp av tjenester. Beløpet skal stilles til ordførers disposisjon til kjøp av tjenester. Kostnaden dekkes inn gjennom redusert kostnad til folkevalgtes godtgjørelser (75.000,-) samt vakanse i stilling på rådhuset (25.000,-). Nytt punkt 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: 100% stilling som administrasjonslærer på Nervei nedlegges fra Stillingsinnehaver tilbys lærerstilling på Skjånes. 13,33 % stilling som vaktmester Nervei nedlegges fra % stilling som renholder ved Nervei skole nedlegges fra % stilling som styrer ved Skjånes barnehage nedlegges fra % stilling som pedagisk leder ved Skjånes barnehage nedlegges fra % stilling som assistent ved Skjånes barnehage nedlegges fra % stilling som styrer ved Gamvik barnehage nedlegges fra % stilling som pedagogisk leder ved Gamvik barnehage nedlegges fra % stilling som assistent i Gamvik barnehage nedlegges fra % midlertidig stilling som håndverker/fagarbeider ved uteseksjonen gjøres om til fast stilling fra x50% fast stilling som assistent ved kommunal familiebarnehage i Gamvik opprettes fra Til sammen 120% stilling som assistent ved ved kommunal familiebarnehage på Skjånes opprettes fra Forslaget fra AP ble satt opp mot formannskapets innstilling. Side 19 av 31

20 Aps forslag ble enstemmig vedtatt. for øvrig som formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2008 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2008 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2008 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Økonomiplan for perioden legges fram som egen sak i møtet 6. Det vedtas å ta opp lån til følgende prosjekter. * Vann/avløp sluttføring Gamvik kr ,- * Ambulansegarasje kr ,- 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.000,- - Inntekt over 4G 2.300,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.250,- ¾ plass: 1.550,- Kulturskole barn pr halvår 4. Aktivitet 500,- 5. Aktivitet 250,- 6. Aktivitet 150,- Side 20 av 31

21 3. Søsken 250,- 4. Søsken 150,- Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.000,- Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) 350,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,- 11,- 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,- 11,- 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 11,50 11,50 0 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 11,50 11,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg ,7% Leie av vannmåler: Alle priser i tabellen er uten mva. Det legges ikke inn noen økninger i satsene i forhold til de reviderte satsene som ble vedtatt av KST unntatt for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 700,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.000,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 700,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.000,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 200,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.000,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.000,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 150,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 700,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.500,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.000,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.500,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Side 21 av 31

22 Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Alle leiesatsene er endret fra Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til bil 2.000,- pr år - Plass til båt 2.000,- pr år - Plass til scooter 1500,- pr år - Plass til sluffe/slede 1500,- pr år - Annen lagring Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 150,- - Pr uke 500,- - Pr sesong 2.500,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 100,- pr time - 2 hall-deler 100,- pr time - Hele hallen 150,- pr time - Treningsrom 100,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 600,- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 200,- pr dag - Basseng, private leiere 250,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 100,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.500,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.000,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.000,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 100,- - Restaurant og kjøkken til møter 250,- - Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.000,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.000,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.000,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal og kjøkken(til fest) 500,- - Storsal og kjøkken (til stevner m/fest) 1.000,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 500,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 100,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.000,- Side 22 av 31

23 Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 500,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 500,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 500,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 100,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 500, - Møter 250,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.000,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Nervei flerbrukshus - Inntektsbringende arrangementer 500,- - Møter 250,- - Festarrangementer 1 dag 500,- - Overnatting 100,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Satsene for 2007 økte med 5% for de fleste kategorier. For 2008 legges det inn en økning. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner - Ansatte, middag 100,- frokost/kvelds 50,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 65,- frokost/kvelds 30,- - Andre, middag 120,- frokost/kvelds 70,- - Tillegg for emballert mat 5,- pr porsjon Korttidsopphold på institusjoner - Pr dag eller pr natt 100,- - Pr døgn 150,- Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr ,- kr 20,- pr time, maks kr 70,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G, kr kr 30,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G, kr kr 50,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr kr 70,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Side 23 av 31

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 06.12.2007 Tid: Kl 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Marius

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 01.12.05 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: 24. november

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 08.12.2008 Tid: 14.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, varaordf. Siv A. Steel, Kai Brox, Inger Roren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/08 08/00976 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/08 08/00976 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 08.12.2008 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter møte går vi til hotellet og avslutter året med en juletallerken (ca kl. 14.00) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Etter møte går vi til hotellet og avslutter året med en juletallerken (ca kl. 14.00) SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 16.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 14.12.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Morten Karlsen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 06.12.2011 Tid: 08:30-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elna Nilsen og Camilla Nilsen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elna Nilsen og Camilla Nilsen. Sak 59/10 Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Oddbjørg Vatndal Arnulf Olaf Pettersen. Nina Marie Eilertsen Vidar Olav Hansen. Elna Helen Nilsen Siv Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Oddbjørg Vatndal Arnulf Olaf Pettersen. Nina Marie Eilertsen Vidar Olav Hansen. Elna Helen Nilsen Siv Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal Varaordfører Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox Gamvik kommune Møtested: MS Ingøy Møtedato: 31.10.2008 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Tilstede: Ordfører Marius Nilsen, varaordfører Siv Steel Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.12.05 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding gebyr 263 276 Torgavgift pr.dag 173 182 Torgavgift pr uke 579 608 Torgavgift pr sesong 2 894 3 039 Kopiering pr stk A4 sort 6 6 Kopiering

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift pr sesong 2 756 2 894 Kopiering pr stk A4 sort 5 6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.10.2006 Tid: Kl 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Roy Pettersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.06.2007 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 22.06.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst og Omsorgsutvalget. Anne Merethe Johansen. Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst og Omsorgsutvalget. Anne Merethe Johansen. Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Frivillighetssentralen Møtedato: 02.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Oppvekst og Omsorgsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 10.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Frank

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Per Carstens,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Monika Olsen Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer