Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi?"

Transkript

1 Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? v/ Rådgiver Hallvard Lerøy jr. Det handler om å forvalte ressursene på en måte som gir økt verdiskapning. ette krever markedstenkning kulturendring og positiv holdning til FOU

2 Fra 1950 har jeg fulgt utviklingen i norsk fiskerinæring som aktiv næringsutøver og gjennom en rekke verv i utvalg og organisasjoner som har arbeidet for utvikling av næringen. Gjennom styreverv i vårt eget konsern og i FOU institusjoner som Ilab, Fondet for Landbrukets Næringsmiddelforskning, Norsk Sjømatsenter og Fiskeriforum Vest og i dagens sammenheng spesielt gjennom styreverv i Sats på torsk har jeg fortsatt gleden av å følge utviklingen tett.

3 Utfordring Utfordring: Villfisksiden har relativt sett hatt en synkende verdiskapning de siste tiår. Det har i perioden vært en sterk teknologisk, kunnskapsmessig og markedsmessig utvikling. Dette burde og kunne gitt en kontinuerlig verdivekst. Årsaken til manglende utvikling ligger i hode på næringsutøverne og på byråkratiet og politikerne som styrer rammebetingelsene for villfisknæringen. De fleste er mer opptatt av fordeling og forvaltning av rettigheter enn å skape og utnytte muligheter.

4 Utgangspunktet for foredraget Kompetansenivået hos næringsutøverne og det brede støtteapparatet til norsk fiskerinæring er meget høyt. Oppdrettsnæringen fra prøving og feiling til moderne næringsmiddelindustri. Villfisknæringen på stedet hvil. Hva kan villfisknæringen lære av oppdrettsnæringen?

5 Fra pionerenes prøving og feiling til moderne næringsmiddelindustri. Norsk oppdrettsnæring har hatt stor nytte av den store erfaring på mange områder av den tradisjonelle villfisknæringen. Oppdrettsnæringen parret erfaringen med kunnskap fra landbruket. I tillegg har næringen skapt nye dynamiske organisasjoner og arenaer for formidling av pionerenes og deres etterkommeres erfaring. De samme arenaene har vært benyttet til et tett samspill og påvirkning av forskningsmiljøene og myndighetene. I pionertiden var de viktigste organisasjonene: Selskapet for Norges Vel, Eksportutvalget for Ferskfisk (EFF), Norges Ferskfiskomsetnings Landsforening (NFOL), Norske Fiskeoppdretteres forening (NFF) og Fiskeoppretternes Salgslag (FOS).

6 Avviklingen av FOS FOS var i en periode nyttig bla annet for å få kontroll og disiplin i forhold til stadig nye myndighets- og markedskrav. FOS ble avviklet da salgslaget skapte langt mer ulempe enn nytte p.g.a. manglende markedsforståelse og overdreven tro på egen monopol makt.

7 Kulturforskjell En av de største kultur forskjellene mellom villfisknæringen og opprettsnæringen ligger i markedsforståelsen og markedspleien. Fiskerne fokuserer på hvorledes de kan høste sin kvote fra havet raskest og billigst. De eier fisken fra noen få timer til 8-10 dager. Når den er brakt på land er det neste leddets oppgave å få lønnsomhet ut av produktet. Oppdretterne bruker flere år på å utvikle en salgbar fisk. Produktet har en høy selvkost.

8 Samspillet mellom oppdrettere og eksportører for å utvikle markedet Både oppretterne og eksportørene var bevisste på at kun ved forutsigbare og kontinuerlige leveranser av topp kvalitet ville en være i stand til å bygge opp et godt betalende marked i takt med produksjonen. Det tette samarbeidet mellom oppretterne og eksportørene for kvalitetsforbedringer og markedsføring førte til at en helt fram til 1987 klarte å ekspandere markedene i takt med produksjonsveksten. FOS monopolistiske fastsettelse av minste priser og FOS sin avtagsgaranti ble en stor ulykke for oppdrettsnæringen. Da monopolet ble avviklet i 1991 måtte oppdretterne igjen ta ansvar for at de hadde et lønnsomt marked for produksjonen. I løpet av kort tid ble det igjen balanse mellom tilbud og etterspørsel på et lønnsomt nivå.

9 Verdiskapning gjennom levende lagring og foring Den beste, billigste og mest energisparende måte å lagre fisken på er levende i sjøen. Kvaliteten på villfisken vi høster fra havet varierer radikalt etter årstid, åteforhold og fiskens alder. Variasjonen går på: størrelse, smak, konsistens og næringsinnhold som % fett proteiner, etc.. Ved å høste villfisk fra naturen på en slik måte at vi kan oppevare den levende kan vi selv endre på alle disse forhold. I tillegg kan vi styre leveransene til bearbeidelsesindustrien eller konsumentene i takt med behov og etterspørsel. Dette gir mulighet for en kontinuerlig verdiøkning også for norsk villfisknæring.

10 Oppdrettsloven - Deltakerloven Da oppdrettsloven kom tidlig på 1970 tallet fikk oppdretterne sikret sine opparbeidete rettigheter. Loven ga i tillegg klare spilleregler for nye som ville inn i næringen. Etter FOS konkursen i 1991 ble omsetningen av rettigheter liberalisert. Det førte til en sterk rasjonalisering av næringen. Produksjonskostnadene ble radikalt redusert. Det bør innføres tilsvarende system for fiskerne. Fiskernes opparbeidede rettigheter i form av kvoter må stadfestes på en langt enklere og klarere måte enn i dag. Fiskerne må få rett til å høste disse kvotene når og med de redskaper de finner mest lønnsomme. Selvfølgelig innenfor rammene for fastsatt ressursforvaltning. (Det bør legges strenge begrensinger for trålfiske. Trålfiske skader bunnforhold og fauna. Trål skader også kvaliteten på fisken). Dagens forvaltning er så byråkratisk og detaljert at det trolig overgår alt de har gått fra i de gamle sovjetstatene.

11 Konklusjoner (1) Norge er et høykostland. Norsk fiskerinæring vil fortsatt møte: Høyere lønninger - høyere energipriser - strengere krav til miljøforvaltning - truet markedsadgang. Næringen kan og skal kontinuerlig bli mer lønnsom. Dette krever endringer i hodet på alle dem som fremdeles bevisst eller ubevisst hindrer næringen i å utvikle mulighetene, den brede kompetanse og det unike naturgitte grunnlag næringen har. På landjorden har vi i mange tusen år kultivert både landskapene og dyrene. I sjøen er vi godt i gang med å kultivere noen få arter. Vi bør satse på

12 Konklusjoner (2) Når det gjelder ressursene lar vi stort sett naturen gå sin gang, og høster av overskuddet. Vi beskatter hardt gytefisken som skal sørge for reproduksjon. Vi forbyr fangst av småfisk, selv når det er overflod. Småfisken som framfôres kan gi radikal verdiøkning, med salg hele året til gode priser. Vi kan holde bestanden av predatorer i sjakk, men likevel ta vare på mangfoldet. Vi kan- hvis vi vil!! Takk for meg!

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Krisetider for saltfisk?

Krisetider for saltfisk? f i s k e r i - o g h a v b r u k s n æ r i n g e n s l a n d s f o r e n i n g - hele næringens forskningsfond Krisetider for saltfisk? Finanskrisen skaper trøbbel for torsken sannhet eller hvilepute?

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima.

Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima. Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima.no Internett: www.nofima.no ARBEIDSNOTAT Dette arbeidsnotatet inneholder

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Rapport 39/2011 Utgitt november 2011 Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter Oddrun Bjørklund og Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for

Detaljer

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Utgitt August 2011 Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål NFT 4/1997 Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål av konsernsjef Åge Korsvold, Storebrand Åge Korsvold Det er økt interesse for forbrukerpolitikk mot finansielle tjenester både i media, hos myndigheter

Detaljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Knut N. Kjær 1 Ved inngangen til året 1998 var Norges Bank uten egen erfaring i aksjeforvaltning. Ved utgangen av året forvaltet Norges Bank

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 S1 S1 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 Innledning (med oppsummering av daglig leder) Hovedtall antall biler og omsetning pr gruppe osv. Administrasjonens beretning o Oppsummering av året o Vår organisasjon

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1)

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

18. Bevaring av faste kulturminner

18. Bevaring av faste kulturminner 18. Bevaring av faste kulturminner Tryggve Fett Gamle Bergen Museum tryggve.fett@gamlebergen.museum.no Den eneste kunnskap vi som enkeltpersoner eller som samfunn har om fremtiden, er den erfaring vi har

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer CREATE Miniscenarier HAVBRUK 2020 Miniscenarier for aktører og faktorer Tekster produsert i gruppearbeid ved Forskningsrådets Foresightsamling for Havbruk på Gardermoen 21. og 22. januar 2004. Trykkfeil

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070 St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer