PLAYSAFE HOLDING AS. Andre kvartal svakere enn antatt. Kvartalsrapport for perioden 1. april juni Oppsummering av Q2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAYSAFE HOLDING AS. Andre kvartal svakere enn antatt. Kvartalsrapport for perioden 1. april - 30. juni 2010. Oppsummering av Q2."

Transkript

1 Kvartalsrapport for perioden 1. april juni 2010 PLAYSAFE HOLDING AS Andre kvartal svakere enn antatt ALLE BELØP ER OPPGITT I AMERIKANSKE DOLLAR (USD), OG GJELDER FOR Q2 2010, MED MINDRE NOE ANNET ER SPESIFISERT. ALLE TALL I PARANTES GJELDER FOR SAMME PERIODE I FJOR. ALLE REGNSKAPSTALL ER UREVIDERT PR. D.D. GRUPPEN ELLER SELSKAPET REFERERER TIL HELEIDE DATTERSELSKAPER ELLER KONTRAKTSFESTEDE 3.PARTER SOM YTER TJENESTER TIL DATTERSELSKAPER. Oppsummering av Q2 Andre kvartal ble svakt i forhold til det veksten i omsetningen skulle tilsi. Dette skyldes i hovedsak økning i COGS. Det skjer på tross av kostnadskuttene som selskapet har gjennomført de siste to årene, hvor de generelle driftskostnadene har blitt redusert fra ca. USD 6,2m i 2008 til (estimert) USD 2,0m (annualisert) i Nøkkeltall for Q2 Omsetningen opp 69% til USD 2,30m (USD 1,36m) Negativt resultat med USD -90,000 (USD -957,000). Action Poker Network fortsetter å vokse i Q2 og likviditeten på nettverket bedres uke for uke. 97% årlige vekst i antallet ring game spillere ( fra september 2009 til september 2010) COGS opp 47% til USD 1,80m (USD 1,22). Bransjen generelt Veksttakten i verdens pokermarked har sunket de siste kvartalene, og det forventes nå en estimert årlig vekst på 1%, ned fra 9% ved slutten av forrige kvartal. Det spekuleres i om de tegnene markedet observerer i.f.t. lavere vekst i online poker vil føre til økt M&A aktivitet. Det er også i ferd med å bli en trend at flere land i Europa vurderer å følge Frankrike og Italia som på en vellykket måte har regulert online poker nasjonalt, noe som igjen genererer store inntekter til statskassen. Viktige hendelser etter Q2 Åpningen av selskapets første Action Poker Club i Costa Rica, en dedikert spillehall med ulike typer spille- og pokermaskiner, ble forsinket med 1 ½ måned. Åpningen skjedde i juli. Funworld AG fra Østerrike, en av selskapets viktigste kunder, gikk konkurs i slutten av juli. Selskapet har iverksatt omfattende tiltak for å redusere de negative følgene, økonomisk og forretningsmessig, som følge av denne konkursen. Dette arbeidet har også forsinket avleggelse av Q2-rapporten. Datterselskapet ECOM Enterprise NV har signert ny samarbeidsavtale med en dedikert salgsorganisasjon som skal ta over ansvaret for det som tidligere lå under Funworld AG. Ledelsens oppsummering: Selskapets satsning på online baserte spilleterminaler fortsetter å gi vekst for selskapet. Fokuset resten av året blir på å få kontroll på veksten i COGS samt å vokse den landbaserte salgsvirksomheten. Veksten i nettverket gjennom satsningen på terminaler vil gi spill-over effekter på onlinevirksomheten. Satsningen i Latin-Amerika har imidlertid gitt skuffende resultater så langt, og påført oss betydelige kostnader. Forretningskulturen er meget utfordrende og vi vurderer fortløpende våre strategiske alternativer, sier administrerende direktør Atle Bie Johansen. PLAYSAFE HOLDING AS INTERIM REPORT

2 Sesongmessig vanskelig kvartal Det er sammenligbart med tidligere år at omsetningen faller fra første til andre kvartal, men Q2/10 har likevel vært et vanskeligere kvartal enn forventet. Dette skyldes bl.a. utfordringer knyttet til spillehall-prosjektet i Costa Rica og utplassering av egne terminaler, noe som kommer i tillegg til generelle sesongmessige variasjoner. Inntekter Omsetningen er opp 69% sammenlignet med Q2/09 som forklares med økningen i omsetning fra terminaler og den positive virkningen denne økningen har hatt på nettverket generelt (spill-over effekter). Sammenlignet med Q1/10 er omsetningen ned 10% som skyldes sesongmessige variasjoner. Denne reduksjonen er vesentlig lavere enn samme periode i 2009, da omsetningen sank 29%. Operasjonelle kostnader COGS steg med 5,8% til tross for reduksjonen i omsetning. Økningen skyldes flere faktorer og det er følgelig et et hovedfokus fremover å få redusert COGS. Selskapets produkter Selskapene i Playsafe gruppen jobber i hovedsak i to segmenter i spillebransjen; nettbaserte- og landbaserte spill Fra å være en ren tilbyder av onlinebaserte poker- og kasinospill, har selskapet gjennom en systematisk satsning de siste månedene der man har utviklet, testet og lansert flere produkter, hvis hovedformål er å bygge bro mellom moderne internettbaserte spill og mer tradisjonelle landbaserte spillkanaler (kasino m.m). Denne produktserien er lansert under navnet Action Poker Marketing Toolbox, eller Action MTB. I denne verktøykassen av produkter og løsninger finner man bl.a. våre internettbaserte spilleterminaler for dedikerte kasino og andre spillemiljøer. I tillegg finnes en rekke andre produkter som er utviklet med tanke på rekruttering og konvertering av spillere fra landbaserte miljøer. Formålet med Action MTB er å skape verdi for våre landbaserte partnere og derigjennom for selskapet. Selskapet har gjennom etablering av sine egne spilleterminaler for online poker, ActionStations, samt utarbeidelsen spillehallprosjektet Action Poker Club, etablert en relativt unik produktportofølje som har gitt solid inntektsøkning siste 12 måneder. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket intensitet. Oppdatering av spillplattformen Selskapet har i løpet av de siste 8 måneder arbeidet med oppgradering av brukergrensesnittet som våre online kunder benytter. Dette har vært en omfattende og nødvendig modernisering av vår spillplattform. Den nye plattformen benytter samme grunnteknologi og programeringsspråk som den nåværende. Man har valgt å beholde C++ som programeringsspråk hvilket medfører at systemet kan kjøre på de fleste operativsystemer uten behov for 3.parts software som Flash eller Java. Den nye klienten vil kunne kjøre på Mac, Linux og Microsoft, og det er en betydelig oppgradering fra dagens plattform som kun fungerer på Microsofts operativsystem. Det er planlagt at det nye grensesnittet vil bli lansert til markedet i Q1/11. Det vil deretter foregå en trinnvis installasjon til hele nettverket over de påfølgende månedene. Dette for å sikre at oppgraderingen blir godt mottatt og at våre spillere føler at de deltar i oppgraderingen, noe som er viktig i nettverkssammenheng. Listen over nye funksjoner vil bli lagt ut på selskapets hjemmesider før lansering. PLAYSAFE HOLDING AS INTERIM REPORT

3 Kunder Action Poker Network har registrerte kunder fra hele verden. Det Kanadiske markedet fremstår fremdeles som vårt viktigste marked, både målt i antall kunder og omsetning, men det Europiske markedet har fått større betydning for selskapet den senere tiden. Markedsbudsjettet i Q2 har, som i Q1, primært blitt brukt til å skape spennende aktiviteter for eksisterende spillere på nettverket. Selskapets fokus for å rekruttere nye spillere via terminaler og agenter (gjennom salg av spilleterminaler og MTB løsningen), medfører at avhengigheten av enkeltmarkeder gradvis reduseres. Våre merkevarer Våre viktigste merkevarer er ActionPoker.com (worldwide), Paynorake.com (Europa) og Tigergaming.com (Canada). Alle våre produkter tilbys på vår egen programvare, d.v.s. at vi ikke betaler lisens eller annen godtgjørelse til 3. part for drift eller bruk av plattformene. Generelle forhold Organisering Selskapets virksomhet drives av ECOM Enterprise NV fra Curacao på De Nederlandske Antiller. All teknisk utvikling samt enkelte tjenester er outsourcet til 3. part. I Q1 gjennomført man en endring i ansvarsfordelingen og oppgavesammensetningen blant våre outsourcingpartnere. APG Enterprise SA i Costa Rica ble gitt ansvar som et rent salgs- og serviceselskap for selskapets produkter i det Latin og sør-amerikanske markedet. Dette har ikke fungert tilfredstillende, og ytterligere endringer vil iverksettes i løpet av året. Personell Ved utgangen av Q1 var totalt 57 personer ansatte eller engasjert som tjenesteleverandører til selskapet. Antallet er uendret i Q2. Majoriteten av disse arbeider hos 3.-parts outsourcing-partnere. Lisens Gruppen har lisens til å drive sin virksomhet fra Kahnawake Gaming Commission i Canada, og fra Curacao, Nederlandske Antiller. Styret vurderer fortløpende å konsolidere virksomheten ytterligere og herunder søke lisens i et europeisk land, bl.a. for å kunne utvide sin landbaserte virksomhet i Europa, der flere land nå vurderer egne lisensieringsordninger. Investeringer Gruppen fortsatte å investere i utvikling av vår nye MTB plattform, herunder programvare for internettbaserte spilleterminaler. For Q2/10 har selskapet aktivert USD 0,16m i utviklingskostander knyttet til forskning og utvikling. Eierskap De 20 største aksjonærene eier 81,07% av seslskapet, opp fra 78,55% i Q1/10. De 20 største aksjonærene er: PLAYSAFE HOLDING AS INTERIM REPORT

4 Notering Selskapets aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC A-liste. I følge Norges Fondsmeglerforbund har det vært omsatt aksjer i første kvartal. Høyeste registrerte kurs i Q2 var 95 øre pr aksje, og laveste kurs var 50 øre. Forventninger Tradisjonelt er 3. kvartal på linje med 2.kvartal. Dette skyldes i hovedsak naturlige sesongvariasjoner, ferieavvikling i store deler av den vestlige verden og muligens i år kan noe tilskrives forstyrrelser i betjeningen av sluttkundene i Europa i forbindelse med Funworld-konkursen. Styret mener at satsningen på landbaserte spillterminaler og vår nye strategi for rekruttering av spiullere er en riktig og viktig satsning for selskapet. Hovedrisikoen er på kort sikt knyttet til åpningen av vår første egne ActionPokerClub og salgsleddet i Europa. Sandefjord, 1. november 2010 Hendelser etter regnskapsdato Av vesentlige hendelser etter regnskapsdato må det nevnes at selskapets hovedsamarbeidspartner i Europa, Funworld AG i Østerrike, har gått konkurs. Dette har påvirket kontantstrømmen fra denne virksomheten i Q3, samt at august var en noe stillere måned enn juni/juli p.g.a. ferietid i Kanada/Europa. Selskapet her etter Funworld konkursen inngått avtale med et nytt salgsselskap som skal overta salgsansvaret i Europa. Dette selskapet har overtatt de beste selgerne fra Funworld-systemet. Det er en fordel for Playsafe gruppen at dette selskapet beholder de personene fra Funworld-systemet som har kunnskap og erfaring fra salg av pokerterminaler. John Afseth Styreleder Christian Petersen Styremedlem Atle Bie Johansen Styremedlem og administrerende direktør Selskapsinformasjon Playsafe Holding AS Postboks Sandefjord Norway Registreringsnummer: NO Kontaktpersoner: Atle Bie-Johansen, Tel: (+47) Fax: (+47) PLAYSAFE HOLDING AS INTERIM REPORT

5 PLAYSAFE HOLDING GROUP Q2 Q1 Q2 YE CONS CONS CONS CONS PROFIT AND LOSS Gross revenue Cost of sales GROSS PROFIT Personnel expenses Marketing expenses External expenses 0 Other operating expenses TOTAL OPERATING EXPENSES Result on investments EBITDA (38 976) ( ) ( ) Depreciation EBIT ( ) ( ) ( ) Net financial income (15 916) Extraordinary items (66 852) EARNINGS BEFORE TAX (90 609) ( ) ( ) TAX EARNINGS (90 609) ( ) ( ) PLAYSAFE HOLDING AS INTERIM REPORT

6 PLAYSAFE HOLDING GROUP Q2 Q1 Q2 YE CONS CONS CONS CONS CONSOLIDATED BALANCE SHEET NON-CURRENT ASSETS CURRENT ASSETS TOTAL ASSETS SHAREHOLDERS' EQUITY LONG TERM LIABILITIES SHORT TERM LIABILITIES OTHER CURRENT LIABILITIES TOTAL EQUITY AND LIABILITIES DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER UTSAGN SOM, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORESKRIVER UTFALLET AV FREMTIDIGE HENDELSER ( FORVENTNINGER ). SLIKE UTSAGN KAN INNEHOLDE ORD SOM ANTA, FORVENTE, TRO, PROJISERE, ELLER TILSVARENDE UTTRYKK MED SAMME BETYDNING. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT ALLE FORVENTNINGER INNBEFATTER USIKKERHET DA DE RELATERER SEG TIL USIKRE UTFALL AV FREMTIDIGE BEGIVENHETER. FORVENTNINGER OM UTFALL AV FREMTIDIGE BEGIVENHETER KAN VISE SEG OFTE Å VARIERE MYE FRA DET FAKTISKE UTFALLET AV EN HENDELSE. ALLE UTSAGN SOM TILKJENNEGIS I DETTE DOKUMENTET, MED UNNTAK AV UTSAGN OM HISTORISKE FAKTA, MÅ BETRAKTES SOM USIKRE, OG MAN MÅ AKSEPTERE AT DE BYGGER PÅ ULIKE FORUTSETNINGER OM BL.A. SELSKAPETS SITUASJON, IDAG OG I FREMTIDEN, OM SELSKAPETS NÅVÆRENDE OG FREMTIDIGE STRATEGISKE VALG, OG KONKURRANSESITUASJONEN IMARKEDET SOM SELSKAPET OPERERER. ALLE UTSAGN SOM TILKJENNEGIS I DETTE DOKUMENTET BYGGER PÅ LEDELSEN OPPFATNING OG FORVENTNINGER PÅ DET TIDSPUNKTET DETTE DOKUMENTET BLE PUBLISERT. UTFALLET AV SAMMENLIGNBARE HISTORISKE BEGIVENHETER KAN IKKE BRUKES SOM EN INDIKATOR PÅ ET FREMTIDIG UTFALL AV EN HENDELSE ELLER BEGIVENHET. PLAYSAFE HOLDING AS INTERIM REPORT

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2014

byggma asa Årsrapport 2014 byggma asa Årsrapport 2014 Innhold Byggma ASA ledelse 3 Finansielle hovedtall / Financial key figures 4 Årsberetning 6 Resultatregnskap konsern 10 Balanse konsern 11 Kontantstrømoppstilling konsern 12

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2008

byggma asa Årsrapport 2008 byggma asa Årsrapport 2008 Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Byggma ASA ledelse 5 Presentasjon av datterselskaper 7 Eiendommer 8 Finansielle hovedtall / Financial key figures 10 Styrets årsberetning 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Helping the world recycle TOMRA ÅRSRAPPORT 05

Helping the world recycle TOMRA ÅRSRAPPORT 05 Helping the world recycle TOMRA ÅRSRAPPORT 05 Innhold 03 Kort om 2005 04 Organisasjonsstruktur 05 Nøkkeltall 06 Brev til aksjonærene 08 Oversikt over forretningsområdene 10 RVM technology 12 Collection

Detaljer

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 235 360 1 236 835 1 199 951 Driftsresultat (10 316) 9 067 44 240 Resultat før skatt (14 671) 5 567 40 092 Årets resultat

Detaljer

Sterk plattform for videre vekst!

Sterk plattform for videre vekst! Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer