S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR KON-AHER/2:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2:"

Transkript

1 RO S O M M E R N E S ADVOKATFIRMA DA RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald A m undsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 O slo, N orw ay T lf. (+47) Faks (+47) E-m ail: m a ro so m.n o w w w.ro s o m.n o Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR KON-AHER/2: THULE DRILLING AS, DETS KONKURSBO D riftskonto K lientko n to Org.NO MVA

2 Innhold 1 ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER KONKURSEN BOBESTYRELSEN Bostyrer Borevisor Kreditorutvalg NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR Stiftelsesdato og registreringsdato Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjonærer Styreleder, styremedlemmer og daglig leder Revisor Regnskapsfører Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper SELSKAPETS VIRKSOMHET Generelt Verftet - QGM Konflikt med Norsk Tillitsmann/obligasjonseiere Nærmere om enkelte konkrete forhold Nærmere om forholdet til Ron LeKarz/Strategic Alliances Corporation Nærmere om utbetalingen på USD 6 mill Salg til Royal Oyster General Trading LLC ( Royal Oyster ) Regnskap og regnskapsførsel Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Insolvenstidspunktet Årsaker til konkursen Revisor/Finanstilsynet BOETS STILLING Eiendeler som inngår i konkursbeslaget Generelt Datterselskaper registrert på Kypros Fordringer mot datterselskapene Refusjon merverdiavgift Utestående fordringer Driftstilbehør/utstyr til riggene Erstatningskrav Erstatningskrav mot personer i ledelsen av Thule Drilling Påstått krav mot Norsk Tillitsmann og/eller obligasjonseiere Krav mot Thule Drillings advokater Mulig krav mot QGM LLC Andre eiendeler...27 Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 2 av 41

3 7.2 Forliksavtalen mellom Norsk Tillitsmann og boet Omstøtelige disposisjoner Generelt Hans Eirik Olav InterRig I AS Anders Ivar Olsen/Brutel A S Virksomhet etter konkursåpning Salg Selskapets gjeld Særlig om tvister Tvister før konkursåpning Thule Drilling Staten v/skatt Ø st Thule Drilling Terra Securities ASA, dets konkursbo Norsk Tillitsmann Chekovo Limited (sak 929/2009) Royal Oyster Thule Drilling (sak 3747/2010, Sharjah Federal First Instance Court) QGM LLC Thule Drilling (sak 1574/2007 Sharjah Federal First Instance Court også sak 2187/2007 og 398/2012) Oyster Cargo and Shipping Thule Drilling og Chekovo Limited (sak 3308/2011) RISC Management Limited Thule Drilling (sak i London) Thule Drilling Advokatfirmaet Wiersholm, advokatfirmaet Clyde & Co LLP, Zurich Insurance Ireland limited og AIG Europe Andre saker Tvister etter konkursåpning Thule Drilling AS, dets konkursbo Anders-Ivar Olsen, Hans Eirik Olav og Peter Andreas Klaveness Gjessing Thule Drilling AS, dets konkursbo Anders-Ivar Olsen Thule Drilling AS, dets konkursbo mot Olsen/Brutel Juno Finans AS/ Hans Eirik Olav Royal Oyster General Trading (ROG) Thule Drilling AS, dets konkursbo, Chekovo Limited og Norsk Tillitsmann ASA (sak 3075/2012 i Sharjah) Thule Drilling AS, dets konkursbo Zakaria Abdul Aleem Påløpte og pådratte omkostninger KREDITORENES DEKNINGSMULIGHETER Dekningsmuligheter Fordringsprøvelse Ytterligere underretning til kreditorene MULIGE STRAFFBARE OG KARANTENEBETINGENDE FORHOLD M.V Straffbare handlinger...feil! Bokmerke er ikke definert. 9.2 Karantenebetingende forhold...feil! Bokmerke er ikke definert. 10 UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN Den foretatte bobehandling Den videre bobehandling Informasjon til boet...41 Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 3 av 41

4 INNLEDENDE BEMERKNINGER Bostyret har tidligere utarbeidet to innberetninger for konkursboet til Thule Drilling AS. De aktuelle innberetninger er datert henholdsvis 13. oktober 2010 og 14. oktober Videre har den oppnevnte borevisor, statsautorisert revisor Per Ødegaard, utarbeidet en innberetning. Denne beretningen er datert 2. mai De tre ovennevnte innberetninger er blant annet sendt i kopi til de kreditorer som har inngitt fordringsanmeldelse. Innberetningene er tilgjengelig på (både på norsk og engelsk). Vi kommer i denne innberetning til å gjenta de mest sentrale opplysninger som ble gitt i bostyrets tidligere redegjørelser, hvoretter det ikke skal være nødvendig å lese redegjørelsene fra bostyret i sammenheng for å få oversikt over boet. Det har tidligere blitt opplyst at bostyret i stor grad har måttet basere seg på muntlig informasjon i forbindelse med utarbeidelsen av beretningen og at en rekke opplysninger ikke var kontrollert. Dette skyldes flere forhold, herunder at bostyret i noen grad ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra involverte parter. I noen grad har vi også fått motstridende informasjon. Avslutningsvis i dette innledende punkt vil vi for god ordens skyld nevne at kreditorutvalgets medlem, Ragnar Sjoner, ikke har deltatt i de vurderinger som er gjort og de beslutninger som er truffet i de tilfellene boet til Thule Drilling AS kan ha motstridende interesser med Norsk Tillitsmann ASA der Sjoner er administrerende direktør. 1 ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning sendes til Asker og Bærum tingrett, samt i kopi blant annet til - de kreditorer som har innsendt fordring - selskapets ledelse, herunder de som hadde verv for selskapet i løpet av de siste to år forut for konkursåpning - selskapets administrasjon på tidspunktet for konkursåpning - Økokrim, jf. pkt. 9 nedenfor - Skatt Øst Innberetningen vil bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret og vil også bli gjort tilgjengelig for kreditorene (på norsk og engelsk) på Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 4 av 41

5 2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 2.1 Navn Debitor er Thule Drilling AS. Debitor blir heretter benevnt Selskapet eller Thule Drilling. 2.2 Forretningssted Selskapets siste registrerte forretningsadresse var Vakåsvn. 9, 1395 Hvalstad. 2.3 Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål ved stiftelsen investeringsvirksomhet og annen tilknyttet virksomhet. Den 11. januar 2007 ble Selskapets formål endret til å kontrahere, eie, drive og leie ut rigger, samt alt som står i forbindelse med dette. 2.5 Konsern Ved konkursåpning hadde Thule Drilling fem heleide datterselskaper. Tre av datterselskapene, Chekovo Limited, Voldar Investments Limited og Favignat Holdings Limited (alle registrert på Kypros) hadde hver sin jack-up rigg under bygging i De Forente Arabiske Emirater ( UAE ). Byggingen skjedde ved et verft i Sharjah. Thule Drilling hadde ytterligere ett datterselskap registrert på Kypros, Keetab Limited. Dette selskap var eier av en havarert rigg, Thule Phoenix. I vår første innberetning ble det opplyst at det var åpnet konkurs i Keetab Limited i august Ytterligere undersøkelser har vist at dette ikke var riktig. Det ble planlagt å få tatt selskapet under konkursbehandling, men dette ble i praksis ikke fulgt opp. Thule Drilling var også eier av aksjene i selskapet Jawi Holdings Ltd, registrert på Kypros. Det ble innledningsvis under bobehandlingen opplyst at det ikke var noen aktivitet i selskapet og at aksjene ikke hadde verdi. Under den videre bobehandling er det ikke avdekket opplysninger som har gitt grunn til å trekke dette i tvil. 2.6 Eierandeler i andre virksomheter/selskaper Thule Drilling hadde ved konkursåpning ut over de ovennevnte datterselskapene ikke eierandeler i andre selskaper/virksomheter. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 5 av 41

6 3 KONKURSEN Rettsgrunnlag: Konkursrekvirent: Gjeldsgrunnlag: Fristdag iht. dekningslovens 1-2: Frist for fordringsanmeldelse: Første skiftesamling: Asker og Bærum tingretts kjennelse av 16. september Norsk Tillitsmann ASA ( Norsk Tillitsmann ). Manglende betaling av forfalte lån som ved konkursåpning totalt var på vel USD 300 mill. 30. april oktober Fristen er ikke preklusiv. Også senere innkomne krav har blitt registrert som fordring i boet. Ble avholdt torsdag 14. oktober 2010 i Asker og Bærum tingrett. Det vil ventelig ikke bli avholdt ytterligere skiftesamlinger. Bakgrunnen for at fristdagen er helt tilbake til 30. april 2010, er det forhold at konkursbegjæringen Norsk Tillitsmann fremmet, innkom til Asker og Bærum tingrett nevnte dato, jf. dekningsloven 1-2 første ledd. Begjæringen ble bestridt av Thule Drilling, hvoretter det gikk noen måneder før rettskraftig kjennelse om konkursåpning forelå. Dette er nærmere omtalt i bostyrets første innberetning. 4 BOBESTYRELSEN 4.1 Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Ståle Sommernes Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo Oppnevnelsen er senere endret til: Advokat Erik Sandtrø Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika 0125 Oslo Telefon: Telefaks: Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 6 av 41

7 4.2 Borevisor Statsaut. revisor Per Ødegaard ble på skiftesamlingen den 14. oktober 2010 oppnevnt som borevisor. Som nevnt innledningsvis har borevisor avgitt innberetning datert 2. mai Det vil ventelig ikke bli utarbeidet ytterligere beretninger fra borevisors side. 4.3 Kreditorutvalg Administrerende direktør Ragnar Sjoner i Norsk Tillitsmann ble oppnevnt som kreditorutvalg samme dag som konkurs ble åpnet. 5 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato Thule Drilling ble stiftet den 7. februar 2005 og registrert i Foretaksregisteret den 10. februar Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjekapital var ved stiftelsen NOK ,-. Aksjekapitalen ble senere utvidet flere ganger. Det er redegjort nærmere for dette i den første innberetningen. Vi begrenser oss derfor her til å opplyse at Selskapet, fra stiftelsen og frem til konkursåpning, ble tilført til sammen NOK ,- i forbindelse med kapitalutvidelsene. 5.3 Selskapets aksjonærer Thule Drilling var notert på OTC-listen. Ved konkursåpning var største aksjonær NorInvest Ltd ( Norinvest ). (org. nr ) med 44,99 % av aksjene. Det nevnes i denne forbindelse at NorInvest ble tatt under konkursbehandling den 30. august 2010 med advokat Thomas Brandi i Advokatfirmaet Selmer som bostyrer. Eier av Norinvest var selskapet Brutel AS (org.nr ). Styremedlem og administrerende direktør i Thule Drilling ved konkursåpning, Anders-Ivar Olsen, er hovedaksjonær i Brutel AS. Når det gjelder konkursboet til Norinvest viser vi til de innberetninger bostyret for nevnte bo har utarbeidet. Pr. i dag foreligger innberetning datert 21. september 2010, årsredegjørelse datert 29. august 2011 og årsredegjørelse datert 28. august Disse er tilgjengelig blant annet på Advokatfirmaet Selmers hjemmeside, 5.4 Styreleder, styremedlemmer og daglig leder I den første innberetningen som ble utarbeidet for boet til Thule Drilling, ble det redegjort nærmere for hvem som hadde sittet i styret i Thule Drilling AS fra stiftelsen og frem til konkursåpning, samt hvem som hadde vært Selskapets administrerende direktør. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 7 av 41

8 I denne innberetning begrenser vi oss til å opplyse at ved konkursåpning var Aage Thoen styrets leder. Han ble valgt til dette vervet på ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2009 etter først å ha blitt valgt til varamedlem 28. mai I praksis fungerte han som medlem av styret fra 20. august 2009, da Hans Eirik Olav trakk seg som styreformann i Selskapet. Videre besto styret av Anders-Ivar Olsen og Einar Johan Holst. Anders-Ivar Olsen ble innvalgt som styremedlem den 4. mai 2006 og var en kort periode, fra 20. august 2009 til 7. oktober 2009, styreleder. Einar Johan Holst ble innvalgt som styremedlem 7. oktober Før Aage Thoen ble valgt som styreleder hadde Hans Eirik Olav dette verv. Han ble valgt til styreleder (etter først å ha vært styremedlem) den 6. februar Som administrerende direktør ved konkursåpning var registrert Anders-Ivar Olsen. Han ble registrert med dette verv 28. september 2009, men overtok i praksis stillingen da Peter Andreas Klaveness Gjessing, som hadde vervet før ham, fratrådte som Selskapets administrerende direktør pr. 1. september Gjessing ble registrert som administrerende direktør den 25. april Revisor Ernst & Young AS, org.nr , Christian Frederiks plass 6, 0154 Oslo, var Selskapets revisor. Statsaut. revisor Asbjørn Rødal var ansvarlig for oppdraget. Ernst & Young AS ble valgt som Selskapets revisor ved stiftelsen av Selskapet. 5.6 Regnskapsfører Selskapets regnskaper ble ført av Selskapets egne ansatte. 5.7 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper I bostyrets første innberetning har vi listet opp de verv det sittende styret ved konkursåpning hadde i andre selskaper. Vi finner ikke grunn til å gjenta dette i denne innberetning. 6 SELSKAPETS VIRKSOMHET 6.1 Generelt I bostyrets første innberetning datert 13. oktober 2010, ble det gitt en nærmere orientering om Selskapets virksomhet, finansiering m.v. Dette er mer utførlig omtalt i borevisors innberetning datert 2. mai 2011, pkt. 3, side 9 t.o.m. side 37. Bostyret finner ikke grunn til å gjenta all informasjon som er gitt i borevisors beretning. Vi begrenser oss i denne innberetning til å omtale enkelte konkrete forhold, jf. nedenfor, pkt Videre nevnes helt kort at Thule Drillings virksomhet besto i å administrere byggingen av borerigger eiet av Thule Drillings datterselskaper. Ved konkursåpning hadde man en rigg, Thule Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 8 av 41

9 Power, under ombygging ved et verft i Sharjah. Thule Power eies av datterselskapet Chekovo Limited ( Chekovo ) og er en jack-up rigg. To av Thules øvrige datterselskaper, Favignat Holdings Limited ( Favignat ) og Voldar Investments Limited ( Voldar Investments ), hadde under bygging jack-up riggene Thule Force og Thule Energy ved samme verft. Byggingen av riggene var dels finansiert ved innskutt egenkapital i Thule Drilling, dels ved tre obligasjonslån på til sammen USD 179 mill. (tilsvarende vel NOK mill. basert på kursen på fristdagen - NOK 5,9135). Obligasjonslånene ble administrert av Norsk Tillitsmann på vegne av obligasjonseierne. Utover de tre ovennevnte rigger hadde Thule Drilling, som nevnt i pkt. 2.5 foran, gjennom sitt datterselskap Keetab Ltd. ( Keetab ), en beskadiget rigg (Thule Phoenix) beroende i USA. Ved konkursåpning befant riggene Thule Power, Thule Energy og Thule Force seg fortsatt på verftet i Sharjah. Thule Power lå ved kai mens skrogene til Thule Force og Thule Energy lå inne på verftsområdet. Arbeidene med Thule Power var nesten ferdigstilt. Det var påbegynt arbeider på Thule Energy og Thule Force. Dette er fortsatt situasjonen i dag. Riggen Keetab eier, Thule Phoenix, i USA lå ved konkursåpning i opplag uten at arbeider var igangsatt. Boet gjorde ikke nærmere undersøkelser i denne forbindelse, idet man konkluderte med at riggen var uten verdi for boet. Riggen ble i oktober 2011 solgt for USD , se nærmere om dette i punkt Thule Drillings datterselskaper som var eier av de tre riggene, ble i midten av desember 2008 solgt til Royal Oyster General Trading LLC ( Royal Oyster ). Norsk Tillitsmann som panthaver ga imidlertid ikke samtykke til salget. Dette er omtalt nærmere under pkt nedenfor. Flere rettssaker var forut for konkursåpning igangsatt, jf. pkt. 7.7 nedenfor. 6.2 Verftet - QGM QGM Group LLC ( QGM LLC ) var eier av det verftet i Sharjah i UAE som sto for byggingen av de tre ovennevnte rigger. QGM LLC fikk etter hvert likviditetsproblemer, noe som etter forhandlinger ledet til at Thule Drilling høsten 2006 stilte en kredittramme på inntil USD 22 mill. til disposisjon for verftet. Den til enhver tid utbetalte del av beløpet ble sikret ved pant i samtlige aksjer i selskapet Quality General Maintenance Management Limited ( QGM BVI ) som var registrert på De Britiske Jomfruøyer ("BVI"). Dette selskapet eide 49 % av aksjene i QGM LLC. QGM BVI hadde i henhold til kontrakt med majoritetsaksjonæren i QGM LLC, en såkalt lokal sponsor, fullmakt til å disponere også de øvrige aksjene. (Vi har forstått det slik at i henhold til lovreglene i UAE kan utenlandske selskaper formelt kun eie inntil 49 % av et selskap registrert i UAE). Aksjene i eierselskapet som var pantsatt til fordel for Thule Drilling, ble frempantsatt til fordel for Norsk Tillitsmann til sikkerhet for obligasjonslånene. Det lån Thule Drilling hadde ytt til verftselskapet, QGM LLC, ble etter hvert misligholdt. Thule Drilling tiltrådte derfor pantet i aksjene i verftets morselskap (QGM BVI) og ble innført som Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 9 av 41

10 eneaksjonær i aksjeeierboken. Det viste seg imidlertid da at aksjene i det selskap som eide verftet, QGM LLC, allerede var solgt fra QGM BVI til et nytt selskap i UAE. Dette var i strid med den inngåtte låneavtale. Thule Drilling hevdet at overdragelsen av aksjene var ugyldig og innledet rettssak for å få bekreftet dette. Ved dom 23. april 2008, stadfestet av ankedomstolen i Dubai 7. oktober 2008, ble det fastslått at QGM BVI hadde eiendomsretten til aksjene i det selskap som eide verftet, QGM LLC. Etter at Thule Drilling gjorde gjeldende at overførselen av aksjene i QGM LLC var ugyldig, fremmet verftselskapet, QGM LLC, et krav på AED 300 mill. (tilsvarende ca. USD 82 mill.) mot Thule Drilling og truet samtidig med å stenge verftet dersom beløpet ikke ble betalt. Thule Drilling bestred kravet. Likevel ble verftet stengt den 1. juli 2007, noe som ledet til at Thule Drilling ikke lenger hadde tilgang til de tre boreriggene som befant seg der. På dette tidspunkt var man kommet langt med arbeidene vedrørende Thule Power og det pågikk også arbeid på de to andre riggene som skulle bygges på verftet. På tidspunktet for utestengningen antok styret i Thule Drilling at det gjensto ca. én måned av byggearbeidene før Thule Power ville være ferdig. Før verftet ble stengt var det inngått et langsiktig certeparti på Thule Power med KCA- Deutag/Saudi Aramco. Certepartiet ble imidlertid senere kansellert, blant annet på grunn av forsinkelsene med ferdigstillelse av Thule Power. Det nevnes at i forbindelse med tvisten med QGM LLC, ble riggen Thule Power flyttet til et verft eiet av Maritime Industrial Services Co Ltd ( MIS ) for ferdigstillelse der. Det aktuelle verft er beliggende relativt nær det verft QGM LLC er eier av. I praksis ble riggen værende hos MIS frem til 25. mai Stengingen av verftet og de rettssaker som kom i forlengelsen av dette, medførte i praksis at arbeidene på Thule Power over en periode på over ett halvt år, ikke ble videreført. 6.3 Konflikt med Norsk Tillitsmann/obligasjonseiere Som følge av den oppståtte situasjonen ved verftet i Sharjah (at Thule Drilling ble utestengt fra verftet, hvoretter man ikke var i stand til å videreføre byggingen av Thule Power slik at den kunne settes inn i certepartiet for Saudi Aramco) maktet ikke Thule Drilling å betjene sine obligasjonslån i henhold til de fastsatte vilkår. Det ble derfor innledet forhandlinger med långiverne. Dette ledet til enighet om å restrukturere låneavtalene. Dette var dog betinget av at det ble gjennomført en emisjon i Thule Drilling for det tilfelle at Selskapet ikke maktet å betale renter på obligasjonslånene ved forfall. Det ble også stilt garanti direkte overfor Norsk Tillitsmann til sikkerhet for rentene. Garantistene var blant annet NorInvest og andre store aksjonærer i Thule Drilling. Garantiene var opprinnelig begrenset til samlet USD 43 mill. Forfall for innfrielse av lånene ble som følge av avtalen forlenget til 15. november Planen fra ledelsen i Thule Drilling var å få gjennomført salg av Thule Power i løpet av sommeren 2008, noe som imidlertid ikke lyktes. Den planlagte emisjonen høsten 2008 ble ikke gjennomført og garantistene innfridde heller ikke det garantiansvar de hadde påtatt seg overfor panthaverne. Garantistene har senere blitt avkrevet Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 10 av 41

11 de garanterte beløp, men har bestridt at de har ansvar som følge av de avgitte garantier. Dette har ledet til rettssak mellom partene. I praksis verserer to saker, en sak mot én av garantistene og en annen sak mot de øvrige. Den førstnevnte saken ble bragt inn for Oslo tingrett ved stevning av 13. mars Tingretten besluttet å dele forhandlingene i medhold av tvisteloven 16-1 annet ledd tredje punktum bokstav a, hvor det først skulle forhandles om hvilken type garanti som var stilt. Den 24. januar 2011 avsa tingretten dom om dette spørsmålet, hvor garantisten tapte (garantien ble ansett for å være en påkravsgaranti). Saken er siden behandlet i lagmannsretten, og dom ble avsagt den 28. november 2011, etter skriftlig behandling. Garantisten fikk medhold, og garantien ble ansett for å være en selvskyldnergaranti. Norsk Tillitsmann anket til Høyesterett, og dom ble avsagt den 22. august Høyesterett var enig med lagmannsretten i at garantien var en selvskyldnergaranti og ikke en påkravsgaranti, og anken ble forkastet. Den andre saken er, så langt vi vet, foreløpig ikke berammet. Obligasjonslånene ble i november 2008 på ny misligholdt og det ble etter hvert betydelig uenighet mellom partene, særlig som følge av at Thule Drillings datterselskaper ble solgt til Royal Oyster, jf. pkt nedenfor. Dette ledet til at Norsk Tillitsmann begjærte og fikk arrest i riggen Thule Power. Norsk Tillitsmann motsatte seg at riggen ble flyttet fra MIS tilbake til QGM-verftet. Thule Drilling aksepterte ikke dette. Den 25. mai 2009 fikk Selskapet medhold av en domstol i Sharjah til flytting av riggen tilbake til QGM-verftet. Den konflikt som hadde oppstått mellom obligasjonseierne, representert ved Norsk Tillitsmann, og Thule Drilling, ledet til at Norsk Tillitsmann benyttet sin rett gjennom låneavtalene til å ta kontroll over Thule Drillings datterselskaper. Således utnevnte Norsk Tillitsmann den 24. juni 2009 nye styremedlemmer i datterselskapene. Dagens situasjon ved verftet er den at det ikke pågår noe arbeid på riggene. I tillegg til at Norsk Tillitsmann har fått arrest i riggen Thule Power, har også Royal Oyster fått dette for et påstått krav på USD 57 mill. Det vises til pkt nedenfor. Ytterligere flere leverandører søker, så vidt vi forstår, å få sikkerhet blant annet i Thule Power for derved å sikre påståtte krav. Personer i ledelsen i Thule Drilling og tidligere ledelse, hevder at det er grunnlag for å fremme et meget betydelig krav mot Norsk Tillitsmann/obligasjonseiere. Dette særlig begrunnet i at Norsk Tillitsmann/obligasjonseiere motsatte seg salget som ble avtalt i desember 2008 til Royal Oyster. Det hevdes også at enkelte obligasjonseiere, uten forutgående avklaring med Thule Drilling, skal ha innledet direkte dialog med Royal Oyster for å søke å forhandle en bedre avtale for panthaverne. Ledelsen i Thule Drilling mener at dette har medført økonomisk tap for Thule Drilling og at Norsk Tillitsmann/obligasjonseiere kan holdes økonomisk ansvarlig. Boet har ikke hatt mulighet til å følge opp et eventuelt krav Thule Drilling måtte ha mot Norsk Tillitsmann og/eller enkelte av obligasjonseierne, idet boet ikke har hatt midler til å dekke de kostnader som ville påløpe. Basert på de undersøkelser som er gjort ved bostyrers kontor, kan man heller ikke se at det er grunnlag for å fremme krav. Det vises for øvrig til pkt nedenfor. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 11 av 41

12 6.4 Nærmere om enkelte konkrete forhold Nærmere om forholdet til Ron LeKarz/Strategic Alliances Corporation På bakgrunn av de problemer Thule Drilling etter hvert fikk, herunder særlig i forhold til verftet der riggene ble bygget, engasjerte styret en tidligere bekjent av Hans Eirik Olav, amerikaneren Ron LeKarz, til å bistå som konsulent. Oppdraget var å bistå med å gjennomgå situasjonen og om mulig løse opp i problemene Thule Drilling hadde, herunder i forhold til verftet. I henhold til konsulentavtale inngått mellom partene den 27. juni 2007, skulle Ron LeKarz få utbetalt et honorar på USD pr. måned. I tillegg skulle han få dekket sine kostnader. Den aktuelle konsulentavtale synes å ha løpt fra avtaleinngåelse og helt frem mot konkursåpning. Ron LeKarz har således fått utbetalt honorar fra og med juli Siste betaling av honorar fant sted den 25. juni 2010 med ca. NOK 1,2 mill. Til sammen har Ron LeKarz fått utbetalt fra Thule Drilling konsulenthonorarer på over NOK 7 mill. (inkludert kostnadsdekning) basert på konsulentavtalen fra juni Kort tid etter konkursåpning fikk vi opplyst at Thule Drilling også hadde inngått flere avtaler med selskapet Strategic Alliances Corporation (nedenfor benevnt SAC ), et selskap registrert på De Britiske Jomfruøyer (BVI). SAC hadde blant annet, i følge det vi fikk opplyst, utført konsulentoppdrag for Thule Drilling. Det har senere blitt avklart at Ron LeKarz, ved siden av det oppdrag han hadde direkte for Thule Drilling, også utførte konsulentoppdrag for Thule Drilling gjennom selskapet SAC. Vi har under bobehandlingen ikke lyktes med å få fullstendig informasjon om SAC. For god ordens skyld bemerkes at vi flere ganger har kontaktet Ron LeKarz i håp om å få ytterligere informasjon, men han har ikke besvart våre henvendelser. Vi har blant annet reist spørsmål om hvem som eier/står bak SAC. Fra ledelsen i Thule fikk vi opplyst at det var arabiske interesser med tilknytning til kongefamilien i Saudi Arabia som er hovedeier i selskapet. Det har også vært nevnt at Ron LeKarz muligens kunne ha en mindre eierandel i selskapet. Det nevnes at spørsmålet om hvem som står bak SAC, herunder er eier av selskapet, og hvem som har opptrådt utad på vegne av selskapet, har vært tatt opp med tidligere styreleder Hans Eirik Olav og med administrerende direktør og styremedlem ved konkursåpning, Anders-Ivar Olsen. Ingen av de to har på konkret spørsmål om dette gitt utfyllende informasjon. Styreleder i Thule Drilling ved konkursåpning, Aage Thoen, har opplyst at han ikke har nærmere kjennskap til selskapet. (Thule Drillings avtaler med SAC var inngått lenge før Thoen ble valgt inn i styret i Thule Drilling.) Tidligere administrerende direktør Peter Andreas Klaveness Gjessing har opplyst at han ikke har kjennskap til eierforholdet ut over det han har fått opplyst fra Olsen og Olav. Senere under bobehandlingen har vi fått opplysninger som gir grunn til å tro at SAC var et selskap Ron LeKarz og Hans Eirik Olav kjøpte og at hver av dem fikk en eierandel på 50 %. For Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 12 av 41

13 god ordens skyld bemerkes at Olav har meddelt at dette ikke er riktig. Han har opplyst at saudiarabiske interesser står bak selskapet. Olav har opplyst at han ikke er det han betegner som "ultimate benificial owner"(det antas å bety at han mener at han kun er stråmann for de reelle eiere.) Vi bemerker videre at vi ikke har kommet over noe skriftlig materiale som gir grunn til å anta at selskapet også har hatt arabiske eierinteresser. Derimot er vi kjent med en rekke dokumenter som indikerer at SAC utelukkende har vært eiet og styrt av Ron LeKarz og Hans Eirik Olav og at de begge personlig har fått ut relativt sett betydelige beløp fra selskapet. Den 30. desember 2007 forsøkte Thule Drilling å gjennomføre en utbetaling på USD 6 mill. til SAC. Det er hevdet overfor oss at beløpet var honorar for utførte konsulenttjenester selskapet hadde ytt til Thule Drilling. Utbetalingen fremstår som svært påfallende og det foreligger nå informasjon som etter vårt skjønn gir skjellig grunn til å mistenke at utbetalingen kan ha vært en ulovlig tapping av Thule Drilling. Fordi saken er så vidt spesiell omtales den mer detaljert under et eget punkt nedenfor, jf. pkt Utbetalingen er også omtalt i borevisors beretning, se pkt. 5.3 på side 44. Det ble den 30. desember 2007 også inngått en avtale mellom Thule Drilling og SAC, hvoretter SAC fikk en fem års avtale til, på eksklusiv basis, å arbeide med salg og/eller bareboat chartering av Thule Drillings rigger (eiet av datterselskapene) og de rigger Thule Drilling hadde opsjon til å få bygget på QGM-verftet. Avtalen fastsatte ikke hvor stort honorar SAC skulle få hvis man lyktes med oppdraget. Det var lagt opp til at honorering skulle skje som en prosent av kjøpesummen og at prosentsatsen skulle avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Avtalen er signert av Ron LeKarz på vegne av SAC. Vi har ikke fått noen tilfredsstillende forklaring for hvorfor en slik avtale ble inngått. Dagen etter, den 31. desember 2007, ble det også inngått en avtale mellom Thule Drilling som selger, og selskapene SAC og Advanced Business for Modern Technologies Company (med adresse Alkhobar 31952, Saudi Arabia), som kjøpere. Gjennom denne avtalen overdro Thule Drilling aksjene i sitt datterselskap Chekovo for en kjøpesum på USD 185 mill. Halvparten av beløpet forfalt til betaling 31. mars 2008, mens det resterende forfalt til betaling 30. juni Chekovo er eier av riggen Thule Power. Den aktuelle salgsavtale ble ikke gjennomført. Det nevnes at avtalen ble signert av Ron LeKarz på vegne av SAC og dr. Adel Mohammed Al Gosaibi for Advanced Business for Modern Technologies Company. Bostyret mener det er grunn til å reise spørsmål om man står overfor en reell avtale. Fra ledelsen i Thule Drilling er det hevdet at avtalen er reell og at bakgrunnen for at den ikke ble gjennomført, var forsinkelsene som oppsto i forbindelse med ferdigstillelsen av riggen Thule Power. Samme dag som den ovennevnte salgsavtale ble signert, 31. desember 2007, ble det inngått ytterligere to avtaler mellom Thule Drilling og SAC. Ron LeKarz signerte også disse avtalene på vegne av SAC. Den ene avtalen er benevnt agency fee agreement. I følge avtalen skal SACs kostnader vedrørende salget av aksjene i Chekovo including but not limited to agency fees, legal advisors, Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 13 av 41

14 and Security Brokerage fees dekkes av Thule Drilling. Videre skal Thule Drilling betale til SAC et konsulenthonorar tilsvarende 3,5 % av kontraktssummen. Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor en slik avtale ble inngått samme dag som salg ble gjennomført, eller hvilke tjenester SAC, som en av kjøperne, skulle utføre overfor Thule Drilling. Så langt vi har fått avklart, ble det avtalte honorar ikke betalt. Den andre avtalen er benevnt bonus fee agreement. Det fremgår at Thule Drilling skal betale SAC en bonus på 1 %, forutsatt at ovennevnte kontrakt om salg av aksjene i Chekovo ble gjennomført før midnatt samme dag, 31. desember Betalingen av bonusen skulle skje på samme tidspunkt som betalingene av kjøpesummen (som etter avtalen, som nevnt over, skulle betales i to terminer). For øvrig, når det gjelder forholdet til SAC, nevnes at selskapet Royal Oyster hevder at de på vegne av Thule Drilling har betalt et beløp i størrelsesorden NOK 100 mill. til SAC (ca. USD 16,5 mill.). Det dreier seg om til sammen tre påståtte betalinger benevnt commission fees til SAC vedrørende henholdsvis Thule Power, Thule Energy og Thule Force. Det nevnes at det imidlertid ikke foreligger dokumentasjon bostyret er kjent med, som viser at de nevnte beløp har blitt betalt. Når det gjelder denne konkrete sak vises det for øvrig til det som er opplyst nedenfor under pkt Vi har søkt å få nærmere forklaringer fra involverte parter på bakgrunnen for at de forskjellige avtaler ble inngått med SAC, tilsynelatende uten at det hadde vært gjort grundig forarbeid, herunder eksempelvis med hensyn til undersøkelser av kjøpernes evne til å gjennomføre et kjøp av aksjene i Chekovo (og derigjennom riggen Thule Power) for USD 185 mill. Vi har ikke fått tilfredsstillende forklaringer på dette. Tidligere administrerende direktør Peter Andreas Klaveness Gjessing, som har signert avtalene med SAC på vegne av Thule Drilling, har opplyst at han ikke deltok i forhandlingene med SAC, men kun fikk beskjed om å signere avtalene på vegne av Thule Drilling. Videre nevnes at det eneste som fremgår av styreprotokoller når det gjelder de ovenfor omtalte avtaler, er omtale av salgsavtalen i protokoll fra telefonstyremøte avholdt 31. desember Styret mente at prisen man oppnådde ved salg, USD 185 mill., var akseptabel, tatt i betraktning konflikten på verftet, og påpekte at salget ville styrke Thule Drillings finansielle situasjon. Man mente at en sterk lokal eier ville kunne løse tvisten ved verftet, noe som også ville kunne få en positiv effekt på de to nybyggene (Thule Force og Thule Energy). Fredrik Stenbuch, som på dette tidspunkt var styremedlem i Thule Drilling, deltok ikke på telefonmøtet. Han gikk for øvrig ut av styret kort tid senere Nærmere om utbetalingen på USD 6 mill. Samme dag som avtalen om salg av Thule Drillings datterselskap Chekovo for USD 185 mill. ble signert, 31. desember 2007, ble en utbetaling på USD 6 mill. forsøkt gjort fra Thule Drilling til SAC. Man lyktes imidlertid ikke med utbetalingen fordi den bankkonto SAC hadde opplyst (i en Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 14 av 41

15 sveitsisk bank), ikke var operativ på betalingstidspunktet. Beløpet ble derfor tilbakeført til Thule Drilling. Ny betaling ble deretter gjort med USD 0,5 mill. direkte til bankkonto tilhørende Ron LeKarz og med USD 5,5 mill. til bankkonto tilhørende SAC, henholdsvis 23. og 24. januar Begge konti var i en sveitsisk bank. Når det gjelder utbetalingen på USD 5,5 mill. til SAC nevnes at Ron LeKarz kort tid etter at SAC hadde mottatt beløpet, fikk overført USD 1 mill. av beløpet til seg. Hans Eirik Olav fikk overført USD til seg. Vi har under bobehandlingen søkt å få bedre oversikt over selskapet SAC. Vi har, som nevnt foran, ikke fått tilfredsstillende informasjon verken om eieforhold eller bakgrunnen for at en rekke avtaler ble inngått med dette selskapet. Vi har heller ikke fått nærmere informasjon med hensyn til hvem som arbeidet for SAC, ut over at det er påstått at Ron LeKarz arbeidet for selskapet (i så fall parallelt med at han hadde et løpende oppdrag for Thule Drilling med månedlig honorering på USD jf. pkt ). Tidlig under bobehandlingen hadde vi begrenset oversikt over bakgrunnen for utbetalingen på USD 6 mill. Vi konstaterte at styret den siste tiden forut for konkursåpning (i den periode Aage Thoen var styreleder) hadde igangsatt en granskning av utbetalingen med bistand fra advokat Hans Peter Bjerke i Gram Hambro & Garman advokatfirma AS. Heller ikke gjennom den nevnte granskning fikk man avklart bakgrunnen for betalingen. Utbetalingen var ikke begrunnet i noen formell avtale og det forelå heller ikke på utbetalingstidspunktet noe annet skriftlig som kunne forklare hvorfor et så vidt betydelig beløp ble utbetalt. En faktura på beløpet med tekst Consultancy fee as agreed for 2007 in relation to assignment and work in Dubai ble først utstedt i ettertid. Utbetalingen av beløpet ble i regnskapene bokført som administrasjonskostnad fordelt på datterselskapene. Etter gjennomgang av granskningsrapporten med vedlegg og samtaler med Anders-Ivar Olsen, Hans Eirik Olav og Peter Andreas Klaveness Gjessing, konkluderte bostyret med at utbetalingen av beløpet kunne være urettmessig og at det kunne være grunnlag for å holde personer i ledelsen av Thule Drilling personlig ansvarlig. Spørsmålet om ansvar ble tatt opp med Olsen, Olav og Gjessing. Idet det ikke ble gitt en for boet tilfredsstillende forklaring, valgte bostyret, for ikke å risikere at et eventuelt krav skulle bli foreldet, og ta ut forliksklage mot de tre i ledelsen. Saken ble innstilt i forliksrådet og frist for å ta ut stevning var 27. april For god ordens skyld bemerkes at både Hans Eirik Olav, Anders-Ivar Olsen og Peter Andreas Klaveness Gjessing har opplyst til oss at de mener at det var riktig av Thule Drilling å betale beløpet og at de tjenester Thule Drilling mottok som motytelse, var svært vesentlig for Selskapet. Det er opplyst at SAC bisto slik at man unngikk å bli krevet for dagbøter fra Saudi Aramco i forbindelse med at avtalen med dette selskap vedrørende Thule Power ble misligholdt fra Thule Drillings side, samt at SAC bisto med å få fortgang i forbindelse med behandlingen av rettssaken som var igangsatt i UAE i forlengelsen av at Thule Drilling var utestengt fra QGM-verftet. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 15 av 41

16 Som nevnt i pkt foran har vi fått informasjon som kan gi grunnlag for å anta at Ron LeKarz og Hans Eirik Olav var registrert som eiere av SAC. Både Peter Andreas Klaveness Gjessing og Anders-Ivar Olsen har på spørsmål opplyst at de har vært helt ukjent med dette. Boet er kjent med at påtalemyndigheten/økokrim etterforsker saken. Av den grunn valgte boet, av prosessøkonomiske grunner og i samråd med kreditorutvalget, å fremme tilbakebetalingskravet som sivilt krav i en mulig straffesak jf. straffeprosessloven 427. Jeg nevner i denne forbindelse at vi hadde kommet til at det ikke var grunnlag for å fremme krav mot Peter Andreas Klaveness Gjessing. Vi fikk for øvrig allerede i vinter varsel om at Økokrim hadde henlagt anmeldelsen mot han. Boets tilbakebetalingskrav vil derfor bli behandlet i en mulig straffesak mot Olsen og Olav Salg til Royal Oyster General Trading LLC ( Royal Oyster ) Den 27. oktober 2008 signerte Thule Drilling et Memorandum of Understanding (MOU) med Royal Oyster om salg av Thule Drillings to borerigger under bygging på QGM-verftet (Thule Force og Thule Energy), samt Thule Drillings eventuelle eierinteresser i verftet, QGM LLC. Det ble i følge MOU en avtalt en kjøpesum på USD 300 mill. som skulle betales i avdrag over 15 måneder. Det ble videre forutsatt at Thule Power skulle gå på bareboat-certeparti til Royal Oyster fra kontraktsinngåelse. Intensjonsavtalen ble fulgt opp av et mer omfattende og utvidet avtaleverk den 15. og 16. desember Nevnte dager inngikk Thule Drilling og Royal Oyster kontrakter om salg av samtlige av Thule Drillings aksjer i: Chekovo (eier av Thule Power) for USD 140 mill. Favignat (eier av Thule Force) for USD 115 mill. Voldar Investments (eier av Thule Energy) for USD 120 mill. Keetab (eier av Thule Phoenix) for USD 5 mill. Thule Drillings aksjer i QGM-BVI for USD 40 mill. I henhold til avtalene skulle således Royal Oyster betale totalt USD 420 mill. til Thule Drilling, med tillegg av gjeld QGM LLC hadde. Samtidig overtok kjøper ansvaret for gjenstående arbeider på alle riggene, på det tidspunkt estimert til USD 145 mill. Borevisor har i sin beretning konkludert med at totalsummen ble ca. USD 600 mill. Nedbetalingstiden var fastsatt til 2 år, fra mars 2009 til februar Det var et vilkår for gjennomføring av avtalene at aksjene kunne leveres heftelsesfrie. Salgsavtalene var inngått med forbehold om styregodkjenning i Thule Drilling. Styreforbehold ble tatt blant annet fordi avtalen forutsatte at aksjene skulle leveres heftelsesfrie, noe man ikke kunne få gjort uten etter nærmere avtale med panthaver, representert ved Norsk Tillitsmann. Panthaver aksepterte imidlertid ikke salgsavtalene av flere grunner. Panthaver ga følgelig heller ingen aksept for at deres pant ville bli slettet ved salg til Royal Oyster. Styret hevet likevel sitt Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 16 av 41

17 styreforbehold tidlig i januar Bakgrunnen var ifølge ledelsen blant annet at representanter for to store obligasjonseiere presset på for å få gjennomført salget. Videre mente ledelsen i Thule Drilling at avtalen var svært god for Selskapet. Avtalen med Royal Oyster ble i praksis ikke gjennomført. Ledelsen i Thule Drilling mener at Norsk Tillitsmann (i realiteten de såkalte instruerende obligasjonseiere ) på ansvarsbetingende måte motarbeidet Thule Drillings interesser ved ikke å samtykke til salget. Enkelte obligasjonseiere prøvde, i følge Olav og Olsen, å presse Thule Drilling til å inngå avtalen med Royal Oyster, og deretter forsøkte de samme obligasjonseiere å forhandle direkte med Royal Oyster om betingelser som ville gitt bedre betaling til obligasjonseierne enn det de ville oppnådd hvis avtalen hadde blitt gjennomført. Ledelsen i Thule Drilling mener derfor at Selskapet, nå boet, har grunnlag for å fremme krav mot Norsk Tillitsmann/obligasjonseierne. Dette er nærmere omtalt i pkt Norsk Tillitsmann på sin side mener det er åpenbart at det ikke er noe grunnlag for ansvar. Thule Drilling hadde ytterligere kontakt med Royal Oyster helt frem til konkursåpning. Det er svært vanskelig å få oversikt over det samarbeid som har vært mellom Thule Drilling og Royal Oyster og de avtaler som er inngått mellom selskapene. Informasjon som er fremskaffet gir, etter bostyrets vurdering, grunnlag for å reise spørsmål om Anders-Ivar Olsen i realiteten har samarbeidet med Royal Oyster for at Royal Oyster skulle bli tilført verdier fra Thule Drilling. Dette da til tross for at de aktuelle verdier var stillet som sikkerhet for lån via Norsk Tillitsmann. Bakgrunnen for dette, herunder hvilken økonomisk fordel Anders-Ivar Olsen og hans selskaper eventuelt kan ha oppnådd i denne forbindelse, er ikke avklart. Det arbeides videre med å søke å bringe klarhet i forholdene. De foran omtalte salgsavtaler som for Thule Drillings del omfatter tilnærmet alle verdier Selskapet hadde, ble inngått uten at vi kan se at det ble gjort et vanlig forarbeid før avtaleinngåelse. Selve avtalene er også relativt spinkle i sin form. Det ble heller ikke, så langt vi har fått avklart, gjort nærmere undersøkelser med hensyn til Royal Oysters økonomiske stilling og selskapets mulighet for å gjøre opp det avtalte beløp. Dette er, etter bostyrets oppfatning, overraskende, ikke minst fordi avtalen med Royal Oyster forutsatte betaling av kjøpesummen over en periode på 2 år og ble inngått på en tid (i løpet av de siste ukene i 2008) da det var betydelig uro internasjonalt på grunn av den såkalte finanskrisen. Etter at avtalene om salg var inngått og det etter hvert ble avklart at Norsk Tillitsmann som panthaver ikke ville akseptere avtalene, er det enkelte forhold som indikerer at man fra Thule Drillings side har arbeidet for at Royal Oyster likevel skulle få tilgang til diverse innkjøpt utstyr m.v. for betydelig verdi uten at betaling fant sted. Flere disposisjoner som er gjort kan underbygge en slik antakelse. Anders-Ivar Olsen som på den tid var styreleder, synes å ha vært sentral. Han har imidlertid opplyst at det ikke er grunnlag for å hevde at han på urettmessig måte har søkt å disponere over verdier som var omfattet av pant og han har hevdet at han for øvrig til enhver tid har arbeidet utelukkende med Thule Drillings interesser for øye. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 17 av 41

18 Av andre konkrete forhold som er avdekket og som, etter bostyrets oppfatning, fremstår som påfallende, nevnes: Containere inneholdende utstyr med en kostpris på over NOK 100 mill. har forsvunnet ut av Thule Drillings kontroll og har mest sannsynlig, via Royal Oyster, havnet hos det iranske selskapet SAFF. Enkelte forhold gir grunn til å reise spørsmål om Anders-Ivar Olsen i noen grad har vært involvert i dette og godkjent salg på vegne av Thule Drilling. Som nevnt i pkt har Royal Oyster fått arrest/pant i riggen Thule Power for et påstått krav på USD 57 mill., (USD 16,5 mill. av kravet skal være en betaling til SAC på vegne av Thule Drilling, jf. pkt foran). Enkelte opplysninger gir grunn til å reise spørsmål om Anders-Ivar Olsen har bistått Royal Oyster i forbindelse med utarbeidelsen av kravet. Thule Drilling v/anders-ivar Olsen søkte å få til ordninger som innebar at Royal Oyster fikk tilgang til utstyr beroende på forskjellig lagre, herunder utstyr med betydelig kostpris beroende i Tyskland. Olsen hevder at dette ble gjort til det beste for Thule Drilling. En av eierne av Royal Oyster har, så vidt vi forstår, fått styreplass i NorInvest, mens en annen eier muligens skal ha inngått avtale om kjøp av 50 % av aksjene i NorInvest. Dette er nærmere omtalt i årsredegjørelsen datert 29. august 2011 fra bostyret for boet til NorInvest. Det foreligger også informasjon som indikerer at både Anders-Ivar Olsen personlig og hans selskap Brutel AS i slutten av 2008 og tidlig i 2009 inngikk avtaler direkte med Royal Oyster. Dels foreligger det avtale som viser et salg fra Brutel AS til Royal Oyster (som vi ikke vet om ble gjennomført) og en avtale hvoretter Olsen personlig låner penger fra Royal Oyster med formål å delta i en emisjon i Thule Drilling. I løpet av 2009 ble det overført flere beløp antakelig basert på denne avtale. Det bemerkes i denne forbindelse at Royal Oyster på sin hjemmeside på internett har avkreftet påstandene om et samarbeid med NorInvest og/eller Anders-Ivar Olsen. Ut fra en samlet vurdering av den informasjon vi har fått innhentet, er det pr. i dag og etter vårt skjønn, grunnlag for å reise spørsmål om Anders-Ivar Olsen i samarbeid med Royal Oyster kan ha søkt å unndra verdier fra Thule Drilling. Verdiene var stilt som pant overfor Norsk Tillitsmann. Både boet og Norsk Tillitsmann innga sommeren 2011 anmeldelse til Økokrim på bakgrunn av den mistanke man mener foreligger vedrørende dette. Det nevnes at Anders-Ivar Olsen i samtale med boets representanter har opplyst at ovennevnte containere med utstyr til kostpris på om lag NOK 100 mill., fortsatt beror i UAE og at Royal Oyster har tatt hånd om dem etter avtale med ham på vegne av Thule Drilling, for å sikre verdiene. Dette opplyses til tross for at det foreligger kopi av dokumenter som viser at utstyret er sendt til Iran, til selskapet SAFF. Anders-Ivar Olsen stiller seg uforstående til dette og hevder at det, så langt han vet, ikke er inngått noen avtale med det iranske selskapet SAFF. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 18 av 41

19 Det nevnes for øvrig at det på kontorene til Thule Drilling i Asker, etter konkursåpning, ble funnet en perm med dokumenter som synes å vise at det hadde vært forhandlinger mellom SAFF og Royal Oyster tidlig i 2009 vedrørende salg av Thule Force og Thule Energy (om det hadde vært samtaler også tidligere, har vi foreløpig ikke fått avklart). Hvorfor de aktuelle dokumenter var i Thule Drillings besittelse (i og med at Thule Drilling ikke var direkte part) og i hvilken grad personer i Thule Drillings ledelse var involvert i de forhandlinger som antakelig har funnet sted med SAFF, har vi ikke fått avklart. Det nevnes at vi har søkt å få kontakt med Royal Oyster i håp om å få ytterligere informasjon, men vi har ikke lyktes med dette. 6.5 Regnskap og regnskapsførsel I bostyrets innberetning datert 13. oktober 2010 er nøkkeltallene fra Selskapets årsregnskap for årene 2008, 2009 og 2010 gjengitt. Dette er også nærmere kommentert i borevisors innberetning. Vi finner derfor ikke grunn til å omtale dette ytterligere her. 6.6 Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Boet trådte ikke inn i ansettelsesavtalene med noen av de ansatte. Samtlige ble meddelt oppsigelse. De som hadde til gode lønn og feriepenger ved konkursåpning har fått dekket dette etter forskuttering fra NAV Lønnsgaranti. Totalt er det utbetalt NOK ,-. NAV Lønnsgarantis krav på å få tilbakebetalt beløpet, har status som krav prioritert av første klasse i boet. Det nevnes at enkelte av de som hadde arbeidet for Thule Drilling ikke hadde vanlig ansettelsesavtale, men fakturerte sine tjenester fra eget selskap. Slike krav har ikke status som prioritert fordring og blir ikke dekket fra NAV Lønnsgaranti. 6.7 Insolvenstidspunktet Etter konkurslovens 61 foreligger insolvens når man ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi fu ll dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen avforpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene. Involverte parter har forskjellig oppfatning om insolvensspørsmålet. Både Anders-Ivar Olsen og Hans Eirik Olav mente, slik vi har forstått det, at Thule Drilling ikke var insolvent, idet de hevder at Thule Drilling kunne fremme erstatningskrav mot Norsk Tillitsmann/obligasjonseiere som overstiger gjelden i Selskapet. I tillegg er det opplyst at det ble gjort løpende insolvensvurdering av styret i samråd med Selskapets rådgivere. Panthaverne (obligasjonseierne representert ved Norsk Tillitsmann) mener at Thule Drilling ble insolvent lang tid forut for konkursåpning. Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 19 av 41

20 Borevisor, statsaut. revisor Per Ødegaard, har i sin beretning nærmere kommentert spørsmålet om når insolvens inntrådte. Det vises til pkt. 4, fra side 38, i hans beretning. Borevisor konkluderer (på side 41 i sin beretning) med at insolvens senest inntrådte i mars Dette fordi situasjonen fra nevnte tidspunkt og frem til konkurs ble åpnet, var så fastlåst at det ikke var mulig å få realisert Thule Drillings verdier til beløp som ville gi dekning til kreditorene. Borevisor bemerker videre at insolvenstidspunktet blant annet avhenger av om det var realistisk å få gjennomført den salgsavtale som ble inngått med Royal Oyster 15. og 16. desember 2008, jf. pkt foran. Fortsatt er ikke dette avklart med tilstrekkelig grad av sikkerhet, men basert på den oversikt bostyret så langt har fått, er det vår vurdering at det er grunnlag for å reise spørsmål om det var realistisk å få gjennomført den aktuelle avtale (hvis den i utgangspunktet var en reell salgsavtale). 6.8 Årsaker til konkursen Den direkte foranledning til at boet til Thule Drilling ble tatt under konkursbehandling var, som nevnt foran i punkt 3, at Norsk Tillitsmann fremmet konkursbegjæring for Asker og Bærum tingrett. Når det gjelder de bakenforliggende årsaker til konkursen, er det er stor uenighet mellom de involverte parter. Selskapets siste administrerende direktør (og styremedlem), Anders-Ivar Olsen, og tidligere styreleder Hans Eirik Olav har vist til at Thule Drilling, etter deres oppfatning, kunne vært reddet fra konkurs dersom Norsk Tillitsmann hadde samtykket i at salget til Royal Oyster, omtalt i pkt foran, hadde blitt gjennomført. Selskapets sist valgte styreleder, Aage Thoen, har for sin del vist til den tilspissede situasjonen som hadde oppstått mellom ledelsen i Thule Drilling og Norsk Tillitsmann/obligasjonseierne og som hadde gjort at Thule Drilling hadde kommet i en meget vanskelig situasjon. Han har opplyst at han påtok seg rollen som styreleder fordi han håpet at han kunne være med på å få saken over i et konstruktivt spor til beste for alle involverte parter. Thoen har for øvrig påpekt at han mente det var forsvarlig å ikke begjære oppbud, heller ikke etter at Norsk Tillitsmann hadde fremmet konkursbegjæring mot Thule Drilling. Årsaken var at det fortsatt, slik Thoen oppfattet det, var dialog mellom partene og fordi kreditorenes stilling ikke ble nevneverdig forverret selv om konkurs ikke ble åpnet. Det er bostyrets vurdering at det er en rekke forhold som er med på å forklare den vanskelige situasjonen Thule Drilling etter hvert fikk og som til slutt ledet til at Selskapet ble insolvent. Allerede det forhold at man inngikk avtale med et nyetablert verft om bygging av rigger til, for Thule Drilling, gunstige priser og med relativt kort byggetid, samt det forhold at verftets økonomiske stilling ikke var spesiell sterk, innebar risiko. Forsinkelser og prisoverskridelser oppsto relativt tidlig, men dette skapte i seg selv ikke store problemer idet man gjennom emisjoner og låneopptak fikk reist nødvendige midler. Også det forhold at verftet fikk likviditetsproblemer ble løst ved at Thule Drilling tilførte verftet lån. Det viste seg imidlertid at ledelsen ved verftet ikke lojalt fulgte opp de avtaler som var inngått, noe som etter hvert ledet til at Thule Drilling på urettmessig måte ble utestengt og arbeidene på riggene stoppet. Som det er Innberetning nr. 3 i sak nr KON-AHER/2: Thule Drilling AS Side 20 av 41

INNBERETNING NR. 2 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2:

INNBERETNING NR. 2 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2: RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. oktober 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 4 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR KON-AHER/2:

INNBERETNING NR. 4 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR KON-AHER/2: RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR KON-AHER/2:

INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR KON-AHER/2: RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. september 2012

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON- AHER/2:

INNBERETNING TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON- AHER/2: RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. oktober 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mai 2010

Oslo, den 21. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16.04.12 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. mai 2010

Oslo, den 25. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. november 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. august 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. april 2013

Oslo, den 19. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. juli 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 22. november 2012

Oslo, den 22. november 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no Oslo, den 20. mai 2014 www.rosom.no ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : T.C. MULTISERVICE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : T.C. MULTISERVICE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. april 2012 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 3. mai 2013

Oslo, den 3. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. juli 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LPS KAPITAL AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LPS KAPITAL AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

Oslo, den 23. september 2010

Oslo, den 23. september 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2010

Detaljer

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. januar 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ULLENSAKER BOLIGBYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ULLENSAKER BOLIGBYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: KVIKK HOLDING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: KVIKK HOLDING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no 16. februar 2011 www.rosom.no SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: OSLO BYGG TOTALENTREPRENØR AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: OSLO BYGG TOTALENTREPRENØR AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. september 2011

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mars 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-085720 KON- OBYF/2: HELGE FLATEBY AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-085720 KON- OBYF/2: HELGE FLATEBY AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. august 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 29. mars 2012

Oslo, den 29. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 8. juni 2010

Oslo, den 8. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 8. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 4. juni 2012

Oslo, den 4. juni 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 4. juni 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 10. september 2010

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 5. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BIL OG MARINE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BIL OG MARINE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. august 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SMART CALL MANAGEMENT AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SMART CALL MANAGEMENT AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. april 2011 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

INNBERETNING NR. 5 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 5 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. januar 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ØKOENERGI AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ØKOENERGI AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. september 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer