Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Betjening Vedlikehold Prosjektering... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Sanitæranlegg Elektroanlegg Betjening Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder... 7 Varmepumpe... 8 Elektrisk element i akkumulatortank... 8 Varmtvannsbereder Sanitæranlegg Elektroanlegg Vedlikehold Felles Gulvvarmeanlegg Trykk på anlegget Bytte av batterier i romtermostater Overflatetemperaturer på gulv Varmepumpe Sanitæranlegg Elektroanlegg Prosjektering Felles Plassering: Adkomst Sokkel Lekkasjesikring Gulvvarmeanlegg Gulvarmekurser Romregulering Varmekilder Varmepumpe, vurdering av effekt Varmepumpe, plassering av utedel Varmepumpe, fremføring av rørkitt Elektrisk backup Sanitæranlegg Tappevannskapasitet Tappevannsfordelere

3 4.5 Elektroanlegg Montering Felles Montering av Sigma gulvbrønn Montering av gulvplate Bruk av oppstikkart Inntransport av Sigmasentralen Montering av Sigmasentralen Gulvvarmeanlegg Varmekilder Varmepumpe, forlegning av rørkitt Varmepumpe, montering av utedel Tilkobling av rørkit Sanitæranlegg (Montering) Elektroanlegg Oppfylling Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Sanitæranlegg Elektroanlegg Idriftsettelse Felles Gulvvarmeanlegg Oppmelding av termostater, Danfoss std Oppmelding av termostater, Roth (Touchline) Innregulering av gulvvarmesløyfer Varmekilder Elektriske varmeelementene i akkumulatortank Varmepumpe Varmtvannsbereder, elektrisk element Sanitæranlegg Elektroanlegg Teknisk dokumentasjon Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Akkumulatortank Sanitæranlegg Elektroanlegg Garantivilkår Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder

4 9.4 Sanitæranlegg Elektroanlegg (Garantivilkår) Problemløsning Felles Gulvvarmeanlegg Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen fungerer ikke Trykket faller Ingen av diodene i Danfoss Master lyser Ingen rom blir varme Store trykkvariasjoner Varmekilder Akkumulatortank, temperatur øker ikke Varmtvannsbereder, temperatur øker ikke Varmepumpe Sanitæranlegg Ikke varmtvann i kranene Lav/ujevn temperatur på forvarmet kaldtvann Elektroanlegg Protokoller Felles Gulvvarmeanlegg Varmekilder Varmepumpe Sanitæranlegg Elektroanlegg

5 1. Generell informasjon 1.1 Felles Sigmasentralen utgjør en felles enhet, som inkluderer sentralutstyr for varme, sanitær og elektroanlegg. Det er av avgjørende betydning at både prosjekterende, utførende og brukere tilegner seg informasjonen i dette dokument. Garantier gjelder ikke med mindre anvisningene i dette dokument følges. Denne manualen gjelder for verson 4, det vil si sentraler som har serienummer fra og med SIG Varmetema kan ikke stilles til øknomisk ansvar for eventuelle feil i denne manual. 1.2 Gulvvarmeanlegg Sigmasentralen inneholder alt nødvendig sentralutstyr for gulvvarmeanlegg, som fordeler, master, sirkulasjonspumpe etc 1.3 Varmekilder Standardutgaven har 3 ulike varmekilder: Luft/vann varmepumpe Elektrisk element i akkumulatortank Elektrisk element i varmtvannsberederen 1.4 Sanitæranlegg Sentralen har varmtvannsbereder, og fordelere for husets tappevannssystem. Den har egen fordeler til forvarmet vann, i tillegg til ordinært kaldt og varmt vann. Forvarmet vann benyttes på kaldtvannstilførselen på dusj og badekar. Den har innstillingshjul for å kunne regulere temperaturer på varmt og forvarmet vann. Sentralen har også ekspansjonskar for tappevannssystemet. 1.5 Elektroanlegg Husets sikringsskap med overbelastningsvern/jordfeilbrytere (strømmåler) (På noen utgaver benyttes det inkluderte fordelerskap kun til de kurser som Sigmasentralen selv benytter) 5

6 2. Betjening 2.1 Felles (Betjening) Kun de betjeningsutrustninger som fremkommer av kartet under skal røres av anleggets eier/bruker. Beskrivelse o (1) Betjeningstablå varmepumpe o (2) Betjeningstablå vvbereder o (3) Regulering varmtvannstemp 1 o (4) Regulering varmtvannstemp 2 o (5) Innstilling elektrisk backup o (6) Master for romregulering o (7) Manometer o (8) Ventiler for vannpåfylling 6

7 Forklaringer til betjeningskart (1) Hold øye med feilmeldinger, normalt i form av «Fx», hvor x kan variere, som et tall eller bokstav. Stopp varmepumpe, og kontakt servicepersonell dersom dette inntreffer (2) Innstilling av ønsket temperatur i varmtvannsbereder, til for eksempelvis 70 grader. Bruk pil opp og pil ned taster. Grønt tall viser innstilt verdi, hvitt tall faktisk verdi. OBS! Ingen andre knapper enn pli opp og ned skal røres. (3) Regulering varmtvannstemperatur 1. Normalt benyttes denne til ordinær varmtvann i en bolig. I for eksempel barnehager benyttes denne til tappested i bøttekott. Vridning med klokken gir lavere temperatur, mot klokken gir høyere temperatur. Mål temperatur på tappestedet, og reguler til ønsket temperatur. Merk tidsforsinkelse fra betjening til endringen kan merkes på tappested. (4) Regulerer varmtvannstemperatur 2. Normalt benyttes denne for kaltvannstilførselen til dusj og badekar, i barnehager* etc, kan den benyttes som varmtvann på tappesteder som er tilgjengelig for barn, og betjenes som pkt (3) * Krever at sentralen er bestilt for dette oppsettet. (5) Innstilling elektrisk backup, skal stå på 20 grader når varmepumpa er i orden, og 40 grader om varmepumpa skulle havarere/få feilmelding (6) Master for romregulering, kontakt servicepersonell om alarmdiodene blinker rødt, skal ellers ikke røres. (7) Manometer, her avleses trykket i anlegget, skal stå mellom 0,2 og 2 bar (8) Ventiler for vannpåfylling, benyttes ved etterfylling av vann i henhold til pkt (7), skal ellers være i «tverrposisjon» 2.2 Gulvvarmeanlegg (Betjening) Hjulet på termostaten settes på ønsker romtemperatur. For å oppnå rask respons, trykk på dreieskiven etter å ha gjort ny innstilling. Har du andre typer termostater, se dokumentasjon i kapittel Varmekilder (Betjening) 7

8 Varmepumpe Water Temp. Set Temp. Water Temp. Set Temp. C C C C M SET M SET Elektrisk element i akkumulatortank Dette styres av varmepumpa. Ved totalhavari av varmepumpe vil «manuell» termostat overta. Den finnes på venstre side, ca 80 cm over gulv, et sort «hjul» med hvit scala. Den stilles på 20 grader når varmepumpa er i orden, og 40 grader dersom varmepumpa ikke virker. Varmtvannsbereder 8

9 2.4 Sanitæranlegg (Betjening) Temperatur på forvarmet vann, og varmtvann stilles inn med de 2 blå ratt som sitter til venstre ca 90 cm over gulv. (Se bildet) Venstre ratt regulerer varmtvannstemperaturen, og høyre forvarmet vann. Mot klokken gir øket temperatur, med klokken minsket. Trekk den blå kopp mot deg før regulering fortas, da den er «låst» i inntrukket posisjon. Det er ikke skala på betjeningsrattet, sjekk derfor på tappestedet at ønsket temperatur er oppnådd, enten ved å «kjenne» etter med hånden (OBS skoldefare!), eller ved å benytte termometer. 2.5 Elektroanlegg (Betjening) Elektroanlegget har ingen relevante innstillingsmuligheter 9

10 3. Vedlikehold 3.1 Felles (Vedlikehold) Hold sentral og dens omgivelser rene for smuss, støv og fuktighet. Hold sentralen under oppsikt, med tanke på feilmeldinger og utløste sikringer. Anlegg som ikke er under tilsyn, bør ha et automatisk varslingsanlegg. 3.2 Gulvvarmeanlegg (Vedlikehold) Trykk på anlegget Besørg at det til enhver tid er mellom 0,2 og 2 bars trykk på anlegget. Anlegget etterfylles ved hjelp av de 2 ventilene er vist på bildet under. Steng begge kraner etter fylling. «Klokke» til venstre for ventiler viser anleggets trykk. Bytte av batterier i romtermostater Batteriene i termostatene må byttes hvert 2-3 år. Det anbefales å bytte batterier i alle boligens termostater, når batteri på en termostat er i ferd med å gå ut. 2 batterier type AA 1,5V benyttes. For å komme til batteriene, løsnes termostaten fra bakplaten ved løfte den litt opp før den dras i mot deg. Sjekk Danfoss master for feilmeldinger, og kontakt forhandler dersom alarmene opptrer etter at normale vedlikeholdsinstrukser er oppfylt. 10

11 Overflatetemperaturer på gulv Det er brukers ansvar å påse at overflatetemperaturer på gulv ikke overstiger gulvleverandørens anvisninger. Høye overflatetemperaturer kan oppstå ved åpning av vinduer, samtidig som varmen står på, og dersom romreguleringen ikke fungerer tilfredsstillende. 3.3 Varmepumpe (Vedlikehold) Besørg at kvalifisert servicemann sjekker varmepumpa minst hvert annet år. Besørg at utedel ikke pakker seg med snø/is, og at ikke løv etc legger seg på utedelens sugeside. Eier må følge med på displayet for varmepumpe, for å sjekke om feilmeldinger opptrer. Lytt også etter ulyder. Merk at et kan oppstå værsituasjoner, som gjør at utedelen iser seg til. Det oppstår da et «skall» av is, som blir liggende som et skjold noen millimeter fra selve registeret. Dette oppstår spesielt ved svært fuktig vær, og det kan da være nødvendig å få dette fjernet ved bruk av varmt vann. Vær forsiktig med å bruke mekanisk makt, da dette fort kan skade lakk og andre komponenter. 3.4 Sanitæranlegg (Vedlikehold) Etter fravær på mer enn en uke, anbefales å tappe varmtvannskarn i ca 2 minutter, før sanitæranlegget tas i bruk. Se etter lekkasje i sentral ca hvert halvår. Se etter spor etter vann på rør/koblinger/kabinett. (Vær oppmerksom på at det kan komme vann ut av overtrykksventil av naturlige årsaker.) Noen sentraler kan være utstyrt med offeranode, dersom vannkvaliteten tilsier dette. Denne må byttes ved jevne mellomrom. 3.5 Elektroanlegg (Vedlikehold) Jordfeilbryterne på sikringsskapets kombiautomater skal sjekkes hvert år. 11

12 4. Prosjektering 4.1 Felles (Prosjektering) Kravene i denne prosjekteringsanvisningen antas best oppfylt ved samhandling med de øvrige entreprenører/parter i prosjektet. Plassering: a) Ikke i rom hvor lyd fra sentral sjenerer b) Fundamentering som tåler 500 kg c) Aldri i sone 0, 1 eller 2 i henhold til NEK 400 kapittel 701 d) I baderom kun etter skriftlig godkjenning fra elverkets kontrollorgan e) Frostsikkert f) Om det er høye lydkrav til naborom, bør lydvegger vurderes. Adkomst a) Tilgjengelig 60 cm på høyre side av sentral (mulig å bytte varmtvannsberederen) b) 100 cm fritt rom foran sentral c) Adkomstveier fra sentral til utgang, som muliggjør uttransport/inntransport Sokkel Sigmasentralen leveres med 150 mm høy grålakkert sokkel. Denne kommer separat, og monteres, vatres og festes før selve sentralen plasseres på denne. Det finnes også en veggbrakett (opsjon), som muliggjør at sentral henges på vegg. Dette krever imidlertid mulighet for solide veggfester. (spikerslag), samt bruk av ekstra støtte under sentral. Ved bruk av gulvbrønn (gjelder ikke gulvplate), kan standard sokkel i prinsippet utelates. En liten sokkel på 2-3 cm anbefales, med tanke på at Sigmasentralens dører ikke skal «subbe» mot gulv. Lekkasjesikring Lekkasjer fra sentral skal føres til avløp. Anbefalte løsninger: a) Gulvbrønn (Bilde 4.1.a) Mål : bxlxd: 850x650x180 mm3. b) Gulvplate (Bilde 4.1.b) Automatisk vannstoppsystem må installeres c) Innføring av rør i bakkant, ordinært sluk. Automatisk vannstoppventil må installeres. 12

13 Bilde 4.1.a Gulvbrønn Bilde 4.1.b Gulvplate Dersom gulvbrønn benyttes som «sluk» for det rommet den er plassert, som sikkerhet for andre vanninnstallasjoner i samme rom, må det benyttes «skims» under sokkel, slik at vann uhindret kan renne ned i gulvbrønn. Om rørene føres opp av gulv i henhold til oppstikkart, uten bruk av gulvbrønn/gulvplate, må det gjøres tiltak, slik at vannsøl under sentral går til sluk, og ikke trenger ned i gulvkonstruksjonen. 4.2 Gulvvarmeanlegg (Prosjektering) Det vises til den enkelte gulvvarmeleverandørs anvisninger. I dette avsnitt er kun de forhold som berører sentralen direkte medtatt. Gulvarmekurser Maksimum antall kurser i bunn: 8 (10 ved bruk av gulvbrønn) Maksimum antall kurser på topp: 11 Eksternt fordelerskap kan tilknyttes Maksimumslengder på gulvvarmesløyfer: 16 mm rør: 80 meter 17 mm rør: 100 meter 20 mm rør: 130 meter Romregulering Termostatene plasseres på et sted i rommet, hvor den minst mulig påvirket av sollys og trekk. Rom med høy luftfuktighet kan skape irring i termostat, og forkorte levetiden Sløyfer i samme romsone bør styres av samme termostat Varmetema leverer romregulering fra Danfoss (som standard) og Roth på forespørsel. Både Danfoss og Roth har romtermostater med gulvføler (IR). Dersom denne benyttes, må det besørges å plassere denne på et sted hvor IR-øyet har fri sikt mot et felt på gulvet, som er representativt for gjennomsnittlig gulvtemperatur. 13

14 4.3 Varmekilder (Prosjektering) Varmepumpe, vurdering av effekt Effekten på varmepumpen vil være avhengig av modell, turtemperatur, utetemperatur og luftfuktighet. Sigmasentral standardutgave, leveres med Energy Save modell 12.4-IQC 6 kw. Om ønskelig, kan Energy Save 24.4-IQC 10 kw og leveres. Byggherre vurderer selv hvilken effekt/energidekning han ønsker å få dekket via det vannbårne systemet. Ofte er det hensiktsmessig å dekke 10-30% av effektbehovet med for eksempel vedovn, med tanke på kost/nyttefaktoren. Vær oppmerksom på at det kan være avvik mellom beregnet og faktisk effektbehov. Under vises noen eksempler på hvordan effektdekningen blir ved 3 ulike situasjoner. Grønt areal viser effektbehov dekket med varmepumpe, gult areal viser dekningen med sigmasentralens elkolber, rødt areal viser effekt som må dekkes av supplerende varmekilde, som for eksempelvis vedovn, gassovn, eller elektrisk ovn. Dimensjonerende utetemperatur er satt til minus 25 grader. Effektdekning må ikke forveksles med energidekning. Merk at kurvene i diagrammet nødvendigvis ikke er absolutte, da innstilt turtemperatur, luftfuktighet m.m. påvirker verdiene. Figur «6 kw» Energy Save luft/vann varmepumpe, effektbehov på 4 kw 14

15 Figur «6 kw» Energy Save luft/vann varmepumpe, effektbehov på 6,5 kw Figur «10(9) kw» Energy Save luft/vann varmepumpe, effektbehov på 7,5 kw Varmepumpe, plassering av utedel Ubegrenset tilgang på ny luft På et sted hvor lyden fra denne ikke er til sjenanse. Det gis ingen garantier om at målte lydnivåer på en installert maskin, er innenfor hva fabrikken oppgir. På et plant underlag Hvor vegetasjon ikke vokser og forhindrer borttransport av vann, eller hindrer lufttilførsel, eller som samler seg på register. 3 meters fri sikt foran Min 10 cm fra vegg 15

16 Min 30 cm opp fra bakke Ikke utsettes for saltvannssprøyt Gass/væskerørskitt må være utskiftbart Om det benyttes varerør for rørkittet, må man være klar over begrensningene i mulighet for bend Issvuller som måtte dannes under utedel, må ikke kunne falle ned og skade liv eller eiendom Bør plasseres under takoverbygg. Bør settes på bakkestativ, da lyd forplanter seg lettere om den henger på vegg Varmepumpe, fremføring av rørkitt Rørkittet skal være utskiftbart Bruk kanal, varerør, eller åpen forlegning. Forlegning utendørs bør legges i kanal av UVbestandig materiale. Benyttes varerør i grunn, må man være klar over begrensningene i antall/typer bend. Se egne detaljtegninger under kapitlet om montering. Rørkittene fås i lengdene 3,4,5,78 og 10 meter, når utgaven med hurtigkoblinger benyttes. Elektrisk backup Sigmasentralen har en elektrisk backup for varmeanlegget på 6 kw. Dette er tilgjengelig effekt når varmepumpe stopper å gi energi, enten på grunn av streng kulde (ca 20 minus, eller ved havari.) 4.4 Sanitæranlegg (Prosjektering) Tappevannskapasitet Sigmasentralens tappevannskapasitet tilsvarer ca 200 liters bereder ved fylling av badekar, og opp mot 300 liter når uttaket skjer ved normale dusjsekvenser, som opptrer i serie. Ved «superøkonomisk» drift, det vil si lave temperaturer på akkumulatortank og varmtvannsbereder, vil de overstående sammenlikninger ikke være relevante. Benytt ikke dusjhoder som forstøver vannet, da disse er utsatt for spredning av legionellebakterier. Vær oppmerksom på behov for tiltak ved kloridnivåer over anbefalt grense (Se garantivilkår) Tappevannsfordelere Fordeler for kaldtvann, forvarmet kaldvann, og varmtvann, kan ha opptil 11 kurser hver. Ved bruk av «undersentraler» for tappevann, må også den tredje temperaturen ivaretas Tappevannsfordeler kan leveres i følgende fabrikater: Uponor Armaturjonsson Høiax Probata 16

17 Roth Altech Varmetema må få oppgitt ønsket fabrikat, og antall kurser, samt deres dimensjoner For prosjektering av røranlegg skal leverandørens anvisninger følges. 4.5 Elektroanlegg (Prosjektering) Elfordelingen i Sigmasentralen har som standard overbelastningsvern, overspenningsvern, 18 stk jordfeilautomater og plass for energimåler/målersløyfer. Det er plass til ytterligere 6 jordfeilautomater. Det anbefales at hovedkabel og opp mot ca 8 kurser føres inn i Sigmasentralen fra undersiden. Varmetema må få oppgitt følgende: Spenningstype Overbelastningsvernets størrelse Om det skal være plass for måler/målersløyfer Type kabel som skal tilkobles 5. Montering 5.1 Felles (Montering) Det forutsettes at montør også setter seg inn i anvisningen i avsnittet om «Prosjektering». Montering av Sigma gulvbrønn Plasser gulvbrønn i riktig høyde ved hjelp av de justerbare beina. Som hovedregel skal overkant brønn flukte med ferdig støp. For å låse gulvbrønn i horisontalplanet, benyttes «stag» som festes i ringmur. Isolasjonen kan gi tilstrekkelig låsing når dette er lagt på plass, og stag kan eventuelt fjernes. Sluket i brønn har 50 mm utløp (utv), og kan dreies 360 grader. (bilde 5.1.b Bilde 5.1.c viser anbefalt innførsel av ulike kategorier rør/kabler. 17

18 Bilde 5.1.a Bilde 5.1.b Bilde 5.1.c Montering av gulvplate Karet har kun 30 mm dypt, og har innvendig mål tilsvarende utvendig sokkel. Det anbefales at denne løsningen kun benyttes sammen med vannstoppsystem. Bilde 5.1.d Bruk av oppstikkart Om verken gulvbrønn eller oppstikkart benyttes, kan rør/kabler føres opp under sentral i formasjonen som vist i oppstikkartet under. Det påhviler da ansvarlig prosjekterende/utførende rørentreprenør å besørge tiltak som gjør at vannsøl under setral går til sluk, og ikke ned i gulvkonstruksjonen. 18

19 INGEN OPPSTIKK UTENFOR INDRE RAMME! 35 mm VED BEHOV FOR FÆRRE KURSER ENN INNTEGNET, SKAL DET ALLTID STARTES FRA VENSTRE Mot vegg Forklaring: Gulvvarme tur Gulvvarme retur Kaldt forbruksvann Forvarmet vann Varmtvann Elektrorør R215 Gass/veskerør til varmepumpe 80 mm mm 185 mm 140 mm 110 mm 80 mm SLUK Hovedkabel strøm Vanninntak 225 mm 130 mm 150 mm 100 mm mm mm Bilde 5.1.e Inntransport av Sigmasentralen Sentralen kan transporteres inn i boligen stående eller liggende (dog ikke med fronten ned). (Transport langs vei må skje stående.) Det anbefales å benytte tralle. 3 forslag er avbildet under. Ta av sentralens dører, slik at disse ikke skades, at vekten reduseres, og at det blir enklere å få tak under handteringen. Bilde 5.1.f Bilde 5.1.g 19

20 Bilde 5.1.h Montering av Sigmasentralen Pkt 1) Monter sokkel Monteres sammen sokkelen (som kommer løst i 4 deler) Plasser den på riktig sted, og bruk eventuelt skims for å få den i vater. Del merket 18 skal vær bak Påse at innstøpte rør ikke skades dersom sokkel festes mot gulv. Frontstykket på sentral kan tas av etter den er montert, slik at det er mulig å komme til med hender fra sokkelens front i forbindelse med tilkobling av rør og kabler. Pkt 2) Plassering av Sigmasentral på sokkel Før om mulig Sigmasentralen mot sokkel i hellet posisjon, og «vipp» sentral opp, samtidig som rørene «tres» gjennom bunn og ut mot front. (Om gulvbrønn benyttes, vil det trolig være plass til rørene i i brønn/sokkelvolumet, og de kan eventuelt «fiskes» frem etter at sentral er plassert. 5.2 Gulvvarmeanlegg (Montering) Alle gulvvarmekursene merkes godt, med forståelig og varig merking, med sløyfelengde, romsone og spesifikt areal (en romsone kan ha flere sløyfer) Gulvvarmerørene tilkobles først returfordeler, dernest turfordeler. Benytt fordelerkoblinger for ¾» Euroconus 5.3 Varmekilder (Montering) Varmepumpe, forlegning av rørkitt Uansett forlegningsmåte, skal rørkittet forlegges med tilstrekkelig lengde, dog ikke for lange, frem til både utedel og tilkoblingspunkter i Sigmasentralen. Bøyeradius må minimum være 15 cm. Rørkittet skal være utskiftbart Uten bruk av gulvbrønn Benytt minimum 110 mm rør. Maks totalt 90 grader med bend, helst flere 15 graders bend, og aldri mer enn 30 grader. Bruk eventuelt nylontau for inntrekking, men påse at dette festes på en slik måte at det ikke skader rørkittet 20

21 Varerøret legges med minimum fall på 2% ut. Etter inntrekking av rørkitt, må rørende tettes med materialet, som hindrer fukt, kald luft og gnagere tilgang. Bruk av gulvbrønn Benytt en av 75 mm gummigjennomføringene på gulvbrønnens side. Om større dimensjon benyttes, benyttes overgang. 75 mm rør tillater kun rette strekk, uten bend 21

22 Åpen forlegning Vurder selv egnet trasé. Varmepumpe, montering av utedel Montering på veggstativ Monter veggstativet i henhold til medfølgende anvisning. Det er meget viktig at øverste feste på brakett mot vegg har godt hold i vegg. Tilstreb at dette feste er på stender eller rigel. Om feste kun er i panelbord, må skruer med grove gjenger benyttes, med riktig forboring. Påse også at panelbord er godt forankret. Om den festes i Leca/Siporeks eller tilsvarende, benytt egnede plugger/ekspansjonsbolter. Monter deretter varmepumpe på stativet ved bruk av gummiforinger. Vær oppmerksom på at montering på veggstativ ofte medfører at lyden fra utedel forplanter seg i bygningskonstruksjonen. Montering på bakkestativ anbefales derfor. Det finnes imidlertid noen spesialkonstruerte fjærdempere, som reduserer vibrasjonene bedre enn de medfølgende gummiputene. Dette fås kjøpt som et eget produkt. Montering på bakkestativ Følg den medfølgende anvisning Tilkobling av rørkit OBS! Må kun utføres av autorisert personell Det anbefales å skaffe til veie momentnøkkel med 24 og 30 mm «kjeftåpning» Pkt 1: Forlegg rørene uten knekker, og i henhold til leggeanvisningen (Medfølger den aktuelle type sentral) Vent med å fjerne beskyttelsesproppene til koblingen skal foretas. Pkt 2: Bøy rørene til, slik at tilkoblingsnippel på rørkitt har samme vinkel i alle plan som tilkoblingsansatsene på innedel. (Altså innedel først) Pkt 3: Skru frimutter på rørkittet inn på ansatsen for hånd, med så mange omdreininger som mulig. Pkt 4: Benytt en nøkkel på holdesats (se bilde under) og skru frimutter til med et moment på 18 Nm (Om ikke det holdes igjen, vil koblingen ta skade) Hver kobling skal kobles helt ferdig med riktig moment før neste kobling utføres Pkt 5: Gjennomfør samme prosedyre med tilkoblingene på utedel 22

23 Tilkoblingene skal sjekkes for lekkasje med sniffer. Om dette ikke er tilgjengelig, benytt såpevann som «førstehjelp» Pkt 6: Den medfølgende gummikabel kobles mot inndel, deretter mot utedel. OBS! Varmepumpe skal ikke være tilkoblet strøm når dette gjøres. Disse prosedyrer må følges og dokumenteres dersom garantivilkårene skal gjelde. Rørkittender o Endepropp o Frimuttere o Holdesats 5.4 Sanitæranlegg (Montering) Hovedvanntilførsel føres inn mot sentral i henhold til pkt 5.1 Alle tilkoblinger for tappevann befinner seg i sentralens bunn Tappevannsrør føres til sentral: o Inn i gulvbrønnens nipler o I vegg bak sentral, og deretter inn gjennom sokkelens bakkant o I en spalte bak sentral, og deretter inn i sokkel o I ledig plass bak i sentral Alle rør merkes med varig og utvetydig merking. Rør for sanitæranlegg tilkobles i rekkefølgen: 1) Kaldtvann 2) Forvarmet vann 3) Varmtvann 5.5 Elektroanlegg (Montering) Rør føres inn i Sigmasentral i brønn/bunn, og/eller skravert felt i figur 5.5.a, og gjøres lange nok for å føres inn i skapmuffer i elektrofordelingen, og til at elfordeling kan slås 135 grader ut i forbindelse med service i ettertid. 23

24 Skapmuffene er plassert i elskapets bakvegg, og i utenpåliggende boks på høyre side. For å komme til sistnevnte, hengsles el-fordelingen ut. Dette gjøres ved å løsne en skrue i øvre venstre hjørne. Det anbefales å trekke inn kabler/ledninger før de føres inn i skapmuffene, da adkomsten til rørendene er begrenset når de er ført inn. Gulvbrønnen har gumminipler på sidene kan med fordel også benyttes til elektriske kabler/rør. Rødt omriss: 8 stk skapmuffer 16 mm på elfordelingens bakside Blått omriss: Utsvekking, med mulighet for innsettning av flere skapmuffer Gult omriss: 20 mm skapmuffer på en utenpåliggende boks på elfordelingens høyre side. Grønt omriss: 15 stk 16 mm skapmuffer 24

25 6. Oppfylling 6.1 Felles (Oppfylling) Sentral må ikke fylles om det er fare for frost. 6.2 Gulvvarmeanlegg (Oppfylling) a) Steng alle ventilene på turfordeler (rød) ved å skru til plastrattene med klokken. Se Bilde 1 nedenfor. b) Steng strupeventilene (gjennomsiktig glasstav under sort hylse) på returfordeler (blå) på alle kurser. Sort plastratt, som følger med turfordeler, kan eventuelt benyttes som «nøkkel». Se Bilde 2 nedenfor. c) Steng ventil C, som er plassert mellom returfordeler og akkumulatortank. Se Bilde 5 nedenfor. d) Steng ventil B, som er plassert på topp akkumulatortank, nærmest mikrobobleutskiller. e) Koble deretter en slange på ventilen som sitter på returfordelers endeblokk. Baksiden av lokket for ventilen, kan benyttes som nøkkel for ventil. Se Bilde 3 og 4 nedenfor. f) Åpne tur og retur på sløyfe nummer 1, med sort ratt på turfordeler, og med glasstav på returfordeler. Sort hette for turfordeler kan benyttes som nøkkel. g) Åpne ventiler for vannpåfylling, slik at sløyfe nummer 1 fylles med vann, og spyles tom for luft. h) Når sløyfe nummer 1 er fylt, stenges både tur og retur. i) Gjenta operasjon i pkt. f) til h) på gulvvarmeanleggets øvrige sløyfer. j) Steng ventil på endeblokk. 25

26 6.3 Varmekilder (Oppfylling) Akkumulatortank a) Åpne lufteskruen på topp av akkumulatortank. b) Åpne vannpåfyllingsventiler, og fyll opp til det kommer vann ut av lufteskruen. Stopp deretter vannpåfyllingen, og steng lufteskruen. c) Trykksett anlegget opp til 2,5 bar, ved å åpne for vanntilførsel nok en gang. Vær varsom når dette gjøres. Betjen ventil forsiktig med begge hender. Varmepumpe, innedel a) Besørg at anlegget for øvrig er fylt med vann, men at trykket likevel er ned mot 0 bar b) Steng ventil B og C c) Sørg for at minst en gulvvarmekurs er åpen (både tur og retur) d) Fyll på vann i vannpåfyllingsventiler. Vann skal nå fylles i kretsen mot innedel, og inn i ekspansjonskar e) Skru opp lufteskrue på sirkulasjonspumpe (blank skrue i senter pumpehus), og sjekk at det kommer vann ut av denne. Skru skrue inn igjen f) Åpne ventil B og C g) Åpne lufteskrue A, og luft ut. h) Fyll opp anlegget til ca 2 bar 26

27 6.4 Sanitæranlegg (Oppfylling) Varmtvannsbereder: a) Sørg for at det er vann inn på fordeler for kaldtvann. b) Åpne varmtvannskran, eksempelvis på kjøkken. c) Åpne ventil som sitter på topp av varmtvannsbereder med rødt håndtak. d) Åpne blandeventil på topp varmtvannsbereder, sort plasthjul, og skru denne mot «pluss» så langt det går. e) Hold øye med den kranen som ble åpnet, og steng denne når det kun kommer vann, og ikke lenger luft. f) Da det kommer vann ut av valgte varmtvannskran antas bereder å være fylt 6.5 Elektroanlegg (Oppfylling) Sentral og tilhørende anlegg må være fylt før noe kan spenningsettes. 27

28 7. Idriftsettelse 7.1 Felles (Idriftsettelse) Ingen funksjoner må idriftsettes, med mindre de foranliggende prosedyrene er fulgt. 7.2 Gulvvarmeanlegg (Idriftsettelse) Oppmelding av termostater, Danfoss std (For andre utgaver av Danfoss termostater, se under kapitlet Teknisk dokumentasjon 28

29 29

30 Oppmelding av termostater, Roth (Touchline) Innregulering av gulvvarmesløyfer 7.3 Varmekilder (Idriftsettelse) Elektriske varmeelementene i akkumulatortank Det er 2 elektriske varmeelementer à 3 kw i akkumulatortanken, som har hver sin kurssikring i elfordeling, øvre element har normalt kurs 17 og nedre element kurs 18. (Kan avvikes, sjekk derfor kursfortegnelsen i din fordeling) 30

31 Varmeelementene kan styres av både manuell termostat (sort hjul med hvit skala se bilde 7.3.a), og av varmepumpa, uavhengig av hverandre. Før varmepumpe settes i drift, anbefales å varme tanken opp til ca 30 grader ved hjelp av manuell termostat, da selve varmepumpeprosessen er avhengig av en minimumstemperatur for å komme i gang. Vi anbefaler å sette manuell termostat 20 grader når varmepumpe er i drift. Dette vil besørge frostsikring ved total varmepumpehavari. Bilde 7.3.a Bilde 7.3.b Varmepumpe Varmepumpa har normalt kurs nr 15 i elfordeling. (Sjekk kursfortegnelsen i din sentral) Trykk 1 for å starte/stoppe varmepumpa. Om du ved start ser at symbolet eller vises i displayet, er varmepumpe i feil modus. Trykk «M», slik at symbolet kommer frem. For å stille inn ønsket temperatur på varmepumpe, det vil si den temperatur som skal være i akkumulatortanken, benyttes «pil-opp» og «pil-ned». Hvert trykk øker/reduserer temperaturen med 1 C. Når de rette innstillinger er gjort, anbefaler vi at «M» holdes inne i 5 sekunder. Da låses displayet. På den måte unngås at noen i vanvare gjør gale innstillinger. Får å «låse opp» tastaturene igjen, trykkes «M» igjen inn i 5 sekunder. Varmetema anbefaler å stille varmepumpa på 42 garder vinterstid, og 45 grader sommerstid. Vær oppmerksom på at faktisk temperatur i tank vil variere, typisk +/- 2,5 i forhold til den som er innstilt. For kunne gjøre de riktige innstillinger, må «water temp» fremkomme i displayet. Trykk eventuelt knapp Q for å få frem dette. 31

32 Når varmepumpe settes i drift, skal skjema xxx under teknisk dokumentasjon fylles ut. INDIKERER ORDINÆR DRIFTSMODUS, BENYTTES IKKE FOR SIGMASENTRAL INDIKERER KJØLEDRIFTSMODUS (NB!!! MEGET VIKTIG AT IKKE DETTE VISES) RIKTIG DRIFTSMODUS FOR SIGMASENTRALEN VISES AT UTEDEL AVRIMER INDIKASJON PÅ LÅST DISPLAY (SET-KNAPP INNE 5 SEC) INNSTILLINGSMODUS FOR KLOKKE OG LYS I DISPLAY VISER INNSTILT VANNTEMPERATUR Water Temp. Set Temp. C C 1 2 ON OFF M SET VISER AT TIMERFUNKSJON BENYTTES. SAKL NORMALT IKKE BENYTTES I SIGMASENTRAL, OG TALL/SYMBOLER SKAL IKKE FREMKOMME JUSERING AV PAREMETERE OPP, OG FOR INNSTILLINGER AV TIMER PÅ KLOKKE VISER AT VARMEPUMPE REGULRER MOT VANNTEMPERATUR (SKAL ALLTID VISES) KLOKKESLETT (HAR INGEN RELEVANS I SIGMASENTRAL) VISER FAKTISK VANNTEMPERATUR NEDERST I AKK. TANK AV/PÅ-KNAPP FOR VALG AV DRIFTSMODUS JUSERING AV PAREMETERE NED, OG FOR INNSTILLINGER AV MIN PÅ KLOKKE FOR BEKREFTELSE AV VALGTE INNSTILLINGER, LÅSING OPP/IGJEN DISPLAY FOR AKTIVERING AV TIMERFUNKSJON (BENYTTES IKKE I SIGMASENTRAL) Varmtvannsbereder, elektrisk element Kursen til varmtvannsberederen er normalt nr 16 (kan avvikes, sjekk derfor kursfortegnelsen) 32

33 Denne kurssikringen gir også strøm til pumpe, master, elektronisk regulator for berederen m.m. Temperatur i varmtvannsberederen innstilles med sort Omron regulator, som er plassert ved siden av betjeningstablået til varmepumpa. Typiske innstillingsverdier er grader, hvor 50 grader er mest økonomisk, mens 75 grader gir god tappevannskapasitet. Benytt pil opp, og pil ned for justering til ønsket verdi. Behov for varmtvann i kjøkkenkran kan være retningsgivende for minimumstemperatur. Hvert 10. døgn vil regulator automatisk øke temperaturen i varmtvannstanken til 70 grader, for å nøytralisere eventuelle legionellabakterier. 7.4 Sanitæranlegg (Idriftsettelse) Temperatur på varmtvann og forvarmet vann er regulerbare med hver sin termostatiske blandeventil. Disse sitter ved siden av sirkulasjonspumpa for gulvvarmen, under betjeningsdisplayet for varmepumpa. Venstre blandeventil er for varmtvannet, høyre for det forvarmede vannet. For å betjene disse, dra «blå kopp» mot deg, deretter justeres temperatur, varmere og kaldere i henhold til anvisningen på rattet. Det er ingen skala på ventilen, faktisk temperatur må derfor måles på tappested. Normalt skal varmtvannstemperaturen stilles til grader, og det forvarmede vannet til grader. For at det skal være mulig å stille disse riktig, må temperatur i akkumulatortank være minst 43 grader, og temperatur i varmtvannstank 70 grader. 33

34 7.5 Elektroanlegg (Idriftsettelse) Elektroanleggets jordfeilautomater kan settes i on-posisjon etter hvert som tilknyttede anlegg er komplettert. 34

35 8. Teknisk dokumentasjon 8.1 Felles (Teknisk dokumentasjon) Beskrivelse o (1) Angivelse av spenningstype o (2) Sikringsskap o (3) Betjeningstablå varmepumpe o (4) Ikke i bruk o (5) Betjeningstablå vvbereder o (6) Regulering varmtvann bøttekott o (7) Regulering varmtv kjøkken/bad o (8) Sirkulasjonspumpe varmeanlegg o (9) Innstilling elektrisk backup o (10) Varmepumpe innedel o (11) Sirkulasjonspumpe varmepumpe o (12) Master for romregulering o (13) Turfordeler gulvvarme o (14) Returfordeler gulvvarme o (17) Fordeler for kaldtvann o (18) Manometer o (19) Fordeler for v.vann i bøttekott o (21) Ventiler for vannpåfylling o (22) Fordeler varmtvann bøttekott o (23) Overtrykksventil akku.tank o (24) Overtrykksventil v.vannsbereder 35

36 Nærmere forklaringer Sort tekst: Ren opplysning, Grønn tekst: Forhold som overvåkes/betjenes av bruker, Blå tekst: Betjenes av for eksempelvis vaktmester, Rød tekst: Kun for personer med inngående fagkunnskap (1) Angivelse av spenningstype, 230 V IT eller 400 V TN-S (Informasjon) (2) Sikringsskap (Betjenes normalt når en sikring går) (3) Betjeningstablå varmepumpe, betjenes i henhold til pkt 2.3 Hold øye med feilmeldinger, normalt i form av «Fx», hvor x kan variere, som et tall eller bokstav. Kontakt servicepersonell dersom dette inntreffer (4) Ikke i bruk (5) Innstilling av ønsket temperatur i varmtvannsbereder, til for eksempelvis 70 grader. Bruk pil og pil ned taster. Grønt tall viser innstilt verdi, hvitt tall faktisk verdi. (6) Regulering varmtvann bøttekott Vridning med klokken gir lavere temperatur, mot klokken gir høyere temperatur. Mål temperatur på tappestedet, og reguler til ønsket temperatur. Merk tidsforsinkelse fra betjening til endringen kan merkes på tappested. (7) Regulering varmtvannstemperatur i kjøkken/bad, Gjør tilsvarende som i pkt (6) (8) Sirkulasjonspumpe varmeanlegg, røres normalt ikke (9) Innstilling elektrisk backup, skal stå på 20 grader når varmepumpa er i orden, og 40 grader om varmepumpa skulle havarere/få feilmelding (10) Varmepumpe innedel, røres normalt ikke (11) Sirkulasjonspumpe varmepumpe, røres normalt ikke (12) Master for romregulering, kontakt servicepersonell om alarmdiodene blinker rødt, skal ellers ikke røres. (13) Turfordeler gulvvarme, røres normalt ikke (14) Returfordeler gulvvarme, røres normalt ikke (17) Fordeler for kaldtvann (18) Manometer, her avleses trykket i anlegget, skal stå mellom 0,2 og 2 bar (19) Fordeler for hett varmtvann (i bøttekott) (21) Ventiler for vannpåfylling, benyttes ved etterfylling av vann, skal ellers være i «tverrposisjon» (22) Fordeler varmtvann bøttekott (23) Overtrykksventil akkumulatortank, Det kan komme vann ut av denne, dersom det etterfylles for mye vann, røres normalt ikke (24) Overtrykksventil varmtvannsbereder Det kan dryppe ut av denne av og til, uten at det er noe feil, røres normalt ikke 36

37 8.2 Gulvvarmeanlegg (Teknisk dokumentasjon) Danfoss master for romregulering Spirovent luftutskiller Sirkulasjonspumpe Gulvvarmefordeler SBK Ekspansjonskar varme Bilde 8.2.a Bilde 8.2.b Bilde 8.2.c Bilde 8.2.d Bilde 8.2.e Bilde 8.2.a Bilde 8.2.b Bilde 8.2.c Bilde 8.2.d Bilde 8.2.e 37

38 8.3 Varmekilder Teknisk dokumentasjon I tabellen under fremkommer teknisk data til henholdsvis 6 og 10(9) kw luft/vann varmepumper fra Energy Save. (Merk at 10 kw utgaven har 9 i parrantes. Årsaken er at Energy Save har endret benevnelsen på en spesifikk maskin fra 10 til 9 kw, selv om maskinen er den samme.) «6 kw» utgave Energ Save «6 kw» utgave Energ Save 38

39 «10(9) kw» utgave Energ Save «10(9) kw» utgave Energ Save Akkumulatortank 8.4 Sanitæranlegg (Teknisk dokumentasjon) 39

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Hovedpumpe... 4 1.3 Varmekilder... 4 1.4 Elektroteknikk... 4 1.6 Prinsippskjema... 5 Prinsippskjema... 5 Kort funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7 1 ... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7... 7... 8 4.0 Beregning av effekt... 8 4.1 Plassering av sentral... 9 4.2 Varmepumpe (utedel)... 10 4.3 Forlegning av rørkit...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Juni 2013 GAMMASENTRAL. Dokumentasjon

Juni 2013 GAMMASENTRAL. Dokumentasjon Juni 2013 GAMMASENTRAL Dokumentasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 4 2. Generell informasjon... 4 2.1 Gammasentral - standardutgave... 4 3. Brukermanual:... 4 3.1 Romregulering, betjening...

Detaljer

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning ELEKTRISK BOLIGBEREDER SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning 145019-06 SXSM 01-2014 Made in Norway 90 60 Tekniske data Bruksanvisning Garanti Tekniske data Produktbeskrivelse SXS 200-1,95+1,95 kw

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO Rør / RØR I RØR VVSnr 16 mm gulvvarmerør PE-X 01166 PEX-rør 16 x 2 mm, 500 m/rull Diffusjonstette PEX- rør, hvor diff-sperren er i midten av rørgodset 01144 PEX-rør 16 x

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg...living full of energy SLIK VIRKER ANLEGGET DITT Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Pakken inneholder 1. Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styring s- enheten for Smart- Stopp systemet, som kommuniserer trådløst med de andre enhetene. Denne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso.

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVASBEREDER 146061-04 SSM O 3-2012 Montasje- og bruksanvisning Super S Super SE www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 300-3

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

OSO Floorsmart RL & RRL

OSO Floorsmart RL & RRL OSO Floorsmart RL & RRL O SE SF Bruks- og montasjeanvisning Bruks- och montageanvisning Käyttöohje ja asennusohjeet Side 2 Sid 4 Sivu 6 45905-0 RL 9-203 IP44 MADE I ORWAY Montasje - ventilinnstilling 2

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection for innbygging Berederen passer inn i standard 0*0 cm skap og leverer mye

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering ---

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering --- Monterings- Montering på 1-2-3 veiledning Hurtigkobling * Pass på at du ikke bøyer rørkretsen for mye. Unngå å bøye mellom de to gule lappene (rørkobling) og helt inne ved rørsveisen (innedelen) Innedel

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX400k og FX400e / FX500k og FX500e

FDV FX Design varmelister FX400k og FX400e / FX500k og FX500e Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning Super S Super SX Super SC Super SA Made in orway 90 60 Tekniske data Tekniske data Bruksanvisning Garanti OSO best. nr. D

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer