Energi- og miljøanalyse av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi- og miljøanalyse av"

Transkript

1 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A NO Telefon Postboks 34 Grefsen, N0409 Oslo Bank Telefaks

2 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 1 1 Innledning Bakgrunn Prosjektorganisasjon Sammendrag Konklusjon Videre arbeid Besivelse Generelle opplysninger Drift Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Lys Div teknisk Utendørs Energiforbruk Forbrukshistorikk Forbruksdiagram Energibudsjett (iht NS 3032) Enøktiltak Økonomiske forutsetninger / Energitariffer Tabellarisk sammenstilling av anbefalte tiltak Tiltak nr 1. Energiovervåking Tiltak nr 2: Kjelvelgersentral Tiltak nr 3: Isolering av rørkomponenter Tiltak nr 4: Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanlegget Tiltak nr 5: Romregulering av varmen via SDanlegg (Ulønnsomt) Tiltak nr 6: Varmepumpe (Ulønnsomt) Vedlegg Energiberegninger....19

3 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn På oppdrag fra Sørum kommune har utarbeidet en energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap. Analysen inngår som en del av EPCprogrammet, og er støttet av Enova. 1.2 Prosjektorganisasjon Ansvarlig ENØK firma : Adresse : Vitaminveien 1A : Postboks 34, Grefsen : N0409 OSLO Telefon (kontor) : Telefon (mobil) : Saksbehandler : Stian N. Eriksen Epost: : Byggherre Kontaktperson Epost Adresse : Sørum kommune : Kari Tiller : : Sørum kommunale eiendomsselskap KF : Postboks 113 : 1921 Sørumsand Bygg : Sørum rådhus helsebygget Adresse : Fjuk Bofellesskap : 1925 Blaker Driftsansvarlig : Arne Høgseth Telefon :

4 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 3 2 Sammendrag 2.1 Konklusjon Analysen har konkludert med at det finnes 4 lønnsomme ENØKtiltak på Fjuk bofellesskap. Tiltakene utgjør en besparelse på ca , pr år, og ever en investering på , inkl mva. Tiltakene gir en inntjeningstid på 5,9 år. Bygningen har i dag et energiforbruk på 286 kwh/m 2 år. Gjennomsnittlig forbruk for bygg i denne kategorien er 210 kwh/m 2 år. Enøk tiltak Lønnsomme ENØKtiltak Kostnad Besparelse Inntjening /år år 1 Energiovervåking ,5 2 Kjelvelgersentral ,7 3 Isolering av rørkomponenter ,7 4 Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanlegget ,9 Sum ENØKtiltak ,9 Andre vurderte tiltak Stipulerte tiltak Kostnad Besparelse Inntjening /år år 5 Romregulering av varmen via SDanlegg Varmepumpe ,5 Sum andre vurderte tiltak ,0

5 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Videre arbeid tilbyr som totalentreprenør, gjennomføring av samtlige anbefalte tiltak for , inkl mva. garanterer alle tekniske tiltak og de besparelser dette innebærer. Garantien forutsetter: står som totalentreprenør (arbeidsledelse, etterkontroll og oppfølging) for tiltakene. At de gitte driftsbetingelsene på bygget og dets tekniske utstyr oppfylles At forbruket følges opp av i løpet av garantiperioden Tilbudet gjelder 90 dager fra 18 januar 2008, og vil deretter justeres etter gjeldene prisindeks.

6 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 5 3 Besivelse 3.1. Generelle opplysninger Bygget er et bofellesskap for eldre. Bygget er oppført i 2003 og rommer tre avdelinger med til sammen 22 beboerrom. Det er kontinuerlig bruk av bygget da dette er et bofellesskap. Bygget består av plasstøpt betong og betongelementer. Bofellesskapet er inndelt i 3 avdelinger, rød, blå og grønn. Bygget er på ett plan med tekniskerom plassert i en 2. etasje Drift. Bygget driftes av en vaktmester som også tar seg av flere av byggene til Sørum kommune. Bygget er utstyrt med Sentral Driftskontroll (SDanlegg). Anlegget er av typen ifix levert av Johnson Controls. Anlegget inkluderer overordnede regulerings og overvåkningsparametere for varme og ventilasjonsanlegget.

7 Elkjel EPC, Sørum kommune Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Oppvarming Bygget varmes opp ved hjelp av et vannbårent varmeanlegg. Anlegget består av en DeDietrich olje kjel på 140 kw med en DeDietrich M31S brenner og en AEG elkjel på 135 KW. Anlegget fordeler varmen til tre varmekurser samt en ventilasjonskurs. Anlegget leverer også varme til berederanlegget. Anlegget er utstyrt med en EnwaMatic vannrenser. Denne benyttes ikke da den er en feilmontasje på denne. Skisse over fyranlegget: Fløy C D Fløy B Fløy A Vent M M Oljefyr Beredere Både beboer rommene og badene har gulvvarme. Varmen reguleres ved hjelp av en veggplassert termostat. Vanlig romtemperatur på beboerrommene er 24 C. Tiltak: Kjelvelger for valg av kjel Isolering av uisolerte rørkomp. Utvide SDanlegget

8 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Ventilasjon Hele bygget ventileres av ett balansert ventilasjonssystem System 36.01; Anlegget er plassert i teknisk rom i 2. etasje. Anlegget er av typen PMluft, BCEA 014 og leverer +/ m³/h. Anlegget har vannbårent varmebatteri, roterende varmegjenvinner, fremvensregulertevifter og mulighet for 1/1 2/3drift. Anlegget er koblet opp i mot SDanlegget. Drifttiden er: 1/1 alle dager /3 alle dager Anlegget er i god teknisk stand og inneklimaet er tilfredsstillende Varmtvann Byggets tappevannsanlegg består av to stk Oso Dublo 18R600 tanker koblet opp i mot kjelvannet. Berederne er dobbeltmantlede med tappevannskapasitet på 550 l hver. I tillegg til kjelvannet er begge berederne utstyrt med 15 kw elelementer. Ved befaring lå beredertemperaturen på 90 C. Det anbefales at denne senkes til 75 C. Anlegget er utstyrt med sirkulasjonspumpe på tappevannet. Da bygget har kontinuerlig drift er det ikke aktuelt å urstyre sirkulasjonspumpen. Dusjene på bygget leverer ca 10 l/min. Det er installert en liten bereder i på ca 20 l i redskapsboden.

9 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Lys Det benyttes flere forskjellige lampe/armaturer for belysning på bygget. Det benyttes i hovedsak lavenergi pærer i innendørsbelysningen. En stikkprøve viser at det for fellesarealene er installert 6,5 W/m 2. Det er sparepærer i utendørsbelysningen Div teknisk Bygget har ingen større tekniske installasjoner utover varme og vantilasjonsanleggene. Bygget har installert to stk kloakkpumper. Oljeløfter er plassert i uteboden. Hver av de tre avdelingene er utstyrt med et lite kjøkken. Hver av dem har et kjølerom Utendørs Det er sparepærer i utendørsbelysningen. Disse styres ved hjelp av fotocelle. For veien mellom skolen og bofellesskapet er det installert 12 stk lysmaster med 120 wattsgasspærer. Disse styres også ved hjelp av fotocelle. I forbindelse med en avløpsrenne ved byggets inngangsparti er det installert en varmekabel på 800 watt. Denne er termostatstyrt.

10 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 9 4 Energiforbruk 4.1. Forbrukshistorikk. Forbrukshistorikk Graddagskorr. (%) Fast aft, I01 0 % Uprioritert, I02 90 % Olje 90 % Forbruk, uten graddagskorrigering (kwh/år) Forbruk, graddagskorrigert (kwh/år) Spesifikt forbruk (kwh/m²år) Forbruk før ENØK (kwh/år), gjennomsnitt Spesifikt (kwh/m²år), gjennomsnitt Som beregningsgrunnlag er det benyttet gjennomsnittet av de to siste årene.

11 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Forbruksdiagram Energiforbruk [kwh/m²år] Før enøk Etter enøk (alle tiltak) Normtall 4.3. Energibudsjett (iht NS 3032) Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling Etter alle tiltak (også ulønnsomme).

12 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 11 5 Enøktiltak 5.1. Økonomiske forutsetninger / Energitariffer. Følgende økonomiske forutsetninger er, etter avtale med byggeier, lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: Energi pris 80 øre/kwh Effektpris, ordinær overføring 500 /kw Kalkulasjonsrente 6 % Prisene over inkluderer transportkostnader, nettleie og alle avgifter.

13 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tabellarisk sammenstilling av anbefalte tiltak Tiltak Besparelse Investering Tilskudd Investering Lønnsomhet Nr Levetid Besivelse Brutto Netto Nåverdi Inntjeningstid Internrente Energipris år kwh/år kw/år /år år % øre/kwh Effektpris /kw 1 10 Energiovervåking ,5 17,5 % Kjelvelgersentral ,7 16,7 % Isolering av rørkomponenter ,7 16,6 % Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanleg ,9 28,5 % Sum ENØK tiltak ,9 18 % Romregulering av varmen via SDanlegg #NUM! 25,5 % Varmepumpe ,5 5 % Sum alle tiltak ,0 2 % Kalkulasjonsrenten er satt lik 6%. Investeringene er inkl. 25 % mva.

14 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 1. Fase 1/Energiovervåking Dagens situasjon: Det drives i dag tidvis energiregisrering, men ingen aktiv energioppfølging av Fjuk bofellesskap. Foreslåtte tiltak: Det anbefales å installere et system for automatisk energiovervåkning. Gjennom en internettbasert løsning kan kommunens ledelse og driftspersonell overvåke og betrakte byggets energiforbruk. I systemet er det utarbeidet energibudsjetter og ETkurver som er viktige verktøy for å holde energiforbruket på et riktig nivå. Dersom det oppdages avvik fra budsjettene må årsaken til dette finnes, og eventuelle feil må rettes så raskt som mulig. Grunnlag for besparelser: Besparelsen for energiovervåking er bl.a. avhengig av hvor bevisste driftspersonell og skoleledelsen blir på byggets energiforbruk. Det er for dette bygget beregnet et potensial på 5 % av energiforbruk før enøk. Totalt energiforbruk før Enøk. Besparelse kwh 5,0 % av totalforbruk BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Energiovervåkingspakke Dagens abonnementkost. Ny abonnementkost Netto årlig kost.besp % uforutsatt Sum kostnad Internrente 17 % MVA 25% inntjeningstid (år) 5,5 Totalt: Økonomisk levetid 10 Det tas forbehold om at eksisterende elmåler(e) kan benyttes.

15 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 2: Kjelvelgersentral Dagens situasjon: Bygget har fleksibel oppvarming gjennom en olje og en elkjel. Elkjelen er på 135 kw og går i dag på en utkoblingstariff med 12 timers utkoblingsvarsel. Foreslått tiltak: Ved å installere automatisk kjelvelgersentral velges automatisk det mest økonomiske fyringsalternativet av olje og el. I tillegg konverteres elkjelen til momentanutkobling, dette gir en markant redusert effektkostnad. Når strøm er billigst, kobles elektrokjelen inn som grunnlast. Når olje er billigst, kobles elektrokjelen ut. Valget av energibærer skjer hver hele time. Styringen ringes opp en gang i døgnet for oppdatering med prisdata for neste døgn, og for å hente informasjon om driften i døgnet som har gått. Driftsansvarlig trenger heller ikke å rykke ut ved utkoblingsvarsel. Grunnlag for besparelser: Energiforbruk fyrsentral Energikostnadsbesparelse Energikostnadsbesparelse Effektkostnad før Effektkostnad etter Effekt elkjele Effektbesparelse kwh/år 3,0 øre/kwh /år 120 /kw 50 /kw 135 kw /år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: /år som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Levering og montasje av Dagens servicekost. kjelvelgersentral Ny servicekost. Prosjektering Igangkjøring Netto årlig kost.besp Arbeidsledelse, oppfølging og etterkontroll % uforutsatt Sum kostnad Internrente 17 % MVA 25% inntjeningstid (år) 6,7 Totalt: Økonomisk levetid 15

16 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 3: Isolering av rørkomponenter Dagens situasjon: En del ventiler/shunter/rør i fyrrommet er ikke isolerte og avgir mye effekt til fyrrommet i fyringssesongen. Dette gjelder 1 stk tvillingpumpe, en stor 3veis shunt, 9 stengeventiler og ca 6 lm varmtvannsrør (rett fra bereder). Foreslått tiltak: Ved å isolere ventiler/shunter/etc reduseres varmetapet fra fyranlegget. Dette kan gjøres med ferdigsydde puter. Grunnlag for besparelser: Antall ventiler og størrelser fremkommer i vedlegg Det benyttes 30 mm isolasjon Temp.differanse vann/rom 50 C Driftstid pr år t/år Energibesparelse kwh/år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Levering og montasje Dagens servicekost. av isolasjon Ny servicekost. Arbeidsledelse, oppfølging og etterkontroll Netto årlig kost.besp % uforutsatt Sum kostnad Internrente 17 % MVA 25% inntjeningstid (år) 6,7 Totalt: Økonomisk levetid 15

17 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 4: Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanlegget Dagens situasjon: Det i dag installert et vannbehandlingssystem av typen Enwamaticfor på i varmeanlegget. Denne fungerer ikke idag da tilbakespylingsledning ikke er på plass. Foreslått tiltak: Det anbefales å utbedre vannbehandlingsanlegg for rensing av vannet i fyranlegget. Anlegget dimensjoneres etter vannmengde i anlegget. Vannbehandlingssystemet skal i tillegg til å rense vannet, også ha en integrert luftefunksjon med miobobleutskiller. En installasjon av et slik anlegg medfører betydelig forbedring av vannsirkulasjonen slik at avgitt varmeeffekt blir forbedret og energien blir riktig fordelt i anlegget. Energibesparelsen kommer som et resultat av at man kan benytte en langt lavere turvannstemperatur. Tiltaket forlenger også levetiden for anlegget og gir mindre slitasje på mekaniske komponenter. Grunnlag for besparelser: Energiforbruk fyrsentral kwh/år Energibesparelse 2,0 % Energibesparelse kwh/år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 /år som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Utbedring av manglende Dagens servicekost. tilbakespylingsfunksjon Ny servicekost. Netto årlig kost.besp Sum kostnad Internrente 29 % MVA 25% inntjeningstid (år) 3,9 Totalt: Økonomisk levetid 15

18 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 5: Romregulering av varmen via SDanlegg (Ulønnsomt). Dagens situasjon: På dagens SDanlegg kan man justering fyringsanleggets fyringskurve. Justeringen av ønsket temperatur på rommene og baderommene utføres ved hjelp av termostater på vegg i rommene. Foreslått tiltak: En SDstyrt romregulering ville gitt en mer kontrolert innstilling av hvert rom samt en mulighet for individuell nattsenkning av varmen. Grunnlag for besparelser: Det er beregnet at tiltaket vil redusere brutto energiforbruk (til de aktuelle anlegg) som følger; Oppvarming Ventilasjon Vifter/pumper Kjøling Ind. energiforbruk energiposter Besparelse på energiposten 7,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ind. energibesparelse (kwh/år) BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Utstyr, montasje Dagens servicekost. Arbeidsledelse og oppfølging Ny servicekost. Netto årlig kost.besp % uforutsatt Sum kostnad Internrente 26 % MVA 25% inntjeningstid (år) #NUM! Totalt: Økonomisk levetid 10

19 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 6: Varmepumpe (Ulønnsomt). Dagens situasjon: Bygget varmes opp ved hjelp av et vannbårent anlegg med en olje og en elkjel. Foreslått tiltak: Ved å iunstallere en Varmepumpe med energibrønner vil man produsere kilowattimer til en lavere pris. Grunnlag for besparelser: Energiforbruk varmtvann; kwh/år VP dekningsgrad 70 % Effektfaktor 3,2 Besparelse kwh/år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Dagens servicekost. Levering og montasje av Ny servicekost. varmepumpe Arbeidsledelse, oppfølging Netto årlig kost.besp og etterkontroll % uforutsatt Prosjektering Sum kostnad Internrente 5 % MVA 25% inntjeningstid (år) 16,5 Totalt: Økonomisk levetid 15

20 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 19 6 Vedlegg Energiberegninger.

21 Energiberegning Energiblokkens navn: Fjuk Bofellesskap Før Enøk Etter Enøk Budsjettposter Energi Brutto kwh/m²år % til gode som varme Energi netto kwh/m²år Oppjustert for ikke optimal drift Forbruk i kwh/m²år Forbruk i kwh Energi Brutto kwh/m²år % til gode som varme Energi netto kwh/m²år Oppjustert for ikke optimal drift Forbruk i kwh/m²år Forbruk i kwh Oppvarming % % Ventilasjon % % Varmtvann % 16 0 % % 16 5 % Vifter og pumper % 51 0 % % 51 5 % Belysning % 48 0 % % 48 5 % Kjøling % % 0 Diverse teknisk 7 30 % 7 0 % % 7 5 % Sum innendørs brutto Utendørs ,01 0 % ,06 0 9,06 5 % Total sum hele bygget Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

22 Energiberegning Generelt/Bruk: Før Enøk Etter ENØK Klimadata Besparelser i kwh og. Klimastasjon Sørumsand Graddager varme Besparelse energi kwh/år Middeltemperatur 3,9 Energipris 0,80 /kwh Forbruksinformasjon Besparelse /år Målt gr.korr forbruk før enøk kwh/år % avvik fra modell 2 % Geometriske data Oppvarmet areal m 2 Volum m 3 Bruksdata ukesbasis ved normal drift Bygget i bruk Ikke bruk Bygget i bruk Ikke bruk Start Stopp Timer i bruk Innetemp ved bruk Timer Innetemp Start Stopp Timer i bruk Innetemp ved bruk Mandag 06:00 23: ,0 7 23,0 06:00 23: ,0 7 21,0 Tirdag 06:00 23: :00 23: Onsdag 06:00 23: :00 23: Torsdag 06:00 23: :00 23: Fredag 06:00 23: :00 23: Lørdag 06:00 23: :00 23: Søndag 06:00 23: :00 23: Sum brukstimer 119 timer 49 timer Sum brukstimer 119 timer 49 timer Bruksuker Normal drift Drift Ferie Drift Ferie Jan 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 Feb 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Mars 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 April 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 Mai 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Juni 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Juli 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 August 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 September 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Oktober 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 November 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Desember 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Sum alle 52 av 52 0 av av 52 0 av 52 Timer Innetemp Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

23 Energiberegning Oppvarming Før Enøk Etter ENØK Transmisjonsdel Grunn Yttervegg Vindu Tak Grunn Yttervegg Vindu Tak Navn Gulv Vegg Vindu 1 Tak Gulv Vegg Vindu 1 Tak Areal [m2] Uverdi [W/m 2 K] 0,20 0,30 1,60 0,25 0,20 0,30 1,60 0,25 Navn Gulv Vegg Vindu 1 Tak Gulv Vegg Vindu 1 Tak Areal [m2] Uverdi [W/m 2 K] 0,20 0,30 2,00 0 0,20 0,30 2,00 0 Navn Areal [m2] Uverdi [W/m 2 K] Transmisjon 107,45 kwh/m²år 52,1 103,9 kwh/m²år 52,1 Anleggnavn Sum alle Sum alle Byggets Volum m3/h oms/h dag 0,10 0ms/dag 0,10 Oms/dag oms/h natt 0,05 Oms/dag 0,05 Oms/dag Infiltrasjon 13 kwh/m²år 12 kwh/m²år Sum oppvarming 120,10 kwh/m²år 7 116,27 kwh/m²år 7 kw/år Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

24 Energiberegning Ventilasjon Før Enøk Etter ENØK Balanserte aggregater Navn Vent /1hast Vent /3hast Luftmengde 1/1' m3/h m3/h 0 m3/h m3/h m3/h 0 m3/h Gjenvinning % 75 % 75 % 0 % 75,0 % 75,0 % 0,0 % Setpunkt tilluft 22,0 0C 22,0 0C 21,0 0C 22,0 0C 22,0 0C 21,0 0C SFP 3,5 kw/m3/s 2,6 kw/m3/s 3,0 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 2,6 kw/m3/s 3,0 kw/m3/s Driftstid Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Mandag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Tirsdag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Onsdag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Torsdag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Fredag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Lørdag 06:00 22:00 07:00 18:00 06:00 22:00 07:00 18:00 Søndag 06:00 22:00 06:00 22:00 Driftstimer/uke 112 t/uke 66 t/uke 45 t/uke 112 t/uke 66 t/uke 15 t/uke Navn Luftmengde 1/1' 0 m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h Gjenvinning % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 50 % Setpunkt tilluft 0,0 0C 0,0 0C 20,0 0C 0,0 0C 0,0 0C 20,0 0C SFP 0,0 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 4,0 kw/m3/s 0,0 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 4,0 kw/m3/s Driftstid Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Mandag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Tirsdag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Onsdag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Torsdag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Fredag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Lørdag Søndag Driftstimer/uke 45 t/uke 50 t/uke 44 t/uke 45 t/uke 50 t/uke 44 t/uke 61 kw/år 61 kw/år Ventilasjon 65,24 kwh/m 2 år Mengde 5,6 m 3 /m 2 h 65,24 kwh/m 2 år Mengde 9,4 m 3 /m 2 h Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

25 Energiberegning Vifter og Pumper Før Enøk Etter ENØK Ventilasjon Vent /1h6.01 2/3hast Effekt vifter [kw] 10,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiforbruk vifter [kwh/år] Pumper Samlet effekt pumper [kw] 2,0 kw 2,0 kwh/m2år Driftstid timer/år timer timer Vifter og Pumper 50,68 kwh/m²år 17 kw 50,68 kwh/m²år 17 kw Varmtvann Før Enøk Etter ENØK Antall Bruk/døgn tid(min)gde/(liter/min) døgn/uke Antall Bruk/døgn tid(min)gde/(liter/min) døgn/uke Dusjer 25 0, , Servanter , ,0 7 Vasking wh/m2,uke. 30 wh/m2,uke 30 wh/m2,uke Tap i beredersystem 1 kwh/m2år 1 kwh/m2år Varmtvann 16 kwh/m²år 3,5 kw 16 kwh/m²år 3,48 kw Belysning Før Enøk Etter ENØK Dageffekt 7,0 W/m2 7 W/m2 Natteffekt 2,0 W/m2 2,0 W/m2 Belysning 48 kwh/m²år 13,0 kw 48 kwh/m²år 13,0 kw Kjøling Før Enøk Etter ENØK Temperaturavhengig kjølebehov Antall uker med kjølebehov 0 uker 0 uker Gjennomsnittlig behov på dag 0 W/m2 0 W/m2 Gjennomsnittlig behov på natt 0 W/m2 0 W/m2 Virkningsgrad Kjølemaskin 3 3 Temp.kjøling 0 kwh/m²år 0 0 kwh/m²år 0 Konstant kjølebehov Kjølelast 0,0 kw 0,0 kw Timer kjøling med kjølemaskin 0 t 0 t Virkningsgrad kjølemaskin 1,0 1,0 Timer frikjøling 0 t 0 t Gjennomsnittlig effekt kond.vifter 1 kw 1 kw Konst. Kjøling 0 kwh/m²år 0 kwh/m²år Sum Kjøling 0 kwh/m²år 0 kw 0 kwh/m²år 0 kw Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

26 Energiberegning Div teknisk Før Enøk Etter ENØK Kontor Antall Effekt (kw) br.tid/uke Antall Effekt/kW) br.tid/uke PC 4 0, ,10 20 Printer 2 0, ,1 20 Kopimaskin Servere + telesentraler Diverse Sum kontor 4 kwh/m²år 4 kwh/m²år Div annet Antall Effekt t/uke antall Effekt t/uke Div Kjøkken Sum div annet 3 kwh/m²år 3 kwh/m²år Diverse teknisk 7 kwh/m²år 9,1 kw 7 kwh/m²år 9,1 kw Utendørs Før Enøk Etter ENØK Snøsmelting Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år 1,00 1, , Utendørs pumper Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år 1 1, Taknedløp utvendig Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år Diverse utvendig Antall Effekt Antall Effekt Utendørs belysning Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år 12 0, , , , Utendørs 11,01 kwh/m²år 4,9 kw 9,06 kwh/m²år 3,9 kw Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Byremo videregående skole

Byremo videregående skole Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9 GK PROSJEKT TEMA GK PROSJEKT REHAB TIL A INNEKLIMA PÅVIRKER FORDELER MED HØYHUS i Grensesvingen 7. Side 18 skoleprestasjon. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INNEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr.

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer