Energi- og miljøanalyse av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi- og miljøanalyse av"

Transkript

1 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A NO Telefon Postboks 34 Grefsen, N0409 Oslo Bank Telefaks

2 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 1 1 Innledning Bakgrunn Prosjektorganisasjon Sammendrag Konklusjon Videre arbeid Besivelse Generelle opplysninger Drift Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Lys Div teknisk Utendørs Energiforbruk Forbrukshistorikk Forbruksdiagram Energibudsjett (iht NS 3032) Enøktiltak Økonomiske forutsetninger / Energitariffer Tabellarisk sammenstilling av anbefalte tiltak Tiltak nr 1. Energiovervåking Tiltak nr 2: Kjelvelgersentral Tiltak nr 3: Isolering av rørkomponenter Tiltak nr 4: Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanlegget Tiltak nr 5: Romregulering av varmen via SDanlegg (Ulønnsomt) Tiltak nr 6: Varmepumpe (Ulønnsomt) Vedlegg Energiberegninger....19

3 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn På oppdrag fra Sørum kommune har utarbeidet en energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap. Analysen inngår som en del av EPCprogrammet, og er støttet av Enova. 1.2 Prosjektorganisasjon Ansvarlig ENØK firma : Adresse : Vitaminveien 1A : Postboks 34, Grefsen : N0409 OSLO Telefon (kontor) : Telefon (mobil) : Saksbehandler : Stian N. Eriksen Epost: : Byggherre Kontaktperson Epost Adresse : Sørum kommune : Kari Tiller : : Sørum kommunale eiendomsselskap KF : Postboks 113 : 1921 Sørumsand Bygg : Sørum rådhus helsebygget Adresse : Fjuk Bofellesskap : 1925 Blaker Driftsansvarlig : Arne Høgseth Telefon :

4 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 3 2 Sammendrag 2.1 Konklusjon Analysen har konkludert med at det finnes 4 lønnsomme ENØKtiltak på Fjuk bofellesskap. Tiltakene utgjør en besparelse på ca , pr år, og ever en investering på , inkl mva. Tiltakene gir en inntjeningstid på 5,9 år. Bygningen har i dag et energiforbruk på 286 kwh/m 2 år. Gjennomsnittlig forbruk for bygg i denne kategorien er 210 kwh/m 2 år. Enøk tiltak Lønnsomme ENØKtiltak Kostnad Besparelse Inntjening /år år 1 Energiovervåking ,5 2 Kjelvelgersentral ,7 3 Isolering av rørkomponenter ,7 4 Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanlegget ,9 Sum ENØKtiltak ,9 Andre vurderte tiltak Stipulerte tiltak Kostnad Besparelse Inntjening /år år 5 Romregulering av varmen via SDanlegg Varmepumpe ,5 Sum andre vurderte tiltak ,0

5 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Videre arbeid tilbyr som totalentreprenør, gjennomføring av samtlige anbefalte tiltak for , inkl mva. garanterer alle tekniske tiltak og de besparelser dette innebærer. Garantien forutsetter: står som totalentreprenør (arbeidsledelse, etterkontroll og oppfølging) for tiltakene. At de gitte driftsbetingelsene på bygget og dets tekniske utstyr oppfylles At forbruket følges opp av i løpet av garantiperioden Tilbudet gjelder 90 dager fra 18 januar 2008, og vil deretter justeres etter gjeldene prisindeks.

6 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 5 3 Besivelse 3.1. Generelle opplysninger Bygget er et bofellesskap for eldre. Bygget er oppført i 2003 og rommer tre avdelinger med til sammen 22 beboerrom. Det er kontinuerlig bruk av bygget da dette er et bofellesskap. Bygget består av plasstøpt betong og betongelementer. Bofellesskapet er inndelt i 3 avdelinger, rød, blå og grønn. Bygget er på ett plan med tekniskerom plassert i en 2. etasje Drift. Bygget driftes av en vaktmester som også tar seg av flere av byggene til Sørum kommune. Bygget er utstyrt med Sentral Driftskontroll (SDanlegg). Anlegget er av typen ifix levert av Johnson Controls. Anlegget inkluderer overordnede regulerings og overvåkningsparametere for varme og ventilasjonsanlegget.

7 Elkjel EPC, Sørum kommune Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Oppvarming Bygget varmes opp ved hjelp av et vannbårent varmeanlegg. Anlegget består av en DeDietrich olje kjel på 140 kw med en DeDietrich M31S brenner og en AEG elkjel på 135 KW. Anlegget fordeler varmen til tre varmekurser samt en ventilasjonskurs. Anlegget leverer også varme til berederanlegget. Anlegget er utstyrt med en EnwaMatic vannrenser. Denne benyttes ikke da den er en feilmontasje på denne. Skisse over fyranlegget: Fløy C D Fløy B Fløy A Vent M M Oljefyr Beredere Både beboer rommene og badene har gulvvarme. Varmen reguleres ved hjelp av en veggplassert termostat. Vanlig romtemperatur på beboerrommene er 24 C. Tiltak: Kjelvelger for valg av kjel Isolering av uisolerte rørkomp. Utvide SDanlegget

8 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Ventilasjon Hele bygget ventileres av ett balansert ventilasjonssystem System 36.01; Anlegget er plassert i teknisk rom i 2. etasje. Anlegget er av typen PMluft, BCEA 014 og leverer +/ m³/h. Anlegget har vannbårent varmebatteri, roterende varmegjenvinner, fremvensregulertevifter og mulighet for 1/1 2/3drift. Anlegget er koblet opp i mot SDanlegget. Drifttiden er: 1/1 alle dager /3 alle dager Anlegget er i god teknisk stand og inneklimaet er tilfredsstillende Varmtvann Byggets tappevannsanlegg består av to stk Oso Dublo 18R600 tanker koblet opp i mot kjelvannet. Berederne er dobbeltmantlede med tappevannskapasitet på 550 l hver. I tillegg til kjelvannet er begge berederne utstyrt med 15 kw elelementer. Ved befaring lå beredertemperaturen på 90 C. Det anbefales at denne senkes til 75 C. Anlegget er utstyrt med sirkulasjonspumpe på tappevannet. Da bygget har kontinuerlig drift er det ikke aktuelt å urstyre sirkulasjonspumpen. Dusjene på bygget leverer ca 10 l/min. Det er installert en liten bereder i på ca 20 l i redskapsboden.

9 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Lys Det benyttes flere forskjellige lampe/armaturer for belysning på bygget. Det benyttes i hovedsak lavenergi pærer i innendørsbelysningen. En stikkprøve viser at det for fellesarealene er installert 6,5 W/m 2. Det er sparepærer i utendørsbelysningen Div teknisk Bygget har ingen større tekniske installasjoner utover varme og vantilasjonsanleggene. Bygget har installert to stk kloakkpumper. Oljeløfter er plassert i uteboden. Hver av de tre avdelingene er utstyrt med et lite kjøkken. Hver av dem har et kjølerom Utendørs Det er sparepærer i utendørsbelysningen. Disse styres ved hjelp av fotocelle. For veien mellom skolen og bofellesskapet er det installert 12 stk lysmaster med 120 wattsgasspærer. Disse styres også ved hjelp av fotocelle. I forbindelse med en avløpsrenne ved byggets inngangsparti er det installert en varmekabel på 800 watt. Denne er termostatstyrt.

10 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 9 4 Energiforbruk 4.1. Forbrukshistorikk. Forbrukshistorikk Graddagskorr. (%) Fast aft, I01 0 % Uprioritert, I02 90 % Olje 90 % Forbruk, uten graddagskorrigering (kwh/år) Forbruk, graddagskorrigert (kwh/år) Spesifikt forbruk (kwh/m²år) Forbruk før ENØK (kwh/år), gjennomsnitt Spesifikt (kwh/m²år), gjennomsnitt Som beregningsgrunnlag er det benyttet gjennomsnittet av de to siste årene.

11 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Forbruksdiagram Energiforbruk [kwh/m²år] Før enøk Etter enøk (alle tiltak) Normtall 4.3. Energibudsjett (iht NS 3032) Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling Etter alle tiltak (også ulønnsomme).

12 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 11 5 Enøktiltak 5.1. Økonomiske forutsetninger / Energitariffer. Følgende økonomiske forutsetninger er, etter avtale med byggeier, lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: Energi pris 80 øre/kwh Effektpris, ordinær overføring 500 /kw Kalkulasjonsrente 6 % Prisene over inkluderer transportkostnader, nettleie og alle avgifter.

13 Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tabellarisk sammenstilling av anbefalte tiltak Tiltak Besparelse Investering Tilskudd Investering Lønnsomhet Nr Levetid Besivelse Brutto Netto Nåverdi Inntjeningstid Internrente Energipris år kwh/år kw/år /år år % øre/kwh Effektpris /kw 1 10 Energiovervåking ,5 17,5 % Kjelvelgersentral ,7 16,7 % Isolering av rørkomponenter ,7 16,6 % Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanleg ,9 28,5 % Sum ENØK tiltak ,9 18 % Romregulering av varmen via SDanlegg #NUM! 25,5 % Varmepumpe ,5 5 % Sum alle tiltak ,0 2 % Kalkulasjonsrenten er satt lik 6%. Investeringene er inkl. 25 % mva.

14 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 1. Fase 1/Energiovervåking Dagens situasjon: Det drives i dag tidvis energiregisrering, men ingen aktiv energioppfølging av Fjuk bofellesskap. Foreslåtte tiltak: Det anbefales å installere et system for automatisk energiovervåkning. Gjennom en internettbasert løsning kan kommunens ledelse og driftspersonell overvåke og betrakte byggets energiforbruk. I systemet er det utarbeidet energibudsjetter og ETkurver som er viktige verktøy for å holde energiforbruket på et riktig nivå. Dersom det oppdages avvik fra budsjettene må årsaken til dette finnes, og eventuelle feil må rettes så raskt som mulig. Grunnlag for besparelser: Besparelsen for energiovervåking er bl.a. avhengig av hvor bevisste driftspersonell og skoleledelsen blir på byggets energiforbruk. Det er for dette bygget beregnet et potensial på 5 % av energiforbruk før enøk. Totalt energiforbruk før Enøk. Besparelse kwh 5,0 % av totalforbruk BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Energiovervåkingspakke Dagens abonnementkost. Ny abonnementkost Netto årlig kost.besp % uforutsatt Sum kostnad Internrente 17 % MVA 25% inntjeningstid (år) 5,5 Totalt: Økonomisk levetid 10 Det tas forbehold om at eksisterende elmåler(e) kan benyttes.

15 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 2: Kjelvelgersentral Dagens situasjon: Bygget har fleksibel oppvarming gjennom en olje og en elkjel. Elkjelen er på 135 kw og går i dag på en utkoblingstariff med 12 timers utkoblingsvarsel. Foreslått tiltak: Ved å installere automatisk kjelvelgersentral velges automatisk det mest økonomiske fyringsalternativet av olje og el. I tillegg konverteres elkjelen til momentanutkobling, dette gir en markant redusert effektkostnad. Når strøm er billigst, kobles elektrokjelen inn som grunnlast. Når olje er billigst, kobles elektrokjelen ut. Valget av energibærer skjer hver hele time. Styringen ringes opp en gang i døgnet for oppdatering med prisdata for neste døgn, og for å hente informasjon om driften i døgnet som har gått. Driftsansvarlig trenger heller ikke å rykke ut ved utkoblingsvarsel. Grunnlag for besparelser: Energiforbruk fyrsentral Energikostnadsbesparelse Energikostnadsbesparelse Effektkostnad før Effektkostnad etter Effekt elkjele Effektbesparelse kwh/år 3,0 øre/kwh /år 120 /kw 50 /kw 135 kw /år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: /år som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Levering og montasje av Dagens servicekost. kjelvelgersentral Ny servicekost. Prosjektering Igangkjøring Netto årlig kost.besp Arbeidsledelse, oppfølging og etterkontroll % uforutsatt Sum kostnad Internrente 17 % MVA 25% inntjeningstid (år) 6,7 Totalt: Økonomisk levetid 15

16 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 3: Isolering av rørkomponenter Dagens situasjon: En del ventiler/shunter/rør i fyrrommet er ikke isolerte og avgir mye effekt til fyrrommet i fyringssesongen. Dette gjelder 1 stk tvillingpumpe, en stor 3veis shunt, 9 stengeventiler og ca 6 lm varmtvannsrør (rett fra bereder). Foreslått tiltak: Ved å isolere ventiler/shunter/etc reduseres varmetapet fra fyranlegget. Dette kan gjøres med ferdigsydde puter. Grunnlag for besparelser: Antall ventiler og størrelser fremkommer i vedlegg Det benyttes 30 mm isolasjon Temp.differanse vann/rom 50 C Driftstid pr år t/år Energibesparelse kwh/år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Levering og montasje Dagens servicekost. av isolasjon Ny servicekost. Arbeidsledelse, oppfølging og etterkontroll Netto årlig kost.besp % uforutsatt Sum kostnad Internrente 17 % MVA 25% inntjeningstid (år) 6,7 Totalt: Økonomisk levetid 15

17 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 4: Utbedring av vannrenseanlegg for varmeanlegget Dagens situasjon: Det i dag installert et vannbehandlingssystem av typen Enwamaticfor på i varmeanlegget. Denne fungerer ikke idag da tilbakespylingsledning ikke er på plass. Foreslått tiltak: Det anbefales å utbedre vannbehandlingsanlegg for rensing av vannet i fyranlegget. Anlegget dimensjoneres etter vannmengde i anlegget. Vannbehandlingssystemet skal i tillegg til å rense vannet, også ha en integrert luftefunksjon med miobobleutskiller. En installasjon av et slik anlegg medfører betydelig forbedring av vannsirkulasjonen slik at avgitt varmeeffekt blir forbedret og energien blir riktig fordelt i anlegget. Energibesparelsen kommer som et resultat av at man kan benytte en langt lavere turvannstemperatur. Tiltaket forlenger også levetiden for anlegget og gir mindre slitasje på mekaniske komponenter. Grunnlag for besparelser: Energiforbruk fyrsentral kwh/år Energibesparelse 2,0 % Energibesparelse kwh/år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 /år som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Utbedring av manglende Dagens servicekost. tilbakespylingsfunksjon Ny servicekost. Netto årlig kost.besp Sum kostnad Internrente 29 % MVA 25% inntjeningstid (år) 3,9 Totalt: Økonomisk levetid 15

18 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 5: Romregulering av varmen via SDanlegg (Ulønnsomt). Dagens situasjon: På dagens SDanlegg kan man justering fyringsanleggets fyringskurve. Justeringen av ønsket temperatur på rommene og baderommene utføres ved hjelp av termostater på vegg i rommene. Foreslått tiltak: En SDstyrt romregulering ville gitt en mer kontrolert innstilling av hvert rom samt en mulighet for individuell nattsenkning av varmen. Grunnlag for besparelser: Det er beregnet at tiltaket vil redusere brutto energiforbruk (til de aktuelle anlegg) som følger; Oppvarming Ventilasjon Vifter/pumper Kjøling Ind. energiforbruk energiposter Besparelse på energiposten 7,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ind. energibesparelse (kwh/år) BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Utstyr, montasje Dagens servicekost. Arbeidsledelse og oppfølging Ny servicekost. Netto årlig kost.besp % uforutsatt Sum kostnad Internrente 26 % MVA 25% inntjeningstid (år) #NUM! Totalt: Økonomisk levetid 10

19 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Tiltak nr 6: Varmepumpe (Ulønnsomt). Dagens situasjon: Bygget varmes opp ved hjelp av et vannbårent anlegg med en olje og en elkjel. Foreslått tiltak: Ved å iunstallere en Varmepumpe med energibrønner vil man produsere kilowattimer til en lavere pris. Grunnlag for besparelser: Energiforbruk varmtvann; kwh/år VP dekningsgrad 70 % Effektfaktor 3,2 Besparelse kwh/år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer Effektpris 500 /kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer Totalt: Brutto kost.besp ØKONOMI: Kostnader: Dagens servicekost. Levering og montasje av Ny servicekost. varmepumpe Arbeidsledelse, oppfølging Netto årlig kost.besp og etterkontroll % uforutsatt Prosjektering Sum kostnad Internrente 5 % MVA 25% inntjeningstid (år) 16,5 Totalt: Økonomisk levetid 15

20 Energiog miljøanalyse av Fjuk bofellesskap 19 6 Vedlegg Energiberegninger.

21 Energiberegning Energiblokkens navn: Fjuk Bofellesskap Før Enøk Etter Enøk Budsjettposter Energi Brutto kwh/m²år % til gode som varme Energi netto kwh/m²år Oppjustert for ikke optimal drift Forbruk i kwh/m²år Forbruk i kwh Energi Brutto kwh/m²år % til gode som varme Energi netto kwh/m²år Oppjustert for ikke optimal drift Forbruk i kwh/m²år Forbruk i kwh Oppvarming % % Ventilasjon % % Varmtvann % 16 0 % % 16 5 % Vifter og pumper % 51 0 % % 51 5 % Belysning % 48 0 % % 48 5 % Kjøling % % 0 Diverse teknisk 7 30 % 7 0 % % 7 5 % Sum innendørs brutto Utendørs ,01 0 % ,06 0 9,06 5 % Total sum hele bygget Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

22 Energiberegning Generelt/Bruk: Før Enøk Etter ENØK Klimadata Besparelser i kwh og. Klimastasjon Sørumsand Graddager varme Besparelse energi kwh/år Middeltemperatur 3,9 Energipris 0,80 /kwh Forbruksinformasjon Besparelse /år Målt gr.korr forbruk før enøk kwh/år % avvik fra modell 2 % Geometriske data Oppvarmet areal m 2 Volum m 3 Bruksdata ukesbasis ved normal drift Bygget i bruk Ikke bruk Bygget i bruk Ikke bruk Start Stopp Timer i bruk Innetemp ved bruk Timer Innetemp Start Stopp Timer i bruk Innetemp ved bruk Mandag 06:00 23: ,0 7 23,0 06:00 23: ,0 7 21,0 Tirdag 06:00 23: :00 23: Onsdag 06:00 23: :00 23: Torsdag 06:00 23: :00 23: Fredag 06:00 23: :00 23: Lørdag 06:00 23: :00 23: Søndag 06:00 23: :00 23: Sum brukstimer 119 timer 49 timer Sum brukstimer 119 timer 49 timer Bruksuker Normal drift Drift Ferie Drift Ferie Jan 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 Feb 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Mars 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 April 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 Mai 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Juni 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Juli 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 August 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 September 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Oktober 5 av 5 uker 0 5 av 5 uker 0 November 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Desember 4 av 4 uker 0 4 av 4 uker 0 Sum alle 52 av 52 0 av av 52 0 av 52 Timer Innetemp Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

23 Energiberegning Oppvarming Før Enøk Etter ENØK Transmisjonsdel Grunn Yttervegg Vindu Tak Grunn Yttervegg Vindu Tak Navn Gulv Vegg Vindu 1 Tak Gulv Vegg Vindu 1 Tak Areal [m2] Uverdi [W/m 2 K] 0,20 0,30 1,60 0,25 0,20 0,30 1,60 0,25 Navn Gulv Vegg Vindu 1 Tak Gulv Vegg Vindu 1 Tak Areal [m2] Uverdi [W/m 2 K] 0,20 0,30 2,00 0 0,20 0,30 2,00 0 Navn Areal [m2] Uverdi [W/m 2 K] Transmisjon 107,45 kwh/m²år 52,1 103,9 kwh/m²år 52,1 Anleggnavn Sum alle Sum alle Byggets Volum m3/h oms/h dag 0,10 0ms/dag 0,10 Oms/dag oms/h natt 0,05 Oms/dag 0,05 Oms/dag Infiltrasjon 13 kwh/m²år 12 kwh/m²år Sum oppvarming 120,10 kwh/m²år 7 116,27 kwh/m²år 7 kw/år Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

24 Energiberegning Ventilasjon Før Enøk Etter ENØK Balanserte aggregater Navn Vent /1hast Vent /3hast Luftmengde 1/1' m3/h m3/h 0 m3/h m3/h m3/h 0 m3/h Gjenvinning % 75 % 75 % 0 % 75,0 % 75,0 % 0,0 % Setpunkt tilluft 22,0 0C 22,0 0C 21,0 0C 22,0 0C 22,0 0C 21,0 0C SFP 3,5 kw/m3/s 2,6 kw/m3/s 3,0 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 2,6 kw/m3/s 3,0 kw/m3/s Driftstid Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Mandag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Tirsdag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Onsdag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Torsdag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Fredag 06:00 22:00 07:00 18:00 07:00 16:00 06:00 22:00 07:00 18:00 12:00 15:00 Lørdag 06:00 22:00 07:00 18:00 06:00 22:00 07:00 18:00 Søndag 06:00 22:00 06:00 22:00 Driftstimer/uke 112 t/uke 66 t/uke 45 t/uke 112 t/uke 66 t/uke 15 t/uke Navn Luftmengde 1/1' 0 m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h Gjenvinning % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 50 % Setpunkt tilluft 0,0 0C 0,0 0C 20,0 0C 0,0 0C 0,0 0C 20,0 0C SFP 0,0 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 4,0 kw/m3/s 0,0 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 4,0 kw/m3/s Driftstid Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Start Stop Mandag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Tirsdag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Onsdag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Torsdag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Fredag 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 07:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Lørdag Søndag Driftstimer/uke 45 t/uke 50 t/uke 44 t/uke 45 t/uke 50 t/uke 44 t/uke 61 kw/år 61 kw/år Ventilasjon 65,24 kwh/m 2 år Mengde 5,6 m 3 /m 2 h 65,24 kwh/m 2 år Mengde 9,4 m 3 /m 2 h Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

25 Energiberegning Vifter og Pumper Før Enøk Etter ENØK Ventilasjon Vent /1h6.01 2/3hast Effekt vifter [kw] 10,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiforbruk vifter [kwh/år] Pumper Samlet effekt pumper [kw] 2,0 kw 2,0 kwh/m2år Driftstid timer/år timer timer Vifter og Pumper 50,68 kwh/m²år 17 kw 50,68 kwh/m²år 17 kw Varmtvann Før Enøk Etter ENØK Antall Bruk/døgn tid(min)gde/(liter/min) døgn/uke Antall Bruk/døgn tid(min)gde/(liter/min) døgn/uke Dusjer 25 0, , Servanter , ,0 7 Vasking wh/m2,uke. 30 wh/m2,uke 30 wh/m2,uke Tap i beredersystem 1 kwh/m2år 1 kwh/m2år Varmtvann 16 kwh/m²år 3,5 kw 16 kwh/m²år 3,48 kw Belysning Før Enøk Etter ENØK Dageffekt 7,0 W/m2 7 W/m2 Natteffekt 2,0 W/m2 2,0 W/m2 Belysning 48 kwh/m²år 13,0 kw 48 kwh/m²år 13,0 kw Kjøling Før Enøk Etter ENØK Temperaturavhengig kjølebehov Antall uker med kjølebehov 0 uker 0 uker Gjennomsnittlig behov på dag 0 W/m2 0 W/m2 Gjennomsnittlig behov på natt 0 W/m2 0 W/m2 Virkningsgrad Kjølemaskin 3 3 Temp.kjøling 0 kwh/m²år 0 0 kwh/m²år 0 Konstant kjølebehov Kjølelast 0,0 kw 0,0 kw Timer kjøling med kjølemaskin 0 t 0 t Virkningsgrad kjølemaskin 1,0 1,0 Timer frikjøling 0 t 0 t Gjennomsnittlig effekt kond.vifter 1 kw 1 kw Konst. Kjøling 0 kwh/m²år 0 kwh/m²år Sum Kjøling 0 kwh/m²år 0 kw 0 kwh/m²år 0 kw Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

26 Energiberegning Div teknisk Før Enøk Etter ENØK Kontor Antall Effekt (kw) br.tid/uke Antall Effekt/kW) br.tid/uke PC 4 0, ,10 20 Printer 2 0, ,1 20 Kopimaskin Servere + telesentraler Diverse Sum kontor 4 kwh/m²år 4 kwh/m²år Div annet Antall Effekt t/uke antall Effekt t/uke Div Kjøkken Sum div annet 3 kwh/m²år 3 kwh/m²år Diverse teknisk 7 kwh/m²år 9,1 kw 7 kwh/m²år 9,1 kw Utendørs Før Enøk Etter ENØK Snøsmelting Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år 1,00 1, , Utendørs pumper Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år 1 1, Taknedløp utvendig Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år Diverse utvendig Antall Effekt Antall Effekt Utendørs belysning Antall Effekt Tid inne/år Antall Effekt Tid inne/år 12 0, , , , Utendørs 11,01 kwh/m²år 4,9 kw 9,06 kwh/m²år 3,9 kw Kopi av Moderark_Fjuk bofellesskap

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sørum rådhus -Kuskerudgården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner helsesenter Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker barnehage Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Fjuk skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Melvold ungdomsskole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Vesterskaun skole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker aldersheim Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Energi- og miljøanalyse. Bingsfoss ungdomsskole

Energi- og miljøanalyse. Bingsfoss ungdomsskole Energi- og miljøanalyse av Bingsfoss ungdomsskole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Sørum Rådhus Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

ENØK analyse av. Hovseterveien 88 Saksnr. B Utført i samarbeid med Boligbygg KF

ENØK analyse av. Hovseterveien 88 Saksnr. B Utført i samarbeid med Boligbygg KF ENØK analyse av Hovseterveien 88 Saksnr. B43278 27 Utført i samarbeid med Boligbygg KF Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N49 Oslo www.afgruppen.no

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sigurds gate 2 Juni 213 Saksnr: 58694 Utført av Utarbeidet av: Martin Schjølberg energirådgiver Kontrollert av: Lennart A Roald energirådgiver Innspurten 15 info.emt@afgruppen.no

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Vektergården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter)

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter) VEDLEGG F - PROSJEKTUTVIKLINGSRAPPORT - MAL Nedenfor angis minimumskrav og beregningsdata for opplysninger som skal inngå i Prosjektutviklingsrapporten som resultat av fase 1. Alle beløp oppgis eks. mva.

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

Enøk analyse av Sørum Skole

Enøk analyse av Sørum Skole Enøk analyse av Sørum Skole Sørum kommune 17 januar 2008 Utført av AS. I Samarbeid med Sørum kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks 34 Grefsen,

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Frydenhaug skole Et miljøbygg med varmepumpe og solfanger i et vakkert samspill som produserer det grønne gull Godt inneklima

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem ENØKRAPPORT FOR Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem Mars 2013 Revidert november 2013 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 4 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Energiriktig drift brukererfaringer Olav Høyem NTNU, Teknisk avd. Gløshaugen 313 000 m2 Syd-området 16 200 m2 Marinteknisk senter 34 500 m2 Dragvoll 67 300 m2 Nøkkeltall - NTNU Døgnåpent

Detaljer

Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk. Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk. Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Agenda Case Lysaker Park Status målt og beregnet energibruk Lysaker

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

TISLEGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER ENØKRAPPORT

TISLEGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER ENØKRAPPORT TISLEGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER ENØKRAPPORT 17. april 2009 RAPPORT Tittel: Tislegård bo- og behandlingssenter ENØK RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Kongsberg kommunale Eiendom KF (KKE) Oppdragsgivers

Detaljer

1 Sammendrag/anbefaling

1 Sammendrag/anbefaling Oppdrag Tema Notat nr. 1120543 Høyskolen i Lillehammer Utfasing av HFKF (R22) 2 - Varmegjenvinning Til Selskap Navn E-post Statsbygg Oddbjørn Evensen Oddbjorn.evensen@statsbygg.no Fra Rambøll VVS Bjørn

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing.

Detaljer

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune Vedlegg B 1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune 1.1. Underlag for energimerking Leverandøren skal innhente de

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer