Bruks- og montasjeanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og montasjeanvisning"

Transkript

1 Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP MCM 3-07 Think future 1

2 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter Systemforslag Elektrisk tilkobling...10 Rørmontasje...11 Regulator-styring...1 Alarmkoder - forklaring...13 Oppstart og vedlikehold...14 Kuldemedium og tekniske spesifikasjoner...15 Tilleggsutstyr - ekstrautstyr Garantivilkår...18 Installasjons- og igangkjøringsrapport...19 Kontaktinformasjon...0 Sikkerhetsforskrifter skal følges. Unnlater man å følge forskriftene kan dette medføre fare, eller risiko for skader på komponenter og utstyr. Hovedkomponenter Multitanken MCX300 Øvre tank: 135 L rustfri tank med rustfri varmeveksler. Fungerer som ettervarmer for varmtvann opptil 75 C. Det er montert 3kW el-kolbe, 30V 1-fas, med termostat fabrikkinnstilt til 60 C. Denne sikrer vv når vannforbruk er større enn varmepumpens kapasitet. Nedre tank: 135 L rustfri tank med rustfri varmeveksler. Fungerer som forvarmer for varmtvann opp til 45 og varmeakkumulator for gulv- eller konvektorsystem. Det er montert 9kW el-kolbe, 30V/400V 3-fas, med termostat fabrikkinnstilt til 30. Denne sikrer nok effekt til varmesystem når behovet er større enn varmepumpens kapasitet. Multitanken kan også benyttes som ren el-bereder eller villavarmesentral uten varmepumpe. Øvre tank får energi til ettervarme fra kompressorens hetgass-side. Ettervarme-effekten avhenger av varmepumpens driftstid, som igjen avhenger av husets varmebehov. Ved lite varmebehov vil øvre element sørge for tilstrekkelig ettervarming av varmtvann og legionella-sikring. UXT-P blandeventil med blendet kaldtvannsløp for MCX 300, med endemontert sikkerhetsventil. Innstillinger UXT-P 15 mm - BLÅTT ratt For raskest oppfylling av bereder: Skru mot urviseren (mot +) til stopp. Fyll opp berederen. KV av/på: Vri ratt A -/+. Temperaturjustering: Vri først ratt A helt mot max + = 75 C Vri deretter evt. tilbake mot minus (-): ½ omdreininger ca. 50 C ¾ 55 C 3 60 C 3 ¼ 65 C A ø Vv Kv 135 l. 135 l. Multitanken er enkel og effektiv. Kv

3 Multitherm varmepumpe LVP6 To krets Luft/Vann varmepumpe -tar lavtemperert, gratis og fornybar energi fra uteluften og hever temperaturen i to trinn, til ca. 45 og opptil 75 C på varmtvannet. Trinn 1 kan reverseres automatisk til ca. 7 C kjøling, hvor overskuddsvarmen brukes til forbruksvannet i øvre tank. Temperaturstyring m.m. er fabrikkmontert. Viktig: Kuldemediet er begrenset til en minimal krets i ute-delen, og systemet passer derfor spesielt for VVS-bransjen. Splitsystemet gir enkel tilgang til alle slitedeler. LVPpumpens deksel kan lett demonteres og derved er alle deler tilgjengelige. Montering: LVP6 er utstyrt med gjennomføringer for bærerør. Den kan da bæres av 3-4 mann. Se bilde. Plassering: Utendørs på solid underlag, skråtak eller hus over. la det være minimum 0 cm fritt rom under for å gi plass til is/vann fra avtining, og minimum 5 cm. bak for service. Det må være fri adkomst for demontering av deksel over el-koplinger og regulator. Eventuell innkapsling må være lett demonterbar for adkomst til sider og topp ved service. Pass på at luften som kommer ut i fremkant ikke sirkulerer tilbake til maskinens luftinntak. Vær oppmerksom på at det kan dannes en kuldegrop der maskinen står, ved. feks. mye snø. NB kun for lufting! MÅ være stengt under drift. Tur/retur øvre kurs Lufting nedre kurs Retur/tur nedre kurs Drenering nedre kurs LVP 6 monteres utendørs på solid underlag. Bærerør settes enkelt i gjennomføringene Tilkopling EL: Demonter endedeksel ved regulator for innkopling av EL. Strømart: 16A 1 fase 30V (sikring type D) Pumpe i PV tilkoples klemme N og 37 Pumpe i PV6 tilkoples eget stikk med 10A 30V i fase. Se også el-koblingsskjemaer side 8 og oversikt over styringssystemet på side 10. Manuell resetknapp ved alarm E01 (høytrykk). Hovedsikring må deretter slåes av/på. Viktig: Sørg for fri adkomst til koblingsboks! 3

4 Multipump pumpesentraler Pumpesentral PV for øvre krets MCX: - Grundfoss Alpha UPS 5-40 pumpe - Microbobleutskiller (luftutskiller) - Sikkerhetsventil,5 bar - Manometer 0-4bar Alt fabrikkmontert i isolert boks - liter ekspansjonskar (forfylt m/0,5bar) medfølger løst, monteres under sentralen eller et annet sted i kretsen om ønskelig. Tilkopling: Ved avstand inntil 10 m fra VP brukes tilsv. 15mm Cu-rør. Ved større avstand gå opp til 18 mm. Pass på å isolere rørene godt for å hindre varmetap. Ekspansjon l. PV PV med -liters eksp. kar, skrues rett på vegg. Pumpesentral PV6 for nedre krets MCX: - Grundfoss UPS 5-60K pumpe - Microbobleutskiller (luftutskiller) - Sikkerhetsventil,5 bar - Manometer 0-4bar Alt fabrikkmontert i isolert boks, kan også brukes ved kjøling. -6 liter ekspansjonskar (forfylt m/0,5bar) medfølger løst, monteres under sentralen eller et annet sted i kretsen om ønskelig. Tilkopling: Bruk 8 mm rør. Pass på å isolere rørene godt for å hindre varmetap og kondensering ved kjøling. Oppbygning Pumpesentralene PV og PV 6 er bygget inn i en godt isolert plastmantling som enkelt skrues rett på vegg. Alle interne deler er ferdig fabrikkmonterte og det avtagbare lokket klipses enkelt på. Et - eller 6-liters ekspansjonskar medfølger og kuples enkelt på bunnstussen. Multipump PV-sentralene er laget for maksimalt enkel montasje, som sparer tid og gir en mer energieffektiv løsning da alle komponenter blir godt isolert. Pumpesentralene kan vendes for montasje på valgfritt høyre eller venstre side av berederen. Se montasjeanvisning som medfølger pumpesentralen. Ekspansjon 6 l. PV6 Pumpesentralene gir ryddig og enkel montasje Hull for skruer i bakvegg gjør montasjen enkel 4

5 Enkelt system med gulvvarmerør - alternativ 1 Vv Kv Gulvvarmeanlegg L PV Min. 5 cm 0,04 l/s D 3 kw 30V 1-fas L VP PV 6 BPV ventil A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv MCX 300 og LVP 6 kobles enkelt sammen ved hjelp av pumpesentralene PV og PV6. (Vist ill. er kun systemskisse) Alternativ 1: Nedre krets: Gulvvarme uten shuntventil. Alle rom kan temperaturreguleres, det må monteres en overstrømningsventil mellom tur og retur. Forslag til ventil: Danfoss AVDO DN15 (NRF nr ) eller TA BPV-ventil DN0 (NRF nr ). Minimum mengde sirkulert er 0,3 l/sek. Øvre krets: Montér strupeventil Flowgard, Taco Setter-ventil eller TA-ventil for å måle sirkulert mengde. Øvre krets skal strupes til 0,04 l/sek. med strupeventil D. Kontroll av sirkulert mengde kan gjøres på flg. måter: 1. Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TAventil og mål sirkulert mengde med TAmåler (min. 0,3L/sek) når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Sjekk temperaturforskjell tur/retur på nedre krets, måles ute ved varmepumpe. Eller kontrollér tur og retur-temperatur på regulator T 1 og T, se side 10. Temperaturdifferanse skal ikke overstige 8 C når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Minimum deltat er 4 C. Alle gulvvarmesløyfer innreguleres i henhold til tabell fra leverandør. Systemet kan ved behov kjøres som ren elektrisk varmesentral (uten VP). Ventil A og B skal da være stengt, ventil C åpen. 5

6 Enkelt system med gulvvarmerør - alternativ Vv Kv Gulvvarmeanlegg L PV Min. 5 cm D 0,04 l/s L 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv MCX 300 og LVP 6 kobles enkelt sammen ved hjelp av pumpesentralene PV og PV6. (Vist ill. er kun systemskisse) Alternativ : Gulvvarme med shuntventil - minimum mengde sirkulert er 0,3 l/sek. Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TA-ventil for å måle sirkulert mengde. Montér tilbakeslagsventil i bypass. Øvre krets: Montér strupeventil Flowgard, Taco Setter eller TA for å måle sirkulert mengde. Øvre krets skal strupes til 0,04 l/sek. med strupeventilen D. Kontroll av sirkulert mengde kan gjøres på følgende måter: 1. Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TAventil og mål sirkulert mengde med TAmåler (min. 0,3L/sek) når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Sjekk temperaturforskjell tur/retur på nedre krets, måles ute ved varmepumpe. Eller kontrollér tur og retur-temperatur på regulator T 1 og T, se side 10. Temperaturdifferanse skal ikke overstige 8 C når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Minimum deltat er 4 C. Alle gulvvarmesløyfer innreguleres i henhold til tabell fra leverandør. Systemet kan ved behov kjøres som ren elektrisk varmesentral (uten VP). Ventil A og B skal da være stengt, ventil C åpen. 6

7 System med gulvvarme og konvektorer Gulvvarmeanlegg Vv Kv L PV Min. 5 cm D 0,04 l/s L 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv Konvektor Konvektor Konvektor Konvektorer/fancoils gir effektiv varme også uten gulvvarmerør. (Vist ill. er kun systemskisse) Gulvvarme og konvektorer - varme Blandet system med gulvvarme og konvektorer må balanseres med TA-ventiler slik at det oppnås riktige vannmengder på begge systemer. Kontroll av sirkulert mengde kan gjøres på følgende måter: 1. Montér TA-ventil og mål sirkulert mengde med TA-måler (min. 0,3L/sek) når alle temp-regulerte sløyfer er stengt. Sjekk temperaturforskjell tur/retur på nedre krets, måles ute ved varmepumpe. Eller kontrollér tur og retur-temperatur på regulator T 1 og T, se side 10. Temperaturdifferanse skal ikke overstige 8 når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Minimum deltat er 4 C. Alle gulvvarmesløyfer innreguleres i henhold til tabell fra leverandør. Systemet kan ved behov kjøres som elektrisk varmesentral (uten VP) Ventil A og B skal de være stengt, ventil C åpen. 7

8 System med kjøling Gulvvarmeanlegg Vv Kv L PV Min. 5 cm D 0,04 l/s L 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv Konvektor Konvektor Konvektor Konvektorer/fancoils gir sommerkjøling enkelt og effektivt. Gulvvarmen slåes av. (Vist ill. er kun systemskisse) Kjøling Omkopling av systemet til kjøling: 1. Alle termostater på (fancoils) konvektorer stilles om til kjøling (noen konvektorer har automatisk omstilling). Gulvanlegg skal ikke kjøres i kjølemodus. Pumpe til gulvvarme skal derfor stoppes, PV6 sørger for sirkulasjon til konvektorer. 3. Varmepumpens regulator stilles om til kjøling, sjekk at regulator har riktig setpunkt. 7 vil normalt være riktig setpunkt. Viktig: I kjølemodus vil det dannes en del kondensvann fra konvektorer, pass derfor på at alle konvektorer er riktig tilsluttet avløp. NB: Ved kjøling blir tilgjengelig volum for varmt forbruksvann. Se også egen veiledning for styringssystemet på side 1. 8

9 Ettermontering av LVP 6 på EP-anlegg Vv Kv Varmeanlegg L EP Min. 5 cm MX 1 VP PV RX A B 0,3 l/s 0,04 l/s C Ettermontering av LVP 6 OSO LVP 6 varmepumpe kan ettermonteres på anlegg som kjører OSO EP 300/400 l. For å få nyttiggjort hetgasskrets for vv ettervarming ettermonteres en OSO RX 150 l. (se tegning). EP-berederen vil da fungere som forvarmer, øvre element i EP kobles ut. Dette gir langt bedre totaløkonomi sammenliknet med varmepumper med en krets. NB: Begge blandeventiler (på EP og RX) må stå helt åpne. Dersom blanding av varmtvannet ønskes må det installeres en ekstern blandeventil. 0,07 l/sek. 0,13 l/sek. OSO LVP 6 uten ettervarmer Dersom LVP 6 kjøres uten ettervarmer bør en delstrøm ledes gjennom hetgassveksler (0,1 m³/time). Dersom hetgassveksler ikke koples til må blindhetter på veksler løsnes, slik at interntrykket ikke blir for høyt. Uten ettervarmer bør en delstrøm ledes gjennom hetgassveksleren. Når begge vekslere koples slik kan den totale mengde reduseres til 0, l/sek. 9

10 Elektrisk tilkobling Tilkobles kontakt N og 37 i varmepumpens el-boks. PV Vv Kv Tilkobles egen tilførsel 30V 1-fas 16A. Termostat stilles på 60 C ved vp-drift, 75 C ved kun el-drift. Min. 5 cm 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 9 kw V 3-fas Tilkobles egen tilførsel 30V 1- fas 16A type D. Tilkobles egen tilførsel 30V 1-fas 10A. Tilkobles egen tilførsel 30 eller 400V 3-fas. Se eget koplingsskjema. Se også tilleggsutstyr, side 16. Nedre el-sentral - kobles som vist Øvre el-sentral 3 kw 30V 1-fas 6 kw 30V 1-fas L N L N 9 kw 30V 3-fas 9 kw 400V 3-fas R S T R S T 3 kw 30V 1-fas Nettkabel fabrikkmont. R S 1 3 RESET RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 TS 1 + RG 9 kw el-kolbe Std. kobling fra fabrikk RG Effekten kan reduseres (1--3 kw) 10

11 Rørmontasje Plassering av LVP 6: Utendørs på solid underlag, skråtak eller hus over. la det være minimum 0 cm fritt rom under for å gi plass til is/vann fra avtining, og minimum 5 cm. bak for service. Det må være fri adkomst for demontering av deksel over el-koplinger og regulator. Eventuell innkapsling må være lett demonterbar for adkomst til sider og topp ved service. Pass på at luften som kommer ut i fremkant ikke sirkulerer tilbake til maskinens luftinntak. Vær oppmerksom på at det kan dannes en kuldegrop der maskinen står, feks. ved stort snøfall. PV L Vv Kv NB: Husk frostsikring av anlegget med 0% glykol. Gulvvarmeanlegg Min. 5 cm D 0,04 l/s F VP E PV 6 A Fyllestusser B Montér fleksible Filterballventil slanger mellom LVP6 og rørsystemet. C 0,3 l/s Kv Fylling: Nedre krets: Steng avstengningsventil E, koble til pumpe tur og retur på fyllestussen. Sirkulér glykolblanding til anlegget er fritt for luft. Øvre krets: Åpne bypass-ventil F og lufte på lufteventil (luftepotte) L (øvre). NB: Ventil F MÅ være stengt og merket med skilt stengt ved drift. 1. LVP6 plasseres ute på solid underlag, med skråtak eller hus over. Pass på at LVP6 får nok luft, luften trekkes inn på toppen og føres ut i forkant som vist.. MCX300 plasseres på solid underlag i rom med gulvsluk. Kv-tilførsel koples på begge ventiler. Vv føres ut fra toppventilen UXT-P, rør ø15 mm. Overløp ø mm fra sikkerhetsventilen føres uavstengbart til sluk. 3. Nedre kurs: Rør ø8 mm, monteres med PV6 pumpesentral. 6 liters ekspansjonskar medfølger, kuples på PV6 eller annet sted i kursen om ønskelig. Bypassventiler A, B og C monteres for mulighet for bypass v/kun eldrift, eller ved service på varmepumpen. 4. Øvre kurs: Rør ø18 mm, monteres med PV pumpesentral. liters ekspansjonskar medfølger, kuples på PV eller annet sted i kursen om ønskelig. Sirkulert mengde skal være 0,04 l/sek (,4 l/min). Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TA-ventil (D) for å måle sirkulert mengde. 5. Lufteventiler eller luftepotter L monteres på høyeste punkt på begge kurser. 6. Isolér alle rør og koplinger, særdeles viktig på anlegg som også skal benyttes til kjøling. Øvre og nedre kurs trykkprøves med bar, kv- og vv-side med 9 bar. 7. Frostsikring: Øvre og nedre krets fylles opp med propylen-glykol/vann, prosentvis blanding i h.t. beliggenhet (forventet utetempertur). 8. Varmeavgivelse: Gulvvarmerør monteres i henhold til forskrift og leverandørs beskrivelse. Temperaturstyring for hver kurs. 9. Konvektorer/klimapanel for sommerkjøling: Rør må isoleres diffusjonstett. 11

12 Regulator-styring Varmepumpe (VP) startes og stoppes ved å holde inne ON/OFF knapp i mer enn sekunder Regulator skifter mellom Varme, Kjøling eller Pause (standby) hver gang det trykkes raskt på Mode-knapp. I pause lyser desimal punkt i vindu, kompressorvarme ligger da inne. NB! Kompressorvarme skal ligge inne i minimum 1 timer før oppstart. Ønsket temperatur innstilles ved å trykke MODE og On/off knapp inn samtidig, vindu vil da vise Cool eller Heat. Trykk Pil Opp (korte trykk) eller Pil Ned for å velge. Begge knapper trykkes da inn samtidig, lagret SET Punkt vises i vindu. SET punkt kan endres ved å trykke Pil Opp eller Pil Ned. For å lagre holdes Pil Opp og Pil Ned inne samtidig i over 5 sek. Gjenta dette en gang til og vindu viser igjen anleggets returtemperatur. SET Punkt = retur temperatur, SET Punkt varme skal ikke overstige 40 C, ved u-shuntet gulvvarme må tur til gulv måles. Maksimum returtemperatur er i de fleste tilfeller 35 C. Pass på at det ikke kjøres varmere enn gulvleverandør anbefaler. SET Punkt kjøling skal ikke settes under 7 C. Driftstid for kompressor og sirkulasjonspumpe kan leses ved å gå inn i meny på samme måte som for SET Punkt. I stedet for å velge SET Punkt, trykkes Pil Opp eller Pil Ned til 0HR vises i vindu. Trykk så begge knapper inn igjen og du kan velge mellom 0H1 Kompressor eller 0HP Sirkulasjonspumpe. Timene vises som hele nr. opp til 999 timer. Når driftstid overstiger dette vises tiden som desimaltall, f. eks = 1011 timer. Gå ut av meny på samme måte som ovenfor. 6 Display - beskrivelse 1. Indikator for varmeelement, lyser ved avtining. Indikator for avtining 3. Lyser når kompressor i drift Blinker ved startforsinkelse (venter på start) 4. Indikator for varme 5. Indikator for kjøling 6. Anleggets returtemperatur 7. Mode - skift mellom varme, kjøling eller standby 8. On/off (av/på)-knapp Varmepumpens forskjellige temperaturer t1 - t4 kan leses ved å gå inn i meny på samme måte som SET Punkt. I stedet for å velge SET Punkt, trykkes Pil Opp eller Pil Ned til tp vises i vindu. Trykk så begge knapper samtidig, og du kan velge mellom: t1 - Returtemp. t - Turtemp. t3 - Fordampertemp. t4 - Utetemp

13 Alarmkoder - forklaring Kode Signal Beskrivelse Tiltak E00 Fjernstyringskrets åpen Alle kretser slåes av Normalt ved bruk av fjernpanel eller fjernstart E01 Høytrykk (digital) Kompressorer i kretsen vil bli slått av. Sjekk at pumper går. Sjekk systemtrykk Alltid manuell reset. I tillegg må hoved- (vannsystem). sikring slåes av og på. Sjekk at du har stor nok sirkulasjon med alle temperturstyrte sløyfer stengt. E0 Lavtrykk (digital) Kompressorer vil bli slått av. Sjekk at utedel er fri for is. Automatisk reset dersom antall alarmer I kjølemodus: sjekk at pr. time ikke overstiger parameter sirkulasjonspumper går. Pa A0, etter hver manuell reset. Kontroller kuldemedium fylling. E03 Termisk beskyttelse Kompressorer vil bli slått av. Kontroller kuldemedium fylling. kompressor 1 Automatisk reset dersom antall alarmer Kontroller starte-kondensator pr. time ikke overstiger parameter Pa A08, etter hver manuell reset. E04 Termisk beskyttelse Kompressorer og vifter vil bli slått av. Kontroller at vifter dreier fritt uten kondensator/ Automatisk reset dersom antall alarmer pr. hindring eller treghet fordamper vifte time ikke overstiger parameter Pa A09 etter hver manuell reset. E05 Frostvakt Eksterne vifter og kompressorer stopper. I Kontroller sirkulasjon hovedkrets. varmedrift, inaktiv under timer Pa A10 etter at Energy 00 er Kontroller at settpunkt før kjøling slått på ved å benytte on/off-knapp eller ikke er satt lavere enn 7 C digital on-off inngang. E06 Føler ST feil Alle kretser slåes av. Bytte føler Aktivert dersom føler ST, konfigurert som en analog inngang, kortsluttet eller kuttet av eller følerbegrensninger er overskredet (-50 C, 100 C). E07 Føler ST3 feil Alle kretser slåes av. Bytte føler Aktivert dersom føler ST3, konfigurert som en analog inngang, kortsluttet eller kuttet av eller følerbegrensninger er overskredet (-50 C, 100 C). 13

14 Oppstart 1. LVP6 skal tilkoples nettspenning og stå med denne på i minst 1 timer før oppstart. Ved første gangs påsetting av spenning skal stopp/start-knapp (on/off) i front av regulator holdes inne til regulator går i standby (Pause), desimalpunkt i regulatorvindu vil da lyse.. Øvre og nedre varmekurs luftes godt på høyeste punkt. Lufte sirkulasjonspumper i PV og PV6 ved å løsne senterskrue. 3. Kaldtvannstilførsel åpnes og system luftes ved å åpne en varmtvannskran. 4. Øvre kolbe koples til med eget støpsel. Sjekk at termostat står på 60ºC. Sikring til nedre kolbe kan eventuelt være avslått til behov for tilleggsvarme oppstår. Sjekk at termostat til nedre element står på 30ºC. Høyere når det ønskes tilskuddsvarme. 5. Innstill regulator på ønsket temperatur, varme 30-40ºC. Kjøling 7-1ºC. 6. Start VP i ønsket modus (se beskrivelse side 9), følg med på systemtrykk og temperaturer. Når systemet har kommet opp i full temperatur justeres romtermostater til minimum på alle temperaturstyrte varesløyfer slik at alle sløyfer stenger. Sjekk så at bypass i systemet er tilstrekkelig ved å måle temperaturdifferanse mellom tur og retur på nedre varmekrets, differanse skal ikke overstige 8 C med alle temperaturstyrte sløyfer stengt og VP i drift. 7. Sjekk trykk på begge kretser ofte den første tiden. (manometer under deksel i PV og PV6). Luftutskillerne vil skille ut luft og trykket vil synke, behov for etterfylling vil mest sansynlig oppstå. Min. 1 t. LVP 6 skal stå med nettspenning min. 1 timer Vedlikehold Varmepumpe-systemet bør sjekkes av sertifisert personell årlig. Det bør utføres kontroll av følgende: 1. Lekkasjesøking på varmeveksler-kretser.. Kontroll av kondensering og fordampningstemperaturer. 3. Ettertrekking av elektriske koplinger. 4. Kontroll av styring og elektronikk. Styringsenheten for systemet er enkel i bruk VP Min. 5 cm Fylle stus E Spesielt viktig er det å holde utedelen fri for løv og andre forurensinger. For å rengjøre luftinntak må topplokk løsnes og løftes av. Bruk støvsuger. NB: Hurtigkopling på viftekabler er plassert under varmepumpens elboks. Dersom varmepumpen er montert i område med mye løv o.l. bør det monteres netting rundt luftinntaket. 14 A B Filterballventil Årlig sjekk skal utføres av sertifisert personell C 0

15 Kuldemedium Varmepumpens kjølesystem (kuldemedium-kretsen) er fylt med kuldemedium R407C. Inngrep i kuldemediumkretsen skal kun utføres av person med sertifisert kompetanse. Brannfare R407C er ikke brannfarlig eller eksplosiv. Giftighet Ved normal bruk, og under normale forhold har R407C lav giftighet. Selv om giftigheten er lav kan det være risiko for skader ved uforsiktig bruk. Kuldemedium-damp er mange ganger tyngre enn luft, og i lukkede rom eller i del av rom som ligger for lavt for naturlig ventilasjon kan stor konsentrasjon oppstå ved lekkasje. Kveling kan da i ekstreme tilfeller oppstå på grunn av oksygenmangel. I rom der kuldemedium-gass kan samles må det derfor sørges for tilstrekkelig ventilasjon. men fylles over på kuldemediumflaske for gjenbruk eller destruksjon. Tømming eller påfylling av kuldemedium skal kun utføres via serviceventiler. Dersom anlegget fylles med annet kuldemedium enn R407C vill alle garantier slutte å gjelde. Eventuell konvertering til annet kuldemedium må skriftlig godkjennes av leverandøren. Kondemnering Om varmepumpen skal kondemneres skal kuldemedium først tappes over på beholder for gjenvinning eller destruksjon. Gjeldende forskrifter for behandling av kuldemedium og EE-avfall skal følges. Inngrep i kuldemediumkretsen Ved reparasjon av kuldemediumkretsen skal kuldemedium ikke slippes ut i det fri, Tekniske spesifikasjoner LVP6 Måldata, anslutninger og trykk LVP6 Kuldemedium R407C Mengde (kg),5 Prøvetrykk (bar) 3 Hovedspenning (VP) 30V - 1 fase - 50Hz Sikring (A) 16A Treg Kompressor type Roterende Oljetype Ester Spenning 30V 1 fase 50Hz El-forbruk (max) 050W Nominelle effekter* 6,3kW Varmefaktor 3,5 Nominelt fløde 0,3 l/s *Varmefaktor er oppgitt ved 0 C utetemperatur, tur/retur varmekrets 35/30 C Høyde 800 mm Bredde 490 mm Lengde 150 mm Transportvekt 150 kg Transportvolum 0,50 m³ Anslutninger tur/ret øvre krets: 1/ Anslutninger tur/ret nedre krets: 3/4 Sikkerhetsventil varmekrets,5 bar NRF varenr.: MCX 300 Multitank LVP6 Varmepumpe PV pumpesentral PV6 pumpesentral FP fjernbetjeningspanel OSO Multishunt OSO Multi STB

16 Tilleggsutstyr OSO Multishunt (OSO nr ) Shuntgruppe for bruk mot varmesystemer. Systemet inneholder: Uteføler Turføler Shuntventil Reguleringsmotor med endebryter Regulator med utetemperatur-kompensasjon. Virkemåte: Shuntgruppen monteres i varmesystemet som vist på side 7. Shuntgruppen kan styre anleggests turtemperatur kompensert i henhold til utetemperatur. Shuntmotor er utstyrt med endebryter for styring av tilleggsvarme. For bruk av denne funksjonen må det monteres OSO Multi STB styreboks for tilleggsvarme (se under). OSO Multishunt-gruppe komponenter STB styreboks for tilleggsvarme (OSO nr ) Tilleggsutstyr til OSO Multishunt. SBT inneholder: Kontaktor Rekkeklemmer Tidsforsinkelse Styrestrømsikring Vendebryter med lys, valg Auto/Manuell. Virkemåte: 30V 3-fas 5A sikring monteres i husets el-skap, tilførsel fra denne tilsluttes kontaktor i STB med 3+1 6mm² kabel. Kabel føres fra kontaktor til nedre kolbe i MCX 300. Endebryter i shuntmotor justeres slik at den kopler inn når verntilen er helt åpen. Kabel fra endebryter koples til rekkeklemme 4 og 5 i OSO Multi STB. Når endebryter i ventilmotor lukker vil tidsrelé aktiveres. Etter innstilt tid (+/- 1 time) vil kontaktor koble inn. Det nedre varmeelementet i MCX tilfører da kretsen energi og etter en stund vil shuntventilen begynne å stenge. Kontaktor vil koble ut og anlegget går igjen kun på varmepumpedrift. Hvis varmepumpen ikke leverer tilstrekkelig effekt vil el-varmen kople inn igjen etter innstilt forsinkelse. STB styreboks for tilleggsvarme NB: Kan også benyttes på 3-fas 400V. Nulleder må da trekkes frem til STB for 30V styrestrøm. 16

17 Ekstrautstyr Impregnert utekapsling for LVP6 varmepumpe Luft/vann LVP-pumpen plasseres ute, enten under et lite skråtak eller luftig veranda, hvor den lave viftelyden ikke forstyrrer. En solid, impregnert kapsling med lokk og fundament kan leveres. Pass på at pumpen plasseres minimum 0 cm fra vegg, og at det er fri tilgang på uteluft til viftene på toppen. Luften ventileres ut gjennom front av enheten. Kapslingen kan evt. males/beises for å passe til husets farge. Må være lett å demontere for service. Det må være god tilgang til alle sider av LVP. Pass på at det ikke dannes kuldegrop hvor maskinen står, ved f.eks. stort snøfall. Utekapslingen leveres i impregnert treverk Panel for fjernbetjening FP FP-panelet har samme funksjoner som regulator i utedel. Panelet gir mulighet for kontroll og endring av alle styringsfunksjoner. 17m. kabel for sammenkopling medfølger, kan ved behov forlenges. Fjernbetjeningspanelet leveres med 17m. kabel 17

18 Garantivilkår OSO Hotwater fraskriver seg garantiansvar ved feil montering eller bruk. Montasje- og igangkjøringsskjema må fylles ut og sendes OSO Hotwater. Garanti bortfaller på anlegg som ikke er innrapportert. OSO gir 10 års garanti på den rustfrie trykktanken (se Trykktankgaranti) og 5 år på varmepumpen, under følgende forutsetninger: 1. Det ferdige anlegget må kontrolleres og oppstartes av autorisert person som har deltatt på varmepumpekurs hos Normann Etek eller OSO Hotwater, eller:. Autorisert kontrollør kan rekvireres fra NE eller OSO for en fast pris: Kr mva. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter. Husk å bestille kontrollør i god tid. 3. Installatøren må inngå vedlikeholdskontrakt med brukeren for årlig kontroll av anlegget. Garantikortet (se side 19) må utfylles og sendes OSO straks etter montasje og igangkjøring av anlegget. Trykktankgaranti OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- eller fabrikasjonsfeil i 10 år, el-utstyr og ventiler i år, ved at OSO leverer ny, eller reparert del fraktfritt til forhandler, mot at den defekte del leveres fraktfritt OSO innen uker. 1. Forutsetning for garantien er at montasje og service er forskriftsmessig utført av autorisert installatør og at vann er fyllt før strømmen er påsatt.. At ny, vannfylt bereder gjennomspyles med friskt vann ved å åpne en stor vv-kran i minst 15 minutter 1 gang pr. uke i minst 4 uker. 3. At vannet er nøytralt eller surt. Hvis salt/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I. må anode monteres senest dager etter vannfylling, ellers bortfaller garantien. 4. Hvis kalkholdig vann, garanteres ikke el.kolben. Levetiden kan forlenges hvis termostatene stilles på max. 60, eller at kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet overtrykk, overspenning, lynnedslag, kalkoppløser m/salt, eller feilaktig montasje, reparasjoner eller bruk, dekkes ikke av garantien. 6. Kun originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. Korrekt reklamasjonsbehandling garanteres. 18

19 Installasjon og igangkjøring Rapport må fylles ut og sendes inn til leverandør for at garanti skal gjelde. Klipp av kortet og send. Skjemaet MÅ signeres av installatør og anleggs-eier. Varmepumpe type: Forbruk (A): Installasjonsdato: Spenning (V): Frostsikring av varmekrets (%): Type glykol: Temperaturdifferanse varmekrets, målt ved tur/retur varmepumpe, med alle temperaturstyrte sløyfer stengt ( C): Installatør, firma: Installatørens navn: Telefon: Elektriker, firma: Elektrikerens navn: Telefon: Igangkjøring og justering, dato: Anleggets eier: Utført av (navn): Anleggets adresse: Telefon: Sett frimerke her Til OSO Hotwater AS Loesmoen 3300 Hokksund 19

20 Flere rustfrie produkter fra OSO Nyhet - OSO Super S boligberedere Norges nye, super-avanserte boligbereder, som er full av nytenkning og leveres med OSO ECO Foam skumisolasjon. Den er over 35% bedre enn mineralull og helt miljøvennlig! Den nasjonale enøk-gevinsten er enorm. Se de unike løsningene og det flotte designet, be om brosjyre Super S. OSO Villavarmesentraler Som pionér og markedsleder i Norge gjennom snart 40 år produserer OSO vannbårne varmesentraler for el, varmepumpe, olje, gass, fjernvarme og biobrensel. Vi har i tillegg lengst erfaring på gasskjeler i Norge, og leverer kondenserende gasskjeler med virkningsgrad helt opp mot 100%. Be om brosjyrer GV og VV. OSO storberedere Sørger for å dekke varmtvannsbehovet i de fleste norske hoteller og sykehus, industri og oljeplattformer mm. OSO var pionér med de effektive forrådsberederne som har vist levetid på opptil 40 år! Spesial isvannstanker leveres til luftbehandlingsanlegg. Be om brosjyre SB. Forhandler: OSO Hotwater OSO Oslo OSO Bergen OSO Stavanger OSO Trondheim OSO Østlandet Hovedkontor/Fabrikk Gladsvei 0 Øvre Stadionvei 13 Vestre Hamravei 1 Fossegrenda 13 Sleiverudåsen Hokksund 0489 Oslo 516 Laksevåg 4313 Sandnes 7038 Trondheim 1354 Bærums verk Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax:

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Varmtvann og boligvarme

Varmtvann og boligvarme OSO Hotwater Varmtvann og boligvarme 146023-14 BB 8-12 Verdensledende kvalitet produsert i Norge Takk for at du velger OSO Markedets bredeste sortiment av varmtvannsberedere, varmesentraler og industriprodukter!

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Boligberedere og varmesentraler

Boligberedere og varmesentraler Boligberedere og varmesentraler OSOHOTWTER 1932 2012 146023-13 BB 2-12 www.oso.no S Super Standard - S - for de fleste behov H Montasjehøyde = H - 40 mm. ø 580 Norges mest solgte bereder Spennende utseende

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

PRISLISTE 1. JANUAR 2012

PRISLISTE 1. JANUAR 2012 O S O H O T W A T E R PRISLISTE 1. JANUAR 2012 N Y H E T EPC-SERIEN - BOLIGVARMESENTRALER FOR FREMTIDENS VARMEKILDER - se side 6 146028-01 BPL 1-2012 opplag 8 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 400 EPTRC 400

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT iht NS5820:1994 1. DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE DATA:... 3 1.1 Materialer/Komponenter... 3 1.2 Type/liter... 3 1.3 Trykkområde...

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 2 0 1 3 PRODUKT KATALOGEN 2. utgave Fra komponent til systemleverandør Utviklingen fra å være en håndverksbedrift i 1927 til å være en av de ledende industribedrifter innenfor vårt virksomhetsområde har

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer