Bruks- og montasjeanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og montasjeanvisning"

Transkript

1 Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP MCM 3-07 Think future 1

2 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter Systemforslag Elektrisk tilkobling...10 Rørmontasje...11 Regulator-styring...1 Alarmkoder - forklaring...13 Oppstart og vedlikehold...14 Kuldemedium og tekniske spesifikasjoner...15 Tilleggsutstyr - ekstrautstyr Garantivilkår...18 Installasjons- og igangkjøringsrapport...19 Kontaktinformasjon...0 Sikkerhetsforskrifter skal følges. Unnlater man å følge forskriftene kan dette medføre fare, eller risiko for skader på komponenter og utstyr. Hovedkomponenter Multitanken MCX300 Øvre tank: 135 L rustfri tank med rustfri varmeveksler. Fungerer som ettervarmer for varmtvann opptil 75 C. Det er montert 3kW el-kolbe, 30V 1-fas, med termostat fabrikkinnstilt til 60 C. Denne sikrer vv når vannforbruk er større enn varmepumpens kapasitet. Nedre tank: 135 L rustfri tank med rustfri varmeveksler. Fungerer som forvarmer for varmtvann opp til 45 og varmeakkumulator for gulv- eller konvektorsystem. Det er montert 9kW el-kolbe, 30V/400V 3-fas, med termostat fabrikkinnstilt til 30. Denne sikrer nok effekt til varmesystem når behovet er større enn varmepumpens kapasitet. Multitanken kan også benyttes som ren el-bereder eller villavarmesentral uten varmepumpe. Øvre tank får energi til ettervarme fra kompressorens hetgass-side. Ettervarme-effekten avhenger av varmepumpens driftstid, som igjen avhenger av husets varmebehov. Ved lite varmebehov vil øvre element sørge for tilstrekkelig ettervarming av varmtvann og legionella-sikring. UXT-P blandeventil med blendet kaldtvannsløp for MCX 300, med endemontert sikkerhetsventil. Innstillinger UXT-P 15 mm - BLÅTT ratt For raskest oppfylling av bereder: Skru mot urviseren (mot +) til stopp. Fyll opp berederen. KV av/på: Vri ratt A -/+. Temperaturjustering: Vri først ratt A helt mot max + = 75 C Vri deretter evt. tilbake mot minus (-): ½ omdreininger ca. 50 C ¾ 55 C 3 60 C 3 ¼ 65 C A ø Vv Kv 135 l. 135 l. Multitanken er enkel og effektiv. Kv

3 Multitherm varmepumpe LVP6 To krets Luft/Vann varmepumpe -tar lavtemperert, gratis og fornybar energi fra uteluften og hever temperaturen i to trinn, til ca. 45 og opptil 75 C på varmtvannet. Trinn 1 kan reverseres automatisk til ca. 7 C kjøling, hvor overskuddsvarmen brukes til forbruksvannet i øvre tank. Temperaturstyring m.m. er fabrikkmontert. Viktig: Kuldemediet er begrenset til en minimal krets i ute-delen, og systemet passer derfor spesielt for VVS-bransjen. Splitsystemet gir enkel tilgang til alle slitedeler. LVPpumpens deksel kan lett demonteres og derved er alle deler tilgjengelige. Montering: LVP6 er utstyrt med gjennomføringer for bærerør. Den kan da bæres av 3-4 mann. Se bilde. Plassering: Utendørs på solid underlag, skråtak eller hus over. la det være minimum 0 cm fritt rom under for å gi plass til is/vann fra avtining, og minimum 5 cm. bak for service. Det må være fri adkomst for demontering av deksel over el-koplinger og regulator. Eventuell innkapsling må være lett demonterbar for adkomst til sider og topp ved service. Pass på at luften som kommer ut i fremkant ikke sirkulerer tilbake til maskinens luftinntak. Vær oppmerksom på at det kan dannes en kuldegrop der maskinen står, ved. feks. mye snø. NB kun for lufting! MÅ være stengt under drift. Tur/retur øvre kurs Lufting nedre kurs Retur/tur nedre kurs Drenering nedre kurs LVP 6 monteres utendørs på solid underlag. Bærerør settes enkelt i gjennomføringene Tilkopling EL: Demonter endedeksel ved regulator for innkopling av EL. Strømart: 16A 1 fase 30V (sikring type D) Pumpe i PV tilkoples klemme N og 37 Pumpe i PV6 tilkoples eget stikk med 10A 30V i fase. Se også el-koblingsskjemaer side 8 og oversikt over styringssystemet på side 10. Manuell resetknapp ved alarm E01 (høytrykk). Hovedsikring må deretter slåes av/på. Viktig: Sørg for fri adkomst til koblingsboks! 3

4 Multipump pumpesentraler Pumpesentral PV for øvre krets MCX: - Grundfoss Alpha UPS 5-40 pumpe - Microbobleutskiller (luftutskiller) - Sikkerhetsventil,5 bar - Manometer 0-4bar Alt fabrikkmontert i isolert boks - liter ekspansjonskar (forfylt m/0,5bar) medfølger løst, monteres under sentralen eller et annet sted i kretsen om ønskelig. Tilkopling: Ved avstand inntil 10 m fra VP brukes tilsv. 15mm Cu-rør. Ved større avstand gå opp til 18 mm. Pass på å isolere rørene godt for å hindre varmetap. Ekspansjon l. PV PV med -liters eksp. kar, skrues rett på vegg. Pumpesentral PV6 for nedre krets MCX: - Grundfoss UPS 5-60K pumpe - Microbobleutskiller (luftutskiller) - Sikkerhetsventil,5 bar - Manometer 0-4bar Alt fabrikkmontert i isolert boks, kan også brukes ved kjøling. -6 liter ekspansjonskar (forfylt m/0,5bar) medfølger løst, monteres under sentralen eller et annet sted i kretsen om ønskelig. Tilkopling: Bruk 8 mm rør. Pass på å isolere rørene godt for å hindre varmetap og kondensering ved kjøling. Oppbygning Pumpesentralene PV og PV 6 er bygget inn i en godt isolert plastmantling som enkelt skrues rett på vegg. Alle interne deler er ferdig fabrikkmonterte og det avtagbare lokket klipses enkelt på. Et - eller 6-liters ekspansjonskar medfølger og kuples enkelt på bunnstussen. Multipump PV-sentralene er laget for maksimalt enkel montasje, som sparer tid og gir en mer energieffektiv løsning da alle komponenter blir godt isolert. Pumpesentralene kan vendes for montasje på valgfritt høyre eller venstre side av berederen. Se montasjeanvisning som medfølger pumpesentralen. Ekspansjon 6 l. PV6 Pumpesentralene gir ryddig og enkel montasje Hull for skruer i bakvegg gjør montasjen enkel 4

5 Enkelt system med gulvvarmerør - alternativ 1 Vv Kv Gulvvarmeanlegg L PV Min. 5 cm 0,04 l/s D 3 kw 30V 1-fas L VP PV 6 BPV ventil A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv MCX 300 og LVP 6 kobles enkelt sammen ved hjelp av pumpesentralene PV og PV6. (Vist ill. er kun systemskisse) Alternativ 1: Nedre krets: Gulvvarme uten shuntventil. Alle rom kan temperaturreguleres, det må monteres en overstrømningsventil mellom tur og retur. Forslag til ventil: Danfoss AVDO DN15 (NRF nr ) eller TA BPV-ventil DN0 (NRF nr ). Minimum mengde sirkulert er 0,3 l/sek. Øvre krets: Montér strupeventil Flowgard, Taco Setter-ventil eller TA-ventil for å måle sirkulert mengde. Øvre krets skal strupes til 0,04 l/sek. med strupeventil D. Kontroll av sirkulert mengde kan gjøres på flg. måter: 1. Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TAventil og mål sirkulert mengde med TAmåler (min. 0,3L/sek) når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Sjekk temperaturforskjell tur/retur på nedre krets, måles ute ved varmepumpe. Eller kontrollér tur og retur-temperatur på regulator T 1 og T, se side 10. Temperaturdifferanse skal ikke overstige 8 C når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Minimum deltat er 4 C. Alle gulvvarmesløyfer innreguleres i henhold til tabell fra leverandør. Systemet kan ved behov kjøres som ren elektrisk varmesentral (uten VP). Ventil A og B skal da være stengt, ventil C åpen. 5

6 Enkelt system med gulvvarmerør - alternativ Vv Kv Gulvvarmeanlegg L PV Min. 5 cm D 0,04 l/s L 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv MCX 300 og LVP 6 kobles enkelt sammen ved hjelp av pumpesentralene PV og PV6. (Vist ill. er kun systemskisse) Alternativ : Gulvvarme med shuntventil - minimum mengde sirkulert er 0,3 l/sek. Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TA-ventil for å måle sirkulert mengde. Montér tilbakeslagsventil i bypass. Øvre krets: Montér strupeventil Flowgard, Taco Setter eller TA for å måle sirkulert mengde. Øvre krets skal strupes til 0,04 l/sek. med strupeventilen D. Kontroll av sirkulert mengde kan gjøres på følgende måter: 1. Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TAventil og mål sirkulert mengde med TAmåler (min. 0,3L/sek) når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Sjekk temperaturforskjell tur/retur på nedre krets, måles ute ved varmepumpe. Eller kontrollér tur og retur-temperatur på regulator T 1 og T, se side 10. Temperaturdifferanse skal ikke overstige 8 C når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Minimum deltat er 4 C. Alle gulvvarmesløyfer innreguleres i henhold til tabell fra leverandør. Systemet kan ved behov kjøres som ren elektrisk varmesentral (uten VP). Ventil A og B skal da være stengt, ventil C åpen. 6

7 System med gulvvarme og konvektorer Gulvvarmeanlegg Vv Kv L PV Min. 5 cm D 0,04 l/s L 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv Konvektor Konvektor Konvektor Konvektorer/fancoils gir effektiv varme også uten gulvvarmerør. (Vist ill. er kun systemskisse) Gulvvarme og konvektorer - varme Blandet system med gulvvarme og konvektorer må balanseres med TA-ventiler slik at det oppnås riktige vannmengder på begge systemer. Kontroll av sirkulert mengde kan gjøres på følgende måter: 1. Montér TA-ventil og mål sirkulert mengde med TA-måler (min. 0,3L/sek) når alle temp-regulerte sløyfer er stengt. Sjekk temperaturforskjell tur/retur på nedre krets, måles ute ved varmepumpe. Eller kontrollér tur og retur-temperatur på regulator T 1 og T, se side 10. Temperaturdifferanse skal ikke overstige 8 når alle temperaturregulerte sløyfer er stengt. Minimum deltat er 4 C. Alle gulvvarmesløyfer innreguleres i henhold til tabell fra leverandør. Systemet kan ved behov kjøres som elektrisk varmesentral (uten VP) Ventil A og B skal de være stengt, ventil C åpen. 7

8 System med kjøling Gulvvarmeanlegg Vv Kv L PV Min. 5 cm D 0,04 l/s L 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 A B C 0,3 l/s 9 kw V 3-fas Kv Konvektor Konvektor Konvektor Konvektorer/fancoils gir sommerkjøling enkelt og effektivt. Gulvvarmen slåes av. (Vist ill. er kun systemskisse) Kjøling Omkopling av systemet til kjøling: 1. Alle termostater på (fancoils) konvektorer stilles om til kjøling (noen konvektorer har automatisk omstilling). Gulvanlegg skal ikke kjøres i kjølemodus. Pumpe til gulvvarme skal derfor stoppes, PV6 sørger for sirkulasjon til konvektorer. 3. Varmepumpens regulator stilles om til kjøling, sjekk at regulator har riktig setpunkt. 7 vil normalt være riktig setpunkt. Viktig: I kjølemodus vil det dannes en del kondensvann fra konvektorer, pass derfor på at alle konvektorer er riktig tilsluttet avløp. NB: Ved kjøling blir tilgjengelig volum for varmt forbruksvann. Se også egen veiledning for styringssystemet på side 1. 8

9 Ettermontering av LVP 6 på EP-anlegg Vv Kv Varmeanlegg L EP Min. 5 cm MX 1 VP PV RX A B 0,3 l/s 0,04 l/s C Ettermontering av LVP 6 OSO LVP 6 varmepumpe kan ettermonteres på anlegg som kjører OSO EP 300/400 l. For å få nyttiggjort hetgasskrets for vv ettervarming ettermonteres en OSO RX 150 l. (se tegning). EP-berederen vil da fungere som forvarmer, øvre element i EP kobles ut. Dette gir langt bedre totaløkonomi sammenliknet med varmepumper med en krets. NB: Begge blandeventiler (på EP og RX) må stå helt åpne. Dersom blanding av varmtvannet ønskes må det installeres en ekstern blandeventil. 0,07 l/sek. 0,13 l/sek. OSO LVP 6 uten ettervarmer Dersom LVP 6 kjøres uten ettervarmer bør en delstrøm ledes gjennom hetgassveksler (0,1 m³/time). Dersom hetgassveksler ikke koples til må blindhetter på veksler løsnes, slik at interntrykket ikke blir for høyt. Uten ettervarmer bør en delstrøm ledes gjennom hetgassveksleren. Når begge vekslere koples slik kan den totale mengde reduseres til 0, l/sek. 9

10 Elektrisk tilkobling Tilkobles kontakt N og 37 i varmepumpens el-boks. PV Vv Kv Tilkobles egen tilførsel 30V 1-fas 16A. Termostat stilles på 60 C ved vp-drift, 75 C ved kun el-drift. Min. 5 cm 3 kw 30V 1-fas VP PV 6 9 kw V 3-fas Tilkobles egen tilførsel 30V 1- fas 16A type D. Tilkobles egen tilførsel 30V 1-fas 10A. Tilkobles egen tilførsel 30 eller 400V 3-fas. Se eget koplingsskjema. Se også tilleggsutstyr, side 16. Nedre el-sentral - kobles som vist Øvre el-sentral 3 kw 30V 1-fas 6 kw 30V 1-fas L N L N 9 kw 30V 3-fas 9 kw 400V 3-fas R S T R S T 3 kw 30V 1-fas Nettkabel fabrikkmont. R S 1 3 RESET RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 1 RESET 4 TS 1 + RG 9 kw el-kolbe Std. kobling fra fabrikk RG Effekten kan reduseres (1--3 kw) 10

11 Rørmontasje Plassering av LVP 6: Utendørs på solid underlag, skråtak eller hus over. la det være minimum 0 cm fritt rom under for å gi plass til is/vann fra avtining, og minimum 5 cm. bak for service. Det må være fri adkomst for demontering av deksel over el-koplinger og regulator. Eventuell innkapsling må være lett demonterbar for adkomst til sider og topp ved service. Pass på at luften som kommer ut i fremkant ikke sirkulerer tilbake til maskinens luftinntak. Vær oppmerksom på at det kan dannes en kuldegrop der maskinen står, feks. ved stort snøfall. PV L Vv Kv NB: Husk frostsikring av anlegget med 0% glykol. Gulvvarmeanlegg Min. 5 cm D 0,04 l/s F VP E PV 6 A Fyllestusser B Montér fleksible Filterballventil slanger mellom LVP6 og rørsystemet. C 0,3 l/s Kv Fylling: Nedre krets: Steng avstengningsventil E, koble til pumpe tur og retur på fyllestussen. Sirkulér glykolblanding til anlegget er fritt for luft. Øvre krets: Åpne bypass-ventil F og lufte på lufteventil (luftepotte) L (øvre). NB: Ventil F MÅ være stengt og merket med skilt stengt ved drift. 1. LVP6 plasseres ute på solid underlag, med skråtak eller hus over. Pass på at LVP6 får nok luft, luften trekkes inn på toppen og føres ut i forkant som vist.. MCX300 plasseres på solid underlag i rom med gulvsluk. Kv-tilførsel koples på begge ventiler. Vv føres ut fra toppventilen UXT-P, rør ø15 mm. Overløp ø mm fra sikkerhetsventilen føres uavstengbart til sluk. 3. Nedre kurs: Rør ø8 mm, monteres med PV6 pumpesentral. 6 liters ekspansjonskar medfølger, kuples på PV6 eller annet sted i kursen om ønskelig. Bypassventiler A, B og C monteres for mulighet for bypass v/kun eldrift, eller ved service på varmepumpen. 4. Øvre kurs: Rør ø18 mm, monteres med PV pumpesentral. liters ekspansjonskar medfølger, kuples på PV eller annet sted i kursen om ønskelig. Sirkulert mengde skal være 0,04 l/sek (,4 l/min). Montér Flowgard-, Taco Setter- eller TA-ventil (D) for å måle sirkulert mengde. 5. Lufteventiler eller luftepotter L monteres på høyeste punkt på begge kurser. 6. Isolér alle rør og koplinger, særdeles viktig på anlegg som også skal benyttes til kjøling. Øvre og nedre kurs trykkprøves med bar, kv- og vv-side med 9 bar. 7. Frostsikring: Øvre og nedre krets fylles opp med propylen-glykol/vann, prosentvis blanding i h.t. beliggenhet (forventet utetempertur). 8. Varmeavgivelse: Gulvvarmerør monteres i henhold til forskrift og leverandørs beskrivelse. Temperaturstyring for hver kurs. 9. Konvektorer/klimapanel for sommerkjøling: Rør må isoleres diffusjonstett. 11

12 Regulator-styring Varmepumpe (VP) startes og stoppes ved å holde inne ON/OFF knapp i mer enn sekunder Regulator skifter mellom Varme, Kjøling eller Pause (standby) hver gang det trykkes raskt på Mode-knapp. I pause lyser desimal punkt i vindu, kompressorvarme ligger da inne. NB! Kompressorvarme skal ligge inne i minimum 1 timer før oppstart. Ønsket temperatur innstilles ved å trykke MODE og On/off knapp inn samtidig, vindu vil da vise Cool eller Heat. Trykk Pil Opp (korte trykk) eller Pil Ned for å velge. Begge knapper trykkes da inn samtidig, lagret SET Punkt vises i vindu. SET punkt kan endres ved å trykke Pil Opp eller Pil Ned. For å lagre holdes Pil Opp og Pil Ned inne samtidig i over 5 sek. Gjenta dette en gang til og vindu viser igjen anleggets returtemperatur. SET Punkt = retur temperatur, SET Punkt varme skal ikke overstige 40 C, ved u-shuntet gulvvarme må tur til gulv måles. Maksimum returtemperatur er i de fleste tilfeller 35 C. Pass på at det ikke kjøres varmere enn gulvleverandør anbefaler. SET Punkt kjøling skal ikke settes under 7 C. Driftstid for kompressor og sirkulasjonspumpe kan leses ved å gå inn i meny på samme måte som for SET Punkt. I stedet for å velge SET Punkt, trykkes Pil Opp eller Pil Ned til 0HR vises i vindu. Trykk så begge knapper inn igjen og du kan velge mellom 0H1 Kompressor eller 0HP Sirkulasjonspumpe. Timene vises som hele nr. opp til 999 timer. Når driftstid overstiger dette vises tiden som desimaltall, f. eks = 1011 timer. Gå ut av meny på samme måte som ovenfor. 6 Display - beskrivelse 1. Indikator for varmeelement, lyser ved avtining. Indikator for avtining 3. Lyser når kompressor i drift Blinker ved startforsinkelse (venter på start) 4. Indikator for varme 5. Indikator for kjøling 6. Anleggets returtemperatur 7. Mode - skift mellom varme, kjøling eller standby 8. On/off (av/på)-knapp Varmepumpens forskjellige temperaturer t1 - t4 kan leses ved å gå inn i meny på samme måte som SET Punkt. I stedet for å velge SET Punkt, trykkes Pil Opp eller Pil Ned til tp vises i vindu. Trykk så begge knapper samtidig, og du kan velge mellom: t1 - Returtemp. t - Turtemp. t3 - Fordampertemp. t4 - Utetemp

13 Alarmkoder - forklaring Kode Signal Beskrivelse Tiltak E00 Fjernstyringskrets åpen Alle kretser slåes av Normalt ved bruk av fjernpanel eller fjernstart E01 Høytrykk (digital) Kompressorer i kretsen vil bli slått av. Sjekk at pumper går. Sjekk systemtrykk Alltid manuell reset. I tillegg må hoved- (vannsystem). sikring slåes av og på. Sjekk at du har stor nok sirkulasjon med alle temperturstyrte sløyfer stengt. E0 Lavtrykk (digital) Kompressorer vil bli slått av. Sjekk at utedel er fri for is. Automatisk reset dersom antall alarmer I kjølemodus: sjekk at pr. time ikke overstiger parameter sirkulasjonspumper går. Pa A0, etter hver manuell reset. Kontroller kuldemedium fylling. E03 Termisk beskyttelse Kompressorer vil bli slått av. Kontroller kuldemedium fylling. kompressor 1 Automatisk reset dersom antall alarmer Kontroller starte-kondensator pr. time ikke overstiger parameter Pa A08, etter hver manuell reset. E04 Termisk beskyttelse Kompressorer og vifter vil bli slått av. Kontroller at vifter dreier fritt uten kondensator/ Automatisk reset dersom antall alarmer pr. hindring eller treghet fordamper vifte time ikke overstiger parameter Pa A09 etter hver manuell reset. E05 Frostvakt Eksterne vifter og kompressorer stopper. I Kontroller sirkulasjon hovedkrets. varmedrift, inaktiv under timer Pa A10 etter at Energy 00 er Kontroller at settpunkt før kjøling slått på ved å benytte on/off-knapp eller ikke er satt lavere enn 7 C digital on-off inngang. E06 Føler ST feil Alle kretser slåes av. Bytte føler Aktivert dersom føler ST, konfigurert som en analog inngang, kortsluttet eller kuttet av eller følerbegrensninger er overskredet (-50 C, 100 C). E07 Føler ST3 feil Alle kretser slåes av. Bytte føler Aktivert dersom føler ST3, konfigurert som en analog inngang, kortsluttet eller kuttet av eller følerbegrensninger er overskredet (-50 C, 100 C). 13

14 Oppstart 1. LVP6 skal tilkoples nettspenning og stå med denne på i minst 1 timer før oppstart. Ved første gangs påsetting av spenning skal stopp/start-knapp (on/off) i front av regulator holdes inne til regulator går i standby (Pause), desimalpunkt i regulatorvindu vil da lyse.. Øvre og nedre varmekurs luftes godt på høyeste punkt. Lufte sirkulasjonspumper i PV og PV6 ved å løsne senterskrue. 3. Kaldtvannstilførsel åpnes og system luftes ved å åpne en varmtvannskran. 4. Øvre kolbe koples til med eget støpsel. Sjekk at termostat står på 60ºC. Sikring til nedre kolbe kan eventuelt være avslått til behov for tilleggsvarme oppstår. Sjekk at termostat til nedre element står på 30ºC. Høyere når det ønskes tilskuddsvarme. 5. Innstill regulator på ønsket temperatur, varme 30-40ºC. Kjøling 7-1ºC. 6. Start VP i ønsket modus (se beskrivelse side 9), følg med på systemtrykk og temperaturer. Når systemet har kommet opp i full temperatur justeres romtermostater til minimum på alle temperaturstyrte varesløyfer slik at alle sløyfer stenger. Sjekk så at bypass i systemet er tilstrekkelig ved å måle temperaturdifferanse mellom tur og retur på nedre varmekrets, differanse skal ikke overstige 8 C med alle temperaturstyrte sløyfer stengt og VP i drift. 7. Sjekk trykk på begge kretser ofte den første tiden. (manometer under deksel i PV og PV6). Luftutskillerne vil skille ut luft og trykket vil synke, behov for etterfylling vil mest sansynlig oppstå. Min. 1 t. LVP 6 skal stå med nettspenning min. 1 timer Vedlikehold Varmepumpe-systemet bør sjekkes av sertifisert personell årlig. Det bør utføres kontroll av følgende: 1. Lekkasjesøking på varmeveksler-kretser.. Kontroll av kondensering og fordampningstemperaturer. 3. Ettertrekking av elektriske koplinger. 4. Kontroll av styring og elektronikk. Styringsenheten for systemet er enkel i bruk VP Min. 5 cm Fylle stus E Spesielt viktig er det å holde utedelen fri for løv og andre forurensinger. For å rengjøre luftinntak må topplokk løsnes og løftes av. Bruk støvsuger. NB: Hurtigkopling på viftekabler er plassert under varmepumpens elboks. Dersom varmepumpen er montert i område med mye løv o.l. bør det monteres netting rundt luftinntaket. 14 A B Filterballventil Årlig sjekk skal utføres av sertifisert personell C 0

15 Kuldemedium Varmepumpens kjølesystem (kuldemedium-kretsen) er fylt med kuldemedium R407C. Inngrep i kuldemediumkretsen skal kun utføres av person med sertifisert kompetanse. Brannfare R407C er ikke brannfarlig eller eksplosiv. Giftighet Ved normal bruk, og under normale forhold har R407C lav giftighet. Selv om giftigheten er lav kan det være risiko for skader ved uforsiktig bruk. Kuldemedium-damp er mange ganger tyngre enn luft, og i lukkede rom eller i del av rom som ligger for lavt for naturlig ventilasjon kan stor konsentrasjon oppstå ved lekkasje. Kveling kan da i ekstreme tilfeller oppstå på grunn av oksygenmangel. I rom der kuldemedium-gass kan samles må det derfor sørges for tilstrekkelig ventilasjon. men fylles over på kuldemediumflaske for gjenbruk eller destruksjon. Tømming eller påfylling av kuldemedium skal kun utføres via serviceventiler. Dersom anlegget fylles med annet kuldemedium enn R407C vill alle garantier slutte å gjelde. Eventuell konvertering til annet kuldemedium må skriftlig godkjennes av leverandøren. Kondemnering Om varmepumpen skal kondemneres skal kuldemedium først tappes over på beholder for gjenvinning eller destruksjon. Gjeldende forskrifter for behandling av kuldemedium og EE-avfall skal følges. Inngrep i kuldemediumkretsen Ved reparasjon av kuldemediumkretsen skal kuldemedium ikke slippes ut i det fri, Tekniske spesifikasjoner LVP6 Måldata, anslutninger og trykk LVP6 Kuldemedium R407C Mengde (kg),5 Prøvetrykk (bar) 3 Hovedspenning (VP) 30V - 1 fase - 50Hz Sikring (A) 16A Treg Kompressor type Roterende Oljetype Ester Spenning 30V 1 fase 50Hz El-forbruk (max) 050W Nominelle effekter* 6,3kW Varmefaktor 3,5 Nominelt fløde 0,3 l/s *Varmefaktor er oppgitt ved 0 C utetemperatur, tur/retur varmekrets 35/30 C Høyde 800 mm Bredde 490 mm Lengde 150 mm Transportvekt 150 kg Transportvolum 0,50 m³ Anslutninger tur/ret øvre krets: 1/ Anslutninger tur/ret nedre krets: 3/4 Sikkerhetsventil varmekrets,5 bar NRF varenr.: MCX 300 Multitank LVP6 Varmepumpe PV pumpesentral PV6 pumpesentral FP fjernbetjeningspanel OSO Multishunt OSO Multi STB

16 Tilleggsutstyr OSO Multishunt (OSO nr ) Shuntgruppe for bruk mot varmesystemer. Systemet inneholder: Uteføler Turføler Shuntventil Reguleringsmotor med endebryter Regulator med utetemperatur-kompensasjon. Virkemåte: Shuntgruppen monteres i varmesystemet som vist på side 7. Shuntgruppen kan styre anleggests turtemperatur kompensert i henhold til utetemperatur. Shuntmotor er utstyrt med endebryter for styring av tilleggsvarme. For bruk av denne funksjonen må det monteres OSO Multi STB styreboks for tilleggsvarme (se under). OSO Multishunt-gruppe komponenter STB styreboks for tilleggsvarme (OSO nr ) Tilleggsutstyr til OSO Multishunt. SBT inneholder: Kontaktor Rekkeklemmer Tidsforsinkelse Styrestrømsikring Vendebryter med lys, valg Auto/Manuell. Virkemåte: 30V 3-fas 5A sikring monteres i husets el-skap, tilførsel fra denne tilsluttes kontaktor i STB med 3+1 6mm² kabel. Kabel føres fra kontaktor til nedre kolbe i MCX 300. Endebryter i shuntmotor justeres slik at den kopler inn når verntilen er helt åpen. Kabel fra endebryter koples til rekkeklemme 4 og 5 i OSO Multi STB. Når endebryter i ventilmotor lukker vil tidsrelé aktiveres. Etter innstilt tid (+/- 1 time) vil kontaktor koble inn. Det nedre varmeelementet i MCX tilfører da kretsen energi og etter en stund vil shuntventilen begynne å stenge. Kontaktor vil koble ut og anlegget går igjen kun på varmepumpedrift. Hvis varmepumpen ikke leverer tilstrekkelig effekt vil el-varmen kople inn igjen etter innstilt forsinkelse. STB styreboks for tilleggsvarme NB: Kan også benyttes på 3-fas 400V. Nulleder må da trekkes frem til STB for 30V styrestrøm. 16

17 Ekstrautstyr Impregnert utekapsling for LVP6 varmepumpe Luft/vann LVP-pumpen plasseres ute, enten under et lite skråtak eller luftig veranda, hvor den lave viftelyden ikke forstyrrer. En solid, impregnert kapsling med lokk og fundament kan leveres. Pass på at pumpen plasseres minimum 0 cm fra vegg, og at det er fri tilgang på uteluft til viftene på toppen. Luften ventileres ut gjennom front av enheten. Kapslingen kan evt. males/beises for å passe til husets farge. Må være lett å demontere for service. Det må være god tilgang til alle sider av LVP. Pass på at det ikke dannes kuldegrop hvor maskinen står, ved f.eks. stort snøfall. Utekapslingen leveres i impregnert treverk Panel for fjernbetjening FP FP-panelet har samme funksjoner som regulator i utedel. Panelet gir mulighet for kontroll og endring av alle styringsfunksjoner. 17m. kabel for sammenkopling medfølger, kan ved behov forlenges. Fjernbetjeningspanelet leveres med 17m. kabel 17

18 Garantivilkår OSO Hotwater fraskriver seg garantiansvar ved feil montering eller bruk. Montasje- og igangkjøringsskjema må fylles ut og sendes OSO Hotwater. Garanti bortfaller på anlegg som ikke er innrapportert. OSO gir 10 års garanti på den rustfrie trykktanken (se Trykktankgaranti) og 5 år på varmepumpen, under følgende forutsetninger: 1. Det ferdige anlegget må kontrolleres og oppstartes av autorisert person som har deltatt på varmepumpekurs hos Normann Etek eller OSO Hotwater, eller:. Autorisert kontrollør kan rekvireres fra NE eller OSO for en fast pris: Kr mva. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter. Husk å bestille kontrollør i god tid. 3. Installatøren må inngå vedlikeholdskontrakt med brukeren for årlig kontroll av anlegget. Garantikortet (se side 19) må utfylles og sendes OSO straks etter montasje og igangkjøring av anlegget. Trykktankgaranti OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- eller fabrikasjonsfeil i 10 år, el-utstyr og ventiler i år, ved at OSO leverer ny, eller reparert del fraktfritt til forhandler, mot at den defekte del leveres fraktfritt OSO innen uker. 1. Forutsetning for garantien er at montasje og service er forskriftsmessig utført av autorisert installatør og at vann er fyllt før strømmen er påsatt.. At ny, vannfylt bereder gjennomspyles med friskt vann ved å åpne en stor vv-kran i minst 15 minutter 1 gang pr. uke i minst 4 uker. 3. At vannet er nøytralt eller surt. Hvis salt/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I. må anode monteres senest dager etter vannfylling, ellers bortfaller garantien. 4. Hvis kalkholdig vann, garanteres ikke el.kolben. Levetiden kan forlenges hvis termostatene stilles på max. 60, eller at kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet overtrykk, overspenning, lynnedslag, kalkoppløser m/salt, eller feilaktig montasje, reparasjoner eller bruk, dekkes ikke av garantien. 6. Kun originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. Korrekt reklamasjonsbehandling garanteres. 18

19 Installasjon og igangkjøring Rapport må fylles ut og sendes inn til leverandør for at garanti skal gjelde. Klipp av kortet og send. Skjemaet MÅ signeres av installatør og anleggs-eier. Varmepumpe type: Forbruk (A): Installasjonsdato: Spenning (V): Frostsikring av varmekrets (%): Type glykol: Temperaturdifferanse varmekrets, målt ved tur/retur varmepumpe, med alle temperaturstyrte sløyfer stengt ( C): Installatør, firma: Installatørens navn: Telefon: Elektriker, firma: Elektrikerens navn: Telefon: Igangkjøring og justering, dato: Anleggets eier: Utført av (navn): Anleggets adresse: Telefon: Sett frimerke her Til OSO Hotwater AS Loesmoen 3300 Hokksund 19

20 Flere rustfrie produkter fra OSO Nyhet - OSO Super S boligberedere Norges nye, super-avanserte boligbereder, som er full av nytenkning og leveres med OSO ECO Foam skumisolasjon. Den er over 35% bedre enn mineralull og helt miljøvennlig! Den nasjonale enøk-gevinsten er enorm. Se de unike løsningene og det flotte designet, be om brosjyre Super S. OSO Villavarmesentraler Som pionér og markedsleder i Norge gjennom snart 40 år produserer OSO vannbårne varmesentraler for el, varmepumpe, olje, gass, fjernvarme og biobrensel. Vi har i tillegg lengst erfaring på gasskjeler i Norge, og leverer kondenserende gasskjeler med virkningsgrad helt opp mot 100%. Be om brosjyrer GV og VV. OSO storberedere Sørger for å dekke varmtvannsbehovet i de fleste norske hoteller og sykehus, industri og oljeplattformer mm. OSO var pionér med de effektive forrådsberederne som har vist levetid på opptil 40 år! Spesial isvannstanker leveres til luftbehandlingsanlegg. Be om brosjyre SB. Forhandler: OSO Hotwater OSO Oslo OSO Bergen OSO Stavanger OSO Trondheim OSO Østlandet Hovedkontor/Fabrikk Gladsvei 0 Øvre Stadionvei 13 Vestre Hamravei 1 Fossegrenda 13 Sleiverudåsen Hokksund 0489 Oslo 516 Laksevåg 4313 Sandnes 7038 Trondheim 1354 Bærums verk Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax:

Montasje. og bruksanvisning. OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere. D x H mm

Montasje. og bruksanvisning. OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere. D x H mm Montasje og bruksanvisning OSO Hotwater Super Series elektriske boligberedere OSO best. nr. D x H mm Vekt / volum NRF nr. S 120-2 kw S 200-2 kw S 300-3 kw SX 150-3(+3) kw SX 200-3(+3) kw SX 300-3(+3) kw

Detaljer

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning

SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning ELEKTRISK BOLIGBEREDER SuperSmart SXS Montasje- og bruksanvisning 145019-06 SXSM 01-2014 Made in Norway 90 60 Tekniske data Bruksanvisning Garanti Tekniske data Produktbeskrivelse SXS 200-1,95+1,95 kw

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso.

OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER. Montasje- og bruksanvisning 146061-04 SSM NO 3-2012. Super S Super SE. www.oso. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVASBEREDER 146061-04 SSM O 3-2012 Montasje- og bruksanvisning Super S Super SE www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 300-3

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning

OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning OSO HOTWATER SUPER SERIES ELECTRIC HOT WATER HEATER Montasje- og bruksanvisning Super S Super SX Super SC Super SA Made in orway 90 60 Tekniske data Tekniske data Bruksanvisning Garanti OSO best. nr. D

Detaljer

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future http://www.oso.no. OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146061-01 SSM NO 11-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere

Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Nye OSO Hotwater RS skumisolerte beredere Kåret til beste miljø og ENØK produkt 2004 Insparer seg selv RS 2-05 146030-01 Forandringer forbeholdes 1 Olje- og Energiministeren klipper det blå bånd på det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

OSO Floorsmart RL & RRL

OSO Floorsmart RL & RRL OSO Floorsmart RL & RRL O SE SF Bruks- og montasjeanvisning Bruks- och montageanvisning Käyttöohje ja asennusohjeet Side 2 Sid 4 Sivu 6 45905-0 RL 9-203 IP44 MADE I ORWAY Montasje - ventilinnstilling 2

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler 5950-00 EPC -0 EPC 300 EPC 360 EPCI 360 EPTC 00 EPTRC 00 Utpakking og oppstilling... s. Tekniske data, reservedeler... s. 3 Koblingsforslag

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Think future OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC

Think future  OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning. Super S Super SE Super SX Super SC OSO HOTWATER SUPER-SERIE - ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER Montasje- og bruksanvisning 146047-01 SSMN 4-10 Super S Super SE Super SX Super SC Think future http://www.oso.no 90 60 N Tekniske data OSO best.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Industriberedere serie 17 og 18

Industriberedere serie 17 og 18 Industriberedere serie 17 og 18 Montasje, bruksanvisning og reservedeler 14606-03 9-013 18R 600 Produktfakta 17RVE 600 18R snitt 17RVE snitt www.oso.no Hele 80 års erfaring med produksjon av varmtvannsberedere

Detaljer

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL - Isvannsmaskin - Varmepumper (luft/vann væske/vann) - Dataromskjølere - Tørrkjølere / kondensatorer - DX maskiner - Fan coils Innholdsliste: Innholdsliste.. side 2 Innledning

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 Innholdet i manualen gjelder for CVM2 CVM2_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives i

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by:

NorDan Solar. Soloppvarming av varmt tappevann. Montasje, bruksanvisning og reservedeler. Installert av / Installed by: NorDan Solar Soloppvarming av varmt tappevann Montasje, bruksanvisning og reservedeler 142099-00 8-2014 www.osohotwater.com Installert av / Installed by: Aut. rørlegger/plumber: Tel.: Dato/date: Aut. elektriker/electrician:

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

EemaX Varmtvann Modell EM

EemaX Varmtvann Modell EM INSTALLASJON- OG BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE EemaX momentan varmtvannsbereder er helt uten magasinerings tank. Benytter nyeste teknologi og maksimal effekt. Det oppnåes dermed en

Detaljer

OSO Optima EP2 300 & 400

OSO Optima EP2 300 & 400 OSO Optima EP 300 & 00 Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-0 EPM 06-09 Best. nr. Volum - kw - C Dia x H mm Ansl. kv/vv - t/r Volum l. Vekt kg M³ NRF nr. EP 300-3+9+vx0,8m² lavtemp. 30-60 ø 580 x

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer innedel: Serienummer utedel: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Side 1 av 8 Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 4195 kwh ( Østlandet - 30

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer