Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 25. oktober 2012 kl Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Bent Gether-Rønning (H) May-Brith Døssland (V) Per Henry Christiansen (H) Brit Teien (H) Per Morten Klette (H) Henriette Amundrustad (H) Kristin Vik (H) Bente M. Larsen (Ap) Pål Sørgaard (Ap) Anne Marit Heber Nærby (Ap) Hanne Lyssand (SV) Hans A. Kielland Aanesen (FrP) Erik Borge Skei (V) Helene Salvesen (Ap) Sigmund Hov Moen (Ap) Torhild Taklo-Knutzen (V) Bjørn Gilbert (Ap) Helle Solberg (Ap) I tillegg møtte: Møtesekretær: Mona Taasen, bydelsdirektør Preben Winger, ass. bydelsdirektør Eivind Marthinsen, avdelingssjef Marit Neby

2 Åpen halvtime Willy Ebert, bruker av Marka Eldresenter, vedr. bruk av Skar leir Marka mobile eldresenter møtes en gang i uken i Maridalen barnehage. Dette er, av flere årsaker, et dårlig egnet lokale. Barna må være ute når eldresenteret er der, men må jo benytte seg av garderober og toaletter, så det er derfor mye støy. Tilgangen til lokalet er lite tilrettelagt for eldre og rullestolbrukere må hjelpes inn bakveien via kjøkkenet. Lokalet er veldig enkelt og har ingen av de fasiliteter som bydelens andre eldresenter har. Om Marka mobile eldresenter kunne få benytte seg av lokaler på Skar leir ville det være en god løsning. Det må jo være fint dersom de som hører hjemme i marka kan få benytte seg av området! Det er ønskelig at bydelsutvalget setter press på prosessen rundt dette. Ivar Brodin, bruker av Marka eldresenter, tidligere gårdsbruker ved Skar gård Mange av byens innbyggere benytter seg av marka. På vinterstid, når skisesongen er i gang, er parkeringsplassene fulle. Utnyttelse av Skar leir vil bidra til å løse dette problemet. Skar er den beste inngangsporten til Nordmarka. Med de endringer som i nyere tid er gjort i byggelov og markalov er det vanskelig å være jordbruker og å benytte seg av området slik man gjorde før. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent Godkjenning av sakskart Sak 158 Endring av inntaksområdene for Grefsen og Kjelsås skoler og Sak 159 Inntaksområde for nye Berg skole ble lagt til på sakskartet. Etter dette ble sakskartet godkjent. Eventuelt 2 saker Referatsaker til orientering: Protokoll fra arbeidsutvalget Protokoll fra helse- og sosialkomiteen Protokoll fra kultur- og oppvekstkomiteen Protokoll fra miljø-, plan- og samferdselskomiteen Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra medbestemmelsesutvalget ii

3 Saker behandlet under møte Sak 130 /12 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 131 /12 Statistikk fra søknadskontoret Sak 132 /12 Rapportering økonomisk status pr september Sak 133 /12 Budsjett Helse-og sosialkomiteens behandling- kommentarer om konsekvenser... 1 Sak 134 /12 Status barnehager pr Sak 135 /12 Deputasjon... 2 Sak 136 /12 Samhandlingsreformen - erfaring etter 9 måneder i Bydel Nordre Aker... 4 Sak 137 /12 Tjenestetilbud til personer med demens i Bydel Nordre Aker... 4 Sak 138 /12 Tolkning av reglement for driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem Sak 139 /12 Rapport fra tilsynsutvalget for Lillohjemmet... 5 Sak 140 /12 Rapport fra tilsynsutvalg Tåsenhjemmet Sak 141 /12 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Sak 142 /12 Rapport fra tilsynsutvalg, uanmeldt tilsyn Nordberghjemmet... 5 Sak 143 /12 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn Aktivitetshus, Kapellveien Sak 144 /12 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Berg gård avlastning og fritid... 6 Sak 145 /12 Tilbakemelding på tilsynsutvalgets rapport av mai 2012 Tåsenhjemmet... 7 Sak 146 /12 Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på uanmeldt tilsyn Nordberghjemmet... 7 Sak 147 /12 Sykehjemsetatens svar på tilsynsrapport fra Lillohjemmet 6. juni Sak 148 /12 Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet.. 8 Sak 149 /12 Rapport Unge Gjengangere... 8 Sak 150 /12 Nordre Aker skolen 2012 / Sak 151 /12 Status for planene for galleri på Frysja... 9 Sak 152 /12 Refordeling av frivillighetsmidler... 9 Sak 153 /12 Navn på ny ungdomsskole i bydelen... 9 Sak 154 /12 Varsel om oppstart av detaljregulering, Sandakerveien 102, Lillohøyden skole 10 Sak 155 /12 Områdeanalyse Øvre Akerselva Sak 156 /12 Beskrivelse av oppdrag for utredning av konsekvenser av trafikktiltak på Grefsenplatået Sak 157 /12 Vurdering av skolebehovene i Nordre Aker Sak 158 /12 Endring av inntaksområdetne for Grefsen og kjelsås skoler Sak 159 /12 Inntaksområde for nye Berg skole iii

4

5 Sak 130 /12 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet Sak 131 /12 Statistikk fra søknadskontoret. Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret pr til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret pr til orientering. Sak 132 /12 Rapportering økonomisk status pr september 2012 Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr september 2012 til orientering ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr september 2012 til orientering Sak 133 /12 Budsjett Helse- og sosialkomiteens behandling - kommentarer om konsekvenser Bydelsutvalget tar notat vedrørende budsjett Helse- og sosialkomiteens behandling - kommentarer om konsekvenser til orientering. 1

6 Forslag sforslag fra Høyre Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens brev datert til byrådsavdelingen (EST) til orientering. Brevet beskriver konsekvensene av byrådets budsjettforslag som innebærer en rammereduksjon på 32 millioner kroner for Bydel Nordre Aker. Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens brev datert til byrådsavdelingen (EST) til orientering. Brevet beskriver konsekvensene av byrådets budsjettforslag som innebærer en rammereduksjon på 32 millioner kroner for Bydel Nordre Aker. Sak 134 /12 Status barnehager pr Status barnehager tas til orientering Forslag sforslag fra SV Bydelsutvalget er bekymret for manglende fremdrift i barnehageutbyggingen i bydelen. I tillegg ser vi med bekymring at det ikke er gjennomført tiltak for å gjenoppbygge eller erstatte Bråtenalleen som brant og at disse barna fremdeles går i midlertidige lokaler på Tåsen. Omforent forslag med utgangspunkt i SVs vedtaksforslag Bydelsutvalget følger fremdriften for barnehageutbyggingen i bydelen nøye og ser med bekymring på at det ikke er gjennomført tiltak for å gjenoppbygge eller erstatte Bråtenalleen som brant og at disse barna fremdeles går u midlertidige lokaler på Tåsen. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget følger fremdriften for barnehageutbyggingen i bydelen nøye og ser med bekymring på at det ikke er gjennomført tiltak for å gjenoppbygge eller erstatte Bråtenalleen som brant og at disse barna fremdeles går i midlertidige lokaler på Tåsen. Sak 135 /12 Deputasjon Saken legges frem uten innstilling. Forslag sforslag fra Venstre Da bydelsutvalgets arbeidsgruppe var ferdig med rapporten om ny Kulturstasjon i bydel Nordre Aker, ble det opprettet en styringsgruppe som skulle følge saken videre. 2

7 Styringsgruppen har bestått av May-Brith Døssland (V)-leder av arbeidsgruppen, Per Morten Klette (H), Helene Salvesen (Ap) og Kjetil Wevling fra administrasjonen. Styringsgruppen har gitt følgende innspill til brukergruppen for kulturstasjon i tilknytning til Lillohøyden skole fra Bydel Nordre Aker. Innspillene som er gitt til brukergruppen bør være mandatet for deputasjonen. Forslag til mandat for deputasjonen: 1. Det må innpasses en større aula m/stor scene (fortrinnsvis kvm, absolutt minimum 400 kvm) 2. Det må innpasses et mindre kontor- og eventuelt møtelokale i tilknytning til kulturdelen av prosjektet. 3. Det må sørges for at takhøyden i middels/store musikkrom er god nok til å unngå hørselsskader. 4. Det bør innpasses et romslig lagerlokale i tilknytning til denne virksomheten. 5. For øvrig er tegningene akseptable dersom alle rom får atkomst fra fellesarealer. Det må vurderes om dette kan innpasses innenfor dagens arealramme eller om dette krever et mindre tilleggsareal som i så fall må forankres i bestillingen av prosjektet. Det ville heller ikke være helt urimelig da en kulturstasjon er en egen funksjon som kommer i tillegg til skolens funksjon som lokalt kulturhus og skolens ordinære virksomhet. Dersom det ikke er mulig å oppfylle minimum disse nøkterne kriteriene, bør denne skolen som kulturstasjon avvises. Omforent vedtaksforslag Bydelsutvalget gir følgende mandat for deputasjon til Kultur- og utdanningskomiteen vedr kulturstasjon i bydelen og flerbrukshall på Grefsen skole: 1. Argumentere for en fullverdig kulturstasjon i bydel Nordre Aker i tråd med tidligere innspill (nedsatt gruppe) fra bydelen 2. Arbeide for at flerbrukshallen på Grefsen skole må komme på plass til skolestart 2014 Fra bydelen møter Bent Gether-Rønning (BU-leder, H), May-Brith Døssland (V) og Bente Larsen (A), eller deres egenoppnevnte varaer. Omforent vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget gir følgende mandat for deputasjon til Kultur- og utdanningskomiteen vedr kulturstasjon i bydelen og flerbrukshall på Grefsen skole: 1. Argumentere for en fullverdig kulturstasjon i bydel Nordre Aker i tråd med tidligere innspill (nedsatt gruppe) fra bydelen 2. Arbeide for at flerbrukshallen på Grefsen skole må komme på plass til skolestart 2014 Fra bydelen møter Bent Gether-Rønning (BU-leder, H), May-Brith Døssland (V) og Bente Larsen (A), eller deres egenoppnevnte varaer. 3

8 Sak 136 /12 Samhandlingsreformen - erfaring etter 9 måneder i Bydel Nordre Aker Orientering om bydelens erfaring med samhandlingsreformen etter 8 måneder tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Orientering om bydelens erfaring med samhandlingsreformen etter 8 måneder tas til orientering Sak 137 /12 Tjenestetilbud til personer med demens i Bydel Nordre Aker Orientering om demensarbeidet i Bydel Nordre Aker tas til orientering Bydelsdirekørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Orientering om demensarbeidet i Bydel Nordre Aker tas til orientering Sak 138 /12 Tolkning av reglement for driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem - Fortolkning i brev av fra byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester ( EST) ang. reglementet for hvem som kan velges til å sitte driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem - der varamedlemmer til bydelsutvalget utelukkes tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Fortolkning i brev av fra byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester ( EST) ang. reglementet for hvem som kan velges til å sitte driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem - der varamedlemmer til bydelsutvalget utelukkes tas til orientering 4

9 Sak 139 /12 Rapport fra tilsynsutvalget for Lillohjemmet Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet tas til orientering Sak 140 /12 Rapport fra tilsynsutvalg Tåsenhjemmet Rapport fra uanmeldt tilsyn av Tåsenhjemmet tas til orientering Behandling Saken utsettes og behandles sammen med tilbakemelding fra Sykehjemsetaten. Sak 141 /12 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Behandling Da sakens vedlegg var feil, utsettes behandlingen til neste bydelsutvalgsmøte. Sak 142 /12 Rapport fra tilsynsutvalg, uanmeldt tilsyn Nordberghjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Bu tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering ble enstemmig vedtatt. BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering 5

10 Sak 143 /12 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn Aktivitetshus, Kapellveien 68. Hs anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Kapelleveien 68 til orientering Forslag Tilleggsforslag fra Venstre Bydelsutvalget verdsetter den gode jobben som er gjort fra bydelens side for å sette lokalene i Kapellveien 68 i god stand. Bydelsutvalget setter pris på tilsynets informative rapporter og oppfølgingen av tidligere anmerkninger. Tilleggsforslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget verdsetter den gode jobben som er gjort fra bydelens side for å sette lokalene i Kapellveien 68 i god stand. Bydelsutvalget setter pris på tilsynets informative rapporter og oppfølgingen av tidligere anmerkninger. Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Kapelleveien 68 til orientering. Sak 144 /12 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Berg gård avlastning og fritid. HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Berg gård avlastning og fritid tas til orientering Forslag Tilleggsforslag fra Venstre Bydelsutvalget setter pris på den gode jobben som er utført av tilsynsutvalget, og er glad for at prosessen med å anskaffe en personløfter er igangsatt. Tilleggsforslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget setter pris på den gode jobben som er utført av tilsynsutvalget, og er glad for at prosessen med å anskaffe en personløfter er igangsatt. Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Berg gård avlastning og fritid tas til orientering. 6

11 Sak 145 /12 Tilbakemelding på tilsynsutvalgets rapport av mai 2012 Tåsenhjemmet Tilbakemelding fra SYE på tilsynsutvalgets rapport av mai 2012,Tåsenhjemmet tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Tilbakemelding fra SYE på tilsynsutvalgets rapport av mai 2012, Tåsen sykehjem. Tas til orientering. Sak 146 /12 Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på uanmeldt tilsyn Nordberghjemmet Tilbakemeldingen fra Sykehjemsetaten på uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Tilbakemeldingen fra Sykehjemsetaten på uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet tas til orientering Sak 147 /12 Sykehjemsetatens svar på tilsynsrapport fra Lillohjemmet 6. juni 2012 Sykehjemsetatens svar på tilsynsrapport fra Lillohjemmet 06.juni 2012 tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Sykehjemsetatens svar på tilsynsrapport fra Lillohjemmet 06.juni 2012 tas til orientering 7

12 Sak 148 /12 Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten til tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn i Nordberghjemmet av tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten til tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn i Nordberghjemmet av tas til orientering. Sak 149 /12 Rapport Unge Gjengangere Bydelsutvalget tar rapport om unge gjengangere til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar rapport om unge gjengangere til orientering. Sak 150 /12 Nordre Aker skolen 2012 / 2013 Nordre Aker skolens opplegg for barnehageåret 2012 / 2013 tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Nordre Aker skolens opplegg for barnehageåret 2012 / 2013 tas til orientering 8

13 Sak 151 /12 Status for planene for galleri på Frysja KO anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget ber administrasjonen om å innhente mer informasjon om saken fra Kulturetaten for å få realisert planene om galleri og kafé på Frysja. Behandling Saken trekkes fra sakskartet og sendes tilbake til K/O-komiteen for behandling. Sak 152 /12 Refordeling av frivillighetsmidler KO-komitèen anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Det bevilges følgende: 1. kr ,- i frivillighetsmidler til Ullevål skoles strykeorkester for kr ,- til Øvre Grefsen Vel i frivillighetsmidler til drift og vedlikehold av trapp mellom Myrerskogveien og Lachmannsvei. ble enstemmig vedtatt. Det bevilges følgende: 1. kr ,- i frivillighetsmidler til Ullevål skoles strykeorkester for kr ,- til Øvre Grefsen Vel i frivillighetsmidler til drift og vedlikehold av trapp mellom Myrerskogveien og Lachmannsvei. Sak 153 /12 Navn på ny ungdomsskole i bydelen KO-komitéen anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Det er ingen tradisjon i Oslo eller Norge å kalle opp skoler etter historiske personer. K/Okomitéen anbefaler BU at det nye navnet for tidligere Grefsen VGS blir Morellbakken ungdomsskole. Morellbakken er et innarbeidet begrep for det geografisk område hvor skolen skal ligge. MPS-komiteen anbefaler BU å fatte følgende vedtak: MPS anbefaler at Grefsen ungdomsskole vurderes som navn sammen med Morellbakken ungdomsskole. Behandling Bydelsutvalget ønsket etter diskusjon i møtet å sette navneforslagene Morellbakken skole og Grefsen ungdomsskole ble satt opp mot hverandre ved votering. 9

14 Forslaget om å kalle den nye skolen Grefsen ungdomsskole falt med 2 (2H) mot 13 (4H, 2V, 5Ap, 1SV og 1 FrP) stemmer. Forslaget om å kalle den nye skolen Morellbakken skole ble vedtatt med 13 (4H, 2V, 5Ap, 1SV og 1 FrP) mot 2 (2H) stemmer. Bydelsutvalget foreslår at den nye skolen i bydelen får navnet Morellbakken skole. Sak 154 /12 Varsel om oppstart av detaljregulering, Sandakerveien 102, Lillohøyden skole MPS anbefaler BU å fatte følgende forslag: 1. Bydel Nordre Aker støtter Plan- og bygningsetatens kommentarer vedrørende tomtestørrelse og elevtall, og forutsetter at hele tomten på om lag 20 daa brukes til å bygge en 1-7 skole med 840 elever. Det foreslåtte utearealet er uakseptabelt. 2. Bydel Nordre Aker kan ikke se at de foreliggende planer for skolen inneholder tilstrekkelige lokaler for en kulturstasjon slik bystyret har vedtatt i sak 425/10 og sak 446/11. Det anbefales at en kulturstasjon innarbeides i skolen, og at det sikres byggegrenser/-høyder og reguleringsbestemmelser som muliggjør en arealutvidelse med generelle funksjonen, slik at det i minst mulig grad går ut over skolens uteareal. Romløsningene må endres betydelig og tilpasses bydelens innspill til brukergruppen. Alternativt må skolen avvises som kulturstasjon. 3. Bydel Nordre Aker understreker at førskoletallene i bydelen viser underkapasitet på barneskoletrinnet de nærmeste årene og vil påpeke viktigheten av fremdrift i saken, med ferdigstillelse så snart som mulig, senest som forutsatt høsten Forslag Endringsforlag fra SV Følgende setning endres:... Bydelsutvalget forutsetter at en kulturstasjon innarbeides i skolen slik som vedtatt i bystyret og at det sikres byggegrenses... Siste setning strykes ble enstemmig vedtatt. SVs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 10

15 1. Bydel Nordre Aker støtter Plan- og bygningsetatens kommentarer vedrørende tomtestørrelse og elevtall, og forutsetter at hele tomten på om lag 20 daa brukes til å bygge en 1-7 skole med 840 elever. Det foreslåtte utearealet er uakseptabelt. 2. Bydel Nordre Aker kan ikke se at de foreliggende planer for skolen inneholder tilstrekkelige lokaler for en kulturstasjon slik bystyret har vedtatt i sak 425/10 og sak 446/11. Bydelsutvalget forutsetter at en kulturstasjon innarbeides i skolen slik som vedtatt i bystyret, og at det sikres byggegrenser/-høyder ogreguleringsbestemmelser som muliggjør en arealutvidelse med generelle funksjonen, slik at det i minst mulig grad går ut over skolens uteareal. Romløsningene må endres betydelig og tilpasses bydelens innspill til brukergruppen 3. Bydel Nordre Aker understreker at førskoletallene i bydelen viser underkapasitet på barneskoletrinnet de nærmeste årene og vil påpeke viktigheten av fremdrift i saken, med ferdigstillelse så snart som mulig, senest som forutsatt høsten Sak 155 /12 Områdeanalyse Øvre Akerselva MPS-komiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Det er på bakgrunn av bystyresak 153/05 utarbeidet en områdeanalyse for Øvre Akerselva. Analysen ble revidert i oktober 2007 (saksnummer ). PBE anslår at man over tid kan få omkring 1000 nye boliger (ca m 2 ), nye kontorer (ca ansatte, m 2 ), samt noe forretning (3.000 m 2 ). Bydelsutvalget mener analysen gir et godt utgangspunkt for utvikling av området, og vil fremheve følgende punkter på kort sikt: 1. Det må snarest erverves tomt for utvikling av en barneskole. Området ligger strategisk til, og det er, uavhengig av tidspunkt for boligtransformasjon i nærområdet, behov for oppstart av en B2 allerede i Det må sikres tomt til minimum en 6-avdelings barnehage som kan realiseres når transformasjon til boliger kommer, gjerne i kombinert prosjekt med ny skole. 3. Frysjaveien bør få sykkelfelt på begge sider, samt fortau, hele strekket fra Kjelsåsveien til Maridalsveien. Områdeanalysen for Øvre Akerselva bør oppdateres i forbindelse med Kommuneplan 2013 og etter neste skolebehovsplan. Det må så legges vekt på gjennomføring ut fra PBEs anbefalning. Behandling ble enstemmig vedtatt. Det er på bakgrunn av bystyresak 153/05 utarbeidet en områdeanalyse for Øvre Akerselva. Analysen ble revidert i oktober 2007 (saksnummer ). PBE anslår at man over tid kan få omkring 1000 nye boliger (ca m 2 ), nye kontorer (ca ansatte, m 2 ), samt noe forretning (3.000 m 2 ). Bydelsutvalget mener analysen gir et godt utgangspunkt for utvikling av området, og vil fremheve følgende punkter på kort sikt: 11

16 1. Det må snarest erverves tomt for utvikling av en barneskole. Området ligger strategisk til, og det er, uavhengig av tidspunkt for boligtransformasjon i nærområdet, behov for oppstart av en B2 allerede i Det må sikres tomt til minimum en 6-avdelings barnehage som kan realiseres når transformasjon til boliger kommer, gjerne i kombinert prosjekt med ny skole. 3. Frysjaveien bør få sykkelfelt på begge sider, samt fortau, hele strekket fra Kjelsåsveien til Maridalsveien. Områdeanalysen for Øvre Akerselva bør oppdateres i forbindelse med Kommuneplan 2013 og etter neste skolebehovsplan. Det må så legges vekt på gjennomføring ut fra PBEs anbefalning. Sak 156 /12 Beskrivelse av oppdrag for utredning av konsekvenser av trafikktiltak på Grefsenplatået MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Det utarbeides anbudsdokumenter for et utredningsoppdrag for følgende: Utrede konsekvenser av følgende trafikkendringstiltak for a) framtidig torgmiljø b) beboere og andre trafikkanter gjennom området. 1. Stengning for inn og utkjøring av Lyngåsveien fra Grefsenveien Midlertidig Permanent 2. Aktuelle tiltak for reduksjon av hastighet på trafikken på Grefsenveien gjennom planområdet. Forslag sforslag fra SV: Det utredes å heve kryssingsområdet etter mønster av Bogstadveien for å senke farten å gi krysset et annet uttrykk. Videre anbefales å stramme opp utformingen av krysset i tråd med det som er gjort på holdeplassen. Dette må gjøres i dialog med gårdeiere for å utvikle kringliggende områder og etablere en felles torgfølelse. En stenging av tilførselsveier vil kunne forårsake mer fart i Grefsenveien og mer trafikk i Kjelsåsveien noe som ikke er ønskelig. BU anbefaler heller etablering av egen trikketrase i tråd med Oslo Sporvogndrift AS tidligere utarbeidede forslag. Tilleggsforslag til mps-vedtak fra venstre 12

17 2. Aktuelle tiltak for reduksjon av hastighet på trafikken på Grefsenveien gjennom planområdet, for å få tryggere forhold for myke trafikanter. SVs vedtaksforslag falt med 1 (SV) mot 14 (6H, 5Ap, 2V, 1 FrP) stemmer. ble vedtatt med 14 (6H, 5Ap, 2V, 1 FrP) mot 1 (SV) stemmer. Tilleggsforslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt. Det utarbeides anbudsdokumenter for et utredningsoppdrag for følgende: Utrede konsekvenser av følgende trafikkendringstiltak for a) framtidig torgmiljø b) beboere og andre trafikkanter gjennom området. 1. Stengning for inn og utkjøring av Lyngåsveien fra Grefsenveien Midlertidig Permanent 2. Aktuelle tiltak for reduksjon av hastighet på trafikken på Grefsenveien gjennom planområdet, for å få tryggere forhold for myke trafikkanter. Sak 157 /12 Vurdering av skolebehovene i Nordre Aker. MPS anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget viser til bystyrets behandling av Skolebehovsplan og vil fatte følgende vedtak som en oppfølging når det gjelder Nordre Aker: 1. Nye tall fra SUSNA viser at vedtatt utbygging er utilstrekkelig. Bydelsutvalget imøteser en grundig utredning omkring kapasitetsutvidelse nord i bydelen, som må realiseres senest i 2017, herunder muligheten for en helt ny skole i Frysjaveienområdet. 2. Det er behov for kapasitetsutvidelse allerede for å møte kjent vekst, men Utdanningsetaten bes ta fremtidig transformasjon i området Øvre Akerselva/Frysjaveien med i betraktning i forhold til de neste skolebehovsplaner. 3. Romløsningene for den nye barneskolen i Nydalen er ikke tilpasset en ny kulturstasjon og må forbedres betraktelig eller skolen må avvises som kulturstasjon. 4. Berg vgs må sikres gode erstatningsarealer i en overgangsfase og så snart som mulig permanente lokaler. Lokalene til nåværende Berg vgs må så tidlig som mulig benyttes for å avlaste Ullevål og Tåsen skoler. 13

18 Forslag Endringsforslag fra SV 3. Bydelsutvalget registrerer at romløsning for den nye barneskolen i Nydalen ikke er tilpasset til bruk som kulturstasjon. Bydelsutvalget forutsetter at en kulturstasjon innarbeides i skolen slik som vedtatt i bystyret sak 425/10 og 446/11. med innarbeidet endring fra SV ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget viser til bystyrets behandling av Skolebehovsplan og vil fatte følgende vedtak som en oppfølging når det gjelder Nordre Aker: 1. Nye tall fra SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker) viser at vedtatt utbygging er utilstrekkelig. Bydelsutvalget imøteser en grundig utredning omkring kapasitetsutvidelse nord i bydelen, som må realiseres senest i 2017, herunder muligheten for en helt ny skole i Frysjaveienområdet. 2. Det er behov for kapasitetsutvidelse allerede for å møte kjent vekst, men Utdanningsetaten bes ta fremtidig transformasjon i området Øvre Akerselva/Frysjaveien med i betraktning i forhold til de neste skolebehovsplaner. 3. Bydelsutvalget registrerer at romløsning for den nye barneskolen i Nydalen ikke er tilpasset til bruk som kulturstasjon. Bydelsutvalget forutsetter at en kulturstasjon innarbeides i skolen slik som vedtatt i bystyret sak 425/10 og 446/11. Berg vgs må sikres gode erstatningsarealer i en overgangsfase og så snart som mulig permanente lokaler. Lokalene til nåværende Berg vgs må så tidlig som mulig benyttes for å avlaste Ullevål og Tåsen skoler. Sak 158 /12 Endring av inntaksområdene for Grefsen og Kjelsås skoler Bydelsutvalget i Nordre Aker tar endringene i opptaksområdene til Grefsen og Kjelsås skoler til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar endringene i opptaksområdene til Grefsen og Kjelsås skoler til orientering. 14

19 Sak 159 /12 Inntaksområde for nye Berg skole Bydelsutvalget i Nordre Aker tar fastsetting av opptaksområde for Nye Berg skole til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar fastsetting av opptaksområde for Nye Berg skole til orientering. Eventuelt 2 saker: Marka mobile eldresenter Bydelsutvalget ber administrasjonen følge opp tidligere vedtak som er gjort i forhold til Marka mobile eldresenters benyttelse av Skar leir. Vedlikehold (saken meldt av Venstre) Det bes om at bydelen fjerner rampa ved Kringsjå skole før vinteren. Rampa ved Haralds Hals plass ved tennisbanen på Berg er også ramponert og benyttes ikke lengre. Denne bør det også gjøres noe med slik at ingen ender opp med å skade seg. På bakgrunn av denne evt.- saken ber bydelsutvalget om at administrasjonen lager en sak med oversikt over alle denne type vedlikeholdssaker til K/O-komiteen. Møtet ble hevet Oslo, Bent Gether-Rønning BU-leder Mona Taasen bydelsdirektør Marit Neby sekretær 15

Erik Borge Skei V. Helle Solberg A. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Helle Solberg A. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 06/12 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget torsdag 08.12.2011 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Per- Henry Christiansen (H)

Per- Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 1/12 Møte: Helse- og sosialkomitè Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 28. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Per-Henry Christiansen (H)

Per-Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 3/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 31.05.2012 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Forfall: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 05.05.14 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning (H)

Detaljer

Per Henry Christiansen (H)

Per Henry Christiansen (H) Protokoll 2/13 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Grefsen/Kjelsås eldresenter Møtetid: tirsdag 28. mai 2013 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Per Henry Christiansen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 1/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Torsdag 13. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Erik Borge Skei V. Henriette Amundrustad H Sigmund Hov Moen A. Bent Gether-Rønning H

Erik Borge Skei V. Henriette Amundrustad H Sigmund Hov Moen A. Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 27. mai 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV)

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Ullevål Skole, personalrom Møtetid: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 1/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23473961 SAKSKART

Detaljer

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Bente Larsen for Lene Christiansen. Preben Winger, avdelingsdir. Inger Øiseth, seksjonssjef Kristin Voldsnes, seksjonssjef

May-Brith Døssland V. Bente Larsen for Lene Christiansen. Preben Winger, avdelingsdir. Inger Øiseth, seksjonssjef Kristin Voldsnes, seksjonssjef Protokoll 4/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Møterom 5.etg Møtetid: tirsdag 24. august 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

May-Brith Døssland V. Cecilie Amdahl H. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir Eivind Marthinsen, avd.sjef

May-Brith Døssland V. Cecilie Amdahl H. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir Eivind Marthinsen, avd.sjef 1 Protokoll 6/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg. kantina Møtetid: tirsdag 30. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 04. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Bernt Sverre Mehammer (SV) Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Bente M. Larsen (A) Bernt Sverre Mehammer (SV) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Morellbakken skole, Morellsvei 20, 0487 Oslo Møtetid: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 18.00 Befaring kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/08

Oslo kommune. Protokoll 1/08 Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: BU-salen Møtetid: tirsdag 15. januar 2008 kl. 18.00-2020 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Cathrine Løland (H) Cathrine

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A)

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalen VGS, biblioteket. Nydalsveien 30 c, 0484 Oslo. Møtetid: Tirsdag 14. oktober 2014 kl. 18.00

Detaljer

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdierktør

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdierktør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 27. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Helse- og sosialkomite Nydalsveien 21, BU-salen tirsdag 28. september 2010 kl.18.00 Marit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Kjelsås skole, Asbjørnsensvei 3, 0494 Oslo Møtetid: Tirsdag 27. august 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Geir Helle, Bymiljøetaten

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Geir Helle, Bymiljøetaten Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 08. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Borge Skei V. Sigmund Hov Moen A Anne Ebbing SV Hans A. Kielland Aanensen FrP Henriette Amundrustad H Bent Gether-Rønning H

Erik Borge Skei V. Sigmund Hov Moen A Anne Ebbing SV Hans A. Kielland Aanensen FrP Henriette Amundrustad H Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A Asle Reium SV. Sabitri Banjerij A. Preben Winger, avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A Asle Reium SV. Sabitri Banjerij A. Preben Winger, avdelingssjef 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen A. Ingen

Bente M. Larsen A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 05/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Borge Skei V. Arne Østreng, FrP. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Arne Østreng, FrP. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 7/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 01. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Helse- og sosialkomiteen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Helse- og sosialkomiteen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Helse- og sosialkomiteen Møteinnkalling 4/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Lillohjemmet Møtetid: tirsdag 09. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 20. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik B. Skei V. Bent Gether- Rønning H Sidsel Kjeldaas Salte H Arne Østreng FrP Snorre Kverndokk SV Helle Solberg A Sigmund Hov Moen A

Erik B. Skei V. Bent Gether- Rønning H Sidsel Kjeldaas Salte H Arne Østreng FrP Snorre Kverndokk SV Helle Solberg A Sigmund Hov Moen A Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalveien 21 Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent Protokoll 5/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nordberghjemmet Møtetid: tirsdag 23. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg. Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bolig for utviklingshemmede, Neptunvn. 24 Møtetid: tirsdag 19. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 10. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Per Elling Braseth-Ellingsen (V) May-Brith Døssland (V) Cecilie Amdahl (H) Fung. bydelsdirektør Ellen Oldereid Driftssjef Preben Winger

Per Elling Braseth-Ellingsen (V) May-Brith Døssland (V) Cecilie Amdahl (H) Fung. bydelsdirektør Ellen Oldereid Driftssjef Preben Winger Oslo kommune Protokoll 4/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 07. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, ass. Bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, ass. Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 10. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik B. Skei V. Bent- Gether Rønning H, (under informasjonen fra PBE)

Erik B. Skei V. Bent- Gether Rønning H, (under informasjonen fra PBE) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 6/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 07. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 21. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Bent Gether-Rønning H. Ingen. Preben Winger, avdelingsleder

Bent Gether-Rønning H. Ingen. Preben Winger, avdelingsleder Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: torsdag 26. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Vidar Haukeland, bydelsdirektør

Vidar Haukeland, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H

Svein Erik Sønsteby H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 28. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bent Gether-Rønning H

Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 13. desember 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Per Henry Christiansen (H)

Per Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 4/16 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 16. juni 2016 kl. 18.00 Sekretariat: Økonomiavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

May-Brith Døssland. Bente M. Larsen (A)

May-Brith Døssland. Bente M. Larsen (A) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 2/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 09. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. mai 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Bent Gether- Rønning (H)

Bent Gether- Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV)

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 5/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Nina Liljedahl Kahn. Avd.dir. Preben Winger Sosialsjef Liv Øyen Leder av barnevernet Inger Øiseth

May-Brith Døssland V. Nina Liljedahl Kahn. Avd.dir. Preben Winger Sosialsjef Liv Øyen Leder av barnevernet Inger Øiseth 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: tirsdag 16. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Sabitri Banerij for Iver Christiansen Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, avdelingssjef

Sabitri Banerij for Iver Christiansen Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 11. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/14 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Nydalsveien 21, Møterom Lille Hauge. Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 14.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Møteinnkalling 6/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 14. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Egil K. Ihlen (H) BU-leder

Egil K. Ihlen (H) BU-leder Oslo kommune Protokoll 6/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 03. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Egil K. Ihlen

Detaljer

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen.

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Lopperud barnehage, Paal Bergs vei 165 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Aasmund

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for Service og forvaltning Protokoll 2/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 25. februar 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. januar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 24. august 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 06.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet 3. etg. Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland

Detaljer

Erik Borge Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Helle Solberg H. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Helle Solberg H. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 28. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 5/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 12. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Anders Ørnø Røberg-Larsen (AP)

Anders Ørnø Røberg-Larsen (AP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 05/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 22. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 18. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 16. april 2012 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 13. juni 2013 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Møterom 3. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 7. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. et. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 99

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune BYDEL Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/15 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Møterom «Akerselva» Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A)

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 07. november 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Per Aschjem (Rødt) Brit Teien (H) Stine Møller Nilsen (V)

Per Aschjem (Rødt) Brit Teien (H) Stine Møller Nilsen (V) Protokoll 3/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsvn 21, 5 etg. Møtetid: onsdag 23. april 2008 kl. 18.00 21.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK.

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Stallerudveien 97 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Onsdag 09. januar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer