Overblikk - fornybar energi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overblikk - fornybar energi."

Transkript

1 Overblikk - fornybar energi. Det store spørsmålet: Hvordan skal vi forvalte våre fossile og biologiske karbonressurser? Petter Hieronymus Heyerdahl Presentasjon på workshop: Energiutredning Føyka / Elvely og Asker sentrum Asker kulturhus, 18. mars 2014 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning? 1

2 Bruk av energi kan grovt deles i fire hovedområder 1. Mat 2. Stasjonære formål: Lys, matlaging, komfort, maskiner, prosess etc. 3. IT: Radio, telefon, TV, PC, GPS, musikk etc. 4. Transport og annet løst utstyr som trenger bevegelse 2 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

3 98 % av transport i verden gjøres ved å brenne flytende drivstoff... og det er fossilt karbon i flytende form 3 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

4 Bruk av flytende drivstoff har økt jevnt og trutt Transport står for 62% Kilde: IEA, Key World Energy Statistics side 33 4 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

5 Flytende drivstoff er vanskelig å bytte ut og vil være dominerende innen transport lenge: = fossil gass Vi sitter i den fossile drivstoffella! 5 U.S. Energy Information Administration, independent Statistics and Analysis. Outlook Highlights Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

6 .som er med på å tegne dette bildet av forventede utslipp U.S. Energy Information Administration, independent Statistics and Analysis. Outlook Highlights 6 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

7 Et eksempel på vår karbonavhengighet: La oss følge maten fra jord til bord til fjord Hva som gjøres Står stille* Bevegelse Pløye, harve, så Olje Gjødsle, sprøyte Kull, gass, Olje Høste, transportere Olje Bearbeide, transportere, varme, kjøle Kull, gass Olje Grossist: Fordele, kjøle Kull, gass Olje Butikk: Transport, kjøle, varme, lys Kull, gass Olje Hjem til deg Olje Bearbeide, SPISE, kaste, lagre Kull, gass Olje Toalett: Drift av vann og avløp Kull, gass Renseanlegg, pumping, slamtransport Kull, gass Olje * I Norge brukes mye strøm, men resten av verden bruker fossilt brensel 7 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

8 IEAs likning for drivstoff i verden i 2030: Drivstofftype Innfyrt brennverdi EJ % av total Tilsv. milliarder Liter diesel per år Tilsv. millioner Liter diesel per dag Fossil flytende Fossil gass Bio El Hydrogen Total Hvis et flytende drivstoff skal fremstå som karbonnøytralt må det lages av biomasse. 1 EJ = (exajoule) = J = 2800 TWh. Tilsvarer brennverdien til 26 milliarder liter diesel. Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig 8 Kilde: Energy Technology Perspective 2012 Data Visualisation løsning?

9 Hvor mye biomasse til energiformål antas å finnes i verden i 2030? IEA: All energi-biomasse i verden kan dekke rundt halvparten av drivstoffbehov i 2030 (2 C Scenario (2DS)). Men det er mange andre om biomassebenet: Varme, strøm, materialer, biokjemi, polymerer, Terra Preta, farmasi etc. Derfor fremdeles rundt 11 % biodrivstoff i 2030 Kilde: IEA, Energy Technology Perspectives Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig 9 løsning?

10 Hvor mye fossilt flytende drivstoff bruker vi i Norge? Anvendelse Millioner liter per år Veitransport Skip tanket i Norge Fly tanket i Norge Total Dimensjoner til ettertanke: 10 1 fastkubikkmeter trevirke kan omformes til ca. 100 liter drivstoff For å erstatte dagens fossile forbruk trengs rundt 80 millioner kubikk Avvirkningen i dag er ca. 8 millioner kubikkmeter Balansekvantum i norske skoger er rundt 17 millioner kubikk. Kilde: Trømborg m fl.: Bærekraftig biodrivstoff til sivil luftfart i Norge - biomassetilgang fra landbaserte ressurser. NMBU - INA Oktober Evig og utslippsfri varme for Asker sentum Teknologi_Sintef_publ%202013_04_24_tcm PDF

11 Tre forhold som kan påvirke produksjon og bruk av biomasse i verden 11 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

12 1. Alt liv er avhengig av fosfor. Lett tilgjengelig fosfor kan ta slutt i dette århundret. Mindre fosfor gir reduserte avlinger. Vi kan trenge mer land for samme produksjon Mat må gå foran dyrking av biomasse til drivstoff Energi har mange alternative kilder. Fosfor har ingen. 12 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning? news.com.au; weeklytimes.com.au; Petter Deinboll Jenssen, UMB;

13 2. Utvikling av verdens befolkning Alle trenger mat Mange vil reise Det vil høyst sannsynlig bli konkurranse om arealer Kilde: og businessgrow.com 13 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

14 3. Verden der folk bor blir tørrere Alvorlig tørt herfra Normal Vern Extreme om dyrkbar jord! Extreme 14 KIlde: The National Science Foundation / Aiguo Dai, Drought under global warming: A review. July 3 rd 2012 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

15 Tørke er på fremmarsj i verden der mange bor Afrika USA India Kina 15 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

16 Nedbøren i verden flytter seg. Økt nedbør er ikke nødvendigvis alltid en fordel 16 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

17 Så, hvis fremdriften skal være klimanøytral og det ikke er nok biomasse. Hvilke kjøreturer skal da ut? Eller kan vi skaffe biokarbon på andre måter? 17 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

18 Over hele verden brennes biomasse for å lage strøm og varme i stor skala. Kan dette fortsette? Neppe. Biologisk karbon vil bli alt for verdifullt * Stasjonær energiproduksjon har mange alternative kilder. Vi må reservere mest mulig biomasse til drivstoff. Allikevel er det ikke nok til all transport. Resten må tas med Strøm og Hydrogen * Vedovn, pelletskamin og små og mellomstore anlegg er selvsagt OK IEA: Biomasse og avfall til strøm i 2020 er estimert til 7.6 EJ = 1000 millioner fm3/år 18 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

19 Eksempel: Varmeanlegget på Haraldrud i Oslo. Riktig beslutning da den ble tatt. Anlegget leverer GWh varmeenergi per år Det brenner årlig tonn biomasse Krever over 1000 vogntog på veiene fra fabrikk Biomassen kunne laget 7 10 millioner liter biodiesel når teknologien er på plass om noen år Som kunne gjort biler klimanøytrale og redusere CO2-utslippene fra trafikken med tonn Men hvor skal varmen til fjernvarmen komme fra da? Åpnet Ref: https://www.hafslund.no/omhafslund/mer_fornybar_fjernvarme_i_oslo/ Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

20 Vi må finne andre energikilder til de stasjonære varmeanleggene som fyres med biomasse. En stabil og nær uendelig varmekilde er stor og rund 99% av jordens indre holder over 1000 grader C 20 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

21 Varme fra jordens indre hentes på flere vis 21 Geovarme vil bli en viktig energikilde i fremtiden. Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

22 Ett eksempel: Geotermisk energi i Australia 1 % av den geotermiske energien som befinner seg grunnere enn fem kilometer i Australia kan dekke landets totale energibehov i år Source: Australian Government, Geoscience Australia, 22 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

23 Halvdyp geotermisk energi. (Shallow Geothermal Systems) Varmen kan hentes fra dybde m. Slike hull kan bores i dag. Hullet bores rett ved brukeren fjernvarmerør ikke nødvendig. Temperatur på vannet opp av hullet Kan brukes direkte til lavtemperatur formål slik som lavtemperatur systemer i bygg, idrettsplasser og fortau. Kan øke temperaturen med varmepumpe der det er påkrevet. Med lunkent vann opp av hullet får man god virkningsgrad på varmepumpen selv om den skal levere høyere temperatur ut. 23 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

24 Noen temperaturgradienter i Norge Osloområdet er godt egnet for geovarme 24 Kilde: Kirsti Midttømme & Jan Kocbach, CMR Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

25 Eksempel på anlegg med 100 kw brønn. Varighetskurve for varmebehov over et år Topping med strøm utgjør noen få prosent av totalenergien Kalde dager presses brønnen til å levere mer enn 100 kw. Utgjør kanskje 15% av all energi levert over året. Virkelig kalde dager kan det toppes med strøm. 100 kw Dette arealet over kurven representerer energien som ikke tas ut om sommeren. Brønnen hviler og lades opp. Vinter Høst og vår Sommer 1 år = 8760 timer Anlegget leverer ca kwh per år 25 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

26 Halvdypt geotermisk anlegg, et hybridanlegg m dyp brønn, 100kW varme, 25 graders vann. Teknisk levetid for varmepumper er ca 20 år. Hullet leverer varme år. Hullets levetid kan økes ved å lade med solvarme fra tak eller varme flater på bakken. 26 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

27 Grovt økonomisk overslag for et kwh anlegg. Investering brønn Investering nedihulls kollektor Investering varmepumpe Brønnhus etc 500 Total investering Å låne 4500 over 20 år til 5.5% koster per år 370 Driftskostnader per år. 2.5% av investering kwh strøm a kr 0.80 til å drive varmepumpe 80 Kostnader per år for å levere kwh varme. 560 Salg energi: kwh a kr Overskudd. 0 (Alle beløp i 1000 kr og alle tall er feil) 27 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

28 Er halvdyp geovarme noe for Asker? Eksemplet foran viser et lite anlegg. For større anlegg blir prisen på energien lavere. Dette er nærvarmeanlegg som ikke krever store rørtraseer. Omleggingen kan skje etter hvert, man slipper å ta en stor investering i rørtrasseer i starten. Altså en organisk utvikling. Kundene kan selv velge temperaturnivå. Lavere temperatur opp fra brønnen gir lavere pris på energien. Dette stimulerer til å bygge lavtemperatur energianlegg i byggene. Tiden jobber for disse løsningene: - Prisen på hull vil synke de neste årene - Dybden vil øke med bedre boreteknologi og dermed vil temperatur, effekt og energi per hull øke - Økt temperatur reduserer behovet for varmepumpe 28 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

29 Forslag: Geovarme i Asker Hva med å få utredet mulighetene for halvdyp og senere dyp geovarme i Asker til forsyning - i større bygg - i lokale nærvarmenett Vurdere mulig samarbeid med Oslo kommune (Miljø og samferdsel). De vurderer slike løsninger i disse dager. Slike oppdrag vil styrke begrunnelsen for økt FoU og fremme teknologiutvikling innen geotermisk energi i Norge. Det bør etableres et forskningssenter for miljøvennlig energi - FME - innen geovarme. Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning? 29

30 Uten drivstoff stopper verden. Konklusjon Det er ikke nok biomasse til å erstatte dagens forbruk av drivstoff med biodrivstoff verken i Norge eller i verden alle bidrag teller. Å brenne biomasse for å lage strøm og varme vil i fremtiden neppe være aktuelt. Biomassen må forbeholdes transportsektoren. Asker kommune, som en stor forbruker av varme, kan gi et vesentlig bidrag til å bringe oss mot karbonnøytralitet ved å ha et bevisst forhold til varme og hvor den skal komme fra. Takk for oppmerksomheten 30 Biomasse til stasjonære energiformål - langsiktig løsning?

Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak

Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak Forelesning på Hvam videregående skole 25. oktober 2011 petter.heyerdahl@umb.no Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Bioenergi 15

Detaljer

Fornybar energi og klimatiltak i landbruket Noen viktige drivere for fremtidige tiltak

Fornybar energi og klimatiltak i landbruket Noen viktige drivere for fremtidige tiltak Fornybar energi og klimatiltak i landbruket Noen viktige drivere for fremtidige tiltak Foredrag ved møte i resursgruppa for ENERGI MILJØ KLIMA Lavenergiprosjektet Hvam videregående skole, Hvam Petter Hieronymus

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

ergi- og klimaplan 2013 2030

ergi- og klimaplan 2013 2030 Energiog klimaplan 2013 2030 1 Forord Innbyggerne i Asker er glade i naturen og mange er opptatte av at kommunen tar miljøspørsmål på alvor og legger til rette for et bærekraftig samfunn. I mangel på internasjonal

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN Lars Nygaard, Fesil ASA Glenn Scott Christiansen, S. Syr Pedersen AS PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN SILISIUMPROSESSENE OG BIO-KARBON Smelteverksindustrien

Detaljer

Riktig bruk av energi

Riktig bruk av energi Samspill mellom bioenergi, varme, elkraft og transport utnytter ressursene godt og gir bedre klima Foredrag for UH Innkjøpsforum, UMB, 2010-06-03 Petter Hieronymus Heyerdahl, Universitetet for miljø og

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Privat biltransport, en fremtid?

Privat biltransport, en fremtid? MORTEN AMUNDSEN Privat biltransport, en fremtid? Høgskolen i Østfold Innledning Dagens samfunn har en infrastruktur bygd rundt transport av personer og gods via personlig og offentlig transport. Er dette

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer