166 Varme- og kjøleanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "166 Varme- og kjøleanlegg 47 65 66 00 www.klart-vann.no"

Transkript

1 166 Varme- og kjøleanlegg SENTINEL Vannbehandling Sentinel er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruk og utslipp av karbondioksid, samt forlenge levetiden på varme- og kjøle systemer. Produktene er enkle å bruke og å kontrollere. Generelt skal innvendige rør alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg)og korrosjonsbeskyttes. SENTINEL METODEN Rengjør Alle varme- og kjølesystemer rengjøres med rengjøringsmidler før de settes i drift. Dette gjøres for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat. Beskytt Tilsett inhibitor som beskytter mot korrosjon og avsettinger i varmeanlegg. Tre separate korrosjonsinhibitorer gir maksimal beskyttelse til alle typer materialer, inkludert aluminium. Optimaliserer effektiviteten av kjelen. Nivået kan enkelt kontrolleres med X100 testsett. Vedlikehold Tilgang til enkle vedlikeholdssett for kontroll av systemene og vannkvalitet. Sentinels produkter inneholder korrosjonsinhibitor, inkludert de glykolbaserte produktene. Alle produktene er giftfrie og biologisk nedbrytbare. Produktene kan benyttes både i varme- og kjøleanlegg, energibrønner, vann-luft varmepumper, samt i solenergianlegg. Sentinel leveres i 1, 5, 10 og 20 liters kanner. Kan også leveres i større kvantum på forespørsel. Valg av produkt avhenger av type anlegg se de følgende sidene for spesifiseringer til anlegg. X- serien omfatter sentralvarmeanlegg, R-serien (renewable)omfatter anlegg for fornybar energi. Produkter til andre type anlegg er også tilgjengelig. Ta kontakt med KLART VANN for mer informasjon. Hvorfor tilsette Sentinel-produkter i varme- og kjøleanlegg? Alle varme og kjølesystemer rengjøres med Sentinel produkter før de settes i drift. Dette for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat. For å forbedre effektiviteten må man sørge for at innsiden av systemet er rent. Dette er viktig for at vannet kan sirkulere uten problemer forbundet med slam- og kalkavsetninger som bygges opp i radiatoren eller på andre metalloverflater. Lukkede system skal alltid rengjøres og deretter tilsettes Sentinel produkter som inneholder korrosjonsinhibitor for å beskytte innsiden av varmeanlegget.

2 Varme- og kjøleanlegg 167 SENTINEL X-SERIE X 300 SYSTEMRENS Universalrengjøring for nye installasjoner inntil seks måneder. Behandler, beskytter og passiverer metall overflater. Den fjerner rusk, flussrester, fett og lettoljer. X 300 bidrar til å hindre groptæring i radiatorer, og den passer for alle typer metaller inkludert aluminium. Den inneholder ingen syrer og er heller ikke kaustisk. X 400 SYSTEMRENS Gjenoppretter sirkulasjonen i eksisterende anlegg eldre enn 6 måneder. X 400 er egnet for alle typer metaller inkludert aluminium. Den fjerner slam og avsettinger og gjenoppretter systemeffektivitet. I tillegg er den enkel å bruke, samt ph-nøytral. X 800 JETFLO SYSTEMRENS Det mest effektive kraft-rengjøringsmiddelet på markedet, med og uten bruk av kraftspylepumpe. X 800 kan brukes i nye og eldre system og er egnet for alle typer metaller, inkludert aluminium. Systemrensen er spesielt utviklet til bruk sammen med en kraftspylings pumpe. X 800 fjerner jernoksid og kalsium basert avsetninger. I tillegg er den trygg å håndtere. SENTICLENE 8500 SYSTEMRENS For større kommersielle systemer har Sentinel utviklet Senticlene Produktet fjerner jern- og kalsiumbaserte forekomster, og har egenskapen til å gjenopprette sirkulasjonen og systemeffektiviteten. Senticlene 8500 har egenskapen til å beskytte metaller under rengjøring. Kraftig og effektiv både i varme og kalde systemer. Det er ikke behov for nøytralisering etter bruk. Brukes for å forberede eldre systemer for installasjon av nye komponenter. X 100 INHIBITOR Beskytter mot korrosjon og avsettinger i varmeanlegg. Tre separate korrosjonsinhibitorer gir maksimal beskyttelse til alle typer materialer, inkludert aluminium. Optimaliserer effektiviteten av kjelen. Nivået kan enkelt kontrolleres med X100 testsett. X 500 FROSTVÆSKE Beskytter sentralvarmeanlegg mot frost, korrosjon og avsetninger. X 500 har de samme spesielle egenskapene som X100, og beskytter i tillegg mot frost ned til -15 C. Den forebygger hydrogengass og er egnet for alle typer metaller inklusiv aluminium. X 200 STØYREDUKSJON Reduserer plagsom kjelstøy og knitring i radiatorer. Kan bidra til økt ytelse i varmeanlegget. X 200 er godt egnet for alle typer metaller, inkludert aluminium. Den er ikke korroderende og inneholder ingen syrer. Den er enkel å dosere og skal bli værende i systemet. X 700 SANITISER & BIOCID Desinfiserende biocid for lav temperaturanlegg som gulvvarme. X 700 dreper bakterier og sopp i varmepumpesystem og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. Den er verken korroderende eller giftig. Trygg å håndtere og lett å dosere.

3 168 Varme- og kjøleanlegg SENTICIDE 7500 DESINFISERENDE BIOCID Hurtigvirkende biocid for kommersielle varme- og kjølesystemer. Bakteriologisk forurensing kan føre til systemblokkeringer, ubehagelig lukt og system korrosjon. Sentinel Senticide 7500 er utviklet spesielt for kontroll av bakteriell vekst i større kommersielle varme- og kjølesystemer. Sentinel Senticide 7500 er en hurtigvirkende, meget effektiv blanding av mikro biocider. X 900 FILTER AID Forbedrer filterets ytelse i varmeanlegg. Bidrar til å trenge gjennom og løfte vanskelig slam inn i sirkulasjonen for å bli fanget opp av filteret. X 900 tilsettes etter rengjøring med X400 eller X800, og tilsatt X100 eller X500. Den hjelper filter å fange opp mer partikler i sirkulasjon. Filter Aid forblir i systemet for å beskytte mot slam oppbygning. X 900 reduserer vedlikehold. X 100 QUICK TESTSETT Kontrollerer og sikrer riktig dosering av Sentinel X100. Pakken inneholder testsett for å utføre to tester. X 100 TESTSETT Konsentrasjonstest for å kontrollere og sikre riktig dosering av Sentinel X100. Testsettet inneholder nok til 10 tester. RAPID DOSE Trykksatt beholder, utviklet for å dosere Sentinel produkter raskt og enkelt inn i systemer mens de er i drift. Hurtig og enkel dosering betyr kortere tid på jobben. Da beholderen er trykksatt er det ikke behov for å tappe av anlegg med systemtrykk under 2,3 bar. Varenavn 500 ml 1 liter 5 liter 10 liter 20 liter 1000 liter Konsentrat Papid Dose Towel Enhet (280ml) (400ml) Rail (stk.) X 100 Inhibitor X X X X X X Senticlene X Senticlene Senticide X 100 Quick testsett X 100 Testsett Leak Sealer (50ml) Deposit remover Sentinel produkter leveres i 1000 liters palletank på forespørsel

4 Varme- og kjøleanlegg 169 VARME- OG KJØLEANLEGG X-serien for sentralvarmeanlegg er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruket og utslipp av karbondioksid samt forlenge levetiden på varmeanlegg og andre vannsystemer. Alle innvendige rør skal alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg) og korrosjonsbeskyttes. Etter en rengjøring skal lavtemperaturanlegg desinfiseres for å forhindre bakterievekst. Bakterievekst vil føre til oppbygning av biofilm, slamdannelse som vil føre til redusert systemeffektivitet. Rengjøring Desinfisering Drift X300 X400 X ** X700* 7500** X100 X500 Lukkede systemer Nye anlegg (0-6 mnd.) X X X X x Eksisterende anlegg X X X X x Eksisterende anlegg X X X x med mye avsetting Sentralvarme- Nye anlegg (0-6 mnd.) X X X X x anlegg med Eksisterende anlegg X X X X x frostsikring Eksisterende anlegg X X X x med mye avsetting * Ikke nødvendig for system som overstiger 80 C ** For større kommersielle systemer Andre produkter og testsett: Ved rengjøring, desinfisering, påfylling, kontroll og vedlikehold kan man benytte JetFlush og Testsett som vist på side177.

5 170 Varme- og kjøleanlegg SENTINEL R-SERIE FORNYBAR ENERGI R 200 SYSTEMRENS Fjerner avsettinger og nedbrutt termisk energibærer i solvarmeanlegg. Effektiv ved lave temperaturer og romtemperaturer, gjenoppretter systemets korrekte funksjon. R 200 er egnet for alle kjente metaller i solvarmesystem, og den er biologisk nedbrytbar og skummer ikke. R 800 RENGJØRER Renser effektivt avleiringer fra nedbrutte væsker. Gjenoppretter korrekt funksjon i systemet. Den er effektiv etter bare minutter, selv på lave temperaturer. Den er klar til bruk og kan brukes for alle metall installasjoner, inkludert aluminium. R 100 ENERGIBÆRER-VÆSKE Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsetninger i solenergi installasjoner. R 100 er utformet for effektiv drift inntil 200 C, og med frostbeskyttelse ned til 25 C. Væsken har lang levetid og er motstandsdyktig mot termisk nedbrytning. R 100 angriper ikke systemets pakningsmaterialer, men er kjemisk og termisk stabil. Den har bufret ph verdi og er biologisk nedbrytbar. R 500 Termisk energibærer for jordvarmesystem, både for energibrønnog varmepumpekrets. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger. Glykolbasert spesielt utviklet for høy effektiv energioverføring. R 500 er klar til bruk, og trenger ikke tynnes ut. Den har høy motstand mot nedbryting, bufret phverdi og kan brukes sammen med R700. I tillegg inneholder den korrosjonsinhibitor for super beskyttelse av metalldeler i systemet. R 500 inneholder biocid og beskytter mot frost ned til -22 C. R 500C Har samme funksjoner som R500, men i konsentrert form. Tillater varierende frostbeskyttelse. I motsetning til R 500 må R 500C tynnes ut før bruk. R 600 Termisk energibærer for luft/vann varmepumper. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger i luft/vann varmepumpesystem. R 600 har høy motstand mot nedbryting og lang levetid, og den er kompatibel mot alle varmepumpe-materialer. Den beskytter mot frost og korrosjon på metalldeler i systemet. Videre er den biologisk nedbrytbar og kommer klar til bruk. R 700 SANITISER & BIOCID Desinfiserende biocid for jordvarmesystem. Dreper bakterier og sopp, og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. R 700 er verken korroderende eller giftig. Den er lett å dosere og trygg å håndtere. R 700 TESTSETT Kontrollerer riktig bruk av R700 og eventuelle bakterier i jordvarmeanlegg. Bekrefter fjerning av bakterier i systemet. Varenavn 1 liter 10 liter 20 liter 1000 liter Enhet (stk.) R 100 Energibærer R 200 Systemrens R R 500C R R R R 700 Testsett

6 Varme- og kjøleanlegg 171 LUFT/VANN VARMEPUMPE Produkter for luft/vann varmepumper sikrer optimal varmeoverføring og holder systemet rent og fritt for partikler, korrosjonsprodukter etc R 700 SANITICER & BIOCIDE Desinfiserende biocid for jordvarmesystem. Dreper bakterier og sopp, og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. R 700 er verken korroderende eller giftig. Den er lett å dosere og trygg å håndtere. Testsett for R700: Kvalitetssikrer bruken av R700 og inneholder blant annet dip-slides og test-strips. R 600 Termisk energibærer for luft/vann varmepumper. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger i luft/vann varmepumpesystem. R 600 har høy motstand mot nedbryting og lang levetid, og den er kompatibel mot alle varmepumpe-materialer. Den beskytter mot frost og korrosjon på metalldeler i systemet. Videre er den biologisk nedbrytbar og kommer klar til bruk. FROSTSJEKK TESTSETT Benyttes for kontroll og kvalitetssikring. Inneholder blant annet refraktometer, mini-ir termometer og ph-strips. På refraktometeret kan man lese av frysepunktet på væsken. JETFLUSH 90 Kraftig pumpe som rengjør, spyler, filtrerer, renser, ventilerer og fyller. Benyttes sammen med JetFlush Testsett for kvalitetssikring av utspyling. Rengjøring Desinfisering Drift X300 X400 X800 X700* X100 X500 Varmepumpekrets (inne - nye anlegg) X X X Varmepumpekrets (inne - eldre anlegg) X X X Energibrønnkrets (ute - m/frostsikring) X X X Produktbeskrivelse 1 l 10 l 20 l 1000l Rapid Dose Konsentrat X X X X R R R

7 172 Varme- og kjøleanlegg ENERGIBRØNN Sentinel har en totalløsning for vedlikehold og beskyttelse av energibrønner. Produktene er spesielt tilpasset varmepumpekretsen og energibrønnkretsen. I varmepumpedelen, som er inne, benyttes kjemikalier som er spesifisert for sentralvarmeanlegg. I energibrønnkretsen ute benyttes driftskjemikalier med frostsikring og korrosjonsinhibitor. Alle innvendige rør skal alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg) og korrosjonsbeskyttes. R500 er en glykolbasert kjemikalie tilpasset energibrønnkretsen. Optimal for frostbeskyttelse ned til -22 C og gir stabil termisk overføring. Inneholder korrosjonsbeskyttelse og biocid som hindrer bakteriologisk forurensning og algevekst. Finnes også som konsentrat, R500c. R 500 Termisk energibærer for jordvarmesystem, både for energibrønnog varmepumpekrets. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger. Glykolbasert spesielt utviklet for høy effektiv energioverføring. R 500 er klar til bruk, og trenger ikke tynnes ut. Den har høy motstand mot nedbryting, bufret ph-verdi og kan brukes sammen med R700. I tillegg inneholder den korrosjonsinhibitor for super beskyttelse av metalldeler i systemet. R 500 inneholder biocid og beskytter mot frost ned til -22 C. R 800 RENGJØRER Renser effektivt avleiringer fra nedbrutte væsker. Gjenoppretter korrekt funksjon i systemet. Den er effektiv etter bare minutter, selv på lave temperaturer. Den er klar til bruk og kan brukes for alle metall installasjoner, inkludert aluminium. R 700 SANITISER & BIOCID Desinfiserende biocid for jordvarmesystem. Dreper bakterier og sopp, og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. R 700 er verken korroderende eller giftig. Den er lett å dosere og trygg å håndtere. Rengjøring Desinfisering Drift R800 X300 X400 R700 X700 R500 R500C X100 Varmepumpekrets (inne - nye anlegg) x x x x x Varmepumpekrets (inne - eldre anlegg) x x x x x Energibrønnkrets (ute - m/frostsikring) x x x x Produktbeskrivelse 1 l 10 l 20 l 1000l Rapid Dose Konsentrat X X X R R500c X R R

8 Varme- og kjøleanlegg 173 SOLARENERGI Solen er en fornybar energikilde som kan utnyttes ved bruk av et solpanel eller en solfanger. For optimal varmeoverføring mellom solarkollektoren og termisk lagring er det viktig å holde systemet rent og fri for partikler, korrosjonsprodukter etc. R 200 SYSTEMRENS Fjerner avsettinger og nedbrutt termisk energibærer i solvarmeanlegg. Effektiv ved lave temperaturer og romtemperaturer, gjenoppretter systemets korrekte funksjon. R 200 er egnet for alle kjente metaller i solvarmesystem, og den er biologisk nedbrytbar og skummer ikke. SOLARFLUSH Rengjør, spyler, filtrerer, renser, ventilerer og fyller. Enkel å flytte og kontrollere utvikling og påfyllingstrykk. R 100 ENERGIBÆRER-VÆSKE Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsetninger i solenergi installasjoner. R 100 er utformet for effektiv drift inntil 200 C, og med frostbeskyttelse ned til 25 C. Væsken har lang levetid og er motstandsdyktig mot termisk nedbrytning. R 100 angriper ikke systemets pakningsmaterialer, men er kjemisk og termisk stabil. Den har bufret ph verdi og er biologisk nedbrytbar. Produktbeskrivelse 1 l 10 l 20 l Enhet R R Solar Flush

9 174 Varme- og kjøleanlegg SENTINEL TILLEGGSPRODUKTER LEAK SEALER Leak Sealer tetter mindre lekkasjer i system og koblinger. Danner normalt en myk tetning innen 24 timer. Den vil ikke forårsake blokkeringer i systemet, og er kompatibel med andre Sentinel produkter. Leak Sealer er egnet for alle typer metaller inkludert aluminium, og i tillegg er den enkel å benytte. DEPOSIT REMOVER Mild syrebasert rengjører. Løser opp magnetitt- og kalkavsetninger. Effektiv også ved lav temperatur, og fremkaller ikke punktrusting. Den er egnet for alle typer metaller, også aluminium men kun maks 2 timers behandling. Deposit Remover er også effektiv ved lave temperaturer. Den er biologisk nedbrytbar. SENTINEL SUREFILL FILTER Filter for påfylling av varmeanlegg med hardt eller uegnet vannkvalitet. Unngå skadelig avsetning i varmeanlegget, fjerner alle mineraler og salter fra vannet ved påfylling. Filteret har en enkel 3/4 -tilkopling og reduserer avsetningi systemet som reduserer energiforbruket. SALAMANDER CONDENSAFE+ OG CONDENSAFE+ FILTERINNSATS Condensafe+ nøytraliserer effektivt aggressiv kondens som slippes ut i avløpet. Den passer alle typer kondenserende kjeler, og er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Condensafe+ gjør kondenserende kjeler mer miljøvennlige og blokkeres ikke. Innsatsfilteret er enkelt å skifte SENTINEL CALSANIT Avkalkningsmiddel som effektivt eliminerer alle kalkavsettinger i varmtvannsberedere, dusj og varmtvanns-kretser. Calsanit løser raskt opp kalkstein og gjenoppretter ytelsen til alle typer varmtvannsberedere. Den er effektiv selv ved lave temperaturer, og den forårsaker ikke korrosjon. Den krever heller ingen nøytralisering. JETFLUSH TESTSETT For kraftspyling og rengjøring av varmeanlegg. Testsettet kontrollerer og måler vannkvalitet, driftstemperatur på radiatorer og nivået av X100 Inhibitor. Testkofferten inneholder turbiditetsmålerglass, infrarødt termometer, TDS-meter, TDS-kalibreringsvæske, prøveglass og instruksjons-cd. Varenavn 1 liter 5 liter 10 liter Rapid Dose (400ml) Seal (50 ml-tube) Enhet Deposit Remover Leak Sealer Salamander Condensafe Condensafe+ filterinnsats Calsanit JetFlush testsett Solarvarme testsett Frostsikring testsett SureFill filter Rapid Dose 612J doseringsplugg Rapid-Dose 611G påfyllingsadapter Filling kit for Sentinel Gel-konsentrat

10 Varme- og kjøleanlegg 175 RAPID DOSE Trykksatt beholder, utviklet for å dosere Sentinel produkter raskt og enkelt inn i systemer mens de er i drift. Hurtig og enkel dosering betyr kortere tid på jobben. Da beholderen er trykk satt er det ikke behov for å tappe av anlegg med systemtrykk under 2,3 bar. SOLVARME TESTSETT Kontrollerer og opprettholder effektiviteten i anlegget. Sjekker nivået av frostvæske i kjølevæsken og sjekker nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. Testkofferten inneholder kompass, radiatornøkkel, ph-papir 6-10, infrarødt termometer, refraktometer, prøveglass og instruksjons-cd. FROSTSIKRING TESTSETT Kontrollerer og opprettholder effektiviteten i varmepumpeanlegg. Sjekker frostvæskenivået i kjølevæsken og nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. Testkofferten inneholder ph-papir (6,0 10,0), infrarødt termometer, refraktometer, prøveglass og instruksjons-cd. RAPID DOSE 612J DOSERINGSPLUGG Effektivt påfyllingspunkt for Sentinel Rapid-Dose produkter. Kontrollerer nivået av frostvæske i kjølevæske, og sjekker nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. RAPID-DOSE 611G PÅFYLLINGSADAPTER Effektivt påfyllingspunkt for Sentinel Rapid-Dose produkter. Sjekker frostvæskenivået i kjølevæsken, og kontrollerer nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. RAPID-DOSE 613M UNIVERSAL DOSERINGS ADAPTERSETT Effektivt universal adapterdoseringssett for Sentinel Rapid-Dose produkter. Et komplett sett med adaptere inkludert radiatordosering, påfyllingspunkt, radiatorlufteventiladapter.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

BÆRERE VARME/KULDE. eller virksomhet. kunders endrede behov og krav, og gjennomgår vår produktportefølje og betydelig oppgradering.

BÆRERE VARME/KULDE. eller virksomhet. kunders endrede behov og krav, og gjennomgår vår produktportefølje og betydelig oppgradering. VARME/KULDE BÆRERE Arcus Teknisk Medis etablert i 1955 og h utelukkende drevet medisinsk og teknisk daglig 100.000 liter s Mye av det vi leverer kundene våre benytte eller virksomhet. Vi driver kontinuerlig

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!

www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg! Industri Produkter Thousand-and-one solutions Rensemidler / Smøremidler / Korrosjonsbeskyttelses produkter / Maling / Sveiseprodukter / Lim / Spesialprodukter / Tilbehør CRC Industries er en verdensomspennende

Detaljer

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Veiledning for pussing av våpen

Veiledning for pussing av våpen Banebrytende teknologi for rengjøring og pleie av våpen Veiledning for pussing av våpen Nyhet: Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner Produktserien «Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner» fra Michaels of Oregon

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Onzen Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Hva er Onzen...2 Oppstart... 3 Vanlig vedlikehold... 4 Garanti...4 Feilsøking...5 1 Hva er Onzen? Onzen er et helt naturlig, automatisk,

Detaljer

Produktkatalog 2014/2015

Produktkatalog 2014/2015 Produktkatalog 2014/2015 STERKE VAREMERKER FRA AUTO CARE KVALITET I 60 ÅR STP har vært ledende innen motorteknologi i 60 år. Forsket, utviklet og testet på alle typer biler i de mest krevende omgivelser

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer