166 Varme- og kjøleanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "166 Varme- og kjøleanlegg 47 65 66 00 www.klart-vann.no"

Transkript

1 166 Varme- og kjøleanlegg SENTINEL Vannbehandling Sentinel er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruk og utslipp av karbondioksid, samt forlenge levetiden på varme- og kjøle systemer. Produktene er enkle å bruke og å kontrollere. Generelt skal innvendige rør alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg)og korrosjonsbeskyttes. SENTINEL METODEN Rengjør Alle varme- og kjølesystemer rengjøres med rengjøringsmidler før de settes i drift. Dette gjøres for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat. Beskytt Tilsett inhibitor som beskytter mot korrosjon og avsettinger i varmeanlegg. Tre separate korrosjonsinhibitorer gir maksimal beskyttelse til alle typer materialer, inkludert aluminium. Optimaliserer effektiviteten av kjelen. Nivået kan enkelt kontrolleres med X100 testsett. Vedlikehold Tilgang til enkle vedlikeholdssett for kontroll av systemene og vannkvalitet. Sentinels produkter inneholder korrosjonsinhibitor, inkludert de glykolbaserte produktene. Alle produktene er giftfrie og biologisk nedbrytbare. Produktene kan benyttes både i varme- og kjøleanlegg, energibrønner, vann-luft varmepumper, samt i solenergianlegg. Sentinel leveres i 1, 5, 10 og 20 liters kanner. Kan også leveres i større kvantum på forespørsel. Valg av produkt avhenger av type anlegg se de følgende sidene for spesifiseringer til anlegg. X- serien omfatter sentralvarmeanlegg, R-serien (renewable)omfatter anlegg for fornybar energi. Produkter til andre type anlegg er også tilgjengelig. Ta kontakt med KLART VANN for mer informasjon. Hvorfor tilsette Sentinel-produkter i varme- og kjøleanlegg? Alle varme og kjølesystemer rengjøres med Sentinel produkter før de settes i drift. Dette for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat. For å forbedre effektiviteten må man sørge for at innsiden av systemet er rent. Dette er viktig for at vannet kan sirkulere uten problemer forbundet med slam- og kalkavsetninger som bygges opp i radiatoren eller på andre metalloverflater. Lukkede system skal alltid rengjøres og deretter tilsettes Sentinel produkter som inneholder korrosjonsinhibitor for å beskytte innsiden av varmeanlegget.

2 Varme- og kjøleanlegg 167 SENTINEL X-SERIE X 300 SYSTEMRENS Universalrengjøring for nye installasjoner inntil seks måneder. Behandler, beskytter og passiverer metall overflater. Den fjerner rusk, flussrester, fett og lettoljer. X 300 bidrar til å hindre groptæring i radiatorer, og den passer for alle typer metaller inkludert aluminium. Den inneholder ingen syrer og er heller ikke kaustisk. X 400 SYSTEMRENS Gjenoppretter sirkulasjonen i eksisterende anlegg eldre enn 6 måneder. X 400 er egnet for alle typer metaller inkludert aluminium. Den fjerner slam og avsettinger og gjenoppretter systemeffektivitet. I tillegg er den enkel å bruke, samt ph-nøytral. X 800 JETFLO SYSTEMRENS Det mest effektive kraft-rengjøringsmiddelet på markedet, med og uten bruk av kraftspylepumpe. X 800 kan brukes i nye og eldre system og er egnet for alle typer metaller, inkludert aluminium. Systemrensen er spesielt utviklet til bruk sammen med en kraftspylings pumpe. X 800 fjerner jernoksid og kalsium basert avsetninger. I tillegg er den trygg å håndtere. SENTICLENE 8500 SYSTEMRENS For større kommersielle systemer har Sentinel utviklet Senticlene Produktet fjerner jern- og kalsiumbaserte forekomster, og har egenskapen til å gjenopprette sirkulasjonen og systemeffektiviteten. Senticlene 8500 har egenskapen til å beskytte metaller under rengjøring. Kraftig og effektiv både i varme og kalde systemer. Det er ikke behov for nøytralisering etter bruk. Brukes for å forberede eldre systemer for installasjon av nye komponenter. X 100 INHIBITOR Beskytter mot korrosjon og avsettinger i varmeanlegg. Tre separate korrosjonsinhibitorer gir maksimal beskyttelse til alle typer materialer, inkludert aluminium. Optimaliserer effektiviteten av kjelen. Nivået kan enkelt kontrolleres med X100 testsett. X 500 FROSTVÆSKE Beskytter sentralvarmeanlegg mot frost, korrosjon og avsetninger. X 500 har de samme spesielle egenskapene som X100, og beskytter i tillegg mot frost ned til -15 C. Den forebygger hydrogengass og er egnet for alle typer metaller inklusiv aluminium. X 200 STØYREDUKSJON Reduserer plagsom kjelstøy og knitring i radiatorer. Kan bidra til økt ytelse i varmeanlegget. X 200 er godt egnet for alle typer metaller, inkludert aluminium. Den er ikke korroderende og inneholder ingen syrer. Den er enkel å dosere og skal bli værende i systemet. X 700 SANITISER & BIOCID Desinfiserende biocid for lav temperaturanlegg som gulvvarme. X 700 dreper bakterier og sopp i varmepumpesystem og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. Den er verken korroderende eller giftig. Trygg å håndtere og lett å dosere.

3 168 Varme- og kjøleanlegg SENTICIDE 7500 DESINFISERENDE BIOCID Hurtigvirkende biocid for kommersielle varme- og kjølesystemer. Bakteriologisk forurensing kan føre til systemblokkeringer, ubehagelig lukt og system korrosjon. Sentinel Senticide 7500 er utviklet spesielt for kontroll av bakteriell vekst i større kommersielle varme- og kjølesystemer. Sentinel Senticide 7500 er en hurtigvirkende, meget effektiv blanding av mikro biocider. X 900 FILTER AID Forbedrer filterets ytelse i varmeanlegg. Bidrar til å trenge gjennom og løfte vanskelig slam inn i sirkulasjonen for å bli fanget opp av filteret. X 900 tilsettes etter rengjøring med X400 eller X800, og tilsatt X100 eller X500. Den hjelper filter å fange opp mer partikler i sirkulasjon. Filter Aid forblir i systemet for å beskytte mot slam oppbygning. X 900 reduserer vedlikehold. X 100 QUICK TESTSETT Kontrollerer og sikrer riktig dosering av Sentinel X100. Pakken inneholder testsett for å utføre to tester. X 100 TESTSETT Konsentrasjonstest for å kontrollere og sikre riktig dosering av Sentinel X100. Testsettet inneholder nok til 10 tester. RAPID DOSE Trykksatt beholder, utviklet for å dosere Sentinel produkter raskt og enkelt inn i systemer mens de er i drift. Hurtig og enkel dosering betyr kortere tid på jobben. Da beholderen er trykksatt er det ikke behov for å tappe av anlegg med systemtrykk under 2,3 bar. Varenavn 500 ml 1 liter 5 liter 10 liter 20 liter 1000 liter Konsentrat Papid Dose Towel Enhet (280ml) (400ml) Rail (stk.) X 100 Inhibitor X X X X X X Senticlene X Senticlene Senticide X 100 Quick testsett X 100 Testsett Leak Sealer (50ml) Deposit remover Sentinel produkter leveres i 1000 liters palletank på forespørsel

4 Varme- og kjøleanlegg 169 VARME- OG KJØLEANLEGG X-serien for sentralvarmeanlegg er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruket og utslipp av karbondioksid samt forlenge levetiden på varmeanlegg og andre vannsystemer. Alle innvendige rør skal alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg) og korrosjonsbeskyttes. Etter en rengjøring skal lavtemperaturanlegg desinfiseres for å forhindre bakterievekst. Bakterievekst vil føre til oppbygning av biofilm, slamdannelse som vil føre til redusert systemeffektivitet. Rengjøring Desinfisering Drift X300 X400 X ** X700* 7500** X100 X500 Lukkede systemer Nye anlegg (0-6 mnd.) X X X X x Eksisterende anlegg X X X X x Eksisterende anlegg X X X x med mye avsetting Sentralvarme- Nye anlegg (0-6 mnd.) X X X X x anlegg med Eksisterende anlegg X X X X x frostsikring Eksisterende anlegg X X X x med mye avsetting * Ikke nødvendig for system som overstiger 80 C ** For større kommersielle systemer Andre produkter og testsett: Ved rengjøring, desinfisering, påfylling, kontroll og vedlikehold kan man benytte JetFlush og Testsett som vist på side177.

5 170 Varme- og kjøleanlegg SENTINEL R-SERIE FORNYBAR ENERGI R 200 SYSTEMRENS Fjerner avsettinger og nedbrutt termisk energibærer i solvarmeanlegg. Effektiv ved lave temperaturer og romtemperaturer, gjenoppretter systemets korrekte funksjon. R 200 er egnet for alle kjente metaller i solvarmesystem, og den er biologisk nedbrytbar og skummer ikke. R 800 RENGJØRER Renser effektivt avleiringer fra nedbrutte væsker. Gjenoppretter korrekt funksjon i systemet. Den er effektiv etter bare minutter, selv på lave temperaturer. Den er klar til bruk og kan brukes for alle metall installasjoner, inkludert aluminium. R 100 ENERGIBÆRER-VÆSKE Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsetninger i solenergi installasjoner. R 100 er utformet for effektiv drift inntil 200 C, og med frostbeskyttelse ned til 25 C. Væsken har lang levetid og er motstandsdyktig mot termisk nedbrytning. R 100 angriper ikke systemets pakningsmaterialer, men er kjemisk og termisk stabil. Den har bufret ph verdi og er biologisk nedbrytbar. R 500 Termisk energibærer for jordvarmesystem, både for energibrønnog varmepumpekrets. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger. Glykolbasert spesielt utviklet for høy effektiv energioverføring. R 500 er klar til bruk, og trenger ikke tynnes ut. Den har høy motstand mot nedbryting, bufret phverdi og kan brukes sammen med R700. I tillegg inneholder den korrosjonsinhibitor for super beskyttelse av metalldeler i systemet. R 500 inneholder biocid og beskytter mot frost ned til -22 C. R 500C Har samme funksjoner som R500, men i konsentrert form. Tillater varierende frostbeskyttelse. I motsetning til R 500 må R 500C tynnes ut før bruk. R 600 Termisk energibærer for luft/vann varmepumper. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger i luft/vann varmepumpesystem. R 600 har høy motstand mot nedbryting og lang levetid, og den er kompatibel mot alle varmepumpe-materialer. Den beskytter mot frost og korrosjon på metalldeler i systemet. Videre er den biologisk nedbrytbar og kommer klar til bruk. R 700 SANITISER & BIOCID Desinfiserende biocid for jordvarmesystem. Dreper bakterier og sopp, og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. R 700 er verken korroderende eller giftig. Den er lett å dosere og trygg å håndtere. R 700 TESTSETT Kontrollerer riktig bruk av R700 og eventuelle bakterier i jordvarmeanlegg. Bekrefter fjerning av bakterier i systemet. Varenavn 1 liter 10 liter 20 liter 1000 liter Enhet (stk.) R 100 Energibærer R 200 Systemrens R R 500C R R R R 700 Testsett

6 Varme- og kjøleanlegg 171 LUFT/VANN VARMEPUMPE Produkter for luft/vann varmepumper sikrer optimal varmeoverføring og holder systemet rent og fritt for partikler, korrosjonsprodukter etc R 700 SANITICER & BIOCIDE Desinfiserende biocid for jordvarmesystem. Dreper bakterier og sopp, og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. R 700 er verken korroderende eller giftig. Den er lett å dosere og trygg å håndtere. Testsett for R700: Kvalitetssikrer bruken av R700 og inneholder blant annet dip-slides og test-strips. R 600 Termisk energibærer for luft/vann varmepumper. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger i luft/vann varmepumpesystem. R 600 har høy motstand mot nedbryting og lang levetid, og den er kompatibel mot alle varmepumpe-materialer. Den beskytter mot frost og korrosjon på metalldeler i systemet. Videre er den biologisk nedbrytbar og kommer klar til bruk. FROSTSJEKK TESTSETT Benyttes for kontroll og kvalitetssikring. Inneholder blant annet refraktometer, mini-ir termometer og ph-strips. På refraktometeret kan man lese av frysepunktet på væsken. JETFLUSH 90 Kraftig pumpe som rengjør, spyler, filtrerer, renser, ventilerer og fyller. Benyttes sammen med JetFlush Testsett for kvalitetssikring av utspyling. Rengjøring Desinfisering Drift X300 X400 X800 X700* X100 X500 Varmepumpekrets (inne - nye anlegg) X X X Varmepumpekrets (inne - eldre anlegg) X X X Energibrønnkrets (ute - m/frostsikring) X X X Produktbeskrivelse 1 l 10 l 20 l 1000l Rapid Dose Konsentrat X X X X R R R

7 172 Varme- og kjøleanlegg ENERGIBRØNN Sentinel har en totalløsning for vedlikehold og beskyttelse av energibrønner. Produktene er spesielt tilpasset varmepumpekretsen og energibrønnkretsen. I varmepumpedelen, som er inne, benyttes kjemikalier som er spesifisert for sentralvarmeanlegg. I energibrønnkretsen ute benyttes driftskjemikalier med frostsikring og korrosjonsinhibitor. Alle innvendige rør skal alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg) og korrosjonsbeskyttes. R500 er en glykolbasert kjemikalie tilpasset energibrønnkretsen. Optimal for frostbeskyttelse ned til -22 C og gir stabil termisk overføring. Inneholder korrosjonsbeskyttelse og biocid som hindrer bakteriologisk forurensning og algevekst. Finnes også som konsentrat, R500c. R 500 Termisk energibærer for jordvarmesystem, både for energibrønnog varmepumpekrets. Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsettinger. Glykolbasert spesielt utviklet for høy effektiv energioverføring. R 500 er klar til bruk, og trenger ikke tynnes ut. Den har høy motstand mot nedbryting, bufret ph-verdi og kan brukes sammen med R700. I tillegg inneholder den korrosjonsinhibitor for super beskyttelse av metalldeler i systemet. R 500 inneholder biocid og beskytter mot frost ned til -22 C. R 800 RENGJØRER Renser effektivt avleiringer fra nedbrutte væsker. Gjenoppretter korrekt funksjon i systemet. Den er effektiv etter bare minutter, selv på lave temperaturer. Den er klar til bruk og kan brukes for alle metall installasjoner, inkludert aluminium. R 700 SANITISER & BIOCID Desinfiserende biocid for jordvarmesystem. Dreper bakterier og sopp, og hindrer dannelse av avleiringer på grunn av bakterier. R 700 er verken korroderende eller giftig. Den er lett å dosere og trygg å håndtere. Rengjøring Desinfisering Drift R800 X300 X400 R700 X700 R500 R500C X100 Varmepumpekrets (inne - nye anlegg) x x x x x Varmepumpekrets (inne - eldre anlegg) x x x x x Energibrønnkrets (ute - m/frostsikring) x x x x Produktbeskrivelse 1 l 10 l 20 l 1000l Rapid Dose Konsentrat X X X R R500c X R R

8 Varme- og kjøleanlegg 173 SOLARENERGI Solen er en fornybar energikilde som kan utnyttes ved bruk av et solpanel eller en solfanger. For optimal varmeoverføring mellom solarkollektoren og termisk lagring er det viktig å holde systemet rent og fri for partikler, korrosjonsprodukter etc. R 200 SYSTEMRENS Fjerner avsettinger og nedbrutt termisk energibærer i solvarmeanlegg. Effektiv ved lave temperaturer og romtemperaturer, gjenoppretter systemets korrekte funksjon. R 200 er egnet for alle kjente metaller i solvarmesystem, og den er biologisk nedbrytbar og skummer ikke. SOLARFLUSH Rengjør, spyler, filtrerer, renser, ventilerer og fyller. Enkel å flytte og kontrollere utvikling og påfyllingstrykk. R 100 ENERGIBÆRER-VÆSKE Beskytter mot frost, korrosjon og kalkavsetninger i solenergi installasjoner. R 100 er utformet for effektiv drift inntil 200 C, og med frostbeskyttelse ned til 25 C. Væsken har lang levetid og er motstandsdyktig mot termisk nedbrytning. R 100 angriper ikke systemets pakningsmaterialer, men er kjemisk og termisk stabil. Den har bufret ph verdi og er biologisk nedbrytbar. Produktbeskrivelse 1 l 10 l 20 l Enhet R R Solar Flush

9 174 Varme- og kjøleanlegg SENTINEL TILLEGGSPRODUKTER LEAK SEALER Leak Sealer tetter mindre lekkasjer i system og koblinger. Danner normalt en myk tetning innen 24 timer. Den vil ikke forårsake blokkeringer i systemet, og er kompatibel med andre Sentinel produkter. Leak Sealer er egnet for alle typer metaller inkludert aluminium, og i tillegg er den enkel å benytte. DEPOSIT REMOVER Mild syrebasert rengjører. Løser opp magnetitt- og kalkavsetninger. Effektiv også ved lav temperatur, og fremkaller ikke punktrusting. Den er egnet for alle typer metaller, også aluminium men kun maks 2 timers behandling. Deposit Remover er også effektiv ved lave temperaturer. Den er biologisk nedbrytbar. SENTINEL SUREFILL FILTER Filter for påfylling av varmeanlegg med hardt eller uegnet vannkvalitet. Unngå skadelig avsetning i varmeanlegget, fjerner alle mineraler og salter fra vannet ved påfylling. Filteret har en enkel 3/4 -tilkopling og reduserer avsetningi systemet som reduserer energiforbruket. SALAMANDER CONDENSAFE+ OG CONDENSAFE+ FILTERINNSATS Condensafe+ nøytraliserer effektivt aggressiv kondens som slippes ut i avløpet. Den passer alle typer kondenserende kjeler, og er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Condensafe+ gjør kondenserende kjeler mer miljøvennlige og blokkeres ikke. Innsatsfilteret er enkelt å skifte SENTINEL CALSANIT Avkalkningsmiddel som effektivt eliminerer alle kalkavsettinger i varmtvannsberedere, dusj og varmtvanns-kretser. Calsanit løser raskt opp kalkstein og gjenoppretter ytelsen til alle typer varmtvannsberedere. Den er effektiv selv ved lave temperaturer, og den forårsaker ikke korrosjon. Den krever heller ingen nøytralisering. JETFLUSH TESTSETT For kraftspyling og rengjøring av varmeanlegg. Testsettet kontrollerer og måler vannkvalitet, driftstemperatur på radiatorer og nivået av X100 Inhibitor. Testkofferten inneholder turbiditetsmålerglass, infrarødt termometer, TDS-meter, TDS-kalibreringsvæske, prøveglass og instruksjons-cd. Varenavn 1 liter 5 liter 10 liter Rapid Dose (400ml) Seal (50 ml-tube) Enhet Deposit Remover Leak Sealer Salamander Condensafe Condensafe+ filterinnsats Calsanit JetFlush testsett Solarvarme testsett Frostsikring testsett SureFill filter Rapid Dose 612J doseringsplugg Rapid-Dose 611G påfyllingsadapter Filling kit for Sentinel Gel-konsentrat

10 Varme- og kjøleanlegg 175 RAPID DOSE Trykksatt beholder, utviklet for å dosere Sentinel produkter raskt og enkelt inn i systemer mens de er i drift. Hurtig og enkel dosering betyr kortere tid på jobben. Da beholderen er trykk satt er det ikke behov for å tappe av anlegg med systemtrykk under 2,3 bar. SOLVARME TESTSETT Kontrollerer og opprettholder effektiviteten i anlegget. Sjekker nivået av frostvæske i kjølevæsken og sjekker nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. Testkofferten inneholder kompass, radiatornøkkel, ph-papir 6-10, infrarødt termometer, refraktometer, prøveglass og instruksjons-cd. FROSTSIKRING TESTSETT Kontrollerer og opprettholder effektiviteten i varmepumpeanlegg. Sjekker frostvæskenivået i kjølevæsken og nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. Testkofferten inneholder ph-papir (6,0 10,0), infrarødt termometer, refraktometer, prøveglass og instruksjons-cd. RAPID DOSE 612J DOSERINGSPLUGG Effektivt påfyllingspunkt for Sentinel Rapid-Dose produkter. Kontrollerer nivået av frostvæske i kjølevæske, og sjekker nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. RAPID-DOSE 611G PÅFYLLINGSADAPTER Effektivt påfyllingspunkt for Sentinel Rapid-Dose produkter. Sjekker frostvæskenivået i kjølevæsken, og kontrollerer nivået av nedbrutt glykol og behovet for erstatning. RAPID-DOSE 613M UNIVERSAL DOSERINGS ADAPTERSETT Effektivt universal adapterdoseringssett for Sentinel Rapid-Dose produkter. Et komplett sett med adaptere inkludert radiatordosering, påfyllingspunkt, radiatorlufteventiladapter.

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge. UK/IRL NO Product Catalogue Produktkatalog CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.no Vannbehandlingsprodukter Alle produktene på denne siden

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

BÆRERE VARME/KULDE. eller virksomhet. kunders endrede behov og krav, og gjennomgår vår produktportefølje og betydelig oppgradering.

BÆRERE VARME/KULDE. eller virksomhet. kunders endrede behov og krav, og gjennomgår vår produktportefølje og betydelig oppgradering. VARME/KULDE BÆRERE Arcus Teknisk Medis etablert i 1955 og h utelukkende drevet medisinsk og teknisk daglig 100.000 liter s Mye av det vi leverer kundene våre benytte eller virksomhet. Vi driver kontinuerlig

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service DE FR IT GB NO SE FI DK

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service DE FR IT GB NO SE FI DK DE FR IT GB NO SE FI DK Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann SorbOx Installasjon Funksjon Drift Service SorbOx er det revolusjonære vannfilteret for energieffektive varmeanlegg. Den samler 4 funksjoner

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

www.amcarservice.com

www.amcarservice.com Vi fører tilsatsprodukter fra den anerkjente produsenten Wynn s. Wynn s har vært verdenskjent for sine velfungerende tilsatser helt siden oppstarten i 1939. Flere av produktene er TÜV-godkjente, og har

Detaljer

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences biosan rapide WT Biosan Rapide WT Hva er Biosan Rapide WT? Biosan Rapide WT er det nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences, den globale lederen i naturbaserte

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Neste generasjon med The Dura-Bright behandling med enda bedre overflatebeskyttelse. Now Alcoa kan tilby

Detaljer

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service NO Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann SorbOx Installasjon Funksjon Drift Service SorbOx er det revolusjonære vannfilteret for energieffektive varmeanlegg. Den samler 4 funksjoner i ett og samme

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer Ren bakteriekultur Sporeformulering Bosetting (hefte) Reproduksjon Produksjon

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Kristiansund 30. mai 2012 ved avdelingsleder for Trøndelag Bjørn Mathisen Tema i de neste 45 minuttene Tiltak Metoder Regelverk Fordeler og virkemåte Analyser Oppsummering

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av varmevekslere og Kjølesystemer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Kjølesystem for Båtmotorer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring

Detaljer

Korrosjon i varme - og kjøleanlegg

Korrosjon i varme - og kjøleanlegg Korrosjon i varme - og kjøleanlegg Korrosjon kan enkelt uttrykkes som en nedbrytning eller forandring av ett materiale på grunn av faktorer i dets omgivelse. Den vanligst forekommende væsken i våre kjøle-

Detaljer

Luft til luft varmepumpe. Uten utedel - enkel installasjon.

Luft til luft varmepumpe. Uten utedel - enkel installasjon. Luft til luft varmepumpe Uten utedel - enkel installasjon. Olimpia Splendid teknologi DC Inverter Med Unico har Olimpia Spendid funnet opp og perfeksjonert monovolum luftkondisjoneringsanlegg som nå leveres

Detaljer

FORBEHANDLINGSANLEGG / PULVERLAKKERING NOVATEK A.S

FORBEHANDLINGSANLEGG / PULVERLAKKERING NOVATEK A.S FORBEHANDLINGSANLEGG / PULVERLAKKERING NOVATEK A.S Postboks 13, 1483 HAGAN Tlf.: 22 72 35 40 / Fax.: 2264 8277 e-post: firmapost@novatek.no www: www.novatek.no N 1 Vann inn Forbehandling (Avfetting, Beis,

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Kjølesystem for Båtmotorer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Rør 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring av Termorens

Detaljer

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi)

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi) TF DELTA FILTER Utviklet for større lavtemperatur oppvarmingssystemer og kjølesystemer for å beskytte viktige komponenter fra magnetiske og ikke-magnetiske partikler og innfanget luft i systemvannet. Den

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGET ER VIKTIG IKKE BARE FOR KOMFORTEN, MEN OGSÅ FOR SIKKERHETEN Klimaanlegget virker begge

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner:

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner: GREASOLUX - et produkt som gir løsninger til problemer forårsaket av fett i avløpsvann behandling Industrielt og kommunalt avfall forurenset med fett - et hyppig problem for selskaper å opprettholde avløpsvann

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009 Industrikjemikalier AS MITCO Legionelladagen 2009 Arr. av Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/ NITO i samarbeid med NBEF og Norsk VVS Oslo 17. mars 2009 ved produktsjef Hilde K. N. Løvstad og mikrobiolog

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

MEGUIAR S MARINE PRODUKTER 2016

MEGUIAR S MARINE PRODUKTER 2016 MEGUIAR S MARINE PRODUKTER 2016 VASK BOAT WASH FLAGSHIP PREMIUM WASH N-WAX WASH MITT WATER MAGNET DRYING TOWEL Biologisk nedbrytbar vask som fjerner den skitne stripen langs vannlinjen, striper fra salt

Detaljer

Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift. Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB

Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift. Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB Utfordringene knyttet til overføring av resultater fra testskala til fullskala drift Anthony Dinning, PhD, CBiol, MSB Oversikt Aquateam Sjøvann (SV) + Ballastvann (BV) Teknologioverføring SV BV BV erfaring

Detaljer

SMITTEKILDER Legionella

SMITTEKILDER Legionella Legionella enkle og praktiske tiltak i bygg og private boliger Bjørn Eivind Løfsgaard Kjøletårn Skrubbere Dusjer Boblebad Befuktningsanlegg Fontener Høytrykksspylere Avisingsanlegg SMITTEKILDER Legionella

Detaljer

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG Høytrykksslangepumper fra Bredel Bredel Pumpe uten tetninger eller ventiler som kan føre til slitasje, blokkeringer eller lekkasjer. En peristaltisk

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Montering- / driftsinstruks Flamcovent

Montering- / driftsinstruks Flamcovent Sikkerhet Denne instruksjonen inneholder viktig informasjon som ufravikelig skal etterfølges ved installasjon og drift. Den må derfor leses av både installatør og driftspersonell innen installasjon og

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

VANNBEHANDLINGENS ABC. Innholdsfortegnelse

VANNBEHANDLINGENS ABC. Innholdsfortegnelse VANNBEHANDLINGENS ABC Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Oppstart basseng side 2 Oppstart vannbehandling side 3 Regulere PH-verdien side 4 Desinfeksjon med klor side 4 Klorfri desinfeksjon side 5 Algeforebygging

Detaljer

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE SCANIA FILTERE Scania filtere er utviklet og omfattende testet sammen med tilhørende Scaniakomponenter i henhold til strenge krav til funksjon, kvalitet, service og holdbarhet.

Detaljer

FDV - Pentex elektroniske vannbehandler EWC

FDV - Pentex elektroniske vannbehandler EWC FDV - Pentex elektroniske vannbehandler EWC For montering i varme,- og kjøleanlegg Varmt og kaldtvannskretser Pentex AS, Vallehellene 19, 1664 Rolvsøy Tlf: 69 351580 Faks: 69 351581 e-post: pentex@pentex.no

Detaljer

Høyteknologiske produkter for metallbearbeidingsindustrien

Høyteknologiske produkter for metallbearbeidingsindustrien BEARBEIDINGSVÆSKER FOR METALLPRODUKSJON Høyteknologiske produkter for metallbearbeidingsindustrien KVALITET OG YTELSE Vannoppløselige væsker for metallbearbeidingsindustrien blir utsatt for ekstreme forhold

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

6321721714ÿ 012345637812986ÿÿ ÿ71 ÿ 012ÿ4567ÿ89ÿ7ÿÿ251ÿ515ÿ89ÿ121ÿÿ2ÿ211ÿ8512ÿ ÿ12ÿ ÿ244ÿ ÿ541ÿ ÿ187ÿ ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ244ÿ ÿ252ÿ ÿ!22467"12ÿ 62ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ#78552ÿ ÿ252ÿ62ÿ71921ÿ15$ÿ2615ÿÿ2ÿ41ÿ8ÿ2851575ÿ

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter informerer MIKROBER Dieseldyr Mikroorganismer eller mikrober finnes over alt i miljøet rundt oss, enten som levende organismer eller som sporer. De lever

Detaljer

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo G-Force Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Fjerner avleiringer Stabiliserer teknisk vann Beskytter mot ny rust

Fjerner avleiringer Stabiliserer teknisk vann Beskytter mot ny rust Brosjyre elektrokjemisk vannbehandling Fjerner avleiringer Stabiliserer teknisk vann Beskytter mot ny rust firmapost@ 1/11 Brosjyre Driftssikker korrosjonsbeskyttelse gir mange fordeler: Unngå unødige

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv.

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. Purginfo100 Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. For PURGOPLAY S1 PURGOPLAY S1 extra PURGOPLAY NN PURGOPLAY VV PURGOPLAY B.A.K.T. PURGOPLAY gulvpleieprogram

Detaljer

Kjøpsveileder utfasing av oljekjel

Kjøpsveileder utfasing av oljekjel Kjøpsveileder utfasing av oljekjel Fortsatt varmes mange norske boliger opp ved hjelp av et sentralt anlegg som går på fyringsolje. Den norske regjeringen ønsker å fase ut bruken av oljekjeler hos husholdningene

Detaljer

TERMORENS(OFFSHORE(SERVICE(AS.(

TERMORENS(OFFSHORE(SERVICE(AS.( TERMORENSOFFSHORESERVICEAS. SKIEN:BERGEN: NEDREKONGERØD20,3737SKIEN.KOKSTADFLATEN29,5257KOKSTAD +4735592177,MOBIL+4790597721MOBIL+4748044139 EBPOSTSALE@TERMORENS.NOWEB SIDE: WWW.TROS.AS! Stat%ord!C.!!

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Behandlingsprosessen kan deles inn i tre: 1. Oppstart 2. Sirkulasjon og filtreringssystemet 3. Bruk av kjemikalier. Side 1

Behandlingsprosessen kan deles inn i tre: 1. Oppstart 2. Sirkulasjon og filtreringssystemet 3. Bruk av kjemikalier. Side 1 PoolSan Spa brukermanual for boblebad gir den grunnleggende informasjon som du behøver for å ha glede av ditt boblebad hele året. Følg enkle retningslinjer, bruk PoolSan Spa kjemikalier og du kan glede

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER 60198_51882_1_6.qxd 02.10.12 15.08 Side 2 E. Brosstad kjemi as MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER Det beste valg i vaske- og avfettingsmidler for: AUTO INDUSTRI OFFSHORE LANDBRUK BÅTER/SKIP TUNGTRANSPORT Vær miljøbevisst

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

STEINFIX 60 - Natursåpe

STEINFIX 60 - Natursåpe Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfix serien dekker alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv. STEINFIX 60 - Natursåpe Et

Detaljer

02 VASK FLAGSHIP PREMIUM WASH N-WAX WATER MAGNET DRYING TOWEL WASH MITT BOAT WASH

02 VASK FLAGSHIP PREMIUM WASH N-WAX WATER MAGNET DRYING TOWEL WASH MITT BOAT WASH BOAT WASH FLAGSHIP PREMIUM WASH N-WAX WASH MITT WATER MAGNET DRYING TOWEL Biologisk nedbrytbar vask som fjerner den skitne stripen langs vannlinjen, striper fra salt sjø, sot, fugleskitt og annen fersk

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov

06.09.2011. Stavern 18.08.2011. Vann I Global Sammenheng. Begrenset med vannresurser og økende behov Stavern 18.08.2011 Vann I Global Sammenheng Mindre en 1% av jordens vannkilder kan benyttes uten vannbehandling. Flere enn 1 av 6 mangler trygt drikkevann 2 av 6 mangler vann for renovasjon Forventer en

Detaljer

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco Flamcovent Flamcovent mikroboble luftutskiller 4-24-189//2002, Flamco 18503871 N Montering og bruksanvisning Montering og bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk Maksimal arbeidstemperatur

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 10 - Bilvaskeanlegg 10 Bilvaskeanlegg... 2 10.1 Innledning... 2 10.2 Automatiske bilvaskemaskiner... 2 10.2.1 Vaskeprosedyre... 2 10.2.2 Risiko for

Detaljer

Regelverk om legionella

Regelverk om legionella Regelverk om legionella Forskrift om miljørettet helsevern - Nytt kapittel 3a erstatter midlertidig forskrift Bassengbadforskriften - Nye bestemmelser om legionella fra 1.1.2008 Annet lovverk - Teknisk

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway FDV-Dokumentasjon Dokumentasjon Dusjtermostat M08-LY04 Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway 2 Dusjbatteri m. termostat i krom Tekniske spesifikasjoner Varmtvannstilkobling :

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor Fagtreff Norsk Vannforening: Korrosjonskontroll av drikkevann. Hvilke metoder fungerer i forhold til ulike materialer? Oslo, 27. oktober 2010 Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor av Stein W. Østerhus

Detaljer

1 Bakgrunn Metode og gjennomføring Belegg Biofilmdannelse Resultater Biofilmdannelse Diskusjon...

1 Bakgrunn Metode og gjennomføring Belegg Biofilmdannelse Resultater Biofilmdannelse Diskusjon... Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 2 Metode og gjennomføring... 4 2. Belegg... 4 2.2 Biofilmdannelse... 4 3 Resultater... 5 3. Biofilmdannelse... 5 4 Diskusjon... 6 5 Foreløpige konklusjoner... 7 60205-2

Detaljer