Oppvarming og kjøling med energi fra miljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppvarming og kjøling med energi fra miljøet"

Transkript

1 High-tech VARMEPUMPER Oppvarming og kjøling med energi fra miljøet

2 BEDRIFTEN Fremskritt er vår forpliktelse OCHSNER Wärmepumpen GmbH ble etablert i 1978 og har alltid vært opptatt av energibevissthet, pionerånd og nytenkning. Som en av de første produsentene i Europa begynte OCHSNER Wärmepumpen med industriell produksjon og anses i dag for å være en av bransjens internasjonale teknologiledere. Produksjonen foregår kun i Tyskland og i Østerrike. Erfaring, forskning og utvikling gjennom flere tiår har resultert i stadig mer effektive varmepumper med størst mulig nytte for kundene. I jorden, vann og i luften er det lagret nesten ubegrensede mengder solenergi eller jordvarme som man kan nyttiggjøre seg. Sparsom håndtering av endelige ressurser og reduksjon av utslipp må være vårt felles mål. OCHSNER har en visjon om at bruk av miljøenergi skal være et bidrag til å forvalte vår felles nasjonale og globale energifremtid. Gjennom optimal utnyttelse av fornybar energi er OCHSNER varmepumper de rimeligste og mest fremtidsrettede varme- og klimasystemene for brukerne. Side 2

3 Tradisjon gir styrke OCHSNER ble grunnlagt i regionen Schlesien allerede i Til å begynne med produserte bedriften kun apparater og pumper. Fra 1946 til 1992 var fabrikken i Linz kjent for sine prosesspumper og kompressorer. Internasjonal bygg- og anleggsindustri, US Navy og NASA er noen av bedriftens anerkjente kunder. Produksjonsprogrammet på kompressorer omfatter både stempel- og skruekompressorer opp til 500 kw effekt. Siden 1992 har Karl Ochsner og team-medarbeiderne hans konsentrert seg kun om industrigrenen varmepumper. Han er forretningsførende selskapsmedeier og leder firmaet sammen med sin sønn Karl jr. I 2012 feirer bedriften 140 års jubileum.

4 teknologilederen Kvalitet for høyeste krav Kvalitet Varmesystemet er det tekniske hjertet i enhver bygning det forsyner det med varme og må ikke svikte. Derfor bør man ved kjøp av en varmepumpe ikke inngå noen kompromisser. Det som teller er økonomisk drift, driftssikkerhet og lang levetid. Ledende innen rehabilitering Som første produsent har OCHSNER lansert sin varmepumpeserie for alle varmekilder opptil 65 C tilførselstemperatur på markedet. Med disse kan man også drive eksisterende varmesystemer med vanlige radiatorerr. Ledende ved varmekilde luft & jord Luft-Split-varmepumper fra OCHSNER, oppnår over flere år rekordverdier i effektivitet, er de mest støysvake apparatene og sørger for de laveste oppvarmingskostnadene. Også ved jordvarme er OCHSNER helt fremme når det gjelder energieffektivitet. Teknikk som gir forsprang Spissteknologien til OCHSNER er resultatet av intensiv og kontinuerlig forsknings- og utviklingsvirksomhet. På grunnlag av resultatene fra fabrikkens egne forskningslaboratorium, samt flere tiårs praktisk erfaring, kan man i dag tilby løsninger som ivaretar morgendagens krav. Side 4

5 Fordeler som overbeviser Kvalitetstempel - bekreftede toppytelser Varmepumper av høy kvalitet gjenkjenner man på det europeiske kvalitetsstemplet ehpa. Kun de varmepumpene som er blitt kontrollert under strenge betingelser ved uavhengige institutter, og hvor produsentene oppfyller kravene som stilles til service og dokumentasjon, er berettiget til å bruke dette stemplet. Som første produsent har OCHSNER fått D-A-CH, et kvalitetsstempel for oppvarmingsvarmepumper. OCHSNER er blitt tildelt kvalitetsstemplet ehpa for varmtvannsvarmepumper, også som verdens første og hittil eneste produsent. Testresultatene fra varmepumpe-testsenteret i Buchs (Sveits) kan for øvrig lastes opp online på Bli overbevist, dere også. Uavhengighet Sparsomhet Miljøvern For ethvert varmefordelingssystem Vedlikeholdsfritt, rent Sikker investering OCHSNER står for størst grad med effektivitet, driftssikkerhet og levetid

6 VARMEPUMPEN Ett system for alle bruksområder Varme og kjøling Ved forespørsel kan OCHSNER varmepumper leveres med tilleggsfunksjonen aktiv kjøling, gjennom omvending av kuldekretsen. Da får man trekkfri, lydløs og behagelig temperering via det eksisterende varmefordelingssystemet (f.eks.gulvvarme eller viftekonvektorer). Rehabelitering Skift ut fyrkjelen din med en energisparende og miljøvennlig varmepumpe fra OCHSNER! Med opp til 65 C tilførselstemperatur kan også alminnelige radiatorer drives. Varmtvannsberedning (se side 19) Ved OCHSNER har du valget, om du bestemmer deg for det mest økonomiske systemet - varm opp bruksvannet uavhengig fra varmeanlegget med en varmtvannsvarmepumpe til byggeserien EUROPA - eller i forbindelse med din radiator-varmepumpe via ekstern varmtvannsbeholder. Spesialisten for alle krav»komplett» produktprogram fra 2 til kw varmeeffekt»alle» varmekilder Vann, jordvarme væske/direkte oppvarming og luft»» en sikker investering som gir uttelling Når man i dag investerer i varmepumpeanlegg av høy kvalitet, oppnår man umiddelbart ikke bare innsparing av driftskostnader, men øker også bygningens verdi. Sikkert og uten risiko. Side 6

7 Varmepumpe-kretsløpet VARMEKILDE Vann,jord,luft 4 VARMEFORDELING Gulvvarme eller radiatorer 1 FORDAMPE: Ved hjelp av en varmeveksler tar det flytende kjølemiddelet opp energi fra varmekilden jord, vann eller luft og fordamper ved økende temperatur. 3 KONDENSERE: Den varme gassen kommer nå til kompressoren, avgir energi til varmesystemet, kondenserer og forlater kondensatoren fremdeles som varmt, flytende kjølemiddel. Dermed blir det varme vannet eller varmtvannet varmet opp til ønsket temperatur. 2 KOMPRIMERE: Ved hjelp av en kompressor og tilførsel av elektrisk energi blir kjølemiddeldampen, som fremdeles er kald, komprimert og varmet opp. Kjølemiddelet trer ut av kompressoren som såkalt varmgass. 4 AVSPENNE: Det varme, flytende kjølemiddelet ledes til ekspansjonsventilen. Der blir trykket senket lynraskt. Da synker også temperaturen til kjølemiddelet lynraskt uten å avgi energi. Det flytende kjølemiddelet føres til fordamperen, og kretsløpet begynner på ny. Aktiv kjøling OCHSNER varmepumper kan leveres med vending av kjølekretsen: Da blir varmen fra bygningen pumpet ut i energikilden og huset blir kjølt aktivt. Mest effektivt er det å bruke OCHSNER OA-X2-systemet. Varmepumpen som energimultiplikator Effekttallet til en varmepumpe sier noe om hvor mye nytteenergi som blir levert med en enhet driftsenergi. Et effekttall på 4 betyr at 4 kw varmeeffekt blir levert med 1 kw strøm. 3 kw kommer gratis fra solen og miljøet eller jordbunnen.

8 VARMEKILDENE Luft Varmeeffekt fra 5 til 60 kw Jordvarme direkte oppvarming DX Varmeeffekt fra 5 til 18 kw Med videreutviklingen av horisontal-split anleggsteknikk gjorde OCHSNER også bruken av luft som varmekilde, mer økonomisk. Luft er tilgjengelig overalt og i ubegrensede mengder. Dette systemet egner seg også spesielt for rehabilitering i bygningsmassen, der det ofte er uønsket eller dyrt å gjøre inngrep i jordbunnen i ettertid. Gjennom de tekniske innovasjonene til OCHSNER blir varmekilden luft utnyttet effektivt også ved lave utetemperaturer. Dette produktet utmerker seg spesielt gjennom høy driftssikkerhet og lavt støynivå. Luft/vann varmepumper egner seg godt i kombinasjon med andre oppvarmingskilder. Jordbunnen er et gratis og rikholdig varmelager og er derfor en ideell varmekilde. På flatkollektoren bruker man hovedsakelig lagret solenergi - konstant og helt uavhengig av dag og natt. Ved faglig korrekt installasjon finnes det tilstrekkelig kildeenergi også midt på vinteren. Med direkte jordvarmesystemer (også kalt direktefordampning) oppnår man de laveste driftskostnadene for alle jordkollektorsystemer som er kjent i dag. De utnytter opptil 4/5 gratis miljøenergi! Det klorfrie og ozonnøytrale arbeidsmiddelet i varmepumpekretsen opptar jordvarme direkte via flatkollektorens sømløse rør med doble vegger (kobber, beskyttende dekke av PE) og fordamper. Dette skjer via overgangen fra væske til dampfasen. Aktiv kjøling Ved aktiv kjøledrift blir den varmen som skal ledes bort avgitt til den fordamperen som står ute, og som blir til kondensator. Side 8

9 Vann Varmeeffekt fra 7 til 91 kw Jordvarme/bergvarme Varmeeffekt fra 5 til 72 kw Hvis det finnes grunnvann i forsvarlig dybde og mengde og med riktig temperatur, oppnår man de høyeste tallene for årlig drift. En konstant temperatur på 8-12 C er en garanti for optimal varmedrift. Da trenger man to brønner: En pumpe- og en slukbrønn. Slukbrønnen må ligge i retning av grunnvannsstrømmen og minst 15 meter fra pumpebrønnen. Nødvendig vannmengde for 10 kw varmeeffekt er ca 2 m3 per time. Tilgjengeligheten må påvises gjennom en konstant pumpetest. Man må ikke over- eller underskride visse grenseverdier for innholdsstoffer i vannet, og derfor må man utføre en vannanalyse. Man må innhente et vannrettslig løyve. I dette systemet blir jordvarmen tatt opp via en glykol-kollektor og ført til varmepumpen. Glykol-jordkollektorer kan monteres på tre måter:» Hvis hagen har tilstrekkelig stor flate, er flatkollektorer den rimeligste løsningen. Monteringsflaten retter seg etter husets konstruksjonstype og varmeisolering eller bakkens beskaffenhet.» Alternativt kan man bruke spiralformede kollektorer for dreneringsgrøfter som trenger noe mindre flate.» Man kan også benytte energibrønner ned i jorden gjennom dype borehull, som regel 100 m dype hver. Disse egner seg godt ved liten plass. Aktiv eller passiv kjøling Vann egner seg som varmesenker både til aktiv eller passiv kjøling av bygningen. Aktiv kjøling Ved aktiv kjøledrift om sommeren blir varme pumpet ut fra boligrommene til jordbunnen via det eksisterende varmesystemet. I aktiv kjøledrift er det full kjøleeffekt også etter flere uker med varmeperioder.

10 VARMEKILDE LUFT Splitfordamper Eco Splitfordamper VHS Side 10 Splitfordamper VHS-M (Millennium Edition)

11 MILJØVARME Uteluft er en ideell varmekilde når jordvarme og grunnvann ikke er tilgjengelig. Miljøvarme er solenergi og egner seg som varmekilde spesielt for opprusting eller bivalent drevne anlegg. OCHSNER bruker varmekilden luft med Split-konstruerte varmepumper. Ved disse splittsystemene er luft-varmeveksleren plassert horisontal (horisontal-splittfordamper), noe som er avgjørende for effektivitet og driftssikkerhet. Denne enheten forbindes via en tilkoblingsledning med varmepumpen som er plassert inne i bygningen. OCHSNER anbefaler at man bruker horisontal-splittsystemer, fordi disse er overlegne i forhold til kompaktapparater og klimaanlegg i varmemodus, når det gjelder effektiv energi og støyutvikling. Det er spesielt viktig å passe på at fordamperen er dimensjonert for ekte varmepumpedrift.

12 varmekilde luft Horisontal splitfordamper Varmekilde luft Horisontal-split-systemet: I dette systemet monteres varmepumpen innendørs i bygningen, mens fordamperen som uten tap opptar varme fra omgivelsene plasseres utendørs. Fordeler sammenlignet med kompaktsystemer: Ingen luftkanaler, meget stillegående drift, lengre levetid og bedre lønnsomhet. Den høyeffektive horisontal-splitfordamperen Millennium trekker nødvendig varme fra uteluften, samtidig som en optimalisert, automatisk avriming ved behov, bruker lite energi for å holde fordamperen isfri. Våre horisontal-splitfordampere leveres i to mulige utførelser: Type VHS av værbestandig belegg, type VHS-M (Millennium Edition) i eksklusiv utførelse. Takket være størst mulig dimensjonering og optimal konstruksjon blir det tatt opp maksimalt med varme fra luften. Også ved ekstreme minusgrader. Ikke noe annet apparat på markedet har like store varmevekslerflater!spesialve ntilatorer med lavt turtall er maksimalt energieffektive og gir stillegående drift. Dessuten blir det foretatt en trinnløs effekttilpasning av fordamperen og varmepumpen via ventilatorens fullmodulerende drift. Fordamperen som står ute blir tilkoblet varmepumpen som står inne på enkleste måte gjennom to isolerte kobberrør og en kabelbunt. Disse strekkes som oftest i et rør med foring under jordoverflaten og kan også installeres senere uten problemer (rehabilitering). For å maksimere driftssikkerheten ved ekstreme værforhold, ble funksjonene Termodynamisk avising og Anti-Bloc utviklet. Bekreftede toppverdier Varmepumpen Golf (GMLW) plus, oppnår sammen med OCHS- NER splitfordamper et effekttall på 4,4 (toppverdi - målt ved type GMLW 14 plus ved L2/W35 ved 5 K spredning i testsenteret for varmepumper i Buchs/Sveits). Side 12 Effektdataene er relatert til varmepumpens nominelle data ved standardbetingelser (varmeeffekt, effekttall/cop) i forhold til oppgitte toleranser. Verdier effekttall etter EN14511 med 5 K spredning / etter EN255 med 10 K spredning. Verdier varmeeffekt etter EN255 med 5 K spredning. Energieffektiviteten til anlegget og dermed driftskostnadene er ansvaret til driveren av anlegget. Varmepumpe-varmeanlegg skal opprettes etter retningslinjene til OCHSNER. Ved anlegg som ikke er konstruert etter disse retningslinjene, kan vi ikke overta funksjonsgaranti for

13 Effekttabell LUFT-horisontal-splitanlegg Oppvarmingsvarmepumper Golf Maxi plus Varmekilde LUFT Golf Maxi plus Enhetstype GMLW 9 plus GMLW 14 plus GMLW 19 plus GMLW 25 plus GMLW 35 plus Maks. tilførselstemperatur 65 C Normpunkt L2/W35 Varmeeffekt [kw] 8,3 13,2 17,2 21,8 30,3 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,0 / 4,3 4,4 / 4,7 4,2 / 4,4 4,2 / 4,4 4,1 / 4,4 Normpunkt L2/W50 Varmeeffekt [kw] 7,9 12,3 16,8 21,2 27,4 Effekttall (COP) EN14511/EN255 2,8 / 3,0 3,1 / 3,2 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,1 / 3,3 Heizungs-Wärmepumpen Golf Midi, Golf Maxi und Standard Varmekilde Luft Golf Midi Golf Maxi Standard Enhetstype GMLW 5 GMLW 9 GMLW 14 GMLW 19 GMLW 60 Maks. tilførselstemperatur 55 C Normpunkt L2/W35 Varmeeffekt [kw] 5,3 8,3 12,4 16,6 58,5 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,9 / 4,3 4,0 / 4,3 3,8 / 4,1 3,9 / 4,1 3,6 / 3,9 Normpunkt L2/W50 Varmeeffekt [kw] 4,6 7,6 11,2 15,1 57,8 Effekttall (COP) EN14511/EN255 2,6 / 2,8 2,5 / 2,6 2,3 / 2,5 2,4 / 2,6 2,5 / 2,6 varmepumpen. Derfor anbefaler OCHSNER for montering av varmepumpen, opplærte OCHSNER-systempartnere. Også ved anlegg som er konstruert etter retningslinjene til OCHSNER, kan effektivitetsverdiene avvike fra fabrikkangivelsen, dette siden den siste målingen var under normale forhold. Nødvendig med tilsvarende tilkobling ved varmekilder luft og direktefordamping. I tillegg spiller atferden til brukeren en avgjørende rolle. For å beskytte ventilatoren mot slike miljøpåvirkninger som regn, snø, løv o.l., blir det sterkt anbefalt å bruke et beskyttelsetak over ventilatoren.(tilbehør)

14 Varmekilde jordvarme Golf Midi plus Golf Maxi (plus) Varmekilde jord Her brukes den solenergien som er lagret i jorden og varme fra jordens indre via flatkollektorer eller via energibrønner. Avhengig av varmebærermediet i jordkollektoren skiller man mellom systemene væske/vann og direkte oppvarming. I væske/vann varianten sirkulerer en vann- og frostvæskeblanding som varmebærermedium i kollektorene, som tar opp varmen og transporterer den til varmepumpen. Ved direktejordvarme-systemet frafaller væskehjelpekretsen med sirkulasjonspumpe, varmeveksler og ekspansjonskar, som er nødvendig i væske/vann systemer. Dette fører til enda høyere driftssikkerhet grunnet færre elementer, samt forbedrede virkningsgrader. Her brukes flatkollektorer som standard. Kan kombineres med CO 2 dybdesonder. Side 14

15 Effekttabell Oppvarmingsvarmepumpene Golf Midi plus og Golf Maxi plus Varmekilde JORDBUNN DIREKTE OPPVARMING Golf Midi plus Golf Maxi plus Enhetstype GMDW 5 plus GMDW 8 plus GMDW 11 plus GMDW 13 plus GMDW 15 plus GMDW 18 plus Maks. tilførselstemperatur 65 C Normpunkt E-1/W35 Varmeeffekt [kw] 5,3 7,2 10,1 11,9 14,0 17,0 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,1/4,5 4,2/4,6 4,5/4,8 4,4/4,7 4,4/4,6 4,4/4,7 Normpunkt E4/W35 Varmeeffekt [kw] 6,2 8,6 12,1 14,2 16,0 20,8 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,8 / 5,3 5,1 / 5,5 5,1 / 5,5 5,1 / 5,4 5,1 / 5,4 5,2 / 5,6 Normpunkt E4/W50 Varmeeffekt [kw] 5,7 7,3 10,6 12,6 16,0 19,0 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,3/3,6 3,5/3,7 3,6/3,8 3,8/4 3,9/4,1 3,9/4,1 Oppvarmingsvarmepumpene Golf Midi plus og Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R Varmekilde JORDBUNN VÆSKE/VANN Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Maxi Standard R Enhetstype GMSW 5 plus GMSW 7 plus GMSW 10 plus GMSW 10 plus S Maks. tilførselstemperatur 65 C 55 C Normpunkt S0/W35 Varmeeffekt [kw] 5,2 7,1 10,3 10,6 12,1 14,2 16,7 19,9 28,7 43,6 72,6 48,3 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,2/4,6 4,2/4,8 4,6/4,8 4,7/5,1 4,5/4,9 4,4/4,7 4,6/4,9 4,4/4,7 4,4/4,7 4,6/4,9 4,6/4,9 4,6/4,9 Normpunkt S0/W50 Varmeeffekt [kw] 4,8 6,2 9,0 9,6 10,5 13,0 15,2 18,3 25,6 41,7 67,8 45,9 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,0/3,3 3,0/3,3 3,1/3,3 3,2/3,5 3,2/3,4 3,2/3,4 3,3/3,5 3,0/3,1 3,0/3,2 3,2/3,4 3,1/3,3 3,3/3,5 GMSW 12 plus GMSW 15 plus GMSW 17 plus GMSW 28 GMSW 38 OSWP 56 OSWP 96 OSWP 96 R Effektdataene er relatert til varmepumpens nominelle data ved standardbetingelser (varmeeffekt, effekttall/cop) i forhold til oppgitte toleranser. Verdier effekttall etter EN14511 med 5 K spredning / etter EN255 med 10 K spredning. Verdier varmeeffekt etter EN255 med 10 K spredning. for mer informasjon se side 13.

16 VARMEKILDE VANN Golf Midi plus Golf Maxi (plus) Varmekilde vann Varmepumper oppnår de høyeste effekttallene med grunnvann som varmekilde. Grunnvann har gjennom hele året en nokså jevn temperatur mellom 8 og 12 C. Derfor må temperaturnivået for varmeformål, sammenlignet med andre varmekilder, heves kun i liten grad. Utnyttelse av grunnvannet som varmekilde for varmepumpen må godkjennes av den ansvarlige myndigheten for vannrettigheter. Brønnbyggeren, borefirmaet eller deres OCHSNER systempartner kan hjelpe til ved søknad til myndighetene. For å utnytte varmekilden grunnvann må flere forutsetninger være oppfylt: Tilstrekkelig vannmengde Vannkvalitet (analyse) Vannrettslig løyve Pumpe- og slukbrønn Side 16

17 Effekttabell Oppvarmingsvarmepumpene Golf Midi plus og Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R Varmekilde VANN Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Maxi Standard R Enhetstype GMWW 7 plus GMWW 10 plus GMWW 13 plus GMWW 15 plus GMWW 19 plus GMWW 23 plus GMWW 28 GMWW 38 OWWP 56 OWWP 96 OWWP 96 R Maks. tilførselstemperatur 65 C 55 C 65 C Normpunkt W10/W35 Varmeeffekt [kw] 6,9 9,5 13,8 15,2 19,0 22,6 26,5 37,3 59,9 99,5 63,0 Effekttall (COP) EN14511/EN255 5,3/5,8 5,3/5,7 5,7/6,1 5,6/6,2 5,7/6,1 5,8/6,2 5,4/5,8 5,4/5,7 5,9/6,3 5,9/6,3 5,9/6,3 Normpunkt W10/W50 Varmeeffekt [kw] 6,1 8,4 12,6 14,1 17,3 20,3 25,8 34,4 54,9 89,6 59,7 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,6/3,9 3,7/3,9 4,1/4,3 4,0/4,3 4,0/4,3 4,1/4,3 3,6/3,8 3,5/3,7 3,8/4,0 3,8/4,0 4,1/4,3 Normpunkt W10/W60 Varmeeffekt [kw] 5,8 7,9 11,8 12,9 16,2 19,0 57,3 Effekttall (COP) EN14511/EN255 2,8/3,0 2,9/3,1 3,1/3,2 2,9/3,1 3,0/3,2 3,1/3,2 3,2/3,3 Effektdataene er relatert til varmepumpens nominelle data ved standardbetingelser (varmeeffekt, effekttall/cop) i forhold til oppgitte toleranser. Verdier effekttall etter EN14511 med 5 K spredning / etter EN255 med 10 K spredning. Verdier varmeeffekt etter EN255 med 10 K spredning. for mer informasjon se side 13.

18 KOMPAKTSYSTEM Combi Universal 2 Combi Universal 2 - unik kompaktløsning Combi Universal 2 er en ideell løsning for oppvarming og varmtvannsberedning ved trange plassforhold. OCHSNER teknikk sørger for minimale driftskostnader grunnet bortfall av elektroelementet som finnes på vanlige kompaktvarmepumper som tilleggsenergi.* Varmeeffekten til Combi Universal 2 er opptil 13 kw basert på OCHSNERs byggeserie Golf. Typeoversikt (VK=varmekilde) VK luft VK jordvarme direkte GMLW 5 GMLW 9 plus VK jordvarme GMSW 5 plus GMSW 7 plus GMSW 10 plus GMDW 5 plus GMDW 8 plus GMDW 11 plus VK vann GMWW 7 plus GMWW 10 plus GMWW 13 plus Forutsetter at veggene har bæreevne for montering av tank. OCHSNER tilbyr med Combi Universal 2 et unikt kompaktsystem for alle varmekilder for oppvarming og varmtvannsberedning for rom oppvarming (varmeanlegg for gulv og vegg) for radiatorer i leiligheter med en tilførselstemperatur opptil 65 C og en varmtvannstemperatur opptil 52 C, med varmepumpen med en ny plassbesparende tank i elegant design (110l med modulbasert oppbygning for rask og enkel montering med elektroelement i varmtvannstanken som sikring mot legionella og 65 C varmtvann (inngår i leveransen) * Ved luftanlegg er det for sikring av den termodynamiske smeltingen ved behov planlagt en maks. 1-3 %ig El-element drift. På denne måten garanteres størst mulig økonomisk drift av anlegget. Side 18

19 Varmtvanns varmepumper Varmtvannsberedning - døgnet rundt Europa 323 DK Europa Mini EWP Bruk solenergi til enhver tid dag og natt - ved all slags vær! For enda mer effektiv varmtvannsberedning anbefaler OCHSNER varmepumper for bruksvann/tappevann i konstruksjonsserien EU- ROPA. Det ideelle alternativet til solaranlegg og fyrkjeler! Kun hos OCHSNER kan man få varmtvannsvarmepumper enten som Splitapparater - for opptil liter eksterne tanker (storhusholdninger, industri) eller som kompaktapparater med integrert varmtvannstank på 300 liter. Bruksvann varmepumpen til konstruksjonsserien EUROPA gir følgende avgjørende fordeler: Tteknologisk forsprang Høyeste effekttall som noen gang er testet (www.wpz.ch)»høyere» vanntemperatur En bruksvanntemperatur på opptil 65 C i varmepumpedrift (uten tilkobling av elektroelement) gir deg ved behov mer varmtvann på en økonomisk måte Luft/avtrekksluft eller jordvarme som varmekilde Kan kombineres med solar Utover det tilbyr den nye Europa 323 DK følgende enestående funksjoner på markedet Regulator Tiptronic plus med berøringsskjerm - Luftefunksjon med integrert turtallsregulering og tidsprogram - Solarregulering som standard for solartermiske anlegg på byggestedet - med Smart Grid funksjonen til Tiptronic plus er Europa 323 DK allerede nå klar for Smart Metering og dermed tilrettelagt for fremtidens strømnett (for desentral strømopprettelse gjennom f.eks. PV-, vindkraft-, små vannkraftanlegg) - varmepumpedrift med avriming for bruk inntil -5 C lufttemperatur - varmtvannsregulering med valgbar hygiene - komfortkobling - Nåtidsklokke Hvis ønskelig kan varmtvannsberedningen også skje med varmepumpe for oppvarming. I så fall blir varmtvannet klargjort i en ekstern tank. Gjennom varmeregulering er det en prioritet at det til enhver tid er tilstrekkelig med varmtvann tilgjengelig. Du finner en oversikt ove hele konstruksjonsserien vår i brosjyren Varmtvann varmepumper eller på

20 PRODUKTOVERSIKT Varmepumper for oppvarming og kjøling Golf MIDI plus» Varmekilder: vann, væske/vann, Direkte jordvarme, luft» Varme, varmtvannsberedning» Opptil 13,6 kw varmeeffekt» Opptil 65 C tilførselstemperatur» Ideelt for en- og flermannsboliger med lavt varmebehov Golf MAXI og Golf MAXI Plus» Varmekilder: vann, væske/vann, Direkte jordvarme, luft» Varme, aktiv kjøling, varmtvannsberedning» Opptil 38 kw varmeeffekt» Plus-apparater: opptil 65 C tilførselstemperatur STANDARD og R» Varmekilder: væske/vann, vann og luft» Varme, aktiv kjøling, varmtvannsberedning» Opptil 91,4 kw varmeeffekt» Type R: opptil 65 C tilførselstemperatur» For bygninger med høyt varmebehov Splitfordamper Eco» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft for lavt varmebehov» Ventilator beskyttet mot nedbør» Oppstilling frittstående» Eksklusiv kabinettutførelse Single splitfordamper VHS-M (Millennium Edition)» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft» Eksklusiv kabinettutførelse» Toppdesign, materialer av beste kvalitet» Verdensrekord i effektivitet med resultater fra offisielle tester» Meget stillegående drift» Fullt modulerende - med OTE-regulator turtallsregulert EC-ventilator» OCHSNER Liquid-Control Dobbel splitfordamper VHS-M (Millennium Edition)» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft med høy effekt» Eksklusiv kabinettutførelse» Toppdesign, materialer av beste kvalitet» Verdensrekord i effektivitet med resultater fra offisielle tester» Meget stillegående drift» Fullt modulerende - med OTE-regulator turtallsregulert EC-ventilator» OCHSNER Liquid-Control Side 20

21 Kompaktsystem Varmepumper for varmtvann Combi Universal 2» Alle varmekilder» Varme, aktiv kjøling, varmtvannsberedning i ett system» Opptil 13,4 kw varmeeffekt» Opptil 65 C tilførselstemperatur» Ideelt for lavenergihus, Ferdigdelshus og små hus med trange plassforhold og lavt varmtvannsbehov» 52 C bruksvanntemperatur uten elektroelement» Hurtigladende tank av rustfritt stål» elektroelement i tanken som sikring mot legionella (inngår i leveransen) Europa Mini IWP og Mini EWP» Split-varmepumpe for eksterne tanker opptil 500 liter» For husholdninger opptil 5 personer» Elektronisk Tiptronic light regulering» IWP: Varmekilde luft/avtrekksluft, opptil 60 C varmt vann» EWP: Varmekilde direkte jordvarme, opptil 60 C varmt vann Europa 303 DKL og 323 DK» Varmekilde luft/avtrekksluft» Kompaktvarmepumpe med integrert 300 liter tank» For husholdninger opptil 5 personer» Opptil 65 C varmt vann» 303 DKL: elektronisk Tiptronic light regulering, uten solarregister» 323 DK: Regulator Tiptronic Plus med berøringsskjerm (se side 19) Varmepumper for store objekter og industriell bruk Splitfordamper VHS» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft» Meget stillegående drift» Fullmodulerende gjennom OTE-regulator turtallsregulert EC-ventilator» OCHSNER Liquid-Control meget presist styrt gjennom OTE regulator Store-varmepumper» varmekilder: væske/vann, vann og luft» Varme, aktiv kjøling og varmtvannsberedning» Varmepumper for høy effekt opptil kw» Opptil 65 C tilførselstemperatur» Skrue- eller turbokompressor» For store varmebehov i handel, industri, stor boligbygging og kommunale områder» OVi-teknikk for størst mulig effektivitet

22 INNEKLIMASTYRING OTE 2.0 OCHSNER rom terminal med berøringsskjerm Et spørsmål om innstilling Med den nye Inneklimastyring OTE 2.0 plus satser OCHSNER på intelligent brukervennlighet ved regulering av varmepumpeanlegget deres. Den mest moderne reguleringsteknologien gir deg høyest komfort, maksimal energieffektivitet og størst mulig driftssikkerhet. Enklest mulig betjening gjennom dialog Brukeren ledes trygt gjennom menyen med klartekstvisninger. Med grafikk som viser systemet på en lettforståelig måte. I tillegg til spesielle funksjoner for varmepumpen regulerer OTE-styringen varmtvannsberedning, kjøledrift og opptil 16 forbrukerkretser (oppvarming/kjøling) etter ønske. Det er også mulig å styre flere varmekilder slik som fyrkjele (tilleggsmodul) og solaranlegg. Smartphone Oversikt over alle funksjonene til den nye OTE 2.0! Display med full grafikk og klartekstvisning enklest mulig betjening kun to betjeningsknapper med enkel, logisk menystruktur OCHSNER rom terminal med berøringsskjerm (Kapazitiv) og integrert web2com server og applikasjon for Smartphones eller nettbrett med internettilgang. enda mer effektiv varmtvannskomfort gjennom en ny, adaptiv varmtvannsregulering Maksimal driftssikkerhet for varmepumpen med sikkerhetsstyring»volumstrømovervåkning» og varmemengderegistrering mulig som standard for beregning iht. markedsprestasjonsprogram Internettbasert fjernstyringsteknikk web2com For global tilgang Man kommer enkelt i gang med en oppstartassistent Side 22

23 FAGLIG KUNDESERVICE OCHSNER kundeservice - alltid tilgjengelig for kunden! Hos oss stopper ikke den personlige oppfølgingen av kundene våre når anlegget er solgt. Dere får kyndig og pålitelig veiledning og oppfølging av OCHSNER-fabrikkens egen faglige kundeservice.»oppstart» Vår faglige kundetjeneste setter deres OCHSNER oppvarmingsvarmepumpe i drift og gir dere en innføring i anlegget på stedet. Deres nye varmepumpeanlegg blir tilpasset individuelle forhold og betingelser.»vedlikehold» For at investeringen din skal være sikret i lang tid, anbefaler vi regelmessig vedlikehold av varmepumpen din. Her kontrollerer OCHSNER fabrikkundeservicen tilstanden til anlegget. På denne måten oppnår man lavest mulige driftskostnader, anleggets levetid forlenges, og forebygger feil. Gjerne rådgiver en systempartner eller OCHSNER slagsleder for regionen, om de videre fordelene til våre vedlikeholdspakker. Ttilgjengelighet OCHSNERs faglige kundeservice er tilgjengelig for kundene 365 dager i året også på søn- og helligdager med bra dekning i hovedmarkedene. Finn hotline-numrene til vår kundeservice på nettsidene våre eller Reservedeler Vår fabrikkundeservice fører permanent med seg de vanligste reservedelene i kjøretøyet til kundeservicen. I tillegg garanterer det sentrale reservedelslageret at over 2000 artikler er omgående tilgjengelige, som kan sendes via ekspresservice.

24 W699no P 04/2012 OCHSNER Wärmepumpen GmbH (firmabok) Krackowizerstraße 4 A-4020 Linz Sentral/fabrikk Ochsner-Straße 1 A-3350 Haag Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) Sluttkunde-hotline: +43 (0) OCHSNER Wärmepumpen GmbH Deutschland Elxlebener Weg 10 D Arnstadt Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Sluttkunde-hotline: +49 (0) OCHSNER East PL Kraków, Zakliki z Mydlnik 16 Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) identity.co.at Vi tar forbehold om tekniske endringer samt setnings- og trykkfeil.

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

BEHOLD RADIATORENE DINE!

BEHOLD RADIATORENE DINE! HØYTEMPERTUR Nom. 11-16kW LTHERM HT 80 Mange boliger har oppvarming basert på en oljefyr. Å fyre med olje er både dyrt og lite miljøvennlig. I tillegg skal dette bli forbudt innen 2020. Daikin har laget

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann For mer informasjon, besøk vårt nettsted: www.klimawebsiden.no Miljøvennlig CO2 som kuldemedium Q-TON LUFT-VANN HISTORIE Q-ton

Detaljer

VITOSORP 200-F Hybridvarmeaggregat

VITOSORP 200-F Hybridvarmeaggregat Seite 1 Hybridvarmeaggregat Gass - Adsorpsjonsvarmepumpe til enfamiliehuse 1,6 inntil 10/15 kw Seite 2 Hybridvarmeaggregat Gass -Adsorpsjonsvarmepumpe til enfamiliehuse 1,6 bis 10/15 kw Kondenserende gasskjel

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Det naturlige. valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR

Det naturlige. valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR Det naturlige valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR 2 Det naturlige valget D 3 i1: oppvarming, kjøling og varmt vann Daikin Altherma er et totalt system for oppvarming og varmt vann til

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming Toshiba varmepumper intelligent oppvarming Intelligent oppvarming Lavere strømregning Med en Toshiba varmepumpe tar du et skritt i riktig retning for å bedre familiens økonomi: Spar penger, og overfør

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Strømforsyning Kjøle-/ varmeeffekt (varmepumpe) Strømforbruk (230 V) Kjøling Strømforbruk (12 V)

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER. Renovering - oppvarming - varmt vann

OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER. Renovering - oppvarming - varmt vann OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER Renovering - oppvarming - varmt vann DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER LØSNINGEN MED TANKE PÅ FREMTIDEN Ønsker du å fornye oppvarmingssystemet og

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947 Passiv kjøling - Høyere komfort i nye hus German quality since 1947 Deler av det 200 m 2 store huset er lagt med Roth Compactsystem, og resten er med nedstøpte rør i betong. Roth gulvvarmesystem gir optimal

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW 5.0kW ved -7 C 40mm Kan monteres inntil 40mm fra taket. Høyde: 285 mm Bredde: 770 mm Dybde: 225 mm Maks 6.7kW MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig Nye Daikin Moskus er skreddersydd for det kalde norske klimaet.

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme 3 1150 1750 W Elvarme 2 modeller Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme Bruksområde Karboninfravarmeren IHC gir en skånsom/ direkte varme og med behagelig mykt lys er den ideell både for innendørsmiljøer,

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

SYNERGI - en nordisk kraftpakke

SYNERGI - en nordisk kraftpakke Høyde: 298 mm Bredde: 900 mm Dybde: 215 mm Maks 7.2kW SYNERGI - en nordisk kraftpakke Daikin Synergi er i en klasse for seg når det gjelder varmeeffekt ved kalde norske utetemperaturer. Med sin tidløse,

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Halogeninfra IH For designede og utsatte utendørsmiljøer

Halogeninfra IH For designede og utsatte utendørsmiljøer 3 1000 2000 W Elvarme 6 modeller Halogeninfra IH For designede og utsatte utendørsmiljøer Bruksområde Halogeninfra IH er en intensiv løsning med glødetrådtemperatur på 2200 C og egner seg svært godt for

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE POLAR ENERGI NORGE INNHOLD 3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE Hvorfor vannbåren varme fra Polar Energi?

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 1 INTRODUKSJON 2 KAPASITETER OG HOVEDKARAKTERSTIKK 3 BRUKSOMRÅDER 1 INTRODUKSJON I mer enn 30 år har TECHNIBEL designet og produsert varmepumper for private

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Høyde: 600 mm Bredde: 950 mm Dybde: 215 mm Maks 7.0kW NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Denne design gulvmodellen har en unik varmefunksjon. Den kan varme som en radiator! Med et eget varmerpanel

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 tilpasser seg automatisk til husets effektbehov gjennom året. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

EMURA II - komfort og design

EMURA II - komfort og design Multi TILGJENGELIG FOR MULTI R-32 Høyde: 303 mm Bredde: 998 mm Dybde: 212 mm Maks 6.7kW EMURA II - komfort og design Daikin Emura er en lekker varmepumpe som har mottatt en rekke designpriser. Emura leveres

Detaljer

Det naturlige. alget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR

Det naturlige. alget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR Det naturlige alget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR 2 Det naturlige valget 3 i1: oppvarming, kjøling og varmt vann Daikin Altherma er et totalt system for oppvarming og varmt vann til boligbruk

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

luftporter varmestrålere varmluftsvifter konvektorer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer

luftporter varmestrålere varmluftsvifter konvektorer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer Skap komfort og forleng utesesongen Uteserveringer luftporter varmestrålere varmluftsvifter konvektorer Hva er strålevarme? Fricos varmestrålere varmer

Detaljer

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell Luft til Vann Økonomisk og Miljøvennlig Varmepumpe OPPVARMING Varmtvann er et effektivt varmesystem som bruker varmepumpe-teknologi

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Infravarmer ELIR For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 3 1 modell 1200 W Elvarme Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luftvarmepumper for bedre miljø og økonomi

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luftvarmepumper for bedre miljø og økonomi NYHET LUFT/LUFT-VARMEPUMPER NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luftvarmepumper for bedre miljø og økonomi Varmepumper av høy kvalitet 100 % Panasonic Store besparelser opp til 80 % av varmekostnadene Pålitelig

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer