Oppvarming og kjøling med energi fra miljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppvarming og kjøling med energi fra miljøet"

Transkript

1 High-tech VARMEPUMPER Oppvarming og kjøling med energi fra miljøet

2 BEDRIFTEN Fremskritt er vår forpliktelse OCHSNER Wärmepumpen GmbH ble etablert i 1978 og har alltid vært opptatt av energibevissthet, pionerånd og nytenkning. Som en av de første produsentene i Europa begynte OCHSNER Wärmepumpen med industriell produksjon og anses i dag for å være en av bransjens internasjonale teknologiledere. Produksjonen foregår kun i Tyskland og i Østerrike. Erfaring, forskning og utvikling gjennom flere tiår har resultert i stadig mer effektive varmepumper med størst mulig nytte for kundene. I jorden, vann og i luften er det lagret nesten ubegrensede mengder solenergi eller jordvarme som man kan nyttiggjøre seg. Sparsom håndtering av endelige ressurser og reduksjon av utslipp må være vårt felles mål. OCHSNER har en visjon om at bruk av miljøenergi skal være et bidrag til å forvalte vår felles nasjonale og globale energifremtid. Gjennom optimal utnyttelse av fornybar energi er OCHSNER varmepumper de rimeligste og mest fremtidsrettede varme- og klimasystemene for brukerne. Side 2

3 Tradisjon gir styrke OCHSNER ble grunnlagt i regionen Schlesien allerede i Til å begynne med produserte bedriften kun apparater og pumper. Fra 1946 til 1992 var fabrikken i Linz kjent for sine prosesspumper og kompressorer. Internasjonal bygg- og anleggsindustri, US Navy og NASA er noen av bedriftens anerkjente kunder. Produksjonsprogrammet på kompressorer omfatter både stempel- og skruekompressorer opp til 500 kw effekt. Siden 1992 har Karl Ochsner og team-medarbeiderne hans konsentrert seg kun om industrigrenen varmepumper. Han er forretningsførende selskapsmedeier og leder firmaet sammen med sin sønn Karl jr. I 2012 feirer bedriften 140 års jubileum.

4 teknologilederen Kvalitet for høyeste krav Kvalitet Varmesystemet er det tekniske hjertet i enhver bygning det forsyner det med varme og må ikke svikte. Derfor bør man ved kjøp av en varmepumpe ikke inngå noen kompromisser. Det som teller er økonomisk drift, driftssikkerhet og lang levetid. Ledende innen rehabilitering Som første produsent har OCHSNER lansert sin varmepumpeserie for alle varmekilder opptil 65 C tilførselstemperatur på markedet. Med disse kan man også drive eksisterende varmesystemer med vanlige radiatorerr. Ledende ved varmekilde luft & jord Luft-Split-varmepumper fra OCHSNER, oppnår over flere år rekordverdier i effektivitet, er de mest støysvake apparatene og sørger for de laveste oppvarmingskostnadene. Også ved jordvarme er OCHSNER helt fremme når det gjelder energieffektivitet. Teknikk som gir forsprang Spissteknologien til OCHSNER er resultatet av intensiv og kontinuerlig forsknings- og utviklingsvirksomhet. På grunnlag av resultatene fra fabrikkens egne forskningslaboratorium, samt flere tiårs praktisk erfaring, kan man i dag tilby løsninger som ivaretar morgendagens krav. Side 4

5 Fordeler som overbeviser Kvalitetstempel - bekreftede toppytelser Varmepumper av høy kvalitet gjenkjenner man på det europeiske kvalitetsstemplet ehpa. Kun de varmepumpene som er blitt kontrollert under strenge betingelser ved uavhengige institutter, og hvor produsentene oppfyller kravene som stilles til service og dokumentasjon, er berettiget til å bruke dette stemplet. Som første produsent har OCHSNER fått D-A-CH, et kvalitetsstempel for oppvarmingsvarmepumper. OCHSNER er blitt tildelt kvalitetsstemplet ehpa for varmtvannsvarmepumper, også som verdens første og hittil eneste produsent. Testresultatene fra varmepumpe-testsenteret i Buchs (Sveits) kan for øvrig lastes opp online på Bli overbevist, dere også. Uavhengighet Sparsomhet Miljøvern For ethvert varmefordelingssystem Vedlikeholdsfritt, rent Sikker investering OCHSNER står for størst grad med effektivitet, driftssikkerhet og levetid

6 VARMEPUMPEN Ett system for alle bruksområder Varme og kjøling Ved forespørsel kan OCHSNER varmepumper leveres med tilleggsfunksjonen aktiv kjøling, gjennom omvending av kuldekretsen. Da får man trekkfri, lydløs og behagelig temperering via det eksisterende varmefordelingssystemet (f.eks.gulvvarme eller viftekonvektorer). Rehabelitering Skift ut fyrkjelen din med en energisparende og miljøvennlig varmepumpe fra OCHSNER! Med opp til 65 C tilførselstemperatur kan også alminnelige radiatorer drives. Varmtvannsberedning (se side 19) Ved OCHSNER har du valget, om du bestemmer deg for det mest økonomiske systemet - varm opp bruksvannet uavhengig fra varmeanlegget med en varmtvannsvarmepumpe til byggeserien EUROPA - eller i forbindelse med din radiator-varmepumpe via ekstern varmtvannsbeholder. Spesialisten for alle krav»komplett» produktprogram fra 2 til kw varmeeffekt»alle» varmekilder Vann, jordvarme væske/direkte oppvarming og luft»» en sikker investering som gir uttelling Når man i dag investerer i varmepumpeanlegg av høy kvalitet, oppnår man umiddelbart ikke bare innsparing av driftskostnader, men øker også bygningens verdi. Sikkert og uten risiko. Side 6

7 Varmepumpe-kretsløpet VARMEKILDE Vann,jord,luft 4 VARMEFORDELING Gulvvarme eller radiatorer 1 FORDAMPE: Ved hjelp av en varmeveksler tar det flytende kjølemiddelet opp energi fra varmekilden jord, vann eller luft og fordamper ved økende temperatur. 3 KONDENSERE: Den varme gassen kommer nå til kompressoren, avgir energi til varmesystemet, kondenserer og forlater kondensatoren fremdeles som varmt, flytende kjølemiddel. Dermed blir det varme vannet eller varmtvannet varmet opp til ønsket temperatur. 2 KOMPRIMERE: Ved hjelp av en kompressor og tilførsel av elektrisk energi blir kjølemiddeldampen, som fremdeles er kald, komprimert og varmet opp. Kjølemiddelet trer ut av kompressoren som såkalt varmgass. 4 AVSPENNE: Det varme, flytende kjølemiddelet ledes til ekspansjonsventilen. Der blir trykket senket lynraskt. Da synker også temperaturen til kjølemiddelet lynraskt uten å avgi energi. Det flytende kjølemiddelet føres til fordamperen, og kretsløpet begynner på ny. Aktiv kjøling OCHSNER varmepumper kan leveres med vending av kjølekretsen: Da blir varmen fra bygningen pumpet ut i energikilden og huset blir kjølt aktivt. Mest effektivt er det å bruke OCHSNER OA-X2-systemet. Varmepumpen som energimultiplikator Effekttallet til en varmepumpe sier noe om hvor mye nytteenergi som blir levert med en enhet driftsenergi. Et effekttall på 4 betyr at 4 kw varmeeffekt blir levert med 1 kw strøm. 3 kw kommer gratis fra solen og miljøet eller jordbunnen.

8 VARMEKILDENE Luft Varmeeffekt fra 5 til 60 kw Jordvarme direkte oppvarming DX Varmeeffekt fra 5 til 18 kw Med videreutviklingen av horisontal-split anleggsteknikk gjorde OCHSNER også bruken av luft som varmekilde, mer økonomisk. Luft er tilgjengelig overalt og i ubegrensede mengder. Dette systemet egner seg også spesielt for rehabilitering i bygningsmassen, der det ofte er uønsket eller dyrt å gjøre inngrep i jordbunnen i ettertid. Gjennom de tekniske innovasjonene til OCHSNER blir varmekilden luft utnyttet effektivt også ved lave utetemperaturer. Dette produktet utmerker seg spesielt gjennom høy driftssikkerhet og lavt støynivå. Luft/vann varmepumper egner seg godt i kombinasjon med andre oppvarmingskilder. Jordbunnen er et gratis og rikholdig varmelager og er derfor en ideell varmekilde. På flatkollektoren bruker man hovedsakelig lagret solenergi - konstant og helt uavhengig av dag og natt. Ved faglig korrekt installasjon finnes det tilstrekkelig kildeenergi også midt på vinteren. Med direkte jordvarmesystemer (også kalt direktefordampning) oppnår man de laveste driftskostnadene for alle jordkollektorsystemer som er kjent i dag. De utnytter opptil 4/5 gratis miljøenergi! Det klorfrie og ozonnøytrale arbeidsmiddelet i varmepumpekretsen opptar jordvarme direkte via flatkollektorens sømløse rør med doble vegger (kobber, beskyttende dekke av PE) og fordamper. Dette skjer via overgangen fra væske til dampfasen. Aktiv kjøling Ved aktiv kjøledrift blir den varmen som skal ledes bort avgitt til den fordamperen som står ute, og som blir til kondensator. Side 8

9 Vann Varmeeffekt fra 7 til 91 kw Jordvarme/bergvarme Varmeeffekt fra 5 til 72 kw Hvis det finnes grunnvann i forsvarlig dybde og mengde og med riktig temperatur, oppnår man de høyeste tallene for årlig drift. En konstant temperatur på 8-12 C er en garanti for optimal varmedrift. Da trenger man to brønner: En pumpe- og en slukbrønn. Slukbrønnen må ligge i retning av grunnvannsstrømmen og minst 15 meter fra pumpebrønnen. Nødvendig vannmengde for 10 kw varmeeffekt er ca 2 m3 per time. Tilgjengeligheten må påvises gjennom en konstant pumpetest. Man må ikke over- eller underskride visse grenseverdier for innholdsstoffer i vannet, og derfor må man utføre en vannanalyse. Man må innhente et vannrettslig løyve. I dette systemet blir jordvarmen tatt opp via en glykol-kollektor og ført til varmepumpen. Glykol-jordkollektorer kan monteres på tre måter:» Hvis hagen har tilstrekkelig stor flate, er flatkollektorer den rimeligste løsningen. Monteringsflaten retter seg etter husets konstruksjonstype og varmeisolering eller bakkens beskaffenhet.» Alternativt kan man bruke spiralformede kollektorer for dreneringsgrøfter som trenger noe mindre flate.» Man kan også benytte energibrønner ned i jorden gjennom dype borehull, som regel 100 m dype hver. Disse egner seg godt ved liten plass. Aktiv eller passiv kjøling Vann egner seg som varmesenker både til aktiv eller passiv kjøling av bygningen. Aktiv kjøling Ved aktiv kjøledrift om sommeren blir varme pumpet ut fra boligrommene til jordbunnen via det eksisterende varmesystemet. I aktiv kjøledrift er det full kjøleeffekt også etter flere uker med varmeperioder.

10 VARMEKILDE LUFT Splitfordamper Eco Splitfordamper VHS Side 10 Splitfordamper VHS-M (Millennium Edition)

11 MILJØVARME Uteluft er en ideell varmekilde når jordvarme og grunnvann ikke er tilgjengelig. Miljøvarme er solenergi og egner seg som varmekilde spesielt for opprusting eller bivalent drevne anlegg. OCHSNER bruker varmekilden luft med Split-konstruerte varmepumper. Ved disse splittsystemene er luft-varmeveksleren plassert horisontal (horisontal-splittfordamper), noe som er avgjørende for effektivitet og driftssikkerhet. Denne enheten forbindes via en tilkoblingsledning med varmepumpen som er plassert inne i bygningen. OCHSNER anbefaler at man bruker horisontal-splittsystemer, fordi disse er overlegne i forhold til kompaktapparater og klimaanlegg i varmemodus, når det gjelder effektiv energi og støyutvikling. Det er spesielt viktig å passe på at fordamperen er dimensjonert for ekte varmepumpedrift.

12 varmekilde luft Horisontal splitfordamper Varmekilde luft Horisontal-split-systemet: I dette systemet monteres varmepumpen innendørs i bygningen, mens fordamperen som uten tap opptar varme fra omgivelsene plasseres utendørs. Fordeler sammenlignet med kompaktsystemer: Ingen luftkanaler, meget stillegående drift, lengre levetid og bedre lønnsomhet. Den høyeffektive horisontal-splitfordamperen Millennium trekker nødvendig varme fra uteluften, samtidig som en optimalisert, automatisk avriming ved behov, bruker lite energi for å holde fordamperen isfri. Våre horisontal-splitfordampere leveres i to mulige utførelser: Type VHS av værbestandig belegg, type VHS-M (Millennium Edition) i eksklusiv utførelse. Takket være størst mulig dimensjonering og optimal konstruksjon blir det tatt opp maksimalt med varme fra luften. Også ved ekstreme minusgrader. Ikke noe annet apparat på markedet har like store varmevekslerflater!spesialve ntilatorer med lavt turtall er maksimalt energieffektive og gir stillegående drift. Dessuten blir det foretatt en trinnløs effekttilpasning av fordamperen og varmepumpen via ventilatorens fullmodulerende drift. Fordamperen som står ute blir tilkoblet varmepumpen som står inne på enkleste måte gjennom to isolerte kobberrør og en kabelbunt. Disse strekkes som oftest i et rør med foring under jordoverflaten og kan også installeres senere uten problemer (rehabilitering). For å maksimere driftssikkerheten ved ekstreme værforhold, ble funksjonene Termodynamisk avising og Anti-Bloc utviklet. Bekreftede toppverdier Varmepumpen Golf (GMLW) plus, oppnår sammen med OCHS- NER splitfordamper et effekttall på 4,4 (toppverdi - målt ved type GMLW 14 plus ved L2/W35 ved 5 K spredning i testsenteret for varmepumper i Buchs/Sveits). Side 12 Effektdataene er relatert til varmepumpens nominelle data ved standardbetingelser (varmeeffekt, effekttall/cop) i forhold til oppgitte toleranser. Verdier effekttall etter EN14511 med 5 K spredning / etter EN255 med 10 K spredning. Verdier varmeeffekt etter EN255 med 5 K spredning. Energieffektiviteten til anlegget og dermed driftskostnadene er ansvaret til driveren av anlegget. Varmepumpe-varmeanlegg skal opprettes etter retningslinjene til OCHSNER. Ved anlegg som ikke er konstruert etter disse retningslinjene, kan vi ikke overta funksjonsgaranti for

13 Effekttabell LUFT-horisontal-splitanlegg Oppvarmingsvarmepumper Golf Maxi plus Varmekilde LUFT Golf Maxi plus Enhetstype GMLW 9 plus GMLW 14 plus GMLW 19 plus GMLW 25 plus GMLW 35 plus Maks. tilførselstemperatur 65 C Normpunkt L2/W35 Varmeeffekt [kw] 8,3 13,2 17,2 21,8 30,3 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,0 / 4,3 4,4 / 4,7 4,2 / 4,4 4,2 / 4,4 4,1 / 4,4 Normpunkt L2/W50 Varmeeffekt [kw] 7,9 12,3 16,8 21,2 27,4 Effekttall (COP) EN14511/EN255 2,8 / 3,0 3,1 / 3,2 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,1 / 3,3 Heizungs-Wärmepumpen Golf Midi, Golf Maxi und Standard Varmekilde Luft Golf Midi Golf Maxi Standard Enhetstype GMLW 5 GMLW 9 GMLW 14 GMLW 19 GMLW 60 Maks. tilførselstemperatur 55 C Normpunkt L2/W35 Varmeeffekt [kw] 5,3 8,3 12,4 16,6 58,5 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,9 / 4,3 4,0 / 4,3 3,8 / 4,1 3,9 / 4,1 3,6 / 3,9 Normpunkt L2/W50 Varmeeffekt [kw] 4,6 7,6 11,2 15,1 57,8 Effekttall (COP) EN14511/EN255 2,6 / 2,8 2,5 / 2,6 2,3 / 2,5 2,4 / 2,6 2,5 / 2,6 varmepumpen. Derfor anbefaler OCHSNER for montering av varmepumpen, opplærte OCHSNER-systempartnere. Også ved anlegg som er konstruert etter retningslinjene til OCHSNER, kan effektivitetsverdiene avvike fra fabrikkangivelsen, dette siden den siste målingen var under normale forhold. Nødvendig med tilsvarende tilkobling ved varmekilder luft og direktefordamping. I tillegg spiller atferden til brukeren en avgjørende rolle. For å beskytte ventilatoren mot slike miljøpåvirkninger som regn, snø, løv o.l., blir det sterkt anbefalt å bruke et beskyttelsetak over ventilatoren.(tilbehør)

14 Varmekilde jordvarme Golf Midi plus Golf Maxi (plus) Varmekilde jord Her brukes den solenergien som er lagret i jorden og varme fra jordens indre via flatkollektorer eller via energibrønner. Avhengig av varmebærermediet i jordkollektoren skiller man mellom systemene væske/vann og direkte oppvarming. I væske/vann varianten sirkulerer en vann- og frostvæskeblanding som varmebærermedium i kollektorene, som tar opp varmen og transporterer den til varmepumpen. Ved direktejordvarme-systemet frafaller væskehjelpekretsen med sirkulasjonspumpe, varmeveksler og ekspansjonskar, som er nødvendig i væske/vann systemer. Dette fører til enda høyere driftssikkerhet grunnet færre elementer, samt forbedrede virkningsgrader. Her brukes flatkollektorer som standard. Kan kombineres med CO 2 dybdesonder. Side 14

15 Effekttabell Oppvarmingsvarmepumpene Golf Midi plus og Golf Maxi plus Varmekilde JORDBUNN DIREKTE OPPVARMING Golf Midi plus Golf Maxi plus Enhetstype GMDW 5 plus GMDW 8 plus GMDW 11 plus GMDW 13 plus GMDW 15 plus GMDW 18 plus Maks. tilførselstemperatur 65 C Normpunkt E-1/W35 Varmeeffekt [kw] 5,3 7,2 10,1 11,9 14,0 17,0 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,1/4,5 4,2/4,6 4,5/4,8 4,4/4,7 4,4/4,6 4,4/4,7 Normpunkt E4/W35 Varmeeffekt [kw] 6,2 8,6 12,1 14,2 16,0 20,8 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,8 / 5,3 5,1 / 5,5 5,1 / 5,5 5,1 / 5,4 5,1 / 5,4 5,2 / 5,6 Normpunkt E4/W50 Varmeeffekt [kw] 5,7 7,3 10,6 12,6 16,0 19,0 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,3/3,6 3,5/3,7 3,6/3,8 3,8/4 3,9/4,1 3,9/4,1 Oppvarmingsvarmepumpene Golf Midi plus og Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R Varmekilde JORDBUNN VÆSKE/VANN Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Maxi Standard R Enhetstype GMSW 5 plus GMSW 7 plus GMSW 10 plus GMSW 10 plus S Maks. tilførselstemperatur 65 C 55 C Normpunkt S0/W35 Varmeeffekt [kw] 5,2 7,1 10,3 10,6 12,1 14,2 16,7 19,9 28,7 43,6 72,6 48,3 Effekttall (COP) EN14511/EN255 4,2/4,6 4,2/4,8 4,6/4,8 4,7/5,1 4,5/4,9 4,4/4,7 4,6/4,9 4,4/4,7 4,4/4,7 4,6/4,9 4,6/4,9 4,6/4,9 Normpunkt S0/W50 Varmeeffekt [kw] 4,8 6,2 9,0 9,6 10,5 13,0 15,2 18,3 25,6 41,7 67,8 45,9 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,0/3,3 3,0/3,3 3,1/3,3 3,2/3,5 3,2/3,4 3,2/3,4 3,3/3,5 3,0/3,1 3,0/3,2 3,2/3,4 3,1/3,3 3,3/3,5 GMSW 12 plus GMSW 15 plus GMSW 17 plus GMSW 28 GMSW 38 OSWP 56 OSWP 96 OSWP 96 R Effektdataene er relatert til varmepumpens nominelle data ved standardbetingelser (varmeeffekt, effekttall/cop) i forhold til oppgitte toleranser. Verdier effekttall etter EN14511 med 5 K spredning / etter EN255 med 10 K spredning. Verdier varmeeffekt etter EN255 med 10 K spredning. for mer informasjon se side 13.

16 VARMEKILDE VANN Golf Midi plus Golf Maxi (plus) Varmekilde vann Varmepumper oppnår de høyeste effekttallene med grunnvann som varmekilde. Grunnvann har gjennom hele året en nokså jevn temperatur mellom 8 og 12 C. Derfor må temperaturnivået for varmeformål, sammenlignet med andre varmekilder, heves kun i liten grad. Utnyttelse av grunnvannet som varmekilde for varmepumpen må godkjennes av den ansvarlige myndigheten for vannrettigheter. Brønnbyggeren, borefirmaet eller deres OCHSNER systempartner kan hjelpe til ved søknad til myndighetene. For å utnytte varmekilden grunnvann må flere forutsetninger være oppfylt: Tilstrekkelig vannmengde Vannkvalitet (analyse) Vannrettslig løyve Pumpe- og slukbrønn Side 16

17 Effekttabell Oppvarmingsvarmepumpene Golf Midi plus og Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R Varmekilde VANN Golf Midi plus Golf Maxi plus Golf Maxi Standard R Enhetstype GMWW 7 plus GMWW 10 plus GMWW 13 plus GMWW 15 plus GMWW 19 plus GMWW 23 plus GMWW 28 GMWW 38 OWWP 56 OWWP 96 OWWP 96 R Maks. tilførselstemperatur 65 C 55 C 65 C Normpunkt W10/W35 Varmeeffekt [kw] 6,9 9,5 13,8 15,2 19,0 22,6 26,5 37,3 59,9 99,5 63,0 Effekttall (COP) EN14511/EN255 5,3/5,8 5,3/5,7 5,7/6,1 5,6/6,2 5,7/6,1 5,8/6,2 5,4/5,8 5,4/5,7 5,9/6,3 5,9/6,3 5,9/6,3 Normpunkt W10/W50 Varmeeffekt [kw] 6,1 8,4 12,6 14,1 17,3 20,3 25,8 34,4 54,9 89,6 59,7 Effekttall (COP) EN14511/EN255 3,6/3,9 3,7/3,9 4,1/4,3 4,0/4,3 4,0/4,3 4,1/4,3 3,6/3,8 3,5/3,7 3,8/4,0 3,8/4,0 4,1/4,3 Normpunkt W10/W60 Varmeeffekt [kw] 5,8 7,9 11,8 12,9 16,2 19,0 57,3 Effekttall (COP) EN14511/EN255 2,8/3,0 2,9/3,1 3,1/3,2 2,9/3,1 3,0/3,2 3,1/3,2 3,2/3,3 Effektdataene er relatert til varmepumpens nominelle data ved standardbetingelser (varmeeffekt, effekttall/cop) i forhold til oppgitte toleranser. Verdier effekttall etter EN14511 med 5 K spredning / etter EN255 med 10 K spredning. Verdier varmeeffekt etter EN255 med 10 K spredning. for mer informasjon se side 13.

18 KOMPAKTSYSTEM Combi Universal 2 Combi Universal 2 - unik kompaktløsning Combi Universal 2 er en ideell løsning for oppvarming og varmtvannsberedning ved trange plassforhold. OCHSNER teknikk sørger for minimale driftskostnader grunnet bortfall av elektroelementet som finnes på vanlige kompaktvarmepumper som tilleggsenergi.* Varmeeffekten til Combi Universal 2 er opptil 13 kw basert på OCHSNERs byggeserie Golf. Typeoversikt (VK=varmekilde) VK luft VK jordvarme direkte GMLW 5 GMLW 9 plus VK jordvarme GMSW 5 plus GMSW 7 plus GMSW 10 plus GMDW 5 plus GMDW 8 plus GMDW 11 plus VK vann GMWW 7 plus GMWW 10 plus GMWW 13 plus Forutsetter at veggene har bæreevne for montering av tank. OCHSNER tilbyr med Combi Universal 2 et unikt kompaktsystem for alle varmekilder for oppvarming og varmtvannsberedning for rom oppvarming (varmeanlegg for gulv og vegg) for radiatorer i leiligheter med en tilførselstemperatur opptil 65 C og en varmtvannstemperatur opptil 52 C, med varmepumpen med en ny plassbesparende tank i elegant design (110l med modulbasert oppbygning for rask og enkel montering med elektroelement i varmtvannstanken som sikring mot legionella og 65 C varmtvann (inngår i leveransen) * Ved luftanlegg er det for sikring av den termodynamiske smeltingen ved behov planlagt en maks. 1-3 %ig El-element drift. På denne måten garanteres størst mulig økonomisk drift av anlegget. Side 18

19 Varmtvanns varmepumper Varmtvannsberedning - døgnet rundt Europa 323 DK Europa Mini EWP Bruk solenergi til enhver tid dag og natt - ved all slags vær! For enda mer effektiv varmtvannsberedning anbefaler OCHSNER varmepumper for bruksvann/tappevann i konstruksjonsserien EU- ROPA. Det ideelle alternativet til solaranlegg og fyrkjeler! Kun hos OCHSNER kan man få varmtvannsvarmepumper enten som Splitapparater - for opptil liter eksterne tanker (storhusholdninger, industri) eller som kompaktapparater med integrert varmtvannstank på 300 liter. Bruksvann varmepumpen til konstruksjonsserien EUROPA gir følgende avgjørende fordeler: Tteknologisk forsprang Høyeste effekttall som noen gang er testet (www.wpz.ch)»høyere» vanntemperatur En bruksvanntemperatur på opptil 65 C i varmepumpedrift (uten tilkobling av elektroelement) gir deg ved behov mer varmtvann på en økonomisk måte Luft/avtrekksluft eller jordvarme som varmekilde Kan kombineres med solar Utover det tilbyr den nye Europa 323 DK følgende enestående funksjoner på markedet Regulator Tiptronic plus med berøringsskjerm - Luftefunksjon med integrert turtallsregulering og tidsprogram - Solarregulering som standard for solartermiske anlegg på byggestedet - med Smart Grid funksjonen til Tiptronic plus er Europa 323 DK allerede nå klar for Smart Metering og dermed tilrettelagt for fremtidens strømnett (for desentral strømopprettelse gjennom f.eks. PV-, vindkraft-, små vannkraftanlegg) - varmepumpedrift med avriming for bruk inntil -5 C lufttemperatur - varmtvannsregulering med valgbar hygiene - komfortkobling - Nåtidsklokke Hvis ønskelig kan varmtvannsberedningen også skje med varmepumpe for oppvarming. I så fall blir varmtvannet klargjort i en ekstern tank. Gjennom varmeregulering er det en prioritet at det til enhver tid er tilstrekkelig med varmtvann tilgjengelig. Du finner en oversikt ove hele konstruksjonsserien vår i brosjyren Varmtvann varmepumper eller på

20 PRODUKTOVERSIKT Varmepumper for oppvarming og kjøling Golf MIDI plus» Varmekilder: vann, væske/vann, Direkte jordvarme, luft» Varme, varmtvannsberedning» Opptil 13,6 kw varmeeffekt» Opptil 65 C tilførselstemperatur» Ideelt for en- og flermannsboliger med lavt varmebehov Golf MAXI og Golf MAXI Plus» Varmekilder: vann, væske/vann, Direkte jordvarme, luft» Varme, aktiv kjøling, varmtvannsberedning» Opptil 38 kw varmeeffekt» Plus-apparater: opptil 65 C tilførselstemperatur STANDARD og R» Varmekilder: væske/vann, vann og luft» Varme, aktiv kjøling, varmtvannsberedning» Opptil 91,4 kw varmeeffekt» Type R: opptil 65 C tilførselstemperatur» For bygninger med høyt varmebehov Splitfordamper Eco» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft for lavt varmebehov» Ventilator beskyttet mot nedbør» Oppstilling frittstående» Eksklusiv kabinettutførelse Single splitfordamper VHS-M (Millennium Edition)» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft» Eksklusiv kabinettutførelse» Toppdesign, materialer av beste kvalitet» Verdensrekord i effektivitet med resultater fra offisielle tester» Meget stillegående drift» Fullt modulerende - med OTE-regulator turtallsregulert EC-ventilator» OCHSNER Liquid-Control Dobbel splitfordamper VHS-M (Millennium Edition)» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft med høy effekt» Eksklusiv kabinettutførelse» Toppdesign, materialer av beste kvalitet» Verdensrekord i effektivitet med resultater fra offisielle tester» Meget stillegående drift» Fullt modulerende - med OTE-regulator turtallsregulert EC-ventilator» OCHSNER Liquid-Control Side 20

21 Kompaktsystem Varmepumper for varmtvann Combi Universal 2» Alle varmekilder» Varme, aktiv kjøling, varmtvannsberedning i ett system» Opptil 13,4 kw varmeeffekt» Opptil 65 C tilførselstemperatur» Ideelt for lavenergihus, Ferdigdelshus og små hus med trange plassforhold og lavt varmtvannsbehov» 52 C bruksvanntemperatur uten elektroelement» Hurtigladende tank av rustfritt stål» elektroelement i tanken som sikring mot legionella (inngår i leveransen) Europa Mini IWP og Mini EWP» Split-varmepumpe for eksterne tanker opptil 500 liter» For husholdninger opptil 5 personer» Elektronisk Tiptronic light regulering» IWP: Varmekilde luft/avtrekksluft, opptil 60 C varmt vann» EWP: Varmekilde direkte jordvarme, opptil 60 C varmt vann Europa 303 DKL og 323 DK» Varmekilde luft/avtrekksluft» Kompaktvarmepumpe med integrert 300 liter tank» For husholdninger opptil 5 personer» Opptil 65 C varmt vann» 303 DKL: elektronisk Tiptronic light regulering, uten solarregister» 323 DK: Regulator Tiptronic Plus med berøringsskjerm (se side 19) Varmepumper for store objekter og industriell bruk Splitfordamper VHS» Høyytelses-horisontal-fordamper for splittvarmepumper med varmekildeluft» Meget stillegående drift» Fullmodulerende gjennom OTE-regulator turtallsregulert EC-ventilator» OCHSNER Liquid-Control meget presist styrt gjennom OTE regulator Store-varmepumper» varmekilder: væske/vann, vann og luft» Varme, aktiv kjøling og varmtvannsberedning» Varmepumper for høy effekt opptil kw» Opptil 65 C tilførselstemperatur» Skrue- eller turbokompressor» For store varmebehov i handel, industri, stor boligbygging og kommunale områder» OVi-teknikk for størst mulig effektivitet

22 INNEKLIMASTYRING OTE 2.0 OCHSNER rom terminal med berøringsskjerm Et spørsmål om innstilling Med den nye Inneklimastyring OTE 2.0 plus satser OCHSNER på intelligent brukervennlighet ved regulering av varmepumpeanlegget deres. Den mest moderne reguleringsteknologien gir deg høyest komfort, maksimal energieffektivitet og størst mulig driftssikkerhet. Enklest mulig betjening gjennom dialog Brukeren ledes trygt gjennom menyen med klartekstvisninger. Med grafikk som viser systemet på en lettforståelig måte. I tillegg til spesielle funksjoner for varmepumpen regulerer OTE-styringen varmtvannsberedning, kjøledrift og opptil 16 forbrukerkretser (oppvarming/kjøling) etter ønske. Det er også mulig å styre flere varmekilder slik som fyrkjele (tilleggsmodul) og solaranlegg. Smartphone Oversikt over alle funksjonene til den nye OTE 2.0! Display med full grafikk og klartekstvisning enklest mulig betjening kun to betjeningsknapper med enkel, logisk menystruktur OCHSNER rom terminal med berøringsskjerm (Kapazitiv) og integrert web2com server og applikasjon for Smartphones eller nettbrett med internettilgang. enda mer effektiv varmtvannskomfort gjennom en ny, adaptiv varmtvannsregulering Maksimal driftssikkerhet for varmepumpen med sikkerhetsstyring»volumstrømovervåkning» og varmemengderegistrering mulig som standard for beregning iht. markedsprestasjonsprogram Internettbasert fjernstyringsteknikk web2com For global tilgang Man kommer enkelt i gang med en oppstartassistent Side 22

23 FAGLIG KUNDESERVICE OCHSNER kundeservice - alltid tilgjengelig for kunden! Hos oss stopper ikke den personlige oppfølgingen av kundene våre når anlegget er solgt. Dere får kyndig og pålitelig veiledning og oppfølging av OCHSNER-fabrikkens egen faglige kundeservice.»oppstart» Vår faglige kundetjeneste setter deres OCHSNER oppvarmingsvarmepumpe i drift og gir dere en innføring i anlegget på stedet. Deres nye varmepumpeanlegg blir tilpasset individuelle forhold og betingelser.»vedlikehold» For at investeringen din skal være sikret i lang tid, anbefaler vi regelmessig vedlikehold av varmepumpen din. Her kontrollerer OCHSNER fabrikkundeservicen tilstanden til anlegget. På denne måten oppnår man lavest mulige driftskostnader, anleggets levetid forlenges, og forebygger feil. Gjerne rådgiver en systempartner eller OCHSNER slagsleder for regionen, om de videre fordelene til våre vedlikeholdspakker. Ttilgjengelighet OCHSNERs faglige kundeservice er tilgjengelig for kundene 365 dager i året også på søn- og helligdager med bra dekning i hovedmarkedene. Finn hotline-numrene til vår kundeservice på nettsidene våre eller Reservedeler Vår fabrikkundeservice fører permanent med seg de vanligste reservedelene i kjøretøyet til kundeservicen. I tillegg garanterer det sentrale reservedelslageret at over 2000 artikler er omgående tilgjengelige, som kan sendes via ekspresservice.

24 W699no P 04/2012 OCHSNER Wärmepumpen GmbH (firmabok) Krackowizerstraße 4 A-4020 Linz Sentral/fabrikk Ochsner-Straße 1 A-3350 Haag Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) Sluttkunde-hotline: +43 (0) OCHSNER Wärmepumpen GmbH Deutschland Elxlebener Weg 10 D Arnstadt Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Sluttkunde-hotline: +49 (0) OCHSNER East PL Kraków, Zakliki z Mydlnik 16 Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) identity.co.at Vi tar forbehold om tekniske endringer samt setnings- og trykkfeil.

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper 2... det ligger noe i luften... Varme-energi med framtidspotensiale Oppstilling utendørs inntil 60 C turtemperatur Oppvarming Varmtvann AlphaWeb Varmepumper

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer