REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7."

Transkript

1 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 2. februar 2012 Årgang 3, nummer 5 REV Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. - Høgfart eller ikkje, det er ikkje spørsmålet. Vi byggjer allereie no for høgfart, nye prosjekt som f. eks. Eidangerparsellen og ny trase mot Hamar vert tilrettelagt for det. Spørsmålet er i kva omfang og kor raskt me skal byggja vidare, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I denne utgåva: Utgreiinga om høgfartsbane 1 og 7-9 Regjering og storting veke Ny langtidsplan for forsvaret 3 Ny kommunikasjonssjef i Sp 4 Navnekonkurranse nyhendebrev 4 Vikarbyrådirektivet 5 Stor utskifting av fylkesleiarar 6 Utgreiinga om høgfartsbane 7-9 Studiering om NTP i Sp 9 Eigen Sp-studiering - Det vert no laga eit studieopplegg i samarbeid med Senterpartiets Studieforbund om heile NTP. Den vert sendt ut i senterpartiets organisasjon i slutten av februar og eg vil oppmoda alle i partiet som har meiningar om utbygging, drift og vedlikehald av veg- og jernbanenettet og om tiltak i hamner og farleier til å delta i dette spanande framtidsarbeidet, seier Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. (sjå meir om studieringen på side 9). Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Grundig utgreiing - Jernbaneverkets utredning om høgfartsjernbane er noko av det mest grundige og mest omfattande arbeid som er gjort for norsk jernbane. Det har vore eit eige prosjekt, der dei har høve til å trekkja på det fremste av internasjonal ekspertise. Det har vore ein open prosess, med høve til innspel undervegs. Eg er svært tilfreds med måten dette oppdraget er gjennomført på. Vi har no eit svært godt kunnskapsgrunnleg for å drøfta kva me vil med jernbanen, seier Kleppa. Munnar ut i ny NTP - Me byggjer på fleire utgreiingar når me til slutt skal ta stilling i ny Nasjonal Transportplan (NTP), som regjeringa skal leggja fram våren I desember kom konklusjonen frå "jernbanegruppa", som var nedsett av departementet og med dei fremste leiarane for norsk jernbane. No har me jernbaneverkets utgreiing som vert sendt på høyring med frist 29. juni. Den 29. februar mottar departementet innspel frå etatane til ny Nasjonal Transportplan, som og vil bli sendt på høyring med same frist. Her finn du utgreiinga på Jernbaneverkets nettsted og her er Jernbanegruppas rapport Mandatet for utredningen I St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan ble det lagt opp til videre utredning av spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Norge. I forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldingen uttalte et flertall at: Det er flertallets klare oppfatning at de utredningene som skal gjennomføres, skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål. Utredningene vil vise om det er mulig å nå dette siktemålet. Følgende korridorer er omfattet av mandatet: Oslo Bergen Oslo Trondheim Oslo Kristiansand Stavanger Oslo Stockholm Oslo Göteborg Bergen Haugesund Stavanger som del av Oslo Bergen og/eller Stavanger Kristiansand Oslo. Forts. side 7.

2 Side 2 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Regjeringsmedlemmenes og stortingsrepresentantenes gjøremål Tre Sp-leiarar på markeringa av Sps 7000 første dager i regjering - Liv Signe Navarsete, Johan J. Jakobsen og Lars Peder Brekk. Foto Lars Gjemble. Fredag 3. februar Sps statsrådar, stortingsrepresentantar og stortingssekretariatet har samling på Staur Gard, Stange Mandag 6. februar Lars Peder Brekk på bioforsk-konferansen, Gardermoen Irene Lange Nordahl med Tromsbenken på Stortinget har flere møter om miljø og næringsliv, i Tromsø Kjersti Toppe i Kristiansand med helse- og omsorgskomiteen, på Helse Sør-Øst/ Sørlandet sykehus Tirdag 7. februar Liv Signe Navarsete på Akershus Sps fylkesstyre Lars Peder Brekk deltar på fellessamling for fylkesmannen, fylkeskommunen og innovasjon Norge, i Oslo Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen deltek i grunnlovsdebatt i Stortinget Kjersti Toppe med Hordalandsbenken i møte med Maritimt Forum Irene Lange Nordahl har møte med rom-miljøet i Norge og "space-dinner", i Oslo Ivar Vigdenes holder foredrag om elektrifisering på Zero-seminar Harald Oskar Buttedahl åpner ny sagbrukslinje på Moelven Granvin bruk i Hordaland Hedmark Sp har lokallagsstyrekurs for Nord- Østerdal på Tynset Rådhus, kl Onsdag 8. februar Liv Signe Navarsete har møte med leder i Akademikerne Knut Aarbakke, og deltar på middag med Nordic Green Building Council Ola Borten Moe deltar på Oslo Energy Forum Kjersti Toppe med Hordalandsbenken i møte med Hordaland Bondelag Per Olaf Lundteigen er på reise med stortingets finanskomite til Roma (t.o.m. 10/2) Anne Tingelstad Wøien i møte med Vitenskapsakademiet Torsdag 9. februar Liv Signe Navarsete innleiar på konferanse i regi av Nordic Green Building Council Ola Borten Moe deltar på frokostmøte i regi av Civita om kraftmarkedet Lars Peder Brekk deltar på ledersamling i Mattilsynet, Gardermoen Kjersti Toppe i styremøte Bergen Sp og delegasjonsmøte til fylkesårsmøtet Irene Lange Nordahl, Heidi Greni og Jon- Øyvind Odland på besøk på Ørland i. f. m. Forsvarets langtidsplan Eli Blakstad deltar på eierkonferanse for energiselskap i Kristiansund Akershus Sp har lokallagsstyrekurs for Follo Fredag 10. februar Rogaland Sp har årsmøte i Haugesund (t.o.m. 11/2). Ola Borten Moe (10/1) og Magnhild Meltveit Kleppa er sentrale innleiarar. Oppland Sp har årsmøte på Honne (t.o.m. 11/2). Liv Signe Navarsete (10/1) og Anne Tingelstad Wøien er sentrale innleiarar, Eli Blakstad deltar. Oslo Sp har årsmøte på (t.o.m. 11/2). Kjersti Toppe er sentral innleiar. Østfold Sp har årsmøte i Sarpsborg (t.o.m. 11/2).Trygve Slagsvold Vedum (10/1) og Janne Sjelmo Nordås er sentrale innleiarar. Sør-Trøndelag har årsmøte i Trondheim (t.o.m. 11/2). Ola Borten Moe (11/1(, Erling Sande og Heidi Greni er sentrale innleiarar. Laurdag 11. februar Vest-Agder Sp har årsmøte på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal. Trygve Slagsvold Vedum er sentral innleiar. Finnmark Sp har årsmøte i Karasjok (t.o.m. 12/1). Liv Signe Navarsete (11/1) er sentral innleiar. Søndag 12. februar Liv Signe Navarsete opnar KS landsting i Oslo Mandag 13. februar Sentralstyret i Sp har møte i Akersgt. 35, Oslo Liv Signe Navarsete har middag med KS i høve langstinget, Oslo Lars Peder Brekk deltar på ope møte om landbrukspolitikken, på Oppdal Trygve Slagsvold Vedum har møte med Furnes Bondelag om landbruksmeldingen, kl Irene Lange Nordahl og Stortingets Troms-benk møter regionrådet i Midt-Troms, tema Forsvarets langtidsplan Sogn og Fjordane Sp har lokallagsstyrekurs for Sogn

3 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Side 3 Gjøremål forts. Tirsdag 14. februar Liv Signe Navarsete mottar den nye bibelen fra det norske bibelselskap, er på møte i regjering-ens kontaktutvalg og møter representanter fra Sogn og Fjordane Sp, alt i Oslo Ola Borten Moe holder innledning på Norsk Industris strategikonferanse i Stavanger Magnhild Meltveit Kleppa deltek i interpellasjonsdebattar i Stortinget, om jernbane og infrastruktur i Møre og Romsdal Lars Peder Brekk deltar på konferanse om Nord- Norsk landbruk og landbruks- og matmeldinga, i Lofoten Trygve Slagsvold Vedum, utenriksministeren redegjør i Stortinget om EU/EØS Anne Tingelstad Wøien besøker Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum Akershus Sp har lokallagsstyrekurs i Fetsund Buskerud Senterkvinner har fylkesårsmøte i Hokksund, gjesteinnleder er tidligere landssekretær i Senterkvinnene, Aslaug Unneberg. Onsdag 15. februar Liv Signe Navarsete deltar på markering av 75-års gaven til kongeparet fra den norske regjering (vandreutstilling), og arrangerer middag for kommunal- og forvaltningskomiteen, Oslo Magnhild Meltveit Kleppa deltek på mottakelse i Vegdirektoratet Anne Tingelstad Wøien i møte med Norges Kristne Råd Sogn og Fjordane Sp har lokallagsstyrekurs for Nordfjord Torsdag 16. februar Trygve Slagsvold Vedum i stortingsdebatt om utenriksministerens EU/EØS -redegjørelse 14. febr. Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe, Magnhild Meltveit Kleppa, Lars Peder Brekk og Trygve Slagsvold Vedum deltar på sentralbanksjefens årstale med årsmiddag i Oslo, kl Irene Lange Nordahl har møter med petroleumsnæringa i nord Anne Tingelstad Wøien i landbruksdebatt på Eina Sogn og Fjordane Sp har lokallagsstyrekurs for Ytre Sogn Fredag 17. februar Hordland Sp har årsmøte på Thon Hotel Bergen Airport (t.o.m. 18/2). Trygve Slagsvold Vedum er sentral innleiarar og Sigrid Brattabø Handegard deltek. Nord-Trøndelag Sp har årsmøte på Quality Grand Hotell Steinker/Steinkjer Rådhus (t.o.m. 18/2). Lars Peder Brekk er sentral innleiarar. Liv Signe Navarsete på møte fylkesstyret i Troms Sp, Harstad Irene Lange Nordahl har møter om petroleumsrettet utdanning i nord, i Harstad Laurdag 18. februar Troms Sp har årsmøte i Harstad (t.o.m. 19/2). Liv Signe Navarsete, besøker Statoil, Harstad på formiddagen og er sentral innleiarar på årsmøtet. Irene Lange Nordahl deltar. Aust-Agder Sp har årsmøte på Rica Hotel, Grimstad (t.o.m. 19/2). Knut M. Olsen er sentral innleiarar. Mandag 20. februar Liv Signe Navarsete og Lars Peder Brekk lanserer nasjonal Inn på Tunet -strategi Magnhild Meltveit Kleppa besøker Sør Trøndelag Trygve Slagsvold Vedum på møte i Sps programkomite Tirsdag 21. februar Liv Signe Navarsete i møte med KSs storbynettverk om bustadpolitikk, Oslo Lars Peder Brekk besøker Sametinget og deltar på møter i Karasjok Sogn og Fjordane Sp har lokallagsstyrekurs for Sunnfjord Fredag 24. februar Buskerud Sp har årsmøte på Flesberg (t.o.m. 25/2). Ola Borten Moe (fredag) er sentral innleiarar. Laurdag 25. februar Nordland Sp har årsmøte i Bodø (t.o.m. 26/2). Knut M. Olsen er sentral innleiarar. Ny langtidsplan for forsvaret Mandag 30. januar arrangerte Sps forsvarspolitiske talsperson Trygve Slagsvold Vedum partihøring vedrørende en ny langtidsplan for Forsvaret. Det deltok mange partifolk i høringen både fra sør, midt og nord. Foto: Lars Gjemble. Videre innspill (på maks. to sider) til stortingsgruppas arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret sendes til Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren Klikk her for mer om Langtids planlegging i forsvarssektoren

4 Side Side 4 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Ny kommunikasjonssjef i Sp Christina Søgård (43) fra Oslo er ansatt som ny kommunikasjonssjef i Senterpartiet. Fornying av nyhendebrevet: Navnekonkurranse Nyhendebrevet skal snart fornyast. I høve dette utlyser me ein navnekonkurranse. Send inn forslag til namn på det nye nyhendebrevet. Det kan vera eit eigennavn, eit adjektiv eller f. eks. eit kort uttrykk. Send forslaget ditt til: Søgård er i dag seniorrådgiver i Signatur AS, og har tidligere vært kommunikasjons- og IRsjef i North Energy ASA. I en årrekke var hun også informasjonsrådgiver ved bystyrets sekretariat og ordførerens kontor i Oslo. Christina Søgård hadde sin oppvekst i Elverum og skrev sin hovedoppgave ved Universitetet i Bergen. I sin yrkeskarriere har hun også vært journalist i Østlendingen, Bergensavisen og informasjonskonsulent i Mattilsynet. - Jeg ser frem til å få Christina Søgård på Senterpartilaget som skal løfte partiets politikk fremover. Hun har en spennende bakgrunn og bred erfaring som vi vil dra nytte av i hele partiorganisasjonen, sier partileder Liv Signe Navarsete. Søgård tiltrer etter påske. Kommunikasjonssjefen i Senterpartiet er en del av ledergruppen i partiet, og er observatør i partiets styrende organer. Torvild Sveen på sin siste ordinære arbeidsdag som kommunikasjonssjef i Sp 31. januar, men han skal laga neste nummer av Sentrum som kjem i starten av mars. Sveen er no varaordfører i Gjøvik. Han skal og vera rådgivar for Aasa Gjestvang, som er fylkesråd for utdanning i Hedmark. Vinnarforslaget vert premiert med Sps termokrus og Sps svipptursekk. Det morosamaste forslaget vert premiert med boka Annerledes-Europa Jurymedlemar er Ragne Lysaker, Anders E. Graven, Thomas Haug og Ragnar Kvåle Innsendingsfrist er mandag 13. mars Det er allereie kome inn nokre forslag, og av dei kan nemnast: Grasboka Nytt fra Sentraladminstrasjonen SmåSpnytt Det skulle dermed vera tydeleg at juryen treng nye og betre forslag, så send inn!!! Nyhendebrevet vil koma i eit enklare format, og ikkje PDF. Du vil få det tilsendt i mailteksten med bilder, ingress og linker til sakene som så kan opnast på Sps internettsider. Dette gjer at eposten du får nyhendebrevet i vert mindre plasskrevjande. Nyhendebrevet vil og få ny bladbunatd med vekt på m. a. betre lesbarheit. Nyhendebrevet skal ein gong i månaden sendast pr. epost til alle medlemar som har epostadresse i Sps medlemsregister. Me vil derfor oppfordra til at lokallaga og medlemane legg inn epostadresser i Sps medlemsregister. Som før vil nyhendebrevet også bli sendt ut ein gong i veka til tillits- og folkevalde lokalt, i fylka og sentralt.

5 Senterpartiets SENTERPARTIETS nyhendebrev NYHENDEBREV Side 5 Sps stortingsgruppe om vikarbyrådirektivet: Ber regjeringen om grundigere behandling - Senterpartiets stortingsgruppe vedtok onsdag 1. februar å avvente oppsummeringen av høringsrunden før vi tar endelig stilling til direktivet og spørsmålet om bruk av reservasjonsretten, sier Geir Pollestad, Sps medlem i stortingets arbeids- og sosialkomité. Bakgrunn i saka: Det er viktig for Senterpartiet å bidra til et anstendig arbeidsliv i Norge. Et godt arbeidsmiljø, faste ansettelser og høy grad av organisering skal være verdier som preger vårt arbeidsliv. Den norske modellen med et tett samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er avgjørende for å sikre dette. Et anstendig arbeidsliv er ikke bare et gode for arbeidstakerne, men også en betydelig styrke for norske bedrifter. Direktivet har også positive sider. I tillegg vil regjeringens tiltakspakke som nå har vært på høring sikre bedre mulighet for å kontrollere bruken av vikarer. Usikkerheten i saken er knyttet til spørsmålet om det vil være mulig å opprettholde dagens regler i arbeidsmiljøloven. Regjeringens vurdering så langt er at det ikke vil være nødvendig. - På bakgrunn av at partiets sentralstyre tidligere har behandlet saken, mener stortingsgruppen det er naturlig at saken på ny behandles i sentralstyret etter høringsrunden. Stortingsgruppa anbefaler nå at partiet ber regjeringen om følgende, sier Pollestad: Innhente en bredere vurdering av vikarbyrådirektivets forhold til arbeidsmiljøloven. Vurdere på ny om tiltakene i den foreslåtte tiltakspakken er i tråd med EØS-avtalen/vikarbyrådirektivet. Vurdere om et eventuelt krav om endring av vilkårene for bruk av vikarer direkte vil måtte virke inn på reglene for bruk av midlertidig ansettelse. Vurdere om det innenfor rammen av direktivet er mulig å stille krav om stillingsvern og fast lønn for ansatte i vikarbyråer. Det er også reist spørsmål om tiltakspakken/ kompenserende tiltak vil kunne være i strid med EØSavtalen/direktivet. Regjeringen har hatt på høring forslag som ivaretar de kravene som både LO, stortingsgruppen og sentralstyret har ønsket. Senterpartiet mener topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig mener vi at vikarbransjen og muligheten til å ansette midlertidig, i tråd med arbeidsmiljøloven, er en viktig del av det norske arbeidslivet. Vikarbransjen er i vekst og det vil være nødvendig med en regulering som ivaretar vikarenes interesser på en bedre måte enn tilfellet er i dag. Vikarbyrådirektivet vil bidra til dette. Det kan også stilles spørsmål om direktivets formålsparagraf om å anerkjenne vikarbransjens rolle i arbeidslivet vil påvirke tolkningen av begrensningene i arbeidsmiljøloven for bruk av vikarer, selv om lovteksten ikke endres.

6 Side 6 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Stor utskifting av fylkesleiarar Tida for fylkesårsmøta nærmar seg. Som vanleg er det knytt stor spenning til vala av nye fylkesstyrer i Senterpartiet. Det ser denne gong ut til verat stor utskifting av fylkesleiarar. Ei oversikt som er hente inn (sjå under) viser at 11 av 19 fylkesleiarane no ikkje takkar ja til attval. Det er ofte større utskifting av fylkesleiarar etter eit lokalval enn ellers, noko som er naturelg etter at ein slik milepel er passert. Mange av dei avgåande fylkesleirara har og vore lenge i vervet. Me takkar dei for god innsats, noko sikkert også vert gjort skikkeleg på respektive fylkesårsmøte. Det vert spanande å sjå kven som vert valt til nye fylkesleiarar, då dei har ei svært sentral rolle i partiet. Mange av valkomiteeane er ikkje ferdige med sitt arbeid enda. FYLKE DATO OG STED FYLKESLEIR NO ATTVAL? VALKOM. FORSLAG Trøndelag Vest-Agder Trondheim 11. Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Finnmark Karasjok Hordaland Thon Hotel FEBRUAR Rogaland Haugesund Oppland Honne Oslo Quality hotell 33 på Økern Østfold Sarpsborg Sør Nord- Trøndelag Bergen Airport Quality Grand Hotell / Steinkjer Rådhus Aust-Agder 18. Rica Hotel, Grimstad Troms Harstad Buskerud Flesberg Nordland Bodø MARS Akershus Asker Hedmark Elverum Telemark Norsjø Hotell Sogn og 2.-3., Alexandra Fjordane Hotel/Hotel Loenfjord i Loen Kristiansund Møre og Romsdal Vestfold 3. Eidsfoss Arne Bergsvåg Nei Bjarne Undheim Ivar Odnes Ja Ivar Odnes Lars Gjemble Nei Ikkje klar Per Inge Bjerknes Ja Per Inge Bjerknes Gunn Iversen Stokke Ja Gunn Iversen Stokke Sigmund Oksefjell Nei Thor Jørgen Tjørhom, Sirdal Rolf-Arne Nikolaisen Ja Rolf-Arne Nikolaisen (fung.) Steinulf Tungesvik Nei Jostein Ljones, Kvam Bjørn Arild Gram Nei Tomas Iver Hallem, Verdal Kristen Bjormyr Nei Ikkje klar Ivar B. Prestbakmo Nei Ikkje klar Eli Hovd Prestegården Nei Ikkje klar Ola Smeplass Ja Ola Smeplass Dagfinn Sundsbø Nei Ikkje klar Arnfinn Nergård Nei Ikkje klar Jan Thorsen Nei Ikkje klar Karen Marie Hjelmeseter Til disp. Ikkje klar Ann-Kristin Sørvik Ja Ann-Kristin Sørvik Hilde Hauge Ja Ikkje klar

7 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV (forts frå side 1.) Jernbaneverkets utredning om høyhastighetsjernbane Det ble bedt om å se på ulike handlingsalternativer i de ulike korridorene, herunder bl.a.: Referansealternativet, en videreføring av dagens jernbanepolitikk (A) En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor IC-området (B) Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og IC-strategi (C) Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer (D) Gjennomgang av strekningene Her gis en kort gjennomgang av de ulike høyhastighetsalternativene (alt C og D) med hensyn til reisetid, antall reisende og utbyggingskostnader: Oslo Bergen - Via Numedal (Drammen Kongsberg Geilo): Reisetid 2,37 (miks mellom 250 og 330 km/t). Antall reisende 4,5 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 160 mrd kr. - Via Hallingdalen (Hønefoss- Gol): Reisetid 2,06 (330 km/t), antall reisende 4,2 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 170 mrd kr. Oslo Bergen /Stavanger (samme spor fra Oslo, men hvor det deler seg i en Y ved Side 7 Haukeli, ett spor til Bergen ett annet til Haugesund/Stavanger). Reisetid til: Bergen 2.16, Stavanger Bergen Stavanger: Antall reisende totalt 7,5 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 260 mrd kr. Bergen - Stavanger via Stord: Reisetid 1.22, antall reisende 1,9 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 110 mrd kr. Oslo Stavanger via Tønsberg: Reisetid 3.31 (250 km/t, visstnok ingen stor avvisning av reisende selv om lengre seisetid enn tretimersmålet). Antall reisende 5 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 220 mrd kr. Oslo Stavanger (direkte Drammen Porsgrunn): Reisetid 3.02 (330 km/t). Antall reisende 5,5 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 220 mrd kr. Oslo Trondheim (via Østerdalen): Reisetid 2.11 (Miks mellom 200 og 330 km/t). Antall reisende 4,3 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad:omlag150 mrd kr Oslo Trondheim (via Gudbrandsdalen): Reisetid 2.59 (Miks mellom 200, 250 og 330 km/t). Antall reisende 4,4 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad:omlag 190 mrdkr Oslo Stockholm (via Lillestrøm) Reisetid 2.47 (Miks mellom 250 og 330 km/t). Antall reisende 4,4 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 110 mrd kr. Oslo Stockholm (via Ski) Reisetid 2.56 (250 km/t). Antall reisende 4,2 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 130 mrd kr. Oslo Gøteborg (via Moss/Fredrikstad): Reisetid 2.18 (250 km/t). Antall reisende 4,7 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 70 mrd kr. Oslo Gøteborg (direktelinje fra Ski- Sarpsborg): Reisetid 1.40 (Miks mellom 250 og 330 km/t). Muliggjør reisetid til København på under tre timer. Antall reisende 3,7 mill passasjerer per år. Utbyggingskostnad: om lag 70 mrd kr. Fortsettes på side 8

8 Side 8 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV (forts frå side 7.) Jernbaneverkets utredning om høyhastighetsjernbane Sentrale aspekter og konsekvenser Samlede kostnader og antall reisende: det er mange alternativer og kombinasjoner av disse. De samlede kostnadene for alle korridorene ligger i størrelsesorden 800 til 900 mrd kroner. Kostnadene for de ulike konseptene i de ulike korridorene er relativt like, med unntak av Oslo Trondheim, hvor alternativet om Gudbrandsdalen er om lag 40 mrd kroner mer kostbart enn via Østerdalen. Sammenlignet med den forrige høyhastighetsutredningen som ble gjennomført i forkant av gjeldende NTP, pekes det på at markedet (spesielt underveismarkedet) er betydelig større, samtidig som kostnadene også er betydelig høyere sammen-lignet med hva de tyske konsulentene fra VWI kom fram til i forrige runde. Utbyggingstid og bevilgningsbehov De ulike alternativene vil kunne bygges ut i en periode fra fem til ti år. I forkant kommer tre til fem år med planlegging og regulering. For Oslo- Trondheim via Østerdalen som har om lag 150 mrd kr i samlede utbyggingskostnader innebærer dette gjennomsnittlige årlige bevilgninger på i overkant av 10 mrd kr. Jernbaneverkets investeringsbudsjett for 2012 er til sammenligning på 4,7 mrd kr. I den mest intensive utbyggingsperioden vil det årlige behovet være langt høyere, og ditto lavere i planleggings-fasen. Miljø/klima En utbygging av høyhastighetsjernbane vil kunne redusere utslippene av CO2, men utslippene i byggingsperioden vil være betydelige. Dette gjelder spesielt ved bygging av tunneler (sement og armeringsmaterialer). Avhengig av hvor høy tunnelandelen er vil det kunne ta flere tiår før banene går i balanse og blir klimanøytral (før reduksjonene i driftsfasen har tatt igjen utslippene i anleggsfasen). Sikkerhet Høyhastighetstog er sikrere enn konvensjonelle tog, men antall uønskede hendelser kan øke noe pga overføring av passasjerer fra fly til høyhastighetstog (luftfart er statistisk sett enda mer sikkert, selv om vi snakker om svært små sannsynligheter). Det pekes også på at det ved et høyhastighetstilbud skapes betydelig nye reiser. Samfunnsøkonomi Alle alternativene er analysert i henhold til gjeldende nytte-/kostanalyse samt ved å gjøre endringer i sentrale forutsetninger som avskrivningstid, diskonteringsrente. Videre er det gjort følsomhetsanalyser for å avdekke mernytte (eksempelvis konglomerateffekter, regional utvikling/arbeidsmarkedseffekter mv). Alle analysealternativene har negativ samfunnsøkonomisk nettonytte. Bedriftsøkonomi Det er lagt til grunn gjeldende billettpris, som er ca 60 prosent av dagens gjennomsnittlige flypriser. Alle analysealternativene, med unntak av Bergen Stord Stavanger) viser et positivt driftsresultat (inkluderer drift og vedlikehold av togsett og infrastruktur samt leasingkostnader for togsett). Ved en økning av billettprisene til 100 prosent av dagens gjennomsnittlige flypriser vil inntektene kunne øke selv om antall passasjerer reduseres noe. Denne inntektsøkningen vil kunne bidra til å dekke kostnader i forbindelse md større periodiske fornyelser av infrastrukturen på noen av strekningene. Godstrafikk Det er ikke avdekket et betydelig marked for rask befordring av gods. For dette markedet er punktlighet, regularitet og kapasitet viktigere enn rask reisetid for godset. Dersom nye linjer bidrar til økt korridorkapasitet vil dette kunne bidra til å legge til rette for økt godstrafikk (såfremt godstrafikken lar seg innpasse i ruteplan). Utbyggingsrekkefølge Hvilke parametere som kommer best ut varierer på tvers av korridorene. Høyhastighetsutredningen peker på Oslo- Stavanger som strekningen med størst markedspotensiale (5-5,5 mill reisende per år avhengig av konsept) som den mest interessante strekningen, selv om det er andre alternativer med lavere utbyggingskostnad og høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Fortsettes på side 9

9 SENTERPARTIETS NYHENDEBREV Side 9 (forts frå side 8.) Jernbaneverkets utredning om høyhastighetsjernbane Sentrale aspekter og konsekvenser (forts.) Oppsummering: Høyhastighetsutredningen gir blant annet følgende konklusjoner (ikke vurdert av SD): Dersom det i stedet for nye høyhastighetstraseer velges oppgradering av eksisterende traser Bergensbanen er den strekningen der man vil få den største nytten ved minst bruk av investeringsmidler. Med en investering på 35 mrd kroner vil reisetiden Oslo Bergen gå ned fra dagens nivå på 6:30 til 5:10. Strekningen blir bedriftsøkonomisk nøytral og gir et stort nok overskudd til å dekke løpende drift og vedlikehold. Ved utbygging av Ringeriksbanen (anslått til om lag 15 mrd kr) kan strekningen Hønefoss Sandvika realiseres med en ytterligere reisetidsbesparelse på om lag 55 minutter. Reisetiden Oslo Bergen vil da bli 4:15. Studiering om NTP i Senterpartiet Studieringen på Nasjonal transportplan (NTP) som skulle lanseres 1. februar har blitt utsatt. Studieringen vil sendes ut i slutten av februar og høringsfrist for å komme med innspill vil bli i juni. Denne studieringen vil bli mer omfattende en tidligere planlagt og det er deler av grunnen til at den utsettes. Studieringen vil nå også omfatte høyhastighetsutredningen, godsstrategi og inter city strategi. Studieringen vil sendes ut parallelt med høring på NTP 29. februar. Dette vil gi grunnlag for en bred diskusjon om hva som er de ulike transportformene sin rolle og hvilke prinsipp som skal ligge til grunn for partiets prioriteringer i neste NTP, men ikke på prosjektnivå. Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer og varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene. Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Det vil bli et totalt redusert utslipp av CO 2 etter at banene er satt i drift. Antall år før man oppnår CO 2 - utslippsbalanse varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene. Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av IC nettet i Østlandsområdet. Det er ingen konflikter mellom en eventuell utbygging av IC nettet med dobbeltspor og designhastighet 250 km/t og en eventuell videreføring med 250 km/t eller 330 km/t i et høyhastighetsnett. Samfunnsøkonomisk nettonytte er negativ. Det er et stort potensial for høyhastighetsjernbane mellom de store byene i Sør-Norge i forhold til befolkningsmengde. Utredningen har vist at 30-40% av trafikken på strekningene er såkalt underveistrafikk, d.v.s. passasjerer som går av og på stasjoner mellom endepunktene. En eventuell realisering av høyhastighetsjernbaner vil forkorte reisetiden for befolkningen i regioner og distrikter mellom de store byene i betydelig grad. Ved en eventuell realisering av høyhastighetsbaner i Norge bør disse framføres slik at de vil betjene befolkningen underveis mellom de store byene.

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Stockholm 9. Mai 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner Hovedmål med utredningen Jernbaneverket

Detaljer

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Bergen 15. Februar 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Forutsetninger Gjennomførbarhet Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL HØRINGSUTTALELSE - JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING 2012. Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord

SAKSPROTOKOLL HØRINGSUTTALELSE - JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING 2012. Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord BY- OG SAMFUNNSENHETEN BY- OG SAMFUNNSENHETEN SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 30.05.12 54/12 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. INNSTILLING: Uttalelse til høyhastighetsutredningen vedtas slik det framgår av saksframlegget og oversendes Jernbaneverket.

SAKSFRAMLEGG. INNSTILLING: Uttalelse til høyhastighetsutredningen vedtas slik det framgår av saksframlegget og oversendes Jernbaneverket. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: - Arkivsaksnr.: 12/4546 Behandles FORMANNSKAPET HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING INNSTILLING: Uttalelse til høyhastighetsutredningen

Detaljer

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret:

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret: FREDRIKSTADKOMMUNE Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: 65293/2012 Klassering: 113 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 14.06.2012 101/12

Detaljer

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 19. januar 2012 Årgang 3, nummer 3 REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets ideologi Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

Høyhastighetsutredningen

Høyhastighetsutredningen Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Bjørn Bryne Seniorrådgiver (Railconsult AS) Støren 17. Februar 2012 Hovedmål med utredningen Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01308-1 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Stedsutviklingkomite Kommunestyret Møtedato HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling:

Detaljer

0033 Oslo. Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

0033 Oslo. Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Teg/ HHT-Utredning- Høringsuttalelse Jernbaneverket Postboks 4350 NO-2306 Hamar NTP Sekretariatet Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Oslo 25. Januar 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Forutsetninger Gjennomførbarhet Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012 070/12

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012 070/12 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01308-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Høyhastighetsutredningen

Høyhastighetsutredningen Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Felix Konferansesenter Oslo 17. juni 2011 Hovedmål med utredningen Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane Leverandørdagen 22.mars 2012 Anne Skolmli Regional plan og utviklingsdirektør, Nord Det nødvendigste først: Drift, vedlikehold, fornyelse Vi er godt i gang

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Statsbudsjettet Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Oslo, 5. oktober 2010

Statsbudsjettet Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Oslo, 5. oktober 2010 Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Oslo, 5. oktober 2010 29,4 mrd kr til samferdsel - ein auke på 10,6 % kr frå 2010 2 (Foto: Øystein Grue/JBV) Nytt løft for samferdsel Ein auke på 2,8 mrd kr

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

Haukelibanen eit kvantesprang for norsk samferdsle?

Haukelibanen eit kvantesprang for norsk samferdsle? Haukelibanen eit kvantesprang for norsk samferdsle? Samfunnsøkonomisk vinst ved nye baneløysingar? Stavanger, 26. mars 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Klimapolitisk og samferdslepolitisk kvanteprang?

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.11.2013 kl. 9:00 Stad: Ordførar sitt møterom Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 Det vil

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Kan skinnegående transportmidler redde miljøet? Er høyhastighetsbane miljøvennlig?

Kan skinnegående transportmidler redde miljøet? Er høyhastighetsbane miljøvennlig? Kan skinnegående transportmidler redde miljøet? Er høyhastighetsbane miljøvennlig? Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund Papirtog på Østfoldbanen. Foto: Leif-Harald Ruud Gulrot og pisk er

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 9

Kopi til: Arkivnr.: 9 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 06. november 2009 Frå: Jakobsen, Kathrin Arkivsak: 200911073-1/KKJA Kopi til: Arkivnr.: 9 Melding til fylkesutvalet:

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

NOTAT BERGENSBANEN 17.1.2007

NOTAT BERGENSBANEN 17.1.2007 NOTAT BERGENSBANEN 17.1.2007 1. Bakgrunn Notatet er skrive med bakgrunn i tankar eg har gjort meg i forhold til det siste ½ halvåret med utspel/hendingar i forhold til jernbanesatsing og konsekvensar for

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016

Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.4.2014 Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016 Sentralstyret behandlet i møte den 26.9.2013 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer