ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2008"

Transkript

1 Modernistisk millom bakkar og berg 3 Den rene linjes poesi 8 Horisont 10 Sámediggi parlamentet på vidda 11 Mosaikk 14 Godt samarbeid gir gode resultater 16 Statsbygg får prisar 18 Internasjonal anerkjennelse for urgammelt bygg 21 Slik gjør de det i Sverige 24 ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2008

2 LEIAR JUNI 2008 INNHOLD Modernistisk millom bakkar og berg Ivar Aasen-tunet fekk nyleg den gjæve arkitekturprisen A.C. Houens fonds diplom. Museumsbygningen er eit overraskande innslag i det tradisjonsrike landskapet. Den rene linjes poesi Det nye Arkitekturmuseet er blitt et vakkert monument over to av landets fremste arkitekter gjennom tidene, Christian H. Grosch og Sverre Fehn. Horisont Prisene som byggene våre får forteller oss at vi gjør noe riktig og at vi gjør rett i å satse på kvalitet, sier adm. dir. Øivind Christoffersen. Sámediggi parlamentet på vidda Sametingsbygningen stod ferdig i 2000, men allerede året etter fikk den Statens byggeskikkpris. Mosaikk Godt samarbeid gir gode resultater Statsbyggs mange priser kommer ikke av seg selv. Det satses hardt på å få frem gode bygg. En av måtene er gjennom arkitektkonkurranser. Statsbygg får prisar Statsbygg har teke imot rundt 25 prisar berre sidan I Statsbygg er vi stolte av dei alle. Internasjonal anerkjennelse for urgammelt bygg Rehabiliteringen av Urbygningen førte til diplom og tredje pris under Europa Nostra-prisen Opne hus Statsbygg byggjer for folk. Det er behova menneska har, som er utgangspunktet når vi i byar og andre stader utviklar område som eignar seg for funksjonelt og estetisk tilpassa bygg. Bygningane skal fungere i samsvar med behova og oppgåvene som skal løysast i dei, og dei skal vere opne og tilgjengelege for alle. Bygningane våre gir òg eit bilete av samtidsarkitekturen og er eit viktig bidrag til norsk byggjehistorie. Fleire gir uttrykk for at vi løyser oppgåvene våre på ein framifrå måte. Det viser seg mellom anna i dei mange prisane Statsbygg har teke imot gjennom åra. Arkitektane bak bygga blir prislønte for idéane sine, og Statsbygg får anerkjenning og ros for val av løysingar og gjennomføring. Ein pris er òg med på å streke under at vi utfører viktige samfunnsoppgåver og at eigedommane og bygningane våre har noko å seie som ein del av omgivnadene til folk. Ni av ti personar meiner at arkitektur og utsmykking i nærmiljøet er viktig for trivselen. Det viser ei MMI-undersøking frå hausten Der oppgir 80 prosent at det offentlege bør ha som oppgåve å stå for bygging og drift av offentlege bygningar. Det er synspunkt Statsbygg merkar seg. Vi er til stades på mange ulike område i samfunnet, og bygga våre gir rom for svært varierte aktivitetar. I september nyttar vi høvet til å vise fram dette for publikum. I eit samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) arrangerer vi Oslo Åpne Hus 13. og 14. september. Her vil mellom andre Statsbygg opne fleire bygningar som til vanleg ikkje er tilgjengelege for publikum. Også ei rekkje andre offentlege og private bygningar og bustadhus vil vere opne for alle denne helga. Vi ønskjer alle velkomne til opne hus! Programmet vil bli annonsert på forskjellige måtar når det nærmar seg, mellom anna på Hege Njaa Rygh Ansvarleg redaktør 24 Slik gjør de det i Sverige P.S! Har du husket å abonnere på Åpent rom? Det er gratis og gjerast ved å sende en e-post til: Åpent rom nr Utgiver: Statsbygg Ansvarlig redaktør: Hege Njaa Rygh Redaktør: Eva Kvandal Bidragsytere denne utgaven: Morten Ryen/Fete typer, Pål Weiby, Mirjana Rødningen, Mette Nordhus, Eva Kvandal. Redaksjonen avsluttet juni Design: Fete typer/ Svanemerket produksjon: Gamlebyen Grafiske as Papir: 200/135g Eurobulk Opplag: Forsidefoto: Trond Isaksen, Ivar Aasen-tunet Vignettfoto: Mette Randem Statsbygg: Byporten, Biskop Gunnerus' gt 6, postboks 8106 Dep, 0032 OSLO Telefon: Telefaks: Vil du ha nyheter fra Statsbygg via e-post?: åpent rom 2 nr

3 Modernistisk millom bakkar og berg I ei bratt åsside omtrent midtvegs mellom Ørsta og Volda ligg ein langstrekt bygning i glas, tre og betong. Den prislønte museumsbygningen i Aasen-tunet, teikna av Sverre Fehn, er eit overraskande innslag i det tradisjonsrike landskapet. Tekst: Morten Ryen, Foto: Trond Isaksen Les: åpent rom 3 nr

4 et kan seiast mykje vakkert om landskapet D rundt tettstadene Ørsta og Volda. Bratte, grøne fjellsider under snøkledde Sunnmørsalpar gjer eit mektig inntrykk ein godvêrsdag. Arkitekturen, derimot, er som dei fleste andre stader i Noreg: ei salig blanding av bustadhus og næringslokale, forskjellige i stil, farge og materiale, nokre bensinstasjonar og verk stader, eit par hotell, ei bilforretning. Her er ikkje noko som vekkjer oppsikt. Gammalt museum, nytt hus Ivar Aasentunet fekk nyleg den gjæve arkitekturprisen A.C. Houens fonds diplom. Bygningen står då òg i skarp kontrast til både den arkitektoniske likesæla og den mektige naturen. Eit stykke oppe i åsen ovanfor flyplassen ligg huset langflatt for seg sjølv, med ein fasade dominert av rekkjer med vindauge i tre etasjar og med den store betongveggen med signaturen til Ivar Aasen i stål som avslutning. Tomta er ikkje tilfeldig vald. Det var her Ivar Aasen blei fødd og voks opp, og museum har det vore her praktisk talt sidan han døydde. Allereie to år etter at Aasen døydde i 1896, reiste Noregs Ungdomslag ein bauta over mannen, og ei gammal røykstove frå Volda blei flytta til tunet og brukt til oppbevaring av den store samlinga av bøker og åpent rom 4 nr

5 gjenstandar Aasen lét etter seg. I 1946 blei eit nytt museum i stein reist, hovudsakleg med midlar frå Kyrkje- og undervisningsdepartementet. Æresoppdrag for Fehn Idéen om å lage eit mykje større museum, ikkje berre for Ivar Aasen, men for nynorsk språk og kultur, kom først frå kulturhistorikaren Reidar Djupedal på 1960-talet. Fart i sakene blei det likevel ikkje før Djupedal i 1987 testamenterte den enorme boksamlinga si på band til museet. Samlinga måtte plasserast i kvelvet i Sparebanken Volda Ørsta medan styret og andre entusiastar arbeidde for å få utvida museet. I 1995 vedtok Stortinget at det skulle byggjast ein ny kulturinstitusjon i Ørsta, og kort tid etter fekk arkitekt Sverre Fehn som æresoppdrag å teikne nybygget. Sverre Fehn og kollegaene hans Ervin Strandskogen og Henrik Hille var svært profesjonelle. Arkitektteikningane dei leverte, er dei beste eg nokon gong har sett, seier Rigmor Leirvik i Statsbygg. Ho var prosjektleiar for Aasentunet, og har berre gode minne frå prosessen. Arkitektane var lydhøyre, brukargruppa svært entusiastisk og vi svært nøgde med å få prosjektet i mål innafor tids- og budsjettrammene. Så dette trur eg var ei veldig positiv oppleving for alle involverte, seier ho. åpent rom 5 nr

6 Ottar Grepstad, direktør. Milan Ilic, kokk. Magni Hjertenes Flyum, administrasjonssjef. Knut-Johann Jørgensen, driftsleiar. «Det er eit fantastisk bygg, prega av godt og solid handverk.» Knut-Johann Jørgensen, driftsleiar og føre dette byggmeister Funksjonelt og ærleg Sverre Fehn er blitt kalla ein poetisk modernist, og han har gjennom heile karrieren sin vore oppteken av at bygg skal vere funksjonelle og ærlege, med reine linjer og former. Materiala, anten det er tre, stein eller betong, skal framstå slik dei er. Slik er det òg på Ivar Aasen-tunet. Heile bygningskroppen er støypt i betong og avtrykka etter forskalingsborda er synlege på alle veggene både innvendig og utvendig. For å få den effekten han ønskte, blei kvart einaste forskalingsbord lakkert på førehand, forklarer Ottar Grepstad, direktør ved Ivar Aasentunet. Fehn var nøye med detaljane. Det fekk vi merke då den store veggen ut mot dalen skulle støypast. Det måtte skje i éin samanhengande operasjon over 72 timar for å unngå «pausemerke». Men det gjekk, til stor lette for alle. Kultur og næring Det første som møter deg når du kjem opp til museet, er glasveggen i enden av den store kvelvinga som går langs heile bygget. Her ved inngangen er det resepsjon, butikk og ein restaurant der ein kan få både kaffi, kaker og velsmakande lunsjretter. Når folk kjem hit, vil vi at dei skal bli verande ei stund. Då må vi servere mat, slik at dei ikkje blir freista til å dra ned til Ørsta for å ete lunsj, seier Milan Ilic. Kokken, som er frå Serbia, har gått i lære hos Arne Brimi og lèt seg inspirere av norske råvarer. Men han diskar også opp med balkanske retter når høvet byr seg. Få dagar før vi var på besøk, hadde han servert toretters middag til kronprinsen og 65 inviterte gjester og hatt ansvaret for servering av hundrevis av andre gjester same dagen. Kjøkkenet er altfor lite, men vi får det til på eit vis, sukkar Ilic. Eigentleg går smertegrensa ved menneske, men vi har hatt over 100 på éin gong her. Då huset blei planlagt, var tanken berre å by folk på kaffi og vaflar, men vi ønskjer å tilby noko meir. Folk vil ha både kulturelle og kulinariske opplevingar når dei kjem til ein stad som dette. Vi ønskjer å vere ein stad folk bruker, og ein stad folk kjem tilbake til, skyt Grepstad inn. Vi skal vere både ein nasjonal kulturaktør og ein levande kulturinstitusjon i distriktet. Det er blitt svært populært å feire konfirmasjon her. Det er ei krevjande oppgåve for Milan. Museet blir òg flittig brukt til seminar, konsertar og andre kulturarrangement. Amfisalen har svært god akustikk, alle tekniske fasilitetar og plass til 150 personar. Éin av tre i sitt slag Utstillingslokala er lyse og luftige, med god høgd under taket og store glasflater ut mot dalen. At vindauga lutar utover, er ikkje av estetiske grunnar, men for å leie blikket til gjestene ned mot landskapet der Ivar Aasen vandra, forklarer Grepstad. Her er ikkje noko tilfeldig. Den funksjonalistiske tankegangen til Fehn pregar kvar detalj. Museet er ikkje berre eit museum for Ivar Aasen, men òg eit museum for nynorsk språk. åpent rom 6 nr

7 «Kristianiarommet» inneheld møblar, bøker og ein del andre gjenstandar Ivar Aasen hadde i husværet sitt i Holbergsgate 23 i Kristiania. Vi er ganske unike, seier Grepstad vidare. Det finst berre to andre språkmuseum i verda eitt i São Paulo, vigd til portugisisk, og eitt i Paarl i Sør-Afrika, vigd til afrikaans. Utstillingslokalet er delt i to på langs. Langs veggen med vindauge blir livet til Aasen og verket hans presentert i fleire rom, delte av med skråstilte betongvegger. Her finn ein mellom anna «Kristianiarommet», som inneheld skrivebord, bøker, møblar og ein del gjenstandar han hadde i det vesle husværet sitt i Holbergs gate 23 i Kristiania. Langs den motsette veggen er utstillinga vigd til språk og skrift meir generelt. Her kan ein oppleve lyd og teikn frå mange av språka i verda og setje seg inn i kva plass nynorsken har i samfunnet i dag. I enden av utstillingsarealet kan barn og vaksne ved hjelp av lyd og video i ein språkleik finne ut kvar ulike dialektar høyrer heime. I tillegg til basisutstillinga er det plass for temautstillingar, som det til no har vore 20 av. Ein god stad å vere Museet har eit rikt bibliotek med verk på nynorsk og i tillegg eit magasin der svært mykje av det som har vore gitt ut av aviser og tidsskrift på nynorsk, er samla. Biblioteket går over to plan, og den nedste delen leier inn til avdelinga der administrasjonen har kontora sine. Alle kontora har store vindaugsflater ut mot dalen. Alle møblane, både bokhyller og skrivebord, er teikna av Sverre Fehn og utførte i laminert furu. Vi prøver å ta vare på heilskapen her, og gjer ingen endringar som kan vere i konflikt med ønska til arkitekten, seier administrasjonssjef Magni Hjertenes Flyum. Ho skal snart ut og kjøpe raude terrakottapotter til plantene på kontora. Det var slik Fehn ønskte det. Bygningen er fantastisk. Kvar einaste dag når eg går inn gjennom døra her, rettar eg ryggen i stoltheit og takksemd over å ha ein slik arbeidsplass. Det er ein god stad å vere. Fakta Ivar Aasen-tunet Bygd av Statsbygg på oppdrag frå Kulturdepartementet Bidrag frå Kulturdepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ørsta kommune og Volda kommune Prosjektleiar Rigmor Leirvik, Statsbygg Arkitekt Sverre Fehn, MNAL Ferdigstilt i 2000 Prosjektkostnad 43,8 millionar kroner A.C. Houens Fond Diplom frå A.C. Houens Fond blir rekna som det fremste heidersteiknet i Noreg innan arkitektur og byggjeskikk. Diplomet blir delt ut av Kulturdepartementet etter innstilling frå landsstyret i Norske arkitekters landsforbund (NAL). åpent rom 7 nr

8 Tekst: Morten Ryen, Foto: Trond Isaksen Les: Den rene linjes poesi Det nye Arkitekturmuseet er blitt et vakkert monument over to av landets fremste arkitekter gjennom tidene, Christian H. Grosch og Sverre Fehn. En syntese av klassisisme og klassisk modernisme. Nasjonalmuseet - Arkitektur består av tre bygninger oppført i forskjellige epoker. Via hovedinngangen fra Kongensgate, kommer du først inn i det opprinnelige Norges bank-bygget tegnet av Grosch. Bygget stod ferdig i 1830 og regnes som landets første monumentalbygg i empirestil. Neste byggetrinn var et magasin tegnet av Heinrich Bucher og oppført i Innenfor den L som disse to bygningene danner, er det blitt plass til Sverre Fehns nyoppførte paviljong i glass og betong. Både Grosch-bygningen og Buchers magasin er fredet, og Riksantikvaren arbeider med et fredningsvedtak for Fehns paviljong også. Det er i så fall første gang Riksantikvaren freder et helt nytt bygg. Totalrenovert Den store vandrehallen i Grosch-bygningen er preget av et tak med vakre hvitmalte krysshvelv. Herfra er det adkomst til utstillingslokalene, Ulltveit-Moe-paviljongen, Buchersalen og hvelvet, samt en bokhandel og «Kafé Grosch». Museet har også en 2. etasje med auditorium, møterom, bibliotek og arbeidsplasser for ansatte og forskere. Magasinene i 2. og 3. etasje skal gi plass for Nasjonalmuseets store samling av arkitekturtegninger og fotografier. Sverre Fehn har vært arkitekt for restaureringen av både Grosch-bygningen og Buchermagasinet. Begge bygninger var sterkt preget av mange års forfall. Målet var å ta vare på de kulturhistoriske verdier i de gamle bygningene og samtidig møte moderne krav til tekniske installasjoner og funksjonalitet. Restaureringsarbeidet er fremragende utført og bærer preg av solid håndverk og førsteklasses materialvalg. Sverre Fehns karakteristiske signatur blir likevel først synlig når du kommer inn i den nybygde paviljongen. Den rene linje «Et museum er dansen om «de døde ting», hvor objektet og dets forhold til den menneskelige bevegelse er det vesentlige i motsetning til arkitektur hvor mennesket spiller den primære rolle og objektet er sekundært, skrev Fehn i «The Poetry of the Straight Line» (Helsinki 1992). Og denne filosofien er lett gjenkjennelig i paviljongen. Her er det ingenting som skal forstyrre den besøkendes opplevelse av utstillingen. Paviljongen er ganske enkelt et stort utstillingsrom med eikegulv og glassvegger med liggende lameller som hindrer lyset i å falle direkte inn. Betongtaket bæres av fire store betongsøyler. Dørene er av massiv eik. Bygget er enkelt og vakkert i sin strenge funksjonalisme, men ikke prangende på noen måte. Den rene linjes poesi, slik Fehn vil ha det, og et godt rom å være i. Dette må da være noe av det vakreste jeg har tegnet! utbrøt arkitekten selv da han besøkte museet rett etter at det stod ferdig. Spleiselag Finansiering av det nye museet for arkitektur har vært et spleiselag mellom staten og private interesser. Jens Ulltveit-Moe har med sitt bidrag på 37,7 millioner finansiert Fehns paviljong, mens staten har bidratt med 130 millioner til rehabiliteringen av de to gamle bygningene, tegnet av Grosch og Bucher. Fehn-utstilling Det nye museet ble offisielt åpnet for publikum 7. mars 2008, og hva var vel mer passende enn å åpne med en Fehn-utstilling? Utstillingen viser 36 av Fehns viktigste arbeider under tittelen «Intuisjon refleksjon konstruksjon», og varer fram til 3. august Sverre Fehn Født i Kongsberg i Norges mest profilerte arkitekt i utlandet. Professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1971 til han gikk av med pensjon i Fikk internasjonalt gjennombrudd med den norske paviljongen til Verdensutstillingen i Brüssel i I Norge kanskje best kjent for sine mange museumsbygg: Hedmarksmuseet ( ) på Domkirkeodden ved Hamar, Norsk Bremuseum (1991) i Fjærland, Aukrustsenteret (1996) i Alvdal og Ivar Aasen-senteret (2000) i Ørsta. I 1997 ble han tildelt The Pritzker Architecture Prize også kalt «arkitekturens Nobelpris». åpent rom 8 nr

9 Paviljongen er en frittliggende bygning av glass og betong omgitt av en mur ut mot gaten. 2. På sørsiden av Gosch-bygningen er det laget en steinbelagt plass der kaffeen har uteservering om sommeren. 3. Inngangspartiet er forsøkt gjenskapt etter Groschs tegninger. 4. Paviljongen har et system av bevegelige veggelementer og festepunkter i taket for å gi maksimal fleksibilitet ved utstillinger. 3 4 åpent rom 9 nr

10 HORISONT «Når vi bygger, la oss da forestille oss at vi bygger for evigheten.» John Ruskin ( ), engelsk kunstkritiker og forfatter God arkitektur fortjener priser Tekst: Adm.dir. Øivind Christoffersen Foto: Trond Isaksen og Christian Hatt Hva er god arkitektur? På dette spørsmålet finnes det neppe noe svar som arkitekter, byggherrer og publikum kan enes om, og synet på hva som er god arkitektur forandrer seg også over tid. Et bygg kan forarge og irritere noen, men overraske og begeistre andre. Da Rådhuset i Oslo ble bygget, var det mange som reagerte med sinne. I dag vil langt de fleste antakelig være enige i at Rådhuset er et av hovedstadens praktbygg. Vi i Statsbygg ønsker ikke å være smaksdommere. Vi har ikke noe bestemt arkitektursyn vi forfekter eller ønsker å tvinge på andre. Verken vi eller andre ønsker en «uniformering» av statlige bygg. Det skal være rom for mangfold og variasjon. Like fullt mener vi det finnes kriterier som skiller god og dårlig arkitektur: Et godt tegnet bygg er funksjonelt, slik at det tilfredsstiller brukernes behov. Det er et godt sted for mennesker å bo og arbeide. Det har høy kvalitet på materialer og teknikk, og er tilpasset omgivelsene det står i. Et godt bygg forteller også om den tid det er bygget i, og gjenspeiler sin tids arkitektoniske trender og idealer. I de senere år har vi opplevd at mange av de bygg vi har vært byggherre for har fått høythengende arkitekturpriser. Prisene er naturligvis svært viktige for arkitektene, som fortjener all den ære og berømmelse som følger med. Men de er også viktige for oss. Prisene forteller oss at vi gjør noe riktig, at vi gjør rett i å satse på kvalitet, ikke bare i materialvalg og teknisk utførelse, men også i kravene til estetikk og funksjonalitet og i å ha gode prosesser ved valg av arkitekter. Offentlige bygninger har ikke alltid vært noe smykke for sine omgivelser. I noen tiår etter siste verdenskrig ble det lagt mer vekt på effektivitet, byggekostnader og byggetid enn på estetiske kvaliteter og tilpasning til eksisterende miljø. De siste år har staten imidlertid lagt økende vekt på estetiske og andre arkitektoniske kvaliteter i sine bygg. Både i Kulturmeldingen fra 1993 og Plan- og bygningsloven fra 1995 ble betydningen av estetiske verdier i statens byggevirksomhet understreket. Det er de ambisjonene som kom til uttrykk der vi forsøker å virkeliggjøre gjennom våre prosjekter. Som statlig byggherre og forvalter av statlig eiendom skal vi gå foran som et eksempel for andre. Vi skal oppmuntre fagmiljøene til høyere kvalitet og gi rom for god arkitektur. Vi har også et spesielt ansvar fordi våre bygg ofte er store, sentrale, med viktige symbolfunksjoner og de kan være dominerende i et lite lokalsamfunn. Dårlig og likegyldig arkitektur er forsøpling av det offentlige rom. Hvis ikke vi bryr oss, hvorfor skal da andre bry seg? åpent rom 10 nr

11 Tekst: Morten Ryen, fetetyper.no Foto: Trond Isaksen Les: SÁMEDIGGI Parlamentet på vidda Når sametinget først skulle få sin egen parlamentsbygning, måtte det gjøres skikkelig. Resultatet ble en prisbelønt moderne bruksbygning som også er blitt et kraftfullt symbol for samisk kultur og levesett. åpent rom 11 nr

12 Per Edvard Klemetsen, tidligere direktør for Sametinget. «Byggingen av dette huset har stor symbolsk betydning for det samiske folk.» Per Edvard Klemetsen, tidligere direktør for Sametinget. u ser den med en gang du kjører inn i Karasjok. Den buede, tre-etasjes hovedbygnin D gen med liggende paneler av grånende sibirsk lerk og den karakteristiske toppen av en kjempelavvo som stikker opp i bakgrunnen. Sametingsbygningen stod ferdig i 2000, men allerede året etter fikk den Statens byggeskikkpris. Senere har det vanket flere arkitektpriser og hederlig omtale i innenlandske og utenlandske arkitekturtidsskrifter. Om sommeren har vi flere tusen besøkende. Det stopper stadig vekk turistbusser her med folk som vil inn og se, sier tidligere direktør for Sametinget, Per Edvard Klemetsen. Politisk medvind Sametinget ble opprettet i 1989, mer eller mindre som en direkte følge av striden om Alta-utbyggingen. Konflikten satte for alvor urfolks rettigheter på dagsordenen i Norge, og i 1984 foreslo Samerettsutvalget at det ble opprettet et eget samisk folkevalgt organ som skulle styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folket. Til å begynne med holdt Sametinget til i leide kommunale lokaler i Karasjok, men de viste seg snart å være for små og lite hensiktsmessige. I 1993 fikk jeg ansvaret for å lede en arbeidsgruppe som skulle arbeide med planer for et nybygg, sier Per Edvard Klemetsen. Tilfeldigvis var daværende statsminister Gro Harlem Brundtland til stede da Sametinget i februar 1995 behandlet forslaget om et nytt sametingsbygg. Det hjalp kanskje litt på i den videre prosessen? I hvert fall fikk Statsbygg allerede i juni 1995 i oppdrag å starte arbeidet med å realisere en sametingsbygning i Karasjok. I desember ble det utlyst en åpen arkitektkonkurranse som vakte stor interesse. I alt ble det levert inn 48 utkast til konkurransen. Vinneren av konkurransen ble arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby. Byggingen ble påbegynt i 1998, og bygningen stod ferdig sommeren Barsk bygning Utvendig er sametingsbygningen kledd i sibirsk lerk, et treverk som er godt egnet til det barske klimaet på Finnmarksvidda. Treverket har en gyllen farge som gradvis får en sølvgrå patina. Åtte år etter at byggningen var ferdig har de mest værutsatte veggene fått den karakteristiske gråfargen, mens det fremdeles er mye igjen av den gyldne fargen på mer beskyttede flater. Uansett glir bygningen godt inn i et naturlandskap preget av lyng og mose. Sametingsbygningen er formet som en halvsirkel, der kontorer og møterom ligger ut mot åpent rom 12 nr

13 Over: Utsmykkingen består blant annet av Kristin Ytrebergs samiske ordtak i tinntråd. Under:Hovedbygningen svinger seg i en bue rundt den lavvo-formede plenumssalen. Over: Belysningen inne i biblioteket består av små glødelamper som svever i rommet som stjerner i natten. Under: Plenumssalen preges av Hilde Schanke Pedersens store bilde i emalje og bladgull på betong. fasaden. Innenfor halvsirkelen er det gjort plass til bibliotek og kantine, begge med utsikt mot det som er hjertet i bygningen, sametingssalen, som utvendig har form som en samisk lavvo. Biblioteket Også innvendig er det lagt vekt på naturlige, røffe materialer, med overveiende bruk av ubehandlet furu på vegger og tak og eikeparkett på gulvet. Det første som møter deg når du kommer inn døren, er et stort åpent rom med resepsjonsdisk og en åpen peis. En trapp leder ned til biblioteket og kantinen, en annen opp til et galleri med kontorer og møterom. En lang gang, som gradvis utvider seg til en vandrehall for de samiske folkevalgte, leder inn mot sametingssalen. Veggene her er prydet med samiske visdomsord, en kunstnerisk utsmykning i tinntråd utført av kunstneren Kristin Ytreberg. Fra vandrehallen leder en overbygget bro over til sametingssalen. På veggen her henger malerier av kunstneren Astri Aasen. Det er portretter av noen av deltakerne på samenes første landsmøte i Trondheim 6. februar Bildene har stor symbolsk verdi, ettersom dette første landsmøtet regnes som forløperen til dagens sameting. 6. februar er samenes nasjonaldag. Husets hjerte Sametingssalen er atskilt fra resten av bygningskroppen, og er uten vinduer, bortsett fra et takvindu som slipper lys inn. De folkevalgte tar plass ved små bord i et amfi under lavvoens skrånende tak. Veggen bak talerstolen er dominert av en enorm betongsskive med et abstrakt bilde utført i blått og bladgull. «Spor» Luottat har kunstneren Hilde Schanke Pedersen kalt bildet, som gir klare assosiasjoner til de sirkulære arkeologiske spor den samiske kulturen har etterlatt seg på hustufter, gravsteder og boplasser. Byggingen av dette huset har stor symbolsk betydning for det samiske folk, sier Per Edvard Klemetsen. Det er en anerkjennelse av vår selvstendige rettslige og politiske posisjon i det norske samfunnet og samtidig realiseringen av en drøm som ble født for svært lenge siden. Fakta: Bygget av Statsbygg på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet Prosjektleder Per Alseen, Statsbygg Ferdigstilt i 2000 Arkitekter Christian Sundby og Stein Halvorsen Prosjektkostnad 128 millioner kroner åpent rom 13 nr

14 MOSAIKK Halden fengsel mures inn Statsbygg bygger Norges mest moderne fengsel på Torpum i Halden kommune. Nå er byggeplassen i ferd med å mures inne. En fjerdedel av muren rundt Halden fengsel er allerede ferdigstøpt. Når den står ferdig vil den være vel 1,3 kilometer lang. Den vil være seks meter høy, og ha en omvendt dråpeform på toppen som skal gjøre det umulig å hekte fast rømningsutstyr. Muren blir støpt på stedet og vil følge landskapet på området. Når den står ferdig vil det kun være én inngang inn til fengselet og det blir gjennom en kontrollert sluse. Det går mye betong med til en slik mur. Når muren står ferdig i mai neste år vil det ha gått med 3500 kubikkmeter ferdigbetong. Det tilsvarer volumet i 1400 femtimeters svømmebasseng eller syv millioner halvlitere, om man vil. Operahuset fikk byggeskikkprisen 2008 Operahuset, tegnet av Snøhetta og oppført av Statsbygg, gikk av med seieren da Statens byggeskikkpris ble delt ut for Det var totalt nesten 70 kandidater med i konkurransen, der 12 spesielle bygg var plukket ut for nærmere vurdering. Prisen ble offentliggjort 5. juni i Oslo Konserthus, og det var kommunalminister Meltveit Kleppa som delte ut prisen til operahusets arkitekt Snøhetta. En egen plakettseremoni vil bli arrangert etter sommerferien. Statens byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. I år ble det lagt spesielt vekt på gode prosjekter innenfor temaene barnehager, fritidsboliger og stedsutvikling. Foto: Trond Isaksen Foto: Mirjana Rødningen Foto: Halden Arbeiderblad Sentralparken på Fornebu Til høsten åpner sentralparken på Fornebu. Parken ligger midt inne på det tidligere flyplassområdet og har 110 dekar med bruksplen og omlag 20 dekar eng. Den skal være rekreasjonsområde og møteplass for beboerne og besøkende på Fornebu. Parken er resultatet av en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Bjørbek & Lindheim AS Landskapsarkitekter. Det er Statsbygg som har hatt ansvaret for å opparbeide landskapet på Fornebu. Et av hovedelementene i parken er en 6500 kvadratmeter stor vanndam. Dammen får tilførsel av regnvann fra veier og hustak i boligområdene omkring. Vannet pumpes til et høydepunkt ved det gamle flyplasstårnet. Derfra renner det i et vannløp gjennom hele parkområdet. På Oslo Åpne Hus-dagene september blir det anledning til å få en guidet tur på området. åpent rom 14 nr

15 Pris for kobber i arkitektur Vinneren av prisen for beste bruk av kobber i arkitekturen i 2007 ble i år tildelt Det jødiske senteret i Munchen. Universitetssenteret på Svalbard, bygget av Statsbygg og tegnet av Jarmund/Vignæs AS, fikk høy utmerkelse. Ekstreme klimatiske forhold har tydelig påvirket utformingen av bygget. Geometrien av bygget samsvarer med fjellene rundt, men er også tilpasset vind- og snøforholdene. Juryen sier blant annet: Med et så kompleks teknisk program satt i utfordrende omgivelser, kunne man tro at arkitektonisk design kom i annen rekke. Men det er en flott bygning, særlig tilpasset fjellene og det arktiske snødekkede landskapet. Les mer om prisen på cda.org.uk/arch. Besøk Skådalen senter for døve Skådalen har ikke mottatt noen pris, men det har arkitekten, Sverre Fehn. Under arrangementet Oslo Åpne Hus september i år kan man med egne øyne se denne flotte bygningen. Arkitektens oppgave besto i å tilgodese de små elevenes behov for rom under månedslange opphold hjemmefra, og samtidig ta grunnleggende hensyn til hvordan et barn best kan leve og lære uten å høre. Internatet er delt opp i flere enheter med hvert sitt samlende kjøkken- og oppholdsrom, i fin samklang med terrenget. Materialene er betong, tre og tegl. Som nyoppført fikk bygningen massiv kritikk i pressen: Det var for påkostet for brukergruppen. Men ettertiden har vist at Fehn hadde rett når han gjorde seg sine tanker om hva døve barn trenger. Jo, «(...) en arkitektur som kompenserer for tapet av lyd». Foto: Teigens fotoatlier Foto: Jaro Hollan Foto: Nils Petter Dahle Oslo Åpne Hus september Det er tredje gang Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) arrangerer Oslo Åpne Hus, men første gang Statsbygg er med som samarbeidspartner. Nærmere hundre bygninger av alle slag, kirker, privatboliger, kontorer og offentlige bygg, skal åpnes for publikum. Statsbygg stiller med flere av sine flotteste bygninger, blant annet Oslo bispegård (bildet), Villa Stenersen, Høyesteretts hus og Musikkhøgskolen. På Villa Grande kan du blant annet komme inn i bunkeren og rommene fra Quisling-perioden som vanligvis er lukket for publikum. Også parker og uteområder står på programmet. I den nye sentralparken på Fornebu vil Statsbyggs prosjektleder fortelle om hva som er gjort på området. Hold av september, og legg opp helgeturen som en byvandring fra bygning til bygning. åpent rom 15 nr

16 Tekst: Mette Nordhus VISSTE DU DET Ill: lille frøen, Snøhetta, Barlindhaug Consulting Les: Godt samarbeid gir gode resultater Statsbyggs prosjekter får mange priser, og det er vi stolte av. Men prisene kommer ikke av seg selv. Det satses hardt på å få frem gode bygg. En av måtene Statsbygg kan få til dette på er gjennom arkitektkonkurranser. Om det skal benyttes konkurranse eller ikke, og hvilken konkurranseform som eventuelt skal velges, blir avgjort fra prosjekt til prosjekt. Men for alle byggeprosjektene ligger kravet om funksjonelle bygg som skal ha en god form og gode tekniske og innovative løsninger. De skal også være kostnadseffektive. Kvalitet Som offentlig byggherre skal vi bygge hus med kvalitet. Dette vil også lønne seg på lang sikt, både økonomisk, men også i den forstand at det gir dem som benytter byggene gode arbeidsforhold og glede av å bruke dem. I Kulturmeldingen fra 1991 står det at «Statens byggevirksomhet har en særlig betydning ved at den danner forbilde for annen byggevirksomhet, og samtidig formidler et inntrykk av virksomhetens egenart og selvbilde» og videre at «det må i årene fremover satses på en høy kvalitet i statens arkitektur». Et nært og godt samarbeid mellom Statsbygg som byggherre og arkitekten er svært viktig for å få kvalitet på byggene våre. Statsbygg ønsker en byggeprosess med god kommunikasjon, åpenhet, tydelighet og gjensidig tillit, der alle faglige rådgivere samarbeider om et felles mål. Åpen eller begrenset konkurranse? Statsbyggs oppgaver har endret seg gjennom årene, men en av hovedoppgavene har ligget fast: Statsbygg reiser viktige nasjonale signalbygg. Det har ofte vært disse signalbyggene som har vært underlagt arkitektkonkurranser. Det er nettopp for å få frem gode alternativer for denne typen bygg. Her kan det brukes enten åpne eller begrensede arkitektkonkurranser. Ved konkurranser er det alltid en jury. Åpne konkurranser er krevende, men gir også et stort utvalg å velge mellom. Åpen konkurranse betyr at konkurransen er åpen for alle, men at de leverer anonyme bidrag. Ingen vet hvem vinneren er før konvolutten er åpnet. Arkitektkonkurransen for et nytt operahus er et eksempel på en åpen konkurranse. Her kom det inn ca 250 konkurransebilag fra hele verden. Begrensede konkurranser kan gjennomføres på ulike måter. En måte er at det etter forutgående prekvalifisering velges et knippe arkitekter som gis i oppdrag å komme med forslag til løsning. Da blir i tilfelle alle deltagerne honorert for det. Statsbygg har også gjennomført konkurranser der fem eller seks arkitektfirmaer blir direkte valgt ut til å levere forslag, og får betalt for dette. Deltagerne har ofte vært et lokalt firma, et ungt uetablert arkitektfirma, en til to utenlandske firmaer og et par veletablerte firmaer. Også her leveres arbeidene anonymt. Anbudskonkurranse Enda en måte å innhente arkitekt på er rett og slett ved anbudskonkurranse på linje med de øvrige rådgiverne. Da er det de vanlige kriteriene som blant annet pris, kvalitet, leveringsdyktighet og kapasitet som er utvelgelseskriterier. I noen tilfeller kan det også bes om enkle løsningsforslag. I prinsippet blir arkitekten valgt uten at man vet hvordan resultatet blir. Samarbeidet mellom arkitekt og byggherre kan ha ulike former, men vil alltid søke å oppnå målet om et funksjonelt, estetisk tilpasset bygg med god nok kvalitet innenfor de kostnader og rammer som er satt for bygget. åpent rom 16 nr

17 Arkitektkontoret lille frøen AS vant den begrensede arkitektkonkurransen for det nye sentralbygget på Høyskolen i Sogndal med prosjektet Missing Link i Barlindhaug Consult AS vant den åpne anbudskonkurransen om Arktisk frøhvelv på Svalbard i Hvelvet ble tatt i bruk i vinter. 3. Snøhettas 1.1 Promille gikk av med seieren i en begrenset arkitektkonkurranse om å tegne Kunsthøgskolen i Bergen i åpent rom 17 nr

18 Statsbygg får prisar Tekst: Eva Kvandal Foto: Isaksen, Havran og Müller Les: åpent rom 18 nr

19 Det finst ein pris for alt. For arkitektur, design og byggjeteknikkar finst det eit utal. Nokre av dei er meir prestisjefylte enn andre. Statsbygg har teke imot rundt 25 prisar berre sidan Nokre av dei er mindre kjende, som Lysprisen, Murverksprisen og Betongtavlen. Andre er meir kjende, og heng høgt i bransjen. I Statsbygg er vi stolte av dei alle. Å ta imot ein pris er ei stor ære. Og trass i at Statsbygg, som ein av dei største byggherrane i landet, tek imot mange prisar, blir eg alltid både audmjuk og stolt over å ta imot eit slikt heiders teikn, seier administrerande direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg. Det gjeld så vel små som store prisar, for eg veit at bak kvart bygg ligg det mykje arbeid, og bak kvar pris står det ein fagleg dyktig jury og mange kriterium som Statsbygg strevar etter å fylle. Dersom eg likevel skal velje meg ut to prislønte bygg frå mi tid som leiar i Statsbygg, vil eg velje Ivar Aasen-tunet og Domus Academica. Dei representerer to typar bygg nybygg og rehabilitering og dei viser at Statsbygg tek samfunnsansvar når det gjeld både satsing på arkitektur og vern av kulturarven, held Øivind Christoffersen fram. Dei gjævaste prisane I det internasjonale arkitektmiljøet er det Pritzker Architecture Prize som er den gjævaste prisen. Prisen går til arkitekten sjølv, og blir delt ut årleg til ein arkitekt som gjennom arbeidet sitt har vist «evne, visjon og engasjement til å skape varige og utmerkede bidrag til menneskeheten og de bygde omgivelser gjennom kunstarten arkitektur». I Noreg er det berre éin arkitekt som har fått denne prisen, og det er Sverre Fehn. Han har teikna fire bygg for Statsbygg. Det er den nordiske paviljongen i Venezia (1958), Skådalen offentlige skole for døve (1976), Ivar Aasen-tunet (2000) og det nyopna Arkitekturmuseet (2008). Her i Noreg er det nok A.C. Houens fonds diplom som er mest ettertrakta blant arkitektane sjølve. Diplomet blir delt ut av Kulturdepartementet etter innstilling frå landsstyret i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Denne prisen går til sjølve bygget, og heile fem av bygningane til Statsbygg har fått prisen i nyare tid. Anton Christian Houen blei fødd i Arendal i 1823, og slo seg opp som handelsmann i Newcastle. Han oppretta eit fond for å fremme «en bedre og renere arkitektur i Norge», der «fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider» skulle påskjønnast. Første gongen åpent rom 19 nr

20 Universitetsbygget på Dragvoll i Trondheim teikna av arkitekt Henning Larsen fekk A.C. Houens fonds diplom i Justervesenet på Kjeller blei av arkitekt Kristin Jarmund reikna som hennes nest beste prosjekt nest etter dottera. «Å ta imot ein pris er ei stor ære.» Øivind Christoffersen, administrerande direktør i Statsbygg. prisen blei delt ut, var i Den gongen var det Regjeringsbygningen, bygningen der Finansdepartementet no held til, som tok prisen. Diplomlønte bygg I løpet av dei siste 25 åra har fem Statsbygg-bygningar teke imot A.C. Houens fonds diplom. Siste gongen var i april i år, då Ivar Aasen-tunet, som Sverre Fehn har teikna, fekk prisen (sjå eigen artikkel). Universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim (arkitekt Henning Larsen) kunne ta imot diplomet i 1983, og Medisinsk senter i Trondheim (arkitekt Per Knudsen) fekk det i I 2000 fekk Justervesenet på Kjeller diplomet. Bygget er teikna av arkitekt Kristin Jarmund og blei ferdigstilt i For å ta vare på heilskapen i miljøet rundt er bygningen plassert slik at han ser ut som om han er hogd inn i det skrånande landskapet. Den mest sensitive delen av laboratoriet er lagd til den lågaste delen av bygget for å sikre maksimal stabilitet. Bygget for Justervesenet består eigentleg av to parallelle bygningar, bundne saman av eit atrium, noko som bidreg til å få meir dagslys inn i kontora. Kristin Jarmund har tidlegare uttalt at Justervesenet på Kjeller er det nest beste prosjektet ho har vore med på. Det er ikkje så verst når ein veit at det beste prosjektet er dottera hennar. I 2003 fekk Arkitekthøgskolen i Oslo A.C. Houens fonds diplom. Det er arkitektkontoret Jarmund og Vigsnæs som står bak rehabiliteringa av lokala i Maridalsveien 29, som opphavleg blei bygde i som transformatorverkstad for Oslo Lysverker. Det er lagt stor vekt på å ta vare på det opphavlege, sidan bygningen står på den gule lista til Byantikvaren. Fasaden mot Maridalsveien og elva er bevart nær opp til det opphavlege, medan nokre større endringar er gjorde inne i gardsrommet. Her er det mellom anna opna opp ved hjelp av store glasfasadar for å auke gjennomstrøyminga av lys i bygningen. I interiøret er galvanisert stål, pussa betong og industriparkett med på å knyte den moderne skolen til den opphavlege industribakgrunnen. åpent rom 20 nr

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Bankplassen 3, Oslo. Tekst: sivilarkitekt MNAL Martin Dietrichson. Foto: nispe@datho.no MUR+BETONG 4 2007 7

Bankplassen 3, Oslo. Tekst: sivilarkitekt MNAL Martin Dietrichson. Foto: nispe@datho.no MUR+BETONG 4 2007 7 Arkitekturmuseet Bankplassen 3, Oslo arkitekt Sverre Fehn AS Tekst: sivilarkitekt MNAL Martin Dietrichson Foto: nispe@datho.no MUR+BETONG 4 2007 7 Arkitekturmuseet sett fra sydøst. Den nye paviljongen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET?

BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET? BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET? BYnatt Arendal, byutviklingskonferanse 17. og 18. oktober 2013 Kristin Dale Selvig, Statsbygg BIDRAR STATLIGE LOKALISERINGER TIL ØKT

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Nasjonalmuseet på Vestbanen

Nasjonalmuseet på Vestbanen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Alle illustrasjoner: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh, MIR kommunikasjon AS og Statsbygg Foto av Klaus Schuwerk: Nasjonalmuseet Trykk:

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits Enkelt og eksklusivt I den vakre fjellbyen Zuoz i den vestlige delen av Sveits ligger et hus helt utenom det vanlige. Boligen fremstår som moderne og ny, men samtidig fast forankret i det originale. Innvendig

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Under vegbrua fann vi denne målaren som skal vise korleis bl.a. temperaturen påverkar dei solide konstruksjonane.

Under vegbrua fann vi denne målaren som skal vise korleis bl.a. temperaturen påverkar dei solide konstruksjonane. Vårturen 2015 14.04.2015 Søndag 12.april stilte Hallstein opp med blå Nettbuss og opna dørene for oss knapt tretti som hadde valt å bli med - om ikkje nett på blåtur, så i alle fall ut i det blågrå! Klar

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Nytt kapittel i soga om Jomsborg

Nytt kapittel i soga om Jomsborg Nytt kapittel i soga om Jomsborg Jomsborg er eit ikon av eit ungdomshus. Det ligg og tronar på haugen sin mellom furuene slik det, med ymse til- og ombygg, har gjort sidan 1914. Med sitt stemningsfylte

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Utgangspunkt: Ombygging av prestegardsløa til kultur/næringsbygg med forsamlingssal, kjøkken og rom til servering/utstilling og næringsverksemd Prestegardsløa

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer