Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011"

Transkript

1 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo november 2011

2 LEK OG ALVOR Hjertelig velkommen til den 3. nordiske konferanse om vold og behandling! Vår største ambisjon med konferansen er å skape et fellesskap - både faglig og emosjonelt mellom alle som jobber med og mot vold i Norden. Vi tror på kraften i fellesskapet som kilde til inspirasjon, støtte og fortsatt faglig utvikling. Oppgaven med å være hjelper inn mot familier som er «rammet av» vold er en dypt alvorlig oppgave. Som behandlere bærer vi et stort ansvar for at den hjelpen vi tilbyr er av høyeste kvalitet. Vårt arbeid er selvfølgelig avhengig av politikk og de økonomiske rammer vi opererer under, men like avgjørende er kvaliteten på vår kompetanse og vår evne til å bruke denne. For menneskene vi møter kan vårt arbeid noen ganger bety forskjellen mellom liv og død, for andre kan det bety forskjellen mellom et liv i trygghet og et liv i frykt. Det er alvoret! Men alle spørsmål rundt vold og behandling er ikke løst, vi er enda et ungt felt i stor utvikling. For å fortsette utviklingen og ikke minst for å opprettholde engasjement, så trenger vi leken. Leken for oss betyr en åpenhet for nye ideer og erfaringer. En villighet til å ta inn, tygge på, lukte og smake på nye tanker og erfaringer. En åpen vilje til å se nye sider ved saker og til å la seg inspirere av andre. Vår oppfordring er; la oss leke med nye tanker, la oss diskutere uten aggresjon, la oss bære både leken og alvoret i vårt faglige fellesskap. God konferanse! Per Isdal og Marius Råkil Konferanseledere

3 Onsdag 9. november Torsdag 10. november PROGRAM Registrering og kaffe Åpning Musikalsk innslag ved Einar Fadnes (Jim Stärk) Alternativ til Volds styreleder Tove Beate Pedersen ønsker velkommen Statssekretær Kirsti Bergstø åpner konferansen PLENUM Murray Straus The Premordial Violence: Spanking Children and its Effect on Cognitive Development and Crime in 32 Nations Pause Ingunn Eriksen Jeg vil ikke skremme barna mine om forståelse av og arbeid med voldelige fedre Per Isdal Smittet av vold belastninger og sekundærtraumatisering hos terapeuter Lunsj WORKSHOPS I (8 paralleller) Pause VAMPYR/ MADONNA 2 Ingunn Eriksen og Iselin Sætre Tryggere fedre om fedrekurs basert på Circle of Security Parenting 3 Per Isdal og Marius Råkil OLYMPIA Voldspregede hjelpere og parallelle prosesser 2. etasje en selvhjelpsworkshop for terapeuter og behandlingssentre som er forgiftet av arbeidet med familievold 4 Anneli Svensson SALOME Om vold i samkjønnede relasjoner: passar våra teorier och metoder våldsutsatta hbt-personer? 5 Bernadette Christensen og Kyrre Lønnum BASE 1 Behandling av vold hos ungdom i en multisystemisk kontekst 6 Are Evang OSLOFJORD Mellom rett og hjelp barn i møte med 33. etasje statens barnehus 7 Elisabeth Christie Ørke 301 Fra partnervold til partnervalg 3. etasje psykoedukasjon for voldsutsatte kvinner 8 Cecilie Kolflaath Larsen HOLMENKOLLEN Helhetlig arbeid med traumer, vold og etnisitet 33. etasje i møte med krigsflyktninger KONFERANSEFEST PÅ SENTRUM SCENE ATV inviterer til konferansefest på Sentrum Scene. Konsert med Jim Stärk, servering av tapas, dans og hyggelig samvær! Dørene åpner kl Registrering og kaffe PLENUM Michael Johnson Distinguishing Among Types of Domestic Violence: Research Evidence Pause Åsa Landberg När skyddet brister Paul Leer-Salvesen Forsoning etter krenkelser Lunsj WORKSHOPS II (8 paralleller) 9 Michael Johnson KUNST Distinguishing Among Types of Domestic Violence: 2. etasje Policy Implications VAMPYR/ MADONNA 10 Åsa Landberg När skyddet brister fördjupingsseminarie 11 Yalila Castro og Nadia Ansar HOLMENKOLLEN Bare et klaps? Erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre som 33. etasje bruker vold i oppdragerøyemed OLYMPIA 2. etasje 12 Marie Haavik og Per Øystein Steinsvåg Hjelpearbeid med menn utsatt for vold i nære relasjoner 15 Henning Mohaupt OSLOFJORD Fra refleks til refleksjon å forstå og behandle 33. etasje voldsutøvende menn ut fra et mentaliseringsperspektiv 16 Michael Ottow og Jennie Malm Georgson 301 Schyssta relationer presentation av våldspreventiv 3. etasje gruppverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning PAUSE WORKSHOPS III (8 paralleller) OLYMPIA 2. etasje 17 Paul Leer-Salvesen Skyld og tilgivelse 18 Bjørn Løvland OSLOFJORD Erfaringer fra terapeutisk arbeid med menn 33. etasje utsatt for vold 19 Juha Holma SALOME Domestic Violence Intervention in Professional Health Care: Practices and Research in a Finnish Context VAMPYR/ MADONNA 20 Randi Mossefinn og Elise Bøgh Søreide Bryt voldsarven jeg er redd for å bli som mine foreldre 21 Cecilie Guldvog og Elisabeth Nyborg BASE 1 Man måste dö några gånger innan man kan leva bruk av EMDR i arbeidet med utøvere av vold i nære relasjoner 22 Peer Nielsen og Winnie Jørgensen KUNST Fra kamp til dialog - at rumme forskellige virkelighedsopfattelser 2. etasje i behandlingen af voldsramte par Konferansierer: Marius Råkil og Ingunn Rangul Askeland 1 Murray Straus KUNST Gender Symmetry and Mutuality in Perpetration 2. etasje of Violence between Marital and Dating Partners: Implications for Prevention and Treatment 13 Andrés Ragnarsson og Einar Gylfi Jónsson SALOME Hav og himmel i mellem? Sammenligning af voldsrapportering i nære relationer og dennes implikationer for behandling af voldsudövende mænd BASE 1 14 Savita Dalsbø EMDR med voldsutsatte barn i terapi 23 Kerstin Kristensen og Denise Cresso 301 Dubbel utsatt? kunskap om våld mot kvinnor med 3. etasje funktionsnedsättning 24 Anders Danell HOLMENKOLLEN Behandling och boende för män som utövar våld i nära relation 33. etasje

4 INNHOLD PLENUM Murray Straus The premordial Violence: Spanking Children and its Effect on Cognitive Development and Crime in 32 Nations Research on the following questions will be presented: 1. What percent of children are spanked by parents and how often do parents do it? 2. To what extent is spanking a traumatic experience for children and is the experience related to post-traumatic stress symptoms, impaired cognitive development, and violence against marital and dating partners? 3. How valid is the evidence on the harmful effects of spanking? 4. What are the implications for clinical practice and parent education? Ingunn Eriksen Jeg vil ikke skremme barna mine - om forståelse av og arbeid med voldelige fedre Eriksen vil ta for seg spørsmålet om hvem den voldelige faren er. Hvordan kan vi forstå at han både ønsker det beste for barna sine og samtidig utøver omsorg med manglende beskyttelse? Dette vil belyses ut fra nyere teori om mentalisering, traumer og tilknytning, i tillegg vil resultater fra fedrearbeid med metodikken Circle of Security Parenting bli presentert. Dette er et nybrottsarbeid som virker lovende. Per Isdal Smittet av vold - belastninger og sekundærtraumatisering hos terapeuter Isdal setter fokus på hvordan arbeidet med vold påvirker hjelperen/terapeuten. Han kaller jobben for arbeid i grusomhetens nærhet, og viser på hvilke måter terapeuten kan bli påvirket og syk av arbeidet med vold. Med utgangspunkt i personlige erfaringer går han inn i fenomenene sekundær traumatisering og compassion fatigue og viser hvordan vi kan bli preget av arbeidet både som terapeuter og privatpersoner. Michael Johnson Distinguishing Among Types of Domestic Violence: Research Evidence We are in the midst of a major shift in our understanding of intimate partner violence, with evidence growing that there is more than one type of intimate partner violence and that our social policies must acknowledge the differences among them. Dr. Johnson will review the research that demonstrates that there are three major types of intimate partner violence, and that the three types (intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence) differ dramatically in terms of their causes, their effects on individuals and couples, and their responsiveness to intervention. Åsa Landberg När skyddet brister När ett barn utsätts för våld så innebär det alltid att skyddet varit otillräckligt. Ett första steg är att se till att våldet upphör. Ett andra steg är att ge barnet information och bekräftelse och att erbjuda behandling till de barn som behöver. Men många gånger fortsätter skyddet att vara bristfälligt. V uxenvärlden klarar enbart delvis av att skydda barnet från nytt våld eller nya hot. Trots det måste vi som behandlare hitta vägar att stötta, reparera och rehabilitera. Paul Leer-Salvesen Forsoning etter krenkelser En refleksjon om fenomenet forsoning, basert på empiriske undersøkelser og etisk/filosofisk analyse. Foredraget vil handle om konflikter på både makronivå og mikronivå, og fokusere på forsoningen som en prosess som starter som en refleksiv sorgprosess. INNHOLD WORKSHOP Murray Straus Gender Symmetry and Mutuality in Perpetration of Violence between Marital and Dating Partners: Implications for Prevention and Treatment Research on the following questions will be presented: 1. What percent of couples experience violence, and in what percent of the cases is the male the only violent partner, the female the only violent partner, and both violent? 2. Johnson states that intimate terrorists are almost all men. What does the empirical research show? 3. Is there symmetry in perpetration in cases of severe violence and to relationships of women in shelters for battered women? 4. To what extent is symmetry in perpetration the result of women acting in self-defense and if it is not self-defense, what is the cause? 5. To what extent do women in male-dominant societies physically assault a partner? 6. What are the implications for prevention and treatment, including preventing violence against women? Ingunn Eriksen og Iselin Sætre Tryggere fedre- om fedrekurs basert på Circle of Security Parenting Workshopen vil presentere den tilknytningsbaserte metoden Circle of Security og hvordan denne kan tilpasses grupper med fedre som har et voldsproblem. Forståelse av disse fedrenes spesielle utfordringer i forhold til foreldrerollen vil bli belyst, og også hva som må ligge til rette for å få til et trygt arbeid. Workshopen vil presentere viktige problemstillinger og utfordringer i dette arbeidet som er samlet i en fersk veileder skrevet av Eriksen, Johannessen og Sætre. Det vil bli vist illustrerende filmklipp både fra COS-P materialet og det kliniske arbeidet med fedregruppene. Per Isdal og Marius Råkil Voldspregede hjelpere og parallelle prosesser - en selvhjelpsworkshop for terapeuter og behandlingssentre som er forgiftet av arbeidet med familievold Isdal & Råkil tar utgangspunkt i hvordan behandlingsmiljøer kan bli preget av vold og hvordan forholdet mellom hjelperne kan begynne å ligne forholdet mellom menn, kvinner og barn som lever med vold (parallelle prosesser). De fokuserer på hva vi som terapeuter og kolleger kan og bør gjøre for å motvirke forgiftning av oss selv og våre behandlingsmiljøer. Anneli Svensson Om vold i samkjønnede relasjoner: passar våra teorier och metoder våldsutsatta hbt personer? En workshop där vi brottas med normer. Hvordan forstå og arbeide med mennesker som utsettes for vold i samkjønnede relasjoner? I hvilken grad passer kunnskap fra voldsfeltet, hvor forskning og erfaring er fra heterofile relasjoner, til disse klientene? Ska patienten passa in i mallen eller mallen passas in efter patienten? Från anamnes till avslut zoomar vi in och diskuterar olika interventioner med brottsutsatta hbt-personer. Bernadette Christensen og Kyrre Lønnum Behandling av vold hos ungdom i en multisystemisk kontekst Christensen og Lønnum presenterer hvordan man behandler vold i behandlingsmodeller for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk, som også innebærer bruk av vold. De presenterer overordnet tenkning om behandling av ungdom og vold og gir kliniske eksempler på dette terapeutiske arbeidet. Fokus vil ligge på hvordan intervensjoner må berøre flere systemer, som familie, skole og venner og individuelt hos ungdommen for at behandlingen skal kunne forventes å ha effekt. Are Evang Mellom rett og hjelp barn i møte med statens barnehus Statens barnehus i Norge ble opprettet for å gi barn som skal avhøres om vold eller overgrep et bedre, mer koordinert og mer barnetilpasset møte med rettsvesen og hjelpetjenester. Denne workshopen presenterer erfaringer fra dette arbeidet i landets nordligste barnehus Tromsø. Med utgangspunkt i konkrete saker vektlegges utfordringer og de mulighetene barnehusene gir for å møte utsatte barn med god og tilrettelagt kartlegging og behandling, sam - tidig som behovene i etterforskning og påtale ivaretas. Elisabeth Christie Ørke Fra partnervold til partnervalg - psykoedukasjon for voldsutsatte kvinner Workshopen har fokus på forebygging av nye voldelige parforhold. Ørke har utarbeidet et kurs som gir kvinner økt bevissthet om vold og hva volden har gjort med dem, hva de selv ønsker i et forhold, faresignalene og hva kvinnene kan gjøre tidlig i et forhold for å identifisere hvem som kan komme til å mishandle dem. Hovedbudskapet er Velg selv ikke bli valgt! Workshopen inneholder en gjennomgang og drøfting av kursets sentrale trekk. Cecilie Kolflaath Larsen Helhetlig arbeid med traumer, vold og etnisitet i møte med krigsflyktninger En oversettelse av moderne traumeteori til ti praktiske prinsipper for arbeid med flyktningfamilier traumatisert av krig. Arbeid med vold er en integrert del av dette arbeidet. Workshopen vil gi en innføring i moderne traumeteori og koble dette til praktisk arbeid med krigstraumatiserte flyktningfamilier. Eksempler og kasus tas fra et toårig prosjektarbeid med Tsjetsjenske flyktninger. Fokus vil være; styrking av barnets utvikling og å bidra til utvikling av en sunn relasjon mellom foreldre og barn i fred.

5 Michael Johnson Distinguishing Among Types of Domestic Violence: Policy Implications The dramatic differences among the three major types of intimate partner violence suggest a need to move away from one-size-fits-all domestic violence policies. Dr. Johnson will discuss the issues involved in screening, and some of the implications of differentiation for policies in the areas of primary prevention, support for victims, law enforcement, and intervention with perpetrators. Åsa Landberg När skyddet brister fördjupingsseminarie En fördjupning av plenarföresläsningen. När skyddet runt ett barn är otillräckligt ställs vi som behandlare inför stora utmaningar. Etablerade behandlingsmetoder har ibland liten chans att ge resultat, andra gånger är de rent olämpliga. Samtidigt befinner sig barn ibland i situationer där vi inte kan vänta tills de er skyddade, det skulle innebära att lämna dem under hela uppväxten. Yalila Castro og Nadia Ansar Bare et klaps? Erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre som bruker vold i oppdragerøyemed Workshopen har som mål å gi deltakerne en forståelse av oppdragervold som fenomen samt belyse utfordringer og hjelpestrategier i møte med minoritetsfamilier. Det vil bli jobbet konkret med pedagogiske intervensjoner i et kultursensitivt perspektiv. Marie Haavik og Per Øystein Steinsvåg Hjelpearbeid med menn utsatt for vold i nære relasjoner Er det noen forskjell på hvordan menn og kvinner reagerer når de utsettes for vold, og hva består denne eventuelle forskjellen i? Hvordan skal vi som hjelpere møte menn utsatt for vold i nære relasjoner på best mulig måte? Workshopen tar utgangspunkt i disse spørsmålene, og har samtidig et blikk for egne holdninger hos hjelpere og hvordan disse kan påvirke hvordan vi møter menn utsatt for vold. Andrés Ragnarsson og Einar Gylfi Jónsson Hav og himmel i mellem? - Sammenligning af volds rapportering i nære relationer og dennes implikationer for behandling af voldsudövende mænd Ragnarsson og Jónsson har undersögt om der er korrelation mellem mændenes og ægtefællenes rapportering af aktuel vold. De vil oplyse workshopdeltagere om deres resultater og hvilke terapeutiske konsekvenser dette har havt. Med udgangspunkt i to aktuelle case-historier går de nærmere ind på hvorden de bruger denne viden i praksis. Savita Dalsbø EMDR med voldsutsatte barn i terapi Workshopen gir en kort intro til EMDR (Eye Movement Desencitization and Reprocessing, Shapiro 2001) og hvordan EMDR kan brukes i behandling av barn i alle aldre som har erfaringer med vold. Hukommelsesspor av et kognitivt, emosjonelt og kroppslig (fysiologisk) aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av de traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene. Henning Mohaupt Fra refleks til refleksjon - å forstå og behandle voldsutøvende menn ut fra et mentaliseringsperspektiv Workshopen vil gi en grunnleggende teoretisk innføring i hvordan man kan forstå menn som utøver vold i nære relasjoner ut fra et mentaliseringsperspektiv. Betydningen av kartlegging og monitorering av klientens evne til Reflective Functioning (RF) i samtalen vil bli vektlagt. Enkle terapeutiske grep til å utvikle RF hos voldsutøvende menn vil bli presentert. Michael Ottow og Jennie Malm Georgson Schyssta relationer presentation av våldspreventiv gruppverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning Presentation av en gruppintervention där reflektioner, samtal och övningar kring normer och värderingar stödjer arbetet i att vara en bra person i relationer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är exkluderade från traditionella våldspreventiva insatser. Schyssta relationer är ett förslag på metod utarbetad av Utväg Skaraborg, Sverige i syfte att göra våld i nära relationer synligt och pratbart för målgruppen och deras personal. Paul Leer-Salvesen Skyld og tilgivelse I workshopen vil vi arbeide mer med fenomenene skyld og tilgivelse og utveksle erfaringer om hvordan disse fenomenene virker inn på sorgprosesser og konfliktbearbeiding både hos gjerningspersoner og ofre. Bjørn Løvland Erfaringer fra terapeutisk arbeid med menn utsatt for vold Løvland vil presentere erfaringer fra terapeutisk arbeid med menn utsatt for vold. Hva kjenne tegner dem? Hvilke behov har de? Løvland vil også presentere nyttige verktøy i samtaler med menn. Juha Holma Domestic Violence Intervention in Professional Health Care: Practices and Research in a Finnish Context Intervening in domestic violence in Health and Social Care is a contested issue. Strong support at the organizational level and established practices throughout these fields are the key elements in building a responsible approach to domestic violence. The EU funded VISH-project in Finland combined academic research and development work to reach this objective. Randi Mossefinn og Elise Bøgh Søreide Bryt voldsarven jeg er redd for å bli som mine foreldre Både forskning og klinisk erfaring viser at det er en større risiko for å utøve vold mot egne barn d ersom en har vokst opp med vold i egen familie. ATV Stavanger mottok i 2010 midler fra Ekstra stiftelsen for et to - årig prosjekt som skulle ha som mål å utvikle et forebyggende tilbud for å bryte trans generasjonell overføring av vold. Med det utgangspunkt at vi tror på menneskers evne og mulighet til å bryte vonde sirkler startet vi med å utarbeide kurset Foreldreforberedelser mot vold. Dette er et kurs for dem som har små barn eller venter barn, og som selv har vært utsatt for vold i sin egen barndom, og som er urolig for egen foreldrerolle. I vår workshop vil vi gjennomgå innholdet og tema i kurset, og fortelle om våre erfaringer etter å ha gjennomført tre kurs. Erfaringer som har inspirert oss og motivert oss til å jobbe videre med dette. Cecilie Guldvog og Elisabeth Nyborg Man måste dö några gånger innan man kan leva bruk av EMDR i arbeidet med utøvere av vold i nære relasjoner Vi har erfart at mange menn som utøver vold i familien har en egen traumehistorie. ATV-Vestfold presenterer sitt arbeid med EMDR-behandling av menn som utøver familievold, illustrert med videoklipp. Peer Nielsen og Winnie Jørgensen Fra kamp til dialog - at rumme forskellige virkelighedsopfattelser i behandlingen af voldsramte par I ATV-Roskilde har psykologerne gennem flere år fundet det særdeles udfordrende at rumme de ofte meget forskellige virkeligheds opfattelser, som præsenteres, når der arbejdes parallelt med både voldsudøver og partner. Hvordan sikrer vi, at det faglige samarbejdsforum psykologerne imellem, som er afgørende for at kvalificere hjælpen til de voldsramte familier, ikke ender som psykologernes kampplads? Det spørgsmål, har ATV-Roskilde sat sig for at finde løsninger på. Vi har derfor eksperimenteret med forskellige måder at rammesætte dialogen psykologerne imellem i parallelle behandlingsforløb. Workshoppen vil præsentere og diskutere de erfaringer, vi indtil videre har gjort os på dette felt. Kerstin Kristensen og Denise Cresso Dubbelt utsatt? - kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Trots att kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än kvinnor generellt är de osynliga i debatten om mäns våld mot kvinnor! Vi kommer i workshopen sätta fokus på våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den kunskap vi har erhållit efter att arbetat med synliggöra våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning i fem år. Anders Danell Behandling och boende för män som utövar våld i nära relation Utväg Göteborg möjliggör för kvinna och barn att bo kvar i hemmet, genom att erbjuda den misshandlande mannen ett alternativt boende, som innefattar behandling. Workshopen presenterar erfarenheter från detta arbete.

6 INNLEDERE Murray A. Straus is Professor of Sociology and founder and Co- Director of the Family Research Laboratory at the University of New Hampshire. He has been President of three U.S. scientific societies: National Council on Family Relations, Society For the Study of Social Problems, and Eastern Sociological Society. He is the author or co-author of over 200 articles on the family (especially violence between family members), research methods, and South Asia; and fifteen books, such as Beating The Devil Out Of Them: Corporal Punishment In American Families And Its Effects On Children, and The Social Causes Of Husband-Wife Violence. Ingunn Eriksen er psykologspesialist med bred erfaring fra psykisk helsevern og Alternativ til vold. De siste 3 årene har hun vært leder for ATVs foreldre prosjekt. Eriksen har mye erfaring med veiledning og formidling, hun har bidratt med flere kapitler i boka Barn som lever med vold i familien (2011). Iselin Sætre er psykologspesialist og har mange års erfaring med terapeutisk arbeid med utøvere av og utsatte for vold på Alternativ til Vold. De siste tre årene har hun arbeidet i ATVs foreldreprosjekt. Hun har bred erfaring med veiledning og kunnskapsformidling. Per Isdal er psykologspesialist og startet Alternativ til Vold i 1987 sammen med kollegaen Per A. Nørbech. Han var leder av ATV i 20 år. I 2007 flyttet han til Stavanger og leder ATVs kontor der. Isdal har skrevet flere bøker og behandlingsmanualer og mottok i 2011 Den Store Psykologprisen for sitt arbeid. Marius Råkil er spesialist i klinisk psykologi og direktør i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). Han har over 20 års erfaring med å behandle utøvere av vold i nære relasjoner. I tillegg til sitt kliniske arbeid, driver han utstrakt veilednings- og foredragsvirksomhet, i inn- og utland. Han har publisert flere artikler, også internasjonalt, og er redaktør av boken Menns vold mot kvinner behandlingserfaringer og kunnskapsstatus (Universitetsforlaget 2002). Michael P. Johnson is Emeritus Professor of Sociology, Women s Studies, and African and African American Studies at Penn State, where he taught sociology and women s studies for over thirty years and was designated an Alumni Teaching Fellow, Penn State s highest teaching award. He is an internationally recognized expert on domestic violence, invited to speak at conferences and universities throughout the United States and around the world. His current research focuses on the implications of differentiating among types of violence in intimate relationships, and he consults regularly with organizations and government agencies regarding domestic violence policy. Åsa Landberg är psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av behandlingsarbete med våldsutsatta barn. Hon har dokumenterat sina erfarenheter i flera böcker och medverkar ofta i media fick hon Brottsoffermyndighetens hedersutmärkelse och 2010 Stora psykologpriset. Hon är idag verksam på Rädda Barnens Centrum för barn och undomar i kris i Stockholm. Paul Leer-Salvesen er professor i teologi og etikk ved Universitetet i Agder. Han har arbeidet som fengselsprest og voldsforsker og har en doktorgrad i kriminologi. Han har arbeidet tverrfaglig med disiplinene teologi, filosofi, etikk og kriminologi og bruker alltid intervjuer og feltarbeid i sine fenomenologiske analyser. Han har skrevet barnebøker, romaner, lærebøker og fagbøker. Relevante bøker for disse temaene er: Etter drapet Menneske og Straff Tilgivelse Min skyld Forsoning etter krenkelser Anneli Svensson er socionom och leg.psykoterapeut. Jobbat inom Kriminalvården, i Stockholm stads Socialtjänst och som projektledare för RFSLs nationella Brottsofferjour Haft privatmottagning sedan dess med mycket traumainriktning. Många av patienterna är hbt-personer. Bernadette Christensen er spesialist i klinisk psykologi og fagdirektør på Atferdssenteret med ansvar for etablering og utvikling av behandlingsmodeller for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk. Har lang erfaring fra arbeid innen psykisk helse og rusproblematikk med både voksne og barn. Kyrre Lønnum er psykolog og spesialrådgiver på Atferdssenteret med spesielt ansvar for etablering av en fosterhjemsbasert behandlingsmodell for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk. Har tidligere arbeidet med voksne stoffmisbrukere på A-senteret og Ullvin. Are Evang er psykologspesialist med spesialitet i klinisk barneog ungdomspsykologi. Vært med siden oppstarten av barnehuset i Tromsø. Tidligere arbeidet i ATV, RVTS, NKVTS og BUP-Tromsø. Størst faglig engasjement i å videreutvikle tilbudet som gis til volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier. Elisabeth Christie Ørke er spesialist i klinisk voksenpsykologi, sertifisert EMDR-terapeut, og utdannet veileder i kognitiv terapi. Har jobbet mange år i psykiatrien som hhv. psykologspesialist, sjefpsykolog og undervisningsansvarlig psykolog, i tillegg til noen år med arbeid i PPT og rusvernet. Arbeider nå i ATV Stavanger med voldsutsatte kvinner som hovedområde. Cecilie Kolflaath Larsen er psykolog i ATV og har i de siste 2,5 år ledet et prosjekt med fokus på krigstraumatiserte flyktninger og traumevold. Tidligere har hun arbeidet 3 år i kina som psykolog, og hun har spesialisert seg på migrasjonshelse og krysskulturell psykologi, og spesielt på arbeid med komplekse traumer. Yalila Castro er psykolog og tilknyttet ATV siden 2008 med særskilt ansvar for området etnisitet og familievold. Arbeider med ulike grupper berørt av vold, men primært med familier med minoritetsbakgrunn. Undervisning og veiledningsvirksomhet; familievold og interkulturell psykologi. Nadia Ansar er psykolog. Hun er medlem i et lovutvalg om bruk av tvang innen psykisk helsevern, og er oppnevnt til å sitte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten. I var hun engasjert i prosjektet Familievold og etnisitet ved Alternativ til Vold. Fra jobbet hun som prosjektleder for Ungdomsprosjektet på Alternativ til Vold. Marie Haavik er psykolog ved ATV Oslo fra Arbeider der med kvinnelige og mannlige voldsutsatte og voldsutøvere, både individuelt og i gruppe, i tillegg til å undervise og veilede om disse voldsrollene og relaterte temaer som sekundær traumatisering og vold i et familieperspektiv. Per Øystein Steinsvåg er psykolog ved ATV fra Har arbeidet med ulike grupper berørt av vold i familien; voksne, ungdommer og barn - individuelt og i gruppe. Utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Har skrevet en rekke skriv/ artikler/ bokkapitler/ bøker om temaer relatert til vold. Andrés Ragnarsson Cand. psych. fra Århus Universitet Mange års træning i individuel og familieterapi og har arbejdet med börn og familier, unge og familier og med variert klinisk praksis. Selvstændig praksis fra Leder ATV-Island. Einar Gylfi Jónsson Cand.psych. fra Århus Universitet Varieret erfaring af behandling og kursusvirksomhed. Har arbejdet inden for alkohol- og stofmisbrugbehandling, ungdomsbehandling og börneværn. Selvstændig praksis siden Leder ATV-Island. Savita Dalsbø er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun jobber med traumatiserte barn, søsken og deres pårørende. Henning Mohaupt er psykolog ved Alternativ til Vold Stavanger. Han er tilknyttet kompetansesenteret for rusmiddel forskning i Helse Vest (KORFOR) og forsker på hvordan voldelige fedre opplever seg selv som omsorgsgivere. Michael Ottow er samordnare för våldsutövare på Utväg Skaraborg. Socionom, vidareutbildning inom familjeterapi. Har sedan 1990 arbetat med våldsutsatta/våldsutövande barn och vuxna. Har erfarenhet av barn och vuxna i grupp sedan Har innan Utväg tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och behandlingshem för barn- och ungdomar. Jennie Malm Georgson er utbildare/metodutvecklare på Utväg Skaraborg. Fil. Kand. i socialpsykologi. Arbetar även individuellt med våldsutsatta och våldsutövare och som gruppledare för våldsutövande män och för föräldrar vars barn upplevt våld. Bjørn Løvland jobber som rådgiver og terapeut ved Reform - ressurssenter for menn. Der gjennomfører han gruppesamtaler med menn som utøver vold og enesamtaler med menn som er utsatt for vold. Ifm. innføring av krisesenterloven har Reform laget og gjennomført seminarer om menn utsatt for vold. Juha Holma Ph.D., is a Lecturer at the Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. He is a family therapist and he has been a group facilitator in the treatment groups for men who have battered their partners. He is the responsible researcher in research projects on group treatment for batterers and on couple treatment in intimate partner violence. He is a member of a research group on a project Encountering Violence in Social and Health Care Organizations funded by Finnish Academy. Randi Mossefinn er barnevernspedagog/ familieterapeut og ansatt ved ATV Stavanger og Familievernkontoret i Stavanger. Har mange års erfaring som foreldreveileder og annet familiearbeid med barnet i fokus. Hun har arbeidet som mentor og veileder i De utrolige årene. Elise Bøgh Søreide er klinisk sosionom/familieterapeut og ansatt ved ATV Stavanger. Jobber særlig med barn som har opplevd vold i familien. Tidligere flere års erfaring fra familievernet, og fra sosialt arbeid i barneskolen. Cecilie Guldvog er psykologspesialist og leder av ATV Vestfold. Ansatt på ATV siden Jobber med familievold, primært behandling av mannlige utøvere, både individuelt og i gruppe. Sertifisert EMDR-terapeut. Elisabeth Nyborg er psykolog og har vært ansatt ved ATV siden Jobber med familievold, primært behandling av mannlige utøvere, både individuelt og i gruppe. Sertifisert EMDR-terapeut. Peer Nielsen uddannet psykolog i Specialist i psykoterapi. Arbeider ved ATV-Roskilde (siden 2003). Winnie Jørgensen er autoriseret psykolog, uddannet i Arbeider ved ATV-Roskilde (siden 2003). Kerstin Kristensen fil. magister pedagogik och projektledare Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Denise Cresso socionom och projektmedarbetare Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Anders Danell leg. psykoterapeut. Arbeter med män med våldsproblematik i nära relationer på Utväg i Göteborg.

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2.

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Bulleteng nummer 2 Sikkerhet Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Sikkerhet 1 Juni 2005 En nødvendig hjelpestrategi som ramme rundt alt

Detaljer

Vold mot menn i nære relasjoner

Vold mot menn i nære relasjoner Vold mot menn i nære relasjoner Kunnskapsgjennomgang og rapport fra et pilotprosjekt Hanne Sogn og Ole Kristian Hjemdal Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Vold mot

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Menn som har begått voldtekt

Menn som har begått voldtekt Rapport 1 / 2013 Anja Emilie Kruse, John-Filip Strandmoen og Kristin Skjørten Menn som har begått voldtekt en kunnskapsstatus Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Menn

Detaljer

Møte med familievold i sosialtjenesten

Møte med familievold i sosialtjenesten Møte med familievold i sosialtjenesten Sosialarbeiderens forståelse og handlemåter Randi Saur Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag Møte med familievold i sosialtjenesten

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Menns liv i en samisk kontekst

Menns liv i en samisk kontekst 8/2012 Menns liv i en samisk kontekst Dievdduid eallin sámi oktavuođas Men s lives in a Sámi context Innhold Sammendrag... 3 Summary... 3 Formål... 3 Organisering... 4 Ressursgruppen... 4 Prosjektleders

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor Fokus på familien - 2006 - Nr 04 - "Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor" av Heine Steinkopf, Ragnhild Laukvik Leite, Gunhild Gjedrem

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Tidstyvene Barn som pårørende

Tidstyvene Barn som pårørende Tidstyvene Barn som pårørende En kvalitativ studie av hvordan behandlere ved en psykiatrisk avdeling forstår og handler for å ivareta mindreårige barn som pårørende. Lisbeth Rynning Myrvoll Master i helse-

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave Trude Hegle Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

DANMARK SVERIGE NORGE

DANMARK SVERIGE NORGE Velkommen til nordisk konferanse - en konferanse om rusmiddelbrukets konsekvenser for fosteret, barnet og familien. & Rusen 29. september til 1. oktober Arrangør Rica Park Hotel Sandefjord Norge i samarbeid

Detaljer

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte VEDLEGG I VEDLEGG II Waltz-Rusche-Gottmann Emotional Abuse Questionnaire (EAQ) Les hvert utsagn og understrek det ordet som best beskriver hvor ofte det som beskrives skjer Isolasjon sub skalaer: Jeg

Detaljer