Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011"

Transkript

1 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo november 2011

2 LEK OG ALVOR Hjertelig velkommen til den 3. nordiske konferanse om vold og behandling! Vår største ambisjon med konferansen er å skape et fellesskap - både faglig og emosjonelt mellom alle som jobber med og mot vold i Norden. Vi tror på kraften i fellesskapet som kilde til inspirasjon, støtte og fortsatt faglig utvikling. Oppgaven med å være hjelper inn mot familier som er «rammet av» vold er en dypt alvorlig oppgave. Som behandlere bærer vi et stort ansvar for at den hjelpen vi tilbyr er av høyeste kvalitet. Vårt arbeid er selvfølgelig avhengig av politikk og de økonomiske rammer vi opererer under, men like avgjørende er kvaliteten på vår kompetanse og vår evne til å bruke denne. For menneskene vi møter kan vårt arbeid noen ganger bety forskjellen mellom liv og død, for andre kan det bety forskjellen mellom et liv i trygghet og et liv i frykt. Det er alvoret! Men alle spørsmål rundt vold og behandling er ikke løst, vi er enda et ungt felt i stor utvikling. For å fortsette utviklingen og ikke minst for å opprettholde engasjement, så trenger vi leken. Leken for oss betyr en åpenhet for nye ideer og erfaringer. En villighet til å ta inn, tygge på, lukte og smake på nye tanker og erfaringer. En åpen vilje til å se nye sider ved saker og til å la seg inspirere av andre. Vår oppfordring er; la oss leke med nye tanker, la oss diskutere uten aggresjon, la oss bære både leken og alvoret i vårt faglige fellesskap. God konferanse! Per Isdal og Marius Råkil Konferanseledere

3 Onsdag 9. november Torsdag 10. november PROGRAM Registrering og kaffe Åpning Musikalsk innslag ved Einar Fadnes (Jim Stärk) Alternativ til Volds styreleder Tove Beate Pedersen ønsker velkommen Statssekretær Kirsti Bergstø åpner konferansen PLENUM Murray Straus The Premordial Violence: Spanking Children and its Effect on Cognitive Development and Crime in 32 Nations Pause Ingunn Eriksen Jeg vil ikke skremme barna mine om forståelse av og arbeid med voldelige fedre Per Isdal Smittet av vold belastninger og sekundærtraumatisering hos terapeuter Lunsj WORKSHOPS I (8 paralleller) Pause VAMPYR/ MADONNA 2 Ingunn Eriksen og Iselin Sætre Tryggere fedre om fedrekurs basert på Circle of Security Parenting 3 Per Isdal og Marius Råkil OLYMPIA Voldspregede hjelpere og parallelle prosesser 2. etasje en selvhjelpsworkshop for terapeuter og behandlingssentre som er forgiftet av arbeidet med familievold 4 Anneli Svensson SALOME Om vold i samkjønnede relasjoner: passar våra teorier och metoder våldsutsatta hbt-personer? 5 Bernadette Christensen og Kyrre Lønnum BASE 1 Behandling av vold hos ungdom i en multisystemisk kontekst 6 Are Evang OSLOFJORD Mellom rett og hjelp barn i møte med 33. etasje statens barnehus 7 Elisabeth Christie Ørke 301 Fra partnervold til partnervalg 3. etasje psykoedukasjon for voldsutsatte kvinner 8 Cecilie Kolflaath Larsen HOLMENKOLLEN Helhetlig arbeid med traumer, vold og etnisitet 33. etasje i møte med krigsflyktninger KONFERANSEFEST PÅ SENTRUM SCENE ATV inviterer til konferansefest på Sentrum Scene. Konsert med Jim Stärk, servering av tapas, dans og hyggelig samvær! Dørene åpner kl Registrering og kaffe PLENUM Michael Johnson Distinguishing Among Types of Domestic Violence: Research Evidence Pause Åsa Landberg När skyddet brister Paul Leer-Salvesen Forsoning etter krenkelser Lunsj WORKSHOPS II (8 paralleller) 9 Michael Johnson KUNST Distinguishing Among Types of Domestic Violence: 2. etasje Policy Implications VAMPYR/ MADONNA 10 Åsa Landberg När skyddet brister fördjupingsseminarie 11 Yalila Castro og Nadia Ansar HOLMENKOLLEN Bare et klaps? Erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre som 33. etasje bruker vold i oppdragerøyemed OLYMPIA 2. etasje 12 Marie Haavik og Per Øystein Steinsvåg Hjelpearbeid med menn utsatt for vold i nære relasjoner 15 Henning Mohaupt OSLOFJORD Fra refleks til refleksjon å forstå og behandle 33. etasje voldsutøvende menn ut fra et mentaliseringsperspektiv 16 Michael Ottow og Jennie Malm Georgson 301 Schyssta relationer presentation av våldspreventiv 3. etasje gruppverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning PAUSE WORKSHOPS III (8 paralleller) OLYMPIA 2. etasje 17 Paul Leer-Salvesen Skyld og tilgivelse 18 Bjørn Løvland OSLOFJORD Erfaringer fra terapeutisk arbeid med menn 33. etasje utsatt for vold 19 Juha Holma SALOME Domestic Violence Intervention in Professional Health Care: Practices and Research in a Finnish Context VAMPYR/ MADONNA 20 Randi Mossefinn og Elise Bøgh Søreide Bryt voldsarven jeg er redd for å bli som mine foreldre 21 Cecilie Guldvog og Elisabeth Nyborg BASE 1 Man måste dö några gånger innan man kan leva bruk av EMDR i arbeidet med utøvere av vold i nære relasjoner 22 Peer Nielsen og Winnie Jørgensen KUNST Fra kamp til dialog - at rumme forskellige virkelighedsopfattelser 2. etasje i behandlingen af voldsramte par Konferansierer: Marius Råkil og Ingunn Rangul Askeland 1 Murray Straus KUNST Gender Symmetry and Mutuality in Perpetration 2. etasje of Violence between Marital and Dating Partners: Implications for Prevention and Treatment 13 Andrés Ragnarsson og Einar Gylfi Jónsson SALOME Hav og himmel i mellem? Sammenligning af voldsrapportering i nære relationer og dennes implikationer for behandling af voldsudövende mænd BASE 1 14 Savita Dalsbø EMDR med voldsutsatte barn i terapi 23 Kerstin Kristensen og Denise Cresso 301 Dubbel utsatt? kunskap om våld mot kvinnor med 3. etasje funktionsnedsättning 24 Anders Danell HOLMENKOLLEN Behandling och boende för män som utövar våld i nära relation 33. etasje

4 INNHOLD PLENUM Murray Straus The premordial Violence: Spanking Children and its Effect on Cognitive Development and Crime in 32 Nations Research on the following questions will be presented: 1. What percent of children are spanked by parents and how often do parents do it? 2. To what extent is spanking a traumatic experience for children and is the experience related to post-traumatic stress symptoms, impaired cognitive development, and violence against marital and dating partners? 3. How valid is the evidence on the harmful effects of spanking? 4. What are the implications for clinical practice and parent education? Ingunn Eriksen Jeg vil ikke skremme barna mine - om forståelse av og arbeid med voldelige fedre Eriksen vil ta for seg spørsmålet om hvem den voldelige faren er. Hvordan kan vi forstå at han både ønsker det beste for barna sine og samtidig utøver omsorg med manglende beskyttelse? Dette vil belyses ut fra nyere teori om mentalisering, traumer og tilknytning, i tillegg vil resultater fra fedrearbeid med metodikken Circle of Security Parenting bli presentert. Dette er et nybrottsarbeid som virker lovende. Per Isdal Smittet av vold - belastninger og sekundærtraumatisering hos terapeuter Isdal setter fokus på hvordan arbeidet med vold påvirker hjelperen/terapeuten. Han kaller jobben for arbeid i grusomhetens nærhet, og viser på hvilke måter terapeuten kan bli påvirket og syk av arbeidet med vold. Med utgangspunkt i personlige erfaringer går han inn i fenomenene sekundær traumatisering og compassion fatigue og viser hvordan vi kan bli preget av arbeidet både som terapeuter og privatpersoner. Michael Johnson Distinguishing Among Types of Domestic Violence: Research Evidence We are in the midst of a major shift in our understanding of intimate partner violence, with evidence growing that there is more than one type of intimate partner violence and that our social policies must acknowledge the differences among them. Dr. Johnson will review the research that demonstrates that there are three major types of intimate partner violence, and that the three types (intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence) differ dramatically in terms of their causes, their effects on individuals and couples, and their responsiveness to intervention. Åsa Landberg När skyddet brister När ett barn utsätts för våld så innebär det alltid att skyddet varit otillräckligt. Ett första steg är att se till att våldet upphör. Ett andra steg är att ge barnet information och bekräftelse och att erbjuda behandling till de barn som behöver. Men många gånger fortsätter skyddet att vara bristfälligt. V uxenvärlden klarar enbart delvis av att skydda barnet från nytt våld eller nya hot. Trots det måste vi som behandlare hitta vägar att stötta, reparera och rehabilitera. Paul Leer-Salvesen Forsoning etter krenkelser En refleksjon om fenomenet forsoning, basert på empiriske undersøkelser og etisk/filosofisk analyse. Foredraget vil handle om konflikter på både makronivå og mikronivå, og fokusere på forsoningen som en prosess som starter som en refleksiv sorgprosess. INNHOLD WORKSHOP Murray Straus Gender Symmetry and Mutuality in Perpetration of Violence between Marital and Dating Partners: Implications for Prevention and Treatment Research on the following questions will be presented: 1. What percent of couples experience violence, and in what percent of the cases is the male the only violent partner, the female the only violent partner, and both violent? 2. Johnson states that intimate terrorists are almost all men. What does the empirical research show? 3. Is there symmetry in perpetration in cases of severe violence and to relationships of women in shelters for battered women? 4. To what extent is symmetry in perpetration the result of women acting in self-defense and if it is not self-defense, what is the cause? 5. To what extent do women in male-dominant societies physically assault a partner? 6. What are the implications for prevention and treatment, including preventing violence against women? Ingunn Eriksen og Iselin Sætre Tryggere fedre- om fedrekurs basert på Circle of Security Parenting Workshopen vil presentere den tilknytningsbaserte metoden Circle of Security og hvordan denne kan tilpasses grupper med fedre som har et voldsproblem. Forståelse av disse fedrenes spesielle utfordringer i forhold til foreldrerollen vil bli belyst, og også hva som må ligge til rette for å få til et trygt arbeid. Workshopen vil presentere viktige problemstillinger og utfordringer i dette arbeidet som er samlet i en fersk veileder skrevet av Eriksen, Johannessen og Sætre. Det vil bli vist illustrerende filmklipp både fra COS-P materialet og det kliniske arbeidet med fedregruppene. Per Isdal og Marius Råkil Voldspregede hjelpere og parallelle prosesser - en selvhjelpsworkshop for terapeuter og behandlingssentre som er forgiftet av arbeidet med familievold Isdal & Råkil tar utgangspunkt i hvordan behandlingsmiljøer kan bli preget av vold og hvordan forholdet mellom hjelperne kan begynne å ligne forholdet mellom menn, kvinner og barn som lever med vold (parallelle prosesser). De fokuserer på hva vi som terapeuter og kolleger kan og bør gjøre for å motvirke forgiftning av oss selv og våre behandlingsmiljøer. Anneli Svensson Om vold i samkjønnede relasjoner: passar våra teorier och metoder våldsutsatta hbt personer? En workshop där vi brottas med normer. Hvordan forstå og arbeide med mennesker som utsettes for vold i samkjønnede relasjoner? I hvilken grad passer kunnskap fra voldsfeltet, hvor forskning og erfaring er fra heterofile relasjoner, til disse klientene? Ska patienten passa in i mallen eller mallen passas in efter patienten? Från anamnes till avslut zoomar vi in och diskuterar olika interventioner med brottsutsatta hbt-personer. Bernadette Christensen og Kyrre Lønnum Behandling av vold hos ungdom i en multisystemisk kontekst Christensen og Lønnum presenterer hvordan man behandler vold i behandlingsmodeller for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk, som også innebærer bruk av vold. De presenterer overordnet tenkning om behandling av ungdom og vold og gir kliniske eksempler på dette terapeutiske arbeidet. Fokus vil ligge på hvordan intervensjoner må berøre flere systemer, som familie, skole og venner og individuelt hos ungdommen for at behandlingen skal kunne forventes å ha effekt. Are Evang Mellom rett og hjelp barn i møte med statens barnehus Statens barnehus i Norge ble opprettet for å gi barn som skal avhøres om vold eller overgrep et bedre, mer koordinert og mer barnetilpasset møte med rettsvesen og hjelpetjenester. Denne workshopen presenterer erfaringer fra dette arbeidet i landets nordligste barnehus Tromsø. Med utgangspunkt i konkrete saker vektlegges utfordringer og de mulighetene barnehusene gir for å møte utsatte barn med god og tilrettelagt kartlegging og behandling, sam - tidig som behovene i etterforskning og påtale ivaretas. Elisabeth Christie Ørke Fra partnervold til partnervalg - psykoedukasjon for voldsutsatte kvinner Workshopen har fokus på forebygging av nye voldelige parforhold. Ørke har utarbeidet et kurs som gir kvinner økt bevissthet om vold og hva volden har gjort med dem, hva de selv ønsker i et forhold, faresignalene og hva kvinnene kan gjøre tidlig i et forhold for å identifisere hvem som kan komme til å mishandle dem. Hovedbudskapet er Velg selv ikke bli valgt! Workshopen inneholder en gjennomgang og drøfting av kursets sentrale trekk. Cecilie Kolflaath Larsen Helhetlig arbeid med traumer, vold og etnisitet i møte med krigsflyktninger En oversettelse av moderne traumeteori til ti praktiske prinsipper for arbeid med flyktningfamilier traumatisert av krig. Arbeid med vold er en integrert del av dette arbeidet. Workshopen vil gi en innføring i moderne traumeteori og koble dette til praktisk arbeid med krigstraumatiserte flyktningfamilier. Eksempler og kasus tas fra et toårig prosjektarbeid med Tsjetsjenske flyktninger. Fokus vil være; styrking av barnets utvikling og å bidra til utvikling av en sunn relasjon mellom foreldre og barn i fred.

5 Michael Johnson Distinguishing Among Types of Domestic Violence: Policy Implications The dramatic differences among the three major types of intimate partner violence suggest a need to move away from one-size-fits-all domestic violence policies. Dr. Johnson will discuss the issues involved in screening, and some of the implications of differentiation for policies in the areas of primary prevention, support for victims, law enforcement, and intervention with perpetrators. Åsa Landberg När skyddet brister fördjupingsseminarie En fördjupning av plenarföresläsningen. När skyddet runt ett barn är otillräckligt ställs vi som behandlare inför stora utmaningar. Etablerade behandlingsmetoder har ibland liten chans att ge resultat, andra gånger är de rent olämpliga. Samtidigt befinner sig barn ibland i situationer där vi inte kan vänta tills de er skyddade, det skulle innebära att lämna dem under hela uppväxten. Yalila Castro og Nadia Ansar Bare et klaps? Erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre som bruker vold i oppdragerøyemed Workshopen har som mål å gi deltakerne en forståelse av oppdragervold som fenomen samt belyse utfordringer og hjelpestrategier i møte med minoritetsfamilier. Det vil bli jobbet konkret med pedagogiske intervensjoner i et kultursensitivt perspektiv. Marie Haavik og Per Øystein Steinsvåg Hjelpearbeid med menn utsatt for vold i nære relasjoner Er det noen forskjell på hvordan menn og kvinner reagerer når de utsettes for vold, og hva består denne eventuelle forskjellen i? Hvordan skal vi som hjelpere møte menn utsatt for vold i nære relasjoner på best mulig måte? Workshopen tar utgangspunkt i disse spørsmålene, og har samtidig et blikk for egne holdninger hos hjelpere og hvordan disse kan påvirke hvordan vi møter menn utsatt for vold. Andrés Ragnarsson og Einar Gylfi Jónsson Hav og himmel i mellem? - Sammenligning af volds rapportering i nære relationer og dennes implikationer for behandling af voldsudövende mænd Ragnarsson og Jónsson har undersögt om der er korrelation mellem mændenes og ægtefællenes rapportering af aktuel vold. De vil oplyse workshopdeltagere om deres resultater og hvilke terapeutiske konsekvenser dette har havt. Med udgangspunkt i to aktuelle case-historier går de nærmere ind på hvorden de bruger denne viden i praksis. Savita Dalsbø EMDR med voldsutsatte barn i terapi Workshopen gir en kort intro til EMDR (Eye Movement Desencitization and Reprocessing, Shapiro 2001) og hvordan EMDR kan brukes i behandling av barn i alle aldre som har erfaringer med vold. Hukommelsesspor av et kognitivt, emosjonelt og kroppslig (fysiologisk) aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av de traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene. Henning Mohaupt Fra refleks til refleksjon - å forstå og behandle voldsutøvende menn ut fra et mentaliseringsperspektiv Workshopen vil gi en grunnleggende teoretisk innføring i hvordan man kan forstå menn som utøver vold i nære relasjoner ut fra et mentaliseringsperspektiv. Betydningen av kartlegging og monitorering av klientens evne til Reflective Functioning (RF) i samtalen vil bli vektlagt. Enkle terapeutiske grep til å utvikle RF hos voldsutøvende menn vil bli presentert. Michael Ottow og Jennie Malm Georgson Schyssta relationer presentation av våldspreventiv gruppverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning Presentation av en gruppintervention där reflektioner, samtal och övningar kring normer och värderingar stödjer arbetet i att vara en bra person i relationer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är exkluderade från traditionella våldspreventiva insatser. Schyssta relationer är ett förslag på metod utarbetad av Utväg Skaraborg, Sverige i syfte att göra våld i nära relationer synligt och pratbart för målgruppen och deras personal. Paul Leer-Salvesen Skyld og tilgivelse I workshopen vil vi arbeide mer med fenomenene skyld og tilgivelse og utveksle erfaringer om hvordan disse fenomenene virker inn på sorgprosesser og konfliktbearbeiding både hos gjerningspersoner og ofre. Bjørn Løvland Erfaringer fra terapeutisk arbeid med menn utsatt for vold Løvland vil presentere erfaringer fra terapeutisk arbeid med menn utsatt for vold. Hva kjenne tegner dem? Hvilke behov har de? Løvland vil også presentere nyttige verktøy i samtaler med menn. Juha Holma Domestic Violence Intervention in Professional Health Care: Practices and Research in a Finnish Context Intervening in domestic violence in Health and Social Care is a contested issue. Strong support at the organizational level and established practices throughout these fields are the key elements in building a responsible approach to domestic violence. The EU funded VISH-project in Finland combined academic research and development work to reach this objective. Randi Mossefinn og Elise Bøgh Søreide Bryt voldsarven jeg er redd for å bli som mine foreldre Både forskning og klinisk erfaring viser at det er en større risiko for å utøve vold mot egne barn d ersom en har vokst opp med vold i egen familie. ATV Stavanger mottok i 2010 midler fra Ekstra stiftelsen for et to - årig prosjekt som skulle ha som mål å utvikle et forebyggende tilbud for å bryte trans generasjonell overføring av vold. Med det utgangspunkt at vi tror på menneskers evne og mulighet til å bryte vonde sirkler startet vi med å utarbeide kurset Foreldreforberedelser mot vold. Dette er et kurs for dem som har små barn eller venter barn, og som selv har vært utsatt for vold i sin egen barndom, og som er urolig for egen foreldrerolle. I vår workshop vil vi gjennomgå innholdet og tema i kurset, og fortelle om våre erfaringer etter å ha gjennomført tre kurs. Erfaringer som har inspirert oss og motivert oss til å jobbe videre med dette. Cecilie Guldvog og Elisabeth Nyborg Man måste dö några gånger innan man kan leva bruk av EMDR i arbeidet med utøvere av vold i nære relasjoner Vi har erfart at mange menn som utøver vold i familien har en egen traumehistorie. ATV-Vestfold presenterer sitt arbeid med EMDR-behandling av menn som utøver familievold, illustrert med videoklipp. Peer Nielsen og Winnie Jørgensen Fra kamp til dialog - at rumme forskellige virkelighedsopfattelser i behandlingen af voldsramte par I ATV-Roskilde har psykologerne gennem flere år fundet det særdeles udfordrende at rumme de ofte meget forskellige virkeligheds opfattelser, som præsenteres, når der arbejdes parallelt med både voldsudøver og partner. Hvordan sikrer vi, at det faglige samarbejdsforum psykologerne imellem, som er afgørende for at kvalificere hjælpen til de voldsramte familier, ikke ender som psykologernes kampplads? Det spørgsmål, har ATV-Roskilde sat sig for at finde løsninger på. Vi har derfor eksperimenteret med forskellige måder at rammesætte dialogen psykologerne imellem i parallelle behandlingsforløb. Workshoppen vil præsentere og diskutere de erfaringer, vi indtil videre har gjort os på dette felt. Kerstin Kristensen og Denise Cresso Dubbelt utsatt? - kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Trots att kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än kvinnor generellt är de osynliga i debatten om mäns våld mot kvinnor! Vi kommer i workshopen sätta fokus på våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den kunskap vi har erhållit efter att arbetat med synliggöra våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning i fem år. Anders Danell Behandling och boende för män som utövar våld i nära relation Utväg Göteborg möjliggör för kvinna och barn att bo kvar i hemmet, genom att erbjuda den misshandlande mannen ett alternativt boende, som innefattar behandling. Workshopen presenterar erfarenheter från detta arbete.

6 INNLEDERE Murray A. Straus is Professor of Sociology and founder and Co- Director of the Family Research Laboratory at the University of New Hampshire. He has been President of three U.S. scientific societies: National Council on Family Relations, Society For the Study of Social Problems, and Eastern Sociological Society. He is the author or co-author of over 200 articles on the family (especially violence between family members), research methods, and South Asia; and fifteen books, such as Beating The Devil Out Of Them: Corporal Punishment In American Families And Its Effects On Children, and The Social Causes Of Husband-Wife Violence. Ingunn Eriksen er psykologspesialist med bred erfaring fra psykisk helsevern og Alternativ til vold. De siste 3 årene har hun vært leder for ATVs foreldre prosjekt. Eriksen har mye erfaring med veiledning og formidling, hun har bidratt med flere kapitler i boka Barn som lever med vold i familien (2011). Iselin Sætre er psykologspesialist og har mange års erfaring med terapeutisk arbeid med utøvere av og utsatte for vold på Alternativ til Vold. De siste tre årene har hun arbeidet i ATVs foreldreprosjekt. Hun har bred erfaring med veiledning og kunnskapsformidling. Per Isdal er psykologspesialist og startet Alternativ til Vold i 1987 sammen med kollegaen Per A. Nørbech. Han var leder av ATV i 20 år. I 2007 flyttet han til Stavanger og leder ATVs kontor der. Isdal har skrevet flere bøker og behandlingsmanualer og mottok i 2011 Den Store Psykologprisen for sitt arbeid. Marius Råkil er spesialist i klinisk psykologi og direktør i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). Han har over 20 års erfaring med å behandle utøvere av vold i nære relasjoner. I tillegg til sitt kliniske arbeid, driver han utstrakt veilednings- og foredragsvirksomhet, i inn- og utland. Han har publisert flere artikler, også internasjonalt, og er redaktør av boken Menns vold mot kvinner behandlingserfaringer og kunnskapsstatus (Universitetsforlaget 2002). Michael P. Johnson is Emeritus Professor of Sociology, Women s Studies, and African and African American Studies at Penn State, where he taught sociology and women s studies for over thirty years and was designated an Alumni Teaching Fellow, Penn State s highest teaching award. He is an internationally recognized expert on domestic violence, invited to speak at conferences and universities throughout the United States and around the world. His current research focuses on the implications of differentiating among types of violence in intimate relationships, and he consults regularly with organizations and government agencies regarding domestic violence policy. Åsa Landberg är psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av behandlingsarbete med våldsutsatta barn. Hon har dokumenterat sina erfarenheter i flera böcker och medverkar ofta i media fick hon Brottsoffermyndighetens hedersutmärkelse och 2010 Stora psykologpriset. Hon är idag verksam på Rädda Barnens Centrum för barn och undomar i kris i Stockholm. Paul Leer-Salvesen er professor i teologi og etikk ved Universitetet i Agder. Han har arbeidet som fengselsprest og voldsforsker og har en doktorgrad i kriminologi. Han har arbeidet tverrfaglig med disiplinene teologi, filosofi, etikk og kriminologi og bruker alltid intervjuer og feltarbeid i sine fenomenologiske analyser. Han har skrevet barnebøker, romaner, lærebøker og fagbøker. Relevante bøker for disse temaene er: Etter drapet Menneske og Straff Tilgivelse Min skyld Forsoning etter krenkelser Anneli Svensson er socionom och leg.psykoterapeut. Jobbat inom Kriminalvården, i Stockholm stads Socialtjänst och som projektledare för RFSLs nationella Brottsofferjour Haft privatmottagning sedan dess med mycket traumainriktning. Många av patienterna är hbt-personer. Bernadette Christensen er spesialist i klinisk psykologi og fagdirektør på Atferdssenteret med ansvar for etablering og utvikling av behandlingsmodeller for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk. Har lang erfaring fra arbeid innen psykisk helse og rusproblematikk med både voksne og barn. Kyrre Lønnum er psykolog og spesialrådgiver på Atferdssenteret med spesielt ansvar for etablering av en fosterhjemsbasert behandlingsmodell for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk. Har tidligere arbeidet med voksne stoffmisbrukere på A-senteret og Ullvin. Are Evang er psykologspesialist med spesialitet i klinisk barneog ungdomspsykologi. Vært med siden oppstarten av barnehuset i Tromsø. Tidligere arbeidet i ATV, RVTS, NKVTS og BUP-Tromsø. Størst faglig engasjement i å videreutvikle tilbudet som gis til volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier. Elisabeth Christie Ørke er spesialist i klinisk voksenpsykologi, sertifisert EMDR-terapeut, og utdannet veileder i kognitiv terapi. Har jobbet mange år i psykiatrien som hhv. psykologspesialist, sjefpsykolog og undervisningsansvarlig psykolog, i tillegg til noen år med arbeid i PPT og rusvernet. Arbeider nå i ATV Stavanger med voldsutsatte kvinner som hovedområde. Cecilie Kolflaath Larsen er psykolog i ATV og har i de siste 2,5 år ledet et prosjekt med fokus på krigstraumatiserte flyktninger og traumevold. Tidligere har hun arbeidet 3 år i kina som psykolog, og hun har spesialisert seg på migrasjonshelse og krysskulturell psykologi, og spesielt på arbeid med komplekse traumer. Yalila Castro er psykolog og tilknyttet ATV siden 2008 med særskilt ansvar for området etnisitet og familievold. Arbeider med ulike grupper berørt av vold, men primært med familier med minoritetsbakgrunn. Undervisning og veiledningsvirksomhet; familievold og interkulturell psykologi. Nadia Ansar er psykolog. Hun er medlem i et lovutvalg om bruk av tvang innen psykisk helsevern, og er oppnevnt til å sitte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten. I var hun engasjert i prosjektet Familievold og etnisitet ved Alternativ til Vold. Fra jobbet hun som prosjektleder for Ungdomsprosjektet på Alternativ til Vold. Marie Haavik er psykolog ved ATV Oslo fra Arbeider der med kvinnelige og mannlige voldsutsatte og voldsutøvere, både individuelt og i gruppe, i tillegg til å undervise og veilede om disse voldsrollene og relaterte temaer som sekundær traumatisering og vold i et familieperspektiv. Per Øystein Steinsvåg er psykolog ved ATV fra Har arbeidet med ulike grupper berørt av vold i familien; voksne, ungdommer og barn - individuelt og i gruppe. Utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Har skrevet en rekke skriv/ artikler/ bokkapitler/ bøker om temaer relatert til vold. Andrés Ragnarsson Cand. psych. fra Århus Universitet Mange års træning i individuel og familieterapi og har arbejdet med börn og familier, unge og familier og med variert klinisk praksis. Selvstændig praksis fra Leder ATV-Island. Einar Gylfi Jónsson Cand.psych. fra Århus Universitet Varieret erfaring af behandling og kursusvirksomhed. Har arbejdet inden for alkohol- og stofmisbrugbehandling, ungdomsbehandling og börneværn. Selvstændig praksis siden Leder ATV-Island. Savita Dalsbø er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun jobber med traumatiserte barn, søsken og deres pårørende. Henning Mohaupt er psykolog ved Alternativ til Vold Stavanger. Han er tilknyttet kompetansesenteret for rusmiddel forskning i Helse Vest (KORFOR) og forsker på hvordan voldelige fedre opplever seg selv som omsorgsgivere. Michael Ottow er samordnare för våldsutövare på Utväg Skaraborg. Socionom, vidareutbildning inom familjeterapi. Har sedan 1990 arbetat med våldsutsatta/våldsutövande barn och vuxna. Har erfarenhet av barn och vuxna i grupp sedan Har innan Utväg tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och behandlingshem för barn- och ungdomar. Jennie Malm Georgson er utbildare/metodutvecklare på Utväg Skaraborg. Fil. Kand. i socialpsykologi. Arbetar även individuellt med våldsutsatta och våldsutövare och som gruppledare för våldsutövande män och för föräldrar vars barn upplevt våld. Bjørn Løvland jobber som rådgiver og terapeut ved Reform - ressurssenter for menn. Der gjennomfører han gruppesamtaler med menn som utøver vold og enesamtaler med menn som er utsatt for vold. Ifm. innføring av krisesenterloven har Reform laget og gjennomført seminarer om menn utsatt for vold. Juha Holma Ph.D., is a Lecturer at the Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. He is a family therapist and he has been a group facilitator in the treatment groups for men who have battered their partners. He is the responsible researcher in research projects on group treatment for batterers and on couple treatment in intimate partner violence. He is a member of a research group on a project Encountering Violence in Social and Health Care Organizations funded by Finnish Academy. Randi Mossefinn er barnevernspedagog/ familieterapeut og ansatt ved ATV Stavanger og Familievernkontoret i Stavanger. Har mange års erfaring som foreldreveileder og annet familiearbeid med barnet i fokus. Hun har arbeidet som mentor og veileder i De utrolige årene. Elise Bøgh Søreide er klinisk sosionom/familieterapeut og ansatt ved ATV Stavanger. Jobber særlig med barn som har opplevd vold i familien. Tidligere flere års erfaring fra familievernet, og fra sosialt arbeid i barneskolen. Cecilie Guldvog er psykologspesialist og leder av ATV Vestfold. Ansatt på ATV siden Jobber med familievold, primært behandling av mannlige utøvere, både individuelt og i gruppe. Sertifisert EMDR-terapeut. Elisabeth Nyborg er psykolog og har vært ansatt ved ATV siden Jobber med familievold, primært behandling av mannlige utøvere, både individuelt og i gruppe. Sertifisert EMDR-terapeut. Peer Nielsen uddannet psykolog i Specialist i psykoterapi. Arbeider ved ATV-Roskilde (siden 2003). Winnie Jørgensen er autoriseret psykolog, uddannet i Arbeider ved ATV-Roskilde (siden 2003). Kerstin Kristensen fil. magister pedagogik och projektledare Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Denise Cresso socionom och projektmedarbetare Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Anders Danell leg. psykoterapeut. Arbeter med män med våldsproblematik i nära relationer på Utväg i Göteborg.

7 Design: Ivar Oftedal Design Etc. Foto: istockphoto Arrangør: Lilletorget 1, 0184 Oslo Telefon Konferansekomité: Per Isdal, Marius Råkil, Kine Blekkerud, Margrethe Høgeid Fernandez, Per Øystein Steinsvåg, Iselin Sætre, Pål Kristian Molin, og Ingunn Rangul Askeland Sekretariat: Anne-Ma Bistrup, Kine Blekkerud og Margrethe Høgeid Fernandez

Prosjektrapport. Familievold og omsorg for barn. Bakgrunn for prosjektet

Prosjektrapport. Familievold og omsorg for barn. Bakgrunn for prosjektet Prosjektrapport Familievold og omsorg for barn Bakgrunn for prosjektet Alternativ til Vold (ATV) startet i november 1987 som det første senter av sitt slag i Norge og Europa. Virksomheten har de siste

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Møte med foreldre som bruker oppdragervold erfaringer fra arbeid med minoritetsfamilier

Møte med foreldre som bruker oppdragervold erfaringer fra arbeid med minoritetsfamilier KAPITTEL 10 Møte med foreldre som bruker oppdragervold erfaringer fra arbeid med minoritetsfamilier Judith van der Weele, Nadia Ansar og Yalila Castro Silje er 13 år gammel når hun forteller på skolen

Detaljer

Perinataldag 7. mai 2015

Perinataldag 7. mai 2015 Svangerskapsretningslinjen - hvordan avdekke vold Kjersti Kellner, rådgiver Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Bakgrunn Regjeringen la i mars fram Meld. St. 15 (2012-2013), Forebygging og bekjempelse

Detaljer

1. Nordiske konferanse om vold og behandling Oslo Plaza 5. 6. desember 2007. www.atv-stiftelsen.no

1. Nordiske konferanse om vold og behandling Oslo Plaza 5. 6. desember 2007. www.atv-stiftelsen.no 1. Nordiske konferanse om vold og behandling Oslo Plaza 5. 6. desember 2007 www.atv-stiftelsen.no 1. Nordiske konferanse om vold og behandling ATV inviterer med dette til den 1. Nordiske Konferanse om

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen ATV Bergen Startet opp mai 2013 3+1 stillinger Finansiering: midler fra Bergen kommune og staten Behandling til voksne menn og kvinner fra

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er.

Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Hovedpoenger i boka: Vi har ikke tatt inn over oss hvor stort problem dette er og hvor hjelpeløse barn er. Systemer lagd av voksne, for voksne, som snakker med voksne. Vi lever i en tabukultur. Vi tror

Detaljer

Hur påverkar det oss att arbeta med våldet innom familjen? Om belastningsreaktioner och sekundärtraumatisering

Hur påverkar det oss att arbeta med våldet innom familjen? Om belastningsreaktioner och sekundärtraumatisering Hur påverkar det oss att arbeta med våldet innom familjen? Om belastningsreaktioner och sekundärtraumatisering Marius Råkil Psykologspesialist och VD Alternativ til Vold (ATV), Norge PÅ VEI TIL JOBBEN

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Samarbeid mot vold nødvendighet og utfordring. Per Isdal

Samarbeid mot vold nødvendighet og utfordring. Per Isdal Samarbeid mot vold nødvendighet og utfordring Per Isdal Per Isdal Täby Nacka Kalmar Jønkøping Roskilde Åland Reykjavik Oslo Asker/Bærum Skedsmo Drammen Tønsberg Porsgrunn Arendal Kristiansand Stavanger

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna?

Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna? Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna? Marius Råkil Psykologspesialist och VD Alternativ til Vold (ATV), Norge Vad betyder ett familjeperspektiv? Praktik:

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009 Tine K. Jensen Hvorfor bør vi være opptatt av barns traumer? Barn utvikler også alvorlige symptomer Ca. 25 % barn vil utsettes

Detaljer

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator:

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: JANUAR 09.01. 10.01. 16.01. 17.01. 24.01. 30.01. 31.01. Alle skolene i Kongsberg

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

MORGAN ADOLFSEN PSYKOLOGSPESIALIST ATV DRAMMEN

MORGAN ADOLFSEN PSYKOLOGSPESIALIST ATV DRAMMEN MORGAN ADOLFSEN PSYKOLOGSPESIALIST ATV DRAMMEN «Jeg er bare en sinna mann, jeg, Morgan» EN MÅTE Å VÆRE PÅ? Shell-shock De "vanskelige" pasientene - hva gjør vold med en - og hva gjør det med oss som hjelpere?

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold

Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Septemberkonferansen RVTS-Vest 2012 Bjørn Løvland bjornl@reform.no www.reform.no Temaer Reforms erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Hvem er de?

Detaljer

Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten

Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten Årets konferanse! Tapping - Den nye virkeligheten Livsgleden er tilbake! Helserevolusjon! Hvorfor visste jeg ikke om Tapping før nå?" Jeg er kommet videre! Jeg sover godt igjen! Det er mulig! Nytt liv

Detaljer

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Affected and responisble: Family caregivers in interaction with chronically ill persons and health professionals Menneskelig nær faglig sterk

Affected and responisble: Family caregivers in interaction with chronically ill persons and health professionals Menneskelig nær faglig sterk PhD avhandling Gunvor Aasbø Affected and responisble: Family caregivers in interaction with chronically ill persons and health professionals Pårørendes rolle, erfaring og behov som relasjonelle Individet

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator:

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: JANUAR 09.01. 10.01. 16.01. 17.01. 24.01. 30.01. 31.01. Alle skolene i Kongsberg

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker

Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker Vurdering av samvær for de minste barna i barnevernsaker Barnevernsdagene 2014 Stavanger psykologspesialist Aline poliklinikk 2014.04.15 Barnets beste endres over tid Fagkunnskap Ideologi og holdninger

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Regional DNS samling. BODØ våren 2016

Regional DNS samling. BODØ våren 2016 Regional DNS samling BODØ våren 2016 Onsdag (rom «Pauline Skar») Program 12:15-12:30 Registrering og kaffe. Velkommen til samling 12:30-13:15 Lunsj 13:15 14:30 Utforskende undervisning og læring. Eksempler

Detaljer

Pårørendesamtaler med barn og og unge

Pårørendesamtaler med barn og og unge Forord Pårørendesamtaler med barn og og unge 6 Forord til boken ved Gunnar Eide pårørendesamtaler Denne boka handler om samtaler med barn og foreldre. Samtaler som tar sitt utgangspunkt i barn som pårørende

Detaljer

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD.

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet Avdeling for forskning og utvikling og Senter for psykisk helse barn og ungdom NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Forståelse og behandling av traumatiserte barn

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse 10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR Jubileumskonferanse I forbindelse med RVTS og september konferansen sitt

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Parterapi med et barneperspektiv i familier med vold i nære relasjoner. Jon Middelborg, psykologspesialist Dimitrij Samoilow, psykologspesialist

Parterapi med et barneperspektiv i familier med vold i nære relasjoner. Jon Middelborg, psykologspesialist Dimitrij Samoilow, psykologspesialist Parterapi med et barneperspektiv i familier med vold i nære relasjoner Jon Middelborg, psykologspesialist Dimitrij Samoilow, psykologspesialist Utfordringen Studier både i Norge og internasjonalt tyder

Detaljer

Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Funderinger. Å ta ansvar: Ta grep

Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Funderinger. Å ta ansvar: Ta grep Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Marius Råkil Psykologspesialist, leder Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Funderinger Hvordan skal vi håndtere ansvarsspørsmålet

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Våld och maktspel i nära relationer. Gotland, april 2015 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Våld och maktspel i nära relationer. Gotland, april 2015 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Våld och maktspel i nära relationer Gotland, april 2015 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold Täby Nacka Kalmar Jønkøping Roskilde Åland Reykjavik Oslo Asker/Bærum Skedsmo

Detaljer

Grunnkurs vold og traumer

Grunnkurs vold og traumer Grunnkurs vold og traumer Notodden 20.september 2012 Psykologspesialist Heine Steinkopf og Seniorrådgiver Ragnhild Laukvik Leite Målsetting for dagen Sinna Mann Forståelse av vold og voldens betydning

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: «Kommunal kunnskap»

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: «Kommunal kunnskap» Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: 2013 JANUAR 09.01.2013 10.01.2013 16.01.2013 17.01.2013 24.01.2013 30.01.2013

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter

NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter www.fanapsykolog.no E-post: akde@broadpark.no mandag 19. april 2010 Hva er NFKS?

Detaljer

DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN

DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN KURS FOR LÆRERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN FOREBYGGING AV UTENFORSKAP OG VOLDELIG EKSTREMISME Bergen kommune ønsker sammen med Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Innbydelse: Fra kvinestreiken 2005. Stígamót og Nordiske kvinner mot vold, ønsker hjertelig velkommen til en begivelsesrik langhelg i Island

Innbydelse: Fra kvinestreiken 2005. Stígamót og Nordiske kvinner mot vold, ønsker hjertelig velkommen til en begivelsesrik langhelg i Island Innbydelse: Fra kvinestreiken 2005 Stígamót og Nordiske kvinner mot vold, ønsker hjertelig velkommen til en begivelsesrik langhelg i Island Programmet: 22.-23. Okt. Den 17. nordiske konferansen i regi

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Velkommen til konferanse om æresrelaterte handlinger med fokus på kjønnslemlestelse (KLL) og tvangsekteskap (TVE)

Velkommen til konferanse om æresrelaterte handlinger med fokus på kjønnslemlestelse (KLL) og tvangsekteskap (TVE) Velkommen til konferanse om æresrelaterte handlinger med fokus på kjønnslemlestelse (KLL) og tvangsekteskap (TVE) Sted: Rica Hell Hotel Dato: 23. og 24. november 2011 Arrangert av RVTS-Midt (Ressurssenter

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Ferdigheter for fremtiden Konferanse i Oslo 27. oktober 2017 Organisasjonen som terapeut

Ferdigheter for fremtiden Konferanse i Oslo 27. oktober 2017 Organisasjonen som terapeut Ferdigheter for fremtiden Konferanse i Oslo 27. oktober 2017 Organisasjonen som terapeut Hva kjennetegner den gode miljøterapeutiske organisasjon? Erik Larsen Professor emeritus Spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Hva jakter vi etter? Kompetanse og intersubjektivitet. Hva jeg skal snakke om. Det intersubjektive møtet

Hva jakter vi etter? Kompetanse og intersubjektivitet. Hva jeg skal snakke om. Det intersubjektive møtet Hva gjør det med oss å møte andre sin smerte? Hva jakter vi etter? Hvordan ivareta seg selv i møte med andre sin lidelse. Knut Andersen, Klinisk sosionom, Seksjon for sorgstøtte, Akershus Universitetssykehus.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS Institutt for helse og samfunn Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE & CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS «Komplekse intervensjoner i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Helsesøsterkongressen Tromsø 23.- 25. april 2013. Greta Marie Skau Førsteamanuensis

Helsesøsterkongressen Tromsø 23.- 25. april 2013. Greta Marie Skau Førsteamanuensis Helsesøsterkongressen Tromsø 23.- 25. april 2013 Greta Marie Skau Førsteamanuensis } Sosiolog, fagbokforfatter } Førsteamanuensis ved Høgskolen i Narvik } Studieansvarlig for tverrfaglig veilederutdanning

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

STAVANGER FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN

STAVANGER FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN STAVANGER 14.12.2016 FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN E JORDMORDAG PROGRAM 09.00-11.30 Kunnskap om vold 11.30-12.15 LUNSJ Bryt voldsarven 12.15-15.00 Kasus RISIKO Jordmor sin

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Program onsdag den 11. november 2015 09.00-09.15 Velkommen ved Heidi Enger, seksjonsleder fagavdeling

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

Vold og aggresjon - en reaksjon på avmakt

Vold og aggresjon - en reaksjon på avmakt Vold og aggresjon - en reaksjon på avmakt - Vold og aggresjon er reaksjon på avmakt. Avmakt som tas ut der det er trygt, sier Per Isdal. - Vi tar ofte ut volden der det er trygt - overfor dem vi kjenner,

Detaljer