v COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON"

Transkript

1 v COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON

2 v Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK TYPE 1 06 EUROPEISK EIK TYPE 2 07 EUROPEISK EIK TYPE 3 08 EUROPEISK EIK TYPE 4 09 EUROPEISK RØKT EIK 10 TILBEHØR TEKNISKE ANVISNINGER 11 FORUTSETNINGER 12 UNDERLAG & KONSTRUKSJONER 14 LEGGEANVISNINGER 17 VEDLIKEHOLDSANVISNING

3 v Privat villa TYPE 1 PRODUKTBESKRIVELSE MASSIVE TREGULV AV EDELTRE Almedals er spesialisert på europeisk eik. Vi tilbyr et svært stort sortiment av eikebord med kort leveringstid. Våre eikebord er tilgjengelige i ulike bredder og utseendesorteringer. I tillegg til våre standardlengder opp til 2,4 meter kan vi også tilby lengder opp til 6 meter. Edeltrebord legges normalt i fallende lengder med fast eller varierende bredde. Våre bord kan leveres fabrikkbehandlet, alternativt ferdigslipt eller med skarp kant. Vi har også et svært bredt sortiment av fabrikkferdige overflatebehandlinger. BESKRIVELSE TØRKING Tørkeprosessen er helt avgjørende for den endelige formstabiliteten til et massivt tregulv. Luft- og kammertørking over lang tid sikrer tørkingen. Alle materialer fuktkontrolleres før og etter produksjon. RETTE BORD Før høvling justeres alle råmaterialer 2 ganger. Det betyr at vi høvler vekk råbordenes ujevnheter før de kjøres gjennom profilhøvlingen. Resultatet er svært rette bord, noe som selvfølgelig forenkler leggingen. Det er svært få produsenter av massive tregulv som arbeider på denne måten, ettersom det innebærer flere arbeidsmomenter og mer spill. På den vedlagte skissen viser vi hvordan dette går til. Hvis man ikke justerer råbordene, vil de ha samme form som før etter høvling. Bananformede bord innebærer at leggingen tar mye lengre tid eller ikke er mulig. Almedals Edeltrebord kan derfor hellimes mot underlaget. Justerte og rette gulvbord innebærer en vesentlig kostnadsbesparelse sammenliknet med bord som ikke er justert før høvling. Ikke-justerte gulvbord er i prinsippet umulig å hellime mot underlaget. FERDIGBEHANDLET ELLER FABRIKKSLIPT Alle bord leveres som standard med en ferdig fabrikkslipt overflate og fasede kanter. Sparkling forekommer. Bordene er ferdige til å bli overflatebehandlet. Ved spesialbestilling av bord med skarp kant må disse slipes etter legging. Almedals tilbyr også en rekke ulike ferdige fabrikkbehandlinger, alt fra tradisjonelt vokset overflate til hvit- eller mørkbehandlede. Børstet overflate eller med gjenværende sagspor, SAWCUT, er andre alternativer. Ferdigbehandlede eller fabrikkslipte gulvbord innebærer en vesentlig tidsbesparelse sammenliknet med bord som skal slipes på stedet. OVERFLATEBEHANDLINGER For aktuelle overflatebehandlinger viser vi til vår hjemmeside. Legg merke til at visse overflatebehandlinger lages på ujevne eller uhøvlede bord der våre produksjonstoleranser ikke gjelder.

4 v SAS Radisson Hotel, Göteborg TYP 2 PRODUKTBESKRIVELSE SORTERINGER Se alltid egen spesifikasjon vedrørende aktuelle bord. Almedals tilbyr som standard alltid europeisk eik i 4 ulike utseendesorteringer. Almedals sorteringer av europeisk eik tillater svært lite splintved (hvit overflateved). Legg imidlertid merke til at hver sortering også tillates å inkludere inntil ca. 5 % av bedre respektive dårligere sortering. Øvrige tresorter etter tilgjengelighet og ønsker. TRESORT Europeisk (Tyskland ) hvit eik som standardsortiment. Øvrige tresorter på bestilling. TYKKELSE 21 mm 16 mm kan spesialbestilles i alle bredder opp til 140 mm. BREDDER Europeisk eik leveres i faste bredder à 68, 75, 95, 115, 140 eller 180 mm. Breddene kan naturligvis blandes etter ønske. Øvrige tresorter etter tilgjengelighet og ønsker. LENGDER Europeisk eik mm som standard. Alle bord leveres i fallende lengder mellom mm, ca. 90 % i lengder mellom mm. Europeisk eik kan også leveres i faste lengder samt i intervaller mellom mm. FUKTKVOTE 8(±2) % PRODUKSJONSTOLERANSER Mindre nivåforskjeller på ca. 0,5mm. Vinkelfeil og breddeavvik maks. 0,5% av bordets bredde. LEGG MERKE TIL at disse toleransene kun gjelder for høvlede og spilte bord med skarpe eller fasede kanter. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre BRANNKLASSIFISERING Euroklasse Cfl-s 1 (gulv i rømningsveier, klasse G) YTEEVNEDEKLARASJON Massive gulvbord av eik (overflatebehandlet) BYGGEPRODUKT Massive gulvbord av eik med not og fjær (overflatebehandlet) som oppfyller kravene iht. SS-EN 14342:2005+A1:2008. PRODUSENT Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1 SE Kungsbacka +46 (0)

5 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIK TYPE 1 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. SORTERING Type 1 (Almedals utseendemessig jevneste sortering). Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE ENKELTE KVISTER opp til ca. 10 mm, ingen ansamlinger av kvister eller perlekvister. Ingen overflateved (splint). Overflatesprekker eller høvelutslag ikke tillatt. FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, dog ikke misfarginger. INSEKTSSKADER ikke tillatt. SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 68/75/95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

6 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIK TYPE 2 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8% (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær iht. skisse. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 2. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER inntil ca. 30 mm. Ikke råtekvist PERLEKVIST ikke begrenset. KVISTHULL mindre med ca. 5 mm bredde og 2 3 mm dybde tillates. OVERFLATEVED (SPLINTVED/HVIT OVERFLATEVED) sidestrenger maks. ca. 10 % av bordets bredde. OVERFLATESPREKKER enkelte tillates. HØVELUTSLAG tillates i begrenset omfang, ikke dypere enn 1 mm. FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, også mindre misfarginger og kjernesoner opp til ca. 20 cm lengde. INSEKTSSKADER ikke tillatt. SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 68/75/95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

7 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIKEBORD TYPE 3 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær. Kortender med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. Fugesprang: 0,5 mm FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 3. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER ingen begrensning i størrelse eller mengde, dog ikke råtekvist. KVISTHULL mindre med ca. 10 mm bredde og 2 3 mm dybde tillates. OVERFLATEVED (SPLINT /HVIT OVERFLATEVED) sidestrenger maks. 20 % av bordets bredde. OVERFLATESPREKKER tillates. HØVELUTSLAG tillates i begrenset omfang. FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, også mindre misfarginger og kjernesoner opp til ca. 30 cm lengde. INSEKTSSKADER ja, enkelte. SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 68/75/95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

8 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIKEBORD TYPE 4 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. Fugesprang: 0,5 mm FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 4. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER ingen begrensning i størrelse, mengde eller type. Kvistutslag eller sprukne kvister tillates i begrenset omfang. OVERFLATEVED (SPLINT/HVIT OVERFLATEVED) Tillates som sidestrenger på maks. 30 % av bordets bredde. OVERFLATESPREKKER enkelte tillates HØVELUTSLAG enkelte tillates. FARGENYANSER ingen begrensning INSEKTSSKADER ingen begrensning SPARKLING tillates, ikke begrenset MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. OBS dette er en sortering som tillater større variasjon enn TYPE 3. Det kan forekomme bord som kun har små rustikke innslag, eksempelvis en TYPE 2-sortering med markhull eller en TYPE 3-sortering med større andel splintved. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

9 v PRODUKTSPESIFIKASJON RØKT EIK TYPE 2 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. Fugesprang: 0,5mm RØYKING Ammoniakk i lukket kammer PROFIL Langsider med not og fjær. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 2. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER inntil ca. 30 mm OVERFLATEVED (SPLINT /HVIT OVERFLATEVED) sidestrenger maks. 10 % av bordets bredde OVERFLATESPREKKER enkelte tillates HØVELUTSLAG ikke tillatt FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, mindre misfarginger inntil ca. 10 cm lengde. Enkelte hvite mineralfelt tillates. INSEKTSSKADER ikke tillatt SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. 85 og 140 mm bredde kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 85, 140 & 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER Ammoniakk i produksjonsprosessen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

10 v Tilbehør EDELTRE SOKLER, LISTER OG FÔRINGER TRAPPER TERSKLER

11 v Svenssons Krogar, Uppsala TYPE 3, Overflatebehandling 1178 TEKNISKE ANVISNINGER FORUTSETNINGER UNDERLAGETS JEVNHET Standardkrav i henhold til de krav som fremgår av AMA Hus 11. Massive bord gjør det imidlertid rent praktisk også mulig med legging på et noe mer ujevnt underlag. Dette kan imidlertid medføre større og mer ujevn sprekkdannelse, større nivåforskjeller mellom bordene samt i visse tilfeller bom- og ulyd. UNDERLAGETS FUKTKVOTE Tre: Får ikke overstige 12 % fuktkvote eller 65 % RF. Betong: Legg merke til at RF alltid skal måles i underlag av betong. Dette gjelder også eldre betongunderlag. Ved helliming på betong uten innstøpt gulvvarme skal kjerneprøve ligge under 85 % RF. Ved helliming på betong med gulvvarme skal betongen fuktsperres før liming. UNDERLAGETS GENERELLE BESKAFFENHET rent, plant, fritt for støv, fett og smuss. UNDERLAGETS STREKKFASTHET VED HELLIMING 1,5 MPa AVRETTING/ AVRETTINGSMASSE Avrettingsmassen skal være minst 2 mm tykk og ha en strekkfasthet på minst 1,5 MPa. ROMMETS TEMPERATUR C ROMMETS LUFTFUKTIGHET % RF GULVVARME Vi viser til Gulvbransjens retningslinjer. BRUKSVERDIER Rommets temperatur: C Rommets luftfuktighet: % RF

12 v Ask, fabrikkbehandlede staver - kontor, Göteborg TEKNISKE ANVISNINGER UNDERLAG & KONSTRUKSJONER TREBJELKELAG bærende på trebjelkelag med en senteravstand på 60 cm. Vi anbefaler at trebjelkelaget avstives ved å sette inn tverrgående lekter. Det skal kun brukes gulvskruer til dette. EKSISTERENDE TREGULV planslipes diagonalt med gulvslipemaskiner og slipepapir korn 16. Hvis bordene skal legges langsmed det eksisterende tregulvet, forutsettes det at tregulvet dekkes med 4 9 mm kryssfinér eller MDF, som skrus eller skytes fast med stifter. Hvis bordene legges på tvers av det eksisterende gulvet, kreves det ingen kryssfinérplate, men det anbefales i så fall ett lag grålumpapp. SPONPLATE, FAST MONTERT kun skruer eller egnet parkettlim, type MS-lim brukes til helliming. Bordene skrus eller hellimes på tvers. SPONPLATE, FLYTENDE Støpt betongplate med maks. 90 % RF dekkes med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping mm gulvsponplate legges flytende mot underlaget. Bordene legges på tvers av sponplatene og skrus fast eller hellimes. Se Hus-AMA KEJ 234 KRYSSFINÉR, FAST MONTERT bordene skrus eller spikres alternativt hellimes med egnet parkettlim, type MS-lim. KRYSSFINÉR, FLYTENDE Støpt betongplate med maks. 90 % RF dekkes med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping alt mm bjørkekryssfinér legges i to lag flytende mot underlaget. Det er viktig at platene legges med overlapping. Platene kan skytes sammen med stifter. Bordene spikres eller skrus deretter i kryssfinérplatene. Dersom bordene skal hellimes, må de to lagene kryssfinér limes sammen med egnet parkettlim. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 MDF-PLATE Brukes som nivåjusterende mellomsjikt der bordene spikres eller skrus gjennom platematerialet ned i underliggende materiale det kan spikres eller skrus i. Alternativt skal MDF-platen hellimes mot underlaget som bordene deretter hellimes på. HELLIMING PÅ PLATE PÅ MARK Betongens RF får ikke overstige 85 %. Betongen må beskyttes mot fuktvandring fra undersiden. Tilskytende fukt tillates ikke. HELLIMING PÅ BETONG Legg merke til at RF alltid skal måles i underlag av betong. Dette gjelder også eldre betongunderlag. Ved helliming på betong uten innstøpt gulvvarme skal kjerneprøve ligge under 85 % RF. Ved helliming på betong med gulvvarme skal betongen fuktsperres før liming. Hvis betonggulvet ligger over varme eller kalde rom som fyrrom, badstue eller ikke oppvarmet garasje kan ikke liming utføres. I slike tilfelles kreves aldringsbestandig plast samt deretter flytende spon- eller kryssfinérplate. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 og KEJ 234

13 v WestCoast restaurang o bar TEKNISKE ANVISNINGER UNDERLAG & KONSTRUKSJONER AVRETTEDE GULV Parketten hellimes i samråd med limfabrikanten, eller så dekkes det avrettede gulvet med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping. Deretter flytende spon- eller kryssfinérplate som beskrevet over. PLAST- ELLER LINOLEUMSBELEGG Normalt sett ikke godkjent som underlag for liming. STEIN ELLER KLINKER Generelt: Overflaten slipes eller rubbes opp med slipepapir. Liming utføres med løsemiddelbasert parkettlim iht. limfabrikantens anbefalinger. Dersom steinen/klinkeren har vært behandlet med polish eller liknende, er det en risiko for at limet slipper underlaget til tross for sliping. OBS! Konsulter alltid limfabrikanten direkte. NÅLEFILT- ELLER HELDEKKBELEGG Rives ut før legging. CELLEPLAST (EPS, EKSPANERT POLYSTYREN) Dekkes med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping (dette gjelder kun i de tilfeller det ikke er lagt inn fuktbeskyttelse under celleplasten). Deretter legges kryssfinér eller sponplate flytende som beskrevet over. GIPS Dekkes med minimum 15 mm bjørkekryssfinér som skrus fast i underlaget. Deretter skruis, spikres eller hellimes bordene i/mot kryssfinéren. GULVVARME Det er ikke noe til hinder for å legge edeltrebord på gulvvarme. Se bransjeretningslinjer fra Golvbranschens riksorganisation. SKRUER 41 mm eller 57 mm gulvskruer, avhengig av underlag. SPIKER 1,6 x mm, smeltelimbelagt dykkert. LIM Til nedliming av tregulv mot underlaget skal limleverandøren konsulteres. Limmengden skal være 1 1,2 kg/kvm. I de aller fleste tilfeller er Svanemerket EcoSiMP Flooring av MS-type velegnet.

14 v Nordiska Museet, Stockholm TYPE 3 TEKNISKE ANVISNINGER LEGGEANVISNINGER Almedals leggeinstruksjoner skal leses før legging påbegynnes. Ved eventuelle uklarheter skal Almedals kontaktes før arbeidet påbegynnes. Før gulvleggingen påbegynnes skal underlagets jevnhet være kontrollert og oppfylle standardkrav som fremgår av AMA Hus 11. Massive bord gjør det imidlertid rent praktisk også mulig med legging på et noe mer ujevnt underlag. Dette kan imidlertid medføre større og mer ujevn sprekkdannelse, større nivåforskjeller mellom bordene samt i visse tilfeller bom- og ulyd. Kontroller at lokalet har en romtemperatur på ca. 20 grader Celsius og % relativ luftfuktighet. Kontroller at pakkene er merket med riktig gulv før de åpnes. Legg merke til at overflatebehandlingen er følsom overfor vann de første 2 ukene før voksen er gjennomherdet. I denne perioden bør man unngå rengjøring med annet enn svært tørre metoder. HÅNDTERING FORPAKNINGER: Almedals edeltrebord leveres i tettsittende plastforpakning. Ved all legging av Almedals Edeltrebord skal bordene legges med mellomrom for å sikre at treet har mulighet til å ekspandere. Bruk Almedals plastmellomlegg. 5 rader per breddemeter gir et ekspansjonsrom på 2,5 mm per breddemeter. Når den 6. raden mellomlegg skal plasseres, trekkes den første raden opp og brukes på nytt. Se bilde nederst. 1 Første bordets plassering? Tenk alltid grundig gjennom hvor det første bordet skal legges. Hvordan skal overganger til trapper, stein eller klinker løses? Skal gulvet legges med ovenpåliggende dekklist, fastmontert T-list eller med myk fuge? Disse spørsmålene bør alltid avklares før leggingen begynner. Lag gjerne en skisse over gulvflaten med alle mål satt inn. Tenk på dette: - Plassering med hensyn til gjennomgående linjer til tilstøtende rom. - Plassering med hensyn til kjøkkensokler, kjøkkenøy, trapper samt øvrige typer faste installasjoner. - Skal gulvets første og siste rad være breddejustert? - Langsgående eller tverrgående legging? Det er normalt å legge gulv i rommets lengderetning, men absolutt ikke noe krav. Å legge bordene på tvers gjør som oftest at rommet oppleves som bredere. - Er rommets vegger rette og/eller parallelle i forhold til hverandre? Hvilken side av rommet er viktigst for øyet? 2 Åpne to tre pakker og legg ut bordene for å danne deg et bilde av gulvbordenes karakter når det gjelder kvistmengde, kviststørrelse og generelt utseende. Ved legging av bord med varierende bredde kreves det at flere pakker åpnes da hver rad skal legges med ulike lengder. Gulvbordene skal legges med stående og liggende årringer blandet, med varierende kvister og fargenyanser. Unngå å legge bordene rett ut fra pakken uten å kontrollere og blande. OPPBEVARING Pakkene oppbevares uåpnet fram til legging. Parketten skal ha rukket å tilpasse seg romtemperaturen på ca grader C på leggetidspunktet.

15 v Arkivgatan TEKNISKE ANVISNINGER LEGGEANVISNINGER 3 Inspiser alltid hvert bord nøye før det legges. Bord med åpenbare feil eller skader som burde ha vært oppdaget i normalt lys og ved en grundig inspeksjon kan ikke reklameres i ettertid. Eksempelvis åpenbare vinkelfeil på ca. 1 mm, dimensjonsavvik, høvelutslag eller sprekker. 4 Slå ut en startlinje med krittsnoren langs veggen eller annen egnet plassering. Ikke ta utgangspunkt i at vegger eller massive gulvbord er helt rette. Det første bordet kan presses rett mot avstandsstykker eller kiler som plasseres mellom bord og vegg. Hvis veggen ikke er rett, kan man tegne veggens kontur på bordet og sage. Veggens kontur overføres ved å plassere en mindre bit som tilsvarer den største avstanden mellom bord og vegg oppå bordet. Før deretter denne biten langsmed veggen og trekk en strek på bordet. Tenk på den eventuelle breddejusteringen når du utfører dette momentet. Kanskje streken må trekkes lengre inn på bordet for å redusere bredden. slike tilfelles skrus det fast mothold langs startlinjen som bordene presses mot ved starten. Hvis bordene skrus, skal også den løse fjæren skrus på samme måte som bordene. Den løse fjæren skal også skrus. Se bilder til høyre. Om mulig starter man leggingen langs vegg med dør for å avslutte ved vegg uten døråpning. Dette er for å unngå unødige problemer ved legging av den siste bordraden ved dørfôring. Der kortendene vil gå inn mot døråpning er det viktig å starte bordradenes legging ved døren slik at bordet kan skyves inn under dørfôring. Fjæren skal vendes inn mot rommet og skrus/spikres i 45 vinkel og med cirka cm avstand. Hvis treet sprekker, forborer man hull. Ekspansjonsrom mot vegg minimum 1 cm. Hvert bord skal være skrudd mellom 7 10 cm fra kortendene. Mellom disse fordeles skruene jevnt. Ved legging på gulvbjelker skal kortendene ikke skjøtes på bjelkene. OBS! Skjøt aldri to tilstøtende rader i samme bjelkelagfakk. Ved legging på åpent bjelkelag eller ved lengder over 12 meter skal det brukes kortendefjær. Fjæren skal ikke limes. Ved døråpninger skal dørfôring kappes ved at et bord legges med baksiden opp og fôring sages slik at bordet kan skyves inn under fôringen. Bordet skal også legges inn og under terskel. Ved skjøten mellom fôring og terskel oppstår det som oftest en liten glippe der bordet ikke dekker. For å unngå dette må også dørkarmen kappes i ytterhjørnet slik at det blir mulig å skyve inn bordet. - Vending med løs fjær, i visse tilfeller kan det i stedet vært lurt å legge den første bordraden i midten av rommet eller liknende plassering for å kunne breddejustere eller tilpasse bordenes sprekker til tilstøtende rom. Her bruker man da Almedals løse fjær for å kunne snu bordene med notsiden mot hverandre. I

16 v Scandic hotel, Hamburg TEKNISKE ANVISNINGER LEGGEANVISNINGER OBS! Det er svært viktig at bordene ikke ligger mot fôring/karm eller terskler. Ekspansjonsrommet skal også her være 10 mm Ved radiatorrør skal det bores hull som gir 10 mm ekspansjonsmulighet rundt om for tregulvet. Sag deretter ut det bakre stykket med en stikksag. Passbiten limes på plass etter at gulvbordet er lagt. Hullene dekkes med løstliggende såkalte rørmansjetter eller med en todelt tynn trebit der hullene har samme størrelse som røret. 5 Kontroller alltid at den første raden ble rett, juster ved behov. Hvis gulvbordene ikke ligger helt rett, vil dette føre til at det oppstår vinkelfeil og oppflising i kortendene. 6 Slå ut parallelle linjer med krittsnoren for kontroll av eventuelt breddeavvik ved leggingen. 7 Forskyvningen mellom endeskjøtene bør være minst ca. 30 cm. Ved helliming/ skruing/spikring på et dekt helt bærende underlag er dette utelukkende et estetisk spørsmål. Skal gulvet derimot legges på bjelker med en senteravstand på 60 skal cm forskyvningen være 50 cm. 8 Start- og endestaver/bord bør ikke være kortere enn 30 cm. Ved helliming/ skruing/spikring på et dekt helt bærende underlag er dette utelukkende et estetisk spørsmål. Skal gulvet derimot legges på bjelker med en senteravstand på 60 cm skal forskyvningen være 50 cm. 9 Unngå utilsiktet mønsterlegging. Skjøtene bør ikke havne på omtrent samme sted over hele leggingen. Ved helliming/skruing/spikring på et dekt helt bærende underlag er dette utelukkende et estetisk spørsmål. 10 Siste bordrad: Legg det siste bordet rett oppå det nest siste bordet. Ta en kort tiloversblitt bit og legg den med fjæren mot veggen på det siste bordet, før den lille biten langs veggen og regn av veggens kontur. Sag deretter bordet og legg det på plass mot veggen. Skru/spikre ovenfra og sparkle hullene. Hvis det siste boret er svært smalt, limes det i notsporet og legges på plass. 11 Den nest siste bordraden er vanskelig å skru i 45 graders vinkel uten såkalt vinkelskrutrekker, der tvinges man ofte til å skru i ca. 60 grader. Den siste bordraden mot vegg limes i notsporets overside, bordet legges ned og presses sammen ved hjelp av kiler, som fjernes etter ca. 1 time. Gulvlisten som monteres etterpå presser bordet ned. PRAKTISKE TIPS Pass på at bordene ikke presses/slås altfor hardt sammen. Eventuelle bananformede bord presses sammen ved å bruke en fastsatt kloss og en kile. Hvis det forekommer flere bord med bananform, skal Almedals omgående underrettes, da dette kan være grunn til reklamasjon. Ligg med knærne på bordet som skal skrus fast slik at det presses ned. Kontroller at bordets bakside ligger plant mot underlaget. Bruk ALDRI samme skrue to ganger. Skrue som er skrudd ut skal kastes. Bruk ALLTID slagkloss for å slå sammen bordene. En avsagd bit må ikke under noen omstendighet brukes, da denne kun slår på bordets overside. Kraften skal fordeles på gulvbordets fjær. Bruk slagjern eller kubein for å presse sammen sluttbordenes endeskjøt. Hvis veggene er av gips og det mangler ordentlig støtte. bør det legges en plate mellom vegg og kubein, da det ellers er risiko for at man trykker i stykker veggen. Legg merke til at overflatebehandlingen er følsom overfor vann de første 2 ukene før voksen er gjennomherdet. I denne perioden bør man unngå rengjøring med annet enn svært tørre metoder.

17 v Femmans Sport, Göteborg TYPE 2/3 TEKNISKE ANVISNINGER VEDLIKEHOLDSANVISNINGER INSTALLASJONSBEHANDLING Legg merke til at overflatebehandlingen er følsom overfor vann de første 2 ukene før voksen er gjennomherdet. I denne perioden bør man unngå rengjøring med annet enn svært tørre metoder. GENERELLE RÅD Stans smusset allerede ved inngangen. Ha derfor alltid en ordentlig avtørkingsmatte innenfor ytterdøren og om mulig også utenfor. Hold temperatur og fuktighet så konstant som mulig for å unngå altfor store bevegelser i gulvmaterialet. Beskytt tregulvet mot alle former for vann. Tørk opp eventuelt søl umiddelbart. Møbler skal være utstyrt med møbelknotter av filt eller teflon (spesial), men ikke metall. RENGJØRING Gjør det til en fast rutine å fjerne synlig smuss som støv, smuler, grus osv. Støvsuging, feiing alternativt tørrmopping fjerner de fleste tørre partikler. Fukttørking med hardt oppvridd klut eller mopp kan utføres ved behov. Tørrmopp umiddelbart etterpå! la det aldri være en fuktig flate på et oljet tregulv. For oljede gulv tilsettes det med fordel en overfettet gulvsåpe i vannet. En overfettet gulvsåpe har et fettinnhold på % og må ikke sammenliknes med vanlig gul- eller grønnsåpe. Til lakkerte gulv bør det brukes et ph-nøytralt rengjøringsmiddel. VEDLIKEHOLD AV OLJEDE TREGULV Et oljebehandlet gulv skal vedlikeholdes med jevne mellomrom. Etter grundig rengjøring kompletteres grunnoljebehandlingen med ny olje som rengjør og tilfører gulvet ny beskyttelse. Det første vedlikeholdet er svært viktig for å oppnå fullgod beskyttelse av gulvet raskt. Hyppigheten varierer mye, avhengig av bruken av lokalet. Ulike leverandører av gulvolje har ulike løsninger til rengjøring og vedlikeholdsoljing. Generelt kan man si at brun poleringsrondell i forbindelse med oljing med løsemiddelbasert vedlikeholdsolje utgjør en svært effektiv rengjøringsmetode, samtidig som trefiberreisning slipes vekk og gulvet tilføres ny gulvolje. Etter at oljen har tørket, utføres tørrpolering med hvit poleringsrondell. Et lakkert gulv kan vedlikeholdes med ulike typer lakkrefresher eller parkettpolish. I offentlige miljøer kan man med fordel bruke kombiskuremaskin med overfettet tregulvsåpe. VEDLIKEHOLD AV HARDVOKSOLJEDE TREGULV Et hardvoksoljet gulv skal vedlikeholdes med jevne mellomrom. Etter grundig rengjøring kompletteres grunnbehandlingen med ny hardvoksolje som tilfører gulvet ny beskyttelse. Hyppigheten varierer mye, avhengig av bruken av lokalet. Ulike leverandører av hardvoksolje har ulike løsninger til rengjøring og vedlikeholdsoljing. I offentlige miljøer kan man med fordel bruke kombiskuremaskin med overfettet tregulvsåpe til rengjøring. FLEKKFJERNING Fjern flekker før de har rukket å tørke inn i gulvet, ettertørk om nødvendig med rent vann. Bruk en godt oppvridd klut. Tregulv skades av for mye vann, sterke alkaliske rengjøringsmidler og kraftige løsemidler. 1. Prøv alltid først med en svak såpeoppløsning og bearbeid flekken med klut eller skureblokk. 2. Bytt ve behov ut såpeoppløsningen med rengjøringsmiddel som anbefales av leverandøren av overflatebehandlingssystem. BRANNFARE! Organisk materiale som kluter, papirrondeller osv. som har vært i kontakt med gulvolje basert på linolje skal alltid legges i vann umiddelbart etter bruk pga. fare for selvantennelse. Almedals Edeltrebord kan leveres fabrikkbehandlet. Da er våre bord behandlet med hardvoksolje.

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Lev naturlig med. heltregulv

Lev naturlig med. heltregulv Lev naturlig med heltregulv 2 INNEHOLD FURU 4. Introduksjon 6. Alpine 10. Terre glatt 11. Terre børstet 12. Grigio glatt 13. Grigio børstet 14. Lumiere 18. Noir 20. Natura 22. Ubehandlet 24. Lacca Natura

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil Eik, ask eller furu et uttrykk for din personlige stil Et ekte tregulv er mer enn bare et gulv Massive tregulv er en ren nytelse. Kvaliteten syns, høres og føles de vakre tegningene og de vekslende nyansene,

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TARKETT PARKETTGULV INSPIRASJON OG VEILEDNING TIL TARKETTS PARKETTGULVUTVALG 2014 2015 BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TRADISJON OG INNOVASJON EPOQUE EIK NATUR 7876001 HVORDAN SER

Detaljer

STELL OG REPARASJON VEILEDNING

STELL OG REPARASJON VEILEDNING STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO STELL OG REPARASJON VEILEDNING Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate

gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate 2 239615 Ek Prime Plank Hvit innehold 5 7 17 19 29 37 Råd fra snekkeren Tregulv Fakta tregulv Laminatgulv Entrématter, kunstgress Lister, vedlikehold,

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom

TREND PANEL. Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge. Gode rom TREND PANEL Moelven har gjort det enkelt for deg å velge profil og farge Gode rom Moelven har nå gjort det enkelt for deg å velge farge til ditt hjem på akkurat den panelprofilen DU ønsker 14 x 095/14

Detaljer

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet.

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet. Kjøkken Hverdagen stiller høye krav til et kjøkken. Vi tester våre kjøkken nøye for å sikre at de tåler høy vektbelastning, høy varme og intensiv bruk hver eneste dag. Vi gir 25 års garanti mot material-

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

329-005. Heltregulv FURU og EIK

329-005. Heltregulv FURU og EIK 329-005 Heltregulv FURU og EIK Innhold Furugulvet 4 FURU ROMANCE 6 FURU GENUINE 8 FURU BØRSTET GRÅ 10 FURU BØRSTET BRUN 11 FURU UBEHANDLET 12 FURUGULV OVERSIKT 13 Furuparkett 14 Eikegulvet 16 EIK ROMANCE

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer