v COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON"

Transkript

1 v COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON

2 v Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK TYPE 1 06 EUROPEISK EIK TYPE 2 07 EUROPEISK EIK TYPE 3 08 EUROPEISK EIK TYPE 4 09 EUROPEISK RØKT EIK 10 TILBEHØR TEKNISKE ANVISNINGER 11 FORUTSETNINGER 12 UNDERLAG & KONSTRUKSJONER 14 LEGGEANVISNINGER 17 VEDLIKEHOLDSANVISNING

3 v Privat villa TYPE 1 PRODUKTBESKRIVELSE MASSIVE TREGULV AV EDELTRE Almedals er spesialisert på europeisk eik. Vi tilbyr et svært stort sortiment av eikebord med kort leveringstid. Våre eikebord er tilgjengelige i ulike bredder og utseendesorteringer. I tillegg til våre standardlengder opp til 2,4 meter kan vi også tilby lengder opp til 6 meter. Edeltrebord legges normalt i fallende lengder med fast eller varierende bredde. Våre bord kan leveres fabrikkbehandlet, alternativt ferdigslipt eller med skarp kant. Vi har også et svært bredt sortiment av fabrikkferdige overflatebehandlinger. BESKRIVELSE TØRKING Tørkeprosessen er helt avgjørende for den endelige formstabiliteten til et massivt tregulv. Luft- og kammertørking over lang tid sikrer tørkingen. Alle materialer fuktkontrolleres før og etter produksjon. RETTE BORD Før høvling justeres alle råmaterialer 2 ganger. Det betyr at vi høvler vekk råbordenes ujevnheter før de kjøres gjennom profilhøvlingen. Resultatet er svært rette bord, noe som selvfølgelig forenkler leggingen. Det er svært få produsenter av massive tregulv som arbeider på denne måten, ettersom det innebærer flere arbeidsmomenter og mer spill. På den vedlagte skissen viser vi hvordan dette går til. Hvis man ikke justerer råbordene, vil de ha samme form som før etter høvling. Bananformede bord innebærer at leggingen tar mye lengre tid eller ikke er mulig. Almedals Edeltrebord kan derfor hellimes mot underlaget. Justerte og rette gulvbord innebærer en vesentlig kostnadsbesparelse sammenliknet med bord som ikke er justert før høvling. Ikke-justerte gulvbord er i prinsippet umulig å hellime mot underlaget. FERDIGBEHANDLET ELLER FABRIKKSLIPT Alle bord leveres som standard med en ferdig fabrikkslipt overflate og fasede kanter. Sparkling forekommer. Bordene er ferdige til å bli overflatebehandlet. Ved spesialbestilling av bord med skarp kant må disse slipes etter legging. Almedals tilbyr også en rekke ulike ferdige fabrikkbehandlinger, alt fra tradisjonelt vokset overflate til hvit- eller mørkbehandlede. Børstet overflate eller med gjenværende sagspor, SAWCUT, er andre alternativer. Ferdigbehandlede eller fabrikkslipte gulvbord innebærer en vesentlig tidsbesparelse sammenliknet med bord som skal slipes på stedet. OVERFLATEBEHANDLINGER For aktuelle overflatebehandlinger viser vi til vår hjemmeside. Legg merke til at visse overflatebehandlinger lages på ujevne eller uhøvlede bord der våre produksjonstoleranser ikke gjelder.

4 v SAS Radisson Hotel, Göteborg TYP 2 PRODUKTBESKRIVELSE SORTERINGER Se alltid egen spesifikasjon vedrørende aktuelle bord. Almedals tilbyr som standard alltid europeisk eik i 4 ulike utseendesorteringer. Almedals sorteringer av europeisk eik tillater svært lite splintved (hvit overflateved). Legg imidlertid merke til at hver sortering også tillates å inkludere inntil ca. 5 % av bedre respektive dårligere sortering. Øvrige tresorter etter tilgjengelighet og ønsker. TRESORT Europeisk (Tyskland ) hvit eik som standardsortiment. Øvrige tresorter på bestilling. TYKKELSE 21 mm 16 mm kan spesialbestilles i alle bredder opp til 140 mm. BREDDER Europeisk eik leveres i faste bredder à 68, 75, 95, 115, 140 eller 180 mm. Breddene kan naturligvis blandes etter ønske. Øvrige tresorter etter tilgjengelighet og ønsker. LENGDER Europeisk eik mm som standard. Alle bord leveres i fallende lengder mellom mm, ca. 90 % i lengder mellom mm. Europeisk eik kan også leveres i faste lengder samt i intervaller mellom mm. FUKTKVOTE 8(±2) % PRODUKSJONSTOLERANSER Mindre nivåforskjeller på ca. 0,5mm. Vinkelfeil og breddeavvik maks. 0,5% av bordets bredde. LEGG MERKE TIL at disse toleransene kun gjelder for høvlede og spilte bord med skarpe eller fasede kanter. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre BRANNKLASSIFISERING Euroklasse Cfl-s 1 (gulv i rømningsveier, klasse G) YTEEVNEDEKLARASJON Massive gulvbord av eik (overflatebehandlet) BYGGEPRODUKT Massive gulvbord av eik med not og fjær (overflatebehandlet) som oppfyller kravene iht. SS-EN 14342:2005+A1:2008. PRODUSENT Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1 SE Kungsbacka +46 (0)

5 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIK TYPE 1 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. SORTERING Type 1 (Almedals utseendemessig jevneste sortering). Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE ENKELTE KVISTER opp til ca. 10 mm, ingen ansamlinger av kvister eller perlekvister. Ingen overflateved (splint). Overflatesprekker eller høvelutslag ikke tillatt. FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, dog ikke misfarginger. INSEKTSSKADER ikke tillatt. SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 68/75/95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

6 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIK TYPE 2 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8% (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær iht. skisse. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 2. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER inntil ca. 30 mm. Ikke råtekvist PERLEKVIST ikke begrenset. KVISTHULL mindre med ca. 5 mm bredde og 2 3 mm dybde tillates. OVERFLATEVED (SPLINTVED/HVIT OVERFLATEVED) sidestrenger maks. ca. 10 % av bordets bredde. OVERFLATESPREKKER enkelte tillates. HØVELUTSLAG tillates i begrenset omfang, ikke dypere enn 1 mm. FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, også mindre misfarginger og kjernesoner opp til ca. 20 cm lengde. INSEKTSSKADER ikke tillatt. SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 68/75/95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

7 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIKEBORD TYPE 3 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær. Kortender med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. Fugesprang: 0,5 mm FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 3. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER ingen begrensning i størrelse eller mengde, dog ikke råtekvist. KVISTHULL mindre med ca. 10 mm bredde og 2 3 mm dybde tillates. OVERFLATEVED (SPLINT /HVIT OVERFLATEVED) sidestrenger maks. 20 % av bordets bredde. OVERFLATESPREKKER tillates. HØVELUTSLAG tillates i begrenset omfang. FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, også mindre misfarginger og kjernesoner opp til ca. 30 cm lengde. INSEKTSSKADER ja, enkelte. SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 68/75/95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

8 v PRODUKTSPESIFIKASJON EUROPEISK EIKEBORD TYPE 4 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Europeisk eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Råmaterialet justeres før høvling for å sikre beste mulige retthet. PROFIL Langsider med not og fjær. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. Fugesprang: 0,5 mm FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 4. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER ingen begrensning i størrelse, mengde eller type. Kvistutslag eller sprukne kvister tillates i begrenset omfang. OVERFLATEVED (SPLINT/HVIT OVERFLATEVED) Tillates som sidestrenger på maks. 30 % av bordets bredde. OVERFLATESPREKKER enkelte tillates HØVELUTSLAG enkelte tillates. FARGENYANSER ingen begrensning INSEKTSSKADER ingen begrensning SPARKLING tillates, ikke begrenset MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. OBS dette er en sortering som tillater større variasjon enn TYPE 3. Det kan forekomme bord som kun har små rustikke innslag, eksempelvis en TYPE 2-sortering med markhull eller en TYPE 3-sortering med større andel splintved. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. Alle bord opp til 140 mm kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 95/115/140 og 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER ingen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

9 v PRODUKTSPESIFIKASJON RØKT EIK TYPE 2 FORETAKET Almedals Trägolvsaktiebolag Storgatan 1, SE KUNGSBACKA T +46 (0) , F +46 (0) PRODUKTBESKRIVELSE TRESORT Eik OPPRINNELSESLAND Tyskland FUKTKVOTE 8 % (± 2) PRODUKSJONSMETODE Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. Fugesprang: 0,5mm RØYKING Ammoniakk i lukket kammer PROFIL Langsider med not og fjær. Kortsider med frest notspor og tilhørende løs fjær. PRODUKSJONSTOLERANSER Målavvik i bredde eller vinkel: maks. 0,5 % av bordets bredde. FUGESPRANG 0,5 mm SORTERING Type 2. Sortering tillates å inkludere inntil 5 % av bedre respektive dårligere sortering. UTSEENDE KVISTER inntil ca. 30 mm OVERFLATEVED (SPLINT /HVIT OVERFLATEVED) sidestrenger maks. 10 % av bordets bredde OVERFLATESPREKKER enkelte tillates HØVELUTSLAG ikke tillatt FARGENYANSER ja, treets naturlige fargevariasjoner, mindre misfarginger inntil ca. 10 cm lengde. Enkelte hvite mineralfelt tillates. INSEKTSSKADER ikke tillatt SPARKLING tillates MINERALFLEKKER Det kan forekomme spor av såkalte mineralflekker på bord av europeisk eik. Disse fremstår ofte som lysere partier og følger ikke årringer eller struktur etter noe spesielt mønster. Flekkene forsvinner med tiden (normalt sett innen noen måneder til 1 år) og gir ikke grunnlag for reklamasjon. DIMENSJONER TYKKELSE 21 mm. 85 og 140 mm bredde kan også bestilles i 16 mm tykkelse. BREDDER 85, 140 & 180 mm LENGDER Leveres som standard i fallende lengder mellom mm. Øvrige lengder på bestilling. SPARKLING Sparkling kan forekomme. Legg merke til at fargen på sparkel kan avvike fra kvist og tre. OVERFLATEBEHANDLING Leveres med fabrikkslipt overflate klar til overflatebehandling. Kan leveres fabrikkbehandlet. For aktuelle overflatebehandlinger, se hjemmeside. SAMMENSETNING FARLIGE STOFFER Ammoniakk i produksjonsprosessen ANDRE STOFFER - MONTERING Bordene kan skrus eller hellimes mot underlaget.

10 v Tilbehør EDELTRE SOKLER, LISTER OG FÔRINGER TRAPPER TERSKLER

11 v Svenssons Krogar, Uppsala TYPE 3, Overflatebehandling 1178 TEKNISKE ANVISNINGER FORUTSETNINGER UNDERLAGETS JEVNHET Standardkrav i henhold til de krav som fremgår av AMA Hus 11. Massive bord gjør det imidlertid rent praktisk også mulig med legging på et noe mer ujevnt underlag. Dette kan imidlertid medføre større og mer ujevn sprekkdannelse, større nivåforskjeller mellom bordene samt i visse tilfeller bom- og ulyd. UNDERLAGETS FUKTKVOTE Tre: Får ikke overstige 12 % fuktkvote eller 65 % RF. Betong: Legg merke til at RF alltid skal måles i underlag av betong. Dette gjelder også eldre betongunderlag. Ved helliming på betong uten innstøpt gulvvarme skal kjerneprøve ligge under 85 % RF. Ved helliming på betong med gulvvarme skal betongen fuktsperres før liming. UNDERLAGETS GENERELLE BESKAFFENHET rent, plant, fritt for støv, fett og smuss. UNDERLAGETS STREKKFASTHET VED HELLIMING 1,5 MPa AVRETTING/ AVRETTINGSMASSE Avrettingsmassen skal være minst 2 mm tykk og ha en strekkfasthet på minst 1,5 MPa. ROMMETS TEMPERATUR C ROMMETS LUFTFUKTIGHET % RF GULVVARME Vi viser til Gulvbransjens retningslinjer. BRUKSVERDIER Rommets temperatur: C Rommets luftfuktighet: % RF

12 v Ask, fabrikkbehandlede staver - kontor, Göteborg TEKNISKE ANVISNINGER UNDERLAG & KONSTRUKSJONER TREBJELKELAG bærende på trebjelkelag med en senteravstand på 60 cm. Vi anbefaler at trebjelkelaget avstives ved å sette inn tverrgående lekter. Det skal kun brukes gulvskruer til dette. EKSISTERENDE TREGULV planslipes diagonalt med gulvslipemaskiner og slipepapir korn 16. Hvis bordene skal legges langsmed det eksisterende tregulvet, forutsettes det at tregulvet dekkes med 4 9 mm kryssfinér eller MDF, som skrus eller skytes fast med stifter. Hvis bordene legges på tvers av det eksisterende gulvet, kreves det ingen kryssfinérplate, men det anbefales i så fall ett lag grålumpapp. SPONPLATE, FAST MONTERT kun skruer eller egnet parkettlim, type MS-lim brukes til helliming. Bordene skrus eller hellimes på tvers. SPONPLATE, FLYTENDE Støpt betongplate med maks. 90 % RF dekkes med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping mm gulvsponplate legges flytende mot underlaget. Bordene legges på tvers av sponplatene og skrus fast eller hellimes. Se Hus-AMA KEJ 234 KRYSSFINÉR, FAST MONTERT bordene skrus eller spikres alternativt hellimes med egnet parkettlim, type MS-lim. KRYSSFINÉR, FLYTENDE Støpt betongplate med maks. 90 % RF dekkes med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping alt mm bjørkekryssfinér legges i to lag flytende mot underlaget. Det er viktig at platene legges med overlapping. Platene kan skytes sammen med stifter. Bordene spikres eller skrus deretter i kryssfinérplatene. Dersom bordene skal hellimes, må de to lagene kryssfinér limes sammen med egnet parkettlim. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 MDF-PLATE Brukes som nivåjusterende mellomsjikt der bordene spikres eller skrus gjennom platematerialet ned i underliggende materiale det kan spikres eller skrus i. Alternativt skal MDF-platen hellimes mot underlaget som bordene deretter hellimes på. HELLIMING PÅ PLATE PÅ MARK Betongens RF får ikke overstige 85 %. Betongen må beskyttes mot fuktvandring fra undersiden. Tilskytende fukt tillates ikke. HELLIMING PÅ BETONG Legg merke til at RF alltid skal måles i underlag av betong. Dette gjelder også eldre betongunderlag. Ved helliming på betong uten innstøpt gulvvarme skal kjerneprøve ligge under 85 % RF. Ved helliming på betong med gulvvarme skal betongen fuktsperres før liming. Hvis betonggulvet ligger over varme eller kalde rom som fyrrom, badstue eller ikke oppvarmet garasje kan ikke liming utføres. I slike tilfelles kreves aldringsbestandig plast samt deretter flytende spon- eller kryssfinérplate. Se Hus-AMA KEB.234, 2341, 2342 og KEJ 234

13 v WestCoast restaurang o bar TEKNISKE ANVISNINGER UNDERLAG & KONSTRUKSJONER AVRETTEDE GULV Parketten hellimes i samråd med limfabrikanten, eller så dekkes det avrettede gulvet med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping. Deretter flytende spon- eller kryssfinérplate som beskrevet over. PLAST- ELLER LINOLEUMSBELEGG Normalt sett ikke godkjent som underlag for liming. STEIN ELLER KLINKER Generelt: Overflaten slipes eller rubbes opp med slipepapir. Liming utføres med løsemiddelbasert parkettlim iht. limfabrikantens anbefalinger. Dersom steinen/klinkeren har vært behandlet med polish eller liknende, er det en risiko for at limet slipper underlaget til tross for sliping. OBS! Konsulter alltid limfabrikanten direkte. NÅLEFILT- ELLER HELDEKKBELEGG Rives ut før legging. CELLEPLAST (EPS, EKSPANERT POLYSTYREN) Dekkes med aldringsbestandig plast som legges med minimum 20 cm overlapping (dette gjelder kun i de tilfeller det ikke er lagt inn fuktbeskyttelse under celleplasten). Deretter legges kryssfinér eller sponplate flytende som beskrevet over. GIPS Dekkes med minimum 15 mm bjørkekryssfinér som skrus fast i underlaget. Deretter skruis, spikres eller hellimes bordene i/mot kryssfinéren. GULVVARME Det er ikke noe til hinder for å legge edeltrebord på gulvvarme. Se bransjeretningslinjer fra Golvbranschens riksorganisation. SKRUER 41 mm eller 57 mm gulvskruer, avhengig av underlag. SPIKER 1,6 x mm, smeltelimbelagt dykkert. LIM Til nedliming av tregulv mot underlaget skal limleverandøren konsulteres. Limmengden skal være 1 1,2 kg/kvm. I de aller fleste tilfeller er Svanemerket EcoSiMP Flooring av MS-type velegnet.

14 v Nordiska Museet, Stockholm TYPE 3 TEKNISKE ANVISNINGER LEGGEANVISNINGER Almedals leggeinstruksjoner skal leses før legging påbegynnes. Ved eventuelle uklarheter skal Almedals kontaktes før arbeidet påbegynnes. Før gulvleggingen påbegynnes skal underlagets jevnhet være kontrollert og oppfylle standardkrav som fremgår av AMA Hus 11. Massive bord gjør det imidlertid rent praktisk også mulig med legging på et noe mer ujevnt underlag. Dette kan imidlertid medføre større og mer ujevn sprekkdannelse, større nivåforskjeller mellom bordene samt i visse tilfeller bom- og ulyd. Kontroller at lokalet har en romtemperatur på ca. 20 grader Celsius og % relativ luftfuktighet. Kontroller at pakkene er merket med riktig gulv før de åpnes. Legg merke til at overflatebehandlingen er følsom overfor vann de første 2 ukene før voksen er gjennomherdet. I denne perioden bør man unngå rengjøring med annet enn svært tørre metoder. HÅNDTERING FORPAKNINGER: Almedals edeltrebord leveres i tettsittende plastforpakning. Ved all legging av Almedals Edeltrebord skal bordene legges med mellomrom for å sikre at treet har mulighet til å ekspandere. Bruk Almedals plastmellomlegg. 5 rader per breddemeter gir et ekspansjonsrom på 2,5 mm per breddemeter. Når den 6. raden mellomlegg skal plasseres, trekkes den første raden opp og brukes på nytt. Se bilde nederst. 1 Første bordets plassering? Tenk alltid grundig gjennom hvor det første bordet skal legges. Hvordan skal overganger til trapper, stein eller klinker løses? Skal gulvet legges med ovenpåliggende dekklist, fastmontert T-list eller med myk fuge? Disse spørsmålene bør alltid avklares før leggingen begynner. Lag gjerne en skisse over gulvflaten med alle mål satt inn. Tenk på dette: - Plassering med hensyn til gjennomgående linjer til tilstøtende rom. - Plassering med hensyn til kjøkkensokler, kjøkkenøy, trapper samt øvrige typer faste installasjoner. - Skal gulvets første og siste rad være breddejustert? - Langsgående eller tverrgående legging? Det er normalt å legge gulv i rommets lengderetning, men absolutt ikke noe krav. Å legge bordene på tvers gjør som oftest at rommet oppleves som bredere. - Er rommets vegger rette og/eller parallelle i forhold til hverandre? Hvilken side av rommet er viktigst for øyet? 2 Åpne to tre pakker og legg ut bordene for å danne deg et bilde av gulvbordenes karakter når det gjelder kvistmengde, kviststørrelse og generelt utseende. Ved legging av bord med varierende bredde kreves det at flere pakker åpnes da hver rad skal legges med ulike lengder. Gulvbordene skal legges med stående og liggende årringer blandet, med varierende kvister og fargenyanser. Unngå å legge bordene rett ut fra pakken uten å kontrollere og blande. OPPBEVARING Pakkene oppbevares uåpnet fram til legging. Parketten skal ha rukket å tilpasse seg romtemperaturen på ca grader C på leggetidspunktet.

15 v Arkivgatan TEKNISKE ANVISNINGER LEGGEANVISNINGER 3 Inspiser alltid hvert bord nøye før det legges. Bord med åpenbare feil eller skader som burde ha vært oppdaget i normalt lys og ved en grundig inspeksjon kan ikke reklameres i ettertid. Eksempelvis åpenbare vinkelfeil på ca. 1 mm, dimensjonsavvik, høvelutslag eller sprekker. 4 Slå ut en startlinje med krittsnoren langs veggen eller annen egnet plassering. Ikke ta utgangspunkt i at vegger eller massive gulvbord er helt rette. Det første bordet kan presses rett mot avstandsstykker eller kiler som plasseres mellom bord og vegg. Hvis veggen ikke er rett, kan man tegne veggens kontur på bordet og sage. Veggens kontur overføres ved å plassere en mindre bit som tilsvarer den største avstanden mellom bord og vegg oppå bordet. Før deretter denne biten langsmed veggen og trekk en strek på bordet. Tenk på den eventuelle breddejusteringen når du utfører dette momentet. Kanskje streken må trekkes lengre inn på bordet for å redusere bredden. slike tilfelles skrus det fast mothold langs startlinjen som bordene presses mot ved starten. Hvis bordene skrus, skal også den løse fjæren skrus på samme måte som bordene. Den løse fjæren skal også skrus. Se bilder til høyre. Om mulig starter man leggingen langs vegg med dør for å avslutte ved vegg uten døråpning. Dette er for å unngå unødige problemer ved legging av den siste bordraden ved dørfôring. Der kortendene vil gå inn mot døråpning er det viktig å starte bordradenes legging ved døren slik at bordet kan skyves inn under dørfôring. Fjæren skal vendes inn mot rommet og skrus/spikres i 45 vinkel og med cirka cm avstand. Hvis treet sprekker, forborer man hull. Ekspansjonsrom mot vegg minimum 1 cm. Hvert bord skal være skrudd mellom 7 10 cm fra kortendene. Mellom disse fordeles skruene jevnt. Ved legging på gulvbjelker skal kortendene ikke skjøtes på bjelkene. OBS! Skjøt aldri to tilstøtende rader i samme bjelkelagfakk. Ved legging på åpent bjelkelag eller ved lengder over 12 meter skal det brukes kortendefjær. Fjæren skal ikke limes. Ved døråpninger skal dørfôring kappes ved at et bord legges med baksiden opp og fôring sages slik at bordet kan skyves inn under fôringen. Bordet skal også legges inn og under terskel. Ved skjøten mellom fôring og terskel oppstår det som oftest en liten glippe der bordet ikke dekker. For å unngå dette må også dørkarmen kappes i ytterhjørnet slik at det blir mulig å skyve inn bordet. - Vending med løs fjær, i visse tilfeller kan det i stedet vært lurt å legge den første bordraden i midten av rommet eller liknende plassering for å kunne breddejustere eller tilpasse bordenes sprekker til tilstøtende rom. Her bruker man da Almedals løse fjær for å kunne snu bordene med notsiden mot hverandre. I

16 v Scandic hotel, Hamburg TEKNISKE ANVISNINGER LEGGEANVISNINGER OBS! Det er svært viktig at bordene ikke ligger mot fôring/karm eller terskler. Ekspansjonsrommet skal også her være 10 mm Ved radiatorrør skal det bores hull som gir 10 mm ekspansjonsmulighet rundt om for tregulvet. Sag deretter ut det bakre stykket med en stikksag. Passbiten limes på plass etter at gulvbordet er lagt. Hullene dekkes med løstliggende såkalte rørmansjetter eller med en todelt tynn trebit der hullene har samme størrelse som røret. 5 Kontroller alltid at den første raden ble rett, juster ved behov. Hvis gulvbordene ikke ligger helt rett, vil dette føre til at det oppstår vinkelfeil og oppflising i kortendene. 6 Slå ut parallelle linjer med krittsnoren for kontroll av eventuelt breddeavvik ved leggingen. 7 Forskyvningen mellom endeskjøtene bør være minst ca. 30 cm. Ved helliming/ skruing/spikring på et dekt helt bærende underlag er dette utelukkende et estetisk spørsmål. Skal gulvet derimot legges på bjelker med en senteravstand på 60 skal cm forskyvningen være 50 cm. 8 Start- og endestaver/bord bør ikke være kortere enn 30 cm. Ved helliming/ skruing/spikring på et dekt helt bærende underlag er dette utelukkende et estetisk spørsmål. Skal gulvet derimot legges på bjelker med en senteravstand på 60 cm skal forskyvningen være 50 cm. 9 Unngå utilsiktet mønsterlegging. Skjøtene bør ikke havne på omtrent samme sted over hele leggingen. Ved helliming/skruing/spikring på et dekt helt bærende underlag er dette utelukkende et estetisk spørsmål. 10 Siste bordrad: Legg det siste bordet rett oppå det nest siste bordet. Ta en kort tiloversblitt bit og legg den med fjæren mot veggen på det siste bordet, før den lille biten langs veggen og regn av veggens kontur. Sag deretter bordet og legg det på plass mot veggen. Skru/spikre ovenfra og sparkle hullene. Hvis det siste boret er svært smalt, limes det i notsporet og legges på plass. 11 Den nest siste bordraden er vanskelig å skru i 45 graders vinkel uten såkalt vinkelskrutrekker, der tvinges man ofte til å skru i ca. 60 grader. Den siste bordraden mot vegg limes i notsporets overside, bordet legges ned og presses sammen ved hjelp av kiler, som fjernes etter ca. 1 time. Gulvlisten som monteres etterpå presser bordet ned. PRAKTISKE TIPS Pass på at bordene ikke presses/slås altfor hardt sammen. Eventuelle bananformede bord presses sammen ved å bruke en fastsatt kloss og en kile. Hvis det forekommer flere bord med bananform, skal Almedals omgående underrettes, da dette kan være grunn til reklamasjon. Ligg med knærne på bordet som skal skrus fast slik at det presses ned. Kontroller at bordets bakside ligger plant mot underlaget. Bruk ALDRI samme skrue to ganger. Skrue som er skrudd ut skal kastes. Bruk ALLTID slagkloss for å slå sammen bordene. En avsagd bit må ikke under noen omstendighet brukes, da denne kun slår på bordets overside. Kraften skal fordeles på gulvbordets fjær. Bruk slagjern eller kubein for å presse sammen sluttbordenes endeskjøt. Hvis veggene er av gips og det mangler ordentlig støtte. bør det legges en plate mellom vegg og kubein, da det ellers er risiko for at man trykker i stykker veggen. Legg merke til at overflatebehandlingen er følsom overfor vann de første 2 ukene før voksen er gjennomherdet. I denne perioden bør man unngå rengjøring med annet enn svært tørre metoder.

17 v Femmans Sport, Göteborg TYPE 2/3 TEKNISKE ANVISNINGER VEDLIKEHOLDSANVISNINGER INSTALLASJONSBEHANDLING Legg merke til at overflatebehandlingen er følsom overfor vann de første 2 ukene før voksen er gjennomherdet. I denne perioden bør man unngå rengjøring med annet enn svært tørre metoder. GENERELLE RÅD Stans smusset allerede ved inngangen. Ha derfor alltid en ordentlig avtørkingsmatte innenfor ytterdøren og om mulig også utenfor. Hold temperatur og fuktighet så konstant som mulig for å unngå altfor store bevegelser i gulvmaterialet. Beskytt tregulvet mot alle former for vann. Tørk opp eventuelt søl umiddelbart. Møbler skal være utstyrt med møbelknotter av filt eller teflon (spesial), men ikke metall. RENGJØRING Gjør det til en fast rutine å fjerne synlig smuss som støv, smuler, grus osv. Støvsuging, feiing alternativt tørrmopping fjerner de fleste tørre partikler. Fukttørking med hardt oppvridd klut eller mopp kan utføres ved behov. Tørrmopp umiddelbart etterpå! la det aldri være en fuktig flate på et oljet tregulv. For oljede gulv tilsettes det med fordel en overfettet gulvsåpe i vannet. En overfettet gulvsåpe har et fettinnhold på % og må ikke sammenliknes med vanlig gul- eller grønnsåpe. Til lakkerte gulv bør det brukes et ph-nøytralt rengjøringsmiddel. VEDLIKEHOLD AV OLJEDE TREGULV Et oljebehandlet gulv skal vedlikeholdes med jevne mellomrom. Etter grundig rengjøring kompletteres grunnoljebehandlingen med ny olje som rengjør og tilfører gulvet ny beskyttelse. Det første vedlikeholdet er svært viktig for å oppnå fullgod beskyttelse av gulvet raskt. Hyppigheten varierer mye, avhengig av bruken av lokalet. Ulike leverandører av gulvolje har ulike løsninger til rengjøring og vedlikeholdsoljing. Generelt kan man si at brun poleringsrondell i forbindelse med oljing med løsemiddelbasert vedlikeholdsolje utgjør en svært effektiv rengjøringsmetode, samtidig som trefiberreisning slipes vekk og gulvet tilføres ny gulvolje. Etter at oljen har tørket, utføres tørrpolering med hvit poleringsrondell. Et lakkert gulv kan vedlikeholdes med ulike typer lakkrefresher eller parkettpolish. I offentlige miljøer kan man med fordel bruke kombiskuremaskin med overfettet tregulvsåpe. VEDLIKEHOLD AV HARDVOKSOLJEDE TREGULV Et hardvoksoljet gulv skal vedlikeholdes med jevne mellomrom. Etter grundig rengjøring kompletteres grunnbehandlingen med ny hardvoksolje som tilfører gulvet ny beskyttelse. Hyppigheten varierer mye, avhengig av bruken av lokalet. Ulike leverandører av hardvoksolje har ulike løsninger til rengjøring og vedlikeholdsoljing. I offentlige miljøer kan man med fordel bruke kombiskuremaskin med overfettet tregulvsåpe til rengjøring. FLEKKFJERNING Fjern flekker før de har rukket å tørke inn i gulvet, ettertørk om nødvendig med rent vann. Bruk en godt oppvridd klut. Tregulv skades av for mye vann, sterke alkaliske rengjøringsmidler og kraftige løsemidler. 1. Prøv alltid først med en svak såpeoppløsning og bearbeid flekken med klut eller skureblokk. 2. Bytt ve behov ut såpeoppløsningen med rengjøringsmiddel som anbefales av leverandøren av overflatebehandlingssystem. BRANNFARE! Organisk materiale som kluter, papirrondeller osv. som har vært i kontakt med gulvolje basert på linolje skal alltid legges i vann umiddelbart etter bruk pga. fare for selvantennelse. Almedals Edeltrebord kan leveres fabrikkbehandlet. Da er våre bord behandlet med hardvoksolje.

v1.2 1509 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

v1.2 1509 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON v1.2 1509 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON v1.2 1509 2 Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK TYPE

Detaljer

v1.1 140228 Hotell Nääs Fabriker. Røkt eik. INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMASJON

v1.1 140228 Hotell Nääs Fabriker. Røkt eik. INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMASJON v1.1 140228 Hotell Nääs Fabriker. Røkt eik. PRODUKTINFORMASJON v1.1 140228 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 04 EIK 05 RØKT

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

v1.2 1508 Nudie Jeans London KUBBEGULVINDUSTRY PRODUKTINFORMASJON

v1.2 1508 Nudie Jeans London KUBBEGULVINDUSTRY PRODUKTINFORMASJON v1.2 1508 Nudie Jeans London PRODUKTINFORMASJON v1.2 1508 2 Gårdsinngang Stockholm INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 FURU 06 GRAN 07 LERK 08 TILBEHØR 09 FORUTSETNINGER

Detaljer

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 2 Söderparkskolan, Kävlinge INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 FURU 06 GRAN 07 LERK 08 RØKT LERK

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer.

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. Laminatgulv er et alternativ til parkett, og legges på samme måte. Velger du dette kan du

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Leggeanvisning, flytende legging 8.5, 12, 14 og 20 mm WOOD

Leggeanvisning, flytende legging 8.5, 12, 14 og 20 mm WOOD Leggeanvisning, flytende legging 8.5, 12, 14 og 20 mm WOOD FORBEREDELSER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes mot underlaget (verken med spiker eller lim). Underlaget skal være

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012 Leggeanvisning Laminatgulv 2-lock og T-lock December 2012 Leggning av laminatgulv Tarketts laminatgulv er lett å legge. Bordene settes enkelt sammen uten lim eller spesialverktøy. Du kan legge det nye

Detaljer

TIPS. NÅ Flisene er lagt, og gulvet vaskes. Når arbeidet er gjort, kan du glede deg over et nytt, fint og holdbart kjøkkengulv.

TIPS. NÅ Flisene er lagt, og gulvet vaskes. Når arbeidet er gjort, kan du glede deg over et nytt, fint og holdbart kjøkkengulv. FØR Slik så gulvet ut da den gamle kjøkkeninnredningen var tatt vekk. Der var flere lag med gamle trefiberplater og linoleum, og gulvet i det gamle spiskammerset lå litt lavere enn på kjøkkenet. TIPS NÅ

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA10081H+ 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging).

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm PARKETT Leggeanvisning Flytende 8,5 mm, 3 mm, mm, mm På tilfarere/ bjelkelag mm Forberedelser Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Universal)

LEGGEANVISNING (Alloc Universal) 1 av 6 LEGGEANVISNING (Alloc Universal) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

LEGGEANVISNING: ESTA

LEGGEANVISNING: ESTA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett GENERELT Uniclic Fjordal Multifit M-loc er et banebrytende system for montering av parkett. Bordene kan enkelt klikkes sammen takket være

Detaljer

CRAFTON SOLID FLOOR LEGGEANVISNING JANUAR 2011 BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR

CRAFTON SOLID FLOOR LEGGEANVISNING JANUAR 2011 BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR CRAFTON SOLID FLOOR LEGGEANVISNING JANUAR 2011 BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR Ferdigbehandlet parkett er et naturlig produkt som gir en varm, flott og varig komfort til ethvert hjem. Det er et naturlig

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

LEGGEANVISNING (parkett)

LEGGEANVISNING (parkett) 1 av 6 LEGGEANVISNING (parkett) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet på 40-65

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Å legge. tregulv. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Å legge. tregulv. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 32 Å legge tregulv Å leve med tre 1. Massive tregulv Massive tregulv lages av furu eller gran, der gulvbordene produseres med not og fjær. Andre treslag benyttes også,

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

CRAFTON WIDE PLANK FLOOR LEGGEANVISNING BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR

CRAFTON WIDE PLANK FLOOR LEGGEANVISNING BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR CRAFTON WIDE PLANK FLOOR LEGGEANVISNING BRUKER/GULVLEGGER/EIERS ANSVAR Ferdigbehandlet parkett er et naturlig produkt som gir en varm, flott og varig komfort til ethvert hjem. Det er et naturlig produkt

Detaljer

Nordic Flooring ST er en klikkparkett med patenten G2 fra svenske Valinge.

Nordic Flooring ST er en klikkparkett med patenten G2 fra svenske Valinge. 1. Produktbeskrivelse Nordic Flooring «Shades of Telebark» by Halvor Bakke, heretter kalt ST, er en 3-sjikts parkett i tykkelsen 14 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er

Detaljer

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 Leggeanvisning iq One Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 DEL 1 - LEGGEANVISNING iq ONE - VÅTROM Produktet er kun beregnet som overflate materiale i våtrom, ikke som membran bak keramiske fliser.

Detaljer

HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011

HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011 HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011 PRAKTISK FREMGANSMÅTE Det er viktig og følge bruksanvisningen og les hele. Bestill monterings materiell i god tid, det er ofte leveringstid på skruer

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med LK Leggeskinne 8 for innstøping med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Systemet kan legges på isolasjon, eksisterende betongplate

Detaljer

Nordic Flooring IC er en klikkparkett med patenten G5 fra svenske Valinge.

Nordic Flooring IC er en klikkparkett med patenten G5 fra svenske Valinge. 1. Produktbeskrivelse Nordic Flooring «Industry Collection» er en 3-sjikts parkett i tykkelsen 14 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er 4,0 mm. På pakken finnes ytterligere

Detaljer

LEGGEVEILEDNING (NOR)

LEGGEVEILEDNING (NOR) LEGGEVEILEDNING (NOR) LEGGEVEILEDNING NOR 14mm Profiloc parketten legges som et flytende gulv. Bordene monteres sammen (uten lim!) i not-pen Profiloc-system som gir en jevn og fin overflate uten at den

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss.

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss. Veiledning Legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste resultatet,

Detaljer

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O 1 av 6 LEGGEANVISNING VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil Eik, ask eller furu et uttrykk for din personlige stil Et ekte tregulv er mer enn bare et gulv Massive tregulv er en ren nytelse. Kvaliteten syns, høres og føles de vakre tegningene og de vekslende nyansene,

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

MONTERINGSANVISNIG Naturstein og komposittstein 2013

MONTERINGSANVISNIG Naturstein og komposittstein 2013 MONTERINGSANVISNIG Naturstein og komposittstein 2013 INNHOLD Kontroll av mottatt vare... 3 Forbredelser... 4 Montering... 6 Fug og lim... 8 Impregnering... 9 Reklamasjonsrett...10 Notater... 11 2 KONTROLL

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Vennligst beregn rundt 5 % ekstra material forbruk enn oppmålt da det alltid vil være et tap (svinn) av materiale pga saging/kapp og sortering.

Vennligst beregn rundt 5 % ekstra material forbruk enn oppmålt da det alltid vil være et tap (svinn) av materiale pga saging/kapp og sortering. 1. Crafton ClicLocking -- Leggeanvisning Takk for at du har valgt Crafton Parkett. For å kunne garantere et varig kvalitetsprodukt så lages Crafton tregulv av utvalgte tresorter, som produseres med topp

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Veggholder. Organisasjonstalentet Veggholder Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring.

Veggholder. Organisasjonstalentet Veggholder Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring. Veggholder Organisasjonstalentet Veggholder Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring. 1 Innledning Skap, skuffer og hyller hører fortiden

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

Servantbenk i puristisk stil

Servantbenk i puristisk stil Servantbenk i puristisk stil Renslig Servantbenk i puristisk stil Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste! 1 Innledning

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING INNERDØR

MONTERINGSANVISNING INNERDØR MONTERINGSANVISNING Før du begynner Hvis eksisterende dør finnes: OBS! Kontrollér den nye døren at den ikke er skadet før du tar bort den gamle døren. Montering av defekt vare innebærer at du har godkjent

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning VINYL

Vedlikeholdsveiledning VINYL Vedlikeholdsveiledning VINYL Generell informasjon Denne informasjonen gjelder for vinylgulv i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning LINOLEUM

Vedlikeholdsveiledning LINOLEUM Vedlikeholdsveiledning Generell informasjon Denne informasjonen gjelder linoleum i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det egne detaljerte

Detaljer

Leggnings- and stellinstruktions

Leggnings- and stellinstruktions Leggnings- and stellinstruktions Arena tregulv furu Viktig informasjon før du begynner å legge Arena lamellparkett i furu! La gulvbordene ligge 48 timer i emballasjen i 18 21 C. Pakk ut etter hvert som

Detaljer

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg 2 Ditt rom, din farge, din stil... Fra skog til kunde... RingAlm Tre har lang erfaring med produksjon av trelast og trebaserte produkter. Med det beste tømmeret

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

TRAPPERENOVERING. Gammel trapp blir som ny!

TRAPPERENOVERING. Gammel trapp blir som ny! TRAPPERENOVERING Gammel trapp blir som ny! Farging og oljing Forvandle en sliten, kjedelig trapp til et møbel. Arboritec Miracle oil PRODUKTEGENSKAPER 2-komponent tregulvolje for innendørs bruk 100 % fast,

Detaljer

Montering og vedlikehold

Montering og vedlikehold Montering og vedlikehold av heltre benkeplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

Vedlikeholdsvei- FLOTEX

Vedlikeholdsvei- FLOTEX Vedlikeholdsvei- Generell informa- Denne informasjonen gjelder Flotex i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. STOPP STØVET ALLEREDE I ENTREEN Sørg for å ha et effektivt

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

MONTERINGSBESKRIVELSE

MONTERINGSBESKRIVELSE StegEtt Gammel trapp blir som ny! MONTERINGSBESKRIVELSE Det kan virke vanskelig å renovere en trapp... Men med våre ferdige trappetrinn i 15 mm stavlimet eik kan det ikke gjøres enklere! Sortimentet består

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

Montering av benkeplater

Montering av benkeplater Montering av benkeplater MONTERING AV BENKEPLATER I LAMINAT OG SSV WILSONART Legg benkeplatene på plass. Der hvor det kreves tilpasninger, gjøres dette først. Skjær ut for benkebeslag og komfyrtopp. Alle

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

Monteringsanvisning WPC gulv

Monteringsanvisning WPC gulv 1 Slik gjør du det Viktig informasjon: På grunn av komponentene eller overflatebehandlingen, er små variasjoner i fargen eller overflaten på WPC komposittprodukter uunngåelige. Dette gir gulvbelegget en

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET PANEL NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetspanelet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Før du begynner: Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2 Leggeveiledning for teppefliser 1 Forberedelser Forberedelser 1. AKKLIMATISERING AV MATERIALER På grunn av tekstilmaterialers naturlige egenskaper må de akklimatiseres til normale forhold. Teppefliser

Detaljer

Lakkerte parkettgulv Avsnitt 1: Byggrengjøring Avsnitt 2: Hjemmemiljø Avsnitt 3: Offentlig miljø

Lakkerte parkettgulv Avsnitt 1: Byggrengjøring Avsnitt 2: Hjemmemiljø Avsnitt 3: Offentlig miljø Avsnitt 1: Byggrengjøring Avsnitt 2: Hjemmemiljø Avsnitt 3: Offentlig miljø Byggrengjøring Desember 2012 - byggrengjøring Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.

Detaljer

329-005. Heltregulv FURU og EIK

329-005. Heltregulv FURU og EIK 329-005 Heltregulv FURU og EIK Innhold Furugulvet 4 FURU ROMANCE 6 FURU GENUINE 8 FURU BØRSTET GRÅ 10 FURU BØRSTET BRUN 11 FURU UBEHANDLET 12 FURUGULV OVERSIKT 13 Furuparkett 14 Eikegulvet 16 EIK ROMANCE

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv

Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv Tre et levende materiale Innhold: Forutsetninger og betingelser for kjøp av gulv fra..side 1 Parkett et levende materiale tre lever og puster. side

Detaljer

Salonglys. Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære.

Salonglys. Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære. Salonglys Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære. 1 Innledning Denne kule lyskassen passer perfekt i en lun stue.

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging. Michael Grøstad-Torjusen. Bytting av bordganger

Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging. Michael Grøstad-Torjusen. Bytting av bordganger Dokumentasjon Fagprøve i Trebåtbygging Michael Grøstad-Torjusen Bytting av bordganger Jeg startet med å feste to klosser på det sprukne bordet som skulle byttes. Disse klossene har som hensikt å hindre

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsgulv. Produktet skal kun brukes på overflaten i våtrom (aldri bak fliser/keramiske materialer)

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsgulv. Produktet skal kun brukes på overflaten i våtrom (aldri bak fliser/keramiske materialer) Leggeanvisning Aquarelle Våtromsgulv Januar 2013 (erstatter september 2010) Produktet skal kun brukes på overflaten i våtrom (aldri bak fliser/keramiske materialer) 1. Forutsetninger 1.1 Underlaget skal

Detaljer