(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 9/ (06.01) A61K 31/31 (06.01) A61K 31/36 (06.01) C07D 9/ (06.01) C07D 9/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet 13.. (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Utpekte samarbeidende stater AL BA MK RS (73) Innehaver Pharma Mar S.A., Avda. de los Reyes, 1 Polígono Industrial La Mina-Norte, Colmenar Viejo Madrid, ES-Spania (72) Oppfinner RODRÍGUEZ VICENTE, Alberto, Pharma Mar S.A.Polígono Industrial La Mina- NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania GARRANZO GARCÍA-IBARROLA, María, Pharma Mar S.A.Polígono IndustrialLa Mina-NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania MURCIA PÉREZ, Carmen, Pharma Mar S.A.Polígono Industrial La Mina-NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania SÁNCHEZ SANCHO, Francisco, Pharma Mar S.A.Polígono Industrial La Mina- NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania CUEVAS MARCHANTE, María del Carmen, Pharma Mar S.A.Polígono Industrial La Mina-NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania MATEO URBANO, Cristina, Pharma Mar S.A.Polígono Industrial La Mina- NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania DIGÓN JUÁREZ, Isabel, Pharma Mar S.A.Polígono Industrial La Mina-NorteAvda. de los Reyes 1, E Colmenar Viejo - Madrid, ES-Spania (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Antitumorale forbindelser (6) Anførte publikasjoner WO-A-0/ WO-A-07/ HERMANN C ET AL: "Total Synthesis of Hapalosin and Two Ring Expanded Analogs" TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, vol. 6, no. 43, October 00 (00--), pages , XP ISSN:

2 1 Beskrivelse ANTITUMORALE FORBINDELSER OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører nye antitumorale forbindelser, farmasøytiske sammensetninger inneholdende dem og anvendelse av de som antitumorale midler. OPPFINNELSENS BAKGRUNN [0002] I 1990 rapporterte Gunasekera SP et al. isolering av et nytt polyhydroksylert lakton, (+)-diskodermolid, fra den karibiske dypvannsvampen Discodermia dissoluta (Gunasekera SP et al. J. Org. Chem. 1990,, og J. Org. Chem. 1991, 6, 1346). 1 2 [0003] Denne forbindelsen har blitt vist å være et potent antimitotisk middel (Hung DT et al. Chem. Biol. 1996, 3, og ter Haar E et al. Biochemistry 1996, 3, 243-), og har en virkemåte som ligner den for det klinisk utprøvde antikreftmidlet paklitaksel (Schiff PB et al. Nature 1979, 277, ). Begge de naturlige produktene stopper cellesyklusen ved M-fasen, fremmer dannelse av mikrotubuli, og har lignende inhibitorisk effekter mot brystkreftkarsinom (IC 0 på henholdsvis 2,4 nm og 2,1 nm). [0004] D1: WO 0/ A (Kosan Biosciences Inc. [US]) vedrører Leptomycintypeforbindelser som viser antitumoral aktivitet. [000] D2: Hermann C et al., Tetrahedron, bind 6, nr. 43,. oktober 00, s , vedrører den totale syntesen av Hapalosin og to ringutvidede analoger. [0006] D3: WO 07/ A (Pharma Mar S.A.) vedrører antitumorale dihydropyran-2-on-forbindelser.

3 2 [0007] På den annen side har noen uvanlige lineære dipeptider som inneholder en N-acylenamidfunksjonalitet blitt isolert fra en myxobakterie som tilhører slekten Chondromyces (Kunze B et al. J. Antibiot. 1994, 47, og Jansen R et al. J. Org. Chem. 1999, 8-89). Nærmere bestemt er disse forbindelsene crocaciner A, B, C og D, og er en gruppe av elektron-transport-inhibitorer. 1 [0008] Crocacinene A-D inhiberer veksten moderat av noen Gram-positive bakterier og er potente inhibitorer av dyrecellekulturer og flere gjær- og sopptyper. Den mest aktive er crocacin D som fremviste en MIC på 1,4 ng/ml mot soppen Saccharomyces cerevisiae og sterk toksisitet (IC 0 på 0,06 mg/l) mot L929-musefibroblastcellekultur. [0009] Gudasheva et al. (Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 07, 44(4), 413-4, og Pharmaceutical Chemistry Journal, 06, 40(7), ) rapporterte utformingen av dipeptidforbindelser basert på strukturen av det endogene tetrapeptidet kolescystokinin-4 (CCK-4). I dette henseende er det beskrevet at L-tryptofanderivater oppviste anksiolytiske egenskaper og D-tryptofanderivatene, anksiogene egenskaper. To av dipeptidforbindelsene beskrevet av Gudasheva et al. er de følgende: og de følgende forbindelsene ble beskrevet som mellomprodukter i syntesen av forbindelsene R og U:

4 3 [00] Kreft er en ledende årsak til død hos dyr og mennesker. Stor innsats har blitt og blir fortsatt foretatt for å oppnå et antitumormiddel som er aktivt og sikkert for administrering til pasienter som lider av kreft. Problemet som skal løses ved foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe forbindelser som er anvendelige ved behandling av kreft.

5 4 OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN [0011] I ett aspekt er den foreliggende oppfinnelsen rettet mot forbindelser med generell formel I eller farmasøytisk akseptable salter, tautomerer eller stereoisomerer derav 1 hvori Y er valgt fra -CHR ay -, -CHR ay -CHR by -, -CR ay =CR by -, -C C-, -CHR ay -CHR by -CHR cy -, -CHR ay -CR by= CP cy -, og -CHR ay -C C-; hver R ay, R by og R cy er uavhengig valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl og substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl; hver R 1, R 2, R 3, R 4 og R er uavhengig valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, og substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl; R 6 er valgt fra NR 8 R 9 og OR ; A er 2 W er valgt fra O og NR 7 ; R 7 er valgt fra hydrogen, COR a, COOR a, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, og substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, eller R 7 og R sammen med det tilsvarende N-atomet og C-atomet hvortil de er bundet kan danne en substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe; R 8 er valgt fra hydrogen, COR a, COOR a substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl; R er valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, og substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl; hver prikket linje representerer en eventuell ytterligere binding, men når en trippelbinding er til stede mellom C-atomene som R 1 og R 2 er bundet til, er R 1 og R 2 fraværende, og når en trippelbinding er til stede mellom C-atomene som R 3 og R 4 er bundet til, er R 3 og R 4 fraværende; R 9 er valgt fra hydrogen, COR a, COOR a, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl, med den

6 1 2 3 forutsetningen at når Y er -CHR ay -CHR by -CHR cy - eller -CHR ay -CR by =CR cy - og en enkelt- eller dobbeltbinding er til stede mellom C-atomene som R 3 og R 4 er bundet til er R 9 substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl; og R 16, R 17 og R 18 er uavhengig valgt fra hydrogen, OR a, OCOR a, OCOOR a, NR a R b, NR a COR b, og NR a C(=NR a )NR a Rb, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl og substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl; hver R a og R b er uavhengig av hverandre valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. [0012] I et annet aspekt er den foreliggende oppfinnelsen også rettet mot en forbindelse med formel I, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, en tautomer eller stereoisomer derav, for anvendelse som medikament. [0013] I et annet aspekt er den foreliggende oppfinnelsen også rettet mot en forbindelse med formel I, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, en tautomer eller stereoisomer derav, for anvendelse som medikament for behandling av kreft. [0014] I et ytterligere aspekt er den foreliggende oppfinnelsen også rettet mot anvendelse av forbindelser med formel I, eller farmasøytisk akseptable salter, tautomerer eller stereoisomerer derav, ved behandling av kreft, eller for fremstilling av et medikament for behandling av kreft. Andre aspekter av oppfinnelsen er fremgangsmåter for behandling, og forbindelser for anvendelse i disse fremgangsmåtene. Derfor tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen videre en fremgangsmåte for behandling av ethvert pattedyr, særlig et menneske, rammet av kreft, som omfatter å administrere det rammede individet med en terapeutisk effektiv mengde av en forbindelse med formel I, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, en tautomer eller stereoisomer derav. [001] I et enda ytterligere aspekt er den foreliggende oppfinnelsen også rettet mot en forbindelse med formel I, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, en tautomer eller stereoisomer derav, for anvendelse som antikreftmiddel. [0016] I et annet aspekt er den foreliggende oppfinnelsen rettet mot farmasøytiske sammensetninger som omfatter en forbindelse med formel I, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, en tautomer eller stereoisomer derav, sammen med en farmasøytisk akseptabel bærer eller et fortynningsmiddel. DETALJERT BESKRIVELSE AV FORETRUKNE UTFØRELSESFORMER [0017] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører forbindelser med den generelle formelen I som definert ovenfor.

7 [0018] I disse forbindelsene kan gruppene velges i henhold til følgende retningslinjer: [0019] Alkylgruppene kan være forgrenet eller uforgrenet, og fortrinnsvis ha fra 1 til ca. 12 karbonatomer. En mer foretrukket klasse av alkylgrupper har fra 1 til ca. 6 karbonatomer. Enda mer foretrukket er alkylgrupper som har 1, 2, 3 eller 4 karbonatomer. Metyl, etyl, propyl, isopropyl og butyl, inkludert tert-butyl, sek-butyl og isobutyl er særlig foretrukne alkylgrupper i forbindelsene i den foreliggende oppfinnelsen. En annen foretrukket klasse av alkylgrupper har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Heptyl, oktyl og nonyl er de mest foretrukne alkylgruppene i denne klassen. [00] Foretrukne alkenyl- og alkynylgrupper i forbindelsene i den foreliggende oppfinnelsen kan være forgrenet eller uforgrenet, har én eller flere umettede bindinger og fra 2 til ca. 12 karbonatomer. En mer foretrukket klasse av alkenyl- og alkynylgrupper har fra 2 til ca. 6 karbonatomer. Enda mer foretrukket er alkenyl- og alkynylgrupper som har 2, 3 eller 4 karbonatomer. En annen foretrukket klasse av alkenyl- og alkynylgrupper har fra 4 til ca. karbonatomer, enda mer foretrukket 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. [0021] Vi definerer alkenynylgruppe som en alkylgruppe inneholdende én eller flere dobbeltbindinger og én eller flere trippelbindinger, og foretrukne alkenynylgrupper er de som har fra 4 til ca. 12 karbonatomer. En mer foretrukket klasse av alkenynylgruppene har fra 6 til ca. karbonatomer. [0022] Egnede arylgrupper i forbindelsene ifølge den foreliggende oppfinnelsen innbefatter enkle og multiple ringforbindelser, inkludert multiple ringforbindelser som inneholder separate og/eller sammensmeltede arylgrupper. Typiske arylgrupper inneholder fra 1 til 3 separerte eller sammensmeltede ringer og fra 6 til ca. 18 karbonringatomer. Fortrinnsvis inneholder arylgruppene fra 6 ca. karbonringatomer. Særlig foretrukne arylgrupper inkluderer substituert eller usubstituert fenyl, substituert eller usubstituert naftyl, substituert eller usubstituert bifenyl, substituert eller usubstituert fenantryl og substituert eller usubstituert antryl. [0023] Egnede heterosykliske grupper inkluderer heteroaromatiske og heteroalisykliske grupper inneholdende fra 1 til 3 separerte eller sammensmeltede ringer og fra til ca. 18 ringatomer. Fortrinnsvis inneholder de heteroaromatiske og heteroalisykliske gruppene fra til ca. ringatomer, mest foretrukket, 6 eller 7 ringatomer. Egnede heteroaromatiske grupper i forbindelsene ifølge den foreliggende oppfinnelsen inneholder ett, to eller tre heteroatomer valgt fra N-, O- eller S-atomer og inkluderer f.eks. coumarinyl inkludert 8-coumarinyl, kinolyl inkludert 8-kinolyl, isokinolyl, pyridyl, pyrazinyl, pyrazolyl, pyrimidinyl, furyl, pyrrolyl, tienyl, tiazolyl, isotiazolyl, triazolyl, tetrazolyl, isoksazolyl, oksazolyl, imidazolyl, indolyl, isoindolyl, indazolyl, indolizinyl, ftalazinyl, pteridinyl, purinyl, oksadiazolyl, tiadiazolyl, furazanyl, pyridazinyl, triazinyl, cinnolinyl, benzimidazolyl, benzofuranyl,

8 benzofurazanyl, benzotiofenyl, benzotiazolyl, benzoksazolyl, kinazolinyl, kinoksalinyl, naftyridinyl og furopyridyl. Egnede heteroalisykliske grupper i forbindelsene ifølge den foreliggende oppfinnelsen inneholder ett, to eller tre heteroatomer valgt fra N-, O- eller S-atomer og inkluderer f.eks. pyrrolidinyl, tetrahydrofuranyl, dihydrofuranyl, tetrahydrotienyl, tetrahydrotiopyranyl, piperidyl, morfolinyl, tiomorfolinyl, tioksanyl, piperazinyl, azetidinyl, oksetanyl, tietanyl, homopiperidyl, oksepanyl, tiepanyl, oksazepinyl, diazepinyl, tiazepinyl, 1,2,3,6-tetrahydropyridyl, 2-pyrrolinyl, 3-pyrrolinyl, indolinyl, 2H-pyranyl, 4H-pyranyl, dioksanyl, 1,3-dioksolanyl, pyrazolinyl, ditianyl, ditiolanyl, dihydropyranyl, dihydrotienyl, dihydrofuranyl, pyrazolidinyl, imidazolinyl, imidazolidinyl, 3-azabisyklo[3.1.0]heksyl, 3-azabisyklo[4.1.0]heptyl, 3H-indolyl og kinolizinyl. [0024] De ovennevnte gruppene kan substitueres med én eller flere tilgjengelige stillinger ved hjelp av én eller flere egnede grupper så som OR', =O, SR', SOR', SO 2 R', NO 2, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR') 2, NHSO 2 R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', beskyttet OH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe, hvori hver av R'-gruppene er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, OH, NO 2, NH 2, SH, CN, halogen, COH, CO-alkyl, CO 2 H, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. Der slike grupper selv er substituert, kan substituentene bli valgt fra den foregående listen. [002] Egnede halogensubstituenter i forbindelsene ifølge den foreliggende oppfinnelsen inkluderer F, Cl, Br og I. [0026] Egnede beskyttende grupper for OH er godt kjent for fagmannen innen teknikken. En generell gjennomgang av beskyttende grupper i organisk kjemi er gitt av Wuts, PGM og Greene TW i Protecting Groups in Organic Synthesis, 4. utg. Wiley- Interscience, og av Kocienski PJ i Protecting Groups, 3. utg. Georg Tieme Verlag. Disse referansene tilveiebringer seksjoner på beskyttende grupper for OH. Alle disse referansene er innført ved referanse i sin helhet. Eksempler på slike beskyttede OH inkluderer etere, silyletere, estere, sulfonater, sulfenater og sulfinater, karbonater og karbamater. I tilfellet med etere kan den beskyttende gruppen for OH velges fra metyl, metoksymetyl, metyltiometyl, (fenyldimetylsilyl)metoksymetyl, benzyloksymetyl, p-metoksybenzyloksymetyl, [(3,4-dimetoksybenzyl)oksy]metyl, p-nitrobenzyloksymetyl, o-nitrobenzyloksymetyl, [(R)-1-(2-nitrofenyl)etoksy]metyl, (4-metoksyfenoksy)metyl, guaiakolmetyl, [(p-fenylfenyl)oksy]metyl, t-butoksymetyl, 4-pentenyloksymetyl, siloksymetyl, 2-metoksyetoksymetyl, 2-cyanoetoksymetyl,

9 bis(2-kloretoksy)metyl, 2,2,2-trikloretoksymetyl, 2-(trimetylsilyl)etoksymetyl, mentoksymetyl, o-bis(2-acetoksyetoksy)metyl, tetrahydropyranyl, fluorholdig tetrahydropyranyl, 3-bromtetrahydropyranyl, tetrahydrotiopyranyl, 1-metoksysykloheksyl, 4-metoksytetrahydropyranyl, 4-metoksytetrahydrotiopyranyl, 4-metoksytetrahydrotiopyranyl S,S-dioksid, 1-[(2-klor-4-metyl)fenyl]-4- metoksypiperidin-4-yl, 1-(2-fluorfenyl)-4-metoksypiperidin-4-yl, 1-(4-klorfenyl)-4- metoksypiperidin-4-yl, 1,4-dioksan-2-yl, tetrahydrofuranyl, tetrahydrotiofuranyl, 2,3,3a,4,,6,7,7a-oktahydro-7,8,8-trimetyl-4,7-metanobenzofuran-2-yl, 1-etoksyetyl, 1-(2-kloretoksy)etyl, 2-hydroksyetyl, 2-brometyl, 1-[2-(trimetylsilyl)etoksy]etyl, 1-metyl-1-metoksyetyl, 1-metyl-1-benzyloksyetyl, 1-metyl-1-benzyloksy-2-fluoretyl, 1-metyl-1-fenoksyetyl, 2,2,2-trikloretyl, 1,1-dianisyl-2,2,2-trikloretyl, 1,1,1,3,3,3- heksafluor-2-fenylisopropyl, 1-(2-cyanoetoksy)etyl, 2-trimetylsilyletyl, 2- (benzyltio)etyl, 2-fenylselenyl)etyl, t-butyl, sykloheksyl, 1-metyl-1'-syklopropylmetyl, allyl, prenyl, cinnamyl, 2-fenallyl, propargyl, p-klorfenyl, p-metoksyfenyl, p-nitrofenyl, 2,4-dinitrofenyl, 2,3,,6-tetrafluor-4-(trifluormetyl)fenyl, benzyl, p-metoksybenzyl, 3,4-dimetoksybenzyl, 2,6-dimetoksybenzyl, o-nitrobenzyl, p-nitrobenzyl, pentadienylnitrobenzyl, pentadienylnitropiperonyl, halobenzyl, 2,6-diklorbenzyl, 2,4-diklorbenzyl, 2,6-difluorbenzyl, p-cyanobenzyl, fluorholdig benzyl, 4-fluorusalkoksybenzyl, trimetylsilylxylyl, p-fenylbenzyl, 2-fenyl-2-propyl, p-acylaminobenzyl, p-azidobenzyl, 4-azido-3-klorbenzyl, 2-trifluormetylbenzyl, 4-trifluormetylbenzyl, p-(metylsulfinyl)benzyl, p-siletanylbenzyl, 4-acetoksybenzyl, 4-(2-trimetylsilyl)etoksymetoksybenzyl, 2-naftylmetyl, 2-pikolyl, 4-pikolyl, 3-metyl-2-pikolyl N-oksido, 2-kinolinylmetyl, 6-metoksy-2-(4-metylfenyl-4- kinolinmetyl, 1-pyrenylmetyl, difenylmetyl, 4-metoksydifenylmetyl, 4-fenyldifenylmetyl, p,p'-dinitrobenzhydryl, -dibenzosuberyl, trifenylmetyl, tris(4-t-butylfenyl)metyl, α-naftyldifenylmetyl, p-metoksyfenyldifenylmetyl, di(p-metoksyfenyl)fenylmetyl, tri(p-metoksyfenyl)metyl, 4-(4'-bromfenacyloksy)fenyldifenylmetyl, 4,4',4"-tris(4,-diklorftalimidofenyl)metyl, 4,4',4"-tris(levulinoyloksyfenyl)metyl, 4,4',4"-tris(benzoyloksyfenyl)metyl, 4,4'-dimetoksy-3"-[N-(imidazolylmetyl)trityl, 4,4'-dimetoksy-3"-[N- (imidazolyletyl)karbamoyl]trityl, bis(4-metoksyfenyl)-1'-pyrenylmetyl, 4-(17-tetrabenzo[a,c,g,i]fluorenylmetyl)-4,4"-dimetoksytrityl, 9-antryl, 9-(9-fenyl)xantenyl, 9-fenyltioksantyl, 9-(9-fenyl--okso)antryl, 1,3-benzoditiolan-2-yl, og 4,-bis(etoksykarbonyl)-[1,3]-dioksolan-2-yl, benzisotiazolyl S,S-dioksido. I tilfellet med silyletere kan den beskyttende gruppen for OH velges fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsylil, 2-norbornyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl, t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl,

10 (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2- (trifenylmetoksy)etoksy]disiloksan-1-yl og fluorholdig silyl. I tilfellet med esterne kan den beskyttende gruppen for OH velges fra format, benzoylformat, acetat, kloracetat, dikloracetat, trikloracetat, trikloracetamidat, trifluoracetat, metoksyacetat, trifenylmetoksyacetat, fenoksyacetat, p-klorfenoksyacetat, fenylacetat, difenylacetat, 3-fenylpropionat, bisfluorholdig kjedetype propanoyl, 4-pentenoat, 4-oksopentanoat, 4,4-(etylenditio)pentanoat, [3-bis(4-metoksyfenyl)hydroksymetylfenoksy]levulinat, pivaloat, 1-adamantoat, krotonat, 4-metoksykrotonat, benzoat, p-fenylbenzoat, 2,4,6-trimetylbenzoat, 4-brombenzoat, 2,-difluorbenzoat, p-nitrobenzoat, pikolinat, nikotinat, 2-(azidometyl)benzoat, 4-azidobutyrat, (2-azidometyl)fenylacetat, 2-{[(trityltio)oksy]metyl}benzoat, 2-{[(4-metoksytrityltio)oksy]metyl}benzoat, 2-{[metyl(trityltio)amino]metyl}benzoat, 2-{{[(4-metoksytrityl)tio]metylamino}- metyl}benzoat, 2-(allyloksy)fenylacetat, 2-(prenyloksymetyl)benzoat, 6-(levulinyloksymetyl)-3-metoksy-2-nitrobenzoat, 6-(levulinyloksymetyl)-3-metoksy- 4-nitrobenzoat, 4-benzyloksybutyrat, 4-trialkylsilyloksybutyrat, 4-acetoksy-2,2- dimetylbutyrat, 2,2-dimetyl-4-pentenoat, 2-jodbenzoat, 4-nitro-4-metylpentanoat, o-(dibrommetyl)benzoat, 2-formylbenzensulfonat, 4-(metyltiometoksy)butyrat, 2-(metyltiometoksymetyl)benzoat, 2-(kloracetoksymetyl)benzoat, 2-[(2-kloracetoksy)etyl]benzoat, 2-[2-(benzyloksy)etyl]benzoat, 2-[2-(4-metoksybenzyloksy)etyl]benzoat, 2,6-diklor-4-metylfenoksyacetat, 2,6-diklor-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoksyacetat, 2,4-bis(1,1-dimetylpropyl)fenoksyacetat, klordifenylacetat, isobutyrat, monosuksinoat, (E)-2-metyl-2-butenoat, o-(metoksykarbonyl)benzoat, α-naftoat, nitrat, alkyl-n,n,n',n'- tetrametylfosfordiamidat og 2-klorbenzoat. I tilfellet med sulfonater, sulfenater og sulfinatet kan den beskyttende gruppen for OH velges fra sulfat, allylsulfonat, metanesulfonat, benzylsulfonat, tosylat, 2-[(4-nitrofenyl)etyl]-sulfonat, 2-trifluormetylbenzensulfonat, 4-monometoksytritylsulfenat, alkyl-2,4-dinitrofenylsulfenat, 2,2,,-tetrametylpyrrolidin-3-on-1-sulfinat, borat og dimetylfosfinotiolyl. I tilfellet med karbonater kan den beskyttende gruppen for OH velges fra metylkarbonat, metoksymetylkarbonat, 9-fluorenylmetylkarbonat, etylkarbonat, brometylkarbonat, 2-(metyltiometoksy)etylkarbonat, 2,2,2-trikloretylkarbonat, 1,1-dimetyl-2,2,2-trikloretylkarbonat, 2--(trimetylsilyl)etylkarbonat, 2-[dimetyl(2-naftylmetyl)silyl]etylkarbonat, 2-(fenylsulfonyl) etylkarbonat, 2-(trifenylfosfonio)etylkarbonat, cis-[4-[[(metoksytrityl)sulfenyl]oksy]tetrahydrofuran-3-yl]oksykarbonat, isobutylkarbonat, t-butylkarbonat, vinylkarbonat, allylkarbonat, cinnamylkarbonat, propargylkarbonat, p-klorfenylkarbonat, p-nitrofenylkarbonat, 4-etoksy-1-naftylkarbonat, 6-brom-7-hydroksycoumarin-4-ylmetylkarbonat,

11 1 2 3 benzylkarbonat, o-nitrobenzylkarbonat, p-nitrobenzylkarbonat, p-metoksybenzylkarbonat, 3,4-dimetoksybenzylkarbonat, antrakinon-2-ylmetylkarbonat, 2-dansyletylkarbonat, 2-(4-nitrofenyl)etylkarbonat, 2-(2,4-dinitrofenyl)etylkarbonat, 2-(2-nitrofenyl)propylkarbonat, alkyl-2-(3,4-metylendioksy-6-nitrofenyl)propylkarbonat, 2-cyano-1-fenyletylkarbonat, 2-(2-pyridyl)amino-1-fenyletylkarbonat, 2-[N-metyl-N(2-pyridyl)]amino-1- fenyletylkarbonat, fenacylkarbonat, 3','-dimetoksybenzoinkarbonat, metylditiokarbonat, og S-benzyltiokarbonat og i tilfellet med karbamater kan den beskyttende gruppen for OH velges fra dimetyltiokarbamat, N-fenylkarbamat, N-metyl-N-(o-nitrofenyl)karbamat. Nevnelsen av disse gruppene skal ikke anses som en begrensning for omfanget av oppfinnelsen, ettersom de har blitt nevnt som en ren illustrasjon av beskyttende grupper for OH, men ytterligere grupper som har samme funksjon kan være kjent for fagmannen innen teknikken, og de skal forstås som også å omfattes av den foreliggende oppfinnelsen. [0027] Begrepet "farmasøytisk akseptable salter" refererer til et hvilket som helst farmasøytisk akseptabelt salt, ester, solvat, hydrat, som ved administrering til pasienten er i stand til å gi (direkte eller indirekte) en forbindelse som beskrevet i dette dokumentet. [0028] Imidlertid vil det forstås at ikke-farmasøytisk akseptable salter også faller innenfor omfanget av oppfinnelsen, siden de kan være nyttige ved fremstillingen av farmasøytisk akseptable salter. Fremstillingen av salter og promedikamenter kan utføres ved fremgangsmåter kjent innen teknikken. [0029] For eksempel syntetiseres farmasøytisk akseptable salter av forbindelsene tilveiebrakt i dette dokumentet fra den opprinnelige forbindelsen, som inneholder en basisk eller sur gruppe, ved konvensjonelle kjemiske fremgangsmåter. Vanligvis fremstilles slike salter for eksempel ved å omsette de frie syre- eller baseformene av disse forbindelsene med en støkiometrisk mengde av den egnede basen eller syren i vann eller i et organisk løsningsmiddel eller i en blanding av de to. Generelt foretrekkes ikke-vandige medier som eter, etylacetat, etanol, isopropanol eller acetonitril. Eksempler på syreaddisjonssaltene inkluderer mineralsyreaddisjonssalter, slik som for eksempel hydroklorid, hydrobromid, hydrojodid, sulfat, nitrat, fosfat og organiske syreaddisjonssalter, slik som for eksempel, acetat, trifluoracetat, maleat, fumarat, citrat, oksalat, suksinat, tartrat, malat, mandelat, metansulfonat og p-toluensulfonat. Eksempler på alkaliaddisjonssaltene inkluderer uorganiske salter, slik som for eksempel, natrium-, kalium-, kalsium- og ammoniumsalter, og organiske alkalisalter, slik som for eksempel etylendiamin, etanolamin, N,N-dialkylenetanolamin, trietanolamin og basiske aminosyresalter. [00] Forbindelsene ifølge oppfinnelsen kan være i krystallinsk form enten som frie forbindelser eller som solvater (for eksempel hydrater), og det er ment at begge former

12 er innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. Fremgangsmåter for solvatisering er generelt kjent innen teknikken. [0031] Enhver forbindelse som er et promedikament av en forbindelse med formel I er ikke innenfor omfanget og ånden av oppfinnelsen. Begrepet "promedikament" som anvendt i denne søknaden er definert her å bety en kjemisk forbindelse som har gjennomgått en kjemisk avledning, slik som substitusjon, eller tilsetning av en ytterligere kjemisk gruppe for å endre (for farmasøytisk anvendelse) en hvilken som helst av dens fysiko-kjemiske egenskaper, f.eks. løselighet eller biotilgjengelighet, f.eks. ester- og eterderivater av en aktiv forbindelse som gir den aktive forbindelsen per se etter administrering til et individ. Eksempler på godt kjente fremgangsmåter for å fremstille et promedikament av en gitt virkende forbindelse er kjent for fagfolk innen teknikken og kan finnes i f.eks. Krogsgaard-Larsen et al., Textbook of Drugdesign and Discovery, Taylor & Francis (april 02). [0032] Enhver forbindelse referert til i dette dokumentet er ment å representere en slik spesifikk forbindelse, så vel som visse variasjoner eller former. Særlig kan forbindelser referert til i dette dokumentet ha asymmetriske sentre og derfor eksistere i forskjellige enantiomere former. Alle optiske isomerer og stereoisomerer av forbindelsene referert til i dette dokumentet, og blandinger derav, er ansett å være innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. Således er enhver gitt forbindelse referert til i dette dokumentet ment å representere en hvilken som helst av et racemat, én eller flere enantiomere former, én eller flere diastereomere former, én eller flere atropisomere former og blandinger derav. Særlig kan forbindelsene ifølge den foreliggende oppfinnelsen, representert ved den ovenfor beskrevne formel I, inkludere enantiomerer avhengig av deres asymmetri eller diastereoisomerer. Stereoisomeri rundt enkeltbindingen er også mulig, og derfor kan molekylet i noen tilfeller eksistere som (E)-isomeren eller (Z)-isomeren. Dersom molekylet inneholder flere dobbeltbindinger vil hver dobbeltbinding ha sin egen stereoisomeri, som kan være den samme eller forskjellig fra stereoisomerien til de andre dobbeltbindingene i molekylet. De enkle isomerene og blandingene av isomerene faller innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelse. [0033] Videre kan forbindelser referert til i dette dokumentet eksistere som geometriske isomerer (dvs. cis- og transisomerer), som tautomerer, eller som atropisomerer. Spesifikt refererer begrepet tautomer til én av to eller flere strukturelle isomerer av en forbindelse, som eksisterer i likevekt, og kan lett omdannes fra en isomer form til en annen. Vanlige tautomere par er amin-imin, amid-imid, keto-enol, laktam-laktim osv. I tillegg er enhver forbindelse referert til i dette dokumentet ment å representere hydrater, solvater og polymorfer, og blandinger av disse når slike former eksisterer i mediet. I tillegg kan forbindelser referert til i dette dokumentet eksistere i isotopisk-merkede former. Alle geometriske isomerer, tautomerer, atropisomerer,

13 hydrater, solvater, polymorfer og isotopisk merkede former av forbindelsene referert til i dette dokumentet, og blandinger derav anses å være innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. [0034] For å gi en mer kortfattet beskrivelse, er noen av de kvantitative begrepene gitt i dette dokumentet ikke kvalifisert med begrepet "ca.". Det skal forstås at, om begrepet "c." anvendes eksplisitt eller ikke, er hver mengde gitt i dette dokumentet ment å referere til den faktiske gitte verdien, og den er også ment å referere til approksimeringen til en slik gitt verdi som med rimelighet kan utledes basert på vanlige kunnskaper innen teknikken, inkludert ekvivalenter og tilnærminger som følge av eksperimentelle betingelser og/eller målebetingelser for en slik gitt verdi. [003] I forbindelsene med den generelle formelen I er Y særlig foretrukket CHR ay -, -CR ay =CR by - og -CHR ay CR by =CR cy -, hvori R ay, R by og R cy er som definert før. [0036] Særlig foretrukket er R ay, R by og R cy hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Mer foretrukket er R ay, R by og R cy hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl, og enda mer foretrukket hydrogen, substituert eller usubstituert metyl, substituert eller usubstituert etyl, substituert eller usubstituert propyl, substituert eller usubstituert isopropyl, og substituert eller usubstituert butyl, inkludert substituert eller usubstituert tert-butyl, substituert eller usubstituert isobutyl, og substituert eller usubstituert sek-butyl. Foretrukne substituenter av gruppene er OR', =O, SR', SOR', SO 2 R', NO 2, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR') 2, NHSO 2 R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', beskyttet OH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe, hvori hver av R'-gruppene er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, OH, NO 2, NH 2, SH, CN, halogen, COH, CO-alkyl, COOH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. Når slike grupper selv er substituert, kan substituentene velges fra den foregående listen. Enda mer foretrukne substituenter av de ovennevnte gruppene er OH, SCH 3, SH, NH 2, NHC(=NH)NH 2, CONH 2, COOH, fenyl, p-, m- eller o-hydroksyfenyl, indolyl, inkludert 1-, 2-, og 3-indolyl, og imidazolyl, inkludert 4- og -imidazolyl. Hydrogen og metyl er de mest foretrukne R ay -, R by - og R cy -gruppene. Nærmere bestemt, når Y er -CHR ay - er R ay særlig foretrukket metyl, når Y er -CR ay =CR by - er R ay særlig foretrukket hydrogen, og særlig foretrukket er R by metyl, og når Y er -CHR ay -CR by =CR cy - er R ay særlig foretrukket hydrogen eller metyl, særlig foretrukket er R by hydrogen, og særlig foretrukket er R cy metyl.

14 [0037] Særlig foretrukket er R 1, R 2, R 3, R 4 og R hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Mer foretrukket er R 1, R 2, R 3, R 4 og R hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl, og enda mer foretrukket er hydrogen, substituert eller usubstituert metyl, substituert eller usubstituert etyl, substituert eller usubstituert propyl, substituert eller usubstituert isopropyl og substituert eller usubstituert butyl, inkludert substituert eller usubstituert tert-butyl, substituert eller usubstituert isobutyl og substituert eller usubstituert sek-butyl. Foretrukne substituenter av gruppene er OR', =O, SR', SOR', SO 2 R', NO 2, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR') 2, NHSO 2 R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', beskyttet OH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe, hvori hver av R'-gruppene er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, OH, NO 2, NH 2, SH, CN, halogen, COH, CO-alkyl, COOH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. Der slike grupper selv er substituert kan substituentene velges fra den foregående listen. Enda mer foretrukne substituenter av de ovennevnte gruppene er OH, SCH 3, SH, NH 2, NHC(=NH)NH 2, CONH 2, COOH, fenyl, p-, m- eller o-hydroksyfenyl, indolyl, inkludert 1-, 2-, og 3-indolyl, og imidazolyl, inkludert 4- og -imidazolyl. Hydrogen, metyl, isopropyl, tert-butyl og benzyl er de mest foretrukne R 1 -, R 2 -, R 3 -, R 4 - og R - gruppene. Nærmere bestemt er R 1, R 2, R 3 og R 4 særlig foretrukket hydrogen og særlig foretrukket er R metyl, isopropyl og tert-butyl. [0038] Særlig foretrukket er W NR 7 hvori R 7 er som definert tidligere. [0039] Særlig foretrukket er R 6 NR 8 R 9 og OR hvori R 8, R 9 og R er som definert tidligere, og enda mer foretrukket er R 6 NR 8 R 9. [0040] Særlig foretrukket er R 7 og R 8 hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Mer foretrukket er R 7 og R 8 hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl; og enda mer foretrukket er hydrogen, metyl, etyl, propyl, isopropyl og butyl, inkludert tert-butyl. Hydrogen er mest foretrukket. [0041] I en annen utførelsesform er det særlig foretrukket at R 7 og R sammen med det tilsvarende N-atomet og C-atomet som de er bundet til danner en substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. I denne forbindelse er den foretrukne heterosykliske gruppen en heteroalisyklisk gruppe inneholdende ett, to eller tre heteroatomer valgt fra N-, O- eller S-atomer, mest foretrukket et N-atom, og som har fra til ca. ringatomer, mest foretrukket, 6 eller 7 ringatomer. En pyrrolidingruppe er mest foretrukket.

15 14 [0042] Særlig foretrukket er tilstedeværelsen av én eller flere ytterligere bindinger på stedene indikert med en prikket linje. Mer foretrukket er tilstedeværelsen av en ytterligere binding mellom C-atomene som R 1 og R 2 er bundet til, og tilstedeværelsen av én eller to ytterligere bindinger mellom C-atomene som R 3 og R 4 er bundet til. I tillegg kan stereokjemien til hver dobbeltbinding eksistere som (E) eller (Z). De enkle isomerene og blandingene av isomerene faller innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. [0043] I forbindelser hvori A er [0044] Når Y er a) -CHR ay -, -CHR ay -CHR by -, -CR ay =CR by -, -C C- eller -CHR ay -C C-; eller b) -CHR ay -CHR by -CHR cy - eller -CHR ay -CR by =CR cy -, og en trippelbinding er til stede mellom C-atomene som R 3 og R 4 er bundet til, er R 9 særlig foretrukket hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl. Mer foretrukket er hydrogen, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl. Det foretrukne substituerte alkylet, substituert alkenyl, substituert alkynyl, og substituert alkenynyl kan utgjøre ikke bare én, men to eller flere substituenter. Mer foretrukket er alkylgruppene de som har fra 6 til rundt karbonatomer; og mer foretrukket fortrinnsvis 7, 8 eller 9 karbonatomer. Heptyl, oktyl og nonyl er de mest foretrukne alkylgruppene. På den annen side er mer foretrukne alkenylgrupper de som har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okta-1,6-dienyl, okta-1,-dienyl, okta-1,4-dienyl, okta-1,3-dienyl, nona-1,7-dienyl, nona-1,6-dienyl, nona-1,-dienyl, nona-1,4-dienyl, nona-1,3-dienyl, hepta-1,-dienyl, hepta-1,4-dienyl, hepta-1,3-dienyl er de mest foretrukne alkenylgruppene. På den annen side er mer foretrukne alkynylgrupper de som har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okt-7-ynyl, okt-6-ynyl, okt--ynyl, okt-4-ynyl, okt-3-ynyl, okt-2-ynyl, okt-1-ynyl, non-8-ynyl, non-7-ynyl, non-6-ynyl, non--ynyl, non-4-ynyl, non-3-ynyl, non-2-ynyl, non-1-ynyl, hept-6-ynyl, hept--ynyl, hept-4-ynyl, hept-3-ynyl, hept-2-ynyl, og hept-1-ynyl er de mest foretrukne alkynylgruppene. På den annen side er mer foretrukne alkenynylgrupper de som har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okt-1-en-7-ynyl, okt-1-en-6-ynyl, okt-1-en--ynyl, okt-1-en-4-ynyl, okt-1-en-3-ynyl, non-1-en-8-ynyl, non-1-en-7-ynyl,

16 non-1-en-6-ynyl, non-1-en--ynyl, non-1-en-4-ynyl, non-1-en-3-ynyl, hept-1-en-6-ynyl, hept-1-en--ynyl, hept-1-en-4-ynyl, og hept-1-en-3-ynyl er de mest foretrukne alkenynylgruppene. Foretrukne substituenter for alkyl-, alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene er OR', =O, SR', SOR', SO 2 R', NO 2, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR') 2, NHSO 2 R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', beskyttet OH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe, hvori hver av R'-gruppene er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, OH, NO 2, NH 2, SH, CN, halogen, COH, CO-alkyl, COOH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. Der slike grupper selv er substituert, kan substituentene velges fra den foregående listen. Mer foretrukket er substituentene for de ovennevnte alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene halogen, OR', =O, OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', og beskyttet OH, hvori hver av R'-gruppene fortrinnsvis er valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert aryl. Enda mer foretrukne substituenter for disse alkyl-, alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene er halogen, OR', =O, OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', og beskyttet OH hvori den beskyttende gruppen for OH er fortrinnsvis valgt fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsilyl, 2-norbomyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl, t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl, (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2- (trifenylmetoksy)etoksy]disiloksan-1-yl, og fluorholdig silyl, og hvori hver av R'-gruppene er mer fortrinnsvis valgt fra hydrogen, usubstituert C 1 -C 6 -alkyl, og substituert eller usubstituert aryl, Cl, OH, =O, OCONH 2, OCONHfenyl, og beskyttet OH hvori den beskyttende gruppen for OH er fortrinnsvis valgt fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsilyl, 2-norbornyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl, t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl, (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2-

17 (trifenylmetoksy)etoksy]disiloksan-1-yl, og fluorholdig silyl er de mest foretrukne substituentene for disse alkyl-, alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene. [004] Når Y er -CHR ay -CHR by -CHR cy - eller -CHR ay -CR by =CR cy - og en enkelt- eller dobbeltbinding er til stede mellom C-atomene som R 3 og R 4 er bundet til, er R 9 substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl. Det foretrukne substituerte alkenynylet kan utgjøre ikke bare én, men to eller flere substituenter. Mer foretrukne alkenynylgrupper er de som har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okt-1-en-7-ynyl, okt-1-en-6-ynyl, okt-1-en--ynyl, okt-1-en-4-ynyl, okt-1-en-3-ynyl, non-1-en-8-ynyl, non-1-en-7-ynyl, non-1-en-6-ynyl, non-1-en--ynyl, non-1-en-4-ynyl, non-1-en-3-ynyl, hept-1-en-6-ynyl, hept-1-en--ynyl, hept-1-en-4-ynyl, og hept-1-en-3-ynyl er de mest foretrukne alkenynylgruppene. Foretrukne substituenter for alkenynylgruppene er OR', =O, SR', SOR', SO 2 R', NO 2, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR') 2, NHSO 2 R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', beskyttet OH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe, hvori hver av R'-gruppene er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, OH, NO 2, NH 2, SH, CN, halogen, COH, CO-alkyl, COOH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. Der slike grupper i seg selv er substituert kan substituentene velges fra den foregående listen. Mer foretrukne substituenter for de ovennevnte alkenynylgruppene er halogen, OR', =O, OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', og beskyttet OH, hvori hver av R'-gruppene er fortrinnsvis valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert aryl. Selv mer foretrukne substituenter for disse alkenynylgruppene er halogen, OR', =O, OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', og beskyttet OH hvori den beskyttende gruppen for OH er fortrinnsvis valgt fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsilyl, 2-norbornyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl; t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl, (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2- (trifenylmetoksy)etoksy]disiloksan-1-yl og fluorholdig silyl, og hvori hver av R'-gruppene er mer fortrinnsvis valgt fra hydrogen, usubstituert C 1 -C 6 -alkyl, og substituert eller usubstituert aryl. Cl, OH, =O, OCONH 2, OCONHfenyl, og beskyttet

18 17 1 OH hvori beskyttelsesgruppen for OH er fortrinnsvis valgt fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsilyl, 2-norbornyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl, t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl, (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2- (trifenylmetoksy)etoksyldisiloksan-1-yl og fluorholdig silyl er de mest foretrukne substituentene for disse alkenynylgruppene. [0046] Særlig foretrukket er R 16 hydrogen, ORa og OCOR a, hvori R a er valgt fra hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Særlig foretrukket er R a hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl; og enda mer foretrukket er hydrogen, metyl, etyl, propyl, isopropyl og butyl, inkludert tert-butyl. Hydrogen, OH og metoksy er de mest foretrukne R 16 -gruppene. [0047] Særlig foretrukket er R 17 og R 18 hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Mer foretrukket er R 17 og R 18 hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl, og enda mer foretrukket er hydrogen. [0048] Forbindelser hvori A er 2 3 er ikke lenger innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. For disse er særlig foretrukket R 9 hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl, og mer foretrukket er hydrogen, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert C 4 -C 12 -alkenynyl. Det foretrukne substituerte alkylet, substituerte alkenylet, substituerte alkynylet og substituerte alkenynylet kan utgjøre ikke bare én, men to eller flere substituenter. Mer foretrukne alkylgrupper er de med fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Heptyl, oktyl og nonyl er de mest foretrukne alkylgruppene. På den annen side er mer foretrukne alkenylgrupper de som har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okta-1,6-dienyl, okta-1,-dienyl, okta-1,4-dienyl, okta-1,3-dienyl, nona-1,7-dienyl, nona-1,6-dienyl, nona-1,-dienyl, nona-1,4-dienyl, nona-1,3-dienyl, hepta-1,-dienyl, hepta-1,4-dienyl, hepta-1,3-dienyl er de mest

19 foretrukne alkenylgruppene. På den annen side er mer foretrukne alkynylgrupper de som har fra 6 til ca. karbonatomer; og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okt-7-ynyl, okt-6-ynyl, okt--ynyl, okt-4-ynyl, okt-3-ynyl, okt-2-ynyl, okt-1-ynyl, non-8-ynyl, non-7-ynyl, non-6-ynyl, non--ynyl, non-4-ynyl, non-3-ynyl, non-2-ynyl, non-1-ynyl, hept-6-ynyl, hept--ynyl, hept-4-ynyl, hept-3-ynyl, hept-2-ynyl, og hept-1-ynyl er de mest foretrukne alkynylgruppene. På den annen side er mer foretrukne alkenynylgrupper de som har fra 6 til ca. karbonatomer, og enda mer foretrukket 7, 8 eller 9 karbonatomer. Okt-1-en-7-ynyl, okt-1-en-6-ynyl, okt-1-en--ynyl, okt-1-en-4-ynyl, okt-1-en-3-ynyl, non-1-en-8-ynyl, non-1-en-7-ynyl, non-1-en-6-ynyl, non-1-en--ynyl, non-1-en-4-ynyl, non-1-en-3-ynyl, hept-1-en-6-ynyl, hept-1-en--ynyl, hept-1-en-4-ynyl, og hept-1-en-3-ynyl er de mest foretrukne alkenynylgruppene. Foretrukne substituenter for alkyl-, alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene er OR', =O, SR', SOR', SO 2 R', NO 2, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR') 2, NHSO 2 R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', beskyttet OH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe, hvori hver av R'-gruppene er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, OH, NO 2, NH 2, SH, CN, halogen, COH, COalkyl, COOH, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, substituert eller usubstituert aryl, og substituert eller usubstituert heterosyklisk gruppe. Hvor slike grupper i seg selv er substituert, kan substituentene velges fra den foregående listen. Mer foretrukne substituenter for alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene er halogen, OR', =O, OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R' og beskyttet OH, hvori hver av R'-gruppene er fortrinnsvis valgt fra hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkenyl, substituert eller usubstituert C 2 -C 12 -alkynyl, og substituert eller usubstituert aryl. Enda mer foretrukne substituenter for disse alkyl-, alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene er halogen, OR', =O, OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', og beskyttet OH hvori den beskyttende gruppen for OH er fortrinnsvis valgt fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsilyl, 2-norbornyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl, t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl, (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2- (trifenylmetoksy)etoksy]disiloksan-1-yl og fluorholdig silyl, og hvori hver av R'-gruppene er more fortrinnsvis valgt fra hydrogen, usubstituert C 1 -C 6 -alkyl, og

20 substituert eller usubstituert aryl, Cl, OH, =O, OCONH 2, OCONHfenyl, og beskyttet OH hvori beskyttelsesgruppen for OH er fortrinnsvis valgt fra trimetylsilyl, trietylsilyl, triisopropylsilyl, dimetylisopropylsilyl, dietylisopropylsilyl, dimetylheksylsilyl, 2-norbornyldimetylsilyl, t-butyldimetylsilyl, t-butyldifenylsilyl, tribenzylsilyl, tri-p-xylylsilyl, trifenylsilyl, difenylmetylsilyl, di-t-butylmetylsilyl, bis(t-butyl)-1-pyrenylmetoksysilyl, tris(trimetylsilyl)silyl, (2-hydroksystyryl)dimetylsilyl, (2-hydroksystyryl)diisopropylsilyl, t-butylmetoksyfenylsilyl, t-butoksydifenylsilyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-3-[2- (trifenylmetoksy)etoksy]disiloksan-1-yl, og fluorholdig silyl er de mest foretrukne substituentene for disse alkyl-, alkenyl-, alkynyl- og alkenynylgruppene. [0049] Særlig foretrukket er R 16 hydrogen, OR a og OCOR a, hvori R a er valgt fra hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Særlig foretrukket er R a hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl; og enda mer foretrukket er hydrogen, metyl, etyl, propyl, isopropyl og butyl inkludert tert-butyl. Hydrogen, OH og metoksy er de mest foretrukne R 16 -gruppene. [000] Særlig foretrukket er R 17 og R 18 hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl og særlig foretrukket er R 19 hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl og COR a, hvori R a er et substituert eller usubstituert C 1 -C 12 -alkyl. Mer foretrukket er R 17 og R 18 hydrogen og substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl og mer foretrukket er R 19 hydrogen, substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl og COR a, hvori R a er et substituert eller usubstituert C 1 -C 6 -alkyl. Særlig foretrukket er R a metyl, etyl, propyl, isopropyl og butyl, inkludert tert-butyl. Enda mer foretrukket er R 17, R 18 og R 19 hydrogen. [001] Særlig foretrukket er tilstedeværelsen av én eller flere ytterligere bindinger på stedene indikert med en prikket linje. Mer foretrukket er tilstedeværelsen av en ytterligere binding mellom C-atomene som R 1 og R 2 er bundet til, og tilstedeværelsen av én eller to ytterligere bindinger mellom C-atomene som R 3 og R 4 er bundet til. I tillegg kan stereokjemien til hver dobbeltbinding eksistere som (E) eller (Z). Enkeltisomerene og blandingene av isomerene faller innenfor omfanget av den foreliggende oppfinnelsen. [002] Mer særlig er foretrukne forbindelser med den generelle formelen I også de som har den generelle formelen IA eller farmasøytisk akseptable salter, tautomerer eller stereoisomerer derav 3

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2398780 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 241/04 (06.01) A61K 31/49 (06.01) A61P 2/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.26 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2628 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 49/04 (06.01) A61K 31/19 (06.01) A61P 11/00 (06.01) C07D 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2618831 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K /097 (2006.01) A61K 38/21 (2006.01) C07K /062 (2006.01) C07K /08 (2006.01) C07K /083 (2006.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) O/EP 22726 B1 (19) O ORGE (1) Int Cl. C07D 9/14 (06.01) A61K 31/437 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 471/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 212670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 213/36 (06.01) A61P 9/00 (06.01) C07C 21/42 (06.01) C07C 219/24 (06.01) C07D 21/12 (06.01) C07D 217/14 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

P a t e n t k r a v. 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring. er valgt fra formel (v) til (vii):

P a t e n t k r a v. 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring. er valgt fra formel (v) til (vii): 1 P a t e n t k r a v 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring er valgt fra formel (v) til (vii): og 1 R er valgt fra alkyl, haloalkyl sykloalkyl, sykloalkenyl, aryl, heteroaryl, heterosyklyl, - C(O)NR

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(11) NO/EP 2242759 B1. (12) Oversettelse av europeisk patentskrift. (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(11) NO/EP 2242759 B1. (12) Oversettelse av europeisk patentskrift. (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224279 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 498/ (06.01) A61K 31/37 (06.01) A61P 11/06 (06.01) A61P 11/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 293449 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 417/14 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.01.18 (80) Date

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/472 (06.01) A61K 31/472 (06.01) A61P 2/00 (06.01) A61P 2/22 (06.01) A61P 43/00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2222648 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 239/48 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61P 11/00 (06.01) A61P 17/00 (06.01) A61P 27/14 (06.01) A61P 31/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238132 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 413/12 (06.01) A01N 43/80 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2714661 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) A61K 31/4412 (06.01) A61P 31/ (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28437 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 213/70 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/444 (06.01) A61K 31/496 (06.01) A61P 9/00 (06.01) A61P 9/12 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2289870 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.11 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) versettelse av europeisk patentskrift (11) /EP 2215092 B1 (19) RGE (51) Int. C07D 495/04 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01) A61P 11/00 (2006.01) C07D 519/00 (2006.01) Patentstyret (21) versettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2593429 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 211/46 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

Patentkrav. 1. Forbindelse med formel I,

Patentkrav. 1. Forbindelse med formel I, 1 Patentkrav 1. Forbindelse med formel I, 2 3 hvori: B representerer -S-; Z representerer en direkte binding, -O-, -S-, -(CH 2 ) n -N(R a )- eller -(CH 2 ) n -NH-COi hvilken, i hvert tilfelle, den første

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2640731 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 519/00 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) A61P 25/18 (2006.01) A61P 25/24 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 249682 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 487/04 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 3/00 (06.01) A61P 43/00 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 203638 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/00 (2006.01) A61K 31/382 (2006.01) A61K 31/498 (2006.01) A61K 31/3 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Tittel: DOBBELTVIRKENDE ANTIHYPERTENSIVE MIDLER

Tittel: DOBBELTVIRKENDE ANTIHYPERTENSIVE MIDLER V2632NO00 EP2146963 Tittel: DOBBELTVIRKENDE ANTIHYPERTENSIVE MIDLER 1 Beskrivelse BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 2 3 OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen vedrører nye forbindelser som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 276778 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. CM 17/00 (2006.01) CM 177/00 (2006.01) F01M 1/12 (2006.01) F01M 9/02 (2006.01) CN 30/12 (2006.01) CN 40/26

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2376879 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01J 1/0 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.09.07 (80) Date

Detaljer