3 ½ hours bus drive to Airport of San Pedro Departure flight to Atlanta Arrival Gardermoen kl vith KL 1147 from Amsterdam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 ½ hours bus drive to Airport of San Pedro Departure flight to Atlanta Arrival Gardermoen kl 16.25 vith KL 1147 from Amsterdam"

Transkript

1 EL & IT: program visit Honduras February 2014 Day Program Fri 21. Feb. Travel 06:25 Departure from Gardermoen 19:45 Arrival in San Pedro Sula 21:30 Sat 22. Feb. 07:30 10:00 15:00 16:30 Sun 23. Feb. 07:00 14:00 16:00 Mon 24. Feb. 12:00 15:00 Tue 25. Feb. 08:30 17:00 17:30 Wed 26. Feb. 12:00 17:00 Thu 27. Feb Gran Hotel Sula (http://hotelsula.hn/contact_en.htm) Tlf Theme: Land conflict (Ove Toska) Breakfast, and introduction to Honduras program 45 min bus drive to visit land occupation in San Manuel / Agua Blanca 45 min bus drive to Guaymas and Meeting of CNTC (province branch of national peasant organization). Lunch. Bus back to San Pedro via Lima (small town, banana plantations) Arrival hotel Theme: Afro-Hondurans Garifunas (Terje Aaberg) 2 hours bus drive to Tela Visit in Afro-Honduran community in Triunfo de la Cruz. Meeting with OFRANEH. Lunch. Visit to community radio. Beach 2 hours bus drive back to Gran Hotel Sula, San Pedro Sula Theme: Trade Unions Energy and Maquila (Venke M. Heimdal) Meeting with leaders of STENEE (Workers trade union of the national electric energy enterprise), and with Carlos H.Reyes (president candidate in 2009) Lunch with trade union leaders Meeting with regional branch of General Confederation of Workers (CGT) and trade union leaders of maquilas (apparel export factories) Back to Gran Hotel Sula Theme: Women s labor rights -Women s Rights Center (CDM) (Rolf Bersaas) Check out of hotel in San Pedro Meeting in office of CDM in San Pedro. About their work with women labour rights. Lunch 3 ½ hours bus drive from San Pedro to Copan. Check in Camino Maya Hotel (www.caminomayahotel.com)tlf: Debrief Dinner in Copan Theme: Political education in Copan (Siv A. Thorbjørnsen) Meeting with all local partner organisations of NPA in Honduras (CNTC, OFRANEH, COPA, RED COMAL, MADJ, CDM, ERIC). Lunch with partner organisations Visit Copan Maya ruins. Back to Camino Maya Hotel Travel 3 ½ hours bus drive to Airport of San Pedro Departure flight to Atlanta Arrival Gardermoen kl vith KL 1147 from Amsterdam 1

2 Detaljprogram og informasjon dag for dag Sat 22. Feb. 07:30 10:00 15:00 16:30 Theme: Land conflict Breakfast, and introduction to Honduras program 45 min bus drive to visit land occupation in San Manuel / Agua Blanca 45 min bus drive to Guaymas and Meeting of CNTC (province branch of national peasant organization). Lunch. Bus back to San Pedro via Lima (small town, banana plantations) Arrival hotel Landsbygda: Økonomien er dominert av landbruket, som utgjør nesten en femdel av den samlede økonomien og sysselsetter omkring 40 prosent av befolkningen. Eksport: Kaffe er viktigste eksportartikkel. Men også gummi, frukt/bananer, sigarer, palmeolje, tømmer, hummer. Lave råvarepriser og store prissvingninger i markedet kombinert med et økende problem med tørke, uvær og klimaendringer gjør bondens situasjon ekstremt utsatt. De fleste bønder driver en kombinasjon av selvbergingsjordbruk og produksjon for salg, og feilslåtte avlinger kan derfor medføre både inntektstap og sult. Storbønder og plantasjeeiere dominerer i økende grad markedet for landbruksprodukter. Småbøndene får problemer fordi det er vanskelig å få varene sine til markedet på grunn av dårlige veier. I tillegg må de som får varene sine til markedene som følge av liberalisert handel konkurrere med gigantiske jordbruksprodusenter fra USA som får statlige subsidier i milliardklassen. Derfor har mange småbønder gått fra å være selvstendige næringsdrivende til å bli leilendinger eller sesongarbeidere på de store plantasjene. De 72 prosent fattigste landeierne eier til sammen bare 12 prosent av jorda. I tillegg har 27 prosent av familiene på landsbygda verken tilgang til land eller sikker inntekt. Siden en moderat jordreform på 70-tallet har en kooperativ bevegelse bidratt til bondeorganisering som i dag er aktiv i mobilisering for jord. Landkonfliktene i Aguán dalen er mest kjente. Bøndene er bortvist og sosiale ledere er forfulgt og drept av stat og store landeiere. Tilsvarende konflikter finner en i fylkene Yoro, Cortés, Choluteca, Intibucá, Santa Bárbara. Mange bønder er drept og flere hundre er saksøkt. (Info fra Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, World Fact Book) CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo) - nasjonal bondeorganisasjon. Norsk Folkehjelp støtter Region El Progreso som omfatter provinsene Yoro og Cortés. Hovedsaker: Politisk påvirkningsarbeid for tilgang til jord og kreditter Informasjonsarbeid (radio) og politisk skolering 2

3 Central Nacional de Trabajadores del Campo, El Progreso (CNTC) ble etablert i 1985 og kjemper for medlemmenes tilgang til land og for et jordbruk det går an å leve av. Organisasjonen består av grupper som har okkupert landområder. Det vil si at de har kontroll over jorda, men de flester har fortsatt ikke papirer på den. Regionkontoret i El Progreso samler 21 grupper, med rundt 700 medlemmer. CNTCs aktiviteter omfatter politisk påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter for å få legalisering av jord og tilgang på kreditter, informasjonsarbeid i møter i de lokale medlemsgruppene og via radio, samt kurs og seminarvirksomhet om likestilling, familievold, politisk skolering av ungdom, samt regnskapskurs. Medlemskontingenten dekker ca. 70 prosent av utgiftene til provinsledelsen. CNTC har vært sentral i motstandsbevegelsen blant bønder mot kuppmakerne og i den nasjonale jordkonflikten. I 2012 og i 2013 var CNTC i El Progreso og deres ledere forfulgt og truet på livet. Norsk Folkehjelp samarbeidet med CNTC på nasjonalt nivå på tallet og tok samarbeidet med CNTC i El Progreso i Støtten omfatter feltbesøk fra organisasjonens ledere, møter mellom ledere av medlemsgruppene, planlegging, politisk påvirkningsarbeid og informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har også forsøkt å bidra for beskyttelse av organisasjonens rettigheter. Sun 23. Feb. 07:00 14:00 16:00 Theme: Afro-Hondurans - Garifunas 2 hours bus drive to Tela Visit in Afro-Honduran community in Triunfo de la Cruz. Meeting with OFRANEH. Lunch. Visit to community radio. Beach 2 hours bus drive back to Gran Hotel Sula, San Pedro Sula Afrohondurans Garifunas: Garifuna (garinagu i flertall) er et folk som er etterkommere av karibere, arawaker og vestafrikanske folk. Man regner med at det i dag er over i Honduras, Belize, Guatemala, Nicaragua, sørlige Mexico og USA. Rundt av dem snakker språket garifuna, som tilhører språkfamilien arawak, mens de fleste andre snakker engelsk eller spansk. Garifunaenes språk, musikk og dans står på UNESCOs liste over mesterverker i muntlig og immateriell kulturarv. Forfedrene til garifunaene var slaver som ble frakta fra Nigeria til Karibia i to spanske skip som grunnstøtte i 1635 nær øya Saint Vincent. Slavene rømte fra skipa og søkte tilflukt på øya, hvor de ble tatt imot av urfolket kariberne, som ga dem beskyttelse. Etterkommerne til nigerianerne og kariberne utgjør folket garifuna. Da britene invaderte Saint Vincent i 1796, ble de «sorte kariberne» sett på som fiender og ble deportert til øya Roatán, som i dag tilhører Honduras. Rundt 5000 ble deportert, men bare halvparten av dem overlevde overfarta til Roatán. Øya var likevel svært liten for så mange mennesker, og de fikk etter hvert tillatelse av honduranske myndigheter til å slå seg ned på fastlandet mot at de kunne 3

4 bli brukt som soldater. På denne måten spredte de seg langs den karibiske kysten i Mellom- Amerika. (fra Wikipedia) OFRANEH Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), nasjonal organisasjon for svare honduranere. Dannet i 1978 og samler 47 garifuna bygder. I alt garifunas. Afrikanske etterkommere. Arbeider for forsvar av bygdeterritoriet. Forsvar av kulturelle rettigheter og intern styring og beslutningsprosesser i bygdene. Spesielt fokus på kvinner og ungdom. OFRANEH arbeider også med lokalradio (4 stk.) og opplæring av radiopersonell, informasjonsarbeid som fokuserer på ytre press fra turisme og konflikt om naturressursene langs hele Atlanterhavskysten. Aktiv i nasjonal bevegelse mot industrijordbruk, gruvedrift og modellbyer. Bevaring av garifuna-kulturen. Organisasjonen driver også med forebyggende helse (HIV/Aids) og forebygging når det gjelder naturkatastrofer. OFRANEH er også med i et nettverk med 16 nasjonale organisasjoner for å styrke lokalradioer. Norsk Folkehjelp hadde kontakt og støttet OFRANEH på 1990-tallet. Samarbeidet ble tatt opp igjen i 2012 og med fokus på kommunikasjons og informasjonsarbeidet knyttet til lokalradioene. Se OFRANEHs nettside: Mon 24. Feb. 12:00 15:00 Theme: Trade Unions Energy and Maquila Meeting with leaders of STENEE (Workers trade union of the national electric energy enterprise), and with Carlos H.Reyes (president candidate in 2009) Lunch with trade union leaders Meeting with regional branch of General Confederation of Workers (CGT) and trade union leaders of maquilas (apparel export factories) Back to Gran Hotel Sula Fra Banan til Maquila og Western Union Banan og kaffe var i flere tiår de viktigste inntektskildene for landet. Den store streiken mot de nordamerikanske bananselskapene i 1954 er selve symbolet og starten på utviklingen av regionens sterkeste fagbevegelse. Prisutvikling og konkurranse fra nye produsentland førte imidlertid til stagnasjon for bananplantasjene, som i tillegg ble rammet av Mitch. Det samme gjaldt den tradisjonelle kaffeproduksjonen som også har fått redusert sin betydning for økonomien. Nå er det andre sektorer som seiler opp som viktigste inntektskilder for Honduras. Den såkalte maquila-industrien, som i Honduras i første rekke innebærer tekstilmontasje (klær, sko, etc), sysselsatte arbeidere i Tyve år etter sysselsatte den Landet konkurrerer med de beste vilkår for denne type industri ved at kontrollen er liten og fritak 4

5 for skatter er total, og på grunn av lave lønninger og fravær av effektiv kontroll av arbeidsforhold. Den honduranske maquila-sektoren er en av verdens største og er blant landets fremste eksportinntektskilder. Den andre store nye inntektskilden for landet i dag er bidragene som immigranter i USA sender til sine familier i Honduras. Nå representerer disse ca 20 prosent av bruttonasjonalproduktet. Denne endringen i økonomien reflekteres også ved feminiseringen av (eventuelt: i en økt andel kvinner i) arbeidsliv og familier. 80 prosent av arbeidskraften i maquila-industrien er kvinner. I arbeidslivet utgjør kvinnene 40 prosent av arbeidskraften. Kvinnenes gjennomsnittslønn er imidlertid kun 80 prosent av landets, mot menns 111 prosent. Det er også kvinnene som sitter igjen alene med familien mens mange menn emigrerer til USA. Kvinner har eneansvar for hele 50 prosent av familiene i byene. Fagbevegelsen Siden den berømte streiken i banansektoren i 1954 har fagbevegelsen i Honduras vært av de sterkeste i Mellom-Amerika. Fagbevegelsen har imidlertid vært preget av interne stridigheter og kooptering, ikke minst gjennom det amerikanske instituttet «American Institute for Free Labor Development AIFLD». Dette instituttet fokuserte på kortsiktige økonomiske mål framfor langsiktige politiske mål. Rundt tillitsvalgte, mange fra Honduras, har deltatt på AIFLD-skolen. Fagbevegelsen har vanskeligheter med å takle problemene med den voksende maquilasektoren hvor arbeidsgiverne får nærmest fritt spillerom til å sparke organiserte og unngå kollektive forhandlinger. Norsk fagbevegelse fra ILO LO, Unio og YS rapporterer fra ILO-konferansen i Geneve Brudd på faglige rettigheter i Honduras og Iran behandles lørdag juni 8, 2013 by ninamjoberg Applikasjonskomiteen starter behandlingen av de 25 landene som er plukket ut til behandling lørdag. Honduras er oppe for brudd på konvensjon 98 retten til organisering og kollektive forhandlinger. Iran er oppe for brudd på konvensjon 111 diskriminering. Når det gjelder Honduras mener ILOs ekspertkomite at det blant annet mangler tilstrekkelig lovverk og praksis mot anti- fagforeningsvirksomhet. Det har vært saker hvor fagforeningsmedlemmer har blitt oppsagt, og arbeidsgiverne har etablert konkurrerende «fagforeninger». Offentlige ansatte har ikke lov til å forhandle kollektivt. ILO ber myndighetene endre arbeidslovgivningen slik at den er i samsvar med konvensjon 98 retten til å danne fagforeninger og forhandle kollektivt. Fire landsorganisasjoner i Honduras: CGT - Central General de Trabajadores, dannet i medlemmer, med ITCU. Tradisjonelt knyttet til konservative katolske Nasjonale parti. 5

6 CUTH - Confederacion Unitaria de Trabajadores de Honduras, dannet i medlemmer CTH - Confederacion de Trabajadores de Honduras, dannet i 1964, støttet av ORIT (amerikansk fagbevegelse) medlemmer FUTH (Federacion Unitaria de Trabajadores de Honduras FUTH) knyttet til WFTU. STIBYS (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares) dannet i Coca Cola. Leder: Carlos H Reyes. Med i FUTH Leder i STIBYS, Carlos H.Reyes, var motstandsfrontens presidentkandidat før en gikk til boikott av «valget» i STENEE - Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Elektrikerfagforeningen, STENEE, i konflikt om privatisering av nasjonale elektrisitetsselskap. HONDURAS: TRADE UNIONS RESCUE STATE-OWNED COMPANY By Nicolò Giangrande, 10 October 2013 The financial crisis at the national electric company Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) has, after several years, reached the stage that intervention by outside investors is unavoidable. An employee of Empresa Nacional de Energía Eléctrica repairs a line (Photo/EFE) The rescue and recovery plan proposed by the national energy workers union Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN) reached the office of Honduran President Porfirio Lobo on 11 September, It is backed by Colombian financing amounting to US$306 million with conditions stipulating one year s grace and seven years for repayment at an annual interest rate capped at eight per cent. Under the slogan, Alternative trade unionism towards a new business model, Colombian workers have joined forces with the Honduran workers from the national electricity company union STENEE and the national union confederation CGT, in a bid to, firstly, rescue the company with a cash injection and then manage the technical and organisational aspects of electricity generation, transmission and supply. 6

7 A shift in Honduran trade unionism In an interview with Equal Times, Professor Mario Posas, a close observer of the Honduran trade union movement, said there is a broad consensus that the ENEE and the national telecommunications company, HONDUTEL, have been the victims of unrelenting corruption, plundered to the point that they have been left with no capital, so that they can be privatised and sold off for a pittance. For many years, said Posas, the banana workers unions were at the forefront of the trade union movement, but a radical change was set in motion after Hurricane Mitch in According to Posas, this event marked the beginning of a decline in the banana sector s importance in terms of foreign trade and the place left vacant by the banana workers unions was occupied by unions representing workers in state-run services. Among these trade unions was the STENEE, which was one of the most combative in the country, according to Posas. The government of President Rafael Callejas Romero, in power from 1990 to 1994, decapitated the union s executive, chaired by Gladys Lanza, and turned it into a docile organisation. Over recent years, however, the STENEE, as Posas explains, has regained its place as a combative union. Professor Posas underlines that the rescue of the ENEE is without precedent in the annals of the Honduran trade union movement and this intervention should be interpreted as part of the STENEE leadership s efforts to save jobs and ensure that this state-owned company remains in the hands of the Honduran people, those who work for it and those who receive the company s services. A paradigm without precedent Honduran trade unions, despite being the last to obtain legal recognition in Latin America (in 1954), have in the past succeeded in obtaining reforms and securing representation in a number of state institutions, alongside employers organisations. In addition to this political role, trade unions have now developed a financial capability, derived from their members pension funds, which can now be put to good use, to rescue the companies on which the workers depend. The ENEE looks set to see the inauguration of a Honduras-Colombia transnational trade union participation model, which may also be backed, according to reports in LaPrensa.hn and ElHeraldo.hn, by electricity sector unions from Costa Rica and El Salvador. This move to save a failing company, a company of strategic importance to the whole nation, as it provides state-run electricity services and is crucial in terms of employment, heralds a transformation in the role of trade unions and the nature of industrial relations. An unprecedented model is currently taking shape in Honduras, a model capable of going beyond mitbestimmung Germany s co-management system whereby, depending on the size of the company, workers are given a say in business decisions, without having invested capital. 7

8 So, if workers sit on the board as investors, what will happen when there is a clash between business interests and the workers rights? The core issue According to the statistics of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the electricity sector in Central America, Honduras has the region s highest percentage in terms of losses of the electrical energy produced. This figure rose from 20.6 per cent in 2008 to 27 per cent in The other Central American countries saw losses lower than those of Honduras in 2011: 24.1 per cent in Nicaragua, whilst in Panama, Guatemala, Costa Rica and El Salvador they stood at between 12 and 13 per cent. Miguel Aguilar, president of the STENEE, already commented in July on the figures for 2012, stating that the energy losses of around 29.8 per cent amounted to the equivalent of US$408 million, thus highlighting the ENEE s weak point. Emil Hawit, the director of the ENEE, stated that the liabilities accumulated by the company during the first half of 2013 alone amounted to US$220 million. The government of President Lobo is, for its part, convinced that the state-owned company can only survive if it finds an international partner to inject capital and pave the way for investments to modernise electrical power generation and transmission as well as public electricity supply. The negotiations between the Honduran government, the banks, the company and the Latin American unions interested in rescuing the ENEE are moving forward, trying to strike a delicate balance between the different interests at stake. Tue 25. Feb. 08:30 17:00 17:30 Theme: Women s labor rights Women s Rights Center (CDM) Check out of hotel in San Pedro Meeting in office of CDM in San Pedro. About their work with women labour rights. Lunch 3 ½ hours bus drive from San Pedro to Copan. Check in Camino Maya Hotel (www.caminomayahotel.com)tlf: Debrief Dinner in Copan CDM - Centro de Derechos de Mujeres CDM nasjonal kvinneorganisasjon hvis avdeling i San Pedro Sula fokuserer på rettighetene til kvinner i eksportrettede tekstilfabrikker: Opplæring i kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter og organisering Juridisk støtte til individer og grupper i arbeidskonflikter Centro de Derechos de Mujeres (CDM)er en kvinneorganisasjon etablert i 1992, som får mye anerkjennelse i Honduras (organisasjonen fikk den nasjonal menneskerettighetsprisen i 2004) for sitt arbeid med å forsvare og fremme kvinners rettigheter; politisk deltakelse, 8

9 arbeidstakerrettigheter og beskyttelse mot vold. San Pedro Sula-avdelingen (nord i landet) ble etablert i 1995, og konsentrerte seg om å kjempe for rettighetene til kvinner som arbeider i fabrikkene. Dette arbeidet har blitt stadig vanskeligere. Ved siden av problemene med arbeidsgivere i industrien, kommer den økonomiske krisen og statskuppet i juni De arrangerer seminarer for kvinner om arbeideres rettigheter og kvinners rettigheter, samt bidrar med juridisk støtte til både menn og kvinner, både grupper og individer, i arbeidskonflikter. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CDM i San Pedro Sula siden Støtten omfatter: Overvåking av brudd på arbeidstakeres rettigheter, bevisstgjøringskampanjer, lobbyvirksomhet, politisk påvirkningsarbeid og opplæring av kvinner. Se også CDMs nettside Wed 26. Feb. 12:00 17:00 Theme: Political education in Copan Meeting with all local partner organisations of NPA in Honduras (CNTC, OFRANEH, COPA, RED COMAL, MADJ, CDM, ERIC). Lunch with partner organisations Visit Copan Maya ruins. Back to Camino Maya Hotel Norsk Folkehjelp er blant de forholdsvis få utenlandske organisasjonene som arbeider i Honduras, og har vært etablert i landet siden Arbeidet omfatter støtte til bondeorganisasjoner, urfolk, kvinner og miljøorganisasjoner. Mål: Styrke de sosiale organisasjonenes samarbeid og evne til å påvirke politiske prosesser lokalt og nasjonalt NF støtter partneres arbeid for fordeling og menneskerettigheter, mot undertrykking, modellbyer og uforsvarlig gruvedrift og industrielt jordbruk Samarbeidet med partnere er knyttet til: Organisasjonenes arbeid mot undertrykking og menneskerettighetsbrudd Tiltak for samarbeid og allianser mellom organisasjonene Organisasjonsutvikling med fokus på politiske skolering Styrke kvinners deltakelse og påvirkning Alternativ kommunikasjon og informasjonsarbeid COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan) ble dannet i 1996 og koordinerer alle sosiale organisasjoner nord i Colon-provinsen. Medlemmene er bondeorganisasjoner, velforeninger, vannkomiteer og noen fagforeninger. Etter kuppet i 2009 var COPA aktive deltakere i CNRP og FNRP. Nå er de primært engasjert i konflikten 9

10 mellom småbrukere og store landeiere i Aguán-dalen. Bønder jages fra gård og grunn og deres ledere trues og drepes. Norsk Folkehjelp begynte å samarbeide med COPA i Støtten omfatter: Opplæring av ledere, organisasjonsutvikling, produksjon av radioprogrammer og politisk påvirkningsarbeid RED COMAL (Red de Comercialización Alternativa) er et nettverk for alternativ markedsføring. De kjører et program for politisk skolering for medlemmer av FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular), oppfølgeren til et tilsvarende program som Norsk Folkehjelp også støttet, under CNRPs ledelse (National Coordinator of Popular Resistance). Organisasjoner og kursledere fra alle atten delstater er representert. ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación). ERIC er en organisasjon som springer ut av den katolske kirken. Organisasjonen ble etablert i 1980 og arbeider med folk på landsbygda og folk som jobber i fabrikkene. De driver sitt opplysningsarbeid gjennom egen forskning og produksjon v informasjonsarbeid. De driver også radiokanalen Radio Progreso. Arbeidet har resultert et nettverk av lokale ledere som kaller seg Bevegelsen for menneskeverd og rettferdighet (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, se under). De har etablert seg med flere grupper nord og vest i landet. Nettverkets antikorrupsjonsarbeid omfatter kartlegging, analyse og informasjon. MADJ har også bidratt til kartlegging og analyse av situasjonen og kreftene bak statskuppet i juni ERIC har vært rådgivere for Norsk Folkehjelp i flere år. I 2006 begynte Norsk Folkehjelp å gi økonomisk støtte til organisasjonens folkeopplysningsarbeid. Norsk Folkehjelps støtte omfatter: kartlegging og analyser, produksjon av informasjonsmateriell og annet kommunikasjonsarbeid. MADJ (Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia): 7 april, 2008 begynte fire distriktsadvokater til sultestreik mot korrupsjonen i landet. Tusener av mennesker, mange organisasjoner og kirker uttrykte sin solidaritet. Etter 38 døgn fikk de gjennomslag for at flere større, nasjonale korrupsjonssaker skulle gjenåpnes. Samme år ble MADJ etablert. De samordner lokalsamfunn, organisasjoner og individer mot korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sosial urett. Deres bidrag til den sosiale bevegelsen i landet er gjennom forskning og fordømmelse av korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. De har også fremmet forslag for å fremme mer åpenhet hos myndighetene. MADJ har bistått lokalsamfunn rammet av privatisering og utnytting av naturressurser til å organisere seg, og jobber aktivt for at motstandsfronten skal holde sammen. MADJ jobber i 11 av 18 delstater i Honduras. 10

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

THE NORWEGIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS FACTS ABOUT NITO

THE NORWEGIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS FACTS ABOUT NITO THE NORWEGIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS FACTS ABOUT NITO 1 NITO CAN BE FOUND IN 20 LOCATIONS AROUND NORWAY NITO s local branches spread across the country are the pillars of our organisation.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

SIKKERHET PÅP REISE. Din sikkerhet Ditt ansvar.

SIKKERHET PÅP REISE. Din sikkerhet Ditt ansvar. SIKKERHET PÅP REISE. Din sikkerhet Ditt ansvar. Trusselbildet. Økende politisk og religiøs s motivert terrorisme. Økende villighet til å bruke vold som virkemiddel for politisk budskap. Økende bruk av

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 To Nordic Chess Federations Helsinki, July 3, 2012 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 The Finnish Chess Federation has the honour and pleasure to invite You to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i Workers of the world, unite? Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i etterkrigstiden Nasjonsbygging og nasjonalt trepartssamarbeid Konsekvenser

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Strukturert EPJ. Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS

Strukturert EPJ. Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS Strukturert EPJ Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS HVORFOR NEVNE NPM? NPM NPM has thus been a reform wave with a core idea, but with varying

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer