3 ½ hours bus drive to Airport of San Pedro Departure flight to Atlanta Arrival Gardermoen kl vith KL 1147 from Amsterdam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 ½ hours bus drive to Airport of San Pedro Departure flight to Atlanta Arrival Gardermoen kl 16.25 vith KL 1147 from Amsterdam"

Transkript

1 EL & IT: program visit Honduras February 2014 Day Program Fri 21. Feb. Travel 06:25 Departure from Gardermoen 19:45 Arrival in San Pedro Sula 21:30 Sat 22. Feb. 07:30 10:00 15:00 16:30 Sun 23. Feb. 07:00 14:00 16:00 Mon 24. Feb. 12:00 15:00 Tue 25. Feb. 08:30 17:00 17:30 Wed 26. Feb. 12:00 17:00 Thu 27. Feb Gran Hotel Sula (http://hotelsula.hn/contact_en.htm) Tlf Theme: Land conflict (Ove Toska) Breakfast, and introduction to Honduras program 45 min bus drive to visit land occupation in San Manuel / Agua Blanca 45 min bus drive to Guaymas and Meeting of CNTC (province branch of national peasant organization). Lunch. Bus back to San Pedro via Lima (small town, banana plantations) Arrival hotel Theme: Afro-Hondurans Garifunas (Terje Aaberg) 2 hours bus drive to Tela Visit in Afro-Honduran community in Triunfo de la Cruz. Meeting with OFRANEH. Lunch. Visit to community radio. Beach 2 hours bus drive back to Gran Hotel Sula, San Pedro Sula Theme: Trade Unions Energy and Maquila (Venke M. Heimdal) Meeting with leaders of STENEE (Workers trade union of the national electric energy enterprise), and with Carlos H.Reyes (president candidate in 2009) Lunch with trade union leaders Meeting with regional branch of General Confederation of Workers (CGT) and trade union leaders of maquilas (apparel export factories) Back to Gran Hotel Sula Theme: Women s labor rights -Women s Rights Center (CDM) (Rolf Bersaas) Check out of hotel in San Pedro Meeting in office of CDM in San Pedro. About their work with women labour rights. Lunch 3 ½ hours bus drive from San Pedro to Copan. Check in Camino Maya Hotel (www.caminomayahotel.com)tlf: Debrief Dinner in Copan Theme: Political education in Copan (Siv A. Thorbjørnsen) Meeting with all local partner organisations of NPA in Honduras (CNTC, OFRANEH, COPA, RED COMAL, MADJ, CDM, ERIC). Lunch with partner organisations Visit Copan Maya ruins. Back to Camino Maya Hotel Travel 3 ½ hours bus drive to Airport of San Pedro Departure flight to Atlanta Arrival Gardermoen kl vith KL 1147 from Amsterdam 1

2 Detaljprogram og informasjon dag for dag Sat 22. Feb. 07:30 10:00 15:00 16:30 Theme: Land conflict Breakfast, and introduction to Honduras program 45 min bus drive to visit land occupation in San Manuel / Agua Blanca 45 min bus drive to Guaymas and Meeting of CNTC (province branch of national peasant organization). Lunch. Bus back to San Pedro via Lima (small town, banana plantations) Arrival hotel Landsbygda: Økonomien er dominert av landbruket, som utgjør nesten en femdel av den samlede økonomien og sysselsetter omkring 40 prosent av befolkningen. Eksport: Kaffe er viktigste eksportartikkel. Men også gummi, frukt/bananer, sigarer, palmeolje, tømmer, hummer. Lave råvarepriser og store prissvingninger i markedet kombinert med et økende problem med tørke, uvær og klimaendringer gjør bondens situasjon ekstremt utsatt. De fleste bønder driver en kombinasjon av selvbergingsjordbruk og produksjon for salg, og feilslåtte avlinger kan derfor medføre både inntektstap og sult. Storbønder og plantasjeeiere dominerer i økende grad markedet for landbruksprodukter. Småbøndene får problemer fordi det er vanskelig å få varene sine til markedet på grunn av dårlige veier. I tillegg må de som får varene sine til markedene som følge av liberalisert handel konkurrere med gigantiske jordbruksprodusenter fra USA som får statlige subsidier i milliardklassen. Derfor har mange småbønder gått fra å være selvstendige næringsdrivende til å bli leilendinger eller sesongarbeidere på de store plantasjene. De 72 prosent fattigste landeierne eier til sammen bare 12 prosent av jorda. I tillegg har 27 prosent av familiene på landsbygda verken tilgang til land eller sikker inntekt. Siden en moderat jordreform på 70-tallet har en kooperativ bevegelse bidratt til bondeorganisering som i dag er aktiv i mobilisering for jord. Landkonfliktene i Aguán dalen er mest kjente. Bøndene er bortvist og sosiale ledere er forfulgt og drept av stat og store landeiere. Tilsvarende konflikter finner en i fylkene Yoro, Cortés, Choluteca, Intibucá, Santa Bárbara. Mange bønder er drept og flere hundre er saksøkt. (Info fra Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, World Fact Book) CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo) - nasjonal bondeorganisasjon. Norsk Folkehjelp støtter Region El Progreso som omfatter provinsene Yoro og Cortés. Hovedsaker: Politisk påvirkningsarbeid for tilgang til jord og kreditter Informasjonsarbeid (radio) og politisk skolering 2

3 Central Nacional de Trabajadores del Campo, El Progreso (CNTC) ble etablert i 1985 og kjemper for medlemmenes tilgang til land og for et jordbruk det går an å leve av. Organisasjonen består av grupper som har okkupert landområder. Det vil si at de har kontroll over jorda, men de flester har fortsatt ikke papirer på den. Regionkontoret i El Progreso samler 21 grupper, med rundt 700 medlemmer. CNTCs aktiviteter omfatter politisk påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter for å få legalisering av jord og tilgang på kreditter, informasjonsarbeid i møter i de lokale medlemsgruppene og via radio, samt kurs og seminarvirksomhet om likestilling, familievold, politisk skolering av ungdom, samt regnskapskurs. Medlemskontingenten dekker ca. 70 prosent av utgiftene til provinsledelsen. CNTC har vært sentral i motstandsbevegelsen blant bønder mot kuppmakerne og i den nasjonale jordkonflikten. I 2012 og i 2013 var CNTC i El Progreso og deres ledere forfulgt og truet på livet. Norsk Folkehjelp samarbeidet med CNTC på nasjonalt nivå på tallet og tok samarbeidet med CNTC i El Progreso i Støtten omfatter feltbesøk fra organisasjonens ledere, møter mellom ledere av medlemsgruppene, planlegging, politisk påvirkningsarbeid og informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har også forsøkt å bidra for beskyttelse av organisasjonens rettigheter. Sun 23. Feb. 07:00 14:00 16:00 Theme: Afro-Hondurans - Garifunas 2 hours bus drive to Tela Visit in Afro-Honduran community in Triunfo de la Cruz. Meeting with OFRANEH. Lunch. Visit to community radio. Beach 2 hours bus drive back to Gran Hotel Sula, San Pedro Sula Afrohondurans Garifunas: Garifuna (garinagu i flertall) er et folk som er etterkommere av karibere, arawaker og vestafrikanske folk. Man regner med at det i dag er over i Honduras, Belize, Guatemala, Nicaragua, sørlige Mexico og USA. Rundt av dem snakker språket garifuna, som tilhører språkfamilien arawak, mens de fleste andre snakker engelsk eller spansk. Garifunaenes språk, musikk og dans står på UNESCOs liste over mesterverker i muntlig og immateriell kulturarv. Forfedrene til garifunaene var slaver som ble frakta fra Nigeria til Karibia i to spanske skip som grunnstøtte i 1635 nær øya Saint Vincent. Slavene rømte fra skipa og søkte tilflukt på øya, hvor de ble tatt imot av urfolket kariberne, som ga dem beskyttelse. Etterkommerne til nigerianerne og kariberne utgjør folket garifuna. Da britene invaderte Saint Vincent i 1796, ble de «sorte kariberne» sett på som fiender og ble deportert til øya Roatán, som i dag tilhører Honduras. Rundt 5000 ble deportert, men bare halvparten av dem overlevde overfarta til Roatán. Øya var likevel svært liten for så mange mennesker, og de fikk etter hvert tillatelse av honduranske myndigheter til å slå seg ned på fastlandet mot at de kunne 3

4 bli brukt som soldater. På denne måten spredte de seg langs den karibiske kysten i Mellom- Amerika. (fra Wikipedia) OFRANEH Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), nasjonal organisasjon for svare honduranere. Dannet i 1978 og samler 47 garifuna bygder. I alt garifunas. Afrikanske etterkommere. Arbeider for forsvar av bygdeterritoriet. Forsvar av kulturelle rettigheter og intern styring og beslutningsprosesser i bygdene. Spesielt fokus på kvinner og ungdom. OFRANEH arbeider også med lokalradio (4 stk.) og opplæring av radiopersonell, informasjonsarbeid som fokuserer på ytre press fra turisme og konflikt om naturressursene langs hele Atlanterhavskysten. Aktiv i nasjonal bevegelse mot industrijordbruk, gruvedrift og modellbyer. Bevaring av garifuna-kulturen. Organisasjonen driver også med forebyggende helse (HIV/Aids) og forebygging når det gjelder naturkatastrofer. OFRANEH er også med i et nettverk med 16 nasjonale organisasjoner for å styrke lokalradioer. Norsk Folkehjelp hadde kontakt og støttet OFRANEH på 1990-tallet. Samarbeidet ble tatt opp igjen i 2012 og med fokus på kommunikasjons og informasjonsarbeidet knyttet til lokalradioene. Se OFRANEHs nettside: Mon 24. Feb. 12:00 15:00 Theme: Trade Unions Energy and Maquila Meeting with leaders of STENEE (Workers trade union of the national electric energy enterprise), and with Carlos H.Reyes (president candidate in 2009) Lunch with trade union leaders Meeting with regional branch of General Confederation of Workers (CGT) and trade union leaders of maquilas (apparel export factories) Back to Gran Hotel Sula Fra Banan til Maquila og Western Union Banan og kaffe var i flere tiår de viktigste inntektskildene for landet. Den store streiken mot de nordamerikanske bananselskapene i 1954 er selve symbolet og starten på utviklingen av regionens sterkeste fagbevegelse. Prisutvikling og konkurranse fra nye produsentland førte imidlertid til stagnasjon for bananplantasjene, som i tillegg ble rammet av Mitch. Det samme gjaldt den tradisjonelle kaffeproduksjonen som også har fått redusert sin betydning for økonomien. Nå er det andre sektorer som seiler opp som viktigste inntektskilder for Honduras. Den såkalte maquila-industrien, som i Honduras i første rekke innebærer tekstilmontasje (klær, sko, etc), sysselsatte arbeidere i Tyve år etter sysselsatte den Landet konkurrerer med de beste vilkår for denne type industri ved at kontrollen er liten og fritak 4

5 for skatter er total, og på grunn av lave lønninger og fravær av effektiv kontroll av arbeidsforhold. Den honduranske maquila-sektoren er en av verdens største og er blant landets fremste eksportinntektskilder. Den andre store nye inntektskilden for landet i dag er bidragene som immigranter i USA sender til sine familier i Honduras. Nå representerer disse ca 20 prosent av bruttonasjonalproduktet. Denne endringen i økonomien reflekteres også ved feminiseringen av (eventuelt: i en økt andel kvinner i) arbeidsliv og familier. 80 prosent av arbeidskraften i maquila-industrien er kvinner. I arbeidslivet utgjør kvinnene 40 prosent av arbeidskraften. Kvinnenes gjennomsnittslønn er imidlertid kun 80 prosent av landets, mot menns 111 prosent. Det er også kvinnene som sitter igjen alene med familien mens mange menn emigrerer til USA. Kvinner har eneansvar for hele 50 prosent av familiene i byene. Fagbevegelsen Siden den berømte streiken i banansektoren i 1954 har fagbevegelsen i Honduras vært av de sterkeste i Mellom-Amerika. Fagbevegelsen har imidlertid vært preget av interne stridigheter og kooptering, ikke minst gjennom det amerikanske instituttet «American Institute for Free Labor Development AIFLD». Dette instituttet fokuserte på kortsiktige økonomiske mål framfor langsiktige politiske mål. Rundt tillitsvalgte, mange fra Honduras, har deltatt på AIFLD-skolen. Fagbevegelsen har vanskeligheter med å takle problemene med den voksende maquilasektoren hvor arbeidsgiverne får nærmest fritt spillerom til å sparke organiserte og unngå kollektive forhandlinger. Norsk fagbevegelse fra ILO LO, Unio og YS rapporterer fra ILO-konferansen i Geneve Brudd på faglige rettigheter i Honduras og Iran behandles lørdag juni 8, 2013 by ninamjoberg Applikasjonskomiteen starter behandlingen av de 25 landene som er plukket ut til behandling lørdag. Honduras er oppe for brudd på konvensjon 98 retten til organisering og kollektive forhandlinger. Iran er oppe for brudd på konvensjon 111 diskriminering. Når det gjelder Honduras mener ILOs ekspertkomite at det blant annet mangler tilstrekkelig lovverk og praksis mot anti- fagforeningsvirksomhet. Det har vært saker hvor fagforeningsmedlemmer har blitt oppsagt, og arbeidsgiverne har etablert konkurrerende «fagforeninger». Offentlige ansatte har ikke lov til å forhandle kollektivt. ILO ber myndighetene endre arbeidslovgivningen slik at den er i samsvar med konvensjon 98 retten til å danne fagforeninger og forhandle kollektivt. Fire landsorganisasjoner i Honduras: CGT - Central General de Trabajadores, dannet i medlemmer, med ITCU. Tradisjonelt knyttet til konservative katolske Nasjonale parti. 5

6 CUTH - Confederacion Unitaria de Trabajadores de Honduras, dannet i medlemmer CTH - Confederacion de Trabajadores de Honduras, dannet i 1964, støttet av ORIT (amerikansk fagbevegelse) medlemmer FUTH (Federacion Unitaria de Trabajadores de Honduras FUTH) knyttet til WFTU. STIBYS (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares) dannet i Coca Cola. Leder: Carlos H Reyes. Med i FUTH Leder i STIBYS, Carlos H.Reyes, var motstandsfrontens presidentkandidat før en gikk til boikott av «valget» i STENEE - Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Elektrikerfagforeningen, STENEE, i konflikt om privatisering av nasjonale elektrisitetsselskap. HONDURAS: TRADE UNIONS RESCUE STATE-OWNED COMPANY By Nicolò Giangrande, 10 October 2013 The financial crisis at the national electric company Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) has, after several years, reached the stage that intervention by outside investors is unavoidable. An employee of Empresa Nacional de Energía Eléctrica repairs a line (Photo/EFE) The rescue and recovery plan proposed by the national energy workers union Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN) reached the office of Honduran President Porfirio Lobo on 11 September, It is backed by Colombian financing amounting to US$306 million with conditions stipulating one year s grace and seven years for repayment at an annual interest rate capped at eight per cent. Under the slogan, Alternative trade unionism towards a new business model, Colombian workers have joined forces with the Honduran workers from the national electricity company union STENEE and the national union confederation CGT, in a bid to, firstly, rescue the company with a cash injection and then manage the technical and organisational aspects of electricity generation, transmission and supply. 6

7 A shift in Honduran trade unionism In an interview with Equal Times, Professor Mario Posas, a close observer of the Honduran trade union movement, said there is a broad consensus that the ENEE and the national telecommunications company, HONDUTEL, have been the victims of unrelenting corruption, plundered to the point that they have been left with no capital, so that they can be privatised and sold off for a pittance. For many years, said Posas, the banana workers unions were at the forefront of the trade union movement, but a radical change was set in motion after Hurricane Mitch in According to Posas, this event marked the beginning of a decline in the banana sector s importance in terms of foreign trade and the place left vacant by the banana workers unions was occupied by unions representing workers in state-run services. Among these trade unions was the STENEE, which was one of the most combative in the country, according to Posas. The government of President Rafael Callejas Romero, in power from 1990 to 1994, decapitated the union s executive, chaired by Gladys Lanza, and turned it into a docile organisation. Over recent years, however, the STENEE, as Posas explains, has regained its place as a combative union. Professor Posas underlines that the rescue of the ENEE is without precedent in the annals of the Honduran trade union movement and this intervention should be interpreted as part of the STENEE leadership s efforts to save jobs and ensure that this state-owned company remains in the hands of the Honduran people, those who work for it and those who receive the company s services. A paradigm without precedent Honduran trade unions, despite being the last to obtain legal recognition in Latin America (in 1954), have in the past succeeded in obtaining reforms and securing representation in a number of state institutions, alongside employers organisations. In addition to this political role, trade unions have now developed a financial capability, derived from their members pension funds, which can now be put to good use, to rescue the companies on which the workers depend. The ENEE looks set to see the inauguration of a Honduras-Colombia transnational trade union participation model, which may also be backed, according to reports in LaPrensa.hn and ElHeraldo.hn, by electricity sector unions from Costa Rica and El Salvador. This move to save a failing company, a company of strategic importance to the whole nation, as it provides state-run electricity services and is crucial in terms of employment, heralds a transformation in the role of trade unions and the nature of industrial relations. An unprecedented model is currently taking shape in Honduras, a model capable of going beyond mitbestimmung Germany s co-management system whereby, depending on the size of the company, workers are given a say in business decisions, without having invested capital. 7

8 So, if workers sit on the board as investors, what will happen when there is a clash between business interests and the workers rights? The core issue According to the statistics of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the electricity sector in Central America, Honduras has the region s highest percentage in terms of losses of the electrical energy produced. This figure rose from 20.6 per cent in 2008 to 27 per cent in The other Central American countries saw losses lower than those of Honduras in 2011: 24.1 per cent in Nicaragua, whilst in Panama, Guatemala, Costa Rica and El Salvador they stood at between 12 and 13 per cent. Miguel Aguilar, president of the STENEE, already commented in July on the figures for 2012, stating that the energy losses of around 29.8 per cent amounted to the equivalent of US$408 million, thus highlighting the ENEE s weak point. Emil Hawit, the director of the ENEE, stated that the liabilities accumulated by the company during the first half of 2013 alone amounted to US$220 million. The government of President Lobo is, for its part, convinced that the state-owned company can only survive if it finds an international partner to inject capital and pave the way for investments to modernise electrical power generation and transmission as well as public electricity supply. The negotiations between the Honduran government, the banks, the company and the Latin American unions interested in rescuing the ENEE are moving forward, trying to strike a delicate balance between the different interests at stake. Tue 25. Feb. 08:30 17:00 17:30 Theme: Women s labor rights Women s Rights Center (CDM) Check out of hotel in San Pedro Meeting in office of CDM in San Pedro. About their work with women labour rights. Lunch 3 ½ hours bus drive from San Pedro to Copan. Check in Camino Maya Hotel (www.caminomayahotel.com)tlf: Debrief Dinner in Copan CDM - Centro de Derechos de Mujeres CDM nasjonal kvinneorganisasjon hvis avdeling i San Pedro Sula fokuserer på rettighetene til kvinner i eksportrettede tekstilfabrikker: Opplæring i kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter og organisering Juridisk støtte til individer og grupper i arbeidskonflikter Centro de Derechos de Mujeres (CDM)er en kvinneorganisasjon etablert i 1992, som får mye anerkjennelse i Honduras (organisasjonen fikk den nasjonal menneskerettighetsprisen i 2004) for sitt arbeid med å forsvare og fremme kvinners rettigheter; politisk deltakelse, 8

9 arbeidstakerrettigheter og beskyttelse mot vold. San Pedro Sula-avdelingen (nord i landet) ble etablert i 1995, og konsentrerte seg om å kjempe for rettighetene til kvinner som arbeider i fabrikkene. Dette arbeidet har blitt stadig vanskeligere. Ved siden av problemene med arbeidsgivere i industrien, kommer den økonomiske krisen og statskuppet i juni De arrangerer seminarer for kvinner om arbeideres rettigheter og kvinners rettigheter, samt bidrar med juridisk støtte til både menn og kvinner, både grupper og individer, i arbeidskonflikter. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CDM i San Pedro Sula siden Støtten omfatter: Overvåking av brudd på arbeidstakeres rettigheter, bevisstgjøringskampanjer, lobbyvirksomhet, politisk påvirkningsarbeid og opplæring av kvinner. Se også CDMs nettside Wed 26. Feb. 12:00 17:00 Theme: Political education in Copan Meeting with all local partner organisations of NPA in Honduras (CNTC, OFRANEH, COPA, RED COMAL, MADJ, CDM, ERIC). Lunch with partner organisations Visit Copan Maya ruins. Back to Camino Maya Hotel Norsk Folkehjelp er blant de forholdsvis få utenlandske organisasjonene som arbeider i Honduras, og har vært etablert i landet siden Arbeidet omfatter støtte til bondeorganisasjoner, urfolk, kvinner og miljøorganisasjoner. Mål: Styrke de sosiale organisasjonenes samarbeid og evne til å påvirke politiske prosesser lokalt og nasjonalt NF støtter partneres arbeid for fordeling og menneskerettigheter, mot undertrykking, modellbyer og uforsvarlig gruvedrift og industrielt jordbruk Samarbeidet med partnere er knyttet til: Organisasjonenes arbeid mot undertrykking og menneskerettighetsbrudd Tiltak for samarbeid og allianser mellom organisasjonene Organisasjonsutvikling med fokus på politiske skolering Styrke kvinners deltakelse og påvirkning Alternativ kommunikasjon og informasjonsarbeid COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan) ble dannet i 1996 og koordinerer alle sosiale organisasjoner nord i Colon-provinsen. Medlemmene er bondeorganisasjoner, velforeninger, vannkomiteer og noen fagforeninger. Etter kuppet i 2009 var COPA aktive deltakere i CNRP og FNRP. Nå er de primært engasjert i konflikten 9

10 mellom småbrukere og store landeiere i Aguán-dalen. Bønder jages fra gård og grunn og deres ledere trues og drepes. Norsk Folkehjelp begynte å samarbeide med COPA i Støtten omfatter: Opplæring av ledere, organisasjonsutvikling, produksjon av radioprogrammer og politisk påvirkningsarbeid RED COMAL (Red de Comercialización Alternativa) er et nettverk for alternativ markedsføring. De kjører et program for politisk skolering for medlemmer av FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular), oppfølgeren til et tilsvarende program som Norsk Folkehjelp også støttet, under CNRPs ledelse (National Coordinator of Popular Resistance). Organisasjoner og kursledere fra alle atten delstater er representert. ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación). ERIC er en organisasjon som springer ut av den katolske kirken. Organisasjonen ble etablert i 1980 og arbeider med folk på landsbygda og folk som jobber i fabrikkene. De driver sitt opplysningsarbeid gjennom egen forskning og produksjon v informasjonsarbeid. De driver også radiokanalen Radio Progreso. Arbeidet har resultert et nettverk av lokale ledere som kaller seg Bevegelsen for menneskeverd og rettferdighet (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, se under). De har etablert seg med flere grupper nord og vest i landet. Nettverkets antikorrupsjonsarbeid omfatter kartlegging, analyse og informasjon. MADJ har også bidratt til kartlegging og analyse av situasjonen og kreftene bak statskuppet i juni ERIC har vært rådgivere for Norsk Folkehjelp i flere år. I 2006 begynte Norsk Folkehjelp å gi økonomisk støtte til organisasjonens folkeopplysningsarbeid. Norsk Folkehjelps støtte omfatter: kartlegging og analyser, produksjon av informasjonsmateriell og annet kommunikasjonsarbeid. MADJ (Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia): 7 april, 2008 begynte fire distriktsadvokater til sultestreik mot korrupsjonen i landet. Tusener av mennesker, mange organisasjoner og kirker uttrykte sin solidaritet. Etter 38 døgn fikk de gjennomslag for at flere større, nasjonale korrupsjonssaker skulle gjenåpnes. Samme år ble MADJ etablert. De samordner lokalsamfunn, organisasjoner og individer mot korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sosial urett. Deres bidrag til den sosiale bevegelsen i landet er gjennom forskning og fordømmelse av korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. De har også fremmet forslag for å fremme mer åpenhet hos myndighetene. MADJ har bistått lokalsamfunn rammet av privatisering og utnytting av naturressurser til å organisere seg, og jobber aktivt for at motstandsfronten skal holde sammen. MADJ jobber i 11 av 18 delstater i Honduras. 10

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter women united no. 2 / 2014 Vinn-vinnsituasjon for næringslivet: 7 likestillingstips! Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter Leaving Qatar in a casket, or not at all the situation for

Detaljer

27. FEBRUAR 9 MARS 2012

27. FEBRUAR 9 MARS 2012 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 27. FEBRUAR 9 MARS 2012 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 6 Resolusjoner vedtatt under CSW... 6 Agreed conclusions/ sluttdokument... 9 Moderator

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep

Detaljer

Årsrapport 2000. Annual report

Årsrapport 2000. Annual report Årsrapport 2000 Annual report 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Innhold Contents Patentstyret The Norwegian Patent Office 3 Direktørens

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Hild-Marte Bjørnsen og Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:22 NIBR-rapport 2008:21

Detaljer

Yrkesutdanning i Windhoek

Yrkesutdanning i Windhoek Yrkesutdanning i Windhoek Feltarbeidsoppgave fra Windhoek, Namibia Årsstudiet/1. år bachelorprogram i Utviklingsstudier, LUI, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Kandidat 334: Karin Anna Rebecka Karlsson

Detaljer

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls New York 10. 21. mars 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2007 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2007 s. 5 Presentasjon av FOKUS s. 7 Prosjektsamarbeid s. 10 Informasjonsvirksomhet s. 30 Vedlegg:

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 1 2002

SAFE Magasinet. Nr. 1 2002 SAFE Magasinet Nr. 1 2002 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 2 Dear friends Bjarte Mjåseth Side 3 5 EU - samling og motstand i Laeken Bjarte Mjåseth Side 6 Leder - En vår i samarbeidets ånd? Terje

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Fakta på bordet INFORMASJONSRAPPORT 2011 MED REGNSKAP

Fakta på bordet INFORMASJONSRAPPORT 2011 MED REGNSKAP Fakta på bordet INFORMASJONSRAPPORT 2011 MED REGNSKAP 3 2011 pwyp.no I have not seen this before. I did not know this. Can I pass this on to some key people in Congress? 4 2011 pwyp.no Publish What You

Detaljer

Referat. Søndag 7. april. nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen

Referat. Søndag 7. april. nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen Referat Søndag 7. april nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte - fellesskap i hverdagen Dagsreferatene For hver landsmøtedag skrives det referat av alt som skjer

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Innvandrerorganisasjoner i Norge

Innvandrerorganisasjoner i Norge NIBR-rapport 2006:14 Line Nyhagen Predelli Innvandrerorganisasjoner i Norge Utforming, aktiviteter og politisk deltakelse Innvandrerorganisasjoner i Norge Andre publikasjoner fra NIBR: Samarbeidsrapport

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper

Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper 1 FORORD Grønn teknologi vår nye milliardindustri? Denne rapporten

Detaljer

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo-rapport 2007:32 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-599-6 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK Feltarbeidsoppgave fra Santo Domingo, Den Dominikanske Republikk 326, Maria Skundberg Strøm 346, Nasir Yusuf 316, Caroline Bernhardsen 323, Mari

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer