Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/10 RS 1/10 RS 2/10 RS 3/10 RS 4/10 RS 5/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av brev om anbefaling om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 Ny fiskeforskrift er fastsatt for vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye 2007/ / / / /945 RS 6/10 Årsmøtereferat Dyrøy ettersøksring /16 RS 7/10 Dyrøy ettersøksring 2007/16 RS 8/10 Svar til Thomas Rognli, opprettholdelse utmelding 2007/449 RS 9/10 Raporter iregulær avgang lokalt, og fra hjorteviltportalen. 2007/16 RS 10/10 Hjorteviltplan eksempel 2007/118 PS 2/10 PS 3/10 Saker til behandling Hundstrand bestandsplanområde. Søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond. Godkjenning av bestandsplan for Hundstrand bestandsplanområde 2010/ /162 Idar Ole Nordahl utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/10 Referatsaker

6 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Therese Sigurdsen Vår dato Vår ref. Arkivkode Deres dato Deres ref. Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda i region 8, Me hilsen Knut M. Nergard fung. fylkesmiljøvernsjef Therese Sig>^sen fagansvarlig ^GsGtfC^1'Gv' Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindrissamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvzziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak flyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johaneon, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges utpå sharepoint r rt--^.^ Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen

7 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Telefonmøte Tilstede på telefon: Rowiltnemnda: Willy Ørnebakk (leder) John Karlsen Rut Olsen Einar Johansen Meldt forfall: Sigrun Hestedal Utvidet sekretariat: Paul Nilsen, FM Finnmark Geir Østereng, FM Finnmark Gunnhild Breidalen, Mattilsynet Gunn Anita S. Sara, Reindriftsforvaltninga Gøril Einarsen, FM Troms Therese Sigurdsen, FM Troms (sekr) Sak 01/10 Avklare bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i Troms Vedtak: Rovviltnemnda i region 8 gir Fylkesmannen i Troms fullmakt til å avklare innkjøp av 500 radiobjeller med midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. I samråd med prosjektet "leve i naturen" jobbes det videre med finansiering av radiobjellene og eierskap. Bakgrunn: I henhold til forskrift om forvaltning av rovvilt og regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader (kap post 73) skal den regionale rovviltnemnden fordele midler til de respektive fylkesmenn innenfor sin region. Nemnda har også gitt føringer til den enkelte fylkesmann for bruken av midler til henholdsvis forebyggende tiltak rettet mot husdyr og tamrein, konfliktdempende tiltak rettet mot kommuner og lokalsamfunn og eventuelt andre ordninger gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak var i år 15. januar i Troms og 15. februar i Finnmark. Finnmark ønsket senere frist siden det i år er første året med elektronisk søknad. Det er fylkesmennene som saksbehandler innkomne søknader og Rovviltnemnda skal fordele midler mellom Fylkesmennene på møte fastsatt 6. april i Alta i år. På bakgrunn av en søknad til Fylkesmannen i Troms fra prosjektet "Leve i naturen" som inkluderte innkjøp av 500 radiobjeller ble det behov for rask tilbakemelding da produsent av radiobjellene hadde et begrenset antall radiobjeller tilgjengelig, og det ikke kunne produseres et så stort antall før kommende beitesesong. Kostnadene av radiobjellene er ca 2200 per stk, dvs kroner totalt. Fylkesmannenne i Troms og Finnmark har i flere år ventet på en bedre teknologi i radiobjellene var teknologien såpass godt utviklet av Fylkesmannen i Postadresse : Leder for rowiltnemnda : Saksbehandler: Rowiltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk GØril Einarsen c/o Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

8 Side 2 av 2 Finnmark skulle utprøve radiobjeller. Nå er det flere miljø som er av en oppfatning av at teknologien er god nok til å fungere for å bl.a bidra til mer målrettet tilsyn av særlig sau. Fylkesmannen i Troms ønsker derfor gi støtte til innkjøp av radiobjeller til prosjektet "Leve i naturen". I Forvaltningsplanen for rovvilt av er det lagt føringer på at tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak som innbefatter investeringer vil man kreve en egenandel. Størrelsen på egenandelen vil variere med omfang og type prosjekt. Dette for at flere skal få tilgang til midlene og at man gjennom en egenandel sikrer at søkerelbrukere har en motivasjon for gjennomføring av midlene. Fylkesmannen i Troms ønsker å diskutere dette nærmere med prosjektet "Leve i naturen". Sak 02/10 Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 Vedtak: I samarbeid med fylkesmennene får Rovviltnemndas leder fullmakt til å lage et skriv til DN med anmodning om ekstraordinært uttak av jerv våren Bakgrunn: De tre siste årene er det registrert henholdsvis 20,17 og 19 siste år. Bestandsmålet for region 8 er 10 ynglende jerv. Siden er det felt sju jerv i Finnmark og sju jerv i Troms. Det er også for tiden av begge fylkesmennene utstedt skadefellingstillatelser på jerv. Disse tillatelsene varer frem til da også lisensfellingsperioden er over av hensyn til yngletida.

9 DYRØY KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksnr.: Dok.nt: Løpenc: 2 2 MÅR 2010 Sbeh.: Saksbehandler Telefon Vår dato Kopi: ar re Ark. kode Therese Sigurdsen Deres dato Ark. kode S: Ref.: AkivTcoTe Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda i region 8, den Med hilsen Cathrine Henaug fylkesmiljøvernsjef Therese Sigurdse fagansvarlig Vedlegg: Protokoll Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindrissamers fylkeslag, v/kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åviziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak jlyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok jlyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino jlyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Sir4., Bergeby, 9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og va»^ ^lem mer,,sew p e_p Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen no/troms

10 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Telefonmøte Tilstede på telefon: Rovviltnemnda: Utvidet sekretariat: Willy Ørnebakk (leder) Gøril Einarsen, FM Troms (sekr) Rut Olsen Sigrun Hestedal Meldt forfall: Geir Østereng, FM Finnmark Sak Endring av kvote for betinga skadefellingstillatelser for jerv i region 8 Vedtak: På bakgrunn av: - informasjon om jerveynglinger fra det nasjonale overvåkningsprogrammet oktober 2009, - tall fra høstens behandling av erstatning for tap av rein og sau til fredet rovvilt, - en positiv utvikling av antall jegere i region 8, men behov for et større uttak i enkelte områder før kalvingstid og beiteslipp, - Ønske om at uttaket av jerv skjer før yngletida starter, - retningslinjer, for fellingstillatelser, fatter Rovviltnemnda i region 8 vedtak om økning av kvotefor betinget skadefelling for perioden : 18 betingede fellingstillatelser på jerv. Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig. Ved et eventuelt vedtak om felling kan det gis et fellingsvederlag for dokumenterte utgifter på inntil kr ,- som en engangssum til fellingslaget som eventuelt opprettes i forbindelse med en felling. Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn: Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov om forvaltning av naturens mangfold av Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt Postadresse: Leder for rowiltnemnda: Saksbehandler: Rowiltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Therese Sigurdsen clo Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

11 Side 2av3 Bakgrunn: Rovviltnemnda i region 8 fattet den 7. mai 2009 vedtak i sak 19/09 om kvote på 10 jerv i region 8 for betingede skadefellingstillatelser på jerv for tiden Vedtaket ble fattet på bakgrunn av informasjon om at det i perioden var et snitt på 18 årlige ynglinger av jerv i regionen. Jervbestanden har vært litt økende i region 8 de senere år var fem ynglinger er registrert i Finnmark (en av disse ynglingene ble tatt ut ved hiuttak (tispe med tre unger). 12 ynglinger var registrert i Troms, en av disse ynglingene ble tatt ut ved hiuttak (tispe med to unger). Det foregikk fortsatt registrering av ynglehi av jerv i regionen når vedtaket ble fattet, per var det registrert totalt 9 ynglinger, hvorav 6 ynglinger av jerv i Troms og - 3 ynglinger i Finnmark, hvorav en av disse er tatt ut ved hiuttak. Rapporten fra det nasjonale overvåkningsprogrammet i oktober 2009 konkluderte med 19 jerveynglinger i region 8, hvorav 13 i Troms og 6 i Finnmark. Det ble foretatt totalt tre hiuttak, ett i Troms og to i Finnmark. Tabell 1. Jerveynglinger i perioden og bestandsmål for jerv i region 8 Troms (TR) og Finnmark (Fl). *angir antall hiuttak hvor mor og/eller valper ble avlivet. Ynglinger 2007 Ynglinger 2008 Ynglinger 2009 Bruttosnitt Bestandsmål 2009 (Netto) 20-3*) 17-3*) 19 (-3* 18,7 (15,7 10 totalt Troms 9 Troms 12 (-1*) Troms 13 (-1*) 11,3 Troms 7 i Troms Finnmark 11 (-3*) Finnmark 5 (-2*) Finnmark 6 (-2*) (10,6) 3 i Finnmark 7,3 Finnmark 5) Den 18. august 2009 fattet nemnda vedtak om kvote for lisensfellinga av jerv. Kvota ble satt til totalt 38 jerv: 22 i Finnmark og 16 i Troms fylke. I Troms ble kvota fastsatt til 10 jerv i B- området og seks jerv i A-området med ei tispekvote på tre dyr. I Finnmark ble kvota fastsatt til 20 jerv i B området og 2 jerv i A området med ei tispekvote på ett dyr. Tabell 2. Viser kvote for skadefelling og felte dyr per i region 8, Troms og Finnmark fylke fordelt på A og B område. I A området skal rovviltet forvaltes slik at det nasjonale bestandsmålet nås og opprettholdes, i B området er det ikke Øskeli^ med rovvilt. Total Finnmark Troms Kvote A A+ 10 B Felt B 10 4A+ 313 Betingede skadefellingstillatelser Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens 18 om felling av enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for betinget skadefetling gitt av rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:

12 Side 3 av 3 områdets betydning som beitemark skadenes omfang og utvikling potensialet for framtidige skader mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak. En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon er etablert for å hindre overskyting ift. vedtatt kvote. Det kan gis midler til administrasjon og organisering av fellingslag ved førstegangs iverksetting av fellingstillatelser på inntil ,- kroner. Fylkesmennene har avsatt midler til akutte tiltak, og midlene her kan brukes som fellingsvederlag til oppnevnte lag i forbindelse med en eventuell felling. Dette gis som en engangs sum. Det har de senere år vært en ramme på ,- kr til den enkelte tillatelse til dette. Felling av jerv i Troms og Finnmark de senere år Total årlig kjent avgang av jerv har variert fra 1 til 15 dyr de siste årene i regionen. I løpet av lisensjakten 2008/2009 ble det felt 4 jerv i Finnmark, og 2 jerv ble felt i Troms. Det er grunn til å tro at dårlig vær og føreforhold i løpet av fellingsperioden medførte lavt uttak. Etter endt lisensjakt 2008/2009 ble det felt 4 jerv i Troms og 4 i Finnmark ved ekstraordinære fellingstillatelser gitt av DN. Forrige sesong hadde fylkene en samlet kvote på 10 betingede fellingstillatelser på jerv. I løpet av lisensfellingsperioden for jerv 2009/2010 er så langt 14 jerv felt, 7 i Troms og 7 i Finnmark. Vi ser en positiv utvikling i antall jegere og fellingssuksess, særlig i Troms fylke. I Finnmark er det færre aktive jegere, men to jervejaktkurs i fylket i 2009 har økt interessen betydelig. Gjennom nye j ervej aktprosj ekt i begge fylker via "Leve i naturen" i samarbeid med NJFF, vil en forsøke å øke oppslutningen om lisensjakt i begge fylker. Med bakgrunn i direkte tap av rein til jerv, samt forebyggende tiltak for kommende kalvingssesong for rein og beitesesong for sau har fylkesmennene i Finnmark og Troms innvilget søknader om skadefelling, og iverksatt på eget initiativ skadefellingstillatelser på jerv. Av en skadefellingskvote på 10 jerv i perioden til har 8 blitt felt, hvorav en i Troms og sju i Finnmark. Det gjenstår derfor to jerv på kvoten for betinga skadefellingstillatelser. Flere skadefellingstillatelser er gitt i Troms og Finnmark. Av lisensfellingskvota gjenstår det 11 dyr i Finnmark og 8 dyr i Troms. På bakgrunn av informasjon om jerveynglinger fra det nasjonale overvåkningsprogrammet medio oktober 2009, tall fra høstens behandling av erstatning for tap av rein og sau til fredet rovvilt, en positiv utvikling av antall jegere i region 8, men behov for et større uttak i enkelte områder før kalvingstid og beiteslipp og ønske om at uttaket av jerv skjer før yngletida starter samt retningslinjer for fellingstillatelser anbefales en økning av kvota for betingede skadefellingstillatelser på jerv.

13 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni,,^^ ^t- Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Therese Sigurdsen Deres dato Deres ref. Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8, ed hilsen lro Cathrinet'nen^åug fylkesmiljøvernsjef Therese Sigur^n fagsj ef ^ Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark ^T".ll^ l1 +^ Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon : Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks : Miljøvernavdelingen noltroms

14 Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvzziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmakflyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby, 9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges utpå sharepoint Side 2 av 2

15 ROWILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Fylkeshuset, Tromsø. Tilstede: Rowiltnemnda: Utvidet sekretariat: Willy Ørnebakk (leder) Gøril Einarsen, FM Troms John Karlsen Geir Østereng, FM Finnmark Sigrund Hestdal Therese Sigurdsen, FM Troms Einar Johansen Andre: Følgende fra prosjektet "Eallit Luonddus/ Leve i naturen" var invitert til møtet: Erlend Winje, prosjektleder John Ivar Larsen, prosjektmedarbeider Arthur Partapouli, prosjektmedarbeider Steinar Storelv, styreleder Forfall: Rut Olsen Reindriftsforvaltningen Program: Velkommen og generelle orienteringer Presentasjon av og med prosjektet " Eallit Luonddus/ Leve i naturen" Leder av prosjektet Erlend Winje informerte Rovviltnemnda om prosjektet " Eallit Luonddus/ Leve i naturen" som tar utgangspunkt i de samme målene som er satt i "Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8". Saksliste: Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 29/09 Orienteringssaker Sak 30/09 Referatsaker Sak 31/09 Kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 Sak 32/09 Klage på kvote for lisensfelling av jerv fra Nasjonalparkens venner Sak 33/09 Innspill til endring av rovviltforskriftens 5 Sak 34/09 Diverse Lunsj Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler: Rovviltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Gøril Einarsen , Geir Østereng og Therese Sigurdsen c/o Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 online.no nl)ni IrDn7.A Q i-a

16 Side 2 av 10 Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak : Som innstilling Innstilling til vedtak: Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og saksliste til møte 18. desember Sak 29/09 Orienteringsaker Orientering fra leder i nemnda - Willy Ørnebakk orienterte kort om den nye regjeringserkleringen Soria Moria II i forhold til rovviltpolitikk. Nemnda ønsker en felles gjennomgang av denne på nestemøte. - Oppstart av rovviltprosjektet i region 8. Orientering fra FM i Troms og Finnmark - Fylkesmennene informerte om lisensfellinga av bjørn og jerv i høst. Det er felt 3 jerv i Finnmark i høst, 2 i Porsanger og l i Nesseby. I Troms er det felt 5 jerv, l i Balsfjord og 4 i Målselv kommune. Det ble felt 1 bjørn i Sør-Varanger på lisensfellinga av bjørn i høst. - Både i Troms og Finnmark er det en økning i omsøkt rein til fredet rovvilt. Det er i begge fylkene også erstattet flere rein enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak økt kadaverdokumentasjon. For tap av sau til fredet rovvilt er det omsøkte tapet litt lavere i år både i Troms og i Finnmark sammenlignet med i fjor. Fylkesmannen i Troms har erstattet færre sau enn i fjor, i hovedsak på grunn av få dokumenterte kadaver av sau tatt av rovvilt. I Finnmark ble det erstattet like mange som i fjor. Sak 30/09 Referatsaker Følgende dokumenter er siden møte i nemnda sendt ut til informasjon Brev fra Kvalsund kommune datert Vedrørende motorferdsel. Brev fra Tranøy kommune datert Vedrørende motorferdsel. Brev fra DN datert Felling av bjørn i Pasvik. Brev fra DN datert Lisensfelling av bjørn i Brev fra Lyngen kommune datert Vedrørende motorferdsel. Kopi av brev fra MD til Nordreisa kommune datert Avgjørelse på avslag på søknad om fellingstillatelse på gaupe i Nordreisa kommune. Brev fra Klubvik beitelag mottatt Vedr. beitesituasjonen i området. Brev fra Nasjonalparkens venner datert Klage på lisensfetling jerv. Brev fra MD, datert Endring i rovviltforskriften - samisk representasjon i Rovviltnemndene. Kopi av brev fra DN til MD datert Uttalelse fra kontaktutvalg for rovviltforvaltning. Brev fra MD datert Endring i kommentar til rovviltforskriftens 5. Brev fra Storfjord eldreråd datert Konfliktdempende tiltak. E-post fra Nordreisa kommune datert Vedrørende motorferdsel.

17 Side 3av10 Brev fra DN datert Presiseringer knyttet til bestemmelser om kvotejakt på gaupe. Brev fra Porsanger kommune datert Innspill til Rovviltnemnda i Region 8 ifm rullering av forvaltningsplanen. Sak Kvotejakt på gaupe i region S vinteren 2010 Vedtak: Rovviltnemnda for Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote på ti -10- gauper under kvotejakta Kvotene settes på bakgrunn av Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt , samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, erfaringer fra Scandlynx og Nord~ Troms prosjektet og den negative utviklinga i næringa. Kvota settes til seks -6- gauper i Finnmark fylke for hele B-området og deler av A-området. Det åpnes for felling i A området i kommunene Alta og Porsanger, hvor inntil tre -3- gauper kan felles. I Troms fylke kan det felles fire -4- gauper i hele B- området og deler av R- området. Det åpnes for felling i A-området i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Storfjord, hvor inntil to-2- gauper kan felles. Det settes ei hunndyrkvote på to-2- dyr i Troms. Det betyr at fellinga stanses når to hunndyr er felt. Rovviltnemnda ber om at jegere prøver å unngå å felle radiomerka gauper og gaupefamilier. Fellesfor både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers av fylkesgrensene ved behov. Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift omforvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. Saksfremstilling: Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 av Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. 7 og 11 i forskrift av om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom

18 Side 4 av 10 fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og seks ynglinger lokalisert i Troms. Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 12, 9 og 9 familiegrupper i region 8, dvs. et snitt på 10 ynglinger. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe, jf. rovviltforskriften. Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden, samt begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad styres mot områder med skade på sau og rein. Når bestandsmålet på gjennomsnittlig 10 ynglinger er nådd for gaupe i region 8 er det i forvaltningsplanen lagt opp til at det hvert år skal åpnes for kvotejakt i sone B. Antall gauper som kan felles, og hvor de kan felles, vil være avhengig av antall ynglinger innenfor de ulike delområdene i fylket. I sone A fastsettes kvote for kvotejakt kun i de år bestandsmålet er dokumentert i Troms og/eller Finnmark fylke. Bestandsstatus og bestandsutvikling I rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i 1ljorge i 2009 (Rapport 493), fremgår minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregionene de tre siste år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2007, 2008 og 2009 er det registrert henholdsvis 74, 76 og 91 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et gjennomsnitt de tre siste år på 80,3 ynglinger. Bestandsmålet for gaupe i region 8 - Troms og Finnmark er 10 årlige ynglinger av gaupe, hvor av fire ynglinger skal være i Finnmark og 6 ynglinger skal være i Troms. Slik det fremgår av tabell 1 har antall godkjente familiegrupper i region 8 de tre siste årene gått fra 12 i 2007 til 9 ynglinger i 2008, og 9 ynglinger i Gjennomsnittet for de tre foregående årene er 10 årlige ynglinger, og dermed er bestandsmålet nådd. Bestanden beregnes ved å gange opp hunner i følge med unger etter 1. oktober med seks, for å beregne totalbestanden før jakt. Hunner som føder unger men mister disse før 1. oktober er av metodiske grunner ikke med i bestandsberegningene. Tabell 1. Antall dokumenterte og antatte ynglinger godkjent av overvåkningsprogrammet i Troms og Finnmark fylker i årene Gjennomsnitt Bestandsmål Troms Finnmark Region 8 totalt TROMS Ynglinger Fra til er det dokumentert 4 familiegrupper av gaupe i Troms (Vi deler to av disse med Nordland). I forvaltningsområde B hvor det ikke er ønskelig med rovvilt er det registrert 2 familiegrupper i Skånland og 1 i Balsfjord. I forvaltningsområde A, hvor rovvilt forvaltes for å nå bestandsmålet, er det registrert 1 familiegruppe i Kåfjord kommune og 1 familiegruppe i Bardu kommune.

19 Side 5 av 10 Ut fra antall registrerte familiegrupper i 2009, samt høye omsøkte tap av bufe til gaupe, og dokumenterte kadaver av sau og rein tatt av gaupe det siste året er det ikke grunn til å tro at gaupebestanden er i nedgang. 3 ulike familiegrupper i Storfjord er registrert i høst. Avgang Kjent avgang av gaupe i Troms jaktåret 2008/2009 er 3 dyr. 1 merka hunngaupe i Kåfjord døde i forbindelse med merking, 1 hanngaupe og 1 hunngaupe ble skutt under kvotejakt i Skånland. Figur 2 Estimert bestand av gaupe i Troms, individ som er ett år og eldre fra basert på antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,3. Kjent avgang i form av skadefelling, påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur. Tap av sau og rein til gaupe i Troms Det er i Troms fylke dokumentert følgende tap til gaupe de siste to årene: 2009: 16 sau/lam og 134 rein 2008: 53 sau/lam og 21 rein De største tapene av sau i Troms finner vi i kommunene Storfjord, Harstad/Bjarkøy, Kvænangen, Kåfjord. De største tapene av rein i Troms finner vi i Rbd i Tromsdalen og Hj erttinden. Sau omsøkt erstattet som drept av gaupe i Troms: 2009: lam (erstattet 594 totalt) 2008: 285 voksne 1700 lam (erstattet 119 voksne og 737 lam)

20 Side 6 av 10 Om man tar høyde for at det totale antall sau som ble omsøkt erstattet var 6585 i 2007 og redusert til 5584 i 2008, og ytterligere redusert til 5341 i 2009 viser tallene at omsøkt erstatning for tap til gaupe har økt både totalt og relativt. FINNMARK Ynglinger Fra til ble det i Finnmark dokumentert 5 hunngauper i følge med unger, hvorav 4 med strenge avstandskriterier, og en med normale avstandskriterier. Avgang Kjent avgang av gaupe i Finnmark pr er 6 dyr. 1 voksen hunn felt i kvotejakt i Nesseby kommune (sør) 1 voksen hunn og to unger felt på skadefelling i Nesseby kommune 1 hann felt på skadefelling i Sør-Varanger kommune 1 Hann felt på skadefelling i Porsanger kommune Minimum 1, maksimum 2 hunner i reproduktiv alder gikk ut av bestanden i Figur 3 Estimert bestand av gaupe i Finnmark, individ ett år og eldre fra basert på antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,3. Kjent avgang i form av skadefelling, påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur. Tap av sau og rein til gaupe i Finnmark ble det omsøkt 82 sauer og 517 lam som drept av gaupe, hvorav 43 sau og 317 lam ble erstattet. Det er videre i Finnmark fylke dokumentert følgende tap til gaupe: 2009: 24 sau/lam og 314 rein drept av gaupe 2008: 30 sau/lam og 247 rein drept av gaupe

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 07/339 Dato 27/8-07 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 23.-24.08.07 Sted: Tromsø Tilstede: Nemnda: Sekretariat/adm:

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kommunalt skadefellingslag v/ Sør - Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Isak Nils Oskal Andsvatn 9310 SØRREISA Innvilget fellingstillatelse på

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Fred Johnsen Ketil Omberg 20.1.2005 Region 8 Troms og Finnmark Rovdyrregioner i Norge Avstand Harstad-Kirkenes 1100 km 8 7 150 000 sau på beite 190 000 rein vinterflokk

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1015 ART-VI-LBA 24.01.2013 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, 02.10.2009 2009/5042 433.52 oys@fmno.no Deres dato Deres referanse 02.10.2009 Grane kommune Rådhuset 8680

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 11.04.2014 2014/5-19 433.52 Deres dato Deres ref. Arnt-Magnus Gamst 9144 SAMUELSBERG Avslag på søknad om skadefelling av gaupe

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland Rovviltforvaltning i Stortingsmelding nr 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr 174 (2003-2004) Politikerstyrt rovdyr forvaltning = region 7 Konkrete nasjonale bestandsmål Nye regionale rovviltnemnder

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Til Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Deres referanse Dato 10.06.2010 Vår referanse 2010/...433.52 Saksbehandler HKL Avdeling Miljøvernavdelingen Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5161 ART-VI-KMV 03.05.2011 Arkivkode: 445.23 Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Det vises til søknader

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6740 ART-VI-KMV 30.06.2009 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2010/64 433.52 17.11.2010 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2851 Saksbehandler: Anders Braa Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 - Miljødirektoratet uttalelse

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 - Miljødirektoratet uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS TTITC TS:67:b Dok.nr.(.1V i 7 SFT 7.013 B o Ark.kode43. Saksbeh. AV /Q DIREKTORNI ET Rowiltnemnda i region 8 v/fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø Trondheim, 11.09.2013

Detaljer

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2017 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 8.11.2016 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2017

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge

Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3144 ART-VI-MG 25.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 6 - Midt Norge Med hjemmel i Lov

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007 Rovviltnemnda i region 5 c/o Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/687 ART-VI-KMV 24.01.2007 Arkivkode: Kvotejakt på gaupe i region 5 i

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner

Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4015 ART-VI-KMV 12.04.2012 Arkivkode: 445.21 Vedtak om ekstraordinært uttak av brunbjørn - Hamar, Løten og Elverum kommuner Med hjemmel

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1 Adresselsite Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1811 ART-VI-SH 14.03.2013 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 1 Vi viser innledningsvis til brev fra Sogn

Detaljer

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken TRYSIL

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken TRYSIL Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken 4 2420 TRYSIL Deres ref Vår ref Dato 16/2087-06.10.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling på brunbjørn i 2016 i region 5, 6, 7 og 8 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2013/693 433.52 29.05.2013 Utkast til referat fra møte 2/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 28. mai 2013 Sted: Statens hus, Bodø

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i deler av Hattfjelldal kommune - Byrkije reinbeitedistrikt

Fellingstillatelse på gaupe i deler av Hattfjelldal kommune - Byrkije reinbeitedistrikt Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 A 8690 Hattfjelldal Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2017/366 Deres ref: Vår dato: 17.01.2017 Deres dato: 17.01.2017

Detaljer

Fellingstillatelse på en enslig gaupe i Stiippanvárri Sangovannområdet i Porsanger og Karasjok kommuner 19.2.2013

Fellingstillatelse på en enslig gaupe i Stiippanvárri Sangovannområdet i Porsanger og Karasjok kommuner 19.2.2013 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Porsanger kommune Rådhuset 9712 Lakselv Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 18.2.2013 Sak 2013/681 19.2.2013 Ark

Detaljer

Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2015

Kvote for kvotejakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn 2015 Rovviltnemnda i region 8 Troms og Finnmark Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.11.2014 2014/195-27 433.52 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Miljødirektoratet Postboks

Detaljer

Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune

Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv i Nes kommune Margit Cicilie Fallet Sør-Fallet 2164 SKOGBYGDA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/13862 ART-VI-KMV 04.10.2010 Arkivkode: 445.24 Omgjøring av vedtak - skadefellingstillatelse på ulv

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 16/2011 Lisensfelling i 2011/2012 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: Stortingsmelding

Detaljer

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT I flg. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200402923-/OEH Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring Miljøverndepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Høringssvar angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Høringssvar angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 25. november 2016 Høringssvar angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland Fylkesmannens forslag Foreningen Våre Rovdyr stiller seg positive til Fylkesmannens forslag om forvaltningsplan for

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en bjørn i Levanger og Stjørdal kommuner

Skadefellingstillatelse på en bjørn i Levanger og Stjørdal kommuner Saksbehandler: Inge Hafstad Deres ref.: Vår dato: 07.08.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 66 E-post: fmntiha@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/5104 Arkivnr: 434.11 Innherred samkommune Postboks 130 7601 Levanger

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015

Detaljer

Rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 Rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda 26.10.2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. REFERANSEGRUPPAS ANMODNING OVENFOR ROVVILTNEMNDA...

Detaljer

Kvote for betinga skadefelling av gaupe og brunbjørn i 2016/2017

Kvote for betinga skadefelling av gaupe og brunbjørn i 2016/2017 Fylkesmennene i rovviltregion 4, 5, 6, 7, 8 Trondheim, 31.05.016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 016/3058 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for betinga skadefelling av gaupe

Detaljer

Tillatelse - Skadefelling av én jerv i deler av Sel og Dovre

Tillatelse - Skadefelling av én jerv i deler av Sel og Dovre Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 Otta Deres referanse Dato 23.07.2015 Vår referanse 2015/4840-1 433.52 ESA Saksbehandler Erik Sandberg, tlf. 61 26 60 70 Avdeling Miljøvernavdelingen Tillatelse -

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 02.12.2010 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 7 - Nordland 2011 Rovviltnemnda i region 7 Nordland

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Beiteseminar med rovviltfokus 13. 14. november 2013 Ellen Hambro, miljødirektør Disposisjon 1. Miljødirektoratets rolle 2. Statens naturoppsyns roller

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012

Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012 Adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 12/3097 22.10.2012 Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8 i 2012 Miljøverndepartementet viser til klagene fra

Detaljer

Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvote for skadefelling 2013/14 for jerv, gaupe, bjørn og ulv

Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvote for skadefelling 2013/14 for jerv, gaupe, bjørn og ulv Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvote for skadefelling 2013/14 for jerv, gaupe, bjørn og ulv Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse Telefon Saksbehandler, innvalgstelefon Statens Hus Serviceboks

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10849 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017 Med hjemmel i

Detaljer

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Oslo, 29. juni 2016 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-27.04.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Klima- og miljødepartementet viser

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Dispensasjon til å bruke snøscooter til skadefelling på jerv Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Sørholt rusr@innherred-samkommune.no Arkivref: 2016/559 - /K47 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

FytkQsrfinnnenOppland

FytkQsrfinnnenOppland FytkQsrfinnnenOppland KOPI KUrna-og miljødeparternentet, Postboks 8013 Dep, 0030 Osto Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse 2013/7929-0 433.50 HKL

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Ringsaker samt deler av Hamar og Løten kommuner. Rovviltforskriften 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking):

Fellingstillatelse på bjørn i Ringsaker samt deler av Hamar og Løten kommuner. Rovviltforskriften 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking): FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.7.2011 2011/5389-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 434.11 Ringsaker kommune Pb

Detaljer

Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner

Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner «Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner» Trondheim, 19.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/4255 Saksbehandler: Terje Bø Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker,

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-30.01.2015 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 6 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Fosen naturvernforening 18. november

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Ringebu kommune og Stor-Elvdal kommune i Hedmark

Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Ringebu kommune og Stor-Elvdal kommune i Hedmark Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON Deres referanse Dato 13.06.2013 Vår referanse 2013/3951-0 434.21 SGR Saksbehandler Stein Egil Granli, tlf. Avdeling Miljøvernavdelingen Tillatelse

Detaljer

Forvaltningsplan for rovvilt i Region 8

Forvaltningsplan for rovvilt i Region 8 Forvaltningsplan for rovvilt i Region 8 vedtatt 21.09.2007 Mål og forvaltningsstrategier for rovvilt i Troms og Finnmark ROVVILTNEMNDA FOR REGION 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD...5 2. INNLEDNING...7

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2014/302 433.52 04.02.2014 Utkast til referat fra møte 1/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 29. januar 2014 Sted: Fylkesmannen

Detaljer

Lisensfelling av brunbjørn region 5, 6, 7 og 8

Lisensfelling av brunbjørn region 5, 6, 7 og 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/10853 ART-VI-KMV 17.08.2012 Arkivkode: 445.21 Lisensfelling av brunbjørn 2012 - region 5, 6, 7 og 8 Lisensfelling er en skademotivert

Detaljer

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune Adresseliste Trondheim, 29.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1020 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av revirmarkerende ulv i Sølen - Rendalen kommune

Detaljer

Lisensfelling på bjørn region 5, 6, 7 og 8

Lisensfelling på bjørn region 5, 6, 7 og 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 30.08.2010 Arkivkode: 445.21 Lisensfelling på bjørn 2010 - region 5, 6, 7 og 8 Lisensfelling er en skademotivert felling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1938-16.07.2015 Klage over vedtak om kvote for lisensfelling av jerv for 2015/2016 i region 6. Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Adresseliste Trondheim, 19.08.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4470 Saksbehandler: Susanne Hanssen Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Med

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 11.3.2016

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 11.3.2016 Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 11.3.2016 Sted: Møterom Senja sør 1. etg., Fylkeshuset, Tromsø Tid: 10:15 16.15 (Lunsj 11.00 11.30) Sakliste 9/16 Godkjenning av

Detaljer

Endringer i rovviltforskriften - godtgjøring ved forsøk på skadefelling

Endringer i rovviltforskriften - godtgjøring ved forsøk på skadefelling DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT TT Se adresseliste 1 9 SEP1. 2011 Fylkesmannen Sør-Tr,~44,4a Deres ref Vår ref 200904219-/SPA Dato 1 5 SEPT2011 Endringer i rovviltforskriften - godtgjøring ved forsøk

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

Forespørsel om møte med miljøvernministeren

Forespørsel om møte med miljøvernministeren Oslo, 26. juni 2012 Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Pb 8013 Dep 0030 Oslo Forespørsel om møte med miljøvernministeren Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag ber med dette

Detaljer

Lisensfelling av brunbjørn 2013 - region 5, 6, 7 og 8

Lisensfelling av brunbjørn 2013 - region 5, 6, 7 og 8 Adresseliste Trondheim, 20.08.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4093 Saksbehandler: Susanne Hanssen Lisensfelling av brunbjørn 2013 - region 5, 6, 7 og 8 Med hjemmel i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2011/579 433.52 31.08.2011 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2012/2012 Rovviltnemnda i

Detaljer

Informasjon fra Jervprosjektet 02.2003

Informasjon fra Jervprosjektet 02.2003 Adresseliste Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 1414/2003-642.34/RoA/AL Trondheim 17.12.2003 Informasjon fra Jervprosjektet 02.2003 I dette infobrevet kan du finne stoff om sau og jerv i Knutshø - avgang

Detaljer