Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/10 RS 1/10 RS 2/10 RS 3/10 RS 4/10 RS 5/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av brev om anbefaling om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 Ny fiskeforskrift er fastsatt for vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye 2007/ / / / /945 RS 6/10 Årsmøtereferat Dyrøy ettersøksring /16 RS 7/10 Dyrøy ettersøksring 2007/16 RS 8/10 Svar til Thomas Rognli, opprettholdelse utmelding 2007/449 RS 9/10 Raporter iregulær avgang lokalt, og fra hjorteviltportalen. 2007/16 RS 10/10 Hjorteviltplan eksempel 2007/118 PS 2/10 PS 3/10 Saker til behandling Hundstrand bestandsplanområde. Søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond. Godkjenning av bestandsplan for Hundstrand bestandsplanområde 2010/ /162 Idar Ole Nordahl utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/10 Referatsaker

6 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Therese Sigurdsen Vår dato Vår ref. Arkivkode Deres dato Deres ref. Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda i region 8, Me hilsen Knut M. Nergard fung. fylkesmiljøvernsjef Therese Sig>^sen fagansvarlig ^GsGtfC^1'Gv' Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindrissamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvzziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak flyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johaneon, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges utpå sharepoint r rt--^.^ Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen

7 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Telefonmøte Tilstede på telefon: Rowiltnemnda: Willy Ørnebakk (leder) John Karlsen Rut Olsen Einar Johansen Meldt forfall: Sigrun Hestedal Utvidet sekretariat: Paul Nilsen, FM Finnmark Geir Østereng, FM Finnmark Gunnhild Breidalen, Mattilsynet Gunn Anita S. Sara, Reindriftsforvaltninga Gøril Einarsen, FM Troms Therese Sigurdsen, FM Troms (sekr) Sak 01/10 Avklare bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i Troms Vedtak: Rovviltnemnda i region 8 gir Fylkesmannen i Troms fullmakt til å avklare innkjøp av 500 radiobjeller med midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. I samråd med prosjektet "leve i naturen" jobbes det videre med finansiering av radiobjellene og eierskap. Bakgrunn: I henhold til forskrift om forvaltning av rovvilt og regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader (kap post 73) skal den regionale rovviltnemnden fordele midler til de respektive fylkesmenn innenfor sin region. Nemnda har også gitt føringer til den enkelte fylkesmann for bruken av midler til henholdsvis forebyggende tiltak rettet mot husdyr og tamrein, konfliktdempende tiltak rettet mot kommuner og lokalsamfunn og eventuelt andre ordninger gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak var i år 15. januar i Troms og 15. februar i Finnmark. Finnmark ønsket senere frist siden det i år er første året med elektronisk søknad. Det er fylkesmennene som saksbehandler innkomne søknader og Rovviltnemnda skal fordele midler mellom Fylkesmennene på møte fastsatt 6. april i Alta i år. På bakgrunn av en søknad til Fylkesmannen i Troms fra prosjektet "Leve i naturen" som inkluderte innkjøp av 500 radiobjeller ble det behov for rask tilbakemelding da produsent av radiobjellene hadde et begrenset antall radiobjeller tilgjengelig, og det ikke kunne produseres et så stort antall før kommende beitesesong. Kostnadene av radiobjellene er ca 2200 per stk, dvs kroner totalt. Fylkesmannenne i Troms og Finnmark har i flere år ventet på en bedre teknologi i radiobjellene var teknologien såpass godt utviklet av Fylkesmannen i Postadresse : Leder for rowiltnemnda : Saksbehandler: Rowiltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk GØril Einarsen c/o Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

8 Side 2 av 2 Finnmark skulle utprøve radiobjeller. Nå er det flere miljø som er av en oppfatning av at teknologien er god nok til å fungere for å bl.a bidra til mer målrettet tilsyn av særlig sau. Fylkesmannen i Troms ønsker derfor gi støtte til innkjøp av radiobjeller til prosjektet "Leve i naturen". I Forvaltningsplanen for rovvilt av er det lagt føringer på at tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak som innbefatter investeringer vil man kreve en egenandel. Størrelsen på egenandelen vil variere med omfang og type prosjekt. Dette for at flere skal få tilgang til midlene og at man gjennom en egenandel sikrer at søkerelbrukere har en motivasjon for gjennomføring av midlene. Fylkesmannen i Troms ønsker å diskutere dette nærmere med prosjektet "Leve i naturen". Sak 02/10 Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 Vedtak: I samarbeid med fylkesmennene får Rovviltnemndas leder fullmakt til å lage et skriv til DN med anmodning om ekstraordinært uttak av jerv våren Bakgrunn: De tre siste årene er det registrert henholdsvis 20,17 og 19 siste år. Bestandsmålet for region 8 er 10 ynglende jerv. Siden er det felt sju jerv i Finnmark og sju jerv i Troms. Det er også for tiden av begge fylkesmennene utstedt skadefellingstillatelser på jerv. Disse tillatelsene varer frem til da også lisensfellingsperioden er over av hensyn til yngletida.

9 DYRØY KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksnr.: Dok.nt: Løpenc: 2 2 MÅR 2010 Sbeh.: Saksbehandler Telefon Vår dato Kopi: ar re Ark. kode Therese Sigurdsen Deres dato Ark. kode S: Ref.: AkivTcoTe Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda i region 8, den Med hilsen Cathrine Henaug fylkesmiljøvernsjef Therese Sigurdse fagansvarlig Vedlegg: Protokoll Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindrissamers fylkeslag, v/kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åviziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak jlyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok jlyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino jlyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Sir4., Bergeby, 9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og va»^ ^lem mer,,sew p e_p Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen no/troms

10 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Telefonmøte Tilstede på telefon: Rovviltnemnda: Utvidet sekretariat: Willy Ørnebakk (leder) Gøril Einarsen, FM Troms (sekr) Rut Olsen Sigrun Hestedal Meldt forfall: Geir Østereng, FM Finnmark Sak Endring av kvote for betinga skadefellingstillatelser for jerv i region 8 Vedtak: På bakgrunn av: - informasjon om jerveynglinger fra det nasjonale overvåkningsprogrammet oktober 2009, - tall fra høstens behandling av erstatning for tap av rein og sau til fredet rovvilt, - en positiv utvikling av antall jegere i region 8, men behov for et større uttak i enkelte områder før kalvingstid og beiteslipp, - Ønske om at uttaket av jerv skjer før yngletida starter, - retningslinjer, for fellingstillatelser, fatter Rovviltnemnda i region 8 vedtak om økning av kvotefor betinget skadefelling for perioden : 18 betingede fellingstillatelser på jerv. Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig. Ved et eventuelt vedtak om felling kan det gis et fellingsvederlag for dokumenterte utgifter på inntil kr ,- som en engangssum til fellingslaget som eventuelt opprettes i forbindelse med en felling. Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn: Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov om forvaltning av naturens mangfold av Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt Postadresse: Leder for rowiltnemnda: Saksbehandler: Rowiltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Therese Sigurdsen clo Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

11 Side 2av3 Bakgrunn: Rovviltnemnda i region 8 fattet den 7. mai 2009 vedtak i sak 19/09 om kvote på 10 jerv i region 8 for betingede skadefellingstillatelser på jerv for tiden Vedtaket ble fattet på bakgrunn av informasjon om at det i perioden var et snitt på 18 årlige ynglinger av jerv i regionen. Jervbestanden har vært litt økende i region 8 de senere år var fem ynglinger er registrert i Finnmark (en av disse ynglingene ble tatt ut ved hiuttak (tispe med tre unger). 12 ynglinger var registrert i Troms, en av disse ynglingene ble tatt ut ved hiuttak (tispe med to unger). Det foregikk fortsatt registrering av ynglehi av jerv i regionen når vedtaket ble fattet, per var det registrert totalt 9 ynglinger, hvorav 6 ynglinger av jerv i Troms og - 3 ynglinger i Finnmark, hvorav en av disse er tatt ut ved hiuttak. Rapporten fra det nasjonale overvåkningsprogrammet i oktober 2009 konkluderte med 19 jerveynglinger i region 8, hvorav 13 i Troms og 6 i Finnmark. Det ble foretatt totalt tre hiuttak, ett i Troms og to i Finnmark. Tabell 1. Jerveynglinger i perioden og bestandsmål for jerv i region 8 Troms (TR) og Finnmark (Fl). *angir antall hiuttak hvor mor og/eller valper ble avlivet. Ynglinger 2007 Ynglinger 2008 Ynglinger 2009 Bruttosnitt Bestandsmål 2009 (Netto) 20-3*) 17-3*) 19 (-3* 18,7 (15,7 10 totalt Troms 9 Troms 12 (-1*) Troms 13 (-1*) 11,3 Troms 7 i Troms Finnmark 11 (-3*) Finnmark 5 (-2*) Finnmark 6 (-2*) (10,6) 3 i Finnmark 7,3 Finnmark 5) Den 18. august 2009 fattet nemnda vedtak om kvote for lisensfellinga av jerv. Kvota ble satt til totalt 38 jerv: 22 i Finnmark og 16 i Troms fylke. I Troms ble kvota fastsatt til 10 jerv i B- området og seks jerv i A-området med ei tispekvote på tre dyr. I Finnmark ble kvota fastsatt til 20 jerv i B området og 2 jerv i A området med ei tispekvote på ett dyr. Tabell 2. Viser kvote for skadefelling og felte dyr per i region 8, Troms og Finnmark fylke fordelt på A og B område. I A området skal rovviltet forvaltes slik at det nasjonale bestandsmålet nås og opprettholdes, i B området er det ikke Øskeli^ med rovvilt. Total Finnmark Troms Kvote A A+ 10 B Felt B 10 4A+ 313 Betingede skadefellingstillatelser Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens 18 om felling av enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for betinget skadefetling gitt av rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:

12 Side 3 av 3 områdets betydning som beitemark skadenes omfang og utvikling potensialet for framtidige skader mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak. En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon er etablert for å hindre overskyting ift. vedtatt kvote. Det kan gis midler til administrasjon og organisering av fellingslag ved førstegangs iverksetting av fellingstillatelser på inntil ,- kroner. Fylkesmennene har avsatt midler til akutte tiltak, og midlene her kan brukes som fellingsvederlag til oppnevnte lag i forbindelse med en eventuell felling. Dette gis som en engangs sum. Det har de senere år vært en ramme på ,- kr til den enkelte tillatelse til dette. Felling av jerv i Troms og Finnmark de senere år Total årlig kjent avgang av jerv har variert fra 1 til 15 dyr de siste årene i regionen. I løpet av lisensjakten 2008/2009 ble det felt 4 jerv i Finnmark, og 2 jerv ble felt i Troms. Det er grunn til å tro at dårlig vær og føreforhold i løpet av fellingsperioden medførte lavt uttak. Etter endt lisensjakt 2008/2009 ble det felt 4 jerv i Troms og 4 i Finnmark ved ekstraordinære fellingstillatelser gitt av DN. Forrige sesong hadde fylkene en samlet kvote på 10 betingede fellingstillatelser på jerv. I løpet av lisensfellingsperioden for jerv 2009/2010 er så langt 14 jerv felt, 7 i Troms og 7 i Finnmark. Vi ser en positiv utvikling i antall jegere og fellingssuksess, særlig i Troms fylke. I Finnmark er det færre aktive jegere, men to jervejaktkurs i fylket i 2009 har økt interessen betydelig. Gjennom nye j ervej aktprosj ekt i begge fylker via "Leve i naturen" i samarbeid med NJFF, vil en forsøke å øke oppslutningen om lisensjakt i begge fylker. Med bakgrunn i direkte tap av rein til jerv, samt forebyggende tiltak for kommende kalvingssesong for rein og beitesesong for sau har fylkesmennene i Finnmark og Troms innvilget søknader om skadefelling, og iverksatt på eget initiativ skadefellingstillatelser på jerv. Av en skadefellingskvote på 10 jerv i perioden til har 8 blitt felt, hvorav en i Troms og sju i Finnmark. Det gjenstår derfor to jerv på kvoten for betinga skadefellingstillatelser. Flere skadefellingstillatelser er gitt i Troms og Finnmark. Av lisensfellingskvota gjenstår det 11 dyr i Finnmark og 8 dyr i Troms. På bakgrunn av informasjon om jerveynglinger fra det nasjonale overvåkningsprogrammet medio oktober 2009, tall fra høstens behandling av erstatning for tap av rein og sau til fredet rovvilt, en positiv utvikling av antall jegere i region 8, men behov for et større uttak i enkelte områder før kalvingstid og beiteslipp og ønske om at uttaket av jerv skjer før yngletida starter samt retningslinjer for fellingstillatelser anbefales en økning av kvota for betingede skadefellingstillatelser på jerv.

13 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni,,^^ ^t- Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Therese Sigurdsen Deres dato Deres ref. Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8, ed hilsen lro Cathrinet'nen^åug fylkesmiljøvernsjef Therese Sigur^n fagsj ef ^ Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark ^T".ll^ l1 +^ Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon : Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks : Miljøvernavdelingen noltroms

14 Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvzziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmakflyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby, 9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges utpå sharepoint Side 2 av 2

15 ROWILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Fylkeshuset, Tromsø. Tilstede: Rowiltnemnda: Utvidet sekretariat: Willy Ørnebakk (leder) Gøril Einarsen, FM Troms John Karlsen Geir Østereng, FM Finnmark Sigrund Hestdal Therese Sigurdsen, FM Troms Einar Johansen Andre: Følgende fra prosjektet "Eallit Luonddus/ Leve i naturen" var invitert til møtet: Erlend Winje, prosjektleder John Ivar Larsen, prosjektmedarbeider Arthur Partapouli, prosjektmedarbeider Steinar Storelv, styreleder Forfall: Rut Olsen Reindriftsforvaltningen Program: Velkommen og generelle orienteringer Presentasjon av og med prosjektet " Eallit Luonddus/ Leve i naturen" Leder av prosjektet Erlend Winje informerte Rovviltnemnda om prosjektet " Eallit Luonddus/ Leve i naturen" som tar utgangspunkt i de samme målene som er satt i "Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8". Saksliste: Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 29/09 Orienteringssaker Sak 30/09 Referatsaker Sak 31/09 Kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 Sak 32/09 Klage på kvote for lisensfelling av jerv fra Nasjonalparkens venner Sak 33/09 Innspill til endring av rovviltforskriftens 5 Sak 34/09 Diverse Lunsj Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler: Rovviltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Gøril Einarsen , Geir Østereng og Therese Sigurdsen c/o Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 online.no nl)ni IrDn7.A Q i-a

16 Side 2 av 10 Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak : Som innstilling Innstilling til vedtak: Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og saksliste til møte 18. desember Sak 29/09 Orienteringsaker Orientering fra leder i nemnda - Willy Ørnebakk orienterte kort om den nye regjeringserkleringen Soria Moria II i forhold til rovviltpolitikk. Nemnda ønsker en felles gjennomgang av denne på nestemøte. - Oppstart av rovviltprosjektet i region 8. Orientering fra FM i Troms og Finnmark - Fylkesmennene informerte om lisensfellinga av bjørn og jerv i høst. Det er felt 3 jerv i Finnmark i høst, 2 i Porsanger og l i Nesseby. I Troms er det felt 5 jerv, l i Balsfjord og 4 i Målselv kommune. Det ble felt 1 bjørn i Sør-Varanger på lisensfellinga av bjørn i høst. - Både i Troms og Finnmark er det en økning i omsøkt rein til fredet rovvilt. Det er i begge fylkene også erstattet flere rein enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak økt kadaverdokumentasjon. For tap av sau til fredet rovvilt er det omsøkte tapet litt lavere i år både i Troms og i Finnmark sammenlignet med i fjor. Fylkesmannen i Troms har erstattet færre sau enn i fjor, i hovedsak på grunn av få dokumenterte kadaver av sau tatt av rovvilt. I Finnmark ble det erstattet like mange som i fjor. Sak 30/09 Referatsaker Følgende dokumenter er siden møte i nemnda sendt ut til informasjon Brev fra Kvalsund kommune datert Vedrørende motorferdsel. Brev fra Tranøy kommune datert Vedrørende motorferdsel. Brev fra DN datert Felling av bjørn i Pasvik. Brev fra DN datert Lisensfelling av bjørn i Brev fra Lyngen kommune datert Vedrørende motorferdsel. Kopi av brev fra MD til Nordreisa kommune datert Avgjørelse på avslag på søknad om fellingstillatelse på gaupe i Nordreisa kommune. Brev fra Klubvik beitelag mottatt Vedr. beitesituasjonen i området. Brev fra Nasjonalparkens venner datert Klage på lisensfetling jerv. Brev fra MD, datert Endring i rovviltforskriften - samisk representasjon i Rovviltnemndene. Kopi av brev fra DN til MD datert Uttalelse fra kontaktutvalg for rovviltforvaltning. Brev fra MD datert Endring i kommentar til rovviltforskriftens 5. Brev fra Storfjord eldreråd datert Konfliktdempende tiltak. E-post fra Nordreisa kommune datert Vedrørende motorferdsel.

17 Side 3av10 Brev fra DN datert Presiseringer knyttet til bestemmelser om kvotejakt på gaupe. Brev fra Porsanger kommune datert Innspill til Rovviltnemnda i Region 8 ifm rullering av forvaltningsplanen. Sak Kvotejakt på gaupe i region S vinteren 2010 Vedtak: Rovviltnemnda for Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote på ti -10- gauper under kvotejakta Kvotene settes på bakgrunn av Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt , samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, erfaringer fra Scandlynx og Nord~ Troms prosjektet og den negative utviklinga i næringa. Kvota settes til seks -6- gauper i Finnmark fylke for hele B-området og deler av A-området. Det åpnes for felling i A området i kommunene Alta og Porsanger, hvor inntil tre -3- gauper kan felles. I Troms fylke kan det felles fire -4- gauper i hele B- området og deler av R- området. Det åpnes for felling i A-området i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Storfjord, hvor inntil to-2- gauper kan felles. Det settes ei hunndyrkvote på to-2- dyr i Troms. Det betyr at fellinga stanses når to hunndyr er felt. Rovviltnemnda ber om at jegere prøver å unngå å felle radiomerka gauper og gaupefamilier. Fellesfor både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers av fylkesgrensene ved behov. Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift omforvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. Saksfremstilling: Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 av Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. 7 og 11 i forskrift av om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom

18 Side 4 av 10 fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og seks ynglinger lokalisert i Troms. Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 12, 9 og 9 familiegrupper i region 8, dvs. et snitt på 10 ynglinger. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe, jf. rovviltforskriften. Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden, samt begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad styres mot områder med skade på sau og rein. Når bestandsmålet på gjennomsnittlig 10 ynglinger er nådd for gaupe i region 8 er det i forvaltningsplanen lagt opp til at det hvert år skal åpnes for kvotejakt i sone B. Antall gauper som kan felles, og hvor de kan felles, vil være avhengig av antall ynglinger innenfor de ulike delområdene i fylket. I sone A fastsettes kvote for kvotejakt kun i de år bestandsmålet er dokumentert i Troms og/eller Finnmark fylke. Bestandsstatus og bestandsutvikling I rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i 1ljorge i 2009 (Rapport 493), fremgår minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregionene de tre siste år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2007, 2008 og 2009 er det registrert henholdsvis 74, 76 og 91 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et gjennomsnitt de tre siste år på 80,3 ynglinger. Bestandsmålet for gaupe i region 8 - Troms og Finnmark er 10 årlige ynglinger av gaupe, hvor av fire ynglinger skal være i Finnmark og 6 ynglinger skal være i Troms. Slik det fremgår av tabell 1 har antall godkjente familiegrupper i region 8 de tre siste årene gått fra 12 i 2007 til 9 ynglinger i 2008, og 9 ynglinger i Gjennomsnittet for de tre foregående årene er 10 årlige ynglinger, og dermed er bestandsmålet nådd. Bestanden beregnes ved å gange opp hunner i følge med unger etter 1. oktober med seks, for å beregne totalbestanden før jakt. Hunner som føder unger men mister disse før 1. oktober er av metodiske grunner ikke med i bestandsberegningene. Tabell 1. Antall dokumenterte og antatte ynglinger godkjent av overvåkningsprogrammet i Troms og Finnmark fylker i årene Gjennomsnitt Bestandsmål Troms Finnmark Region 8 totalt TROMS Ynglinger Fra til er det dokumentert 4 familiegrupper av gaupe i Troms (Vi deler to av disse med Nordland). I forvaltningsområde B hvor det ikke er ønskelig med rovvilt er det registrert 2 familiegrupper i Skånland og 1 i Balsfjord. I forvaltningsområde A, hvor rovvilt forvaltes for å nå bestandsmålet, er det registrert 1 familiegruppe i Kåfjord kommune og 1 familiegruppe i Bardu kommune.

19 Side 5 av 10 Ut fra antall registrerte familiegrupper i 2009, samt høye omsøkte tap av bufe til gaupe, og dokumenterte kadaver av sau og rein tatt av gaupe det siste året er det ikke grunn til å tro at gaupebestanden er i nedgang. 3 ulike familiegrupper i Storfjord er registrert i høst. Avgang Kjent avgang av gaupe i Troms jaktåret 2008/2009 er 3 dyr. 1 merka hunngaupe i Kåfjord døde i forbindelse med merking, 1 hanngaupe og 1 hunngaupe ble skutt under kvotejakt i Skånland. Figur 2 Estimert bestand av gaupe i Troms, individ som er ett år og eldre fra basert på antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,3. Kjent avgang i form av skadefelling, påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur. Tap av sau og rein til gaupe i Troms Det er i Troms fylke dokumentert følgende tap til gaupe de siste to årene: 2009: 16 sau/lam og 134 rein 2008: 53 sau/lam og 21 rein De største tapene av sau i Troms finner vi i kommunene Storfjord, Harstad/Bjarkøy, Kvænangen, Kåfjord. De største tapene av rein i Troms finner vi i Rbd i Tromsdalen og Hj erttinden. Sau omsøkt erstattet som drept av gaupe i Troms: 2009: lam (erstattet 594 totalt) 2008: 285 voksne 1700 lam (erstattet 119 voksne og 737 lam)

20 Side 6 av 10 Om man tar høyde for at det totale antall sau som ble omsøkt erstattet var 6585 i 2007 og redusert til 5584 i 2008, og ytterligere redusert til 5341 i 2009 viser tallene at omsøkt erstatning for tap til gaupe har økt både totalt og relativt. FINNMARK Ynglinger Fra til ble det i Finnmark dokumentert 5 hunngauper i følge med unger, hvorav 4 med strenge avstandskriterier, og en med normale avstandskriterier. Avgang Kjent avgang av gaupe i Finnmark pr er 6 dyr. 1 voksen hunn felt i kvotejakt i Nesseby kommune (sør) 1 voksen hunn og to unger felt på skadefelling i Nesseby kommune 1 hann felt på skadefelling i Sør-Varanger kommune 1 Hann felt på skadefelling i Porsanger kommune Minimum 1, maksimum 2 hunner i reproduktiv alder gikk ut av bestanden i Figur 3 Estimert bestand av gaupe i Finnmark, individ ett år og eldre fra basert på antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,3. Kjent avgang i form av skadefelling, påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur. Tap av sau og rein til gaupe i Finnmark ble det omsøkt 82 sauer og 517 lam som drept av gaupe, hvorav 43 sau og 317 lam ble erstattet. Det er videre i Finnmark fylke dokumentert følgende tap til gaupe: 2009: 24 sau/lam og 314 rein drept av gaupe 2008: 30 sau/lam og 247 rein drept av gaupe

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 Utdrag fra protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8. Dato: 18.12.2009 Sted: Fylkeshuset, Tromsø. Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 07/339 Dato 27/8-07 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 23.-24.08.07 Sted: Tromsø Tilstede: Nemnda: Sekretariat/adm:

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2241 ART-VI-KMV 22.02.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - region 8 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2015/512 Deres ref: Vår dato: 11.02.2016 Deres dato: 08.02.2016 Arkivkode: 433.52

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 2009/229 Dato 19.08.09 Kvoter for lisensfelling på jerv 2009/2010 På møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.08.09 i sak 25/09 ble

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 09/1748 ART-VI-MOK 27.02.2009 Arkivkode: 445.23/445.22 Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Med hjemmel i viltloven 12,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Lebesby kommune - Finnmark

Ekstraordinært uttak av jerv i Lebesby kommune - Finnmark Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1204 ART-VI-LBA 07.04.2011 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv i Lebesby kommune - Finnmark Med hjemmel i Lov 19. juni 2009

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kommunalt skadefellingslag v/ Sør - Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015 DET KONGELIGE /5~5&5 KLIMA- oc MILIØDEPARTEMENT Hr _ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/466-27.07.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017 Rovviltnemnda i region 7 Saksb.: Øyvind Skogstad e-post: fmnooys@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 68 Vår ref: 2017/153 Deres ref: Vår dato: 26.06.2017 Deres dato: Arkivkode: 434.11 Saksframlegg møte i Rovviltnemnda

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Mandag den 24. tirsdag den 25. oktober 2016. Møtestart kl. 17.30

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009 John Thomas Påve Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/4955 ART-VI-SH 03.06.2009 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/1015 ART-VI-LBA 24.01.2013 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.04.2011 2011/1447-11 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Isak Nils Oskal Andsvatn 9310 SØRREISA Innvilget fellingstillatelse på

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein 29.02.2016 Gunnar Alstad Leder rovviltnemnda region 6 Rovviltnemd region 6 2016-2019 Oppnevnt av KLD (og Sametinget) Leder : Gunnar

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Fred Johnsen Ketil Omberg 20.1.2005 Region 8 Troms og Finnmark Rovdyrregioner i Norge Avstand Harstad-Kirkenes 1100 km 8 7 150 000 sau på beite 190 000 rein vinterflokk

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region

Forvaltningsplan for store rovdyr Region Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 04.04.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemndas rolle og oppgave Hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i regionen o Utøve Stortingets og regjeringens føringer i

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av - to gauper - i Reinbeitedistrikt 14 A, Porsanger kommune

Avslag på søknad om skadefelling av - to gauper - i Reinbeitedistrikt 14 A, Porsanger kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Reinbeitedistrikt 14 A Spiertagaisa v/ Per John A Anti Postboks 19 9730 KARASJOK Deres ref Deres dato Vår ref Vår

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016 Adresseliste Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13908 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen

Detaljer

Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i Spalca reinbeitedistrikts sommerbeite i Kvænangen kommune

Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i Spalca reinbeitedistrikts sommerbeite i Kvænangen kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 17.04.2011 2011/1447-26 434.21 Deres dato Deres ref. Distrikt 33 Spalca v/per Andersen Bæhr Bredbuktnes 9520 KAUTOKEINO Innvilget

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2017/153 434.11 02.06.2017 Protokoll fra møte 3/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Dato: 31. mai 2017 Sted: Fylkesmannen

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Rovviltnemnda i region 2 Postboks 1604 3007 Drammen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/521 ART-VI-MOK 25.01.2007 Arkivkode: 444.6 Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Direktoratet viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10595 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Kvotejakt

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Beitelag i området har ekstraordinært tilsyn og gjennomfører tidlig sanking av sau frå heibeite for å redusere potensialet for tap av sau til jerv.

Beitelag i området har ekstraordinært tilsyn og gjennomfører tidlig sanking av sau frå heibeite for å redusere potensialet for tap av sau til jerv. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 21.08.2017 Deres dato Vår ref. 2016/2751 Deres ref. Rogaland Sau og Geit, v/magne Jacob Bjørheim Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Telemark

Detaljer

Avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune

Avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i området Maisa/Altevasshøgda

Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i området Maisa/Altevasshøgda Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 06.04.2011 2011/1447-19 434.21 Andreas Vikan Røsæg 77642117 Deres dato Deres ref. Nils-Petter Labba Saarivuoma sameby Box 145 98014 Øvre soppero Innvilget

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv region 8 - Finnmark og Troms

Ekstraordinært uttak av jerv region 8 - Finnmark og Troms Adresseliste 2011/1204 ART-VI-LBA 31.01.2011 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv region 8 - Finnmark og Troms Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler 77 64 22 31 03.04.2014 2014/2159-3 433.52 Deres dato Deres ref. 31.03.2014 Nils Ole Henrik Oskal Sagelvvatn 9050 Storsteinnes Avslag

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 11.04.2014 2014/5-19 433.52 Deres dato Deres ref. Arnt-Magnus Gamst 9144 SAMUELSBERG Avslag på søknad om skadefelling av gaupe

Detaljer

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, 02.10.2009 2009/5042 433.52 oys@fmno.no Deres dato Deres referanse 02.10.2009 Grane kommune Rådhuset 8680

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland Rovviltforvaltning i Stortingsmelding nr 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr 174 (2003-2004) Politikerstyrt rovdyr forvaltning = region 7 Konkrete nasjonale bestandsmål Nye regionale rovviltnemnder

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10977 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Med

Detaljer

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2016 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/1729 ART-VI-MOK 15.02.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2017/153 434.11 30.11.2017 Protokoll fra møte 5/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Dato: 30. november 2017 Sted:

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet 18.10.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemd Region 6 2016-2019 Leder : Gunnar Alstad, NT N. leder : Ida Marie Bransfjell, Sametinget

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 28.08.2013 Vår ref.: 2013/16 Arkivnr: 434.11 adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Trondheim, 11.04.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1483 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016

Detaljer

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Trondheim, 20.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/1432 Saksbehandler: Veronica Sahlén Vedtak om skadefelling av jerv av eget

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder

Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder Miljøvernavdelingen Rogaland Sau og Geit Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2017/7968 18.08.2017 Avslag på søknad om skadefelling på jerv knyttet til areal i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 8. JANUAR 2015 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Ikke møtt: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Til Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Deres referanse Dato 10.06.2010 Vår referanse 2010/...433.52 Saksbehandler HKL Avdeling Miljøvernavdelingen Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt Låarte Sijte v /Kjell Jøran Jåma Agle 7760 SNÅSA Vår dato: 12.01.2016 Deres dato: 11.01.2016 Vår ref.: 2016/189 Arkivkode: Deres ref.: Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru

Detaljer

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i DET KONGELIGE KLIMA- OG MILjØDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Var ref Dato 17/2130 8 september 2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i 2017-2018 av jerv i region Vi viser

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3073-11.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2016 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer