Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/10 RS 1/10 RS 2/10 RS 3/10 RS 4/10 RS 5/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den Oversendelse av brev om anbefaling om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 Ny fiskeforskrift er fastsatt for vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye 2007/ / / / /945 RS 6/10 Årsmøtereferat Dyrøy ettersøksring /16 RS 7/10 Dyrøy ettersøksring 2007/16 RS 8/10 Svar til Thomas Rognli, opprettholdelse utmelding 2007/449 RS 9/10 Raporter iregulær avgang lokalt, og fra hjorteviltportalen. 2007/16 RS 10/10 Hjorteviltplan eksempel 2007/118 PS 2/10 PS 3/10 Saker til behandling Hundstrand bestandsplanområde. Søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond. Godkjenning av bestandsplan for Hundstrand bestandsplanområde 2010/ /162 Idar Ole Nordahl utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/10 Referatsaker

6 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Therese Sigurdsen Vår dato Vår ref. Arkivkode Deres dato Deres ref. Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda i region 8, Me hilsen Knut M. Nergard fung. fylkesmiljøvernsjef Therese Sig>^sen fagansvarlig ^GsGtfC^1'Gv' Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindrissamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvzziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak flyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johaneon, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges utpå sharepoint r rt--^.^ Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen

7 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Telefonmøte Tilstede på telefon: Rowiltnemnda: Willy Ørnebakk (leder) John Karlsen Rut Olsen Einar Johansen Meldt forfall: Sigrun Hestedal Utvidet sekretariat: Paul Nilsen, FM Finnmark Geir Østereng, FM Finnmark Gunnhild Breidalen, Mattilsynet Gunn Anita S. Sara, Reindriftsforvaltninga Gøril Einarsen, FM Troms Therese Sigurdsen, FM Troms (sekr) Sak 01/10 Avklare bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i Troms Vedtak: Rovviltnemnda i region 8 gir Fylkesmannen i Troms fullmakt til å avklare innkjøp av 500 radiobjeller med midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. I samråd med prosjektet "leve i naturen" jobbes det videre med finansiering av radiobjellene og eierskap. Bakgrunn: I henhold til forskrift om forvaltning av rovvilt og regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader (kap post 73) skal den regionale rovviltnemnden fordele midler til de respektive fylkesmenn innenfor sin region. Nemnda har også gitt føringer til den enkelte fylkesmann for bruken av midler til henholdsvis forebyggende tiltak rettet mot husdyr og tamrein, konfliktdempende tiltak rettet mot kommuner og lokalsamfunn og eventuelt andre ordninger gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak var i år 15. januar i Troms og 15. februar i Finnmark. Finnmark ønsket senere frist siden det i år er første året med elektronisk søknad. Det er fylkesmennene som saksbehandler innkomne søknader og Rovviltnemnda skal fordele midler mellom Fylkesmennene på møte fastsatt 6. april i Alta i år. På bakgrunn av en søknad til Fylkesmannen i Troms fra prosjektet "Leve i naturen" som inkluderte innkjøp av 500 radiobjeller ble det behov for rask tilbakemelding da produsent av radiobjellene hadde et begrenset antall radiobjeller tilgjengelig, og det ikke kunne produseres et så stort antall før kommende beitesesong. Kostnadene av radiobjellene er ca 2200 per stk, dvs kroner totalt. Fylkesmannenne i Troms og Finnmark har i flere år ventet på en bedre teknologi i radiobjellene var teknologien såpass godt utviklet av Fylkesmannen i Postadresse : Leder for rowiltnemnda : Saksbehandler: Rowiltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk GØril Einarsen c/o Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

8 Side 2 av 2 Finnmark skulle utprøve radiobjeller. Nå er det flere miljø som er av en oppfatning av at teknologien er god nok til å fungere for å bl.a bidra til mer målrettet tilsyn av særlig sau. Fylkesmannen i Troms ønsker derfor gi støtte til innkjøp av radiobjeller til prosjektet "Leve i naturen". I Forvaltningsplanen for rovvilt av er det lagt føringer på at tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak som innbefatter investeringer vil man kreve en egenandel. Størrelsen på egenandelen vil variere med omfang og type prosjekt. Dette for at flere skal få tilgang til midlene og at man gjennom en egenandel sikrer at søkerelbrukere har en motivasjon for gjennomføring av midlene. Fylkesmannen i Troms ønsker å diskutere dette nærmere med prosjektet "Leve i naturen". Sak 02/10 Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 Vedtak: I samarbeid med fylkesmennene får Rovviltnemndas leder fullmakt til å lage et skriv til DN med anmodning om ekstraordinært uttak av jerv våren Bakgrunn: De tre siste årene er det registrert henholdsvis 20,17 og 19 siste år. Bestandsmålet for region 8 er 10 ynglende jerv. Siden er det felt sju jerv i Finnmark og sju jerv i Troms. Det er også for tiden av begge fylkesmennene utstedt skadefellingstillatelser på jerv. Disse tillatelsene varer frem til da også lisensfellingsperioden er over av hensyn til yngletida.

9 DYRØY KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksnr.: Dok.nt: Løpenc: 2 2 MÅR 2010 Sbeh.: Saksbehandler Telefon Vår dato Kopi: ar re Ark. kode Therese Sigurdsen Deres dato Ark. kode S: Ref.: AkivTcoTe Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda i region 8, den Med hilsen Cathrine Henaug fylkesmiljøvernsjef Therese Sigurdse fagansvarlig Vedlegg: Protokoll Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindrissamers fylkeslag, v/kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åviziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmak jlyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok jlyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino jlyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Sir4., Bergeby, 9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og va»^ ^lem mer,,sew p e_p Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen no/troms

10 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Telefonmøte Tilstede på telefon: Rovviltnemnda: Utvidet sekretariat: Willy Ørnebakk (leder) Gøril Einarsen, FM Troms (sekr) Rut Olsen Sigrun Hestedal Meldt forfall: Geir Østereng, FM Finnmark Sak Endring av kvote for betinga skadefellingstillatelser for jerv i region 8 Vedtak: På bakgrunn av: - informasjon om jerveynglinger fra det nasjonale overvåkningsprogrammet oktober 2009, - tall fra høstens behandling av erstatning for tap av rein og sau til fredet rovvilt, - en positiv utvikling av antall jegere i region 8, men behov for et større uttak i enkelte områder før kalvingstid og beiteslipp, - Ønske om at uttaket av jerv skjer før yngletida starter, - retningslinjer, for fellingstillatelser, fatter Rovviltnemnda i region 8 vedtak om økning av kvotefor betinget skadefelling for perioden : 18 betingede fellingstillatelser på jerv. Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig. Ved et eventuelt vedtak om felling kan det gis et fellingsvederlag for dokumenterte utgifter på inntil kr ,- som en engangssum til fellingslaget som eventuelt opprettes i forbindelse med en felling. Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn: Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov om forvaltning av naturens mangfold av Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt Postadresse: Leder for rowiltnemnda: Saksbehandler: Rowiltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Therese Sigurdsen clo Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

11 Side 2av3 Bakgrunn: Rovviltnemnda i region 8 fattet den 7. mai 2009 vedtak i sak 19/09 om kvote på 10 jerv i region 8 for betingede skadefellingstillatelser på jerv for tiden Vedtaket ble fattet på bakgrunn av informasjon om at det i perioden var et snitt på 18 årlige ynglinger av jerv i regionen. Jervbestanden har vært litt økende i region 8 de senere år var fem ynglinger er registrert i Finnmark (en av disse ynglingene ble tatt ut ved hiuttak (tispe med tre unger). 12 ynglinger var registrert i Troms, en av disse ynglingene ble tatt ut ved hiuttak (tispe med to unger). Det foregikk fortsatt registrering av ynglehi av jerv i regionen når vedtaket ble fattet, per var det registrert totalt 9 ynglinger, hvorav 6 ynglinger av jerv i Troms og - 3 ynglinger i Finnmark, hvorav en av disse er tatt ut ved hiuttak. Rapporten fra det nasjonale overvåkningsprogrammet i oktober 2009 konkluderte med 19 jerveynglinger i region 8, hvorav 13 i Troms og 6 i Finnmark. Det ble foretatt totalt tre hiuttak, ett i Troms og to i Finnmark. Tabell 1. Jerveynglinger i perioden og bestandsmål for jerv i region 8 Troms (TR) og Finnmark (Fl). *angir antall hiuttak hvor mor og/eller valper ble avlivet. Ynglinger 2007 Ynglinger 2008 Ynglinger 2009 Bruttosnitt Bestandsmål 2009 (Netto) 20-3*) 17-3*) 19 (-3* 18,7 (15,7 10 totalt Troms 9 Troms 12 (-1*) Troms 13 (-1*) 11,3 Troms 7 i Troms Finnmark 11 (-3*) Finnmark 5 (-2*) Finnmark 6 (-2*) (10,6) 3 i Finnmark 7,3 Finnmark 5) Den 18. august 2009 fattet nemnda vedtak om kvote for lisensfellinga av jerv. Kvota ble satt til totalt 38 jerv: 22 i Finnmark og 16 i Troms fylke. I Troms ble kvota fastsatt til 10 jerv i B- området og seks jerv i A-området med ei tispekvote på tre dyr. I Finnmark ble kvota fastsatt til 20 jerv i B området og 2 jerv i A området med ei tispekvote på ett dyr. Tabell 2. Viser kvote for skadefelling og felte dyr per i region 8, Troms og Finnmark fylke fordelt på A og B område. I A området skal rovviltet forvaltes slik at det nasjonale bestandsmålet nås og opprettholdes, i B området er det ikke Øskeli^ med rovvilt. Total Finnmark Troms Kvote A A+ 10 B Felt B 10 4A+ 313 Betingede skadefellingstillatelser Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens 18 om felling av enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for betinget skadefetling gitt av rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:

12 Side 3 av 3 områdets betydning som beitemark skadenes omfang og utvikling potensialet for framtidige skader mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak. En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon er etablert for å hindre overskyting ift. vedtatt kvote. Det kan gis midler til administrasjon og organisering av fellingslag ved førstegangs iverksetting av fellingstillatelser på inntil ,- kroner. Fylkesmennene har avsatt midler til akutte tiltak, og midlene her kan brukes som fellingsvederlag til oppnevnte lag i forbindelse med en eventuell felling. Dette gis som en engangs sum. Det har de senere år vært en ramme på ,- kr til den enkelte tillatelse til dette. Felling av jerv i Troms og Finnmark de senere år Total årlig kjent avgang av jerv har variert fra 1 til 15 dyr de siste årene i regionen. I løpet av lisensjakten 2008/2009 ble det felt 4 jerv i Finnmark, og 2 jerv ble felt i Troms. Det er grunn til å tro at dårlig vær og føreforhold i løpet av fellingsperioden medførte lavt uttak. Etter endt lisensjakt 2008/2009 ble det felt 4 jerv i Troms og 4 i Finnmark ved ekstraordinære fellingstillatelser gitt av DN. Forrige sesong hadde fylkene en samlet kvote på 10 betingede fellingstillatelser på jerv. I løpet av lisensfellingsperioden for jerv 2009/2010 er så langt 14 jerv felt, 7 i Troms og 7 i Finnmark. Vi ser en positiv utvikling i antall jegere og fellingssuksess, særlig i Troms fylke. I Finnmark er det færre aktive jegere, men to jervejaktkurs i fylket i 2009 har økt interessen betydelig. Gjennom nye j ervej aktprosj ekt i begge fylker via "Leve i naturen" i samarbeid med NJFF, vil en forsøke å øke oppslutningen om lisensjakt i begge fylker. Med bakgrunn i direkte tap av rein til jerv, samt forebyggende tiltak for kommende kalvingssesong for rein og beitesesong for sau har fylkesmennene i Finnmark og Troms innvilget søknader om skadefelling, og iverksatt på eget initiativ skadefellingstillatelser på jerv. Av en skadefellingskvote på 10 jerv i perioden til har 8 blitt felt, hvorav en i Troms og sju i Finnmark. Det gjenstår derfor to jerv på kvoten for betinga skadefellingstillatelser. Flere skadefellingstillatelser er gitt i Troms og Finnmark. Av lisensfellingskvota gjenstår det 11 dyr i Finnmark og 8 dyr i Troms. På bakgrunn av informasjon om jerveynglinger fra det nasjonale overvåkningsprogrammet medio oktober 2009, tall fra høstens behandling av erstatning for tap av rein og sau til fredet rovvilt, en positiv utvikling av antall jegere i region 8, men behov for et større uttak i enkelte områder før kalvingstid og beiteslipp og ønske om at uttaket av jerv skjer før yngletida starter samt retningslinjer for fellingstillatelser anbefales en økning av kvota for betingede skadefellingstillatelser på jerv.

13 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni,,^^ ^t- Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Therese Sigurdsen Deres dato Deres ref. Adresseliste Oversendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8, den På vegne av Rovviltnemnda oversender Fylkesmannen i Troms, som sekretariat, protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8, ed hilsen lro Cathrinet'nen^åug fylkesmiljøvernsjef Therese Sigur^n fagsj ef ^ Adresseliste: Kommunene i Troms Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø Troms Reindriftssamers fylkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll Troms Sau og Geit, v/karl Idar Berg, 9146 Olderdalen Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad Troms Bonde- og Småbrukarlag v/tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø NJFF Troms, 9470 Gratangen Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her Kommunene i Finnmark ^T".ll^ l1 +^ Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon : Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks : Miljøvernavdelingen noltroms

14 Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvzziluodda, 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok Varanger reinsamelag v/jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn Polmakflyttsamelag v/stig Rune Smuk, 9845 Tana Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok Kautokeino flyttsamelag v/nils Mathis M. Sara, boks 334, 9521 Kautokeino Finnmark Sau og geit v/roy Mikkola, 9930 Neiden Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta Naturvernforbundet i Finnmark v/vigdis Siri, Bergeby, 9840 Varangerbotn NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges utpå sharepoint Side 2 av 2

15 ROWILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Protokoll fra møte i Rowiltnemnda for region 8 Dato: Sted: Fylkeshuset, Tromsø. Tilstede: Rowiltnemnda: Utvidet sekretariat: Willy Ørnebakk (leder) Gøril Einarsen, FM Troms John Karlsen Geir Østereng, FM Finnmark Sigrund Hestdal Therese Sigurdsen, FM Troms Einar Johansen Andre: Følgende fra prosjektet "Eallit Luonddus/ Leve i naturen" var invitert til møtet: Erlend Winje, prosjektleder John Ivar Larsen, prosjektmedarbeider Arthur Partapouli, prosjektmedarbeider Steinar Storelv, styreleder Forfall: Rut Olsen Reindriftsforvaltningen Program: Velkommen og generelle orienteringer Presentasjon av og med prosjektet " Eallit Luonddus/ Leve i naturen" Leder av prosjektet Erlend Winje informerte Rovviltnemnda om prosjektet " Eallit Luonddus/ Leve i naturen" som tar utgangspunkt i de samme målene som er satt i "Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8". Saksliste: Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 29/09 Orienteringssaker Sak 30/09 Referatsaker Sak 31/09 Kvotejakt på gaupe i region 8 vinteren 2010 Sak 32/09 Klage på kvote for lisensfelling av jerv fra Nasjonalparkens venner Sak 33/09 Innspill til endring av rovviltforskriftens 5 Sak 34/09 Diverse Lunsj Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler: Rovviltnemnda i region 8 Willy Ørnebakk Gøril Einarsen , Geir Østereng og Therese Sigurdsen c/o Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 online.no nl)ni IrDn7.A Q i-a

16 Side 2 av 10 Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak : Som innstilling Innstilling til vedtak: Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og saksliste til møte 18. desember Sak 29/09 Orienteringsaker Orientering fra leder i nemnda - Willy Ørnebakk orienterte kort om den nye regjeringserkleringen Soria Moria II i forhold til rovviltpolitikk. Nemnda ønsker en felles gjennomgang av denne på nestemøte. - Oppstart av rovviltprosjektet i region 8. Orientering fra FM i Troms og Finnmark - Fylkesmennene informerte om lisensfellinga av bjørn og jerv i høst. Det er felt 3 jerv i Finnmark i høst, 2 i Porsanger og l i Nesseby. I Troms er det felt 5 jerv, l i Balsfjord og 4 i Målselv kommune. Det ble felt 1 bjørn i Sør-Varanger på lisensfellinga av bjørn i høst. - Både i Troms og Finnmark er det en økning i omsøkt rein til fredet rovvilt. Det er i begge fylkene også erstattet flere rein enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak økt kadaverdokumentasjon. For tap av sau til fredet rovvilt er det omsøkte tapet litt lavere i år både i Troms og i Finnmark sammenlignet med i fjor. Fylkesmannen i Troms har erstattet færre sau enn i fjor, i hovedsak på grunn av få dokumenterte kadaver av sau tatt av rovvilt. I Finnmark ble det erstattet like mange som i fjor. Sak 30/09 Referatsaker Følgende dokumenter er siden møte i nemnda sendt ut til informasjon Brev fra Kvalsund kommune datert Vedrørende motorferdsel. Brev fra Tranøy kommune datert Vedrørende motorferdsel. Brev fra DN datert Felling av bjørn i Pasvik. Brev fra DN datert Lisensfelling av bjørn i Brev fra Lyngen kommune datert Vedrørende motorferdsel. Kopi av brev fra MD til Nordreisa kommune datert Avgjørelse på avslag på søknad om fellingstillatelse på gaupe i Nordreisa kommune. Brev fra Klubvik beitelag mottatt Vedr. beitesituasjonen i området. Brev fra Nasjonalparkens venner datert Klage på lisensfetling jerv. Brev fra MD, datert Endring i rovviltforskriften - samisk representasjon i Rovviltnemndene. Kopi av brev fra DN til MD datert Uttalelse fra kontaktutvalg for rovviltforvaltning. Brev fra MD datert Endring i kommentar til rovviltforskriftens 5. Brev fra Storfjord eldreråd datert Konfliktdempende tiltak. E-post fra Nordreisa kommune datert Vedrørende motorferdsel.

17 Side 3av10 Brev fra DN datert Presiseringer knyttet til bestemmelser om kvotejakt på gaupe. Brev fra Porsanger kommune datert Innspill til Rovviltnemnda i Region 8 ifm rullering av forvaltningsplanen. Sak Kvotejakt på gaupe i region S vinteren 2010 Vedtak: Rovviltnemnda for Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote på ti -10- gauper under kvotejakta Kvotene settes på bakgrunn av Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt , samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, erfaringer fra Scandlynx og Nord~ Troms prosjektet og den negative utviklinga i næringa. Kvota settes til seks -6- gauper i Finnmark fylke for hele B-området og deler av A-området. Det åpnes for felling i A området i kommunene Alta og Porsanger, hvor inntil tre -3- gauper kan felles. I Troms fylke kan det felles fire -4- gauper i hele B- området og deler av R- området. Det åpnes for felling i A-området i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Storfjord, hvor inntil to-2- gauper kan felles. Det settes ei hunndyrkvote på to-2- dyr i Troms. Det betyr at fellinga stanses når to hunndyr er felt. Rovviltnemnda ber om at jegere prøver å unngå å felle radiomerka gauper og gaupefamilier. Fellesfor både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers av fylkesgrensene ved behov. Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift omforvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. Saksfremstilling: Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 av Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. 7 og 11 i forskrift av om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom

18 Side 4 av 10 fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og seks ynglinger lokalisert i Troms. Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 12, 9 og 9 familiegrupper i region 8, dvs. et snitt på 10 ynglinger. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe, jf. rovviltforskriften. Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden, samt begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad styres mot områder med skade på sau og rein. Når bestandsmålet på gjennomsnittlig 10 ynglinger er nådd for gaupe i region 8 er det i forvaltningsplanen lagt opp til at det hvert år skal åpnes for kvotejakt i sone B. Antall gauper som kan felles, og hvor de kan felles, vil være avhengig av antall ynglinger innenfor de ulike delområdene i fylket. I sone A fastsettes kvote for kvotejakt kun i de år bestandsmålet er dokumentert i Troms og/eller Finnmark fylke. Bestandsstatus og bestandsutvikling I rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i 1ljorge i 2009 (Rapport 493), fremgår minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregionene de tre siste år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2007, 2008 og 2009 er det registrert henholdsvis 74, 76 og 91 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et gjennomsnitt de tre siste år på 80,3 ynglinger. Bestandsmålet for gaupe i region 8 - Troms og Finnmark er 10 årlige ynglinger av gaupe, hvor av fire ynglinger skal være i Finnmark og 6 ynglinger skal være i Troms. Slik det fremgår av tabell 1 har antall godkjente familiegrupper i region 8 de tre siste årene gått fra 12 i 2007 til 9 ynglinger i 2008, og 9 ynglinger i Gjennomsnittet for de tre foregående årene er 10 årlige ynglinger, og dermed er bestandsmålet nådd. Bestanden beregnes ved å gange opp hunner i følge med unger etter 1. oktober med seks, for å beregne totalbestanden før jakt. Hunner som føder unger men mister disse før 1. oktober er av metodiske grunner ikke med i bestandsberegningene. Tabell 1. Antall dokumenterte og antatte ynglinger godkjent av overvåkningsprogrammet i Troms og Finnmark fylker i årene Gjennomsnitt Bestandsmål Troms Finnmark Region 8 totalt TROMS Ynglinger Fra til er det dokumentert 4 familiegrupper av gaupe i Troms (Vi deler to av disse med Nordland). I forvaltningsområde B hvor det ikke er ønskelig med rovvilt er det registrert 2 familiegrupper i Skånland og 1 i Balsfjord. I forvaltningsområde A, hvor rovvilt forvaltes for å nå bestandsmålet, er det registrert 1 familiegruppe i Kåfjord kommune og 1 familiegruppe i Bardu kommune.

19 Side 5 av 10 Ut fra antall registrerte familiegrupper i 2009, samt høye omsøkte tap av bufe til gaupe, og dokumenterte kadaver av sau og rein tatt av gaupe det siste året er det ikke grunn til å tro at gaupebestanden er i nedgang. 3 ulike familiegrupper i Storfjord er registrert i høst. Avgang Kjent avgang av gaupe i Troms jaktåret 2008/2009 er 3 dyr. 1 merka hunngaupe i Kåfjord døde i forbindelse med merking, 1 hanngaupe og 1 hunngaupe ble skutt under kvotejakt i Skånland. Figur 2 Estimert bestand av gaupe i Troms, individ som er ett år og eldre fra basert på antall registrerte ynglinger multiplisert med 6,3. Kjent avgang i form av skadefelling, påkjørsel og andre dødsårsaker samt bestandsmål fremgår også av figur. Tap av sau og rein til gaupe i Troms Det er i Troms fylke dokumentert følgende tap til gaupe de siste to årene: 2009: 16 sau/lam og 134 rein 2008: 53 sau/lam og 21 rein De største tapene av sau i Troms finner vi i kommunene Storfjord, Harstad/Bjarkøy, Kvænangen, Kåfjord. De største tapene av rein i Troms finner vi i Rbd i Tromsdalen og Hj erttinden. Sau omsøkt erstattet som drept av gaupe i Troms: 2009: lam (erstattet 594 totalt) 2008: 285 voksne 1700 lam (erstattet 119 voksne og 737 lam)

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn vårt ansvar 1 2 Rovvilt i norsk natur Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på fastlands-norge, og kongeørnen er vår nest største rovfugl. Disse

Detaljer

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN 2008 BARENTSwatch BarentsWatch 2008 er utgitt av Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd med støtte fra Miljøverndepartementet, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen

Detaljer

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Scott M. Brainerd (red.) NINA Fagrapport 66 NINA Norsk institutt for

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK NATURBRUK OG LANDBRUK Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? Camilla Anita Spansvoll Mai, 2008 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Detaljer

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA JAKT PÅ ULV I NORGE Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 Enkelte hevder at ulven var her først mulig det, men jegerne var her 6000 år før naturvernerne! Helleristingen Bølareinen i Stod, ca 4000

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer