LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE"

Transkript

1 LEDER FORUM NR ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no

2 Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Helene Moe Slinning Bente H. Gundelsby Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Faks: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Anne Sjømæling Generalsekretær: Per Ove Løkstad Layout: RM grafika as Grafi sk produksjon: RM grafika as Forsidefoto: Svein Olav Ekvik Opplag: 4200 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir LEDER Med tro på fremtiden Årets landsting er akkurat avsluttet. Lederforums deadline var egentlig i går, og jeg skriver for å få med de siste oppdateringer fra helgens forhandlinger. Det føles godt at når et arrangement som landsting er i havn, så er det med en tilfredshet og tro på at vi er på riktig vei. For det er landstingets rolle i vårt organisasjons demokrati. Det skal være med på å stake ut veien for organisasjonen. Landsting 2009 har vært en milepæl på flere måter. Nye peff- og lederkurs er ferdige og ble presentert på landsting. Det nye heftet Prinsipper for ledertrening forteller om hvordan ledertreningen vår er bygget opp (les mer om kursene og ledertreningsstrukturen på s. 11). Nye nettsider ble lansert uken før landsting, etter måneder med grubling og tilrettelegging for at vi skulle få nettsider som er mer brukervennlige og inspirerende. Og ikke minst har landsting vært en milepæl for å få organisasjonsvedtak på plass, gjøre prioriteringer, og for å gi signaler om hvilke områder i strategiplanen Fremtiden som bør ha størst fokus. I løpet av de landstingene jeg har fått med meg har jeg aldri opplevd en så god miks av unge engasjerte delegater og trygge inspirerte voksne ledere. Jeg snakket med flere unge som synes landsting var både lærerikt og spennende, ja til og med morsomt! Enkelte hadde faktisk vært gjennom kampvoteringer for å få lov til å reise som delegat på landsting. Jeg møtte erfarne ledere som er opptatt av vekst, nytt program og ledertrening, og som jobber utrettelig for at vi skal nå vårt formål og visjon. Det er ikke rart man blir inspirert av slikt. Jeg sitter igjen med en opplevelse av at vi, unge som voksne, jobber for felles mål og visjoner, at uenighet og drøftinger er en styrke som bringer oss videre og at vi er overbevist om at arbeidet vi driver er verdens beste barne- og ungdomsarbeid. Og ikke minst, jeg sitter igjen med tro på Fremtiden. Fremtidshilsen fra Svein Olav

3 INNHOLD 3 Jeg kommer til dere 4 Sammen mot Fremtiden 6 Speidernes beredskapstelefon viktig for deg! 8 Reisebrev fra vind, snø og sol 10 Landssjefen har ordet 10 Meld inn nye medlemmer til halv pris fra 1. mai 11 Nye patruljeførerkurs / Ledertreningsstrukturen 12 Rovernemda 14 Forbundsnytt 16 Ekte speiding, relevant for studenter 18 Bismarvatnet Kulde, ro og poesi 20 Arrangementsinfo Globalaksjonsheftet er stiftet inn i midten av bladet Vi ber for Sommerens turer, leirer og arrangementer Globalaksjonen og innsamling av midler til førskolen i Sør-Sudan Det nye landsstyret som ble valgt på landsting Oslo-, Rogaland-, Romerike-, Sogn og Fjordane- og Telemark kretser Vi takker for Et godt landsting, med bra deltakelse og engasjement Nytt ledertreningsprogram og nye peffkurs Vår, sommer og at vi snart skal få dra på leir igjen Alle som bidrar til at speiderarbeidet utvikler seg og vokser Jeg kommer til dere Vi kommer alle til korsveier i livene våre der vi blir stilt på valg. Hvor går veien videre nå? Ferdig med skolen, hva gjør jeg til høsten? Et spennende jobbtilbud, men tør jeg å bryte opp fra det kjente og flytte? og hvem skal i tilfelle ta over lederjobben i speidergruppa? En forelskelse, men er han eller hun den rette? Om vi ikke har stilt oss spørsmålene før, får i hvert fall korsveier oss til å stoppe opp og tenke. Hva er det som betyr noe? Hva skal vi styre etter? Som kristne vender vi oss ofte før eller senere til Gud for å be om råd. Noen valg er vanskeligere enn andre. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt O Gud heter det i salmen Lær meg å kjenne dine veier. Også disiplene ble tvunget til å stille dette spørsmålet i påskeuka: Hvor går veien videre nå? Jesus er borte og de som har makten står oss etter livet! Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere... sa Jesus en gang til disiplene, før påskeuken skilte dem fra hverandre (Joh 14,18) når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. (Joh 16,13). Men gjelder dette oss i dag? Dere skal få den Hellige Ånds gave, sier Peter på pinse dagen(apg 2,39f). For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte. Så gjelder det altså oss også. Men hvordan kan vi få svar fra Gud og hvordan veileder Ånden oss i dag? Er du litt lik meg, av den litt utålmodige sorten, ønsker du deg kanskje helst steintavler i postkassen eller e-post fra Gud når du står foran en viktig avgjørelse. I Bibelen finner vi mange konkrete råd til vår hverdag, om vi gir oss tid til å rådføre oss der. Åndens oppgave er blant annet å åpne ordene i Bibelen for oss så vi tar dem til oss og lar dem virke i våre liv. Den Hellige Ånd bor ikke i en følelse vi skal strebe etter å oppnå. Ånden er en gave, som bærer oss, og som har båret oss siden vi ble døpt. Han gir også gaver inn i det kristne fellesskapet for at vi skal tjene hverandre og alle vi møter, i kjærlighet (1 Kor 12-13). Ånden kan minne oss om å be, men går også i forbønn for oss med sukk uten ord. (Rom 8,26) Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sa Jesus. Den Hellige Ånd er en medvandrer. Han gir seg til kjenne på ulikt vis til ulike tider. Også når vi står på valg og møter korsveier er han der sammen med oss, om vi ikke alltid får svar på dem måten vi umiddelbart ønsker oss. Av Ingvild Fagerli Foto: Henrik Vagle Dalsgaard 3

4 44 Venstre: Landsting betyr avstemninger, forhandlinger, drøftinger og viktige vedtak. Øverst til høyre: Under påvirkningstorget ble mange viktige saker diskutert. Nederst høyre: Fredag var det kveldsavslutning ved fredsstjernen. Sammen mot Fremtiden Et spennende landsting er over, og etter nyttige drøftinger, interessante forhandlinger og spennende valg har organisasjonen staket ut retningen for Fremtiden. KFUK-KFUM-speidernes landsting ble holdt på Rica hotell på Gardermoen med Romerike krets som utmerket vert skap for 135 delegater og observatører. Forhandlinger, bli-kjentquiz og kvelds avslutning ved fredsstjernen fredag markerte starten for denne betydningsfulle helgen som er organisasjonens viktigste møteplass og øverste myndighet. Resten av helgen fortsatte med en kombinasjon av viktige forhandlinger og vedtak, gode drøftinger, gudstjeneste og sosialt samvær. Fremtiden Gjennom gruppearbeid og drøftinger ble strategiplanen Fremtiden viet stor plass på landsting. I strategiarbeidet diskuteres hva KFUK-KFUM-speiding er og skal være frem mot Drøftingene og prioriteringene viste at mange mente lederrekruttering, styrking av kretsleddet og markedsføring er viktige satsningsområder som bør få fokus i strategien fremover. Den vedtatte visjonen for strategiarbeidet fram mot 2019 fikk mye positiv oppmerksomhet fra delegater så vel som gjester. Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere. Landsstyret skal nå jobbe videre med å sluttføre strategiplanen basert på de innspill som kom fram i gruppearbeidet på Landsting, samt tidligere innspill. Landsstyret vedtar planen etter høring i kretsene, og iverksetter planen fra 1. januar For informasjon om strategiplanen og den videre prosessen, følg med på Viktige saker og spennende drøftinger Landstinget hadde også flere andre spennende saker oppe til drøfting. I tillegg til strategiplanen Fremtiden ble det holdt en prinsipielt viktig debatt om antall speiderløfter og innholdet i disse. Innføring av politiattest og hvorvidt familiespeiding skal bli en egen arbeidsgren ble også drøftet. Den spennende saken om speiderløftet endte med et vedtak som sier at det skal være ett speiderløfte som skal være felles for alle speidere. Det ble også Generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, brukte generalsekretæren som rekvisitt i sin hilsen.

5 vedtatt ved 1. gangs behandling innføring av politiattest, og at familiespeiding skal innføres som egen arbeidsgren. Det ble også gjort enkelte andre nødvendige lovendringer i grunnregler og organisasjonsbestemmelser, og det var tøffe forhandlinger om nytt budsjett. Søndag avsluttet med det som var mest spennende for noen: valg på nytt landsstyre. Protokollen fra forhandlingene vil når den er ferdig bli lagt ut på nettsidene og sendes delegatene. Iver og engasjement Flere kretser hadde en god blanding av unge og voksne representanter, og enkelte kretsting hadde hatt kampvoteringer for å velge ut hvem som skulle få lov til å bli sendt som delegat fra sin krets. Det må være et godt tegn for organisasjonsdemokratiet. Strategidrøftningene og påvirkningstorget lørdag var preget av gode samtaler rundt aktuelle problemstillinger og mange viste stor iver og engasjement. 6.2 SPEIDERLØFTET: Bokmål: Med Guds hjelp lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Nynorsk: Med Guds hjelp lovar eg: å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova. (Grunnregelendringen krever behandling på to påfølgende landsting.) LANDSSTYRET SCOUT-GIRLS Med tøffe drøftinger, lange saks innlegg, tung luft og korte pauser, er det godt med noen avbrekk fra forhandlingene. Jentene på forbunds kontoret bidro til å løfte stemningen med pauseinnslaget Scout up your life. 5 Peffer og rovere inspirerte Under årets landsting var det stor og ung deltakelse. Som et avbrekk i forhandlingene fikk vi lørdag møte peffer og rovere fra Romerike krets, som fortalte litt om hvordan de opplevde sine roller, lederoppgaver og om hvordan det er å være KFUK-KFUM-speider. Det ble et inspirerende øyeblikk for delegatene som fornøyde kunne konstatere at det lover godt for organisasjonens fremtid! Peffer og rovere fra Romerike inspirerte lanstingsdelegatene. Tekst: Svein Olav Ekvik Foto: Bjarne Lohmann Madsen, Gøril Huse, Helene Moe Slinning og Svein Olav Ekvik Bak f.v.: Arne Morten Rosnes, Dag Espolin Johnson, Vemund Ovesen, Atle Aas. Foran f.v.: Snefrid Straume Aateigen, Maja Leonora Skålvold, Solvor Nygård og Anne Sjømæling. En av sakene som alltid er spennende på landsting er valg på nytt landsstyre. Tidligere viselandssjef Thorbjørn Geirbo, vara Anne Hanson (som har steppet inn for Mette Solstad Edvartsen det siste året) og Olav Velde ble søndag takket for all god innsats og arbeidet de har lagt ned for organisasjonen! Etter landstingets avstemning består nå landsstyret av følgende medlemmer: Landssjef: Anne Sjømæling (gjenvalgt) fra Vestfold/ Søndre Slagen Viselandssjef: Atle Aas (nyvalgt) fra Haugaland/Etne Se landstingspapirer eller for presentasjon av kandidatene. Landsstyremedlemmer: Dag Espolin Johnson (gjenvalgt) fra Oslo/ Holmlia og T-banen Snefrid Straume Aateigen (gjenvalgt) fra Agder/Kristiansand V Vemund Ovesen (gjenvalgt) fra Finnmark/ Vadsø og T-banen Solvor Nygård (gjenvalgt) fra Rogaland/Gand Arne Morten Rosnes (nyvalgt) fra Rogaland/Sola Maja Leonora Skålvold (nyvalgt) fra Nordre Nordland/Bodø Varamedlemmer: Anne Hanson (Bjørgvin/Rolland) Magne Svorstøl (Vestfold/1. Stokke)

6 Speidernes beredskapstelefon viktig for deg! I februar i år inngikk KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund en avtale om drift av speidernes beredskapstelefon med nummer Nye beredskapsplaner Landsstyret vedtok i januar 2009 nye beredskapsplaner både for sikkerhet og ved seksuelle krenkelser. I tillegg til Ressurshefte for sikkerhet i friluftsliv som kommer i nyrevidert utgave i løpet av 2009, er dette dokumenter som alle ledere, assistenter og tillitsvalgte i vår organisasjon skal kjenne til. Beredskapsplanene kan lastes ned fra forbundets nettsider. Planene skal alltid være med på møter, turer og leirer. I løpet av 2009 kommer det et hefte/ plastkort med kortversjoner av beredskapsplanene som er egnet til turbruk. Formålet Hensikten med speidernes beredskapstelefon er primært å ta i mot meldinger fra speiderledere ved leteaksjoner, ulykker og personskader der speidere eller speiderledere er involvert. Speidernes beredskapstelefon er bemannet hele døgnet syv dager i uken, og skal besvare alle henvendelser innen 60 sekunder. Speidernes beredskapstelefon står i nær kontakt med generalsekretær, politi og hovedredningssentralene i Norge. De som tar telefonen er selv speidere som har spesiell kompetanse i beredskapsarbeid, og kan gi gode råd i den aktuelle akutte situasjon en befinner seg i. I tillegg er det viktig at du har god kjennskap til beredskapsplanene som tydeliggjør uteleders og hjemmeleders ansvar, og som angir når kretsleder og generalsekretær skal varsles. På alle turer og leirer i KFUK-KFUMspeiderne skal det være en ansvarlig hjemmeleder over 18 år. Denne må være tilgjengelig på kjent nummer 24 timer i døgnet så lenge arrangementet pågår. Dette er spesielt viktig der patruljen er på tur alene med uteleder under 18 år. Media og foreldre Om ulykken er ute, og du ringer 110, 112 eller 113, vil media svært raskt fange opp dette. Din hovedoppgave er å ivareta speiderne og forebygge at ulykken trappes opp. Media skal håndteres av kretsleder og generalsekretær. I våre dager har mange mobiltelefon og varsler de hjemme uten at du som leder har kontroll på hva som blir sagt, og hvordan budskapet blir oppfattet av en forelder. Vi har dessverre erfaring med unødvendige leteaksjoner pga bekymrede foreldre som har ringt 112 på bakgrunn av

7 7 Læring om nødvendig beredskap for turer i vinterfjellet er obligatorisk på vinterkurs for ledere. Det er viktig å tenke gjennom beredskap før gruppen skal på kanotur. manglende mobildekning hos speideren, eller fordi de har oppfattet situasjonen mye mer dramatisk enn det har vært grunnlag for. Derfor er det svært viktig at man så tidlig som mulig iverksetter varsling av involverte foreldre, og sørge for at begge foreldre varsles! Rovernes beredskapsgrupper Samtidig med at speiderforbundene inngikk en avtale om drift av Speidernes beredskapstelefon , ble det vedtatt felles retningslinjer for Rovernes beredskapsgrupper (RBG). En slik beredskapsgruppe har som formål å utføre redningstjeneste og annen samfunnsnyttig tjeneste som en del av sitt ordinære roverarbeid. De viktigste oppgavene til en RBG er å øke medlemmenes kompetanse innen beredskap og redning, å være en beredskapsaktør i eget politidisktrikt, samt bidra til økt beredskapskompetanse i grupper, krets og forbund gjennom kurs og deltakelse på arrangementer. Det finnes egne kompetansekrav til en RBG. Medlemmer i en RBG kan tidligst tas opp fra fylte 16 år, men er ikke operativ før fylte 18 år. Det er Rovernes beredskapsgruppe i Rogaland som driver Speidernes beredskapstelefon Det er et mål at det skal være en beredskapsgruppe i hvert politidistrikt i Norge. I dag har KFUK-KFUM-speiderne en RBG i Kaldfjord i Troms fylke. Norges speiderfobund har noen flere. Det er mulig for rovere fra begge forbund å bli med i en eksisterende beredskapsgruppe, eller å etablere en ny gruppe i de politidistrikt der det ikke er RBG i dag. En RBG kan ha medlemmer fra ett eller begge forbund, og alle medlemmer av en RBG betaler ordinær kontingent til eget speiderforbund. Om dette hørtes riktig ut for ditt roverlag, ta kontakt med forbundskontoret, så kan vi veilede deg videre! Tekst: Per Ove Løkstad, generalsekretær Foto: Per Skou Jensen, Eirik Svandal Bø, Magne Langåker, Vidar Berg og Hallvard Indgjerd SPEIDERNES BEREDSKAPSTELEFON Noen speidergrupper, som Bodin, har egen båt for å ta vare på beredskapen. RBG-gruppen i Kaldfjord har et godt samarbeid med lokale redningstjenester.

8 88 Venstre: Førstehjelp blir mye morsommere med litt sminke. Øverst til høyre: Speidergruppen har mange møter ute i nærområdet. Nederst til høyre: På speidermøtene læres bort nyttige speiderferdigheter. Reisebrev fra vind, snø og sol I det høye nord var det en flott gruppe som la ned arbeidet etter landsleiren i Høsten 2008 startet den opp igjen, og nå med over 80 medlemmer. Hva var det som egentlig skjedde? Vi som har medlemsvekst som arbeidsområde, er så heldige å få reise rundt omkring i Norge for å besøke grupper, starte grupper og holde kurs. Nå var turen kommet til Øksnes for å ha et lite introduksjonskurs for Johnny, Linda, Hans Kristian, Siv-Anne, May-Britt, Trond, Malin, Ingrid, Liv Dagny og Martin. Noen med erfaring fra speiderarbeid og andre helt ferske. Temaet var Grenseoverskridende atferd. Introduksjon Grensesetting: Hva skal man som leder tåle av prat og bråk? Og hvordan skape orden? Barn med spesielle behov: Må/bør vi ta i mot alle som ønsker å begynne i speideren? Forkynnelse: Hvordan, hvor mye, av hvem og hvorfor? Hva er speiding?: Historie og metoder. Hva kjennetegner et godt speiderarbeid?: Speidermetoden, patruljearbeid, veiledning, progresjon, ambisjoner, milepæler, utfordringer og opplevelser. Førstehjelp: Litt repetisjon. Bilulykke, benbrudd, frostskader, brannskader, OPPSKRIFT PÅ REKRUTTERING: Besøk alle skolene, og få Den Hellige Ånd med på laget. STIKKORD FOR Å FÅ FART PÅ SPEIDERARBEIDET: Engasjement Ambisjoner Arbeid - Gud De nye lederne deltok på introduksjonskurset med stor iver. NORDNORSK ORDLISTE: Strik eller Strika i flertall, betyr gutt, kar / gutter, karer Førkje betyr jente / jenter

9 VESTERÅLEN: ET ARTIG STED FOR EN ØSTLENDING. Jeg var rastløs, og følte for en liten tur. Det var tett snødrev, men jeg tok på godt med klær og strenet ut med friskt mot. Etter en liten stund sluttet det å snø. Solen tittet frem og jeg fikk en fornemmelse av vår i luften. Det begynte så å blåse kraftig før det løyet igjen. Plutselig hørte jeg noen rare poppelyder: Popp! Popp! Rundt meg blir snøen perforert av det som ser ut som runde små isoporballer. Det er ikke hagl, men minisnøballer! Jeg ble så fasinert at jeg samlet dem med hendene. Jeg humret for meg selv mens jeg gikk videre og minisnøballene poppet, hamret og trommet på hetten min. Etter en stund stanset det. Så begynte det å snø. Så klarnet det, og solen tittet frem i det jeg gikk inn i huset. Det var mye vær for en østlending i løpet av en halvtime! sårskader, skadesminke samt hjerte-lungeredning hvor jeg under instruksjonen spør: Hvor finner vi hjertet? Sjarmerende Ingrid sier at i Nord-Norge sier man at hjertet ligger i brysthålen. Jeg som har blitt utsatt for uhorvelige mengder med nordnorsk humor og visdomsord (og vet å sette pris på den) ble likevel noe overrasket: Brystholderen? sier jeg forundret og ser spørrende rundt meg mens alle knekker sammen i latter. Så enkelt, og så vanskelig Ved kursets slutt spør jeg Martin, gruppelederen i Øksnes, om jeg ikke kan få et lite intervju med han angående oppstarten til gruppen. Det passet dårlig siden han skulle dra sporenstreks til Irland i embets medfør. Jeg stiller likevel et spørsmål fra listen min: Hvordan har dere blitt så mange? Vel, sier Martin og smiler, svaret må være Den Hellige Ånd og et besøk på alle skolene. Generalsekretæren vår sier av og til: så enkelt er det, og så vanskelig. Sjelden har det passet bedre. Med engasjement, ambisjoner, hardt arbeid og med Gud på laget, får man til utrolige ting. Besøk? Ønsker du besøk av en medlemsvekstkonsulent, eller har du noen spørsmål, kan du ta kontakt med: Eirik Gripp Bay Nina Tor Asbjørn Bjørnstad Se forbundets nye nettsider for tips til rekruttering og retensjon (holde på medlemmene du allerede har). Tekst: Tor Asbjørn Bjørnstad Foto: Tor Asbjørn Bjørnstad og May-Britt Helgesen KIRKETID: PROSESJON MED SKREI, LEVER OG ROGN. Søndagen fikk jeg overvære gudstjenesten. Solen strålte og rekkene med taggete, snødekte fjell lyste som en gigantisk diamantbelagt tiara. Inn døren kom en prosesjon hvor et trau med en svær Skrei med gapende kjeft, samt torskelever og torskerogn ble båret opp til, og plassert på, alteret. Det minnet meg om et gammeltestamentlig offer. Temaet for gudstjenesten var takksigelser til Gud for alt det havet gir av gaver. Det ble understreket med sang og salmer sunget av barnekor, voksenkor og menigheten. Petter Dass sin oppramsing av fiskeslag er rett og slett litt kul. Temaet for prekenen var forvaltning av skaperverket. Presten og speiderlederen Martin tok i bruk en sjokoladeplate for enkelt og elegant å forklare for barn og voksne ansvaret vi har for å forvalte og fordele Guds gaver på en best mulig måte. Gudstjenesten gikk rett inn på topp- 10 listen. 9

10 MELD INN NYE MEDLEMMER TIL HALV PRIS FRA 1. MAI! Landssjefen har ordet Medlemsdatabasen for elektronisk rapportering (medlem.kfuk-kfum-speiderne.no/login.asp) gjør det nå MEGET enkelt å registrere nye medlemmer og endre medlemsopplysninger! Ta kontakt med den i gruppa som har skrivetilgang. Start rapporteringen ved å velge Årsrapport. Det ligger en utmerket brukerveiledning i medlemsdatabasen! Bål og sånn 1010 Friluftsliv, hun smaker på ordet det er sånn som speiderne driver med det, bål og sånn Ja, det er nok mange som forbinder oss speidere med bål og natur. Og det skal vi være stolte av! Friluftsliv er en viktig del av speiderideen, og av det nye programmet. I dag er det mange barn som ikke får de gode opplevelsene med seg hjemmefra, blant annet tur i skog og mark. Og selv om skolene er blitt mye flinkere til å være ute, er det fortsatt langt igjen. Når jeg tenker tilbake på gode speiderminner, er langt de fleste av dem forbundet med tur eller leirliv. Det å ligge ute en vårdag og våkne til fuglenes kvitring er en fantastisk opplevelse som gir påfyll til travle dager, ikke minst for travle speiderledere. Hvordan kan vi som speiderledere ytterligere motivere våre speidere til å dra på tur? Og tar vi oss tid til egen opplevelse? Jeg tror det er helt vesentlig å benytte nærområdene, og bli kjent med de muligheter som finnes der. Mange speidergrupper er flinke til å benytte hundremeterskogene og andre nærområder til sine aktiviteter, men tenk også at man kan dra ut på overnattingstur uten å dra langt fra hjemstedet Jeg synes våren er en av de flotteste årstidene, fordi det er så mye som ligger foran oss, alt våkner til liv, spirer og gror. La oss bruke våren som inspirasjon til speiderarbeidet vårt! La det spire og gro med turer og utemøter, vær nysgjerrige og lærevillige. Lytt og hør på fuglenes jubelbrus over våren, se trærne grønnes dag for dag. Alt dette får meg også til å tenke på lignelsen om sennepsfrøet. Les den og ta den til dere (Matt 13,31). Så min oppfordring til dere er: ta med dere en venn eller venninne, eller familien ut på søndagsspeidertur. Kanskje kan du motivere ett nytt medlem? Med ønske om mange flotte vårturer! Speiderhilsen Landssjefen, Anne Sjømæling Halv kontingent ut året! Fra 1. mai 2009 vil alle nye medlemmer bli innmeldt til halv pris, altså kun kr 177,50 pr medlem! Det er svært viktig at du som ansvarlig leder får meldt inn nye så raskt som mulig. Det er kun registrerte og betalte medlemmer som får: Speiderbladet eller Lederforum fire ganger i året. Nyte godt av forbundets forsikringsordninger. Delta på leirer og forbundets mange gode tilbud om kurs og samlinger. Nyte godt av medlemsrabatter ved kjøp av tau, kanoer, leie av Nordtangen speidersenter og KNIF-avtalen. Lett og viktig Takk for at bruker litt tid på dette nå før sommerferien, først og fremst for de nye medlemmenes skyld. Du må fortsatt skrive ut de korrigerte årsrapportene, og huske å signere alle arkene pga offentlige kontrollordninger. Disse sendes så snarest inn til forbundskontoret (se side to i bladet for adressen), og samtidig settes kr 177,50 pr nye medlem inn på forbundets konto Og registrerer du alle medlemmer over 14 år med e-post og mobilnummer, vil det være lettere for oss å gi dem gode tilbud direkte om lederkurs og gode arrangementer for ungdom, patruljeførere og rovere. Takk for at du BRYR DEG også om nye medlemmer! Av generalsekretær Per Ove Løkstad

11 Nye patruljeførerkurs Patruljeførerkursene Oppdrag nord og Oppdrag sør er ferdige. Mange har allerede prøvd ut elementer og utkast fra nye patruljekursene, og nå er de nye kursmanualene ferdige og ligger til salg i Speiderbutikken. Kursmanualene håper vi blir til glede for kursholdere og kursdeltakere. Speiderne lærer mye av det samme på disse kursene som de gjorde på tidligere patruljeførerkurs, men noe innhold er endret og rammer og metoder er nye. Speiderne må løse fire ulike oppdrag i patruljene for å få godkjent Oppdrag nord og Oppdrag sør. Innhold På Oppdrag nord reiser deltakerne på tur i KFUK-KFUM-speidernes historie, og får lære om det nye programmet og hvordan de skal holde et patruljemøte. De lærer også hva det vil si å være en patrulje og hvordan de skal samarbeide. På Oppdrag sør drar deltakerne på en fantasireise til de internasjonale speidersentrene i verden, samtidig som de er på tur i den norske naturen. Deltakerne må lære seg kart og kompass, førstehjelp og hvordan de pakker sekken. Som speidere er vi del av et større internasjonalt fellesskap og bryr oss om mennesker i andre deler verden. På kurset får de høre om våre verdensomspennende medlemsorganisasjoner, om temaer som hiv/aids og miljøvern. Speiderne skal også gjennomføre en Global hinderløype med praktiske oppgaver relatert til KFUK-KFUM Global sitt arbeid. Underveis på reisene får dere ulike ledetråder. Klarer dere finne ut hvem den hemmelige personen er og hvor dere skal? Når oppdraget er godkjent vil speiderne få et kursbevis og en kursknapp som kan sys på brystlomma på speiderdrakta. Patruljeførerkursene, Oppdrag nord og Oppdrag sør, kan tilpasses lokale tradisjoner og ønsker. Materiellet vil bli lagt ut på Trenersiden, og kursstab vil kunne gjøre de endringer de måtte ønske. Trenersiden er et eget prosjektrom for trenere. Her vil dere som skal holde kurs finne alt av materiell for patruljeførerkurs, lederkurs og andre kurs som forbundet tilbyr. I tillegg vil trenerne få et forum der man kan dele erfaringer med andre trenere og legge inn egne forslag til kurs og økter. Prosjektrommet vil være i drift i løpet av våren og du vil trenge et passord for å kunne logge inn på siden. 11 Ledertreningsstrukturen Oversikten viser strukturen til forbundets formelle ledertrening. Oppdrag sør og Oppdrag nord er likestilte kurs, som kan tas i vilkårlig rekkefølge. Det er ikke et krav at du må ha tatt begge patruljeførerkursene før du deltar på Norsk Roland, men det er ønskelig med minst ett av kursene. Til sammen utgjør disse tre kursene forbundets patruljeførertrening. De to lederkursene er sidestilte kurs som til sammen utgjør forbundets ledertrening. Lederkurs program og Lederkurs ledelse arrangeres av kretsene selv eller i fellesskap med andre kretser. Lederkurs- ledelse arrangeres også av forbundet én gang i året. Trekløver Gilwell og Trenerkurs er to selvstendige kurs hvor TG fokuserer på selvutvikling som leder, mens Trenerkurset lærer deg hvordan du skal holde kurs for andre. Begge kursene har to samlinger og en oppgave deltakerne må utføre i perioden mellom de to samlingene. Emnekursene er andre kurs som forbundet tilbyr ulike aldersgrupper. Kurstilbudet vil variere fra år til år. I arrangementkatalogen på s finner du mer informasjon om innhold og målgruppe for Lederkurs- ledelse og Lederkurs- program. Begge kursene blir arrangert parallelt på Karmøy september. Meld deg på! Tekst: Solveig Øiestad LEDERTRENINGSSTRUKTUR FORMELLE KURS Trenerkurs LEDERKURS Program PATRULJE- FØRERKURS Oppdrag nord Fra 20 år Fra 17 år Fra sommeren etter 8. klasse Norsk Roland Fra våren i7 7. klasse TREKLØVER Gilwell LEDERKURS Ledelse PATRULJE- FØRERKURS Oppdrag sør EMNEKURS Eksempler: Holdninger og handlinger Vinterkurs for ledere Eksempler: VinterRoland Ekstrem VinterRoland KILT Snøhulekurs

12 1212 Rovernemnda Nemda leder arbeidet for roverne i organisasjonen, og har en representant i landsstyret. Her kan du bli bedre kjent med rovernemdas medlemmer, som etter roverkongressen i februar 2009 består av følgende: Endre Vik Nordbrønd (19) Leder Da har jeg begynt på mitt andre år i nemnda, og jeg tror årets nemnd vil gjøre et godt arbeid. Det har kommet nye oppgaver til nemndsmedlemmene, noe jeg tror kan være med på å bidra til et bedre roverarbeid. Jeg har siden sist beskrivelse tatt på meg et ESG-verv og har sagt ja til å sitte i internasjonal gjestekomité til GrønnAction - Lista Akkurat nå er jeg ikke aktiv i et roverlag eller speidergruppe, men ser frem til å bli medlem av studentspeiding når den tid blir aktuelt. Studentspeiding vil forhåpentligvis være et godt tilbud for våre rovere over 20 år i løpet av kort tid, og vi håper dette er noe som kan friste dere. Ellers ser jeg frem mot et godt roverår, med Idyll på Risøya som et høydepunkt. Favorittkjendis: Den som til enhver tid pryder Se og Hør sin forside. Mia Karine Johansen (19) Nestleder Jeg har klart å bli 19 år, kommer i fra Vadsø, men er nå bosatt i Sandnes. Min karriere som speider startet mens jeg var konfirmantspeider og Vemund Ovesen slengte meg med på KILT på Nordtangen. Her ble det tent en speidergnist hos meg, og i tiden etter deltok jeg på det jeg kunne av kurs. Bl.a. har jeg vært instruktør på noen forbundskurs som Norsk Roland, VinterRoland Ekstrem og Vinterkurs for ledere. Mitt høydepunkt som speider må være da jeg sto på Mt. Bonete (5050moh) med speiderbanner i januar Det jeg brenner for i speideren er friluftsliv med vinterfriluftsliv som favoritt (til tross av at jeg hater å fryse på tærne). Favorittkjendis: Arne Næss (den gamle). Tollak Mikal Kaldheim (19) Eg er 19 år frå Kopervik (på Karmøy), begynte som NSF-speidar for ni år sida. Etter ein karriere der såg eg lyset og ble KM-speidar for tre år sia. Sidan har eg prøvd å få med meg det meste av arrangement og tilstellingar. Ser dessutan meg sjølv for å være det vi kallar ein papirspeidar, og liker best speidaraktivitetar som papirflytting og skoging i tur og mark.

13 Om roverarbeidet så har eg ein draum om at me skal få med endå fleire, gjerne uavhengig av speidargruppene f.eks. gjennom studentspeidarlag. På denne måten får me rekruttert endå fleire medlemmer og kan få fram endå fleire potensielle leiarar. Favorittkjendis: Min favorittkjendis er generalsekretær, Per Ove Løkstad. Jone Erga (18) Jeg er 18 år og har vært speider i snart ni år. Er fra Sola og er medlem i luftvaffel roverlag. Jeg har vært på flere forskjellige kurs, og har selv vært med som veileder for peff-grunnkurs. Jeg er på mitt første av to år som medlem i rovernemda. Speideren skal være morsomt og lærerikt for alle. Fra de minste til de eldste. Roverarbeidet er et meget viktig arbeid for å holde på speiderne, slik at de ikke slutter. Flere speidere skader ingen Tannkosten min er hvit.. men den vibrerer! Jones kontaktkretser: Romerike, Oslo, Asker og Bærum og Østfold. Eline Marie Grøholt Jeg vært speider i ni år og leder førerpatruljen i Bryn 1 i Oslo. Av de kursene jeg har vært på, vil jeg trekke frem Norsk Roland, VinterRoland Ekstrem og 70 grader nord som de mest spennende. Ellers liker jeg turer med roverlaget mitt, Siste Utvei, som også er roverkomiteen i Oslo. Det er viktig for roverarbeidet at vi får bedre informasjonsflyt slik at flere kommer på roverarrangementene, særlig de som vanligvis ikke dukker opp. Tannbørstefarge: Hvit og oransje. Elines kontaktkretser: Helgeland, Nordre Nordland, Troms og Finnmark. Anna Kristine Hertzenberg Fæhn (19) Gruppe: Kisa Krets: Romerike Meg: For tiden tar jeg et friår etter videregående, jobber og reiser før jeg starter sivilingeniørstudier til høsten. Jeg liker trening, fine bøker, reising, politikk og Nugatti med skje rett fra boksen. Speidermeg: Har gått i speideren siden jeg var liten, og er til vanlig assistentleder i Kisa. Har sittet i styret for Roverromerike og i LPK-komiteen (Røros 06). Er gjestesjef ved GrønnAction - Lista Det beste med speideren er å spise mye kullsvart mat, oppleve rare og nye ting, og være ute i all slags vær (og gutter i uniform er helt OK det og). Favorittkjendis: Har egentlig ikke sånt, men Michelle Obama har potensial! Varamedlemmer: Linn Jeanette Rønes fra Sunnmøre og Peter Mørch Ellingsen fra Troms. Ta gjerne kontakt på e-post: dersom det er roversaker du ønsker nemda skal behandle! ROVERFEMKAMP I BJØRGVIN Roverstyret i Bjørgvin inviterer til årets roverfemkamp som skal holdes i idylliske omgivelser rett utenfor Bergen. Det blir gratis kaffe, mye latter, flott natur og morsomme oppgaver. Hold av helgen allerede nå! Les mer om roverfemkampen i arrangementskatalogen eller på speiderprogram.no. 13 Idyll Roverlandsleiren til sommeren er rett rundt hjørnet og det er fortsatt mulig å melde seg på til det som blir en fantastisk uke på Risøya i Aust-Agder. Tips alle rovere du kjenner og ta dem med på sommerens store happening! Nå kan du se det foreløpige programmet for leiren, dag for dag, på roverleir.org. Det er i løpet av uka lagt opp til fem aktivitetsøkter av to timer. Her kan vi by på en masse spennende aktiviteter av ymse slag. Det blir noe for enhver smak. Påmelding til aktivitetene skjer ved endelig registrering, etter påmelding. Programkomiteen søker folk til følgende stillinger: Dyktige klatreinstruktører til klatreøkt på leiren. Særlig er det ønskelig med de som har bred klatreerfaring. Personer med interesse for leirbål, som ønsker å bidra i leirbålskomiteen, og kanskje lede showet fra scenen. De vil være med å skape den ultimate idyllstemning! For begge stillinger, kontakt programansvarlig, Aleksander, på: Tid: august. Sted: Risøya, Aust-Agder. Alder: Født i 93 el. før. Påmelding: Det er fortsatt mulig å melde seg på, til forbundskontoret eller via MinSide. Leirsjef: Hans Alexander Skalleberg. E-post: Nettsider:

14 om lag 40 millioner innbyggere FORBUNDSNYTT Organisasjonshefter om ledelse Det er nå laget et hefte som beskriver grunnlaget for, og oppbygningen av KFUK-KFUM-speidernes ledertrening. Heftet heter Prinsipper for ledertrening. Sammen med et nytrykket opplag av Veiledning til ledersamtalen får du med disse oversikt over grunnlag og metode for ledergjerningen og organisasjonens struktur for opplæring. Begge hefter kan bestilles fra forbundskontoret eller lastes ned på NYE NETTSIDER KFUK-KFUM-speiderne har fått nye nettsider. På finner du informasjon om organisasjonen, nyheter, dokumenter til nedlasting, profilerings materiell, brosjyrer, informasjons utseninger, bilder, videoer og diskusjons forum, og mye mer. Den største forskjellen fra de gamle nettsidene er at menyene er delt inn etter tema og ikke bruker, noe som gjør at det er lettere å finne frem til det du leter etter. Ta en titt og gi oss tilbakemeldinger på hva du synes! Sammen med speiderprogram.no, medlemsdatabasen (MinSide) og finner du det meste du trenger til ditt speiderliv på nett. NYE GRUPPER OG ENHETER Grünerløkka KFUK-KFUM-speidere, familiespeidere Oslo krets Ytre Enebakk KFUK-KFUM-speidere, oppdagere Oslo krets MELD INN NYE MEDLEMMER Fra 1. mai kan du melde inn nye medlemmer til halv pris! Sørg for at alle som deltar på aktivitetene i speidergruppa er meldt inn som medlemmer. Les mer om ordningen på side 10. Frifond Første søknadsfrist for frifondtildelinger er 15. mai. Etter det er neste frist 1. oktober. Informasjon, søknads- og rapportskjema er sendt ut i Gruppepost og kan lastes ned på Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON GLOBALAKSJONEN TEMA: MILJØ Globalaksjonen arrangeres hovedsakelig i perioden september, men gruppene kan også flytte aksjonen til et annet tidspunkt dersom det passer bedre. I dette nr. av Lederforum er aksjonsheftet stiftet inn i midten. Napp heftet ut og bruk det i planleggingen av speidermøter i forkant av aksjonen. I heftet finner du mange aktivitetstips, fortellinger, informasjon om nye aksjonsformer og annet nytt materiell til aksjonen som har tema: miljø. Aksjonspakken vil bli sendt ut til gruppene rett etter sommeren. Husk at etter fullført Globalaksjon vil alle speidere som har deltatt kunne kjøpe aksjonsmerket i Speiderbutikken. Globalaksjonen BRY deg! 2009 Tema: miljø Hver aksjon har et tema. Globalaksjonen 2009 er knyttet til vandrerprogrammet og har tema: miljø. Speidere har vært opptatt av miljøet og det å ta vare på naturen helt fra speiderens begynnelse. Det er fortsatt minst like viktig å fokusere på miljøet og spre informasjon, engasjement og å bruke kreativitet i møte med klimautfordringene. I juni skal LNU (Landsrådet for Norges Fakta om Sudan Afrikas største i utstrekning. Landet har Foto: Erlend Seilskjær Pengene fra Globalaksjonen 2009 går via KFUK-KFUM Global til bygging av førskole i Maridi i Sør-Sudan. Dette er andre året med samme formål, og vi er kommet godt på vei til å nå innsamlingsmålet. Bli med å Bry deg du også! barne- og ungdomsorganisasjoner) arrangere Ungdommens klimatoppmøte, og KFUK-KFUMspeiderne vil være representert med tre personer. To av disse ble valgt på pefftinget i mars. De skal være med å diskutere hva vi som speidere kan gjøre, og vise at ungdom må bli hørt når det gjelder klimautfordringen. I årets Globalaksjonshefte får du tips om ulike måter du kan arrangere en grønn innsamling. Du kan bli sponset til å utføre grønne utfordrende speiderknuter, du får ideer til å lage fine gjenstander av søppel og du får tips om integrert forkynnelse knyttet til temaet. Lykke til med en grønn aksjon! to langvarige borgerkriger. Våpenhvile ble inngått i om uavhengighet i Bare halvparten av barna begynner på skole. utviklingshjelp enn på nødhjelp i Sør-Sudan.

15 Penger til forebyggende helsetiltak Helsedirektoratet oppfordrer regionale og lokale lag i foreninger og organisasjoner til å bidra til en bedre folkehelse. Dette gjøres gjennom en tilskuddsordning der aktivitetstilbud som bidrar til forebyggende helsearbeid, kan søke om penger til sine aktiviteter. Formålet med ordningen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Ordningen skal stimulere til lokalbaserte lavterskelaktiviteter for barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene, og for grupper som krever spesiell tilrettelegging. Foto: Eirik Svandal Bø Kanskje kan noen av våre speidergrupper få tilskudd fra ordningen? Ta kontakt med din nærmeste fylkeskommune eller se for mer informasjon. 15 Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet står bak Kulturminneåret 2009.Som en nasjonal satsning handler Kulturminneløypa om å lage løyper mellom kulutrminner både lokalt og nasjonalt, fysisk og digitalt på internett. Løypene kan legges opp etter tema, eller geografi. Kanskje kan neste speidertur legges opp mellom to slike kulturminner i regionen eller nærmiljøet? Les mer om kulturminneløypa på: loype.kulturminneaaret2009.no. GRASROTANDEL Speidergruppene er anbefalt å registrere seg i Frivillighets registeret for blant annet å kunne ta del i Grasrotandelen. Norsk Tipping har laget profileringsplakater for grupper som ønsker å profilere seg i nærmiljøet. Disse har dessverre ikke vært særlig tilpasset speider grupper. Det har vi gjort noe med. På kan du laste ned egne plakater egnet for profilering av KFUK-KFUM-speidergrupper. Der kan du også lese mer om Grasrotandelen. GLOBAL SØKER PROGRAMRÅDGIVER KFUK-KFUM Global søker program rådgiver til treårig prosjektstilling. De søker en strukturert og engasjert person med god kjennskap til internasjonalt arbeid. Stillingen har blant annet ansvar for: - Prosjekt og programoppfølging i Afrika og Asia. - Søknader og budsjettering til donorer. - Narrativ og økonomisk rapportering til donorer innen ansvarsfelt. - Kontakt med og oppfølging av prosjekt- og programpartnere i sør. - Budsjettering, økonomistyring og rapporteringsansvar. - S amarbeid med- og oppfølging av frivillige. Les mer om stillingen på Søknadsfrist er 10. mai. Kenya sommeren 2010? Vi søker etter prosjektleder og nestleder for den norske deltakelsen på World Moot i Kenya sommeren Fra Norge reiser Norges speideforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere som en felles gruppe. World Moot er rovernes Verdensjamboree og avholdes i Kenya 27. juli - 7. august Deltakerne på World Moot er rovere i alderen år, både jenter og gutter. Vi søker etter kontingentleder og nestleder for den norske deltakelsen. Roverne som dere blir ledere for er i aldersgruppen år og om dere er samme alder eller eldre spiller mindre rolle en relevant erfaring og kompetanse. - Synes du internasjonal speiding er spennende? - Har du gode lederegenskaper? - Har du god ledererfaring fra speiderarbeid? - Har du relevant internasjonal erfaring? - Har du internasjonal speidererfaring? - Har du vært på tur med speidere i utlandet før? - Er du forberedt på å legge ned tid og krefter for at dette skal bli et bra arrangement? Svarer du ja på noen av disse spørsmålene kan det være nettopp du som bør søke. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. Søknadsfrist er 10. mai. Søknaden sendes til

16 Ekte speiding, relevant for 1616 Studentspeiding er et tilbud til aldersgruppen år, men først og fremst studenter. Hensikten med tilbudet er å tilby et program som er trygt forankret i speidingens grunnverdier, samtidig som det er tilpasset unge voksne. Styrer aktiviteten selv Som studentspeider får du muligheten til å jobbe med det du vil, med de du vil. Vi vet at en students timeplan ikke alltid er tilpasset organiserte aktiviteter på faste ukedager. Derfor er det lagt opp til et prosjektbasert program. Studentspeiderne danner kollokviegrupper om et prosjekt og styrer aktiviteten selv. Det er selvfølgelig fullt mulig å være med i flere kollokviegrupper samtidig. Fellesarrangementer Det er i tillegg lagt opp til noen få, men store, fellesarrangementer for hele studentspeiderlaget. Her kommer det, naturlig nok, til å være en høy sosial faktor, men også kurs har stort fokus. En studentspeider skal være en attraktiv jobbsøker! Hvor ellers kan du både bli sertifisert livredder og kaffekjenner? Det er per i dag to studentspeidergrupper i KFUK-KFUM-speiderne, og forhåpentlig er det snart enda flere som finner ut at dette er hva de har ventet på. I faktaboksene kan du lese mer om Gråkallbanen og T-banen studentspeidergrupper. Endelig tid for pause, og kvikklunsj til alle. Også hunder opplever kladdeføre. Preparering må til, om det god hoppbakke skal bli Severin Suveren er klar for å legge ut på tur.

17 studenter! GRÅKALLBANEN STUDENTSPEIDERGRUPPE Gruppeleiar: E-post: Heimeside: Silje Birkeland Kolås Semesterplan: 22. april, møte Pirbadet april, sykkeltur Norge på tvers. 29. august, oppstartsmøte/tur til Munkholmen september, oppstartstur september, kursledere oktober, Jakten på den gylne melkesjokolade november, koietur. T-BANEN STUDENTSPEIDERGRUPPE Lagsleder: Vemund Ovesen E-post: Facebook: T-banen studentspeiderlag: Semesterplan: Våren 2009: 16. april, kaféquiz! 19. april, vårens første skogstur i Nordmarka. 14. mai, kaféquiz! juni, båttur i skjærgården. Fem plasser - førstemann til mølla! Høsten 2009: 24. august, Oppstartsmøte i Østmarka. September, oppstartstur til Danmark. September, Hardhausen. Oktober, Jakten på den gylne melkesjokolade. November, livredningskurs. Ta kontakt med oss! 17 Prøver for øvrig å få til møter jevnlig, men har ikke fastsatt noen for høsten, foruten oppstartsmøtet. Skituren nærmer seg slutten etter en dag med strålende vær.

18 Bismarvatnet - Kulde, ro og poesi Jeg har i oppveksten vært mer en havets mann enn fjellets. Av denne grunn har jeg egentlig ikke hatt noe spesielt fjell som har fascinert meg, men i august i fjor tok jeg en tur som muligens forandret dette Turen gikk fra Finse til Suldal, og på veien fant jeg og en kamerat et sted som jeg må innrømme jeg forelsket meg litt i, nemlig Bismarvatnet. Vannet ligger mellom Litlos og Hellevass og ble, første gang vi så det på kartet, kalt Bismarckvatnet av en trøtt kartleser. Vi kom nemlig hit etter en hard dagsetappe og valgte egentlig overnattingsstedet litt tilfeldig. Kaldt vann og stor fisk Men hvor tilfeldig kan det være når du møtes av et stille vann med en flott strand rett ved et bekkeutløp, og noen flotte svaberg hvor du kan sitte og fiske. Hva som er spesielt med vannet er vanskelig å si da det ligner på mange andre vann vest på Vidda. Vannet er så kaldt at kroppsvasken blir ufattelig rask og fisken er så stor at du kan få personlig rekord på ørret. Ura er like ved så en god utedo kan konstrueres og det finnes små gressflekker hvor teltet lett kan slås opp. Dessverre svømmer en ensom måke på vannet... Avslappende Vi opplevde ikke knakende godvær mens vi var der. Det drysset lett fra oven og det var i det hele ganske grått. Men i små øyeblikk kom sola gjennom skydekket og gav oss en opplevelse som gjorde at vi bare blei sittende på stranda og slappet av, selv om magen knurret og vi visste at hvis vi ikke fikk slengt ut sluken så blei det bare ris med salt til middag. Vi satt der og drømte om å få oppleve vannet i soloppgang med en ørret på enden av snøret. Avslapning i vannkanten ved ankomst Bismarvatnet litt utpå ettermiddagen.

19 19 Sola titter så vidt innom. Slitne bein betyr sittende fisking. Poesi Denne seksdagersturen, som gjorde at jeg forelsket meg i Bismarvatnet, ble, på grunn av ei stevbok på ei DNT-hytte i nærheten av Suldal, også foreviggjort som poesi. Dette stevet vil jeg dele som en del av min fjellopplevelse: To kjekke karer frå Finse gjekk, for å sjå kor mange budeier dei fekk. Han eine rund han andre lang. Begge hadde dei same trang. Te Kjeldebu me begge måtte. Turen den var utrolig flotte. Langs en rolig stille bekk, var to tyskere med sekk. På Dyranut ein kafé me fann. Dei hadde både saft og blandevann! Været feil Kristen meldte. Han sku hatt ein runde med beltet! Gjørma den var veldig blaut. Minna litt om rømmegraut. Magen romla dagen lang. Får me anna enn brød og vann? På Sunhaug sola varmte flott. Me fann eit vann og sovna godt. På Bismarvatnet auren beit Å kor lenge me har vært på leit! På vei til Litlos i sol og vind, ein gammal mann me fekk på sinn. Han sprang som om me fanden var! Me møtt an att på den lokale bar. Over passet me måtte gå. På toppen ka fekk me sjå? Vind og snø overalt! Er det rart det verte kaldt? Med vatn te livet me gjekk, gjennom mang ein frådande bekk. Elva var stor som Glomma! Det var vondt å fram komma. Seks dagar te ende. Nå bud etter bil me sende. Beina er såre, leggane stive. På ryggen igjen me sekken hive. Tekst: Pål William Wallace Foto: Andreas Kalvig Anderson Pål trengte en liten pause. MITT FJELL Pål William Wallace utfordrer Eline Marie Grøholt fra Bryn KFUK-KFUMspeidere til å skrive om sitt fjell eller sin favorittplass til neste nummer av Lederforum.

20 2020 ARRANGEMENTSINFO I fyr og flamme Gjekk du glipp av haustens nye arrangement for leiarar og trenarar? Eller ynskjer du meir påfyll og inspirasjon? I oktober blir det igjen mogleg å samlast på Nordtangen til I fyr og flamme. Vi vil følge samme oppskrift som sist, med ulike økter du kan velge å vere med på. Du får altså sette saman di eiga kurshelg ut frå det du ynskjer eller treng. Gjennom I fyr og flamme håpar vi å kunne gi noko tilbake til alle dei som kvar veke gir av si tid til speidarar rundt om i landet. Du får sjansen til å lære noko nytt, auke kompetansen når det gjeld speidaraktivitet og leiarverksemd og du kan få utveksla erfaringar og idear med andre leiarar. Sett av helga oktober, unn deg sjølv og dine medleiarar ei helg med inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet du gjer! I FYR OG FLAMME bål glede varme ildsjel gnist engasjement kraft flammer inspirasjon fellesskap strålerglød MÅLGRUPPE: Ledere og rovere over 17 år INNHOLD: Samling for leder, trenere og rovere. Lederkurs - ledelse DATO: november 2008 STED: Nordtangen ALDER: Født 1991 og eldre PRIS: 700 kroner. Husk å søke Frifondstøtte PÅMELDING: Innen 1. oktober. Alle deltakere på trenerkurs og ledersamling må velge hvilke økter de ønsker å delta på. Ferdig program innen 1. september Meir informasjon om programmet og kurstilboda vil du finne i kalen deren på når påmeldingsfristen nærmar seg. Nordtangen november 2008 Målgruppe: Ledere og trenere som ønsker inspirasjon, ideer og lederfellesskap. Innhold: Aktiviteter som øker kompetansen innen ledervirksomhet og speideraktiviteter. Inspirasjon, fellesskap og påfyll. Dato: oktober Sted: Nordtangen. Alder: Født i 92 og eldre. Pris: 800,-. Husk å søke frifondstøtte! Påmelding: Innen 2. oktober. energi REFORMA09 Reforma09 er de svenske KFUK-KFUMspeidernes landsleir som holdes på Ransberg scoutcamp i nærheten av Karlstad 25. juli til 1. august sommeren Norske speidergrupper er spesielt invitert til å delta på leiren. Reforma09 er en leir med samholdet i speidergruppa i fokus. For mer informasjon, se Foto: Helga-Lise Owe KURS OG ARRANGEMENTER SOMMEREN KILT, Nordtangen. Født i Påmelding innen 8. mai. Pris: 800, NM i speiding, Stend ved Bergen. Patruljene kvalifiserer seg i kretsene Ungdomsfestival, Nordtangen. Født i Påmelding innen 15. mai. Pris: 800, Åpen leir, Nordtangen. Født i `98 og eldre. Forhåndspåmelding innen Norsk Roland, Vestlandet. Født i Påmelding innen 15. mai. Pris: 1400, Eventyr Fjell, Krossbu på Sognefjell. Født i Påmelding innen 15. mai. Pris: 1400, Roverway, Island. Født i Påmelding fra oktober For mer informasjon: Pris: ca. kr. 3500, Reforma09, Randsberg i Karlstad. Svenske KFUK- KFUM- speideres landsleir. For mer informasjon: UFO, Utfordring, Fellesskap og Opplevelse, Nordtangen. Dansk-norsk patruljeførerkurs. Født i Påmelding innen 1. juni. Pris: 1995, Svalbardleir, Longyearbyen + Isfjorden. Fra fylte 18 år. Pris: ,- inkl. reise. Ingen ledige plasser Roverlandsleir, Risøya. Født i 93 og eldre. Påmelding innen 20. april. Pris: 1800, Norsk Roland, Trollheimen i Hurdal. Født i Påmelding innen 15. juni. Pris: 1400, Banevoktersamling, Nordtangen, Født i 93 og eldre. Påmelding innen 14. august. Pris: Gratis! Friluftslivets uke, fellesarrangementer for alle FRIFO-organisasjonene (Friluftslivets dag 6. med mange lokale arrangementer) Globalaksjonen. For alle Tråkk 2009, hele landet. Merker og hefter kan kjøpes på Arrangementskatalog og arrangementsplan kan lastes ned fra forbundets nettsider. Se også kalenderen på

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Olav Velde, Mette

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november

KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 Norsk grunnkurs i 1.hjelp Sikkerhet på tur Praktisk speiderledelse Trinn

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

GJØR DERE KLARE FOR. Vi har laget noen spennende forhåndsoppgaver

GJØR DERE KLARE FOR. Vi har laget noen spennende forhåndsoppgaver FORHÅNDSOPPGAVER GJØR DERE KLARE FOR Nå er det mindre enn ett år til landsleiren Futura. Sommeren 2018 samles over 6000 speidere i Lånke, Trøndelag. Er dere klare for det store eventyret? Vi har laget

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer:

Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november. 5 hovedlinjer: Region 7 og 8 gjentar fjorårets suksess og inviterer til: KURSHELG FOR LEDERE PÅ SØRMARKA 15.-17. november 5 hovedlinjer: Trinn 1 - Norsk grunnkurs i 1.hjelp - Sikkerhet på tur -Praktisk speiderledelse

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

LANDSLEIRBREV 2 INNHOLD I DETTE BREVET 1. PÅMELDING 1.1 FRISTER 1.2 DIETTBEHOV OG TILRETTELEGGING

LANDSLEIRBREV 2 INNHOLD I DETTE BREVET 1. PÅMELDING 1.1 FRISTER 1.2 DIETTBEHOV OG TILRETTELEGGING LANDSLEIRBREV 2 I dette landsleirbrevet får du mye nyttig informasjon som kan gjøre det lettere for deg å planlegge fram mot landsleir. Husk at du finner all den informasjonen du trenger på leirens nettsider

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard

Foto: Henrik Vagle Dalsgaard Foto: Henrik Vagle Dalsgaard Kurskatalog forbundskurs 2006 kurskatalog_2006.indd 1 06-12-05 14:14:26 Foto: Hans Martin Enger Snøhulekurs - lær å overnatte ute i snøen! 2 Ute er det kaldt, og kun stjernehimmelen

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Kretslederposten. - Februar 2007

Kretslederposten. - Februar 2007 Kretslederposten - Februar 2007 Kjære kretsleder Nå har vinteren festet grepet skikkelig her i Oslo og de fleste andre steder i vårt langstrakte land. Flott! Jeg trives godt med vinteren og denne årstiden

Detaljer

World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015)

World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015) World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015) 1. informasjonsbrev, desember 2013 Ta vare på dette brevet. Vi har gleden av å ønske deg velkommen som deltaker på den 23. verdensjamboreen i Japan 28. juli 8. august

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Gruppepost november. Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt!

Gruppepost november. Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt! Takk for tilliten! Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt! Vår fremste oppgave på forbundskontoret i Oslo er å støtte din gruppe og din krets i å drive speiderarbeidet

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger juli 2013.

Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger juli 2013. Landsleir for Norges speiderforbund i Stavanger 6. 13. juli 2013. Motto: «Ganske imponerende» «Ganske imponerende»: Nå skal vi sette fokus på det vi speidere kan som er bra, og det vi er ekstra gode til.

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Innledning... 1 Påbudets omfang... 1 Ansvar... 2 Prosedyre... 3 Hyppighet...4 Rapportering...4 Sanksjoner...4

Detaljer

VINTERLEIREN LESJASKOG

VINTERLEIREN LESJASKOG VINTERLEIREN LESJASKOG 1934-2011 77 år PÅSkA 2011 INVITASJON Lesjaskogs hvem, hva, hvor HVEM: Vinterleiren Lesjaskog er en leir for speidere over 13 år. NÅR: 20. april til 25.april 2011 HVA: Verdens eldste

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Gruppepost november. Fortsettelse neste side

Gruppepost november. Fortsettelse neste side Bryr du deg? Denne utgaven av Gruppepost inneholder mye vesentlig informasjon fra forbundet til gruppas ledere. Takk for at du formidler dette raskt videre! Vi har forbedret speiderkalenderen! Årets kalender

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer