Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting"

Transkript

1 Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting Rica Hotel Hamar 27. januar 2007 Teknisk arrangør: JIL Hamar

2 Besøk våre hjemmesider på: Felles telefonnummer for JBF: Her kommer du fram til en kundebehandler som er ledig i din region 2

3 SAKLISTE 1. Åpning 2. Konstituering a) Godkjenning av fullmakter b) Valg av 2 dirigenter c) Valg av 2 sekretærer d) Valg av redaksjonskomite 3. Vedtak om forretningsorden 4. Vedtak om sakliste 5. Beretninger a) Beretning 2005 b) Beretning Lederens muntlige beretning 7. Regnskap a) Regnskap 2005 b) Regnskap Innkomne forslag 9. Valg 10. Fastsettelse av kontingent 11. Budsjettforslag 2007/ Neste forbundsting Hedersbevisninger 14. Avslutning FORRETNINGSORDEN 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som seg imellom fordeler arbeidet. 2. Ingen representant gir rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden for første gang til 10 min., annen gang til 5 min., og for tredje gang til 1 min. Dirigenten har rett til å gjøre framlegg om forkortelse av taletiden, og sette strek for inntegnede talere. 3. Alle framlegg må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens og lagets navn. Nye framlegg kan ikke gjøres eter at strek er satt. 4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall hvis ikke loven foreskriver noe annet. 5. I protokollen føres alle framlegg og de vedtak som er gjort med angivelse av stemmer for og imot. 6. Protokollen godkjennes av arbeidsutvalget og lov- og appellutvalgets representant som er tilstede på tinget før utsendelse. Protokollen skal være utsendt innen 5 uker etter Forbundstinget. 3

4 4

5 Beretning

6 6

7 FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2005: Forbundsstyrets sammensetning: Arbeidsutvalget: Leder Johnny Flatmo JBIL Eidsvoll Nestleder Hans Roar Nilssen JIL Trondheim Sekretær Ingeborg Gihle Jernbaneverket BIL Oslo Kasserer Britt Jorun Øverstad Jernbaneverket BIL Oslo Varamedlem Randi H Martinsen JIL Ski Styremedlemmer: Tore Jensen JIL Hamar Leif Nygård JIL Trondheim Ivar Fosseli JIL Kristiansand pers. vararepr. Jan Anders Arneberg JIL Hamar Odd Hakvåg Marienborg BIL Tom Jochumsen JIL Kristiansand Revisorer Revisor Ove Hansen JIL Grorud Revisor Anette Weideborg JIL Grorud Varamedlem Birger Opaas JIL Grorud Varamedlem Gunn Mathisen JIL Ski Ledere i utvalgene: Lov- og appellutv. Terje Ekrann HIL-NSB Vinterutvalget Ole Johnny Bråthen Stasjonskammeratene, Drammen Sommerutvalget Arne Bujordet JIL Kristiansand Fotballutvalget Helge Skårdal JIL Skien Skytterutvalget Kjell Johansen Marienborg BIL Hobbyutvalget Oddvin Tjensvoll JIL Stavanger Håndballutvalget Randi H Martinsen JIL Ski Bordtennisutvalget Tore Hemo HIL-NSB Bowlingutvalget Helge Olsen JIL Hamar Golfutvalget Knut Leander JIL Drammen Veteranlauget Rolf A. Rønning JIL Hamar NJIFs kontaktperson til interne blader: Ivar Fosseli 7

8 Forbundets virksomhet Det er i perioden avholdt 6 styremøter, hvorav 2 utvidede og 8 arbeidsutvalgsmøter. Det er behandlet 129 saker. Hedersbevisninger NJIF s Innsatsmerke er tildelt følgende Bjørn Sandvik JIL Oslo S Forbundstinget Tore Jensen JIL Hamar Forbundstinget NJIF s Hederstegn m/diplom er tildelt Hans Roar Nilssen JIL Trondheim Forbundstinget Utnevnt til Æresmedlem av NJIF Odd Skaret JIL Oslo S Forbundstinget Idrettstøy og bedriftsprofilering Samarbeidet mellom NJIF og Jernbaneverket vedrørende profilering fungerer fortsatt på en utmerket måte og NJIF har ansvaret for internprofileringen i Jernbaneverket og for dette mottar vi en del utstyr. Ordningen med gratis drakter til lag som deltar i lokalt seriespill i lagidretter opprettholdes (tildeles etter søknad), disse draktene bærer Jernbaneverkets logo. Det har heller ikke i løpet av 2005 lykkes oss å få til noen avtale med NSB AS vedrørende profilering. Jernbanemesterskapene Det er i 2005 arrangert i alt 19 jernbanemesterskap. Nordisk mesterskap i golf Arrangert i Skien juni. Golfutvalget i samarbeid med Grenland Golfklubb som teknisk arrangør sørget for et vel gjennomført mesterskap på en svært regntung bane. Beklagelig at Sverige ikke stilte med deltagere. Se forøvrig golfutvalgets beretning. Nordisk mesterskap i skyting med kortholdsgevær og pistol Arrangert i Trønderlag august. Skytterutvalget i samarbeid med Marienborg BIL, "MIR" og Stjørdal Pistolklubb sørget for et flott mesterskap med pistolskyting på Skatval og rifleskyting i Meråker. Se forøvrig skytterutvalgets beretning. Nordisk mesterskap i orientering Etter at Sverige sa fra seg dette arrangementet så sent som på nordisk møte i mai ble det et noe improvisert mesterskap som ble arrangert september i nærheten av Gardermoen. NJIF i samarbeid med Ullensaker O-lag sto for det praktiske. Se for øvrig sommerutvalgets beretning. Nordisk Representantskapsmøte Møtet ble holdt i Järvenpä i Finland den mai. Det ble foretatt forholdsvis store endringer i klasseinndeling og deltagerantall i Nordiske mesterskap. Sekretariatet som nå innehas av Norge hadde utført et meget grundig forarbeid og det meste gikk igjennom uten særlige diskusjoner. De reviderte stadgar kan du nå finne på våre hjemmesider. I forbindelse med gjennomgang av aktivitetskalenderen medelte Sverige at de ikke så seg i stand til å arrangere NJM i orientering, Norge tilbød seg da å arrangere dette mesterskapet. Deltageravgiften i NJM ble øket til 110 pr. døgn. Møtet ble ledet av sekretariatet som nå innehas av Norge, Hans Roar Nilssen (Fritidsrådet) møteleder og Randi Marthinsen (NJIF) sekretær. NJIF var representert ved Johnny Flatmo og Britt Jorun Øverstad. Våre æresmedlemmer i NJF Erling Ohnstad og Gunnar Skirbekk var også med. 8

9 USIC Presidiemøte Presidiemøte ble denne gang arranger i Strebske Pleso i Slovakia mai. På møtet ble det fastslått at Hellas, Slovenia og Kroatia ikke kan delta i USIC mesterskaper i 2005 pga. manglende betaling. Russland melder at det nå er mer penger til jernbaneidrett og derved at de ønsker å ta på seg flere arrangement igjen. Etter forespørsel fra sekretariatet melder Ukraina og de Baltiske landene interesse for USIC samarbeidet så her er det et potensial for nye medlemsland. Johnny Flatmo representerte NJIF på møtet. Hjemmesidene er et nyttig hjelpemiddel for våre medlemmer til å holde seg oppdatert om våre aktiviteter og de blir flittig besøkt. Vi minner igjen om at sidene aldri blir bedre en vi selv gjør det til og oppfordrer alle som har stoff som bør bekjentgjøres sender dette over til redaktøren. Slutning NJIF takker Jernbaneverket og NSB AS for positiv holdning og den økonomiske støtten som vi mottar og er helt avhengig av for å lykkes i vårt arbeid. Retter også en stor takk til utvalgsledere og andre som bidrar til å holde NJIF i gang. 9

10 Representasjon 2005 Utvalg/idrettsgren: Dato: Arrangør: NJIF representant Fotballutvalget: Innendørsfotball JPS Bergen Utv. v/helge Skårdal Fotball 7-manns JIL Grorud Hans Roar Vinterutvalget: Ski Utvalget Utv. v/o.j. Bråthen Skytterutvalget: Luftgevær/Luftpistol/Miniatyrgevær JBIL Eidsvoll Johnny Miniatyrgevær 50 m Marienborg BIL Utv. v/idar Vedul Pistol Utvalget Utv. v/kjell Johansen Lerdue JIL Kongsvinger Utv. v/steinar Hexeberg Skyting 100/300 m Utvalget Utv. v/aleksander Dahl Håndballutvalget: Håndball damer/herrer Stasj.kam. Drammen Hans Roar Hobbyutvalget: Foto Jernbanens Fotokl. Øst Johnny Sjakk Utvalget Johnny Bridge par Utvalget Leif Sommerutvalget: Terrengløp JIL Trondheim Ingeborg Orientering JIL Grorud Johnny Maraton Jbv.BIL Oslo Johnny Sykkel JIL Grorud Utv. v/per A. Andersen Bowlingutvalget: Bowling JIL Hamar Johnny Bordtennisutvalget: Bordtennis JIL Drammen Johnny Golfutvalget: Golf JIL Drammen Tore 10

11 Nordiske mesterskap: Golf Norge Johnny Bridge Sverige Tore Skyting Norge Johnny Orientering Norge Ingeborg og Johnny Foto Sverige Utv. v/arvid Johansen USIC mesterskap: Bowling Polen Johnny Fotball Innendørs Tsjekkia Leif Maraton Danmark Ingeborg FISAIC mesterskap: Ingen i 2005 Møter: USIC presidiemøte Slovakia Johnny Nordisk representantskapsmøte Finnland Johnny og Britt Jorun 11

12 Oversikt over utstyr som disponeres av NJIF sett håndballdrakter damer og herrer 2 sett fotballdrakter 10 sett bordtennisdrakter (nye 2004) 20 stk. Pikétrøyer m/ Norge +flagg 20 friidrettsingletter (nye 2004) 16 orienteringsdrakter 30 overtrekksdrakter Umbro rød/blå 25 overtrekksdrakter rød/hvit/blå 15 overtrekksdrakter rød/blå (nye til usic håndball 2001) 1 førstehjelpsskrin 1 USIC flagg (Ny logo 2002) 4 nordiske flagg (defilering) 1 Umbro trillekoffert 3 NSB bager 3 JBV bager 1 skotthyllutstyr (oppbevares hos JIL Ski) Bordtennisutstyr Bordtennis-skjermbrett Aktivitetsrom Oslo S 4 bord Aktivitetsrom Oslo S 2 bord JIL Nord 2 bord JIL Ski 1 bord Lokdriften BIL 1 bord JBIL Mo i Rana 1 bord JBIL Bodø 3 bord JIL Narvik 2 bord JIL Drammen 1 bord JIL Skien 2 bord Stålving 2 bord JPS Bergen 1 bord JBIL Halden Miniatyrgevær 1 gevær (Anschutz) NG54658 utlånt til JVIL Hønefoss 1 gevær (Anschutz) NG62178 utlånt til JBIL Mo i Rana 1 gevær (Walteher) utlånt til JVIL Hønefoss 1 gevær (Anschutz) utlånt til JIL Kristiansand 1 gevær Vostok CM 2K568 utlånt til JIL Drammen Luftgevær 1 luftgevær utlånt til JIL Drammen 1 luftgevær utlånt til JIL Hamar 1 luftgevær utlånt til NSB Elverum BIL Luftpistoler 1 luftpistol (Feinwerkbau) mod. 80 D luftpistol (Walter) utlånt til JBIL Lodalen 12

13 Lov og appellutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning: Leder Terje Ekrann HIL-NSB Medlem John Ove Svensli HIL-NSB Medlem Hartvig Stavem JIL Halden Varamedlem Oddvin Tjensvoll JIL Stavanger Varamedlem Rolf Hansen JIL Kongsvinger Varamedlem Arild Bergersen JIL Grorud Det er ikke avholdt noen møter i utvalget inneværende periode. Nødvendige avklaringer er foretatt pr. telefon og mail. Det har ikke vært noen straffesaker til behandling i utvalget så langt i 2005, kun enkelte forespørsler vedrørende deltagelse i JM. 13

14 Vinterutvalgets beretning Utvalgets sammensetning: Leder: Ole Johnny Bråthen Stasjonskameratene Medlem: Jan Olav Presthus JIL Trondheim Medlem: Sven Johannessen JIL Hamar Medlem: Leif Erik Rekstad JIL Trondheim Varamedlem: Dagfinn Stangnes JIL Kongsvinger Varamedlem: Njål Svingheim JBV BIL Oslo Varamedlem: Trond Cato Martinsen Stasjonskameratene Aktiviteter i utvalget, er for tiden ski(langrenn) og Rink Bandy. Årets JM- ski i vinter, ble pågrunn av snømangel, avlyst. Nytt JM ble avviklet sammen med samling for USIC, på Røros den Mesterskapet samlet 18 deltagere og følgende jernbanemestere ble kåret: Kl. B1-4 Tor Brenna JIL Kongsvinger Kl. B5-7 Arne Moholdt Rørosbanen BIL Kl. B8-9 Even Løkken JIL Trondheim Kl. B10-12 Odd Halseth JIL Steinkjer Beste 3-mannslag JIL Trondheim v/ Jan O. Presthus, Even Løkken og Leif E. Rekstad Neste års JM, har JIL Kongsvinger sagt seg villig til å arrangere. Når det gjelder Rinkbandy, så er det kun Halden har et blandet lag i serie. 14

15 Sommerutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning Leder Arne Bujordet JIL Kristiansand Medlem Trond Cato Marthinsen Stasjonskameratene Medlem Finn Kr. Landstad JIL Trondheim Medlem Per Anker Andersen JIL Grorud Varamedlem Roy Johnsrud JIL Grorud Varamedlem Ole Jonny Bråten Stasjonskameratene Varamedlem Svein Nybakken JIL Nord Det har ikke vært avholdt noen møter i utvalget i perioden, men det har vært kontakt pr telefon og pr mail. Følgende mesterskap er blitt arrangert: Terrengløp JIL Trondheim Orientering JIL Grorud Sykkel JIL Grorud Maraton JBV Bil Oslo Det er ikke avholdt mesterskap i Friidrett og skogsløp. De mesterskapene som er blitt arrangert er blitt arrangert på en utmerket måte og sommerutvalget vil takke arrangørene for vel gjennomførte arrangement. Vi har ellers deltatt i følgende mesterskap: Nordisk Mesterskap i Orientering arrangør Norge USIC Maraton arrangør Danmark Vi stilte i år ikke med deltagere i USIC i friidrett. Under følger de forskjellige resultatene fra de forskjellige arrangementene: JM Terreng løp 2005 Arrangør: JIL Trondheim den Sted: Ferista i Trondheim bymark, Løypa: 3 km på skogsti, og noe gress på golfbanen. Lett terreng Forhold: Sol og ca 15 grader. Antallpåmeldte/startende: 20/17 Gjesteklasse:19 Jernbanemestere: Damer klasse C 1 7 : Klara Lyngnes Herrer Klasse B 5-7 : Arne Moholdt Herrer klasse B 8 12: Even Løkken Lagkonkurranse Beste 3 mannslag kl B 1-12: JIL Trondheim 2. napp i vandrepokal Even Løkken, Jan Olav Presthus og Lars Idar Solem 15

16 Damer KL C Kl Lyngnes Klara JBV BIL Oslo 13,09 1 JB-mester kl 1-7 Kl Nygård Sigrun JBV BIL Oslo 14,25 1 Salthella Hege CARGONET 18,39 2 Herrer KL A Martinsen Trond Cato FLYTOGET 11,31 1 Herrer KL B Kl Danielsen Steinar JBV BIL Oslo 13,52 1 Kl Nilsen Roger JBV BIL Oslo 11,49 1 Fagervold Tore JBV BIL Oslo 13,21 2 Johansen Helge JIL Trondheim 13,32 3 Kl Moholdt Arne Rørosbanen 11,38 1 JB-mester kl 5-7 Presthus Jan Olav JIL Trondheim 11,53 2 Rekstad Leif JIL Trondheim 12,36 3 Lagerløv Ole Petter Nettbuss Elverum ikke møtt Kl Løkken Even Jil Trondheim 10,58 1 JB-mester kl 8-12 Solem Lars Idar Jil Trondheim 12,28 2 Landstad Finn Kristian Jil Trondheim 13,08 3 Jensen Terje Jil Trondheim 13,28 4 Lien Arnfinn Jil Trondheim 14,49 5 Kl Rokkones Roger Jil Trondheim ikke møtt Kl Sollie Harry Jil Trondheim 12,44 1 Bjerkan Bjørn Jil Trondheim ikke møtt Gjesteklasse Thonstad Audun 11,12 Moholdt Joachim 11,20 Snerting Åge 11,23 Buan Sverre 12,15 Thorgaard Knut Erik 13,07 Jensen Jakob 13,41 Presthus Mette 13,58 Presthus Berit 14,32 Røsvoll Fredrik 16,41 Løkken Anette 17,45 Løkken Anne Grete 17,47 Moholdt Helene 17,52 Moholdt Eivind 18,50 Moholdt Ann Edel 18,55 Øyan Johansen Christine 20,26 Røsvoll Terje 20,48 Myhre Marit 26,16 Myhre Jørgen 26,17 Myhre Anne Grete 26,18 16

17 JM Sykkel 2005 Arrangør: JIL Grorud Dato: Deltakere Gjesteklasse Sted: Klasse B 5 1 Rune Aune Jil Trondheim Per E. Myrhe Jil Trondheim Trond Johannessen Jil Lillestrøm Tormod Snekkermoen Jil Kongsvinger Klasse B 6 1 Trond Grimstad Nettbuss Drammen Vidar Asbjørnsen Jbb Oslo Roy Johnsrud Jil Grorud Arne Herness Jil Grorud Klasse B 7 1 Bjørn Eggen Jil Trondheim Leif Brandal Jil Oslo Klasse B 9 Tore Syvertsen Nettbuss Drammen Leif H. Nabben Jil Kongsvinger Klasse B 10 1 Olav Kjøl Jil Marienborg Andreas Sæterli Jil Marienborg Per A. Andersen Jil Grorud Klasse B 11 1 Nils Kattem Jil Marienborg Klasse B 12 1 Rolf Hansen Jil Kongsvinger Aage Hoff Jil Hønefoss Klasse C 7 1 Grethe Appelqvist Jil Grorud Gjesteklasse Damer 15 Km 1 Unni Syvertsen Drammen Gjesteklasse Herrer 1 Harry Nystuen Jil Grorud

18 Rune Aune Bjørn Eggen Olav Kjøl Jernbanemestere Blev Jil Trondheim Jil Trondheim Jil Marienborg Jernbanemester For Lag Blev 1 Jil Trondheim Jil Marienborg Jil Grorud Jil Kongsvinger JM i orientering Arrangør: JIL Grorud Sted : Grorud Antall deltakere: gjesteklasse Jernbanemestere: Tor Brenna Arne Bujordet Sigrun Nygård Dagfinn Stangnes Resultatliste Klasse A 5 km 1 Brenna,Tor JIL Kongsvinger 38: :00 2 Martinsen,Trond Cato Flytoget 41: :52 3 Danielsen,Steinar JBV BIL Oslo 48: :12 4 Gulbrandsen,Dyre Martin JBV BIL Oslo 48: :05 Klasse B 6 5 km 1 Bujordet,Arne JIL Kristiansand 43: :00 2 Fagervold,Tore JBV BIL Oslo 47: :14 3 Klippenberg,Harald JIL Stavanger 51: :58 4 Asbjørnsen,Widar JBV BIL Oslo 1:00: :49 Klasse B 7 5 km 1 Schive,Christopher JBV BIL Oslo 55: :00 2 Bergsløkken,Bjørn JIL Kongsvinger 58: :51 3 Myrabø,Steinar JBV BIL Oslo 1:03: :36 4 Johansen,Rune JIL Drammen 1:39: :29 5 Trolsrud,Arild JIL Drammen 1:50: :35 Klasse B 8 5 km 1 Gjønnes,Magne JIL Trondheim 1:01: :00 2 Stanes,John Egil HIL NSB 1:02: :48 3 Flatmo,Johnny JBV BIL Oslo 1:27: :11 18

19 Klasse B 9 5 km 1 Bråthen,Ole Johnny Stasjonskameratene 1:26: :00 2 Torp,Stein JIL Kongsvinger 1:32: :08 Klasse B 10 3,5 km 1 Stangnes,Dagfinn JIL Kongsvinger. 49: :00 2 Bjarkø,Erling JIL Grorud 1:05: :05 Klasse B 11 3,5 km 1 Skautvedt,Ragnar JIL Drammen 1:07: :00 DSQ Nordli,Arvid JIL Grorud 1:24:42 DNS Svestad,Per JIL Kongsvinger. Klasse B 12 3,5 km 1 Bujordet,Arnfinn JIL Kristiansand 54: :00 Klasse C 4 3,5 km 1 Bjordal,Heidi JBV BIL Oslo 57: :00 2 Gihle,Ingeborg JBV BIL Oslo 58: :05 Klasse C 6 3,5 km 1 Nygård,Sigrun JBV BIL Oslo 54: :00 Gjesteklasse 5 km 1 Skogsholm,Bård Gjest 52: :00 JM Maraton Skogsmaraton innlagt i Nordmarka Arrangør: JBV Bil Oslo Dato: Deltakere: 6 Arrangementet ble arrangert i de flotte skogsområdene i Nordmarka, litt nord for Oslo. USIC i Maraton som går av stabelen den i HC Andersen Maraton i Odense 4 Roger Nilsen Jbv Bil Oslo Menn veteran år 3:24:54 2 Finn Kr. Landstad Jil Trondheim Menn veteran år 4:09:49 1 Steinar Myrabø Jbv Bil Oslo Menn veteran år 4:10:28 3 Helge Fossheim Skimilajoggen/Cargonet Menn veteran år 4:20: Johs Johannessen JIL Ski Menn mosjon 5:10:42 33 Mariann Landstad Byåsen Trondheim Kvinner veteran år 5:10:45 19

20 Nordisk Mesterskap i Orientering Arrangør: Norge Teknisk arrangør: Ullensaker ol Dato: 17.9 og løpere deltok Sted: Jessheim Norge vant lagkonkurransen. Resultater Individuelt Damer 5 km 1 Jokinen,Marja Finland 1:14: :00 2 Nygård,Sigrun Norge 1:40: :22 3 Kristin Bjordal,Heidi Norge 2:03: :47 Herrer 45 6 km 1 Bragge,Tapani Finland 1:08: :00 2 Johnny Bråten,Ole Norge 1:17: :54 3 Suhonen,Pentti Finland 1:18: :48 6 Schive,Christopher Norge 1:22: :53 7 Bergsløkken,Bjørn Norge 1:25: :47 8 Myrabø,Steinar Norge 1:27: :05 Herrer Senior 8.2 km 1 Brenna,Tor Norge 1:11: :00 2 Bujordet,Arne Norge 1:22: :09 3 Fagervold,Tore Norge 1:29: :25 4 Cato Martinsen,Trond Norge 1:35: :25 Stafett 1 Finland Lag 1 02:37: :31 Jokinen Marja 2 34:48 Suhonen Pentti 1 44:46 Koskivirta Eero 3 39:23 Bragge Tapani 4 2 Norge Lag 1 02:45: :31 Johnny Bråten Ole 1 46:48 Nygård Sigrund 2 47:19 Fagervold Tore 4 33:23 Brenna Tor 3 3 Finland Lag 2 02:53: :17 Karjalainen Päivi 1 43:16 Nurkka Veikko 2 40:34 Mantere Veli 3 50:18 Annila Mikko 4 20

21 Omstart:1 6 Norge Lag 2 03:09: :56 Bergsløkka Bjørn 2 55:18 Bjordal Heidi 1 40:53 Cato Martinsen Trond 4 44:19 Schive Christopher 3 Omstart Steinar Myrabø løp på et sammensatt lag som ble nr 4. USIC Maraton Arrangør: Danmark Sted: Odense Dato: Usic maraton innlagt i Odense Maraton HC Andersen Resultater USIC maraton kun de norske: 1035 Andersson, Frode U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 03:35: Landstad, Finn Kristian U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 03:39: Nilsen, Roger U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 03:10: Skånøy, Gunnar U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 02:53:46 21

22 Skytterutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning: Leder Kjell Johansen Marienborg BIL Medlem Steinar Hexeberg JIL Grorud Medlem Aleksander Dahl JIL Drammen Varamedlem Idar Vedul Marienborg BIL Varamedlem Morten T. Olsen JIL Moss Vi har fungert stort sett ok, med en arbeidsdeling som tidligere år. Men utsending av invitasjon til JM 200/ 300 m har tidligere delvis gått via at ansvarlige kjente de fleste av skytterne personlig, mens leder har sendt over invitasjonen til Forbundet /Hjemmeside. Dette glapp i år, og vi må ta lærdom av det. Arrangementene har gått greit, sjøl om deltakelsen i noen grener har vært lav. JM gevær 50m, vil som i fjor bli forsøkt arrangert innendørs på førjuls vinteren. Vi var i år ansvarlig for å arrangere Nordisk Jernbanemesterskap på Gevær 50m og Pistol 25m. Dette arrangementet skulle etter planen vært neste år, men pga flytting av USIC blei det bestemt å flytte Nordisk, for ikke å få 2 mesterskap samme år. Dette gjorde året litt mer hektisk enn forventet, men det gikk ganske greit. Nordisk JM Miniatyrvåpen. Det sportslige høydepunktet har i år vært Nordisk Jernbanemesterskap på Miniatyrvåpen, Gevær 50 m og Pistol 25 m. NJM ble i år arrangert i Stjørdalsområdet september. Overnatting og bankett var lagt til Rica Hell hotell. Pistolskyting ble arrangert på Skatval og geværskyting i Meråker. Før mesterskapet var vi litt spent fordi det jo har vært en del problem for svenskene å delta i arrangementer og finnene ga litt tvetydig respons da de fikk invitasjonen, ut fra at arrangementet var flyttet ett år fram. Dette til tross for at deres ledere hadde vært med på å bestemme at det skulle flyttes. Uansett så stilte alle de nordiske landene med deltakere, men det var bare pistolskyttere fra Sverige, og finnene stilte med 4 manns lag i begge grener. De som representerte Norge var: NJIF repr./lagleder Johnny Flatmo JBIL Eidsvoll Leder/trener Odd Hakvåg Marienborg BIL Gevær: Idar Vedul Marienborg BIL Per Hagen JIL Drammen Aleksander Dahl JIL Drammen Harald Dahlen JIL Hamar Morten Nesbø Stålving Pistol: Øystein Wiersdalen JIL Drammen Ove-Emil Hammerstad JIL Bergen Stig Svestad JBIL Eidsvoll Kjell S Johansen Marienborg BIL Sverre Larsen fra JIL Mo i Rana var også tatt ut, men meldte forfall. Utvalget så seg ikke i stand til å erstatte ham, da det var kort tid til mesterskapet. Dette var dumt, da vi jo har en aktuell skytter på Stjørdal, selv om han ikke har deltatt i JM i de seinere år. Imidlertid var han med som funksjonær og hjalp oss. 4 skyttere teller i lagkonkurransen, så vi stilte i alle fall med fullt lag. 22

23 Idar Vedul var en viktig ressurs for utvalget i arrangementet av Nordisk, spesielt pga hans gode kontakter i Meråker. Skytterutvalget sto for arrangementet med god hjelp fra Marienborg BIL. Vi hadde som sagt lagt overnatting mm til Rica Hell Hotell, og startet der med lunsj på fredagen, før det bar med buss / maxitaxi til banene for innskyting og siste finpuss. Vi hadde også lagt inn en sightseeingtur på fredagen, til Steinvikholmen festning, med omvisning der. Lørdagen gikk med til konkurransene. Pistolskytingen foregikk på Stjørdal Pistolklubbs bane på Skatval, med funksjonærer fra Stjørdal PK og hjelpere fra Marienborg BIL. Pistolskytterne rakk en tur ned til lunsj på hotellet mellom de 2 konkurransene. Geværskytingen foregikk i den nye skytehallen i Meråker, med helt nye elektroniske skiver, og hjelp fra elever på Skytterlinja på Meråker Videregående Skole. Geværbanen har bare 12 standplasser, så vi måtte arrangere geværskytingen som såkalt Utvidet Halvmatch, og skytterne fikk med lunsjpakker fra hotellet, og spiste denne på anlegget i Meråker. Vi hørte bare godord om arrangementet, og spesielt om skytebanen i Meråker. Bankett og premieutdeling var lagt til hotellet. Vi hadde sørget for et rikholdig premiebord med hjelp fra sponsorer som Jernbanens Bank og Forsikring, NLF og Marienborg BIL. Noen forsynte seg litt mer grådig av premiene enn andre, men det ble medaljer til deltakere fra alle 4 nasjoner. Resultatene, de 3 beste og nordmennene Gevær 60 skudd liggende 1. Claus Brix Laursen Danmark Vesa Hermunen Finland Aleksander Dahl Norge Per Hagen Norge Morten Nesbø Norge Idar Vedul Norge Harald Dahlen Norge 565 Gevær Halvmatch 1. Idar Vedul Norge Aleksander Dahl Norge Claus Brix Laursen Danmark Per Hagen Norge Harald Dahlen Norge Morten Nesbø Norge 528 Pistol VM program (30+30) 1. Ove-Emil Hammerstad Norge Carsten Samuelsen Danmark Jarmo Nieminen Finland Øystein Wiersdalen Norge Kjell S Johansen Norge Stig Svestad Norge 523 Pistol Standard program ( ) 1. Jarmo Nieminen Finland Ove-Emil Hammerstad Norge Per-Erik Lindahl Sverige Øystein Wiersdalen Norge Kjell S Johansen Norge Stig Svestad Norge

24 Stig B Karlssons vandrepremie: Vandrepremie: Gevær: 1. Norge 2. Finland 3. Danmark Pistol: 1. Sverige Norge Finland Danmark 4071 Jernbanemesterskapene. Idar Vedul, Norge Nationstävlingen Lag (De 4 beste i begge øvelser teller) Luftvåpen 10 m og miniatyrgevær 15m. Dette mesterskapet blei i år arrangert av JBIL Eidsvoll. Luftvåpen gikk på ØRS Skytesenter på Dal. Til miniatyrgevær ble det lånt en annen bane, og det var ordnet biltransport til og fra. Luftvåpenbanen er meget bra, og den har fine lokaler der arrangørene solgte brus, vafler og pølser. Premieutdelingen foregikk også i disse lokalene. Arrangementet var meget vellykket. Deltakelsen er såvidt litt opp fra i fjor, men det er fortsatt plass til flere deltakere. Det var gledelig nok 2 nye pistolskyttere fra Nettbuss Eidsvoll og en del nye geværskyttere fra Nettbuss Drammen. Ellers må vi sjølsagt merke oss at vinnerresultatet på luftgevær var meget høyt, på nivå med de beste i Norge. Vinnere: Luftgevær 10 m. 11 deltakere (og 11 i gjesteklasser) Kl. A og Jernbanemester Idar Vedul Marienborg BIL 594 Kl. B1 og Jernbanemester Arne Sire Nettbuss Drammen 546 Kl. B2 Harry Øie Nettbuss Drammen 450 Kl. D og Jernbanemester Jon Myhre JVIL Hønefoss 349 Kl. E 1 (gjester bedrift 1-3) Thor Håkon Søberg LG Kl. E 2 (gjester bedrift 4-5) Jan Erik Bøhnsdalen Finsbråten 561 Kl. E 3 (gjester bedrift 6-7) Ottar Olsen LG Luftpistol 10 m. 6 deltakere (+ 1 gjest) Kl. A og Jernbanemester Kjell Johansen Marienborg BIL 543 Kl. B Stig Svestad JIL Drammen 539 Kl E (gjester) Gunnar A. Holm LG Miniatyrgevær 15 m. 10 deltakere Kl. A og Jernbanemester Idar Vedul Marienborg BIL

25 Kl. B Arne Sire Nettbuss Drammen 27 Kl. D Jon Myhre JVIL Hønefoss 266 Det var bare JVIL Hønefoss som stilte minst 3 skyttere, så det ble ikke kåret lagmester Miniatyrgevær 50m og pistol 25m. JM 50m Gevær for 2004 blei arrangert i Lånkehallen 18. desember Det var 4 deltakere og arrangementet gikk greit i den fine hallen vi fikk låne på Lånke. Programmet som blei skutt er Utvidet Halvmatch, 60 skudd liggende, 20 skudd stående og 20 skudd knestående. Vinnere: Kl. A og Jernbanemester Idar Vedul Marienborg BIL 959 Kl. B1 Per Hagen JIL Drammen 891 JM Pistol 25 m. Det blei ikke arrangert noe mesterskap i 2004, men vi fikk arrangert det i Det gikk på banen til OKTS i Maridalen 25. mai. Banen er i bra stand og ligger nær sentrum i Oslo. Vi sto selv for arrangementet, men kjøpte skiver og lånte utstyr av Oslo Kommunale Tjenestemanns Skytterlag (OKTS). Det var bare 3 deltakere, da vi fikk avbud fra 2 stk. Vi skyter VM program og Standardpistol. Høyeste poengsum sammenlagt er jernbanemester. Vinner: Kl. A og Jernbanemester: Kjell S Johansen Marienborg BIL 1085 Armègevær (200m) Årets Landskytterstevne gikk på Lesja i Gudbrandsdalen. Tradisjonen tro ville vi ha et arrangement i forbindelse med dette. Skytterutvalgets Aleksander Dahl fant en god løsning. Reinskytten Skytterlag sto for det tekniske arrangementet, på egen bane ved Dombås, med elektroniske skiver. Mesterskapet blei gjennomført som i de seinere år, på tirsdagen i Landskytteruka. Det blei et meget bra arrangement, og med elektroniske skiver gikk det raskt og lettvint å få avviklet mesterskapet. Som sagt et knirkefint arrangement, men det var alt for få deltakere. Dette tror vi i hovedsak skyldes at Skytterutvalget ikke sendte ut innbydelsen slik vi skal. Det ble lagd innbydelse, men ved en glipp glemte jeg å sende den til Forbundets hjemmeside og ut til lagene. Gjennom mange år har dette blitt gjort automatisk av Arne Nordtømme som jo var Skytterutvalgets mann på dette, i tillegg til at han kjente alle og fikk spredt beskjeden rundt. Vi regnet med at tradisjonen med å legge JM oppi Landsskytterstevnet var så innarbeidet at de fleste som er aktuelle til å skyte vet når JM er. Dette viste seg å svikte litt i år, sjøl om det også var sånn at en del av våre faste deltakere ikke var på Landsskytterstevnet i år. Likevel mener vi fortsatt at det å legge JM oppi Landskytterstevnet er et vellykket trekk. Vi må dra lærdom av årets tabbe. Neste år skal Landsskytterstevnet gå i Målselv, i den forbindelse må vi vurdere om det er bedre å legge JM til et annet tidspunkt/ sted. Klassepokalen, oppsatt av Kyllingstad Plogfabrikk i 1974, viser seg fortsatt nærmest umulig å oppnå for 5.klassinger. I år gikk den på 144 poeng, pga respitten for de lavere klasser, og fikk derved nok et nytt navn inngravert. Ennå har ingen klart å vinne denne 3 ganger. 25

26 Armègevær 3 deltakere Vinnere: Klassevis: Kl. 5 Jernbanemester Stein Heggen BRØ BIL 333 Kl. 4 Aleksander Dahl JIL Drammen 332 Kl. 3 Ole Hegstøyl JIL Kristiansand 316 Vandrepokaler: (aksje i vandrepokalene:) 25 skudden Aleksander Dahl JIL Drammen Klassepokalen Aleksander Dahl JIL Drammen Grunnlagspokalen har gått ut Leirdue Arrangør var JIL Kongsvinger. Mesterskapet gikk på Vestlibanen, lørdag 18. juni. Arrangementet gikk bra, været var bra og det er bra deltakelse, sjøl om det er plass til flere. Vinnere: Leirdue 22 deltakere Kl. A Morten Olsen JIL Moss 62 treff Kl. B og Jernbanemester Even Jakobsen JIL Kongsvinger 70 treff Kl. D og Jernbanemester Erling Mellem JIL Grorud 37 treff Kl E (gjester) Jon T Gravdal 35 treff Vinner av NJIFs Pokal til beste skytter: Even Jakobsen JIL Kongsvinger Lagkonkurransen: JIL Kongsvinger (Geir Linnes, Even Jakobsen og Lars E. Børli) 134 treff Duepress: Lars Erik Bjørli JIL Kongsvinger 9 treff 26

27 Fotballutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning: Leder: Medlem: Helge Skårdal, JIL Skien Einar Kallhovd, JIL Kristiansand Roy Hansen, JIL Kongsvinger Varamedlem: Jon I. Myhre, JIL Trondheim Trond Skistad, Stasjonskameratene Drammen Sigurd Ossletten, JIL Grorud Det har ikke vært avholt noen organiserte møter i fotballutvalget i 2005, men medlemmene har hatt god kontakt via telefon og mail. Det har vært arrangert JM innendørs og utendørs, og landslaget har deltatt i USIC i innendørs (femmer lag) i Praha. JM Innendørs JPS Bergen var arrangør for JM innendørs i Mesterskapet ble spilt Lørdag 22 Januar i Vestlandshallen. 10 lag deltok i årets JM, fordelt på 2 puljer, hvor de 2 beste lagene i hver pulje gikk til semifinale. Resultatene fra semifinalene ble: JIL Oslo 2 JIL Kongsvinger: 0-1 og JIL Skien JBV Bil: 3-0. Finalen mellom JIL Kongsvinger og JIL Skien ble en jevn og tett kamp hvor JIL Kongsvinger til slutt gikk av med seieren (2-1). JIL Kongsvinger stillte med følgende spillere: Ola Nylend, Ivar Nystuen, Jan Henrik Otertjernet, Bjørn Bergsløkken, Per Anders Høgda, Thor Bjørnseth, Jan Kåre Hellerud, Roy Hansen og Magne Moløkken. JM Old Boys Det ble ikke arrangert Old Boys Mesterskap i JM 7-er Fotball Årets JM 7-er fotball ble arrangert av JIL Grorud, og ble spilt på lagets egen bane på jernbaneverkstedet. Det var påmeldt 10 lag, fordelt på 2 puljer, hvor de 2 beste fra hver pulje gikk til semifinale. Resultatene i semifinalene ble: Stasjonskameratene Drammen JBIL Lodalen :5-1, JBIL Halden JIL Grorud:2-0. Stasjonskameratene Drammen var overlegne i sluttspillet og i finalen vant de greit 5-0 over et tappert, men slitent lag fra Halden. Jernbanemestere ble Stasjonskameratene Drammen med følgende mannskap: Jan Robert Hansen, Frank Borge, Ove Carstensen, Robert Karlsen, Øystein Jensen, Christian Hovland, Hallgeir Olsen, Odd Joar Jansen, Per Otto Fjeld, Geir Flattum Olsen og Geir Jenshus. 27

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Norsk Jernbane Idrettsforbund 58. ordinære forbundsting. Protokoll 31. januar 2009. Teknisk arrangør: JIL Kristiansand

Norsk Jernbane Idrettsforbund 58. ordinære forbundsting. Protokoll 31. januar 2009. Teknisk arrangør: JIL Kristiansand Norsk Jernbane Idrettsforbund 58. ordinære forbundsting Protokoll 31. januar 2009 Teknisk arrangør: JIL Kristiansand 1 2 Åpning Tom Jochumsen ønsket styret og tingrepresentanter velkommen til det 58. ordinære

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen,

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen, Styret i Nøtterø Skytterlag avd./ N.S.F. har i 2013 bestått av Leder Kasserer Sekretær Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Styremedlemmer Harald Enger Anders Mathisen Signe Karin

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Navn Klubb Kleivamila Criterium Spenst-Tempoen Myskoxrittet Kjemsås tempoen Marka trillern Sammelagtpoeng Antall ritt Premie Menn Hugo Strand Rana SK 12 10 12 12

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker.

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Innendørsgrenene (unntatt bowling) foregår i Idrettsbygget ved NTNU Gløshaugen. Bowling

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Agnar Holm Lillestrøm 96 2 Kristian Baumann Pistolklubb 93 3 Reidar Haugen V50 93 B 1 Espen Aksøy Losby VPK 99 2 Lars Kanedal Pistolklubb 97

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsberetning for Nøtterø Skytterlag /avd NSF 2011

Årsberetning for Nøtterø Skytterlag /avd NSF 2011 Årsberetning for Nøtterø Skytterlag /avd NSF 2011 Styret i Nøtterø Skytterlag /avd NSF har i 2011 bestått av: Leder Kass. Sek. Styremedlemmer Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Harald

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 14.05.06 14.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin Åpen 1 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 100 2 Lars Peter Wilson Bærum PK 96 3 Knut Skotterud NOP Dal 96 4 Kristian Baumann

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Program. Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009. Bedriftsidrettslagets. ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo

Program. Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009. Bedriftsidrettslagets. ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009 OSLO I UNIVERSITETET * IDRETTSLAGET * 10.11.19 70 Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo foreninger.uio.no/bil BEDRIFTS-

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane RESULTATER Elektronikkstevnet Bane 12. september 2004 Stevne : Elektronikk-stevnet 2004 Program: DFS Sted : Varpet skytebane / Nittedal Sk.lag Dato : 12. Sept 2004 Klasse : 2.- 5. 1.Dag-Kjetil Hansen Oslo

Detaljer

Årsberetning 2014 -revidert NBF Lofoten & Vesterålen

Årsberetning 2014 -revidert NBF Lofoten & Vesterålen Årsberetning 2014 -revidert NBF Lofoten & Vesterålen Kretsstyret har i 2014 vært sammensatt som følger: Leder: Kristian B. Ellingsen Nestleder: Arild Jakobsen Kasserer: Kari H. Nordvoll Styremedlem: Rolf

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Universitetslekene Oslo 5.-7. juni 2015. Program og regler

Universitetslekene Oslo 5.-7. juni 2015. Program og regler Universitetslekene Oslo 5.-7. juni 2015 Program og regler I Velkommen! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til de 37. universitetslekene! Vi ser frem til at alle konkurrerer på en god og sportslig måte

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Tradisjonell Kadett 1. Elias Klåpbakken Drønen Laugen Bueskytterklubb 86 86 0 /0 Compound Kadett Jenter 1. Runa Grydeland Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe 314 314 36 /9 2.

Detaljer

Stevnerapport Løvenskiold Open Hurtigpistol. Resultatliste for Hurtigpistol - Distriksmesterskap

Stevnerapport Løvenskiold Open Hurtigpistol. Resultatliste for Hurtigpistol - Distriksmesterskap Side 1 av 8 Stevnerapport Løvenskiold Open 2003 - Hurtigpistol Løvenskiold Open 2003, 15-06-2003 Stevnenr: 02024 Distriktsmesterskap Østlandet Nord Arrangør : Oslo,, Bærum, Oslo Sportsskyt Kontaktperson:

Detaljer

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2015 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktpersoner: Egil Olsen Ellen Grasto Lundin Vålervegen 109 Mikkelveien 7 1599 Moss 1709 Sarpsborg Tlf. 90 11 98 79 Tlf 41 42 53

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer