Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting"

Transkript

1 Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting Rica Hotel Hamar 27. januar 2007 Teknisk arrangør: JIL Hamar

2 Besøk våre hjemmesider på: Felles telefonnummer for JBF: Her kommer du fram til en kundebehandler som er ledig i din region 2

3 SAKLISTE 1. Åpning 2. Konstituering a) Godkjenning av fullmakter b) Valg av 2 dirigenter c) Valg av 2 sekretærer d) Valg av redaksjonskomite 3. Vedtak om forretningsorden 4. Vedtak om sakliste 5. Beretninger a) Beretning 2005 b) Beretning Lederens muntlige beretning 7. Regnskap a) Regnskap 2005 b) Regnskap Innkomne forslag 9. Valg 10. Fastsettelse av kontingent 11. Budsjettforslag 2007/ Neste forbundsting Hedersbevisninger 14. Avslutning FORRETNINGSORDEN 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som seg imellom fordeler arbeidet. 2. Ingen representant gir rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden for første gang til 10 min., annen gang til 5 min., og for tredje gang til 1 min. Dirigenten har rett til å gjøre framlegg om forkortelse av taletiden, og sette strek for inntegnede talere. 3. Alle framlegg må innleveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens og lagets navn. Nye framlegg kan ikke gjøres eter at strek er satt. 4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall hvis ikke loven foreskriver noe annet. 5. I protokollen føres alle framlegg og de vedtak som er gjort med angivelse av stemmer for og imot. 6. Protokollen godkjennes av arbeidsutvalget og lov- og appellutvalgets representant som er tilstede på tinget før utsendelse. Protokollen skal være utsendt innen 5 uker etter Forbundstinget. 3

4 4

5 Beretning

6 6

7 FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2005: Forbundsstyrets sammensetning: Arbeidsutvalget: Leder Johnny Flatmo JBIL Eidsvoll Nestleder Hans Roar Nilssen JIL Trondheim Sekretær Ingeborg Gihle Jernbaneverket BIL Oslo Kasserer Britt Jorun Øverstad Jernbaneverket BIL Oslo Varamedlem Randi H Martinsen JIL Ski Styremedlemmer: Tore Jensen JIL Hamar Leif Nygård JIL Trondheim Ivar Fosseli JIL Kristiansand pers. vararepr. Jan Anders Arneberg JIL Hamar Odd Hakvåg Marienborg BIL Tom Jochumsen JIL Kristiansand Revisorer Revisor Ove Hansen JIL Grorud Revisor Anette Weideborg JIL Grorud Varamedlem Birger Opaas JIL Grorud Varamedlem Gunn Mathisen JIL Ski Ledere i utvalgene: Lov- og appellutv. Terje Ekrann HIL-NSB Vinterutvalget Ole Johnny Bråthen Stasjonskammeratene, Drammen Sommerutvalget Arne Bujordet JIL Kristiansand Fotballutvalget Helge Skårdal JIL Skien Skytterutvalget Kjell Johansen Marienborg BIL Hobbyutvalget Oddvin Tjensvoll JIL Stavanger Håndballutvalget Randi H Martinsen JIL Ski Bordtennisutvalget Tore Hemo HIL-NSB Bowlingutvalget Helge Olsen JIL Hamar Golfutvalget Knut Leander JIL Drammen Veteranlauget Rolf A. Rønning JIL Hamar NJIFs kontaktperson til interne blader: Ivar Fosseli 7

8 Forbundets virksomhet Det er i perioden avholdt 6 styremøter, hvorav 2 utvidede og 8 arbeidsutvalgsmøter. Det er behandlet 129 saker. Hedersbevisninger NJIF s Innsatsmerke er tildelt følgende Bjørn Sandvik JIL Oslo S Forbundstinget Tore Jensen JIL Hamar Forbundstinget NJIF s Hederstegn m/diplom er tildelt Hans Roar Nilssen JIL Trondheim Forbundstinget Utnevnt til Æresmedlem av NJIF Odd Skaret JIL Oslo S Forbundstinget Idrettstøy og bedriftsprofilering Samarbeidet mellom NJIF og Jernbaneverket vedrørende profilering fungerer fortsatt på en utmerket måte og NJIF har ansvaret for internprofileringen i Jernbaneverket og for dette mottar vi en del utstyr. Ordningen med gratis drakter til lag som deltar i lokalt seriespill i lagidretter opprettholdes (tildeles etter søknad), disse draktene bærer Jernbaneverkets logo. Det har heller ikke i løpet av 2005 lykkes oss å få til noen avtale med NSB AS vedrørende profilering. Jernbanemesterskapene Det er i 2005 arrangert i alt 19 jernbanemesterskap. Nordisk mesterskap i golf Arrangert i Skien juni. Golfutvalget i samarbeid med Grenland Golfklubb som teknisk arrangør sørget for et vel gjennomført mesterskap på en svært regntung bane. Beklagelig at Sverige ikke stilte med deltagere. Se forøvrig golfutvalgets beretning. Nordisk mesterskap i skyting med kortholdsgevær og pistol Arrangert i Trønderlag august. Skytterutvalget i samarbeid med Marienborg BIL, "MIR" og Stjørdal Pistolklubb sørget for et flott mesterskap med pistolskyting på Skatval og rifleskyting i Meråker. Se forøvrig skytterutvalgets beretning. Nordisk mesterskap i orientering Etter at Sverige sa fra seg dette arrangementet så sent som på nordisk møte i mai ble det et noe improvisert mesterskap som ble arrangert september i nærheten av Gardermoen. NJIF i samarbeid med Ullensaker O-lag sto for det praktiske. Se for øvrig sommerutvalgets beretning. Nordisk Representantskapsmøte Møtet ble holdt i Järvenpä i Finland den mai. Det ble foretatt forholdsvis store endringer i klasseinndeling og deltagerantall i Nordiske mesterskap. Sekretariatet som nå innehas av Norge hadde utført et meget grundig forarbeid og det meste gikk igjennom uten særlige diskusjoner. De reviderte stadgar kan du nå finne på våre hjemmesider. I forbindelse med gjennomgang av aktivitetskalenderen medelte Sverige at de ikke så seg i stand til å arrangere NJM i orientering, Norge tilbød seg da å arrangere dette mesterskapet. Deltageravgiften i NJM ble øket til 110 pr. døgn. Møtet ble ledet av sekretariatet som nå innehas av Norge, Hans Roar Nilssen (Fritidsrådet) møteleder og Randi Marthinsen (NJIF) sekretær. NJIF var representert ved Johnny Flatmo og Britt Jorun Øverstad. Våre æresmedlemmer i NJF Erling Ohnstad og Gunnar Skirbekk var også med. 8

9 USIC Presidiemøte Presidiemøte ble denne gang arranger i Strebske Pleso i Slovakia mai. På møtet ble det fastslått at Hellas, Slovenia og Kroatia ikke kan delta i USIC mesterskaper i 2005 pga. manglende betaling. Russland melder at det nå er mer penger til jernbaneidrett og derved at de ønsker å ta på seg flere arrangement igjen. Etter forespørsel fra sekretariatet melder Ukraina og de Baltiske landene interesse for USIC samarbeidet så her er det et potensial for nye medlemsland. Johnny Flatmo representerte NJIF på møtet. Hjemmesidene er et nyttig hjelpemiddel for våre medlemmer til å holde seg oppdatert om våre aktiviteter og de blir flittig besøkt. Vi minner igjen om at sidene aldri blir bedre en vi selv gjør det til og oppfordrer alle som har stoff som bør bekjentgjøres sender dette over til redaktøren. Slutning NJIF takker Jernbaneverket og NSB AS for positiv holdning og den økonomiske støtten som vi mottar og er helt avhengig av for å lykkes i vårt arbeid. Retter også en stor takk til utvalgsledere og andre som bidrar til å holde NJIF i gang. 9

10 Representasjon 2005 Utvalg/idrettsgren: Dato: Arrangør: NJIF representant Fotballutvalget: Innendørsfotball JPS Bergen Utv. v/helge Skårdal Fotball 7-manns JIL Grorud Hans Roar Vinterutvalget: Ski Utvalget Utv. v/o.j. Bråthen Skytterutvalget: Luftgevær/Luftpistol/Miniatyrgevær JBIL Eidsvoll Johnny Miniatyrgevær 50 m Marienborg BIL Utv. v/idar Vedul Pistol Utvalget Utv. v/kjell Johansen Lerdue JIL Kongsvinger Utv. v/steinar Hexeberg Skyting 100/300 m Utvalget Utv. v/aleksander Dahl Håndballutvalget: Håndball damer/herrer Stasj.kam. Drammen Hans Roar Hobbyutvalget: Foto Jernbanens Fotokl. Øst Johnny Sjakk Utvalget Johnny Bridge par Utvalget Leif Sommerutvalget: Terrengløp JIL Trondheim Ingeborg Orientering JIL Grorud Johnny Maraton Jbv.BIL Oslo Johnny Sykkel JIL Grorud Utv. v/per A. Andersen Bowlingutvalget: Bowling JIL Hamar Johnny Bordtennisutvalget: Bordtennis JIL Drammen Johnny Golfutvalget: Golf JIL Drammen Tore 10

11 Nordiske mesterskap: Golf Norge Johnny Bridge Sverige Tore Skyting Norge Johnny Orientering Norge Ingeborg og Johnny Foto Sverige Utv. v/arvid Johansen USIC mesterskap: Bowling Polen Johnny Fotball Innendørs Tsjekkia Leif Maraton Danmark Ingeborg FISAIC mesterskap: Ingen i 2005 Møter: USIC presidiemøte Slovakia Johnny Nordisk representantskapsmøte Finnland Johnny og Britt Jorun 11

12 Oversikt over utstyr som disponeres av NJIF sett håndballdrakter damer og herrer 2 sett fotballdrakter 10 sett bordtennisdrakter (nye 2004) 20 stk. Pikétrøyer m/ Norge +flagg 20 friidrettsingletter (nye 2004) 16 orienteringsdrakter 30 overtrekksdrakter Umbro rød/blå 25 overtrekksdrakter rød/hvit/blå 15 overtrekksdrakter rød/blå (nye til usic håndball 2001) 1 førstehjelpsskrin 1 USIC flagg (Ny logo 2002) 4 nordiske flagg (defilering) 1 Umbro trillekoffert 3 NSB bager 3 JBV bager 1 skotthyllutstyr (oppbevares hos JIL Ski) Bordtennisutstyr Bordtennis-skjermbrett Aktivitetsrom Oslo S 4 bord Aktivitetsrom Oslo S 2 bord JIL Nord 2 bord JIL Ski 1 bord Lokdriften BIL 1 bord JBIL Mo i Rana 1 bord JBIL Bodø 3 bord JIL Narvik 2 bord JIL Drammen 1 bord JIL Skien 2 bord Stålving 2 bord JPS Bergen 1 bord JBIL Halden Miniatyrgevær 1 gevær (Anschutz) NG54658 utlånt til JVIL Hønefoss 1 gevær (Anschutz) NG62178 utlånt til JBIL Mo i Rana 1 gevær (Walteher) utlånt til JVIL Hønefoss 1 gevær (Anschutz) utlånt til JIL Kristiansand 1 gevær Vostok CM 2K568 utlånt til JIL Drammen Luftgevær 1 luftgevær utlånt til JIL Drammen 1 luftgevær utlånt til JIL Hamar 1 luftgevær utlånt til NSB Elverum BIL Luftpistoler 1 luftpistol (Feinwerkbau) mod. 80 D luftpistol (Walter) utlånt til JBIL Lodalen 12

13 Lov og appellutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning: Leder Terje Ekrann HIL-NSB Medlem John Ove Svensli HIL-NSB Medlem Hartvig Stavem JIL Halden Varamedlem Oddvin Tjensvoll JIL Stavanger Varamedlem Rolf Hansen JIL Kongsvinger Varamedlem Arild Bergersen JIL Grorud Det er ikke avholdt noen møter i utvalget inneværende periode. Nødvendige avklaringer er foretatt pr. telefon og mail. Det har ikke vært noen straffesaker til behandling i utvalget så langt i 2005, kun enkelte forespørsler vedrørende deltagelse i JM. 13

14 Vinterutvalgets beretning Utvalgets sammensetning: Leder: Ole Johnny Bråthen Stasjonskameratene Medlem: Jan Olav Presthus JIL Trondheim Medlem: Sven Johannessen JIL Hamar Medlem: Leif Erik Rekstad JIL Trondheim Varamedlem: Dagfinn Stangnes JIL Kongsvinger Varamedlem: Njål Svingheim JBV BIL Oslo Varamedlem: Trond Cato Martinsen Stasjonskameratene Aktiviteter i utvalget, er for tiden ski(langrenn) og Rink Bandy. Årets JM- ski i vinter, ble pågrunn av snømangel, avlyst. Nytt JM ble avviklet sammen med samling for USIC, på Røros den Mesterskapet samlet 18 deltagere og følgende jernbanemestere ble kåret: Kl. B1-4 Tor Brenna JIL Kongsvinger Kl. B5-7 Arne Moholdt Rørosbanen BIL Kl. B8-9 Even Løkken JIL Trondheim Kl. B10-12 Odd Halseth JIL Steinkjer Beste 3-mannslag JIL Trondheim v/ Jan O. Presthus, Even Løkken og Leif E. Rekstad Neste års JM, har JIL Kongsvinger sagt seg villig til å arrangere. Når det gjelder Rinkbandy, så er det kun Halden har et blandet lag i serie. 14

15 Sommerutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning Leder Arne Bujordet JIL Kristiansand Medlem Trond Cato Marthinsen Stasjonskameratene Medlem Finn Kr. Landstad JIL Trondheim Medlem Per Anker Andersen JIL Grorud Varamedlem Roy Johnsrud JIL Grorud Varamedlem Ole Jonny Bråten Stasjonskameratene Varamedlem Svein Nybakken JIL Nord Det har ikke vært avholdt noen møter i utvalget i perioden, men det har vært kontakt pr telefon og pr mail. Følgende mesterskap er blitt arrangert: Terrengløp JIL Trondheim Orientering JIL Grorud Sykkel JIL Grorud Maraton JBV Bil Oslo Det er ikke avholdt mesterskap i Friidrett og skogsløp. De mesterskapene som er blitt arrangert er blitt arrangert på en utmerket måte og sommerutvalget vil takke arrangørene for vel gjennomførte arrangement. Vi har ellers deltatt i følgende mesterskap: Nordisk Mesterskap i Orientering arrangør Norge USIC Maraton arrangør Danmark Vi stilte i år ikke med deltagere i USIC i friidrett. Under følger de forskjellige resultatene fra de forskjellige arrangementene: JM Terreng løp 2005 Arrangør: JIL Trondheim den Sted: Ferista i Trondheim bymark, Løypa: 3 km på skogsti, og noe gress på golfbanen. Lett terreng Forhold: Sol og ca 15 grader. Antallpåmeldte/startende: 20/17 Gjesteklasse:19 Jernbanemestere: Damer klasse C 1 7 : Klara Lyngnes Herrer Klasse B 5-7 : Arne Moholdt Herrer klasse B 8 12: Even Løkken Lagkonkurranse Beste 3 mannslag kl B 1-12: JIL Trondheim 2. napp i vandrepokal Even Løkken, Jan Olav Presthus og Lars Idar Solem 15

16 Damer KL C Kl Lyngnes Klara JBV BIL Oslo 13,09 1 JB-mester kl 1-7 Kl Nygård Sigrun JBV BIL Oslo 14,25 1 Salthella Hege CARGONET 18,39 2 Herrer KL A Martinsen Trond Cato FLYTOGET 11,31 1 Herrer KL B Kl Danielsen Steinar JBV BIL Oslo 13,52 1 Kl Nilsen Roger JBV BIL Oslo 11,49 1 Fagervold Tore JBV BIL Oslo 13,21 2 Johansen Helge JIL Trondheim 13,32 3 Kl Moholdt Arne Rørosbanen 11,38 1 JB-mester kl 5-7 Presthus Jan Olav JIL Trondheim 11,53 2 Rekstad Leif JIL Trondheim 12,36 3 Lagerløv Ole Petter Nettbuss Elverum ikke møtt Kl Løkken Even Jil Trondheim 10,58 1 JB-mester kl 8-12 Solem Lars Idar Jil Trondheim 12,28 2 Landstad Finn Kristian Jil Trondheim 13,08 3 Jensen Terje Jil Trondheim 13,28 4 Lien Arnfinn Jil Trondheim 14,49 5 Kl Rokkones Roger Jil Trondheim ikke møtt Kl Sollie Harry Jil Trondheim 12,44 1 Bjerkan Bjørn Jil Trondheim ikke møtt Gjesteklasse Thonstad Audun 11,12 Moholdt Joachim 11,20 Snerting Åge 11,23 Buan Sverre 12,15 Thorgaard Knut Erik 13,07 Jensen Jakob 13,41 Presthus Mette 13,58 Presthus Berit 14,32 Røsvoll Fredrik 16,41 Løkken Anette 17,45 Løkken Anne Grete 17,47 Moholdt Helene 17,52 Moholdt Eivind 18,50 Moholdt Ann Edel 18,55 Øyan Johansen Christine 20,26 Røsvoll Terje 20,48 Myhre Marit 26,16 Myhre Jørgen 26,17 Myhre Anne Grete 26,18 16

17 JM Sykkel 2005 Arrangør: JIL Grorud Dato: Deltakere Gjesteklasse Sted: Klasse B 5 1 Rune Aune Jil Trondheim Per E. Myrhe Jil Trondheim Trond Johannessen Jil Lillestrøm Tormod Snekkermoen Jil Kongsvinger Klasse B 6 1 Trond Grimstad Nettbuss Drammen Vidar Asbjørnsen Jbb Oslo Roy Johnsrud Jil Grorud Arne Herness Jil Grorud Klasse B 7 1 Bjørn Eggen Jil Trondheim Leif Brandal Jil Oslo Klasse B 9 Tore Syvertsen Nettbuss Drammen Leif H. Nabben Jil Kongsvinger Klasse B 10 1 Olav Kjøl Jil Marienborg Andreas Sæterli Jil Marienborg Per A. Andersen Jil Grorud Klasse B 11 1 Nils Kattem Jil Marienborg Klasse B 12 1 Rolf Hansen Jil Kongsvinger Aage Hoff Jil Hønefoss Klasse C 7 1 Grethe Appelqvist Jil Grorud Gjesteklasse Damer 15 Km 1 Unni Syvertsen Drammen Gjesteklasse Herrer 1 Harry Nystuen Jil Grorud

18 Rune Aune Bjørn Eggen Olav Kjøl Jernbanemestere Blev Jil Trondheim Jil Trondheim Jil Marienborg Jernbanemester For Lag Blev 1 Jil Trondheim Jil Marienborg Jil Grorud Jil Kongsvinger JM i orientering Arrangør: JIL Grorud Sted : Grorud Antall deltakere: gjesteklasse Jernbanemestere: Tor Brenna Arne Bujordet Sigrun Nygård Dagfinn Stangnes Resultatliste Klasse A 5 km 1 Brenna,Tor JIL Kongsvinger 38: :00 2 Martinsen,Trond Cato Flytoget 41: :52 3 Danielsen,Steinar JBV BIL Oslo 48: :12 4 Gulbrandsen,Dyre Martin JBV BIL Oslo 48: :05 Klasse B 6 5 km 1 Bujordet,Arne JIL Kristiansand 43: :00 2 Fagervold,Tore JBV BIL Oslo 47: :14 3 Klippenberg,Harald JIL Stavanger 51: :58 4 Asbjørnsen,Widar JBV BIL Oslo 1:00: :49 Klasse B 7 5 km 1 Schive,Christopher JBV BIL Oslo 55: :00 2 Bergsløkken,Bjørn JIL Kongsvinger 58: :51 3 Myrabø,Steinar JBV BIL Oslo 1:03: :36 4 Johansen,Rune JIL Drammen 1:39: :29 5 Trolsrud,Arild JIL Drammen 1:50: :35 Klasse B 8 5 km 1 Gjønnes,Magne JIL Trondheim 1:01: :00 2 Stanes,John Egil HIL NSB 1:02: :48 3 Flatmo,Johnny JBV BIL Oslo 1:27: :11 18

19 Klasse B 9 5 km 1 Bråthen,Ole Johnny Stasjonskameratene 1:26: :00 2 Torp,Stein JIL Kongsvinger 1:32: :08 Klasse B 10 3,5 km 1 Stangnes,Dagfinn JIL Kongsvinger. 49: :00 2 Bjarkø,Erling JIL Grorud 1:05: :05 Klasse B 11 3,5 km 1 Skautvedt,Ragnar JIL Drammen 1:07: :00 DSQ Nordli,Arvid JIL Grorud 1:24:42 DNS Svestad,Per JIL Kongsvinger. Klasse B 12 3,5 km 1 Bujordet,Arnfinn JIL Kristiansand 54: :00 Klasse C 4 3,5 km 1 Bjordal,Heidi JBV BIL Oslo 57: :00 2 Gihle,Ingeborg JBV BIL Oslo 58: :05 Klasse C 6 3,5 km 1 Nygård,Sigrun JBV BIL Oslo 54: :00 Gjesteklasse 5 km 1 Skogsholm,Bård Gjest 52: :00 JM Maraton Skogsmaraton innlagt i Nordmarka Arrangør: JBV Bil Oslo Dato: Deltakere: 6 Arrangementet ble arrangert i de flotte skogsområdene i Nordmarka, litt nord for Oslo. USIC i Maraton som går av stabelen den i HC Andersen Maraton i Odense 4 Roger Nilsen Jbv Bil Oslo Menn veteran år 3:24:54 2 Finn Kr. Landstad Jil Trondheim Menn veteran år 4:09:49 1 Steinar Myrabø Jbv Bil Oslo Menn veteran år 4:10:28 3 Helge Fossheim Skimilajoggen/Cargonet Menn veteran år 4:20: Johs Johannessen JIL Ski Menn mosjon 5:10:42 33 Mariann Landstad Byåsen Trondheim Kvinner veteran år 5:10:45 19

20 Nordisk Mesterskap i Orientering Arrangør: Norge Teknisk arrangør: Ullensaker ol Dato: 17.9 og løpere deltok Sted: Jessheim Norge vant lagkonkurransen. Resultater Individuelt Damer 5 km 1 Jokinen,Marja Finland 1:14: :00 2 Nygård,Sigrun Norge 1:40: :22 3 Kristin Bjordal,Heidi Norge 2:03: :47 Herrer 45 6 km 1 Bragge,Tapani Finland 1:08: :00 2 Johnny Bråten,Ole Norge 1:17: :54 3 Suhonen,Pentti Finland 1:18: :48 6 Schive,Christopher Norge 1:22: :53 7 Bergsløkken,Bjørn Norge 1:25: :47 8 Myrabø,Steinar Norge 1:27: :05 Herrer Senior 8.2 km 1 Brenna,Tor Norge 1:11: :00 2 Bujordet,Arne Norge 1:22: :09 3 Fagervold,Tore Norge 1:29: :25 4 Cato Martinsen,Trond Norge 1:35: :25 Stafett 1 Finland Lag 1 02:37: :31 Jokinen Marja 2 34:48 Suhonen Pentti 1 44:46 Koskivirta Eero 3 39:23 Bragge Tapani 4 2 Norge Lag 1 02:45: :31 Johnny Bråten Ole 1 46:48 Nygård Sigrund 2 47:19 Fagervold Tore 4 33:23 Brenna Tor 3 3 Finland Lag 2 02:53: :17 Karjalainen Päivi 1 43:16 Nurkka Veikko 2 40:34 Mantere Veli 3 50:18 Annila Mikko 4 20

21 Omstart:1 6 Norge Lag 2 03:09: :56 Bergsløkka Bjørn 2 55:18 Bjordal Heidi 1 40:53 Cato Martinsen Trond 4 44:19 Schive Christopher 3 Omstart Steinar Myrabø løp på et sammensatt lag som ble nr 4. USIC Maraton Arrangør: Danmark Sted: Odense Dato: Usic maraton innlagt i Odense Maraton HC Andersen Resultater USIC maraton kun de norske: 1035 Andersson, Frode U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 03:35: Landstad, Finn Kristian U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 03:39: Nilsen, Roger U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 03:10: Skånøy, Gunnar U.S.I.C. - Norge Marathon Mænd år 02:53:46 21

22 Skytterutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning: Leder Kjell Johansen Marienborg BIL Medlem Steinar Hexeberg JIL Grorud Medlem Aleksander Dahl JIL Drammen Varamedlem Idar Vedul Marienborg BIL Varamedlem Morten T. Olsen JIL Moss Vi har fungert stort sett ok, med en arbeidsdeling som tidligere år. Men utsending av invitasjon til JM 200/ 300 m har tidligere delvis gått via at ansvarlige kjente de fleste av skytterne personlig, mens leder har sendt over invitasjonen til Forbundet /Hjemmeside. Dette glapp i år, og vi må ta lærdom av det. Arrangementene har gått greit, sjøl om deltakelsen i noen grener har vært lav. JM gevær 50m, vil som i fjor bli forsøkt arrangert innendørs på førjuls vinteren. Vi var i år ansvarlig for å arrangere Nordisk Jernbanemesterskap på Gevær 50m og Pistol 25m. Dette arrangementet skulle etter planen vært neste år, men pga flytting av USIC blei det bestemt å flytte Nordisk, for ikke å få 2 mesterskap samme år. Dette gjorde året litt mer hektisk enn forventet, men det gikk ganske greit. Nordisk JM Miniatyrvåpen. Det sportslige høydepunktet har i år vært Nordisk Jernbanemesterskap på Miniatyrvåpen, Gevær 50 m og Pistol 25 m. NJM ble i år arrangert i Stjørdalsområdet september. Overnatting og bankett var lagt til Rica Hell hotell. Pistolskyting ble arrangert på Skatval og geværskyting i Meråker. Før mesterskapet var vi litt spent fordi det jo har vært en del problem for svenskene å delta i arrangementer og finnene ga litt tvetydig respons da de fikk invitasjonen, ut fra at arrangementet var flyttet ett år fram. Dette til tross for at deres ledere hadde vært med på å bestemme at det skulle flyttes. Uansett så stilte alle de nordiske landene med deltakere, men det var bare pistolskyttere fra Sverige, og finnene stilte med 4 manns lag i begge grener. De som representerte Norge var: NJIF repr./lagleder Johnny Flatmo JBIL Eidsvoll Leder/trener Odd Hakvåg Marienborg BIL Gevær: Idar Vedul Marienborg BIL Per Hagen JIL Drammen Aleksander Dahl JIL Drammen Harald Dahlen JIL Hamar Morten Nesbø Stålving Pistol: Øystein Wiersdalen JIL Drammen Ove-Emil Hammerstad JIL Bergen Stig Svestad JBIL Eidsvoll Kjell S Johansen Marienborg BIL Sverre Larsen fra JIL Mo i Rana var også tatt ut, men meldte forfall. Utvalget så seg ikke i stand til å erstatte ham, da det var kort tid til mesterskapet. Dette var dumt, da vi jo har en aktuell skytter på Stjørdal, selv om han ikke har deltatt i JM i de seinere år. Imidlertid var han med som funksjonær og hjalp oss. 4 skyttere teller i lagkonkurransen, så vi stilte i alle fall med fullt lag. 22

23 Idar Vedul var en viktig ressurs for utvalget i arrangementet av Nordisk, spesielt pga hans gode kontakter i Meråker. Skytterutvalget sto for arrangementet med god hjelp fra Marienborg BIL. Vi hadde som sagt lagt overnatting mm til Rica Hell Hotell, og startet der med lunsj på fredagen, før det bar med buss / maxitaxi til banene for innskyting og siste finpuss. Vi hadde også lagt inn en sightseeingtur på fredagen, til Steinvikholmen festning, med omvisning der. Lørdagen gikk med til konkurransene. Pistolskytingen foregikk på Stjørdal Pistolklubbs bane på Skatval, med funksjonærer fra Stjørdal PK og hjelpere fra Marienborg BIL. Pistolskytterne rakk en tur ned til lunsj på hotellet mellom de 2 konkurransene. Geværskytingen foregikk i den nye skytehallen i Meråker, med helt nye elektroniske skiver, og hjelp fra elever på Skytterlinja på Meråker Videregående Skole. Geværbanen har bare 12 standplasser, så vi måtte arrangere geværskytingen som såkalt Utvidet Halvmatch, og skytterne fikk med lunsjpakker fra hotellet, og spiste denne på anlegget i Meråker. Vi hørte bare godord om arrangementet, og spesielt om skytebanen i Meråker. Bankett og premieutdeling var lagt til hotellet. Vi hadde sørget for et rikholdig premiebord med hjelp fra sponsorer som Jernbanens Bank og Forsikring, NLF og Marienborg BIL. Noen forsynte seg litt mer grådig av premiene enn andre, men det ble medaljer til deltakere fra alle 4 nasjoner. Resultatene, de 3 beste og nordmennene Gevær 60 skudd liggende 1. Claus Brix Laursen Danmark Vesa Hermunen Finland Aleksander Dahl Norge Per Hagen Norge Morten Nesbø Norge Idar Vedul Norge Harald Dahlen Norge 565 Gevær Halvmatch 1. Idar Vedul Norge Aleksander Dahl Norge Claus Brix Laursen Danmark Per Hagen Norge Harald Dahlen Norge Morten Nesbø Norge 528 Pistol VM program (30+30) 1. Ove-Emil Hammerstad Norge Carsten Samuelsen Danmark Jarmo Nieminen Finland Øystein Wiersdalen Norge Kjell S Johansen Norge Stig Svestad Norge 523 Pistol Standard program ( ) 1. Jarmo Nieminen Finland Ove-Emil Hammerstad Norge Per-Erik Lindahl Sverige Øystein Wiersdalen Norge Kjell S Johansen Norge Stig Svestad Norge

24 Stig B Karlssons vandrepremie: Vandrepremie: Gevær: 1. Norge 2. Finland 3. Danmark Pistol: 1. Sverige Norge Finland Danmark 4071 Jernbanemesterskapene. Idar Vedul, Norge Nationstävlingen Lag (De 4 beste i begge øvelser teller) Luftvåpen 10 m og miniatyrgevær 15m. Dette mesterskapet blei i år arrangert av JBIL Eidsvoll. Luftvåpen gikk på ØRS Skytesenter på Dal. Til miniatyrgevær ble det lånt en annen bane, og det var ordnet biltransport til og fra. Luftvåpenbanen er meget bra, og den har fine lokaler der arrangørene solgte brus, vafler og pølser. Premieutdelingen foregikk også i disse lokalene. Arrangementet var meget vellykket. Deltakelsen er såvidt litt opp fra i fjor, men det er fortsatt plass til flere deltakere. Det var gledelig nok 2 nye pistolskyttere fra Nettbuss Eidsvoll og en del nye geværskyttere fra Nettbuss Drammen. Ellers må vi sjølsagt merke oss at vinnerresultatet på luftgevær var meget høyt, på nivå med de beste i Norge. Vinnere: Luftgevær 10 m. 11 deltakere (og 11 i gjesteklasser) Kl. A og Jernbanemester Idar Vedul Marienborg BIL 594 Kl. B1 og Jernbanemester Arne Sire Nettbuss Drammen 546 Kl. B2 Harry Øie Nettbuss Drammen 450 Kl. D og Jernbanemester Jon Myhre JVIL Hønefoss 349 Kl. E 1 (gjester bedrift 1-3) Thor Håkon Søberg LG Kl. E 2 (gjester bedrift 4-5) Jan Erik Bøhnsdalen Finsbråten 561 Kl. E 3 (gjester bedrift 6-7) Ottar Olsen LG Luftpistol 10 m. 6 deltakere (+ 1 gjest) Kl. A og Jernbanemester Kjell Johansen Marienborg BIL 543 Kl. B Stig Svestad JIL Drammen 539 Kl E (gjester) Gunnar A. Holm LG Miniatyrgevær 15 m. 10 deltakere Kl. A og Jernbanemester Idar Vedul Marienborg BIL

25 Kl. B Arne Sire Nettbuss Drammen 27 Kl. D Jon Myhre JVIL Hønefoss 266 Det var bare JVIL Hønefoss som stilte minst 3 skyttere, så det ble ikke kåret lagmester Miniatyrgevær 50m og pistol 25m. JM 50m Gevær for 2004 blei arrangert i Lånkehallen 18. desember Det var 4 deltakere og arrangementet gikk greit i den fine hallen vi fikk låne på Lånke. Programmet som blei skutt er Utvidet Halvmatch, 60 skudd liggende, 20 skudd stående og 20 skudd knestående. Vinnere: Kl. A og Jernbanemester Idar Vedul Marienborg BIL 959 Kl. B1 Per Hagen JIL Drammen 891 JM Pistol 25 m. Det blei ikke arrangert noe mesterskap i 2004, men vi fikk arrangert det i Det gikk på banen til OKTS i Maridalen 25. mai. Banen er i bra stand og ligger nær sentrum i Oslo. Vi sto selv for arrangementet, men kjøpte skiver og lånte utstyr av Oslo Kommunale Tjenestemanns Skytterlag (OKTS). Det var bare 3 deltakere, da vi fikk avbud fra 2 stk. Vi skyter VM program og Standardpistol. Høyeste poengsum sammenlagt er jernbanemester. Vinner: Kl. A og Jernbanemester: Kjell S Johansen Marienborg BIL 1085 Armègevær (200m) Årets Landskytterstevne gikk på Lesja i Gudbrandsdalen. Tradisjonen tro ville vi ha et arrangement i forbindelse med dette. Skytterutvalgets Aleksander Dahl fant en god løsning. Reinskytten Skytterlag sto for det tekniske arrangementet, på egen bane ved Dombås, med elektroniske skiver. Mesterskapet blei gjennomført som i de seinere år, på tirsdagen i Landskytteruka. Det blei et meget bra arrangement, og med elektroniske skiver gikk det raskt og lettvint å få avviklet mesterskapet. Som sagt et knirkefint arrangement, men det var alt for få deltakere. Dette tror vi i hovedsak skyldes at Skytterutvalget ikke sendte ut innbydelsen slik vi skal. Det ble lagd innbydelse, men ved en glipp glemte jeg å sende den til Forbundets hjemmeside og ut til lagene. Gjennom mange år har dette blitt gjort automatisk av Arne Nordtømme som jo var Skytterutvalgets mann på dette, i tillegg til at han kjente alle og fikk spredt beskjeden rundt. Vi regnet med at tradisjonen med å legge JM oppi Landsskytterstevnet var så innarbeidet at de fleste som er aktuelle til å skyte vet når JM er. Dette viste seg å svikte litt i år, sjøl om det også var sånn at en del av våre faste deltakere ikke var på Landsskytterstevnet i år. Likevel mener vi fortsatt at det å legge JM oppi Landskytterstevnet er et vellykket trekk. Vi må dra lærdom av årets tabbe. Neste år skal Landsskytterstevnet gå i Målselv, i den forbindelse må vi vurdere om det er bedre å legge JM til et annet tidspunkt/ sted. Klassepokalen, oppsatt av Kyllingstad Plogfabrikk i 1974, viser seg fortsatt nærmest umulig å oppnå for 5.klassinger. I år gikk den på 144 poeng, pga respitten for de lavere klasser, og fikk derved nok et nytt navn inngravert. Ennå har ingen klart å vinne denne 3 ganger. 25

26 Armègevær 3 deltakere Vinnere: Klassevis: Kl. 5 Jernbanemester Stein Heggen BRØ BIL 333 Kl. 4 Aleksander Dahl JIL Drammen 332 Kl. 3 Ole Hegstøyl JIL Kristiansand 316 Vandrepokaler: (aksje i vandrepokalene:) 25 skudden Aleksander Dahl JIL Drammen Klassepokalen Aleksander Dahl JIL Drammen Grunnlagspokalen har gått ut Leirdue Arrangør var JIL Kongsvinger. Mesterskapet gikk på Vestlibanen, lørdag 18. juni. Arrangementet gikk bra, været var bra og det er bra deltakelse, sjøl om det er plass til flere. Vinnere: Leirdue 22 deltakere Kl. A Morten Olsen JIL Moss 62 treff Kl. B og Jernbanemester Even Jakobsen JIL Kongsvinger 70 treff Kl. D og Jernbanemester Erling Mellem JIL Grorud 37 treff Kl E (gjester) Jon T Gravdal 35 treff Vinner av NJIFs Pokal til beste skytter: Even Jakobsen JIL Kongsvinger Lagkonkurransen: JIL Kongsvinger (Geir Linnes, Even Jakobsen og Lars E. Børli) 134 treff Duepress: Lars Erik Bjørli JIL Kongsvinger 9 treff 26

27 Fotballutvalgets beretning 2005 Utvalgets sammensetning: Leder: Medlem: Helge Skårdal, JIL Skien Einar Kallhovd, JIL Kristiansand Roy Hansen, JIL Kongsvinger Varamedlem: Jon I. Myhre, JIL Trondheim Trond Skistad, Stasjonskameratene Drammen Sigurd Ossletten, JIL Grorud Det har ikke vært avholt noen organiserte møter i fotballutvalget i 2005, men medlemmene har hatt god kontakt via telefon og mail. Det har vært arrangert JM innendørs og utendørs, og landslaget har deltatt i USIC i innendørs (femmer lag) i Praha. JM Innendørs JPS Bergen var arrangør for JM innendørs i Mesterskapet ble spilt Lørdag 22 Januar i Vestlandshallen. 10 lag deltok i årets JM, fordelt på 2 puljer, hvor de 2 beste lagene i hver pulje gikk til semifinale. Resultatene fra semifinalene ble: JIL Oslo 2 JIL Kongsvinger: 0-1 og JIL Skien JBV Bil: 3-0. Finalen mellom JIL Kongsvinger og JIL Skien ble en jevn og tett kamp hvor JIL Kongsvinger til slutt gikk av med seieren (2-1). JIL Kongsvinger stillte med følgende spillere: Ola Nylend, Ivar Nystuen, Jan Henrik Otertjernet, Bjørn Bergsløkken, Per Anders Høgda, Thor Bjørnseth, Jan Kåre Hellerud, Roy Hansen og Magne Moløkken. JM Old Boys Det ble ikke arrangert Old Boys Mesterskap i JM 7-er Fotball Årets JM 7-er fotball ble arrangert av JIL Grorud, og ble spilt på lagets egen bane på jernbaneverkstedet. Det var påmeldt 10 lag, fordelt på 2 puljer, hvor de 2 beste fra hver pulje gikk til semifinale. Resultatene i semifinalene ble: Stasjonskameratene Drammen JBIL Lodalen :5-1, JBIL Halden JIL Grorud:2-0. Stasjonskameratene Drammen var overlegne i sluttspillet og i finalen vant de greit 5-0 over et tappert, men slitent lag fra Halden. Jernbanemestere ble Stasjonskameratene Drammen med følgende mannskap: Jan Robert Hansen, Frank Borge, Ove Carstensen, Robert Karlsen, Øystein Jensen, Christian Hovland, Hallgeir Olsen, Odd Joar Jansen, Per Otto Fjeld, Geir Flattum Olsen og Geir Jenshus. 27

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2011

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2011 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2011 Gardermoen 18. mars 2012 INNHOLD Side 2 INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2011... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

VETERAN. Organ for NJIFs Veteranlaug. Nr. 3 September 2006 13. årgang.

VETERAN. Organ for NJIFs Veteranlaug. Nr. 3 September 2006 13. årgang. VETERAN Organ for NJIFs Veteranlaug. Nr. 3 September 2006 13. årgang. Veteranmesterskapet i bowling i Drammen. Det er påmeldt 40 spillere, 12 damer og 28 herrer, til mesterskapet som arrangeres tirsdag

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Norges Vektløfterforbund

Norges Vektløfterforbund Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2010 STAVANGER 12. MARS 2011 INNHOLD Side 2 SAKSLISTE... 3 FORRETNINGSORDEN... 3 BERETNING... 4 TILLITSVALGTE... 4 FORBUNDSSTYRET... 4 Kontrollkomiteen... 4 DOMSUTVALGET...

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Toppidrettssenteret 29. mars 2008 Side 2 INNHOLD INNHOLD...2 SAKSLISTE...3 FORRETNINGSORDEN...3 BERETNING...4 FORBUNDSTINGET 2007...4 TILLITSVALGTE...4 OPPNEVNTE

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

FREDAG 20. FEBRUAR KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I MESSEN I HEGGEBAKKEN 2B.

FREDAG 20. FEBRUAR KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I MESSEN I HEGGEBAKKEN 2B. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS ET GODT, SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG ÅR. FREDAG 20. FEBRUAR KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I MESSEN I HEGGEBAKKEN

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg.

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. BUESTIKKA Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund BUESTIKKA Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. 2 Innhold: Redaksjonelt: Redaksjonelt... s. 2 Presidenten har ordet... s. 3 Vi har snakket med: Fløya IL... s. 4 Tanker

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33 StyrkeIdrett Nr 2 Redaktøren har ordet 2006 StyrkeIdrett 25. årgang Organ for Norges Styrkeløftforbund og Nordic Powerlifting Federation Fyldig rapport fra EM side15 Status for VM på hjemmebane side 8

Detaljer