Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013"

Transkript

1 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år Historie

2 Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig den 22. mai 1958 at en nyinnviet bror, Lorentz Roksvaag og 8 brødre fra loge nr. 19 Thule og 1 fra loge nr. 14 Polarlys møttes i Tromsø for å snakke om dannelse av en broderforening og senere egen loge i Hammerfest. BRODERFORENINGEN Hammerfest Broderforening ble stiftet den 10. mars Institueringen ble foretatt av DDSS Erling Hafto og følgende styre ble valgt: Formann: Varaformann: Sekretær: Kasserer: Arkivar: Birger Hansen Arne Rasmussen Lars E. Anderssen Sverre Danielsen Fritz Hay Tilstede ved stiftelsen på tollsjef Birger Hansens kontor var OM Birger Jacobsen fra vår moderloge Thule og Einar Jensen fra loge Nordlys. De øvrige tilstede var Sigurd Torgersen, O.S. Solberg, Lorentz Roksvaag og Håkon Hansen. I de påfølgende år ble det stadig tatt opp nye medlemmer, og det ble mange Tromsøturer til moderlogen Thule og til loge Nordlys ved opptak og gradspasseringer. Arbeidet med å finne passende lokale til foreningen var stadig i gang. Etter at Tollsjefens kontor ble for lite, flyttet man i desember 1960 over til restaurant Maxims gemakker. LOGELOKALER OG INNVIELSE Da Macks bryggeri førte opp eget bygg i Strandgata i Hammerfest, ble det planlagt logelokale og klubbrom i byggets loftsetasje. Direktør Bredrup ga huskomiteen frie hender med å innrede loftet, og i september 1961 framla komiteens formann Lorentz Roksvaag de første tegningene for det som i mange år var loge Kvitbjørns lokaler. Arbeidet med innredningen ble utført ved en fantastisk dugnad fra brødrene. Den 22. mai 1963 var tiden kommet da logelokalene skulle innvies. Dette var også datoen for institueringen av loge nr. 70 Kvitbjørn. Innvielsen av lokalene ble ledet av bror Stor Sire Håkon V. Ruud. Som herolder fungerte Eks.OM Birger Jacobsen, Eks.OM Knut Næsvold fra loge Thule, Eks. OM Barre Prestbakkmo, og Eks.OM. Gudmund Jæktvik fra loge Nordlys. Logen fikk navnet Kvitbjørn som nr. 70 av loger i Norges jurisdiksjon av I.O.O.F. 2

3 INSTITUERINGEN Institueringen av loge nr. 70 Kvitbjørn ble ledet av 1. Dep. Stor Sire Edgar Otterbeck som innsatte følgende embedskollegium: Overmester Birger Hansen, Undermester Lars E. Anderssen, Sekretær Sverre Danielsen, Skattmester Arne Kirkvik og Kasserer Erling Angel Olsen. Logens navn ble, etter forslag fra bror Fritz Hay, KVITBJØRN, og ble nr. 70 av loger i den norske jurisdiksjonen av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. Navnet skulle betegne hvor logen hørte hjemme, på toppen av jordkloden. I tillegg har Hammerfest by en isbjørn i byvåpenet. Følgende loger var representert ved denne høytidelighet: Loge nr. 14 Polarlys, Harstad, loge nr. 19 Thule, Tromsø, loge nr. 43 Nordlys, Honningsvåg, loge nr. 54 Lofotkjeden, Svolvær. loge nr. 55 Varanger, Kirkenes, loge nr. 60 Hans Egede, Harstad, loge nr. 68 Landego, Bodø, Birger Hansen Vår første OM samt representant fra Frimurerlogen i Hammerfest. Til sammen var 75 gjester og brødre med på innvielsen av logens lokaler. Etter innvielsen og institueringen var det festmiddag på Grand Hotell. En milepel var nådd, og grunnlaget var lagt for et fruktbart arbeide innenfor Odd Fellow ordenen. Nye brødre kom til, og fra de første 25 medlemmer i 1963 steg medlemstallet til 60 i Brødrene arbeidet ivrig med å følge opp Odd Fellows idealer, og man ville videre i arbeidet med utviklingen av ordenen. Dette resulterte bl.a. i at Hammerfest Leirforening ble stiftet 21. januar LOGE 102 SVANEN Loge nr. 70 Kvitbjørn var også aktiv for å skape en loge i Alta. I 1972 ble Oddbjørn Olsen fra Alta innviet i vår loge. Det gikk imidlertid en tid før første skritt ble tatt for stiftelse av en Broderforening i Alta. I mars 1974 ble det avholdt et kontaktmøte på yrkesskolen i Alta, noe som resulterte i søknader fra 7 nye medlemmer fra Alta. Etter dette ble det stadig tatt opp nye brødre og den 5. september 1974 ble Alta Broderforening stiftet. Av loge Kvitbjørns protokoller kan men lese at det i de påfølgende 5 år ble tatt opp 31 brødre fra Alta og det ble avviklet 100 gradspasseringer. Den 20. oktober 1979 ble loge Svanen instituert i Alta med Roald Andreassen som OM, og med loge Kvitbjørn som moderloge. En ny milepel var nådd. LOGE 142 CHALIS, KALIX, SVERIGE Allerede 3. desember 1966 gikk det et brev fra Distrikts Deputerade Storsiren i 12. distrikt i Sverige, Erik Kristensson, hvor han oversendte til loge Kvitbjørn sitt forslag om hvilke norske loger som kunne knytte seg opp mot de svenske, - som en vennskapsloge. Det ble slik som foreslått. Loge 142 Chalis ble vår vennskapsloge i 3

4 Sverige. Kontakten den gang besto vel stort sett i utveksling av julekort. Det ble liksom ikke fart i kontakten før daværende OM Arne B. Moe tok et initiativ i Han sendte et julebrev til Chalis 11. desember 2000, hvor han ønsket å ta opp forbindelsen og forhåpentligvis besøke Kalix vinter/vår i Daværende ÖM i Chalis, Per-Göran Björkman, svarte meget positivt på henvendelsen. Etter planlegging i løpet av vinteren, dro fire brødre fra Kvitbjørn til Kalix den 20. april Disse var: OM Arne B Moe, Lorentz A Roksvaag, Jan Altmann og Marvin Juliussen. Etter dette har vi hatt besøk av Chalis her i Hammerfest i 17. mai helgen i 2003, Vår loge har vært et par ganger i Kalix, i tillegg til at EksOM Arne B Moe har opprettholdt kontakt med PG, eller Per-Göran Björkman. I skrivende stund er det klart at Arne Moe, Jan Altmann og Marvin Juliussen skal representere loge 70 Kvitbjørn på Chalis s 50 år jubileum i slutten av april DAMENE Loge Kvitbjørn hadde i sine første år og framover til 1986 en enestående hjelp fra Støtteforeningen som besto av konene til våre logebrødre. Vårt orgel som ennå er i bruk, er en gave fra støtteforeningen. De var også sterkt medvirkende i å sikre logens økonomiske grunnlag de første årene. Grunnlaget for den kommende Rebekkalogen i Hammerfest ble nok lagt i disse årene. I 1983 ble Dameforeningen startet med formål og danne en Rebekkaloge. Den 8. februar 1986 ble loge Meridian instituert med Synnøve Angel Olsen som OM. ÅRENE HAR PASSERT Når man i dag ser tilbake på loge Kvitbjørns 50-årige begivenhetsrike historie kan man selvsagt trekke frem enkeltpersoner som har betydd mye for logen. Disse personen markerer seg klart når vi leser våre protokoller fra den 22. mai Noen er nevnt i dette skriftet, men det vil føre for langt å nevne alle. Det er så mange som har gjort så mye for logen. Logen har passert milepeler og jubileer. De brødre som har vært med fra logens begynnelse kan se tilbake på et begivenhetsrikt logeliv, som stadig har bydd på utfordringer og satt store krav til hver enkelt. Vi er stolt over vår loge, og at vi i dag kan feire loge Kvitbjørns 50 årsdag. Loge Kvitbjørn er i en stadig vandring mot nye mål og vi ser allerede fram mot de 60. EGET HUS I årene som fulgte har Meridian og Kvitbjørn arbeidet godt sammen, som gode søstre og brødre skal gjøre. Mange felles løft har man tatt sammen, men det største og tyngste løftet tok man da man i februar 1997 gikk sammen om å kjøpe Storgata 32. Logene levde mange og gode år i Strandgata 35, men ønsket om eget hus ble med årene sterkere, og da man også vokste og ble mange søstre og brødre etter hvert, var vi stadig på søken etter en passende bygning for logene. Valget falt til slutt på Storgata 32, som viste seg å være et godt valg. 4

5 Bror Georg Liland var god å ha når planlegging og prosjektering skulle foretas. Selvfølgelig var det skjær i sjøen, men alle hindringer ble overvunnet ved hjelp av en fantastisk stå på innstilling fra brødre og søstre. Finansieringen løste seg ved banklån og andelstegning. Det var god oppslutning og det ble tegnet andeler for et betydelig beløp. Men det som til slutt var viktigst, var den dugnadsånd som ble mobilisert blant søstre og brødre for å få vårt ordenshus fullført, slik det i dag står. Til sammen ble det nedlagt over 5000 dugnadstimer før huset stod ferdig.. INNVIELSE AV NYTT HUS Innvielsen av vårt ordenshus ble utført av Stor Sire Oddvar Granlund og fungerende Stor Marsjall, Deputert Stor Sire Harald Thoen. Rådspresident Ingvild Samuelsen var også tilstede. OM i loge Meridian var str. Olaug Nilsen og OM i loge Kvitbjørn var bror Dagfinn Nicolaysen. Værgudene viste seg fra en vanskelig side. Det medførte at Stor Sire med følge måtte lande i Alta og akkurat nådde festmiddag på Rica hotell på lørdag kveld. Innvielsen av huset fant derfor sted søndag, den 2. november 1997 kl 1100 om formiddagen. Det ble en flott og høytidelig opplevelse for de omlag 100 gjester, brødre og søstre som overvar denne seremonien. OPPUSSING Odd Fellow huset har vært særdeles attraktivt på leiemarkedet, noe som har medført stor slitasje på huset. Som et av de fineste og mest praktiske selskapslokaler i Hammerfest, har det vært stor etterspørsel om å få leie til bryllup, familiefester av forskjellig art, konfirmasjoner m.v. Slitasjen ble etter hvert meget stor. Med det som bakgrunn ble det besluttet å slutte med utleie til hvem som helst. Nå er det bare søstre og brødre som får leie til familieselskaper m.v. Vi leier ennå ut på dagtid til begravelser, barnedåp, konfirmasjoner. Selskapslokalet har fått omfattende oppussing i løpet av 2010/2011 bl.a. med maling og nytt gulv som resultat. Logesalen er pusset opp i løpet av 2011, se side 23. Kjøkken/ barområde er pusset opp i løpet av 2012, med fryseskap, komfyr, nye benker og skap, samt ny bardisk. Og, endelig i april/mai i jubielumsåret kom stjernehimmelen!! (side 24). 5

6 SOSIALT ARBEIDE NABOHJELP TIL NORD-VEST RUSSLAND er nok det største lokale prosjektet som vår loge noensinne har arbeidet med.. Prost Hans Bock har vært vår veiviser med sin kunnskap om Nord-Vest Russland. De øvrige brødre som har arbeidet med dette hele tiden sammen med Bock var EksOM Arne B F.v: Ole Bornø, Jan Altmann, Arne Moe og Hans Bock. Moe, Eks Storrepr. Jan Altmann og Eks Skattm. Ole Bornø. Det har spesielt for disse vært et spennende og givende prosjekt. Minnene vil de ta med seg livet ut, etter mange besøk i Murmansk. I tillegg har dette satt vår loge og Odd Fellow Ordenen på kartet i Russland. Gjennom den tiden som er gått, ble det arbeidet med forskjellige prosjekter i Russland: Tannhelsetjenesten v/ skolene i Murmansk Mat til medlemmer av Invalideforbundet i Murmansk Barnehospital / barnehjem i Murmansk Internatskole i Kola. Både Storlogen og enkeltloger, både i Odd Fellow og Rebekka, utenom vårt distrikt, har bidratt med midler til prosjektet.. Forholdene i Nord-Vest Russland endret seg etter hvert på mange måter, spesielt økonomisk. Når vi valgte å avslutte prosjektet var det med bakgrunn i stor prisstigning på varer og tjenester i Russland; det ble for dyrt å fortsette, beklageligvis. Vi vet at den nabohjelp som er gitt til ovennevnte prosjekter er blitt satt stor pris på, og vi er sikre på at midlene ble brukt der de virkelig trengtes. STORLOGENS HEDERSTEGN Tildeling av Storlogens hederstegn startet i Frem til i dag er det 93 søstre og brødre som er tildelt dette tegnet. Det forteller at du har gjort en innsats for din loge eller Ordenen langt utover det som kan forventes. I Distrikt 12 Finnmark er det to brødre som hittil er funnet verdig; Rolf Bjørnå (1.8.95) i Honningsvåg, og vår avdøde bror Lorents A. Roksvaag (bildet). Han fikk Hederstegnet 5. februar

7 Chartermedlemmene Birger Hansen O. S. Solberg Lars Anderssen Lorentz A. Roksvaag Det finnes dessverre ikke noe bilde av det femte medlemmet, Fritz Hay. LOGO Logoen som ble utformet i tiden for innvielse av loge nr. 70 Kvitbjørn ble laget i svart/hvitt. Etter sigende skal det være banksjef Fritz Hay som har tegnet denne. Han var en anerkjent maler og direktør i Finnmarkens Privatbank. Logoen er siden bearbeidet av EksOM Edvard Rognlid. Dagens logo er digitalisert og fargesatt av EksOM Edvard Rognlid. 7

8 Kollegiet i jubileumsåret Foran fra v.: Storrepr. Edvin Vevik, OM Trond Egil Nilsen, EksOM Bjørnar Hansen, Bak fra v.: UM Ketil Johnsen, Sekretær Georg Liland, Skattmester Rune Angel Olsen, Kasserer Rolf Bjørnar Nilsen, CM Hans Kristian Østvik. Utnevnte embetsmenn CM - Hans Kr. Østvik Kapellan Per Valved Inspektør - Indre vakt - Lars Gunnar Løkke Ytre vakt - Leif Småbach Musikkansvarlig - Jan Egil Aune Arkivar - Svein Sigvartsen OMs h ass.: - Kjetil Solvang Oms v ass. - Svein O Kivijervi UMs h ass. - Per Ivar Olsen UMs v ass. - CMs h ass. - Tor Gebhardt CMs v ass. - Øystein Perry Storelv 8

9 Eks OM er, Storrepresentanter og Storembedsmenn gjennom 50 år Eks Overmestre O.S.Solberg Birger Hansen Lars Anderssen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag Einar Frosthammer Erling A. Olsen Ivar H. Pedersen Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik John F Nilsen Bjørn E. Hansen Kurt Hagen Jan O Altmann Dagfinn Nicollaysen Arne B Moe

10 Fred Davidsen Edvin G Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Storrepresentanter Birger Hansen Lars Anderssen Lorentz A Roksvaag Dagfinn Paulsen Ivar H. Pedersen Kurt Hagen *) *) se side 20 Jan O Altmann John F Nilsen

11 Storrepresentanter forts. Fred Davidsen Edvin G Vevik Storembedsmenn Vår loge har vært heldig og har hatt tre utnevnte og en valgt Storembedsmann i løpet av disse 50 årene. Eks DDSS Rolf W. Olsen Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen DSS Fred Davidsen Den som har vært lengst i embedet som Distrikt Deputert Stor Sire er Rolf W. Olsen. Han ble utnevnt som DDSS for Distrikt 12 Finnmark, og ble innsatt i embedet den 28. mai 1975 av 1. Dep. Stor Sire Leif Tumann. Han fungerte i 16 år før han ble avløst av Eks DDSS Roald Andreassen. Rolf må betraktes som far til Leir nr. 15 Finnmark. Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen er den som antagelig har satt størst spor etter seg i Stortingsgata 28, Oslo, som medlem av kollegiet i Storlogen; - i positiv betydning! Han ble utnevnt til DDSS i september 1999 av Stor Sire Harald Thoen. I løpet av hans tid ble embeds- tittelen endret til Distrikts Stor Sire (DSS). I juni 2005 ble han valgt til Stor Skattmester. Det embedet hadde han til juni Han er for øvrig hittil den eneste fra Finnmark som har vært valgt inn i kollegiet i Storlogen. Bror Fred Davidsen ble utnevnt til DSS i juli 2010 av Stor Sire Morten Buan. Embedet varer i 4 år, til september Europeisk Storlogegrad Visdommens Grad ble etablert etter at Den Europeiske Storlogen var et faktum. Graden er den høyeste som finnes i Europa. Man må være valgt eller utnevnt Storembedsmann for å være kvalifisert. I Distrikt 12 Finnmark er det fem brødre/søstre som er tildelt denne, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, EksDSS Alf Jørgensen i Kirkenes og str. Eks DSS Svanhild Paulsen. Når dette leses er også DSS Ann-Mari Pettersen, Honningsvåg, og DSS Fred Davidsen tildelt graden, 11

12 Emb.menn Storre Birger Hansen Birger Hansen Lars Anderssen EksOM O S Solberg Birger Hansen Lars Anderssen Lars Anderssen Rolf W Olsen OM Birger Hansen Lars Anderssen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag UM Lars Anderssen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag Arne Kirkvik Erling A Olsen -72 Arne Kirkvik -73 Sekr. Sverre Danielsen Olaf Sørensen Einar Frosthammer Ragnv. H Iversen Ivar H Pedersen Skattm Arne Kirkvik Peder Hvalryg Olav Bøe Arnold Myrvoll Arnold Myrvoll Kass. Erling A Olsen Erling A Olsen Hans Olaussen Sverre Øien Per Bang CM Rolf W Olsen Lorentz A Erling A Olsen Einar Roksvaag Frosthammer Insp. Steinar Holvik Steinar Holvik Ivar H Pedersen Ivar H Pedersen Thore Thoresen Kapell Thor A Tholvsen Ivar Bakkeland Karl G Pedersen I. vakt Hans Knudsen Hans Knudsen Steinar Holvik Y.vakt Omhas Fritz Hay/ Almar Marthinsen Einar Frosthammer Per Bang Knut Risvaag Sverre Danielsen Arnold Myrvoll Almar Marthinsen Omvas Arne Kirkvik Arne Kirkvik Ragnvald Iversen UMhas Hans Olaussen Ragnv. H Iversen Tore Rognlid Odd Selnes UMvas Arnold Myrvoll Tore Rognlid CMhas Odd Kleven Svein Krane CMvas Almar Marthinsen Karl G Pedersen Organi Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Arkiva DDSS Erling Hafto Erling Hafto Erling Hafto Barre Prestbakmo Barre Prestbakmo 12

13 Emb.menn Storrep Lars Anderssen L. A Roksvaag Lorentz A Roksvaag Lorentz A Roksvaag Lorentz A Roksvaag EksOM Rolf W Olsen Lorents A Einar Erling A Olsen Ivar H Pedersen Roksvaag Frosthammer OM Lorentz A Roksvaag Einar Erling A Olsen Ivar H Pedersen Dagfinn Paulsen Frosthammer UM Einar Frosthammer Arnold Myrvoll Ivar Bakkeland Dagfinn Paulsen Dagfinn Nicolaysen Sekr. Gunnar Olsen Gunnar Olsen Ragnv. H Iversen Halgrim Dalen Halgrim Dalen Skattm Knut Risvaag Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen Aksel Jensen Aksel Jensen Kass. Karl G Pedersen Ivar Bakkeland Erling Kristoffersen Dagfinn Nicolaysen Erling Kristoffersen CM Sverre Olsen Ivar H Pedersen H Ivar H Pedersen John F Nilsen John F Nilsen Insp. Thore Thoresen Steinar Holvik/ Jan Altmann Karl G Pedersen Karl G Pedersen Karl G Pedersen Kapell Halgrim Dalen Halgrim Dalen Halgrim Dalen Viktor Haugan Finn Valle I. vakt Harald Kvamme Erling Olav Bøe Arne Trume Ole Joh. Johansen Kristoffersen Y.vakt Knut Trondsen Trond Hansen Finn Valle Steinar Holvik Odd H Iversen Omhas Almar Marthinsen Svein Krane/ Per Bang Egil Haugen Per Bang Omvas Ragnv. H Iversen Arne Løkke Egil Haugen Erling Kristoffersen Egil Haugen UMhas Steinar Holvik Karl G Pedersen John F Nilsen Ragnv. H Iversen Ragnv. H Iversen UMvas Arne Løkke Arne Trume Aksel Jensen Per Bang Alf Lunde CMhas Ivar H Pedersen John F Nilsen Reidar Romuld/ Svein Krane Finn Valle Ivar Johansen CMvas Dagfinn Paulsen Reidar Romuld Almar Marthinsen Bjørn O Hansen Bjørn O Hansen Organi Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Arkiva DDSS Barre Prestbakmo/ Rolf W Olsen 1) Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen 13

14 Storrep Lorentz Roksvaag Lorentz Roksvaag Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen EksOM Ivar H Pedersen Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik Arne Kirkvik John F Nilsen OM Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik John F Nilsen John F Nilsen Bjørn E Hansen UM Arne Kirkvik John F Nilsen Bjørn E Hansen Bjørn E Hansen Kurt Hagen Sekr. Odd H Iversen Odd H Iversen Svein Sigvartsen Svein Sigvartsen Fred Davidsen Skattm. Ole Joh. Johansen Jørgen Kvalsvik Kurt Hagen Kurt Hagen Alf Winther Kass. Erling Kristoffersen Emb.menn Bjørn E Hansen Torbjørn Nilsen Torbjørn Nilsen Torbjørn Nilsen CM Kjell Valle Kjell Valle Bjørn O Hansen Jan Altmann Jan Altmann/ Hjalmar Obstfelder Insp. Jørgen Kvalsvik Torbjørn Nilsen Frank Olsen Fred Davidsen Hans Kr Østvik Kapell Svein Sigvartsen Svein Sigvartsen Ole Joh. Johansen Ole Joh. Johansen Ole Joh. Johansen I. vakt Bjørn E Hansen Johannes Ydse Fredrik Holm Fredrik Holm Bjørn O Johansen Y.vakt Arne Moe Kurt Hagen Aage Kvalness Per A Olsen Bjørn O Johansen Geir Clausen Omhas Geir Clausen Geir Clausen Geir Clausen Oscar Mølmann Oscar Mølmann Dagfinn Nicolaysen Omvas Aksel Jensen Arne Løkke Arne Moe Arne Moe Svein Kristoffersen UMhas Bjørn O Hansen Arne Moe Fred Davidsen Kjell Valle Fredrik Holm UMvas Bjørn O Johansen Finn Valle Jan Altmann Svein E Trond Engstad Kristoffersen CMhas Ivar Johansen Frank Olsen Bjørn O Johansen Hjalmar Kjell Valle Obstfelder CMvas Jan Altmann Oscar Mølmann Oscar Mølmann Trond Engstad Arvid Gagama Organi Frank Olsen Frank Olsen Svein E Kristoffersen Arkiva Ragnv. H Iversen Erling Kristoffersen Johannes Ydse Arne Løkke Johannes Ydse/ Frank Olsen Arne Løkke Ivar Johansen DDSS Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen/ Roald Andreassen Roald Andreassen 14

15 Emb.menn Storrep Dagfinn Paulsen Ivar H Pedersen Ivar H Pedersen Kurt Hagen ( ) EksOm Bjørn E Hansen Kurt Hagen Jan Altmann Dagfinn Nicolaysen Kurt Hagen Jan Altmann 1) Arne B Moe OM Kurt Hagen Jan Altmann Dagfinn Nicolaysen Arne B Moe Fred Davidsen UM Jan Altmann Svein Sigvartsen Arne B Moe Fred Davidsen Edvin Vevik Sekr. Fred Davidsen Fred Davidsen Svein Kristiansen Svein Kristiansen Svein Kristiansen Skattm Fredrik Holm Arne B Moe Ole A Bornø Ole A Bornø Tor-H Rønquist Ole A Bornø Kass. Bjørn F Johansen Bjørn F Johansen Bjørn F Johansen Georg Liland Nils J Lund CM Hjalmar Obstfelder Hj. Obstfelder / Edvin Vevik Edvin Vevik Edvin Vevik Odd Sigurd Løkke Insp. Hans Kr Østvik Hans Kr. Østvik Ulf Bj. Johansen Rolf Tore Jensen Johan Mathisen Kapell Kjell Valle Arne Løkke Ole Joh. Johansen Bjørn F Johansen Ole Joh. Johansen I. vakt Svein Kristiansen Bjørnar Hansen Bjørnar Hansen Olaf Lingås Bjørnar Hansen Y.vakt Jan Olav Mølmann Georg Liland Georg Liland Nils Løvlimo Arne F Løkke Omhas Arne Moe Alf Winther/ Ivar F Johansen Ivar F Johansen Ivar F Johansen Ivar F Johansen Omvas Alf Winther Marvin Juliussen Arne Løkke Per Valved Geir Johansen UMhas Ivar Johansen Svein Kristiansen Marvin Juliussen Johan Mathisen Torbjørn Nilsen UMvas Geir Clausen Geir Johansen Jan Harald Mølmann Tor H Rønquist BjørnFJohansen / Arild Berntsen CMhas Edvin Vevik Edvin Vevik Jan Olaf Mølmann Leif A Hansen Edvard Rognlid CMvas Arvid Gagama Jan H Mølmann Bjørn Olaf Odd S Løkke Rolf Bjørnar Johansen Nilsen Organi Arne Løkke Ole Joh. Johansen Jarle Marthinsen Jarle Marthinsen Ulf Bj. Johansen Arkiva Frank Olsen Fredrik Holm / Jarle Marthinsen Tor Harald Rønquist Marvin Juliussen Finn E Brun DSS Roald Andreassen/ Arne Jensen Arne Jensen Arne Jensen/ Bjørn Erik Hansen Bjørn Erik Hansen Bjørn Erik Hansen 1) EksStorrepr. Ivar H Pedersen fungerte første halvår 2002 til Jan Altmann ble valgt på våren. 15

16 Emb.menn Storrep Jan Altmann/ John F Nilsen John F Nilsen/ Fred Davidsen Fred Davidsen Fred Davidsen/ Edvin Vevik Edvin Vevik EksOm Fred Davidsen Edvin Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen OM Edvin Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Trond E Nilsen UM Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Trond Egil Nilsen Ketil Johnsen Sekr. Rolf Tore Jensen Ketil Johnsen Ketil Johnsen Georg Liland Georg Liland Skattm Ulf Bj Johansen Odd Sigurd Løkke Trond Egil Nilsen Ketil Johnsen Rune A Olsen Kass. Marvin Juliussen Jarle Marthinsen / Odd Enevold Odd Enevold Odd Enevold Rolf Bj Nilsen CM Odd Sigurd Løkke Bjørnar Hansen Jan Egil Aune Jan Egil Aune/ John E. Nilsen John- E.Nilsen/ Hans Kr. Østvik Insp. Finn E Brun Odd Moby Odd Moby John-E. Nilsen/ Kjetil Rødland Kjetil Rødland/ Kappell Arne Løkke Jan Egil Aune Svein Sigvartsen Rolf Bjørnar Nilsen I. vakt Tore Rønning Johan Mathisen Ulf Johansen Kjetil Rødland/ Rune A. Olsen Per Valved Lars Gunnar Løkke Y.vakt Arild Berntsen Odd Enevold Ivar F Johansen Ivar F Johansen Leif Småbach Omhas Geir Johansen Trond Egil Nilsen John Eirik Nilsen Frode Enoksen Kjetil Solvang Omvas Bjørnar Hansen Bjørn O Hansen/ Georg Liland Georg Liland Svein O Kivijervi Svein O Kivijervi UMhas Kåre Ch. Johansen Svein Sigvartsen Rolf Bjørnar Nilsen Svein Sigvartsen Per Ivar Olsen UMvas Storm Kurthi Kjell Valle Marvin Juliussen Aleksandar Sotirov CMhas Tomas Kristoffersen Rolf Bjørnar Nilsen Svein Kivijervi Lar Gunnar Løkke Thor Gebhardt CMvas Ketil Johnsen John Eirik Nilsen Frode Enoksen Thor Gebhardt Øystein P Storelv Organi Hans Kr Østvik Hans Kr Østvik Hans Kr. Østvik Hans Kr. Østvik Jan Egil Aune Arkiva Svein Kivijervi Kjell Johansen Odd Hugo Iversen Odd H Iversen Svein Sigvartsen DSS Bjørn E Hansen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Fred Davidsen Fred Davidsen 16

17 Sangen til loge Kvitbjørn Mel.: Der ligger et land Nu rundet er maidag i høyeste nord - og skulder ved skulder står bror etter bror. Ved enighet samlet er dagen blitt vår - og VENNSKAP skal styrkes i kommende år. Vår broderforening av Thule utsprang - vi hilser de brødre i denne vår sang. Og takker for alle de goder vi fikk - MOT Thule vi alltid vil vende vårt blikk. Odd Fellow har strenge krav på oss lagt - vær ikledd i vennskap og kjærlighets drakt. I sannhet mot alle vi løfter oss opp - der ord ikke rekker skal gjerning til topp. Vår loge vår KVITBJØRN vi ærer i dag - når samlet vi sitter i festelig lag. En høytid er båret av maidagen skjønn - innvielsens timer var rikelig lønn. Mot vårdagens himmel vi løfter vårt blikk - og takker for dagen vi oppleve fikk. Vi hilser hver kvinne som trofast sto bi - og takken alene er den vi kan gi. GR. 17

18 Logesal etter oppgradering i 2011/2012. Ny plass for musikkansvarlig/organist. OM s stol i ny drakt. EksOM UM Kappellan Langveggene var tidligere trehvite fra gulv til tak med stående panel, som etter hvert var blitt ganske mørk. Vi laget en brystning som sees i nedre del av veggen. På øverste del monterte vi tynne plater på panelet, samt søyler som ble freset til av hobbyplater. Dernest ble alt malt i hvitt og gull. Vi ble vel rimelig godt fornøyd med resultatet. Langveggene er smykket med søyler. 18

19 STJERNEHIMMEL Endelig er det kommet en stjernehimmel i vår logesal. Arbeidet er gjort i april/mai i år, og hovedsakelig utført av Bjørnar Hansen, Rolf Bjørnar Nilsen, Svein Sigvartsen og Fred Davidsen. De elektriske koblingene er gjort av Kjell Valle. Vi tror vi tør si at logesalen har fått seg et skikkelig løft med en vakker himmelhvelving; gratulerer!! Odd Fellow huset, Hammerfest - i vinterdrakt - 19

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen

Loge Nr. 79 Roald Amundsen "Kirken den er et gammelt hus". heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Bladet 4 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang

Bladet 4 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang 4 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Intervju med Olav Eggum side 4 Ordenshuset i Bodø side 11 Ordenens lokaler på Lillehammer Loge Hardangers 50-årsjubileum side 6-7 Storlogens

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 Bindeleddet Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 EXIT SOM DSS Onsdag 24.09.2014 fikk vår Ordensbror Gunnar Gjølstad avløsning i sitt embede som Distrikts Stor Sire i Distrikt nr 7 Østfold. Han ledet selv installasjonen

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015 Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00 08.01 Nyttårs med Rebekkaloge nr. 126 Safir. Galla 22.01 Arbm. Instr. Rapport nevnder Regnskap/budsjett.

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

To institueringer. i Bodø side 10. Bladet 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang. Nye Storembedsmenn side 3.

To institueringer. i Bodø side 10. Bladet 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang. Nye Storembedsmenn side 3. 3 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang Nye Storembedsmenn side 3 Intervju med Bente Håknes side 4 Storlogemøtet 2005 side 6-9 To institueringer En reise til røttene side 12 i

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Nr. 3 Høsten 2014 42. Årgang Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Odd Fellow Palæet København Se Side 3 Else M. Byholt fra 93 Kaprifol Se Side 2 Odd Fellow huset Rønne, Bornholm

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

En riktig god jul og alt godt for det nye året!!

En riktig god jul og alt godt for det nye året!! 6 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang ønsker alle sine lesere En riktig god jul og alt godt for det nye året!! Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal side 3 Utnevnte Storembeds- menn

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer