Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013"

Transkript

1 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år Historie

2 Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig den 22. mai 1958 at en nyinnviet bror, Lorentz Roksvaag og 8 brødre fra loge nr. 19 Thule og 1 fra loge nr. 14 Polarlys møttes i Tromsø for å snakke om dannelse av en broderforening og senere egen loge i Hammerfest. BRODERFORENINGEN Hammerfest Broderforening ble stiftet den 10. mars Institueringen ble foretatt av DDSS Erling Hafto og følgende styre ble valgt: Formann: Varaformann: Sekretær: Kasserer: Arkivar: Birger Hansen Arne Rasmussen Lars E. Anderssen Sverre Danielsen Fritz Hay Tilstede ved stiftelsen på tollsjef Birger Hansens kontor var OM Birger Jacobsen fra vår moderloge Thule og Einar Jensen fra loge Nordlys. De øvrige tilstede var Sigurd Torgersen, O.S. Solberg, Lorentz Roksvaag og Håkon Hansen. I de påfølgende år ble det stadig tatt opp nye medlemmer, og det ble mange Tromsøturer til moderlogen Thule og til loge Nordlys ved opptak og gradspasseringer. Arbeidet med å finne passende lokale til foreningen var stadig i gang. Etter at Tollsjefens kontor ble for lite, flyttet man i desember 1960 over til restaurant Maxims gemakker. LOGELOKALER OG INNVIELSE Da Macks bryggeri førte opp eget bygg i Strandgata i Hammerfest, ble det planlagt logelokale og klubbrom i byggets loftsetasje. Direktør Bredrup ga huskomiteen frie hender med å innrede loftet, og i september 1961 framla komiteens formann Lorentz Roksvaag de første tegningene for det som i mange år var loge Kvitbjørns lokaler. Arbeidet med innredningen ble utført ved en fantastisk dugnad fra brødrene. Den 22. mai 1963 var tiden kommet da logelokalene skulle innvies. Dette var også datoen for institueringen av loge nr. 70 Kvitbjørn. Innvielsen av lokalene ble ledet av bror Stor Sire Håkon V. Ruud. Som herolder fungerte Eks.OM Birger Jacobsen, Eks.OM Knut Næsvold fra loge Thule, Eks. OM Barre Prestbakkmo, og Eks.OM. Gudmund Jæktvik fra loge Nordlys. Logen fikk navnet Kvitbjørn som nr. 70 av loger i Norges jurisdiksjon av I.O.O.F. 2

3 INSTITUERINGEN Institueringen av loge nr. 70 Kvitbjørn ble ledet av 1. Dep. Stor Sire Edgar Otterbeck som innsatte følgende embedskollegium: Overmester Birger Hansen, Undermester Lars E. Anderssen, Sekretær Sverre Danielsen, Skattmester Arne Kirkvik og Kasserer Erling Angel Olsen. Logens navn ble, etter forslag fra bror Fritz Hay, KVITBJØRN, og ble nr. 70 av loger i den norske jurisdiksjonen av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. Navnet skulle betegne hvor logen hørte hjemme, på toppen av jordkloden. I tillegg har Hammerfest by en isbjørn i byvåpenet. Følgende loger var representert ved denne høytidelighet: Loge nr. 14 Polarlys, Harstad, loge nr. 19 Thule, Tromsø, loge nr. 43 Nordlys, Honningsvåg, loge nr. 54 Lofotkjeden, Svolvær. loge nr. 55 Varanger, Kirkenes, loge nr. 60 Hans Egede, Harstad, loge nr. 68 Landego, Bodø, Birger Hansen Vår første OM samt representant fra Frimurerlogen i Hammerfest. Til sammen var 75 gjester og brødre med på innvielsen av logens lokaler. Etter innvielsen og institueringen var det festmiddag på Grand Hotell. En milepel var nådd, og grunnlaget var lagt for et fruktbart arbeide innenfor Odd Fellow ordenen. Nye brødre kom til, og fra de første 25 medlemmer i 1963 steg medlemstallet til 60 i Brødrene arbeidet ivrig med å følge opp Odd Fellows idealer, og man ville videre i arbeidet med utviklingen av ordenen. Dette resulterte bl.a. i at Hammerfest Leirforening ble stiftet 21. januar LOGE 102 SVANEN Loge nr. 70 Kvitbjørn var også aktiv for å skape en loge i Alta. I 1972 ble Oddbjørn Olsen fra Alta innviet i vår loge. Det gikk imidlertid en tid før første skritt ble tatt for stiftelse av en Broderforening i Alta. I mars 1974 ble det avholdt et kontaktmøte på yrkesskolen i Alta, noe som resulterte i søknader fra 7 nye medlemmer fra Alta. Etter dette ble det stadig tatt opp nye brødre og den 5. september 1974 ble Alta Broderforening stiftet. Av loge Kvitbjørns protokoller kan men lese at det i de påfølgende 5 år ble tatt opp 31 brødre fra Alta og det ble avviklet 100 gradspasseringer. Den 20. oktober 1979 ble loge Svanen instituert i Alta med Roald Andreassen som OM, og med loge Kvitbjørn som moderloge. En ny milepel var nådd. LOGE 142 CHALIS, KALIX, SVERIGE Allerede 3. desember 1966 gikk det et brev fra Distrikts Deputerade Storsiren i 12. distrikt i Sverige, Erik Kristensson, hvor han oversendte til loge Kvitbjørn sitt forslag om hvilke norske loger som kunne knytte seg opp mot de svenske, - som en vennskapsloge. Det ble slik som foreslått. Loge 142 Chalis ble vår vennskapsloge i 3

4 Sverige. Kontakten den gang besto vel stort sett i utveksling av julekort. Det ble liksom ikke fart i kontakten før daværende OM Arne B. Moe tok et initiativ i Han sendte et julebrev til Chalis 11. desember 2000, hvor han ønsket å ta opp forbindelsen og forhåpentligvis besøke Kalix vinter/vår i Daværende ÖM i Chalis, Per-Göran Björkman, svarte meget positivt på henvendelsen. Etter planlegging i løpet av vinteren, dro fire brødre fra Kvitbjørn til Kalix den 20. april Disse var: OM Arne B Moe, Lorentz A Roksvaag, Jan Altmann og Marvin Juliussen. Etter dette har vi hatt besøk av Chalis her i Hammerfest i 17. mai helgen i 2003, Vår loge har vært et par ganger i Kalix, i tillegg til at EksOM Arne B Moe har opprettholdt kontakt med PG, eller Per-Göran Björkman. I skrivende stund er det klart at Arne Moe, Jan Altmann og Marvin Juliussen skal representere loge 70 Kvitbjørn på Chalis s 50 år jubileum i slutten av april DAMENE Loge Kvitbjørn hadde i sine første år og framover til 1986 en enestående hjelp fra Støtteforeningen som besto av konene til våre logebrødre. Vårt orgel som ennå er i bruk, er en gave fra støtteforeningen. De var også sterkt medvirkende i å sikre logens økonomiske grunnlag de første årene. Grunnlaget for den kommende Rebekkalogen i Hammerfest ble nok lagt i disse årene. I 1983 ble Dameforeningen startet med formål og danne en Rebekkaloge. Den 8. februar 1986 ble loge Meridian instituert med Synnøve Angel Olsen som OM. ÅRENE HAR PASSERT Når man i dag ser tilbake på loge Kvitbjørns 50-årige begivenhetsrike historie kan man selvsagt trekke frem enkeltpersoner som har betydd mye for logen. Disse personen markerer seg klart når vi leser våre protokoller fra den 22. mai Noen er nevnt i dette skriftet, men det vil føre for langt å nevne alle. Det er så mange som har gjort så mye for logen. Logen har passert milepeler og jubileer. De brødre som har vært med fra logens begynnelse kan se tilbake på et begivenhetsrikt logeliv, som stadig har bydd på utfordringer og satt store krav til hver enkelt. Vi er stolt over vår loge, og at vi i dag kan feire loge Kvitbjørns 50 årsdag. Loge Kvitbjørn er i en stadig vandring mot nye mål og vi ser allerede fram mot de 60. EGET HUS I årene som fulgte har Meridian og Kvitbjørn arbeidet godt sammen, som gode søstre og brødre skal gjøre. Mange felles løft har man tatt sammen, men det største og tyngste løftet tok man da man i februar 1997 gikk sammen om å kjøpe Storgata 32. Logene levde mange og gode år i Strandgata 35, men ønsket om eget hus ble med årene sterkere, og da man også vokste og ble mange søstre og brødre etter hvert, var vi stadig på søken etter en passende bygning for logene. Valget falt til slutt på Storgata 32, som viste seg å være et godt valg. 4

5 Bror Georg Liland var god å ha når planlegging og prosjektering skulle foretas. Selvfølgelig var det skjær i sjøen, men alle hindringer ble overvunnet ved hjelp av en fantastisk stå på innstilling fra brødre og søstre. Finansieringen løste seg ved banklån og andelstegning. Det var god oppslutning og det ble tegnet andeler for et betydelig beløp. Men det som til slutt var viktigst, var den dugnadsånd som ble mobilisert blant søstre og brødre for å få vårt ordenshus fullført, slik det i dag står. Til sammen ble det nedlagt over 5000 dugnadstimer før huset stod ferdig.. INNVIELSE AV NYTT HUS Innvielsen av vårt ordenshus ble utført av Stor Sire Oddvar Granlund og fungerende Stor Marsjall, Deputert Stor Sire Harald Thoen. Rådspresident Ingvild Samuelsen var også tilstede. OM i loge Meridian var str. Olaug Nilsen og OM i loge Kvitbjørn var bror Dagfinn Nicolaysen. Værgudene viste seg fra en vanskelig side. Det medførte at Stor Sire med følge måtte lande i Alta og akkurat nådde festmiddag på Rica hotell på lørdag kveld. Innvielsen av huset fant derfor sted søndag, den 2. november 1997 kl 1100 om formiddagen. Det ble en flott og høytidelig opplevelse for de omlag 100 gjester, brødre og søstre som overvar denne seremonien. OPPUSSING Odd Fellow huset har vært særdeles attraktivt på leiemarkedet, noe som har medført stor slitasje på huset. Som et av de fineste og mest praktiske selskapslokaler i Hammerfest, har det vært stor etterspørsel om å få leie til bryllup, familiefester av forskjellig art, konfirmasjoner m.v. Slitasjen ble etter hvert meget stor. Med det som bakgrunn ble det besluttet å slutte med utleie til hvem som helst. Nå er det bare søstre og brødre som får leie til familieselskaper m.v. Vi leier ennå ut på dagtid til begravelser, barnedåp, konfirmasjoner. Selskapslokalet har fått omfattende oppussing i løpet av 2010/2011 bl.a. med maling og nytt gulv som resultat. Logesalen er pusset opp i løpet av 2011, se side 23. Kjøkken/ barområde er pusset opp i løpet av 2012, med fryseskap, komfyr, nye benker og skap, samt ny bardisk. Og, endelig i april/mai i jubielumsåret kom stjernehimmelen!! (side 24). 5

6 SOSIALT ARBEIDE NABOHJELP TIL NORD-VEST RUSSLAND er nok det største lokale prosjektet som vår loge noensinne har arbeidet med.. Prost Hans Bock har vært vår veiviser med sin kunnskap om Nord-Vest Russland. De øvrige brødre som har arbeidet med dette hele tiden sammen med Bock var EksOM Arne B F.v: Ole Bornø, Jan Altmann, Arne Moe og Hans Bock. Moe, Eks Storrepr. Jan Altmann og Eks Skattm. Ole Bornø. Det har spesielt for disse vært et spennende og givende prosjekt. Minnene vil de ta med seg livet ut, etter mange besøk i Murmansk. I tillegg har dette satt vår loge og Odd Fellow Ordenen på kartet i Russland. Gjennom den tiden som er gått, ble det arbeidet med forskjellige prosjekter i Russland: Tannhelsetjenesten v/ skolene i Murmansk Mat til medlemmer av Invalideforbundet i Murmansk Barnehospital / barnehjem i Murmansk Internatskole i Kola. Både Storlogen og enkeltloger, både i Odd Fellow og Rebekka, utenom vårt distrikt, har bidratt med midler til prosjektet.. Forholdene i Nord-Vest Russland endret seg etter hvert på mange måter, spesielt økonomisk. Når vi valgte å avslutte prosjektet var det med bakgrunn i stor prisstigning på varer og tjenester i Russland; det ble for dyrt å fortsette, beklageligvis. Vi vet at den nabohjelp som er gitt til ovennevnte prosjekter er blitt satt stor pris på, og vi er sikre på at midlene ble brukt der de virkelig trengtes. STORLOGENS HEDERSTEGN Tildeling av Storlogens hederstegn startet i Frem til i dag er det 93 søstre og brødre som er tildelt dette tegnet. Det forteller at du har gjort en innsats for din loge eller Ordenen langt utover det som kan forventes. I Distrikt 12 Finnmark er det to brødre som hittil er funnet verdig; Rolf Bjørnå (1.8.95) i Honningsvåg, og vår avdøde bror Lorents A. Roksvaag (bildet). Han fikk Hederstegnet 5. februar

7 Chartermedlemmene Birger Hansen O. S. Solberg Lars Anderssen Lorentz A. Roksvaag Det finnes dessverre ikke noe bilde av det femte medlemmet, Fritz Hay. LOGO Logoen som ble utformet i tiden for innvielse av loge nr. 70 Kvitbjørn ble laget i svart/hvitt. Etter sigende skal det være banksjef Fritz Hay som har tegnet denne. Han var en anerkjent maler og direktør i Finnmarkens Privatbank. Logoen er siden bearbeidet av EksOM Edvard Rognlid. Dagens logo er digitalisert og fargesatt av EksOM Edvard Rognlid. 7

8 Kollegiet i jubileumsåret Foran fra v.: Storrepr. Edvin Vevik, OM Trond Egil Nilsen, EksOM Bjørnar Hansen, Bak fra v.: UM Ketil Johnsen, Sekretær Georg Liland, Skattmester Rune Angel Olsen, Kasserer Rolf Bjørnar Nilsen, CM Hans Kristian Østvik. Utnevnte embetsmenn CM - Hans Kr. Østvik Kapellan Per Valved Inspektør - Indre vakt - Lars Gunnar Løkke Ytre vakt - Leif Småbach Musikkansvarlig - Jan Egil Aune Arkivar - Svein Sigvartsen OMs h ass.: - Kjetil Solvang Oms v ass. - Svein O Kivijervi UMs h ass. - Per Ivar Olsen UMs v ass. - CMs h ass. - Tor Gebhardt CMs v ass. - Øystein Perry Storelv 8

9 Eks OM er, Storrepresentanter og Storembedsmenn gjennom 50 år Eks Overmestre O.S.Solberg Birger Hansen Lars Anderssen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag Einar Frosthammer Erling A. Olsen Ivar H. Pedersen Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik John F Nilsen Bjørn E. Hansen Kurt Hagen Jan O Altmann Dagfinn Nicollaysen Arne B Moe

10 Fred Davidsen Edvin G Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Storrepresentanter Birger Hansen Lars Anderssen Lorentz A Roksvaag Dagfinn Paulsen Ivar H. Pedersen Kurt Hagen *) *) se side 20 Jan O Altmann John F Nilsen

11 Storrepresentanter forts. Fred Davidsen Edvin G Vevik Storembedsmenn Vår loge har vært heldig og har hatt tre utnevnte og en valgt Storembedsmann i løpet av disse 50 årene. Eks DDSS Rolf W. Olsen Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen DSS Fred Davidsen Den som har vært lengst i embedet som Distrikt Deputert Stor Sire er Rolf W. Olsen. Han ble utnevnt som DDSS for Distrikt 12 Finnmark, og ble innsatt i embedet den 28. mai 1975 av 1. Dep. Stor Sire Leif Tumann. Han fungerte i 16 år før han ble avløst av Eks DDSS Roald Andreassen. Rolf må betraktes som far til Leir nr. 15 Finnmark. Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen er den som antagelig har satt størst spor etter seg i Stortingsgata 28, Oslo, som medlem av kollegiet i Storlogen; - i positiv betydning! Han ble utnevnt til DDSS i september 1999 av Stor Sire Harald Thoen. I løpet av hans tid ble embeds- tittelen endret til Distrikts Stor Sire (DSS). I juni 2005 ble han valgt til Stor Skattmester. Det embedet hadde han til juni Han er for øvrig hittil den eneste fra Finnmark som har vært valgt inn i kollegiet i Storlogen. Bror Fred Davidsen ble utnevnt til DSS i juli 2010 av Stor Sire Morten Buan. Embedet varer i 4 år, til september Europeisk Storlogegrad Visdommens Grad ble etablert etter at Den Europeiske Storlogen var et faktum. Graden er den høyeste som finnes i Europa. Man må være valgt eller utnevnt Storembedsmann for å være kvalifisert. I Distrikt 12 Finnmark er det fem brødre/søstre som er tildelt denne, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, EksDSS Alf Jørgensen i Kirkenes og str. Eks DSS Svanhild Paulsen. Når dette leses er også DSS Ann-Mari Pettersen, Honningsvåg, og DSS Fred Davidsen tildelt graden, 11

12 Emb.menn Storre Birger Hansen Birger Hansen Lars Anderssen EksOM O S Solberg Birger Hansen Lars Anderssen Lars Anderssen Rolf W Olsen OM Birger Hansen Lars Anderssen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag UM Lars Anderssen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag Arne Kirkvik Erling A Olsen -72 Arne Kirkvik -73 Sekr. Sverre Danielsen Olaf Sørensen Einar Frosthammer Ragnv. H Iversen Ivar H Pedersen Skattm Arne Kirkvik Peder Hvalryg Olav Bøe Arnold Myrvoll Arnold Myrvoll Kass. Erling A Olsen Erling A Olsen Hans Olaussen Sverre Øien Per Bang CM Rolf W Olsen Lorentz A Erling A Olsen Einar Roksvaag Frosthammer Insp. Steinar Holvik Steinar Holvik Ivar H Pedersen Ivar H Pedersen Thore Thoresen Kapell Thor A Tholvsen Ivar Bakkeland Karl G Pedersen I. vakt Hans Knudsen Hans Knudsen Steinar Holvik Y.vakt Omhas Fritz Hay/ Almar Marthinsen Einar Frosthammer Per Bang Knut Risvaag Sverre Danielsen Arnold Myrvoll Almar Marthinsen Omvas Arne Kirkvik Arne Kirkvik Ragnvald Iversen UMhas Hans Olaussen Ragnv. H Iversen Tore Rognlid Odd Selnes UMvas Arnold Myrvoll Tore Rognlid CMhas Odd Kleven Svein Krane CMvas Almar Marthinsen Karl G Pedersen Organi Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Arkiva DDSS Erling Hafto Erling Hafto Erling Hafto Barre Prestbakmo Barre Prestbakmo 12

13 Emb.menn Storrep Lars Anderssen L. A Roksvaag Lorentz A Roksvaag Lorentz A Roksvaag Lorentz A Roksvaag EksOM Rolf W Olsen Lorents A Einar Erling A Olsen Ivar H Pedersen Roksvaag Frosthammer OM Lorentz A Roksvaag Einar Erling A Olsen Ivar H Pedersen Dagfinn Paulsen Frosthammer UM Einar Frosthammer Arnold Myrvoll Ivar Bakkeland Dagfinn Paulsen Dagfinn Nicolaysen Sekr. Gunnar Olsen Gunnar Olsen Ragnv. H Iversen Halgrim Dalen Halgrim Dalen Skattm Knut Risvaag Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen Aksel Jensen Aksel Jensen Kass. Karl G Pedersen Ivar Bakkeland Erling Kristoffersen Dagfinn Nicolaysen Erling Kristoffersen CM Sverre Olsen Ivar H Pedersen H Ivar H Pedersen John F Nilsen John F Nilsen Insp. Thore Thoresen Steinar Holvik/ Jan Altmann Karl G Pedersen Karl G Pedersen Karl G Pedersen Kapell Halgrim Dalen Halgrim Dalen Halgrim Dalen Viktor Haugan Finn Valle I. vakt Harald Kvamme Erling Olav Bøe Arne Trume Ole Joh. Johansen Kristoffersen Y.vakt Knut Trondsen Trond Hansen Finn Valle Steinar Holvik Odd H Iversen Omhas Almar Marthinsen Svein Krane/ Per Bang Egil Haugen Per Bang Omvas Ragnv. H Iversen Arne Løkke Egil Haugen Erling Kristoffersen Egil Haugen UMhas Steinar Holvik Karl G Pedersen John F Nilsen Ragnv. H Iversen Ragnv. H Iversen UMvas Arne Løkke Arne Trume Aksel Jensen Per Bang Alf Lunde CMhas Ivar H Pedersen John F Nilsen Reidar Romuld/ Svein Krane Finn Valle Ivar Johansen CMvas Dagfinn Paulsen Reidar Romuld Almar Marthinsen Bjørn O Hansen Bjørn O Hansen Organi Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Arkiva DDSS Barre Prestbakmo/ Rolf W Olsen 1) Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen 13

14 Storrep Lorentz Roksvaag Lorentz Roksvaag Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen EksOM Ivar H Pedersen Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik Arne Kirkvik John F Nilsen OM Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik John F Nilsen John F Nilsen Bjørn E Hansen UM Arne Kirkvik John F Nilsen Bjørn E Hansen Bjørn E Hansen Kurt Hagen Sekr. Odd H Iversen Odd H Iversen Svein Sigvartsen Svein Sigvartsen Fred Davidsen Skattm. Ole Joh. Johansen Jørgen Kvalsvik Kurt Hagen Kurt Hagen Alf Winther Kass. Erling Kristoffersen Emb.menn Bjørn E Hansen Torbjørn Nilsen Torbjørn Nilsen Torbjørn Nilsen CM Kjell Valle Kjell Valle Bjørn O Hansen Jan Altmann Jan Altmann/ Hjalmar Obstfelder Insp. Jørgen Kvalsvik Torbjørn Nilsen Frank Olsen Fred Davidsen Hans Kr Østvik Kapell Svein Sigvartsen Svein Sigvartsen Ole Joh. Johansen Ole Joh. Johansen Ole Joh. Johansen I. vakt Bjørn E Hansen Johannes Ydse Fredrik Holm Fredrik Holm Bjørn O Johansen Y.vakt Arne Moe Kurt Hagen Aage Kvalness Per A Olsen Bjørn O Johansen Geir Clausen Omhas Geir Clausen Geir Clausen Geir Clausen Oscar Mølmann Oscar Mølmann Dagfinn Nicolaysen Omvas Aksel Jensen Arne Løkke Arne Moe Arne Moe Svein Kristoffersen UMhas Bjørn O Hansen Arne Moe Fred Davidsen Kjell Valle Fredrik Holm UMvas Bjørn O Johansen Finn Valle Jan Altmann Svein E Trond Engstad Kristoffersen CMhas Ivar Johansen Frank Olsen Bjørn O Johansen Hjalmar Kjell Valle Obstfelder CMvas Jan Altmann Oscar Mølmann Oscar Mølmann Trond Engstad Arvid Gagama Organi Frank Olsen Frank Olsen Svein E Kristoffersen Arkiva Ragnv. H Iversen Erling Kristoffersen Johannes Ydse Arne Løkke Johannes Ydse/ Frank Olsen Arne Løkke Ivar Johansen DDSS Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen/ Roald Andreassen Roald Andreassen 14

15 Emb.menn Storrep Dagfinn Paulsen Ivar H Pedersen Ivar H Pedersen Kurt Hagen ( ) EksOm Bjørn E Hansen Kurt Hagen Jan Altmann Dagfinn Nicolaysen Kurt Hagen Jan Altmann 1) Arne B Moe OM Kurt Hagen Jan Altmann Dagfinn Nicolaysen Arne B Moe Fred Davidsen UM Jan Altmann Svein Sigvartsen Arne B Moe Fred Davidsen Edvin Vevik Sekr. Fred Davidsen Fred Davidsen Svein Kristiansen Svein Kristiansen Svein Kristiansen Skattm Fredrik Holm Arne B Moe Ole A Bornø Ole A Bornø Tor-H Rønquist Ole A Bornø Kass. Bjørn F Johansen Bjørn F Johansen Bjørn F Johansen Georg Liland Nils J Lund CM Hjalmar Obstfelder Hj. Obstfelder / Edvin Vevik Edvin Vevik Edvin Vevik Odd Sigurd Løkke Insp. Hans Kr Østvik Hans Kr. Østvik Ulf Bj. Johansen Rolf Tore Jensen Johan Mathisen Kapell Kjell Valle Arne Løkke Ole Joh. Johansen Bjørn F Johansen Ole Joh. Johansen I. vakt Svein Kristiansen Bjørnar Hansen Bjørnar Hansen Olaf Lingås Bjørnar Hansen Y.vakt Jan Olav Mølmann Georg Liland Georg Liland Nils Løvlimo Arne F Løkke Omhas Arne Moe Alf Winther/ Ivar F Johansen Ivar F Johansen Ivar F Johansen Ivar F Johansen Omvas Alf Winther Marvin Juliussen Arne Løkke Per Valved Geir Johansen UMhas Ivar Johansen Svein Kristiansen Marvin Juliussen Johan Mathisen Torbjørn Nilsen UMvas Geir Clausen Geir Johansen Jan Harald Mølmann Tor H Rønquist BjørnFJohansen / Arild Berntsen CMhas Edvin Vevik Edvin Vevik Jan Olaf Mølmann Leif A Hansen Edvard Rognlid CMvas Arvid Gagama Jan H Mølmann Bjørn Olaf Odd S Løkke Rolf Bjørnar Johansen Nilsen Organi Arne Løkke Ole Joh. Johansen Jarle Marthinsen Jarle Marthinsen Ulf Bj. Johansen Arkiva Frank Olsen Fredrik Holm / Jarle Marthinsen Tor Harald Rønquist Marvin Juliussen Finn E Brun DSS Roald Andreassen/ Arne Jensen Arne Jensen Arne Jensen/ Bjørn Erik Hansen Bjørn Erik Hansen Bjørn Erik Hansen 1) EksStorrepr. Ivar H Pedersen fungerte første halvår 2002 til Jan Altmann ble valgt på våren. 15

16 Emb.menn Storrep Jan Altmann/ John F Nilsen John F Nilsen/ Fred Davidsen Fred Davidsen Fred Davidsen/ Edvin Vevik Edvin Vevik EksOm Fred Davidsen Edvin Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen OM Edvin Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Trond E Nilsen UM Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Trond Egil Nilsen Ketil Johnsen Sekr. Rolf Tore Jensen Ketil Johnsen Ketil Johnsen Georg Liland Georg Liland Skattm Ulf Bj Johansen Odd Sigurd Løkke Trond Egil Nilsen Ketil Johnsen Rune A Olsen Kass. Marvin Juliussen Jarle Marthinsen / Odd Enevold Odd Enevold Odd Enevold Rolf Bj Nilsen CM Odd Sigurd Løkke Bjørnar Hansen Jan Egil Aune Jan Egil Aune/ John E. Nilsen John- E.Nilsen/ Hans Kr. Østvik Insp. Finn E Brun Odd Moby Odd Moby John-E. Nilsen/ Kjetil Rødland Kjetil Rødland/ Kappell Arne Løkke Jan Egil Aune Svein Sigvartsen Rolf Bjørnar Nilsen I. vakt Tore Rønning Johan Mathisen Ulf Johansen Kjetil Rødland/ Rune A. Olsen Per Valved Lars Gunnar Løkke Y.vakt Arild Berntsen Odd Enevold Ivar F Johansen Ivar F Johansen Leif Småbach Omhas Geir Johansen Trond Egil Nilsen John Eirik Nilsen Frode Enoksen Kjetil Solvang Omvas Bjørnar Hansen Bjørn O Hansen/ Georg Liland Georg Liland Svein O Kivijervi Svein O Kivijervi UMhas Kåre Ch. Johansen Svein Sigvartsen Rolf Bjørnar Nilsen Svein Sigvartsen Per Ivar Olsen UMvas Storm Kurthi Kjell Valle Marvin Juliussen Aleksandar Sotirov CMhas Tomas Kristoffersen Rolf Bjørnar Nilsen Svein Kivijervi Lar Gunnar Løkke Thor Gebhardt CMvas Ketil Johnsen John Eirik Nilsen Frode Enoksen Thor Gebhardt Øystein P Storelv Organi Hans Kr Østvik Hans Kr Østvik Hans Kr. Østvik Hans Kr. Østvik Jan Egil Aune Arkiva Svein Kivijervi Kjell Johansen Odd Hugo Iversen Odd H Iversen Svein Sigvartsen DSS Bjørn E Hansen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Fred Davidsen Fred Davidsen 16

17 Sangen til loge Kvitbjørn Mel.: Der ligger et land Nu rundet er maidag i høyeste nord - og skulder ved skulder står bror etter bror. Ved enighet samlet er dagen blitt vår - og VENNSKAP skal styrkes i kommende år. Vår broderforening av Thule utsprang - vi hilser de brødre i denne vår sang. Og takker for alle de goder vi fikk - MOT Thule vi alltid vil vende vårt blikk. Odd Fellow har strenge krav på oss lagt - vær ikledd i vennskap og kjærlighets drakt. I sannhet mot alle vi løfter oss opp - der ord ikke rekker skal gjerning til topp. Vår loge vår KVITBJØRN vi ærer i dag - når samlet vi sitter i festelig lag. En høytid er båret av maidagen skjønn - innvielsens timer var rikelig lønn. Mot vårdagens himmel vi løfter vårt blikk - og takker for dagen vi oppleve fikk. Vi hilser hver kvinne som trofast sto bi - og takken alene er den vi kan gi. GR. 17

18 Logesal etter oppgradering i 2011/2012. Ny plass for musikkansvarlig/organist. OM s stol i ny drakt. EksOM UM Kappellan Langveggene var tidligere trehvite fra gulv til tak med stående panel, som etter hvert var blitt ganske mørk. Vi laget en brystning som sees i nedre del av veggen. På øverste del monterte vi tynne plater på panelet, samt søyler som ble freset til av hobbyplater. Dernest ble alt malt i hvitt og gull. Vi ble vel rimelig godt fornøyd med resultatet. Langveggene er smykket med søyler. 18

19 STJERNEHIMMEL Endelig er det kommet en stjernehimmel i vår logesal. Arbeidet er gjort i april/mai i år, og hovedsakelig utført av Bjørnar Hansen, Rolf Bjørnar Nilsen, Svein Sigvartsen og Fred Davidsen. De elektriske koblingene er gjort av Kjell Valle. Vi tror vi tør si at logesalen har fått seg et skikkelig løft med en vakker himmelhvelving; gratulerer!! Odd Fellow huset, Hammerfest - i vinterdrakt - 19

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2013 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM Det er valgt nytt og spennende kollegium i loge nr 70 Kvitbjørn. Ny

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3.

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3. Utgitt november 2009 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2 Murmansk-prosjektet Side..3 God Jul! Toleranse, Side. 4 Diverse, side....5 Fellesmøte. Side...6 Hjertestarter,

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014 50 års veteranjuvel Foto: Fred Davidsen Foto: Fred Davidsen I dette nummeret kan du bl.a. lese om opptak av fire nye brødre,

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2014 50 års veteranjuvel

Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2014 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2014 50 års veteranjuvel Torskeaften Foto: Fred Davidsen Besøk i loge nr 19 Thule Juletrefest Russisk aften Forfremmelse Leirslagning

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 13 nr. 3 2005 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. åremål, gradstildelinger, s.4 og s.5 Besøk fra Danmark,s.6 Annonser s.7 Fra Vennelogekomiteen,

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros 25-års jubileum 1984-2009 Forord Den 3. November 2009 har vår loge Nidaros vært i virksomhet i 25 år, ikke en gang en full mannsalder og slett ikke meget sammenlignet

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Jubileumsskrift. 50 års jubileum. til. Leir nr. 9 Hålogaland. 5. november 2011

Jubileumsskrift. 50 års jubileum. til. Leir nr. 9 Hålogaland. 5. november 2011 Jubileumsskrift til 50 års jubileum 5. november 2011 Leir nr. 9 Hålogaland 1 Hilsen fra Stor Sire. Kjære patriarker i Leir nr. 9 Hålogaland I anledning leirens 50 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges

Detaljer

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 3 Høsten 2015 k TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN Torsdag 24. september fikk logen to nye 25-årsveteraner Side 6 SVENSKEBESØK Tradisjon tro fikk vi

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november.

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 k NY 50-ÅRSVETERAN Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. Side 6-7 JULEHILSEN OM Arne Palm hilser brødrene

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år

Charterbrevet fra 11.juni 1960. Loge nr.65 Borea 50 år Charterbrevet fra 11.juni 1960. 2 Loge nr.65 Borea 50 år Forord... 4 Hilsen fra OM i jubileumsåret... 5 Hilsen fra Stor Sire... 6 Hilsen fra DSS i Distrikt 11 Troms... 7 Hilsen fra HP i leir nr 11 Nord...

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

SM 2009 4. divisjon avdeling 21

SM 2009 4. divisjon avdeling 21 SM 2009 4. divisjon avdeling 21 Tabell Lag SUM Kamp 01 Kamp 02 Kamp 03 Kamp 04 Kamp 05 Kamp 06 Kamp 07 Kamp 08 Kamp 09 Kamp 10 Kamp 11 Kamp 12 Kamp 13 Kamp 14 Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP 1 2 Lyngdal

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater 1 Nilsen Thoralf 26.10.1919 Fredriksen Johan 01.12.1929 Røine Oscar 01.12.1929 04.12.1959 Neperud Sverre 07.07.1939 04.12.1959 Ellingsen Gunnar 30.10.1921 Eriksen Ragnar 30.10.1921 Larsen August 30.10.1921

Detaljer