Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013"

Transkript

1 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år Historie

2 Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig den 22. mai 1958 at en nyinnviet bror, Lorentz Roksvaag og 8 brødre fra loge nr. 19 Thule og 1 fra loge nr. 14 Polarlys møttes i Tromsø for å snakke om dannelse av en broderforening og senere egen loge i Hammerfest. BRODERFORENINGEN Hammerfest Broderforening ble stiftet den 10. mars Institueringen ble foretatt av DDSS Erling Hafto og følgende styre ble valgt: Formann: Varaformann: Sekretær: Kasserer: Arkivar: Birger Hansen Arne Rasmussen Lars E. Anderssen Sverre Danielsen Fritz Hay Tilstede ved stiftelsen på tollsjef Birger Hansens kontor var OM Birger Jacobsen fra vår moderloge Thule og Einar Jensen fra loge Nordlys. De øvrige tilstede var Sigurd Torgersen, O.S. Solberg, Lorentz Roksvaag og Håkon Hansen. I de påfølgende år ble det stadig tatt opp nye medlemmer, og det ble mange Tromsøturer til moderlogen Thule og til loge Nordlys ved opptak og gradspasseringer. Arbeidet med å finne passende lokale til foreningen var stadig i gang. Etter at Tollsjefens kontor ble for lite, flyttet man i desember 1960 over til restaurant Maxims gemakker. LOGELOKALER OG INNVIELSE Da Macks bryggeri førte opp eget bygg i Strandgata i Hammerfest, ble det planlagt logelokale og klubbrom i byggets loftsetasje. Direktør Bredrup ga huskomiteen frie hender med å innrede loftet, og i september 1961 framla komiteens formann Lorentz Roksvaag de første tegningene for det som i mange år var loge Kvitbjørns lokaler. Arbeidet med innredningen ble utført ved en fantastisk dugnad fra brødrene. Den 22. mai 1963 var tiden kommet da logelokalene skulle innvies. Dette var også datoen for institueringen av loge nr. 70 Kvitbjørn. Innvielsen av lokalene ble ledet av bror Stor Sire Håkon V. Ruud. Som herolder fungerte Eks.OM Birger Jacobsen, Eks.OM Knut Næsvold fra loge Thule, Eks. OM Barre Prestbakkmo, og Eks.OM. Gudmund Jæktvik fra loge Nordlys. Logen fikk navnet Kvitbjørn som nr. 70 av loger i Norges jurisdiksjon av I.O.O.F. 2

3 INSTITUERINGEN Institueringen av loge nr. 70 Kvitbjørn ble ledet av 1. Dep. Stor Sire Edgar Otterbeck som innsatte følgende embedskollegium: Overmester Birger Hansen, Undermester Lars E. Anderssen, Sekretær Sverre Danielsen, Skattmester Arne Kirkvik og Kasserer Erling Angel Olsen. Logens navn ble, etter forslag fra bror Fritz Hay, KVITBJØRN, og ble nr. 70 av loger i den norske jurisdiksjonen av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. Navnet skulle betegne hvor logen hørte hjemme, på toppen av jordkloden. I tillegg har Hammerfest by en isbjørn i byvåpenet. Følgende loger var representert ved denne høytidelighet: Loge nr. 14 Polarlys, Harstad, loge nr. 19 Thule, Tromsø, loge nr. 43 Nordlys, Honningsvåg, loge nr. 54 Lofotkjeden, Svolvær. loge nr. 55 Varanger, Kirkenes, loge nr. 60 Hans Egede, Harstad, loge nr. 68 Landego, Bodø, Birger Hansen Vår første OM samt representant fra Frimurerlogen i Hammerfest. Til sammen var 75 gjester og brødre med på innvielsen av logens lokaler. Etter innvielsen og institueringen var det festmiddag på Grand Hotell. En milepel var nådd, og grunnlaget var lagt for et fruktbart arbeide innenfor Odd Fellow ordenen. Nye brødre kom til, og fra de første 25 medlemmer i 1963 steg medlemstallet til 60 i Brødrene arbeidet ivrig med å følge opp Odd Fellows idealer, og man ville videre i arbeidet med utviklingen av ordenen. Dette resulterte bl.a. i at Hammerfest Leirforening ble stiftet 21. januar LOGE 102 SVANEN Loge nr. 70 Kvitbjørn var også aktiv for å skape en loge i Alta. I 1972 ble Oddbjørn Olsen fra Alta innviet i vår loge. Det gikk imidlertid en tid før første skritt ble tatt for stiftelse av en Broderforening i Alta. I mars 1974 ble det avholdt et kontaktmøte på yrkesskolen i Alta, noe som resulterte i søknader fra 7 nye medlemmer fra Alta. Etter dette ble det stadig tatt opp nye brødre og den 5. september 1974 ble Alta Broderforening stiftet. Av loge Kvitbjørns protokoller kan men lese at det i de påfølgende 5 år ble tatt opp 31 brødre fra Alta og det ble avviklet 100 gradspasseringer. Den 20. oktober 1979 ble loge Svanen instituert i Alta med Roald Andreassen som OM, og med loge Kvitbjørn som moderloge. En ny milepel var nådd. LOGE 142 CHALIS, KALIX, SVERIGE Allerede 3. desember 1966 gikk det et brev fra Distrikts Deputerade Storsiren i 12. distrikt i Sverige, Erik Kristensson, hvor han oversendte til loge Kvitbjørn sitt forslag om hvilke norske loger som kunne knytte seg opp mot de svenske, - som en vennskapsloge. Det ble slik som foreslått. Loge 142 Chalis ble vår vennskapsloge i 3

4 Sverige. Kontakten den gang besto vel stort sett i utveksling av julekort. Det ble liksom ikke fart i kontakten før daværende OM Arne B. Moe tok et initiativ i Han sendte et julebrev til Chalis 11. desember 2000, hvor han ønsket å ta opp forbindelsen og forhåpentligvis besøke Kalix vinter/vår i Daværende ÖM i Chalis, Per-Göran Björkman, svarte meget positivt på henvendelsen. Etter planlegging i løpet av vinteren, dro fire brødre fra Kvitbjørn til Kalix den 20. april Disse var: OM Arne B Moe, Lorentz A Roksvaag, Jan Altmann og Marvin Juliussen. Etter dette har vi hatt besøk av Chalis her i Hammerfest i 17. mai helgen i 2003, Vår loge har vært et par ganger i Kalix, i tillegg til at EksOM Arne B Moe har opprettholdt kontakt med PG, eller Per-Göran Björkman. I skrivende stund er det klart at Arne Moe, Jan Altmann og Marvin Juliussen skal representere loge 70 Kvitbjørn på Chalis s 50 år jubileum i slutten av april DAMENE Loge Kvitbjørn hadde i sine første år og framover til 1986 en enestående hjelp fra Støtteforeningen som besto av konene til våre logebrødre. Vårt orgel som ennå er i bruk, er en gave fra støtteforeningen. De var også sterkt medvirkende i å sikre logens økonomiske grunnlag de første årene. Grunnlaget for den kommende Rebekkalogen i Hammerfest ble nok lagt i disse årene. I 1983 ble Dameforeningen startet med formål og danne en Rebekkaloge. Den 8. februar 1986 ble loge Meridian instituert med Synnøve Angel Olsen som OM. ÅRENE HAR PASSERT Når man i dag ser tilbake på loge Kvitbjørns 50-årige begivenhetsrike historie kan man selvsagt trekke frem enkeltpersoner som har betydd mye for logen. Disse personen markerer seg klart når vi leser våre protokoller fra den 22. mai Noen er nevnt i dette skriftet, men det vil føre for langt å nevne alle. Det er så mange som har gjort så mye for logen. Logen har passert milepeler og jubileer. De brødre som har vært med fra logens begynnelse kan se tilbake på et begivenhetsrikt logeliv, som stadig har bydd på utfordringer og satt store krav til hver enkelt. Vi er stolt over vår loge, og at vi i dag kan feire loge Kvitbjørns 50 årsdag. Loge Kvitbjørn er i en stadig vandring mot nye mål og vi ser allerede fram mot de 60. EGET HUS I årene som fulgte har Meridian og Kvitbjørn arbeidet godt sammen, som gode søstre og brødre skal gjøre. Mange felles løft har man tatt sammen, men det største og tyngste løftet tok man da man i februar 1997 gikk sammen om å kjøpe Storgata 32. Logene levde mange og gode år i Strandgata 35, men ønsket om eget hus ble med årene sterkere, og da man også vokste og ble mange søstre og brødre etter hvert, var vi stadig på søken etter en passende bygning for logene. Valget falt til slutt på Storgata 32, som viste seg å være et godt valg. 4

5 Bror Georg Liland var god å ha når planlegging og prosjektering skulle foretas. Selvfølgelig var det skjær i sjøen, men alle hindringer ble overvunnet ved hjelp av en fantastisk stå på innstilling fra brødre og søstre. Finansieringen løste seg ved banklån og andelstegning. Det var god oppslutning og det ble tegnet andeler for et betydelig beløp. Men det som til slutt var viktigst, var den dugnadsånd som ble mobilisert blant søstre og brødre for å få vårt ordenshus fullført, slik det i dag står. Til sammen ble det nedlagt over 5000 dugnadstimer før huset stod ferdig.. INNVIELSE AV NYTT HUS Innvielsen av vårt ordenshus ble utført av Stor Sire Oddvar Granlund og fungerende Stor Marsjall, Deputert Stor Sire Harald Thoen. Rådspresident Ingvild Samuelsen var også tilstede. OM i loge Meridian var str. Olaug Nilsen og OM i loge Kvitbjørn var bror Dagfinn Nicolaysen. Værgudene viste seg fra en vanskelig side. Det medførte at Stor Sire med følge måtte lande i Alta og akkurat nådde festmiddag på Rica hotell på lørdag kveld. Innvielsen av huset fant derfor sted søndag, den 2. november 1997 kl 1100 om formiddagen. Det ble en flott og høytidelig opplevelse for de omlag 100 gjester, brødre og søstre som overvar denne seremonien. OPPUSSING Odd Fellow huset har vært særdeles attraktivt på leiemarkedet, noe som har medført stor slitasje på huset. Som et av de fineste og mest praktiske selskapslokaler i Hammerfest, har det vært stor etterspørsel om å få leie til bryllup, familiefester av forskjellig art, konfirmasjoner m.v. Slitasjen ble etter hvert meget stor. Med det som bakgrunn ble det besluttet å slutte med utleie til hvem som helst. Nå er det bare søstre og brødre som får leie til familieselskaper m.v. Vi leier ennå ut på dagtid til begravelser, barnedåp, konfirmasjoner. Selskapslokalet har fått omfattende oppussing i løpet av 2010/2011 bl.a. med maling og nytt gulv som resultat. Logesalen er pusset opp i løpet av 2011, se side 23. Kjøkken/ barområde er pusset opp i løpet av 2012, med fryseskap, komfyr, nye benker og skap, samt ny bardisk. Og, endelig i april/mai i jubielumsåret kom stjernehimmelen!! (side 24). 5

6 SOSIALT ARBEIDE NABOHJELP TIL NORD-VEST RUSSLAND er nok det største lokale prosjektet som vår loge noensinne har arbeidet med.. Prost Hans Bock har vært vår veiviser med sin kunnskap om Nord-Vest Russland. De øvrige brødre som har arbeidet med dette hele tiden sammen med Bock var EksOM Arne B F.v: Ole Bornø, Jan Altmann, Arne Moe og Hans Bock. Moe, Eks Storrepr. Jan Altmann og Eks Skattm. Ole Bornø. Det har spesielt for disse vært et spennende og givende prosjekt. Minnene vil de ta med seg livet ut, etter mange besøk i Murmansk. I tillegg har dette satt vår loge og Odd Fellow Ordenen på kartet i Russland. Gjennom den tiden som er gått, ble det arbeidet med forskjellige prosjekter i Russland: Tannhelsetjenesten v/ skolene i Murmansk Mat til medlemmer av Invalideforbundet i Murmansk Barnehospital / barnehjem i Murmansk Internatskole i Kola. Både Storlogen og enkeltloger, både i Odd Fellow og Rebekka, utenom vårt distrikt, har bidratt med midler til prosjektet.. Forholdene i Nord-Vest Russland endret seg etter hvert på mange måter, spesielt økonomisk. Når vi valgte å avslutte prosjektet var det med bakgrunn i stor prisstigning på varer og tjenester i Russland; det ble for dyrt å fortsette, beklageligvis. Vi vet at den nabohjelp som er gitt til ovennevnte prosjekter er blitt satt stor pris på, og vi er sikre på at midlene ble brukt der de virkelig trengtes. STORLOGENS HEDERSTEGN Tildeling av Storlogens hederstegn startet i Frem til i dag er det 93 søstre og brødre som er tildelt dette tegnet. Det forteller at du har gjort en innsats for din loge eller Ordenen langt utover det som kan forventes. I Distrikt 12 Finnmark er det to brødre som hittil er funnet verdig; Rolf Bjørnå (1.8.95) i Honningsvåg, og vår avdøde bror Lorents A. Roksvaag (bildet). Han fikk Hederstegnet 5. februar

7 Chartermedlemmene Birger Hansen O. S. Solberg Lars Anderssen Lorentz A. Roksvaag Det finnes dessverre ikke noe bilde av det femte medlemmet, Fritz Hay. LOGO Logoen som ble utformet i tiden for innvielse av loge nr. 70 Kvitbjørn ble laget i svart/hvitt. Etter sigende skal det være banksjef Fritz Hay som har tegnet denne. Han var en anerkjent maler og direktør i Finnmarkens Privatbank. Logoen er siden bearbeidet av EksOM Edvard Rognlid. Dagens logo er digitalisert og fargesatt av EksOM Edvard Rognlid. 7

8 Kollegiet i jubileumsåret Foran fra v.: Storrepr. Edvin Vevik, OM Trond Egil Nilsen, EksOM Bjørnar Hansen, Bak fra v.: UM Ketil Johnsen, Sekretær Georg Liland, Skattmester Rune Angel Olsen, Kasserer Rolf Bjørnar Nilsen, CM Hans Kristian Østvik. Utnevnte embetsmenn CM - Hans Kr. Østvik Kapellan Per Valved Inspektør - Indre vakt - Lars Gunnar Løkke Ytre vakt - Leif Småbach Musikkansvarlig - Jan Egil Aune Arkivar - Svein Sigvartsen OMs h ass.: - Kjetil Solvang Oms v ass. - Svein O Kivijervi UMs h ass. - Per Ivar Olsen UMs v ass. - CMs h ass. - Tor Gebhardt CMs v ass. - Øystein Perry Storelv 8

9 Eks OM er, Storrepresentanter og Storembedsmenn gjennom 50 år Eks Overmestre O.S.Solberg Birger Hansen Lars Anderssen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag Einar Frosthammer Erling A. Olsen Ivar H. Pedersen Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik John F Nilsen Bjørn E. Hansen Kurt Hagen Jan O Altmann Dagfinn Nicollaysen Arne B Moe

10 Fred Davidsen Edvin G Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Storrepresentanter Birger Hansen Lars Anderssen Lorentz A Roksvaag Dagfinn Paulsen Ivar H. Pedersen Kurt Hagen *) *) se side 20 Jan O Altmann John F Nilsen

11 Storrepresentanter forts. Fred Davidsen Edvin G Vevik Storembedsmenn Vår loge har vært heldig og har hatt tre utnevnte og en valgt Storembedsmann i løpet av disse 50 årene. Eks DDSS Rolf W. Olsen Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen DSS Fred Davidsen Den som har vært lengst i embedet som Distrikt Deputert Stor Sire er Rolf W. Olsen. Han ble utnevnt som DDSS for Distrikt 12 Finnmark, og ble innsatt i embedet den 28. mai 1975 av 1. Dep. Stor Sire Leif Tumann. Han fungerte i 16 år før han ble avløst av Eks DDSS Roald Andreassen. Rolf må betraktes som far til Leir nr. 15 Finnmark. Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen er den som antagelig har satt størst spor etter seg i Stortingsgata 28, Oslo, som medlem av kollegiet i Storlogen; - i positiv betydning! Han ble utnevnt til DDSS i september 1999 av Stor Sire Harald Thoen. I løpet av hans tid ble embeds- tittelen endret til Distrikts Stor Sire (DSS). I juni 2005 ble han valgt til Stor Skattmester. Det embedet hadde han til juni Han er for øvrig hittil den eneste fra Finnmark som har vært valgt inn i kollegiet i Storlogen. Bror Fred Davidsen ble utnevnt til DSS i juli 2010 av Stor Sire Morten Buan. Embedet varer i 4 år, til september Europeisk Storlogegrad Visdommens Grad ble etablert etter at Den Europeiske Storlogen var et faktum. Graden er den høyeste som finnes i Europa. Man må være valgt eller utnevnt Storembedsmann for å være kvalifisert. I Distrikt 12 Finnmark er det fem brødre/søstre som er tildelt denne, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, EksDSS Alf Jørgensen i Kirkenes og str. Eks DSS Svanhild Paulsen. Når dette leses er også DSS Ann-Mari Pettersen, Honningsvåg, og DSS Fred Davidsen tildelt graden, 11

12 Emb.menn Storre Birger Hansen Birger Hansen Lars Anderssen EksOM O S Solberg Birger Hansen Lars Anderssen Lars Anderssen Rolf W Olsen OM Birger Hansen Lars Anderssen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag UM Lars Anderssen Rolf W Olsen Lorentz A Roksvaag Arne Kirkvik Erling A Olsen -72 Arne Kirkvik -73 Sekr. Sverre Danielsen Olaf Sørensen Einar Frosthammer Ragnv. H Iversen Ivar H Pedersen Skattm Arne Kirkvik Peder Hvalryg Olav Bøe Arnold Myrvoll Arnold Myrvoll Kass. Erling A Olsen Erling A Olsen Hans Olaussen Sverre Øien Per Bang CM Rolf W Olsen Lorentz A Erling A Olsen Einar Roksvaag Frosthammer Insp. Steinar Holvik Steinar Holvik Ivar H Pedersen Ivar H Pedersen Thore Thoresen Kapell Thor A Tholvsen Ivar Bakkeland Karl G Pedersen I. vakt Hans Knudsen Hans Knudsen Steinar Holvik Y.vakt Omhas Fritz Hay/ Almar Marthinsen Einar Frosthammer Per Bang Knut Risvaag Sverre Danielsen Arnold Myrvoll Almar Marthinsen Omvas Arne Kirkvik Arne Kirkvik Ragnvald Iversen UMhas Hans Olaussen Ragnv. H Iversen Tore Rognlid Odd Selnes UMvas Arnold Myrvoll Tore Rognlid CMhas Odd Kleven Svein Krane CMvas Almar Marthinsen Karl G Pedersen Organi Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Arkiva DDSS Erling Hafto Erling Hafto Erling Hafto Barre Prestbakmo Barre Prestbakmo 12

13 Emb.menn Storrep Lars Anderssen L. A Roksvaag Lorentz A Roksvaag Lorentz A Roksvaag Lorentz A Roksvaag EksOM Rolf W Olsen Lorents A Einar Erling A Olsen Ivar H Pedersen Roksvaag Frosthammer OM Lorentz A Roksvaag Einar Erling A Olsen Ivar H Pedersen Dagfinn Paulsen Frosthammer UM Einar Frosthammer Arnold Myrvoll Ivar Bakkeland Dagfinn Paulsen Dagfinn Nicolaysen Sekr. Gunnar Olsen Gunnar Olsen Ragnv. H Iversen Halgrim Dalen Halgrim Dalen Skattm Knut Risvaag Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen Aksel Jensen Aksel Jensen Kass. Karl G Pedersen Ivar Bakkeland Erling Kristoffersen Dagfinn Nicolaysen Erling Kristoffersen CM Sverre Olsen Ivar H Pedersen H Ivar H Pedersen John F Nilsen John F Nilsen Insp. Thore Thoresen Steinar Holvik/ Jan Altmann Karl G Pedersen Karl G Pedersen Karl G Pedersen Kapell Halgrim Dalen Halgrim Dalen Halgrim Dalen Viktor Haugan Finn Valle I. vakt Harald Kvamme Erling Olav Bøe Arne Trume Ole Joh. Johansen Kristoffersen Y.vakt Knut Trondsen Trond Hansen Finn Valle Steinar Holvik Odd H Iversen Omhas Almar Marthinsen Svein Krane/ Per Bang Egil Haugen Per Bang Omvas Ragnv. H Iversen Arne Løkke Egil Haugen Erling Kristoffersen Egil Haugen UMhas Steinar Holvik Karl G Pedersen John F Nilsen Ragnv. H Iversen Ragnv. H Iversen UMvas Arne Løkke Arne Trume Aksel Jensen Per Bang Alf Lunde CMhas Ivar H Pedersen John F Nilsen Reidar Romuld/ Svein Krane Finn Valle Ivar Johansen CMvas Dagfinn Paulsen Reidar Romuld Almar Marthinsen Bjørn O Hansen Bjørn O Hansen Organi Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Terje Hanssen Arkiva DDSS Barre Prestbakmo/ Rolf W Olsen 1) Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen 13

14 Storrep Lorentz Roksvaag Lorentz Roksvaag Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen Dagfinn Paulsen EksOM Ivar H Pedersen Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik Arne Kirkvik John F Nilsen OM Dagfinn Paulsen Arne Kirkvik John F Nilsen John F Nilsen Bjørn E Hansen UM Arne Kirkvik John F Nilsen Bjørn E Hansen Bjørn E Hansen Kurt Hagen Sekr. Odd H Iversen Odd H Iversen Svein Sigvartsen Svein Sigvartsen Fred Davidsen Skattm. Ole Joh. Johansen Jørgen Kvalsvik Kurt Hagen Kurt Hagen Alf Winther Kass. Erling Kristoffersen Emb.menn Bjørn E Hansen Torbjørn Nilsen Torbjørn Nilsen Torbjørn Nilsen CM Kjell Valle Kjell Valle Bjørn O Hansen Jan Altmann Jan Altmann/ Hjalmar Obstfelder Insp. Jørgen Kvalsvik Torbjørn Nilsen Frank Olsen Fred Davidsen Hans Kr Østvik Kapell Svein Sigvartsen Svein Sigvartsen Ole Joh. Johansen Ole Joh. Johansen Ole Joh. Johansen I. vakt Bjørn E Hansen Johannes Ydse Fredrik Holm Fredrik Holm Bjørn O Johansen Y.vakt Arne Moe Kurt Hagen Aage Kvalness Per A Olsen Bjørn O Johansen Geir Clausen Omhas Geir Clausen Geir Clausen Geir Clausen Oscar Mølmann Oscar Mølmann Dagfinn Nicolaysen Omvas Aksel Jensen Arne Løkke Arne Moe Arne Moe Svein Kristoffersen UMhas Bjørn O Hansen Arne Moe Fred Davidsen Kjell Valle Fredrik Holm UMvas Bjørn O Johansen Finn Valle Jan Altmann Svein E Trond Engstad Kristoffersen CMhas Ivar Johansen Frank Olsen Bjørn O Johansen Hjalmar Kjell Valle Obstfelder CMvas Jan Altmann Oscar Mølmann Oscar Mølmann Trond Engstad Arvid Gagama Organi Frank Olsen Frank Olsen Svein E Kristoffersen Arkiva Ragnv. H Iversen Erling Kristoffersen Johannes Ydse Arne Løkke Johannes Ydse/ Frank Olsen Arne Løkke Ivar Johansen DDSS Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen Rolf W Olsen/ Roald Andreassen Roald Andreassen 14

15 Emb.menn Storrep Dagfinn Paulsen Ivar H Pedersen Ivar H Pedersen Kurt Hagen ( ) EksOm Bjørn E Hansen Kurt Hagen Jan Altmann Dagfinn Nicolaysen Kurt Hagen Jan Altmann 1) Arne B Moe OM Kurt Hagen Jan Altmann Dagfinn Nicolaysen Arne B Moe Fred Davidsen UM Jan Altmann Svein Sigvartsen Arne B Moe Fred Davidsen Edvin Vevik Sekr. Fred Davidsen Fred Davidsen Svein Kristiansen Svein Kristiansen Svein Kristiansen Skattm Fredrik Holm Arne B Moe Ole A Bornø Ole A Bornø Tor-H Rønquist Ole A Bornø Kass. Bjørn F Johansen Bjørn F Johansen Bjørn F Johansen Georg Liland Nils J Lund CM Hjalmar Obstfelder Hj. Obstfelder / Edvin Vevik Edvin Vevik Edvin Vevik Odd Sigurd Løkke Insp. Hans Kr Østvik Hans Kr. Østvik Ulf Bj. Johansen Rolf Tore Jensen Johan Mathisen Kapell Kjell Valle Arne Løkke Ole Joh. Johansen Bjørn F Johansen Ole Joh. Johansen I. vakt Svein Kristiansen Bjørnar Hansen Bjørnar Hansen Olaf Lingås Bjørnar Hansen Y.vakt Jan Olav Mølmann Georg Liland Georg Liland Nils Løvlimo Arne F Løkke Omhas Arne Moe Alf Winther/ Ivar F Johansen Ivar F Johansen Ivar F Johansen Ivar F Johansen Omvas Alf Winther Marvin Juliussen Arne Løkke Per Valved Geir Johansen UMhas Ivar Johansen Svein Kristiansen Marvin Juliussen Johan Mathisen Torbjørn Nilsen UMvas Geir Clausen Geir Johansen Jan Harald Mølmann Tor H Rønquist BjørnFJohansen / Arild Berntsen CMhas Edvin Vevik Edvin Vevik Jan Olaf Mølmann Leif A Hansen Edvard Rognlid CMvas Arvid Gagama Jan H Mølmann Bjørn Olaf Odd S Løkke Rolf Bjørnar Johansen Nilsen Organi Arne Løkke Ole Joh. Johansen Jarle Marthinsen Jarle Marthinsen Ulf Bj. Johansen Arkiva Frank Olsen Fredrik Holm / Jarle Marthinsen Tor Harald Rønquist Marvin Juliussen Finn E Brun DSS Roald Andreassen/ Arne Jensen Arne Jensen Arne Jensen/ Bjørn Erik Hansen Bjørn Erik Hansen Bjørn Erik Hansen 1) EksStorrepr. Ivar H Pedersen fungerte første halvår 2002 til Jan Altmann ble valgt på våren. 15

16 Emb.menn Storrep Jan Altmann/ John F Nilsen John F Nilsen/ Fred Davidsen Fred Davidsen Fred Davidsen/ Edvin Vevik Edvin Vevik EksOm Fred Davidsen Edvin Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen OM Edvin Vevik Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Trond E Nilsen UM Edvard Rognlid Nils-Johan Lund Bjørnar Hansen Trond Egil Nilsen Ketil Johnsen Sekr. Rolf Tore Jensen Ketil Johnsen Ketil Johnsen Georg Liland Georg Liland Skattm Ulf Bj Johansen Odd Sigurd Løkke Trond Egil Nilsen Ketil Johnsen Rune A Olsen Kass. Marvin Juliussen Jarle Marthinsen / Odd Enevold Odd Enevold Odd Enevold Rolf Bj Nilsen CM Odd Sigurd Løkke Bjørnar Hansen Jan Egil Aune Jan Egil Aune/ John E. Nilsen John- E.Nilsen/ Hans Kr. Østvik Insp. Finn E Brun Odd Moby Odd Moby John-E. Nilsen/ Kjetil Rødland Kjetil Rødland/ Kappell Arne Løkke Jan Egil Aune Svein Sigvartsen Rolf Bjørnar Nilsen I. vakt Tore Rønning Johan Mathisen Ulf Johansen Kjetil Rødland/ Rune A. Olsen Per Valved Lars Gunnar Løkke Y.vakt Arild Berntsen Odd Enevold Ivar F Johansen Ivar F Johansen Leif Småbach Omhas Geir Johansen Trond Egil Nilsen John Eirik Nilsen Frode Enoksen Kjetil Solvang Omvas Bjørnar Hansen Bjørn O Hansen/ Georg Liland Georg Liland Svein O Kivijervi Svein O Kivijervi UMhas Kåre Ch. Johansen Svein Sigvartsen Rolf Bjørnar Nilsen Svein Sigvartsen Per Ivar Olsen UMvas Storm Kurthi Kjell Valle Marvin Juliussen Aleksandar Sotirov CMhas Tomas Kristoffersen Rolf Bjørnar Nilsen Svein Kivijervi Lar Gunnar Løkke Thor Gebhardt CMvas Ketil Johnsen John Eirik Nilsen Frode Enoksen Thor Gebhardt Øystein P Storelv Organi Hans Kr Østvik Hans Kr Østvik Hans Kr. Østvik Hans Kr. Østvik Jan Egil Aune Arkiva Svein Kivijervi Kjell Johansen Odd Hugo Iversen Odd H Iversen Svein Sigvartsen DSS Bjørn E Hansen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Alf Jørgensen Fred Davidsen Fred Davidsen 16

17 Sangen til loge Kvitbjørn Mel.: Der ligger et land Nu rundet er maidag i høyeste nord - og skulder ved skulder står bror etter bror. Ved enighet samlet er dagen blitt vår - og VENNSKAP skal styrkes i kommende år. Vår broderforening av Thule utsprang - vi hilser de brødre i denne vår sang. Og takker for alle de goder vi fikk - MOT Thule vi alltid vil vende vårt blikk. Odd Fellow har strenge krav på oss lagt - vær ikledd i vennskap og kjærlighets drakt. I sannhet mot alle vi løfter oss opp - der ord ikke rekker skal gjerning til topp. Vår loge vår KVITBJØRN vi ærer i dag - når samlet vi sitter i festelig lag. En høytid er båret av maidagen skjønn - innvielsens timer var rikelig lønn. Mot vårdagens himmel vi løfter vårt blikk - og takker for dagen vi oppleve fikk. Vi hilser hver kvinne som trofast sto bi - og takken alene er den vi kan gi. GR. 17

18 Logesal etter oppgradering i 2011/2012. Ny plass for musikkansvarlig/organist. OM s stol i ny drakt. EksOM UM Kappellan Langveggene var tidligere trehvite fra gulv til tak med stående panel, som etter hvert var blitt ganske mørk. Vi laget en brystning som sees i nedre del av veggen. På øverste del monterte vi tynne plater på panelet, samt søyler som ble freset til av hobbyplater. Dernest ble alt malt i hvitt og gull. Vi ble vel rimelig godt fornøyd med resultatet. Langveggene er smykket med søyler. 18

19 STJERNEHIMMEL Endelig er det kommet en stjernehimmel i vår logesal. Arbeidet er gjort i april/mai i år, og hovedsakelig utført av Bjørnar Hansen, Rolf Bjørnar Nilsen, Svein Sigvartsen og Fred Davidsen. De elektriske koblingene er gjort av Kjell Valle. Vi tror vi tør si at logesalen har fått seg et skikkelig løft med en vakker himmelhvelving; gratulerer!! Odd Fellow huset, Hammerfest - i vinterdrakt - 19

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM

KVITBJØRN POSTEN. God sommer! NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2013 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT- BJØRN VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM Det er valgt nytt og spennende kollegium i loge nr 70 Kvitbjørn. Ny

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2015 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN BESØK AV DSS DSS Jon Holien Gratulerer med de nye embedene! GJENOPPTATT FORFREMMELSER

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember God jul!

Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember God jul! KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2017 EMBEDSMANNSKURS I ALTA 14. 15. OKTOB ER F.v.: Kapellan Rolf Bjørnar Nilsen, Fung. EksOM Odd Sigurd Løkke, Inspektør Hans

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017 KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2017 Av innholdet: LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST GJENINNSATT BROR INNVIELSE FORFREMMELSER PROSJEKT LEIR NR 15 FINNMARK RØDE KORS

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. Søstre og brødre ønskes en God Jul! 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE FORFREMMELSE

KVITBJØRN POSTEN. Søstre og brødre ønskes en God Jul! 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE FORFREMMELSE KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2015 40 ÅRS VETERAN INNVIELSE Ivar F. Johansen ble tildelt 40 års veteranjuvel FORFREMMELSE Våre nye brødre. Øyvind Naustvik

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3.

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3. Utgitt november 2009 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2 Murmansk-prosjektet Side..3 God Jul! Toleranse, Side. 4 Diverse, side....5 Fellesmøte. Side...6 Hjertestarter,

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014. 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn juni 2014 50 års veteranjuvel Foto: Fred Davidsen Foto: Fred Davidsen I dette nummeret kan du bl.a. lese om opptak av fire nye brødre,

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Nr. 3 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn sept

Nr. 3 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn sept KVITBJØRN - POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn sept. 2011 - INNHOLD: Oms hjørne...side 2 Oppusset Logesal.side 3 Nytt husstyre Betraktninger.side 4 Nytt mikrofon- Anlegg...side 6

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2014 50 års veteranjuvel

Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2014 50 års veteranjuvel KVITBJØRN POSTEN Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2014 50 års veteranjuvel Torskeaften Foto: Fred Davidsen Besøk i loge nr 19 Thule Juletrefest Russisk aften Forfremmelse Leirslagning

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2016 TILGIVELSENS KUNST

Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2016 TILGIVELSENS KUNST KVITBJØRN POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mai 2016 TILGIVELSENS KUNST God sommer! Du kan også lese Kvitbjørnposten på Internett under Oddfellow.no-Loger/leire- Loge nr 70 Kvitbjørn-Kvitbjørnposten.

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN. God Jul! Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn. FORFREMMELSER Flere brødre ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad.

KVITBJØRN POSTEN. God Jul! Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn. FORFREMMELSER Flere brødre ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2012 FORFREMMELSER Flere brødre ble forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. INNVIELSE En ny bror ble innviet Ved en fin seremoni.

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2016

Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2016 KVITBJØRN POSTEN Nr. 1 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn mars 2016 Forfremmelse Julenissen var populær. Store snømengder!!!! Øvrig innhold: OM S HJØRNE, FESTLOGE, LEIRFORENINGSMØTE, VETERANJUVEL,

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt Lars E. Dalsbø Lakselvdal 4 49 48 49 99 245 2 Bengt Johnsen Målselv 5 50 49 46 98 243 3 Harry Bjerregård Bardu 5 50 48 50 94 242 3 Tor Jostein Jenssen Vestre Målselv 4 49

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Skurlagstevnet DC-11. Lørdag 16.april 2011. Grovfelt kl. 2-5, V55 Pl. Navn Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 1. Gudbrand Mo Lom og Skjåk 5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/3 6/0 36/23 2. Ingvar Brohaug Alvdal

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Åpent banestevne

Åpent banestevne Åpent banestevne 04-05.06.2010 Statistikk Felt: Klasse 1 3 Skyttere Klasse 2 7 Skyttere Antall skytterlag 23 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 200 m 55 Klasse 4 13 Skyttere Antall skyttere 100 m 38

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer