Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00"

Transkript

1 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen. b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 3 Årsberetning for Revidert regnskap for Korrigert budsjett for Kontingent for Budsjett for Valg av a Leder, kasserer, styremedlemmer og varamedlem b Valgkomité og varamedlem c Revisor og vararevisor Møte- og stemmerett i generalforsamlingen (jf. Lover for NRK, 3-2): a) Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes. b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år. Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være medlemmer av NRK. NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven). c) Klubbens æresmedlemmer. d) På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Deltakelse på GF er gratis. Lunsj må kjøpes separat av den enkelte som deltar som privatperson. Pris ca. kr. 200, sterkt subsidiert. Bestilles og betales ved påmelding til kontoret eller senest ved registrering ved ankomst GF. Avdelingsrepresentantene forhåndbestilles det lunsj til. Adkomst: Fra E6: Direkte avkjøring fra E6 Fra Gardermoen: Shuttlebuss kjører direkte til hotellet, ca. 5 min. fra lufthavnen. Bilister må hente parkeringsbevis i resepsjonen. Oppgi NRKs GF for avgiftsfri parkering.

2 2 Dette er en fullstendig versjon av dokumentene til NRKs GF Fullstendig versjon skal publiseres på innen 27.april. Fullstendig versjon blir også lagt ut på GF sammen med gyldige stemmesedler. Denne versjonen er komplett mht alle saker og valg som skal behandles på GF og har i tillegg til innkallingen i Retrievernytt: Årsrapport fra sentrale råd og komiteer Oversikt over avdelingenes medlemstall og antall hovedmedlemmer pr Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer fra hovedmedlemmer som ikke kan møte på GF personlig, jf. lovenes 3-2, gjengitt under sak 8 Valg. Gyldige stemmesedler til bruk for deltakere på GF legges ut der. Sak 3 Årsberetning for 2013 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har i 2013 hatt denne sammensetningen: Fra til Leder: Anne Mette Sletthaug, Sandefjord Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Stig Brathaug, Ålesund Styremedlem: Bente Brynjulfsen, Levanger Erik Bostad, Gjøvik Nina Badendyck, Bodø og Tromsø Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Varamedlem: Anne Mjelde Myhr, Bergen Morten Egeberg, Blaker Fra til Leder: Dag Ø. Wennesland, Kristiansand Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Karin Fagerås, Sokna Styremedlem: Erik Bostad, Gjøvik Morten Egeberg, Blaker Bente Brynjulfsen, Levanger Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Varamedlem: Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Anne Mjelde Myhr, Bergen Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær.

3 3 Styret har hatt 10 møter i 2013, hvorav 5 ble avholdt på telefon, og de øvrige 5 ble avholdt i Gardermoenområdet, i forbindelse med kontaktmøte, RAS-seminaret, GF, og budsjettmøtet. Styrets erfaring er at fysiske møter er langt mer effektive enn telefonmøter. De styrker kvaliteten og produktiviteten i styrets arbeid vesentlig. Telefonmøter med 10 personer på «tråden» er krevende og vanskeliggjør fruktbare diskusjoner. Krevende saker må ofte utsettes til fysiske møter. Derfor ønsker styret å øke antallet styremøter med personlig fremmøte til 5 pr. år. De øvrige møtene blir på telefon har vært et aktivt og godt år for Norsk Retrieverklubb. Antall betalte medlemskap ved årsskiftet var 5510, dessverre en nedgang fra 2013 på 447. Dette året har vært et aktivt år med mange store og vellykkede arrangementer. Disse arrangementene har, som vanlig, vært utrolig godt ivaretatt og arrangert av komiteer, råd og avdelinger, om enn med noe lavere resultater enn ønskelig. Kontaktmøtet og GF har vært produktive og preget av høyt engasjement. I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll og regnskap samt rapportering om aktiviteten i avdelinger, råd og komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på videreføring av hjemmesideløsningen, oppfølging av arrangementer, kompetanseutvikling, høringer fra NKK, utvikling av organisasjonshåndboken på «nett», fortsette det nordiske samarbeidet om harmonisering av jaktprøvereglementet og dommerutdanning på jaktsiden, og workingtest som offisiell prøveform. Klubbens store satsningsområde var RAS. Det ble arrangert eget RAS-seminar og RAS-dokumentene var omtrent ferdig utarbeidet desember DUK (dommerutdanningskomite for jaktprøvedommere) har satt i gang et utdanningsløp for nye jaktprøvedommere og 3 dommere ble ferdig utdannet i kandidater starter sin utdanning i 2014 Arrangementene Første arrangement i 2013 var rasearrangementene i pinsehelgen. Helgen ble innledet med Spesialutstilling på lørdagen og på søndagen var det raseutstillinger alt i regi av den sentrale utstillingskomiteen. Working Test i regi av den sentrale jaktkomiteen på mandag. Alle arrangementene var meget vellykket og fant sted på Sæter Gård/Politihøyskolen. NM i blodspor 2013 ble arrangert i Ogndal i Steinkjer av NRK avd. Nord-Trøndelag som teknisk arrangør. Av de fire beste var tre retrievere. Nordisk Lagmesterskap i spor ble avholdt i Danmark, Norges lag gikk av med seieren med 1218 poeng, Danmark på 2.plass med 999 poeng. Avdeling Bergen og omegn påtok seg ansvaret for NRM i jakt 2013 i samarbeid med den sentrale jaktkomiteen. Et teknisk vellykket arrangement men beklageligvis ikke så mange påmeldte ekvipasjer som de foregående år. I tillegg har Norsk Retrieverklubb ved utstillingskomiteen hatt ansvar for gruppe 8 ved Elverumsutstillingen i forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i august. Her har det også vært jaktdemonstrasjon av retrieverne og Media- og profileringskomiteen stilte opp med egen stand. Norsk Lagmesterskap i retrieverarbeid avdelingenes eget samarbeidsprosjekt - ble arrangert på Bogstad gård med avd. Østfold som teknisk arrangør. NRK deltok også på årets store Dogs 4 All/Norsk Vinnerutstilling på Lillestrøm i november med raseparade og en flott demonstrasjon av retrieverne som brukshunder, profesjonelt gjennomført i regi av Media- og profileringskomiteen.

4 4 Generalforsamlingen 2013 ble avholdt søndag 12. mai på Gardermoen. I tillegg til ordinære GF-saker hadde vi oppe rettelser og presiseringer til de nye lovene. Retrievernytt kom i 2013 ut med 5 utgaver med Lise Gro Andersen som redaktør. Lise Gro har også ansvaret for hjemmesiden, Dette er et kontinuerlig arbeid som også i årene framover vil koste penger. Hjemmesiden er det eneste mediet hvor vi treffer alle, også «ikkeaktive-medlemmer». Det er derfor vår viktigste informasjonskanal og ansikt utad og en viktig investering for oss. Norsk Retrieverklubb var representert på NKK s RS og på dialogmøte med NKK. Samarbeidet i interessefellesskapet Jakhunddivisjonen fortsetter framover. Erik Bostad er styrets representant i Jakthunddivisjonen. NRK har en representant i NKKs BIT (Brukerforum IT), Anne Mette Sletthaug NRK har også hatt en representant i NKKs jakthundkomite, Hege Christin Dahl Norsk Retrieverklubb forvalter også, på vegne av NKK, det norske medlemskapet i FCIs Retrieverkomité, v/øyvind Veel Økonomien Økonomien i Norsk Retrieverklubb er svært solid. Vi har i år snudd utviklingen i de sentrale arrangementene til å gi et positivt resultat, om enn ikke like høyt som ønskelig. Likevel har det som tidligere år fra hovedstyret vært utvist god budsjettdisiplin som er meget viktig for å unngå å øke det generelle kostnadsnivået. Egenkapitalen i hovedklubben er tilfredsstillende. Vi trenger ikke lenger «spare» penger. Styret legger derfor opp til budsjett med et ubetydelig overskudd hvor vi oppmuntrer til aktivitet, kompetanseøkning og rekruttering. Representasjon i andre organer NKKs FK for retrieverprøver: NKKs appellutvalg NKKs BIT NKK s Disiplinærkomite NKKs FK for fersk- og blodsporprøver: NKKs FK for lydighetsprøver: NKKs representant til FCIs Retrieverkomité: Representanter til NKKs RS: Ole J. Andersen, Morten Kjelland, Torbjørn Gjemdal Stein Feragen Anne Mette Sletthaug Anne Mjelde Myhr (nestleder), Nina Egeberg Erling Kjelvik(leder), Berit Langdahl Andresen Barbro Myrseth Gjerde og Stein Feragen Øyvind Veel Dag Wennesland, Erik Bostad, Hans Ole Stenbro Medlem av NKKs HS med rasetilhørighet i NRK: Siv Sandø, Torunn Sørby, Jan Eyolf Brustad NRKs representanter i Jakthunddivisjonen: Erik Bostad Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag gjennom Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere gjør.

5 5 Avdelingene 2013 Våre 19 avdelinger har svært varierende oppslutning, men felles for de alle er at de har god oppslutning om arrangementer og mange ildsjeler. Antall medlemmer har vært minkende, noe vi tror skyldes problemer med NKKs omlegging av medlemsadministrasjonens kontingentkrav. Tallene pr viser at: Lokalavdeling Etabl.år Medlemstall Medlemstall Medlemstall Medlemstall Totalt Herav hovedmedl. Totalt Herav hovedmedl. Totalt Herav hovedmedl. Totalt Herav hovedmedl. Agder Bergen og omegn Fosen Gjøvik/Lillehammer Kongsvinger og omegn Midt-Hedmark Nord-Trøndelag Oslo og omegn Ringerike og omegn Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Tromsø og omegn Trondheim og omegn Vadsø og omegn Vest-Finnmark Vestfold Østfold Hovedklubben Sum Totalt registrert medlemstall, som inkluderer gratismedlemmer, halvprismedlemmer og familiemedlemskap, viser en total nedgang på 447. (fra 5957 til 5510). Medlemsantallet varierer fra regnskap til medlemsregister. Årsaken til dette er at det i regnskapet kun er registrert betalte medlemskap. I medlemsregister er alle medlemskap registrert, både betalte, ubetalte og gratis medlemskap.

6 6 Årsberetning Sentral jakt komite Sentral jakt komite (SJK) har i 2013 bestått av: Bjarne Holm (leder) Hedvig Ihlen Svein Scheie André Alfredsen Idar Reinås Magnus Ånsløkken SJK har gjennomført 7 møter, fem av møtene som telefonmøter. I tillegg har aktuelle saker blitt behandlet via mail og telefon. Av saker som SJK har jobbet med i 2013 kan vi nevne; Working Test som offisiell prøveform, utprøving av Norsk A-prøve, Bevegelig EK-(B)prøve og nytt opplegg for prøvelederutdanning. Jaktkonferansen (arrangeres annethvert år) ble arrangert 19. og 20. januar på Gardermoen med 24 deltakere. I tillegg til ovennevnte saker ble følgende drøftet i konferansen: NKK instruktør II jakt, forslag om Norsk eliteprøve, vilt i BK, prøvelederkonferansen 2012, etablere landslag retrieverjakt? Aktivitetsavgift jaktprøver, statistikk, jaktprøvepåmelding på web, ulike sider ved arrangering av jaktprøver samt nytt reglement for Mesterskapshelgen ifm innføring av offisielt WT reglement. Det Nordiske samarbeidsmøte jakt ble arrangert på Olavsgaard februar. SJK var representert blant de fire Norske delegatene. I møtet ble man blant annet enige om å følge opp harmonisering av regler for jaktprøve B, begynnerklasse i Norden, samt felles reglement for Working Test i Norden. Prøvelederkurs ble ikke arrangert på grunn av manglende interesse. Norsk Retrievermesterskap jakt ble i år gjennomført på Kollevågen friluftsområde med avdeling Bergen og omegn som teknisk arrangør. Det var i alt 68 påmeldte ekvipasjer. Norsk Retrievermester ble Morten Egeberg med NJCH Searover Kits Poker. Norsk unghundmester ble Svend Joe Christensen (Danmark) med Sungold Speedy Gonzales. Veteranmester ble Rita Kökény (Ungarn) med GB & Int. FTCH Blackthorn Ascella. Jaktåret 2013 har gitt 17 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere, og 5 av disse gikk til norskeide hunder. Til sammenlikning var det 2 norskeide hunder som ble NJCH i 2010, 7 i 2011 og 2 i De som ble tildelt tittelen Norsk Jaktchampion i 2013 er ifølge Norsk Kennel Klub: flat coated retriever Bez-Amis First Last And Always E: Tina Engström (Sverige) golden retriever Ida Red My Melodie Of Golden Spirit E: Lars Mertz (Danmark) golden retriever Tanjin Gismo E: Morten S. Rasmussen (Danmark) golden retriever Vassruggens Åge Mjödvitner E: Cathrine Rust Tveten (Norge) labrador retriever Bedgebrook Moonshadow E: Annika Christiansen (Sverige) labrador retriever Michnos Izar E: Kristian Olesen (Danmark) labrador retriever Moorman's T Spruce E: Eva Thoren (Sverige) labrador retriever Djurbergas Arena E: Rønnaug Lunaas (Norge) labrador retriever Conover's Arraks Ida E: Kari Anne Lier Hansen (Norge) labrador retriever Viltvårdarns Korall E: Eva Törnqvist (Sverige) labrador retriever Streamlight's Cayo Ice E: Lena Hildingsson (Sverige) labrador retriever Kayteens At Meadowlark E: Hege C Dahl (Norge) labrador retriever Searover Loading Kevin E: Magnus Ånsløkken (Norge) labrador retriever Zetastar Famous Wild Bill Hickok E: Lotta Ahlberg Wennersten (Sverige)

7 7 labrador retriever Masterkey's Fix Faxa E: Mikael Rönnbäck (Sverige) labrador retriever Streamlight's Pearl Sandy E: Maria Odén (Sverige) labrador retriever Jaktlågans Lord Lambourne E: Lena Edvardsson (Sverige) Det har vært arrangert 72 B-prøver (det telles en prøve pr klasse) og 2 praktiske prøver. I alt var det 977 startende på NRKs jaktprøver i Utviklingen har vært slik siden 2008: B-prøver Praktiske prøver Antall startende totalt SJK arrangerte uoffisiell WT på Kongsvinger i samarbeid med utstillingskomitéen 2. pinsedag med 69 startende ekvipasjer. Videre arrangerte SJK bevegelig EK (jaktprøve B) på Østre Kjernes gård den 2. november med 23 startende. Den 5. september ble det arrangert en uoffisiell A-prøve på Sætre Bruk AS i Hurum i regi av Sentral jaktkomité. Åtte ekvipasjer var invitert til å delta, dommere var Øyvind Veel og Hans Petter Grongstad. Med 60 felte ender viste erfaringene at det er et godt grunnlag for å arrangere offisielle A- prøver fra og med neste år. Tre norske lag deltok på The IWT som ble arrangert i Tyskland, nærmere bestemt Schloss Moyland ved Berlin den 6. og 7. juli. Her deltok det 40 lag og det norske laget med Trond Gjøtterud, Bjarne Holm og Heidi Kvan kom på en flott 8. plass. Et lag fra Norge deltok også i år på Skinners cup (Highclere Castle, Berkshire) samt på the Kennel Club's internasjonale lagkonkurranse på Chatsworth estate i slutten av mai. I den individuelle konkurransen i sistnevnte arrangement ble Asbjørn Kristiansen med Fak's Vanja for andre år på rad nr 2 i den individuelle konkurransen. Det Svenske Retrievermesterskapet ble i år vunnet av Trond Gjøtterud med SEJ(A)CH SEJCH NOJCH Searover Kits Dog, og kan nå også titulere seg som «Retrievermästare 2013». Mesterskapet gikk av stabelen 26. og 27 oktober ved Strängnäs og ble gjennomført som en A-prøve. Coupe D Europe (Eurpoacup, lag) arrangeres normalt i oddetallsår. Sverige sto for tur, men måtte dessverre avlyse dette. Tallene i årets rapport viser at jaktinteressen er i god framgang i Norsk Retrieverklubb. Jaktkomitèen takker alle som står på for retrieveren som jakthund. En spesiell takk rettes til tillitsvalgte og medhjelpere som har bidratt til gode jaktarrangementer i Til slutt vil jaktkomiteen ønske nye og «erfarne» deltakere velkommen til nye utfordringer i André Alfredsen For Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité

8 8 Årsberetning fra utstillingskomiteen 2013 Komiteen har bestått av Line Hovde, Berit Lund, Yngve Andersen og Hans Ole Stenbro. Det har i løpet av året vært avholdt 2 møter i komiteen, i forkant av Spesialen i juni og i desember hvor vi hadde terminlisten 2015 som tema. Vi reduserte da en del utstillinger slik at retrieverene ikke kan delta på like mange utstillinger neste år. Politihøgskolen på Kongsvinger var stedet for årets Pinsetreff. Lørdag var det Spesialen, søndag raserådsutstillingene og Working Test mandag. Bjarne Sørensen dømte Toller, Ches og Curly på Spesialen og Flat på søndagen. Sverre Sand dømte Flat på lørdagen og Labrador, Ches, Curly og Toller på søndag. Anne Nerell dømte Labrador på lørdag og Golden på søndag BIS på Spesialen ble Cafall's Ava, Chesapeake Bay retriever, eier: Nina og Morten Egeberg. BIS dommer Bjarne Sørensen uttalte etter finalen; «Hun er en helt komplett ches» På søndagen ble NUCH Jako's Kingdom of Days, Golden retriever, BIS for dommer Sverre Sand. Eier: er Jarle Koldal Vi i utstillingskomiteen har nå ansvaret for raseutstillingen, det var første gang i Vi var med på Elverums-utstillingen i august, her har vi ansvaret for gruppe 8 Ellers er vi tilgjengelige for alle som trenger hjelp med Dog-Arra eller andre ting i forbindelse med en utstilling. Ta kontakt med oss. For Utstillingskomiteen Line Hovde Årsberetning agility- og lydighetskomiteen Agility- og lydighetskomiteen har bestått av Rita Rasmussen (leder) og Ann Sissel Paulsen. Hovedoppgaven til komiteen er å administrere to av Norsk Retrieverklubbs årskonkurranser: Retrievercupen og Retrievermesterskapet i lydighet, agility og bruks. I begynnelsen av januar utarbeidet vi resultatlister for Det ble laget diplomer til de av deltakerne som ønsket det. I samarbeid med kontoret ble det bestilt premier til utvalgte vinnere, og disse premiene ble delt ut på Generalforsamlingen. Våren 2013 ble det foretatt noen justeringer på poengtabellen for Retrievercupen med virkning fra samme år. På oppdrag fra hovedstyret utarbeidet komiteen høsten 2013 et høringsdokument som ble sendt ut til alle avdelingene. Bakgrunnen for høringen var at hovedstyret ønsket en organisasjonsmessig gjennomgang av statutter og poengtabell. Styret ville at flest mulig av medlemmene skulle få anledning til å gi en tilbakemelding på hva de tenkte om Retrievercupen av i dag og hvilke endringer de kunne tenke seg. Komiteen gjennomførte høringen og leverte en innstilling

9 9 til hovedstyret før jul. Denne ble ferdigbehandlet etter nyttår. I desember var det igjen tid for å informere om begge årskonkurransene. Dette foregår nå i stor grad på hjemmeside og Facebooksider. Komiteens leder mottar en del henvendelser fra medlemmene om konkurransene. Leder tar også i mot alle påmeldingene. Innsendte resultatskjemaer gjennomgås og kontrolleres før resultatlistene settes opp. Rita Rasmussen Leder Årsrapport fra Norsk Retrieverklubbs sporkomité Sporkomitéens sammensetning i 2013: : Geir Kojedal (leder) Henrik Jensen (sekretær) Mona Asbjørnsen Roger Aure Møter: Sporkomitéen har i 2013 hatt 4 møter på Skype (8. januar, 25. april, 3. juni og 10. oktober) der vi har behandla 20 saker. Referater fra møtene er sendt til Sporkomitéens kontaktperson i styret og til NRKs kontor. I tillegg til møtene har Sporkomitéen hatt en del kontakt både per telefon og e post. Spesielt viktige saker: NM i blodspor 2013: NRK arrangerte i år NM i blodspor i Ogndalen, Steinkjer, den 17. august. Geir var Sporkomitéens kontaktperson og bindeledd til teknisk arrangør NRK avd. Nord Trøndelag. Han fungerte dessuten som NMs prøveleder. 33 ekvipasjer deltok. Retrieverne gjorde det meget godt; tre retrievere var blant de fire beste hundene og en toller ble årets Norgesmester. Alle de tre beste retrieverne var med på det norske NVM2013 landslaget. Referat ble publisert både i Retrievernytt og på klubbens hjemmeside. Arrangementet har fått stor berømmelse for effektiv avvikling og for god informasjon på egen NM hjemmeside. Arrangementskomiteen hadde avslutningsmøte 23. september og regnskap for NM 2013 er sendt inn til Styret. Dette viste et overskudd på litt over kr 4000,, litt bedre enn budsjettert. Nordisk Viltspormesterskap 2013 (NVM 2013) i Danmark: Sporkomitéen mottok 13 søknader om å få komme med på det norske landslaget. Alle søkerne hadde svært gode resultater. For å få et lag som besto av de beste og mest stabilt gode ekvipasjene ble hundene rangert basert på summen av følgende kriterier: Antall 1. premier, andel HP er av alle 1. premiene, andel 1. premier av alle premieringene. Dersom hunder da sto likt ble det tatt hensyn til premier i utlandet, samt ekvipasjenes utvikling i sporet fra 2011 til Laget som dro til det Nordiske Viltspormesterskapet som gikk av stabelen i Danmark august besto av hundene: Rangering Fører Rase Navn 1 Gry Stenvold Labrador Farthingale the Norwegian Sea 2 Henrik Jensen Toller Vildandens Humle af Tingcha 3 Mona Asbjørnsen Labrador Mylabs Spring Flower 4 Kristine Hansen Flatcoated Walkup s Wagtail 5 Ann Kristin Lindgaard Toller Carve Canem Cherie

10 10 Landslagsdeltagerne organiserte sjøl treningssamlinger for landslaget ved Drøbak mars og i Gjøvik området mai. Alle ekvipasjene på landslaget deltok og trente på de spesielle momentene som inngår i danske championatspor. Henrik fungerte som lagleder (både Mona og Henrik deltok på laget). I tillegg dro det norske laget ned til Danmark torsdag før NVM, og fikk dermed trent på dansk underlag og vilttetthet før mesterskapet. Det norske laget kom i år på 1. plass! Norge fikk 1218 poeng. Danmark kom på 2. plass med 999 poeng, Sverige på 3. (672 poeng) og Finland på 4. plass (383 poeng). Av de norske ekvipasjene fikk 3 stykker 1. premie ( poeng av maksimalt 335), mens en ekvipasje fikk 2. premie og den siste ekvipasjen fikk 0. premie. En oppsummering fra NVM2013 har blitt publisert både i Retrievernytt og på NRKs hjemmesider. En artikkel med bilder fra treningssamlingene ble også publisert i Retrievernytt. Uttaksregler for NM: Sporkomitéen har fortsatt arbeidet med å gjennomgå uttaksreglene for deltagelse ved NM i blodspor som ble påbegynt i Alternative regler som bedre skal sikre at det er de beste hundene som får delta på NM ble sendt til Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF). Den 13. november deltok Geir og Henrik på møte med Bjørn Pettersen, leder i NDF. Vi ble da enige om et revidert forslag til nye uttaksregler. Disse reglene ble sendt til styrene i NRK og NDF for godkjenning. Styret i NRK godkjente forslaget på møte i slutten av november. Så snart NDF får behandlet saken og godkjent forslaget sender NRK og NDF forslaget til aktivitetsavdelingen og fagkomiteen i NKK for godkjenning/anerkjennelse. Intensjonen vår er at vårt forslag til uttaksregler skal brukes ved uttak til NM fra og med Nordisk Viltspormesterskap 2014 (NVM2014) i Norge: Mona har i løpet av våren/sommeren vært i kontakt med NRKs avdelinger på Østlandet for å finne en teknisk arrangør av Nordisk Viltspormesterskap NVM2014 skal gå av stabelen i Norge. NRK avd. Midt Hedmark tok på seg ansvaret for å være teknisk arrangør av NVM2014. NVM2014 vil avholdes helga august Organisering og planlegging av arrangementet er godt i gang. Videre organisering, innlegging av prøva i DogWeb og kommunikasjon med de andre nordiske landene ble avklart på møte mellom Midt Hedmark (v. Edgar Johnsrud og Hege Nordeng) og Sporkomiteen (v. Mona og Geir) helga oktober. Mona vil fungere som kontaktperson mellom Sporkomiteen og teknisk arrangør. Blodsporprøver 2014: Sporkomitéen mottok og gikk igjennom alle søknader fra lokalavdelingene om blodsporprøver Godkjente lister ble sendt til NRKs kontor som sendte disse videre til lokalavdelingene med klarsignal om at de kunne registrerte prøvene hos NKK. Sporkomitéens web sider: En del nyheter og annen informasjon har blitt lagt ut etter hvert i løpet av året. Annet: Sporkomitéen har mottatt og besvart en rekke henvendelser fra NRKs medlemmer og andre både per telefon og e post i løpet av året. Budsjetter for 2014 og 2015 ble satt opp og godkjent av NRKs styre, med noen endringer. Nordisk Viltspormesterskap 2014 arrangeres i Norge. Annonse med oppfordring til å søke om plass på det norske landslaget er lagt ut både på web sidene og i Retrievernytt (nr ). Laget blir tatt ut kort tid etter søknadsfristen Trondheim, Melhus, Sykkylven og Drøbak Geir Kojedal Henrik Jensen Roger Aure Mona Asbjørnsen

11 11 Årsberetning Media- og profileringskomiteen Komiteen har bestått av: Allan Tingsveit Tormod Ruud Åseline Hudson Vera Verlo Kathrine Gunstad Til nyttår gikk Vera Verlo ut av komiteen, og ble erstattet av Lise Gro Andersen. Komiteens kontaktperson i styret har vært Anne Lise Kaspersen. Komiteen har i løpet av perioden hatt 3 møter. Saker det har vært arbeidet med har blant annet vært profileringsartikler, valpelisten og reklamefilm om retrieveren. Noe av dette begynner å falle på plass, mens andre saker tas med i det videre arbeidet. Klubben har vært representert med stand på Villmarksmessen og Dogs4All. Det har blitt innkjøpt noe nytt profileringsmateriale den foregående perioden. Her kan blant annet vester til jaktdemoen på Dogs4All nevnes. Det er ønskelig at slikt utstyr skal være tilgjengelig for avdelingene fremover gjennom en utstyrsbank. Årsmelding dommerutdanningskomiteen for jaktprøvedommere Komiteen har i 2013 bestått av: Morten Kjelland, leder Øyvind Veel Hans Petter Grongstad Det har i løpet av året vært avholdt 4 møter. Følgende arbeidsoppgaver har vært hovedfokuset: Oppfølging av dommerelever/-aspiranter under utdanning Planlegging oppstart grunnkurs nye dommerelever Planlegging dommerkonferansen 2014 Diverse høringsuttalelser Diverse samarbeidssaker med andre nordiske land Jevnaker, Hans Petter Grongstad, leder

12 12 Årsberetning eksteriørdommerkomiteen Komiteen har bestått av: Eva W. Mjelde, Barbro Myrseth Gjerde og Vidar Grundetjern. Komiteen har i løpet av 2013 løpende behandlet alle saker om både nye dommere og utvidelse av autorisasjoner til også å omfatte klubbens raser. Totalt er dette 5 personer hvorav 3 er fra egne rekker. Et viktig arbeid i 2013 har også vært uttalelse om NKKs revidering av reglene for dommerautorisasjon. Klubben har mange og ikke minst dyktige og anerkjente dommere for våre raser. Det er viktig at de blir brukt. Antallet deltagende retrievere på de forskjellige utstillingene er nå så lavt mange steder at vårt krav/ønske om «spesialdommere» ikke blir eller kan imøtekommes av arrangørene. Det påhviler nå klubben et stort ansvar for å få ned antall utstillinger for rasene våre slik at dette blir mer i samsvar med antall deltagere. Da blir det også viktigere enn noen sinne at klubbene inviterer rasedommere eller dommere som kan relateres til Gruppe 8. (I mange tilfeller inviterer klubbene øst-europeiske/andre allroundere uten spesiell interesse eller kunnskap om Retrieverrasene). Kvaliteten på våre hunder er fremdeles meget høy. For at denne skal opprettholdes på lang sikt må antall deltagere, utstillinger og antall dommere være i balanse. Eva Mjelde Vidar Grundetjern Barbro Gjerde Årsberetning Lov- og organisasjons-komiteen Komiteen har bestått av Jan Eyolf Brustad (leder), Eivind Mjærum og Ole Kr. Skodde. Komiteen har gjennom året ikke hatt møter, men har benyttet i saksbehandlingen. Med så få saker å behandle, har dette gått greit. 1. NKK hadde noen innsigelser til klubbens lover som var vedtatt på GF Disse innsigelsene ble korrigert av komiteen, fremlagt for GF 2013 og enstemmig vedtatt der. 2. Komiteen har bistått 1 avdeling med avklarende spørsmål ang. rokkering av styreplasser mellom 2 årsmøter. Ellers ingen saker behandlet. Årsberetning raseråd Chesepeake Bay Retriever Raserådet har i 2013 bestått av leder Margunn Tvedten, Iris B Idland og Mirjam Nerstad. Raserådet har hatt 3 møter, og ellers holdt kontakt på telefon og e-post. Rådet har deltatt på NKK s seminar om avl og oppdrett, kontaktmøtet med styret og avdelingene og RAS seminar. I forbindelse med pinsetreffet i juni ble det arrangert rasetreff med fokus på utstillings og jakttrening. Raserådet har hatt innlegg i Retrievernytt. Arbeidet med RAS har vært hovedfokus og mange timer har vært lagt ned i dette arbeidet. Import/Eksport Det ble i 2013 født 1 kull med totalt 7 chesapeakevalper i Norge. Av disse er 5 eksportert til henholdsvis Sverige(3 stk.), Tyskland (1 stk.) og Finland (1 stk.). Det er 2 danske importer som er registrert inn til NKK i løpet av 2013, en valp og en eldre hund.

13 Resultater fra utstilling På 24 norske utstillinger har 30 hunder deltatt 63 ganger. Disse har fått tilsammen 21 cert og 6 Cacib. Dette har resultert i 7 hunder kvalifiserer til NUCH. Årets mestvinnende chesapeake ble NUCH SEU(u)CH NORDV-10 NV Aquamanda s Officer Or Gentleman. Jaktprøveresultater I 2013 var det 5 hunder som startet på B-prøve 18 ganger. Disse gikk til premie sju ganger: To starter i BK hvorav en 2. premie, 7 starter i AK med to 3. premier og en 1. premie, 7 starter i Ek med en 3. premie, en 2. premie og en 1. premie. I Norske Redningshunder er det i 2013 oppnådd følgende resultater: Tøysetara s Dixie regodkjenning ruin og ettersøk, Tøysetara s Cerridwen regodkjenning, Aquamanda s Pluto med vinter A (lavinehund), Aquamanda s Petra med vinter A (lavinehund), Aquamanda s med Spinnvill B ruin, Aquamanda s Lekkerbisken Lulu med B vinter. Aquamanda s Knightflight er godkjent som ettersøkshund for hjortevilt. Gratulerer til alle dyktige hunder og førere! Helse Tre hunder er undersøkt for albuleddsartrose, alle A. To hunder er førstegangsundersøkt for HD, 1 med B og 1 med C. Fire hunder er øyenlyst, alle uten anmerkninger. Ingen nye tilfeller av epilepsi eller andre sykdommer av vesentlig betydning. Raserådet satte i forbindelse med RAS i gang en minihelseundersøkelse som i løpet av få dager fikk mange svar. Foreløpig resultat fra denne bekrefter inntrykket av at rasen er frisk, blir gammel og på tross av høyt aktivitetsnivå har forholdsmessig få skader. Planer for 2014 I 2014 vil vi også ha fokus på et sosialt chestreff med hundeaktivitetstilbud for hele familien. Sted og tid blir Sæter gård ved Kongsvinger i pinsen. Deltakelse på internasjonale treff blir også i fokus, samt å vedlikeholde kontakt og utveksle informasjon med tilsvarende fora i Norden/Europa/USA. Den viktigste oppgaven for 2014 blir besøk til Mjølby Brukshundklubb og MH beskrivelse. Raserådet vil også videreføre Helseundersøkelsen i 2014 og oppdatere RAS med dette materialet. 13 Årsrapport 2013 Raseråd Curly Coated Retriever Raserådet har bestått av Bjørg Helene Krogh Andersen, Ellisiv Hovig og Guro Brunsby. Raserådet har hatt jevnlige møter over Skype og mail i løpet av året som har gått, og vi har kommet igang med noe av det viktigste arbeidet med å få curlyen opp og fram. I forbindelse med pinsearrangmentet på Kongsvinger hadde vi fullt oppmøte fra raserådet. Det kom curly-folk fra alle landets kanter, og vi hadde en hyggelig kveld med sosialt samvær for to- og firbeinte på lørdagen. Bjørg og Ellisiv deltok på NKKs avlsrådskurs i januar 2013, sammen med bl.a. representanter fra de andre raserådene i Retrieverklubben. Ellisiv deltok også på RAS-seminaret i regi av Retrieverklubben. Arbeidet med RAS har tatt mye av kapasiteten i Dette har vært et nyttig arbeid, og Ellisiv skal ha mye av æren for arbeidet som har blitt lagt ned. Raserådet har gjennom dette opparbeidet seg mye kunnskap om rasen. Blant annet har vi kommet frem til konklusjonen om at selv om rasen er svært fåtallig, har den lite sykdommer og genetiske problemer. Samtidig har vi fått en oversikt over det som

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks 72 58 07 43 e-mail post@retrieverklubben.no

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 4-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 5-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Årsberetning 2010. www.nkk.no. HALDENSTØVER. Foto: Vibeke Brath

Årsberetning 2010. www.nkk.no. HALDENSTØVER. Foto: Vibeke Brath Årsberetning 2010 www.nkk.no HALDENSTØVER. Foto: Vibeke Brath NKKs verdier NKK skal være Engasjerende Med engasjerende mener vi: at NKK arbeider for hund som en aktiv, spennende og engasjerende aktivitet.

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb God sommer! ISSN:1501-3790 RN-3.indd 1 12.06.2012 09:13:06

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb God sommer! ISSN:1501-3790 RN-3.indd 1 12.06.2012 09:13:06 God sommer! aktivt hundeliv retriever nytt nummer 3-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-3.indd 1 12.06.2012 09:13:06 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør

Detaljer

aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46

aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt:

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 2-2015 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Dag Wennesland Grimsvolden

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2015 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Dag Wennesland Grimsvolden

Detaljer

1. innledning - verdier, saksbehandlingsrutiner

1. innledning - verdier, saksbehandlingsrutiner Årsberetning 2007 1. innledning - verdier, saksbehandlingsrutiner 2007 var det første året med ny organisasjonsmodell for NKK. Omorganiseringen har vært krevende, men Hovedstyret konkluderer med at vi

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer