Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00"

Transkript

1 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen. b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 3 Årsberetning for Revidert regnskap for Korrigert budsjett for Kontingent for Budsjett for Valg av a Leder, kasserer, styremedlemmer og varamedlem b Valgkomité og varamedlem c Revisor og vararevisor Møte- og stemmerett i generalforsamlingen (jf. Lover for NRK, 3-2): a) Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes. b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år. Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være medlemmer av NRK. NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven). c) Klubbens æresmedlemmer. d) På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Deltakelse på GF er gratis. Lunsj må kjøpes separat av den enkelte som deltar som privatperson. Pris ca. kr. 200, sterkt subsidiert. Bestilles og betales ved påmelding til kontoret eller senest ved registrering ved ankomst GF. Avdelingsrepresentantene forhåndbestilles det lunsj til. Adkomst: Fra E6: Direkte avkjøring fra E6 Fra Gardermoen: Shuttlebuss kjører direkte til hotellet, ca. 5 min. fra lufthavnen. Bilister må hente parkeringsbevis i resepsjonen. Oppgi NRKs GF for avgiftsfri parkering.

2 2 Dette er en fullstendig versjon av dokumentene til NRKs GF Fullstendig versjon skal publiseres på innen 27.april. Fullstendig versjon blir også lagt ut på GF sammen med gyldige stemmesedler. Denne versjonen er komplett mht alle saker og valg som skal behandles på GF og har i tillegg til innkallingen i Retrievernytt: Årsrapport fra sentrale råd og komiteer Oversikt over avdelingenes medlemstall og antall hovedmedlemmer pr Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer fra hovedmedlemmer som ikke kan møte på GF personlig, jf. lovenes 3-2, gjengitt under sak 8 Valg. Gyldige stemmesedler til bruk for deltakere på GF legges ut der. Sak 3 Årsberetning for 2013 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har i 2013 hatt denne sammensetningen: Fra til Leder: Anne Mette Sletthaug, Sandefjord Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Stig Brathaug, Ålesund Styremedlem: Bente Brynjulfsen, Levanger Erik Bostad, Gjøvik Nina Badendyck, Bodø og Tromsø Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Varamedlem: Anne Mjelde Myhr, Bergen Morten Egeberg, Blaker Fra til Leder: Dag Ø. Wennesland, Kristiansand Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Karin Fagerås, Sokna Styremedlem: Erik Bostad, Gjøvik Morten Egeberg, Blaker Bente Brynjulfsen, Levanger Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Varamedlem: Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Anne Mjelde Myhr, Bergen Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær.

3 3 Styret har hatt 10 møter i 2013, hvorav 5 ble avholdt på telefon, og de øvrige 5 ble avholdt i Gardermoenområdet, i forbindelse med kontaktmøte, RAS-seminaret, GF, og budsjettmøtet. Styrets erfaring er at fysiske møter er langt mer effektive enn telefonmøter. De styrker kvaliteten og produktiviteten i styrets arbeid vesentlig. Telefonmøter med 10 personer på «tråden» er krevende og vanskeliggjør fruktbare diskusjoner. Krevende saker må ofte utsettes til fysiske møter. Derfor ønsker styret å øke antallet styremøter med personlig fremmøte til 5 pr. år. De øvrige møtene blir på telefon har vært et aktivt og godt år for Norsk Retrieverklubb. Antall betalte medlemskap ved årsskiftet var 5510, dessverre en nedgang fra 2013 på 447. Dette året har vært et aktivt år med mange store og vellykkede arrangementer. Disse arrangementene har, som vanlig, vært utrolig godt ivaretatt og arrangert av komiteer, råd og avdelinger, om enn med noe lavere resultater enn ønskelig. Kontaktmøtet og GF har vært produktive og preget av høyt engasjement. I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll og regnskap samt rapportering om aktiviteten i avdelinger, råd og komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på videreføring av hjemmesideløsningen, oppfølging av arrangementer, kompetanseutvikling, høringer fra NKK, utvikling av organisasjonshåndboken på «nett», fortsette det nordiske samarbeidet om harmonisering av jaktprøvereglementet og dommerutdanning på jaktsiden, og workingtest som offisiell prøveform. Klubbens store satsningsområde var RAS. Det ble arrangert eget RAS-seminar og RAS-dokumentene var omtrent ferdig utarbeidet desember DUK (dommerutdanningskomite for jaktprøvedommere) har satt i gang et utdanningsløp for nye jaktprøvedommere og 3 dommere ble ferdig utdannet i kandidater starter sin utdanning i 2014 Arrangementene Første arrangement i 2013 var rasearrangementene i pinsehelgen. Helgen ble innledet med Spesialutstilling på lørdagen og på søndagen var det raseutstillinger alt i regi av den sentrale utstillingskomiteen. Working Test i regi av den sentrale jaktkomiteen på mandag. Alle arrangementene var meget vellykket og fant sted på Sæter Gård/Politihøyskolen. NM i blodspor 2013 ble arrangert i Ogndal i Steinkjer av NRK avd. Nord-Trøndelag som teknisk arrangør. Av de fire beste var tre retrievere. Nordisk Lagmesterskap i spor ble avholdt i Danmark, Norges lag gikk av med seieren med 1218 poeng, Danmark på 2.plass med 999 poeng. Avdeling Bergen og omegn påtok seg ansvaret for NRM i jakt 2013 i samarbeid med den sentrale jaktkomiteen. Et teknisk vellykket arrangement men beklageligvis ikke så mange påmeldte ekvipasjer som de foregående år. I tillegg har Norsk Retrieverklubb ved utstillingskomiteen hatt ansvar for gruppe 8 ved Elverumsutstillingen i forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i august. Her har det også vært jaktdemonstrasjon av retrieverne og Media- og profileringskomiteen stilte opp med egen stand. Norsk Lagmesterskap i retrieverarbeid avdelingenes eget samarbeidsprosjekt - ble arrangert på Bogstad gård med avd. Østfold som teknisk arrangør. NRK deltok også på årets store Dogs 4 All/Norsk Vinnerutstilling på Lillestrøm i november med raseparade og en flott demonstrasjon av retrieverne som brukshunder, profesjonelt gjennomført i regi av Media- og profileringskomiteen.

4 4 Generalforsamlingen 2013 ble avholdt søndag 12. mai på Gardermoen. I tillegg til ordinære GF-saker hadde vi oppe rettelser og presiseringer til de nye lovene. Retrievernytt kom i 2013 ut med 5 utgaver med Lise Gro Andersen som redaktør. Lise Gro har også ansvaret for hjemmesiden, Dette er et kontinuerlig arbeid som også i årene framover vil koste penger. Hjemmesiden er det eneste mediet hvor vi treffer alle, også «ikkeaktive-medlemmer». Det er derfor vår viktigste informasjonskanal og ansikt utad og en viktig investering for oss. Norsk Retrieverklubb var representert på NKK s RS og på dialogmøte med NKK. Samarbeidet i interessefellesskapet Jakhunddivisjonen fortsetter framover. Erik Bostad er styrets representant i Jakthunddivisjonen. NRK har en representant i NKKs BIT (Brukerforum IT), Anne Mette Sletthaug NRK har også hatt en representant i NKKs jakthundkomite, Hege Christin Dahl Norsk Retrieverklubb forvalter også, på vegne av NKK, det norske medlemskapet i FCIs Retrieverkomité, v/øyvind Veel Økonomien Økonomien i Norsk Retrieverklubb er svært solid. Vi har i år snudd utviklingen i de sentrale arrangementene til å gi et positivt resultat, om enn ikke like høyt som ønskelig. Likevel har det som tidligere år fra hovedstyret vært utvist god budsjettdisiplin som er meget viktig for å unngå å øke det generelle kostnadsnivået. Egenkapitalen i hovedklubben er tilfredsstillende. Vi trenger ikke lenger «spare» penger. Styret legger derfor opp til budsjett med et ubetydelig overskudd hvor vi oppmuntrer til aktivitet, kompetanseøkning og rekruttering. Representasjon i andre organer NKKs FK for retrieverprøver: NKKs appellutvalg NKKs BIT NKK s Disiplinærkomite NKKs FK for fersk- og blodsporprøver: NKKs FK for lydighetsprøver: NKKs representant til FCIs Retrieverkomité: Representanter til NKKs RS: Ole J. Andersen, Morten Kjelland, Torbjørn Gjemdal Stein Feragen Anne Mette Sletthaug Anne Mjelde Myhr (nestleder), Nina Egeberg Erling Kjelvik(leder), Berit Langdahl Andresen Barbro Myrseth Gjerde og Stein Feragen Øyvind Veel Dag Wennesland, Erik Bostad, Hans Ole Stenbro Medlem av NKKs HS med rasetilhørighet i NRK: Siv Sandø, Torunn Sørby, Jan Eyolf Brustad NRKs representanter i Jakthunddivisjonen: Erik Bostad Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag gjennom Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere gjør.

5 5 Avdelingene 2013 Våre 19 avdelinger har svært varierende oppslutning, men felles for de alle er at de har god oppslutning om arrangementer og mange ildsjeler. Antall medlemmer har vært minkende, noe vi tror skyldes problemer med NKKs omlegging av medlemsadministrasjonens kontingentkrav. Tallene pr viser at: Lokalavdeling Etabl.år Medlemstall Medlemstall Medlemstall Medlemstall Totalt Herav hovedmedl. Totalt Herav hovedmedl. Totalt Herav hovedmedl. Totalt Herav hovedmedl. Agder Bergen og omegn Fosen Gjøvik/Lillehammer Kongsvinger og omegn Midt-Hedmark Nord-Trøndelag Oslo og omegn Ringerike og omegn Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Tromsø og omegn Trondheim og omegn Vadsø og omegn Vest-Finnmark Vestfold Østfold Hovedklubben Sum Totalt registrert medlemstall, som inkluderer gratismedlemmer, halvprismedlemmer og familiemedlemskap, viser en total nedgang på 447. (fra 5957 til 5510). Medlemsantallet varierer fra regnskap til medlemsregister. Årsaken til dette er at det i regnskapet kun er registrert betalte medlemskap. I medlemsregister er alle medlemskap registrert, både betalte, ubetalte og gratis medlemskap.

6 6 Årsberetning Sentral jakt komite Sentral jakt komite (SJK) har i 2013 bestått av: Bjarne Holm (leder) Hedvig Ihlen Svein Scheie André Alfredsen Idar Reinås Magnus Ånsløkken SJK har gjennomført 7 møter, fem av møtene som telefonmøter. I tillegg har aktuelle saker blitt behandlet via mail og telefon. Av saker som SJK har jobbet med i 2013 kan vi nevne; Working Test som offisiell prøveform, utprøving av Norsk A-prøve, Bevegelig EK-(B)prøve og nytt opplegg for prøvelederutdanning. Jaktkonferansen (arrangeres annethvert år) ble arrangert 19. og 20. januar på Gardermoen med 24 deltakere. I tillegg til ovennevnte saker ble følgende drøftet i konferansen: NKK instruktør II jakt, forslag om Norsk eliteprøve, vilt i BK, prøvelederkonferansen 2012, etablere landslag retrieverjakt? Aktivitetsavgift jaktprøver, statistikk, jaktprøvepåmelding på web, ulike sider ved arrangering av jaktprøver samt nytt reglement for Mesterskapshelgen ifm innføring av offisielt WT reglement. Det Nordiske samarbeidsmøte jakt ble arrangert på Olavsgaard februar. SJK var representert blant de fire Norske delegatene. I møtet ble man blant annet enige om å følge opp harmonisering av regler for jaktprøve B, begynnerklasse i Norden, samt felles reglement for Working Test i Norden. Prøvelederkurs ble ikke arrangert på grunn av manglende interesse. Norsk Retrievermesterskap jakt ble i år gjennomført på Kollevågen friluftsområde med avdeling Bergen og omegn som teknisk arrangør. Det var i alt 68 påmeldte ekvipasjer. Norsk Retrievermester ble Morten Egeberg med NJCH Searover Kits Poker. Norsk unghundmester ble Svend Joe Christensen (Danmark) med Sungold Speedy Gonzales. Veteranmester ble Rita Kökény (Ungarn) med GB & Int. FTCH Blackthorn Ascella. Jaktåret 2013 har gitt 17 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere, og 5 av disse gikk til norskeide hunder. Til sammenlikning var det 2 norskeide hunder som ble NJCH i 2010, 7 i 2011 og 2 i De som ble tildelt tittelen Norsk Jaktchampion i 2013 er ifølge Norsk Kennel Klub: flat coated retriever Bez-Amis First Last And Always E: Tina Engström (Sverige) golden retriever Ida Red My Melodie Of Golden Spirit E: Lars Mertz (Danmark) golden retriever Tanjin Gismo E: Morten S. Rasmussen (Danmark) golden retriever Vassruggens Åge Mjödvitner E: Cathrine Rust Tveten (Norge) labrador retriever Bedgebrook Moonshadow E: Annika Christiansen (Sverige) labrador retriever Michnos Izar E: Kristian Olesen (Danmark) labrador retriever Moorman's T Spruce E: Eva Thoren (Sverige) labrador retriever Djurbergas Arena E: Rønnaug Lunaas (Norge) labrador retriever Conover's Arraks Ida E: Kari Anne Lier Hansen (Norge) labrador retriever Viltvårdarns Korall E: Eva Törnqvist (Sverige) labrador retriever Streamlight's Cayo Ice E: Lena Hildingsson (Sverige) labrador retriever Kayteens At Meadowlark E: Hege C Dahl (Norge) labrador retriever Searover Loading Kevin E: Magnus Ånsløkken (Norge) labrador retriever Zetastar Famous Wild Bill Hickok E: Lotta Ahlberg Wennersten (Sverige)

7 7 labrador retriever Masterkey's Fix Faxa E: Mikael Rönnbäck (Sverige) labrador retriever Streamlight's Pearl Sandy E: Maria Odén (Sverige) labrador retriever Jaktlågans Lord Lambourne E: Lena Edvardsson (Sverige) Det har vært arrangert 72 B-prøver (det telles en prøve pr klasse) og 2 praktiske prøver. I alt var det 977 startende på NRKs jaktprøver i Utviklingen har vært slik siden 2008: B-prøver Praktiske prøver Antall startende totalt SJK arrangerte uoffisiell WT på Kongsvinger i samarbeid med utstillingskomitéen 2. pinsedag med 69 startende ekvipasjer. Videre arrangerte SJK bevegelig EK (jaktprøve B) på Østre Kjernes gård den 2. november med 23 startende. Den 5. september ble det arrangert en uoffisiell A-prøve på Sætre Bruk AS i Hurum i regi av Sentral jaktkomité. Åtte ekvipasjer var invitert til å delta, dommere var Øyvind Veel og Hans Petter Grongstad. Med 60 felte ender viste erfaringene at det er et godt grunnlag for å arrangere offisielle A- prøver fra og med neste år. Tre norske lag deltok på The IWT som ble arrangert i Tyskland, nærmere bestemt Schloss Moyland ved Berlin den 6. og 7. juli. Her deltok det 40 lag og det norske laget med Trond Gjøtterud, Bjarne Holm og Heidi Kvan kom på en flott 8. plass. Et lag fra Norge deltok også i år på Skinners cup (Highclere Castle, Berkshire) samt på the Kennel Club's internasjonale lagkonkurranse på Chatsworth estate i slutten av mai. I den individuelle konkurransen i sistnevnte arrangement ble Asbjørn Kristiansen med Fak's Vanja for andre år på rad nr 2 i den individuelle konkurransen. Det Svenske Retrievermesterskapet ble i år vunnet av Trond Gjøtterud med SEJ(A)CH SEJCH NOJCH Searover Kits Dog, og kan nå også titulere seg som «Retrievermästare 2013». Mesterskapet gikk av stabelen 26. og 27 oktober ved Strängnäs og ble gjennomført som en A-prøve. Coupe D Europe (Eurpoacup, lag) arrangeres normalt i oddetallsår. Sverige sto for tur, men måtte dessverre avlyse dette. Tallene i årets rapport viser at jaktinteressen er i god framgang i Norsk Retrieverklubb. Jaktkomitèen takker alle som står på for retrieveren som jakthund. En spesiell takk rettes til tillitsvalgte og medhjelpere som har bidratt til gode jaktarrangementer i Til slutt vil jaktkomiteen ønske nye og «erfarne» deltakere velkommen til nye utfordringer i André Alfredsen For Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité

8 8 Årsberetning fra utstillingskomiteen 2013 Komiteen har bestått av Line Hovde, Berit Lund, Yngve Andersen og Hans Ole Stenbro. Det har i løpet av året vært avholdt 2 møter i komiteen, i forkant av Spesialen i juni og i desember hvor vi hadde terminlisten 2015 som tema. Vi reduserte da en del utstillinger slik at retrieverene ikke kan delta på like mange utstillinger neste år. Politihøgskolen på Kongsvinger var stedet for årets Pinsetreff. Lørdag var det Spesialen, søndag raserådsutstillingene og Working Test mandag. Bjarne Sørensen dømte Toller, Ches og Curly på Spesialen og Flat på søndagen. Sverre Sand dømte Flat på lørdagen og Labrador, Ches, Curly og Toller på søndag. Anne Nerell dømte Labrador på lørdag og Golden på søndag BIS på Spesialen ble Cafall's Ava, Chesapeake Bay retriever, eier: Nina og Morten Egeberg. BIS dommer Bjarne Sørensen uttalte etter finalen; «Hun er en helt komplett ches» På søndagen ble NUCH Jako's Kingdom of Days, Golden retriever, BIS for dommer Sverre Sand. Eier: er Jarle Koldal Vi i utstillingskomiteen har nå ansvaret for raseutstillingen, det var første gang i Vi var med på Elverums-utstillingen i august, her har vi ansvaret for gruppe 8 Ellers er vi tilgjengelige for alle som trenger hjelp med Dog-Arra eller andre ting i forbindelse med en utstilling. Ta kontakt med oss. For Utstillingskomiteen Line Hovde Årsberetning agility- og lydighetskomiteen Agility- og lydighetskomiteen har bestått av Rita Rasmussen (leder) og Ann Sissel Paulsen. Hovedoppgaven til komiteen er å administrere to av Norsk Retrieverklubbs årskonkurranser: Retrievercupen og Retrievermesterskapet i lydighet, agility og bruks. I begynnelsen av januar utarbeidet vi resultatlister for Det ble laget diplomer til de av deltakerne som ønsket det. I samarbeid med kontoret ble det bestilt premier til utvalgte vinnere, og disse premiene ble delt ut på Generalforsamlingen. Våren 2013 ble det foretatt noen justeringer på poengtabellen for Retrievercupen med virkning fra samme år. På oppdrag fra hovedstyret utarbeidet komiteen høsten 2013 et høringsdokument som ble sendt ut til alle avdelingene. Bakgrunnen for høringen var at hovedstyret ønsket en organisasjonsmessig gjennomgang av statutter og poengtabell. Styret ville at flest mulig av medlemmene skulle få anledning til å gi en tilbakemelding på hva de tenkte om Retrievercupen av i dag og hvilke endringer de kunne tenke seg. Komiteen gjennomførte høringen og leverte en innstilling

9 9 til hovedstyret før jul. Denne ble ferdigbehandlet etter nyttår. I desember var det igjen tid for å informere om begge årskonkurransene. Dette foregår nå i stor grad på hjemmeside og Facebooksider. Komiteens leder mottar en del henvendelser fra medlemmene om konkurransene. Leder tar også i mot alle påmeldingene. Innsendte resultatskjemaer gjennomgås og kontrolleres før resultatlistene settes opp. Rita Rasmussen Leder Årsrapport fra Norsk Retrieverklubbs sporkomité Sporkomitéens sammensetning i 2013: : Geir Kojedal (leder) Henrik Jensen (sekretær) Mona Asbjørnsen Roger Aure Møter: Sporkomitéen har i 2013 hatt 4 møter på Skype (8. januar, 25. april, 3. juni og 10. oktober) der vi har behandla 20 saker. Referater fra møtene er sendt til Sporkomitéens kontaktperson i styret og til NRKs kontor. I tillegg til møtene har Sporkomitéen hatt en del kontakt både per telefon og e post. Spesielt viktige saker: NM i blodspor 2013: NRK arrangerte i år NM i blodspor i Ogndalen, Steinkjer, den 17. august. Geir var Sporkomitéens kontaktperson og bindeledd til teknisk arrangør NRK avd. Nord Trøndelag. Han fungerte dessuten som NMs prøveleder. 33 ekvipasjer deltok. Retrieverne gjorde det meget godt; tre retrievere var blant de fire beste hundene og en toller ble årets Norgesmester. Alle de tre beste retrieverne var med på det norske NVM2013 landslaget. Referat ble publisert både i Retrievernytt og på klubbens hjemmeside. Arrangementet har fått stor berømmelse for effektiv avvikling og for god informasjon på egen NM hjemmeside. Arrangementskomiteen hadde avslutningsmøte 23. september og regnskap for NM 2013 er sendt inn til Styret. Dette viste et overskudd på litt over kr 4000,, litt bedre enn budsjettert. Nordisk Viltspormesterskap 2013 (NVM 2013) i Danmark: Sporkomitéen mottok 13 søknader om å få komme med på det norske landslaget. Alle søkerne hadde svært gode resultater. For å få et lag som besto av de beste og mest stabilt gode ekvipasjene ble hundene rangert basert på summen av følgende kriterier: Antall 1. premier, andel HP er av alle 1. premiene, andel 1. premier av alle premieringene. Dersom hunder da sto likt ble det tatt hensyn til premier i utlandet, samt ekvipasjenes utvikling i sporet fra 2011 til Laget som dro til det Nordiske Viltspormesterskapet som gikk av stabelen i Danmark august besto av hundene: Rangering Fører Rase Navn 1 Gry Stenvold Labrador Farthingale the Norwegian Sea 2 Henrik Jensen Toller Vildandens Humle af Tingcha 3 Mona Asbjørnsen Labrador Mylabs Spring Flower 4 Kristine Hansen Flatcoated Walkup s Wagtail 5 Ann Kristin Lindgaard Toller Carve Canem Cherie

10 10 Landslagsdeltagerne organiserte sjøl treningssamlinger for landslaget ved Drøbak mars og i Gjøvik området mai. Alle ekvipasjene på landslaget deltok og trente på de spesielle momentene som inngår i danske championatspor. Henrik fungerte som lagleder (både Mona og Henrik deltok på laget). I tillegg dro det norske laget ned til Danmark torsdag før NVM, og fikk dermed trent på dansk underlag og vilttetthet før mesterskapet. Det norske laget kom i år på 1. plass! Norge fikk 1218 poeng. Danmark kom på 2. plass med 999 poeng, Sverige på 3. (672 poeng) og Finland på 4. plass (383 poeng). Av de norske ekvipasjene fikk 3 stykker 1. premie ( poeng av maksimalt 335), mens en ekvipasje fikk 2. premie og den siste ekvipasjen fikk 0. premie. En oppsummering fra NVM2013 har blitt publisert både i Retrievernytt og på NRKs hjemmesider. En artikkel med bilder fra treningssamlingene ble også publisert i Retrievernytt. Uttaksregler for NM: Sporkomitéen har fortsatt arbeidet med å gjennomgå uttaksreglene for deltagelse ved NM i blodspor som ble påbegynt i Alternative regler som bedre skal sikre at det er de beste hundene som får delta på NM ble sendt til Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF). Den 13. november deltok Geir og Henrik på møte med Bjørn Pettersen, leder i NDF. Vi ble da enige om et revidert forslag til nye uttaksregler. Disse reglene ble sendt til styrene i NRK og NDF for godkjenning. Styret i NRK godkjente forslaget på møte i slutten av november. Så snart NDF får behandlet saken og godkjent forslaget sender NRK og NDF forslaget til aktivitetsavdelingen og fagkomiteen i NKK for godkjenning/anerkjennelse. Intensjonen vår er at vårt forslag til uttaksregler skal brukes ved uttak til NM fra og med Nordisk Viltspormesterskap 2014 (NVM2014) i Norge: Mona har i løpet av våren/sommeren vært i kontakt med NRKs avdelinger på Østlandet for å finne en teknisk arrangør av Nordisk Viltspormesterskap NVM2014 skal gå av stabelen i Norge. NRK avd. Midt Hedmark tok på seg ansvaret for å være teknisk arrangør av NVM2014. NVM2014 vil avholdes helga august Organisering og planlegging av arrangementet er godt i gang. Videre organisering, innlegging av prøva i DogWeb og kommunikasjon med de andre nordiske landene ble avklart på møte mellom Midt Hedmark (v. Edgar Johnsrud og Hege Nordeng) og Sporkomiteen (v. Mona og Geir) helga oktober. Mona vil fungere som kontaktperson mellom Sporkomiteen og teknisk arrangør. Blodsporprøver 2014: Sporkomitéen mottok og gikk igjennom alle søknader fra lokalavdelingene om blodsporprøver Godkjente lister ble sendt til NRKs kontor som sendte disse videre til lokalavdelingene med klarsignal om at de kunne registrerte prøvene hos NKK. Sporkomitéens web sider: En del nyheter og annen informasjon har blitt lagt ut etter hvert i løpet av året. Annet: Sporkomitéen har mottatt og besvart en rekke henvendelser fra NRKs medlemmer og andre både per telefon og e post i løpet av året. Budsjetter for 2014 og 2015 ble satt opp og godkjent av NRKs styre, med noen endringer. Nordisk Viltspormesterskap 2014 arrangeres i Norge. Annonse med oppfordring til å søke om plass på det norske landslaget er lagt ut både på web sidene og i Retrievernytt (nr ). Laget blir tatt ut kort tid etter søknadsfristen Trondheim, Melhus, Sykkylven og Drøbak Geir Kojedal Henrik Jensen Roger Aure Mona Asbjørnsen

11 11 Årsberetning Media- og profileringskomiteen Komiteen har bestått av: Allan Tingsveit Tormod Ruud Åseline Hudson Vera Verlo Kathrine Gunstad Til nyttår gikk Vera Verlo ut av komiteen, og ble erstattet av Lise Gro Andersen. Komiteens kontaktperson i styret har vært Anne Lise Kaspersen. Komiteen har i løpet av perioden hatt 3 møter. Saker det har vært arbeidet med har blant annet vært profileringsartikler, valpelisten og reklamefilm om retrieveren. Noe av dette begynner å falle på plass, mens andre saker tas med i det videre arbeidet. Klubben har vært representert med stand på Villmarksmessen og Dogs4All. Det har blitt innkjøpt noe nytt profileringsmateriale den foregående perioden. Her kan blant annet vester til jaktdemoen på Dogs4All nevnes. Det er ønskelig at slikt utstyr skal være tilgjengelig for avdelingene fremover gjennom en utstyrsbank. Årsmelding dommerutdanningskomiteen for jaktprøvedommere Komiteen har i 2013 bestått av: Morten Kjelland, leder Øyvind Veel Hans Petter Grongstad Det har i løpet av året vært avholdt 4 møter. Følgende arbeidsoppgaver har vært hovedfokuset: Oppfølging av dommerelever/-aspiranter under utdanning Planlegging oppstart grunnkurs nye dommerelever Planlegging dommerkonferansen 2014 Diverse høringsuttalelser Diverse samarbeidssaker med andre nordiske land Jevnaker, Hans Petter Grongstad, leder

12 12 Årsberetning eksteriørdommerkomiteen Komiteen har bestått av: Eva W. Mjelde, Barbro Myrseth Gjerde og Vidar Grundetjern. Komiteen har i løpet av 2013 løpende behandlet alle saker om både nye dommere og utvidelse av autorisasjoner til også å omfatte klubbens raser. Totalt er dette 5 personer hvorav 3 er fra egne rekker. Et viktig arbeid i 2013 har også vært uttalelse om NKKs revidering av reglene for dommerautorisasjon. Klubben har mange og ikke minst dyktige og anerkjente dommere for våre raser. Det er viktig at de blir brukt. Antallet deltagende retrievere på de forskjellige utstillingene er nå så lavt mange steder at vårt krav/ønske om «spesialdommere» ikke blir eller kan imøtekommes av arrangørene. Det påhviler nå klubben et stort ansvar for å få ned antall utstillinger for rasene våre slik at dette blir mer i samsvar med antall deltagere. Da blir det også viktigere enn noen sinne at klubbene inviterer rasedommere eller dommere som kan relateres til Gruppe 8. (I mange tilfeller inviterer klubbene øst-europeiske/andre allroundere uten spesiell interesse eller kunnskap om Retrieverrasene). Kvaliteten på våre hunder er fremdeles meget høy. For at denne skal opprettholdes på lang sikt må antall deltagere, utstillinger og antall dommere være i balanse. Eva Mjelde Vidar Grundetjern Barbro Gjerde Årsberetning Lov- og organisasjons-komiteen Komiteen har bestått av Jan Eyolf Brustad (leder), Eivind Mjærum og Ole Kr. Skodde. Komiteen har gjennom året ikke hatt møter, men har benyttet i saksbehandlingen. Med så få saker å behandle, har dette gått greit. 1. NKK hadde noen innsigelser til klubbens lover som var vedtatt på GF Disse innsigelsene ble korrigert av komiteen, fremlagt for GF 2013 og enstemmig vedtatt der. 2. Komiteen har bistått 1 avdeling med avklarende spørsmål ang. rokkering av styreplasser mellom 2 årsmøter. Ellers ingen saker behandlet. Årsberetning raseråd Chesepeake Bay Retriever Raserådet har i 2013 bestått av leder Margunn Tvedten, Iris B Idland og Mirjam Nerstad. Raserådet har hatt 3 møter, og ellers holdt kontakt på telefon og e-post. Rådet har deltatt på NKK s seminar om avl og oppdrett, kontaktmøtet med styret og avdelingene og RAS seminar. I forbindelse med pinsetreffet i juni ble det arrangert rasetreff med fokus på utstillings og jakttrening. Raserådet har hatt innlegg i Retrievernytt. Arbeidet med RAS har vært hovedfokus og mange timer har vært lagt ned i dette arbeidet. Import/Eksport Det ble i 2013 født 1 kull med totalt 7 chesapeakevalper i Norge. Av disse er 5 eksportert til henholdsvis Sverige(3 stk.), Tyskland (1 stk.) og Finland (1 stk.). Det er 2 danske importer som er registrert inn til NKK i løpet av 2013, en valp og en eldre hund.

13 Resultater fra utstilling På 24 norske utstillinger har 30 hunder deltatt 63 ganger. Disse har fått tilsammen 21 cert og 6 Cacib. Dette har resultert i 7 hunder kvalifiserer til NUCH. Årets mestvinnende chesapeake ble NUCH SEU(u)CH NORDV-10 NV Aquamanda s Officer Or Gentleman. Jaktprøveresultater I 2013 var det 5 hunder som startet på B-prøve 18 ganger. Disse gikk til premie sju ganger: To starter i BK hvorav en 2. premie, 7 starter i AK med to 3. premier og en 1. premie, 7 starter i Ek med en 3. premie, en 2. premie og en 1. premie. I Norske Redningshunder er det i 2013 oppnådd følgende resultater: Tøysetara s Dixie regodkjenning ruin og ettersøk, Tøysetara s Cerridwen regodkjenning, Aquamanda s Pluto med vinter A (lavinehund), Aquamanda s Petra med vinter A (lavinehund), Aquamanda s med Spinnvill B ruin, Aquamanda s Lekkerbisken Lulu med B vinter. Aquamanda s Knightflight er godkjent som ettersøkshund for hjortevilt. Gratulerer til alle dyktige hunder og førere! Helse Tre hunder er undersøkt for albuleddsartrose, alle A. To hunder er førstegangsundersøkt for HD, 1 med B og 1 med C. Fire hunder er øyenlyst, alle uten anmerkninger. Ingen nye tilfeller av epilepsi eller andre sykdommer av vesentlig betydning. Raserådet satte i forbindelse med RAS i gang en minihelseundersøkelse som i løpet av få dager fikk mange svar. Foreløpig resultat fra denne bekrefter inntrykket av at rasen er frisk, blir gammel og på tross av høyt aktivitetsnivå har forholdsmessig få skader. Planer for 2014 I 2014 vil vi også ha fokus på et sosialt chestreff med hundeaktivitetstilbud for hele familien. Sted og tid blir Sæter gård ved Kongsvinger i pinsen. Deltakelse på internasjonale treff blir også i fokus, samt å vedlikeholde kontakt og utveksle informasjon med tilsvarende fora i Norden/Europa/USA. Den viktigste oppgaven for 2014 blir besøk til Mjølby Brukshundklubb og MH beskrivelse. Raserådet vil også videreføre Helseundersøkelsen i 2014 og oppdatere RAS med dette materialet. 13 Årsrapport 2013 Raseråd Curly Coated Retriever Raserådet har bestått av Bjørg Helene Krogh Andersen, Ellisiv Hovig og Guro Brunsby. Raserådet har hatt jevnlige møter over Skype og mail i løpet av året som har gått, og vi har kommet igang med noe av det viktigste arbeidet med å få curlyen opp og fram. I forbindelse med pinsearrangmentet på Kongsvinger hadde vi fullt oppmøte fra raserådet. Det kom curly-folk fra alle landets kanter, og vi hadde en hyggelig kveld med sosialt samvær for to- og firbeinte på lørdagen. Bjørg og Ellisiv deltok på NKKs avlsrådskurs i januar 2013, sammen med bl.a. representanter fra de andre raserådene i Retrieverklubben. Ellisiv deltok også på RAS-seminaret i regi av Retrieverklubben. Arbeidet med RAS har tatt mye av kapasiteten i Dette har vært et nyttig arbeid, og Ellisiv skal ha mye av æren for arbeidet som har blitt lagt ned. Raserådet har gjennom dette opparbeidet seg mye kunnskap om rasen. Blant annet har vi kommet frem til konklusjonen om at selv om rasen er svært fåtallig, har den lite sykdommer og genetiske problemer. Samtidig har vi fått en oversikt over det som

14 14 forekommer og har utarbeidet klare avlsstrategier slik at vi kan bevare rasen sunn og frisk. Raserådet er optimistiske på vegne av rasen. Flere framtidige avlstisper er tatt inn og vi merker en økende interesse for rasen. Curlyeiere i Norge er gode ambassadører for rasen og miljøet er engasjert og inkluderende, noe som er viktig om vi skal kunne fremme curlyen. Sosiale medier, hjemmesider og Retrievernytt har vært den største informasjonsbruken til Raserådet. Stadig aktivitet på siden vår på Facebook engasjerer også andre enn bare curly-eiere. Framtidige valpekjøpere og folk som er nysgjerrige på rasen kan igjennom denne siden ta kontakt med miljøet på en uformell og avslappet måte hjemme i sin egen stue. Raserådet har opparbeidet seg en stor kontaktflate med curlyoppdrettere og eiere over store deler av verden gjennom Facebook, noe som er inspirerende for oss og bidrar til økt kunnskap om rasen og større muligheter til å finne gode kombinasjoner. Raserådet har også vært bevisste på at vi vil fremme curlyen i Retrieverklubbens medlemsblad, og i hvert nummer av bladet har man kunnet finne curly-stoff. En stor takk skal også redaktør Lise Gro ha for hjelpen med dette. Statistikk hunder har blitt øyelyst. 3 uten anmerkninger, en hund med ikke medfødt katarakt (bakre y-søms katarakt), og en med feilvokste øyenhår Distichiasis/Ektopiske Cillier, mild grad. 2 hunder er røntget for HD, en med A hofter og en med B hofter. 3 importer er registrert, og et kull med 8 valper. Det er det første kullet med curlyvalper født I Norge siden våren Registrerte importer: 1) Aristocurl's Kimberly - SE36401/2012 T, etter FI UCH Lindbiski Noutonneuvos og Aristocurl's Happy She. 2) Kelsmere Klover - KCAP T, etter Kelsmere Kardamom og Kelsmere Kodala. 3) Zonneridder V. Elegast - NHSB H, etter Lucky Curl's Cc Cody og INT NL LU CH JWW-08 JW-12 Uved's Sweetie Zitrus. Curlyen har deltatt på 26 utstillinger i Snitt på 81/26 gir 3 hunder per utstilling. 11 deltagere møtte opp på Lillestrøm Dogs4All til en koselig dag både inni og utenfor ringen. Sittende raseråd har sagt ja til enda ett år i arbeidet med å jobbe for å fremme den flotte rasen vår.

15 15 Årsberetning Raseråd Flat Coated Retriever Raserådet har i 2013 bestått av Eirin Bekkelien Stenbro, Nina Skjelbred og Anne Berith Waskaas. Vi har hatt hyppige møter, spesielt i siste halvdel av året. Vi har ikke behandlet en eneste sak utover RAS. For øvrig har vi vedlikeholdt valpeliste og hanhundliste, svart på henvendelser på mail og produsert stoff til Retrievernytt. I høst arrangerte klubben et stort seminar i forbindelse med de rasespesifikke avlsstrategiene, og her var raserådet fulltallig representert. RAS har vært vårt hovedfokus og største arbeidsbyrde i Dokumentet er nå ferdigstilt, og den neste femårsperioden skal brukes i tråd med føringer som er lagt der og eventuelt nytt som kommer til. Vi har brukt penger på å gjennomføre en større helseundersøkelse for flatcoated retriever, og den har medført empiri fra 1125 individer. Norges Veterinærhøgskoles Frode Lingås skal nå bearbeide data. Nina Skjelbred Årsberetning Raseråd Golden Retriever Raserådet har bestått av Wenche Ommundsen, Trude Hustad Krogh og Gry Schei Hoel. Vi har hatt 3 fysiske raserådsmøter. Det er avholdt 3 møter med komite for å arrangere Nordisk Mesterskap for Golden Det er også gjennomført 3 befaringer/møter i forbindelse med forberedelser til Nordisk. Konferert på telefon ad. valpeliste, hannhundliste, henvendelser fra valpekjøpere er svart på via mail og tlf. Vi har forsøkt å holde opplysningene på godt oppdaterte også i 2013; så som valpeliste, hannhundliste, oppdretteroversikt, utstillingsinformasjon med dato for siste redigering. Nordisk Mesterskap for Golden i 2013 ble arrangert i Norge med Raseråd Golden som ansvarlig arrangør. Arrangementet foregikk helgen 30. september 1. august på Gavelstad Gård (overnatting) og Vindfjelltunet (sted for gjennomføring av Nordisk og B-prøve for Golden). B-prøven for Golden ble en historisk begivenhet med 71 påmeldte golden retrievere. Det ble også avholdt et fellesmøte med de Nordiske landene der statuttene for fremtidig gjennomføring av Nordisk for Golden i de kommende år. DNA test for GR_PRA1 og GR_PRA2 er nå tilgjengelig for registrering i NKK. RAS for Golden arbeidet med utarbeidelse av RAS for Golden Retriever ble sluttført i Oktober 2013 ble det avholdt RAS-konferanse der bl.a. goldenoppdrettere var med på å sluttføre utarbeidelse av første utkast for RAS for Golden. Dette er et dokument som skal være levende og følges opp i årene som kommer med ytterligere kartlegging og oppfølging av kortsiktige og langsiktige mål som er satt for rasen. I forbindelse med RAS ble det også igangsatt en helseundersøkelse for Golden dessverre ble det ikke et stort nok engasjement for å sende inn svar, endelig resultat ble 980 svar fra goldeneiere. Endring av krav på valpelisten: Det ble gjennomført endring av krav på valpelisten pr. juni 2013 som følger: 1. Øyenattest skal være gyldig på parringstidspunktet. 2. Tispen skal være fylt 2 år på parringstidspunktet. 3. Foreldre SKAL ha KJENT status på AD - gjelder for hunder født etter

16 4. Foreldre skal være FRILYSTE for kongenitalt (medfødt)- og utviklingskatarakt (unntatt fremre y- sømskatarakt), Geografisk RD og PRA for oppføring på valpelisten 16 Gry Schei Hoel Trude Hustad Krogh Wenche Ommundsen Årsberetning Raseråd Nova Scotia Duck Tolling Retriever Raserådet har bestått av Johanna Järnegren, Brit H. Mathisen og Nina Wibeke B. Nilsen. Vi har ikke hatt fysiske møter i år, men Brit H. Mathisen og Johanna Järnegren deltok på NKK s avlsrådsseminar i januar og på RAS seminaret i oktober. Vi har hatt noen telefonmøter og mye mailkorrespondanse. Via hjemmesiden og Retrievernytt har Raserådet i 2013 fått ut informasjon, bl.a har vi hatt med "Toller i fokus" i 4 av 5 nummer av Retrievernytt. Den nye raseboken ble utgitt i 2013 av raserådet med hjelp fra Inger Helene Sørlie, Elisabeth Løhre og Kate I. Tagnes. Boka var klar for salg til pinsen og av et opplag på 300 bøker ble godt over halvparten solgt innen utgangen av året. Boka er i farger den har et bra utvalg med fakta- og infosider og alle er godt fornøyd med den. Raserådet v/ Brit H. Mathisen var tilstedet på Tollerlagkampen, som i år fant sted ved Kristiansand. Teknisk arrangør var Sørlandstollerne. I år deltok 6 lag. Neste års arrangement vil foregå i Trønderlag. Pinsearrangement opplevde en halvering i påmeldingstall mot året før, fellesarrangement i pinsen viser seg igjen at det ikke appellerer til tollerfolket på samme måten som Tollerfestivalen. For første gang på mange år ble det heller ikke arrangert egen tollingjaktprøve i pinsen. RAS, arbeidet med de rasespesifikke avlsstrategiene har hatt stort fokus i Arbeidet fortsetter inn i det nye året. Brit H. Mathisen og Nina W. Nilsen takker for seg i raserådet etter hhv 2 og 4 år og blir etterfulgt av Gunn Tove Jensen og Astrid B. Willersrud. Statistikk fra : Det er registrert 46 kull + 15 importerte hunder av rasen hos NKK i Tollere deltok på 58 utstillinger, deltagelsen var totalt på 815, som gir et snitt på litt over 14 hunder pr utstilling. 164 hunder er HD røntget. Resultatet viser at 134 er frirøntget (117 = A, 17 = B), 21 kom ut med C, 8 med D og 1 hunder kom ut med E. 87 hunder er AD røntget. Hele 85 kom ut med A som resultat, 1 fikk C og 1 fikk E. 97 hunder ble øyelyst, 75 % intet påvist. Blant de øvrige er det feilstilte øyehår mild grad som dominerer, men det er også noen katarakter og enkeltstående tilfeller med andre arvelige øyensykdommer. Årsberetning Raseråd for Labrador retriever Raseråd for labrador har i 2013 bestått av Sven Slettedal, Torunn Sørbye og Silje Hveding Gulstad. Under året har hovedfokus vært Rasespesifikke Avlsstrategier og det er nedlagt mye arbeid i å få ferdig et RAS-dokument for labrador. Et stort antall opplysninger er hentet inn og sammenstillet i dette dokumentet. Resultatene fra Helse- og Atferdsundersøkelsen som ble igangsatt i 2012 skulle ha dannet grunnlag for helsedelen av RAS, men det viste seg at det tok lenger tid enn forventet å få inn nok svar til å kunne bearbeide materialet statistisk. Undersøkelsen ble derfor trukket over i 2014 og RAS vil bli komplettert med den innhentede informasjonen etter hvert.

17 Raserådet deltok på NRKs RAS-seminar i oktober, der utkastet til RAS-dokumentet ble presentert og diskutert. Det kom mange viktige innspill fra deltagerne. De aller fleste henvendelser til raserådet har kommet elektronisk. Når det gjelder saker som raserådet har behandlet, så tilhører de vanligvis en av følgende kategorier: - Forespørsel om kjøp av valp. - Søknad om oppføring på valpelisten. - Spørsmål om helse / forskjellige sykdommer. - Forslag på hannhund samt rådgivning til tispeeier som ønsker å ha kull. - Forespørsel fra hannhundeier som ønsker hunden brukt i avl. - Henvendelse om hannhundliste. - Dispensasjon fra krav til oppføring på valpeliste. Det merkes at NRKs annonse på Finn.no har effekt, da det kommer et stort antall henvendelser derfra, spesielt er det besvart mange spørsmål om kjøp av valp. Det henvises i den forbindelse alltid til klubbens valpeliste og den nylig reviderte listen over oppdrettere innen rasen. Raserådet har gitt tilbakemelding på høringer fra NKK vedrørende antall utstillinger / certmuligheter samt nye parings- og fôrvertsavtaler. Det er også avgitt en uttalelse vedrørende en søknad om dispensasjon fra NKKs Grunnregler for avl og oppdrett. Raserådet henstilte til NRKs styre om å endre reglene for oppføring på valpelisten, slik at det for labrador kreves at begge foreldrene har offisiell røntgenstatus også på albuene. Dette ble vedtatt i styret i november og begynte å gjelde fr.o.m. 1. januar Én representant fra raserådet deltok på NKKs Avlsrådskurs januar. Også her var RAS et sentralt tema. Raserådet holder seg løpende oppdatert på sykdommer hos rasen. Utviklingen må følges nøye, men for tiden vurderes situasjonen slik at ingen generelle tiltak er nødvendige utover de allerede iverksatte / anbefalte (HD- og albuerøntgen, øyelysing). Årets rasearrangement ble avholdt på Kongsvinger den 19. mai med den sentrale utstillings-komitéen som arrangør. Dommer for de 20 deltagende labradorene var Sverre Sand. BIR og Cert: Cha s Lars Min Buse BIM: Pashkira s Go Go Apporter Cert: Mementos Venosa I løpet av året tok Rita Åshamar over ansvaret som webmaster for raserådets nettside samt for oppdatering av valpelisten og dette har fungert svært bra. 17 Mars 2014 Raseråd for labrador Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2013 godkjennes.

18 18 Sak 4 Revidert regnskap 2013 Se regnskapsark Sak 5 Korrigert budsjett 2014 Se regnskapsark Sak 6 Kontingent for 2015 Forslag til vedtak: Norsk Retrieverklubbs kontingent for 2015 forblir uendret. Sak 7 Budsjett 2015 Se regnskapsark

19 19 REGNSKAP 2013 BUDSJETTENDRING 2014 BUDSJETT 2015 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Korrigert GF13 Korrigert GF14 Driftsinntekter Forslag GF Forslag GF Medlemstall Fullt betalende Innmeldt etter 1/ Driftsinntekter Medlemskontingent Fullt betalende Innmeldt etter 1/ Støtte - Sponsorer - Gaver Sponsorer MVA kompensasjon, annet Administrative tjenester Medlemsregister, kontingent etc Håndtering mva-komp avdelinger Generalforsamling Egenandeler Medlemsinformasjon Retrievernytt Kommersielle annonser Medlemsannonser Andre annonser NRKs hjemmesider Medlemsannonser Andre annonser

20 20 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Korrigert GF13 Korrigert GF Forslag GF Forslag GF Valpelisten Driftsinntekter Golden Labrador Flat coated Curly coated Chesapeake bay Nova scotia duck tolling Omplassering Rasebestemte arrangementer Raseutstilling/Spesialen Kurs og konferanser Avl og oppdrett Jaktkurs Jakt instruktørkurs/dommerkurs Prøvelederkurs / utvikling Prøvelederkonferanse/jaktkonferanse Jakt golden Toller prøve Støtte fra Norsk Kennel Klub Utstilling / Elverum Spesialen Jakt/Spor NM spor Jakt NM, UM og VM Workingtest/Pinsen Jaktprøve A/Norsk Eliteprøve/Bevegelig EK Jaktprøve med CACIT Prøver og diverse/ Nordisk LM Jakt

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling lørdag 5. mai 2012 kl 11.00 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.15

Innkalling til Generalforsamling lørdag 5. mai 2012 kl 11.00 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.15 Innkalling til Generalforsamling lørdag 5. mai 2012 kl 11.00 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.15 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen

Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen Konferansen ble åpnet og ledet av André Alfredsen, Sentral Jaktkomité (SJK) 1. Info fra Hovedstyret (HS) Leder for Norsk Retriever Klubb

Detaljer

Jaktkonferansen 24. -25. januar 2015 Quality Hotel, Gardermoen

Jaktkonferansen 24. -25. januar 2015 Quality Hotel, Gardermoen Jaktkonferansen 24. -25. januar 2015 Quality Hotel, Gardermoen Tilstede: André Alfredsen, Hedvig Ihlen og Kari Hansen fra Sentral Jaktkomité. Inger Elden, Erik Bostad og Morten Egeberg fra Hovedstyret.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 12. mai 2013 kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling søndag 12. mai 2013 kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 12. mai 2013 kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Tirsdag 24 Februar 2015 kl 19.00 på Sandefjord Motorhotell, Foksrød Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. a. Valg av dirigent, referenter,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) 1 Ventelister på jaktprøver Regler for jaktprøver for retrievere, punkt 4 Arrangøren kan begrense antall deltagere i utlysningen

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Tirsdag 25 Februar 2014 kl 19.00 på Motorhotellet, Foksrød Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL TIL NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. FOSEN Postboks 170 7129 Brekstad INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: 19. mars. Tid: Kl.19.00 Sted: SAVA Bakericafeen, Fjæraveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede.

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede. Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTE onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen blir lagt

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 20. mars 2013 Brusdal skole 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Onsdag 20. mars 2013 Tid: 19.00 Sted: Brusdal skole (sted

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre NB: NY DATO Ons 8 april 2015 kl. 1900 Sted: Gamle Brusdal Skole Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging REFERAT Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 Disse var med på møtet: Egil Lutdal (leder) Bjørn Ola Vaagaasarøygard Per Helge Lindholt Arne Flatebø (sekretær) Saksliste: Sak 01/2004 - Innspill

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT. onsdag den 13. april 2011

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT. onsdag den 13. april 2011 Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps

Detaljer

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE Torsdag 21. MARS 2013 KL 19.30 Pioner Kjøreskole, Småbåthamna i Tromsdalen Vi håper så mange som mulig kommer på årsmøtet. Vær med å påvirke

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo Møteagenda: 1. Konstituering 2.

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015 Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015 Tilstede: Forfall: Kopi Foss, Siv-Lene Havold Stene, Svein Aaslund, Tone K. Berger, Arstad og Uvaag Hovden 1 Sak: Godkjenning av forrige referat

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Herøysund 13.02.2010

Herøysund 13.02.2010 Årsmøte 2009 Herøysund 13.02.2010 Saksliste Årsmøte 2009 15.00- Åpning - Valg av ordstyrar og skriver - Godkjenning av innkalling. - Valg av tellekorps og personar til å skrive under protokoll - Årsmelding

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre Ekstraordinært Årsmøte 2014, avd. Sunnmøre Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014 Tid: Mandag 11 august 2014

Detaljer

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00. I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Materialforvalter: Anica og Frode Johannessen. Anica Johannessen og Raymond Sæbjørnsen

Materialforvalter: Anica og Frode Johannessen. Anica Johannessen og Raymond Sæbjørnsen Styremøte i HS 19. 21.september 2014 Tilstede: Styrets leder: Donné Nestleder: Johannessen Styremedlem: Hansen Styremedlem: Anne Berit Kristensen Styremedlem: Linda Iversen Varamedlem: Elisabeth Nordmark

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NDK 23.02.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NDK 23.02.2011 Tilstede : Arild Harjen Shona Nedgungadi Meldt forfall: Tor-Arild Dirdal Heidi Nilsen Eileen Strand Trude Johansen Ann Kristin Diskerud GJENNOMGANG AV FORRIGE REFERAT : SAK 23/10 WAFDAL 2011 Styret har

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer