NORGES SKYTTERFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SKYTTERFORBUND"

Transkript

1 NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2007 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2008 Hartz Offsettrykkeri A/S

2 INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...12 IV Komité Opplæring årsrapport V Olympiatoppen...18 VI Kongepokaler og hedersbevisninger...18 VII Løvenskioldbanen...19 VIII Internasjonale konferanser og årsmøter...21 IX Internasjonale mesterskap...22 X Økonomi og regnskap...46 XI Fagkomité Lerdue årsrapport XII Fagkomité Pistol årsrapport XIII Fagkomité Rifle årsrapport XIV Fagkomité Viltmål årsrapport XV Æresmedlemmer og innehavere av hederstegn XVI Norske medaljer i OL, VM og EM XVII Nordiske mestre XVIII Norgesmestre XIX Innehavere av H.M. Kongens Pokal XX Bragdmerker og poengsammendrag XXI Gjeldende olympiske rekorder XXII Gjeldende verdensrekorder XXIII Gjeldende norske rekorder Side 2 NSFs årbok 2007

3 NSFs styre og sekretariat Rune Sørlie President Tom Lauritzen Visepresident Petter Koren Styremedlem Liv Bratsberg Styremedlem Grete Nilsen Styremedlem Morten Aakre Fagkomité Lerdue Bjørn Jakobsen Fagkomité Pistol Edmund Nicolaysen Fagkomité Rifle Øivind Selnes Fagkomité Viltmål Stein H. Gundersen Komité Opplæring Arild Groven Gen.sekr. Grete Ulshagen Kontorsjef Lindis Græsdal Idrettskonsulent Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent NSFs årbok 2007 Side 3

4 NORGES SKYTTERFORBUND I STYRESAMMENSETNING / TILLITSVALGTE Styret Rune Sørlie Tom Lauritzen President Visepresident Styremedlemmer Petter Koren Styremedlem Lindy M. Hansen Varamedlem Grete Nilsen Styremedlem Oddvar Hansen Varamedlem Liv Bratsberg Styremedlem Ottar Nord Varamedlem Morten Aakre FK Lerdue Roy Zakariassen Varamedlem Bjørn Jakobsen FK Pistol Ove C. Svegård Varamedlem Edmund Nicolaysen FK Rifle Herman Rummelhoff Varamedlem Øivind Selnes FK Viltmål Frode Finstad Varamedlem Stein H. Gundersen Komité oppl. Ingar Woll Varamedlem Fagkomiteene Fagkomité Lerdue Morten Aakre Leder Roy Zakariassen Nestleder Stein O. Strøm Medlem Ole Henrik Gusland Varamedlem Bjørn Haug Medlem Trond R. Øybakken Varamedlem Fagkomité Pistol Bjørn Jakobsen Leder Ove C. Svegård Nestleder Harald Setsaas Medlem Wemunn Aabø Varamedlem Helge Olden Medlem Pål Kristiansen Varamedlem Fagkomité Rifle Edmund Nicolaysen Leder Herman Rummelhoff Nestleder Knut Trulsrud Medlem Siv Brun Hansen Varamedlem Idar Vedul Medlem Fagkomité Viltmål Øyvind Selnes Leder Frode Finstad Nestleder Ellen Krogstad Medlem Ola Stene Varamedlem Henning Utti Medlem Espen Krogstad Varamedlem Komité Opplæring Stein H. Gundersen Leder Ingar Woll Nestleder Side 4 NSFs årbok 2007

5 Mona Sølvi Gjertsen Medlem Rune Broks Varamedlem Tove Helvik Medlem Roy-Aage Grenheim Varamedlem Forbundssekretariatet Kontor Sognsveien 75L, Ullevål Stadion, Oslo Arild Groven Generalsekretær Grete Ulshagen Kontorsjef Lindis Græsdal Idrettskonsulent (fødselspermisjon fra april 07) Vidar Bjørkli Idrettskonsulent (50% vikariat for Græsdal fra april 07) Dag Olav Rønning Adm.konsulent Øvrige ansatte Heidi Numme Kretssekretær (Oslo/Akershus, til februar 07) Jorunn Sande Kretssekretær (25% stilling i Rogaland) Tingvalgte personer/komiteer/utvalg Revisor Noraudit DA v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård Kansler for hederstegn Gaute Flesland Unni Nicolaysen Varakansler Kontrollkomité Holger Hansen Vilter Leder Øystein Nirissen Medlem Tove Berg Varamedlem Axel Sjøberg Medlem Kjell Lundli Varamedlem Lovkomité Gaute Flesland Leder Olav Lund Medlem Haldor Hinna Varamedlem Unni Nicolaysen Medlem Helge Stubberud Varamedlem Domsutvalg Tove Jacobsen Leder Hans Martin Skjølberg Medlem Jørn Dalen Varamedlem Rolf Toven Medlem Johan Janssen Varamedlem Appellutvalg Hilde Mari Olsen Leder Fridtjof Dypveit Medlem Jan E. Brække Varamedlem NSFs årbok 2007 Side 5

6 Tor Heiestad Medlem Signe D. Stangborli Varamedlem Odd Røst Medlem Grethe Martinsen Medlem Valgkomité for tinget 2008 Marianne Ullvassveen Leder Per Jacob Jacobsen Nestleder Tore Brovold Medlem Terje Larsen Varamedlem Bjørn Morten Hagen Medlem Eigil Hovind Varamedlem Hanne Skarpodde Medlem Berit Breirem Varamedlem Tore Stene Medlem Tor Egil Mauseth Varamedlem Oppnevnte utvalg Styret for Løvenskioldbanen Kåre Nicolaysen, Thor Rydèn og Tor Heiestad Rolf Hatlinghus En representant fra Skydeselskapet Skarpskytten, en fra Bærums Skytterlag og en fra Forsvaret HMKG. Fra NSF Fra donator Fra andre Administrasjonsutvalget for Løvenskioldbanen Kåre Nicolaysen Leder Thor Rydèn Medlem Tor Heiestad Medlem Side 6 NSFs årbok 2007

7 II STYRETS BERETNING Forbundsstyret har i 2007 etter Forbundstinget avviklet 8 styremøter og 7 arbeidsutvalgs-møter. Noen få saker har vært behandlet pr. telefon og ved kontakt via e-post. Saksbehandleroppgaver for styret President Rune Sørlie: Leder av Forbundsstyret Leder av AU Arbeidsgiveransvar Organisasjonssaker Administrasjonssaker Lov- og reglementssaker Informasjonssaker Mediesaker Ansvarlig redaktør Skytternytt Organisasjonsutvikling Visepresident Tom Lauritzen: Medlem av AU Kongepokalen Organisasjonsutvikling Aktiviteter i kretsene Styremedlem Grete Nilsen: Medlem av AU Statistikk og resultater til Årboka Forslag til ny organisering av Fellesreglementet Organisasjonsutvikling Styremedlem Liv Bratsberg: Skytternytt Organisasjonsutvikling Styremedlem Petter Koren: Økonomi Medlemsregisteret Organisasjonsutvikling NSFs årbok 2007 Side 7

8 Fagkomitéledere: Idrettslige saker e innstilling til Forbundsstyret Oppfølging av økonomisaker og budsjettansvar for fagkomiteen Forelegge arbeidsprogam for forbundsstyret og gjennomføre det etter godkjennelse Gjennomføre Norgesmesterskapene Godkjenne rekorder og føre protokoll over disse Godkjenne program for fagretningenes trenere Holde kontakt med kretsenes fagutvalg Oppfølging av funksjonshemmede utøvere innen sin fagretning toppidrettsdelen Ha som mål å levere stoff til hvert nummer av Skytternytt Organisasjonsutvikling Avgi årsberetning til styret innen 1. desember hvert år Leder Komité Opplæring: Overordnet ansvar for sentrale opplæringstiltak Innen 1. desember hvert år lage plan over sentrale opplæringstilbud for det kommende året Videreutvikle opplæringstilbud Være Forbundsstyrets rådgiver i spørsmål vedrørende opplæring av ledere, trenere, dommere, rekruttering og breddeidrett Bistå andre organisasjonsledd i opplæringssaker Ajourføre regler for godkjenning av dommere og trenere e innstillinger til Forbundsstyret Ha som mål å levere stoff til hvert nummer av Skytternytt Avgi årsberetning til Forbundsstyret Organisasjonsutvikling I tillegg til de oppgaver som er gitt i oversikten over arbeidsfordelingen, pålegges styremedlemmene fortløpende arbeids- og utredningsoppgaver av spesiell og idrettspolitisk karakter. Pressesaker tas normalt hånd om av generalsekretær og president. Presse-informasjon kanaliseres gjennom generalsekretæren. Bane- og anleggsspørsmål og relaterte prosjekter utredes av ansvarlig styremedlem og av generalsekretær. Side 8 NSFs årbok 2007

9 Arbeidsutvalgets sammensetning President Rune Sørlie, visepresident Tom Lauritzen og styremedlem Grete Nilsen har etter Forbundstinget i 2006 utgjort arbeidsutvalget. På de fleste møter har også styremedlem Petter Koren møtt. Dette gjelder spesielt hvor saker vedrørende økonomi og medlemsregisteret har stått på møtekartet. Styrets arbeidsoppgaver Styret har i perioden arbeidet med mange saker, hvorav de viktigste har vært: sentralt medlemsregister, Skytternytt, Løvenskioldbanen, budsjett og regnskap, Søknaden om EM 10 meter 2010 og tildeling av breddemidler. De er nedsatt et utvalg med Liv Bratsberg som leder og representanter fra fagkomiteene. Utvalget skal komme med forslag til en håndbok for gjennomføring av stevner og norske mesterskap. Det er også i år utgitt 6 nummer av Skytternytt i Redaktør av bladet har vært Grete Nilsen og med president Rune Sørlie som ansvarlig redaktør. Bladet er nå et medlemsblad for forbundet, jf vedtaket på forbundstinget Det er kommet med et annet format og et noe annet utseende. Styret er av den oppfatning at vi har lykkes med bladet så langt, men det er alltid en utfordring å finne godt stoff. Det har vært relativt få klager på at medlemsbladet er lagt inn i forbundskontingenten og mange har gitt uttrykk for at blaget er blitt bra. Det sentrale medlemsregisteret har vært en svært viktig sak for styret. Med bakgrunn i vedtaket på Forbundstinget 2006 om å gjøre Skytternytt om til et medlemsblad har gjort at styret har brukt for å få registeret opp å gå i løpet av høsten. Skytternytt vil sendes ut til de medlemmene som betaler kontingent og er registrert i medlemsregisteret. Løvenskioldbanen tar fortsatt mye av forbundsstyrets og administrasjonens tid. Økonomien på banen viser for 2007 et lite underskudd. Dette skyldes i stor grad utbedringer av avløp i forbindelse med uvær. Det er gjort store investeringer i elektroniske skiver på 200 meter-banen slik at H.M.K. Garde kan bruke banen slik de ønsker. Det er nedsatt en arbeidsgruppe blant leietakerne på banen. Tanken er at denne arbeidsgruppen skal komme med forslag til endringer på banen som vil kunne gjøre den til et moderne og fremtidsrettet baneanlegg for brukerne. Året startet med en svært kjedelig sak for forbundet, men særlig for Oslo og Akershus skytterkretser. Det ble oppdaget et underslag av betydelige midler fra de to kretsene. Saken ble politianmeldt og forbundet har bistått kretsene i den NSFs årbok 2007 Side 9

10 grad de har hatt behov. Særlig har man benyttet seg av NIFs jurister for å forsøke å få tilbake midler fra forsikringer som vil kunne dekke noe av tapene. Protokoller fra styremøtene er lagt ut på NSFs hjemmeside etter at disse er godkjent av Forbundsstyret. Styret har videre forberedt og gjennomført en Kretslederkonferanse i Styrets medlemmer har deltatt på de møter med NIF/NOK og Olympiatoppen som vi er invitert til. Revisor har bistått Generalsekretæren i økonomiske spørsmål. Valgte komiteer og utvalg har vært kontaktet når det har foreligget saker som hører under deres fagområder og innefor deres mandat. Administrative forberedelser til internasjonale mesterskap og World Cup-stevner har vært lagt til Generalsekretæren og de sportslige forberedelsene er gjennomført av fagkomiteene. Representasjonsoppgaver Styremedlem Grete Nilsen og president Rune Sørlie representerte forbundet på NIF/NOKs ting i Skien i mai måned. Arild Groven var med på tinget som observatør. President Rune Sørlie og generalsekretær Arild Groven var delegater til ESCs generalforsamling i Granada i Spania i forbindelse med Europamesterskapet i skyting i juli. President Rune Sørlie representerte forbundet under ISSFs 100 års markering i München i juli måned. For øvrig har presidenten representert forbundet under Landsskytterstevnet i Steinkjer. Presidenten sammen med Eirik Jensen representerte Norge på Nordisk Skytter Regions møte i Stockholm i mai måned. Styrets medlemmer har vært til stede ved de Norgesmesterskap og landsstevner som har vært arrangert i Forbundsstyret har også vært representert på de kretssting som vi har fått invitasjon til og som det har vært mulig å være til stede på. Konferanser Kretslederkonferansen ble gjennomført på Gardermoen i tiden januar. Deltagelsen på konferansen var god. Konferansen ble ledet av visepresident Side 10 NSFs årbok 2007

11 Tom Lauritzen. Av de temaer som ble drøftet kan nevnes fellesreglementet. De har vært styrets mening å legge fram et helt revidert forslag til Fellesreglement på forbundstinget i EM 10 meter 2010 Norge fikk tildelt Europamesterskapet 10 meter i Arrangementet vil bli gjennomført i Meråker. Tildelingen har medført en del møtevirksomhet for å få en organisasjonskomite på beina og komme fram et realistisk budsjett. Organisasjonskomiteen er forankret i Nord-Trøndelag skytterkrets og miljøet i Meråker Det kan se ut som om mesterskapet vil medføre en større utgiftspost i årene fremover, og det er og vil bli gjort økonomiske grep for å sikre at forbundet ikke får en uventet negativ økonomisk overraskelse i Internasjonale tillitsverv Unni Nicolaysen er visepresident i ISSF og president i ESC. Per Bjørnar Moen er medlem av lerduekomiteen i ESC Stein Willersrud er formann i Europacup-komiteen for 300 meter. Kåre Nicolaysen er medlem av ESCs komite for miljøspørsmål Internasjonale juryverv Medlemmer av NSF har i 2007 innehatt følgende juryverv i internasjonale konkurranser: Eirik Jensen, medlem av klassifikasjonsjuryen i WC i Fort Benning, USA Tom Lauritsen, medlem av pistoljuryen i WC i Bangkok, Thailand Sekretariat Forbundets sekretariat har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål Stadion, Oslo. Administrasjonen hadde følgende tilsatte i 2007: Arild Groven Generalsekretær Grete Ulshagen Kontorsjef Lindis Græsdal Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent (80%) Per Tangen Banemester Løvenskioldbanen (50%) Lindis Græsdal har det meste av året vært i fødselspermisjon. For å opprettholde aktiviteten på hennes arbeidsområde ble Vidar Bjørkli tilsatt som vikar i 50% stilling i den tiden Lindis Græsdal har hatt permisjon. Norges Skytterforbund har ikke lenger arbeidsgiveransvar for noen kretssekretærer. Arbeidsforholdene til kretssekretæren i Oslo og Akershus er avviklet og kretssekretæren i Rogaland har gått i pensjon. NSFs årbok 2007 Side 11

12 Generelle betraktninger Styret har i 2007 arbeidet svært godt. I det alt vesentlige har vi blitt ferdige med de sakene som har vært satt opp på styremøtene. Det har vært få overliggende saker. De sakene som har blitt behandlet har fått den tid som har trengtes. Styremøtene har vært gjennomført som kveldsmøter, men det har også vært benyttet møter fra fredag kveld og lørdag. Møtene har så langt mulig vært holdt på Rica Hotell Gardermoen. Det må fortsatt gjøres en innsats for å styrke forbundets økonomi. Vi har fortsatt ikke den egenkapitalen som et forbund på vår størrelse bør ha. Det har i løpet av dette året vært arbeidet for å skaffe til veie noen avtaler som vil gi ekstra frie midler til forbundets økonomi. For å ha en bedre økonomi blant annet for styrke toppidrettsarbeidet, bør arbeide med å skaffe midler fra næringslivet fortsatt styrkes. En stor takk må igjen rettes til vår idrettskonsulent Lindis Græsdal og vikar Vidar Bjørkli for den store innsatsen de begge har gjort i forbindelse både med rekrutteringsskytingen og trenerutdannelsesprosjektet. Dette arbeidet har virkelig gitt resultater. Gjennom det arbeidet som er utført ligger fortsatt svært godt an i forhold til de mål som var satt for rekrutteringsskytingen i henhold til forbundets langtidsplan for denne tingperioden Både i forkant og under mesterskap og world cup-konkurranser blir det sendt ut presse-meldinger fra forbundskontoret. Flere av disse blir gjengitt i både lokal og landsdekkende presse. Det betyr at våre skyttere og deres utmerkede prestasjoner blir omtalt i pressen. Men det er ikke til å underslå at vi fortsatt har en lang vei å gå for å få den mediedekningen som vi mener at vi burde ha. For øvrig benytter styret anledningen til å takke de tilsatte i forbundet for stor innsats i Deres innsats er klart medvirkende til de gode resultater både idrettslig og administrativt som forbundet har nådd dette året. III MEDLEMSTALL NSF har pr ingen 100% korrekt kilde til fullstendige medlemstall for organisasjonen. Det mest riktige bildet får vi fra NIFs Idrettsregistrering, der antallet aktive medlemmer er registrert. Som aktive i denne sammenhengen regnes alle som deltar i klubbvirksomheten, noe som skulle omfatte de aller fleste av NSFs medlemmer. Side 12 NSFs årbok 2007

13 Ved utgangen av fjoråret (pr ) hadde forbundet i følge NIFs oversikter aktive medlemmer fordelt på 552 klubber i 20 kretser (nedgang fra 2005 pga. endra rutiner hos NIF). Fordelingen mellom fagretningene er som følger: Lerdue: aktive Pistol: aktive Rifle: aktive Viltmål: 650 aktive IV OPPLÆRING KOMITÉ OPPLÆRING ÅRSRAPPORT 2007 Stein Håkon Gundersen Leder Komité Opplæring Komité opplæring har i perioden bestått av: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Stein H. Gundersen Ingar Woll Mona Sølvi Gjertsen Tove Helvik Rune Broks Roy Aage Grenheim Arbeidet i komiteen har vært preget av mye sykdomsforfall og dette har redusert gjennomføringsevnen i forhold til flere av de påbegynte prosjekter. Det er avholdt 6 møter i komiteen i Det arbeides et nytt utdanningsopplegg for Dommerinstruktører, utdanningen vil bestå av en teoretisk og en praktisk/pedagogisk del. Det kan utdannes inntil 15 nye D.I. NSFs årbok 2007 Side 13

14 På bakgrunn av innspill fra dommerinstruktørsamlingen 2006 har komiteen igangsatt arbeidet med å utvikle et nasjonalt Elektronikkurs for dommere. En arbeidsgruppe ledet av Helge Olden har arbeidet med utviklingen dette kurset, og arbeidet regnes å være avsluttet våren Komiteen har påbegynt arbeidet med en nettressurs for klubber og kretser hvor all relevant informasjon skal være tilgjengelig. Vi håper denne vil kunne være operativ i Utdanning: Norges Skytterforbund har hatt følgende deltakere på internasjonalt dommerkurs i 2007; Helge Olden, Magnus Strømdal, Andrew Walls og Berit Breirem. I 2007 har 20 deltakere gjennomført trenerkurs trinn 3 kurs i rifle og pistol fra regionene Øst og Midt. Kurset har vært gjennomført med to kurshelger på våren, og en på høsten. Deltakerne jobber med en hjemmeoppgave som skal være ferdig i mars Det arbeides med følgende litteratur: Håndbok i Pistolskyting, Begynnerkurs i Pistol Del B: Skytetekniske Ferdigheter, Klubbens ABC (nettbasert), Trenerkurs Trinn 1 og Trinn 2 Viltmål og Lerdue. Side 14 NSFs årbok 2007

15 Følgende kurs og samlinger er avholdt og innrapportert i 2007: Krets / Aktivitet Dato Sted Ansvarlig Antall Hedmark Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 4 Hordaland Dommerkurs Pistol jan Bergen Helge Olden 12 Dommeroppdatering pistol 21.jan Bergen Helge Olden 34 Møre og Romsdal Ungdomssamling x 2 Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 5 Nordland Regionsamling standardpistol Regionsamling silhuettpistol N-Norsk Kretslederkonferanse 2-4 februar Mo Jenssen/Vilter Trener Torgeir Larsen april Bodø Jenssen/Vilter Trener Torgeir Larsen 1-2 desember Bodø- Tromsø m/hurtigruta Nordland Skytterkrets Nord-Trøndelag Dommerkurs Rifle Meråker Helge Stubberud 17 Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF Oppland Dommer/skytelederkurs okt Nordre Land Helge Stubberud 9 Oslo Trinn Oslo NSF 1 Rogaland Trener 1 kurs Stavanger Rune Nielsen og Eivind Schrødahl 3 NSFs årbok 2007 Side 15

16 Krets / Aktivitet Dato Sted Ansvarlig Antall Sør - Trøndelag Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 1 Sogn og Fjordane Trener 2 pistol Rekruttsamling mai mars Christer Magnusson 7 Roger Landsverk 8 Telemark Dommerkurs Pistol Feb Porsgrunn Willy Kittelsen 14 Dommerkurs Pistol Des Porsgrunn Helge Stubberud 8 Bruk av, og dømming med Elektroniske skiver (2 kurs) Vår Brevik Øystein Nirisen 7 Ungdomssamling Rifle Vår Porsgrunn Marton Hanasand 15 Marton Hanasand 15 Ungdomssamling Rifle Høst Porsgrunn Lerduesamling junior Mars Kroken Morten Aakre 15 Lerduesamling kvinner og junior 17.nov Kroken Morten Aakre 35 Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 3 Vestfold Trinn Oslo NSF 1 Østfold Trinn Oslo NSF 1 Dommerkurs pistol Mysen Helge Olden 4 Side 16 NSFs årbok 2007

17 Autoriserte dommerinstruktører Lerdue: Bjørn Haug Akershus Per Bjørnar Moen Oslo Pistol: Karl G. Antonsen Akershus Ove Strømme Hordaland Holger H. Vilter Nordland Odd Røst N.-Trøndelag Unni Nicolaysen Oslo Olav Lund Rogaland Haldor Hinna Rogaland Helge Olden S.-Trøndelag Arthur Bergan Terje Johansen Willy Kittelsen Eirik Jensen Rifle: Bjørn O. Fjellstad Rune Sørlie Unni Nicolaysen Helge Stubberud Viltmål: Unni Nicolaysen S.-Trøndelag Aust-Agder Telemark Troms Hordaland Glåmdal Oslo Telemark Oslo Oversikt over internasjonale dommere i 2007: A = A-lisens B = B-lisens X=elektronikk Navn Lerdue Pistol Rifle Viltmål Elskiver Klassifik. Per Bjørnar Moen A Olav Lund A X A Eirik Jensen A A X A Unni Nicolaysen A A A A X A Helge Stubberud B B Rune Sørlie A X A Tor Heiestad B X B Tove Jacobsen B X B Øyvind Selnes B X B Tom Lauritzen B X B Arne Lidwin B B Roger Leite B B Astrid Landsverk B X B Øystein Nirisen B X B Stein Håkon B Gundersen Idar Vedul B B Helge Olden B Magnus Strømdal B Andrew Walls B NSFs årbok 2007 Side 17

18 Rekrutteringsskytingen Rekrutteringsskytingen har hatt en enorm utvikling de siste årene er dessverre et lite tilbakesteg med tanke på antall deltakere. I 2006 hadde vi 2284 deltakere på tre grener fordelt på 66 klubber. I 2007 hadde vi derimot bare 1920 deltakere, fordelt på rifle 1000, pistol 818, lerdue 91 og viltmål 11 deltakere. Det som derimot er positivt er at det er en økning i antall klubber til 69, og at vi har deltakere i alle fire grenene! Vi har i år hatt deltakelse fra 19 av 20 kretser. Norges Skytterforbund anser ikke denne nedgangen vi har sett i 2007 som noe negativt, men derimot en utfordring. Vi må jobbe videre for å få med flere deltakere og klubber. 46 klubber mottok tilskudd for deltakelse i Rekrutteringsskytingen Fullstendig resultatliste kan leses på forbundets websider (www.skyting.no). V OLYMPIATOPPEN NSF hadde også i 2007 et meget godt samarbeid med OLT. Dette samarbeidet har i stor grad medvirket til at forbundet ved utgangen av året kunne notere hele 7 kvoteplasser til OL i Beijing Forbundet mottok i 2007 toppidrettsmidler på kr ,-, mens 7 skyttere ble tildelt individuelle stipend fra OLT. VI KONGEPOKALER OG HEDERSBEVISNINGER Tildelte kongepokaler for 2007 ble vunnet av: Monica Bakken, Drammen Handicapskyttere i øvelsen Luftrifle 60 skudd liggende, SH2 Tore Brovold, Østlandske Sportskyttere i øvelsen Skeet menn Forbundets bragdmerke er i 2007 oppnådd av Arild Aurstad, Åsmund Broks, Ole Kristian Bryhn, Magne Holmbro, Tor Jonassen, Livar A. Lura, Olav Melkild og Rolf Toven. Side 18 NSFs årbok 2007

19 VII LØVENSKIOLDBANEN v/kåre Nicolaysen, leder i Adm.utvalget for Løvenskioldbanen Løvenskioldbanen er Skytterforbundets eneste store eiendom. Det 175 mål store området rommer baner for alle våre grener, samt anlegg for forsvaret, politi og andre skytegrener som er leietagere på banen. Området bak 200 meterbanens sikkerhetsvoll og den gamle 300 meterbanens sikkerhetsvoll er nå utjevnet og sand er pålagt i kulefanget, slik at det samtidig kan skytes i flere retninger. Forsvaret og politiet har tilgang til området frem til kl 1600 mandag til fredag. Vi er i ferd med å avslutte forhandlinger med SSL (stridsskytterligaen), som inntil nå har benyttet 50 meterbanen, slik at SSL kan benytte banen tre dager i uken fra politiet/forsvaret avslutter sin bruk. Dette er et godt område for felt(pistol) skyting, og vi vil også tilby våre klubber bruk av detteområdet. Avtalene med politiet og forsvaret (HMK Garde) fungerer gjennomgående bra. Noen episoder med politiet har vært negative, men kommunikasjon med politiets øvelsesleder er godt, slik at vi raskt får ryddet opp i de enkelte sakene. Sikkerhetsvollene inklusive kulefang på 50 meterbanen er utbedret og godkjent av politiet og for Gardens treningsskyting. Når SSL flytter sin aktivitet til området som er beskrevet ovenfor kan igjen 50 meterbanen bli en bane for 50 m rifle og pistol. Leieinntektene er nå slik at vi vil utruste banen med minst 20 elektroniske skiver en del av dem med kombiskiver 50 m rifle/50 m fripistol. Standplasshuset må ha en viss oppgradering. Vi tror og håper at dette tiltaket kan bringe interessen for 50 meter n tilbake til tidligere høyder. Arbeidet med reguleringsplanen går videre. Brukerutvalget er oppnevnt og har i oppdrag å konkretisere de utbygningsplaner våre fagretninger har, eller kan forventes å få i tiårene som kommer. Ønsker som våre leietagere har om bygg/innendørsanlegg skal også med i reguleringsplanen. Bærum kommune v/idrettsrådet har gitt et mer eller mindre bindende tilsagn om støtte til reguleringsplanen under forutsetning av at både våre og leietageres ønsker blir tatt tilbørlig hensyn til i reguleringsplanen. Det må imidlertid understrekes at Skytterforbundets styre må sette betingelsene for bygg og innendørsanlegg som våre leietagere måtte ønske. Dette gjelder nå spesifikt for DFSlagene og Oslo Jeger & Fiskerforening som samarbeider om et skytternes hus. AS Løvenskioldbanens Skytesenter har fått nye eiere, og vi har en mye lettere kommunikasjon med dem enn vi hadde med tidligere eiere. Dette leieforholdet er imidlertid ikke helt enkelt, selv om vi har fått langt bedre forhold for våre trap- og skeet-toppskyttere. Vi arbeider med forslag til avtaler og nye leietageres ønsker om endring/oppgradering avlerduebanene. Lerduebanene er NSFs årbok 2007 Side 19

20 uten tvil det skyteområdet som forårsaker flest klager på støy. En flytting av lerduebanene er derfor en ganske vesentlig del av mulig reguleringsplan. En mulig meget alvorlig trussel for skytebaner i Osloområdet inklusive Løvenskioldbanen er forslaget om en ny Markalov. Miljøverndepartementet har lagt frem forslag til ny lov for det som vanligvis kalles Oslomarka et område på ca 170 km 2 som nå administreres av en rekke kommuner rundt Oslo. Leses lovforslaget bokstavlig kan skytebaner virkelig få problemer. Løvenskioldbanen er imidlertid regulert til idrettsanlegg og er således et godkjent byggeområde, men loven kan endre på dette. Vi har nedlagt atskillig arbeid med å påvise de meget uheldige konsekvensene loven kan få hvis den vedtas i den formen som nå foreligger. Våre kommentarer/protester ble sendt departementet før høringsfristens utløp i Loven skal behandles i vårterminen med avgjørelse 8. juni. Alle som frem til da kan påvirke de folkevalgte på Stortinget bør lese lovforslaget å gi sine protester til dem. Administrasjonsutvalget ønsker mest mulig aktivitet på Løvenskioldbanen og ber alle våre medlemmer, klubber og lag vise sin interesse for alle NSFs grener. Vi bør fortsatt arbeide for at Løvenskioldbanen kan bli Norges Skytterforbunds store internasjonale arena. Side 20 NSFs årbok 2007

21 VIII INTERNASJONALE KONFERANSER OG ÅRSMØTER Nordic Shooting Region Sverige har presidentskapet i Nordisk Skytterregion og det ble avholdt møte i Stockholm i mai måned. De norske representantene var president Rune Sørlie og medlem av Teknisk komite Eirik Jensen. Hovedsakene, som ble diskutert på møtet, var Nordisk mesterskap for juniorer, internasjonalt dommerkurs og forberedelser til ESCs generalforsamling i Granada i Spania. I forbindelse med generalforsamlingen i Spania var det en viss spenning vedrørende valg av arrangør til EM 10 meter i 2010 og Sverige, Finland og Norge var blant søkerne til mesterskapene. Finland var veldig ivrig etter å få Norge til å trekke sin søknad. Det var ikke mulig å komme fram til enighet om en prioritering og resultatet ble at medlemmene sto fritt til å stemme på de arrangørene som de mente var best. Internasjonalt dommerkurs ville bli avholdt i Stockholm i månedsskiftet oktober/november. Eirik Jensen skulle være instruktør på pistolkurset. ESCs generalforsamling ESC avholdt sin generalforsamling i Granada i Spania i forkant av Europamesterskapet i juli måned. Norge var representert med president Rune Sørlie og generalsekretær Arild Groven. I tillegg var Norge representert med 3 personer fra komiteen som hadde laget den norske søknaden for EM 2010 / nasjoner møtte frem og 14 nasjoner hadde gitt stemmene sine til andre nasjoner. Av saker som var oppe til behandling kan nevnes generelle endringer i ESC s organisatoriske regelverk og tildeling av mesterskap. Norge ble tildelt mesterskapet på 10 meter i 2010 i hard kamp med Finland, Italia, Sverige, Serbia og Israel. Sverige trakk sin søknad. 10 meter-mesterskapet i 2011 ble tildelt Italia. Europamesterskapet 25 meter, 50 meter, 300 meter og leirdue ble tildelt Serbia som eneste søker. Mesterskapet på lerdue i 2010 ble tildelt Russland. NSFs årbok 2007 Side 21

22 IX INTERNASJONALE MESTERSKAP VM lerdue, Nikosia, Kypros, Resultater Skeet, menn 1. George Achilleos, Kypros 148 (123+25) 2. Ioan Toman, Romania 147 (123+24) 3. Vincent Hancock, USA 147 (123+24) Tore Brovold, Norge Harald Jensen, Norge Gunnar Filtvedt, Norge Kypros Tsjekkia USA Norge 339 OL Trap menn sr. 1. Michael Diamond, Australia 148 (123+25) (ny v. rekord) 2. Philip Murphy, Irland 145 (123+22) 3. Karsten Bindrich, Tyskland 144 (124+20) Thomas Nilsen, Norge Dagfinn Elstad, Norge 101 Skeet menn jr. 1. Anastasios Chapeshis, Kypros 121 (omskyting: 9) 2. Marcus Svensson, Sverige 121 (omskyting: 8) 3. Wilfred Blanchard III, USA Tom B. Jensen, Norge Viktor Halle, Norge Knut Rustad, Norge Tyskland 353 Side 22 NSFs årbok 2007

23 2. USA Sverige Norge 339 EM 25m, 50m, 300m og lerdue i Granada Resultater Skeet, menn 1. George Achilleos, Kypros 148 (123+25) Joan Jose Aramburu, Spania 148 (123+25) Valerio Luchini, Italia 148 (123+25) Harald Jensen, Tore Brovold, Jonas Filtvedt, Italia Kypros Tyskland Norge 350 OL-trap, menn 1. Yves Tronc, Frankrike 147 (123+24) 2. Stephane Clamens, Frankrike 143 (121+22)+4 3. Josip Glasnovic, Kroatia 143 (122+21) Vegar Arnesen, Thomas Ove Nilsen, Dagfinn Elstad, Frankrike Kroatia San Marino Norge 336 NSFs årbok 2007 Side 23

24 Skeet, kvinner 1. Chiara Cainero, Italia 95 (71+24) 2. Christine Brinker, Storbritannia 94 (71+23) 3. Maarit Lepomaki, Finland 92 (71+21) Cecilie Haraldsen, 59 OL-trap, kvinner 1. Delphine Racinet, Frankrike 93 (72+21) 2. Elena Tkach, Russland 89 (70+19)+3 3. Deborah Gelisio, Italia 89 (71+18) Lisa Katherine Schjelde, 59 Skeet, menn junior 1. Valentinos Michael, Kypros 143 (120+23) 2. Stefan Nilsson, Sverige 142 (119+23) 3. Marcus Svensson, Sverige 141 (119+22) Viktor Halle, Knut Rustad, Tom B. Jensen Kypros Tyskland Sverige Norge m silhuettpistol 1. Alexei Klimov, Russland 785,9 ( ,9) 2. Roman Bondaruk, Ukraina 782,3 ( ,3) 3. Sergei Alifirenko, Russland 777,8 ( ,8) Pål Hembre, m grovpistol, menn 1. Mikhail Nestruev, Russland Josef Fialka, Polen Sergei Poliakov, Russland 583 Side 24 NSFs årbok 2007

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa)

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer