NORGES SKYTTERFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SKYTTERFORBUND"

Transkript

1 NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2007 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2008 Hartz Offsettrykkeri A/S

2 INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...12 IV Komité Opplæring årsrapport V Olympiatoppen...18 VI Kongepokaler og hedersbevisninger...18 VII Løvenskioldbanen...19 VIII Internasjonale konferanser og årsmøter...21 IX Internasjonale mesterskap...22 X Økonomi og regnskap...46 XI Fagkomité Lerdue årsrapport XII Fagkomité Pistol årsrapport XIII Fagkomité Rifle årsrapport XIV Fagkomité Viltmål årsrapport XV Æresmedlemmer og innehavere av hederstegn XVI Norske medaljer i OL, VM og EM XVII Nordiske mestre XVIII Norgesmestre XIX Innehavere av H.M. Kongens Pokal XX Bragdmerker og poengsammendrag XXI Gjeldende olympiske rekorder XXII Gjeldende verdensrekorder XXIII Gjeldende norske rekorder Side 2 NSFs årbok 2007

3 NSFs styre og sekretariat Rune Sørlie President Tom Lauritzen Visepresident Petter Koren Styremedlem Liv Bratsberg Styremedlem Grete Nilsen Styremedlem Morten Aakre Fagkomité Lerdue Bjørn Jakobsen Fagkomité Pistol Edmund Nicolaysen Fagkomité Rifle Øivind Selnes Fagkomité Viltmål Stein H. Gundersen Komité Opplæring Arild Groven Gen.sekr. Grete Ulshagen Kontorsjef Lindis Græsdal Idrettskonsulent Vidar Bjørkli Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent NSFs årbok 2007 Side 3

4 NORGES SKYTTERFORBUND I STYRESAMMENSETNING / TILLITSVALGTE Styret Rune Sørlie Tom Lauritzen President Visepresident Styremedlemmer Petter Koren Styremedlem Lindy M. Hansen Varamedlem Grete Nilsen Styremedlem Oddvar Hansen Varamedlem Liv Bratsberg Styremedlem Ottar Nord Varamedlem Morten Aakre FK Lerdue Roy Zakariassen Varamedlem Bjørn Jakobsen FK Pistol Ove C. Svegård Varamedlem Edmund Nicolaysen FK Rifle Herman Rummelhoff Varamedlem Øivind Selnes FK Viltmål Frode Finstad Varamedlem Stein H. Gundersen Komité oppl. Ingar Woll Varamedlem Fagkomiteene Fagkomité Lerdue Morten Aakre Leder Roy Zakariassen Nestleder Stein O. Strøm Medlem Ole Henrik Gusland Varamedlem Bjørn Haug Medlem Trond R. Øybakken Varamedlem Fagkomité Pistol Bjørn Jakobsen Leder Ove C. Svegård Nestleder Harald Setsaas Medlem Wemunn Aabø Varamedlem Helge Olden Medlem Pål Kristiansen Varamedlem Fagkomité Rifle Edmund Nicolaysen Leder Herman Rummelhoff Nestleder Knut Trulsrud Medlem Siv Brun Hansen Varamedlem Idar Vedul Medlem Fagkomité Viltmål Øyvind Selnes Leder Frode Finstad Nestleder Ellen Krogstad Medlem Ola Stene Varamedlem Henning Utti Medlem Espen Krogstad Varamedlem Komité Opplæring Stein H. Gundersen Leder Ingar Woll Nestleder Side 4 NSFs årbok 2007

5 Mona Sølvi Gjertsen Medlem Rune Broks Varamedlem Tove Helvik Medlem Roy-Aage Grenheim Varamedlem Forbundssekretariatet Kontor Sognsveien 75L, Ullevål Stadion, Oslo Arild Groven Generalsekretær Grete Ulshagen Kontorsjef Lindis Græsdal Idrettskonsulent (fødselspermisjon fra april 07) Vidar Bjørkli Idrettskonsulent (50% vikariat for Græsdal fra april 07) Dag Olav Rønning Adm.konsulent Øvrige ansatte Heidi Numme Kretssekretær (Oslo/Akershus, til februar 07) Jorunn Sande Kretssekretær (25% stilling i Rogaland) Tingvalgte personer/komiteer/utvalg Revisor Noraudit DA v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård Kansler for hederstegn Gaute Flesland Unni Nicolaysen Varakansler Kontrollkomité Holger Hansen Vilter Leder Øystein Nirissen Medlem Tove Berg Varamedlem Axel Sjøberg Medlem Kjell Lundli Varamedlem Lovkomité Gaute Flesland Leder Olav Lund Medlem Haldor Hinna Varamedlem Unni Nicolaysen Medlem Helge Stubberud Varamedlem Domsutvalg Tove Jacobsen Leder Hans Martin Skjølberg Medlem Jørn Dalen Varamedlem Rolf Toven Medlem Johan Janssen Varamedlem Appellutvalg Hilde Mari Olsen Leder Fridtjof Dypveit Medlem Jan E. Brække Varamedlem NSFs årbok 2007 Side 5

6 Tor Heiestad Medlem Signe D. Stangborli Varamedlem Odd Røst Medlem Grethe Martinsen Medlem Valgkomité for tinget 2008 Marianne Ullvassveen Leder Per Jacob Jacobsen Nestleder Tore Brovold Medlem Terje Larsen Varamedlem Bjørn Morten Hagen Medlem Eigil Hovind Varamedlem Hanne Skarpodde Medlem Berit Breirem Varamedlem Tore Stene Medlem Tor Egil Mauseth Varamedlem Oppnevnte utvalg Styret for Løvenskioldbanen Kåre Nicolaysen, Thor Rydèn og Tor Heiestad Rolf Hatlinghus En representant fra Skydeselskapet Skarpskytten, en fra Bærums Skytterlag og en fra Forsvaret HMKG. Fra NSF Fra donator Fra andre Administrasjonsutvalget for Løvenskioldbanen Kåre Nicolaysen Leder Thor Rydèn Medlem Tor Heiestad Medlem Side 6 NSFs årbok 2007

7 II STYRETS BERETNING Forbundsstyret har i 2007 etter Forbundstinget avviklet 8 styremøter og 7 arbeidsutvalgs-møter. Noen få saker har vært behandlet pr. telefon og ved kontakt via e-post. Saksbehandleroppgaver for styret President Rune Sørlie: Leder av Forbundsstyret Leder av AU Arbeidsgiveransvar Organisasjonssaker Administrasjonssaker Lov- og reglementssaker Informasjonssaker Mediesaker Ansvarlig redaktør Skytternytt Organisasjonsutvikling Visepresident Tom Lauritzen: Medlem av AU Kongepokalen Organisasjonsutvikling Aktiviteter i kretsene Styremedlem Grete Nilsen: Medlem av AU Statistikk og resultater til Årboka Forslag til ny organisering av Fellesreglementet Organisasjonsutvikling Styremedlem Liv Bratsberg: Skytternytt Organisasjonsutvikling Styremedlem Petter Koren: Økonomi Medlemsregisteret Organisasjonsutvikling NSFs årbok 2007 Side 7

8 Fagkomitéledere: Idrettslige saker e innstilling til Forbundsstyret Oppfølging av økonomisaker og budsjettansvar for fagkomiteen Forelegge arbeidsprogam for forbundsstyret og gjennomføre det etter godkjennelse Gjennomføre Norgesmesterskapene Godkjenne rekorder og føre protokoll over disse Godkjenne program for fagretningenes trenere Holde kontakt med kretsenes fagutvalg Oppfølging av funksjonshemmede utøvere innen sin fagretning toppidrettsdelen Ha som mål å levere stoff til hvert nummer av Skytternytt Organisasjonsutvikling Avgi årsberetning til styret innen 1. desember hvert år Leder Komité Opplæring: Overordnet ansvar for sentrale opplæringstiltak Innen 1. desember hvert år lage plan over sentrale opplæringstilbud for det kommende året Videreutvikle opplæringstilbud Være Forbundsstyrets rådgiver i spørsmål vedrørende opplæring av ledere, trenere, dommere, rekruttering og breddeidrett Bistå andre organisasjonsledd i opplæringssaker Ajourføre regler for godkjenning av dommere og trenere e innstillinger til Forbundsstyret Ha som mål å levere stoff til hvert nummer av Skytternytt Avgi årsberetning til Forbundsstyret Organisasjonsutvikling I tillegg til de oppgaver som er gitt i oversikten over arbeidsfordelingen, pålegges styremedlemmene fortløpende arbeids- og utredningsoppgaver av spesiell og idrettspolitisk karakter. Pressesaker tas normalt hånd om av generalsekretær og president. Presse-informasjon kanaliseres gjennom generalsekretæren. Bane- og anleggsspørsmål og relaterte prosjekter utredes av ansvarlig styremedlem og av generalsekretær. Side 8 NSFs årbok 2007

9 Arbeidsutvalgets sammensetning President Rune Sørlie, visepresident Tom Lauritzen og styremedlem Grete Nilsen har etter Forbundstinget i 2006 utgjort arbeidsutvalget. På de fleste møter har også styremedlem Petter Koren møtt. Dette gjelder spesielt hvor saker vedrørende økonomi og medlemsregisteret har stått på møtekartet. Styrets arbeidsoppgaver Styret har i perioden arbeidet med mange saker, hvorav de viktigste har vært: sentralt medlemsregister, Skytternytt, Løvenskioldbanen, budsjett og regnskap, Søknaden om EM 10 meter 2010 og tildeling av breddemidler. De er nedsatt et utvalg med Liv Bratsberg som leder og representanter fra fagkomiteene. Utvalget skal komme med forslag til en håndbok for gjennomføring av stevner og norske mesterskap. Det er også i år utgitt 6 nummer av Skytternytt i Redaktør av bladet har vært Grete Nilsen og med president Rune Sørlie som ansvarlig redaktør. Bladet er nå et medlemsblad for forbundet, jf vedtaket på forbundstinget Det er kommet med et annet format og et noe annet utseende. Styret er av den oppfatning at vi har lykkes med bladet så langt, men det er alltid en utfordring å finne godt stoff. Det har vært relativt få klager på at medlemsbladet er lagt inn i forbundskontingenten og mange har gitt uttrykk for at blaget er blitt bra. Det sentrale medlemsregisteret har vært en svært viktig sak for styret. Med bakgrunn i vedtaket på Forbundstinget 2006 om å gjøre Skytternytt om til et medlemsblad har gjort at styret har brukt for å få registeret opp å gå i løpet av høsten. Skytternytt vil sendes ut til de medlemmene som betaler kontingent og er registrert i medlemsregisteret. Løvenskioldbanen tar fortsatt mye av forbundsstyrets og administrasjonens tid. Økonomien på banen viser for 2007 et lite underskudd. Dette skyldes i stor grad utbedringer av avløp i forbindelse med uvær. Det er gjort store investeringer i elektroniske skiver på 200 meter-banen slik at H.M.K. Garde kan bruke banen slik de ønsker. Det er nedsatt en arbeidsgruppe blant leietakerne på banen. Tanken er at denne arbeidsgruppen skal komme med forslag til endringer på banen som vil kunne gjøre den til et moderne og fremtidsrettet baneanlegg for brukerne. Året startet med en svært kjedelig sak for forbundet, men særlig for Oslo og Akershus skytterkretser. Det ble oppdaget et underslag av betydelige midler fra de to kretsene. Saken ble politianmeldt og forbundet har bistått kretsene i den NSFs årbok 2007 Side 9

10 grad de har hatt behov. Særlig har man benyttet seg av NIFs jurister for å forsøke å få tilbake midler fra forsikringer som vil kunne dekke noe av tapene. Protokoller fra styremøtene er lagt ut på NSFs hjemmeside etter at disse er godkjent av Forbundsstyret. Styret har videre forberedt og gjennomført en Kretslederkonferanse i Styrets medlemmer har deltatt på de møter med NIF/NOK og Olympiatoppen som vi er invitert til. Revisor har bistått Generalsekretæren i økonomiske spørsmål. Valgte komiteer og utvalg har vært kontaktet når det har foreligget saker som hører under deres fagområder og innefor deres mandat. Administrative forberedelser til internasjonale mesterskap og World Cup-stevner har vært lagt til Generalsekretæren og de sportslige forberedelsene er gjennomført av fagkomiteene. Representasjonsoppgaver Styremedlem Grete Nilsen og president Rune Sørlie representerte forbundet på NIF/NOKs ting i Skien i mai måned. Arild Groven var med på tinget som observatør. President Rune Sørlie og generalsekretær Arild Groven var delegater til ESCs generalforsamling i Granada i Spania i forbindelse med Europamesterskapet i skyting i juli. President Rune Sørlie representerte forbundet under ISSFs 100 års markering i München i juli måned. For øvrig har presidenten representert forbundet under Landsskytterstevnet i Steinkjer. Presidenten sammen med Eirik Jensen representerte Norge på Nordisk Skytter Regions møte i Stockholm i mai måned. Styrets medlemmer har vært til stede ved de Norgesmesterskap og landsstevner som har vært arrangert i Forbundsstyret har også vært representert på de kretssting som vi har fått invitasjon til og som det har vært mulig å være til stede på. Konferanser Kretslederkonferansen ble gjennomført på Gardermoen i tiden januar. Deltagelsen på konferansen var god. Konferansen ble ledet av visepresident Side 10 NSFs årbok 2007

11 Tom Lauritzen. Av de temaer som ble drøftet kan nevnes fellesreglementet. De har vært styrets mening å legge fram et helt revidert forslag til Fellesreglement på forbundstinget i EM 10 meter 2010 Norge fikk tildelt Europamesterskapet 10 meter i Arrangementet vil bli gjennomført i Meråker. Tildelingen har medført en del møtevirksomhet for å få en organisasjonskomite på beina og komme fram et realistisk budsjett. Organisasjonskomiteen er forankret i Nord-Trøndelag skytterkrets og miljøet i Meråker Det kan se ut som om mesterskapet vil medføre en større utgiftspost i årene fremover, og det er og vil bli gjort økonomiske grep for å sikre at forbundet ikke får en uventet negativ økonomisk overraskelse i Internasjonale tillitsverv Unni Nicolaysen er visepresident i ISSF og president i ESC. Per Bjørnar Moen er medlem av lerduekomiteen i ESC Stein Willersrud er formann i Europacup-komiteen for 300 meter. Kåre Nicolaysen er medlem av ESCs komite for miljøspørsmål Internasjonale juryverv Medlemmer av NSF har i 2007 innehatt følgende juryverv i internasjonale konkurranser: Eirik Jensen, medlem av klassifikasjonsjuryen i WC i Fort Benning, USA Tom Lauritsen, medlem av pistoljuryen i WC i Bangkok, Thailand Sekretariat Forbundets sekretariat har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål Stadion, Oslo. Administrasjonen hadde følgende tilsatte i 2007: Arild Groven Generalsekretær Grete Ulshagen Kontorsjef Lindis Græsdal Idrettskonsulent Dag Olav Rønning Adm. konsulent (80%) Per Tangen Banemester Løvenskioldbanen (50%) Lindis Græsdal har det meste av året vært i fødselspermisjon. For å opprettholde aktiviteten på hennes arbeidsområde ble Vidar Bjørkli tilsatt som vikar i 50% stilling i den tiden Lindis Græsdal har hatt permisjon. Norges Skytterforbund har ikke lenger arbeidsgiveransvar for noen kretssekretærer. Arbeidsforholdene til kretssekretæren i Oslo og Akershus er avviklet og kretssekretæren i Rogaland har gått i pensjon. NSFs årbok 2007 Side 11

12 Generelle betraktninger Styret har i 2007 arbeidet svært godt. I det alt vesentlige har vi blitt ferdige med de sakene som har vært satt opp på styremøtene. Det har vært få overliggende saker. De sakene som har blitt behandlet har fått den tid som har trengtes. Styremøtene har vært gjennomført som kveldsmøter, men det har også vært benyttet møter fra fredag kveld og lørdag. Møtene har så langt mulig vært holdt på Rica Hotell Gardermoen. Det må fortsatt gjøres en innsats for å styrke forbundets økonomi. Vi har fortsatt ikke den egenkapitalen som et forbund på vår størrelse bør ha. Det har i løpet av dette året vært arbeidet for å skaffe til veie noen avtaler som vil gi ekstra frie midler til forbundets økonomi. For å ha en bedre økonomi blant annet for styrke toppidrettsarbeidet, bør arbeide med å skaffe midler fra næringslivet fortsatt styrkes. En stor takk må igjen rettes til vår idrettskonsulent Lindis Græsdal og vikar Vidar Bjørkli for den store innsatsen de begge har gjort i forbindelse både med rekrutteringsskytingen og trenerutdannelsesprosjektet. Dette arbeidet har virkelig gitt resultater. Gjennom det arbeidet som er utført ligger fortsatt svært godt an i forhold til de mål som var satt for rekrutteringsskytingen i henhold til forbundets langtidsplan for denne tingperioden Både i forkant og under mesterskap og world cup-konkurranser blir det sendt ut presse-meldinger fra forbundskontoret. Flere av disse blir gjengitt i både lokal og landsdekkende presse. Det betyr at våre skyttere og deres utmerkede prestasjoner blir omtalt i pressen. Men det er ikke til å underslå at vi fortsatt har en lang vei å gå for å få den mediedekningen som vi mener at vi burde ha. For øvrig benytter styret anledningen til å takke de tilsatte i forbundet for stor innsats i Deres innsats er klart medvirkende til de gode resultater både idrettslig og administrativt som forbundet har nådd dette året. III MEDLEMSTALL NSF har pr ingen 100% korrekt kilde til fullstendige medlemstall for organisasjonen. Det mest riktige bildet får vi fra NIFs Idrettsregistrering, der antallet aktive medlemmer er registrert. Som aktive i denne sammenhengen regnes alle som deltar i klubbvirksomheten, noe som skulle omfatte de aller fleste av NSFs medlemmer. Side 12 NSFs årbok 2007

13 Ved utgangen av fjoråret (pr ) hadde forbundet i følge NIFs oversikter aktive medlemmer fordelt på 552 klubber i 20 kretser (nedgang fra 2005 pga. endra rutiner hos NIF). Fordelingen mellom fagretningene er som følger: Lerdue: aktive Pistol: aktive Rifle: aktive Viltmål: 650 aktive IV OPPLÆRING KOMITÉ OPPLÆRING ÅRSRAPPORT 2007 Stein Håkon Gundersen Leder Komité Opplæring Komité opplæring har i perioden bestått av: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Stein H. Gundersen Ingar Woll Mona Sølvi Gjertsen Tove Helvik Rune Broks Roy Aage Grenheim Arbeidet i komiteen har vært preget av mye sykdomsforfall og dette har redusert gjennomføringsevnen i forhold til flere av de påbegynte prosjekter. Det er avholdt 6 møter i komiteen i Det arbeides et nytt utdanningsopplegg for Dommerinstruktører, utdanningen vil bestå av en teoretisk og en praktisk/pedagogisk del. Det kan utdannes inntil 15 nye D.I. NSFs årbok 2007 Side 13

14 På bakgrunn av innspill fra dommerinstruktørsamlingen 2006 har komiteen igangsatt arbeidet med å utvikle et nasjonalt Elektronikkurs for dommere. En arbeidsgruppe ledet av Helge Olden har arbeidet med utviklingen dette kurset, og arbeidet regnes å være avsluttet våren Komiteen har påbegynt arbeidet med en nettressurs for klubber og kretser hvor all relevant informasjon skal være tilgjengelig. Vi håper denne vil kunne være operativ i Utdanning: Norges Skytterforbund har hatt følgende deltakere på internasjonalt dommerkurs i 2007; Helge Olden, Magnus Strømdal, Andrew Walls og Berit Breirem. I 2007 har 20 deltakere gjennomført trenerkurs trinn 3 kurs i rifle og pistol fra regionene Øst og Midt. Kurset har vært gjennomført med to kurshelger på våren, og en på høsten. Deltakerne jobber med en hjemmeoppgave som skal være ferdig i mars Det arbeides med følgende litteratur: Håndbok i Pistolskyting, Begynnerkurs i Pistol Del B: Skytetekniske Ferdigheter, Klubbens ABC (nettbasert), Trenerkurs Trinn 1 og Trinn 2 Viltmål og Lerdue. Side 14 NSFs årbok 2007

15 Følgende kurs og samlinger er avholdt og innrapportert i 2007: Krets / Aktivitet Dato Sted Ansvarlig Antall Hedmark Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 4 Hordaland Dommerkurs Pistol jan Bergen Helge Olden 12 Dommeroppdatering pistol 21.jan Bergen Helge Olden 34 Møre og Romsdal Ungdomssamling x 2 Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 5 Nordland Regionsamling standardpistol Regionsamling silhuettpistol N-Norsk Kretslederkonferanse 2-4 februar Mo Jenssen/Vilter Trener Torgeir Larsen april Bodø Jenssen/Vilter Trener Torgeir Larsen 1-2 desember Bodø- Tromsø m/hurtigruta Nordland Skytterkrets Nord-Trøndelag Dommerkurs Rifle Meråker Helge Stubberud 17 Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF Oppland Dommer/skytelederkurs okt Nordre Land Helge Stubberud 9 Oslo Trinn Oslo NSF 1 Rogaland Trener 1 kurs Stavanger Rune Nielsen og Eivind Schrødahl 3 NSFs årbok 2007 Side 15

16 Krets / Aktivitet Dato Sted Ansvarlig Antall Sør - Trøndelag Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 1 Sogn og Fjordane Trener 2 pistol Rekruttsamling mai mars Christer Magnusson 7 Roger Landsverk 8 Telemark Dommerkurs Pistol Feb Porsgrunn Willy Kittelsen 14 Dommerkurs Pistol Des Porsgrunn Helge Stubberud 8 Bruk av, og dømming med Elektroniske skiver (2 kurs) Vår Brevik Øystein Nirisen 7 Ungdomssamling Rifle Vår Porsgrunn Marton Hanasand 15 Marton Hanasand 15 Ungdomssamling Rifle Høst Porsgrunn Lerduesamling junior Mars Kroken Morten Aakre 15 Lerduesamling kvinner og junior 17.nov Kroken Morten Aakre 35 Trener 3 pistol og rifle 2007 Oslo NSF 3 Vestfold Trinn Oslo NSF 1 Østfold Trinn Oslo NSF 1 Dommerkurs pistol Mysen Helge Olden 4 Side 16 NSFs årbok 2007

17 Autoriserte dommerinstruktører Lerdue: Bjørn Haug Akershus Per Bjørnar Moen Oslo Pistol: Karl G. Antonsen Akershus Ove Strømme Hordaland Holger H. Vilter Nordland Odd Røst N.-Trøndelag Unni Nicolaysen Oslo Olav Lund Rogaland Haldor Hinna Rogaland Helge Olden S.-Trøndelag Arthur Bergan Terje Johansen Willy Kittelsen Eirik Jensen Rifle: Bjørn O. Fjellstad Rune Sørlie Unni Nicolaysen Helge Stubberud Viltmål: Unni Nicolaysen S.-Trøndelag Aust-Agder Telemark Troms Hordaland Glåmdal Oslo Telemark Oslo Oversikt over internasjonale dommere i 2007: A = A-lisens B = B-lisens X=elektronikk Navn Lerdue Pistol Rifle Viltmål Elskiver Klassifik. Per Bjørnar Moen A Olav Lund A X A Eirik Jensen A A X A Unni Nicolaysen A A A A X A Helge Stubberud B B Rune Sørlie A X A Tor Heiestad B X B Tove Jacobsen B X B Øyvind Selnes B X B Tom Lauritzen B X B Arne Lidwin B B Roger Leite B B Astrid Landsverk B X B Øystein Nirisen B X B Stein Håkon B Gundersen Idar Vedul B B Helge Olden B Magnus Strømdal B Andrew Walls B NSFs årbok 2007 Side 17

18 Rekrutteringsskytingen Rekrutteringsskytingen har hatt en enorm utvikling de siste årene er dessverre et lite tilbakesteg med tanke på antall deltakere. I 2006 hadde vi 2284 deltakere på tre grener fordelt på 66 klubber. I 2007 hadde vi derimot bare 1920 deltakere, fordelt på rifle 1000, pistol 818, lerdue 91 og viltmål 11 deltakere. Det som derimot er positivt er at det er en økning i antall klubber til 69, og at vi har deltakere i alle fire grenene! Vi har i år hatt deltakelse fra 19 av 20 kretser. Norges Skytterforbund anser ikke denne nedgangen vi har sett i 2007 som noe negativt, men derimot en utfordring. Vi må jobbe videre for å få med flere deltakere og klubber. 46 klubber mottok tilskudd for deltakelse i Rekrutteringsskytingen Fullstendig resultatliste kan leses på forbundets websider (www.skyting.no). V OLYMPIATOPPEN NSF hadde også i 2007 et meget godt samarbeid med OLT. Dette samarbeidet har i stor grad medvirket til at forbundet ved utgangen av året kunne notere hele 7 kvoteplasser til OL i Beijing Forbundet mottok i 2007 toppidrettsmidler på kr ,-, mens 7 skyttere ble tildelt individuelle stipend fra OLT. VI KONGEPOKALER OG HEDERSBEVISNINGER Tildelte kongepokaler for 2007 ble vunnet av: Monica Bakken, Drammen Handicapskyttere i øvelsen Luftrifle 60 skudd liggende, SH2 Tore Brovold, Østlandske Sportskyttere i øvelsen Skeet menn Forbundets bragdmerke er i 2007 oppnådd av Arild Aurstad, Åsmund Broks, Ole Kristian Bryhn, Magne Holmbro, Tor Jonassen, Livar A. Lura, Olav Melkild og Rolf Toven. Side 18 NSFs årbok 2007

19 VII LØVENSKIOLDBANEN v/kåre Nicolaysen, leder i Adm.utvalget for Løvenskioldbanen Løvenskioldbanen er Skytterforbundets eneste store eiendom. Det 175 mål store området rommer baner for alle våre grener, samt anlegg for forsvaret, politi og andre skytegrener som er leietagere på banen. Området bak 200 meterbanens sikkerhetsvoll og den gamle 300 meterbanens sikkerhetsvoll er nå utjevnet og sand er pålagt i kulefanget, slik at det samtidig kan skytes i flere retninger. Forsvaret og politiet har tilgang til området frem til kl 1600 mandag til fredag. Vi er i ferd med å avslutte forhandlinger med SSL (stridsskytterligaen), som inntil nå har benyttet 50 meterbanen, slik at SSL kan benytte banen tre dager i uken fra politiet/forsvaret avslutter sin bruk. Dette er et godt område for felt(pistol) skyting, og vi vil også tilby våre klubber bruk av detteområdet. Avtalene med politiet og forsvaret (HMK Garde) fungerer gjennomgående bra. Noen episoder med politiet har vært negative, men kommunikasjon med politiets øvelsesleder er godt, slik at vi raskt får ryddet opp i de enkelte sakene. Sikkerhetsvollene inklusive kulefang på 50 meterbanen er utbedret og godkjent av politiet og for Gardens treningsskyting. Når SSL flytter sin aktivitet til området som er beskrevet ovenfor kan igjen 50 meterbanen bli en bane for 50 m rifle og pistol. Leieinntektene er nå slik at vi vil utruste banen med minst 20 elektroniske skiver en del av dem med kombiskiver 50 m rifle/50 m fripistol. Standplasshuset må ha en viss oppgradering. Vi tror og håper at dette tiltaket kan bringe interessen for 50 meter n tilbake til tidligere høyder. Arbeidet med reguleringsplanen går videre. Brukerutvalget er oppnevnt og har i oppdrag å konkretisere de utbygningsplaner våre fagretninger har, eller kan forventes å få i tiårene som kommer. Ønsker som våre leietagere har om bygg/innendørsanlegg skal også med i reguleringsplanen. Bærum kommune v/idrettsrådet har gitt et mer eller mindre bindende tilsagn om støtte til reguleringsplanen under forutsetning av at både våre og leietageres ønsker blir tatt tilbørlig hensyn til i reguleringsplanen. Det må imidlertid understrekes at Skytterforbundets styre må sette betingelsene for bygg og innendørsanlegg som våre leietagere måtte ønske. Dette gjelder nå spesifikt for DFSlagene og Oslo Jeger & Fiskerforening som samarbeider om et skytternes hus. AS Løvenskioldbanens Skytesenter har fått nye eiere, og vi har en mye lettere kommunikasjon med dem enn vi hadde med tidligere eiere. Dette leieforholdet er imidlertid ikke helt enkelt, selv om vi har fått langt bedre forhold for våre trap- og skeet-toppskyttere. Vi arbeider med forslag til avtaler og nye leietageres ønsker om endring/oppgradering avlerduebanene. Lerduebanene er NSFs årbok 2007 Side 19

20 uten tvil det skyteområdet som forårsaker flest klager på støy. En flytting av lerduebanene er derfor en ganske vesentlig del av mulig reguleringsplan. En mulig meget alvorlig trussel for skytebaner i Osloområdet inklusive Løvenskioldbanen er forslaget om en ny Markalov. Miljøverndepartementet har lagt frem forslag til ny lov for det som vanligvis kalles Oslomarka et område på ca 170 km 2 som nå administreres av en rekke kommuner rundt Oslo. Leses lovforslaget bokstavlig kan skytebaner virkelig få problemer. Løvenskioldbanen er imidlertid regulert til idrettsanlegg og er således et godkjent byggeområde, men loven kan endre på dette. Vi har nedlagt atskillig arbeid med å påvise de meget uheldige konsekvensene loven kan få hvis den vedtas i den formen som nå foreligger. Våre kommentarer/protester ble sendt departementet før høringsfristens utløp i Loven skal behandles i vårterminen med avgjørelse 8. juni. Alle som frem til da kan påvirke de folkevalgte på Stortinget bør lese lovforslaget å gi sine protester til dem. Administrasjonsutvalget ønsker mest mulig aktivitet på Løvenskioldbanen og ber alle våre medlemmer, klubber og lag vise sin interesse for alle NSFs grener. Vi bør fortsatt arbeide for at Løvenskioldbanen kan bli Norges Skytterforbunds store internasjonale arena. Side 20 NSFs årbok 2007

21 VIII INTERNASJONALE KONFERANSER OG ÅRSMØTER Nordic Shooting Region Sverige har presidentskapet i Nordisk Skytterregion og det ble avholdt møte i Stockholm i mai måned. De norske representantene var president Rune Sørlie og medlem av Teknisk komite Eirik Jensen. Hovedsakene, som ble diskutert på møtet, var Nordisk mesterskap for juniorer, internasjonalt dommerkurs og forberedelser til ESCs generalforsamling i Granada i Spania. I forbindelse med generalforsamlingen i Spania var det en viss spenning vedrørende valg av arrangør til EM 10 meter i 2010 og Sverige, Finland og Norge var blant søkerne til mesterskapene. Finland var veldig ivrig etter å få Norge til å trekke sin søknad. Det var ikke mulig å komme fram til enighet om en prioritering og resultatet ble at medlemmene sto fritt til å stemme på de arrangørene som de mente var best. Internasjonalt dommerkurs ville bli avholdt i Stockholm i månedsskiftet oktober/november. Eirik Jensen skulle være instruktør på pistolkurset. ESCs generalforsamling ESC avholdt sin generalforsamling i Granada i Spania i forkant av Europamesterskapet i juli måned. Norge var representert med president Rune Sørlie og generalsekretær Arild Groven. I tillegg var Norge representert med 3 personer fra komiteen som hadde laget den norske søknaden for EM 2010 / nasjoner møtte frem og 14 nasjoner hadde gitt stemmene sine til andre nasjoner. Av saker som var oppe til behandling kan nevnes generelle endringer i ESC s organisatoriske regelverk og tildeling av mesterskap. Norge ble tildelt mesterskapet på 10 meter i 2010 i hard kamp med Finland, Italia, Sverige, Serbia og Israel. Sverige trakk sin søknad. 10 meter-mesterskapet i 2011 ble tildelt Italia. Europamesterskapet 25 meter, 50 meter, 300 meter og leirdue ble tildelt Serbia som eneste søker. Mesterskapet på lerdue i 2010 ble tildelt Russland. NSFs årbok 2007 Side 21

22 IX INTERNASJONALE MESTERSKAP VM lerdue, Nikosia, Kypros, Resultater Skeet, menn 1. George Achilleos, Kypros 148 (123+25) 2. Ioan Toman, Romania 147 (123+24) 3. Vincent Hancock, USA 147 (123+24) Tore Brovold, Norge Harald Jensen, Norge Gunnar Filtvedt, Norge Kypros Tsjekkia USA Norge 339 OL Trap menn sr. 1. Michael Diamond, Australia 148 (123+25) (ny v. rekord) 2. Philip Murphy, Irland 145 (123+22) 3. Karsten Bindrich, Tyskland 144 (124+20) Thomas Nilsen, Norge Dagfinn Elstad, Norge 101 Skeet menn jr. 1. Anastasios Chapeshis, Kypros 121 (omskyting: 9) 2. Marcus Svensson, Sverige 121 (omskyting: 8) 3. Wilfred Blanchard III, USA Tom B. Jensen, Norge Viktor Halle, Norge Knut Rustad, Norge Tyskland 353 Side 22 NSFs årbok 2007

23 2. USA Sverige Norge 339 EM 25m, 50m, 300m og lerdue i Granada Resultater Skeet, menn 1. George Achilleos, Kypros 148 (123+25) Joan Jose Aramburu, Spania 148 (123+25) Valerio Luchini, Italia 148 (123+25) Harald Jensen, Tore Brovold, Jonas Filtvedt, Italia Kypros Tyskland Norge 350 OL-trap, menn 1. Yves Tronc, Frankrike 147 (123+24) 2. Stephane Clamens, Frankrike 143 (121+22)+4 3. Josip Glasnovic, Kroatia 143 (122+21) Vegar Arnesen, Thomas Ove Nilsen, Dagfinn Elstad, Frankrike Kroatia San Marino Norge 336 NSFs årbok 2007 Side 23

24 Skeet, kvinner 1. Chiara Cainero, Italia 95 (71+24) 2. Christine Brinker, Storbritannia 94 (71+23) 3. Maarit Lepomaki, Finland 92 (71+21) Cecilie Haraldsen, 59 OL-trap, kvinner 1. Delphine Racinet, Frankrike 93 (72+21) 2. Elena Tkach, Russland 89 (70+19)+3 3. Deborah Gelisio, Italia 89 (71+18) Lisa Katherine Schjelde, 59 Skeet, menn junior 1. Valentinos Michael, Kypros 143 (120+23) 2. Stefan Nilsson, Sverige 142 (119+23) 3. Marcus Svensson, Sverige 141 (119+22) Viktor Halle, Knut Rustad, Tom B. Jensen Kypros Tyskland Sverige Norge m silhuettpistol 1. Alexei Klimov, Russland 785,9 ( ,9) 2. Roman Bondaruk, Ukraina 782,3 ( ,3) 3. Sergei Alifirenko, Russland 777,8 ( ,8) Pål Hembre, m grovpistol, menn 1. Mikhail Nestruev, Russland Josef Fialka, Polen Sergei Poliakov, Russland 583 Side 24 NSFs årbok 2007

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 53. ordinære forbundsting PROTOKOLL

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 53. ordinære forbundsting PROTOKOLL NORGES SKYTTERFORBUNDS 53. ordinære forbundsting PROTOKOLL Bergen, 18.-19. mars 2006 Åpning President Rune Sørlie ønsket representanter og gjester velkommen til Norges Skytterforbunds 53. ordinære Forbundsting.

Detaljer

Protokoll Møte nr.: 1/13-14

Protokoll Møte nr.: 1/13-14 Protokoll Møte nr.: 1/13-14 Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Fredag 24. mai 2013 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Referent: Arild Groven Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen,

Detaljer

Protokoll Møte nr.: 1/15-16

Protokoll Møte nr.: 1/15-16 Protokoll Møte nr.: 1/15-16 Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Torsdag 28. mai 2015 Sted: Reenskaug Hotell, Drøbak Referent: Arild Groven Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2008 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2009 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Protokoll NSFs 54. forbundsting...7 III Styrets beretning...41

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsbudsjett 2013 2015/17

Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsbudsjett 2013 2015/17 Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsbudsjett 2013 2015/17 Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsplanen er forbundets overordnede plan og

Detaljer

Protokoll Møte nr.: 8/15-16

Protokoll Møte nr.: 8/15-16 Protokoll Møte nr.: 8/15-16 Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Fredag 17. juni kl. 1230-1700 Sted: Thon Opera Hotell, Oslo Referent: Arild Groven Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen,

Detaljer

GODKJENTE NORGESREKORDER PR.31.juli.2016

GODKJENTE NORGESREKORDER PR.31.juli.2016 GODKJENTE NORGESREKORDER PR.31.juli.2016 M Are Hansen 209,6 2014 Swedish Cup K Malin Westerheim 209 2014 NM Elverum MJ Benjamin T Karlsen 207,9 2014 Fredrikstad Open KJ Malin Westerheim 208,2 2013 Swedish

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Protokoll Møte nr.: 11/15-16

Protokoll Møte nr.: 11/15-16 Protokoll Møte nr.: 11/15-16 Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Fredag 25. november 2016 kl. 1100-1830 Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotell, Oslo Referent: Arild Groven Deltakere: Jan

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2010 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2011 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll Forbundstingent 2010... 6 III Styrets beretning...

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Pål Hembre 51 20.4.1963 Bærum PK Haslum Trener/Selvstendig næringsdrivende IT

Pål Hembre 51 20.4.1963 Bærum PK Haslum Trener/Selvstendig næringsdrivende IT Lerdue Øvelse Navn Alder Fødselsdato Klubb Bosted Yrke OL- trap, menn senior Sindre Krågsrud 21 8.2.1993 Nittedal/Hakadal SJFF Harestua Elektriker. Samboer. OL- trap, menn senior Thomas Nilsen 37 2.12.1976

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting PROTOKOLL

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting PROTOKOLL NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting PROTOKOLL Trondheim, 6.-7. april 2013 Åpning President Jan Tore Berg-Knutsen ønsket representanter og gjester velkommen til Norges Skytterforbunds 56. ordinære

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 54. ordinære forbundsting PROTOKOLL

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 54. ordinære forbundsting PROTOKOLL NORGES SKYTTERFORBUNDS 54. ordinære forbundsting PROTOKOLL Gardermoen, 5.-6. april 2008 Åpning President Rune Sørlie ønsket representanter og gjester velkommen til Norges Skytterforbunds 54. ordinære Forbundsting.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

RESULTATLISTE STEVNE Alfhallen 6.-8.mai 2014

RESULTATLISTE STEVNE Alfhallen 6.-8.mai 2014 3X40A RESULTATLISTE STEVNE 1402315-316 Alfhallen 6.-8.mai 2014 1 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 99 97 98 99 100 99 100 97 96 95 95 1172 50* 2 Are Hansen Krapfoss Sportskytterlag 98 99 97 97 98 97

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Pistol Senior Kvinner. Pistol Senior Menn

Pistol Senior Kvinner. Pistol Senior Menn EM Luftvåpen 2017 Dette er uttak for pistol, rifle og viltmål til EM Luftvåpen i Maribor i mars 2017. Sportssjef er ansvarlig for uttak i alle grener, etter samtaler med aktuelle utøvere, trenere og ledere.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl. Kisen MSL Alfhallen Stevne 1402328-29 Klasse MS 3x40 1 Stian Bogar Kisen MSL 98 96 99 99 100 99 100 99 93 97 95 95 1170 62* 2 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 98 98 96 99 99 100 99 95 95 99 94 1169

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2009 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2010 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...14 IV Komité

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Løvenskiold Open 2005

Løvenskiold Open 2005 file://c:\temp\2005_06_19_02020 Loevenskiold_Open.htm Stevnerapport Løvenskiold Open 2005 Side 1 av 8 / Løvenskiold Open 2005, 19-06-2004 Stevnenr: 02020 Arrangør : Oslo PK, Bærum PK, Oslo Sportsskyttere

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 Årsberetning for - 2013 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer