Journaldato: , Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 414.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Forslag til landbruksplan for Leirfjord Leirfjord kommune. Landbruksplan / / Mottaker Leirfjord kommune Helgelandskraft AS. Oppgradering av 66 kv Leirosen - Drevvatnet. Høring av konsesjonssøknad. Vefsn kommune. 132 kv linje mellom Leirosen og Drevvatn transformatorstasjoner. 2012/ / Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Høring reguleringsplan Storjuvika Nærøy kommune. Oppstart av arbeide med reguleringsplan Storjuvika bolig og hyttefelt gnr 32 bnr / / Mottaker Voengelh-Njaarke rbd. Side: 1 av 15

2 Nærøy kommune - Reguleringsplanforslag Storjuvika bolig- og hyttefelt Nærøy kommune. Oppstart av arbeide med reguleringsplan Storjuvika bolig og hyttefelt gnr 32 bnr / / Mottaker Nærøy kommune Bjørnvåg, gnr. 45 bnr. 2 - Alfred Jenssen, Dispensasjon fra LNF 1 for fradeling hyttetomt samt bygging innenfor 100m beltet. Anmodning om uttalelse etter PBL 19-1 Hamarøy kommune. Dispensasjon fra LNF 1 fra fradeling av hyttetomt, gnr. 45, bnr. 2 - Alfred Jenssen 2013/ / Mottaker Hamarøy kommune Vedr. klage over områdestyrets vedtak i sak 10/13 - Overføring av siidaandel fra Sten Renberg til Helge Karlot Anti, Røssåga/Toven rbd. Overføring av siidaandel i Røssåga/Toven rbd - Sten Renberg. 2011/ / Mottaker Leif Aksel Renfjell ttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune. Dispensasjon til ny fiskebu ved Brunreinvatn - Vefsn JFF. 2013/ /2013 Mottaker Hattfjelldal kommune Side: 2 av 15

3 Nytt offentlig ettersyn og høring - områderegulering for Granåsen dolomittbrudd med konsekvensutredning. Vefsn kommune. Granåsen industrimineral - reguleringsplan. 2009/ / Mottaker Vefsn kommune Bygging av landbruksvei. Alstahaug kommune. Milanveien - landbruksvei, Karl A. Karlsen. 2013/ / B 2 Alstahaug kommune Klage - T-krok skianlegg og lysanlegg i Vestvatn/Misvær. Kopi Bodø kommune. Vestvatn idretts- og fritidspark - reguleringsplan. 2008/ / NL/TJO Saltfjellet rbd v/per Thomas Kuhmunen Deling av grunneiendom gnr. 158, bnr. 7,8 Rana kommune. Gnr. 158, bnr. 7,8 - fradeling av areal til boligformål. 2013/ / B 2 Rana kommune Side: 3 av 15

4 nvitasjon til befaring Nylandselva kraftverk Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune. 2008/ / Mottaker Røssåga/Toven rbd v/leif Aksel Renfjell Lill K. Sletteng Vedtak. Dispensasjon helikoptertransport - Bygg Team Fauske AS. Fauske kommune. Motorisert ferdsel / / TO Fauske kommune Virvassdalen naturreservat - Dispensasjon for gjennomføring av jaktprøve - Bodø jeger- og fiskerforening. Kopi Jaktprøver Nordland / / TO Fylkesmannen i Nordland Telefonmøte i Rovviltnemnda for Nordland Rovviltnemnda i Nordland / / NL/SKB TO Fylkesmannen i Nordland Side: 4 av 15

5 nnkalling, saksliste og saksframlegg til møte 3/2013 i Rovviltnemnda i Nordland Rovviltnemnda i Nordland / / NL/SKB TO Fylkesmannen i Nordland Fellingstillatelse på bjørn i Hemnes. Kopi Forvaltning av rovvilt fellingstillatelser m.m. 2013/ / TO Fylkesmannen i Nordland ttalelse. Ranakraft AS - søknad om konsesjon for bygging av Gubbeltåga og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune. Kopi. Rana kommune. Gubbeltåga kraftverk og Sølvbekken kraftverk. 2013/ / NL/SKB TO Svaipa sameby v/per Olof Valkeapää Avslag på søknad om forlenget skadefellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune. Kopi Forvaltning av rovvilt fellingstillatelser m.m. 2013/ / TO Fylkesmannen i Nordland Side: 5 av 15

6 Vedr. bestilling av rom september 2013 Områdestyret for Nordland - innkallinger m.m / / TO Rica hotell Karasjok Søknad om overføring av reinmerke. Robert A Vars Gaup, Frostisen rbd - søknad om overføring av reinmerke. 2013/ / Robert A Vars Gaup Røttangen, gnr. 85, bnr. 5 - Johnny Fjeld, bygging av skogshytte innenfor 100m beltet og i LNF-1 område. Hamarøy kommune. Gnr. 86, bnr. 5 - søknad om bygging av skogshytte innenfor 100m beltet og LNF-1 område, Johnny Fjeld. 2013/ / Hamarøy kommune Side: 6 av 15

7 Høring av konsesjonssøknad for Hjertvatn og Røvatn kraftverk i Ballangen kommune, Nordland fylke. Handlingsprogram for regionale planer i Nordland. 2013/ / Norges vassdrags- og energidirektorat Høring - rullering av handlingsprogram for regionale planer. Handlingsprogram for regionale planer i Nordland. 2013/ / NL/SKB Nordland fylkeskommune Vedr. bestilling av rom september 2013 Områdestyret for Nordland - innkallinger m.m / / Mottaker Rica hotell Karasjok ng-lill Pavall Side: 7 av 15

8 Midlertidig dispensasjon - tvidelse av riggområde - Nye krysningsspor, snooverbygg mm - Gnr 87, bnr 1 - Bjørnfjell Stasjon.Kopi Narvik kommune - Reguleringsplan for Bjørnfjell kryssingsspor. 2011/ / NL/TJO TO Narvik kommune Referat meklingsmøte 2, innsigelse miljø - Kommuneplanens arealdel - Ballangen kommune. Kopi Ballangen kommune - kommuneplanens arealdel 2008/ / TO Fylkesmannen i Nordland Vedr. møte i områdestyret 17. september 2013 i Karasjok Områdestyret for Nordland - innkallinger m.m / / Mottaker 'Betty Kappfjell' Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker 'Johan Petter Røssvoll' 'Lisbeth Selstad Amundsen' 'Per Thomas Kuhmunen' 'Tom Vidar Karlsen' ng-lill Pavall Side: 8 av 15

9 Bygging av landbruksvei. Alstahaug kommune. Milanveien - landbruksvei, Karl A. Karlsen. 2013/ / Mottaker Alstahaug kommune Fellingstillatelse på bjørn - Hemnes kommune. Kopi Forvaltning av rovvilt fellingstillatelser m.m. 2013/ / TO Fylkesmannen i Nordland ttalelse melding om Musken kraftverk i Tysfjord kommune. Kopi Tysfjord kommune - Musken kraftverk. 2013/ / NL/SKB TO Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland Deling av grunneiendom - gnr. 172, bnr. 3 Rana kommune. Gnr. 172, bnr. 3 - fradeling av areal til boligformål. 2013/ /2013 Rana kommune Side: 9 av 15

10 Vedtak om lisensfelling på jerv i Nordland 2013/2014 Forvaltning av rovvilt fellingstillatelser m.m. 2013/ / TO Fylkesmannen i Nordland Vedr. bestilling av rom september 2013 Områdestyret for Nordland - innkallinger m.m / / TO Rica hotell Karasjok Vedr. bestilling av rom m.m september 2013 Områdestyret for Nordland - innkallinger m.m / / Mottaker Rica hotell Karasjok ng-lill Pavall ppföljning av konsekvenserna för rennäringen - femte årets resultat - NY GRANSKNNGSVERSON Planlegging av vindmøllepark på Gabrielsberget, Lögdeå-området - Nordmaling kommune. 2003/ / TO Enetjärn natur ab Side: 10 av 15

11 Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Levert WK 23 - HESTMANNEN/STRANDTNDENE - Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2013/ / Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt ***** Hestmannen/Strandtindene rbd v/kjell Gaup Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Levert Saltfjellt rbd - søknad om tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag 2012/ / / Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Saltfjellet rbd v/per Thomas Kuhmunen Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Levert WD 19 Byrkije rbd - søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2012/ / / Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Byrkije rbd v/tor Enok Larsen Side: 11 av 15

12 Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Levert Balvatn rbd - søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2012/ / / Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Balvatn reinbeitedistrikt v/per Olof Blind Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Levert Voengelh-Njaarke rbd - søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2012/ / / Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Voengelh-Njaarke rbd v/egon Kappfjell Søknad om overføring av reinmerke - Robert A. Vars Gaup, Frostisen reinbeitedistrikt Robert A Vars Gaup, Frostisen rbd - søknad om overføring av reinmerke. 2013/ / Mottaker Siidaandelene i Nordland Mottaker Sametinget v/hans nga ng-lill Pavall Side: 12 av 15

13 Søknad om fradeling av bolig gnr. 25 bnr. 22 på Skjelstad - Bjørn-Åge Jensen Bodø kommune. Fradeling av bolig gnr. 25 bnr. 22 på Skjelstad - Bjørn-Åge Jensen 2013/ /2013 NT/KK Mottaker Bodø kommune Anleggsveg/turløype i Jensvolldalen. Forslag til detaljregulering til høring og offentlig ettersyn. Bodø kommune. Anleggsveg/turløype i Jensvolldalen - reguleringsplan. 2013/ /2013 NT/KK Mottaker Statens vegvesen Region nord Søknad om overføring av reinmerke - Robert A. Vars Gaup, Frostisen reinbeitedistrikt Robert A Vars Gaup, Frostisen rbd - søknad om overføring av reinmerke. N 2013/ / Mottaker Tove S.K. Skaget NT/TSKS ng-lill Pavall Søknad om overføring av reinmerke - Robert A. Vars Gaup, Frostisen reinbeitedistrikt Robert A Vars Gaup, Frostisen rbd - søknad om overføring av reinmerke. N 2013/ / Mottaker Jan Gunnar Brattli TR/JGB ng-lill Pavall Side: 13 av 15

14 Vedr. søknad om overføring av reinmerke - Robert A. Vars Gaup Robert A Vars Gaup, Frostisen rbd - søknad om overføring av reinmerke. 2013/ / Mottaker Robert A. Vars Gaup Mottaker sak Vars ng-lill Pavall Deling av grunneiendom gnr. 158, bnr. 7,8 Rana kommune. Gnr. 158, bnr. 7,8 - fradeling av areal til boligformål. 2013/ /2013 Mottaker Rana kommune nnsyn i dokument. nnsynsbegjæringer Nordland 2013/ / TE NRK v/bente H Johansen nnsyn i dokument nnsynsbegjæringer Nordland 2013/ / Mottaker NRK v/bente H Johansen Lill K. Sletteng Side: 14 av 15

15 Statsskog - Rekvisisjon av deling og oppmålingsforretning 90/2/11 og 15 Nærøy kommune. Statskog, gnr.90, bnr.2 - søknad om deling av eiendom. 2003/ /2013 Mottaker Nærøy kommune KOP - Nærøy - Reguleringsplan for Storjuvika bolig og hyttefelt gnr 32 bnr 3 - Høring Nærøy kommune. Oppstart av arbeide med reguleringsplan Storjuvika bolig og hyttefelt gnr 32 bnr / / TO Nord-Trøndelag Fylkeskommune Side: 15 av 15

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012.

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 06.02.2012 nnhold: Opprettelse av isfiskeløype for snøscooter mellom

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

av planlegging -,-...

av planlegging -,-... ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr. 13-45 Dok. Nr. 13-2559 Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2014-7.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2014 nnhold: Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader Gnr

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12.

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2007 Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006 Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 PLO/BMP 5F Ofl. 5a/Forv.l

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2011 Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer