STRUKTURERT INFORMASJON VERSUS MØTE MELLOM MENNESKER. Anders Grimsmo, medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett Hemitkonferansen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRUKTURERT INFORMASJON VERSUS MØTE MELLOM MENNESKER. Anders Grimsmo, medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett Hemitkonferansen 2015"

Transkript

1 STRUKTURERT INFORMASJON VERSUS MØTE MELLOM MENNESKER Anders Grimsmo, medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett Hemitkonferansen 2015

2 Pasientjournal anno 1872

3 Journal ført for hånd 1990

4 2005

5 Den største trusselen: Informasjonsoversvømmelse EPJ har vært i bruk flertallet av allmennleger i 25 år Notatene er blitt lengre «Det er plass til alt i EPJ»

6 Hva menes med struktur i EPJ? I. Rammeverk Hva som skal registreres, eller hvordan informasjonen skal organiseres og sorteres. II. Begrepsapparat Definisjoner av begreper som skal benyttes i selve journalføringen.

7 Anna 84 år Hjemmeboende Høyt blodtrykk Benskjørhet Sukkersyke Slitasjegikt KOLS Image: Brendan Smialowski for the New York Times

8 Med utgangspunkt i faglige retningslinjer for hver enkelt sykdom Summen: 12 Multisyke separate er medisiner, systematisk 5 ulike blitt utelukket tidspunkt fra på forskning dagen og som totalt 19 doser/dag. handler faglige retningslinjer. I Det tillegg som til finnes medisin: er faglige 14 anbefalte retningslinjer daglige for aktiviteter hver enkelt (sjekke sykdom, føtter, basert sjekke på En blodsukker, pasient én trene++). sykdom Må til fastlege 4 ganger pr år, i tillegg til øyelege 1 gang pr år. Årlig vaksinering, regelmessig oppfølging spesialsykepleiere (ernæring, diabetes, kols) og fysioterapeut. (Boyd CM et al. JAMA 2005;294:716-24)

9 Sykehistorie (pasientforløp) Høyt blodtrykk Benskjørhet Sukkersyke Høyt kolesterol Slitasjegikt KOLS Depresjon Lårhalsbrudd Fastlege Hjemmesykepleie Spesialsykepleiere Psyk. Poliklinikk Ortopedisk avdeling

10 Multimorbiditet i allmennpraksis Fra 65 års alder har 2/3 to eller flere kroniske sykdommer De fleste multisyke er likevel under 65 år Om lag 2/3 av helsebudsjettet går med til behandlingen av multisyke Uijen AA. Eur J Gen Pract 2008, Vol. 14, No. s1, Pages 28-32

11 Problemorientert journal hvorfor? Den vanligste pasienten i helsetjenesten er den multimobide dvs. en pasient som opplever flere parallelle pasientforløp. Det gir høyere kvalitet på data til forskning, kvalitetssikring og styring I klinikken: Større kongruens med arbeidsmetoder og prosesser Redusere problemene knyttet til informasjonsoversvømmelse Enklere og tryggere å dele relevant informasjon med samarbeidspartnere Mer presis og klinikknær beslutningstøtte Hovedutfordringen merarbeid?

12 Behov for mer strukturering av tekst? Hvorfor er det så få som benytter det som allerede finnes? Hvilke spørsmål er det man ønsker svar på? Kan kvalitative før og etter, og kvalitative komparative analyser være et bedre alternativ?

13 Utfordringer med strukturert tekst Ikke alt lar seg enkelt omsette til maskinlesbar informasjon

14 Translasjonsprosessen Helsepersonells kunnskaper om pasienter Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap + Preferanser «Hva er viktigst for deg» Realisert IKTsystem Ikke realisert IKTsystem

15 Utfordringer med strukturert tekst Ikke alt lar seg enkelt omsette til maskinlesbar informasjon Forenkler og tar oppmerksomhet bort fra pasienten

16 BMJ 2014; 349 doi: Computer templates in chronic disease management Utfylling av skjermbilder tar oppmerksomhet og viktige detaljer fra pasienten blir ikke fanget opp Usikkerhet forsvinner og blir brakt inn i distinkte veldefinerte kategorier Komplekse forhold blir forenklet og omgjort til det som passer med retningslinjene Det oppstår spenninger mellom det individuelle og det generelle

17 Utfordringer med strukturert tekst Ikke alt lar seg enkelt omsette til maskinlesbar informasjon Forenkler og tar oppmerksomhet bort fra pasienten Tar ofte lengre tid å fylle ut enn fritekst Vanskeligere oppdage feil og se sammenhenger Virker trettende ergonomisk og kognitivt og øker risikoen for feil kraftig under arbeidspress

18 Koppel et al. Role of Computerized Physician Order Entry Systems in Facilitating Medication Errors JAMA.2005; 293: Summary: A field study identified twenty-two new ways that automated hospital systems can result in the wrong medication being dispensed to patients. Most of these flaws are classic usability problems. Clinicians and hospitals must attend to errors that these systems cause in addition to errors that they prevent.

19 Review Paper Volume 12 Number 5 Sep / Oct 2005 The Impact of Electronic Health Records on Time Efficiency of Physicians and Nurses: A Systematic Review Poissant L, Pereira J, Tamblyn R, KawasumiY Resultater fra 63 av 628 studier med tidsmåling: Sykepleiere - 24 % Leger Bedside + 18 % CPOE /desktops %

20

21 Sykmeldt fra 19. til 23/09/06 pga uspesifisert lymfeknutesvulst Kan begynne med tilrettelagt arbeid fom uke 39

22 Utfordringer med strukturert tekst Ikke alt lar seg enkelt omsette til maskinlesbar informasjon Forenkler og tar oppmerksomhet bort fra pasienten Tar lengre tid å fylle ut Vanskeligere oppdage feil og se sammenhenger Virker trettende ergonomisk og kognitivt og øker risikoen for feil kraftig under arbeidspress Forutsetter bruk av entydig terminologi på tvers av spesialiteter og organisasjoner

23 Felles begreper og operasjonalisering Lungebetennelse Definisjon: Inflammasjon i lungene forårsaket av en infeksjon med mikroorganismer, hvor de vanligste er bakterier, virus og sopp Allmennpraksis -Dårlig allmenntilstand -Feber, hoste -Auskultasjonsfunn -(SR/CRP) Radiologi Funn ved -røntgen -CT -MR Indremedisin -Auskultasjon -Røntgen, CT -Sekretfunn -Blodprøve -Blodgasser -Blodcelletelling

24 Felles begreper og eksperter Robåt Definisjon: En flytende farkost med tofter, og som blir manuelt drevet og kan manøvreres ved hjelp av årer og tollpinner/-gaffel Spisse Jolle Pram Nise Dory

25 BESTILLING AV RO-TJENESTE Typebestemmelse Flytende farkost Tofter Tollpinner Årer, evt antall Ror Seil Bunn: Kjøl Flat Baug Rett Spiss Lengde Største bredde Høyde Vekt Hekk Tverr Spiss Kvalitetssikring Typegodkjent Registreringsnummer Siste overhaling Hjemmelsgrunnlag Prosedyre: Sikring av last Sikring av været Statistikk Bestiller Utfører Transporttid Type last

26 Om medvirkning St. Meld nr. 9. «En innbygger en journal»: «Innsyn i egen journal skal gi innbyggerne oversikt over egne opplysninger og kunnskap om egen helse og sykdom. Dette gir grunnlag for medbestemmelse og et aktivt samarbeid mellom helsepersonell og pasient og bruker. Pasienter og brukeren vil gjennom innsyn og medvirkning kunne heve kvaliteten på dokumentasjonen.»

27 Innvolvering av pasienten i beslutninger God kommunikasjon med pasienten er en uatskillelig del av helsehjelpen som gis. Pasientopplysningene i journalen må fremstå samlet og med en form og et innhold som er forståelige og nyttig for pasienten Høy kompliens er avhengig av man gjør seg kjent med og transformerer informasjonen til å passe med i den enkelte pasient sitt forståelsesramme Motivasjon til medvirkning fordrer at pasienten må kunne motta, holde oversikt over, utlevere og styre tilgang til egen helseinformasjon

28 Helhetlig pasientforløp Involvering av pasienter er helt essensielt. Pasienter er mange ganger de eneste som vet hvordan hele systemet fungerer som har erfart å krysse organisatoriske grenser. Leder:

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten norsk utgave 2004 norsk ICPC-2 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten Oversatt og tilpasset til norske forhold av KITH

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen André Vågan, Olaf Aasland Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen Michael 2011;8: 317 28 Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Helseforvaltningen en del av problemet eller løsningen i helsetjenesten?

Helseforvaltningen en del av problemet eller løsningen i helsetjenesten? Helseforvaltningen en del av problemet eller løsningen i helsetjenesten? Magne Nylenna, 136 53. På samme måte som helsetjenesten formes i et samspill mellom samfunnsutvikling og medisinske trusler og muligheter,

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Metode: Datainnsamlingen ble gjort i tre faser som alle innbefattet undersøkelser i et sykehjem og et tilhørende geografisk hjemmesykepleiedistrikt.

Metode: Datainnsamlingen ble gjort i tre faser som alle innbefattet undersøkelser i et sykehjem og et tilhørende geografisk hjemmesykepleiedistrikt. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Mange eldre pasienter mottar hjemmesykepleie som en grunnleggende tjeneste. Noen kombinerer dette med andre helsetjenester, for eksempel jevnlige korttidsopphold

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Medisinsk fagspråk gradvis mer folkelig og forståelig? 1

Medisinsk fagspråk gradvis mer folkelig og forståelig? 1 Magne Nylenna Medisinsk fagspråk gradvis mer folkelig og forståelig? 1 Michael 2011;8: 370 82. Pasienter har lovfestet rett på forståelig informasjon om sin helsetilstand. Det stiller blant annet krav

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer