PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske gjester, æresmedlemmer og delegater velkommen til FSFs 16. Ordinære landsmøte. I henhold til tradisjon ba han de tilstedeværende om å reise seg og å være med på å hedre de medlemmer som har gått bort siden siste LM med ett minutts stillhet. Leder fortsatte deretter med et kort tilbakeblikk på FSFs historie, og ga deretter ordet for hilsninger og underholdning til LM. Driftsdirektør Guri Sjetne ønsket forsamlingen velkommen til Rica Hotell Hamar og ga en orientering om hotellet som nå er inne i en rehabiliteringsperiode. Videre orienterte hun om store byggeprosjekter som er i gang eller under planlegging i regionen. Bl.a. nevnte hun de store veiprosjektene som er i gang langs Mjøsa, noe som vil forkorte reisetiden til Oslo betraktelig. Hun nevnte også de mange kulturelle tilbudene som finnes i regionen. Barnekoret «Levende Lys» underholdt med kjente og kjære sanger fra Alf Prøysens repertoar. Som takk fikk de stor applaus og blomster. Som avslutning på denne kulturelle delen framførte leder diktet: Måsegg i mai SAK 1-KONSTITUERING. Navneopprop og godkjenning Godkjenning av innkalling Org. Sekr. Eirik Davidsen foretok navneopprop. 77 stemmeberettigede.(alm flertall=39 stemmer; 2/3 flertall=52 stemmer). Liste over delegater, landsstyrets medlemmer og varamedlemmer, samt æresmedlemmer og gjester vedlegges protokollen (Vedlegg 1) Enstemmig godkjent Forbundets leder Arild Kristensen erklærte etter dette det 16. ordinære Landsmøte for FSF for lovlig satt. Leder leste deretter opp følgende hilsen til Hans Majestet Kong Harald V: Forsvarets seniorforbund samlet til Landsmøte i dagene 13. til 15. mai 2013 på

2 Rica Hotel Hamar, hilser til H M Kongen og ønsker Hans Majestet og Den Kongelige Familie en riktig god sommer. Leder fortsatte deretter konstitueringen av landsmøtet: Godkjenning av forretningsorden: Enstemmig godkjent. Valg av to møtedirigenter: Gunnar Lundberg og Bjørn Ruud. Valg av to referenter: Webjørn Kaldhusseter og Egil Valg av tellekorps på 4 medlemmer: Vindorum. Trond Amundsveen, Ole Johan Sanden, Erik Helge Eriksson og Alf Tobiassen. Valg av redaksjonskomité på 4 medlemmer: Ole Sannes, Karl O Bogevold, Jan Bye Iversen og Arne Bigseth. Alle ovennevnte enstemmig valgt Godkjenning av saksliste Enstemmig godkjent. Administrative bestemmelser Org. Sekr. Eirik Davidsen informerte. Dirigentene overtok så den videre gjennomføring og styring av landsmøtet. Åpningstale ved leder Forsvarets seniorforbund. Leder Arild Kristensen åpnet sin tale med igjen å ønske gjester, æresmedlemmer, innehavere av forbundets hederstegn, landsstyremedlemmer og delegater velkommen til det 16. ordinære landsmøte. Han gav innledningsvis et kort tilbakeblikk på forbundet tilblivelse og historie. Forbundet har i år rundet 30 år. I erkjennelsen av at uten en organisasjonsmessig overbygging var det ikke mulig å få gjennomslag i sentrale saker som angikk alle medlemmene. Som enkelt foreninger ble kontaktpunktet den nærmeste militære sjef, og saker som kunne løses her. Videre i sin tale kom han inn på saker som forbundet alene eller sammen med andre har vært med på, bl.a.: Regulering av statspensjoner Pensjonsreformen for personer med særaldersgrenser Levert høringsuttalelser i stor saker Fremover kan det registreres store og alvorlige problemer knyttet til driften av forbundet. Problemer med NAV som ikke vil anerkjenne oss som et forbund av og for pensjonister, noe som vil medføre fravær av driftstilskudd. Store kostnader forbundet med utgivelse av Medlemskontakt. Fire utgaver i året tilsvarer kontingent fra 3811 medlemmer. Kontingenten er en viktig del av driften av Forbundet. Skal vi fortsette med et sentralt forbund med noe kapasitet, så må en større andel dekkes over medlemskontingenten. Alt vårt arbeid må ha våre medlemmers kår som hovedfokus! Lykke til med viktige forhandlinger! 2

3 SAK 2 - BERETNING FOR 2011 og Dirigentene gikk punktvis gjennom beretningen: Delegat Håkon Øverland hadde en merknad til pkt. 4.5 om overforbruk ved LM-15 i Sarpsborg. Dette ville han komme tilbake til ved behandling av regnskapet 2012: Dirigentene gikk punktvis i gjennom beretningen: Delegat Ola Petter Borg hadde en merknad om kontingent. Dirigentene tok hele beretningene opp til avstemming Vedtak: Med de muntlige merknader som fremkom ble Landsstyrets beretning for 2011 og 2012 enstemmig vedtatt. SAK 3 - REGNSKAP FOR 2011 og 2012 Dirigentene gikk gjennom regnskapene i store trekk, og åpnet så for debatt. Følgende hadde merknader: Regnskap 2011: Arild Kristensen kommenterte og beklaget for dårlig økonomistyring ved forrige LM. Gudmund Beitland kommenterte medlemskontingenten. Odd Køhl stilte spørsmål om disponering av midler, og om LS involvering. Han etterlyser tiltak for å bedre situasjonen. Erik Helge Eriksson stilte spørsmål ved om hva som kan gjøres for å få resultatet bedre? Han er ikke fornøyd med økonomistyringen. Inger Johanne Jentoft spurte om tallene stemmer mht. antall medlemmer og innbetalt kontingent? Gudmund Beitland stilte spørsmål om Post 2900? Leder, Arild Kristensen forklarte. Ok. Lars Andreasen kommenterte at det er lite å gjøre med regnskapene for 2011 og 2012 og at kontingent ikke er tema nå. Arne Bigseth stilte spørsmålet om hva vi kan lære noe av det som har skjedd? Regnskap 2012: Odd Køhl stilte spørsmål ved om hvorfor det er brukt så mye penger på reklameartikler? Leder, Arild Kristensen forklarte at lageret ble tømt mot LM 2011 og eventuelt navneskifte. Dette måtte så erstattes og at dette var en villet handlemåte. Karl Bogevold kommenterte at året var et viktig år for rekruttering og en del måtte gjøres, noe som påvirket dette. Rekrutteringsmålet i 2011 ble ikke nådd. 3

4 Vedtak: Med de muntlige merknader som fremkom ble regnskapene for 2011 og 2012 enstemmig vedtatt. Dag 2 tirsdag 14. mai Dirigentene åpnet med å presisere en del kjøreregler for dagens møte. Org. Sekr. Eirik Davidsen foretok navneopprop, 77 stemmeberettigede. Samme som dagen før og dermed også de samme forholdstallene for simpelt flertall (39) og 2/3 flertall (52). SAK 4 - INNKOMNE FORSLAG. Endring av vedtektene Ole Sannes innledet med en grundig gjennomgang av de endringer som er foreslått, og poengterte at det var et enstemmig Landsstyre som sto bak. Dirigentene åpnet deretter for en generell debatt, og viste til at endringsforslag vedrørende vedtektene krevde 2/3 dels flertall 52 stemmer. Følgende hadde kommentarer: Erik Helge Eriksson stilte spørsmål ved hvorfor tillater landsstyret omkamp på et av punktene i vedtektene? Trond Amundsveen kommenterte 1-4 Medlemskap og spurte om det er vurdert at dette kan være et sikkerhetsproblem Ole Sannes opplyste at hver avdeling selv kan vurdere hvem de vil ha med som medlem. Arne Bigseth kommenterte også om hvorfor vi må åpne for flere medlemstyper, det er innlysende at vi bør åpne for interesserte med bakgrunn i lavere tilslutning av medlemmer fra Forsvaret. Odd Nordstrand tok opp spørsmål om hvordan man skulle forholde seg til medlemskap i flere avdelinger. Han ville forslå et nytt pkt under medlemskap. Egil Vindorum opplyste at dette var vel ivaretatt og regulert ved et skriv til samtlige avdelinger i Gudmund Beitland uttrykte at han ønsker seg en gjennomgang av den enkelte paragraf. Strek satt for generell debatt, og dirigentene går over til behandling pkt for punkt. 1-4 Gudmund Beitland: Ønsker å stryke tillegget som er forslått av styret. Skriftlig forslag levert styret. Fjerne setningen eller personer som støtter... osv. Erik Helge Eriksson støtter FSF Trondheims forslag om å stryke tillegget som er foreslått gjeninntatt. Dagfinn U Larsen stilte spørsmål om hvem som er medlemmer. Vedtektene bør ha klare bestemmelser om hvem som er medlem. Forslaget ble levert skriftlig til dirigentene. 4

5 Erik Helge Eriksson stilte spørsmål ved støttemedlemskap og var skeptisk til at disse skulle ha fullverdig medlemskap Ole Sannes kommenterte at den type forslag om medlemskap som ble fremmet av Dagfinn U Larsen bør tas med i de lokale vedtektene basert på basisvedtektene og vedtas på årsmøtene. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er 2/3 flertall. Gudmund Beitlands forslag om fjerning av setningsdel med uthevet skrift. 37 stemmer for Beitlands forslag. Forslaget faller. Odd Nordstrand ønsket forslaget opprettholdt. Avstemming: 1 stemme for Nordstrands forslag. Forslaget faller Gudmund Beitland opprettholder forslaget: Avstemming: 6 stemmer for forslaget. Forslaget faller 2-2 Kontingent. Peder Geitle fremmer skriftlig forslag om at betaling av kontingent etter 1. oktober skal være 50 % lokalt og 100 % til forbundet Avstemming: Geitles forslag 2 stemmer. Forslaget falt 3-2 Ståle Tinholt ønsket å beholde tidligere representasjon. Han fremsetter skriftlig forslag om opprettholdelse av tidligere tabellarisk representasjon. Avstemming: Tinholts forslag 26 stemmer for, 55 for landstyrets forslag. Forslaget falt 3-6 Kåre Bækkevold fremsatte skriftlig forslag om endring av rekkefølgen i paragrafen. Han foreslår at rekkefølgen blir pkt e. strategiplan, f. Handlingsplan, g. Kontingent, h. Budsjett Tore Bjønnes opplyser at rekkefølgen ikke spiller så stor rolle Avstemming: Bækkevolds forslag 15 stemmer. Forslaget falt 8-2 Aase Seines Laberg fremsatte ønske om å opprettholde tidligere bestemmelser i pkt a om innstilling av medlemmer til valgkomiteen Odd Køhl støtter forslaget om opprettholdelse av regionens bestemmelser i pkt a. Kristensen: Styret frafaller forslaget og renummererer. Landsstyret trekker forslaget. Gudmund Beitland påpekte faktisk tekstfeil det er ikke fylket men fylkeskommunen som har eldreråd og ønsket dette korrigert. Vedtak: Fylkeskommunale eldreråd, tekstendring. Styret omformulerer. 5

6 Basisvedtektene 1-4 Erik Helge Eriksson ønsker styringsrett i egen avdeling, spesielt ved nye medlemmer. Skifte av avdeling er uproblematisk Kristensen: Ser poenget, men at dette bør ordnes gjennom rutiner og ikke vedtekter. 1-7 Peder Geitle hadde synspunkt på lokalavdelingene og medlemskontingent. 2-5 Kåre Bækkevold ba om endring av rekkefølgen i behandlingen av punktene i paragrafen. Han foreslo følgende rekkefølge: Pkt 1 Behandle og godkjenne handlingsplanen, deretter behandle og godkjenne medlemskontingenten og til sist behandle og godkjenne budsjettet. Arild Kristensen opplyste at årsmøtet som høyeste lokale besluttende organ selv kan bestemme dette. Øyvind Rusten: fremla forslag til Pkt a. Årsmøtet skal konstituere seg. Avstemming Bækkevolds forslag 2 stemmer for. Forslaget falt Avstemming: Rustens forslag om at årsmøtet konstituerer seg. Enstemmig vedtatt 4-1 Det ble påpekt at ordet man strykes ordet mot i motstrid. Avstemming: Mot strykes i motstrid. Enstemmig vedtatt. Basisvedtektene ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Vedtektene inklusive basisvedtektene ble tatt opp til avstemming. Avstemming: Vedtektene med basisvedtekter med de ovenfor vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt SAK 5 - FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENT Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet med en meget informativ redegjøring om årsaken og grunnlaget for en økning av Forbundets kontingent. Om redusert støtte fra Forsvaret som sannsynligvis ville bli ytterligere redusert i fremtiden, om rekruttering og andre muligheter for inntekter. Han kom også inn på konsekvensene ved ikke å øke forbundets egenandel av inntektene. Han oppfordret alle til å gå inn for Landsstyrets forslag. Dirigentene åpnet deretter for debatt. Følgende delegater hadde ordet til merknader: Aase Seines Laberg motiverte til økning etter forslagets pkt 1 Tore Bjønnes motiverte også for pkt 1 6

7 Gullborg H Lachann mente at informasjonen fra Bjønnes var utrolig bra og motiverte for kontingent økningen med fjerning av pkt 2 og 3. Ståle Tinholt advarte mot økning av kontingenten og anbefalte at forbundsstyret reduserte omkostningene. Han foreslo at kontingenten beholdes til Lars Andreassen spurte om hvilken aktivitet vil vi at forbundet skal drive eller om vi ønsker at forbundet bare skal være en postekspedisjon. Han motiverte for 50,- i kontingentøkning fra 1. jan Han støtter sterkt forbundsstyrets forslag. Birger Tokle uttalte at FSF Tromsø ikke råd til kontingentøkning. Roald Skretting ønsker en oppstilling over hva forbundet sentralt arbeider med og hva som er utført Alf Tobiassen ønsker utdyping før han foreslår å øke kontingenten med 25,- fra 1. januar Men før han fremsetter forslaget vil han avvente den videre debatt. Han ønsker uansett å stryke pkt 2 og 3 i forslaget. Tom Geir Ludt Svendsen mente at kontingenten er et ømt tema. Han oppfordrer til å informere om arbeidet i forbundet og motiverte sterkt for å gå inn for økningen. Odd Køhl uttrykte at man må enten redusere aktivitet, rekruttere bedre eller øke inntektene. Han advarte mot å redusere aktivitetene. Han motiverte derfor for økning av kontingenten. Gudmund Beitland var usikker på om økning av kontingenten løste problemet. Må arbeide mer med rekruttering og sponsing/støtte fra bevilgende myndigheter. Advarte om at økning av kontingenten vil medføre frafall av medlemmer. Erik Helge Eriksson sa at for å kunne slippe en kontingentøkning kan en mulighet være å kutte ut tilbakeføringen av momskompensasjonen. Ola Petter Borg opplyste at økning av kontingenten for hedmarksavdelingene er diskutert og at de går inn for at kontingentøkningen ikke skjer, men at man beholder nåværende sats på 150,-. Egil Vindorum opplyste at en viss andel av momskompensasjonen skal fordeles til underavdelingene og at størrelsen på denne var fastsatt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Landsstyret har ikke anledning til å holde denne andelen tilbake. Tore Bjønnes opplyste at man har ingen tall på hvilken reduksjon i medlemstall en kontingentøkning kan medføre. Arne Bigseth mente at kontingentøkningen er nødvendig, hvis ikke krever et en solid rekrutteringsinnsats. Per N Sønnervik uttalte at erfaringene fra Mågerø er at ingen melder seg ut om kontingenten øker. Trond Amundsveen motiverte for kontingentøkning Karl O Bogevold motiverte for kontingentøkning med bakgrunn i økte kostnader og lønnsutvikling. Det må ikke herske tvil om at forbundet gjør alt de kan for å øke våre inntekter. Nå blir støtten mindre i stedet for større. Eirik Davidsen motiverte også for økning av kontingenten. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Dirigentene tok så opp til avstemming om det skulle være en økning av kontingenten eller ikke. 57 delegater var for en økning og 20 i mot. 7

8 Dirigentene tok så landsstyrets forslag om kontingentøkning opp til avstemming. Vedtak: Landsstyrets forslag til økning av kontingenten med kr. 50 per år. Vedtatt med 62 stemmer for og 15 stemmer imot. Pkt 2 og 3 i forslaget går ut. SAK 6- STRATEGIDOKUMENT FOR PERIODEN Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet i saken og fremla styrets forslag til strategidokument. Dette er forbundets overordnede hjelpemiddel for hvor resursene skal brukes. Dokumentet har et langsiktig tidsperspektiv. Dirigentene gikk deretter igjennom dokumentet punktvis Odd Myrland ba om at målsetning rettes til mål og at dette rettes gjennomgående i dokumentet. Ingen øvrige merknader. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Vedtak: Med ovenstående retting ble landsstyrets forslag til strategidokument for perioden enstemmig vedtatt. SAK-7 HANDLINGSPLAN FOR 2014 OG 2015 Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet i saken og fremla styrets forslag til handlingsplan. Han understreket at handlingsplanen henger nøye sammen med budsjettet krone for krone Lokalavdeling rettes til avdeling gjennomgående Organisatorisk overbygning. Arild Kristensen redegjorde for Seniorenes fellesorganisasjon (Sf), dens opprettelse og bakgrunnen for dette Medlemskontakt. Odd Køhl foreslo en reduksjon av antall utgivelser til 2 nummer pr år. Arne Bigseth: Viser til hjemmesiden og internett for lesning av Medlemskontakt og andre informasjoner. Tore Bjønnes viser til at medlemmenes gjennomsnittsalder er 77 år. Han ønsker ikke å redusere utgivelsene men at dette kan gjøres underveis. Man bør heller satse på flere sider og større innslag med reklame og annonser for å gjøre dette mest mulig selvfinansierende. Gudmund Beitland mener at her bør man satse på at man utgir minimum 2 og maksimum 4 utgaver pr år. Arild Kristensen redegjorde for opplagstallet og begrunnelsen for dette. Det er 8

9 mulig å gjøre noen tiltak for å endre detaljer. Økonomien er styrende og det er ikke noe mål å bruke opp de budsjetterte midler. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Enstemmig vedtak: Det utgis maksimum 4 nummer pr år Representasjon i kommune- og fylkes- eldreråd Gudmund Beitland mente at økningen med 30 % representasjon er utopisk og foreslår at denne må reduseres. Inger Johanne Jentoft opplyste at FSF Bodø hadde fire medlemmer i Bodø Eldreråd Ola Petter Borg mente at stortingsvalget vil medføre endringer i strukturen og valgene og at vi bør la dette ligge rolig frem til da. Tom Geir Ludt Svendsen mener at vi må ha en målsetting å strekke oss etter og at konkrete mål er nødvendig. Karl Olav Bogevold opplyste at gruppen eldre er ikke overrepresentert i dette landet. Der vi kan gjøre oss mest gjeldende er i eldrerådene som skal være valgt blant alderspensjonistene i kommunene. Gudmund Beitland trekker forslaget om å redusere målsettingens prosentsats Håkon Øverland stilte spørsmål om økt medlemstilslutning med 700 medlemmer brutto, hva betyr det? Tore Bjønnes opplyste at brutto i denne sammenheng betyr antall nye medlemmer, uavhengig av frafallet. Dirigentene: Landsstyret ser på formuleringen: Enstemmig Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Vedtak: Med de merknader som fremkom ble handlingsplan for enstemmig vedtatt. SAK 8- RAMMEBUDSJETT FOR 2014 og 2015 Inger Johanne Jentoft ønsket en justering av tallene fra 7800 til 7419 medlemmer Tore Bjønnes opplyste at det er store usikkerheter i talloppgavene Gudmund Beitland spurte om hvor sikker er tildelingene fra Forsvaret på 1,5 mill Tore Bjønnes opplyste at det er tallene som har vært gitt oss de siste årene. Målsettingen er at Forsvaret skal dekke lønnshjemlene fullt ut inkl arbeidsgiveravgift. Arild Kristensen sa at det var stor sannsynlighet for at disse tallene er gode og det er uansett de beste vi har å gå ut fra. Avstemming: 77 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. 9

10 Vedtak: Rammebudsjett for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt Dag 3 onsdag 15. mai SAK 9 - VALG Dirigentene åpnet med å påminne om kjørereglene for dagens møte. Org. Sekr. Eirik Davidsen foretok navneopprop - 76 stemmeberettigde Leder i valgkomiteen, Arild Svein Bakken gikk igjennom og kommenterte komiteens arbeidsmåte og innstilling. Han opplyste at alle de innstilte til ulike verv er kontaktet og har sagt seg villige. Forslagene gir god kontinuitet, men heller ikke denne gangen var det mulig å øke kvinneandelen. Det er også liten representasjon fra den sivile siden. Før valget ga de tre nye kandidater til forbundsstyret en kort presentasjon av seg selv: Geir Anda til ny forbundsleder. Svein Rune Haugen til ny kasserer og Knut Dalen til ny organisasjonssekretær. Avstemming: 76 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Dirigentene gjennomførte valgene i henhold til vedtektene og valgkomiteens innstilling. Det ble under valgets gjennomføring ikke fremmet forslag på andre kandidater. Alle valg var enstemmige med akklamasjon uten motkandidater. Etter valget har forbundet følgende tillitsvalgte som styremedlemmer og varamedlemmer: SENTRALT Geir Anda FSF-Direkte medlem Leder Ny SENTRALT Karl Olav Bogevold FSF Lillehammer Nestleder Gjenvalg SENTRALT Egil Vindorum FSF Ringerike/Hole Forb. sekr. Gjenvalg SENTRALT Knut Dalen FSF Seniorklubben Org. sekr. Ny SENTRALT Svein Runar Haugen FSF Ingeniørvåpnet Kasserer Ny REGION 1. Erling Fagerheim FSF-Øst Finmark Medlem Ny Magnor Olsen FSF Midt-Troms Varamedlem Ny REGION 2. Per Hetty FSF Bodø Medlem Gjenvalg Per-Erik Eriksen FSF Vesterålen Varamedlem Gjenvalg REGION 3. Jan Bye Iversen FSF Gardermoen Medlem Gjenvalg Arne Druglimo FSF Elverum Varamedlem Ny REGION 4. Kjell Narve Ludvigsen FSF Trondheim Medlem Ny Alf Margido Berg FSF Steinkjer Varamedlem Ny REGION 5. Ole Sannes FSF Ingeniørvåpnet Medlem Gjenvalg Ivar Jensen FSF Oslo Varamedlem Gjenvalg REGION 6. Tore Bjønnes FSF Fredrikstad Medlem Gjenvalg Gullborg H. Lachmann FSF Horten Varamedlem Gjenvalg REGION 7. Tom Geir Ludt Svendsen FSF Kristiansand Medlem Ny Ole Johan Sanden FSF Voss Varamedlem Ny 10

11 Til revisorer: Per Dagfinn Jensen FSF Ingeniørvåpnet Medlem Gjenvalg Ingebjørg Reppen Hansen FSF Oslo Medlem Ny Randi S Myrvang FSF Rygge Varamedlem Gjenvalg Knut Jahr FSF-Oslo Varamedlem Ny Landsstyrets forslag til valgkomité: Arild Kristensen redegjorde for landsstyrets innstilling til ny valgkomité for perioden De foreslåtte personer er forespurt og har avgitt villighet. Arild Svein Bakken FSF Ringerike/Hole Leder Gjenvalg Stein Magnar Gundersen FSF Oslo Medlem Ny Leonhard Revang FSF Bergen Medlem Ny Vivi Bernhoff FSF Andøy Varamedlem Ny Tor Ulf Bygmester FSF Øvre Romerike Varamedlem Gjenvalg Avstemming: 76 stemmeberettigede. Krav er simpelt flertall. Alle valgt til valgkomiteen enstemmig uten motforslag Forbundets nye regnskapsfører som er engasjert fra 1. juni 2013 Stein W Johansen ga en presentasjon av seg selv. Dirigentene avsluttet så sin oppgave i den formelle delen av landsmøtet, takket for seg og overlot dirigentklubben til leder Arild Kristensen Avslutning Inger Johanne Jentoft: Leste avslutningsdikt og fikk blomster av leder. Arild Kristensen: Takket dirigentene og overrakte blomster og takket for innsatsen. Han takket referent Webjørn Kaldhusseter for innsatsen og overrakte ham blomster. Videre overrakte han forbundets plakett til styremedlemmer og varamedlemmer som nå går ut av landsstyret. Følgende fikk overrakt plaketten: Arnulf Eilertsen, Eirik Davidsen, Kjell Ryan, Finn Nordstad, Kjell Johan Eriksen, Odd Magnar Solem og Kirsten Helene Johnsen. Oddmund Håvard Soleng vil få sin plakett ved en senere anledning. Som et råd på veien til det nyvalgte landsstyret leste han noen ord av Victor Olsen: Kan vi lære noe av gjess Han kalte så opp FSFs nyvalgte leder Geir Anda og overrakte ham klubben og ønsket ham lykke til med ledervervet. Geir Anda takket for tilliten, og kalte deretter opp Arild Kristensen og overrakte ham forbundets plakett som uttredende landsstyremedlem. Videre takket han ham for det store arbeid han har nedlagt og for det gode 11

12 resultatet som er oppnådd i hans 8 års periode som leder. Han har vært en stor leder, og overleverer et vel fungerende forbund til meg. Han gikk så over til å tildele Forsvarets seniorforbunds hederstegn: Arild Kristensen tildeles forbundets hederstegn med en begrunnelse som ble lest opp for landsmøtet. Leder overrakte et vel fortjent hederstegn med diplom. Den neste som fikk forbundets hederstegn var Arnulf Nikolai Eilertsen. Begrunnelsen ble lest opp for landsmøtet og leder overrakte et vel fortjent hederstegn med diplom. Odd Køhl ble også tildelt forbundets hederstegn med en begrunnelse som ble lest opp for landsmøtet. Leder overrakte et vel fortjent hederstegn med diplom. I tillegg ble følgende personer, som dessverre ikke var til stede tildelt forbundets hederstegn med diplom: Oddmund Håvard Soleng, Roald Larsen og Kåre Peder Johansen. Begrunnelse for tildeling ble lest opp for samtlige. De vil få sine hederstegn med diplom overrakt ved en senere passende anledning. Arnulf Eilertsen takket for seg og fremhevet det gode samarbeid han har hatt i forbundet og med avdelingene. Leder Geir Anda, takket igjen for tilliten og sa at han går til oppgaven med respekt og ydmykhet, med mange nye ting å ta fatt i. I løpet av de neste 10 år er det veldig mange, både militære og sivile, som går ut av Forsvaret, rekrutteringspotensialet er derfor stort og krever stor innsats fra alle ledd i forbundet. Han ønsket til slutt alle vel hjem og erklærte det 16. ordinære landsmøte i 2013 for hevet. Oslo 11. juni 2013 Webjørn Kaldhusseter Referent Egil Vindorum Referent Alle de fremsatte skriftlige forslag er lagt til arkiv i Forsvarets seniorforbund sammen med originalen av denne protokoll Vedlegg: 5 1. Leder Arild Kristensens tale til Landsmøtet 2. Oversikt over landsstyre, delegater og gjester 3. Vedtekter datert 14. mai Strategiplan datert 14. mai Handlingsplan datert 14. mai

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 2/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 2/2009 ble avviklet på Rica Oslo Hotel i Oslo 21.- 23. apr. 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Kasserer Org.sekretær Varamedlem

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Sak 1: Åpning ved Morten Dåsnes Innkalling ble godkjent Stemmeberettiget: 22 medlemmer Saksliste godkjent

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer