Stemmerettsjubileet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stemmerettsjubileet 1913 2013"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013 hatt fokus på Stemmerettsjubileet, både gjennom to konserter, tre forfattermøter og et par utstillinger, opplyser en engasjert biblioteksjef Rita Jørgensdatter. På våren hadde lokalhistoriker og forfatter Rune Bang boklansering, med spesiell fokus på stemmerett. Deretter hadde forfatter Torill Brekke møte med om lag 40 ungdomsskoleelever i Lurøy, der hun også satte fokus på jubileet. I sommer var det duket for Jane Austin-konsert med trekløveret Solveig Lagos Andersen, Trine Sandvær og Chris Eva, der linken til kvinners stemmerett gikk gjennom opplesning fra Jane Austins forfatterskap og sanger hentet fra hennes levetid. I høst var det så duket for portrettintervju med Gerd Liv Valla, der hun kom inn på kvinners kamp for å bli hørt og sett, både i fagpolitisk forståelse og som samfunnsbygger. Biblioteket har også huset flere utstillinger i regi av Nasjonalbiblioteket, bl.a. Sterke kvinner i historien. Dennne gange er ungdom i fokus. Tema ungdom Se side: 3, 6-7-8, Stemmerettsjubileet Kronen på verket - eller jubileumsåret - var konserten Kvinnestemmer med ekteparet Marian Børli Sivertsen og Snorre Magnus Sivertsen (bildet) senhøstes. Hele 35 publikummere hadde funnet veien til Lurøy bibliotek, og med viser og fortellinger ble vi tatt med gjennom 100 års kvinnehistorie i toner og vers. Et flott punktum for et viktig jubileum. Og folk stiller opp gang etter gang, sier en fornøyd biblioteksjef. rasrotandelen side 5 Nyferga MF Lovund se side 9 Kåring av årets barne- og ungdomskommune side 14

2 2 Nytilsatte i Lurøy kommune Monica Storkjørren tilsatt som ny kommuneoverlege fra 8. oktober. Hun har vært kommunelege i Lurøy siden Aud Anita Skughei Grønning er tilsatt som veileder i NAV/sosial fra 1. august Hun har tidligere vært lærer ved Moflag skole i en årrekke. Janne Sommerseth er tilsatt som oppvekstsjef fra 10. juli. Hun kom fra stillingen som pedagogisk konsulent, som hun har hatt siden høsten Har i tillegg vært stedfortredende oppvekstsjef. LURØYKALENDEREN 2014 Lurøykalenderen 2014 er et samarbeidsprosjekt mellom lokalutvalgene i Lurøy Kommune. Hobbyfotografer har det siste året tatt bilder med «Det gode liv i Lurøy» som tema, utvalgte bilder vises i kalenderen som er i A3 format. Kalenderen er i salg nå hos: Kvarøy Handel Joker Tonnes Joker Kvina Aldersund Handel Grønsvik Kystfort MF Lurøy Håkon Lund AS Joker Sleneset Joker Lovund Den koster kr 120,- Rebus Forrige gang hadde vi rebusen GJØRDUHOSFRISØRENSVØMMERIHAVET, og løsningen ble KLIPPFISK. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd: Anja Isaksen, 8762 Sleneset. Årets fjerde rebus ser slik ut: HARMANPÅDEKK PRETERITUMAVVÆRE Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 30. januar 2014.

3 3 Luer mot mobbing Jeg vil bruke min spalteplass på å framsnakke prosjektet Luer mot mobbing på Lurøy innland. Det var foreldrene Pia Vedal og Rita Tøvik som lanserte ideen om å strikke luene. Ikke fordi Konsvik skole er utsatt for et stort mobbeproblem, men heller for å forebygge. De driftige damene fikk med seg andre på strikkekvelder på Tonnesbutikken. Strikkemønstre ble hentet på internett og mangfoldiggjort og snart tok det helt av, forteller ei engasjert Pia Vedal. Det er positivt at foreldrene vil være med på dette. Det viser at foreldregruppen kan samarbeide godt. Samtidig er dette en påminnelse om et problem som kan oppstå, og som vi alltid må være på vakt overfor, sier Vedal. Til å begynne med var luene beregnet på elevene ved Konsvik skole. Men så måtte jo lærerne også få sine. Så hekta de på Kvarøy skole med elever og lærere, da de har sin undervisning ved Konsvik skole hver fredag. Uka før utdelinga av luene, gjennomførte Konsvik skole tema mot mobbing. Som avslutning av dette temaet, fikk elever og lærere ved begge skolene overrakt sin lue mot mobbing. Hele fargekartet ble brukt og alle luene har slagordet MOT MOBBING innstrikket. En stor takk til næringslivet på strekningen Kvina Tonnes, som alle stilte opp og sponset garn og utstyr til prosjektet. Materialet som ikke ble brukt går til Kunst & Håndverksundervisningen ved Konsvik skole. Gratulerer med et flott tiltak! Manifest mot mobbing Foreldreinitiativet i Konsvik passer jo egentlig veldig bra med Manifest mot mobbing som ordfører Bjørnar Skjæran undertegnet på vegne av Lurøy kommune på ettersommeren. Der slutter kommunen seg til det nasjonale arbeidet for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge, og der skal vi møte mobbing med nulltoleranse. Ordføreren oppfordrer i den anledning til å samle alle drivkreftene i barnehage, skole, frivillige og i arbeidsliv om en felles plattform for å gjøre et enda bedre arbeid mot mobbing. Med håp om at dette arbeidet bærer frukt, ønsker jeg våre lesere ei god jul og et godt nytt år! Elevene med de ferdige luene mot mobbing (Foto: Lars Petter Østrem)

4 4 Ordførerens spalte En spennende høst! Stortingsvalg og maktskifte Høsten er på hell, og det lir mot jul. Det har vært en spennende høst på mange måter. Den har inneholdt både stortingsvalg, regjeringsforhandlinger og regjeringsskifte. Velgerne har talt, og det norske demokratiet har virket, igjen. Jeg tror mange syntes valgkampen var svært spennende. Den høye valgdeltakelsen tyder på det. Personlig synes jeg valgkampen også var både saklig og verdig. Det nye Stortinget og den nye Regjeringen er kommet i gang med sitt viktige arbeid. Og hvis vi ser bort fra en enkelt overivrig partileder på valgkvelden, bar også dette maktskiftet preg av en verdighet vi som nasjon og folk kan være stolte av. Etter åtte år med flertallsregjering, er vi tilbake til en situasjon med mindretallsregjering. Mange mener dette vil gjøre Stortinget mer synlig, og de politiske prosessene i parlamentet mer spennende, enn i perioden med flertallsregjering. Tiden vil vise hvordan dette slår ut, det blir spennende å følge med. Jeg håper dette bidrar til enda større samfunnsengasjement hos enda flere. Det trenger vi. Et levende demokrati er et godt demokrati, og det er mindre enn to år til neste valg! Kystriksveien gjennom Lurøy Også i Lurøy har høsten vært ei spennende tid. Fylkestinget vedtok 5. desember sin økonomiplan, der første del av prosjektet ny FV17 Røytvik-Kilboghamn nå er fullfinansiert! Parsellen Liafjell- Olvikvatn, med sine to tunneller og fylling over Olvikvatnet kan dermed settes igang så snart planene er ferdigbehandlet og prosjektet har vært på anbud. Statens Vegvesen har støtt på mange utfordringer i planleggingsfasen, men legger til grunn at oppstart blir i Det legges også til grunn at hele prosjektet skal gjennomføres i sammenheng, noe som betyr at folket på Lurøy Innland kan starte nedtellinga på ei ventetid som har vært lang. Den visuelle presentasjonen formannskapet har sett bærer bud om at standarden blir fortreffelig! 8,5 meters veibredde fra Bratland til Olvikvatnet inkludert tunnellene, og 6,5 meters veibredde på resten blir noe ganske annet enn vi er vant med. Og gjennom Aldersundet blir det gang- og sykkelveg. Dette blir spennende! Nye ferger Fra nyttår får vi også nye ferger i Lurøy/Træna-bassenget. MF Husøy skal trafikkere Stokkvågen-Træna, mens MF Lovund og MF Lurøy skal trafikkere Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund. Inntil nytt fergeleie på Tonnes kommer på plass, skal disse fergene også ivareta anløp av Kvarøy. For begge sambandene representerer de nye fergene et stort løft, både kvalitetsmessig og kapasitetsmessig. 14. november var jeg tilstede i Fiskerstrand, da 4 nye ferger til Helgeland ble døpt i tur og orden. En stor dag, og en historisk dag! Flotte ferger som er som skapt for å være livsnerve i krevende samband. I skrivende stund er det dessverre ikke klart hvordan de nye fergerutene blir. Kommunestyret har levert fra seg et enstemmig ruteforslag, som drøftes og kostnadsberegnes i fylkeshovedstaden. Kommunestyrets målsetting er at et kapasitetsløft på mellom 40 og 50% må merkes på alle anløpssteder. For at alle elementene i kommunestyrets vedtak skal kunne innfris, må det imidlertid ei tilleggsbevilgning til fra fylkeskommunen. Det blir spennende å se hvordan dette lander. Budsjett og økonomiplan Høsten er budsjettid, også i kommunen. I Lurøy har vi etterhvert lang tradisjon med en god budsjettprosess. Det viktigste vi oppnår med denne prosessen er god felles innsikt, og felles virkelighetsoppfatning. Dette gir et godt Bjørnar Skjæran grunnlag for gode beslutninger. Resultatet av årets budsjettdugnad var stor enighet om de viktigste prioriteringene. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for de som venter på sine prosjekter, og klare styringssignaler til rådmannen og hans stab. Når vi i Lurøy har unngått de opprivende debattene mange andre kommuner nå står midt oppe i, er nok en av grunnene at vi har klart å samle oss om hovedlinjene i våre økonomiplaner, gjennom mange år. For meg er det et mål i seg selv at vi klarer å få til dette også i framtida. I skrivende stund er verken statsbudsjettet eller kommunebudsjettet vedtatt. Jeg vil derfor gå nærmere gjennom detaljene i neste utgave av Steinkjerringa. Pusterom i mørketida Etter en travel og spennende høst, som også inneholdt et par høststormer, trenger vi et pusterom midt i mørketida. Jeg oppfordrer derfor alle til å bevilge seg noen rolige dager der julefreden får senke seg skikkelig over både kropp og sinn. Kommunestyret har tradisjon for å avslutte desembermøtet med å synge Deilig er jorden. Det er en vakker sang, og en vakker tradisjon jeg ønsker vi skal fortsette med. Min oppfordring til alle Lurøyfjerdinger er at dere også tenker gjennom om det er noen som trenger en ekstra tanke eller litt av din tid i julen. De aller fleste har det godt i Lurøy. Dersom mange nok vil, kan vi sammen bidra til at enda flere virkelig opplever ei gledelig jul. Jeg ønsker alle Lurøyfjerdinger ei god og fredfull jul, og et godt nytt år!

5 Informasjon om Grasrotandelen Ved Rita Jørgensdatter Hva er Grasrotandelen? En spiller hos Norsk Tipping kan bestemme at 5 % av spilleinnsatsen skal gå til et lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er grasrotandelen som spilleren gir til «sitt» lag. Hvem kan få Grasrotandel? Organisasjoner som har rett til å registrere seg i Frivillighetsregisteret kan motta grasrotandel dersom enheten driver frivillig virksomhet kun på lokalt nivå. Lokalt nivå betyr her regionnivå eller lavere. Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt ansvar Kulturdepartementet har delegert ansvaret for kontroll og oppfølging grasrotordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra januar I første omgang betyr dette at vi skal føre tilsyn etter Forskrift om grasrotandel 2 femte ledd, og 4 tredje ledd. Tips om Grasrotandelen Ønsker du å tipse oss om mottakere av Grasrotandelen som du mener vi bør kontrollere kan du bruke vårt tipsskjema. Tips oss Ny forskrift En ny og revidert forskrift om grasrotandelen ble gjort gjeldene fra 1. juli P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s Mer informasjon Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine nettsider. Grasrotandelen er en viktig og kjærkommen finansieringskilde for lokale lag og foreninger, så vær med ogå støtt opp om lokalt initiativ og kulturliv. Ønsker du å bli grasrotgiver, kan du bli det på én av følgende måter: Hos kommisjonæren Norsk Tipping mobilspill Send SMS Grasrotandelen «org. nr» til 2020 Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening 8766 Lurøy Tlf Faks Lurøy kommune: Bestille legetime på SMS I forrige utgave av Steinkjerringa skrev vi om at det nå er mulig å bestille legetime på SMS. Bestill jule-ved... den er tørr og fin NÅ! Julebaksten kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf Foreløpig har ikke så mange benyttet seg av tilbudet. Lurøy legekontor vil presisere at dette ikke er en tjeneste for øyeblikkelig hjelp, eller at pasienter vil bli oppringt av lege. Kun ordinære timebestillinger. Send LURØY + fødselsdato, ditt navn og grad av hast til F.eks. LURØY Kari Normann Trenger time for konsultasjon Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

6 6 LURØY UNGDOMSRÅD Fra venstre: Amanda Brandser, Charlotte Sommerseth Pedersen, Henriette Moe og Sarah Eva. Referat fra møte i Lurøy ungdomsråd Sted: Lurøy rådhus, kommunestyresalen, 30.september kl Disse møtte: Sarah Eva, Henriette Moe, Charlotte Sommerseth Pedersen og Amanda Brandser Fraværende: Magnus Fjellgaard, Frida Johansen OPPLÆRING OG INFORMASJON Velkommen ved Rita Jørgensdatter Presentasjonsrunde Åpning/velkommen ved ordfører Bjørnar Skjæran Presentasjon av Lurøy kommune politisk og administrativt organisasjonskart Ungdomsrådets rolle i Lurøy Manifest mot mobbing Ordfører drøfter saken med ungdomsrådet Presentasjon av SLT-teamet ved Hanne Teigen Årets barne- og ungdomskommune forslag framlegges i møtet Reglement for ungdomsråd i Lurøy Lovhjemling ungdommens deltakelse (PBL) Barne- og ungdomsplan for Lurøy (aktuelle punkter) Gjennomgang av håndbok for ungdomsrådet REFERATER Støtteordninger fra fylket Skyssordninger Unginordland.no Kulturkortet (kulturkortrabatt) Reisekortet Referat fra møte i ungdomsrådet 17.juni Regnskap Alpintur Hemavan Oversikt over økonomi Camp Helgeland Ungdommens fylkesting + fadderordning Orientering - regional arene for utvikling Hemavan/Târna Orientering workshop Lokalutvalg i Lurøy SAKER TIL BEHANDLING: 18/2013 Konstituering Valg av leder og nestleder. Vedtak i ungdomsrådet: Leder 2013/2014: Sarah Eva Nestleder 2013/2014: Charlotte Sommerseth Pedersen 19/2013 Møteplan Fastsetting av møteplan for høsthalvåret 2013 og vårhalvåret 2014 Vedtak i ungdomsrådet: 2013: 29.oktober, 26.november 2014: 28.januar, 4.mars, 28.april 20/2013 Valg av representanter til ungdommens fylkesting Lurøy ungdomsråd inviteres til å sende to representanter til ungdommens fylkesting Vedtak i ungdomsrådet: Representantene på bildert var til stede på det konstituerende møte i Lurøy ungdomsråd. Sarah Eva ble valgt til leder og Charlotte Sommerseth Pedersen til nesrtleder. Medlemmer varamedlemmer se vedlagte oversikt. UNGDOMSREPRESENTANTER I UNGDOMSRÅDET I LURØY PERIODEN 2013/2014 Onøy/Lurøy sk Moflag skole Lovund skole Konsvik skole Nesøy skole Sarah Eva, Onøy, 8766 Lurøy Henriette Moe, 8762 Sleneset Magnus Fjellgaard, 8764 Lovund Charlotte Sommerseth Pedersen Frida Johansen Gullesen, Sørnesøy Ved Rita Jørgensdatter Vara: Audun Kvitvær, Onøy, 8766 Lurøy Vara: Felix Vesterheim, 8762 Sleneset vara: Amanda Brandser, 8764 Lovund Vara: Henrik Einmo Lurøy ungdomsråd sender leder i ungdomsrådet Sarah Eva og nestleder Charlotte Sommerseth til ungdommens fylkesting, i Bodø 1 3.november /2013 Gensere til ungdomsrådet Ungdomsrådet ønsker å supplere gensere til nye medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet. Vedtak i ungdomsrådet: Det bestilles inn gensere til de medlemmer og varamedlemmer som ikke har gensere fra før. 22/2013 Forslag til Lurøy som årets barne- og ungdomskommune 2013 Forslag til søknad ble gjennomgått i møtet. Vedtak i ungdomsrådet: Ungdomsrådet stiller seg bak forslag til søknad, og ønsker følgende tilføyelse: Lurøy kommunes kulturmidler initierer til aktiviteter, spesielt for barn og unge. Kommunens målsetting er: Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bedre aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver. Tradisjonelt benyttes midlene til aktiviteter som fotball- og korpsaktiviteter for nevnte målgruppe. Lurøy 7.oktober 2013 Rita Jørgensdatter, referent

7 Rapport UNGJOBB 2013 Ved Rita Jørgensdatter UNGJOBB er et årlig tiltak i Lurøy kommune, og går ut på at alle unge mellom 16 og 18 år, tilbys jobb gjennom kommunen. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etater, men administreres av kommunen. Dette gjør vi for å sikre at arbeidstilsynets krav i forhold til unge arbeidstakere etterkommes. Spesielt fokuseres det på at ungdommene skal ha arbeidskontrakt, de skal være forsikret, og de skal ikke settes til arbeid som medfører risiko. UNGJOBB varer fra juni til august, og hver ungdom får 70 timer arbeid. De som engasjerer ungdommene, har anledning til å gi arbeid ut over 70 timer, men må da selv betale lønn for overstigende timer. Hensikten med UNGJOBB er å etablere arbeidstilbud som: gir ungdom innsikt i arbeidsforhold og eksisterende arbeidstilbud gir mulighet for arbeidsinntekt skaper et positivt forhold ungdom/næringsliv/kommune får ungdom til å føle seg nyttig bidrar til å skape identitet og tilhørighet 7 I 2013 deltok 31 ungdommer fra Lurøy UNGJOBB ordning. Disse fordeler seg slik: 6-16 åringer, åringer og 6-18-åringer Arbeidsgiverne var en blanding av kommunale enheter og private bedrifter. Alle ungdommene har vært sysselsatt i Lurøy. VeT Du HvA DiN UnGdOm GjØr I HeLgEnE? VeT Du HvA DiN UnGdOm GjØr I HeLgEnE? Foreldres holdninger og grensesetting er svært viktig for hvor mye ungdom drikker. Dersom man utsetter debutalderen fra 15 til 18 år, vil det utgjøre en halvering av alkoholforbruket i voksen alder. KoNtAkTpErSoNeR i LuRøY kommune: Helsesøster / Miljøterapeut innen rus og psykisk helse: Barneverntjenesten: Psykisk helsearbeider: Kommunelegen: Legevakt: Politi: ViKtIgE nettsider: - rusmidler (Telefon 08588) Voksne for barn KoNtAkTpErSoNeR i LuRøY kommune: Helsesøster / Miljøterapeut innen rus og psykisk helse: Barneverntjenesten: Psykisk helsearbeider: Kommunelegen: Legevakt: Politi: ViKtIgE nettsider: - rusmidler (Telefon 08588) Voksne for barn

8 8 Engasjert ungdom samlet seg på Ungdommens Fylkesting i Bodø! Det nye arbeidsutvalget for ungdommens fylkesting, med faste representanter og vararepresentanter. Helga november samlet ungdom fra hele Nordland seg på årets storsamling på Rica Hotell i Bodø. Blant disse deltok leder og nestleder fra Lurøy Ungdomsråd, Sarah Sandvær Eva og Charlotte Pedersen, sammen med 69 representanter fra 39 kommuner i Nordland. Ungdommens fylkesting er ungdommens talerør i Nordland, med slagordet Ingenting om oss uten oss! Det er ungdommens arena for medvirkning i politikk i fylket. Samtidig er det partipolitisk uavhengig. Gjennom helga ble det arbeidet og vedtatt nye tiltak til Ung Planen for det kommende året. Det ble valgt tre tiltak hver til fem temaer, som arbeidsutvalget skal jobbe videre med. Temaene var miljø, utdanning, helse, samferdsel og kultur. Det ble også valgt et arbeidsutvalg for ungdommens fylkesting, bestående av ni representanter, tre fra nordfylket, tre fra midtfylket og tre fra sørfylket, alle med personlig vara. Av dem ble det valgt ny leder og nestleder. Arbeidsutvalget blir valgt ut av deltakerne på storsamlingen. Engasjert ungdom fra hele Nordland deltok på samlingen. Representantene kom fra både videregående skoler og ungdomsskoler. Arrangørene av samlingen var det avtroppende arbeidsutvalget, som bidro med både hjelp, underholdning og moro. Leder i ungdomsrådet i Lurøy, Sarah Sandvær Eva, syntes opplevelsen av å være på storsamlingen var kjempebra. - Vi ble kjent med mange utadvendte, engasjerte og artige ungdommer, og vi fikk komme med egne forslag og innspill. Vi har lært veldig mye, samtidig som det har vært en utrolig artig helg med bl.a festmiddag, lavvokveld og aktiviteter. Vi har også hatt mye tid til å bli kjent med de andre deltakerne på samlingen. Ungdommens fylkesting er en veldig bra arena for ungdom, der de kan komme med egne meninger og innspill. Samtidig sitter man igjen med mange minner og opplevelser fra helga. Vi har møtt og blitt kjent med mange engasjerte ungdommer, med sterke meninger. Akkurat dette var veldig spennende. Det er viktig at ungdom deltar, når de får muligheten. Ungdommens fylkesting er en mulighet til å være med å påvirke politisk, og få frem det ungdommer idag synes er viktig. Ungdom må ta muligheten når de får den, slik at vi får deres meninger frem i lyset, sier Sarah. Det siste året har arbeidsutvalget jobbet for å hjelpe de kommunene som ikke har ungdomsråd enda, å komme i gang. Veileder for Lurøy Ungdomsråd, Rita Jørgensdatter, synes å sende representanter fra Lurøy ungdomsråd er viktig i flere sammenhenger: - Det er en del av opplæring i demokrati og demokratiske prosesser. Ungdommens fylkesting er de unges arena for å komme med innspill på et overordnet plan (over kommunenivå). Det er en viktig arena for å hente inspirasjon og får å utveksle erfaringer. Lurøy kommune har i sine mål å arbeide får barn og unge i Lurøy på ulike området. Et av disse tiltakene er å gi ungdom mulighet til medvirkning gjennom ungdomsråd. At dette ikke er lovpålagt ennå, viser at Lurøy kommune omsetter sine mål i tiltak og handling. Charlotte Pedersen, nestleder i Lurøy ungdomsråd, sier: - Det var en fantastisk og lærerik opplevelse, som jeg er utrolig glad for å ha fått være med på. Det var interessant og få delta på en slik samling, og jeg fikk følelsen av at vi ungdommer betyr noe og at vi fikk frem våre meninger. Jeg synes ungdommens fylkesting var en fantastisk ting å være med på, og det er kjempebra at ungdom får muligheten til å være med og delta og påvirke på slike arrangementer. Gruppebilde av alle representantene på ungdommens fylkesting 2013.

9 9 Nyferga MF Lovund snart i drift M/F Lovund ved kai på Fiskerstrand Verft. Innfelt: Varaordfører Aino Olaisen (t.v.) fra Lovund foretok dåpen av MF Lovund. Skipper John Edvardsen (t.h.) var med på seremonien. Tekst: Cato Rødsand Foto: Bjørnar Skjæran Byggeprosess Skroget er bygd i stål og aluminium i Ada ved Tuslabukta like ved Istanbul i Tyrkia. Så er fergen innredet, fått motor, kablet, osv. ved Fiskerstrand Verft like ved Ålesund. Det opplyser prosjektleder Bjørn Arne Bjerke i Boreal Transport Nord, som har vært med i byggeprosessen helt fra planleggingen tok til og helt fram til ferdig fartøy. MF Lovund er en av fire nye ferger som leveres til Ytre Helgeland. De andre er MF Tenna, MF Herøysund og MF Husøy. Dåp Den nye ferga i Lurøysambandet - MF Lovund - ble døpt av gudmor Aino Olaisen. Dåpen fant sted på Fiskerstrand Verft på Nordvestlandet. Så får vi sette vår lit til at de bevilgende myndigheter vedtar et ruteoppsett som folk og næringsliv er tjent med, når både M/F Lovund (A-ferge) og M/F Lurøy (B-ferge) er i drift samtidig fra 1. januar Hoveddimensjoner: Lengde 71,20 m Bredde 14,20 m Dybde fra bildekk 5,55 m Personbilenheter 50 Passasjerer 250 personer Tonnasje 2838 brutto tonn Klasse: DnV +1A1, Bil ferge A, E0, R3 (NOR) Navn: MF Lovund Verft: Fiskerstrand BLRT AS Eier: Boreal Transport Nord AS Leveres: Ultimo 2013

10 10 Hvordan gikk det i Lurøy? Ved Cato Rødsand TV-aksjonen 2013 INGEN TID Å MISTE har frem til skrivende stund brakt inn kroner. Det er tidenes beste resultat for Lurøy, med et snitt på kr 85,71 pr innbygger. Veldig bra! Topp 5 i Nordland Helgeland Båtservice AS Helgeland Båtservice AS på Onøy utvider. Det er i gangsatt arbeid med ny verkstedhall, og Lovund Bedriftsservice AS har entreprisen. Hallen skal romme marineliften, og dermed kan bedriften drive reparasjonsarbeid hele året. I høst er det også satt opp en svær plasthall for fritidsbåter i opplag. Foto: Cato Rødsand Lurøy kommune har ledig 100 % fast stilling som lønns- og personalkonsulent ved økonomiavdelingen Se fullstendig utlysing på Søknadsfrist: 10. januar 2014 Kommune Innsamlet pr innbygger Plassering i landet Træna 239,90 4. plass Bø i Vesterålen 88, plass Lurøy 85, plass Røst 82, plass Sortland 80, plass Det er viktig å opplyse om at dette resultatet ble avlest pr 15. november Men disse tallene forteller oss at med knappe 5000 kr mer innsamlet, kan/kunne vi gå/gått forbi Bø og havne på 2. plass i Nordland, der vi egentlig hører til. Formell avslutning av TV-aksjonen skjer ikke før i desember. Vi er kjempestolte over den innsatsen som er vist i forbindelse med årets TV-aksjon over hele kommunen. Tusen takk til alle innbyggere, bøssebærere, skoler, helselag/lag og foreninger og ikke minst næringslivet vårt dere er alle med på å bekrefte lurøyfjerdingens store giverglede.

11 Hei jeg er en vandrebok! Ta meg med, les meg, og legg meg igjen på et passende sted når du er ferdig med meg. Da kan jeg leve lenge, være lykkelig, og kanskje også gjøre deg og mange flere lykkelig. Prosjekt vandrebok handler om å gi bøkene et nytt liv. Ved å sende bøkene på vandring, finner de kanske sin spesielle eier, eller kanskje vandrer de langt. Kanskje vil de skape glede, kanskje til og med engasjere, og resultere i en god diskusjon. Ta med deg en vandrebok og les den. Vil du beholde den, må du gjerne det. Vil du sende den videre, er det flott. Hvis du vil la den vandre videre, legg den gjerne slik at den blir funnet igjen. Da kan dette være en skatt som vil glede mange. Dette er teksten du finner i Vandrebøkene, og dette er en liten suksesshistorie som bare vokser og vokser. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å gi bøkene som tas ut av hyllene i biblioteket et nytt liv. Ideen om et vandrebokprosjekt har modnet noen år, og ble realisert i forbindelse med oppussing av venterommet på fergeleiet på Onøy. Tre kreative damer har pyntet venterommet, malt ordtak på veggene og plassert bøker der, som fritt kan tas med. I ettertid er det satt opp bokhylle for vandrebøker på venterommet på Stokkvågen og på hurtigbåten Lurøyprinsessa. Reisende tar med seg bøker og legger ut på ferger og hurtigbåter, og stort sett alle butikkene på Lurøy innland har bøker tilgjengelige. Prosjektet brer seg også utenfor Lurøy, og nå er Rødøy bibliotek (kommune) blitt med. Tilbakemeldinger Fra fornøyde lesere er det begynt å komme tilbakemeldinger, og noen av disse er: Hei Vandreboka Kim Småge: Dobbeltmann er nå havnet i vår leilighet i Nerja, Spania Siv fra Mo i Rana Hei. Jeg fant boka hos optiker Stensland i Mo i Rana. Jeg er glad i å lese tekster på nynorsk. Nå har den vandret videre nordover til Alta, Der har jeg en god venninne som også er glad i å lese nynorske tekster. Håper hun blir fornøyd. Oddveig fra Mo i Rana Hei! Boken har ikke vandret så fryktelig langt. Den ble oppdaget på Stokkvågen ferjekai, tatt med til Langneset på Sleneset i lurøy i ca tre uker, før den ble med videre til Ålesund. (Nærmere Ramsvika i Indre Borgund i Ålesund) Boken, Evas Øye, er påbegynt, men ikke ferdig lest av meg og mine, men kommer til å bli sendt videre i vandrebokverden nå vi er ferdige med den. Da i Ålesund kommunale bibliotek. (Vi får se. Kanskje den skal få adoptere en bok fra min samling også på sin videre ut i verden? (Jeg kan sikkert avse en av mine mange tusen bøker, som kan få en tur rundt, slik at den kan fortelle meg en ny hisorie.) I allefall et utrolig positivt påfunn, som ble oppdaget av en 1967 model mann på tur med sin model 2008 datter på tur for å se på oldemorhuset i Lurøy sommeren (Kanskje jeg skal se etter neste bok i Min 2008 model datter kan tenke seg noe som passer bedre for den alderen, når vi sksl reise til oldemorhuset for å teste snø- og skøyteforholdene. Steinar fra Ålesund Hei Jeg kontakter deg i forbindelse med den glimrende idéen Prosjekt vandrebok. Jeg jobber som arbeidsleder i en vekstbedrift. Vårt formål er å tilby arbeid til personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har bl.a. et trykkeri hvor vi tilbyr alt av grafiske tjenester. Saken er den at en av deltakerne er ivrig å lese bøker, men han vil ikke oppbevare bøkene etterpå med mindre den er helt eksepsjonell. Så han kommer med bøkene til meg siden han vet at jeg og liker å lese. Han sier at når jeg har lest en bok må jeg gi den videre til noen andre. 11 Jeg leser ikke like fort som ham, så det har etter hvert bygd seg opp et anselig lager av bøker hjemme hos meg i og med at jeg ikke har funnet en god måte å bringe bøkene videre på. Så fant jeg ut at hvis jeg lager et stempel med en tekst som sier noe om at denne boka bør gis videre til en ny lesehest så kanskje boka får et nytt liv. Dermed søkte jeg litt på nettet og kom over Prosjekt vandrebok. Dette er en super idé og jeg lurte på om jeg kunne låne litt av teksten og kanskje logoen også (blå sommerfugl) som sto på kommunens hjemmeside? Hvis dette er i orden for deres prosjekt, så kommer jeg til å stemple alle bøkene og spre de utover på offentlige plasser. Det kommer ikke til å være noen reklame for vår bedrift. Det vil bare bli henvist til Prosjekt vandrebok, alt for å fremme leselyst og leseglede. J Odd-Ivar fra Lyngsalpan At leserne er fornøyde, og gir slike tilbakemeldinger, inspirerer til videre utvidelse av prosjektet. Ønsker fra disse vil så langt de er mulig etterkommes. Oppfordring Vil du være med å sende bøkene på vandring? Ta med deg en bok når du reiser, og legg den igjen på et passende sted. Vil du være med å tilby vandrebøker i din butikk eller lignende? Ta kontakt med undertegnede. Så langt jeg kjenner til er alle positive til prosjektet, mange framsnakker dette og flere bringer bøker rundt omkring. I tillegg er det flere som har laget og skrudd opp hyller og har vært med å tilrettelegge for prosjektet. Tusen takk til alle, både for innsatsen og for at dere har vært positive. Jeg har også fått spørsmål om jeg sender ut de etikettene som limes inn i boka, slik at også private kan være med og sende bøker på vandring. Jeg har lagt ut i PDFformat på websiden til Lurøy bibliotek Rita Jørgensdatter Bibliotek- og kultursjef

12 12 Kort& Godt Ved Cato Rødsand Vedtatt reguleringsplan Sørmarka boligområde Med hjemmel i Plan- og bygningslovens vedtok Lurøy kommunestyre i møte den , sak 51/13 reguleringsplan for Sørmarka boligområde, Lovund. Reguleringsplanen legger til rette for 25 boligtomter med eneboliger, 2 allmenninger for fri bruk og ferdsel, 220 meter ny vei, 1 snuplass og en rundkjøring. Eldres dag Eldres dag på Oscarbrygga på Tonnes (foto: Karin S. Olufsen) Amora Kaker til alle anledninger! Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,- 24 personer deltok på Eldres dag 2013 som ble avholdt på Oscarbrygga på Tonnes. Eldrerådet hadde invitert Trine Dahlmo fra NLP Coach Team as til forelesning om temaet Eldes med stil. Hun snakket om enkle ting man selv kunne gjøre for å slippe enkelte småplager i hverdagen som eldre gjerne har, men som ikke behøver å være sånn. Oppstillingsplass Stokkvågen Statens vegvesen utvider nå oppstillingsplassen i tilknytning til fergeleiet i Stokkvågen, et arbeid som skal være sluttført i I den forbindelse er vegen til Selnes lagt om. Oppstillingsplassen har lenge vært en flaskehals, og med økende trafikk vil dette være et stort framskritt for trafikantene. Kystriksveien gjennom Lurøy Fylkestinget har vedtatt første del av prosjektet ny FV17 Røytvik - Kilboghamn. Parsellen Liafjell - Olvikvatn, med sine to tunneler og fylling over Olvikvatnet kan dermed settes i gang så snart planene er ferdigbehandlet og prosjektet har vært på anbud. Oppstart blir i Et gammelt vegkrav kan dermed endelig komme til realisering.

13 Cupgull til Lurøy Maja Svendsgam Olsen fra Konsvikosen er blitt norgesmester i fotball for jenter 19 år med Grand Bodø. Dette har jo med vår selvfølelse å gjøre, og så er jo vi lurøyfjerdinger mektig stolte av jenta. Gratulerer, Maja! 13 Kultur I I begynnelsen av oktober holdt blandakoret Neo Cantus konsert på grendahuset, Onøy. I alt 75 tilhørere fikk med seg en flott kulturopplevelse denne lørdagskvelden. Koret hadde med seg et sammensatt band, og de fremførte samme innholdet som de gjorde på innlandet tidligere i år. Konserten inneholdt et variert reportoar fra populærmusikken, og lot sine egne medlemmer stå for solonumrene undervegs. Lars Inge Tverberg tok turen tilbake til Lurøy denne helga for å lede koret gjennom konserten. Kultur II Siste helga i oktober fikk Nesna kirke og Lurøy kirke besøk av felleskoret Helgeland Kammerkor og Onøy/Lurøy sangkor med konserten Sing and be joyful. Korene fremførte sanger både hver for seg og som felleskor. Konserten favnet et vidt spenn fra nordnorske viser, via klassiske perler til populærmusikk. Organist i Vega, Paul Wilmot, spilte Piano Sonata nr 3 i h-moll Op. 58 av Chopin mellom sanginnslagene. I alt 180 tilhørere fikk med seg denne høstkonserten. Chris Eva dirigerte begge korene, og bandt som vanlig konserten sammen med flotte fortellinger om det som ble sunget og spilt. Kurs hjertestarter Siste dagen av oktober ble det holdt kurs i bruk av hjertestarter for tilsatte ved Lurøy rådhus. Det var Roy Bonsaksen fra ambulansetjenesten ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen som var kursholder. Kurset omfattet også hjerte- og lungeredning. Denne gangen deltok 6 ansatte. Det er utplassert hjertestarter i hallen i første etasje på rådhuset. Bildet over: Kursleder Roy Bonsaksen demonstrerer på dukken hvordan dette hjertekompresjon skal utføres (foto: Cato Rødsand). Under: Camilla Castellan (t.v) og Karin S. Olufsen prøver seg på hjertekompresjon. I bakgrunnen Hallgeir Moe. (foto: Cato Rødsand) Stor takk! Lurøy-Onøy Helselag takker hjerteligst for gavene som vi fikk til minne om vår kjære leder Bodil Gyda Gullesen. Vi lyser fred over hennes minne.

14 14 Kåring av årets barne og ungdomskommune i Nordland 2013 Blir det Lurøy? Lurøy kommune er en kommune på Helgelandskysten med ca innbyggere. Kommunen er geografisk spredt over flere øyer og noe fastland. Dette medfører at vi har seks skoler i kommunen, hvorav fem er 1-10 skoler, samt at vi har elever fra Lurøy som går på skole i Rødøy (Nesøy). Men til tross for at geografi og kommunikasjoner til tider kan være en utfordring, jobber unge og voksne i Lurøy for å legge til rette for medvirkning, engasjement, kreativitet og samarbeid. Barne- og ungdomsplan I mars 2013 vedtok politikerne i Lurøy ny barne- og ungdomsplan for kommunen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom alle som på en eller annen måte arbeider for eller med barn og unge i Lurøy, en politiker og leder av ungdomsrådet. Planen fokuserer på tverrfaglig samarbeid, tenkning og medvirkning, og har klare mål for hvor vi vil gå i årene framover. Arbeidsgruppen som har utarbeidet planen skal årlig evaluere progresjonen i planens tiltaksdel, og sørge for at målene og tiltakene blir ivaretatt. I det videre skisseres de tiltak og aktiviteter som ligger til grunn for denne søknaden. Lurøy ungdomsråd Lurøy ungdomsråd består av fem medlemmer og velges hvert år, av og blant ungdomsskoleelevene i Lurøy kommune. Det er vedtatt egne retningslinjer for ungdomsrådet, og de gis mulighet til å uttale seg om alle saker som vedrører barn og unge i Lurøy, samt at de selv kan initiere til aktuelle saker og aktiviteter. Ungdomsrådet har 6 7 møter i året. Lurøy kommune har vedtatt å sette av en budsjettpott på kr , til ungdomsrådets disposisjon. Disse midlene disponerer ungdomsrådet fritt, og det benyttes enten til felles aktiviteter for alle unge i Lurøy, eller til kretsvise aktiviteter, gjerne i samarbeid med skolene og foreldrene. Ungdomsrådet sender to representanter til ungdommens fylkesting, i hovedsak leder og nestleder. Fylkestinget holdes om høsten, like etter valg av ungdomsråd, og er med i å stimulere de nyvalgte til aktiviteter lokalt. Saker som ungdomsrådet behandler/er høringsinstans på, er: økonomiplan for kommunen, ulike planer der barn og unge berøres, aktiviteter som ungdomsrådet initierer til, behandling av søknader om tilskudd, og medvirkning i utvikling av aktiviteter for unge. Medlemmer av ungdomsrådet gis også mulighet til å møte i kommunestyret i Lurøy, hvis aktuelle saker for ungdom er satt på dagsorden. For at det skai oppnås best mulig gjennomgående representasjon, sitter medlemmene av ungdomsrådet også i elevrådet på sine skoler, og de inviteres til møter i lokalutvalgene i sine respektive kretser. I flere år har ungdomsrådet stått bak en alpintur for alle ungdomsskoleelever til Skillevollen på Mo i Rana og til Hemavan i Sverige. Her har ungdomsrådet i samarbeid med kulturenheten i Lurøy kommune, hatt alt ansvar med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring. Ungdomsrådet sørger også for at alle ungdommer i Lurøy har kulturkortet. Dette benyttes blant annet for å oppnå rabatt ved alpinsenteret i Hemavan. Når det gjelder kulturkortavtaler lokalt, har ungdomsrådet diskutert dette, men har ingen institusjoner i kommunen som er aktuelle i forhold til kulturkortavtaler/kulturkortrabatt.

15 15 Allikevel er det viktig at Lurøyungdommer skaffer seg dette kortet, da alle må reise til byen når de starter på videregående skole, og vil da kunne benytte seg av inngåtte kulturkortavtaler. For tiden jobber ungdomsrådet i samarbeid med kulturenheten i Lurøy kommune med å realisere en workshop, der ungdommer, politikere og administrasjonen sammen ser på hvordan vi i Lurøy kan bli enda bedre på samarbeid og satsing på unge i Lurøy. Det må også nevnes at representanter fra ungdomsrådet i Lurøy, deltar på regionale samlinger for ungdomsråd på Helgeland. Her kurses ungdommer i ungdomsrådsarbeid, og de jobber sammen over kommunegrensene, om saker av lokal, regional og nasjonal betydning. Aktivt SLT-team SLT- teamet I Lurøy består av sosialetaten, helseetaten, oppvekstetaten og politiet, som samarbeider om rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak spesielt rettet mot barn og unge opp mot 18 år. SLT-arbeidet er forankret i lokale styringsorganer og i politiet. SLT-teamet står bak rusfrie arrangement, ungdomssamlinger, og informasjonsmøter i barnehager og skoler. Konkret gjelder dette: - Rusfritt 16. mai arrangement, der alle ungdommer fra Lurøy inviteres med: Målet er felles aktiviteter, sosialt samvær og forebyggende arbeid. - Lev i lag der helsestasjonen og SLT-teamet møter ungdom, og der hovedfokus er flytting på hybel, ernæring, seksualitet og voksenrollen. - Ungdommens kulturmønstring (UKM) arrangeres i samarbeid med Træna og Rødøy og er en del av kommunens forebyggende arbeid. UKM er et sosialt samlingspunkt med overnatting for alle ungdommer, også for de som ikke deltar aktivt med et kulturinnslag. Fokus på ungdom og lokalt næringsliv Lurøy kommune, ønsker at barn og unge får kjennskap til lokalt næringsliv. Noen tiltak ivaretar dette som for eksempel ungjobb, julelunch, yrkes- og utdanningsmessa og elevbedrift ved skolene. Ungt Entreprenørskap er en fri og uavhengig medlemsorganisasjon som gir barn og unge entreprenørskapsopplæring ved å utvikle skaperglede, tro på egne evner og kunnskap om arbeids- og næringsliv. Dette gjøres i samspill med skoleverket/elevbedrift, næringslivet og andre aktører. Tverretatlig fokus på barn og unge I det daglige samarbeides det om ulike tiltak som både har fokus på barn og unge, og møter/ kultur/sosiale arenaer over aldersgrensene. Dette betyr at både når det gjelder plan for den kulturelle skolesekken og plan for den kulturelle spaserstokken, har begge målsettinger om møter mellom barn, unge og eldre. Eksempler på dette er: - Ved rikskonsertbesøk på skolene, inviteres eldre til å delta. - Ved konserter på eldreinstitusjoner, inviteres barn i barnehage og skole, til å delta. På denne måten skapes det møteplasser over generasjoner, til gjensidig inspirasjon og glede. Gjennom Lurøy kommunens musikkskoletilbud stimuleres ulike musikalske uttrykk, og målsettingen er at det skal gis et tilbud til alle kretser i Lurøy. Dette innebærer at musikkskolen har tilsatt kvalifisert personale, som kan gi barn og unge i alle kretsene opplæring i ulike instrumenter. Samtidig er det ønskelig å evaluere dagens ordning med tanke på å etablere en musikk- og kulturskole som inkluderer flere uttrykksformer. Ungdomsklubber Når det gjelder ungdomsklubber, finnes det i dag to etablerte klubber. En som har eksistert i mange år på Onøy/Lurøy, og en som nylig er etablert på Sleneset. I tillegg planlegges det i disse dager etablering av ny ungdomsklubb på Lovund. Daglig ansvar for ungdomsklubbene i Lurøy kommune, er delegert til lokalutvalgene i kommunen. Det er vedtatt generelle retningslinjer for ungdomsklubber i Lurøy, og det er opp til ungdomsklubbene/lokalutvalgene å vedta egne retningslinjer. Kommunale bygg Lurøy kommune har utleiereglement for skoler og grendehus. Reglementet stiller lokaler til gratis disposisjon for lag og foreninger fra kommunene, og spesielt de som jobber med barn og unge. Kommunen stiller også lokaler til disposisjon for ungdomsklubber. I dag har vi to etablerte ungdomsklubber, og en som planlegges realisert. Ungjobb Ungjobb er Lurøy kommunes tiltak, for å stimulere unge i Lurøy mellom 16 og 18 år til å jobbe om sommeren. Tiltaket er et samarbeid med lokalt næringsliv, og det samarbeides om å gi et jobbtilbud på 70 timer til alle ungdommer i denne aldersgruppen. Lurøy kommune er arbeidsgiver, og ivaretar

16 16 alt omkring arbeidsavtaler, lønn og forsikring av de unge, og sikrer at de ikke settes til farlig arbeid. Privat næringsliv og deler av kommunen sørger for arbeid til de unge. Som hovedprinsipp deles kostnadene til tiltaket mellom Lurøy kommune og oppdragsgiver. Helsefremmende skoler Lurøy kommunestyre vedtok våren 2013 at samtlige grunnskoler i kommunen skal arbeide for å bli helsefremmende skoler. I samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd skal skolene i 3 år ha dette som spesielt fokus. Vertskommune for HUSE HUSE (Helgeland Ungdomssenter) er et tilbud om rimelig overnatting for grupper av barn og unge. HUSE er lokalisert på Lurøya og drives av Polarsirkelen friluftsråd. Årlig besøkes HUSE av barn- og unge fra hele Helgeland. Lurøy kommune har lagt til rette for dette tilbudet og er an aktiv støttespiller i driften av HUSE. Kulturmidler Lurøy kommunes kulturmidler initierer til aktiviteter, spesielt for barn og unge. Kommunens målsetting er: Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bedre aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver. Tradisjonelt benyttes midlene til aktiviteter som fotball- og korpsaktiviteter for nevnte målgruppe. Manifest mot mobbing I forbindelse med at nyvalgt ungdomsråd, skal konstituere seg, vil Lurøy kommune ved ordfører underskrive manifest mot mobbing. Selv om kommunen er sent ute med å signere avtalen, betyr det ikke at Lurøy kommune ikke jobber mot mobbing. Alle skoler har handlingsplaner mot mobbing som sikrer elevenes rettigheter etter 9a-1 i Opplæringsloven om et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

17 17 og læring. Overordnet er det utarbeidet ordensreglement for skolene i Lurøy. Barnehager og skoler har også egne planer for å håndtere kriser og sorg. Helsesøster er på skolene en gang i måneden. I dette tilbudet inngår også arbeid med psykisk helse for barn og unge, og arbeid mot mobbing. Dette er også satt på dagsorden i forbindelse med Barne- og ungdomsplan for Lurøy som ble vedtatt i mars Dette arbeidet synliggjøres også i ungdomsrådet, på ungdomssamlinger, og på planlagt workshop i oktober. Sistenevnte er en arena der ungdom og politikere møtes, og sammen diskuterer framtiden i Lurøy. Lurøy ungdomsråd har behandlet forslaget, og stiller seg bak dette. Hvis Lurøy kommune skulle bli valgt som årets barne- og ungdomskommune, vil ungdomsrådet være med å prioritere bruken av tilskuddet. På bakgrunn av oppgitte opplysninger, foreslår vi Lurøy kommune som årets barne- og ungdomskommune i Nordland Lurøy kommune Bjørnar Skjæran, ordfører Rita Jørgensdatter, bibliotek- og kultursjef Sarah Eva, leder Lurøy ungdomsråd Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

18 18 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

19 19 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

20 20 Ballbinger åpnet Ballbingene på Onøy ble behørig åpnet i høst, med oppvisningskamper der både barn og voksne deltok. Det var ordfører Bjørnar Skjæran som sto for den offisielle åpningen. Etterpå var det kaffe og fotballkake til alle. Nærmere 100 sambygdinger hadde møtt opp i striregnet. Trond Even Jørgensen fikk overrakt gavekort for sin store innsats i arbeidet med banen. Det ble også rettet takk til hele dugnadsgjengen og sponsorlaget som har bidratt til realiseringen av ballbingene. Fotball kakene var populære, særlig hos de minste. Ballbingene ligger side om side ved Onøy/Lurøy skole (Fotos: Cato Rødsand) Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sander S Pedersen Johanne Grønbeck

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sander S Pedersen Johanne Grønbeck Kvæfjord kommune Møtebok Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 27.10.2015 Tid: 18:00-21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sander S Pedersen Leder

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2015 29. ÅRGANG Kvarøy vindusmuseum Side 13 y-ordførerens spalte side 4 Fremtidig

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Navn på representanter, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer sendes til:

Navn på representanter, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer sendes til: tt NorclIANCI FYLKESKOMMUNE Ung i Nordland Vår dato: 07.07. Vår referanse: 11/21262 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kommunene i Nordland v/ordfører Representanter til Ungdommens fylkesting

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Alle landets kommuner Alle bydeler i Oslo Fylkeskommuner Fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 13/275-29.05.2013 Barne- og ungdomskonferansen 2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil også

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Oppfølgingsdag etter Open Space

Oppfølgingsdag etter Open Space Oppfølgingsdag etter Open Space : amling s Neste Fr. mai edag 9 2008 Søndre Land 14.12.2007 Innhold Kjære deltaker... 2 Gruppe 1: Taushetsplikt... 3 Gruppe 2: Brukermedvirkning... 4 Gruppe 3: Den røde

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Styreleder har ordet.

Styreleder har ordet. SandtoppNytt Styreleder har ordet. Det dufter av pepperkaker. Lyden av julesanger høres i gangene. Hemmelighetene med innpakking av gaver er til å ta og føle på. Forventningsfulle små og stor - nissen

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013 Iren Grue Tidspunkt: 11:15 15:00 Sted: Ål Ungdomsskole Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved Svolvær skole Nov./des. 2001 i regi av Vågan biblioteks prosjekt: Biblioteket som kunstformidler, Nordnorsk Kunstnersentrum og Svolvær barne-

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Møteprotokoll Fredrikstad ungdomsråd

Møteprotokoll Fredrikstad ungdomsråd Møteprotokoll Fredrikstad ungdomsråd Møtedato: 25.01.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:45 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/11 3/11 FRAMMØTELISTE REPRESENTANTER

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Årsmelding for 2008-09

Årsmelding for 2008-09 Årsmelding for 2008-09 MANDAL BU - ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2008-09 Årsmeldingen er utarbeidet av leder Sara Sandvik Johansen og nestleder Anette Larsen og godkjent i BU møte 25. mai - 09. Helt i begynnelsen

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Møtedato: Tirsdag 11. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 15.00 Møtested: Jektvik grendehus

Møtedato: Tirsdag 11. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 15.00 Møtested: Jektvik grendehus Rødøy kommune Kommunestyret Hovedutskrift fra møte Møtedato: Tirsdag 11. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 15.00 Møtested: Jektvik grendehus Møteleder: Ordfører Skriftlig innkalling datert: 03.10.11

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

Kort orientering: Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. Invitasjon til møte med kommunalsjef for Plan og utvikling.

Kort orientering: Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. Invitasjon til møte med kommunalsjef for Plan og utvikling. Utvalg: Hammerfest Ungdomsråd Møtested: Storstua, Ungdomshuset :bootleg Dato: 08.03.2012 Tid: 18:00 Medlemmer som møtte: Navn: Fredrik Næss Sivertsen Vilde Olaussen Kathrine Næss Holmgren Gard Orvik Nilssen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

Saksframlegg. UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON- MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Arkivsaksnr.

Saksframlegg. UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON- MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Arkivsaksnr. Saksframlegg UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON- MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Arkivsaksnr.: 11/25695 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Protokoll 7/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder:

Detaljer