Stemmerettsjubileet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stemmerettsjubileet 1913 2013"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013 hatt fokus på Stemmerettsjubileet, både gjennom to konserter, tre forfattermøter og et par utstillinger, opplyser en engasjert biblioteksjef Rita Jørgensdatter. På våren hadde lokalhistoriker og forfatter Rune Bang boklansering, med spesiell fokus på stemmerett. Deretter hadde forfatter Torill Brekke møte med om lag 40 ungdomsskoleelever i Lurøy, der hun også satte fokus på jubileet. I sommer var det duket for Jane Austin-konsert med trekløveret Solveig Lagos Andersen, Trine Sandvær og Chris Eva, der linken til kvinners stemmerett gikk gjennom opplesning fra Jane Austins forfatterskap og sanger hentet fra hennes levetid. I høst var det så duket for portrettintervju med Gerd Liv Valla, der hun kom inn på kvinners kamp for å bli hørt og sett, både i fagpolitisk forståelse og som samfunnsbygger. Biblioteket har også huset flere utstillinger i regi av Nasjonalbiblioteket, bl.a. Sterke kvinner i historien. Dennne gange er ungdom i fokus. Tema ungdom Se side: 3, 6-7-8, Stemmerettsjubileet Kronen på verket - eller jubileumsåret - var konserten Kvinnestemmer med ekteparet Marian Børli Sivertsen og Snorre Magnus Sivertsen (bildet) senhøstes. Hele 35 publikummere hadde funnet veien til Lurøy bibliotek, og med viser og fortellinger ble vi tatt med gjennom 100 års kvinnehistorie i toner og vers. Et flott punktum for et viktig jubileum. Og folk stiller opp gang etter gang, sier en fornøyd biblioteksjef. rasrotandelen side 5 Nyferga MF Lovund se side 9 Kåring av årets barne- og ungdomskommune side 14

2 2 Nytilsatte i Lurøy kommune Monica Storkjørren tilsatt som ny kommuneoverlege fra 8. oktober. Hun har vært kommunelege i Lurøy siden Aud Anita Skughei Grønning er tilsatt som veileder i NAV/sosial fra 1. august Hun har tidligere vært lærer ved Moflag skole i en årrekke. Janne Sommerseth er tilsatt som oppvekstsjef fra 10. juli. Hun kom fra stillingen som pedagogisk konsulent, som hun har hatt siden høsten Har i tillegg vært stedfortredende oppvekstsjef. LURØYKALENDEREN 2014 Lurøykalenderen 2014 er et samarbeidsprosjekt mellom lokalutvalgene i Lurøy Kommune. Hobbyfotografer har det siste året tatt bilder med «Det gode liv i Lurøy» som tema, utvalgte bilder vises i kalenderen som er i A3 format. Kalenderen er i salg nå hos: Kvarøy Handel Joker Tonnes Joker Kvina Aldersund Handel Grønsvik Kystfort MF Lurøy Håkon Lund AS Joker Sleneset Joker Lovund Den koster kr 120,- Rebus Forrige gang hadde vi rebusen GJØRDUHOSFRISØRENSVØMMERIHAVET, og løsningen ble KLIPPFISK. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd: Anja Isaksen, 8762 Sleneset. Årets fjerde rebus ser slik ut: HARMANPÅDEKK PRETERITUMAVVÆRE Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 30. januar 2014.

3 3 Luer mot mobbing Jeg vil bruke min spalteplass på å framsnakke prosjektet Luer mot mobbing på Lurøy innland. Det var foreldrene Pia Vedal og Rita Tøvik som lanserte ideen om å strikke luene. Ikke fordi Konsvik skole er utsatt for et stort mobbeproblem, men heller for å forebygge. De driftige damene fikk med seg andre på strikkekvelder på Tonnesbutikken. Strikkemønstre ble hentet på internett og mangfoldiggjort og snart tok det helt av, forteller ei engasjert Pia Vedal. Det er positivt at foreldrene vil være med på dette. Det viser at foreldregruppen kan samarbeide godt. Samtidig er dette en påminnelse om et problem som kan oppstå, og som vi alltid må være på vakt overfor, sier Vedal. Til å begynne med var luene beregnet på elevene ved Konsvik skole. Men så måtte jo lærerne også få sine. Så hekta de på Kvarøy skole med elever og lærere, da de har sin undervisning ved Konsvik skole hver fredag. Uka før utdelinga av luene, gjennomførte Konsvik skole tema mot mobbing. Som avslutning av dette temaet, fikk elever og lærere ved begge skolene overrakt sin lue mot mobbing. Hele fargekartet ble brukt og alle luene har slagordet MOT MOBBING innstrikket. En stor takk til næringslivet på strekningen Kvina Tonnes, som alle stilte opp og sponset garn og utstyr til prosjektet. Materialet som ikke ble brukt går til Kunst & Håndverksundervisningen ved Konsvik skole. Gratulerer med et flott tiltak! Manifest mot mobbing Foreldreinitiativet i Konsvik passer jo egentlig veldig bra med Manifest mot mobbing som ordfører Bjørnar Skjæran undertegnet på vegne av Lurøy kommune på ettersommeren. Der slutter kommunen seg til det nasjonale arbeidet for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge, og der skal vi møte mobbing med nulltoleranse. Ordføreren oppfordrer i den anledning til å samle alle drivkreftene i barnehage, skole, frivillige og i arbeidsliv om en felles plattform for å gjøre et enda bedre arbeid mot mobbing. Med håp om at dette arbeidet bærer frukt, ønsker jeg våre lesere ei god jul og et godt nytt år! Elevene med de ferdige luene mot mobbing (Foto: Lars Petter Østrem)

4 4 Ordførerens spalte En spennende høst! Stortingsvalg og maktskifte Høsten er på hell, og det lir mot jul. Det har vært en spennende høst på mange måter. Den har inneholdt både stortingsvalg, regjeringsforhandlinger og regjeringsskifte. Velgerne har talt, og det norske demokratiet har virket, igjen. Jeg tror mange syntes valgkampen var svært spennende. Den høye valgdeltakelsen tyder på det. Personlig synes jeg valgkampen også var både saklig og verdig. Det nye Stortinget og den nye Regjeringen er kommet i gang med sitt viktige arbeid. Og hvis vi ser bort fra en enkelt overivrig partileder på valgkvelden, bar også dette maktskiftet preg av en verdighet vi som nasjon og folk kan være stolte av. Etter åtte år med flertallsregjering, er vi tilbake til en situasjon med mindretallsregjering. Mange mener dette vil gjøre Stortinget mer synlig, og de politiske prosessene i parlamentet mer spennende, enn i perioden med flertallsregjering. Tiden vil vise hvordan dette slår ut, det blir spennende å følge med. Jeg håper dette bidrar til enda større samfunnsengasjement hos enda flere. Det trenger vi. Et levende demokrati er et godt demokrati, og det er mindre enn to år til neste valg! Kystriksveien gjennom Lurøy Også i Lurøy har høsten vært ei spennende tid. Fylkestinget vedtok 5. desember sin økonomiplan, der første del av prosjektet ny FV17 Røytvik-Kilboghamn nå er fullfinansiert! Parsellen Liafjell- Olvikvatn, med sine to tunneller og fylling over Olvikvatnet kan dermed settes igang så snart planene er ferdigbehandlet og prosjektet har vært på anbud. Statens Vegvesen har støtt på mange utfordringer i planleggingsfasen, men legger til grunn at oppstart blir i Det legges også til grunn at hele prosjektet skal gjennomføres i sammenheng, noe som betyr at folket på Lurøy Innland kan starte nedtellinga på ei ventetid som har vært lang. Den visuelle presentasjonen formannskapet har sett bærer bud om at standarden blir fortreffelig! 8,5 meters veibredde fra Bratland til Olvikvatnet inkludert tunnellene, og 6,5 meters veibredde på resten blir noe ganske annet enn vi er vant med. Og gjennom Aldersundet blir det gang- og sykkelveg. Dette blir spennende! Nye ferger Fra nyttår får vi også nye ferger i Lurøy/Træna-bassenget. MF Husøy skal trafikkere Stokkvågen-Træna, mens MF Lovund og MF Lurøy skal trafikkere Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund. Inntil nytt fergeleie på Tonnes kommer på plass, skal disse fergene også ivareta anløp av Kvarøy. For begge sambandene representerer de nye fergene et stort løft, både kvalitetsmessig og kapasitetsmessig. 14. november var jeg tilstede i Fiskerstrand, da 4 nye ferger til Helgeland ble døpt i tur og orden. En stor dag, og en historisk dag! Flotte ferger som er som skapt for å være livsnerve i krevende samband. I skrivende stund er det dessverre ikke klart hvordan de nye fergerutene blir. Kommunestyret har levert fra seg et enstemmig ruteforslag, som drøftes og kostnadsberegnes i fylkeshovedstaden. Kommunestyrets målsetting er at et kapasitetsløft på mellom 40 og 50% må merkes på alle anløpssteder. For at alle elementene i kommunestyrets vedtak skal kunne innfris, må det imidlertid ei tilleggsbevilgning til fra fylkeskommunen. Det blir spennende å se hvordan dette lander. Budsjett og økonomiplan Høsten er budsjettid, også i kommunen. I Lurøy har vi etterhvert lang tradisjon med en god budsjettprosess. Det viktigste vi oppnår med denne prosessen er god felles innsikt, og felles virkelighetsoppfatning. Dette gir et godt Bjørnar Skjæran grunnlag for gode beslutninger. Resultatet av årets budsjettdugnad var stor enighet om de viktigste prioriteringene. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for de som venter på sine prosjekter, og klare styringssignaler til rådmannen og hans stab. Når vi i Lurøy har unngått de opprivende debattene mange andre kommuner nå står midt oppe i, er nok en av grunnene at vi har klart å samle oss om hovedlinjene i våre økonomiplaner, gjennom mange år. For meg er det et mål i seg selv at vi klarer å få til dette også i framtida. I skrivende stund er verken statsbudsjettet eller kommunebudsjettet vedtatt. Jeg vil derfor gå nærmere gjennom detaljene i neste utgave av Steinkjerringa. Pusterom i mørketida Etter en travel og spennende høst, som også inneholdt et par høststormer, trenger vi et pusterom midt i mørketida. Jeg oppfordrer derfor alle til å bevilge seg noen rolige dager der julefreden får senke seg skikkelig over både kropp og sinn. Kommunestyret har tradisjon for å avslutte desembermøtet med å synge Deilig er jorden. Det er en vakker sang, og en vakker tradisjon jeg ønsker vi skal fortsette med. Min oppfordring til alle Lurøyfjerdinger er at dere også tenker gjennom om det er noen som trenger en ekstra tanke eller litt av din tid i julen. De aller fleste har det godt i Lurøy. Dersom mange nok vil, kan vi sammen bidra til at enda flere virkelig opplever ei gledelig jul. Jeg ønsker alle Lurøyfjerdinger ei god og fredfull jul, og et godt nytt år!

5 Informasjon om Grasrotandelen Ved Rita Jørgensdatter Hva er Grasrotandelen? En spiller hos Norsk Tipping kan bestemme at 5 % av spilleinnsatsen skal gå til et lag eller organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er grasrotandelen som spilleren gir til «sitt» lag. Hvem kan få Grasrotandel? Organisasjoner som har rett til å registrere seg i Frivillighetsregisteret kan motta grasrotandel dersom enheten driver frivillig virksomhet kun på lokalt nivå. Lokalt nivå betyr her regionnivå eller lavere. Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt ansvar Kulturdepartementet har delegert ansvaret for kontroll og oppfølging grasrotordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra januar I første omgang betyr dette at vi skal føre tilsyn etter Forskrift om grasrotandel 2 femte ledd, og 4 tredje ledd. Tips om Grasrotandelen Ønsker du å tipse oss om mottakere av Grasrotandelen som du mener vi bør kontrollere kan du bruke vårt tipsskjema. Tips oss Ny forskrift En ny og revidert forskrift om grasrotandelen ble gjort gjeldene fra 1. juli P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s Mer informasjon Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tipping sine nettsider. Grasrotandelen er en viktig og kjærkommen finansieringskilde for lokale lag og foreninger, så vær med ogå støtt opp om lokalt initiativ og kulturliv. Ønsker du å bli grasrotgiver, kan du bli det på én av følgende måter: Hos kommisjonæren Norsk Tipping mobilspill Send SMS Grasrotandelen «org. nr» til 2020 Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening 8766 Lurøy Tlf Faks Lurøy kommune: Bestille legetime på SMS I forrige utgave av Steinkjerringa skrev vi om at det nå er mulig å bestille legetime på SMS. Bestill jule-ved... den er tørr og fin NÅ! Julebaksten kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf Foreløpig har ikke så mange benyttet seg av tilbudet. Lurøy legekontor vil presisere at dette ikke er en tjeneste for øyeblikkelig hjelp, eller at pasienter vil bli oppringt av lege. Kun ordinære timebestillinger. Send LURØY + fødselsdato, ditt navn og grad av hast til F.eks. LURØY Kari Normann Trenger time for konsultasjon Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

6 6 LURØY UNGDOMSRÅD Fra venstre: Amanda Brandser, Charlotte Sommerseth Pedersen, Henriette Moe og Sarah Eva. Referat fra møte i Lurøy ungdomsråd Sted: Lurøy rådhus, kommunestyresalen, 30.september kl Disse møtte: Sarah Eva, Henriette Moe, Charlotte Sommerseth Pedersen og Amanda Brandser Fraværende: Magnus Fjellgaard, Frida Johansen OPPLÆRING OG INFORMASJON Velkommen ved Rita Jørgensdatter Presentasjonsrunde Åpning/velkommen ved ordfører Bjørnar Skjæran Presentasjon av Lurøy kommune politisk og administrativt organisasjonskart Ungdomsrådets rolle i Lurøy Manifest mot mobbing Ordfører drøfter saken med ungdomsrådet Presentasjon av SLT-teamet ved Hanne Teigen Årets barne- og ungdomskommune forslag framlegges i møtet Reglement for ungdomsråd i Lurøy Lovhjemling ungdommens deltakelse (PBL) Barne- og ungdomsplan for Lurøy (aktuelle punkter) Gjennomgang av håndbok for ungdomsrådet REFERATER Støtteordninger fra fylket Skyssordninger Unginordland.no Kulturkortet (kulturkortrabatt) Reisekortet Referat fra møte i ungdomsrådet 17.juni Regnskap Alpintur Hemavan Oversikt over økonomi Camp Helgeland Ungdommens fylkesting + fadderordning Orientering - regional arene for utvikling Hemavan/Târna Orientering workshop Lokalutvalg i Lurøy SAKER TIL BEHANDLING: 18/2013 Konstituering Valg av leder og nestleder. Vedtak i ungdomsrådet: Leder 2013/2014: Sarah Eva Nestleder 2013/2014: Charlotte Sommerseth Pedersen 19/2013 Møteplan Fastsetting av møteplan for høsthalvåret 2013 og vårhalvåret 2014 Vedtak i ungdomsrådet: 2013: 29.oktober, 26.november 2014: 28.januar, 4.mars, 28.april 20/2013 Valg av representanter til ungdommens fylkesting Lurøy ungdomsråd inviteres til å sende to representanter til ungdommens fylkesting Vedtak i ungdomsrådet: Representantene på bildert var til stede på det konstituerende møte i Lurøy ungdomsråd. Sarah Eva ble valgt til leder og Charlotte Sommerseth Pedersen til nesrtleder. Medlemmer varamedlemmer se vedlagte oversikt. UNGDOMSREPRESENTANTER I UNGDOMSRÅDET I LURØY PERIODEN 2013/2014 Onøy/Lurøy sk Moflag skole Lovund skole Konsvik skole Nesøy skole Sarah Eva, Onøy, 8766 Lurøy Henriette Moe, 8762 Sleneset Magnus Fjellgaard, 8764 Lovund Charlotte Sommerseth Pedersen Frida Johansen Gullesen, Sørnesøy Ved Rita Jørgensdatter Vara: Audun Kvitvær, Onøy, 8766 Lurøy Vara: Felix Vesterheim, 8762 Sleneset vara: Amanda Brandser, 8764 Lovund Vara: Henrik Einmo Lurøy ungdomsråd sender leder i ungdomsrådet Sarah Eva og nestleder Charlotte Sommerseth til ungdommens fylkesting, i Bodø 1 3.november /2013 Gensere til ungdomsrådet Ungdomsrådet ønsker å supplere gensere til nye medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet. Vedtak i ungdomsrådet: Det bestilles inn gensere til de medlemmer og varamedlemmer som ikke har gensere fra før. 22/2013 Forslag til Lurøy som årets barne- og ungdomskommune 2013 Forslag til søknad ble gjennomgått i møtet. Vedtak i ungdomsrådet: Ungdomsrådet stiller seg bak forslag til søknad, og ønsker følgende tilføyelse: Lurøy kommunes kulturmidler initierer til aktiviteter, spesielt for barn og unge. Kommunens målsetting er: Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bedre aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver. Tradisjonelt benyttes midlene til aktiviteter som fotball- og korpsaktiviteter for nevnte målgruppe. Lurøy 7.oktober 2013 Rita Jørgensdatter, referent

7 Rapport UNGJOBB 2013 Ved Rita Jørgensdatter UNGJOBB er et årlig tiltak i Lurøy kommune, og går ut på at alle unge mellom 16 og 18 år, tilbys jobb gjennom kommunen. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etater, men administreres av kommunen. Dette gjør vi for å sikre at arbeidstilsynets krav i forhold til unge arbeidstakere etterkommes. Spesielt fokuseres det på at ungdommene skal ha arbeidskontrakt, de skal være forsikret, og de skal ikke settes til arbeid som medfører risiko. UNGJOBB varer fra juni til august, og hver ungdom får 70 timer arbeid. De som engasjerer ungdommene, har anledning til å gi arbeid ut over 70 timer, men må da selv betale lønn for overstigende timer. Hensikten med UNGJOBB er å etablere arbeidstilbud som: gir ungdom innsikt i arbeidsforhold og eksisterende arbeidstilbud gir mulighet for arbeidsinntekt skaper et positivt forhold ungdom/næringsliv/kommune får ungdom til å føle seg nyttig bidrar til å skape identitet og tilhørighet 7 I 2013 deltok 31 ungdommer fra Lurøy UNGJOBB ordning. Disse fordeler seg slik: 6-16 åringer, åringer og 6-18-åringer Arbeidsgiverne var en blanding av kommunale enheter og private bedrifter. Alle ungdommene har vært sysselsatt i Lurøy. VeT Du HvA DiN UnGdOm GjØr I HeLgEnE? VeT Du HvA DiN UnGdOm GjØr I HeLgEnE? Foreldres holdninger og grensesetting er svært viktig for hvor mye ungdom drikker. Dersom man utsetter debutalderen fra 15 til 18 år, vil det utgjøre en halvering av alkoholforbruket i voksen alder. KoNtAkTpErSoNeR i LuRøY kommune: Helsesøster / Miljøterapeut innen rus og psykisk helse: Barneverntjenesten: Psykisk helsearbeider: Kommunelegen: Legevakt: Politi: ViKtIgE nettsider: - rusmidler (Telefon 08588) Voksne for barn KoNtAkTpErSoNeR i LuRøY kommune: Helsesøster / Miljøterapeut innen rus og psykisk helse: Barneverntjenesten: Psykisk helsearbeider: Kommunelegen: Legevakt: Politi: ViKtIgE nettsider: - rusmidler (Telefon 08588) Voksne for barn

8 8 Engasjert ungdom samlet seg på Ungdommens Fylkesting i Bodø! Det nye arbeidsutvalget for ungdommens fylkesting, med faste representanter og vararepresentanter. Helga november samlet ungdom fra hele Nordland seg på årets storsamling på Rica Hotell i Bodø. Blant disse deltok leder og nestleder fra Lurøy Ungdomsråd, Sarah Sandvær Eva og Charlotte Pedersen, sammen med 69 representanter fra 39 kommuner i Nordland. Ungdommens fylkesting er ungdommens talerør i Nordland, med slagordet Ingenting om oss uten oss! Det er ungdommens arena for medvirkning i politikk i fylket. Samtidig er det partipolitisk uavhengig. Gjennom helga ble det arbeidet og vedtatt nye tiltak til Ung Planen for det kommende året. Det ble valgt tre tiltak hver til fem temaer, som arbeidsutvalget skal jobbe videre med. Temaene var miljø, utdanning, helse, samferdsel og kultur. Det ble også valgt et arbeidsutvalg for ungdommens fylkesting, bestående av ni representanter, tre fra nordfylket, tre fra midtfylket og tre fra sørfylket, alle med personlig vara. Av dem ble det valgt ny leder og nestleder. Arbeidsutvalget blir valgt ut av deltakerne på storsamlingen. Engasjert ungdom fra hele Nordland deltok på samlingen. Representantene kom fra både videregående skoler og ungdomsskoler. Arrangørene av samlingen var det avtroppende arbeidsutvalget, som bidro med både hjelp, underholdning og moro. Leder i ungdomsrådet i Lurøy, Sarah Sandvær Eva, syntes opplevelsen av å være på storsamlingen var kjempebra. - Vi ble kjent med mange utadvendte, engasjerte og artige ungdommer, og vi fikk komme med egne forslag og innspill. Vi har lært veldig mye, samtidig som det har vært en utrolig artig helg med bl.a festmiddag, lavvokveld og aktiviteter. Vi har også hatt mye tid til å bli kjent med de andre deltakerne på samlingen. Ungdommens fylkesting er en veldig bra arena for ungdom, der de kan komme med egne meninger og innspill. Samtidig sitter man igjen med mange minner og opplevelser fra helga. Vi har møtt og blitt kjent med mange engasjerte ungdommer, med sterke meninger. Akkurat dette var veldig spennende. Det er viktig at ungdom deltar, når de får muligheten. Ungdommens fylkesting er en mulighet til å være med å påvirke politisk, og få frem det ungdommer idag synes er viktig. Ungdom må ta muligheten når de får den, slik at vi får deres meninger frem i lyset, sier Sarah. Det siste året har arbeidsutvalget jobbet for å hjelpe de kommunene som ikke har ungdomsråd enda, å komme i gang. Veileder for Lurøy Ungdomsråd, Rita Jørgensdatter, synes å sende representanter fra Lurøy ungdomsråd er viktig i flere sammenhenger: - Det er en del av opplæring i demokrati og demokratiske prosesser. Ungdommens fylkesting er de unges arena for å komme med innspill på et overordnet plan (over kommunenivå). Det er en viktig arena for å hente inspirasjon og får å utveksle erfaringer. Lurøy kommune har i sine mål å arbeide får barn og unge i Lurøy på ulike området. Et av disse tiltakene er å gi ungdom mulighet til medvirkning gjennom ungdomsråd. At dette ikke er lovpålagt ennå, viser at Lurøy kommune omsetter sine mål i tiltak og handling. Charlotte Pedersen, nestleder i Lurøy ungdomsråd, sier: - Det var en fantastisk og lærerik opplevelse, som jeg er utrolig glad for å ha fått være med på. Det var interessant og få delta på en slik samling, og jeg fikk følelsen av at vi ungdommer betyr noe og at vi fikk frem våre meninger. Jeg synes ungdommens fylkesting var en fantastisk ting å være med på, og det er kjempebra at ungdom får muligheten til å være med og delta og påvirke på slike arrangementer. Gruppebilde av alle representantene på ungdommens fylkesting 2013.

9 9 Nyferga MF Lovund snart i drift M/F Lovund ved kai på Fiskerstrand Verft. Innfelt: Varaordfører Aino Olaisen (t.v.) fra Lovund foretok dåpen av MF Lovund. Skipper John Edvardsen (t.h.) var med på seremonien. Tekst: Cato Rødsand Foto: Bjørnar Skjæran Byggeprosess Skroget er bygd i stål og aluminium i Ada ved Tuslabukta like ved Istanbul i Tyrkia. Så er fergen innredet, fått motor, kablet, osv. ved Fiskerstrand Verft like ved Ålesund. Det opplyser prosjektleder Bjørn Arne Bjerke i Boreal Transport Nord, som har vært med i byggeprosessen helt fra planleggingen tok til og helt fram til ferdig fartøy. MF Lovund er en av fire nye ferger som leveres til Ytre Helgeland. De andre er MF Tenna, MF Herøysund og MF Husøy. Dåp Den nye ferga i Lurøysambandet - MF Lovund - ble døpt av gudmor Aino Olaisen. Dåpen fant sted på Fiskerstrand Verft på Nordvestlandet. Så får vi sette vår lit til at de bevilgende myndigheter vedtar et ruteoppsett som folk og næringsliv er tjent med, når både M/F Lovund (A-ferge) og M/F Lurøy (B-ferge) er i drift samtidig fra 1. januar Hoveddimensjoner: Lengde 71,20 m Bredde 14,20 m Dybde fra bildekk 5,55 m Personbilenheter 50 Passasjerer 250 personer Tonnasje 2838 brutto tonn Klasse: DnV +1A1, Bil ferge A, E0, R3 (NOR) Navn: MF Lovund Verft: Fiskerstrand BLRT AS Eier: Boreal Transport Nord AS Leveres: Ultimo 2013

10 10 Hvordan gikk det i Lurøy? Ved Cato Rødsand TV-aksjonen 2013 INGEN TID Å MISTE har frem til skrivende stund brakt inn kroner. Det er tidenes beste resultat for Lurøy, med et snitt på kr 85,71 pr innbygger. Veldig bra! Topp 5 i Nordland Helgeland Båtservice AS Helgeland Båtservice AS på Onøy utvider. Det er i gangsatt arbeid med ny verkstedhall, og Lovund Bedriftsservice AS har entreprisen. Hallen skal romme marineliften, og dermed kan bedriften drive reparasjonsarbeid hele året. I høst er det også satt opp en svær plasthall for fritidsbåter i opplag. Foto: Cato Rødsand Lurøy kommune har ledig 100 % fast stilling som lønns- og personalkonsulent ved økonomiavdelingen Se fullstendig utlysing på Søknadsfrist: 10. januar 2014 Kommune Innsamlet pr innbygger Plassering i landet Træna 239,90 4. plass Bø i Vesterålen 88, plass Lurøy 85, plass Røst 82, plass Sortland 80, plass Det er viktig å opplyse om at dette resultatet ble avlest pr 15. november Men disse tallene forteller oss at med knappe 5000 kr mer innsamlet, kan/kunne vi gå/gått forbi Bø og havne på 2. plass i Nordland, der vi egentlig hører til. Formell avslutning av TV-aksjonen skjer ikke før i desember. Vi er kjempestolte over den innsatsen som er vist i forbindelse med årets TV-aksjon over hele kommunen. Tusen takk til alle innbyggere, bøssebærere, skoler, helselag/lag og foreninger og ikke minst næringslivet vårt dere er alle med på å bekrefte lurøyfjerdingens store giverglede.

11 Hei jeg er en vandrebok! Ta meg med, les meg, og legg meg igjen på et passende sted når du er ferdig med meg. Da kan jeg leve lenge, være lykkelig, og kanskje også gjøre deg og mange flere lykkelig. Prosjekt vandrebok handler om å gi bøkene et nytt liv. Ved å sende bøkene på vandring, finner de kanske sin spesielle eier, eller kanskje vandrer de langt. Kanskje vil de skape glede, kanskje til og med engasjere, og resultere i en god diskusjon. Ta med deg en vandrebok og les den. Vil du beholde den, må du gjerne det. Vil du sende den videre, er det flott. Hvis du vil la den vandre videre, legg den gjerne slik at den blir funnet igjen. Da kan dette være en skatt som vil glede mange. Dette er teksten du finner i Vandrebøkene, og dette er en liten suksesshistorie som bare vokser og vokser. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å gi bøkene som tas ut av hyllene i biblioteket et nytt liv. Ideen om et vandrebokprosjekt har modnet noen år, og ble realisert i forbindelse med oppussing av venterommet på fergeleiet på Onøy. Tre kreative damer har pyntet venterommet, malt ordtak på veggene og plassert bøker der, som fritt kan tas med. I ettertid er det satt opp bokhylle for vandrebøker på venterommet på Stokkvågen og på hurtigbåten Lurøyprinsessa. Reisende tar med seg bøker og legger ut på ferger og hurtigbåter, og stort sett alle butikkene på Lurøy innland har bøker tilgjengelige. Prosjektet brer seg også utenfor Lurøy, og nå er Rødøy bibliotek (kommune) blitt med. Tilbakemeldinger Fra fornøyde lesere er det begynt å komme tilbakemeldinger, og noen av disse er: Hei Vandreboka Kim Småge: Dobbeltmann er nå havnet i vår leilighet i Nerja, Spania Siv fra Mo i Rana Hei. Jeg fant boka hos optiker Stensland i Mo i Rana. Jeg er glad i å lese tekster på nynorsk. Nå har den vandret videre nordover til Alta, Der har jeg en god venninne som også er glad i å lese nynorske tekster. Håper hun blir fornøyd. Oddveig fra Mo i Rana Hei! Boken har ikke vandret så fryktelig langt. Den ble oppdaget på Stokkvågen ferjekai, tatt med til Langneset på Sleneset i lurøy i ca tre uker, før den ble med videre til Ålesund. (Nærmere Ramsvika i Indre Borgund i Ålesund) Boken, Evas Øye, er påbegynt, men ikke ferdig lest av meg og mine, men kommer til å bli sendt videre i vandrebokverden nå vi er ferdige med den. Da i Ålesund kommunale bibliotek. (Vi får se. Kanskje den skal få adoptere en bok fra min samling også på sin videre ut i verden? (Jeg kan sikkert avse en av mine mange tusen bøker, som kan få en tur rundt, slik at den kan fortelle meg en ny hisorie.) I allefall et utrolig positivt påfunn, som ble oppdaget av en 1967 model mann på tur med sin model 2008 datter på tur for å se på oldemorhuset i Lurøy sommeren (Kanskje jeg skal se etter neste bok i Min 2008 model datter kan tenke seg noe som passer bedre for den alderen, når vi sksl reise til oldemorhuset for å teste snø- og skøyteforholdene. Steinar fra Ålesund Hei Jeg kontakter deg i forbindelse med den glimrende idéen Prosjekt vandrebok. Jeg jobber som arbeidsleder i en vekstbedrift. Vårt formål er å tilby arbeid til personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har bl.a. et trykkeri hvor vi tilbyr alt av grafiske tjenester. Saken er den at en av deltakerne er ivrig å lese bøker, men han vil ikke oppbevare bøkene etterpå med mindre den er helt eksepsjonell. Så han kommer med bøkene til meg siden han vet at jeg og liker å lese. Han sier at når jeg har lest en bok må jeg gi den videre til noen andre. 11 Jeg leser ikke like fort som ham, så det har etter hvert bygd seg opp et anselig lager av bøker hjemme hos meg i og med at jeg ikke har funnet en god måte å bringe bøkene videre på. Så fant jeg ut at hvis jeg lager et stempel med en tekst som sier noe om at denne boka bør gis videre til en ny lesehest så kanskje boka får et nytt liv. Dermed søkte jeg litt på nettet og kom over Prosjekt vandrebok. Dette er en super idé og jeg lurte på om jeg kunne låne litt av teksten og kanskje logoen også (blå sommerfugl) som sto på kommunens hjemmeside? Hvis dette er i orden for deres prosjekt, så kommer jeg til å stemple alle bøkene og spre de utover på offentlige plasser. Det kommer ikke til å være noen reklame for vår bedrift. Det vil bare bli henvist til Prosjekt vandrebok, alt for å fremme leselyst og leseglede. J Odd-Ivar fra Lyngsalpan At leserne er fornøyde, og gir slike tilbakemeldinger, inspirerer til videre utvidelse av prosjektet. Ønsker fra disse vil så langt de er mulig etterkommes. Oppfordring Vil du være med å sende bøkene på vandring? Ta med deg en bok når du reiser, og legg den igjen på et passende sted. Vil du være med å tilby vandrebøker i din butikk eller lignende? Ta kontakt med undertegnede. Så langt jeg kjenner til er alle positive til prosjektet, mange framsnakker dette og flere bringer bøker rundt omkring. I tillegg er det flere som har laget og skrudd opp hyller og har vært med å tilrettelegge for prosjektet. Tusen takk til alle, både for innsatsen og for at dere har vært positive. Jeg har også fått spørsmål om jeg sender ut de etikettene som limes inn i boka, slik at også private kan være med og sende bøker på vandring. Jeg har lagt ut i PDFformat på websiden til Lurøy bibliotek Rita Jørgensdatter Bibliotek- og kultursjef

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Fresk 22-åring satser på gris

Fresk 22-åring satser på gris Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober 2012 26. ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2006 20. ÅRGANG Korps-tur til Barcelona Her spiller kretskorpset i St.

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

Kunstutstilling på Kvarøy

Kunstutstilling på Kvarøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2008 22. ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer