ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014"

Transkript

1 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS SVOLVÆR - TELEFON BANKGIRO ORG. NR ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

2 INNHOLD Sak 1: Innkalling og konstituering av årsmøte 2014 s. 2 Sak 2: Årsmelding for Nord- Norske Bildende Kunstnere 2013 s Styrets virksomhet i perioden s Gjennomføring av NNBKs handlingsplan for 2013 s Forslag til handlingsplan for NNBK s. 11 Sak 3: Juryens årsmelding for 2013 s. 14 Sak 4: Regnskap for Nord- Norske Bildende Kunstnere 4.1 Resultatregnskap s Balanseregnskap s Revisjonsberetning legges frem i årsmøte Sak 5: Forslag Budsjett s. 18 Sak 6: Saker til Årsmøtet 6.1 Forslag til handlingsplan s Endring av vedtektenes 2 s. 21 Sak 7: Valgkomiteéns forslag s. 22 Vedlegg 1: Skriv til kommunene om utsmykning s. 23 Vedlegg 2: Skriv til kulturministeren, Finnmark s. 24 Vedlegg 3: Skriv til kulturministeren, Troms s. 25 Vedlegg 4: Skriv til kulturministeren, Nordland s. 27 Vedlegg 5: Årsmøtereferat 2013 s. 29 Vedlegg 6: Pressemelding mars 2013 s. 32 Vedlegg 7: Vedtekter for Nord- Norske Bildende Kunstnere s. 35 Vedlegg 8: Medlemsliste s. 39 1

3 Sak 1: Innkalling og konstituering årsmøte Til medlemmene i Nord-norske bildende kunstnere: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD- NORSKE BILDENDE KUNSTNERE Styret innkaller herved til årsmøte i Nord-norske bildende kunstnere, i henhold til vedtektenes 4, Fredag 28. mars 2014 kl. 09:00, møtested: Skagen Hotell, Bodø. Styrets forslag til dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet: 1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2. Valg av møteleder 1.3 Valg av 2 referenter 1.4 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 1.5 Valg av tellekorps 1.6 Navneopprop 1.7 Godkjenning av stemmefullmakter 2. Styrets årsmelding for Forslag til handlingsplan NNBK Juryens årsmelding for Regnskap for Nord- Norske Bildende Kunstnere Balanseregnskap Resultatregnskap Budsjett 2014 med forslag til budsjett Saker til årsmøtet: 6.1 Forslag til handlingsplan 6.2 Endring av vedtekter 2 7. Valg 7.1 Styreleder 7.2 Styremedlemmer 7.3 Vara til styre 7.4 Jurymedlemmer 7.5 Valgkomité 7.6 Regionalt samarbeidsutvalg for Nordnorge og Sameland, RSU 7.7 NNKS kontrollutvalg 7.8 Innstillingskomite for utstillingsstipend 7.9 Innstillingskomité for Nordland fylkes reisestipend 8.0 Vågan kunstsenters styre Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av NNBK. Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig stemmefullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter. Uten stemmerett har følgende adgang til å delta på møtet: Rekrutteringsmedlemmer og assosierte medlemmer. Personer foreslått av styret eller etter forslag fra medlemmer fremmet gjennom styret, iflg. Vedtektene 4. Observatører har talerett. Med hilsen styret i Nord- Norske Bildende Kunstnere 2

4 SAK 2. ÅRSMELDING FOR NORD- NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 2013 Visjon: Nord- Norske Bildende Kunstnere skal være en levedyktig og inkluderende forening hvor gamle og nye medlemmer finner det attraktivt å være medlem. Dette skal skje ved hjelp av fagpolitisk arbeid med en høy faglig kompetanse og integritet, samt synliggjøring av foreningen i samfunnet og media. Overordnede mål: Nord- Norske Bildende Kunstnere skal være en aktiv deltager på den nordnorske arenaen og skape interesse og forståelse for kunst og kunstnernes situasjon, og søke å forbedre vilkårene for medlemmene. Styrets forord Styret kan se tilbake på et aktivt år i Et særlig fokus har vært rettet mot Artist in Residence, stipendpolitikken, Strategi for visuell kunst i Nord-Norge og Meld.St. 23 om Visuell kunst. Herunder har arbeidet med de tre fylkeskommunene og anmodninger om forbedringer i antall arbeidsstipender og økt driftsstøtte vært sentral, i samarbeid med NKNN. Med regjeringsskiftet kom nye utfordringer, og vi deltok aktivt i kampen for å beholde de nye langvarige stipendene som ble foreslått kuttet i det reviderte statsbudsjettet. Vi har deltatt på en rekke møter, konferanser og seminarer i alle tre fylker, og NNBKmedlemmer utenfor styret har også representert oss. Vi har lagt vekt på å øke vår synlighet i landsdelen, og resultatet er en høyere interesse for NNBK i kunstnermiljøet, og en hyppigere kontakt med våre samarbeidspartnere. Den anstrengte økonomiske situasjonen for NNBK har vært en hemsko, men på grunn av økt aktivitet har vi likevel overskredet budsjettet for styrearbeid, juryering og annet faglig arbeid. Årsmøtet i 2013 ble også mye dyrere enn planlagt, så vi har opparbeidet oss et kraftig underskudd. Dette har vi bakt inn i driften i 2014, slik at vi strammer inn forbruket med et kortere arrangement med årsmøte og seminar. «Arctic survival,» tittelen på seminaret, symboliserer vårt arbeid for kunstnere i arktiske strøk. I det siste året har det vært økt fokus på kunst fra nordområdene, sist med samarbeidsprosjektet «A gathering of the Ar(c)t ( ic)tribes», der Nordland Fylke arrangerte sammen med Kunstnersenteret og Artist-in-residence-nettverket. Både Nordland, Troms og Finnmark deltar i High North Air, der alle kunstnerne i landsdelen tilbys å søke om gjesteopphold i Russland eller Norge. Vi har deltatt i møter om nye visningssteder i Troms og Finnmark, der både Tromsø og Alta ønsker seg en type filial av NNKS. Kunstakademiet har fått nye lokaler, og vi merker at det er flere unge kunstnere i landsdelen. Vi takker både nye og gamle medlemmer samt andre samarbeidspartnere og bidragsytere for samarbeidet i Styret i Nord-Norske Bildende kunstnere (NNBK) Vebjørg Hagene Thoe Styreleder Rannveig Mietinen Styremedlem Trygve Luktvasslimo Styrets nestleder Espen Tollefsen Styremedlem 3

5 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE OVERSIKT OVER VERV OG TILLITSVALGTE NNBKs styre Vara Styreleder: Vebjørg Hagene Thoe, Stamsund Nestleder: Trygve Luktvasslimo Rannveig Mietinen, Vadsø Espen Tollefsen Tone Fjereide Nina Beyer Torunn Ovanger NNBKs jury Kristin Tårnes Kjetil I. Berge Kurt Edvin Blix Hansen Vara: Hedvig Biong Camilla Figenschou Yngve Henriksen NNBKs valgkomite Bjørn Tore Stavang Irena Jovic Nordnorsk kunstnersenters styre Dag Nyberg Helle Storvik Vara: Elisabeth Alsos Strand Trym Ivar Bergmo Nordnorsk Kunstnersenters Kontrollutvalg Grete Gunneng Vara: Rune Johansen Nordnorsk Kunstmuseums styre (felles med NKNN): Aslaug Juliussen Vara: Jenny Marie Johnsen Regionalt Samarbeidsutvalg Sigrid Szetu Vara: Arvid Sveen, Tromsø

6 NNBK oversikt over nye medlemmer År Nye medlemmer I NNBK Linda Pedersen Thora Dolven Bakke Kjetil Berge Espen Tollefsen Camilla Figenschou Kjersti Isdal Liv Bangsrud Jacobsen Hanne Lydia Kristoffersen Ane Øverås Rannveig Mietinen Anne Gundersen Bjørn Jensen Trygve Luktvasslimo Kristin Tårnes Tone Fjereide Hedvig Biong Jet Pascua Linn Solveig Halvorsrød Linn Rebekka Åmo Johanne Seines Svendsen Janna Thöle- Juul Inger Blix Kvammen Marianne Bjørnmyr Inger Rasmussen Vibeke Steinsholm 2008: 118 Totalt antall medl Forkortelser: NNBK Nord- Norske Bildende Kunstnere NBK Norske Billedkunstnere NKNN Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge NNKS Nordnorsk Kunstnersenter SDS Samiske Kunstneres Forbund NK Norske Kunsthåndverkere FFF Forbundet Frie Fotografer SKINN Se kunst i Nord- Norge FINN Festspillene i Nord- Norge DNNK Den Nordnorske Kunstutstilling 5

7 2.1 Styrets virksomhet i perioden Styret har hatt et år med mye aktivitet. Herunder følger en kronologisk oversikt over året, deretter følger punkt 2.2 om gjennomføringen av handlingsplanen og 19. januar, styremøte Tromsø, fellesmøte med NKNN og NNKS - 5. februar, Vebjørg Hagene Thoe fremmer i Billedkunst NNBKs synspunkter på stipendordningene februar, styremøte pr tlf februar, møte med arbeidsgruppe Vågan kunstsenter, Trygve Luktvasslimo mars, årsmøte og seminar i Tromsø mars utsendelse av pressemelding med presentasjon av styret, årsmøtet og fagorganisasjonen april, Espen Tollefsen deltok på møte Kunstnett Nord-Norge april, Vebjørg Hagene Thoe deltok på informasjonsmøte for støtteordninger i kulturfeltet i Norden og High North AiR-samling i Tromsø April, Vebjørg Hagene Thoe deltok på SKINNs årsmøte og fagseminar i Svolvær og 25. mai NBKs landsmøte i Oslo, delegater var Synnøve Persen og Vebjørg Hagene Thoe NNBK var representert på kulturministerens innspillsseminarer om Kulturløftet (se de offisielle skrivene under "vedlegg"): - 7. Juni, Nordland, Ingunn Milly Hansen (NKNN) Juni, Finnmark, Synnøve Persen Juni, Troms, Kristin Tårnes Juni, åpning av Kajsa Zetterqvist og Per Addes galleri i tilknytning til Nordland nasjonalparksenter, Evelyn Scobie representerte oss juni, åpningen av Festspillene i Nord-Norge, hele styret deltok aktivt juni, møte med Galleri Nord-Norge juni, styremøte Harstad august, styremøte pr tlf aug, Espen Tollefsen deltok på valgdebattmøte på Kunstnernes hus i regi av NBK 6

8 - 6. september, styremøte i Lofoten, samt fellesmøte med Kari Elfstedt fra NKNN september, åpningen av LIAF. Hele styret deltok svært aktivt i Svolvær og Kabelvåg. Omvisning på Kaviarfabrikken i Henningsvær september, Ledermøte/søknadsskrivekurs i regi av NBK, Oslo, Rannveig Mietinen september, Russisk-norske samarbeidsdager i Svolvær, Vebjørg Hagene Thoe deltok oktober, møte med Alta kommune, samarbeid om utstillingssted, Vebjørg deltok - 4. november, møte om det frie kunstfeltet, Norsk Skuespillerforbund, Oslo. Vebjørg deltok november, møte HighNorth AiR Tromsø, Vebjørg Hagene Thoe deltok november, krisemøte ifm kutt i nytt statsbudsjett i regi av NBK i Oslo, Vebjørg H. Thoe november, #Kunstneraksjonen i Oslo, Svolvær, Leknes, Sortland og andre steder. Vebjørg i Svolvær, Espen i Oslo oktober, møte i Alta om Finnmarks kulturstrategier, avlyst november, Kulturrådets konferanse, deltagelse avlyst pga svak økonomi i organisasjonen - 2 møter med Vågan kommunes kulturadministrasjon om Vågan Kunstsenter. Vebjørg desember, Kunstnett-møte i Tromsø, Jenny Marie Johnsen var vår utsendte og 20. januar, styremøte Tromsø, felles møte med NKNN, felles møte med NKNN og NNKS februar "A gathering of the ar(c)t(ic) tribes", fagseminar i Svolvær, Vebjørg Hagene Thoe og Trygve Luktvasslimo deltok 7

9 2.2 Gjennomføring av NNBKs handlingsplan for 2013 Synlighet og rekruttering. Organisasjonen har vokst og flerdoblet medlemstallet over 30 år men vi tar ikke medlemsmassen for gitt. Vi ser på rekruttering av nye generasjoner i et bredere perspektiv, det handler om vår tilstedeværelse i kunst- og kulturfeltet. I forkant av årsmøtet 2013 holdt vi et seminar hvor vi sammen med styrene i NKNN og NNKS formulerte strategier for profilering og rekruttering. NNBK ville lage en promoteringsfilm og annet materiell for å bruke som synliggjøringsverktøy. Det første vi gjorde i det nye styret var å sende ut ei pressemelding i etterkant av årsmøtet, den gikk til politikere og kulturarbeidere og til presse. Vi gjorde to samlede, fysiske hovedframstøt i løpet av året. Først under Festspillene i Nordnorge hvor vi møttes med blant andre festspilldirektør Tone Vinje, med leder for Galleri Nordnorge Roanne O'Donnell, kurator for festspillene Joakim Borda, og lokale og tilreisende kolleger, kunstnere og kulturarbeidere. Vi merket svært positiv respons på at vi hadde lagt vårt styremøte til denne helga. Vårt andre framstøt gjorde vi under Lofoten International Art Festival i September, til da var vår promoteringsfilm klar. Sammen med selvgjorte hettegensere, visittkort og andre trykksaker som vi delte ut, utgjorde filmen en sterk profilering og vi tror dette var med på å øke oppmerksomheten omkring vårt arbeid, både blant kunstnere og andre. Utsmykning og innkjøp kvalitetssikring vedrørende bruk av kompetanse. Det var fra fjorårets handlingsplan videreført et ønske om opplysning til offentlige instanser om hvordan finne fram til arbeider av profesjonelle kunstnere for utsmykningsoppdrag og innkjøp av verk og kunstnerisk konsulentkompetanse. Styret har utarbeidet et skriv (se vedlegg) som via mail er sendt ut til rådmenn og kulturkontakter i alle kommunene i Nord-Norge. Det inneholder informasjon om den kunstfaglige kompetansen vi i NNBK og NNKS sitter på. Skrivet er ment som en åpning mot NNKS som et ressurssenter, som et første steg i en strategi for å involvere de profesjonelle kunstnerne i flere konsulent- og utsmykningsoppdrag. Vi vil åpne opp for nye samarbeidsformer mellom kunstnerne og kommunene, der også kulturbasert reiseliv er aktuelt. Vågan kunstsenter. I henhold til årsmøtesak 6.1 i fjor fortsatte styret å forvalte NNBKs interesser i Vågan kunstsenter. Etter møte 18. februar og et lengre etterspill per epost med alle som var involvert, trakk vi oss 23. mars (sammen med NKNN) fra arbeidsgruppen som var nedsatt og ledet av Tor Inge Kveum. Vi understreket at vi beholder vår aksjepost og at vi hadde tillit til at styret i Vågan kunstsenter AS forvaltet sitt mandat i forhold til eiendommen etter beste skjønn. I mai kunne vår representant i styret Yngve Henriksen informere om at prosjektleder for Vågan Kunstsenter/Lofoten Kunsthall Tor Inge Kveum ikke lenger var prosjektleder, og at prosjektgruppa var lagt ned. Det var ikke bevilget nye kroner til prosjektet fra Vågan Kommune, Lofoten Kulturhus KF skulle ha det framtidige ansvaret for utleie. Senere, i sak 7/14, ber Kommunestyret Vågan Kunstsenters styre om primært å gjennomføre utleie, sekundært salg av bygget. Styret vil primært forsøke å leie ut bygget, og vil få laget prospekt for bygget. Leder for Kultur i Vågan kontaktet NNBK for råd i videre prosess, og vi anbefalte en tett dialog med Vågans kunstnere. Vågan kunstsenter har nylig avertert lokalene til leie. Organisasjonens økonomi. Styret ville organisere arbeidet bedre, og lederen foreslo å fordele noe av honoraret på de andre styremedlemmene for å gjøre ordningen mer rettferdig. Årsmøteøkonomien har vært det store problemet, da det tapper organisasjonen for penger slik vi har gjort det de siste årene. Vi synes NNKS har betalt for liten andel av de faktiske felles 8

10 utgiftene på møtene, siden de er en stor knutepunktinstitusjon med statsstøtte. NNBK og NKNN har foreslått en endring av praksis, slik at organisasjonene og kunstnersenteret fremover skal dele utgiftene likt mellom seg. Vi bestemte å gjøre årsmøtet 2014 markant billigere enn de to foregående årsmøtene for å minske underskuddet og bygge opp økonomien. Organisasjonssekretær. Årsmøtet 2013 ba styret om å utrede om NNBK skal legge om strukturen og ansette en organisasjonssekretær på åremål (6 til 8 år) for å bygge opp og opprettholde organisasjonens omdømme, og for å skape kontinuitet i arbeidet. Styret er enig i premissene for fjorårets årsmøteforslag, og vi har diskutert dette gjentatte ganger. Vi har kommet fram til at det er helt umulig å få til med dagens midler i organisasjonen, selve omleggingen vil også være ressurskrevende. Vi har derfor valgt en annen strategi som er å fordele arbeidet mer jevnt mellom de fire representantene i styret, og så har vi sett på hvilke oppgaver og tjenester som vi betaler for, men som styremedlemmene egentlig kan ta seg av selv. Se neste punkt. Sekretærfunksjonen som vi betaler NNKS for å utføre for oss er beregnet etter gamle satser, da alt måtte skrives for hånd på kunstnersenteret. Nå har de digitale medier overtatt det meste, slik at arbeidsmengden er mye mindre. Derfor foreslår både NNBK og NKNN å redusere organisasjonenes andel av lønnskostnadene, slik at vi får frigitt midler til fagpolitisk arbeid. AiR i Nordnorge. I 2013 ble enda flere AiR-prosjekter sjøsatt i Nordnorge. Nordland fylkeskommune deltar etter påtrykk fra NNBK i prosessen med å støtte både nye og eksisterende AiR- prosjekter, både økonomisk og strukturelt. Nettverket High North AiR er er et gjesteateliernettverk for organisasjoner som driver, eller ønsker å etablere Artists-in- Residence programmer i de nordlige delene av Norge. Dette er spesielt interessant fordi også Sverige, Finland og Nordvest-Russland er inkludert. Troms fylkeskommune publiserte i 2013 en brosjyre med presentasjon av en rekke AiR-programmer i Nordnorge, den kan du lese her: Nylig utlystes AiR Barents for profesjonelle kunstnere, kunsthåndverkere, kuratorer, fotografer og forskere på billedkunstfeltet basert i Nordnorge, Murmansk og Arkhangelsk. Med støtte fra Kulturdepartementet og Barentskult stimuleres nordnorske og russiske fagmiljøer til å samarbeide, og i Nordland er A gathering of the Ar( c )t (ic) tribes et pågående prosjekt, der alle residence-stedene deltar. Landsmøtet 2013, mai. Vebjørg og Synnøve Persen representerte oss. Det rapporteres om intens debatt på landsmøtet. Vebjørg ble valgt inn i redaksjonskomiteen. Vårt forslag om en prøveordning med regionalisering av noen stipender falt, men vi vant en delseier ved at det ble vedtatt at sentralstyret skulle foreta en kritisk gjennomgang av stipendpolitikken og uravstemningsordningen. Synnøve Persen ble valgt inn som 5. vara til sentralstyret. Visningssted i Alta. Delegat ved kulturministerens innspillsseminar i Finnmark, Synnøve Persen, framførte anmodning til ministeren om å fremme saken om nytt visningssted i Finnmark. Vebjørg arrangerte møte med Alta kommune og Sigfrid Hernes i oktober. Visningssted i Tromsø. NNKS jobber med saken, og NNBK og NKNN utnevnte en felles representant, Grethe Winther-Svendsen, til å delta i arbeidet. Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 NordNorge har gitt ,- til utredning. 9

11 Nominasjoner til nasjonale verv. Vi fikk inn Aslaug Juliussen i stipendkomiteen (felles nominasjon med Norske Tekstilkunstnere). Eva Bakkeslett ble vara i Den nasjonale jury. Kunstnerpolitikk. Styret har lagt vekt på å være til stede mest mulig der kunstpolitikk utformes, og har drevet kontinuerlig lobbyering med både brevskriving og møtevirksomhet. #Kunstneraksjonen i november ble også kraftig markert i Nord-Norge, blant annet på Kunstnersenteret. Ny daglig leder NNKS. Svein Ingvoll Pedersen er ansatt i stillingen, og siden han tidligere har ledet Kunstnersenteret, er vi svært fornøyd med ansettelsen. I samarbeid og enighet med Senteret og Kunsthåndverkerne er nå stillingen gjort om til åremålsstilling på 4 år. Kompetanseheving for medlemmene. Som et ledd i arbeidet med å gi medlemmene i NBK anledning til å profesjonalisere seg, ble det arrangert et kurs i søknadsskriving fredag 13. september. Hver grunnorganisasjon stilte med én deltager. Kurset inneholdt generell informasjon om hvordan stipendsystemet er bygget opp, informasjon om nye stipendtyper og elektronisk søknad for de statlige stipender fra Statens kunstnerstipend, innføring i hvordan å skrive søknad, digital billedbehandling i gratisprogrammet Gimp og praktiske øvelser. I etterkant av kurset ble det sendt ut en mail til NNBK's medlemmer med videreformidlet informasjon og viktige lenker. - En av våre kunstnere, Johanne Seines Svendsen, ble valgt til årets TV-aksjonskunstner i Hun laget en sterk utstilling om Demens-problematikken, og nordnorsk kunst ble profilert over hele landet. 10

12 2.3 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR NNBK Innledning Styret for Nord-norske bildende kunstnere ønsker å styrke NNBK sin posisjon i regionen, med utgangspunkt i politiske planer, våre egne visjoner og strategier, organisasjonens vedtekter, et bredt samarbeid med en rekke partnere kort sagt ved aktiv deltagelse i kunstog kulturfeltet. Styret ønsker fortsatt å aktivisere medlemmene direkte ved deltagelse i utvalg og møtevirksomhet. Vi ønsker også en fortsatt god kommunikasjon med NKNN og ikke minst NNKS. Det er enighet om viktigheten av minst ett felles styremøte i året, og en bedre deling av relevante dokumenter styrene imellom. I denne handlingsplanen kan dere lese om noen av de områdene vi mener det er viktig å legge fokus på i Fagpolitisk samarbeid: - NBK/ Norske Billedkunstnere - Forum for distriktsorganisasjonene - NK/ Norske Kunsthåndverkere - NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge - SDS-/Samiske Kunstnerforbund - Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark - Sametinget Norge - Kunstnett Nord- Norge Samarbeidspartnere: NNBK ønsker å styrke samarbeidet med bla. High North AiR-nettverket SKINN/ Se kunst i NordNorge Nordnorsk Kunstmuseum Galleri Nordnorge Samisk Kunstnersenter FINN/ Festspillene i Nord Norge Barentssekretariatet Alta Kommune Vågan Kommune Visningssted i Tromsø Styret i NNKS, ved Solveig Ovanger og Dag Nyberg, jobber med saken sammen med vår representant Grethe Winther-Svendsen. Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 NordNorge har som nevnt gitt ,- til utredning av saken. Vi i styret har hele tiden ment at det er viktig at vi tar oss tid til å diskutere hva slags muligheter og konsepter som en underavdeling/filial kan favne. Vi mener at det er viktig å diskutere hvilken del av NNKS sin virksomhet i dag som det kan være fornuftig å jobbe med til Tromsø, og vi tror det kan være gode idéer som ikke har kommet på bordet enda. Det er snakk om økonomi og lokalisering, men like mye hva en eventuell Tromsøfilial skal være. Organisasjonens økonomi De nordnorske kunstnerorganisasjonene er en viktig drivkraft i kunst- og kulturlivet i landsdelen, og de tre nordnorske fylkeskommunene har uttalt at de vil bidra til at organisasjonene har levedyktige arbeidsvilkår og kan bidra til utvikling av kulturlivet i Nord- Norge. Dessverre viser dette seg ikke i bevilgningene vi får til drift. NNBK har for lite penger 11

13 til å følge opp sitt mandat, og vi mener at styret i den neste perioden bør jobbe målrettet for å øke NNBKs driftsmidler. For å understreke hvor viktig dette er har kasserer Sigfrid Hernes sammen med styret i NNBK meldt dette inn som egen årsmøtesak. Kunstnernes økonomi Regjeringen skal utrede kunstnernes økonomi, og NNBK vil delta aktivt i kampen for en bedring. Arbeidsstipender til kunstnerne vil ha stor effekt på kunstmiljøet, og et produksjonsfond for nordnorske kunstnere, som er inkludert i fylkenes Strategi for visuell kunst, må realiseres. Artists in Residence Vi støtter en videre utvikling av High North AiR, og det gode samarbeidet med fylkene og departementet. Spennende tilbud oppstår i hele landsdelen, og fokuset på Nordnorge som kunstarena øker. Instruks for valgkomité. Sammen med styrene i Norske kunsthåndverkere Nordnorge og Nordnorsk kunstnersenter, er det enighet om å utarbeide en instruks for valgkomiteens arbeid og samarbeid med valgkomiteen i NKNN om enkelte nominasjoner. Dette bør styret framlegge i god tid før neste valgkomité begynner sitt arbeid. Utsmykning, innkjøp og formidling kvalitetssikring ved offentlig bruk av kunstnerisk kompetanse. NNBK ønsker å styrke synligheten til medlemmene ved følge opp informasjonsskrivet til kommunene. Det kan følges opp ved å lage en informasjonsfolder, gjerne digitalt (pdf) som visuelt formidler noe av den kompetansen medlemmene i NNBK sitter på. Oppfordre medlemmene til å mere aktivt bruke NNKS og NNKS sine hjemmesider til å formidle sin kompetanse og sitt kunstnerskap. Dette i samarbeid med NNKS for også å videreutvikle nettsidene og utvikle nye formidlingsformer av den profesjonelle nordnorske kunstneren. NNKS formidler allerede en del konkurranser og prekvalifiseringer til medlemmene i NNBK og NKNN, men finnes det andre kanaler hvor medlemmene direkte kan involvere seg i prosesser hvor det offentlige gjør innkjøp av kunst eller søker kunstnerisk kompetanse? Og hvordan påvirke det offentlige til å bruke profesjonell kompetanse? Finne flere måter og kanaler å synliggjøre den profesjonelle nordnorske kunstneren. Kompetanseheving NNBK ønsker å tilby kompetanseheving til medlemmene på relevante områder, og i et samarbeid med AiR-ordningene kan dette realiseres gjennom seminarer og kurs. En profesjonalisering trenges på søknadsskriving/markedsføring, men også på internasjonalisering. Rekruttering av nye medlemmer Styret bør fortsette arbeidet med å profilere organisasjonen ved å være synlig i ulike fora jevnlig. De norske kunstakademiene aka KHIB, KHIO, NTNU og HITØ er viktige rekrutteringsmarker. Studentene utskiftes regelmessig, og derfor er det viktig at avgangsstudentene også får vite om oss regelmessig. Sammen med NNBKs jury foreslår vi (årsmøtesak) en forenkling av vedtektene når det gjelder opptak i organisasjonen. Vi håper 12

14 medlemmene er med på dette, og tror etter diskusjon på bl a fjorårets årsmøte at tiden er inne for å stadfeste at vi først og fremst er en fagorganisasjon, og at det skal være opp til hvert enkelt medlem å definere hva deres relasjon til Nordnorge er. Profilering Av gode erfaringer fra 2013 vil vi sette på handlingsplanen for 2014: - Opptrykk av et par hundre visittkort direkte etter årsmøtet er en god og billig investering - Jevnlige oppdateringer på sosiale medier når ut til både medlemmer og andre - Pressemelding ut rett etter årsmøtet med presentasjon av det nye styret - Aktivitet ved kunstbegivenheter hvor kolleger, kulturarbeidere og andre møtes Oppsummering av hva vi ønsker å arbeide med i : Økte bevilgninger til organisasjonen Nordnorsk produksjonsfond for kunst Artist in residence programmer -utvikling i alle fylker Kompetanseheving for medlemmene Rekruttering av unge Styrke samarbeidet innen Kunstnett Nordnorge Videreutvikle felles forum for distriktsorganisasjonene Økt synlighet i alle fylker Støtte kunstnerdrevne visningssteder og initiativer 13

15 Sak 3 NNBKs jurys beretning for 2013 Juryens medlemmer for 2013 var Kristin Tårnes, Kjetil Berge og Kurt Edvin Blix Hansen. I forkant av forrige årsmøtet behandlet juryen fra i fjor to søknader. Den ene var en søknad som ble behandlet på nytt. Begge søknadene ble innvilget. Nye medlemssøknader fra fristen 1. mars, ble vurdert på møte via Skype Det var kommet inn seks nye søknader - ingen kvalifiserte til medlemskap. Nye medlemssøknader fra fristen 1. september ble vurdert på møte i Svolvær Det var kommet inn seks søknader, to av disse kvalifiserte til medlemskap. Totalt har vi seks nye medlemmer som vi ønsker velkommen til NNBK: Johanne Seines Svendsen Janna Thöle-Juul Inger Blix Kvammen Marianne Bjørnmyr Inger Rasmussen Vibeke Steinsholm I tillegg hadde NNBKs jury følgende oppgaver: Juryering av DNNK: Kjetil Berge (NNBK), Kristin Tårnes (NNBK), Line Anda Dalmar (BKFR) og Ingeborg Kvame (BKFR) Juryering av søknader til Troms Fylkes kunstnerstipender: Kurt Edvin Blix Hansen (NNBK), Inger Anne Nyaas (Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge) og fylkesråd for kultur og helse Mariam Rapp På vegne av juryen, Kristin Tårnes 14

16 Sak 4 Regnskap 4.1 N ORD-N ORSKE BILDE NDE KUNSTN ERE Forslag BUDSJE TT 2015 BUD2014 Rev.BUD2013 RE G NSKAP 2013/12 Budsjett Rev.bud Regnskap Regnskap UT GIF T ER ,10 Styringsutgifter (reise/oppehold) 1,11 Årsmøte ,12 Styremøter ,13 Jurymøter ,14 Medlemsmøter ,16 Valgkomitemøter ,17 Andre møter sum styringsutgifter: ,20 Lønn/honorar kostnader 1,21 Lønn, arb.g.avg., kontorfullmektig ,22 Leid hjelp, diverse ,23 Styrelederhonorar ,24 Styrehonorar øvrige medlemmer totalt ,25 Styremøtehonorarer ,26 Jurymøtehonorarer ,28 Valgkomitehonorar ,29 Honorar, andre møter ,30 Kassererhonorar ,31 Arbeidsgiveravgift sum lønn/honorarer: ,40 Driftsutgifter 1,41 Kontorrekvisita ,42 Kopiering ,43 Trykksaker ,44 Telefon ,45 It-tjenester,nettside ,46 Porto ,47 Nyanskaffelser ,48 Vedlikeh. Kontormaskiner ,49 Regnskap ,50 Revisjon sum driftsutgifter: ,60 Diverse 1,61 Kontigenter ,62 G aver/gravferd ,63 Diverse ,64 Betalingskostnader / renter ,65 F agpolitisk arbeid sum diverse: sum driftsutgifter ,70 Prosjekter 1,71 Egenandel N NBK prosjekter ,74 Årsmøteseminar ,75 Kompetanseheving ,76 F agpolitisk midler sum prosjekter

17 Samlet sum utgifter, inkl. pros INNTEKT ER: 2,11 Offentlig tilskudd ,13 Andre tilskudd ,14 Tilskudd fra NBK: fagpolitiske midler ,21 Kontingenter ,31 Tilskudd fra NNKS til årsmøte ,41 Renter Sum inntekter drift Sum utgifter drift Over-underskudd ordin ær drift ,70 Prosjekter 2,71 Egenandel NNBK til prosjekter ,74 Tilskudd, årsmøteseminar ,75 Kompetanseheving ,76 F agpolitiske midler Sum prosjekter Samlet sum inntekter, inkl. pros Samlet sum utgifter, inkl. pros Overskudd/underskudd

18 4.2 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BALANSE PR Eiendeler Aksjer Vågan Kunstsenter AS ) Kortsiktige fordringer 0 0 Bankinnskudd ) Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Annen egenkapital 0 3) 0 Udekket tap ) Sum egenkapital Leverandørgjeld Avgifter/skatter ) Annen kortsiktig gjeld ) 640 Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ) 20 aksjer med pålydende kr ) Herav står kr på skattetrekkskonto 3) Disponering av årets resultat : overført fra annen egenkapital 0 tidligere års udekket tap Sum udekket tap ) Betalt ved forfall ) Skyldig honorar og reiseutgifter styret - pga. manglende dekning på konto. Sted : Dato :.. Vebjørg Hagene Thoe Styreleder.. Rannveig Mietinen Styremedlem.. Espen Tollefsen Styremedlem. Trygve Luktvasslimo Styremedlem 17

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

HVILKEN PLASS OG ROLLE HAR KUNSTNERNE I DEN HELHETLIGE KULTURPOLITIKKEN?

HVILKEN PLASS OG ROLLE HAR KUNSTNERNE I DEN HELHETLIGE KULTURPOLITIKKEN? HVILKEN PLASS OG ROLLE HAR KUNSTNERNE I DEN HELHETLIGE KULTURPOLITIKKEN? Norsk kulturforums landskonferanse, Narvik, 6. juni 2013 Ved Synnøve Persen Innledning Den dagen jeg fikk forespørselen om dette

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014.

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Til KULTURUTREDNINGEN 2014 Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Vi vil også nevne at Norske Billedkunstnere har vært en pådriver for

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer