ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014"

Transkript

1 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS SVOLVÆR - TELEFON BANKGIRO ORG. NR ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

2 INNHOLD Sak 1: Innkalling og konstituering av årsmøte 2014 s. 2 Sak 2: Årsmelding for Nord- Norske Bildende Kunstnere 2013 s Styrets virksomhet i perioden s Gjennomføring av NNBKs handlingsplan for 2013 s Forslag til handlingsplan for NNBK s. 11 Sak 3: Juryens årsmelding for 2013 s. 14 Sak 4: Regnskap for Nord- Norske Bildende Kunstnere 4.1 Resultatregnskap s Balanseregnskap s Revisjonsberetning legges frem i årsmøte Sak 5: Forslag Budsjett s. 18 Sak 6: Saker til Årsmøtet 6.1 Forslag til handlingsplan s Endring av vedtektenes 2 s. 21 Sak 7: Valgkomiteéns forslag s. 22 Vedlegg 1: Skriv til kommunene om utsmykning s. 23 Vedlegg 2: Skriv til kulturministeren, Finnmark s. 24 Vedlegg 3: Skriv til kulturministeren, Troms s. 25 Vedlegg 4: Skriv til kulturministeren, Nordland s. 27 Vedlegg 5: Årsmøtereferat 2013 s. 29 Vedlegg 6: Pressemelding mars 2013 s. 32 Vedlegg 7: Vedtekter for Nord- Norske Bildende Kunstnere s. 35 Vedlegg 8: Medlemsliste s. 39 1

3 Sak 1: Innkalling og konstituering årsmøte Til medlemmene i Nord-norske bildende kunstnere: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD- NORSKE BILDENDE KUNSTNERE Styret innkaller herved til årsmøte i Nord-norske bildende kunstnere, i henhold til vedtektenes 4, Fredag 28. mars 2014 kl. 09:00, møtested: Skagen Hotell, Bodø. Styrets forslag til dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet: 1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2. Valg av møteleder 1.3 Valg av 2 referenter 1.4 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 1.5 Valg av tellekorps 1.6 Navneopprop 1.7 Godkjenning av stemmefullmakter 2. Styrets årsmelding for Forslag til handlingsplan NNBK Juryens årsmelding for Regnskap for Nord- Norske Bildende Kunstnere Balanseregnskap Resultatregnskap Budsjett 2014 med forslag til budsjett Saker til årsmøtet: 6.1 Forslag til handlingsplan 6.2 Endring av vedtekter 2 7. Valg 7.1 Styreleder 7.2 Styremedlemmer 7.3 Vara til styre 7.4 Jurymedlemmer 7.5 Valgkomité 7.6 Regionalt samarbeidsutvalg for Nordnorge og Sameland, RSU 7.7 NNKS kontrollutvalg 7.8 Innstillingskomite for utstillingsstipend 7.9 Innstillingskomité for Nordland fylkes reisestipend 8.0 Vågan kunstsenters styre Rett til å møte på årsmøtet har alle medlemmer av NNBK. Medlem som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig stemmefullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter. Uten stemmerett har følgende adgang til å delta på møtet: Rekrutteringsmedlemmer og assosierte medlemmer. Personer foreslått av styret eller etter forslag fra medlemmer fremmet gjennom styret, iflg. Vedtektene 4. Observatører har talerett. Med hilsen styret i Nord- Norske Bildende Kunstnere 2

4 SAK 2. ÅRSMELDING FOR NORD- NORSKE BILDENDE KUNSTNERE 2013 Visjon: Nord- Norske Bildende Kunstnere skal være en levedyktig og inkluderende forening hvor gamle og nye medlemmer finner det attraktivt å være medlem. Dette skal skje ved hjelp av fagpolitisk arbeid med en høy faglig kompetanse og integritet, samt synliggjøring av foreningen i samfunnet og media. Overordnede mål: Nord- Norske Bildende Kunstnere skal være en aktiv deltager på den nordnorske arenaen og skape interesse og forståelse for kunst og kunstnernes situasjon, og søke å forbedre vilkårene for medlemmene. Styrets forord Styret kan se tilbake på et aktivt år i Et særlig fokus har vært rettet mot Artist in Residence, stipendpolitikken, Strategi for visuell kunst i Nord-Norge og Meld.St. 23 om Visuell kunst. Herunder har arbeidet med de tre fylkeskommunene og anmodninger om forbedringer i antall arbeidsstipender og økt driftsstøtte vært sentral, i samarbeid med NKNN. Med regjeringsskiftet kom nye utfordringer, og vi deltok aktivt i kampen for å beholde de nye langvarige stipendene som ble foreslått kuttet i det reviderte statsbudsjettet. Vi har deltatt på en rekke møter, konferanser og seminarer i alle tre fylker, og NNBKmedlemmer utenfor styret har også representert oss. Vi har lagt vekt på å øke vår synlighet i landsdelen, og resultatet er en høyere interesse for NNBK i kunstnermiljøet, og en hyppigere kontakt med våre samarbeidspartnere. Den anstrengte økonomiske situasjonen for NNBK har vært en hemsko, men på grunn av økt aktivitet har vi likevel overskredet budsjettet for styrearbeid, juryering og annet faglig arbeid. Årsmøtet i 2013 ble også mye dyrere enn planlagt, så vi har opparbeidet oss et kraftig underskudd. Dette har vi bakt inn i driften i 2014, slik at vi strammer inn forbruket med et kortere arrangement med årsmøte og seminar. «Arctic survival,» tittelen på seminaret, symboliserer vårt arbeid for kunstnere i arktiske strøk. I det siste året har det vært økt fokus på kunst fra nordområdene, sist med samarbeidsprosjektet «A gathering of the Ar(c)t ( ic)tribes», der Nordland Fylke arrangerte sammen med Kunstnersenteret og Artist-in-residence-nettverket. Både Nordland, Troms og Finnmark deltar i High North Air, der alle kunstnerne i landsdelen tilbys å søke om gjesteopphold i Russland eller Norge. Vi har deltatt i møter om nye visningssteder i Troms og Finnmark, der både Tromsø og Alta ønsker seg en type filial av NNKS. Kunstakademiet har fått nye lokaler, og vi merker at det er flere unge kunstnere i landsdelen. Vi takker både nye og gamle medlemmer samt andre samarbeidspartnere og bidragsytere for samarbeidet i Styret i Nord-Norske Bildende kunstnere (NNBK) Vebjørg Hagene Thoe Styreleder Rannveig Mietinen Styremedlem Trygve Luktvasslimo Styrets nestleder Espen Tollefsen Styremedlem 3

5 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE OVERSIKT OVER VERV OG TILLITSVALGTE NNBKs styre Vara Styreleder: Vebjørg Hagene Thoe, Stamsund Nestleder: Trygve Luktvasslimo Rannveig Mietinen, Vadsø Espen Tollefsen Tone Fjereide Nina Beyer Torunn Ovanger NNBKs jury Kristin Tårnes Kjetil I. Berge Kurt Edvin Blix Hansen Vara: Hedvig Biong Camilla Figenschou Yngve Henriksen NNBKs valgkomite Bjørn Tore Stavang Irena Jovic Nordnorsk kunstnersenters styre Dag Nyberg Helle Storvik Vara: Elisabeth Alsos Strand Trym Ivar Bergmo Nordnorsk Kunstnersenters Kontrollutvalg Grete Gunneng Vara: Rune Johansen Nordnorsk Kunstmuseums styre (felles med NKNN): Aslaug Juliussen Vara: Jenny Marie Johnsen Regionalt Samarbeidsutvalg Sigrid Szetu Vara: Arvid Sveen, Tromsø

6 NNBK oversikt over nye medlemmer År Nye medlemmer I NNBK Linda Pedersen Thora Dolven Bakke Kjetil Berge Espen Tollefsen Camilla Figenschou Kjersti Isdal Liv Bangsrud Jacobsen Hanne Lydia Kristoffersen Ane Øverås Rannveig Mietinen Anne Gundersen Bjørn Jensen Trygve Luktvasslimo Kristin Tårnes Tone Fjereide Hedvig Biong Jet Pascua Linn Solveig Halvorsrød Linn Rebekka Åmo Johanne Seines Svendsen Janna Thöle- Juul Inger Blix Kvammen Marianne Bjørnmyr Inger Rasmussen Vibeke Steinsholm 2008: 118 Totalt antall medl Forkortelser: NNBK Nord- Norske Bildende Kunstnere NBK Norske Billedkunstnere NKNN Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge NNKS Nordnorsk Kunstnersenter SDS Samiske Kunstneres Forbund NK Norske Kunsthåndverkere FFF Forbundet Frie Fotografer SKINN Se kunst i Nord- Norge FINN Festspillene i Nord- Norge DNNK Den Nordnorske Kunstutstilling 5

7 2.1 Styrets virksomhet i perioden Styret har hatt et år med mye aktivitet. Herunder følger en kronologisk oversikt over året, deretter følger punkt 2.2 om gjennomføringen av handlingsplanen og 19. januar, styremøte Tromsø, fellesmøte med NKNN og NNKS - 5. februar, Vebjørg Hagene Thoe fremmer i Billedkunst NNBKs synspunkter på stipendordningene februar, styremøte pr tlf februar, møte med arbeidsgruppe Vågan kunstsenter, Trygve Luktvasslimo mars, årsmøte og seminar i Tromsø mars utsendelse av pressemelding med presentasjon av styret, årsmøtet og fagorganisasjonen april, Espen Tollefsen deltok på møte Kunstnett Nord-Norge april, Vebjørg Hagene Thoe deltok på informasjonsmøte for støtteordninger i kulturfeltet i Norden og High North AiR-samling i Tromsø April, Vebjørg Hagene Thoe deltok på SKINNs årsmøte og fagseminar i Svolvær og 25. mai NBKs landsmøte i Oslo, delegater var Synnøve Persen og Vebjørg Hagene Thoe NNBK var representert på kulturministerens innspillsseminarer om Kulturløftet (se de offisielle skrivene under "vedlegg"): - 7. Juni, Nordland, Ingunn Milly Hansen (NKNN) Juni, Finnmark, Synnøve Persen Juni, Troms, Kristin Tårnes Juni, åpning av Kajsa Zetterqvist og Per Addes galleri i tilknytning til Nordland nasjonalparksenter, Evelyn Scobie representerte oss juni, åpningen av Festspillene i Nord-Norge, hele styret deltok aktivt juni, møte med Galleri Nord-Norge juni, styremøte Harstad august, styremøte pr tlf aug, Espen Tollefsen deltok på valgdebattmøte på Kunstnernes hus i regi av NBK 6

8 - 6. september, styremøte i Lofoten, samt fellesmøte med Kari Elfstedt fra NKNN september, åpningen av LIAF. Hele styret deltok svært aktivt i Svolvær og Kabelvåg. Omvisning på Kaviarfabrikken i Henningsvær september, Ledermøte/søknadsskrivekurs i regi av NBK, Oslo, Rannveig Mietinen september, Russisk-norske samarbeidsdager i Svolvær, Vebjørg Hagene Thoe deltok oktober, møte med Alta kommune, samarbeid om utstillingssted, Vebjørg deltok - 4. november, møte om det frie kunstfeltet, Norsk Skuespillerforbund, Oslo. Vebjørg deltok november, møte HighNorth AiR Tromsø, Vebjørg Hagene Thoe deltok november, krisemøte ifm kutt i nytt statsbudsjett i regi av NBK i Oslo, Vebjørg H. Thoe november, #Kunstneraksjonen i Oslo, Svolvær, Leknes, Sortland og andre steder. Vebjørg i Svolvær, Espen i Oslo oktober, møte i Alta om Finnmarks kulturstrategier, avlyst november, Kulturrådets konferanse, deltagelse avlyst pga svak økonomi i organisasjonen - 2 møter med Vågan kommunes kulturadministrasjon om Vågan Kunstsenter. Vebjørg desember, Kunstnett-møte i Tromsø, Jenny Marie Johnsen var vår utsendte og 20. januar, styremøte Tromsø, felles møte med NKNN, felles møte med NKNN og NNKS februar "A gathering of the ar(c)t(ic) tribes", fagseminar i Svolvær, Vebjørg Hagene Thoe og Trygve Luktvasslimo deltok 7

9 2.2 Gjennomføring av NNBKs handlingsplan for 2013 Synlighet og rekruttering. Organisasjonen har vokst og flerdoblet medlemstallet over 30 år men vi tar ikke medlemsmassen for gitt. Vi ser på rekruttering av nye generasjoner i et bredere perspektiv, det handler om vår tilstedeværelse i kunst- og kulturfeltet. I forkant av årsmøtet 2013 holdt vi et seminar hvor vi sammen med styrene i NKNN og NNKS formulerte strategier for profilering og rekruttering. NNBK ville lage en promoteringsfilm og annet materiell for å bruke som synliggjøringsverktøy. Det første vi gjorde i det nye styret var å sende ut ei pressemelding i etterkant av årsmøtet, den gikk til politikere og kulturarbeidere og til presse. Vi gjorde to samlede, fysiske hovedframstøt i løpet av året. Først under Festspillene i Nordnorge hvor vi møttes med blant andre festspilldirektør Tone Vinje, med leder for Galleri Nordnorge Roanne O'Donnell, kurator for festspillene Joakim Borda, og lokale og tilreisende kolleger, kunstnere og kulturarbeidere. Vi merket svært positiv respons på at vi hadde lagt vårt styremøte til denne helga. Vårt andre framstøt gjorde vi under Lofoten International Art Festival i September, til da var vår promoteringsfilm klar. Sammen med selvgjorte hettegensere, visittkort og andre trykksaker som vi delte ut, utgjorde filmen en sterk profilering og vi tror dette var med på å øke oppmerksomheten omkring vårt arbeid, både blant kunstnere og andre. Utsmykning og innkjøp kvalitetssikring vedrørende bruk av kompetanse. Det var fra fjorårets handlingsplan videreført et ønske om opplysning til offentlige instanser om hvordan finne fram til arbeider av profesjonelle kunstnere for utsmykningsoppdrag og innkjøp av verk og kunstnerisk konsulentkompetanse. Styret har utarbeidet et skriv (se vedlegg) som via mail er sendt ut til rådmenn og kulturkontakter i alle kommunene i Nord-Norge. Det inneholder informasjon om den kunstfaglige kompetansen vi i NNBK og NNKS sitter på. Skrivet er ment som en åpning mot NNKS som et ressurssenter, som et første steg i en strategi for å involvere de profesjonelle kunstnerne i flere konsulent- og utsmykningsoppdrag. Vi vil åpne opp for nye samarbeidsformer mellom kunstnerne og kommunene, der også kulturbasert reiseliv er aktuelt. Vågan kunstsenter. I henhold til årsmøtesak 6.1 i fjor fortsatte styret å forvalte NNBKs interesser i Vågan kunstsenter. Etter møte 18. februar og et lengre etterspill per epost med alle som var involvert, trakk vi oss 23. mars (sammen med NKNN) fra arbeidsgruppen som var nedsatt og ledet av Tor Inge Kveum. Vi understreket at vi beholder vår aksjepost og at vi hadde tillit til at styret i Vågan kunstsenter AS forvaltet sitt mandat i forhold til eiendommen etter beste skjønn. I mai kunne vår representant i styret Yngve Henriksen informere om at prosjektleder for Vågan Kunstsenter/Lofoten Kunsthall Tor Inge Kveum ikke lenger var prosjektleder, og at prosjektgruppa var lagt ned. Det var ikke bevilget nye kroner til prosjektet fra Vågan Kommune, Lofoten Kulturhus KF skulle ha det framtidige ansvaret for utleie. Senere, i sak 7/14, ber Kommunestyret Vågan Kunstsenters styre om primært å gjennomføre utleie, sekundært salg av bygget. Styret vil primært forsøke å leie ut bygget, og vil få laget prospekt for bygget. Leder for Kultur i Vågan kontaktet NNBK for råd i videre prosess, og vi anbefalte en tett dialog med Vågans kunstnere. Vågan kunstsenter har nylig avertert lokalene til leie. Organisasjonens økonomi. Styret ville organisere arbeidet bedre, og lederen foreslo å fordele noe av honoraret på de andre styremedlemmene for å gjøre ordningen mer rettferdig. Årsmøteøkonomien har vært det store problemet, da det tapper organisasjonen for penger slik vi har gjort det de siste årene. Vi synes NNKS har betalt for liten andel av de faktiske felles 8

10 utgiftene på møtene, siden de er en stor knutepunktinstitusjon med statsstøtte. NNBK og NKNN har foreslått en endring av praksis, slik at organisasjonene og kunstnersenteret fremover skal dele utgiftene likt mellom seg. Vi bestemte å gjøre årsmøtet 2014 markant billigere enn de to foregående årsmøtene for å minske underskuddet og bygge opp økonomien. Organisasjonssekretær. Årsmøtet 2013 ba styret om å utrede om NNBK skal legge om strukturen og ansette en organisasjonssekretær på åremål (6 til 8 år) for å bygge opp og opprettholde organisasjonens omdømme, og for å skape kontinuitet i arbeidet. Styret er enig i premissene for fjorårets årsmøteforslag, og vi har diskutert dette gjentatte ganger. Vi har kommet fram til at det er helt umulig å få til med dagens midler i organisasjonen, selve omleggingen vil også være ressurskrevende. Vi har derfor valgt en annen strategi som er å fordele arbeidet mer jevnt mellom de fire representantene i styret, og så har vi sett på hvilke oppgaver og tjenester som vi betaler for, men som styremedlemmene egentlig kan ta seg av selv. Se neste punkt. Sekretærfunksjonen som vi betaler NNKS for å utføre for oss er beregnet etter gamle satser, da alt måtte skrives for hånd på kunstnersenteret. Nå har de digitale medier overtatt det meste, slik at arbeidsmengden er mye mindre. Derfor foreslår både NNBK og NKNN å redusere organisasjonenes andel av lønnskostnadene, slik at vi får frigitt midler til fagpolitisk arbeid. AiR i Nordnorge. I 2013 ble enda flere AiR-prosjekter sjøsatt i Nordnorge. Nordland fylkeskommune deltar etter påtrykk fra NNBK i prosessen med å støtte både nye og eksisterende AiR- prosjekter, både økonomisk og strukturelt. Nettverket High North AiR er er et gjesteateliernettverk for organisasjoner som driver, eller ønsker å etablere Artists-in- Residence programmer i de nordlige delene av Norge. Dette er spesielt interessant fordi også Sverige, Finland og Nordvest-Russland er inkludert. Troms fylkeskommune publiserte i 2013 en brosjyre med presentasjon av en rekke AiR-programmer i Nordnorge, den kan du lese her: Nylig utlystes AiR Barents for profesjonelle kunstnere, kunsthåndverkere, kuratorer, fotografer og forskere på billedkunstfeltet basert i Nordnorge, Murmansk og Arkhangelsk. Med støtte fra Kulturdepartementet og Barentskult stimuleres nordnorske og russiske fagmiljøer til å samarbeide, og i Nordland er A gathering of the Ar( c )t (ic) tribes et pågående prosjekt, der alle residence-stedene deltar. Landsmøtet 2013, mai. Vebjørg og Synnøve Persen representerte oss. Det rapporteres om intens debatt på landsmøtet. Vebjørg ble valgt inn i redaksjonskomiteen. Vårt forslag om en prøveordning med regionalisering av noen stipender falt, men vi vant en delseier ved at det ble vedtatt at sentralstyret skulle foreta en kritisk gjennomgang av stipendpolitikken og uravstemningsordningen. Synnøve Persen ble valgt inn som 5. vara til sentralstyret. Visningssted i Alta. Delegat ved kulturministerens innspillsseminar i Finnmark, Synnøve Persen, framførte anmodning til ministeren om å fremme saken om nytt visningssted i Finnmark. Vebjørg arrangerte møte med Alta kommune og Sigfrid Hernes i oktober. Visningssted i Tromsø. NNKS jobber med saken, og NNBK og NKNN utnevnte en felles representant, Grethe Winther-Svendsen, til å delta i arbeidet. Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 NordNorge har gitt ,- til utredning. 9

11 Nominasjoner til nasjonale verv. Vi fikk inn Aslaug Juliussen i stipendkomiteen (felles nominasjon med Norske Tekstilkunstnere). Eva Bakkeslett ble vara i Den nasjonale jury. Kunstnerpolitikk. Styret har lagt vekt på å være til stede mest mulig der kunstpolitikk utformes, og har drevet kontinuerlig lobbyering med både brevskriving og møtevirksomhet. #Kunstneraksjonen i november ble også kraftig markert i Nord-Norge, blant annet på Kunstnersenteret. Ny daglig leder NNKS. Svein Ingvoll Pedersen er ansatt i stillingen, og siden han tidligere har ledet Kunstnersenteret, er vi svært fornøyd med ansettelsen. I samarbeid og enighet med Senteret og Kunsthåndverkerne er nå stillingen gjort om til åremålsstilling på 4 år. Kompetanseheving for medlemmene. Som et ledd i arbeidet med å gi medlemmene i NBK anledning til å profesjonalisere seg, ble det arrangert et kurs i søknadsskriving fredag 13. september. Hver grunnorganisasjon stilte med én deltager. Kurset inneholdt generell informasjon om hvordan stipendsystemet er bygget opp, informasjon om nye stipendtyper og elektronisk søknad for de statlige stipender fra Statens kunstnerstipend, innføring i hvordan å skrive søknad, digital billedbehandling i gratisprogrammet Gimp og praktiske øvelser. I etterkant av kurset ble det sendt ut en mail til NNBK's medlemmer med videreformidlet informasjon og viktige lenker. - En av våre kunstnere, Johanne Seines Svendsen, ble valgt til årets TV-aksjonskunstner i Hun laget en sterk utstilling om Demens-problematikken, og nordnorsk kunst ble profilert over hele landet. 10

12 2.3 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR NNBK Innledning Styret for Nord-norske bildende kunstnere ønsker å styrke NNBK sin posisjon i regionen, med utgangspunkt i politiske planer, våre egne visjoner og strategier, organisasjonens vedtekter, et bredt samarbeid med en rekke partnere kort sagt ved aktiv deltagelse i kunstog kulturfeltet. Styret ønsker fortsatt å aktivisere medlemmene direkte ved deltagelse i utvalg og møtevirksomhet. Vi ønsker også en fortsatt god kommunikasjon med NKNN og ikke minst NNKS. Det er enighet om viktigheten av minst ett felles styremøte i året, og en bedre deling av relevante dokumenter styrene imellom. I denne handlingsplanen kan dere lese om noen av de områdene vi mener det er viktig å legge fokus på i Fagpolitisk samarbeid: - NBK/ Norske Billedkunstnere - Forum for distriktsorganisasjonene - NK/ Norske Kunsthåndverkere - NKNN/ Norske Kunsthåndverkere Nord Norge - SDS-/Samiske Kunstnerforbund - Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark - Sametinget Norge - Kunstnett Nord- Norge Samarbeidspartnere: NNBK ønsker å styrke samarbeidet med bla. High North AiR-nettverket SKINN/ Se kunst i NordNorge Nordnorsk Kunstmuseum Galleri Nordnorge Samisk Kunstnersenter FINN/ Festspillene i Nord Norge Barentssekretariatet Alta Kommune Vågan Kommune Visningssted i Tromsø Styret i NNKS, ved Solveig Ovanger og Dag Nyberg, jobber med saken sammen med vår representant Grethe Winther-Svendsen. Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 NordNorge har som nevnt gitt ,- til utredning av saken. Vi i styret har hele tiden ment at det er viktig at vi tar oss tid til å diskutere hva slags muligheter og konsepter som en underavdeling/filial kan favne. Vi mener at det er viktig å diskutere hvilken del av NNKS sin virksomhet i dag som det kan være fornuftig å jobbe med til Tromsø, og vi tror det kan være gode idéer som ikke har kommet på bordet enda. Det er snakk om økonomi og lokalisering, men like mye hva en eventuell Tromsøfilial skal være. Organisasjonens økonomi De nordnorske kunstnerorganisasjonene er en viktig drivkraft i kunst- og kulturlivet i landsdelen, og de tre nordnorske fylkeskommunene har uttalt at de vil bidra til at organisasjonene har levedyktige arbeidsvilkår og kan bidra til utvikling av kulturlivet i Nord- Norge. Dessverre viser dette seg ikke i bevilgningene vi får til drift. NNBK har for lite penger 11

13 til å følge opp sitt mandat, og vi mener at styret i den neste perioden bør jobbe målrettet for å øke NNBKs driftsmidler. For å understreke hvor viktig dette er har kasserer Sigfrid Hernes sammen med styret i NNBK meldt dette inn som egen årsmøtesak. Kunstnernes økonomi Regjeringen skal utrede kunstnernes økonomi, og NNBK vil delta aktivt i kampen for en bedring. Arbeidsstipender til kunstnerne vil ha stor effekt på kunstmiljøet, og et produksjonsfond for nordnorske kunstnere, som er inkludert i fylkenes Strategi for visuell kunst, må realiseres. Artists in Residence Vi støtter en videre utvikling av High North AiR, og det gode samarbeidet med fylkene og departementet. Spennende tilbud oppstår i hele landsdelen, og fokuset på Nordnorge som kunstarena øker. Instruks for valgkomité. Sammen med styrene i Norske kunsthåndverkere Nordnorge og Nordnorsk kunstnersenter, er det enighet om å utarbeide en instruks for valgkomiteens arbeid og samarbeid med valgkomiteen i NKNN om enkelte nominasjoner. Dette bør styret framlegge i god tid før neste valgkomité begynner sitt arbeid. Utsmykning, innkjøp og formidling kvalitetssikring ved offentlig bruk av kunstnerisk kompetanse. NNBK ønsker å styrke synligheten til medlemmene ved følge opp informasjonsskrivet til kommunene. Det kan følges opp ved å lage en informasjonsfolder, gjerne digitalt (pdf) som visuelt formidler noe av den kompetansen medlemmene i NNBK sitter på. Oppfordre medlemmene til å mere aktivt bruke NNKS og NNKS sine hjemmesider til å formidle sin kompetanse og sitt kunstnerskap. Dette i samarbeid med NNKS for også å videreutvikle nettsidene og utvikle nye formidlingsformer av den profesjonelle nordnorske kunstneren. NNKS formidler allerede en del konkurranser og prekvalifiseringer til medlemmene i NNBK og NKNN, men finnes det andre kanaler hvor medlemmene direkte kan involvere seg i prosesser hvor det offentlige gjør innkjøp av kunst eller søker kunstnerisk kompetanse? Og hvordan påvirke det offentlige til å bruke profesjonell kompetanse? Finne flere måter og kanaler å synliggjøre den profesjonelle nordnorske kunstneren. Kompetanseheving NNBK ønsker å tilby kompetanseheving til medlemmene på relevante områder, og i et samarbeid med AiR-ordningene kan dette realiseres gjennom seminarer og kurs. En profesjonalisering trenges på søknadsskriving/markedsføring, men også på internasjonalisering. Rekruttering av nye medlemmer Styret bør fortsette arbeidet med å profilere organisasjonen ved å være synlig i ulike fora jevnlig. De norske kunstakademiene aka KHIB, KHIO, NTNU og HITØ er viktige rekrutteringsmarker. Studentene utskiftes regelmessig, og derfor er det viktig at avgangsstudentene også får vite om oss regelmessig. Sammen med NNBKs jury foreslår vi (årsmøtesak) en forenkling av vedtektene når det gjelder opptak i organisasjonen. Vi håper 12

14 medlemmene er med på dette, og tror etter diskusjon på bl a fjorårets årsmøte at tiden er inne for å stadfeste at vi først og fremst er en fagorganisasjon, og at det skal være opp til hvert enkelt medlem å definere hva deres relasjon til Nordnorge er. Profilering Av gode erfaringer fra 2013 vil vi sette på handlingsplanen for 2014: - Opptrykk av et par hundre visittkort direkte etter årsmøtet er en god og billig investering - Jevnlige oppdateringer på sosiale medier når ut til både medlemmer og andre - Pressemelding ut rett etter årsmøtet med presentasjon av det nye styret - Aktivitet ved kunstbegivenheter hvor kolleger, kulturarbeidere og andre møtes Oppsummering av hva vi ønsker å arbeide med i : Økte bevilgninger til organisasjonen Nordnorsk produksjonsfond for kunst Artist in residence programmer -utvikling i alle fylker Kompetanseheving for medlemmene Rekruttering av unge Styrke samarbeidet innen Kunstnett Nordnorge Videreutvikle felles forum for distriktsorganisasjonene Økt synlighet i alle fylker Støtte kunstnerdrevne visningssteder og initiativer 13

15 Sak 3 NNBKs jurys beretning for 2013 Juryens medlemmer for 2013 var Kristin Tårnes, Kjetil Berge og Kurt Edvin Blix Hansen. I forkant av forrige årsmøtet behandlet juryen fra i fjor to søknader. Den ene var en søknad som ble behandlet på nytt. Begge søknadene ble innvilget. Nye medlemssøknader fra fristen 1. mars, ble vurdert på møte via Skype Det var kommet inn seks nye søknader - ingen kvalifiserte til medlemskap. Nye medlemssøknader fra fristen 1. september ble vurdert på møte i Svolvær Det var kommet inn seks søknader, to av disse kvalifiserte til medlemskap. Totalt har vi seks nye medlemmer som vi ønsker velkommen til NNBK: Johanne Seines Svendsen Janna Thöle-Juul Inger Blix Kvammen Marianne Bjørnmyr Inger Rasmussen Vibeke Steinsholm I tillegg hadde NNBKs jury følgende oppgaver: Juryering av DNNK: Kjetil Berge (NNBK), Kristin Tårnes (NNBK), Line Anda Dalmar (BKFR) og Ingeborg Kvame (BKFR) Juryering av søknader til Troms Fylkes kunstnerstipender: Kurt Edvin Blix Hansen (NNBK), Inger Anne Nyaas (Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge) og fylkesråd for kultur og helse Mariam Rapp På vegne av juryen, Kristin Tårnes 14

16 Sak 4 Regnskap 4.1 N ORD-N ORSKE BILDE NDE KUNSTN ERE Forslag BUDSJE TT 2015 BUD2014 Rev.BUD2013 RE G NSKAP 2013/12 Budsjett Rev.bud Regnskap Regnskap UT GIF T ER ,10 Styringsutgifter (reise/oppehold) 1,11 Årsmøte ,12 Styremøter ,13 Jurymøter ,14 Medlemsmøter ,16 Valgkomitemøter ,17 Andre møter sum styringsutgifter: ,20 Lønn/honorar kostnader 1,21 Lønn, arb.g.avg., kontorfullmektig ,22 Leid hjelp, diverse ,23 Styrelederhonorar ,24 Styrehonorar øvrige medlemmer totalt ,25 Styremøtehonorarer ,26 Jurymøtehonorarer ,28 Valgkomitehonorar ,29 Honorar, andre møter ,30 Kassererhonorar ,31 Arbeidsgiveravgift sum lønn/honorarer: ,40 Driftsutgifter 1,41 Kontorrekvisita ,42 Kopiering ,43 Trykksaker ,44 Telefon ,45 It-tjenester,nettside ,46 Porto ,47 Nyanskaffelser ,48 Vedlikeh. Kontormaskiner ,49 Regnskap ,50 Revisjon sum driftsutgifter: ,60 Diverse 1,61 Kontigenter ,62 G aver/gravferd ,63 Diverse ,64 Betalingskostnader / renter ,65 F agpolitisk arbeid sum diverse: sum driftsutgifter ,70 Prosjekter 1,71 Egenandel N NBK prosjekter ,74 Årsmøteseminar ,75 Kompetanseheving ,76 F agpolitisk midler sum prosjekter

17 Samlet sum utgifter, inkl. pros INNTEKT ER: 2,11 Offentlig tilskudd ,13 Andre tilskudd ,14 Tilskudd fra NBK: fagpolitiske midler ,21 Kontingenter ,31 Tilskudd fra NNKS til årsmøte ,41 Renter Sum inntekter drift Sum utgifter drift Over-underskudd ordin ær drift ,70 Prosjekter 2,71 Egenandel NNBK til prosjekter ,74 Tilskudd, årsmøteseminar ,75 Kompetanseheving ,76 F agpolitiske midler Sum prosjekter Samlet sum inntekter, inkl. pros Samlet sum utgifter, inkl. pros Overskudd/underskudd

18 4.2 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BALANSE PR Eiendeler Aksjer Vågan Kunstsenter AS ) Kortsiktige fordringer 0 0 Bankinnskudd ) Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Annen egenkapital 0 3) 0 Udekket tap ) Sum egenkapital Leverandørgjeld Avgifter/skatter ) Annen kortsiktig gjeld ) 640 Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ) 20 aksjer med pålydende kr ) Herav står kr på skattetrekkskonto 3) Disponering av årets resultat : overført fra annen egenkapital 0 tidligere års udekket tap Sum udekket tap ) Betalt ved forfall ) Skyldig honorar og reiseutgifter styret - pga. manglende dekning på konto. Sted : Dato :.. Vebjørg Hagene Thoe Styreleder.. Rannveig Mietinen Styremedlem.. Espen Tollefsen Styremedlem. Trygve Luktvasslimo Styremedlem 17

19 Sak 5 Forslag budsjett (4.3 Revisjonsberetning, deles ut separat) N ORD-N ORSKE BILDE NDE KUNSTN ERE Forslag BUDSJETT 2015 BUD2014 Rev.BUD2013 RE G NSKAP 2013/12 Budsjett Budsjett Rev.bud Regnskap Regnskap UT GIF TER ,10 Styringsutgifter (reise/oppehold) 1,11 Årsmøte ,12 Styremøter ,13 Jurymøter ,14 Medlemsmøter ,16 Valgkomitemøter ,17 Andre møter sum styringsutgifter: ,20 Lønn/honorar kostnader 1,21 Lønn, arb.g.avg., kontorfullmektig ,22 Leid hjelp, diverse ,23 Styrelederhonorar ,24 Styrehonorar øvrige medlemmer totalt ,25 Styremøtehonorarer ,26 Jurymøtehonorarer ,28 Valgkomitehonorar ,29 Honorar, andre møter ,30 Kassererhonorar ,31 Arbeidsgiveravgift sum lønn/honorarer: ,40 Driftsutgifter 1,41 Kontorrekvisita ,42 Kopiering ,43 Trykksaker ,44 Telefon ,45 It-tjenester,nettside ,46 Porto ,47 Nyanskaffelser ,48 Vedlikeh. Kontormaskiner ,49 Regnskap ,50 Revisjon sum driftsutgifter: ,60 Diverse 1,61 Kontigenter ,62 G aver/gravferd ,63 Diverse ,64 Betalingskostnader / renter ,65 F agpolitisk arbeid sum diverse: sum driftsutgifter ,70 Prosjekter 1,71 Egenandel NNBK prosjekter ,74 Årsmøteseminar ,75 Kompetanseheving ,76 F agpolitisk midler sum prosjekter

20 Samlet sum utgifter, inkl. pros INNTEKT ER: 2,11 Offentlig tilskudd ,13 Andre tilskudd ,14 Tilskudd fra NBK: fagpolitiske midler ,21 Kontingenter ,31 Tilskudd fra NNKS til årsmøte ,41 Renter Sum inntekter drift Sum utgifter drift Over-underskudd ordin ær drift ,70 Prosjekter 2,71 Egenandel NNBK til prosjekter ,74 Tilskudd, årsmøteseminar ,75 Kompetanseheving ,76 F agpolitiske midler Sum prosjekter Samlet sum inntekter, inkl. pros Samlet sum utgifter, inkl. pros Overskudd/underskudd

NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 40089595 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 Epost: nnbk@nnks.

NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 40089595 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 Epost: nnbk@nnks. NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 40089595 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 Epost: nnbk@nnks.no ÅRSMØTE Island 2016 ÅRSMELDING 2015 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet.

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. ÅRSMØTE i Nordnorsk kunstnersenter Tromsø 14. mars 2015 Saksliste og innkomne saker: 1/15 Åpning Navneopprop i NKNN og NNBK Navneopprop observatører 2/15 Konstituering Møteleder Referenter Redaksjonskomité

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: 27.04.14 kl. 10.00-13.00 Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater,

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Kunst i Nordland 2012 2015

Kunst i Nordland 2012 2015 Kunst i Nordland 2012 2015 handlingsplan for visuell kunst Nordland fylkeskommune har satt seg som mål å være ledende som kulturfylke. Det er et mål fylkesrådet tar på alvor. Kultur har egenverdi i tilknytning

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides:

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides: \t, Nordland fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200702091 Arkivnr.: 600 Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksgang Fylkesrådet 18.09.2007 131/07 Sakstittel: Høringsuttalelse. Knutepunktoppdrag Fylkesrådet

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) VEDLEGG Vedtekter for Norske Billedkunstnere (Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) 1. Navn og vedtekter. Norske Billedkunstnere (NBK) er en organisasjon

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes.

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes. STYREPROTOKOLL Sted: Telefonmøte Dato: 11. april 2016 Tidspunkt: kl 18.30-19.45 Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder Lindor Lorentsen Anne Grethe Kristensen Frid Einarsdotter Fossbakk Ingeborg Mauseth

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Landsmøte Rica Hell Hotel Værnes

Landsmøte Rica Hell Hotel Værnes Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Landsmøte 2014 Rica Hell Hotel Værnes 29.03.2014 Delegater: Hovedstyret: Marit Wasmuth, Gunn Grønås, Hans Erling Moholt, Arvid Reiersen og Ingrid Sponheim

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE

STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE 1 STRATEGI FOR VISUELL KUNST I NORD-NORGE - et tillegg til Den nordnorske kulturavtalen 2010-2013 _ Dan Grallam: Uten tinel, 1996, Skulpturlandskap Nordland I La Compagnie Malabar, Barents Spektakel, 20091

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Dette er en presentasjonen av ulike kunstnere bosatt i Finnmark.

Dette er en presentasjonen av ulike kunstnere bosatt i Finnmark. Kunstnere i Finnmark En presentasjon av et utvalg billedkunstnere og kunsthåndtverkere ndtverkere bosatt i Finnmark pr. juni 2007. Utarbeidet av Nordnorsk Kunstnersenter i samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 11. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 63 delegater.

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer