INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012"

Transkript

1 INFOBØNNEHEFTE Info og bønnehefte 2012 Dette er et bønneog infohefte som gis ut i forkant av Jesus Festivalen Haugalandet. Den blir tilbudt alle menighetene som er med i arrangementet. H A U G A L A N D E T Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes Av Pastor Leif Frode Svendsen «At de alle må være ett, likesom du, Fader i meg, og Jeg i deg, at De også må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» Johannes 17,21 Ut fra Guds ord ser vi at Gud Fader ønsker enhet i sin menighet. Som en kjødelig far ønsker at hans barn skal leve i harmoni med hverandre. Jesus påpeker at den samme, guddommelige enheten som er mellom Faderen, Sønnen og Ånden skal være mellom oss som tror på Jesus. Derfor er det stort å være med å skape enhet på Haugalaundet gjennom denne Festivalen. Og når denne enheten blir synlig vil verden tro at Gud Fader i himmelen har sendt Jesus Kristus som Verdens Frelser. Jeg håper du ser at du er med i et veldig stort bilde, som rekker langt utover din lokale menighet. At du er med på noe større enn deg selv og det du står i. Nå er det forskjellige båtlag, som har sin oppgave på sitt sted. Men på samme tid har vi et ansvar for å utvide fokuset vårt og se at vi skal spre evangeliet like til verdens ender. I ett felles ledermøte for kristenledere på Haugalandet i fjor stod en kvinnelig leder fram. I mange år hadde hun hatt et spesielt ark i Bibelen sin. Gud hadde gitt henne et syn hvor hun så et kart, hvor en liten ring av ild begynte å spre seg utover i flere ringer av ild. Hun hadde tro at det ut fra Haugalandet vil spre seg en vekkelse innover og utover, og hadde for første gang fått frimodighet til å dele dette. Det forteller meg at Gud forbereder oss for vekkelse. Og en av veiene til denne oppvåkningen er ENHET mellom Guds folk. Når forskjellige mennesker, fra forskjellige forsamlinger samles kan vi enkelt oppdage at vi er forskjellige. Det kan oppstå spenninger. Men her kommer Ånden oss til hjelp. Den samme enheten som er mellom Faderen og Sønnen og Ånden podes inn i oss, og Guds kjærlighet, som er utøst i våre hjerter ved Ånden, binder oss sammen på overnaturlig vis. 1

2 Jesus Festivalen Haugalandet Fra 5. til 16. september blir det teltmøter hver eneste kveld med mange forskjellige talere og sangere. Håpet er at en slik stor, felles aksjon som mange menigheter i distriktet står bak, skal få en mektig gjennombruddskraft. Og virkelig sette sitt mektige preg på hele Haugalandet. Derfor mottar du denne lille bønneboken, slik at du kan være med å forberede Guds vei i ditt lønnkammer og i din menighet. Kopervik er Karmøys største tettsted og senteret i kommunen med rådhus og andre felles tilbud. I sin tid kom evangelisten Hans Nilsen Hauge til Kopervik, men gav opp virksomheten her tidlig og reiste videre. Mange har prøvd å gjøre noe i Kopervik, med blandet hell og i dag er det stort behov for flere levende menigheter i byen. Kan du være med å be om at Herren virkelig bryter igjennom på dette stedet til høsten - at denne teltkampanjen kan være staren på noe stort som Heren vil gjøre i denne byen. Det blir arrangert friluftsmøter over hele Karmøy og Haugesund - og dette vil helt klart være en mektig proklamsjon av Jesus Kristus. Hva skal jeg be om? - Be om en mektig fornyelse over Guds folk på Haugalandet, at alt som hindrer blir ryddet bort. «Disse folkene som har snudd verden opp ned er nå også kommet hit.» Apostlenesgjerninger 17, 6 - Be om at Den Hellige Ånd driver mennesker til omvendelse, ved at de blir minnet om synd, rettferdighet og dom (Joh. 16, 8). Vi trenger en vekkelse som er et Åndens verk. - Be om fødselskraft i møtene, at mennesker kan bli satt fri. - Be om at mennesker kan stå fram frimodig med gode vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i livene deres. - Be om at hele Haugalandet skal bli berørt av budskapet om Jesus, og at motstanderen må mislykkes i alle sine angrep. - Be om at alle forberedelsene går smertefritt, og at alt legger seg tilrette i forhold til Guds vilje. - Be om at alle som blir forespurt, kan oppleve velsignelse ved å være med. - Be om at kristne fra forskjellige menigheter kan smelte sammen og at Ånden kan skape en mektig, overnaturlig enhet i møtene. Håkon Fagervik Humor - frihet - masse kjærlighet og en bønnens mann. Det skulle være en god beskrivelse av Håkon. Vi skal kappes om å hedre hverandre, og Håkon er et stort forbilde for oss alle. 2

3 Bønneemner Husk på forkynnerne i bønn Jørn Strand Han står bak Himmelekspressen, og reiser land og strand rundt for å forkynne evangeliet. I ti år var han en tungt belastet og beryktet misbruker. Men han ble fullstendig løst og satt fri etter et kraftig møte med Gud. Under kampanjen vil han være aktiv ute med friluftsmøter, hvor han vil ha evangeliserings- og bønneteam med. Han kommer med sin egen stiftelse sitt telt, som har 3000 sitteplasser på det meste. -Idag satser menigheter på seminarer og moduler for å få vekst. Man styrer menigheten etter svarene på evalueringsskjemaene. Men når Peter gikk på vannet var det ikke tid for å fylle ut skjemaer. Jørn Strand, en av talerne under aksjonen. Håkon Fagervik Kommer fra Herøy i Helgeland, og ble frelst på Frelsesarmeen i Kristiansand, mens han var på fiske i Nordsjøen. Kallet til evangelist fikk han som 16-åring. Han er en bønnens mann. Han er en mann fylt av Guds kjærlighet - og har herlig humor. Dennis Greenigde Fra London, og fikk tidlig, gjennom sin far - et kjærlighetsforhold til Norge. Han er en gudbenådet forkynner med en sterk profetisk side. Han vil gi oss budskap rett inn i livene våre og situasjonene vi står oppe i. Johannes Amritzer Från Sverige. Han hadde levd et tøft liv når han ble herlig frelst og forvandlet. I dag har han forkynt evangeliet i 55 land og har et spesielt hjerte for de som ikke tror. Han kan lett utfordre, men har et hjerte som banker for Jesus og en enormt stor nød for de ufrelste. Se egne artikler om Daid Hathaway og Berner Solås Hva skal vi be om? - Be om at troen blir bygd på Guds kraft, ikke menneskelig visdom. (1. kor 2, 5) - Be om at Gud skal gi dem visdom og helt spesielle budskap til denne festivalen. - Be for forkynnerne, at Gud må åpne en dør for Ordet, så en kan forkynne Kristi mysterium. (Kol 4, 3) - Be om at forkynnerne er fylt av Guds kjærlighet og stråler ut denne når de forkynner (Rom 5, 5) - Be om at Herren må holde øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. (Apg 4, 29) - Be om at Ordet får fremgang og styrke ved Herrens makt (Apg 19,20) - Be om at Herrens ånd må være over forkynnerne, at de kan forkynne et godt budskap til fattige, at de kan få rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri. (Lukas 4, 18-19) - Be om beskyttelse over deres liv (Esaias 43, 1-2) - Be om at Herren skal velsigne deres familier og holde sin hånd over dem. Anders Skarpsno Anders har sin tjeneste knyttet opp mot arbeidet ut fra Nordic Mission - hvor Håkon Fagervik er aktiv. Han begynte å lede lovsang som 15 åring, og reiser i dag fulltid. Sang og musikk Mange lokale krefter deltar Av Pastor Leif Frode Svendsen En time i forkant av møtene vil det være bønn og lovsang i teltet. I selve møtet vil forskjellige sangkrefter delta. Her er ikke alt klart enda, men flere lokale sangkrefter er utfordret til å være med i alle møtene. Som lovsangsleder kommer Anders Skarpsno til å være med i møtene, men ha med seg lokale sangere og musikere. Han brenner nemlig like mye for å utruste lovsangere, som å lede lovsang selv. Hva skal vi be om? - At Herren skal lede sang og musikken, at lederteamet får de rette til å være med. - At Herren gjennom lovsangen skal åpenbare sin nærhet og berøre mennesker til frelse, trøst, oppmuntring og helbredelse. - Be om at Anders får visdom til å lede lovsangen etter Jesu hjerte, og vinne tillit hos tilhørerne. Om kreativitet og variasjon. - Be om at Jesus må bli løftet opp, slik at mennesker kan bli dratt inn i Guds nærvær (Joh 12, 32) 3

4 Vær med i faste og bønn - må bryte åket Vi ser ut fra Jesus liv og undervisning, at bønnen ofte ble koblet sammen med en faste. I vår «moderne» tid er fasten en gjemt velsignelse og rikdom til vekkelse. Men flere menigheter og ledere som er med å arrangere festivalen praktiserer faste regelmessig. Fram mot festivalen ønsker vi å sette opp noen frivillige datoer for bønn og faste. Dette kan trekkes inn i menigheten, eller en kan oppmuntre enkeltpersoner, der de er den dagen, å være i bønn og faste. Datoer - Hver mandag fram mot aksjonen: - Mandag 6. august - Mandag 13. august - Mandag 20. august - Mandag 27. august - Mandag 3. september Velg en dag, og benytt sjansen til å innvie ditt eget liv til Herren. Kanskje er det noen du skal vinne for Jesus i forbindelse med festivalen? Det er nok av mennesker der ute som vil bli frelst, men Gud trenger arbeidere. Johannes Amritzer Han er utrolig fokusert på å nå de som enda ikke har hørt. Og kaller seg prest for de som ikke tror. Derfor er språkdrakten ikke den mest komfertable for etablerte kristne. Men vårt mål er å nå de som ikke tror, og her har Johannes en gave. Han taler i to ungdomstreff og et vanlig møte i festivalen FÅ MENIGHETEN MED Å BE BE FOR UNGDOMMENE Det hadde vært supert om alle menighetene som er med om Jesus Festivalen kunne tatt denne lille bønneboken med i sine bønnesamlinger og fått engasjert bønnemenneskene til å stå med. «Enda har dere ikke bedt om noe», sier Jesus ved en anledning. Vi må vær med å forberede grunnen for det Herren vil gjøre i bønn. Jesus Festivalen kommer ikke til å skape noe forvandling hvis ikke Guds folk innvier seg i bønn og aktivt ber for mennesker som ikke er frelst. På samme tid har vi tro for en forløsning av bønneskålene over alle som er bedt for på Haugalandet. Bare tenk på alle de som har gått på søndagsskole og annet barnearbeid. Som i dag er borte fra menigheten. Vær med å be om at Herren Jesus Kristus skaper et klimaskifte, en ny åpenhet for evangeliet. BE FOR MØTELEDERNE En liten gruppe av lokale pastorer og ledere vil dele på å lede alle møtene. Be for dem, at Gud vil gi dem visdom til å lede rett, nåde til å være våken for Åndens stemme og modige til å beskytte møtet fra negative forstyrreleser / ting som ikke ærer Gud. Dennis Greenigde kommer med et eget team fra London, som ikke minst vil være med i bønn for festivalen. Dennis har en sterk profetisk side i forkynnelsen sin, og er alltid aktuell å høre på. Du skal ikke bli overrasket over at Gud gjennom Han taler rett inn i ditt liv og den situasjonen du står i. Kom med forventning til møtene. Det blir egne ungdomsmøter fredag og lørdag begge helgene. Den ene helgen vil Johannes Amritzer tale. Lokale ungdomspastorer og ledere vil selv ha ansvaret for opplegget for disse møtene. Be om at de gjennom Festivalen kan få et kjempeløft, ved at ungdommer blir frelst, men ved at de også selv kan få en enda større nød for de som enda ikke kjenner Jesus. BE OM DET PRAKTISKE - Be om enhet blant kristenfolket på Haugalandet. At Gud gjennom disse teltmøtene kan skape noe nytt. - Be om at Gud må legge det i hjertet på mange om å være med å engasjere seg i praktiske oppgaver før, underveis og i etterkant av aksjonen. - Be om at den økonomiske siden av Festivalen må gå i pluss. - Be om at det må legge seg tilrette med gode samarbeidspartnere i forhold til sikkerhet (Røde Kors m.m.), stands (salg, reklame). - Be om at Gud holder sin beskyttende hånd over teltet og gir oss tjenelig vær.

5 15 år gammel var David på ferie i Brighton sammen med noen gode venner. En kveld han gikk en tur langs stranden, da han merket at Gud talte til ham. Han visste at Gud kalte på Ham, men var det som pastor? Evangelist? Nei, Gud la sin hånd på ham og sa: Jeg vil ha ditt liv, ditt alt - hele ditt liv. Ikke bare en time, en dag. Jeg ønsker hele ditt liv. Fra hjemmesiden om David Hathaways tjeneste. David Hathaway Vil ikke stoppe før hele Russland og Europa er nådd med evangeliet Allerede i 1961 fikk David hjerte for Øst Europa, etter på reise mot Jerusalem besøkte mange av landene bak jernteppet (tidligere Sovjetunionen). Dette skapte nød i hjertet hans og gjorde at han begynte å smugle inn bibler til alle disse stengte landene. Før eller siden måtte det skje, og i 1972 ble David arrestert i Tjekkoslovakia hvor han ble torturert og fengslet. I mørket i cella kom han enda nærmere Jesus, og opplevde til slutt å bli fri på mirakuløst vis. Han reiste så rundt i verden som evangelist, og en regner med at hele mennesker ble vunnet for Jesus på noen få år. Men hjertet hans var fortsatt i Øst Europa, og etter en tid vendte han tilbake til arbeidet her. Til tross for kommunismens klamme grep i Sovjetunionen og stor motstand mot kristendommen, ledet Gud David til flere land og han gjennomførte flere store kampanjer i blant annet Ungarn. Når så jernteppet falt på begynnelsen av 90-tallet var David klar til å intensivere arbeidet sitt og har siden hatt mange markante kampanjer og møter i land etter land i Øst Europa. Det er et stort privilegium at David kommer som en av gjestetalerne til Jesus Festivalen Haugalandet. Takket være hans gode vennskap med Dennis Greenigde har vi fått denne muligheten. Vi håper Karmøybuen kjenner sin besøkelsestid og prioriterer å høre denne prøvdede, men trosfriske forkynneren.

6 IINFO OG BØNNEHEFTE 2012 MØTER HVER KVELD I TELTET Inviterer med deg folk og kom Onsdag 5. september Kl Jørn Strand taler Torsdag 6. september Kl David Hathaway taler Fredag 7. september Kl David Hathaway taler Kl Ungdomstreff: Dennis Grenidge taler Lørdag 8. september Kl Håkon Fagervik taler Kl Ungdomstreff: Leif Frode Svendsen taler Søndag 9. september Kl Håkon Fagervik Kl Jørn Strand Mandag 10. september Kl Håkon Fagervik Tirsdag 11. september Kl Jørn Strand Onsdag 12. september Kl Dennis Greenidge Torsdag 13. september Kl Dennis Greenidge Fredag 14. september Kl Jørn Strand Kl Ungdomstreff: Johannes Amritzer Lørdag 15. september Kl Johannes Amritzer Kl Ungdomstreff: Johannes Amritzer Søndag 16. september Kl Berner Solås taler Kl Jørn Strand taler Møtene starter med bønn og lovsang fra klokken Her blir Andreas Skarpsno med lokale team med. BE FOR MØTENE Vekkelsene på Karmøy har ikke kommet av seg selv. Vi vet at det er mennesker som har vært med å be - og gjennom hemmelige timer i gråt har vært med å forløse vekkelsene. Kanskje det er på tide at du er med å gjøre et såmannsarbeid? At du tar på deg ansvar for å være med å be om gjennombrudd og vekkelse. Vil du gi en gave til Jesus Festivalen? Kontonummer:

7 Norges største telt vil bli slått opp på Åkrehamn Menighetene bak Jesus Festivalen hadde et sterkt ønske om å sette opp det store møteteltet i Kopervik. Men dette lot seg ikke gjøre, og teltet vil derfor bli slått opp ved Åkrahallen på Åkrehamn. Til tross for at det ikke lykkes å få teltet opp ved Kopervik, vil det satses ekstra krefter i denne byen gjennom friluftsmøter og evangelisering. Teltet som slås opp, har på det meste plass til 2830 mennesker. Men teltet kan slås opp i forskjellige størrelser, så vi får se hvor stort teltet blir til slutt. Målet er å ha en kafé bak i teltet. Teltet kan forøvrig ses utenfor Arendal, på Hove i sommer ( juli 2012), hvor det vil bli brukt under et stort teltstevne hvor blant pastor Birger Wroldsen er med som en av talerne. Himmelekspressen Foruten møtene i teltet blir det arrangert friluftsmøter på sted etter sted over hele Haugalandet. Her vil evangeliet lyde ut fra scenen på Himmelekspressens sin store trailer. Veteran misjonæren Det står stor respekt av misjonstjenesten Berner Solås, sammen med sin kjære kone Olaug har utført i Argentina gjennom 40 år. Vi gleder oss over at han er med som en av talerne under Jesus Festivalen Hauglandet. En varm evangelist som berører deg med et brennende hjerte for Jesus. Kontaktinfo Jesus Festivalen Haugalandet er en satsing fra mange frikirke menigheter på Haugalandet. Følgende er valgt som kontaktpersoner for festivalen, men mange flere er innvolvert i arbeidet. Birger Wroldsen, pastor Troens Ord Karmøy Tlf: Vidar Jenssen, pastor Saron Åkrehamn Tlf: Leif Frode Svendsen, pastor Klippen Vedavågen Tlf:

8 Karmøy trenger vekkelse Jesus er verdens håp Haugalandet har rike tradisjoner i forhold til vekkelse. Undertegnede ble selv frelst under en større vekkelse på Karmøy på slutten av 80-tallet. Tør vi innrømme at det er lenge siden vekkelsesvinden har berørt hjemstedene våre? Det har vært flere tendenser til sterk bris, en liten kuling. Men en skikkelig storm, hvor nesten like mange mennesker søker Jesus i hjemmene, som i møtene. Hvor mennesker ikke trenger å overtales til å bli kristne, men hvor de er desperate etter å møte Jesus. Hvor vekkelsen er et Åndens verk. Noen ganger meldes det om vekkelse i Norge, men ofte skjer de i bygder som ligger litt utenfor de store bysentraene. Noe må brytes i landet vårt, hvor vi får oppleve at tusenvis av mennesker søker Jesus, og ikke bare bygder, men også byer blir berørt av Guds kraft. Kan du være med å løfte øyene dine? Frimodig søke Gud med et større perspektiv i bønnene dine? Hvor ikke bønnene våre bare nå gjelder våre nærmeste og kjæreste, men like mye alle mennesker som bor rundt oss. Kanskje Gud vil gi deg noen mennesker i ditt nærmiljø som du skal begynne å be for. «Den største hindringen for vekkelse er Guds folk», sa en eldre bønnekjempe. Det er på tide at Guds folk på Haugalandet reiser seg i Kristus og innvier seg i bønn om fornyelse og vekkelse.

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 8 september 2010 Årgang 106 Karl Stokland er en veldig stor støtte for sin kone, misjonær Turid Dahl Stokland. Han arbeider som skipper, men også sosialarbeider

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy 5. 10. juli 2011. LES MER SIDE 10-11 Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Håper vi ser deg på Gjennestad!

Håper vi ser deg på Gjennestad! MAGASINET Doxa 2 2015 Håper vi ser deg på Gjennestad! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 En fantastisk tur til Latvia. Terje, Paula og

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

PTV magasinet Den Profetiske Røst

PTV magasinet Den Profetiske Røst PTV magasinet Den Profetiske Røst nr.1/2013 15.årgang Brølende lam sender på kanal 10 fra august Året for Josefsalvelsen Brølene lam flytter til Oslo Kjære leser! Innhold: Et syn om Norge ved Vigdis E.

Detaljer