FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle"

Transkript

1 FOLKEKULTURFORBUNDET Vågå Næringshage, 2680 Vågå Folkekultur for alle

2

3 Informasjon til lag og organisasjoner Folkekulturforbundet Vågå Næringshage 2680 Vågå Telefonnr: Telefaksnr:

4

5 Innhold Innledning 1 Fluebinding i Verdal`n 3 Husflidsfredag 3 Moro! Engasjerende! Trivelig! 4 Ups and Downs 5 Hva kan ditt lag gjøre 6 Samarbeid? Samarbeid! 7 Spleiselag 8 Tilskudd til særlige målgrupper 9 Skjema om innmelding 10 Skjema for avtale med lærer 11 Nedsatt funksjonsevne 12 Sjekkliste 13 Flyktninger og innvandrere 14 Sjekkliste 15 Fengsel 16 Sjekkliste 17 Skjema 18 Andre grupper 19 Folkekultur for alle 20

6 Hva skjer? For alle? En målsetting for Folkekulturforbundet (FOLK) er at alle skal ha mulighet til å lære om folkekultur. Men hvordan og hvorfor gjør vi det? Dette heftet prøver å gi svar på begge deler. Hvorfor? Alle kan si seg enige i FOLK sin visjon, det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære folkelige kulturuttrykk i skapende og trygge fellesskap. Idealisme er vel og bra, og en del av det må også til når vi jobber i frivillige organisasjoner. Men den viktigste grunnen til at vi ønsker å arbeide mot såkalte særlige målgrupper, er at vi ønsker å dele gleden over de aktivitetene som gir oss glede. Å jobbe mot særlige målgrupper er ikke noe annerledes enn å invitere vanlige folk til å delta i aktivitetene våre. Det krever bare litt mer planlegging og tilrettelegging. Hvem? Definisjonen særlige målgrupper har vi fra Kunnskapsdepartementet som yter et spesielt tilskudd til voksenopplæring for denne gruppen. Med særlige målgrupper menes voksne som av ulike årsaker har hindringer i forhold til å delta i opplæringstilbud. Prioriterte grupper er: Funksjonshemmede Innvandrere Personer med særlig svak førstegangsutdanning Personer med særlige omsorgsforpliktelser Til voksenopplæring for denne gruppen er det en egen støtteordning. Det blir gitt ekstra tilskudd som skal dekke ekstrakostnadene for arrangøren. 1

7 Hvordan? Arbeidet mot særlige målgrupper kan vi drive på mange nivå. Vi kan ta med oss en eller noen deltakere fra denne gruppa i et kurs som vi likevel skal holde. Vi kan arrangere kurs spesielt tilrettelagt for ei gruppe som trenger litt ekstra tilrettelegging. Vi kan inngå et langvarig samarbeid om å holde kurs for folk som er tilknytta institusjoner. Uansett hvilket nivå vårt lag ønsker å drive på, er det nyttig. Dette heftet er ment å være en bruksanvisning for å gjøre det enklere å jobbe mot grupper som har særlige behov. I de gruppene som vi snakker om, finnes det mange trivelige mennesker som vi vil ha glede av å omgås i våre frivillige organisasjoner. Vi håper at heftet skal rydde unna en del praktiske hindringer for dere slik at dere skal kunne forholde dere til personer fra disse gruppene som til en hvilken som helst person som har samme fritidsinteresse som dere. I heftet vil dere finne eksempler fra arbeid som har blitt gjort, dere vil finne informasjon om tilskuddsordningen og dere vil finne informasjon om hvordan det er lurt å gå fram for å komme i gang med kursene for særlige målgrupper. Vi håper heftet vil være til nytte for dere. Lykke til! Folkekulturforbundet Bjørg Schultz Trine Thommessen 2

8 Hva skjer? Fluebinding i Verdal n Gutta vil ut for å fiske! I det åpne fengselet i Verdal har Folkekulturforbundet hatt kurs for de innsatte i flere år. IVerdal fengsel blir det arrangert kurs hvert år. Temaene strekker seg fra fluebinding med påfølgende fiskedag, til datakurs. Keramikkovn er kjøpt inn, så nå er det også klart for keramikkurs. Innsatte i fengsel har ikke veldig mange tilbud til fritidsaktiviteter, så kursvirksomheten har blitt godt mottatt. Det fortelles om innsatte som har nekta å reise på perm fordi de da ville gå glipp av kursaktivitet. I Verdal ble det dannet et lokallag av Folkekulturforbundet som står for kursvirksomheten. Dette var en god løsning i Verdal, men andre steder kan kursvirksomheten i fengsel like gjerne drives av et vanlig lokallag. Husflidsfredag Se på veska mi! Begeistringen lyser ut av de glade ansiktene når Folkekulturforbundets utsendte kommer på besøk. Asker husflidslag har holdt kurs for innvandrere som en del av Introduksjonsprogrammet. Dette programmet skal sørge for at innvandrere som har fått lovlig opphold i Norge lærer norsk og samfunnskunnskap. I Asker er det Folkeuniversitetet som har norsk- og samfunnsfagopplæringen for kommunen. Hver fredag ettermiddag når det er husflidsfredag kommer en kurslærer fra husflidslaget. Kvinnene på kurset har tovet, sydd og strikket med forskjellige kurslærere. Kurs har fulgt på kurs. 3

9 Dele glede? Moro! Engasjerende! Trivelig! Vi som er med i frivillig organisasjonsarbeid har våre grunner: Vi trives med det! Det gir oss noe, vi blir glade og fornøyde. Vi lærer nytt og vi har det hyggelig sammen med andre mens vi lærer. Det handler om å dele glede. Det hender selvsagt også at vi har våre frustrasjoner. Organisasjonsarbeid er ikke alltid lett eller morsomt, men vi holder ut fordi vi har en grunnleggende glede over å delta og å lære. Det er denne gleden vi tilbyr andre å dele når vi inviterer til kurs og lagsarbeid. Folkekulturforbundets visjon Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære folkelige kulturuttrykk i skapende og trygge fellesskap. Folkekulturforbundet ønsker at det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære folkelige kulturuttrykk. Det er et høyt mål å sette seg, - å ønske å nå alle som bor i Norge. Det er veldig mange mennesker, selv når vi holder oss til de som er over 14 år (for det er de som kommer inn under Lov om Voksenopplæring). Medlemsorganisasjonene våre har et stort antall medlemmer, men det er langt igjen til vi har nådd alle. Vi kan likevel nå flere. Det letteste er å rekruttere folk som er lik oss selv og de andre som er med i laget. Det er vanskeligere å få med seg folk som vi synes er litt annerledes, enten det er fordi de er yngre, av et annet kjønn, fra et annet land eller har en synlig eller usynlig funksjonshemming. Men umulig er det ikke når det handler om å dele gleden over den aktiviteten vi selv trives med. Det er hyggeligere å være medlem i et lag der det er åpen dør og stor takhøyde enn i et lag som holder seg for seg selv. Fordi det blir sett på som vanskeligere å nå fram til noen grupper enn andre, er det laget en tilskuddsordning som skal gjøre det enklere å stå på litt ekstra for å få med særlige målgrupper på kurs, se side 9 4

10 Hva skjer? Ups and Downs Familier med Downs-barn har hatt helgekurs og oppdaget at alle søsken og mor og far kan lære spennende nye aktiviteter sammen. Bror og søster TTil sammen 35 personer tovet og laget tau på reperbane sammen med Bjørg Lundeby fra Østfold fylkeshusflidslag. De gikk tur på øya for å finne materialer til å lage hver sin Knerten som de siden malte. Spikking viste seg også å være en populær aktivitet. Både eventyrfortelling og sang skapte ekstra stemning rundt aktivitetene.. Eventyrstund Tauarbeid 5

11 Hva kan ditt lag gjøre? Det er mange måter å jobbe med særlige målgrupper på. Fra å ha med enkeltpersoner som trenger litt ekstra støtte, til å inngå forpliktende samarbeid om kursvirksomhet. I FOLK sine medlemsorganisasjoner finnes det veldig mange forskjellige lokallag. Det er lag som er så store at de har fast ansatte til å ta seg av deler av organisasjonsvirksomheten, og det finnes lag som har bare noen få medlemmer og må tilpasse aktiviteten etter det. På samme måte som den vanlige kursaktiviteten varierer, er det også naturlig at aktiviteten for særlige målgrupper varierer. Men alle kan gjøre noe, og ethvert bidrag er positivt. Integrering i vanlige kurs For noen lag passer det best å gjøre litt ekstra for å rekruttere fra denne målgruppa til kurs som allerede er planlagt. Noen kvier seg for å melde seg på kurs og trenger litt ekstra motivasjon. Andre trenger noen til å følge seg fordi de for eksempel trenger praktisk hjelp eller tolking. Tilskuddsordningen for Særlige målgrupper gjør det mulig for laget å bære slike ekstra kostnader. Egne kurs for særlige målgrupper Det kan også være aktuelt å arrangere egne kurs som er særlig planlagt for en spesiell målgruppe. For noen lag er det fullt mulig å planlegge og gjennomføre ett og ett kurs, mens det kan virke uoverkommelig å forplikte seg til et langvarig samarbeid om kursvirksomhet. Forpliktende samarbeid For noen lag kan det være aktuelt å inngå samarbeidsavtaler om kursvirksomhet med fengsel, flyktningmyndigheter, organisasjoner for funksjonshemmede eller lignende. Denne typen samarbeid krever at laget kan involvere seg i større grad, og at hele laget blir involvert for å sikre kontinuitet i arbeidet. Arbeidet blir veldig sårbart om alt hviler på èn ildsjel. 6

12 Dele glede! Samarbeid? Samarbeid! Det er lett å snakke om samarbeid, men ikke alltid like lett å få det til i praksis. Samarbeid mellom frivillige og kommune, aetat, trygdekontor osv er ofte bygd på personlige bekjentskap. Vi kan ha nytte av hverandre, både organisasjoner og offentlige myndigheter, men erfaring viser at det kan være vanskelig for frivillige å finne fram til rette vedkommende og at det tar tid å få til et samarbeid som fungerer. Jeg vinner + du vinner = vi vinner Det er viktig å tenke på at både vi i laget og våre samarbeidspartnere skal ha utbytte av, eller vinne på, samarbeidet. Vi må skape en vinn-vinn -situasjon. Det vil si at vi må finne fram til hva vi kan få ut av samarbeidet og vi må tenke på hva samarbeidspartneren kan få ut av det. Et eksempel på en vinn-vinn -situasjon: Innvandrerkvinnen som kommer på strikkekurs arrangert av bunadgruppa i et lokallag av Noregs Ungdomslag, sammen med støttekontakten, en flyktningguide fra Røde Kors, blir i løpet av kurstida invitert til å komme på møte i bunadgruppa og vise fram folkedrakten sin. Hun blir invitert til å bli med i gruppa og til å melde seg inn i ungdomslaget. Kvinnen får nye venner (=vinn) og ungdomslaget får nye impulser (=vinn) og kanskje et nytt medlem (=vinn). I denne situasjonen viste det seg at kontakten til Røde Kors ble en langsiktig vinn-vinn -situasjon, for Røde Kors sine flyktningguider trenger aktiviteter de kan gjøre sammen med flyktningene og ungdomslaget trenger nye medlemmer. 7

13 Dele glede! Et eksempel på en vinn-vinn -situasjon som er under planlegging I en kommune på Sørlandet inviterte Folkekulturforbundet sentralt til et møte mellom den kommunale voksenopplæringen og Folkekulturforbundet sine medlemsorganisasjoner. Alle var kontaktet på telefon på forhånd og hadde takket ja til å komme på møtet som fant sted i voksenopplæringen sine lokaler. Voksenopplæringen ønsket å tilby flere praktisk-estetiske aktiviteter til sine elever, både til de som lærer norsk under Introduksjonsprogrammet og til andre elever som skal ta grunnskoleeksamen, trenes opp etter sykdom eller har andre behov for å lære. Organisasjonene så for seg en mulighet for å samarbeide om kurs: I stedet for å være på jakt etter gode kurslokaler, kunne de arrangere kurs sammen i voksenopplæringens lokaler (=vinn for organisasjonene). Kursene skal henvende seg både til elevene på voksenopplæringen (=vinn for voksenopplæringen) og til alle andre. Kanskje kan organisasjonene verve nye medlemmer (=vinn) og elever på voksenopplæringen få nye nettverk (=vinn)? Spleiselag Et godt samarbeid skaper vinn-vinn -situasjoner. Det betyr at begge parter får noe igjen for samarbeidet og at begge parter må yte. FOLK kan bidra med økonomisk støtte som kommer fra Kunnskapsdepartementet. Her er det egen ordning for særlige målgrupper (Se side 9) Hva kan samarbeidspartneren bidra med? Dette spørsmålet må vi ta opp når vi forhandler fram en samarbeidsavtale. Som oftest er det best med en skriftlig samarbeidsavtale. Ta kontakt med Folkekulturforbundet for å få bistand til å lage utkast til en avtale om du har behov for det. 8

14 Tilskudd til særlige målgrupper Særlige målgrupper er personer med ulike opplæringshindringer, som funksjonshemming, folk med svak førstegangsutdanning, fremmedspråklige eller personer med særlige omsorgsforpliktelser. Eksempler på toppfinansiering - støtte til studiemateriell eller materialer - støtte til å betale støttekontakt - Tilskuddet blir gitt som toppfinansiering. Det kan brukes til egne kurs for særlige målgrupper eller som ekstra støtte til enkeltpersoner som deltar på vanlige studieringer/kurs. Søknadene behandles fortløpende og det tildeles penger så lenge det er penger i potten. NB! Ekstra tilskudd blir gitt for å utviske forskjellene mellom personer med særlige behov og andre kursdeltakere. Tilskuddet skal dekke merkostnadene for kursarrangøren. Merkostnader kan være lønn til assistent, ekstra lærer, tolk, eller kostnader til særskilt undervisningsmateriell. Det kan òg dekke utgifter som er nødvendig for at kursdeltaker skal ha mulighet for å komme på kurs. Eksempel på slike er utgifter til barnepass, utgifter til transport, deltakeravgift med mer. Kriteriene for kurs for særlige målgrupper er de samme som for vanlige kurs: minst 5 deltakere med minst 75% frammøte, minst 12 timer kurs. Se FOLK sine nettsider for nærmere informasjon Reglene håndteres fleksibelt og du kan når som helst på året ta kontakt for å drøfte om det er mulig å få ekstra tilskudd. Utbetaling skjer to ganger i året om ikke annet er avtalt. På sidene som følger finnes eksempel på ferdig utfylt innmeldingsskjema for kurs for særlige målgrupper. Skjemaene kan lastes ned fra FOLK sine nettsider eller de kan bestilles fra kontoret i Vågå. Skjema fylles ut og sendes til FOLK før kurset starter. Ferdigmelding sendes etter at kurset er avsluttet. Studieplaner for mange kurs finnes på hjemmesidene til FOLK. 9

15 Skjema Blå skrift: Fylles ut før innmelding Rosa skrift: Fylles ut under kurset og ved ferdigmelding 1 0

16 Skjema Kursarrangør gjør avtale med lærer for hvert kurs. Under følger eksempel på ferdig utfylt avtale. Også avtaleskjema finnes på nettsidene til FOLK Kursarrangør Borgen Husflidslag Bjørg Berg Adresse Bergstien 3, 3333 Borgen Telefon E-post Kursarrangør Lærer Lærer Kari Karlsen Adresse Kroken 4 Telefon E-post Kontonr. Fødsels-/personnr. Avtalen gjelder kurs i Strikking for nybegynnere som går over 20 timer i perioden Økonomi Brutto lønn før skattetrekk: Lønn med feriepenger: 20 timer a kr = kr Legg ved skattekort / foretaksnummer for næringsdrivende. Lærere har ikke krav på lønn ved sykdom. Andre utgifter: (for eksempel reiseutgifter, opphold etc.) Avlysning: Kursarrangøren tar forbehold om avlysning ved for liten påmelding innen Særskilt avtale om godtgjøring for lærer og kursarrangør (for eksempel erstatning av lærer ved sykdom) : Denne avtalen er skrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Dato Underskrift lærer Dato Underskrift arrangør 1 1

17 Hva gjør vi Nedsatt funksjonsevne Å ha nedsatt funksjonsevne kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse, syns- eller hørselsfunksjon, psykisk funksjonshemming eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer. En stor andel av befolkningen har nedsatt funksjonsevne og risikoen øker med alderen, men alle er ikke funksjonshemmede. Funksjonshemming oppstår når det er et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav. J eg trur man trenger å bli kjent med noen for å få et sunt forhold til det (Instruktøren for en musikal med noen blinde deltakere) 1. Hvis vi skal bli kjent, må vi invitere folk inn og vi må legge forholdene til rette. Det er både mulig å bruke støtteordningen tilskudd til særlige målgrupper til å lage egne kurs for ulike grupper av funksjonshemmede og til å dekke ekstrautgifter (for eksempel til assistent) ved å ha en funksjonshemmet deltaker på et vanlig kurs. Heftet "Inkluderende fellesskap" fra Frikirkelig Studieforbund gir praktiske råd og tips om tilrettelegging av studieaktiviteter for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og psykisk utviklingshemmede. Heftet koster 40,- kr. Kvantumsrabatt: 150,- kr for fem hefter. Bestill heftet på (tillegg for porto). 1 Sitatet er hentet fra Inkluderende fellesskap veiledning om inkludering av funksjonshemmede fra Frikirkelig studieforbund 1 2

18 Sjekkliste Sjekkliste! Diskuter hvorfor det kan være bra for laget å gjøre noe ekstra for særlige målgrupper! Velg en ansvarlig for arbeidet (som oftest er det sikkert en ildsjel som har lyst til dette). Ildsjelen trenger ikke være studieleder i laget.! Tenk på hvordan dere kan involvere flere fra laget i arbeidet. Kontinuiteten i arbeidet er veldig sårbar dersom alt hviler på en person.! Finn ut hvem som har ansvaret for kulturtilbud til funksjonshemmede i kommunen.! Finn ut hvilke organisasjoner for funksjonshemmede som finnes i lokalmiljøet.! Be om et møte med rette vedkommende, enten i kommunen og/eller i en av organisasjonene. Ikke gi deg før du finner ut hvem det er, får tak i personen og får laget en møteavtale!! På møtet forteller du at laget er interessert i et samarbeid, hva dere kan tilby og du informerer om støtteordningene. Kanskje får du napp med en gang, kanskje vil de tenke på det.! Ta kontakt etter møtet og sørg for at dere kommer et steg videre, enten til å begynne et samarbeid eller til at dere avklarer at et samarbeid ikke er aktuelt. Vær forberedt på at det kan ta tid å bli enige om hva man skal samarbeide om og å få tiltaket i gang. Vær tålmodig, men ikke gi deg! Avtale om samarbeid Det er lurt å lage en skriftlig samarbeidsavtale. Pass på at disse punktene er med:! Beskrivelse av tiltaket og arbeidsdeling: Hvem skal gjøre hva?! Budsjett! Hvem skal betale for hva?! Dato og underskrift av begge samarbeidspartnere 1 3

19 Hva gjør vi Flyktninger og innvandrere Flyktninger bor på asylmottak før de eventuelt får lov til å oppholde seg i landet. Det er vanskelig å få oppholdstillatelse i Norge, derfor må mange av flyktningene forlate landet. Innvandrere har bosatt seg i Norge og har lov til å være her. Mange flyktninger og innvandrere trenger venner og nettverk. Mange lag og foreninger trenger nye impulser. Vi har felles interesser i å bli kjent. Det er både mulig å bruke støtteordningen tilskudd til særlige målgrupper til å lage egne kurs for innvandrere og til å dekke ekstrautgifter (for eksempel til tolk) ved å ha en minoritetsspråklig deltaker på et vanlig kurs. Innvandrere som har bodd kort tid på et sted, omfattes av Introduksjons-programmet for innvandrere. En mulighet er å samarbeid med kommunen om et kurstilbud til denne gruppa. Introduksjonsprogrammet for innvandrere er styrt av Introduksjonsloven. (Loven ligger på nettet, - søk på introduksjonsloven ). Utgangspunktet for loven er at nyankomne innvandrerne selv har ansvaret for å delta aktivt i samfunnet, men at samfunnet må legge forholdene til rette. Kommunale introduksjonsprogram tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse til deltakelse i yrkesliv eller ordinær utdanning. Programmet er helårlig og på full tid med lønn. Det kan som hovedregel vare inntil to år. De som deltar i programmet er innvandrere mellom 18 og 55 år som har fått innvilget opphold. Kommunene får et statlig tilskudd, men må dekke mye av egne midler. De har derfor en egeninteresse av å samarbeide med for eksempel lokale lag og organisasjoner. I noen kommuner er det flyktningkonsulenten som har ansvaret for Introduksjonsprogrammet, i andre er det den kommunale voksenopplæringen. Erfaringene hittil viser at det kan være behov for at enkeltindivider kan få delta på kurs som en del av sitt individuelle program tilbud til valgfag tilbud om ferieaktiviteter 1 4

20 Sjekkliste Sjekkliste! Diskuter hvorfor det kan være bra for laget å gjøre noe ekstra for særlige målgrupper! Velg en ansvarlig for arbeidet (som oftest er det sikkert en ildsjel som har lyst til dette). Ildsjelen trenger ikke være studieleder i laget.! Tenk på hvordan dere kan involvere flere fra laget i arbeidet. Kontinuiteten i arbeidet er veldig sårbar dersom alt hviler på en person.! Finn ut hvem som har ansvaret for flyktninger i kommunen. Når du først snakker med kommunen, kan det være greit å skaffe seg litt oversikt: - Er det asylmottak her? - Hvor mange flyktninger bor her? - Hvor mange innvandrere bor her? - Hva gjør kommunen for flyktninger og innvandrere? - Har vi et internasjonalt kultursenter eller andre møtesteder for innvandrere og nordmenn? - Hvem arbeider med Introduksjonsloven? - Er det noen spesielle steder hvor det er enkeltpersoner som trenger kontakt?! Be om et møte med rette vedkommende. Ikke gi deg før du finner ut hvem det er, får tak i personen og får laget en møteavtale!! På møtet forteller du at laget er interessert i et samarbeid, hva dere kan tilby og du informerer om støtteordningene. Kanskje får du napp med en gang, kanskje vil de tenke på det.! Ta kontakt etter møtet og sørg for at dere kommer et steg videre, enten til å begynne et samarbeid eller til at dere avklarer at et samarbeid ikke er aktuelt. Vær forberedt på at det kan ta tid å bli enige om hva man skal samarbeide om og å få tiltaket i gang. Vær tålmodig, men ikke gi deg! Avtale om samarbeid Det er klokt å lage en skriftlig samarbeidsavtale. Pass på at disse punktene er med:! Beskrivelse av tiltaket og arbeidsdeling: Hvem skal gjøre hva?! Budsjett! Hvem skal betale for hva?! Dato og underskrift av begge samarbeidspartnere 1 5

21 Hva gjør vi? Fengsel Kursvirksomhet i fengsel byr på noen ekstra utfordringer fordi kursene holdes i et samfunn med regler og avtaler som er annerledes enn ute i det fri. Kursvirksomhet kan være en både nyttig og trivelig avveksling i et ensformig fengselsliv. Samarbeid med fengselsmyndighetene må til Fengselsreglementet er absolutt og de retningslinjer for kursvirksomheten som fengselsledelsen setter opp, må følges av kurslærer og andre involverte. FOLK sentralt har inngått avtale om samarbeid med Kriminalomsorgen region nord. Kriminalomsorgen ønsker at samarbeid om nye fengselsprosjekt starter opp via FOLK sentralt. Har dere ønske om å starte kursvirksomhet i fengsel, enten det er i region nord eller andre steder i landet, ta kontakt med oss, så hjelper vi til i startfasen. Etter hvert har vi fått en del erfaring med denne typen kurs og vi har utarbeida avtaler og retningslinjer. Gode avtaler Det er viktig å ha gode avtaler med kurslærer og med fengselet. Fengselet har avtale med dere (eksempel på avtaler nedenfor) og dere har avtale med kurslærer(e). For avtale med kurslærer kan dere bruke det vanlige kurslæreravtaleskjemaet (se side 11), eventuelt med ekstra tekst om forholdsregler for oppholdet i fengsel. Dette utarbeides i samarbeid med fengselet. Involver hele laget Kursvirksomhet i fengsel gir et tilbud til folk som ikke har særlig mange tilbud fra før, og det gir mye tilbake for de som er involvert. Det er lurt å ha en kontaktperson som tar seg av fengselskursa. Samtidig er det viktig å involvere flere fra laget i arbeidet. 1 6

22 Sjekkliste Sjekkliste! Diskuter hvorfor det kan være bra for laget å holde kurs for innsatte.! Ta kontakt med FOLK for mer informasjon/veiledning.! Velg en ansvarlig for arbeidet (som oftest er det sikkert en ildsjel som har lyst til dette). Ildsjelen trenger ikke være studieleder i laget.! Tenk på hvordan dere kan involvere flere fra laget i arbeidet. Kontinuiteten i arbeidet er veldig sårbar dersom alt hviler på en person.! Ta kontakt med fengselet og diskuter hva de har av ønsker om kurs, og hva dere kan tilby. Tenk også praktisk tilrettelegging.! Sørg for at alle involverte (kurslærere, kontaktpersoner) har god informasjon om hvordan de skal forholde seg i fengselet. Avtale om samarbeid Det er lurt å lage en skriftlig samarbeidsavtale. Bruk skjemaet som er avbildet her. Dere får det ved å henvende dere til FOLK sitt kontor i Vågå. I Verdal fengsel har de innsatte fått keramikkovn og går på keramikkurs. Her er noen av de ferdige produktene. 1 7

23 Skjema Avtale om gjennomføring av voksenopplæring for innsatte i fengsel..fengsel og Folkekulturforbundet (FOLK) ved.(lokal medlemsorganisasjon) er enige om å gjennomføre kurs for innsatte i fengslet. I løpet av år 20.vil det bli arrangert.(antall) kurs på om lag 20 timer per kurs. Tema for kursene er..(kontaktperson i FOLK) har ansvaret for å skaffe kurslærer og gjøre avtale med kurslærer for hvert kurs. Lokale for kursene er Transport til kurs foregår ved at. (i de tilfelle der kurset foregår utenfor fengselet) FOLK sin stedlige representan.kan også være til stede på kurskveldene etter avtale med fengselet. Alle involverte i kursvirksomheten har taushetsplikt. Kurset innmeldes på forhånd gjennom FOLK sitt system for voksenopplæring og rapporteres på vanlig måte ved kursets slutt. På frammøtelista kan navn på deltakerne begrenses til fornavn. Liste med fullt navn på kursdeltakerne oppbevares i fengselet og kan stilles til disposisjon for eventuell revisjon.. ( FOLK sin stedlige representant) har ansvaret for innmelding og ferdigmelding av kursene. Sted dato Sted..dato....fengsel Folkekulturforbundet (lokallag) Kopi av denne avtalen sendes FOLK sentralt og oppbevares her. 1 8

24 Andre grupper Begrepet særlige målgrupper er et vidt begrep som kan omfatte flere enn de gruppene vi her har nevnt. I tillegg til de nevnte kan personer som har spesielle omsorgsforpliktelser gå inn under begrepet. Det betyr personer som for eksempel kan ha omsorg for funksjonshemma barn, eller som har spesielle forpliktelser i forhold til eldre slektninger. Her kan det for eksempel ytes tilskudd til tilsyn med de personene disse har omsorg for. Særlige målgrupper kan også innbefatte folk som av forskjellige årsaker har dårlig førstegangsutdannelse. Dette er en gruppe som kan ha god nytte av å delta på våre kurs for å få mer utdanning og for å bryte barrierene de ofte kan ha for å ta utdannelse. Disse personene kan for eksempel få dekket deler av eller hele kursavgiften. 1 9

25 Folkekultur for alle Fra 2000 til 2005 gjennomførte Folkekulturforbundet prosjektet Folkekultur for alle. Prosjektleder var Trine Thommessen. Det ble i løpet av prosjektperioden holdt samlinger der søkelyset ble satt på å øke arbeidet for særlige målgrupper. Deltakerne på samlingene kom fra følgende lag: Akershus Fylkeshusflidslag, Arendal voksenopplæring, Arendal og omegn husflidslag, Asker Husflidslag, FOLK Verdal, Forbundet KYSTEN, Furnes Husflidslag, Inntrøndelag Ungdomssamlag, Moss Husflidslag, Oppegård Husflidslag, Oslo Fylkeshusflidslag, Vadsø Husflidslag, Vefsn Husflidslag Vågå Husflidslag, Østfold Husflidslag. Prosjektet førte til at FOLK ble med i to internasjonale prosjekt finansiert av EU-midler gjennom Gruntvigprogrammet. 2 0

26 Visjon: Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære folkelige kulturuttrykk i skapende og trygge fellesskap. Virksomhetsidé: Folkekulturforbundet skal organisere og legge forholdene til rette for folkeopplysning og opplæring i medlemsorganisasjonene, innen rammen av Lov om voksenopplæring. Grunnleggende prinsipp: Folkekulturforbundet setter det skapende mennesket i sentrum ved å legge til rette for: - personlig utvikling og læring på egne premisser - opplevelse av levende kulturtradisjoner - bevissthet om mennesket som en del av en økologisk enhet - erfaring med demokratisk organisasjonspraksis 2 1

27 Folkekulturforbundet, Vågå Næringshage, 2680 Vågå tlf

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON. kilde til. inspirasjon. og kunnskap. samhold og glede VEIVISER TIL VOKSENOPPLÆRI

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON. kilde til. inspirasjon. og kunnskap. samhold og glede VEIVISER TIL VOKSENOPPLÆRI STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON kilde til inspirasjon og kunnskap samhold og glede VEIVISER TIL VOKSENOPPLÆRI Slik fyller du ut kursrapporten... 6 Oversikt over utgifter... 6 INNHOLD Voksenopplæring

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET

RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET Rundskriv nr.:.... 6/14 Saknr:... 13/4665-5 Arkivkode:... A10 Vår ref.:.kristine Jelstrup Thomsen Dato:... 03.06.2014 RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET Forbundsstyret vedtok

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati NYNORSK 2 1-2-3 KURS! Så flott

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 VIL DU VÆRE MED PÅ KURS SKOLEÅRET 2015-2016? Kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med psykisk utviklingshemming og

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av tilleggsfunksjoner September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Kopiere kurs.. side 5 2 «Kopiere deltakere... side 7 3 Knytte navn/kursdeltaker

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å Denne veiledningen hjelper deg i arbeidet med å søke om godkjenning av voksenopplæringstiltak og sluttrapportering av disse. Alle

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?...

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?... INNHOLD Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3 Hva er Chairobics?... 3 Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3 Hvem kan starte Chairobics?... 3 Lokalisering... 4 Tidspunkt for trening... 4 Gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Brukerstyrt tankeidrett for å øke hørselshemmede ungdommers sosiale tilhørighet. HLF Briskeby Skole og Kompetansesenter AS Prosjektleder: Øystein

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kurs 2 Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kunstskolen er åpen for alle over 14 år. Skolen er godkjent etter lov om voksenopplæring. Skolens formål er å bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Støtteordninger. lokal økonomistyring

Støtteordninger. lokal økonomistyring Støtteordninger og lokal økonomistyring En håndbok for tillitsvalgte og kontaktpersoner Revidert utgave mars 2012 2 Forord Landsforeningen uventet barnedød er en frivillig organisasjon. Flere viktige oppgaver

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014 Rett til utdanning? Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram Hedda Haakestad 04.11.2014 Hva er introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere? «Det viktigste virkemiddelet

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige START EGEN BEDRIFT Bedriftsetablererkurs med veiledning Tilrettelagt for fremmedspråklige Et gratis tilbud til deg som vurderer å starte - eller nettopp har startet - egen bedrift. Påmeldingsfrist: Mandag

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer