FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND

2 Arendal 18 juni 2007 Det kunngjøres herved at forslag til Forskrift om fartsbegrensinger på sjøen for kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand er lagt ut til offentlig høring ref Forvaltningsloven 37. De 5 kystkommunene i Aust-Agder har i samarbeid utarbeidet felles generell forskriftstekst for fartsbegrensing på sjøen. Felles regler inneholder følgende bestemmelser Generelt for Aust-Agder fylke: Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop Fartsbegrensning i perioden 1. mai til 31. august lik 5 knop i avstand 100 m fra land. Hver enkelt kommune er ment å vedta egen forskrift i tråd med ovenfornevnte etter politisk behandling. Eventuelle lokale tilleggsbestemmelser og begrensinger vil komme i tillegg. Aktuelle myndigheter, offentlige og private foreninger og organisasjoner osv er tilskrevet direkte, med frist for å komme med innspill den 17 august Saksdokumenter vil være utlagt følgende steder: - Risør: Biblioteket, Kommunehuset - Tvedestrand: Rådhuset - Arendal: Rådhuset (servicesenteret), Biblioteket og Havnekontoret - Grimstad: Rådhuset og Havnekontoret - Lillesand: Rådhuset Saksdokumenter kan lastes ned følgende steder: Det videre arbeid koordineres av Arendal Havn på vegne av deltagende kommuner/havner. Innspill og kommentarer kan sendes til Havnefogden i Arendal, postboks 33, 4801 Arendal, eller som e-post til Frist for å komme med innspill er 17 august Kommentarer og innspill kan også fremmes via havneansvarlige i den enkelte kommune: Risør: Tvedestrand: Grimstad: Lillesand: Vedlegg: 1. Høringsliste 2. Høringsnotat og vurderinger 3. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Risør 4. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Tvedestrand 5. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Arendal 6. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Grimstad 7. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Lillesand 8. Kartutsnitt fra kysten i Aust-Agder

3 Høringsliste Fartsforskrift Aust Agder. SENTRALE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Postboks Egersund Region Sør Sjøfartsdirektoratet Postboks Haugesund Fiskarlaget Sør Kirkegaten Kristiansand Statens Naturoppsyn Serviceboks Kristiansand Agder Politidistrikt Serviceboks Kristiansand Kystverket sørøst Kystveien Arendal Aust Agder Serviceboks Arendal fylkeskommune Fylkesmannen i Aust Serviceboks Arendal Agder Kystvakt Sør Postmottak 2617 Lillehammer Norboat Drammensveien 126A 0277 Oslo Aust-Agder Røde Kors Postboks Arendal Anne Stien Grimsrud Norges jeger og Idrettens hus, industrivn 4848 Arendal Olav Schrøder fiskeforbund Aust Agder 10 Naturvernforbundet avd Åsveien Arendal Stig Rubach Aust-Agder Aust-Agder routvalg Seljebakken 7B, 4844 Arendal Jens Huseby Norsk Ornitologisk forening avd Aust-Agder Bieveien Arendal Rune Skånland LOKALE NAVN ADRESSE KONTAKTPERSON ARENDAL Arendal Kommune Postboks Arendal Rådmannen Arendal politikammer Kanalplassen Arendal Jan Sverre Krogstad Arendal Fiskerlag Utstikkerkaia 4800 Barbu Endre Langtveit Arendal seilforening Pb 51, 4801 Arendal Torstein Hopstock Flosta Motorbåtforening Pb 32, 4920 Staubø Tor Andersen Arendal Kajakklubb Ormevika, 4839 Arendal Astri Gissinger Flosta Båtsportklubb C/o T Skaali Arnevik, 4810 Eydehavn T M Skaali Arendal og omegn Mauråsveien 82, 4844 Arendal Kjell Ruud motorbåtforening Nidelva Padleklubb Grimevn 14, 4820 Froland Ole Gunnar Selås Arendal båtsportklubb Pb 965, 4859 Arendal Øystein Rylander GRIMSTAD Grimstad Kommune sb Grimstad Grimstad fiskerlag Alvildesvei 68, 4879 Grimstad Jan Ivar Olsen Grimstad seilforening pb Grimstad M Bølgen Grimstad Ankerveien Grimstad Svein Tveter motorbåtforening Fevik båteierforening 4870 Fevik Grimstad Natur og Ungdom Lauvåsen Fevik Åshild Marie Vige 1 Holvika båtforening Tiurveien Grimstad Ola Syse Holvika kommunale Vikstølen Grimstad Peder Ellingsen småbåtforening Homborsund båtforening Jordvardeveien Homborsund Svenn Hauge Kystlaget Terje Vigen pb Grimstad Selskapet for Grimstad pb Grimstad bys vel Søm båtforening Barlinda Fevik Åge Holm RISØR Risør Kommune Solsiden 3A 4950 Risør Risør fiskerforening Tiurveien Risør Risør Motorbåtforening Postboks Risør Risør Politi Pb Risør Risør Ro og Boks Risør Padleforening Risør seilforening Boks Risør TVEDESTRAND Tvedestrand 4900 Tvedestrand lensmannskontor Tvedestrand Kommune Pb Tvedestrand Arne Th aanonsen Tvedestrand 4900 Tvedestrand Bjørge Vågsmyr Motorbåtforening Tvedestrand 4900 Tvedestrand Bjørge Vågsmyr Racingclubb Tvedestrand seilforening Østerå 4900 Tvedestrand Arne Th Aanonsen Tvedestrand Padleklubb 4900 Tvedestrand Hans Jørgen Mørch Lyngør seilforening 4910 Lyngør Fredrik Brodersen Songe Motorbåtforening Dypvågfiskerne Dypvåg Fiskerlag 4909 Songe Kilsend 4900 Tvedestrand Isak Monrad LILLESAND Lillesand kommune Pb Lillesand Ingvild Møgster Lindaas Lillesand Vestregate Lillesand lensmannskontor Høvåg og Lillesand Hæstad 4770 Høvåg Viggo Hæstad småfiskerlag Lillesand og Birkenes Postboks Lillesand Runar Glamsland Jeger og fisk Naturvernforbundet i Justøy 4780 Brekkestø Jorunn Årstøl Stålsett Lillesand Lillesand Engekjerr Lillesand Arvid Sørbø motorbåtforening Lillesand seilforening Postboks Lillesand Halvor Rismyhr Båtsportklubben Sør Sandsmyra Lillesand Karl Otto Tønnesen Lillesand padleklubb Ørnefjell Lillesand Morten Schanke Skitt Fiske Lillesand Postboks Lillesand Alf Yngvar Bjørkestøl Småfiskeren, avd. Høvåg Postboks Høvåg 2

4 Høringsnotat: Felles forskrifter for fartsbegrensning på sjøen i Aust-Agder Politiet i Agder har fremmet forslag om felles bestemmelser for fartsbegrensing på sjøen i Aust- Agder. Det er gjennom samarbeid mellom kommunene i Aust-Agder utarbeidet et forslag til generelle bestemmelser for fartsbegrensninger for båttrafikken. Hver enkelt kommune skal vedta egen forskrift som inneholder de generelle regler for Aust-Agder og eventuelle skjerpende regler for egen kommune/havnedistrikt. Vedtak om ny forskrift vil erstatte eksisterende lokale forskrifter for fartsbegrensning på sjøen. Dette høringsnotat er felles for alle 5 forskrifter i Aust-Agder. Saksopplysninger Det er på oppfordring av Agder politidistrikt opprettet et samarbeid mellom kystkommunene i Aust- Agder med målsetting å vedta en felles forskrift for fartsbegrensing på sjøen. Kommunene i Vest- Agder har valgt å avstå fra dette samarbeidet. Hovedmålet med innføring av felles fartsbegrensning er å redusere risikoen for ulykker på sjøen. Dette oppnås ved: Bedre forutsetninger for håndheving av regelverket for politiet Bedre forståelse av regelverket hos båtførerne. Forskrift om generell fartsbegrensning for hele landet på maksimalt 5 knop 50 meter fra land ble vedtatt i 2003, men ble av praktiske årsaker trukket tilbake etter svært kort tid. Det er tidligere innført forskrifter for den enkelte kommune i Aust-Agder som omfatter områder i skjærgården en ønsker redusert fart. Disse forskriftene ønsker man erstattet med generelle regler for kystkommunene i Aust-Agder. I hovedsak gjelder forsalget til nye felles bestemmelser: 1. Maksimal hastighet innenfor kommunen/havnedistriktet lik 30 knop (Gjelder ut til 100 meter ut fra de ytterste punkter (land, øyer, holmer, skjær) mot åpent hav.) 2. Fartsbegrensning i perioden 1. mai til 31. august lik 5 knop i avstand 100 m fra land. Ovenfor nevnte fartsbegrensinger innenfor kommunen/havnedistriktet er ment å gjelde ut til åpent farvann inntil 100 meter ut fra de ytterste punkter ( land, øyer, holmer og skjær) som ligger over vann i kommunen/ havnedistriktet. Utenfor 100 metersbeltet, mot åpent vann i Skagerrak, gir forskriften ingen begrensinger, så langt havnedistriktet/ kommunegrensen rekker. Eventuell fartsregulering i disse områdene vil følge som en konsekvens av sjøveisregel no 6 om sikker fart. Hver enkelt kommune kan vedta supplerende/innskjerpende regler i forhold til sin kommune. Den nye forskriften vil erstatte eksisterende lokal forskrift om fartsbegrensning. Det bemerkes spesielt at dersom maksimal hastighet lik 30 knop ikke spesifiseres i forskriftsteksten, er dette å forstå som ingen begrensing og altså mulighet for fri fart. Ny forskrift har bakgrunn i følgende regelverk: 1. Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Fastsatt av Kystdirektoratet 19. juni 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak av 15. oktober 2002 nr Forskrift om fartsbegrensning i Risør havnedistrikt (sjøkart nr. 6), Risør kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Risør bystyre 21. mars 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 30. august Forskrift om fartsbegrensing, sjøkart no 7, Tvedestrand Kommune Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 30. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 14. november Forskrift om saktefart i Hagefjorden, Tvedestrand kommune ( sjøkart no 7) Tvedestrand kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Fiskeridepartementet I medhold av 52 i lov om havnevesenet av 24. juni Forskrift om fartsbegrensning for fartøy i Arendal havnedistrikt, sjøkart nr. 7, Arendal kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Arendal bystyre 22. juni 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 6 annet ledd, jf. forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 5. juli Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen, Grimstad kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Grimstad kommunestyre 15. februar 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første og annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 12. oktober Forskrift om fartsbegrensning i Lillesand havnedistrikt (sjøkart nr. 8 og 9), Lillesand kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Lillesand kommunestyre 11. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 28. august Det er gjennom forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø gitt hjemmel til den enkelte kommune å innføre lokale forskrifter om fartsbegrensninger innenfor kommunen. Det er gjennom forskriften i tillegg oppfordret til å samarbeide med kommuner med tilliggende farvann. Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) Fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget. 1 2

5 Havnestyret i den enkelte kommune kan gi dispensasjon fra reglene. Det er ønsket at felles fartsforskrifter på sjøen i Aust-Agder skal tre i kraft fra Vurderinger Antall ulykker på sjøen som omfatter drukning og personskade etter sammenstøt/kollisjon med fritidsbåt vurderes å være økende. Det er rimelig å anta at flere båter på sjøen og høyere fart kan være medvirkende årsaker til denne utviklingen. Det legges til grunn at det i Aust-Agder er en utvikling mot høyere tetthet av båter, som i snitt har et større potensial for påføre skade både på egen fører og passasjerer, og andre som oppholder seg i, ved eller på vannet. Politiet i Agder har fremmet ønske om at kommunene utarbeider et felles regelverk for fartsbegrensninger på sjøen som er lettere å håndheve. For båteiere vil et forståelig og felles regleverk for Agder kysten være enklere å forholde seg til, og vil dermed kunne bidra til at regelverket overholdes og at det har en reell sikkerhetsmessig verdi å innføre felles regler. Tidsrommet for de strengeste begrensingene bør følge båt og badesesongen i Agder, noe som er vurdert til å være månedene fra mai tom august. Dispensasjon fra forskriftene. Erverv. Forskriftene bør ikke legge uforholdsmessige begrensinger eller hindre ervervsmessig aktivitet på sjøen. Lokale fiskere, turistnæringen og et betydelig antall fritidsbåtprodusenter, opplevelses firmaer og sikkerhetssentra og lignende må kunne operere trygt og sikkert, under beskyttelse av forskriften, samtidig som forskriften ikke begrenser aktiviteten unødvendig. Det er også et stort antall ferger som driver med lokal persontransport, charterbåter, samt tradisjonell skipsfart med større skip i området, og det samme forholdet vil gjelde for denne typen aktivitet. Forskriften inneholder mulighet for å gi dispensasjon i de tilfeller der dette er nødvendig for å kunne drive ervervsmessig virksomhet når dette også er sikkerhetsmessig forsvarlig. Båtsportaktiviteter. Det drives betydelig motorbåtsportaktivitet i området, både regattaer og trening. Det er rimelig at denne virksomheten tillates etter søknad og gjennom dispensasjoner fra lokalt havnestyre / myndighet, slik det gjøres i dag, når det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gi slik dispensasjon. Nye felles forskrifter om fartsbegrensing vil være et av flere mulige virkemidler for å redusere risikoen for ulykker til sjøs. Andre mulige virkemidler kan være f.eks påbudt opplæring, krav til sikkerhets og redningsutstyr om bord, begrensinger i motorstørrelser, holdningsarbeid og lignende. En lokal felles fartsforskrift vil være et bidrag til å oppnå det som antas å være et allment felles akseptert mål: : å redusere risikoen for skader og ulykker til sjøs. Valg av fartsgrense er gjort med bakgrunn i veileder utarbeidet av Kystverket: Forskrifter som avviker fra Kystverkets 4 standard fartsgrenser vil uansett ikke kunne bli godkjent. VALG AV FARTSGRENSE ANBEFALING/VEILEDENDE BESKRIVELSE Hvis hensikten er å regulere hastigheten innen hele havnedistriktet, bør forskriften inneholde en generell fartsbegrensning, for deretter å fastsette strengere fartsgrenser i spesielle områder der dette er ønskelig. Dersom det ikke bestemmes en generell fartsbegrensing for et område eller distrikt, vil det i praksis bety ingen grense eller fri fart. 30 knop vil for alle praktisk formål, sikre at fartøyer kan bruke tilstrekkelig fart for å forflytte seg sikkert, uten å eksponere egen båt eller andre for ubegrenset fart i havnedistriktet. Det kan gjerne gis ulike fartsbegrensninger for forskjellige områder, men dette må veies opp mot de håndhevelses-, bruker- og informasjonsmessige gevinster man oppnår ved å ha mest mulig enhetlige fartsgrenser. For å oppnå mest mulig enhetlige fartsgrenser på sjøen, anbefaler Kystdirektoratet at nedenstående fartsgrenser benyttes i de forskjellige beskrevne typer farvann. Enhetlige fartsgrenser vil styrke brukernes gjenkjennelse og gi en bedre forståelse og respekt for fartsbegrensninger generelt. Farvannets beskaffenhet er avgjørende for hvor de bør innføres: En fartsbegrensning på 3 knop i farvann som kjennetegnes ved: * begrensede strekninger der man ønsker å beskytte spesielle idrettsaktiviteter som roing/kajakk og andre tilsvarende idrettsarenaer som trenger spesiell beskyttelse mot bølger fra andre fartøyer, og der dette er en nødvendighet for å utføre denne aktiviteten på en tilfredsstillende måte. Farvannet vil ofte være definert i kommuneplan/kystsoneplan eller lignende. Alternativ rute bør finnes. * gamle, trange tre - eller steinsatte kanaler som kan være verneverdige, eller spesielt trange/grunne sund med stor menneskelig aktivitet (for eksempel Skippergata i Kristiansand). Strekningene må være begrenset i utstrekning (maks ½ nautisk mil lange) og det bør alltid finnes en alternativ rute. En fartsbegrensning på 5 knop i farvann som kjennetegnes ved: * typiske skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for rekreasjon, opphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring. Typiske innaskjærsmiljøer er naturlig skjermede områder som trange sund, bukter, viker og samling av øyer som tiltrekker seg stor menneskelig aktivitet, der det er vanlig å ankre opp, fortøye eller søke havn. Det omfatter også badeplasser, akvakulturanlegg, marinaer, bryggeanlegg og farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv. Avstanden mellom land kan variere fra ca 100 meter og opptil ca 500 meter når det vil være naturlig ut i fra en helhetlig vurdering av farvannet å se på området som sammenhengende. En fartsbegrensning på 8 knop i farvann som omfatter: * kommersielle havner. Med kommersielle havner menes havner som regelmessig trafikkeres av skip med største lengde over 24 meter og som skiller seg fra havner som er typiske for fritidsbåtferdsel. Dette omfatter således ikke typiske fiskerihavner som trafikkeres av fiskefartøy med største lengde inntil 24 meter. * de deler av innseilingen til de kommersielle havnene som det er naturlig å regulere En fartsbegrensning på 30 knop i farvann som kjennetegnes ved: * større områder som lange sund der avstanden mellom land er fra meter og som gjerne er tilknyttet en eller flere 5 knops - soner, eller * samling av øyer hvor det inngår områder som er hastighetsbegrenset til 5 knop, eller * steder med mye bebyggelse og til dels stor trafikk, der det av hensyn til risiko, støy eller for å redusere bølgeskader ikke ønskes fri hastighet. Hastighetsgrensen egner seg for områder der det ønskes en grense som gir planende fartøyer anledning til å passere i hastighet over planingsterskelen. Den egner seg bl.a. som en sone lagt over et større område som kan inneholde flere 5 knops - soner. 3 4

6 Beskrivelse av farvannet og valg av fartsgrenser: 1. Valg av felles fartsgrense med 100 m grense fra land: Kystkommunene Aust-Agder har en kystlinje som er benyttet til rekreasjon/båtliv samt yrkesfiske med mindre fartøyer. Skjærgården har til dels mye hyttebebyggelse og det er tilrettelagt for friluftsliv på øyene. Skjærgården tiltrekker seg svært stor menneskelig aktivitet i sommermånedene mai juni juli og august. Kystlinjen har således typiske innaskjærsmiljøer som det er naturlig å skåne med 5-knops grense. Valget av 100 meter grense er begrunnet som følger: Sjenerende bølger fra passerende båter. MARINTEK i Trondheim foretok i 2002, etter oppdrag fra Kystverket målinger av hekkbølger generert av typiske farkosttyper. Konklusjonene er i korthet at i en avstand av 50 meter fra passerende båt i 5 knop ble det ikke observert ubehagelige bølger. Når farten ble øket til 7,5 knop ble det målt betydelige bølger i en avstand av 50 meter, mens når båtene gikk med høy fart er bølgeeffekten beskrevet som ubehagelig, plagsom og uakseptabel. Det er derfor rimelig å konkludere med at høyere fart enn 5 knop kun bør tillates i en langt større avstand enn 50 meter. Bølgeinterferens ( høyere lokale bølger ) som er en følge av flere samtidig passerende båter kan vanskelig reguleres eller kontrolleres gjennom forskrift. Beskyttelse av strandsoneliv og sjøens myke trafikkanter. (strandliv, bading, fisking, dykking, kajakk, roing) I strandsonen og ut fra denne er det betydelig sport og fritidsaktivitet. Mye av den aktiviteten har det fellestrekk at den har liten visuell flate og signatur, og kan være vanskelig å få øye på selv fra båter i liten fart. En 100 metersgrense som kun tillater fart inntil 5 knop, vil gi denne typen aktiviteter i strandsonen en bedre og forutsigbar beskyttelse fra båter i det samme farvannet. Fiskeredskaper i sjøen Det drives et utstrakt fiske i Agder med redskaper som ruser, teiner og garn. Både yrkes -og fritidsfiskere plasserer ofte disse fangstredskaper nært land. Bøyer, tauverk, garn og lignende utgjør en fare for passerende båter, da disse kan dras inn i propell, og også medføre tap av utstyr for fiskeren. En fartsbegrensing nært land vil kunne bidra til færre hendelser mellom fritidsbåter og fiske-og fangstredskaper i sjøen. 100-meters sonen er avmerket på vedlagt kartutsnitt for Aust-Agder. Begrensingen gjelder ikke innsjøer. Her vedtas egne forskrifter. 2. Valg av felles øvre fartsgrense Farleder langs kysten av Aust-Agder har karakteristikk av lange sund og øyer med flere 5-knops-soner med samlinger av flere øyer. Felles øvre fartsgrense på 30 knop tillegges av hensyn til risiko for ulykker og det å påføre andre skade ved egen fart. Fartsgrensen på 30 knop avgrenses av kommunegrensen/havnedistriktet ut til 100 meter på utsiden av de ytterste punkter ( land, øyer, holmer og skjær) i kommunen/ havnedistriktet som ligger over vann. Utenfor 100 meter, mot åpent vann i Skagerrak, gir forskriften ingen begrensinger, så langt havnedistriktet/ kommunegrensen rekker. Fartsregulering i disse områdene vil følge av sjøveisregel no 6 om sikker fart. lovlig fart på inntil 30 knop i slike farvann vil kunne medføre høyere grad av aktsomhet hos båtfører når en beveger båten i eller i nærheten av lovlige 30 knops soner. Begrensinger i farvannet som omslutter de største byene. Noen kommuner har valgt å legge spesielle begrensinger i farvannet som ligger nært opp til bysentra. Dette er begrunnet med at trafikkbildet i disse områdene er uoversiktlig og har vilkårlig retning. (Båter i alle retninger til og fra brygger og fortøyningssteder). Videre er farvannet mye besøkt av båter slik at trafikktettheten er stor. Ofte er denne konsentrasjonen av båter konsentrert til kveld og natt noe som forsterker behovet for regulering. Dette krever derfor spesielle begrensinger i farvann tett opp til de største byer og tettsteder. Høring Forslag til felles forskrift med tilpasninger for den enkelte kommune skal behandles etter kommunens delegasjonsreglement. Forslaget skal legges ut til høring og sluttbehandles av kommunestyret i den enkelte kommune. Det er ønskelig at samlet høringsnotat med forskrifter sendes på høring til sentrale høringsinstanser. Typiske høringsinstanser er lokale foreninger og interesseorganisasjoner samt sentrale instanser herunder: * Fiskeridirektoratet * Kystverket * Fylkesmannen i Aust-Agder * Politiet i Agder * Statens naturoppsyn * Kystvakten Stadfesting Dersom kystkommunene i Aust-Agder gjennom egne vedtak vedtar forskrift for sitt distrikt/ kommune i tråd med de nye felles fartsbestemmelser på sjøen kan vedtaket sendes til Kystverket for stadfesting av de nye felles bestemmelsene. Det er ønskelig av forskriftene trer i kraft, helst samlet fra Kunngjøring og skilting Forskrifter om felles fartsbegrensinger vil kunngjøres i Norsk Lovtidend og Etterretninger for sjøfarende samt lokal presse. Forskrifter om lokale fartsbegrensninger skal merkes med skilt i de aktuelle farvann. Kystverket fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner plassering. Det er planer for et felles samarbeidsprosjekt om felles skilting av fartsbegrensninger i Aust-Agder. Dette vil følge som et separat prosjekt når Kystverket har endelig godkjent de 5 fartsforskriftene for Aust-Agder Det understrekes at innefor eget havnedistrikt har kommunen ansvaret for oppsetting og vedlikehold av skilt, og at deltagelse i et senere felles prosjekt ikke er vedtatt. Kanaliserende og retningsbestemt fart inntil 30 knop. 30 knop vil gi båter muligheten til å forflytte seg raskt og lovlig i store deler av Aust-Agder skjærgård. Det er flere sund og farleder som er ca 200 meter brede, ( Groosefjorden- Grimstad, Hagefjorden- Tvedestrand og Tromøysund Arendal), og hvor det tillates 30 knop i et smalt belte midt i farleden. Farene forbundet med dette er vurdert til å være akseptable fordi farten vil være retningsbestemt, parallelt og langs etter farleden. Nøyaktig avstandsbedømmelse innenfor få meter er svært vanskelig, spesielt når båten har en fart av 30 knop. 100 meters avstand til land i alle retninger vil være tilstrekkelig plass til å vike og stoppe for å unngå en potensielt farlig situasjon. Det er videre vurdert at 5 6

7 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I RISØR HAVNEDISTRIKT RISØR KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 6. Forskrift fastsatt av Risør Bystyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd. Forskriften er godkjent ( dato) av Kystdirektoratet i medhold av forannevnte forskrift 3 første ledd. Fartsforskriften er utarbeidet i samarbeid med kystkommunene i Aust-Agder, dvs. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. De generelle fartsbegrensningene i 1a) er likelydende for alle kommunene, mens særskilte fartsbegrensninger for det enkelte havnedistrikt/kommune er omtalt i 1b). 1 Fartsbegrensning a) Generelt for Aust-Agder fylke: i. Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop. ii. I tidsrommet 1. mai 31 august er den høyeste tillatte hastighet 5 knop i hele Aust-Agder innenfor 100 meter fra land, holmer,. b) Spesielt for Risør havnedistrikt: i. Innenfor følgende områder i Risør havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 5 knop: Indre havn, alt sjøareal mellom Holmen, sør for (posisjon 58 43,15 N, 9 14,26 Ø) og Steinmoloen, øst for (posisjon 58 43,12 N, 9 14,24 Ø) Sundskanalen - Hødnebøkilen - Perleporten/Vardøysundet- Risørhalsen/Bommen -Fiesundene Nipekilen. ii. Innenfor følgende områder i Risør havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 8 knop: Stangholmen(posisjon 58 42,28 N, 9 14,16 Ø)-Skomakerskjær(posisjon 58 43,29 N, 9 14,46 Ø)/Verven/Lyngholmen(posisjon 58 42,58 N, 9 15,18 Ø) - Frøyna(posisjon 58 44,57 N, 9 5,25 Ø)/Tollkastet. (posisjon 58 44,30 N, 9 5,19 Ø) 2 Unntak Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) Fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle m utrykningen eller oppdraget. 3 Dispensasjon Havnestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjon skal gjøre tidsbegrenset. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av havnestyret. 4 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 28 i lov om havner og farvann av 8.juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ( dato) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ( dato)

8 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TVEDESTRAND HAVNEDISTRIKT TVEDESTRAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 7. Forskrift fastsatt av Tvedestrand Kommunestyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd. Forskriften er godkjent ( dato) av Kystdirektoratet i medhold av forannevnte forskrift 3 første ledd. Fartsforskriften er utarbeidet i samarbeid med kystkommunene i Aust-Agder, dvs. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. De generelle fartsbegrensningene i 1a) er likelydende for alle kommunene, mens særskilte fartsbegrensninger for det enkelte havnedistrikt/kommune er omtalt i 1b). 1 Fartsbegrensning a) Generelt for Aust-Agder fylke: i. Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop. ii. I tidsrommet 1. mai 31 august er den høyeste tillatte hastighet 5 knop i hele Aust-Agder innenfor 100 meter fra land, holmer,. b) Spesielt for Tvedestrand havnedistrikt: Innenfor følgende områder i Tvedestrand havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 5 knop: Indre havn, Lyktesundet, Røsskilen, Kvastadkilen, Snaresund, sundene mellom fastlandet og Risøya, Lille Nybrygga- Gjevingpynten samt Håkonsundet- Lyngørsundet Lille Svalsund og store Svalsund Slengen på utsiden av Sandøya Sundet mellom Askerøya,Lamholmen og Bastholmen. Lagelva 2 Unntak Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle m utrykningen eller oppdraget. 3 Dispensasjon Havnestyret / myndighet kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av havnestyret. 4 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 28 i lov om havner og farvann av 8.juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ( dato) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ( dato)

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling Versjon 4 21.12.2009 INNLEDNING Denne veilederen er i første rekke ment å være til hjelp for saksbehandlere

Detaljer

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING.

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. GRENLAND HAVN Til adressater i hht adresseliste. ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. Havnestyret i Grenland havn iks godkjente i sitt m0te

Detaljer

Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune

Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune Innledning - NyLov 2009-04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann > Asker kommune må tilpasse sine forskrifter til denne, jfr. Forskrift 02.11.2012 nr. 1040 om bruk av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møterom B, Frosta kommunehus

MØTEINNKALLING. Møterom B, Frosta kommunehus Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Komite Utvikling Møterom B, Frosta kommunehus Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

Lokale fartsforskrifter til sjøs i. Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. kommuner

Lokale fartsforskrifter til sjøs i. Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. kommuner Lokale fartsforskrifter til sjøs i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner Utredning av en arbeidsgruppe 2009 07.07.09 Sammendrag Høsten 2008 ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle: Vurdere

Detaljer

Sjøsikkerhetstiltak for fritidsflåten

Sjøsikkerhetstiltak for fritidsflåten Sjøsikkerhetstiltak for fritidsflåten Merking, hastighet og navigasjon Thor Messel Seniorrådgiver Haugesund 14.April 2016 Kystverkets Ansvarsområde! Kystverket i kortversjon Forvalte Loven Sikre fremkommelighet

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Fylkesmannen i Aust Agder v/ Pia Karin Hem Molaug P.b. 788, Stoa 4809 ARENDAL Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: C20 Dato: 2013/465 /LFR

Detaljer

ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL.

ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. MELPING FRA FISKERIDIREKTØREN J-30-91 (J-21-91 UTGAR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax (05) 23 80 90 TH.(05l 23 80 00 Ber gen, 08.02. 1991 ES/TAa ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 20.09.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo servicesenter@forsvarsbygg.no Fortidsminneforeningen i Vestfold Farmannsveien 30, 3100 TØNSBERG

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo servicesenter@forsvarsbygg.no Fortidsminneforeningen i Vestfold Farmannsveien 30, 3100 TØNSBERG Adresseliste til varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for «Detaljert reguleringsplan for innseiling Grenland» (Larvik kommune id 2014.10, Porsgrunn kommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse BÅTER OG STØY. STORELVA. Ringerike kommune. 1 Oppgaven

Innholdsfortegnelse BÅTER OG STØY. STORELVA. Ringerike kommune. 1 Oppgaven Ringerike kommune BÅTER OG STØY STORELVA COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Oppgaven 1 2 Støy 2 21 Støydata fra båtmotorer 2 22 Hastigheter og støynivå

Detaljer

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Leif Inge Magnussen Stipendiat NIH Norges Padleforbund Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2710-11 Arkiv: K01 Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer Forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Protokoll no 3 03mar2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1830-2130 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Arkivsak-dok. 11/01866-5 Saksbehandler Torill Folkestad Saksgang Møtedato Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.05.2013 FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådmannens forslag

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 04.02.2016 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

NTP-prossessen. Navigasjonsmerking for nytte og fritidsflåten. Vi tar ansvar for sjøvegen

NTP-prossessen. Navigasjonsmerking for nytte og fritidsflåten. Vi tar ansvar for sjøvegen NTP-prossessen Navigasjonsmerking for nytte og fritidsflåten Innseilingsfyr Fyrlykter Fyrlykter Litus Lux Fyrlykter Fyrlykter Spesifikasjon av fyrlykt Dokumentasjon av lyktens egenskaper Nymerking

Detaljer

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke SØRØST Altifiber AS Deres ref.: Vår ref.: 2015/4684-14 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 25.01.2016 Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune -

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Statens Vegvesen Region sør Pb. 723 Stoa 4808 ARENDAL Melding om vedtak Att: Nina Kjemperud Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2011/1949 /HRO Løpenr.: 2231/2014

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud. Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra 22.02.2007. Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med «2014/3097 Detaljregulering for Innseiling Kragerø -Galeioddbåane» (Planid-171)

Varsel om igangsetting av arbeid med «2014/3097 Detaljregulering for Innseiling Kragerø -Galeioddbåane» (Planid-171) Fornavn Etternavn Deres ref.: Vår ref.: Dato: Click here to enter text. 2014/3097 Detaljregulering for innseiling Kragerø - 2014-06-25 Galeioddbåane Varsel om igangsetting av arbeid med «2014/3097 Detaljregulering

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

Detaljregulering Sagodden småbåthavn

Detaljregulering Sagodden småbåthavn RAPPORT Detaljregulering Sagodden småbåthavn OPPDRAGSGIVER Sagodden SA EMNE Gjennomgang av innspill til 1.g behandling DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 02 DOKUMENTKODE: Rapport Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/529-76 Arkiv: 31/1 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 09.05.2016 Endring av ledningsnett til hytter fra Vrangsund til Lille Vardøya med omliggende øyer

Detaljer

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt:

RAMMETILLATELSE. Saksdokumenter: Datert: Mottatt: ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Sameiet Rådhusgaten 16 Dato: 07.03.2014 Rådhusgaten 16 Vår ref: 2013/9602-13 4836 ARENDAL Deres ref: Att. Jarl Frivold Arkivkode: 501/240 Saksbeh.:

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli.

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 3 cm 0 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. Offshore

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Skrevet av: Leif Inge Magnussen Stipendiat ved Norges idrettshøgskole Tindevegleder/Cand paed

Skrevet av: Leif Inge Magnussen Stipendiat ved Norges idrettshøgskole Tindevegleder/Cand paed 1 Innlegg på tankesmien: Nye aktiviteter muligheter og utfordringer Konferanse om allemannsretten og friluftslivets framtid. Friluftslivsloven 50 år i 2007. 26 27 november 2007. Skrevet av: Leif Inge Magnussen

Detaljer

d) fartøyet må ha levert minst 10% av sin torskekvote i 1995 eller minst 10% av sin torskekvote i 1996.

d) fartøyet må ha levert minst 10% av sin torskekvote i 1995 eller minst 10% av sin torskekvote i 1996. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-207-96 Bergen, 5.12.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62"N I 1997 I medhold av 6 og 8 i lov av 16. juni

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 14.01.2016 : 15/05087-2 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007.

Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Protokoll møte no 3 17 april 2007.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 17 april 2007. Møte no 3 2007. Tilstede: Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen,, Nils Løge, Cato Normann, Eirik

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel.

Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel. 1 Hvaler kommune Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel. Vesterøy og Papper. Følgende steder er er omtalt her: 1. Papperhavn 2. Langero 3. Hestehella 4. Området

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

Birkeland: 19.09.2013 K2-L12//IVAA. Det er utarbeidet forslag til detaljregulering Birkeland sentrum, gnr. 88 bnr. 61 og 198.

Birkeland: 19.09.2013 K2-L12//IVAA. Det er utarbeidet forslag til detaljregulering Birkeland sentrum, gnr. 88 bnr. 61 og 198. Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL Aust-Agder Fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks 788 Stoa Fylkesmannen i Aust-Agder Pb 788 Stoa Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa Telenor

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak Sandhornøy

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 EIENDOMSFORVALTNING Høringsinstansene Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD - HØRINGSBREV Oppegård kommune sender med dette ut

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

KYSTSTI TVEDESTRAND. Friluftsrådet Sør 25.01.2012

KYSTSTI TVEDESTRAND. Friluftsrådet Sør 25.01.2012 2012 KYSTSTI TVEDESTRAND Friluftsrådet Sør 25.01.2012 Innhold Innledning... 4 Muligheter for sammenhengende kyststi gjennom kommunen... 6 Delstrekning 1: Gjeving - Dypvåg... 6 Delstrekning 2: Dypvåg -

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder

Saksframlegg. Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: K44 Saksmappe: 2013/1293-18062/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 28.05.2013 Saksframlegg Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune,

Detaljer

Forskriftsarbeid fase 4. Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl

Forskriftsarbeid fase 4. Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl Forskriftsarbeid fase 4 Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl Status Forskriftsarbeidet fase 4 skal være ferdig ved utgangen av 2012 er bra i rute Hva er fastsatt og trer i kraft

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Ottar Johansen varaordfører

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder Gjennomgang av behovet for dykkerberedskap / dykkertjeneste i regi av Østre Agder Brannvesen i samarbeid med Grimstad Brannvesen. Bakgrunn: Muligheten for å redde liv er avhengig av rask respons, derfor

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Per Christian Brunsvik (40) (kjent fra Ingen grenser på NRK) og Steinar Andreassen Jensen (18) skal håndsykle/rulle 2500 kilometer,

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44 Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 15.07.2016 : 16/08214-4 Deres dato Deres referanse: Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune - alle ved Breivannet i Lardal kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLANENE: BÅTORDEN VED MATHIASKILEN, BÅTORDEN VED BREIVANNSTORGET, BÅTORDEN VED KARIÅSEN PÅ FRITZØE SKOGERS EIENDOM VED BREIVANN I LARDAL

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. TIL Hjemmelshavere Offentlige høringsorgan Vinje, den 18.03.2014 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. I medhold av 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven, og

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Kartfesting av lokale fartsforskrifter

Kartfesting av lokale fartsforskrifter Hovedkontoret Se mottakeliste Deres ref: Vår ref: 2013/2146-15 Arkiv nr: 425.2 Saksbehandler: Trude Blankholm Strømme Dato: 17.03.2015 Kartfesting av lokale fartsforskrifter Vi viser til vårt tidligere

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Skjellum- og Kirkefjellet vel V/ Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319. 1284 Oslo. Fredrikstad kommune Postboks 1405.

Skjellum- og Kirkefjellet vel V/ Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319. 1284 Oslo. Fredrikstad kommune Postboks 1405. Skjellum- og Kirkefjellet vel V/ Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319 1284 Oslo Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 Fredrikstad 11. juni 2010 KYSTSONEPLAN - HØRING Skjellum- og Kirkefjellet vel

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1021 Sted, dato: Sandnes, 01.03.2010 NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00.

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Møtet er åpent for publikum. Møterom Flaksvann Kommunehuset. SAKSLISTE 022/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen

Detaljer

FREDNINGSOMRÅDER FOR HUMMER - FÆRDER NASJONALPARK

FREDNINGSOMRÅDER FOR HUMMER - FÆRDER NASJONALPARK Fylkesmannen i Vestfold Saksbehandler: Kari Grundvig Postboks 2076 Telefon: 97140634 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør 3103 TØNSBERG Vår referanse: 16/5512 Att: Bjørn Strandli Deres referanse:

Detaljer