FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND

2 Arendal 18 juni 2007 Det kunngjøres herved at forslag til Forskrift om fartsbegrensinger på sjøen for kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand er lagt ut til offentlig høring ref Forvaltningsloven 37. De 5 kystkommunene i Aust-Agder har i samarbeid utarbeidet felles generell forskriftstekst for fartsbegrensing på sjøen. Felles regler inneholder følgende bestemmelser Generelt for Aust-Agder fylke: Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop Fartsbegrensning i perioden 1. mai til 31. august lik 5 knop i avstand 100 m fra land. Hver enkelt kommune er ment å vedta egen forskrift i tråd med ovenfornevnte etter politisk behandling. Eventuelle lokale tilleggsbestemmelser og begrensinger vil komme i tillegg. Aktuelle myndigheter, offentlige og private foreninger og organisasjoner osv er tilskrevet direkte, med frist for å komme med innspill den 17 august Saksdokumenter vil være utlagt følgende steder: - Risør: Biblioteket, Kommunehuset - Tvedestrand: Rådhuset - Arendal: Rådhuset (servicesenteret), Biblioteket og Havnekontoret - Grimstad: Rådhuset og Havnekontoret - Lillesand: Rådhuset Saksdokumenter kan lastes ned følgende steder: Det videre arbeid koordineres av Arendal Havn på vegne av deltagende kommuner/havner. Innspill og kommentarer kan sendes til Havnefogden i Arendal, postboks 33, 4801 Arendal, eller som e-post til Frist for å komme med innspill er 17 august Kommentarer og innspill kan også fremmes via havneansvarlige i den enkelte kommune: Risør: Tvedestrand: Grimstad: Lillesand: Vedlegg: 1. Høringsliste 2. Høringsnotat og vurderinger 3. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Risør 4. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Tvedestrand 5. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Arendal 6. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Grimstad 7. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Lillesand 8. Kartutsnitt fra kysten i Aust-Agder

3 Høringsliste Fartsforskrift Aust Agder. SENTRALE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Postboks Egersund Region Sør Sjøfartsdirektoratet Postboks Haugesund Fiskarlaget Sør Kirkegaten Kristiansand Statens Naturoppsyn Serviceboks Kristiansand Agder Politidistrikt Serviceboks Kristiansand Kystverket sørøst Kystveien Arendal Aust Agder Serviceboks Arendal fylkeskommune Fylkesmannen i Aust Serviceboks Arendal Agder Kystvakt Sør Postmottak 2617 Lillehammer Norboat Drammensveien 126A 0277 Oslo Aust-Agder Røde Kors Postboks Arendal Anne Stien Grimsrud Norges jeger og Idrettens hus, industrivn 4848 Arendal Olav Schrøder fiskeforbund Aust Agder 10 Naturvernforbundet avd Åsveien Arendal Stig Rubach Aust-Agder Aust-Agder routvalg Seljebakken 7B, 4844 Arendal Jens Huseby Norsk Ornitologisk forening avd Aust-Agder Bieveien Arendal Rune Skånland LOKALE NAVN ADRESSE KONTAKTPERSON ARENDAL Arendal Kommune Postboks Arendal Rådmannen Arendal politikammer Kanalplassen Arendal Jan Sverre Krogstad Arendal Fiskerlag Utstikkerkaia 4800 Barbu Endre Langtveit Arendal seilforening Pb 51, 4801 Arendal Torstein Hopstock Flosta Motorbåtforening Pb 32, 4920 Staubø Tor Andersen Arendal Kajakklubb Ormevika, 4839 Arendal Astri Gissinger Flosta Båtsportklubb C/o T Skaali Arnevik, 4810 Eydehavn T M Skaali Arendal og omegn Mauråsveien 82, 4844 Arendal Kjell Ruud motorbåtforening Nidelva Padleklubb Grimevn 14, 4820 Froland Ole Gunnar Selås Arendal båtsportklubb Pb 965, 4859 Arendal Øystein Rylander GRIMSTAD Grimstad Kommune sb Grimstad Grimstad fiskerlag Alvildesvei 68, 4879 Grimstad Jan Ivar Olsen Grimstad seilforening pb Grimstad M Bølgen Grimstad Ankerveien Grimstad Svein Tveter motorbåtforening Fevik båteierforening 4870 Fevik Grimstad Natur og Ungdom Lauvåsen Fevik Åshild Marie Vige 1 Holvika båtforening Tiurveien Grimstad Ola Syse Holvika kommunale Vikstølen Grimstad Peder Ellingsen småbåtforening Homborsund båtforening Jordvardeveien Homborsund Svenn Hauge Kystlaget Terje Vigen pb Grimstad Selskapet for Grimstad pb Grimstad bys vel Søm båtforening Barlinda Fevik Åge Holm RISØR Risør Kommune Solsiden 3A 4950 Risør Risør fiskerforening Tiurveien Risør Risør Motorbåtforening Postboks Risør Risør Politi Pb Risør Risør Ro og Boks Risør Padleforening Risør seilforening Boks Risør TVEDESTRAND Tvedestrand 4900 Tvedestrand lensmannskontor Tvedestrand Kommune Pb Tvedestrand Arne Th aanonsen Tvedestrand 4900 Tvedestrand Bjørge Vågsmyr Motorbåtforening Tvedestrand 4900 Tvedestrand Bjørge Vågsmyr Racingclubb Tvedestrand seilforening Østerå 4900 Tvedestrand Arne Th Aanonsen Tvedestrand Padleklubb 4900 Tvedestrand Hans Jørgen Mørch Lyngør seilforening 4910 Lyngør Fredrik Brodersen Songe Motorbåtforening Dypvågfiskerne Dypvåg Fiskerlag 4909 Songe Kilsend 4900 Tvedestrand Isak Monrad LILLESAND Lillesand kommune Pb Lillesand Ingvild Møgster Lindaas Lillesand Vestregate Lillesand lensmannskontor Høvåg og Lillesand Hæstad 4770 Høvåg Viggo Hæstad småfiskerlag Lillesand og Birkenes Postboks Lillesand Runar Glamsland Jeger og fisk Naturvernforbundet i Justøy 4780 Brekkestø Jorunn Årstøl Stålsett Lillesand Lillesand Engekjerr Lillesand Arvid Sørbø motorbåtforening Lillesand seilforening Postboks Lillesand Halvor Rismyhr Båtsportklubben Sør Sandsmyra Lillesand Karl Otto Tønnesen Lillesand padleklubb Ørnefjell Lillesand Morten Schanke Skitt Fiske Lillesand Postboks Lillesand Alf Yngvar Bjørkestøl Småfiskeren, avd. Høvåg Postboks Høvåg 2

4 Høringsnotat: Felles forskrifter for fartsbegrensning på sjøen i Aust-Agder Politiet i Agder har fremmet forslag om felles bestemmelser for fartsbegrensing på sjøen i Aust- Agder. Det er gjennom samarbeid mellom kommunene i Aust-Agder utarbeidet et forslag til generelle bestemmelser for fartsbegrensninger for båttrafikken. Hver enkelt kommune skal vedta egen forskrift som inneholder de generelle regler for Aust-Agder og eventuelle skjerpende regler for egen kommune/havnedistrikt. Vedtak om ny forskrift vil erstatte eksisterende lokale forskrifter for fartsbegrensning på sjøen. Dette høringsnotat er felles for alle 5 forskrifter i Aust-Agder. Saksopplysninger Det er på oppfordring av Agder politidistrikt opprettet et samarbeid mellom kystkommunene i Aust- Agder med målsetting å vedta en felles forskrift for fartsbegrensing på sjøen. Kommunene i Vest- Agder har valgt å avstå fra dette samarbeidet. Hovedmålet med innføring av felles fartsbegrensning er å redusere risikoen for ulykker på sjøen. Dette oppnås ved: Bedre forutsetninger for håndheving av regelverket for politiet Bedre forståelse av regelverket hos båtførerne. Forskrift om generell fartsbegrensning for hele landet på maksimalt 5 knop 50 meter fra land ble vedtatt i 2003, men ble av praktiske årsaker trukket tilbake etter svært kort tid. Det er tidligere innført forskrifter for den enkelte kommune i Aust-Agder som omfatter områder i skjærgården en ønsker redusert fart. Disse forskriftene ønsker man erstattet med generelle regler for kystkommunene i Aust-Agder. I hovedsak gjelder forsalget til nye felles bestemmelser: 1. Maksimal hastighet innenfor kommunen/havnedistriktet lik 30 knop (Gjelder ut til 100 meter ut fra de ytterste punkter (land, øyer, holmer, skjær) mot åpent hav.) 2. Fartsbegrensning i perioden 1. mai til 31. august lik 5 knop i avstand 100 m fra land. Ovenfor nevnte fartsbegrensinger innenfor kommunen/havnedistriktet er ment å gjelde ut til åpent farvann inntil 100 meter ut fra de ytterste punkter ( land, øyer, holmer og skjær) som ligger over vann i kommunen/ havnedistriktet. Utenfor 100 metersbeltet, mot åpent vann i Skagerrak, gir forskriften ingen begrensinger, så langt havnedistriktet/ kommunegrensen rekker. Eventuell fartsregulering i disse områdene vil følge som en konsekvens av sjøveisregel no 6 om sikker fart. Hver enkelt kommune kan vedta supplerende/innskjerpende regler i forhold til sin kommune. Den nye forskriften vil erstatte eksisterende lokal forskrift om fartsbegrensning. Det bemerkes spesielt at dersom maksimal hastighet lik 30 knop ikke spesifiseres i forskriftsteksten, er dette å forstå som ingen begrensing og altså mulighet for fri fart. Ny forskrift har bakgrunn i følgende regelverk: 1. Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Fastsatt av Kystdirektoratet 19. juni 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak av 15. oktober 2002 nr Forskrift om fartsbegrensning i Risør havnedistrikt (sjøkart nr. 6), Risør kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Risør bystyre 21. mars 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 30. august Forskrift om fartsbegrensing, sjøkart no 7, Tvedestrand Kommune Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 30. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 14. november Forskrift om saktefart i Hagefjorden, Tvedestrand kommune ( sjøkart no 7) Tvedestrand kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Fiskeridepartementet I medhold av 52 i lov om havnevesenet av 24. juni Forskrift om fartsbegrensning for fartøy i Arendal havnedistrikt, sjøkart nr. 7, Arendal kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Arendal bystyre 22. juni 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 6 annet ledd, jf. forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 5. juli Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen, Grimstad kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Grimstad kommunestyre 15. februar 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første og annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 12. oktober Forskrift om fartsbegrensning i Lillesand havnedistrikt (sjøkart nr. 8 og 9), Lillesand kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Lillesand kommunestyre 11. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 28. august Det er gjennom forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø gitt hjemmel til den enkelte kommune å innføre lokale forskrifter om fartsbegrensninger innenfor kommunen. Det er gjennom forskriften i tillegg oppfordret til å samarbeide med kommuner med tilliggende farvann. Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) Fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget. 1 2

5 Havnestyret i den enkelte kommune kan gi dispensasjon fra reglene. Det er ønsket at felles fartsforskrifter på sjøen i Aust-Agder skal tre i kraft fra Vurderinger Antall ulykker på sjøen som omfatter drukning og personskade etter sammenstøt/kollisjon med fritidsbåt vurderes å være økende. Det er rimelig å anta at flere båter på sjøen og høyere fart kan være medvirkende årsaker til denne utviklingen. Det legges til grunn at det i Aust-Agder er en utvikling mot høyere tetthet av båter, som i snitt har et større potensial for påføre skade både på egen fører og passasjerer, og andre som oppholder seg i, ved eller på vannet. Politiet i Agder har fremmet ønske om at kommunene utarbeider et felles regelverk for fartsbegrensninger på sjøen som er lettere å håndheve. For båteiere vil et forståelig og felles regleverk for Agder kysten være enklere å forholde seg til, og vil dermed kunne bidra til at regelverket overholdes og at det har en reell sikkerhetsmessig verdi å innføre felles regler. Tidsrommet for de strengeste begrensingene bør følge båt og badesesongen i Agder, noe som er vurdert til å være månedene fra mai tom august. Dispensasjon fra forskriftene. Erverv. Forskriftene bør ikke legge uforholdsmessige begrensinger eller hindre ervervsmessig aktivitet på sjøen. Lokale fiskere, turistnæringen og et betydelig antall fritidsbåtprodusenter, opplevelses firmaer og sikkerhetssentra og lignende må kunne operere trygt og sikkert, under beskyttelse av forskriften, samtidig som forskriften ikke begrenser aktiviteten unødvendig. Det er også et stort antall ferger som driver med lokal persontransport, charterbåter, samt tradisjonell skipsfart med større skip i området, og det samme forholdet vil gjelde for denne typen aktivitet. Forskriften inneholder mulighet for å gi dispensasjon i de tilfeller der dette er nødvendig for å kunne drive ervervsmessig virksomhet når dette også er sikkerhetsmessig forsvarlig. Båtsportaktiviteter. Det drives betydelig motorbåtsportaktivitet i området, både regattaer og trening. Det er rimelig at denne virksomheten tillates etter søknad og gjennom dispensasjoner fra lokalt havnestyre / myndighet, slik det gjøres i dag, når det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gi slik dispensasjon. Nye felles forskrifter om fartsbegrensing vil være et av flere mulige virkemidler for å redusere risikoen for ulykker til sjøs. Andre mulige virkemidler kan være f.eks påbudt opplæring, krav til sikkerhets og redningsutstyr om bord, begrensinger i motorstørrelser, holdningsarbeid og lignende. En lokal felles fartsforskrift vil være et bidrag til å oppnå det som antas å være et allment felles akseptert mål: : å redusere risikoen for skader og ulykker til sjøs. Valg av fartsgrense er gjort med bakgrunn i veileder utarbeidet av Kystverket: Forskrifter som avviker fra Kystverkets 4 standard fartsgrenser vil uansett ikke kunne bli godkjent. VALG AV FARTSGRENSE ANBEFALING/VEILEDENDE BESKRIVELSE Hvis hensikten er å regulere hastigheten innen hele havnedistriktet, bør forskriften inneholde en generell fartsbegrensning, for deretter å fastsette strengere fartsgrenser i spesielle områder der dette er ønskelig. Dersom det ikke bestemmes en generell fartsbegrensing for et område eller distrikt, vil det i praksis bety ingen grense eller fri fart. 30 knop vil for alle praktisk formål, sikre at fartøyer kan bruke tilstrekkelig fart for å forflytte seg sikkert, uten å eksponere egen båt eller andre for ubegrenset fart i havnedistriktet. Det kan gjerne gis ulike fartsbegrensninger for forskjellige områder, men dette må veies opp mot de håndhevelses-, bruker- og informasjonsmessige gevinster man oppnår ved å ha mest mulig enhetlige fartsgrenser. For å oppnå mest mulig enhetlige fartsgrenser på sjøen, anbefaler Kystdirektoratet at nedenstående fartsgrenser benyttes i de forskjellige beskrevne typer farvann. Enhetlige fartsgrenser vil styrke brukernes gjenkjennelse og gi en bedre forståelse og respekt for fartsbegrensninger generelt. Farvannets beskaffenhet er avgjørende for hvor de bør innføres: En fartsbegrensning på 3 knop i farvann som kjennetegnes ved: * begrensede strekninger der man ønsker å beskytte spesielle idrettsaktiviteter som roing/kajakk og andre tilsvarende idrettsarenaer som trenger spesiell beskyttelse mot bølger fra andre fartøyer, og der dette er en nødvendighet for å utføre denne aktiviteten på en tilfredsstillende måte. Farvannet vil ofte være definert i kommuneplan/kystsoneplan eller lignende. Alternativ rute bør finnes. * gamle, trange tre - eller steinsatte kanaler som kan være verneverdige, eller spesielt trange/grunne sund med stor menneskelig aktivitet (for eksempel Skippergata i Kristiansand). Strekningene må være begrenset i utstrekning (maks ½ nautisk mil lange) og det bør alltid finnes en alternativ rute. En fartsbegrensning på 5 knop i farvann som kjennetegnes ved: * typiske skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for rekreasjon, opphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring. Typiske innaskjærsmiljøer er naturlig skjermede områder som trange sund, bukter, viker og samling av øyer som tiltrekker seg stor menneskelig aktivitet, der det er vanlig å ankre opp, fortøye eller søke havn. Det omfatter også badeplasser, akvakulturanlegg, marinaer, bryggeanlegg og farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv. Avstanden mellom land kan variere fra ca 100 meter og opptil ca 500 meter når det vil være naturlig ut i fra en helhetlig vurdering av farvannet å se på området som sammenhengende. En fartsbegrensning på 8 knop i farvann som omfatter: * kommersielle havner. Med kommersielle havner menes havner som regelmessig trafikkeres av skip med største lengde over 24 meter og som skiller seg fra havner som er typiske for fritidsbåtferdsel. Dette omfatter således ikke typiske fiskerihavner som trafikkeres av fiskefartøy med største lengde inntil 24 meter. * de deler av innseilingen til de kommersielle havnene som det er naturlig å regulere En fartsbegrensning på 30 knop i farvann som kjennetegnes ved: * større områder som lange sund der avstanden mellom land er fra meter og som gjerne er tilknyttet en eller flere 5 knops - soner, eller * samling av øyer hvor det inngår områder som er hastighetsbegrenset til 5 knop, eller * steder med mye bebyggelse og til dels stor trafikk, der det av hensyn til risiko, støy eller for å redusere bølgeskader ikke ønskes fri hastighet. Hastighetsgrensen egner seg for områder der det ønskes en grense som gir planende fartøyer anledning til å passere i hastighet over planingsterskelen. Den egner seg bl.a. som en sone lagt over et større område som kan inneholde flere 5 knops - soner. 3 4

6 Beskrivelse av farvannet og valg av fartsgrenser: 1. Valg av felles fartsgrense med 100 m grense fra land: Kystkommunene Aust-Agder har en kystlinje som er benyttet til rekreasjon/båtliv samt yrkesfiske med mindre fartøyer. Skjærgården har til dels mye hyttebebyggelse og det er tilrettelagt for friluftsliv på øyene. Skjærgården tiltrekker seg svært stor menneskelig aktivitet i sommermånedene mai juni juli og august. Kystlinjen har således typiske innaskjærsmiljøer som det er naturlig å skåne med 5-knops grense. Valget av 100 meter grense er begrunnet som følger: Sjenerende bølger fra passerende båter. MARINTEK i Trondheim foretok i 2002, etter oppdrag fra Kystverket målinger av hekkbølger generert av typiske farkosttyper. Konklusjonene er i korthet at i en avstand av 50 meter fra passerende båt i 5 knop ble det ikke observert ubehagelige bølger. Når farten ble øket til 7,5 knop ble det målt betydelige bølger i en avstand av 50 meter, mens når båtene gikk med høy fart er bølgeeffekten beskrevet som ubehagelig, plagsom og uakseptabel. Det er derfor rimelig å konkludere med at høyere fart enn 5 knop kun bør tillates i en langt større avstand enn 50 meter. Bølgeinterferens ( høyere lokale bølger ) som er en følge av flere samtidig passerende båter kan vanskelig reguleres eller kontrolleres gjennom forskrift. Beskyttelse av strandsoneliv og sjøens myke trafikkanter. (strandliv, bading, fisking, dykking, kajakk, roing) I strandsonen og ut fra denne er det betydelig sport og fritidsaktivitet. Mye av den aktiviteten har det fellestrekk at den har liten visuell flate og signatur, og kan være vanskelig å få øye på selv fra båter i liten fart. En 100 metersgrense som kun tillater fart inntil 5 knop, vil gi denne typen aktiviteter i strandsonen en bedre og forutsigbar beskyttelse fra båter i det samme farvannet. Fiskeredskaper i sjøen Det drives et utstrakt fiske i Agder med redskaper som ruser, teiner og garn. Både yrkes -og fritidsfiskere plasserer ofte disse fangstredskaper nært land. Bøyer, tauverk, garn og lignende utgjør en fare for passerende båter, da disse kan dras inn i propell, og også medføre tap av utstyr for fiskeren. En fartsbegrensing nært land vil kunne bidra til færre hendelser mellom fritidsbåter og fiske-og fangstredskaper i sjøen. 100-meters sonen er avmerket på vedlagt kartutsnitt for Aust-Agder. Begrensingen gjelder ikke innsjøer. Her vedtas egne forskrifter. 2. Valg av felles øvre fartsgrense Farleder langs kysten av Aust-Agder har karakteristikk av lange sund og øyer med flere 5-knops-soner med samlinger av flere øyer. Felles øvre fartsgrense på 30 knop tillegges av hensyn til risiko for ulykker og det å påføre andre skade ved egen fart. Fartsgrensen på 30 knop avgrenses av kommunegrensen/havnedistriktet ut til 100 meter på utsiden av de ytterste punkter ( land, øyer, holmer og skjær) i kommunen/ havnedistriktet som ligger over vann. Utenfor 100 meter, mot åpent vann i Skagerrak, gir forskriften ingen begrensinger, så langt havnedistriktet/ kommunegrensen rekker. Fartsregulering i disse områdene vil følge av sjøveisregel no 6 om sikker fart. lovlig fart på inntil 30 knop i slike farvann vil kunne medføre høyere grad av aktsomhet hos båtfører når en beveger båten i eller i nærheten av lovlige 30 knops soner. Begrensinger i farvannet som omslutter de største byene. Noen kommuner har valgt å legge spesielle begrensinger i farvannet som ligger nært opp til bysentra. Dette er begrunnet med at trafikkbildet i disse områdene er uoversiktlig og har vilkårlig retning. (Båter i alle retninger til og fra brygger og fortøyningssteder). Videre er farvannet mye besøkt av båter slik at trafikktettheten er stor. Ofte er denne konsentrasjonen av båter konsentrert til kveld og natt noe som forsterker behovet for regulering. Dette krever derfor spesielle begrensinger i farvann tett opp til de største byer og tettsteder. Høring Forslag til felles forskrift med tilpasninger for den enkelte kommune skal behandles etter kommunens delegasjonsreglement. Forslaget skal legges ut til høring og sluttbehandles av kommunestyret i den enkelte kommune. Det er ønskelig at samlet høringsnotat med forskrifter sendes på høring til sentrale høringsinstanser. Typiske høringsinstanser er lokale foreninger og interesseorganisasjoner samt sentrale instanser herunder: * Fiskeridirektoratet * Kystverket * Fylkesmannen i Aust-Agder * Politiet i Agder * Statens naturoppsyn * Kystvakten Stadfesting Dersom kystkommunene i Aust-Agder gjennom egne vedtak vedtar forskrift for sitt distrikt/ kommune i tråd med de nye felles fartsbestemmelser på sjøen kan vedtaket sendes til Kystverket for stadfesting av de nye felles bestemmelsene. Det er ønskelig av forskriftene trer i kraft, helst samlet fra Kunngjøring og skilting Forskrifter om felles fartsbegrensinger vil kunngjøres i Norsk Lovtidend og Etterretninger for sjøfarende samt lokal presse. Forskrifter om lokale fartsbegrensninger skal merkes med skilt i de aktuelle farvann. Kystverket fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner plassering. Det er planer for et felles samarbeidsprosjekt om felles skilting av fartsbegrensninger i Aust-Agder. Dette vil følge som et separat prosjekt når Kystverket har endelig godkjent de 5 fartsforskriftene for Aust-Agder Det understrekes at innefor eget havnedistrikt har kommunen ansvaret for oppsetting og vedlikehold av skilt, og at deltagelse i et senere felles prosjekt ikke er vedtatt. Kanaliserende og retningsbestemt fart inntil 30 knop. 30 knop vil gi båter muligheten til å forflytte seg raskt og lovlig i store deler av Aust-Agder skjærgård. Det er flere sund og farleder som er ca 200 meter brede, ( Groosefjorden- Grimstad, Hagefjorden- Tvedestrand og Tromøysund Arendal), og hvor det tillates 30 knop i et smalt belte midt i farleden. Farene forbundet med dette er vurdert til å være akseptable fordi farten vil være retningsbestemt, parallelt og langs etter farleden. Nøyaktig avstandsbedømmelse innenfor få meter er svært vanskelig, spesielt når båten har en fart av 30 knop. 100 meters avstand til land i alle retninger vil være tilstrekkelig plass til å vike og stoppe for å unngå en potensielt farlig situasjon. Det er videre vurdert at 5 6

7 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I RISØR HAVNEDISTRIKT RISØR KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 6. Forskrift fastsatt av Risør Bystyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd. Forskriften er godkjent ( dato) av Kystdirektoratet i medhold av forannevnte forskrift 3 første ledd. Fartsforskriften er utarbeidet i samarbeid med kystkommunene i Aust-Agder, dvs. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. De generelle fartsbegrensningene i 1a) er likelydende for alle kommunene, mens særskilte fartsbegrensninger for det enkelte havnedistrikt/kommune er omtalt i 1b). 1 Fartsbegrensning a) Generelt for Aust-Agder fylke: i. Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop. ii. I tidsrommet 1. mai 31 august er den høyeste tillatte hastighet 5 knop i hele Aust-Agder innenfor 100 meter fra land, holmer,. b) Spesielt for Risør havnedistrikt: i. Innenfor følgende områder i Risør havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 5 knop: Indre havn, alt sjøareal mellom Holmen, sør for (posisjon 58 43,15 N, 9 14,26 Ø) og Steinmoloen, øst for (posisjon 58 43,12 N, 9 14,24 Ø) Sundskanalen - Hødnebøkilen - Perleporten/Vardøysundet- Risørhalsen/Bommen -Fiesundene Nipekilen. ii. Innenfor følgende områder i Risør havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 8 knop: Stangholmen(posisjon 58 42,28 N, 9 14,16 Ø)-Skomakerskjær(posisjon 58 43,29 N, 9 14,46 Ø)/Verven/Lyngholmen(posisjon 58 42,58 N, 9 15,18 Ø) - Frøyna(posisjon 58 44,57 N, 9 5,25 Ø)/Tollkastet. (posisjon 58 44,30 N, 9 5,19 Ø) 2 Unntak Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) Fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle m utrykningen eller oppdraget. 3 Dispensasjon Havnestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjon skal gjøre tidsbegrenset. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av havnestyret. 4 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 28 i lov om havner og farvann av 8.juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ( dato) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ( dato)

8 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TVEDESTRAND HAVNEDISTRIKT TVEDESTRAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 7. Forskrift fastsatt av Tvedestrand Kommunestyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd. Forskriften er godkjent ( dato) av Kystdirektoratet i medhold av forannevnte forskrift 3 første ledd. Fartsforskriften er utarbeidet i samarbeid med kystkommunene i Aust-Agder, dvs. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. De generelle fartsbegrensningene i 1a) er likelydende for alle kommunene, mens særskilte fartsbegrensninger for det enkelte havnedistrikt/kommune er omtalt i 1b). 1 Fartsbegrensning a) Generelt for Aust-Agder fylke: i. Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop. ii. I tidsrommet 1. mai 31 august er den høyeste tillatte hastighet 5 knop i hele Aust-Agder innenfor 100 meter fra land, holmer,. b) Spesielt for Tvedestrand havnedistrikt: Innenfor følgende områder i Tvedestrand havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 5 knop: Indre havn, Lyktesundet, Røsskilen, Kvastadkilen, Snaresund, sundene mellom fastlandet og Risøya, Lille Nybrygga- Gjevingpynten samt Håkonsundet- Lyngørsundet Lille Svalsund og store Svalsund Slengen på utsiden av Sandøya Sundet mellom Askerøya,Lamholmen og Bastholmen. Lagelva 2 Unntak Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle m utrykningen eller oppdraget. 3 Dispensasjon Havnestyret / myndighet kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av havnestyret. 4 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 28 i lov om havner og farvann av 8.juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ( dato) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ( dato)

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER

HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER Se vedlagte høringsliste Dato: 16.02.17 Referanse: 16/73-15 HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER 2. juni 2016 sendte ut forslag

Detaljer

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling Versjon 4 21.12.2009 INNLEDNING Denne veilederen er i første rekke ment å være til hjelp for saksbehandlere

Detaljer

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING.

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. GRENLAND HAVN Til adressater i hht adresseliste. ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. Havnestyret i Grenland havn iks godkjente i sitt m0te

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møterom B, Frosta kommunehus

MØTEINNKALLING. Møterom B, Frosta kommunehus Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Komite Utvikling Møterom B, Frosta kommunehus Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune

Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune Innledning - NyLov 2009-04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann > Asker kommune må tilpasse sine forskrifter til denne, jfr. Forskrift 02.11.2012 nr. 1040 om bruk av

Detaljer

a tb3-85d9b FROLAND KOMMUNE W Frolandsveien FROLAND

a tb3-85d9b FROLAND KOMMUNE W Frolandsveien FROLAND 773413 82281a13-4482-4612-9tb3-85d9b1008675.3 MOTTATT KYSTVERKET Hovedkontoret 18MAl2017 Finland kommune ; FROLAND KOMMUNE W Frolandsveien 995 4820 FROLAND Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler:

Detaljer

«Bærum kommunen støtter ikke forslaget til oppheving av vannscooterforskriften»

«Bærum kommunen støtter ikke forslaget til oppheving av vannscooterforskriften» Fra: Arthur Wøhni Sendt: 7. april 2017 09:29 Til: Postmottak KLD Emne: Bærum kommune Høringsuttalelse Vannscooterforskriften ref 16/1904 Vedlegg: Bærum kommune sak vannscooter.pdf

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2016/3340 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2016/3340 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2016/3340 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 20.02.2017 A-sak. Høring av forslag til oppheving av vannscooterforskriften. Saksnr Utvalg Møtedato 29/17 Formannskapet

Detaljer

HØRING AV FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

HØRING AV FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN Saksutredning: HØRING AV FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN Behandlinger: RKU, FU Vedlegg: Klima- og miljødepartementets brev av 23.12.2016 Andre henvisninger: 1. Bakgrunn: Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Marker kommune støtter forslaget om å oppheve forskriften og ønsker at det utarbeides lokal forskrift for egne vassdrag.

Marker kommune støtter forslaget om å oppheve forskriften og ønsker at det utarbeides lokal forskrift for egne vassdrag. MARKER KOMMUNE Stab/støttefunksjon Vår ref.: 17/293-3 / HANHAT Arkiv: FA - K01 Deres ref.: Dato: 29.03.2017 Melding om vedtak Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høring av forslaget

Detaljer

HØRING PÅ FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

HØRING PÅ FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN ArkivsakID.: 16/10546 Arkivkode: FA - K24, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Miljø- og teknikkomiteen 15.03.2017 026/17 Formannskapet 22.03.2017 HØRING PÅ FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

Detaljer

Arkivsak: 16/10721 Tittel: Saksprotokoll: Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Arkivsak: 16/10721 Tittel: Saksprotokoll: Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.03.2017 Sak: 34/17 Arkivsak: 16/10721 Tittel: Saksprotokoll: Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften Behandling: Line Lieblein

Detaljer

Byrådsavdeling for næring og eierskap Olav Vs gate OSLO Dato:

Byrådsavdeling for næring og eierskap Olav Vs gate OSLO Dato: Oslo kommune Oslo Havn KF Byrådsavdeling for næring og eierskap Olav Vs gate 4 0161 OSLO Dato: 06.11.2017 Deres ref. Vår ref. (saksnr/løpenr) Saksbeh. / Tlf.: Arkivkode: 2017/862 / 14501/2017 Katrine Brede

Detaljer

Vannscooterforskriften - Høring av forslag om oppheving

Vannscooterforskriften - Høring av forslag om oppheving Vår ref. 17/7985 16/5305-2 / FA - K00 Saksbehandler: Movig, Trude Utvalg Dato Saksnummer Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 20.03.2017 017/17 Vannscooterforskriften - Høring av forslag om

Detaljer

Svar på høring om oppheving av vannscooterforskriften Det vises til høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften datert

Svar på høring om oppheving av vannscooterforskriften Det vises til høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften datert Areal- og byggesak Klima og miljødepartementet Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 17/198-4 K01 15.03.2017 Dir. tlf.nr.: 32 16 11 69 Svar på høring om oppheving av vannscooterforskriften

Detaljer

Tønsberg kommune ber om at vannscooterforskriften opprettholdes av følgende grunner:

Tønsberg kommune ber om at vannscooterforskriften opprettholdes av følgende grunner: Tønsberg kommune JournalpostID 17/8605 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Vannscooterforskriften - Høring av forslag om oppheving Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for nærings-

Detaljer

Sjøsikkerhetstiltak for fritidsflåten

Sjøsikkerhetstiltak for fritidsflåten Sjøsikkerhetstiltak for fritidsflåten Merking, hastighet og navigasjon Thor Messel Seniorrådgiver Haugesund 14.April 2016 Kystverkets Ansvarsområde! Kystverket i kortversjon Forvalte Loven Sikre fremkommelighet

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO Att: Robert Gvein Vår ref: Deres ref: Arkiv: P40 Dato: 2011/438 /ODBO 16/1904 Løpenr.: 4895/2017

Detaljer

Lokale fartsforskrifter til sjøs i. Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. kommuner

Lokale fartsforskrifter til sjøs i. Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. kommuner Lokale fartsforskrifter til sjøs i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner Utredning av en arbeidsgruppe 2009 07.07.09 Sammendrag Høsten 2008 ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle: Vurdere

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Høring på opphevelse av "Forskrift om bruk av vannscootere og lignende"

Høring på opphevelse av Forskrift om bruk av vannscootere og lignende Klima- og Miljødepartementet Postboks 8013 DEP 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse (bes oppgitt ved svar): Dato: AMSK 17/5322 FA - K01, HIST - 11/620, TI - 13.03.2017 &00 Høring på opphevelse av "Forskrift

Detaljer

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700

Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5. Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Protokoll no 5 05mai08.doc Side 1 av 5 Protokoll: Havnestyremøte 05 mai 2008. Møte no 5 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1600-1700 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen Kristoffer Lyngvi, John Tellman Tjuslia,

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Høringsuttalelse til Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2011/634-43 Arkiv: K12 Saksbeh: Asbjørn Aanonsen Dato: 20.02.2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk, plan- og naturkomite Kommunestyret Høringsuttalelse til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret Arkiv: FA - P42, TI - &13 Arkivsak: 17/151-12 Saksbehandler: Torunn Årset Dato: 07.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 143/17 Formannskapet

Detaljer

Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt

Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt BRP Norway AS Postboks 5650 Sluppen 7484 TRONDHEIM Att: Einar Grindvold Ansvarlig advokat: Oslo, 28.3.2017 Arve Lønnum Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt I dag er det «Forskrift

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 31 august Møte no

Protokoll: Havnestyremøte 31 august Møte no Protokoll møte no 6 31 aug 2007.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 31 august 2007. Møte no 6 2007. Tilstede: Liv Marit Moland, Ingrid Skårmo, John Tellman Tjuslia, Arne Bergersen, Nils Løge, Cato

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 20.09.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Fylkesmannen i Aust Agder v/ Pia Karin Hem Molaug P.b. 788, Stoa 4809 ARENDAL Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: C20 Dato: 2013/465 /LFR

Detaljer

ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL.

ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRADER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. MELPING FRA FISKERIDIREKTØREN J-30-91 (J-21-91 UTGAR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax (05) 23 80 90 TH.(05l 23 80 00 Ber gen, 08.02. 1991 ES/TAa ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER

Detaljer

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Leif Inge Magnussen Stipendiat NIH Norges Padleforbund Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Detaljer

Uttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften - Aust-Agder fylkeskommune

Uttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften - Aust-Agder fylkeskommune KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO Dato: 10.03.2017 Vår ref: 16/14040-5 Deres ref: Arkivkode: P00 Saksbeh.: Berit Weiby Gregersen Uttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo servicesenter@forsvarsbygg.no Fortidsminneforeningen i Vestfold Farmannsveien 30, 3100 TØNSBERG

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo servicesenter@forsvarsbygg.no Fortidsminneforeningen i Vestfold Farmannsveien 30, 3100 TØNSBERG Adresseliste til varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for «Detaljert reguleringsplan for innseiling Grenland» (Larvik kommune id 2014.10, Porsgrunn kommune

Detaljer

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Tønsberg kommune JournalpostID 17/40149 Saksbehandler: Steinar Lien, telefon: 33 34 82 59 Rådmannens stab Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for nærings-

Detaljer

Skisse til: Forskrift om motor- og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag, kommune, Oppland

Skisse til: Forskrift om motor- og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag, kommune, Oppland Skisse til: Forskrift om motor- og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag, kommune, Oppland Hjemmel: Lov 1977-06-10-82 Gjelder for:xxx kommune Kapitteloversikt: 1. Formål og aktsomhet 2. Motor- og luftfartøyferdsel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2710-11 Arkiv: K01 Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer Forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Innholdsfortegnelse BÅTER OG STØY. STORELVA. Ringerike kommune. 1 Oppgaven

Innholdsfortegnelse BÅTER OG STØY. STORELVA. Ringerike kommune. 1 Oppgaven Ringerike kommune BÅTER OG STØY STORELVA COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Oppgaven 1 2 Støy 2 21 Støydata fra båtmotorer 2 22 Hastigheter og støynivå

Detaljer

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ Telex 42 151 Telefax 5023 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-57-97 (J-224-96 UTGÅR) Bergen, 7.4.1997 THÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

Høring - Oppheving av vannscooterforskriften

Høring - Oppheving av vannscooterforskriften Arkivsak-dok. 201609119-2 Arkivkode ---/P00/&00 Saksbehandler Daniel Maslø-Hansen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for klima, energi og næring 2015-2019 07.03.2017 13/17 Høring - Oppheving av vannscooterforskriften

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Aust-Agder

Utskrift fra fiskermanntallet Aust-Agder Utskrift fra fiskermanntallet Aust-Agder Kommune: 0906 ARENDAL ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 080353 ANDERSEN

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Arkivsak-dok. 11/01866-5 Saksbehandler Torill Folkestad Saksgang Møtedato Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.05.2013 FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådmannens forslag

Detaljer

HØRING - OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

HØRING - OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN Arkivsak-dok. 16/09694-2 Saksbehandler Torill Folkestad Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 01.03.2017 HØRING - OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN Fylkesrådmannens forslag

Detaljer

Allemannsrettens grenser Nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter v/ Marianne Reusch Lillehammer, 23. oktober 2017.

Allemannsrettens grenser Nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter v/ Marianne Reusch Lillehammer, 23. oktober 2017. Allemannsrettens grenser Nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter v/ Marianne Reusch Lillehammer, 23. oktober 2017. Allemannsretten kan både utvides og innskrenkes gjennom lovgivning. Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0004/05 04/02213 SIGURD BAKKE- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0004/05 04/02213 SIGURD BAKKE- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 29.04.2005 Klokkeslett: kl.0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008.

Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Protokoll no 3 03mar2008.doc Side 1 av 6 Protokoll: Havnestyremøte 03 mars 2008. Møte no 3 2008. Gjestehavna Tyholmen 2 etg kl 1830-2130 Tilstede: Vigdis S Thorbjørnsen, Kristoffer Lyngvi, John Tellman

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

Fagavdeling areal og samfunn. Askøy kommune - Høringssvar - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Fagavdeling areal og samfunn. Askøy kommune - Høringssvar - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften Fagavdeling areal og samfunn KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2014/3232-9 Målfrid Eide/56 15 80 32 17.03.2017 Askøy kommune

Detaljer

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg.

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg. Arkivsaknr: 2015/1083 Arkivkode: 63/22 Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Nordland Vestresand Båtforening Vestresand 8360 BØSTAD Deres ref: Vår ref: 2012/3745-10 Arkiv nr: Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 02.12.2013 Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 08.11.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Forbud mot fiske etter laks og sjøaure - Furøya forbudssone - i Tvedestrand kommune i perioden

Forbud mot fiske etter laks og sjøaure - Furøya forbudssone - i Tvedestrand kommune i perioden Miljøvernavdelingen Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2776 / FMAAPKO 03.07.2014 Forbud mot fiske etter laks og sjøaure -

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Klima- og miljødepartementet Melding om vedtak DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2017/21-22 Hallfrid Jostedt, 38273015 K00 21.03.2017 MANDAL KOMMUNES

Detaljer

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~ FISKERIDIREKTORATET Strandgatcn 229, Bok.! 185 Sentrum, 5804 BERGEN 'felex 42 IS I Telefax 55 23 80 90 Tir. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-291-2002 (J-250-2001 UTGÅR) İ.,J((h. r:- ::;.-;-s-1

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL.

ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. NSLDING l'ra l'isdr.idiult'l'ør&n J - 21-91 (J-5-91 O'l'Gh) Bergen, 30. 01.1991 ES / TAa ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR-TRØNDELAG OG I

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

NTP-prossessen. Navigasjonsmerking for nytte og fritidsflåten. Vi tar ansvar for sjøvegen

NTP-prossessen. Navigasjonsmerking for nytte og fritidsflåten. Vi tar ansvar for sjøvegen NTP-prossessen Navigasjonsmerking for nytte og fritidsflåten Innseilingsfyr Fyrlykter Fyrlykter Litus Lux Fyrlykter Fyrlykter Spesifikasjon av fyrlykt Dokumentasjon av lyktens egenskaper Nymerking

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR- TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL.

ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR- TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. DLDIRG l'ra risdridirblttørdf J-5-91 (J-183-90 U'l'Gb.) Bergen, 9.1.1991 ES/TSL ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1991 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND, SØR- TRØNDELAG OG I MØRE OG

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 04.02.2016 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN

DISPENSASJON OG TILLATELSE VEDTAK TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Anniken Bjørnshei Bjørndalsheia 16 4633 Kristiansand S DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2016/947-10 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 075/0212/L42

Detaljer

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711 Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 05.06.2015 Deres dato Vår ref. 2015/711 Deres ref. I følge adresseliste Høring om utvidet jakttid på grågås i åtte kommuner i Telemark 2015-2016, oppsummering

Detaljer

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Arkivsaknr: 2017/894 Arkivkode: Saksbehandler: Anders Berget Owrenn Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Rådmannens

Detaljer

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune Sakspapir Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/8134 Anders Bjørdal Tlf: 70 16 34 02 JournalID: 15/77992 E-post: post@alesund.havn.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Trådte i kraft 1. januar 2010 Hovedmål: Bidra til havneutvikling Sikre sjøtransporten Oversiktlig og brukervennlig regelverk

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke SØRØST Altifiber AS Deres ref.: Vår ref.: 2015/4684-14 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 25.01.2016 Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune -

Detaljer

Tvedestrand kommune Rådmannen

Tvedestrand kommune Rådmannen Tvedestrand kommune Rådmannen Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/855-6/144 Kari Stoveland Sjursen, 371 99 550 03.09.2014 Til: høringsinstansene i henhold til liste Høring - Planprogram for

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/529-76 Arkiv: 31/1 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 09.05.2016 Endring av ledningsnett til hytter fra Vrangsund til Lille Vardøya med omliggende øyer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/67-30 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 04.03.2013 Sluttbehandling: Detaljreguleringsplan - Neset gnr. 4 bnr. 29 Tiltakshaver: Svein

Detaljer

I i I ~~:..~~~~~~;~~~!!!

I i I ~~:..~~~~~~;~~~!!! NSLDING rra risdludirblttørzn J-147-90 (J-135-90 OTGll) I i I ~~:..~~~~~~;~~~!!! Bergen, 30. oktober 1990 ES / MN ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1990 I VISSE OMRÅDER I TROMS, NORDLAND,

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/1193-16208/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.03.2017 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID 201504

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Vedtak etter klage over tillatelse til etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Hjortøya, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

Vedtak etter klage over tillatelse til etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Hjortøya, Vikna kommune, Nord-Trøndelag HOVEDKONTORET Vikna & Omegn Fiskarlag (viknafisker@gmail.com) Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/2915-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Trude Blankholm Strømme Dato: 18.09.2015 Vedtak etter klage over tillatelse

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FA-U43 Saksmappe: 07/1450 Saksbehandler: Erling Kvalø Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FA-U43 Saksmappe: 07/1450 Saksbehandler: Erling Kvalø Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FA-U43 Saksmappe: 07/1450 Saksbehandler: Erling Kvalø Saksordfører: Dato: 25.01.2016 Mortenlaks AS 966384379 - Søknad om ny lokalitet Lille Dypfest i Lødingen kommune Saksnr. Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009 FISKERIDIREKTORATET TELEFAKS Til: Fiskeri- og kystdepartementet Faksnr.: Att: Dato: 08.12.08 Postadresse: Postboks 2009 5817 Bergen, Norge Vår ref.: 2008/12809 Besøksadresse: Saksbehandler: Terje Halsteinsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke

Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen kommune - Nordland fylke NORDLAND Mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2016/4174-7 Arkiv nr.: 500 Saksbehandler: Thomas M. Jensen Dato: 18.07.2016 Høring av forslag til forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Grøtøyleden Steigen

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med «2014/3097 Detaljregulering for Innseiling Kragerø -Galeioddbåane» (Planid-171)

Varsel om igangsetting av arbeid med «2014/3097 Detaljregulering for Innseiling Kragerø -Galeioddbåane» (Planid-171) Fornavn Etternavn Deres ref.: Vår ref.: Dato: Click here to enter text. 2014/3097 Detaljregulering for innseiling Kragerø - 2014-06-25 Galeioddbåane Varsel om igangsetting av arbeid med «2014/3097 Detaljregulering

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-101-2000 (J-213-99 UTGÅR) r t J Bergen, 16.5.2000

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

vedtas av Færder kommunestyre forut for sommersesongen Tønsberg og Sandefjord kommuner inviteres med i arbeidet.

vedtas av Færder kommunestyre forut for sommersesongen Tønsberg og Sandefjord kommuner inviteres med i arbeidet. Tjøme kommune JournalpostID: 17/4903 Saksbehandler: Larsen, Bjørn Bjerke, telefon: 33 06 78 05 Areal/plan/miljø Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Utvalg Møteddato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2015/947/31/L12 «REF» Svein O Dale,

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2015/947/31/L12 «REF» Svein O Dale, Tvedestrand kommune Høringsinstanser Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2015/947/31/L12 «REF» Svein O Dale, 37 19 95 41 01.07.2016 Kunngjøring - Endring av reguleringsplan for Østre

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE v/rådmannen Postboks 158 4952 RISØR Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: C55 Dato: 2015/1822 /HRO Løpenr.: 14604/2017 28.08.2017 Offentlig

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Kalvåg båtlag V/Åge Sundsøy age.sundsoy@enivest.net Deres ref: «REF» Vår ref: 2013/747-21 Arkiv nr: Saksbehandler: John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn -

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET) MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2002 (J-132-2001 UTGÅR) Bergen, 4.11.2002 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Skrevet av: Leif Inge Magnussen Stipendiat ved Norges idrettshøgskole Tindevegleder/Cand paed

Skrevet av: Leif Inge Magnussen Stipendiat ved Norges idrettshøgskole Tindevegleder/Cand paed 1 Innlegg på tankesmien: Nye aktiviteter muligheter og utfordringer Konferanse om allemannsretten og friluftslivets framtid. Friluftslivsloven 50 år i 2007. 26 27 november 2007. Skrevet av: Leif Inge Magnussen

Detaljer