FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN FOR KOMMUNENE RISØR TVEDESTRAND ARENDAL GRIMSTAD LILLESAND

2 Arendal 18 juni 2007 Det kunngjøres herved at forslag til Forskrift om fartsbegrensinger på sjøen for kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand er lagt ut til offentlig høring ref Forvaltningsloven 37. De 5 kystkommunene i Aust-Agder har i samarbeid utarbeidet felles generell forskriftstekst for fartsbegrensing på sjøen. Felles regler inneholder følgende bestemmelser Generelt for Aust-Agder fylke: Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop Fartsbegrensning i perioden 1. mai til 31. august lik 5 knop i avstand 100 m fra land. Hver enkelt kommune er ment å vedta egen forskrift i tråd med ovenfornevnte etter politisk behandling. Eventuelle lokale tilleggsbestemmelser og begrensinger vil komme i tillegg. Aktuelle myndigheter, offentlige og private foreninger og organisasjoner osv er tilskrevet direkte, med frist for å komme med innspill den 17 august Saksdokumenter vil være utlagt følgende steder: - Risør: Biblioteket, Kommunehuset - Tvedestrand: Rådhuset - Arendal: Rådhuset (servicesenteret), Biblioteket og Havnekontoret - Grimstad: Rådhuset og Havnekontoret - Lillesand: Rådhuset Saksdokumenter kan lastes ned følgende steder: Det videre arbeid koordineres av Arendal Havn på vegne av deltagende kommuner/havner. Innspill og kommentarer kan sendes til Havnefogden i Arendal, postboks 33, 4801 Arendal, eller som e-post til Frist for å komme med innspill er 17 august Kommentarer og innspill kan også fremmes via havneansvarlige i den enkelte kommune: Risør: Tvedestrand: Grimstad: Lillesand: Vedlegg: 1. Høringsliste 2. Høringsnotat og vurderinger 3. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Risør 4. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Tvedestrand 5. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Arendal 6. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Grimstad 7. Forskrift for fartsbegrensing i sjøen for Lillesand 8. Kartutsnitt fra kysten i Aust-Agder

3 Høringsliste Fartsforskrift Aust Agder. SENTRALE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Postboks Egersund Region Sør Sjøfartsdirektoratet Postboks Haugesund Fiskarlaget Sør Kirkegaten Kristiansand Statens Naturoppsyn Serviceboks Kristiansand Agder Politidistrikt Serviceboks Kristiansand Kystverket sørøst Kystveien Arendal Aust Agder Serviceboks Arendal fylkeskommune Fylkesmannen i Aust Serviceboks Arendal Agder Kystvakt Sør Postmottak 2617 Lillehammer Norboat Drammensveien 126A 0277 Oslo Aust-Agder Røde Kors Postboks Arendal Anne Stien Grimsrud Norges jeger og Idrettens hus, industrivn 4848 Arendal Olav Schrøder fiskeforbund Aust Agder 10 Naturvernforbundet avd Åsveien Arendal Stig Rubach Aust-Agder Aust-Agder routvalg Seljebakken 7B, 4844 Arendal Jens Huseby Norsk Ornitologisk forening avd Aust-Agder Bieveien Arendal Rune Skånland LOKALE NAVN ADRESSE KONTAKTPERSON ARENDAL Arendal Kommune Postboks Arendal Rådmannen Arendal politikammer Kanalplassen Arendal Jan Sverre Krogstad Arendal Fiskerlag Utstikkerkaia 4800 Barbu Endre Langtveit Arendal seilforening Pb 51, 4801 Arendal Torstein Hopstock Flosta Motorbåtforening Pb 32, 4920 Staubø Tor Andersen Arendal Kajakklubb Ormevika, 4839 Arendal Astri Gissinger Flosta Båtsportklubb C/o T Skaali Arnevik, 4810 Eydehavn T M Skaali Arendal og omegn Mauråsveien 82, 4844 Arendal Kjell Ruud motorbåtforening Nidelva Padleklubb Grimevn 14, 4820 Froland Ole Gunnar Selås Arendal båtsportklubb Pb 965, 4859 Arendal Øystein Rylander GRIMSTAD Grimstad Kommune sb Grimstad Grimstad fiskerlag Alvildesvei 68, 4879 Grimstad Jan Ivar Olsen Grimstad seilforening pb Grimstad M Bølgen Grimstad Ankerveien Grimstad Svein Tveter motorbåtforening Fevik båteierforening 4870 Fevik Grimstad Natur og Ungdom Lauvåsen Fevik Åshild Marie Vige 1 Holvika båtforening Tiurveien Grimstad Ola Syse Holvika kommunale Vikstølen Grimstad Peder Ellingsen småbåtforening Homborsund båtforening Jordvardeveien Homborsund Svenn Hauge Kystlaget Terje Vigen pb Grimstad Selskapet for Grimstad pb Grimstad bys vel Søm båtforening Barlinda Fevik Åge Holm RISØR Risør Kommune Solsiden 3A 4950 Risør Risør fiskerforening Tiurveien Risør Risør Motorbåtforening Postboks Risør Risør Politi Pb Risør Risør Ro og Boks Risør Padleforening Risør seilforening Boks Risør TVEDESTRAND Tvedestrand 4900 Tvedestrand lensmannskontor Tvedestrand Kommune Pb Tvedestrand Arne Th aanonsen Tvedestrand 4900 Tvedestrand Bjørge Vågsmyr Motorbåtforening Tvedestrand 4900 Tvedestrand Bjørge Vågsmyr Racingclubb Tvedestrand seilforening Østerå 4900 Tvedestrand Arne Th Aanonsen Tvedestrand Padleklubb 4900 Tvedestrand Hans Jørgen Mørch Lyngør seilforening 4910 Lyngør Fredrik Brodersen Songe Motorbåtforening Dypvågfiskerne Dypvåg Fiskerlag 4909 Songe Kilsend 4900 Tvedestrand Isak Monrad LILLESAND Lillesand kommune Pb Lillesand Ingvild Møgster Lindaas Lillesand Vestregate Lillesand lensmannskontor Høvåg og Lillesand Hæstad 4770 Høvåg Viggo Hæstad småfiskerlag Lillesand og Birkenes Postboks Lillesand Runar Glamsland Jeger og fisk Naturvernforbundet i Justøy 4780 Brekkestø Jorunn Årstøl Stålsett Lillesand Lillesand Engekjerr Lillesand Arvid Sørbø motorbåtforening Lillesand seilforening Postboks Lillesand Halvor Rismyhr Båtsportklubben Sør Sandsmyra Lillesand Karl Otto Tønnesen Lillesand padleklubb Ørnefjell Lillesand Morten Schanke Skitt Fiske Lillesand Postboks Lillesand Alf Yngvar Bjørkestøl Småfiskeren, avd. Høvåg Postboks Høvåg 2

4 Høringsnotat: Felles forskrifter for fartsbegrensning på sjøen i Aust-Agder Politiet i Agder har fremmet forslag om felles bestemmelser for fartsbegrensing på sjøen i Aust- Agder. Det er gjennom samarbeid mellom kommunene i Aust-Agder utarbeidet et forslag til generelle bestemmelser for fartsbegrensninger for båttrafikken. Hver enkelt kommune skal vedta egen forskrift som inneholder de generelle regler for Aust-Agder og eventuelle skjerpende regler for egen kommune/havnedistrikt. Vedtak om ny forskrift vil erstatte eksisterende lokale forskrifter for fartsbegrensning på sjøen. Dette høringsnotat er felles for alle 5 forskrifter i Aust-Agder. Saksopplysninger Det er på oppfordring av Agder politidistrikt opprettet et samarbeid mellom kystkommunene i Aust- Agder med målsetting å vedta en felles forskrift for fartsbegrensing på sjøen. Kommunene i Vest- Agder har valgt å avstå fra dette samarbeidet. Hovedmålet med innføring av felles fartsbegrensning er å redusere risikoen for ulykker på sjøen. Dette oppnås ved: Bedre forutsetninger for håndheving av regelverket for politiet Bedre forståelse av regelverket hos båtførerne. Forskrift om generell fartsbegrensning for hele landet på maksimalt 5 knop 50 meter fra land ble vedtatt i 2003, men ble av praktiske årsaker trukket tilbake etter svært kort tid. Det er tidligere innført forskrifter for den enkelte kommune i Aust-Agder som omfatter områder i skjærgården en ønsker redusert fart. Disse forskriftene ønsker man erstattet med generelle regler for kystkommunene i Aust-Agder. I hovedsak gjelder forsalget til nye felles bestemmelser: 1. Maksimal hastighet innenfor kommunen/havnedistriktet lik 30 knop (Gjelder ut til 100 meter ut fra de ytterste punkter (land, øyer, holmer, skjær) mot åpent hav.) 2. Fartsbegrensning i perioden 1. mai til 31. august lik 5 knop i avstand 100 m fra land. Ovenfor nevnte fartsbegrensinger innenfor kommunen/havnedistriktet er ment å gjelde ut til åpent farvann inntil 100 meter ut fra de ytterste punkter ( land, øyer, holmer og skjær) som ligger over vann i kommunen/ havnedistriktet. Utenfor 100 metersbeltet, mot åpent vann i Skagerrak, gir forskriften ingen begrensinger, så langt havnedistriktet/ kommunegrensen rekker. Eventuell fartsregulering i disse områdene vil følge som en konsekvens av sjøveisregel no 6 om sikker fart. Hver enkelt kommune kan vedta supplerende/innskjerpende regler i forhold til sin kommune. Den nye forskriften vil erstatte eksisterende lokal forskrift om fartsbegrensning. Det bemerkes spesielt at dersom maksimal hastighet lik 30 knop ikke spesifiseres i forskriftsteksten, er dette å forstå som ingen begrensing og altså mulighet for fri fart. Ny forskrift har bakgrunn i følgende regelverk: 1. Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Fastsatt av Kystdirektoratet 19. juni 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak av 15. oktober 2002 nr Forskrift om fartsbegrensning i Risør havnedistrikt (sjøkart nr. 6), Risør kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Risør bystyre 21. mars 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 30. august Forskrift om fartsbegrensing, sjøkart no 7, Tvedestrand Kommune Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 30. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 14. november Forskrift om saktefart i Hagefjorden, Tvedestrand kommune ( sjøkart no 7) Tvedestrand kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Fiskeridepartementet I medhold av 52 i lov om havnevesenet av 24. juni Forskrift om fartsbegrensning for fartøy i Arendal havnedistrikt, sjøkart nr. 7, Arendal kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Arendal bystyre 22. juni 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 6 annet ledd, jf. forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 5. juli Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen, Grimstad kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Grimstad kommunestyre 15. februar 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første og annet ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 12. oktober Forskrift om fartsbegrensning i Lillesand havnedistrikt (sjøkart nr. 8 og 9), Lillesand kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Lillesand kommunestyre 11. april 1996 med hjemmel i forskrift av 30. desember 1988 nr om fartsbegrensninger i sjøen 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 28. august Det er gjennom forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø gitt hjemmel til den enkelte kommune å innføre lokale forskrifter om fartsbegrensninger innenfor kommunen. Det er gjennom forskriften i tillegg oppfordret til å samarbeide med kommuner med tilliggende farvann. Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) Fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget. 1 2

5 Havnestyret i den enkelte kommune kan gi dispensasjon fra reglene. Det er ønsket at felles fartsforskrifter på sjøen i Aust-Agder skal tre i kraft fra Vurderinger Antall ulykker på sjøen som omfatter drukning og personskade etter sammenstøt/kollisjon med fritidsbåt vurderes å være økende. Det er rimelig å anta at flere båter på sjøen og høyere fart kan være medvirkende årsaker til denne utviklingen. Det legges til grunn at det i Aust-Agder er en utvikling mot høyere tetthet av båter, som i snitt har et større potensial for påføre skade både på egen fører og passasjerer, og andre som oppholder seg i, ved eller på vannet. Politiet i Agder har fremmet ønske om at kommunene utarbeider et felles regelverk for fartsbegrensninger på sjøen som er lettere å håndheve. For båteiere vil et forståelig og felles regleverk for Agder kysten være enklere å forholde seg til, og vil dermed kunne bidra til at regelverket overholdes og at det har en reell sikkerhetsmessig verdi å innføre felles regler. Tidsrommet for de strengeste begrensingene bør følge båt og badesesongen i Agder, noe som er vurdert til å være månedene fra mai tom august. Dispensasjon fra forskriftene. Erverv. Forskriftene bør ikke legge uforholdsmessige begrensinger eller hindre ervervsmessig aktivitet på sjøen. Lokale fiskere, turistnæringen og et betydelig antall fritidsbåtprodusenter, opplevelses firmaer og sikkerhetssentra og lignende må kunne operere trygt og sikkert, under beskyttelse av forskriften, samtidig som forskriften ikke begrenser aktiviteten unødvendig. Det er også et stort antall ferger som driver med lokal persontransport, charterbåter, samt tradisjonell skipsfart med større skip i området, og det samme forholdet vil gjelde for denne typen aktivitet. Forskriften inneholder mulighet for å gi dispensasjon i de tilfeller der dette er nødvendig for å kunne drive ervervsmessig virksomhet når dette også er sikkerhetsmessig forsvarlig. Båtsportaktiviteter. Det drives betydelig motorbåtsportaktivitet i området, både regattaer og trening. Det er rimelig at denne virksomheten tillates etter søknad og gjennom dispensasjoner fra lokalt havnestyre / myndighet, slik det gjøres i dag, når det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gi slik dispensasjon. Nye felles forskrifter om fartsbegrensing vil være et av flere mulige virkemidler for å redusere risikoen for ulykker til sjøs. Andre mulige virkemidler kan være f.eks påbudt opplæring, krav til sikkerhets og redningsutstyr om bord, begrensinger i motorstørrelser, holdningsarbeid og lignende. En lokal felles fartsforskrift vil være et bidrag til å oppnå det som antas å være et allment felles akseptert mål: : å redusere risikoen for skader og ulykker til sjøs. Valg av fartsgrense er gjort med bakgrunn i veileder utarbeidet av Kystverket: Forskrifter som avviker fra Kystverkets 4 standard fartsgrenser vil uansett ikke kunne bli godkjent. VALG AV FARTSGRENSE ANBEFALING/VEILEDENDE BESKRIVELSE Hvis hensikten er å regulere hastigheten innen hele havnedistriktet, bør forskriften inneholde en generell fartsbegrensning, for deretter å fastsette strengere fartsgrenser i spesielle områder der dette er ønskelig. Dersom det ikke bestemmes en generell fartsbegrensing for et område eller distrikt, vil det i praksis bety ingen grense eller fri fart. 30 knop vil for alle praktisk formål, sikre at fartøyer kan bruke tilstrekkelig fart for å forflytte seg sikkert, uten å eksponere egen båt eller andre for ubegrenset fart i havnedistriktet. Det kan gjerne gis ulike fartsbegrensninger for forskjellige områder, men dette må veies opp mot de håndhevelses-, bruker- og informasjonsmessige gevinster man oppnår ved å ha mest mulig enhetlige fartsgrenser. For å oppnå mest mulig enhetlige fartsgrenser på sjøen, anbefaler Kystdirektoratet at nedenstående fartsgrenser benyttes i de forskjellige beskrevne typer farvann. Enhetlige fartsgrenser vil styrke brukernes gjenkjennelse og gi en bedre forståelse og respekt for fartsbegrensninger generelt. Farvannets beskaffenhet er avgjørende for hvor de bør innføres: En fartsbegrensning på 3 knop i farvann som kjennetegnes ved: * begrensede strekninger der man ønsker å beskytte spesielle idrettsaktiviteter som roing/kajakk og andre tilsvarende idrettsarenaer som trenger spesiell beskyttelse mot bølger fra andre fartøyer, og der dette er en nødvendighet for å utføre denne aktiviteten på en tilfredsstillende måte. Farvannet vil ofte være definert i kommuneplan/kystsoneplan eller lignende. Alternativ rute bør finnes. * gamle, trange tre - eller steinsatte kanaler som kan være verneverdige, eller spesielt trange/grunne sund med stor menneskelig aktivitet (for eksempel Skippergata i Kristiansand). Strekningene må være begrenset i utstrekning (maks ½ nautisk mil lange) og det bør alltid finnes en alternativ rute. En fartsbegrensning på 5 knop i farvann som kjennetegnes ved: * typiske skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for rekreasjon, opphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring. Typiske innaskjærsmiljøer er naturlig skjermede områder som trange sund, bukter, viker og samling av øyer som tiltrekker seg stor menneskelig aktivitet, der det er vanlig å ankre opp, fortøye eller søke havn. Det omfatter også badeplasser, akvakulturanlegg, marinaer, bryggeanlegg og farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv. Avstanden mellom land kan variere fra ca 100 meter og opptil ca 500 meter når det vil være naturlig ut i fra en helhetlig vurdering av farvannet å se på området som sammenhengende. En fartsbegrensning på 8 knop i farvann som omfatter: * kommersielle havner. Med kommersielle havner menes havner som regelmessig trafikkeres av skip med største lengde over 24 meter og som skiller seg fra havner som er typiske for fritidsbåtferdsel. Dette omfatter således ikke typiske fiskerihavner som trafikkeres av fiskefartøy med største lengde inntil 24 meter. * de deler av innseilingen til de kommersielle havnene som det er naturlig å regulere En fartsbegrensning på 30 knop i farvann som kjennetegnes ved: * større områder som lange sund der avstanden mellom land er fra meter og som gjerne er tilknyttet en eller flere 5 knops - soner, eller * samling av øyer hvor det inngår områder som er hastighetsbegrenset til 5 knop, eller * steder med mye bebyggelse og til dels stor trafikk, der det av hensyn til risiko, støy eller for å redusere bølgeskader ikke ønskes fri hastighet. Hastighetsgrensen egner seg for områder der det ønskes en grense som gir planende fartøyer anledning til å passere i hastighet over planingsterskelen. Den egner seg bl.a. som en sone lagt over et større område som kan inneholde flere 5 knops - soner. 3 4

6 Beskrivelse av farvannet og valg av fartsgrenser: 1. Valg av felles fartsgrense med 100 m grense fra land: Kystkommunene Aust-Agder har en kystlinje som er benyttet til rekreasjon/båtliv samt yrkesfiske med mindre fartøyer. Skjærgården har til dels mye hyttebebyggelse og det er tilrettelagt for friluftsliv på øyene. Skjærgården tiltrekker seg svært stor menneskelig aktivitet i sommermånedene mai juni juli og august. Kystlinjen har således typiske innaskjærsmiljøer som det er naturlig å skåne med 5-knops grense. Valget av 100 meter grense er begrunnet som følger: Sjenerende bølger fra passerende båter. MARINTEK i Trondheim foretok i 2002, etter oppdrag fra Kystverket målinger av hekkbølger generert av typiske farkosttyper. Konklusjonene er i korthet at i en avstand av 50 meter fra passerende båt i 5 knop ble det ikke observert ubehagelige bølger. Når farten ble øket til 7,5 knop ble det målt betydelige bølger i en avstand av 50 meter, mens når båtene gikk med høy fart er bølgeeffekten beskrevet som ubehagelig, plagsom og uakseptabel. Det er derfor rimelig å konkludere med at høyere fart enn 5 knop kun bør tillates i en langt større avstand enn 50 meter. Bølgeinterferens ( høyere lokale bølger ) som er en følge av flere samtidig passerende båter kan vanskelig reguleres eller kontrolleres gjennom forskrift. Beskyttelse av strandsoneliv og sjøens myke trafikkanter. (strandliv, bading, fisking, dykking, kajakk, roing) I strandsonen og ut fra denne er det betydelig sport og fritidsaktivitet. Mye av den aktiviteten har det fellestrekk at den har liten visuell flate og signatur, og kan være vanskelig å få øye på selv fra båter i liten fart. En 100 metersgrense som kun tillater fart inntil 5 knop, vil gi denne typen aktiviteter i strandsonen en bedre og forutsigbar beskyttelse fra båter i det samme farvannet. Fiskeredskaper i sjøen Det drives et utstrakt fiske i Agder med redskaper som ruser, teiner og garn. Både yrkes -og fritidsfiskere plasserer ofte disse fangstredskaper nært land. Bøyer, tauverk, garn og lignende utgjør en fare for passerende båter, da disse kan dras inn i propell, og også medføre tap av utstyr for fiskeren. En fartsbegrensing nært land vil kunne bidra til færre hendelser mellom fritidsbåter og fiske-og fangstredskaper i sjøen. 100-meters sonen er avmerket på vedlagt kartutsnitt for Aust-Agder. Begrensingen gjelder ikke innsjøer. Her vedtas egne forskrifter. 2. Valg av felles øvre fartsgrense Farleder langs kysten av Aust-Agder har karakteristikk av lange sund og øyer med flere 5-knops-soner med samlinger av flere øyer. Felles øvre fartsgrense på 30 knop tillegges av hensyn til risiko for ulykker og det å påføre andre skade ved egen fart. Fartsgrensen på 30 knop avgrenses av kommunegrensen/havnedistriktet ut til 100 meter på utsiden av de ytterste punkter ( land, øyer, holmer og skjær) i kommunen/ havnedistriktet som ligger over vann. Utenfor 100 meter, mot åpent vann i Skagerrak, gir forskriften ingen begrensinger, så langt havnedistriktet/ kommunegrensen rekker. Fartsregulering i disse områdene vil følge av sjøveisregel no 6 om sikker fart. lovlig fart på inntil 30 knop i slike farvann vil kunne medføre høyere grad av aktsomhet hos båtfører når en beveger båten i eller i nærheten av lovlige 30 knops soner. Begrensinger i farvannet som omslutter de største byene. Noen kommuner har valgt å legge spesielle begrensinger i farvannet som ligger nært opp til bysentra. Dette er begrunnet med at trafikkbildet i disse områdene er uoversiktlig og har vilkårlig retning. (Båter i alle retninger til og fra brygger og fortøyningssteder). Videre er farvannet mye besøkt av båter slik at trafikktettheten er stor. Ofte er denne konsentrasjonen av båter konsentrert til kveld og natt noe som forsterker behovet for regulering. Dette krever derfor spesielle begrensinger i farvann tett opp til de største byer og tettsteder. Høring Forslag til felles forskrift med tilpasninger for den enkelte kommune skal behandles etter kommunens delegasjonsreglement. Forslaget skal legges ut til høring og sluttbehandles av kommunestyret i den enkelte kommune. Det er ønskelig at samlet høringsnotat med forskrifter sendes på høring til sentrale høringsinstanser. Typiske høringsinstanser er lokale foreninger og interesseorganisasjoner samt sentrale instanser herunder: * Fiskeridirektoratet * Kystverket * Fylkesmannen i Aust-Agder * Politiet i Agder * Statens naturoppsyn * Kystvakten Stadfesting Dersom kystkommunene i Aust-Agder gjennom egne vedtak vedtar forskrift for sitt distrikt/ kommune i tråd med de nye felles fartsbestemmelser på sjøen kan vedtaket sendes til Kystverket for stadfesting av de nye felles bestemmelsene. Det er ønskelig av forskriftene trer i kraft, helst samlet fra Kunngjøring og skilting Forskrifter om felles fartsbegrensinger vil kunngjøres i Norsk Lovtidend og Etterretninger for sjøfarende samt lokal presse. Forskrifter om lokale fartsbegrensninger skal merkes med skilt i de aktuelle farvann. Kystverket fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner plassering. Det er planer for et felles samarbeidsprosjekt om felles skilting av fartsbegrensninger i Aust-Agder. Dette vil følge som et separat prosjekt når Kystverket har endelig godkjent de 5 fartsforskriftene for Aust-Agder Det understrekes at innefor eget havnedistrikt har kommunen ansvaret for oppsetting og vedlikehold av skilt, og at deltagelse i et senere felles prosjekt ikke er vedtatt. Kanaliserende og retningsbestemt fart inntil 30 knop. 30 knop vil gi båter muligheten til å forflytte seg raskt og lovlig i store deler av Aust-Agder skjærgård. Det er flere sund og farleder som er ca 200 meter brede, ( Groosefjorden- Grimstad, Hagefjorden- Tvedestrand og Tromøysund Arendal), og hvor det tillates 30 knop i et smalt belte midt i farleden. Farene forbundet med dette er vurdert til å være akseptable fordi farten vil være retningsbestemt, parallelt og langs etter farleden. Nøyaktig avstandsbedømmelse innenfor få meter er svært vanskelig, spesielt når båten har en fart av 30 knop. 100 meters avstand til land i alle retninger vil være tilstrekkelig plass til å vike og stoppe for å unngå en potensielt farlig situasjon. Det er videre vurdert at 5 6

7 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I RISØR HAVNEDISTRIKT RISØR KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 6. Forskrift fastsatt av Risør Bystyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd. Forskriften er godkjent ( dato) av Kystdirektoratet i medhold av forannevnte forskrift 3 første ledd. Fartsforskriften er utarbeidet i samarbeid med kystkommunene i Aust-Agder, dvs. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. De generelle fartsbegrensningene i 1a) er likelydende for alle kommunene, mens særskilte fartsbegrensninger for det enkelte havnedistrikt/kommune er omtalt i 1b). 1 Fartsbegrensning a) Generelt for Aust-Agder fylke: i. Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop. ii. I tidsrommet 1. mai 31 august er den høyeste tillatte hastighet 5 knop i hele Aust-Agder innenfor 100 meter fra land, holmer,. b) Spesielt for Risør havnedistrikt: i. Innenfor følgende områder i Risør havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 5 knop: Indre havn, alt sjøareal mellom Holmen, sør for (posisjon 58 43,15 N, 9 14,26 Ø) og Steinmoloen, øst for (posisjon 58 43,12 N, 9 14,24 Ø) Sundskanalen - Hødnebøkilen - Perleporten/Vardøysundet- Risørhalsen/Bommen -Fiesundene Nipekilen. ii. Innenfor følgende områder i Risør havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 8 knop: Stangholmen(posisjon 58 42,28 N, 9 14,16 Ø)-Skomakerskjær(posisjon 58 43,29 N, 9 14,46 Ø)/Verven/Lyngholmen(posisjon 58 42,58 N, 9 15,18 Ø) - Frøyna(posisjon 58 44,57 N, 9 5,25 Ø)/Tollkastet. (posisjon 58 44,30 N, 9 5,19 Ø) 2 Unntak Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) Fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle m utrykningen eller oppdraget. 3 Dispensasjon Havnestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjon skal gjøre tidsbegrenset. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av havnestyret. 4 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 28 i lov om havner og farvann av 8.juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ( dato) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ( dato)

8 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TVEDESTRAND HAVNEDISTRIKT TVEDESTRAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 7. Forskrift fastsatt av Tvedestrand Kommunestyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd. Forskriften er godkjent ( dato) av Kystdirektoratet i medhold av forannevnte forskrift 3 første ledd. Fartsforskriften er utarbeidet i samarbeid med kystkommunene i Aust-Agder, dvs. Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. De generelle fartsbegrensningene i 1a) er likelydende for alle kommunene, mens særskilte fartsbegrensninger for det enkelte havnedistrikt/kommune er omtalt i 1b). 1 Fartsbegrensning a) Generelt for Aust-Agder fylke: i. Ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, øyer, holmer og skjær mot åpent hav er høyeste tillatte hastighet 30 knop. ii. I tidsrommet 1. mai 31 august er den høyeste tillatte hastighet 5 knop i hele Aust-Agder innenfor 100 meter fra land, holmer,. b) Spesielt for Tvedestrand havnedistrikt: Innenfor følgende områder i Tvedestrand havnedistrikt må det ikke kjøres i større hastighet enn 5 knop: Indre havn, Lyktesundet, Røsskilen, Kvastadkilen, Snaresund, sundene mellom fastlandet og Risøya, Lille Nybrygga- Gjevingpynten samt Håkonsundet- Lyngørsundet Lille Svalsund og store Svalsund Slengen på utsiden av Sandøya Sundet mellom Askerøya,Lamholmen og Bastholmen. Lagelva 2 Unntak Forskriften gjelder ikke for a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer, b) Fartøyer med lege om bord, c) fartøyer i sjøredningstjenesten, d) Hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget. Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle m utrykningen eller oppdraget. 3 Dispensasjon Havnestyret / myndighet kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badene eller omgivelsene for øvrig. Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset. Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er klageinstans for vedtaket truffet av havnestyret. 4 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften her, og enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter 28 i lov om havner og farvann av 8.juni 1984 nr. 51 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ( dato) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift ( dato)

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 R E T T O G V E T T P Å S J Ø E N T E M A H E F T E 3 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 2 2 3 R EGLER OG FORNUFT INNHOLDSFORTEGNELSE REGLER OG FORNUFT............

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 66 79 51 33 abmarine@abmarine.no Leangbukta 31, 1392 Vettre Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter Juli

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Oversikt over uttalelser og innspill til nasjonalparkprosessen i meldingsfasen (gjengitt i stikkordsform)

Oversikt over uttalelser og innspill til nasjonalparkprosessen i meldingsfasen (gjengitt i stikkordsform) Raet nasjonalpark Oversikt over uttalelser og innspill til nasjonalparkprosessen i meldingsfasen (gjengitt i stikkordsform) Innspillene synes å fordele seg på følgende tema: Historikk og info om pågående/tidligere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Møterom, 2. etg., Bygg- og anleggsavd. Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer