En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle"

Transkript

1 Julenummer POSTEN nr 4-04 En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese om: Info fra kommunen Lensvik idrettslag Agdenes Avløserlag Historielaget Hjelpekorpset Stoff til neste Agdenes Post Frist: Tlf Kommunale utbyggingsprosjekter. Myran omsorgsboliger, 4 boenhter. Her ble arbeidet startet i juni 2004, og de to første leilighetene er innflyttningsklare i disse dager. De to siste enhetene skal stå ferdig i månedskifte januar/februar Noe utenomhusarbeid som grøntanlegg osv. blir tatt til våren Bilde fra like ved Skilbreivatnet. Ny hovedvannlednig fra Skilbreivatnet til Svartholmyran. Anlegget ble avsluttet i oktober Kapasitet og sikkerhet i vannforsyninga til Lensvik vannverk er vesentlig forbedret med dette prosjektet. Planer for Ny barnehage i Lensvik. Prosjektering og igangsetting i Gang- og sykkelvei i Lensvik sentrum: Prosjektering og igangsetting i 2005.

2 Feiing og tilsyn forebyggende brannvern. Feiinga av piper i kommunen går som planlagt. Våren og sommeren 2005 vil personer fra brann og feiervesenet komme på besøk/tilsyn i ca ¼ av kommunens boliger. Du som huseier har ansvar for at boligen er bygget, utstyrt og vedlikeholdt slik at brann ikke lett kan oppstå. Dette betyr blant annet at du må: Ha tilstrekkelig antall røykvarslere (helst seriekoblet) Ha godkjent slokkeutstyr som brannslokkingsapparat eller husbrannslange Kunne dokumentere at ilsted og skorstein ikke medfører brannfare Kunne dokumentere at det elektriske anlegget er i orden Følge instrukser på varsellapp fra feieren, det viktigste er sikkerheten for feieren, blant annet: At husstige er reist og festet for å unngå at den glir unna At takstige/fastmonterte trinn er av godkjent type og tilfredsstillende festet At det på feiedagen ikke fyres i ildstedet, og at alle trekkanretninger er stengt. Motorferdsel i utmark Har du husket å søke? Når vintersesongen nå har begynt, minner vi om søknadsplikten i lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Forenklet: Skal du kjøre snøscooter eller bruke andre motoriserte fremkomstmidler. Uten at dette er i forbindelse med utøvelse av næring eller oppkjøring av skiløuper for idrettslag, hjelpekorps eller lignende må du søke om tillatelse. Er du for eksempel funksjonshemmet kan du søke og få tillatelse, men da kreves dokumentasjon på uførheten. Eventuelle spørsmål rettes til Knut Bolsø tlf Søknad sendes Agdenes kommune, 7316 Lensvik Ytre Agdenes Vannverk I høst hadde vi bakterier i råvannet fra Skreatjønna og ned til Hambåra Renseanlegg. Det må ikke foretas disposisjoner i nedslagsfeltet som forårsaker forurensing av Skreatjønna. Hvis turgåere eller andre oppdager forhold som kan medføre forurensing, håper vi at det gis beskjed til kommunen. I samme periode ble det oppdaget bakterier på rentvann etter renseanlegget. Vi har ikke funnet årsaken til bakterier i råvann eller i rentvann. Som et tiltak for å sikre forskriftsmessig vannforsyning til abonnentene er det tilsatt litt klor. Dette i samråd med og pålegg fra Mattilsynet. Denne ufarlige kloringen vil fortsette til vi finner årsaken og at Mattilsynet opphever kloringspålegget. Vi tar vannprøver hver 14.dag som analyseres av godkjent laboratorium. Analyser viser at vi ikke har bakterier i vannet i dag.

3 NYTT KURS I MÅLRETTET HJORTEVILT-FORVALTNING Sist vinter holdt Agdenes skogeierlag kurs i hjorteviltforvaltning. Dette samla om lag 65 interesserte deltagere. Kurset tok for seg forvaltning av hjortestammen. Under kurset, kom det fram interesse for å gjennomgå tilsvarende kurs med fokus på forvaltning av elgstammen. Det blir derfor vinteren 05 arrangert kurs i målrettet elgforvaltning. Dersom det er nok påmeldte for å kjøre en ring med tema hjorteforvaltning kan dette også bli aktuelt. Kurset avvikles som studieringer etter samme opplegg som tidligere. Påmelding og nærmere opplysninger til Knut Bolsø tlf eller John Tøndel tlf innen 20.desember. Velkommen til trivelige studiekvelder i regi av Agdenes skogeierlag. Agdenes Helsesenter og Hjemmesykepleien i Agdenes vil rette en stor takk for minnegaver gitt i Det vil også rettes takk til lag/ organisasjoner og enkeltpersoner for alle gaver, pengegaver og blomster, for kaffeservering, sang og musikk. Og ikke minst takke alle barna som kommer innom og synger for oss. Alt dette er ting som både beboere og ansatte setter stor pris på, og gjør hverdagen ekstra lys og trivelig. Tusen takk til alle sammen. Egil Selnes, Nyansatt økonomisjef fra 1. nov. 04, som pendler mellom Børsa og Agdenes. Født Snillfjordning i 1962, flytta til Skaun kommune i Utdannelse innenfor økonomiske og administrative fag. Har storparten av sin arbeidserfaring fra bank og næringsutviklingsarbeid i SND, (i dag Innovasjon Norge) i Oslo og Trondheim. N Y A N S A T T E Elisabet Selås, Ansatt i fellestjenesten som saksbehandler fra , primært innenfor landbruksfaglig område. Født i Arendal i Bosatt i Agdenes kommune, gift og har 3 barn. Utdannelse -Norges landbrukshøyskole. Har arbeidserfaring, bl.a. fra landbrukskontoret i Drangedal kommune, og som lærer, budeie, og i Landbrukets H.M.S tjenesten på Fosen. Tirsdag og torsdag er mine arbeidsdager Arealplanlegger Kari Anne Rørstad er tilbake etter permisjon

4 TRIM I løpet av dette året har det skrevet seg inn 610 personer i trimboka vår. Ny bok er lagt ut.. God tur til Melandsåsen Hilsen fra 3. Klasse ved Lensvik skole. AGDENES HISTORIELAG Historielaget i vårt distrikt har ikke egen logo. Det hadde vært ønskelig at noen kunne komme med forslag på en logo som Inneholder bokstavene A og H. Likeså er det et savn at laget ikke har eget diplom til utdeling når noen har gjort noe ekstra. Diplomet kan ha både tekst og tegninger. Gjerne symboler fra vår egen kommune. Forslag på logo og diplom mottas med takk. Send forslag inn til Johan Arne Selven 7318 Mølnbukt Gunhild Størdal 7316 Lensvik Hei! Agdenes Pendlerforening og Agdenes Kommune rettet for en tid tilbake en henvendelse til Fosen Trafikklag om utvidet rutetilbud/ rutefrekvens fra Trondheim til Lensvik. Resultatet ble at vi har fått utvidet tilbudet slik at kveldsbåten som går fra Trondheim anløper Lensvik alle dager fra mandag til og med torsdag. Vi i pendlerforeningen synes det er viktig at dette blir gjort kjent slik at å mange som mulig benytter seg av tilbudet. JEGERPRØVEKURS I AGDENES Jegerprøvekurs vil bli arrangert i vårhalvåret (start i jan/febr.) på Lensvik skole ved tilstrekkelig påmelding. Ved bestått prøve kan du begynne som jeger til høsten -05. Info/påmelding før nyttår: Oddvar Størdal eller Turid Ødegård Orkla Jeger-og fiskeforening

5 Hamos informerer: Åpningstider og kjøreruter i jula: Kjøreruter: Det er ingen endring i kjøreruter i mellomjula. Åpningstider Miljøstasjon og Gjenbrukstorg: Agdenes mandag 27. des Tømmekalenderen 2005 kommer i disse dager. Pass på at den ikke forsvinner i reklamebunken. Vi ønsker ikke å finne den i papirbeholderen før om et års tid. Ellers vil vi minne om at det skal være brøytet frem til dunken på tømmedagen. P.s. Hvis det fremdeles er noen som ikke har fått skiftet lokk på sin papirbeholder, vennligst ta kontakt med Lensvik Dagsenter, Sandvollan, tlf Vi ønsker alle vår kunder GOD JUL OG GODT NYTTÅR! LHL Agdenes ønsker å takke for all hjelp og støtte i forbindelse med lagets 25.års Jubileum 21.august 04. En stor TAKK til: Agdenes Kommune Agdenes Taxi Coop Lensvik BA Coop Orkla avd. 20, Vassbygda Elpro Industrier AS Elseko AS v/ Egil Brevik Fylkets Fellesvaskeri AS ICA nær Selva Lensvik Kro og Catering DA Nekolai Pøbb & kafè Orkdal Sparebank filial Lensvik Sofus Selven Sparebank 1. Midt-Norge Øvergården Blomster LHL Agdenes ønsker alle sine medlemmer God Jul og Godt Nytt År! AGDENES AVLØSERLAG Tradisjonell Juletrefest i Nordbygda Grendahus Onsdag 29. Des. 2004, kl Bevertning Overraskelse til barna VELKOMMEN husstyret AVLØSERLAGET HAR LEDIG 50% STILLING PR LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ETTER TARIFF VIL MED DETTE ØNSKE ALLE SINE MEDLEMMER OG AVLØSERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

6 Lensvik I.L. skiavd. INFORMERER: NY LØYPEMASKIN Idrettslaget har i alle år prøvd å legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere skal ha gode løypeforhold. Frivillige har stått på i mange år for å få dette til. I de seinere åra har område Øyangen vært prioritert ved at løypetraséen ble etablert der. Vi har dessverre, som mange andre, oppdaget at det koster å eie gammelt redskap. Vi har i de siste årene brukt over ,- i reparasjoner på den løypemaskina vi har i dag, som er fra Idrettslaget har eid denne fra Maskina er dessverre nok en gang ute av drift! Vi vet at ei helt ny maskin er uaktuelt å kjøpe, da dette koster ca ,-. Vi ønsker å kjøpe ei brukt maskin som er ca år gammel. Ei slik maskin vil koste oss ca ,- Den økonomiske situasjonen til Idrettslaget gjør at deler av dette beløpet må vi ha hjelp til å finansiere. Støtte fra næringsliv, kommunen og bidrag fra kommunens innbyggere er avgjørende for å få dette til. Skiavd. vil starte en INNSAMLINGSAKSJON - NY LØYPEMA- SKIN, som vi håper vil bli positivt mottatt av innbyggerne. Vi har tenkt på flere mulige innsamlings måter, bla. EN DØR TIL DØR aksjon. Vi håper at givergleden er stor slik at vi i framtiden også kan gi innbyggere gode løypeforhold med ei ny løypemaskin. SKIRENN SESONGEN 04/05 En ny skisesong står for tur!! Styret i Lensvik I.L. skiavd. har som i fjor et ønske å avvikle minst 4 renn. På grunnlag av meget positive tilbakemeldinger på renn-sted, har vi bestemt å fortsette å bruke ØYANGEN til avvikling av rennene. Renn datoene blir bestemt når snøforholdene tillater dette. Så følg med oppslag på COOP Lensvik ( S-lag) og Selva Matsenter for nærmere informasjon om når det blir renn! Vi ønsker også i år å arrangere skirenn som poengrenn! Deltakerne vil år få diplom for hvert renn de går. Ved sesongslutt vil det bli arrangert en avslutningskveld hvor deltakerne blir premiert etter antall renn (opp t.o.m. 9 år) og poeng iht. plasseringer/ant. renn for de fra 10 år! Denne kvelden vil uansett antall skirenn bli avholdt!! Vi håper på stort oppmøte og stor skiglede på arrangementene!! SKISPORETS VENNER Vi meget takknemlig for alle som har bidratt med økonomisk støtte på denne kontoen. Dette er helt avgjørende for å opprettholde gode løypeforhold for kommunenes innbyggere ved Øyangen Skianlegg. SKISPORETS VENNER konto Orkdal Sparebank NB! STOR TAKK til Harald Grønningen for pengegaven som ble gitt til skiavd. i forbindelse med hans 70 års dag. Hilsen Styret i skiavd. Lensvik I.L. INNSAMLINGSAKSON NY LØYPEMASKIN Kontonr (skisporets venner) Orkdal sparebank

7 INFORMASJON FRA LENSVIK IDRETTSLAG Hovedlaget: Allaktivtetskvelder: Lensvik Idrettslag har i tillegg til sine ordinære aktiviteter som ski, håndball og fotball startet allaktivitetskvelder for barn mellom 3 og 6 år. Dette for å unngå for tidlig spesialisering. Oppstarten var 14. oktober og foregår i samfunnshuset hver torsdag, fra kl Det er utarbeidet en halvårsplan over type aktiviteter som feks. Ball-leik, hinderløype, leik m/tau, leik til musikk mm. Tilrettelegger er: Anne Karin Indergård og de 4 foreldrene som har ansvaret på skift er: Jorid Gangås, Benthe Tuflåt, Ellen Landrø og Kristine H. Grønningen. En stor takk til disse for at de stiller opp. Det har vært stort oppmøte på hver trening så behovet er der. Lensvik Idrettslag 100 år: Ellers fyller Lensvik Idrettslag 100 år I den forbindelse holder vi på å lage et jubeleumshefte. Willy Karlstrøm er hyret som skribent og tilrettelegger. I den forbindelse trenger vi svart hvit bilder til heftet, så til de som har noe liggende, ta kontakt med leder. Vi trenger og protokoller o.l. fra Vi har nedsatt en jubeleumskomite som allerede er i sving med arrangementet forøvrig. Ballbinge: Da er endelig ballbingen på plass på Lensvik Skole. Dette til stor glede for unger i alle aldre. Ballbingen ble satt opp på dugnad i regi av idrettslaget med Erlend Ysland som primus motor. Takk til alle som stillte opp på dugnaden. Lensvik Idrettslag vil med dette takke sine samarbeidspartnere for et godt samarbeide i 2004 : Coop Lensvik, Orkdal Sparebank og Toyota Hell Bil. Ellers går en stor takk til ALLE frivillige som har stillt opp på Idrettslagets forskjellige arrangementer gjennom året For styret Linn Gården leder Kulturkontoret: Ungdommens kulturmønstring 2005 Mønstringen blir arrangert fredag 4. Februar kl på Lenvik samfunnshus. Det blir stor deltakelse fra barn og ungdom i kommunen. Under mønstringen blir kulturprisen for år delt ut til Beate Bonvik. Vi staser på at samfunnshuset blir stappfullt med stor stemning

8 Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Det nye året er rett rundt hjørnet og Hjelpekorpset kan nok en gang se tilbake på et innholdsrikt år. Det har blitt en god del av øvelser, samlinger, kurs, sanitetsvakter og ikke minst leteaksjoner blir enda mer spennende! Distriktsmesterskap (D.M.) for Hjelpekorps i Agdenes juni 2005 blir en av Hjelpekorpsets mest spennende helger hittil. Da er det vår tur til å arrangere D.M. Distriktsmesterskapet er et årlig arrangement som arrangeres i forskjellige kommuner i Sør Trøndelag. Vinneren av D.M. går videre til N.M. og vinneren der går videre til E.M. I vårt distrikt har D.M. blitt et høydepunkt for de fleste hjelpekorpsene. Ikke bare er D.M. en utfordring innen orientering og førstehjelp, men også en sosial begivenhet. Med stab, markører, dommere og deltakere vil det samles rundt 200 personer. Hva er D.M.? D.M. helga starter fredags kveld med orientering. Hvert lag a 6 personer får 3 timer til disposisjon til å finne 10 poster a 10 poeng. Bruker de for lang tid, blir det trekk i poengene. Lørdag morgen braker det løs med ringløype. Ringløypen inneholder 10 tellende poster. Postene består bl.a. av hjelpekorpsrelaterte oppgaver, og rene førstehjelpsoppgaver. Maks poeng på en post er 20. Etter endt ringløype er det tid for bankett og dans. Som regel er alle så slitne etter helgas innsats, at soveposen og teltet ikke er langt unna. Søndag er sove- og hjemreisedag. Stort arrangement Dette arrangementet er så stort at vi er avhengige av hjelp fra mange. Allerede nå har flere lag og enkeltpersoner i kommunen sagt ja til å gi oss en hjelpende hånd. Men vi trenger flere. Har du lyst til å gjøre en innsats som for eksempel markør, guide eller noe annet, så ikke nøl med å ta kontakt! Dere kan kontakte korpsleder Stein Indergård på tlf.nr , eller mail oss på Dere kan også lese om Hjelpekorpset på vår hjemmeside: Vi vil takke alle som har støttet oss igjennom året både under blomsteraksjonen og som støttemedlemmer. Vi er helt avhengige av dere, så: TUSEN TAKK! Hjelpekorpset ønsker dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

9 Psykisk Helse, Agdenes Kommune Invitasjon til : K i D Kurs i depresjonsmestring, Oppstart 20. Jan HVEM ER KURSET FOR? Kurs i mestring av depresjon KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (lett moderat ) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Symptomene på dette kan være : Fravær av glede * Tristhet * Tilbaketrekking * Søvn problemer * Følelse av å være verdiløs * Uro * Lite initiativ * Grubling * Konsentrasjonsvansker * Irritabilitet HVA GÅR KURSET UT PÅ?Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosiallæringsteori. Det er en anerkjent metode som er egnet til formålet. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet / depresjon. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer i gruppa, men kursdeltakerne må arbeide hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset! Kursboken, Å MESTRE DEPRESJON, benyttes aktivt også i hjemmearbeidet. MÅLET MED KURSET : * redusere graden av nedstemthet / depresjon * redusere varighet av depresjon * redusere de negative følgene av depresjon * forebygge nye episoder med depresjon PRAKTISKE OPPLYSNINGER : Kurset går over 8 uker, 1 gang a 2,5 timer per uke. Det er ca 8 deltakere på hvert kurs. Kursboken, Å mestre depresjon, anvendes aktivt i hele kursperioden. Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca 1, 2 og 4 måneder. Kurset ledes av en godkjent kursleder. Kursleder er Alf Johnsen. Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin lege/ behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten. informasjon om tid og sted for KiD, samt kontakt med kursleder, kan fåes ved henvendelse til psykiatrisk sykepleier Hilde L. Meland tlf / Mer informasjon om KiD kan fåes på websidene til Kommunal Kompetanse, og på websidene til Rådet for Psykisk Helse, Vi starter opp igjen 26. januar- Videre siste onsdag hver måned til og med juni Sted : Agdenes Helsestasjon, Lensvik kl tlf : Ressursgruppe ikreftomsorgen Agdenes Ønsker dere alle ei god jul! Første møte etter jul blir 27. januar kl. 19 på sykehjemmets kantine. Sissel Singstad Sissel Johnsen Hilde L. Meland

10 JULEBORDSESONGEN ER I FULL GANG: Beboerne på Hamnahaugen var tidlig ute i år. Fredag den 29. november satte de seg til bords og kunne nyte årets første lutefiskmiddag. Dette var femte året på rad Tirsdagstrimmen feiret seg selv med julebord. INFORMERER Agdenes Idrettsråd har i.h.t til sin handlingsplan for arbeidet aktivt for etablering av idrettshall i kommunen. Oktober overleverte vi tegninger med kostnadsoverlag på idrettshall til kommunen v/ordfører. Denne er prosjektert av Sverre Ysland. Så nå er det opp til de folkevalgte!!!! Trimmen ble denne dagen sløyfet til fordel for sosialt samvær rundt et stivpyntet middagsbord og påfølgende kaffeservering. Noen fant det nødvendig med middagslur innimellom, men det må det være lov til når man er på fest i en alder av 90 år. For styret Linn Gården leder Informasjon fra Fotballavdelingen: Nok en aktiv sesong er historie. Sportslig har vi hatt et bra år. Våre lag i aldersbestemte klasser hevder seg meget bra. Alle spillere fortjener skryt for ståpå vilje og idrettsglede. Vi hadde 4 lag med i Norway-cup i slutten av Juli. En kjempeinnsats og iver ble lagt for dagen. Vi opplevde å få med lag i sluttspillet. Imponerende! Nytt av året er at vi stilte med juniorlag. Et juniorlag som virkelig har satt seg i respekt med et kretsmesterskap. Største seier A-laget spilte i år som i fjor i 5. divisjon. Vi havnet i år på 5.plass i avd 8. Med marginene på vår side ville vi kjempet om en plass helt i teten. Største seier ble på 12-1 (mot Mausund). Ordtaket om at de gamle er eldst har fortsatt sin gyldighet. Av A-lagets 66 nettkjenninger besørget superveteranen Knut Håvard Åsmul hele 34!!! Fotballavdelingen arrangerte st.hans grilling og Grendacup. Begge deler av det vellykkede laget. Til slutt rettes en takk til trenere, lagledere og foreldre. Dere yter en STOR innsats. En spesiell takk til økonomikomiteen som står på hele året med start ved kick-off arrangementet i mars, via kiosk-salg og vasking i klubbhus og garderober gjennom hele sesongen, til avslutningsarrangement i november. Uten dere ville fotballavdelingen vært nedlagt. TAKK For styret Edmund Ysland, leder

11 RÅDHUSET TELEFONLISTE, INTERN TELEFON HELSESENTERET FELLESTJENESTEN LEGEKONTOR Resepsjonen / sentralbord Ekspedisjonen Eriksen Ragnhild, sekr. 03 Andersen, Anne M. jordmor 57 Landrø, Elin, leder fellestj. 06 Valseth, Jorunn, helsesøster 56 Selbæk, Gunn Berit, saksb. 04 Raj, fysioterapeut 58 Selbæk, Tove, saksb. 05 Selsås, Elisabeth, saksb. 04 SYKEHJEMMET Ysland, Turid 07 Vaktrom 70 Ekspedisjonen, Ølstøren, Bente 75 KOMMUNELEDELSE/ORDFØRER Kjøkkenet 66 Selbekk, John Ola, rådmann 11 Avd. sykepl. 76 Indergård, Oddvar, ordfører 10 Tøndel, Magnar, vaktmester 65 Meland, Bertil, kommuneleder 35 Selnes, Egil, Økonomisjef 12 HJEMMESYKEPLEIEN 49 Sterten, Anne M. G.M.,kommunel. 40 ØKONOMI OG PERSONAL LENSVIK SKOLE/ SAMF. HUS Grostad, Ingrid, A., sekr. 14 Størdal, Oddvar, rektor 80 Bäcklund, Solfrid, skatte-/inf.leder 18 Tøndel, Møyfrid os, inspektør 81 Størdal, Edith, personalleder 13 Kvaale, Mona rådgiver 82 Kristoffersen, Liz-Karin, regnakspsl. 17 Sandstad, Halvor, vaktmester 83 Tøndel, Asbjørg, IT-leder 15 Lærerværelse 90 Dagsenter barn 86 NÆRING,NATUR/ TEKNISK/PLAN/MILJØ Bibliotek, kontor 85 Benounis, Fouad, avd. leder FDV 33 Bolsø, Knut, fagkonsulent skog 36 SAMFUNNSHUSET Meland, Ole E. Brannsjef, tek, fagled. 31 Svømmehall 95 Nordgård, Arne, avd. ingeniør, bygg 32 Nordvik, Leif Martin, geodataing. 30 Rørstad, Kari Anne, arealplanlegger 34 Lensvik Barnehage Lensvik Dagsenter Sandvollan Mølnbukt barnehage SOSIAL, PLEIE Lysheim skole Andresen, Hans J., sosialleder 44 Ebbesen, Bjørn A., avd.leder 45 Beredskap, vakt Herigstad, Arild, musikkskolerektor 47 Jacobsen, Liv, PP-leder 42 Meland, Hilde L., psyk.sykepleier 46 Tøndel, John, ergoterapaut 48 Ysland, Lars, kultursekretær 43 AGDENES MENIGHETSRÅD Aadland, Lars birger, sokneprest 25 Mosdal, Johan L. Kirkeverge 26 KANTINE 21

12 Navn: Adresse: Postnr: DATO ARRANGEMENT STED ARRANGØR Juletrefest, kl 1600 Nordbygda Grendahus Husstyret 5. juledag Juletrefest, kl 1900 Lensvik Bedehus Normisjonen Tirsdagstreff starter etter jul Lensvik bedehus Lensvik søndagsskole og Agdenes menighet Årsmøte, kl 1900 Singstad Grendahus Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Ungdommens kulturmønstring Kl 1900 Lensvik Samfunnshus Agdenes kommune Åpningstider Rådhuset Kommunale kontorer: Jule og nyttårsaften kl Mellomjula kl Trygdekontoret Jule -og nyttårsaften stengt og åpent kl Lensmannskontoret Jule -og nyttårsaften kl og kl Legekontoret Jule og nyttårsaften kl Mellomjula kl

AGDENES. En riktig god jul og et godt nyttår. ønskes dere alle

AGDENES. En riktig god jul og et godt nyttår. ønskes dere alle AGDENES Julenummer POSTEN nr 7-05 En riktig god jul og et godt nyttår. ønskes dere alle Stoff til neste AgdenesPosten Sendes til: Postmottak@agdenes. kommune.no Tlf. 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Innen

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 05.12.2012-26.04.2013 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 05.12.2012-26.04.2013 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 12/640 05.12.2012 DS 201/12 AGK/AGK/ARN GNR 14/12 - tomt 7 Wisbygg AS VEDTAK - OPPFØRING AV HYTTE PÅ GNR 14/12 TOMT 7 - RISHAUGMOEN 12/641 10.12.2012 DS 202/12 AGK/AGK/ARN GNR 14/13 - tomt 9 Wisbygg AS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Valgnemda

MØTEPROTOKOLL Valgnemda Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2015 Tid: 11:00 13:08 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Oddvar Indergård Medlem Hans Bernhard Meland Medlem Beate

Detaljer

AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2007. Arrangementet foregår på Lensvik samfunnshus fredag den 2.februar kl. 19.00.

AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2007. Arrangementet foregår på Lensvik samfunnshus fredag den 2.februar kl. 19.00. AGDENES Julenummer POSTEN nr 5-06 Dere ønskes en riktig God Jul og Frist for stoff til neste Agdenes Post, 15.02.07 Ta kontakt E.mail postmottak@agdenes kommune.no Tlf. 72 49 22 00 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.03.2017 Tid: 10:00 10:16 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Oddvar Indergård Medlem Beate Bonvik Medlem Hans Bernhard

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.04.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/09 09/364 AMBULERENDE STEMMEGIVNING FOR SYKE OG UFØRE - STORTINGS-/SAMETINGSVALGET 2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/09 09/364 AMBULERENDE STEMMEGIVNING FOR SYKE OG UFØRE - STORTINGS-/SAMETINGSVALGET 2009 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: VALGSTYRET Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2015 Tid: 12:00 12:25 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Oddvar Indergård Medlem Hans Bernhard Meland FO Medlem Beate

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 11.10.11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Valgstyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 11.50. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Valgstyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 11.50. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 11.30 11.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Leif Veland Forfall: Kjell

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.03.2012-02.07.2013 Utvalg: ADM. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 01.03.2012-02.07.2013 Utvalg: ADM. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 11/112 06.03.2012 DS 7/12 AGK/AGK/AST ***** Berit H. Aune VEDTAK - PERMISJON I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSEL 12/104 08.03.2012 DS 8/12 AGK/AGK/AST 411 G25 Linda Pedersen VEDTAK - OMPLASSERING TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/236 FASTSETTELSE AV STEMMESTEDER OG STEMMETIDER - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/236 FASTSETTELSE AV STEMMESTEDER OG STEMMETIDER - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Rådhuset : 22.03.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret. PROTOKOLL FRA STYREMØTE tirsdag 25. august kl 20.00 på kantina i idrettshallen.

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret. PROTOKOLL FRA STYREMØTE tirsdag 25. august kl 20.00 på kantina i idrettshallen. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE tirsdag 25. august kl 20.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen, Ann Kristin Jakobsen,

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 09.00 12.35 Til stede på møtet Medlemmer: Inger L. Ingdal Dag E. Ysland Hege Moe Hegg Runa

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Varaordfører Hans Bernhard Meland Ordfører Oddvar Indergård

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 11:00-12:58 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: John O. Selbekk Bertil Meland Line Raustein Bjørn A. Ebbesen

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

3267(1QU ,WLONQ\WQLQJWLODUUDQJHPHQWHWEOH +DUDOG*U QQLQJHQWLOGHOW NXOWXUSULVHQIRU

3267(1QU ,WLONQ\WQLQJWLODUUDQJHPHQWHWEOH +DUDOG*U QQLQJHQWLOGHOW NXOWXUSULVHQIRU 9LQWHUYnU 3267(1QU $JGHQHVNRPPXQH QVNHUGHUH HQULNWLJILQ YLQWHURJHQ WULYHOLJYnU,GHWWHQUNDQGXEOD OHVHRP 1\WWIUDUnGKXVHW KMHOSHNRUSVHW 0 OQEXNWEDUQKDJH /HQVYLNLGUHWWVODJ 6WRIIWLOQHVWHXWJDYHDY $JGHQHVSRVWHQPnY

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER HAGLEBUPOST Nr. 268 Dato: 04.11.2016 Temp: -4 grader og overskyet Snødybde: Ca 5-10 cm Skispor: Se skisporet.no ÅPNINGSTIDER NOVEMBER Man - Tors fra kl. 11.00 til kl. 18.00 Fre og lør fra kl. 11.00 til

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 23. november 2009 kl 09:00-10:45 Møtested/lokaler :Rådhuset,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia oktober 2015

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia oktober 2015 BERGSLIA-GLØTT Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia oktober 2015 Siden sist: En ny måned har gått og tilvenningen til barnehagelivet har gått veldig bra for de fleste. Fra å føle seg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2011-24.08.2011 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 01.01.2011-24.08.2011 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 11/240 08.06.2011 DS 66/11 AGK/AGK/ARN GNR 19/57 Frode Johan Fredriksen OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE PÅ 19/57 - VÆRNES 11/290 10.06.2011 DS 67/11 AGK/AGK/ARN GNR 89/187 Stine og Kåre Svanem OPPFØRING

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.6.214 Tid: 11: 11:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland Medlem

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: 11:00-11:50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Periodeplan for november og desember 2015

Periodeplan for november og desember 2015 Periodeplan for november og desember 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 47 (16.-20.11) Vi maler juleposer Førskolegruppe Salat buffé til lunsj Magisk samling Vi maler Vi maler 48 (23.-27.11)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.03.2014 Tid: 11:00 13:09 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2012 Tid: kl. 11.00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer