En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle"

Transkript

1 Julenummer POSTEN nr 4-04 En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese om: Info fra kommunen Lensvik idrettslag Agdenes Avløserlag Historielaget Hjelpekorpset Stoff til neste Agdenes Post Frist: Tlf Kommunale utbyggingsprosjekter. Myran omsorgsboliger, 4 boenhter. Her ble arbeidet startet i juni 2004, og de to første leilighetene er innflyttningsklare i disse dager. De to siste enhetene skal stå ferdig i månedskifte januar/februar Noe utenomhusarbeid som grøntanlegg osv. blir tatt til våren Bilde fra like ved Skilbreivatnet. Ny hovedvannlednig fra Skilbreivatnet til Svartholmyran. Anlegget ble avsluttet i oktober Kapasitet og sikkerhet i vannforsyninga til Lensvik vannverk er vesentlig forbedret med dette prosjektet. Planer for Ny barnehage i Lensvik. Prosjektering og igangsetting i Gang- og sykkelvei i Lensvik sentrum: Prosjektering og igangsetting i 2005.

2 Feiing og tilsyn forebyggende brannvern. Feiinga av piper i kommunen går som planlagt. Våren og sommeren 2005 vil personer fra brann og feiervesenet komme på besøk/tilsyn i ca ¼ av kommunens boliger. Du som huseier har ansvar for at boligen er bygget, utstyrt og vedlikeholdt slik at brann ikke lett kan oppstå. Dette betyr blant annet at du må: Ha tilstrekkelig antall røykvarslere (helst seriekoblet) Ha godkjent slokkeutstyr som brannslokkingsapparat eller husbrannslange Kunne dokumentere at ilsted og skorstein ikke medfører brannfare Kunne dokumentere at det elektriske anlegget er i orden Følge instrukser på varsellapp fra feieren, det viktigste er sikkerheten for feieren, blant annet: At husstige er reist og festet for å unngå at den glir unna At takstige/fastmonterte trinn er av godkjent type og tilfredsstillende festet At det på feiedagen ikke fyres i ildstedet, og at alle trekkanretninger er stengt. Motorferdsel i utmark Har du husket å søke? Når vintersesongen nå har begynt, minner vi om søknadsplikten i lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Forenklet: Skal du kjøre snøscooter eller bruke andre motoriserte fremkomstmidler. Uten at dette er i forbindelse med utøvelse av næring eller oppkjøring av skiløuper for idrettslag, hjelpekorps eller lignende må du søke om tillatelse. Er du for eksempel funksjonshemmet kan du søke og få tillatelse, men da kreves dokumentasjon på uførheten. Eventuelle spørsmål rettes til Knut Bolsø tlf Søknad sendes Agdenes kommune, 7316 Lensvik Ytre Agdenes Vannverk I høst hadde vi bakterier i råvannet fra Skreatjønna og ned til Hambåra Renseanlegg. Det må ikke foretas disposisjoner i nedslagsfeltet som forårsaker forurensing av Skreatjønna. Hvis turgåere eller andre oppdager forhold som kan medføre forurensing, håper vi at det gis beskjed til kommunen. I samme periode ble det oppdaget bakterier på rentvann etter renseanlegget. Vi har ikke funnet årsaken til bakterier i råvann eller i rentvann. Som et tiltak for å sikre forskriftsmessig vannforsyning til abonnentene er det tilsatt litt klor. Dette i samråd med og pålegg fra Mattilsynet. Denne ufarlige kloringen vil fortsette til vi finner årsaken og at Mattilsynet opphever kloringspålegget. Vi tar vannprøver hver 14.dag som analyseres av godkjent laboratorium. Analyser viser at vi ikke har bakterier i vannet i dag.

3 NYTT KURS I MÅLRETTET HJORTEVILT-FORVALTNING Sist vinter holdt Agdenes skogeierlag kurs i hjorteviltforvaltning. Dette samla om lag 65 interesserte deltagere. Kurset tok for seg forvaltning av hjortestammen. Under kurset, kom det fram interesse for å gjennomgå tilsvarende kurs med fokus på forvaltning av elgstammen. Det blir derfor vinteren 05 arrangert kurs i målrettet elgforvaltning. Dersom det er nok påmeldte for å kjøre en ring med tema hjorteforvaltning kan dette også bli aktuelt. Kurset avvikles som studieringer etter samme opplegg som tidligere. Påmelding og nærmere opplysninger til Knut Bolsø tlf eller John Tøndel tlf innen 20.desember. Velkommen til trivelige studiekvelder i regi av Agdenes skogeierlag. Agdenes Helsesenter og Hjemmesykepleien i Agdenes vil rette en stor takk for minnegaver gitt i Det vil også rettes takk til lag/ organisasjoner og enkeltpersoner for alle gaver, pengegaver og blomster, for kaffeservering, sang og musikk. Og ikke minst takke alle barna som kommer innom og synger for oss. Alt dette er ting som både beboere og ansatte setter stor pris på, og gjør hverdagen ekstra lys og trivelig. Tusen takk til alle sammen. Egil Selnes, Nyansatt økonomisjef fra 1. nov. 04, som pendler mellom Børsa og Agdenes. Født Snillfjordning i 1962, flytta til Skaun kommune i Utdannelse innenfor økonomiske og administrative fag. Har storparten av sin arbeidserfaring fra bank og næringsutviklingsarbeid i SND, (i dag Innovasjon Norge) i Oslo og Trondheim. N Y A N S A T T E Elisabet Selås, Ansatt i fellestjenesten som saksbehandler fra , primært innenfor landbruksfaglig område. Født i Arendal i Bosatt i Agdenes kommune, gift og har 3 barn. Utdannelse -Norges landbrukshøyskole. Har arbeidserfaring, bl.a. fra landbrukskontoret i Drangedal kommune, og som lærer, budeie, og i Landbrukets H.M.S tjenesten på Fosen. Tirsdag og torsdag er mine arbeidsdager Arealplanlegger Kari Anne Rørstad er tilbake etter permisjon

4 TRIM I løpet av dette året har det skrevet seg inn 610 personer i trimboka vår. Ny bok er lagt ut.. God tur til Melandsåsen Hilsen fra 3. Klasse ved Lensvik skole. AGDENES HISTORIELAG Historielaget i vårt distrikt har ikke egen logo. Det hadde vært ønskelig at noen kunne komme med forslag på en logo som Inneholder bokstavene A og H. Likeså er det et savn at laget ikke har eget diplom til utdeling når noen har gjort noe ekstra. Diplomet kan ha både tekst og tegninger. Gjerne symboler fra vår egen kommune. Forslag på logo og diplom mottas med takk. Send forslag inn til Johan Arne Selven 7318 Mølnbukt Gunhild Størdal 7316 Lensvik Hei! Agdenes Pendlerforening og Agdenes Kommune rettet for en tid tilbake en henvendelse til Fosen Trafikklag om utvidet rutetilbud/ rutefrekvens fra Trondheim til Lensvik. Resultatet ble at vi har fått utvidet tilbudet slik at kveldsbåten som går fra Trondheim anløper Lensvik alle dager fra mandag til og med torsdag. Vi i pendlerforeningen synes det er viktig at dette blir gjort kjent slik at å mange som mulig benytter seg av tilbudet. JEGERPRØVEKURS I AGDENES Jegerprøvekurs vil bli arrangert i vårhalvåret (start i jan/febr.) på Lensvik skole ved tilstrekkelig påmelding. Ved bestått prøve kan du begynne som jeger til høsten -05. Info/påmelding før nyttår: Oddvar Størdal eller Turid Ødegård Orkla Jeger-og fiskeforening

5 Hamos informerer: Åpningstider og kjøreruter i jula: Kjøreruter: Det er ingen endring i kjøreruter i mellomjula. Åpningstider Miljøstasjon og Gjenbrukstorg: Agdenes mandag 27. des Tømmekalenderen 2005 kommer i disse dager. Pass på at den ikke forsvinner i reklamebunken. Vi ønsker ikke å finne den i papirbeholderen før om et års tid. Ellers vil vi minne om at det skal være brøytet frem til dunken på tømmedagen. P.s. Hvis det fremdeles er noen som ikke har fått skiftet lokk på sin papirbeholder, vennligst ta kontakt med Lensvik Dagsenter, Sandvollan, tlf Vi ønsker alle vår kunder GOD JUL OG GODT NYTTÅR! LHL Agdenes ønsker å takke for all hjelp og støtte i forbindelse med lagets 25.års Jubileum 21.august 04. En stor TAKK til: Agdenes Kommune Agdenes Taxi Coop Lensvik BA Coop Orkla avd. 20, Vassbygda Elpro Industrier AS Elseko AS v/ Egil Brevik Fylkets Fellesvaskeri AS ICA nær Selva Lensvik Kro og Catering DA Nekolai Pøbb & kafè Orkdal Sparebank filial Lensvik Sofus Selven Sparebank 1. Midt-Norge Øvergården Blomster LHL Agdenes ønsker alle sine medlemmer God Jul og Godt Nytt År! AGDENES AVLØSERLAG Tradisjonell Juletrefest i Nordbygda Grendahus Onsdag 29. Des. 2004, kl Bevertning Overraskelse til barna VELKOMMEN husstyret AVLØSERLAGET HAR LEDIG 50% STILLING PR LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ETTER TARIFF VIL MED DETTE ØNSKE ALLE SINE MEDLEMMER OG AVLØSERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

6 Lensvik I.L. skiavd. INFORMERER: NY LØYPEMASKIN Idrettslaget har i alle år prøvd å legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere skal ha gode løypeforhold. Frivillige har stått på i mange år for å få dette til. I de seinere åra har område Øyangen vært prioritert ved at løypetraséen ble etablert der. Vi har dessverre, som mange andre, oppdaget at det koster å eie gammelt redskap. Vi har i de siste årene brukt over ,- i reparasjoner på den løypemaskina vi har i dag, som er fra Idrettslaget har eid denne fra Maskina er dessverre nok en gang ute av drift! Vi vet at ei helt ny maskin er uaktuelt å kjøpe, da dette koster ca ,-. Vi ønsker å kjøpe ei brukt maskin som er ca år gammel. Ei slik maskin vil koste oss ca ,- Den økonomiske situasjonen til Idrettslaget gjør at deler av dette beløpet må vi ha hjelp til å finansiere. Støtte fra næringsliv, kommunen og bidrag fra kommunens innbyggere er avgjørende for å få dette til. Skiavd. vil starte en INNSAMLINGSAKSJON - NY LØYPEMA- SKIN, som vi håper vil bli positivt mottatt av innbyggerne. Vi har tenkt på flere mulige innsamlings måter, bla. EN DØR TIL DØR aksjon. Vi håper at givergleden er stor slik at vi i framtiden også kan gi innbyggere gode løypeforhold med ei ny løypemaskin. SKIRENN SESONGEN 04/05 En ny skisesong står for tur!! Styret i Lensvik I.L. skiavd. har som i fjor et ønske å avvikle minst 4 renn. På grunnlag av meget positive tilbakemeldinger på renn-sted, har vi bestemt å fortsette å bruke ØYANGEN til avvikling av rennene. Renn datoene blir bestemt når snøforholdene tillater dette. Så følg med oppslag på COOP Lensvik ( S-lag) og Selva Matsenter for nærmere informasjon om når det blir renn! Vi ønsker også i år å arrangere skirenn som poengrenn! Deltakerne vil år få diplom for hvert renn de går. Ved sesongslutt vil det bli arrangert en avslutningskveld hvor deltakerne blir premiert etter antall renn (opp t.o.m. 9 år) og poeng iht. plasseringer/ant. renn for de fra 10 år! Denne kvelden vil uansett antall skirenn bli avholdt!! Vi håper på stort oppmøte og stor skiglede på arrangementene!! SKISPORETS VENNER Vi meget takknemlig for alle som har bidratt med økonomisk støtte på denne kontoen. Dette er helt avgjørende for å opprettholde gode løypeforhold for kommunenes innbyggere ved Øyangen Skianlegg. SKISPORETS VENNER konto Orkdal Sparebank NB! STOR TAKK til Harald Grønningen for pengegaven som ble gitt til skiavd. i forbindelse med hans 70 års dag. Hilsen Styret i skiavd. Lensvik I.L. INNSAMLINGSAKSON NY LØYPEMASKIN Kontonr (skisporets venner) Orkdal sparebank

7 INFORMASJON FRA LENSVIK IDRETTSLAG Hovedlaget: Allaktivtetskvelder: Lensvik Idrettslag har i tillegg til sine ordinære aktiviteter som ski, håndball og fotball startet allaktivitetskvelder for barn mellom 3 og 6 år. Dette for å unngå for tidlig spesialisering. Oppstarten var 14. oktober og foregår i samfunnshuset hver torsdag, fra kl Det er utarbeidet en halvårsplan over type aktiviteter som feks. Ball-leik, hinderløype, leik m/tau, leik til musikk mm. Tilrettelegger er: Anne Karin Indergård og de 4 foreldrene som har ansvaret på skift er: Jorid Gangås, Benthe Tuflåt, Ellen Landrø og Kristine H. Grønningen. En stor takk til disse for at de stiller opp. Det har vært stort oppmøte på hver trening så behovet er der. Lensvik Idrettslag 100 år: Ellers fyller Lensvik Idrettslag 100 år I den forbindelse holder vi på å lage et jubeleumshefte. Willy Karlstrøm er hyret som skribent og tilrettelegger. I den forbindelse trenger vi svart hvit bilder til heftet, så til de som har noe liggende, ta kontakt med leder. Vi trenger og protokoller o.l. fra Vi har nedsatt en jubeleumskomite som allerede er i sving med arrangementet forøvrig. Ballbinge: Da er endelig ballbingen på plass på Lensvik Skole. Dette til stor glede for unger i alle aldre. Ballbingen ble satt opp på dugnad i regi av idrettslaget med Erlend Ysland som primus motor. Takk til alle som stillte opp på dugnaden. Lensvik Idrettslag vil med dette takke sine samarbeidspartnere for et godt samarbeide i 2004 : Coop Lensvik, Orkdal Sparebank og Toyota Hell Bil. Ellers går en stor takk til ALLE frivillige som har stillt opp på Idrettslagets forskjellige arrangementer gjennom året For styret Linn Gården leder Kulturkontoret: Ungdommens kulturmønstring 2005 Mønstringen blir arrangert fredag 4. Februar kl på Lenvik samfunnshus. Det blir stor deltakelse fra barn og ungdom i kommunen. Under mønstringen blir kulturprisen for år delt ut til Beate Bonvik. Vi staser på at samfunnshuset blir stappfullt med stor stemning

8 Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Det nye året er rett rundt hjørnet og Hjelpekorpset kan nok en gang se tilbake på et innholdsrikt år. Det har blitt en god del av øvelser, samlinger, kurs, sanitetsvakter og ikke minst leteaksjoner blir enda mer spennende! Distriktsmesterskap (D.M.) for Hjelpekorps i Agdenes juni 2005 blir en av Hjelpekorpsets mest spennende helger hittil. Da er det vår tur til å arrangere D.M. Distriktsmesterskapet er et årlig arrangement som arrangeres i forskjellige kommuner i Sør Trøndelag. Vinneren av D.M. går videre til N.M. og vinneren der går videre til E.M. I vårt distrikt har D.M. blitt et høydepunkt for de fleste hjelpekorpsene. Ikke bare er D.M. en utfordring innen orientering og førstehjelp, men også en sosial begivenhet. Med stab, markører, dommere og deltakere vil det samles rundt 200 personer. Hva er D.M.? D.M. helga starter fredags kveld med orientering. Hvert lag a 6 personer får 3 timer til disposisjon til å finne 10 poster a 10 poeng. Bruker de for lang tid, blir det trekk i poengene. Lørdag morgen braker det løs med ringløype. Ringløypen inneholder 10 tellende poster. Postene består bl.a. av hjelpekorpsrelaterte oppgaver, og rene førstehjelpsoppgaver. Maks poeng på en post er 20. Etter endt ringløype er det tid for bankett og dans. Som regel er alle så slitne etter helgas innsats, at soveposen og teltet ikke er langt unna. Søndag er sove- og hjemreisedag. Stort arrangement Dette arrangementet er så stort at vi er avhengige av hjelp fra mange. Allerede nå har flere lag og enkeltpersoner i kommunen sagt ja til å gi oss en hjelpende hånd. Men vi trenger flere. Har du lyst til å gjøre en innsats som for eksempel markør, guide eller noe annet, så ikke nøl med å ta kontakt! Dere kan kontakte korpsleder Stein Indergård på tlf.nr , eller mail oss på Dere kan også lese om Hjelpekorpset på vår hjemmeside: Vi vil takke alle som har støttet oss igjennom året både under blomsteraksjonen og som støttemedlemmer. Vi er helt avhengige av dere, så: TUSEN TAKK! Hjelpekorpset ønsker dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

9 Psykisk Helse, Agdenes Kommune Invitasjon til : K i D Kurs i depresjonsmestring, Oppstart 20. Jan HVEM ER KURSET FOR? Kurs i mestring av depresjon KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (lett moderat ) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Symptomene på dette kan være : Fravær av glede * Tristhet * Tilbaketrekking * Søvn problemer * Følelse av å være verdiløs * Uro * Lite initiativ * Grubling * Konsentrasjonsvansker * Irritabilitet HVA GÅR KURSET UT PÅ?Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosiallæringsteori. Det er en anerkjent metode som er egnet til formålet. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet / depresjon. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer i gruppa, men kursdeltakerne må arbeide hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset! Kursboken, Å MESTRE DEPRESJON, benyttes aktivt også i hjemmearbeidet. MÅLET MED KURSET : * redusere graden av nedstemthet / depresjon * redusere varighet av depresjon * redusere de negative følgene av depresjon * forebygge nye episoder med depresjon PRAKTISKE OPPLYSNINGER : Kurset går over 8 uker, 1 gang a 2,5 timer per uke. Det er ca 8 deltakere på hvert kurs. Kursboken, Å mestre depresjon, anvendes aktivt i hele kursperioden. Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca 1, 2 og 4 måneder. Kurset ledes av en godkjent kursleder. Kursleder er Alf Johnsen. Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin lege/ behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten. informasjon om tid og sted for KiD, samt kontakt med kursleder, kan fåes ved henvendelse til psykiatrisk sykepleier Hilde L. Meland tlf / Mer informasjon om KiD kan fåes på websidene til Kommunal Kompetanse, og på websidene til Rådet for Psykisk Helse, Vi starter opp igjen 26. januar- Videre siste onsdag hver måned til og med juni Sted : Agdenes Helsestasjon, Lensvik kl tlf : Ressursgruppe ikreftomsorgen Agdenes Ønsker dere alle ei god jul! Første møte etter jul blir 27. januar kl. 19 på sykehjemmets kantine. Sissel Singstad Sissel Johnsen Hilde L. Meland

10 JULEBORDSESONGEN ER I FULL GANG: Beboerne på Hamnahaugen var tidlig ute i år. Fredag den 29. november satte de seg til bords og kunne nyte årets første lutefiskmiddag. Dette var femte året på rad Tirsdagstrimmen feiret seg selv med julebord. INFORMERER Agdenes Idrettsråd har i.h.t til sin handlingsplan for arbeidet aktivt for etablering av idrettshall i kommunen. Oktober overleverte vi tegninger med kostnadsoverlag på idrettshall til kommunen v/ordfører. Denne er prosjektert av Sverre Ysland. Så nå er det opp til de folkevalgte!!!! Trimmen ble denne dagen sløyfet til fordel for sosialt samvær rundt et stivpyntet middagsbord og påfølgende kaffeservering. Noen fant det nødvendig med middagslur innimellom, men det må det være lov til når man er på fest i en alder av 90 år. For styret Linn Gården leder Informasjon fra Fotballavdelingen: Nok en aktiv sesong er historie. Sportslig har vi hatt et bra år. Våre lag i aldersbestemte klasser hevder seg meget bra. Alle spillere fortjener skryt for ståpå vilje og idrettsglede. Vi hadde 4 lag med i Norway-cup i slutten av Juli. En kjempeinnsats og iver ble lagt for dagen. Vi opplevde å få med lag i sluttspillet. Imponerende! Nytt av året er at vi stilte med juniorlag. Et juniorlag som virkelig har satt seg i respekt med et kretsmesterskap. Største seier A-laget spilte i år som i fjor i 5. divisjon. Vi havnet i år på 5.plass i avd 8. Med marginene på vår side ville vi kjempet om en plass helt i teten. Største seier ble på 12-1 (mot Mausund). Ordtaket om at de gamle er eldst har fortsatt sin gyldighet. Av A-lagets 66 nettkjenninger besørget superveteranen Knut Håvard Åsmul hele 34!!! Fotballavdelingen arrangerte st.hans grilling og Grendacup. Begge deler av det vellykkede laget. Til slutt rettes en takk til trenere, lagledere og foreldre. Dere yter en STOR innsats. En spesiell takk til økonomikomiteen som står på hele året med start ved kick-off arrangementet i mars, via kiosk-salg og vasking i klubbhus og garderober gjennom hele sesongen, til avslutningsarrangement i november. Uten dere ville fotballavdelingen vært nedlagt. TAKK For styret Edmund Ysland, leder

11 RÅDHUSET TELEFONLISTE, INTERN TELEFON HELSESENTERET FELLESTJENESTEN LEGEKONTOR Resepsjonen / sentralbord Ekspedisjonen Eriksen Ragnhild, sekr. 03 Andersen, Anne M. jordmor 57 Landrø, Elin, leder fellestj. 06 Valseth, Jorunn, helsesøster 56 Selbæk, Gunn Berit, saksb. 04 Raj, fysioterapeut 58 Selbæk, Tove, saksb. 05 Selsås, Elisabeth, saksb. 04 SYKEHJEMMET Ysland, Turid 07 Vaktrom 70 Ekspedisjonen, Ølstøren, Bente 75 KOMMUNELEDELSE/ORDFØRER Kjøkkenet 66 Selbekk, John Ola, rådmann 11 Avd. sykepl. 76 Indergård, Oddvar, ordfører 10 Tøndel, Magnar, vaktmester 65 Meland, Bertil, kommuneleder 35 Selnes, Egil, Økonomisjef 12 HJEMMESYKEPLEIEN 49 Sterten, Anne M. G.M.,kommunel. 40 ØKONOMI OG PERSONAL LENSVIK SKOLE/ SAMF. HUS Grostad, Ingrid, A., sekr. 14 Størdal, Oddvar, rektor 80 Bäcklund, Solfrid, skatte-/inf.leder 18 Tøndel, Møyfrid os, inspektør 81 Størdal, Edith, personalleder 13 Kvaale, Mona rådgiver 82 Kristoffersen, Liz-Karin, regnakspsl. 17 Sandstad, Halvor, vaktmester 83 Tøndel, Asbjørg, IT-leder 15 Lærerværelse 90 Dagsenter barn 86 NÆRING,NATUR/ TEKNISK/PLAN/MILJØ Bibliotek, kontor 85 Benounis, Fouad, avd. leder FDV 33 Bolsø, Knut, fagkonsulent skog 36 SAMFUNNSHUSET Meland, Ole E. Brannsjef, tek, fagled. 31 Svømmehall 95 Nordgård, Arne, avd. ingeniør, bygg 32 Nordvik, Leif Martin, geodataing. 30 Rørstad, Kari Anne, arealplanlegger 34 Lensvik Barnehage Lensvik Dagsenter Sandvollan Mølnbukt barnehage SOSIAL, PLEIE Lysheim skole Andresen, Hans J., sosialleder 44 Ebbesen, Bjørn A., avd.leder 45 Beredskap, vakt Herigstad, Arild, musikkskolerektor 47 Jacobsen, Liv, PP-leder 42 Meland, Hilde L., psyk.sykepleier 46 Tøndel, John, ergoterapaut 48 Ysland, Lars, kultursekretær 43 AGDENES MENIGHETSRÅD Aadland, Lars birger, sokneprest 25 Mosdal, Johan L. Kirkeverge 26 KANTINE 21

12 Navn: Adresse: Postnr: DATO ARRANGEMENT STED ARRANGØR Juletrefest, kl 1600 Nordbygda Grendahus Husstyret 5. juledag Juletrefest, kl 1900 Lensvik Bedehus Normisjonen Tirsdagstreff starter etter jul Lensvik bedehus Lensvik søndagsskole og Agdenes menighet Årsmøte, kl 1900 Singstad Grendahus Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Ungdommens kulturmønstring Kl 1900 Lensvik Samfunnshus Agdenes kommune Åpningstider Rådhuset Kommunale kontorer: Jule og nyttårsaften kl Mellomjula kl Trygdekontoret Jule -og nyttårsaften stengt og åpent kl Lensmannskontoret Jule -og nyttårsaften kl og kl Legekontoret Jule og nyttårsaften kl Mellomjula kl

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

Oddveig ble årets avløser

Oddveig ble årets avløser FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2008, 17. jan. Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Oddveig ble årets avløser Oddveig Grytdal Rise ble kåret til årets

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Sørreisa kommune Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 3 2014 Paul Dahlø, Ordfører Det går mot valg, si ja! Allerede om et halvt år skal listene til

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 4/2006, 2. mars Årg. 29 Godt tilpasset tilbud I en behovsundersøkelse om barnehagetilbudet i Rennebu svarer 85% av de som har barnehageplass

Detaljer

DAGENS MIDDAG. Åpen dag og Mini-martna i Mjuklia FULLDISTRIBUSJON

DAGENS MIDDAG. Åpen dag og Mini-martna i Mjuklia FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 7/2007, 19. april Årg. 30 Årsmøte med tema sponsing Kommer du til idretttslagets årsmøte i Kommunestyresalen onsdag 25. april får du høre

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2010, 21. januar Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jula er over - og pepperkakehusene er knust! Mye fint i potteplanter

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 18/2010, 4. nov. Årg. 33. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 18/2010, 4. nov. Årg. 33. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 18/2010, 4. nov. Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Like imponerende hver gang! Årets musikal til 10. klassingene var også

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer