FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

2

3 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten 21 Organisasjonen FN-sambandet Forsidebilde: 700 elver fra barneskoler i Oslo feirer FN-dagen med barnetog. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi

4

5 STYRELEIAREN HAR ORDET 3 Styreleiaren har ordet Etter å ha vore styreleiar for FN-sambandet i snart åtte år, skal eg no sende stafettpinnen vidare. Då er det godt å sjå at FN-sambandet har hatt ei strålande utvikling i denne tida. FN-sambandet bidreg til auka kunnskap og forståing for FN sitt arbeid og dei store utviklingstrekka i verda. Me lever i ei verd med store kontrastar fred og krig, fattig og rik, men òg ei verd som dei siste 15 åra har tatt felles ansvar for å bidra til ei positiv utvikling gjennom FN sine tusenårsmål. At FN-sambandet har retta verksemda si spesielt inn mot skuleverket, ein sektor som står mitt hjarte nær og som eg kjenner godt, har vore ein bevisst og målretta prioritet som har gjeve gode resultat har vore eit spanande, utfordrande og utviklande år for FN-sambandet. Spanande av di me har hatt gleda å møte titusenar av engasjerte skuleelevar, jobba fram nye og spanande undervisningstilbod og av di me har bidrege til eit offentleg ordskifte i Noreg om FN sitt arbeid. Utfordrande av di me har gått gjennom ei usikker tid med tanke på framtidig finansieringsgrunnlag. Og utviklande, av di me har hatt ein organisasjonsgjennomgang som har bidrege til å peika på områder FN-sambandet kan verte endå betre, eit grunnlag som har vore viktig i arbeidet fram mot ny strategi stadfestar FN-sambandet si rolle som kunnskapsforvaltar og normdannar i skuleverket. Me har eit tilbod som er tilgjengeleg og sams over heile landet, eit arbeid som vert drive av våre seks distriktskontor. Tilbodet på den digitale plattforma vert stadig utvikla for å nå målgruppene våre i endå større grad, eit arbeid som vert betalt attende med imponerande vekst i besøkstal. I 2014 har me møtt om lag barn og unge ansikt til ansikt med våre informasjonstiltak, og på nett har vi nesten 2 millionar unike brukarar i Noreg, og 3,5 millionar unike brukarar med våre nordiske sider. Dette er resultat som byggjer på eit langsiktig og grundig arbeid, og dedikerte og kunnskapsrike medarbeidarar over heile landet. Denne årsberetninga vert avslutta på trappene til eit usedvanleg viktig år, sett med våre globale briller. Bakteppet er ein global situasjon med gjennomgripande konfliktar i fleire regionar i verda, og eit verdssamfunn som står overfor mange utfordringar. I 2015 skal leiarane i verda verte einige om nye utviklingsmål som skal erstatte tusenårsmåla, som vil definere vårt arbeid for utvikling, fattigdomsbe kjempelse og berekraftig utvikling. Saman med klimatoppmøtet i Paris, som forhåpentleg gjev oss ein klima avtale som kan redde kloden frå global opp varming gjer dette 2015 til eit av verda sine viktigaste år. FN-sambandet skal forsetje å vere ein viktig kunnskaps formidlar og ressursbank om FN og internasjonale forpliktingar. Eg kan sjå attende på åtte fantastiske år, og gje stafettpinnen vidare til nokon som skal forvalte ein organisasjon som skal bidra til meir kunnskap og meir engasjement om FN og internasjonale spørsmål i den norske ålmenta. Eg vil takke alle lojale og dedikerte medarbeidarar i FN-sambandet, samt tidlegare og noverande styremedlem for ei fin og energigjevande tid i FN-sambandet, og ynskjer dykk lukke til i framtida. Helga Hjetland Styreleiar

6 4 FN-sambandets Årsberetning 2014 FN-dagen i Bergen: FN-filuren er en populær figur. Foto: FN-sambandet

7 FN-SAMBANDET FN-sambandet 2014 I 2014 hadde FN-sambandet klima og miljø og menneskerettigheter som prioriterte tema. FNs klimapanel lanserte i 2014 klimarapporter om årsaker og virkninger av klimaendringer, og tiltak for å redusere konsekvensene. FN-sambandet har derfor hatt klima og miljø som sine fremste arbeidsområder i 2014, og satt klimautfordringene høyt på agendaen. Menneskerettighetene er stadig like aktuelle og FN-sambandet har i 2014 hatt fokus på å løfte frem forskjellige menneskerettighetsperspektiv. Dette arbeidet er viktig da menneskerettigheter er fundamentert i alt arbeid FN gjør. Vi er stolte av arbeidet FN-sambandet har fått til på de prioriterte områdene i Engasjementet blant elever, lærere, myndigheter og i befolkningen viser tydelig at FN-sambandet er aktuell og en viktig organisasjon. FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter der informasjon om FN og internasjonale spørsmål er utgangspunktet. Over deltok på ulike arrangement i regi av FN-sambandet i Det er FN-sambandets 30 ansatte som organiserer slike møter ansikt til ansikt. Samtidig møter FN-sambandet mennesker med informasjon på nett. Nettsidene hadde 1,8 millioner besøk i 2014, en oppgang på 17 prosent fra Summen av møter ansikt til ansikt, og digitale møter, gir FN-sambandet en rekkevidde i offentligheten som tilsier at vi gjennomfører strategien vår: å informere om FN for en rettferdig verden. FN-sambandet kjennetegnes av mange aktiviteter på skoler landet over. Vi har undervisningsopplegg for alle trinn, fra aktiviteter med lek og læring sammen med FN-filuren for de minste, til foredrag og FN-rollespill for elever i videregående skole. I 2014 har vi gjennomført faste tilbud utviklet over år til skolene gjennom de landsdekkende aktivitetene FN-avis, FN-film, FN-stafett og FN-rollespill. Høy kvalitet på våre foredrag og kunnskapsrike ansatte fra FN-sambandet er det som møter elevene når vi kommer på besøk. Merkevaren FN-sambandet er tydelig og gjenkjennelig for lærerne, og vi blir invitert tilbake år etter år. FN-sambandet i tall 2014 Foredrag FN-film totalt FN-rollespill totalt FN-stafett FN-aviser Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 13 Antall møter ansikt til ansikt:

8 6 FN-sambandets Årsberetning 2014 Våre aktiviteter gjennom året FN-sambandets aktiviteter i 2014 har vært organisert gjennom syv tematiske inndelinger, nedfelt i FN-sambandets strategi. I 2014 var klima og miljø og menneskerettigheter spesielt prioritert. Klima og miljø Menneskerettigheter Tusenårsmålene Kvinner, fred og sikkerhet Fred og nedrustning Arbeidsliv Generell FN-informasjon KLIMA OG MILJØ Aktiviteter Foredrag FN-stafetten Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker Rollespill Totalt FN-sambandets arbeid med klima og miljø har konsentrert seg om FN sitt arbeid med klimarapporter og klimaforhandlinger. Det har vært viktig i året som har gått å bidra til at skoleelever har kjennskap til menneskeskapte klimaendringer som FNs klimapanel IPCC dokumenterer. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottok rapporten fra FNs klimapanel under lanseringen i regi FN-sambandet og Miljødirektoratet. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen 2014 VAR FNS ÅR FOR SMÅ ØYSTATER. Årlig besøker over deltakere Trænafestivalen, en musikkfestival ytterst i havgapet i Nordland. I år var FN-sambandet tilstede med stand og fotoutstilling for å rette søkelyset på små øyers utfordringer i møte med klimaendringene. I mai hadde distriktskontoret i Nord undervisning om FN og klima for trinn på Husøy skole på Træna. Vår deltakelse bestod i informasjonsarbeid, paneldebatt, promotering av klimapakken på og quiz og utdeling av godt over 600 handlenett. FN-STAFETTEN er landsdekkende og alle våre distriktskontorer er med og arrangerer. I 2014 var det sjette gang vi arrangerte FN-stafett for mellomtrinnet. 47 skoler deltok. Elevene ved Samfundet skole i Kristiansand var først ute med å finne løsningssetningen Klimaendringene vil gi små øystater store problemer. FNs KLIMAPANEL DELRAPPORT 2 om virkningene av klimaendringene, og om sårbarhet og tilpasning, ble lansert i mars På FN-sambandets arrangement mottok klima- og miljøminister Tine Sundtoft et tydelig budskap fra 7. trinn ved Kampen skole i Oslo: Sammen kan vi kutte klimautslipp. FN-sambandets stand på Trænafestivalen var godt besøkt. Foto: FN-sambandet / Marianne Mathisen

9 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 7 Kampen skole med klart budskap under lansering av FNs klimarapport. FN-sambandet og Miljødirektoratet samarbeidet om lanseringen i mars Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen MILJØVERNDAGEN 5. JUNI ble markert stort flere steder i landet. Barnehagebarn og skoleelever var samlet til fest og aktiviteter for å markere hvor viktig det er at vi tar vare på naturen vår. Blant aktivitet ene var potetløp, natursti, båtrace og studering av dyrebæsj, småkryp og utstoppede dyr. I alt deltok 700 barn i Iladalen i Trondheim. I Bergen ble dagen feiret med 80 elever fra trinn på Steinerskolen. I et lokalt klimapanel med aktivitetsposter kunne barna diskutere med en klimaekspert fra Universitetet, prøve el-sykler og grille økologiske grønnsaker. I Oslo ble dagen markert med ungdomskonferanse; ungdommer fra Buskerud og Østfold tilbrakte dagen med å høre aktivister, forskere og ungdomspolitikere fortelle om sine synspunkter på klimaendringene. FNs FAMILIELANDBRUKSÅR ble markert i Rogaland med besøk av poteten Petra på Jærmuseet. Det ble full aktivitet med quiz, appeller og ballek for FNs åtte tusenårsmål. Besøket var en del av FN-sambandets samarbeid med ungdomsorganisasjonen 4H, for å markere FNs år for familielandbruket. 4H har vært en god medspiller for FN-sambandet i året som har gått. FN-SAMBANDET ROGALAND innledet i 2014 et sam arbeid med Mostun våtmarkssenter i Stavanger om formidling av kunnskap om biologisk mangfold og de internasjonale forpliktelsene for økt vern. Rundt 200 elever og lærere fikk være med på foredrag og naturvandringer i tilknytning til Miljøverndagen. EARTH HOUR ble markert over hele landet. I nord samarbeidet FN-sambandet med Framtiden i våre hender, Ishavskraft og Tromsø kommune. En time med lysene slukket er verdens største klima kampanje. FN-sambandet fikk en kronikk på trykk i Nordlys, Framtiden i Nord og Lofotposten i forbindelse med dette. FN-sambandet Sør fikk trykket sin kronikk Hva om Klimapanelet ikke tar feil? i Fædrelandsvennen. Ungdoms holdning til menneskeskapte klimaendringer var tema for kronikken Ungdom ønsker seg bedre klima, skrevet av FN-sambandet Øst. Kronikken stod på trykk i Hamar Arbeiderblad og Moss Avis. FN-ROLLESPILL OM KLIMA ble lansert i Vest i høst. FN-sambandet har lang erfaring med rollespill hvor ungdommer simulerer forhandlinger i FN. Rollespillene er blant våre mest populære undervisningstilbud. Rammen for rollespillet er Stortingets klimaforlik, som slår fast at Norge skal redusere egne utslipp. I rollespillet finner elevene ut hva Norge skal svare til FN på klimatoppmøtet i Paris i desember Gjennom et samarbeid med Hordaland fylkeskommune fikk elever på 15 skoler i distrikt Vest gjennomført spillet i høstsemesteret. FN-sambandet har utviklet og produsert en ny INFOR- MASJONSFILM OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING. Filmen er tenkt brukt for å motivere og inspirere elever og skoleungdom, både i og utenfor klasserommet.

10 8 FN-sambandets Årsberetning For andre år på rad ble barnehagebarn og de yngste skolebarna invitert til å feire Verdens miljøverndag i Iladalen i Trondheim. Bildet viser barna som følger nøye med på båtracet av resirkulert av søppel. Foto: FN-sambandet / Tor Arne Alseth. 2. Miljøverndagen i Rogaland: Mange skoler ville være med på naturvandring rundt Mosvatnet i Stavanger i forbindelse med Verdensmiljødagen. Foto: FN-sambandet / Turid Halvorsen. 3. FN-stafett i øsende regn på Vikemarka skule i Ørsta 28. oktober. Foto: FN-sambandet / Laura Barbier. 4. Prosesjon i Nasjonens park i Bergen på Verdens miljøverndag. Foto: FN-sambandet / Laura Barbier.

11 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 9 MENNESKERETTIGHETER Aktiviteter Foredrag FN-rollespill FN-film Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 4 Totalt Menneskerettighetene har stått i sentrum i 2014, både for FN-sambandet og norske myndigheter. I april 2014 ble landhøringen, UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) av Norge gjennomført. I forkant av dette arbeidet, hadde FN-sambandet både gitt innspill til skyggerapport og deltatt på planleggingsmøter med sivilt samfunn. FN-sambandet har spesielt jobbet for at Norge skal ratifisere 3. tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, uten at det har ført til resultater i Dette og oppfølgingen av andre anbefalinger fra UPR-en vil være prioritert i Selve UPR-gjennomgangen viste vi live på storskjerm i våre lokaler. Over 70 personer var tilstede på Hovedkontoret i Oslo for å se Norge svare for seg foran FNs menneskerettighetsråd. Et annet stort arbeid på menneskerettighetsfeltet i 2014 har vært UTVIKLINGEN AV MELDING TIL STORTINGET: Muligheter for alle menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld.St.10). For FN-sambandet og sivilsamfunnsorganisasjonene startet dette arbeidet i februar 2014 med innspillsrunden til Utenriksdepartementet om omfang og innhold i meldingen. Resultatet ble presentert 12. desember da stortingsmeldingen ble vedtatt av Kongen i Statsråd, og oversendt Stortinget. Videre arbeid med meldingen og høringsprosesser i Stortinget vil fortsette i Som en forlengelse av det informasjonsarbeidet FN-sambandet gjør i Norge, er vi delaktige i et internasjonalt prosjekt gjennom vår internasjonale paraply WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS (WFUNA). Dette er et prosjekt som har gitt FN-sambandet verdifull kompetanse og tilknytningspunkter til det menneskerettighetsarbeidet som skjer i Genève. I 2014 TILBØD VI FILMENE Omar og Brev til kongen til skolene med opplegg. Filmene handlet om ulike typer menneskerettighetsbrudd og problemstillinger knyttet til likeverd. Filmen Omar viser hvordan konflikten mellom israelerne og palestinerne påvirker livet og hverdagen til unge mennesker, og hvordan konflikten utnytter menneskelige kvaliteter som åpenhet, sårbarhet og kjærlighet. Det er en historie om vennskap like mye som konflikt var FNs år for solidaritet med det palestinske folk. Samtidig som Norge og Børge Brende ble eksaminert i FNs menneskerettighetsråd arrangerte FN-sambandet liveoverføring. Underveis fikk vi kommentarer av f.v. Kristin Høghdal fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Irene Dotterud fra Redd Barna og Bjørn Engesland fra Helsingforskomitéen. Foto: FN-sambandet Brev til kongen skildrer hvordan det er å være asylsøker, å være fremmed i et nytt land og hvordan det oppleves å komme til Norge. Gjennom disse filmene fikk vi gode diskusjoner med elevene om menneskerettigheter et tema som ofte kan være abstrakt og fjernt for elever som lever i trygge Norge. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. Ettersom prosjektet FN-film følger skoleåret viste vi våren 2014 filmene Pray the devil back to hell og De andre. Filmene tematiserer henholdsvis kvinner og demokratiske valg i Liberia og mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene er beskrevet nærmere i Årsberetningen for filmvisninger for over skoleelever i 2014 er resultatet av et flerårig samarbeid mellom FN-sambandet og Film fra Sør om å arrangere gratis skolekino. FN OG BARNS RETTIGHETER var tema da FN-sambandet Øst og Nord sendte FN-Filuren på besøk til 19 skoler på Østlandet og 6 skoler i Troms. Totalt kunne over elever fra 1. 4.trinn, og deres lærere, stifte bekjentskap med FN-Filuren og den digitale læringsplattformen Tilbudet ble svært godt mottatt. Etterspørselen etter opplegg som er skreddersydd for barenskolens yngste er stor. Filurbesøk om høsten har de senere årene vært et solid løft for Øst- og Nord-avdelingens tilbud og kontakt med barneskolene i disse distriktene. SOM EN DEL AV FEIRINGEN AV GRUNNLOVSJUBILEET 2014 ble konferansen På lik grunn avholdt på Kilden i Kristiansand. FN-sambandet stod som arrangør sammen med Vest-Agder Fylkeskommune, IMDI og UiA. Hvilke verdier som skal utgjøre grunnmuren i Norge anno 2014 var tema. I forkant avholdt FN-sambandet Sør to arbeidsverksteder med innvandrere, som identifiserte verdier som er viktige for dem. Verdiene ble presentert på konferansen, hvor filosof Henrik Syse var hovedtaler. HOLOCAUSTDAGEN markeres årlig på skoler i Agder. I Kristiansand deltok over elever, hele niende skoletrinnet, på markeringen av denne internasjonale

12 10 FN-sambandets Årsberetning 2014 FN-dagen. Arrangementet er et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet, Kristiansand kommune, FN-sambandet Sør og Røde Kors. FN-sambandet bidrar med forelesning om folkemord og FNs arbeid for å forebygge dette. Kunnskapsdepartementet har uttrykt et behov for å styrke skolens undervisning i arbeidet mot antisemittisme, rasisme og konflikthåndtering. Det er både en følelsesmessig og fysisk krevende arbeidsdag for elevene, men har gitt flere eksempler på modning og vekst hos den enkelte som gjennomfører opplegget. FN-SAMBANDET NORD ARRANGERTE FOR FØRSTE GANG en stor ungdomskonferanse med omtrent 300 skoleelever i Narvik. Temaene var menneskerettigheter, demokrati og radikalisering. Konferansen lyktes med å formidle kunnskap, inspirasjon og engasjement i et nytt konsept som ikke utelukkende var basert på foredrag. AMAN KAMSARE stilte opp på et debattmøte, et samarbeid mellom Internasjonalt Seminar i Lofoten og FN-sambandet, for å fortelle om sin tid i fengsel i Etiopia. Lokalbefolkningen i Svolvær viste stort engasjement for saken, også etter at debatten var over. TEMASIDER OM MENNESKERETTIGHETER er stadig ett av våre mest etterspurte tilbud på nett. Vi hadde til sammen rundt sidevisninger på disse temasidene i 2014, en oppgang på 57 prosent fra TUSENÅRSMÅLENE Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Totalt FN har igangsatt en omfattende prosess for å komme fram til et nytt sett av utviklingsmål etter at Tusenårsmålene går ut i I Norge drives debatten om nye bærekraftsog utviklingsmål av FN-organisasjonene i Norge: UNESCO, Grid Arendal, UNDP, Unicef, FOKUS og FN-sambandet. FN-sambandet og de andre organisasjonene har fulgt arbeidet til FNs åpne arbeidsgruppe, og de anbefalingene som har kommet frem i deres arbeid, i tillegg til det sentrale arbeidet med finansieringsmekanismer for implementering av nye bærekraftsmål (Financing for Development) hvor Norge har en nøkkelrolle. I desember kom FNs generalsekretær med sin synteserapport om FNs bærekraftsagenda, som danner grunnlaget for videre forhandlinger blant statene frem mot FNs generalforsamling i Gjennom 2014 ble det arrangert en seminarrekke om ulike temaer knyttet til Post 2015-prosessen. Debatten og innholdet ble videreformidlet på nettstedet: Avslutningen på rekken var arrangementet på FN-dagen hvor Utenriksminister Post2015-møte på Litteraturhuset i Oslo 24. april Her er det generalsekretær Bernt G. Apeland fra UNICEF som innleder til debatt. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen Børge Brende, sammen med ledende representanter fra FN-organisasjoner diskuterte rettighetsperspektivet i de nye bærekraftsmålene. FN-sambandet har i 2014 laget nye temasider om Post 2015-prosessen, og følger dette arbeidet videre. I ROGALAND gjennomførte FN-sambandet, i et samarbeid mellom distriktskontoret og hovedkontoret, et 12 timers kurs, fordelt på tre dager, i geografididaktikk for samfunnsfagstudenter ved Universitetet i Stavanger. Undervisningen tok utgangspunkt i sentrale utviklingsindikatorer hentet fra nettressursen Globalis. Hovedkontoret bistod Rogalandsavdelingen i presentasjonen av Globalis. Tilbakemeldingen på undervisningsopplegget fra studentene var veldig positiv. KVINNER, FRED OG SIKKERHET RESOLUSJON 1325 Aktiviteter Foredrag FN-film FN-rollespill Seminarer / Offentlige møter Markeringer Kronikker 1 Totalt I 2014 har FN-sambandet hatt betydelig foredragsvirksomhet om kvinners rettigheter og møtt personer ansikt til ansikt med dette som tema. Blant FN-sambandets aktiviteter i 2014 har ikke kvinners rettigheter vært et prioritert tema. Det er likevel gjennomført aktiviteter knyttet til tematikken, og FN-sambandet har gjennom vårt samarbeid med FOKUS løftet tematikken i arbeidet med nye bærekraftsmål. FN-sambandet er aktive både med informasjonsdeling omkring kvinnedagen, og i arbeidet fram mot møtet i FNs kvinnekommisjon tidlig i 2015.

13 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 11 Til vanlig går elevene på studiespesialiserte linjer i maritime fag og service og samferdsel. Denne dagen var det FN-rollespill på timeplanene, og elevene fikk mulighet til å bytte faglitteratur om skipslære med FN-pakten og diplomati. Foto: FN-sambandet FRED OG NEDRUSTNING Aktiviteter Foredrag FN-film FN-rollespill FN-avis Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 3 Totalt FN-ROLLESPILLET om Sikkerhetsrådet ble i 2014 arrangert 51 ganger på skoler over hele landet. Til sammen elever deltok, og rollespillet er fortsatt et av våre mest populære undervisningsopplegg. FN-rollespill (Model UN) er en aktivitet som arrangeres over hele verden. I de fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en simulering av forhandlinger i Sikkerhetsrådet. I 2014 lagde vi et rollespill koblet til situasjonen i Syria. Det ga elever og lærere en unik mulighet til å sette seg inn i den komplekse konflikten, i tillegg til Midtøsten og internasjonal geopolitikk generelt. Lærerstudenter er en målgruppe vi har jobbet aktivt for å få med oss. Både Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø har et samarbeid med FN-sambandet hvor vi blant annet har gjennomført rollespillet for og med lærerutdanningen. Tilbakemeldingene fra studenter og faglærere har vært udelt positive. Totalt ble det i 2014 gjennomført 94 rollespill med over skoleelever på deltakerlisten innenfor flere temaer. Det gir en 34 prosents økning i antall rollespill gjennomført, og nesten 60 prosents økning i antall elever nådd. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en helt annen innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. FN-AVIS hadde tema Fred og nedrustning i FN-sambandet besøkte 16 skoler med opplegget knyttet til prosjektet FN-avis. Til sammen deltok 750 elever i å lage 19 FN-aviser i år. Opplegget har blitt møtt med stor velvillighet fra lærere: elevene er aktive, kombinert med opplæring i hvordan ytre seg på digitale plattformer. FN-avisene lages som nettavis, og er et tilbud til alle våre FN-skoler. FN-SAMBANDET OG OSLO DOKUMENTARKINO arrangerte debatt og filmvisning om situasjonen i Syria til en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo i september. Før visningen av filmen Aleppo Notes from the Dark var det satt av tid til diskusjon med Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) og Kai Kverme fra Universitetet i Oslo, om situasjonen i Syria. Den samme tematikken ble belyst da vi stilte spørsmålet Går Midtøsten i oppløsning? på FN-sambandets lærerseminar i Oslo. Nærmere 40 lærere var samlet for å få et geopolitisk overblikk over situasjonen i dagens Midtøsten. Helge Lurås og Cecilie Hellestveit stod for foredragene. NETTSIDENE OM NEDRUSTNING BLE OPPDATERT. FNs arbeid for nedrustning var også tema for novemberutgaven av det månedlige nyhetsbrevet FN-linken, som går ut til lærere. Her får lærere informasjon om våre nettressurser om temaer, samt aldersspesifikke undervisningsopplegg knyttet til læringsmålene i samfunnsfag. NY KORT ANIMASJONSFILM om Sikkerhetsrådet vil vises fra begynnelsen av Arbeidet med filmen hadde oppstart høsten Filmen gir en kort visualisering og forklaring til vesentlige begreper, mekanismer og ord i arbeidet Sikkerhetsrådet gjør. Filmen er laget i undervisningsøyemed, til bruk for lærere og FN-sambandets foredragsholdere. Både filmen om Sikkerhetsrådet og filmen om bærekraftig utvikling vil bli en del av tilbudet vi har til skoleverket. Filmene er også tilgjengelige for allmenn bruk via FN.no og YouTube.

14 12 FN-sambandets Årsberetning 2014 Studietur til Genève 2014, om arbeidsliv og menneskerettigheter. Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen ILO OG ARBEIDSLIV Aktiviteter FN-rollespill Foredrag Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 Totalt 591 Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er inkorporert i FN-sambandet og del av organisasjonens virke og mandat. FN-sambandets ILO-informasjon har som formål å gi informasjon og øke kunnskapen om, og interessen og forståelsen for, ILOs arbeid og internasjonale arbeidslivsspørsmål. ILO-seksjonen på FN-sambandets nettside hadde sidevisninger, hvorav temasider om barnearbeid og ILOs konvensjoner var best besøkt. Saken om H&M og barnearbeid hadde sidevisninger, var den nest mest leste nyhetssaken blant nyheter på FN.no. FN-sambandet arrangerte en vellykket STUDIETUR TIL GENÈVE i november der vi ga faglig påfyll om arbeidsliv og menneskerettigheter til våre medlemsorganisasjoner og FN-skoler. Totalt deltok 16 lærere i yrkesfaglig studieretning og 5 deltakere fra FN-sambandets medlemsorganisasjoner. Under besøket fikk deltakerne møte ILO, UNHCR, WFUNA, WHO og Norges faste FN-delegasjon. I 2014 UTVIKLET FN-SAMBANDET ROLLESPILLET 49, for skoleverket. Spillet omhandler tekstilindustrien i lavkostland, og de etiske problemstillingene det medfører for forbrukere og motekjedene her hjemme. Rollespillet 49.- var ferdig utviklet i løpet av første halvår, og ble tatt i bruk høsten Det er planlagt at rollespillet tilbys flere skoler i løpet av ET ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR UNGDOM fra politiske partier og organisasjonslivet, ble arrangert av FN-sambandet med fokus på problemene og de etiske ILO-seminarer arrangeres også ved våre distriktskontorer: - Vi er glad for at partene i arbeidslivet kommer sammen til debatt og snakker ut om utfordringene som er spesifikk for Nord-Norge, sier Magnus Berge fra ILO i Geneve. Her på et møte i Tromsø, mai Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen Rollespill om den internasjonale tekstilindustrien: I 2014 utviklet FN-sambandet rollespillet 49, Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen

15 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 13 utfordringene i tekstilindustrien. Magnus Berge fra ILO og Frida Ottesen fra serien Sweatshop bidro med henholdsvis faglige og personlige erfaringer. Hver måned sendes ILO-NYHETSBREVET ut. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for flere, særlig når Norge de senere årene har satset tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILO-systemet. Norge sitter i ILOs styre fra juni 2014 til juni 2017, og dette vil gjøre informasjonsarbeidet ekstra aktuelt i denne perioden. Nyhetsbrevet har om lag 500 abonnenter. I DEN NORSKE ILO-KOMITEEN har FN-sambandet observatørstatus. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FN-organisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2014, hvor FN-sambandet deltok. FN-INFORMASJON Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 Totalt før barna fortsatte markeringen inne i teateret med utdrag fra forestillingen Doktor Proktors prompepulver. Statsminister Erna Solberg holdt tale for barna. FN-Filuren var selvskreven gjest og snakket med barna om hvorfor vi feirer, og hvorfor det er viktig at verdens stater samarbeider for fred og menneskerettigheter i FN. I anledning FN-dagen ville utenriksminister Børge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O Shea fra UNICEF gi svar på hvordan de ser for seg at Norges posisjoner kommer til å se ut Post FN-sambandet arrangerte ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye bærekraftsmål, på Ingensteds, i Oslo. Av alle arrangementene som fant sted på FN-dagen I TRONDHEIM, var foredraget av Hans Wilhelm Steinfeld mest populært og tiltrakk seg 500 lærere, elever, studenter og samarbeidspartnere av FN-sambandet. Steinfeld fortalte om Russlands rolle i internasjonal politikk og så på den seneste utviklingen i Ukraina i lys av tidligere hendelser, ispedd historier om private møter med verdensledere og opposisjonelle. I forbindelse med FN-dagen utførte FN-sambandet sammen med TNS Gallup en undersøkelse som viste at nordmenn mener at FNs viktigste oppgave er fredsbevarende operasjoner og arbeidet for menneskerettigheter. FN-dagen 24. oktober FN-dagen markeres over hele landet. FN-sambandet er med og arrangerer feiringen av FN med små og store markeringer på skoler, barnehager og med politiske møter landet over. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en quiz i anledning FN-dagen. FN-sambandet fikk formidlet budskapet om FN-dagen gjennom bred pressedekning som i live TV-sendinger med intervjuer av assisterende generalsekretær Rune Arctander og statsminister Erna Solberg sammen i NRK Nyhetene, TV2 Nyhetskanalen og i NRK Supernytt, samt i flere av NRKs radiokanaler. FN-dagen fikk også bred pressedekning i alle landets nasjonale og regionale aviser og nettmedier med budskap fra pressemeldingene, kronikker og lokal dekning fra feiringen av FN-dagen. I OSLO gikk 664 barneskoleelever i barnetoget gjennom paradegaten Karl Johan til Nationaltheatret sammen med FN-sambandet. TV-kameraene fanget opp hvordan FN-dagen ble feiret med korps og flagg, FNs internasjonale år for familiejordbruk var tema under Internasjonal uke i Bergen. Foto: FN-sambandet / Håkon Benjaminsen I BERGEN arrangeres hvert år i oktober Internasjonal uke med FN-dagen som høydepunkt bergensere deltok på ett eller flere av 50 arrangement. Folkefesten på Torgalmenningen var størst, der hadde FN-sambandet stands og aktiviteter sammen med 20 andre organisasjoner. De mest populære inn slagene var internasjonal folkedraktoppvisning, secondhand moteshow og Bollywood-dans. På barnedagene var barna sammen med FN-filuren på konsert og barneløype. Et eget ungdoms program tilbød FN-rollespill, urettferdig fotballcup og grafittikurs. Internasjonal Uke arrangerer vi i samarbeid med lokale partnere både i Kristiansand, Bergen, Bodø og Tromsø.

16 14 FN-sambandets Årsberetning Barnetoget opp Karl Johan er en fast tradisjon når FN-dagen markeres i Oslo. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi. 2. Børge Brende markerer FN-dagen på FN-sambandets ettermiddagsarrangement i Oslo og benyttet anledningen til å snakke om menneskrettigheter i bærekraftsmålene. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen. 3. Kaffeutdelingen er en god start på FN-dagen. Her er det assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander, som deler ut morgenkaffe til forbipasserende i Storgata i Oslo. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi. 4. Statsminister Erna Solberg feiret FN-dagen sammen med 700 norske skoleelever på Nationaltheateret i Oslo. Foran ser vi FN-sambandets styreleder Helga Hjetland. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi.

17 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 15 I april 2014 arrangerte FN-sambandet STUDIETUR TIL FN I NEW YORK for 16 lærere fra åtte medlemsskoler. Det var femte året denne studiereisen fant sted. Hensikten med turen er at lærerne skal få en personlig opplevelse av hvordan møtene i FN foregår, og et dypdykk i hvordan den norske FN-delegasjonen jobber. Før avreise var gruppen også gjennom et todagers forberedende seminar hos FN-sambandet i Oslo. Her fikk de en solid innføring i FNs oppbygging og arbeid, samt forelesninger om aktuelle internasjonale spørsmål. Studiereisen er svært populær blant medlemsskolene. Det er mange søkere og stor entusiasme blant de som får reise. FN-sambandet har gjennom samtaler med tidligere deltakere sett at denne entusiasmen varer lenge og at den når frem til elevene i landets mange klasserom. Debattrekken Internasjonalt seminar I TROMSØ har etter over 20 år blitt en institusjon i byen. De ukentlige seminarene på Tromsø bibliotek og byarkiv er godt besøkt av mennesker i alle aldre og fra ulike samfunnsgrupper. I løpet av 2014 har vi sett en større variasjon i den politiske bredden på seminarene. Internasjonalt Seminar har over 50 samarbeidsorganisasjoner i Tromsø, og stadig nye kommer til. I løpet av 2014 har det blant annet blitt satt fokus på områder som Kurdistan, Russland, Pakistan, Haiti og Palestina. Klimautfordringene, asylbarn, internasjonale handelsavtaler, utvikling og radikalisering er blant temaene som ble tatt opp. Seminarrekken koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet. FN-SAMBANDET ØST arrangerte fire internasjonale seminarer i Oslo i Disse seminarene kombinerer filmfremvisning og debatt, og fylte Litteraturhuset med engasjerte deltakere. FN-SAMBANDET ROGALAND var i 2014 medarrangør av til sammen 10 frokostmøter i møteserien Global morgen i Stavanger, med til sammen 680 fremmøtte. Temaene i møtene spente fra aktuelle analyser av den politiske situasjonen i Kina, Somalia, Sør-Sudan og Egypt, til den økonomiske krisen i Europa og korrupsjon i oljebransjen. FN-sambandet arrangerer Global Morgen sammen med Kulturhuset Sølvberget og Fribyforfatternettverket ICORN. ASPNET er UNESCOS skolenettverk hvor FN-sambandet er representert i arbeidsgruppen. 29 skoler er ASPnet-skoler i Norge, og de har et ekstra trykk på undervisning om UNESCO-relaterte tema. FN-sambandet ledet et arbeidsverksted med 50 lærere fra ASPnet-skoler på Kongsberg i april 2014, og informerte samtidig om vårt undervisningstilbud. FN-SAMBANDET INNGIKK EN SAMARBEIDSAVTALE med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i 2014 for å bli FN-fylkeskommune. I avtalen ligger det at alle videregående skoler i fylket blir FN-skoler og at FN-sambandets tilbud til skolene blir enda bedre profilert, blant annet gjennom at FN-sambandets ansatte deltar på møter i ulike fagnettverk. FN-sambandet ønsker liknende avtaler med flere fylkeskommuner i Studieturen for lærere til FN i New York er hvert år et populært tilbud fra FN-sambandet. Foto: FN-sambandet / Marianne Mathisen

18 16 FN-sambandets Årsberetning 2014 Informasjonstjenesten PRESSEARBEID FN-sambandet blir mye brukt av media både som kilde og intervjuobjekt. Vår medieovervåking for 2014 viser at vi hadde 577 oppslag i mediene. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettmedier. Som grafen under viser, har det vært stor pågang i spesifikke måneder. Noen av topp-månedene er preget av markeringer av FN-dager og FN-sambandets aktiviteter, mens andre er mer basert på FN-saker som fikk stor oppmerksomhet. I 2014 var det særskilt markeringene av FN-dagen, FNs klimarapporter og Menneskerettighetsrådets vurdering av Norge som fikk mest oppmerksomhet. FN-sambandet jobber kontinuerlig for å være en god kilde for mediene, i tillegg til å være en meningsytrer i det offentlige rom. FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Vi får dekning av egne arrangement både nasjonalt og lokalt. Aktivitetene til FN-sambandet har fått en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, med blant annet FN-rollespill, Ungdomspanelet, FN-stafetten og markeringer av FN-dager. Som aktør i den offentlige debatten har FN-sambandet hatt 11 kronikker på trykk i nasjonale og regionale aviser. Vi sendte ut 32 pressemeldinger i løpet av FN-sambandet har valgt å benytte tjenesten MyNewsDesk (MND) for å sende ut pressemeldinger. MND er et nettbasert koblingspunkt mot journalister og redaksjoner. Våre pressemeldinger, bilder og rapporter, tilgjengelig gjort for pressen via MND, ble lest ganger i 2014, Av disse var lest på epost, ble lest via vårt nyhetsrom på MND. På MND har vi per i dag mediekontakter. Mediedekning av FN-sambandet i 2014, fordelt over tid. Kilde: Retreiver Antall artikler JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

19 INFORMASJONSTJENESTEN 17 BIBLIOTEKTJENESTEN Fn-sambandets bibliotekstjeneste legger fortløpende ut nye FN-rapporter på nettsiden fn.no/bibliotek. Bibliotekstjenesten vedlikeholder også et digitalt arkiv over FN-avtaler. Via vårt kontaktskjema på FN.no og via telefon har vi svart på cirka 500 henvendelser i løpet av året, og FN-filuren har svart på rundt 350 spørsmål. Flertallet av henvendelser kommer fra skoleelever som søker opplysninger til diverse oppgaver, spørsmål om hjelp fra FN i spesifikke saker, veiledning om FN-dokumentasjon og hvordan få jobb i FN. FN-sambandet har fagansvaret for FN på Store Norske Leksikon og redigerer og administrerer artiklene som omhandler oppbygningen og organiseringen av FN. FN-SAMBANDET PÅ NETT FN-sambandets nettsteder ble besøkt over 1,8 millioner ganger i 2014, en oppgang på 17 prosent fra 2013 da 1,5 millioner besøkte nettsidene våre. Det forplikter oss til å levere et stadig bedre digitalt tilbud. I 2014 har vi jobbet med universell utforming for å gjøre innholdet mer tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Vi har lansert flere nye statistikkfunksjoner på Globalis og FN-filuren har blitt utvidet med nye spill og nye temasider. Innholdet på skoleseksjonen har blitt revidert det siste året, samtidig som layout har fått et løft. Dette har gjort at skolesidene våre har blitt en av våre mest besøkte seksjoner på FN.no, med 80 prosent vekst i sidevisninger. Dekning av FN-sambandet i papirmedier i Magasin/tidsskrift Fagpresse 67 % 1 % 2 % Rikspresse Regionavis 21 % 9 % Lokalavis Kilde: Retreiver Globalis og FN.no ble i 2013 tilpasset en mobil internetthverdag og det har slått svært positivt ut i besøkstallene for FN.no og Globalis blir stadig brukt som kilde av både nasjonal og lokal presse. Informasjonen på våre nettsider blir brukt som bakgrunnsinformasjon til nyhetssaker og som direkte kilde til faktaopplysninger. FN-sambandets distriktskontorer er viktige bidragsytere til FN-sambandets nettsatsning for å vise bredden i organisasjonen. NETTSTEDET FN.NO inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne skolesider beregnet på elever og lærere. Våre temasider om menneskerettigheter og FNs tusenårsmål er spesielt godt besøkt. Vi har gjennom flere år jobbet systematisk med å holde FN.no oppdatert som kilde nummer én til grundig FN-informasjon på norsk, og dette ser vi resultater av nå: Vi målte over 2 millioner sidevisninger på FN.no i 2014, mot 1,4 millioner året før. Dette er en økning på hele 46 prosent. I 2014 hadde nettstedet besøk mot året før. Trender på FN.no gjennom 2014 viser at besøkende blir lenger på FN.no og leser flere sider ved hvert besøk. Etter at vi i 2013 hadde store tekniske utviklingsprosjekter har vi gjennom 2014 prioritert innholdsutvikling både på temasidene og skolesidene. Våre skolesider opplever nå en svært god besøksvekst, med 80 prosents vekst fra 2013 til Den sterke veksten fra 2013 til 2014 tolker vi også her som et resultat av omleggingen til mobilvennlig teknologi. NETTSTEDET GLOBALIS er FN-sambandets atlas og oppslagsverk om land, konflikter og geografi, med statistikk, kart og grafikk om FN-relaterte tema. Nettstedet har stadig flere brukere, med skoleverket som viktigste målgruppe. I 2014 opplevde vi en svært god besøksvekst i Norge og formidabel vekst i de andre nordiske landene. Vi har registret 2,7 millioner besøk i 2014 og 10 millioner sidevisninger. Samarbeidet med de andre nordiske FN-forbundene om nettsidene fungerer godt, og satsingen på sidene i Norden har blitt styrket i løpet av året. Å holde sidene oppdatert og aktuelle er et omfattende arbeid, og absolutt nødvendig for å holde på brukerne. I tillegg til det løpende oppdateringsarbeidet har vi i 2014 produsert temasider knyttet til FNs klimarapporter, med kart, figurer og tabeller, samt andre temasider knyttet til befolkning, menneskerettigheter, ressurser og fattigdom. Vi har også utviklet en tidslinjefunksjon knyttet til våre konflikter, som viser overordnede hendelser

20 18 FN-sambandets Årsberetning 2014 FN.no er et startpunkt for aktuelle FN-nyheter, men gir også bakgrunnsstoff om viktige FN-temaer som klimaforhandlingene. Det er en målsetning at FN.no samtidig skal være en aktuell kilde for lærere og elever. Globalis: Tidslinje med kart knyttet til Palestina og de omkringliggende landene.

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET 1 Innhold Styreleiaren har ordet... 3 FN-sambandet 2014... 4 Våre aktiviteter gjennom året... 5 Klima og miljø... 5 Menneskerettigheter... 8 Tusenårsmålene... 10 Kvinners rettigheter resolusjon 1325...

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang,

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2013 6 Våre

Detaljer

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r 30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r Dette er første rapportering på aktivitet til styret i 2016. Årsaken er innføring av nytt rapporteringssystem, superoffice, som fortsatt er i innkjøringsfasen. Det gjør

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet VIRKSOMHETSPLAN 2016 Ekstern Finansiering Redusert Kuttet 1 Kunnskap FN-sambandet skal: møte over 400 000 skoleelever ansikt til ansikt med et faglig godt tilbud doble antallet FN-skoler inngå avtale om

Detaljer

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 TEMA MÅLGRUPPE TILTAK MÅLSETTING Klima og miljø Hendelser 2015: Internationalt år for jordsmonn, og Klimaforhandlinger Paris 2015. Fellestiltak 2015: Fellestiltakene

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

FNs bærekraftsmål i skolen

FNs bærekraftsmål i skolen FNs bærekraftsmål i skolen FN-sambandets tilbud til skolen Uavhengig informasjonskontor om FN og internasjonale spørsmål Skolen som viktigste målgruppe Rollespill, foredrag, interaktive nettsider og egne

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 2 Styreleiaren har ordet... 4 Hovedsatsningsområder 2010... 5 FN-sambandet på nett... 6 Skole og utdanning... 11 Offentlige rom... 15 Prosjekter... 17 Årlige arrangement...

Detaljer

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

24_16 Protokoll styremøte

24_16 Protokoll styremøte 24_16 Protokoll styremøte Tid: 14.juni 2016 Sted: FN-sambandet, Storgata 33 a, Oslo Tilstede Trine Lise Sundnes Markus Nilsen Rotevatn Henrik Munthe Renée Rasmussen Dagne Hordvei Gunvor Andresen Ingeborg

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom Bruk Det magiske klasserommet gratis: reddbarna.no/klasserom INNHOLD KJÆRE LÆRER... 3 DET MAGISKE KLASSEROMMET FRED... 4-8 UNDERVISNINGSOPPLEGG

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer