Jakten på informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakten på informasjon"

Transkript

1 Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

2 Jakten på informasjon...3 Spørsmål...3 Faktaspørsmål...3 Referansespørsmål...3 De kliniske kjernespørsmål:...4 Oversikter over bøker - bokdatabaser...4 BIBSYS bibliotekbasen...4 Andre lands bokdatabaser...5 Oversikter over tidsskriftsartikler artikkeldatabaser...5 Kliniske kjernespørsmål med tilhørende ressurser...6 Sekundærlitteratur...7 Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)...7 DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects)...7 Clinical Evidence...7 Joanna Briggs Institute...8 UpToDate...8 Health Technology Assessment Database (HTA)...8 Kunnskapssenterets rapportserie...8 Primærlitteratur...8 Medline/PubMed...9 EMBASE...9 Biological Abstracts...9 CINAHL...9 CENTRAL...9 SveMed+...9 AMED Science Citation Index PEDro (The Physiotherapy Evidence Database) Arbline TOXNET Søkeveiledninger Generelle prinsipper for litteratursøking Trunkering Kombinere søkeord med logiske operatorer Trinnvis oppbygging av søk Spør en ekspert Medisinsk biblioteks web Tolke en tidsskriftssitering Anskaffe litteratur Låne bøker? Mitt BIBSYS Hvordan skaffe tidsskriftsartikler? Til slutt

3 Jakten på informasjon Folk kommer gjerne til biblioteket fordi de har et spørsmål som de ønsker å finne svar på. Noen ganger vet de allerede når de kommer at svaret står i en bestemt bok eller bestemt artikkel da er det bare for biblioteket å fremskaffe det dokumentet de ønsker seg. Andre ganger vet de ikke hvordan de skal finne fram til et svar på spørsmålet sitt ja, noen ganger er ikke spørsmålet helt klart heller. Det er dette vi skal si noe om i dette heftet. Hvilke spørsmål finnes, hva kjennetegner et godt spørsmål, og hvilke ressurser har vi for å finne svar? Dette er ting bibliotekarer er eksperter på, og vi hjelper deg gjerne. Spørsmål Vi har to hovedgrupper av spørsmål: - Faktaspørsmål - Referansespørsmål Faktaspørsmål Faktaspørsmål er enkle spørsmål som vanligvis bare har ett korrekt svar. Disse svarene finnes gjerne ved hjelp av et enkelt oppslag så lenge vi benytter riktig ressurs. Eksempler på faktaspørsmål: - Hva er telefonnummeret til Anestesiavdelingen ved Aker universitetssykehus? - Hvor lang virketid har Postafen? - Hva er det engelske uttrykket for Bekhterevs sykdom? Vanligvis kan vi finne svar på slike spørsmål i tradisjonelle oppslagsverk, enten i trykt- eller elektronisk form. Eksempler er: telefonkatalog, felleskatalogen, ordbok m.m. Spør i biblioteket hvis du ønsker mer informasjon. Referansespørsmål Referansespørsmål er vanligvis mer komplekse spørsmål. Her finner man ofte ikke svaret ett sted, men må søke i flere forskjellige ressurser, ettersom ressursene dekker ulike kilder (bøker, tidsskriftartikler, avhandlinger etc.). Litteratursøkene resulterer i en liste over referanser/litteraturhenvisninger, og så må man lese denne litteraturen for å få et godt svar på spørsmålet. Eksempler på referansespørsmål: - Hvorfor får noen diabetes? - Hva er prognosene for menn over 70 år som nylig har hatt hjerteinfarkt? - Hvordan diagnostiserer man MS? - Er solhatt effektivt som behandling mot forkjølelse? - Hvordan oppleves det å være pårørende til en som ligger i koma? For å finne svar på slike problemstillinger kan man gå til bøker om emnet. Mer oppdatert og spesialisert informasjon finner man imidlertid ved hjelp av medisinske databaser. De registrerer informasjon om artikler som står i tidsskrifter. Det finnes mange ulike databaser å søke i, og hvilken man skal bruke avhenger av typen spørsmål. Medline er en viktig medisinsk database som du kanskje har hørt om, men det er slett ikke den eneste og ikke alltid den beste. Vi kommer tilbake til de ressurser som finnes. Det er viktig å bruke tid på å komme fram til presise spørsmål som det er mulig å finne svar på. En temabeskrivelse som noe om schizofreni er ikke presist nok. I ruten under ser du hva som kjennetegner et godt spørsmål, dersom det er klinisk virksomhet det handler om: 3

4 Et godt spørsmål beskriver: - Hvilke mennesker det handler om (det som måtte være relevant av: alder, kjønn, sykdomshistorie og lignende) - Hvilken intervensjon/eksposisjon vi er interessert i og hva vi eventuelt sammenligner det med - Hvilke effekter/utfall som er av interesse De kliniske kjernespørsmål: Etiologi Diagnostikk Effekt av tiltak (forebygging, behandling eller rehabilitering) Prognose Pasienterfaringer Hvorfor får noen? Hvordan kan vi avgjøre om noen? Hva kan vi gjøre? Hvordan går det med? Hvordan oppleves det? Uavhengig av om problemstillingen er klinisk rettet eller ei bør du tenke gjennom følgende: Omfang Nivå Tidsperiode Språk Geografisk område Hvor mye informasjon skal du ha? (Et par sentrale artikler eller alt om et emne?) Hva skal du bruke informasjonen til? (Finner du det du trenger i en lærebok eller bør du lese forskningsartikler?) Hvor ny må informasjonen være, og hvor langt tilbake i tid må du søke? Hvilke språk leser du? Er du for eksempel kun interessert i norske forhold? Tenk gjennom og noter gjerne hvilke ord du kan bruke for å beskrive spørsmålet ditt (engelske og norske). Husk å få med alle synonymer det er ofte flere enn du tror! Oversikter over bøker - bokdatabaser BIBSYS bibliotekbasen Dette er en felles bokdatabase for alle de norske universitetsbibliotekene og en rekke av høgskolebibliotekene. Medisinsk biblioteks bøker er også registrert i denne databasen. BIBSYS kan søkes gratis via Internett, lenke til den finner du på Medisinsk biblioteks databaseside. Gå via Bøker som finnes hos oss er merket med ULLEVÅL. 4

5 Andre lands bokdatabaser I andre land har man andre bibliotekbaser. Ofte kan man søke i et enkelt biblioteks base, men enklere er det jo når man har slått sammen samlingene til flere biblioteker og dannet såkalte samkataloger. Eksempler på slike er Libris, i Sverige, bibliotek.dk i Danmark og BLPC i Storbritannia. Lenker til disse finner du på Medisinsk biblioteks databaseside. Gå via Spør biblioteket dersom du trenger mer informasjon. Oversikter over tidsskriftsartikler artikkeldatabaser Forskningslitteraturen kan deles inn i primær- og sekundærlitteratur. Primærlitteratur er artikler skrevet om enkeltstudier. Slike artikler finner man i generelle medisinske databaser. Sekundærlitteratur er skrevet på grunnlag av primærlitteraturen. Det kan være kvalitetsvurderinger av primærlitteratur, eller systematiske sammenstillinger av flere primærstudier det som kalles systematiske oversikter. Dersom man er på jakt etter klinisk informasjon er det fornuftig å starte med sekundærlitteraturen da kan man spare mye tid og krefter. Det er vanlig å benytte flere ressurser når man leter etter svar på avanserte spørsmål. Dette fordi ressursene dekker ulike kilder. Hvilke ressurser man velger å søke i, og i hvilken rekkefølge, avhenger av spørsmålet. Dersom spørsmålet sammenfaller med et av de kliniske kjernespørsmålene (som vist over) er tabellen under en nyttig veiviser. 5

6 Kliniske kjernespørsmål med tilhørende ressurser Spørsmål Studiedesign Database/ressurs Diagnose Hvordan kan vi avgjøre om noen? Tverrsnitsstudie (med gullstandard) 1. DARE og HTA (i The Cochrane Library) 2. Medline, EMBASE og/eller andre generelle databaser* Prognose Hvordan går det? Kohortstudie 1. Medline, EMBASE og/eller andre generelle databaser* Etiologi/årsak Hvorfor får noen? 1. Kohortstudie 2. Kasus-kontrollstudie 3. Pasientserier For spørsmål om bivirkninger ved en gitt behandling: 1. DARE og HTA (i The Cochrane Library) For andre årsaksspørsmål: 1. Medline, EMBASE og/eller andre generelle databaser* Effekt av tiltak (behandling, forebygging, rehabilitering) Hva kan vi gjøre? 1. Randomisert studie 2. Ikke-randomisert kontrollert studie 3. Kohortstudie 4. Kasus-kontroll studie 1. Cochrane Database of Systematic Reviews, DARE og HTA (i The Cochrane Library), Clinical Evidence, Joanna Briggs** og PEDro*** 2. CENTRAL (i The Cochrane Library) 3. Medline, EMBASE og/eller andre generelle databaser* Pasienterfaringer Hvordan oppleves det? Kvalitative studier 1. Cinahl (har god dekning av kvalitative studier) 2. Medline og/eller andre generelle databaser* * Med generelle databaser menes her databaser som ikke begrenser seg til spesielle studiedesign. Eks: Cinahl, SveMed+, AMED, PsycINFO, Biological Abstracts. ** Spesielt interessant for sykepleiere *** Spesielt interessant for fysioterapeuter Denne tabellen finnes også på vår webside om evidensbasert praksis. Gå via: 6

7 Sekundærlitteratur Disse ressursene dekker klinisk informasjon. Det er viktig å huske på at dette er svært små ressurser i forhold til databasene som dekker primærlitteraturen. De er imidlertid i stadig utvikling og blir større. Illustrasjonen viser hvordan sammenhengen er mellom de ulike ressursene for sekundærlitteratur. Det at Joanna Briggs ligger litt inni DARE betyr at DARE registrerer mye av innholdet i Joanna Briggs. Pilene indikerer at mye av informasjonen i Clinical Evidence er hentet fra The Cochrane Database of Systematic Reviews og DARE. Cochrane Database of Systematic Reviews DARE Joanna Briggs Clinical Evidence UpToDate Lenker til de ulike databasene/ressursene finner du på Medisinsk biblioteks databaseside. Gå via: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) Inneholder systematiske oversikter som vurderer effekten av ulike tiltak. Basen inneholder drøyt 2000 ferdige systematiske oversikter og ca 1500 som er under utarbeidelse (såkalte protokoller). Gratis tilgjengelig for alle i Norge, via The Cochrane Library. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til The Cochrane Library, denne kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider. Vi holder ukentlige drop-in-kurs i The Cochrane Library. DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) Inneholder snaut 5000 sammendrag av systematiske oversikter av god kvalitet. DARE kan brukes til å finne svar på spørsmål om effekt av tiltak, diagnostikk og etiologi (bivirkninger av gitt behandling). Basen er en del av The Cochrane Library, tilgjengelighet som for basen over. Clinical Evidence Gir grundig svar på nesten 200 kliniske problemstillinger. Vektlegger behandling, men tar også med etiologi, prevalens/insidens m.m. I tillegg er den tilgjengelig elektronisk for PC-er med internettilknytning via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. Den elektroniske utgaven oppdateres månedlig. Clinical Evidence er også tilgjengelig som oppslagsverk i bokform i Medisinsk bibliotek. Bokutgaven oppdateres to ganger i året. 7

8 Joanna Briggs Institute En internett-tjeneste som gir tilgang til kvalitetsvurdert informasjon innen sykepleie og jordmorfag. Bl.a. er drøyt 40 systematiske oversikter utarbeidet. Internett adresse: (bare abonnenter får tilgang til fulltekst av systematiske oversikter). Trykt utgave av systematiske oversikter er til utlån i Medisinsk bibliotek. UpToDate Et elektronisk oppslagsverk med peer reviewed expert opinions innen en rekke kliniske spesialtiteter. UpToDate har ikke systematiske oversikter som ressursene nevnt over, men innholdet regnes likevel for å være av meget god kvalitet. Health Technology Assessment Database (HTA) HTA-basen er en del av The Cochrane Library. Den inneholder informasjon om metodevurdering (Health Technology Assessment). Databasen inneholder detaljer om pågående prosjekter og ferdige publikasjoner fra ulike organisasjoner som driver med metodevurdering. I HTA kan man finne svar på spørsmål som dreier seg om effekt av tiltak, diagnose og etiologi (bivirkninger av gitt behandling). Kunnskapssenterets rapportserie Rapporter av høy kvalitet og om norske forhold. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten omfatter blant annet tidligere Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). Senter for medisinsk metodevurdering hadde som oppgave å systematisk identifisere og kritisk vurdere tilgjengelig dokumentasjon for nye og etablerte metoder. De har utgitt drøyt 30 rapporter. Etter at SMM gikk inn i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utgis nå denne type rapporter i Kunnskapssenterets rapportserie. Rapportene er gratis tilgjengelige på: De finnes også i trykt utgave i biblioteket. Mange av Kunnskapssenterets rapporter er registrert i HTA-basen (se over). Primærlitteratur Illustrasjonen viser hvordan sammenhengen er mellom de ulike ressursene som dekker primærlitteratur. Kun generelle databaser innen medisin og helsefag er tatt med. Spesialbaser kommer i tillegg. Informasjon om både disse databasene og flere andre finner du på SveMed+ CINAHL EMBASE CENTRAL Medline/ PubMed Biological Abstracts 8

9 Lenker til de ulike databasene finner du på Medisinsk biblioteks databaseside. Gå via: Medline/PubMed Den mest brukte databasen innen klinisk medisin. Her registreres artikler fra over 4500 internasjonale tidsskrift (amerikansk dominans). Databasen finnes i flere versjoner (ulike grensesnitt). På Ullevål har vi tilgang til to versjoner av Medline: PubMed og Ovid Medline. PubMed er gratisversjonen av Medline, og den får man tilgang til med et vanlig internettabonnement (f.eks. hjemme). Ovid Medline er en abonnementsbase som er tilgjengelig for dem som har internettilknytning via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til både Ovid Medline og PubMed, disse kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider. I veiledningene finner du også en oversikt over likheter og forskjeller mellom Ovid Medline og PubMed. Vi holder ukentlige drop-in-kurs i både Ovid Medline og PubMed. EMBASE Registrerer artikler fra over 4000 tidsskrift (Vesteuropeisk dominans). Har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Basen er et viktig supplement til Medline. EMBASE er tilgjengelig for dem som har internettilknytning via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til EMBASE, denne kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider. Vi holder ukentlige drop-in-kurs i EMBASE. Biological Abstracts Registrerer artikler fra over tidsskrifter fra 90 land. Dekker preklinisk forskningsinformasjon innen biologi og biomedisin. Databasen er tilgjengelig for PC-er tilknyttet Universitetsnettet. CINAHL Dekker sykepleie og helsefag i vid forstand. Registrerer artikler fra 1200 tidsskrifter. En del avhandlinger, konferanserapporter, videoer m.m. registreres også. Hovedsakelig engelskspråklig materiale. Basen er tilgjengelig på Ullevål-PC-er med internettilknytning og på PC-er tilknyttet Universitetsnettet. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til Cinahl, denne kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider. CENTRAL Står for Cochrane Central Register of Controlled Trials, som er en av databasene i The Cochrane Library. Inneholder artikkelreferanser samlet inn av ulike Cochrane Review groups, hovedsakelig randomiserte kontrollerte forsøk og kvasi-randomiserte kontrollerte forsøk. Innholdet er i stor grad hentet fra større baser som Medline og EMBASE, men den inneholder også referanser man ikke finner andre steder. Gratis tilgjengelig for alle i Norge via The Cochrane Library. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til The Cochrane Library, denne kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider. Vi holder ukentlige drop-in-kurs i The Cochrane Library. SveMed+ Svensk database fra Karolinska Institutets bibliotek. Registrerer drøyt 100 tidsskrifter. Dekker hovedsakelig svenske tidsskrifter, men også mange norske, danske og fellesnordiske tidsskrifter. Databasen er vårt nyttigste verktøy for litteratur på skandinaviske språk og for skandinaviske forhold. Databasen er gratis tilgjengelig på Internett. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til SveMed+, denne kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider. 9

10 AMED Allied and Complementary Medicine Database. Referanser til tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Dekker drøyt 500 tidsskrifter hvorav mange som ikke blir indeksert i andre baser. AMED er tilgjengelig på PC-er med internettilknytning via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. I tillegg til disse generelle databasene finnes det en rekke spesialbaser. Under beskriver vi noen av dem: PsycINFO En spesialbase for psykologi, psykiatri og beslektede disipliner. Disse disiplinene dekkes for øvrig også av de generelle medisinske databasene Medline, EMBASE, CINAHL og Biological Abstracts. PsycINFO er tilgjengelig fra PC-er med internettilknytning via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. Skriftlig veiledning er under utarbeidelse og vil bli gjort tilgjengelig i Medisinsk bibliotek og på våre websider. Science Citation Index Det som er spesielt med denne basen er at man kan finne ut hvem som siterer hvem. Man kan se en enkelt artikkels litteraturliste, men man kan også finne ut hvor mange og hvem som har sitert en bestemt artikkel. Dette er ikke mulig i noen annen database. Databasen er tilgjengelig via tjenesten Web of Science for maskiner med internettilknytning via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlig søkeveiledning til Science Citation Index, denne kan fås i biblioteket eller skrives ut fra databasesiden. PEDro (The Physiotherapy Evidence Database) Basen inneholder opplysninger om randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversikter innen fysioterapi. PEDro er gratis tilgjengelig på Internett. Arbline Svensk database med referanser til litteratur om arbeidsliv og arbeidsmiljø. Både bøker, kapitler i bøker, tidsskriftsartikler, konferansepublikasjoner, avhandlinger m.m. registreres. Databasen er gratis tilgjengelig på følgende adresse: TOXNET En samling databaser som behandler temaet toksikologi. Databasene administreres av National Library og Medicine i USA og de kan søkes samlet eller hver for seg. Databasene er gratis tilgjengelig på Internett. I noen av tidsskriftsbasene får man direkte tilgang til fulltekst, andre steder er det lagt inn lenker til tidsskriftenes hjemmesider, atter andre steder får man bare tilgang til et abstrakt av selve artikkelen. Hvorvidt man får tilgang til fulltekst vil ofte være avhengig av om biblioteket abonnerer på det elektroniske tidsskriftet. Søkeveiledninger Medisinsk bibliotek har utarbeidet skriftlige søkeveiledninger for de viktigste og mest brukte databasene. Disse veiledningene kan fås i biblioteket eller skrives ut fra våre websider: Generelle prinsipper for litteratursøking Dessverre er det slik at måten man søker på kan variere veldig mye fra database til database. I noen databaser brukes faste emneord, i andre må man søke i såkalt fritekst. Noen baser, som for eksempel The Cochrane Library er små slik at man må søke ganske vidt. Mens andre baser, som for eksempel Medline, er veldig store og der må man søke ganske snevert og spesifikt. Det finnes imidlertid noen generelle prinsipper for litteratursøking som gjelder i de fleste baser. Nedenfor beskriver vi noen av disse. 10

11 Trunkering Trunkering er å skrive inn begynnelsen av et ord, og så sette inn et trunkeringstegn, for eksempel en stjerne *. Da får man treff på alle ord som begynner med det man skrev inn. Eksempel: infect* gir treff på infection, infections, infectious etc. Prinsippet om at det går an å trunkere gjelder i de aller fleste databaser, men det er dessverre slik at selve trunkeringstegnet, kan være forskjellig fra database til database. Ulike trunkeringstegn som brukes kan være: *,?, $, # m.fl. Hvilket trunkeringstegn som gjelder i den aktuelle basen du søker i finner du som oftest ved å klikke på Help, Search Help, Søkeveiledning etc. Kombinere søkeord med logiske operatorer I de fleste databaser kan man kombinere søkeord med de logiske operatorene (kalles ofte boolean operators) AND, OR og NOT. Hvis du vil finne artikler der BEGGE søkeordene dine er med, bruker du AND. Hvis du vil ha artikler der ENTEN det ene ELLER det andre søkeordet er med, bruker du OR. Hvis du vil ha artikler der bare det ene, og IKKE det andre ordet er med, bruker du NOT. Se illustrasjon nedenfor. Otitis media Antibiotics Otitis media Antibiotics otitis media AND antibiotics otitis media OR antibiotics Otitis media Antibiotics otitis media NOT antibiotics Trinnvis oppbygging av søk I mange baser har du mulighet til å bygge opp søket ditt trinn for trinn. Dette er en smart og ryddig måte å søke på. Søk på en ting av gangen og kombiner så søkene etterpå. Eksempel: 1. otitis media 2. antibiotics 3. 1 and 2 Spør en ekspert Bibliotekarene i Medisinsk bibliotek gir deg gode råd om hvilke baser du bør velge, og de hjelper deg gjerne med å søke! Merk at denne tjenesten kun er tilgjengelig for ansatte ved 11

12 UUS, medisinstudenter med undervisning/praksis ved UUS og sykepleiere i videreutdanning tilknyttet UUS. Andre må bruke bibliotek ved eget arbeids-/lærested. Medisinsk biblioteks web er en nyttig inngang til databaser, elektroniske tidsskrifter og andre tjenester fra Medisinsk bibliotek. Vår webside er tilgjengelig på alle PC-er som har internettilknytning, men de fleste de databasene og tidsskriftene vi lenker til er kun tilgjengelige hvis man sitter ved en PC tilknyttet Internett via Ullevålnettet eller Universitetsnettet. Tolke en tidsskriftssitering Forfatter Artikkelens tittel Wang, H. Prøveprosjekt med mammografi. Tidsskr Nor Laegeforen Nov; 120(27) : Tidsskriftets navn/tittel Årstall/dato Heftenummer Sidetall Volum/årgang Anskaffe litteratur Låne bøker? Bøker fra bibliotekets egen boksamling kan du låne, eventuelt reservere dersom de er utlånt. Lånetiden på våre bøker er 4 uker. Merk at kun ansatte og studenter med gyldig ID-kort utstedt av Ullevål universitetssykehus kan låne bøker hos oss. Ønsker du å låne en bok som biblioteket ikke har, kan vi vanligvis (dersom den finnes i et annet bibliotek i Norge) skaffe den. Det varierer hvor lang tid det tar før boken kommer, men 1-2 uker er vanlig ventetid. Merk at denne tjenesten kun er tilgjengelig for ansatte ved UUS. Mitt BIBSYS Når du er registrert som låner i Medisinsk bibliotek, kan du bruke tjenesten Mitt BIBSYS for å sjekke status på dine lån og reserveringer. Du kan også forlenge lånetiden på bøker du har lånt. Hvordan skaffe tidsskriftsartikler? Når du har søkt i en tidsskriftsdatabase og funnet en eller flere interessante artikler er fremgangsmåten som følger: Finn ut hvilket tidsskrift artikkelen er publisert i. Undersøk om biblioteket har dette tidsskriftet enten i elektronisk eller trykt form. Lister over bibliotekets tidsskrifter finner du på på skranken og på tidsskriftsrommet. Dersom vi har tidsskriftet i elektronisk utgave kan du skrive ut artikkelen fra en PC i biblioteket. Hvis du har internettilknytning via Ullevålnettet eller universitetsnettet, kan du få tilgang til de elektroniske tidsskriftene fra egen PC. Dersom biblioteket har tidsskriftet i trykt form, kan du finne det fram og eventuelt ta kopi av artikkelen på kopirommet (ett eksemplar til eget bruk). Hvis biblioteket ikke har tidsskriftet som artikkelen er publisert i, kan vi kjøpe kopi av artikkelen fra et annet bibliotek. For å bestille tidsskriftsartikler kan du enten gi oss en kopi 12

13 av referansen eller fylle ut bestillingsskjemaet på web, Ullevål-nett eller på papir i biblioteket. Vennligst oppgi navn, avdeling og e-postadresse ved bestilling. Merk at denne tjenesten kun er tilgjengelig for ansatte ved UUS. Til slutt Mye mer kunne vært skrevet om det å jakte på informasjon, dette er bare ment som en liten innføring. Det er viktig å nevne at det stadig kommer nye ressurser. Verden er ikke like oversiktlig som den en gang var på dette feltet. Vi vil derfor anbefale deg å ta kontakt med oss vi kan guide deg i informasjonsjungelen. Hilsen bibliotekarene på Medisinsk bibliotek Har du hatt nytte av å lese dette heftet, eller innfridde det kanskje ikke forventningene? Vi vil gjerne høre om det. Det kan hjelpe oss til å utvikle bedre informasjonshefter i fremtiden. Positiv og negativ kritikk kan overleveres muntlig eller sendes skriftlig til oss på 13

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon Fra 1. januar 2015 blir OUS Medisinsk bibliotek på Ullevål og Radiumhospitalet en del av Universitetsbiblioteket i Oslo. Medisinsk bibliotek vil fortsette å være lokalisert på Ullevål

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Jakten på informasjon. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Jakten på informasjon. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Jakten på informasjon en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

The Cochrane Library

The Cochrane Library The Cochrane Library En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2010 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen. Alle

Detaljer

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek The Cochrane Library en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing Ovidbaser Medline EMBASE PsychInfo Mange baser, ett søkesystem! AMED British Nursing Index Ovid Nursing Søkeveiledning etter mal fra Ullevål medisinske bibliotek Høgskolen i Vestfold, biblioteket april

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Hovedoppgavestudenter -09 IIIA

Hovedoppgavestudenter -09 IIIA Hovedoppgavestudenter -09 IIIA Solveig.taylor@ub.ntnu.no Informasjonssøking Informasjonssøking = Søkestrategi + Søketeknikk Hvilke baser? Hvilke søkeord? Kombinasjon av søkeord? (søkeprofil) Bruk av databaseverktøy

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Finne litteratur Karin Torvik Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Ulike former for kunnskap Teoretisk og praktisk kunnskap Teoretisk kunnskap er abstrakt, generell,

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Postmenopausal blødning

Postmenopausal blødning Postmenopausal blødning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter

Detaljer

Hvordan søke etter systematiske oversikter?

Hvordan søke etter systematiske oversikter? SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS CENTRE FOR EVIDENCE BASED PRACTICE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES Hvordan søke etter systematiske oversikter? Lena Nordheim, 5

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. Din guide i informasjonsjungelen

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. Din guide i informasjonsjungelen PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2009 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen.

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Akuttnettverket, Gardermoen 30.april 2013 Monica Stolt Pedersen Forskningsbibliotekar Sykehuset Innlandet HF Avdeling for kunnskapsstøtte/bibliotektjenesten E-post:

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Spørsmålsformulering - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Agenda v Kunnskapsbasert praksis v Forberedelse til litteratursøk v Spørsmålsformulering

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Hvordan søke etter systematiske oversikter?

Hvordan søke etter systematiske oversikter? SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS CENTRE FOR EVIDENCE BASED PRACTICE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES Hvordan søke etter systematiske oversikter? Lena Nordheim, 5

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science & Impact Factor Bibliometri En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen ISI Web of Science & Impact factor En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2008 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke

Detaljer

Råd om kildebruk. RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter. Spesifiser spørsmålet! Hvordan finner RELIS svar?

Råd om kildebruk. RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter. Spesifiser spørsmålet! Hvordan finner RELIS svar? Råd om kildebruk Fagdag 20. sept. 2012 Faggruppen for klinisk farmasi Som man roper i skogen får man svar.. Randi Myhr, RELIS Sør-Øst RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Offentlig finansiert virksomhet

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem!

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem! Ovidbaser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health - mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juli 2013 Veiledninger

Detaljer

Ovid-baser. MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Ovid-baser. MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Ovid-baser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen Lederkonferanse 17. til 19. mars 2010 www.kunnskapsbasert.no

Detaljer

Helsebiblioteket. - ny.g på ne2 for alt helsepersonell. 23. april 2013. Ingrid Moen Rotvik, ne0redaktør Samfunnsmedisin og folkehelse

Helsebiblioteket. - ny.g på ne2 for alt helsepersonell. 23. april 2013. Ingrid Moen Rotvik, ne0redaktør Samfunnsmedisin og folkehelse Helsebiblioteket - ny.g på ne2 for alt helsepersonell Ingrid Moen Rotvik, ne0redaktør Samfunnsmedisin og folkehelse 23. april 2013. Helsebiblioteket.no: Hvem, hva, hvor? Et offentlig ne2sted med informasjon

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Ergoterapeuter bruker en rekke kunnskapskilder når de tar avgjørelser. Vanlige kilder er egen erfaring, brukerne (pasienter), etter- og videreutdanning,

Detaljer

Helsebiblioteket.no - NYTTIG PÅ NETT FOR HELSEPERSONELL

Helsebiblioteket.no - NYTTIG PÅ NETT FOR HELSEPERSONELL Helsebiblioteket.no - NYTTIG PÅ NETT FOR HELSEPERSONELL HVA ER HELSEBIBLIOTEKET? Helsebiblioteket.no er et offentlig nettsted som gir gratis tilgang til: fagprosedyrer oppslagsverk retningslinjer tidsskrifter

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Søk skal dokumenteres på en slik måte at de kan reproduseres nøyaktig slik de ble gjennomført. skal alltid oppgis. oppgis der det er relevant. Trefflister og lenker til treff skal ikke legges i dette skjemaet,

Detaljer

Spørsmålsformulering med PICO og forberedelse til litteratursøk

Spørsmålsformulering med PICO og forberedelse til litteratursøk Spørsmålsformulering med PICO og forberedelse til litteratursøk Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Oslo 29. oktober 2015 Hilde Strømme, bibliotekar, master i kunnskapsbasert praksis, seniorrådgiver,

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK 2014 Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes Biblioteksøk (Oria) Beskrivelse av databasen Biblioteksøk er arvtakeren til BIBSYS Ask. I tillegg til å inneholde blant annet bøker

Detaljer

Ernæring. Kunnskapsbaserte systematiske oversikter. Kvalitetsvurderte enkeltstudier. PICO-skjema og emneord. Søkestrategi. Kommentar.

Ernæring. Kunnskapsbaserte systematiske oversikter. Kvalitetsvurderte enkeltstudier. PICO-skjema og emneord. Søkestrategi. Kommentar. Ernæring Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter

RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Råd om kildebruk Fagdag 20. sept. 2012 Faggruppen for klinisk farmasi Randi Myhr, RELIS Sør-Øst RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Offentlig finansiert virksomhet Spørsmål og svar-tjeneste for

Detaljer

Kateterisering METODERAPPORT

Kateterisering METODERAPPORT Kateterisering METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om Innleggelse av permanent kateter kvinner, Innleggelse av permanent kateter menn, Steril intermitterende kateterisering kvinner,

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Merk referansene i trefflisten som skal lagres. Hvis ingen merkes, blir alle referansene lagret. Fra Send to, velg File. Velg MEDLINE fra format menyen, klikk Create File.

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi

Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi Notat Litteratursøk med sortering Juni 2010 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21.

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21. Hamar 21. november 2013 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne nye PPT-mal (Rapport nr 9-2012) Kristin Thuve Dahm, forsker 6. desember 2013 2 Kunnskapsesenterets

Detaljer

Bruk av Bibliotekportalen/Metalib og databaser i perioden 2006-2008 ved UiB

Bruk av Bibliotekportalen/Metalib og databaser i perioden 2006-2008 ved UiB Bruk av Bibliotekportalen/Metalib og databaser i perioden 2006-2008 ved UiB Tall/tabeller er hentet fra Bibliotekportalens statistikksider på UBs intranett. Statistikk for perioden 2006 2008 viser at det

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Prosjektleder Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nasjonal satsing på kvalitet Styresak 42/10

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Litteratursøk i The Cochrane Library. Ingrid Harboe, forskningsbibliotekar

Litteratursøk i The Cochrane Library. Ingrid Harboe, forskningsbibliotekar Litteratursøk i The Cochrane Library Ingrid Harboe, forskningsbibliotekar Agenda Cochrane Library ett bibliotek, flere databaser S-pyramiden og ulike databaser PICO-skjema og søkeord Systmatisk litteratursøk

Detaljer

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16 TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet februar-16 UBO Norges største fagbibliotek dekker alle fagområder ved UiO stab : 200 trykte samlinger : 2,5 mill bøker / 4.500

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer Angst Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 8 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Asperger syndrom. Nasjonale faglige retningslinjer. Kvalitetsvurderte enkeltstudier. PICO-skjema og emneord. Søkestrategi. Kommentar.

Asperger syndrom. Nasjonale faglige retningslinjer. Kvalitetsvurderte enkeltstudier. PICO-skjema og emneord. Søkestrategi. Kommentar. Asperger syndrom Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter

Detaljer

Hvordan Kunnskapsesenterets

Hvordan Kunnskapsesenterets Foredrag på seminaret Rehabilitering av brystkreftpasienter, 11. mars 2009 Hvordan Kunnskapsesenterets jobber vi med en systematisk nye PPT-mal oversikt Lene K. Juvet, (prosjektleder) Forsker, PhD. Hvorfor

Detaljer

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek + Finn litteratur til proposalen i løpet av timen. + Lær hvordan biblioteket kan hjelpe videre. Januar 2016 Urd Hertzberg og Hilah Geer Plan for workshoppen 11:45-13:15

Detaljer

Effekt av smitteverntiltak i. barnehager og skoler

Effekt av smitteverntiltak i. barnehager og skoler Effekt av smitteverntiltak i Kunnskapsesenterets nye PPT-mal barnehager og skoler Ingeborg Lidal, MD, PhD; Austvoll-Dahlgren A, Berg RC, Vist GE Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske

Detaljer

Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis

Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 03 Du kan laste ned vår presentasjon fra: http://folk.ntnu.no/janove/medbib/pdf_filer/foredragjuni3.pdf

Detaljer

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering

Medikamentell kreftbehandling og soleksponering METODERAPPORT Medikamentell kreftbehandling og Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for kreft og kirurgi, Radiumhospitalet Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren. Alt med uthevet skrift

Detaljer

Forord. Hvorfor lese denne boka

Forord. Hvorfor lese denne boka Forord Hvorfor lese denne boka Alt helsepersonell ønsker å praktisere på grunnlag av god kunnskap. Vi vet at kunnskap redder liv og at mangel på kunnskap kan koste liv og helse. Med en overveldende mengde

Detaljer

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse:

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse: TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR BRUKERMANUAL Kontaktadresse: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse Postboks 7810, 5020 Bergen Tlf 55

Detaljer

Ergoterapi og hjerneslag/tia

Ergoterapi og hjerneslag/tia Ergoterapi og hjerneslag/tia 1 treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 1 database Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Velocity search. Helsebiblioteket

Velocity search. Helsebiblioteket IBM Smarter Business 07.11.2012 Velocity search og Helsebiblioteket Runar Eggen, seniorrådgiver, Helsebiblioteket Skal snakke om Helsebiblioteket Innhold fra mange forskjellige kilder Velocity søkemotor

Detaljer

Dental faginformasjon og bruk av digitale medier

Dental faginformasjon og bruk av digitale medier Dental faginformasjon og bruk av digitale medier 6 & 10 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Artikler Bøker Forskning Informasjonskilder Dataassistert læring Internett

Detaljer

Sykefravær blant pleiepersonell i primærhelsetjenesten

Sykefravær blant pleiepersonell i primærhelsetjenesten 27.04.05 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sykefravær blant pleiepersonell i primærhelsetjenesten Notat: Hasteoppdrag, april 2005 ISBN 82-8121-045-1 27.04.05 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfatter

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Formuler et. fokusert spørsmål. sammenstill resultatet. - Hvilken type forskning besvarer best spørsmålet? - Hvor finner jeg slik forskning?

Formuler et. fokusert spørsmål. sammenstill resultatet. - Hvilken type forskning besvarer best spørsmålet? - Hvor finner jeg slik forskning? et rsmål Tenk over: - Hvilken type forskning besvarer best spørsmålet? - Hvor finner jeg slik forskning? er det om? / hva skjer? tater Vurdér søkeresultatet og endre evt. søkestrategien sammenstill resultatet

Detaljer

Formuler et. fokusert spørsmål. sammenstill resultatet. - Hvilken type forskning besvarer best spørsmålet? - Hvor finner jeg slik forskning?

Formuler et. fokusert spørsmål. sammenstill resultatet. - Hvilken type forskning besvarer best spørsmålet? - Hvor finner jeg slik forskning? et rsmål Tenk over: - Hvilken type forskning besvarer best spørsmålet? - Hvor finner jeg slik forskning? er det om? / hva skjer? ater Vurdér søkeresultatet og endre evt. søkestrategien sammenstill resultatet

Detaljer

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft

Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft METODERAPPORT Prosedyre: Strålebehandling og slimhinne-/hudreaksjoner ved gynekologisk kreft OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Målet med prosedyren er å forebygge, lindre og behandle

Detaljer

Avgiftning. Nasjonale faglige retningslinjer

Avgiftning. Nasjonale faglige retningslinjer Avgiftning Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 4 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes

2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes DATABASER PSYKOLOGI 2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes BIBSYS Ask Trunkering? eller * BIBSYS er beholdningsbasen for bibliotekene på universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoleog

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER OG ARTIKKELSØK

ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER OG ARTIKKELSØK ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER OG ARTIKKELSØK Kontakt biblioteket hvis du har noen spørsmål eller oppdager feil: library@nih.no Artikkelsøk i databaser og BIBSYS X Du har gjort et søk i en database, og funnet

Detaljer