DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800. En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen"

Transkript

1 Februar/mars 2006 DistriktsiNFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen På ski for aller første gang Frivilligheten blomstrer med gruppelederne Gatemegling Røde Kors Ungdom i Oslo i vekst Lederutvikling av frivillige

2 Trygve G. Nordby ny generalsekretær i Røde Kors Kilde. Korsveien Trygve G. Nordby (51) er ansatt som generalsekretær i Røde Kors. Nordby kommer fra stillingen som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), en stilling han har hatt siden Han tiltrer 1. mars. - Vi har igjen vært så heldige å få en generalsekretær med bred erfaring fra arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, noe som er meget viktig i Røde Kors, sier president Thorvald Stoltenberg. Nordby har bred ledererfaring, både fra frivillig virksomhet og offentlig forvaltning. I perioden fra 1990 til 1997 var han generalsekretær i Flyktningerådet. Han var rådmann i Oppegård kommune fra 1997 til 1998 og fl yktningpolitisk rådgiver i OSSEs sendelag til Kroatia Fra 1999 til 2001 drev han selvstendig konsulentvirksomhet med oppdrag for blant andre FNs Høykommissær for fl yktninger og Den internasjonale Redd Barnaalliansen. - Dette er fantastisk spennende. Jeg har møtt Røde Kors i ulike sammenhenger og har alltid vært full av beundring for organisasjonens arbeid. Røde Kors har lokal og frivillig forankring fremfor noen, sier Nordby. Røde Kors Nordre Aker Av: Randi Hammerstrøm Grefsen Kjelsås Røde Kors heter heretter Røde Kors Nordre Aker og har utvidet sitt nedslagsfelt! Bakgrunnen for søknaden til distriktsstyret er til dels at bydelssammenslåingen har endret både bydelsgrenser og navn, men hovedårsaken er en utvidelse av aktivitet. Besøkstjenesten er allerede etablert på Tåsenhjemmet og Nordberghjemmet. Noen som fortjener litt heder? Av: Randi Hammerstrøm Det er snart tid for årsmøte i Oslo Røde Kors (25.april), og der liker vi å hedre frivillige som har gjort en spesiell innsats. Distriktsstyret kan tildele Fortjenestediplom med nål og vi vil veldig gjerne ha inn tips på personer! Send begrunnet forslag til innen 8.mars 2

3 Frivilligheten blomstrer med Gruppeledernes hjelp Av Monika Juul Det begynte som et genialt enkelt initiativ; noen frivillige ville bistå litt ekstra i den praktiske tilrettelegging av de store aktivitetene slik at enda flere skal kunne slippe til. Etter knapt tre år har Gruppelederordningen nå slått så solide røtter i nær sagt alle aktiviteter, at den skal bli en fast del av organisasjonens struktur. Dermed kan 25. mars og 25. april bli spennende milepæler. I løpet av få år har ORK doblet antall frivillige fra under til i dag over Sterk vekst krever støtte på mange plan. Et initiativ av stor betydning kom for tre år siden; noen frivillige meldte seg til ekstra tjeneste for å bistå med aktivitetstilknyttede organiseringsog oppfølgingsoppgaver i tillegg til sin egentlige frivillige innsats som besøksvenn, fl yktningguide, telefonvakt, leksehjelper osv. Oppgavene har variert litt fra aktivitet til aktivitet, men felles for dem alle er at de har resultert i solid bistand til god tilrettelegging for fl ere frivillige og deltakere i aktivitetene. For eksempel bidrar gruppeledere som et tettere kontaktledd mellom frivillige, aktivitetens ansatte og organisasjonen forøvrig; de fanger opp behov, tar tak i praktiske oppgaver sammen med de ansatte tilretteleggere og støtter de frivillige ute i felten. Erfaringene har vært så gode underveis at nesten alle aktiviteter nå har gruppeledere i aksjon. Testperioden er for lengst over. Distriktsstyret vedtok derfor bare nylig at denne type frivillig innsats skal videreutvikles og permanent forankres i vår organisasjon. Gruppeledere skal fortsette i sin rolle som bindeledd og støttespiller til både frivillige og tilretteleggere. Men i tillegg håpes det nå at gruppeledere i framtiden og så sant de er medlemmer i RK, kan stille som kandidater og velge stemmeberettigete representanter til årsmøtet for sine aktiviteter. På årsmøtet, 25. april, vil nødvendige formelle vedtak behandles. Men allerede lørdag 25. mars blir på et vis historisk; da skal Gruppelederne samles og om ikke akkurat sjøsette, så i det minste ta stilling til, hvordan ordningen kan integreres som en demokratisk og praktisk pilar i organisasjonens formelle struktur. Sammen med Distriktsstyreleder Atle Sundelin og Daglig leder Randi Hammerstrøm er formiddagen viet et dypdykk inn i organisasjonens liv, dens beslutningsprosesser og demokratiske hjertet. Målet er både å øke innsikt og å gi mulighet til å engasjere seg i hvordan aktivitetenes og organisasjons utvikling kan påvirkes. Ettermiddagen samme dag har to relevante poster til; den ene gjelder tema frivillighet, mens den siste åpner for å drøfte forslaget til et to-årig utviklingstilbud for frivillige og gruppeledere. Forslaget sendes ut i god tid før møte. Denne våren blir spesielt spennende for frivilligheten i ORK! Vi skal skape gode vekstvilkår for denne nyeste blomsten i vår mangfoldige frivillighet; gruppeledere styrker frivillig innsats til glede for enda fl ere. 25.mars GRUPPELEDERSAMLING Husk påmelding til Lisbeth Dahl på telefon eller SENEST 20.mars. 3

4 Tidenes første landsleir for Røde Kors Ungdom Kilde: Korsveien juli 2006 arrangerer Røde Kors Ungdom landsleir på Tromøya utenfor Arendal. Målet er å samle hundrevis av Røde Kors-frivillige mellom 13 og 30 år. - På landsleiren blir vi fl ere hundre, kanskje så mange som tusen ungdommer, sier leirsjef Thomas Skrede Lund (20) fra Tromsø. - Alle i Røde Kors mellom 13 og 30 år er hjertelig velkommen. Meld dere på med en gang! Vi er ett Røde Kors og er venner som samarbeider tett på tvers av landsdeler og aktiviteter. Derfor er det utrolig viktig at vi kan ha et samlingspunkt for alle de unge i organisasjonen, enten vi er med i Røde Kors Ungdom, hjelpekorpset, leksehjelpen eller de andre aktivitetene. Jeg kan love at det blir masse gøy, blant annet smakebiter av På fl ukt, IHR for ungdom og de andre hovedaktivitetene til Røde Kors Ungdom. Videre er det et mål at alle som kommer dit skal lære seg førstehjelp før de reiser hjem. I tillegg skal vi ha rebusløp, konserter, leiravis, sportskonkurranser, rollespill og massemasse. Dette er bare noen av tingene vi har planlagt, forteller Thomas. På Tromøya er det både fl otte gressplener og hus, fi ne strender, fotball- og volleyballbane, klatrevegg og mye mer. Jeg har vært her fl ere ganger før, sier Thomas, og Tromøya om sommeren er helt fantastisk. Et av mine absolutte favorittsteder. Jeg er utrolig glad for at vi kan ha leiren her og jeg gleder meg sinnsykt til å være her i lag med hundrevis av kule Røde Korsere! Alt ligger til rette for at det skal bli en fantastisk leir! Les mer om landsleiren på nettsidene til Røde Kors Ungdom: no/ung (under aktiviteter - landsleir 2006 i venstremenyen). Informasjon om påmelding og deltakeravgift kommer på nett i løpet av kort tid. Spørsmål om landsleir? Send en mail til eller ring landsleirkoordinator Anja Lyngsmark, ansatt i Norges Røde Kors. anja. tlf: Vi trenger frivillige som har lyst. til å: - arrangere kurs/workshops/rollespill (det er en fordel om du har erfaring fra en av hovedaktivitetene til Røde Kors Ungdom eller førstehjelp) - rigge scener, lydutstyr etc. - dele ut mat/jobbe i kiosken - ta i mot og registrere deltakere - være vert for norske og internasjonale gjester - arrangere fotball-, volleyball- eller andre sportsturneringer Vil du være frivillig på landsleiren? Vi trenger deg som vil gjøre en ekstra innsats under leiren. - sørge for at leiren holdes ren - stå vakt ved utgangen og andre leirområder Dette er bare noen av mange oppgaver vi trenger folk til. Lyst til å være frivillig? Send navn, alder, adresse og telefonnummer til Det er fi nt om du også skriver hva slags oppgaver du kan tenke deg. 4

5 Strategisamling på Finnerud Av Randi Hammerstrøm Distriktsstyret og ledergruppen i Oslo Røde Kors var samlet på Finnerud for få diskutere videre strategi. I Strategisamlingen lørdag 25.februar var viktige temaer : Videreutvikling av gruppelederfunksjonen, demokratiet i vår organisasjon, styrearbeid og styrets synlighet, holdningsarbeid med fokus på hva prinsippene betyr i hverdagen, og rekruttering av frivillige med vekt på innvandrere. Lederutvikling av frivillige Av:Lene Norlund Lederutviklingsprogrammet i Norges Røde Kors er i gang for ledere i hjelpekorpset og starter et åpent kull for øvrige frivillige ledere i Østfold, Akershus og Oslo i oktober I dag er det over 400 frivillige ledere fra Røde Kors i programmet, og mottagelsen er meget bra. Et helhetlig lederutviklingsprogram som gir deltakerne grunnleggende lederkompetanse Lederutviklingsprogrammet (LU-programmet) stimulerer lederne til refleksjon om hvordan de takler hverdagen og de utfordringene som møter dem. Programmet har tre moduler, som hver består av en helgesamling, oppfølging av lederne og nettverkssamlinger. På samlingen legges det vekt på kunnskapstilførsel, bevisstgjøring og refleksjon. Det som skjer mellom samlingene er enda viktigere enn selve samlingen, fordi arbeidet i styret og rådene er selve læringsarenaen hvor kunnskapen omsettes til praktiske resultater. Lederne inngår avtale om konkrete oppgaver som den enkelte og styret/råd skal jobbe med til neste samling. I første omgang tilbys lederutviklingsprogrammet til korpsledere, administrative ledere, operative ledere, distriktsledere og lokalforeningsledere. Øvrige ledere i organisasjonen vil få tilbud om å delta så langt det er ressurser til dette. Invitasjon til å delta på lederutviklingsprogrammet. Åpent kull for ledere i distriktsledd, lokalledd og råd i Østfold, Akershus og Oslo. Det vil bli tett oppfølging av den enkelte leder og styrer, samt nettverksmøter mellom samlingene. For best utbytte anbefales det at flest mulige ledere deltar, minimum 2 fra hvert styre/råd, og at disse gjennomfører hele programmet sammen. Programmet blir bekostet av Norges Røde Kors. 1. samling LEDEREN oktober samling LEDEREN OG TEAMET januar samling LEDEREN OG ORGANISASJONEN april 2007 Påmeldingsfrist; 1. sept Med vennlig hilsen Lene A. Norlund Røde Kors Lederutvikling av frivillige (LOUP) Østfold, Akershus og Oslo Mobil: og e-post: 5

6 På nye veier Kilde: Prosjektledere i Røde Kors Oslo I takt med tiden videreutvikles og vokser også hovedstadens Røde Kors med aktiviteter i samarbeid med andre Prosjekt Gatemegling tilknyttet Oslo Røde Kors Av: Geir Dale Prosjekt Gatemegling arbeider for å styrke ungdoms evne til å håndtere konfl ikter i ungdomsmiljøene konstruktivt og uten vold. Prosjektet bygger opp gatemeglingsenheter hvor det legges til rette for at ungdom kan engasjere seg i ulike former for konfl iktarbeid, både på et generelt forebyggende grunnlag, og for å omforme og løse eskalerte konfl ikter i ungdomsmiljøene. Instruktøropplæring Fokuset denne høsten og vinteren har vært å kvalifi sere instruktører som kan holde konfl iktverksted (kurs i konfl ikthåndtering) med ungdom. 28 instruktører er nå klare til å ta de første skrittene på egen hånd, 14 av dem ferdig sertifi serte. Samtidig har vi gått i gang med å etablere strukturene for gatemeglingsenhetene ved Ressurssentrene, samt hos samarbeidspartnere (Hovseter fritidsklubb/uteteamet på Hovseter, Minhaj konfl iktråd, Abildsø gård, Utlendingsdirektoratet/mottak for enslige mindreårige, Friomsorgen) Konfliktarbeid før og etter konflikthendelser Aktivitetene ved enhetene vil etter hvert gi tilbud om støtte til konfl iktarbeid både før og etter konfl ikthendelser i ungdomsmiljøene. Aktivitetene vil være Konfl iktverksted for ungdom (også Ung-til-Ung aktivitet) Ung-til-Ung megling Stormøter (tilrettelagt av voksne frivillige) Oppfølging med veiledning, sirkelsamtaler og konfl iktoppstilling Ved å delta i konfl iktverksteder og Ung-til-Ung megling, trener ungdom opp en fi nstemt årvåkenhet i forhold til følelser og behov i konfl iktsituasjoner. Slik oppmerksomhetstrening ligger til grunn for mestring av enkle teknikker og ferdigheter for konfl ikthåndtering. I eskalerte konfl ikter hvor det har vært krenkende hendelser vil gatemeglingsenhetene også ha kapasitet til å gripe inn og legge til rette for megling og stormøter som kan omforme konfl ikt til samarbeid mellom alle som berøres av hendelsene, både de direkte involverte ungdommene, og deres nettverk av voksne støttepersoner (familie, skole, frivillige og profesjonelle hjelpere). Humanitært forum St. Petersburg: Russlands vindu mot Vesten. 29. mai kl: i Konferansesenteret Norge Røde Kors. Hausmannsgate 7. Et spennende foredrag om aktuelle St. Petersburg. Kunsthistoriker Caroline Serck Hanssen som selv har bodd i St. Petersburg vil snakke om byens historie og kultur. Sett av denne kvelden og gled dere. 6

7 Samværstjenesten i Røde Kors Oslo -for barn og foreldre ved samværskonflikter Av: Lisbeth Dahl Mange barn i Norge opplever samlivsbrudd. Dette skaper mange utfordringer for de som opplever det. Noen ganger må man be om hjelp utenfra. Ved samværskonfl ikter er det ofte barna som blir den tapende part. Tiltaket er til for å lette situasjonen for barn og foreldre, og å sikre at barn får ha kontakt med begge foreldre selv om foreldrene har et anstrengt forhold seg imellom. De frivillige har som oppgave å hente og bringe barna til og fra foreldrene. Tiltaket er til for å lette situasjonen for barn og foreldre, og å sikre at barn får ha kontakt med begge foreldre selv om foreldrene har et anstrengt forhold seg imellom Hvem er vi til for? Tjenesten er til for de som ønsker hjelp for at barna kan ha kontakt med begge foreldrene. Begge foreldrene må gi sitt samtykke for å bli med i tjenesten. Hvem kan være hjelper? Alle som har fylt 20 år og som har ønske om å være et medmenneske. Det er lagt opp et kurs i etterkant av et intervju som de frivillige må gjennomgå før de kan være med i ordningen. Samarbeidspartnerne bak tjenesten avgjør i fellesskap om den enkelte er egnet som frivillig i tjenesten. Man må sette av 6 timer pr. måned. Kan jeg være en hjelper? Kunne du tenke deg å gjøre en frivillig innsats for barn? Da er Samværstjenesten noe for deg. Vi trenger fl ere som er villige til å ta på seg oppgaver med å hente og bringe barn til og fra foreldrene. Er dette noe for deg, kan du ta kontakt med Oslo Røde Kors for mer informasjon. v/lisbeth Dahl Telefon E-post: Hvem står bak? Oslo Røde Kors. Sentrum Familiekontor Klemetsrud Barnevernstjeneste Familiekontoret Oslo Sør Flyktningeguiden endelig en anerkjennelse fra Oslo Kommune!! Av: Ellen Kahrs Med 1 million kroner fra Oslo Kommunes sentrale budsjett, kan Flyktningeguiden utvide og legge litt mer langsiktige planer. Dette har vi som driver med Flyktningeguiden ønsket oss lenge. Det er lange køer for å komme i gang og ikke alle nyankomne fl yktninger har fått tilbud om en guide. Fra påsketider vil vi være dobbelt så mange til å administrere Flyktningeguiden og forhåpentligvis vil vi nå målet om 250 koblinger ved årsskiftet. Flyktningeguiden vil fortsatt ha lokaler i 2. etasje i Chr. Krohsggt. 15. Det vil bli bygget om litt, slik at 4 til 5 kan sitte med administrasjon i et kontorfellesskap med noen 7 små møterom knyttet til. Vil du vite mer så ta gjerne kontakt med Kjell Einar eller Ellen på tlf eller kom innom og se hvordan vi får det!

8 Nye retningslinjer for hjerte og lungeredning fra 1.februar 2006 Av: Kerstin Leidal A Riktig førstehjelp til bevisstløse og livløse er viktig og redder liv! Ved hjertestans kan god og tidlig Hjerte Lunge Redning (HLR) doble ja, kanskje tredoble sjansen for å overleve. 1.februar ble det innført nye retningslinjer for hjerte og lungeredning etter anbefalinger fra det Europeiske resuscitasjonsråd. Bakgrunnen til forandringene er aktiv forskning i internasjonale og akuttmedisinske forskningsmiljøer, de siste fem årene. All tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av hjerte og lungerednings situasjoner, er gjennomgått. Alle instruktører i Oslo Røde Kors Hjelpekorps skal oppdateres og sertifiseres i dette i løpet av februar-mars måned. Dette er nytt: Bevisstløse som puster normalt, skal ligge på ryggen med åpne luftveier et minutt før du legger han/hun i sideleie. Ring 113. Livløse: For de som ikke puster, ring 113, og start Hjerte og lungeredning med 30 kompresjoner og deretter 2 innblåsninger. Forsett med 30:2 i rask rekkefølge. For barn gjelder andre regler (barn regnes fra 0-puberteten): Hvis hjertestansen skyldes for lite oksygen (drukning, ufrie luftveier, fremmedlegeme i halsen) starter man med 5 innblåsninger og fortsetter med 30:2. For fullstendig informasjon vedr retningslinjer, se eller Du kan også sende spørsmål på e-post til Det er meg en stor glede, på oppfordring å gi skriftlig uttrykk for den begeistring alle vi faste brukere av Skidagene på Finnerud føler for dette enestående gode konseptet. Dette gjelder særlig kanskje de eldste av oss (jeg blir 89 om tre måneder) og de skrøpeligste ( to kreftoperasjoner). Dere har over de siste vel 20 årene utviklet et utrolig godt fungerende system av omsorg og gledesspredning som burde være på blå resept! Hver skidag øker velvære og selvtillit. For sytti år siden gikk jeg fra Roa, Grua eller Ringkollen til barndomshjemmet på Smestad. For 10 år siden gledet jeg meg, takket være dere, like meget ved å lange ut mot Glåmene, Øyvann og Appelsinhaugen. I dag gir det meg akkurat samme gleden av å streve rundt Strafferundene på Finnerud. Og ikke minst samværet etterpå med nystekte vafler, meierismør og jordbærsyltetøy til nytrukket kaffe og allsang. Det kan ikke overvurderes. I takknemlighet Orvar Braaten 8

9 40 senger, madrasser og sengeutstyr til Romania Av: Britt Larsson Takknemlig rumensk sykehus fikk sykehusenhet fra Oslo. Div. steder I Oslo har beredskapslagre vært fylt opp med sengeenheter i tilfelle krig/katastrofe. Utstyret har vært lagret siden krigen, og det er nå vedtatt at alt skal avhendes. To trailerlass har blitt levert til Ukraina, og 40 senger ble nå sendt til Romania til stor glede for mottaker:: In the name of the Hospital and Ambulance Service Cristuru-Secuiesc,Romania,receive,please,ours sinceres THANKS!This was the greatest gift,the greatest donation in our life,for our hospital.i`ll send you photos too. Thank you, Your sincerely Dr.Csifo Julia Samlet inn ,- til jordskjelvofre i Sør-Asia Av: Mona Henriksen Istedenfor å bruke pengene fra årets julemesse på skidag for elevene, bestemte elevene ved Huseby skole å sende pengene til jordskjelvofrene i Pakistan. Elevrådslederne Helene Lundgaard (12) og Marius Ellertsen Johansen (12) overrakte en kjempestor sjekk til Røde Kors Gavmild barneskole Fredag 3. februar var elevrådet på Huseby skole samlet for en spesiell anledning. Da overrakte de en sjekk på hele ,- kroner til Røde Kors til nødhjelpsarbeidet i Sør-Asia. -Vi har julemesse annethvert år. I forkant har vi lagedager der hele skolen bidrar. Så selger vi det vi har laget og arrangerer lotteri. Det er elevene selv som har bestemt hva pengene skal gå til. Valget var ganske enkelt i år, forteller elevrådslederne Helene Lundgaard (12) og Marius Ellertsen Johansen (12) Og foran resten av skolens elevråd og en stolt rektor overrakte de sjekken til Mona Henriksen fra Røde Kors. Vi håper pengene kommer frem til de som virkelig trenger dem. Mona Henriksen takket på vegne av Røde Kors for den fl otte gaven. -I Norge har vi til nå samlet inn over 53 millioner kroner og deres bidrag kommer godt med, smilte Henriksen, før hun holdt et innlegg for elevene om Røde Kors arbeid og behovet for hjelp i de jordskjelvsrammede områdene. Disse pengene skal gå til soveposer, telt, medisiner og klær, lovet hun barna. Marius og Helene synes det føles godt å hjelpe mennesker i nød. - Pengene vi har samlet inn hjelper selvfølgelig ikke alle, men det er godt å vite at noen får det bedre - smiler de. 9

10 Integrering av mødre og barn med minoritetsbakgrunn på Finnerud. Av: Maria Teresa Grønning En utrolig meningsfull dag, hvor begrepet integrering ble gjennomført etter idealet. Damer som aldri hadde stått på ski før, gikk en rundtur og ble bedre for hver time, og barna var i full fart både på ski og akebrett ned bakken uten dødsforakt. Hærlig! Noen barn hadde ikke fått sovet natten før, fordi de hadde gledet seg slik... Det var glatt for 4 busser med ca. 150 personer opp til Finnerud, Mortensrudbussen satte seg helt fast. Det var bare en mor som mistet sine tre barn, som viste seg å være på en lengre skitur bak hytten. Det ble en utrolig sosial dag, hvor noen aktive sivilarbeidere i løpet av dagen fi kk tilnavnet Onkel. Skiløyper, akebakker, hesteridning, scootertur, egen grill for Halal-pølser og mat- og drikkestasjon ble fl ittig benytet. Været bidro til at de fl este kunne være ute hele tiden. På veien Små og store storkoste seg med pølser i det fi ne været hjem fi kk alle barna velfortjent diplomer for god innsats, og var sunne og røde i kinnene. Alle var alle enige om at dette var en utrolig bra dag, og at dette fra nå av må bli en tradisjon!!! Etikken på plass! Av: Randi Hammerstrøm Avisene skriver for tiden mye om korrupsjon og umoral på mange områder. Da kan det være greit å vite at vårt fondsutvalg har tatt fatt i dette! Oslo Røde Kors forvalter midler som er gitt oss som arv, gaver og som resultat av eiendomssalg gjennom årtier. Det er derfor et stort ansvar vårt fondsutvalg har påtatt seg ved å sørge for en solid og trygg plassering av disse midlene. Målet er å skape god avkastning til humanitært arbeid i dag og 10 i lang tid fremover. I sitt siste møte vedtok distriktsstyret etiske prinsipper for kapitalforvaltningen, etter innspill fra fondsutvalget. Her står det bl.a.: - det skal ikke foretas investeringer som gjør at ORK medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser, som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser - det skal ikke foretas investering i selskap med uetisk virksomhet - ved aktiv forvaltning skal avtalen inneholde krav om etiske plasseringer

11 Røde Kors Ungdom Oslo i fremgang Av: Kari Thorson Deltakelse i ungdomskonferanse bidro til økt aktivitet. Arrangørene ønsket å gi et innblikk i hva Røde Kors ungdom står for og hvilke aktiviteter som tilbys. Leder fra Røde Kors Ungdom, Lars Nehru Sand og basketsspilleren Marco Estafadi, fra organisasjonen New Page var gjester på konferansen. Etter konferansen ble Røde Kors Ungdom arbeidsutvalg lansert. Arbeidsutvalget består av: Leder Ina Henriette Rødnes, nestleder Astrid Marie Jorde Sandsør og Sheman, Mimout og Mokhtar som styremedlemmer Leder for Røde Kors ungdom hospiterer i distriktsstyret. Vi har deltatt på ulike samlinger og konferanser i regi av Røde Kors ungdom sentralt. Videre deltok vi på Landsmøtet i Tromsø og nestleder representerte Røde Kors ungdom på en ungdomskonferanse i Berlin. På listene har vi 60 personer. 35 av disse er meget aktive og engasjerte. Vi prøver å holde jevnlig kontakt med medlemmene via mail og telefon. Den største aktiviteten er Aktivt valg Aktivt valg ønsker å øke ungdoms bevissthet rundt seksuelt overførbare infeksjoner og HIV/aids. Vi bruker undervisningsmetoder som rollespill, kunnskapsspill og konkrete øvelser i riktig bruk av kondom i møte med annen ungdom. Aktiviteten startet opp i høst og vi en nå en gruppe på 25 deltagere. Nesten alle er utdannet instruktører og vi gjennomfører presentasjoner på ungdomskoler, ungdomsklubber og på ressurssentrene. Gruppen i Aktiv valg har hatt stands for å informere om ungdom og seksualitet fl ere steder i Oslo, vi kan nevne X-sports ved Oslo Sentralbanestasjon, hvor ungdommer var tilstede. for å synliggjøre seg på et svært populært ungdoms arrangement i Medisinsk fakultet, for å rekruttere frivillige til aktiviteten, Sivil Ulyd- fredskonsert for sivilarbeidere på utestedet Blå og Nationaltheatret 1.desember markering av verdens HIV/AIDS dag Røde Kors Ungdom Oslo til Ungdomskonferanse i Berlin Av: Astrid Marie Jorde Sandsør Nestleder i Oslo Røde Kors Ungdom I november 2005 ble det arrangert en ungdomskonferanse i Berlin med navn European Youth in Action for Diversity and Tolerance. På vegne av Røde Kors Ungdom fi kk jeg delta på konferansen sammen med representanter fra over hundre europeiske ungdomsorganisasjoner. Målet med konferansen var å kunne utveksle erfaringer fra arbeid som var ment å fremme toleranse og fl erkulturelt mangfold i hjemlandet, og på grunnlag av dette, utforme en handlingsplan for tiden fremover. Konferansen foregikk over 3 dager. Delt inn i mindre grupper, fi kk vi høre fl ere innledere som introduserte ulike temaer før vi skulle diskutere dem videre. Eksempler på disse temaene var Young people as peer leaders for diversity and tolerance og Strategies and campaigns for diversity in Europe. Det var også fl ere paneldebatter der vi fi kk et innblikk i hvordan europeiske institusjoner jobbet for å fremme toleranse i Europa. Vi en unik mulighet til å lære om hvordan Berlin sin fl erkulturelle historie har formet byen slik vi kjenner den i dag, ved å delta på en nattevandring gjennom bydelen Kreuzberg. Denne bydelen har innbyggere med et mangfold av nasjonaliteter som hver har preget Kreuzberg gjennom historien. Konferansen ble avsluttet med at en handlingsplan, skrevet av 11 deltakerne, ble lagt fram for blant annet den europeiske kommisjonen. Det viktigste jeg tar med tilbake fra konferansen, er utvekslingen av erfaringer med andre ungdomsorganisasjoner i Europa som jobber for de samme målene som Røde Kors. De andre norske representantene var fra Redd Barna, Agenda-X og Barne og Ungdomsrådet i Oslo, og jeg er sikker på at de ville si det samme. Ved å opprette og holde på et ungdomssamarbeid i Europa kan ungdom være med på å bidra til at forandring virkelig skjer. Jeg håper konferansen var et skritt i riktig retning

12 Alle frivillige inviteres til: Kunnskap om Røde Kors Onsdag 22 mars 2006 kl: Program: Kl:18.15 Oslo Røde Kors Organisasjon, oppbygging og aktiviteter i Norges Røde Kors, Hausmannsgt. 7 Operasjonssalen Kl: Kl: Kl: Pause Mandat retten til Humanitært initiativ Retningslinjer Dilemma -diskusjoner Røde Kors i verden. Kari Thorsen leder møtet Hun har mangeårig erfaring og har mye kunnskap om Røde Kors. Påmelding til Tlf: innen 16. mars. Det blir enkel servering. Skal vi synge sammen? Av: Ellen Kahrs Sang styrker og forener, gjør deg glad og lettere til sinns. Sammen med to frivillige musikk-ledere får du mulighet til å møte andre, synge norske sanger og trene stemmen. Dette er ikke et kor som skal opptre og inndeles i stemmenivåer, - vi skal synge sammen fordi vi liker å synge og vi får hjelp til å holde takt og tone. Har du lyst til å synge sammen med oss, ta kontakt med Ellen Kahrs på telefon: Utgiver: Postadresse: Oslo Røde Kors Postboks 3 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Chr. Krohgsgt. 15 Telefon: Telefax: Internett: 12

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

DistriktsINFO. Oktober 2007. Trøstet og bar i EM. På Norges tak. NM i Hjelpekorps. Til sjøs med Nettverk etter soning, side 9

DistriktsINFO. Oktober 2007. Trøstet og bar i EM. På Norges tak. NM i Hjelpekorps. Til sjøs med Nettverk etter soning, side 9 Oktober 2007 DistriktsINFO Vi seilte ut i retning åpent hav, men ble raskt satt på plass av havets voldsomme naturkrefter, og etter et par timer med ordentlig ruskevær, ankret vi opp og overnattet. Neste

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier Et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo 2011-2012 Sorggruppe til trøst med frivillige ledere Livet etter soning Home-Start gir støtte til familier Fabian Stang om frivillighet INNHOLD Leder s 2

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer