DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800. En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen"

Transkript

1 Februar/mars 2006 DistriktsiNFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen På ski for aller første gang Frivilligheten blomstrer med gruppelederne Gatemegling Røde Kors Ungdom i Oslo i vekst Lederutvikling av frivillige

2 Trygve G. Nordby ny generalsekretær i Røde Kors Kilde. Korsveien Trygve G. Nordby (51) er ansatt som generalsekretær i Røde Kors. Nordby kommer fra stillingen som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), en stilling han har hatt siden Han tiltrer 1. mars. - Vi har igjen vært så heldige å få en generalsekretær med bred erfaring fra arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, noe som er meget viktig i Røde Kors, sier president Thorvald Stoltenberg. Nordby har bred ledererfaring, både fra frivillig virksomhet og offentlig forvaltning. I perioden fra 1990 til 1997 var han generalsekretær i Flyktningerådet. Han var rådmann i Oppegård kommune fra 1997 til 1998 og fl yktningpolitisk rådgiver i OSSEs sendelag til Kroatia Fra 1999 til 2001 drev han selvstendig konsulentvirksomhet med oppdrag for blant andre FNs Høykommissær for fl yktninger og Den internasjonale Redd Barnaalliansen. - Dette er fantastisk spennende. Jeg har møtt Røde Kors i ulike sammenhenger og har alltid vært full av beundring for organisasjonens arbeid. Røde Kors har lokal og frivillig forankring fremfor noen, sier Nordby. Røde Kors Nordre Aker Av: Randi Hammerstrøm Grefsen Kjelsås Røde Kors heter heretter Røde Kors Nordre Aker og har utvidet sitt nedslagsfelt! Bakgrunnen for søknaden til distriktsstyret er til dels at bydelssammenslåingen har endret både bydelsgrenser og navn, men hovedårsaken er en utvidelse av aktivitet. Besøkstjenesten er allerede etablert på Tåsenhjemmet og Nordberghjemmet. Noen som fortjener litt heder? Av: Randi Hammerstrøm Det er snart tid for årsmøte i Oslo Røde Kors (25.april), og der liker vi å hedre frivillige som har gjort en spesiell innsats. Distriktsstyret kan tildele Fortjenestediplom med nål og vi vil veldig gjerne ha inn tips på personer! Send begrunnet forslag til innen 8.mars 2

3 Frivilligheten blomstrer med Gruppeledernes hjelp Av Monika Juul Det begynte som et genialt enkelt initiativ; noen frivillige ville bistå litt ekstra i den praktiske tilrettelegging av de store aktivitetene slik at enda flere skal kunne slippe til. Etter knapt tre år har Gruppelederordningen nå slått så solide røtter i nær sagt alle aktiviteter, at den skal bli en fast del av organisasjonens struktur. Dermed kan 25. mars og 25. april bli spennende milepæler. I løpet av få år har ORK doblet antall frivillige fra under til i dag over Sterk vekst krever støtte på mange plan. Et initiativ av stor betydning kom for tre år siden; noen frivillige meldte seg til ekstra tjeneste for å bistå med aktivitetstilknyttede organiseringsog oppfølgingsoppgaver i tillegg til sin egentlige frivillige innsats som besøksvenn, fl yktningguide, telefonvakt, leksehjelper osv. Oppgavene har variert litt fra aktivitet til aktivitet, men felles for dem alle er at de har resultert i solid bistand til god tilrettelegging for fl ere frivillige og deltakere i aktivitetene. For eksempel bidrar gruppeledere som et tettere kontaktledd mellom frivillige, aktivitetens ansatte og organisasjonen forøvrig; de fanger opp behov, tar tak i praktiske oppgaver sammen med de ansatte tilretteleggere og støtter de frivillige ute i felten. Erfaringene har vært så gode underveis at nesten alle aktiviteter nå har gruppeledere i aksjon. Testperioden er for lengst over. Distriktsstyret vedtok derfor bare nylig at denne type frivillig innsats skal videreutvikles og permanent forankres i vår organisasjon. Gruppeledere skal fortsette i sin rolle som bindeledd og støttespiller til både frivillige og tilretteleggere. Men i tillegg håpes det nå at gruppeledere i framtiden og så sant de er medlemmer i RK, kan stille som kandidater og velge stemmeberettigete representanter til årsmøtet for sine aktiviteter. På årsmøtet, 25. april, vil nødvendige formelle vedtak behandles. Men allerede lørdag 25. mars blir på et vis historisk; da skal Gruppelederne samles og om ikke akkurat sjøsette, så i det minste ta stilling til, hvordan ordningen kan integreres som en demokratisk og praktisk pilar i organisasjonens formelle struktur. Sammen med Distriktsstyreleder Atle Sundelin og Daglig leder Randi Hammerstrøm er formiddagen viet et dypdykk inn i organisasjonens liv, dens beslutningsprosesser og demokratiske hjertet. Målet er både å øke innsikt og å gi mulighet til å engasjere seg i hvordan aktivitetenes og organisasjons utvikling kan påvirkes. Ettermiddagen samme dag har to relevante poster til; den ene gjelder tema frivillighet, mens den siste åpner for å drøfte forslaget til et to-årig utviklingstilbud for frivillige og gruppeledere. Forslaget sendes ut i god tid før møte. Denne våren blir spesielt spennende for frivilligheten i ORK! Vi skal skape gode vekstvilkår for denne nyeste blomsten i vår mangfoldige frivillighet; gruppeledere styrker frivillig innsats til glede for enda fl ere. 25.mars GRUPPELEDERSAMLING Husk påmelding til Lisbeth Dahl på telefon eller SENEST 20.mars. 3

4 Tidenes første landsleir for Røde Kors Ungdom Kilde: Korsveien juli 2006 arrangerer Røde Kors Ungdom landsleir på Tromøya utenfor Arendal. Målet er å samle hundrevis av Røde Kors-frivillige mellom 13 og 30 år. - På landsleiren blir vi fl ere hundre, kanskje så mange som tusen ungdommer, sier leirsjef Thomas Skrede Lund (20) fra Tromsø. - Alle i Røde Kors mellom 13 og 30 år er hjertelig velkommen. Meld dere på med en gang! Vi er ett Røde Kors og er venner som samarbeider tett på tvers av landsdeler og aktiviteter. Derfor er det utrolig viktig at vi kan ha et samlingspunkt for alle de unge i organisasjonen, enten vi er med i Røde Kors Ungdom, hjelpekorpset, leksehjelpen eller de andre aktivitetene. Jeg kan love at det blir masse gøy, blant annet smakebiter av På fl ukt, IHR for ungdom og de andre hovedaktivitetene til Røde Kors Ungdom. Videre er det et mål at alle som kommer dit skal lære seg førstehjelp før de reiser hjem. I tillegg skal vi ha rebusløp, konserter, leiravis, sportskonkurranser, rollespill og massemasse. Dette er bare noen av tingene vi har planlagt, forteller Thomas. På Tromøya er det både fl otte gressplener og hus, fi ne strender, fotball- og volleyballbane, klatrevegg og mye mer. Jeg har vært her fl ere ganger før, sier Thomas, og Tromøya om sommeren er helt fantastisk. Et av mine absolutte favorittsteder. Jeg er utrolig glad for at vi kan ha leiren her og jeg gleder meg sinnsykt til å være her i lag med hundrevis av kule Røde Korsere! Alt ligger til rette for at det skal bli en fantastisk leir! Les mer om landsleiren på nettsidene til Røde Kors Ungdom: no/ung (under aktiviteter - landsleir 2006 i venstremenyen). Informasjon om påmelding og deltakeravgift kommer på nett i løpet av kort tid. Spørsmål om landsleir? Send en mail til eller ring landsleirkoordinator Anja Lyngsmark, ansatt i Norges Røde Kors. anja. tlf: Vi trenger frivillige som har lyst. til å: - arrangere kurs/workshops/rollespill (det er en fordel om du har erfaring fra en av hovedaktivitetene til Røde Kors Ungdom eller førstehjelp) - rigge scener, lydutstyr etc. - dele ut mat/jobbe i kiosken - ta i mot og registrere deltakere - være vert for norske og internasjonale gjester - arrangere fotball-, volleyball- eller andre sportsturneringer Vil du være frivillig på landsleiren? Vi trenger deg som vil gjøre en ekstra innsats under leiren. - sørge for at leiren holdes ren - stå vakt ved utgangen og andre leirområder Dette er bare noen av mange oppgaver vi trenger folk til. Lyst til å være frivillig? Send navn, alder, adresse og telefonnummer til Det er fi nt om du også skriver hva slags oppgaver du kan tenke deg. 4

5 Strategisamling på Finnerud Av Randi Hammerstrøm Distriktsstyret og ledergruppen i Oslo Røde Kors var samlet på Finnerud for få diskutere videre strategi. I Strategisamlingen lørdag 25.februar var viktige temaer : Videreutvikling av gruppelederfunksjonen, demokratiet i vår organisasjon, styrearbeid og styrets synlighet, holdningsarbeid med fokus på hva prinsippene betyr i hverdagen, og rekruttering av frivillige med vekt på innvandrere. Lederutvikling av frivillige Av:Lene Norlund Lederutviklingsprogrammet i Norges Røde Kors er i gang for ledere i hjelpekorpset og starter et åpent kull for øvrige frivillige ledere i Østfold, Akershus og Oslo i oktober I dag er det over 400 frivillige ledere fra Røde Kors i programmet, og mottagelsen er meget bra. Et helhetlig lederutviklingsprogram som gir deltakerne grunnleggende lederkompetanse Lederutviklingsprogrammet (LU-programmet) stimulerer lederne til refleksjon om hvordan de takler hverdagen og de utfordringene som møter dem. Programmet har tre moduler, som hver består av en helgesamling, oppfølging av lederne og nettverkssamlinger. På samlingen legges det vekt på kunnskapstilførsel, bevisstgjøring og refleksjon. Det som skjer mellom samlingene er enda viktigere enn selve samlingen, fordi arbeidet i styret og rådene er selve læringsarenaen hvor kunnskapen omsettes til praktiske resultater. Lederne inngår avtale om konkrete oppgaver som den enkelte og styret/råd skal jobbe med til neste samling. I første omgang tilbys lederutviklingsprogrammet til korpsledere, administrative ledere, operative ledere, distriktsledere og lokalforeningsledere. Øvrige ledere i organisasjonen vil få tilbud om å delta så langt det er ressurser til dette. Invitasjon til å delta på lederutviklingsprogrammet. Åpent kull for ledere i distriktsledd, lokalledd og råd i Østfold, Akershus og Oslo. Det vil bli tett oppfølging av den enkelte leder og styrer, samt nettverksmøter mellom samlingene. For best utbytte anbefales det at flest mulige ledere deltar, minimum 2 fra hvert styre/råd, og at disse gjennomfører hele programmet sammen. Programmet blir bekostet av Norges Røde Kors. 1. samling LEDEREN oktober samling LEDEREN OG TEAMET januar samling LEDEREN OG ORGANISASJONEN april 2007 Påmeldingsfrist; 1. sept Med vennlig hilsen Lene A. Norlund Røde Kors Lederutvikling av frivillige (LOUP) Østfold, Akershus og Oslo Mobil: og e-post: 5

6 På nye veier Kilde: Prosjektledere i Røde Kors Oslo I takt med tiden videreutvikles og vokser også hovedstadens Røde Kors med aktiviteter i samarbeid med andre Prosjekt Gatemegling tilknyttet Oslo Røde Kors Av: Geir Dale Prosjekt Gatemegling arbeider for å styrke ungdoms evne til å håndtere konfl ikter i ungdomsmiljøene konstruktivt og uten vold. Prosjektet bygger opp gatemeglingsenheter hvor det legges til rette for at ungdom kan engasjere seg i ulike former for konfl iktarbeid, både på et generelt forebyggende grunnlag, og for å omforme og løse eskalerte konfl ikter i ungdomsmiljøene. Instruktøropplæring Fokuset denne høsten og vinteren har vært å kvalifi sere instruktører som kan holde konfl iktverksted (kurs i konfl ikthåndtering) med ungdom. 28 instruktører er nå klare til å ta de første skrittene på egen hånd, 14 av dem ferdig sertifi serte. Samtidig har vi gått i gang med å etablere strukturene for gatemeglingsenhetene ved Ressurssentrene, samt hos samarbeidspartnere (Hovseter fritidsklubb/uteteamet på Hovseter, Minhaj konfl iktråd, Abildsø gård, Utlendingsdirektoratet/mottak for enslige mindreårige, Friomsorgen) Konfliktarbeid før og etter konflikthendelser Aktivitetene ved enhetene vil etter hvert gi tilbud om støtte til konfl iktarbeid både før og etter konfl ikthendelser i ungdomsmiljøene. Aktivitetene vil være Konfl iktverksted for ungdom (også Ung-til-Ung aktivitet) Ung-til-Ung megling Stormøter (tilrettelagt av voksne frivillige) Oppfølging med veiledning, sirkelsamtaler og konfl iktoppstilling Ved å delta i konfl iktverksteder og Ung-til-Ung megling, trener ungdom opp en fi nstemt årvåkenhet i forhold til følelser og behov i konfl iktsituasjoner. Slik oppmerksomhetstrening ligger til grunn for mestring av enkle teknikker og ferdigheter for konfl ikthåndtering. I eskalerte konfl ikter hvor det har vært krenkende hendelser vil gatemeglingsenhetene også ha kapasitet til å gripe inn og legge til rette for megling og stormøter som kan omforme konfl ikt til samarbeid mellom alle som berøres av hendelsene, både de direkte involverte ungdommene, og deres nettverk av voksne støttepersoner (familie, skole, frivillige og profesjonelle hjelpere). Humanitært forum St. Petersburg: Russlands vindu mot Vesten. 29. mai kl: i Konferansesenteret Norge Røde Kors. Hausmannsgate 7. Et spennende foredrag om aktuelle St. Petersburg. Kunsthistoriker Caroline Serck Hanssen som selv har bodd i St. Petersburg vil snakke om byens historie og kultur. Sett av denne kvelden og gled dere. 6

7 Samværstjenesten i Røde Kors Oslo -for barn og foreldre ved samværskonflikter Av: Lisbeth Dahl Mange barn i Norge opplever samlivsbrudd. Dette skaper mange utfordringer for de som opplever det. Noen ganger må man be om hjelp utenfra. Ved samværskonfl ikter er det ofte barna som blir den tapende part. Tiltaket er til for å lette situasjonen for barn og foreldre, og å sikre at barn får ha kontakt med begge foreldre selv om foreldrene har et anstrengt forhold seg imellom. De frivillige har som oppgave å hente og bringe barna til og fra foreldrene. Tiltaket er til for å lette situasjonen for barn og foreldre, og å sikre at barn får ha kontakt med begge foreldre selv om foreldrene har et anstrengt forhold seg imellom Hvem er vi til for? Tjenesten er til for de som ønsker hjelp for at barna kan ha kontakt med begge foreldrene. Begge foreldrene må gi sitt samtykke for å bli med i tjenesten. Hvem kan være hjelper? Alle som har fylt 20 år og som har ønske om å være et medmenneske. Det er lagt opp et kurs i etterkant av et intervju som de frivillige må gjennomgå før de kan være med i ordningen. Samarbeidspartnerne bak tjenesten avgjør i fellesskap om den enkelte er egnet som frivillig i tjenesten. Man må sette av 6 timer pr. måned. Kan jeg være en hjelper? Kunne du tenke deg å gjøre en frivillig innsats for barn? Da er Samværstjenesten noe for deg. Vi trenger fl ere som er villige til å ta på seg oppgaver med å hente og bringe barn til og fra foreldrene. Er dette noe for deg, kan du ta kontakt med Oslo Røde Kors for mer informasjon. v/lisbeth Dahl Telefon E-post: Hvem står bak? Oslo Røde Kors. Sentrum Familiekontor Klemetsrud Barnevernstjeneste Familiekontoret Oslo Sør Flyktningeguiden endelig en anerkjennelse fra Oslo Kommune!! Av: Ellen Kahrs Med 1 million kroner fra Oslo Kommunes sentrale budsjett, kan Flyktningeguiden utvide og legge litt mer langsiktige planer. Dette har vi som driver med Flyktningeguiden ønsket oss lenge. Det er lange køer for å komme i gang og ikke alle nyankomne fl yktninger har fått tilbud om en guide. Fra påsketider vil vi være dobbelt så mange til å administrere Flyktningeguiden og forhåpentligvis vil vi nå målet om 250 koblinger ved årsskiftet. Flyktningeguiden vil fortsatt ha lokaler i 2. etasje i Chr. Krohsggt. 15. Det vil bli bygget om litt, slik at 4 til 5 kan sitte med administrasjon i et kontorfellesskap med noen 7 små møterom knyttet til. Vil du vite mer så ta gjerne kontakt med Kjell Einar eller Ellen på tlf eller kom innom og se hvordan vi får det!

8 Nye retningslinjer for hjerte og lungeredning fra 1.februar 2006 Av: Kerstin Leidal A Riktig førstehjelp til bevisstløse og livløse er viktig og redder liv! Ved hjertestans kan god og tidlig Hjerte Lunge Redning (HLR) doble ja, kanskje tredoble sjansen for å overleve. 1.februar ble det innført nye retningslinjer for hjerte og lungeredning etter anbefalinger fra det Europeiske resuscitasjonsråd. Bakgrunnen til forandringene er aktiv forskning i internasjonale og akuttmedisinske forskningsmiljøer, de siste fem årene. All tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av hjerte og lungerednings situasjoner, er gjennomgått. Alle instruktører i Oslo Røde Kors Hjelpekorps skal oppdateres og sertifiseres i dette i løpet av februar-mars måned. Dette er nytt: Bevisstløse som puster normalt, skal ligge på ryggen med åpne luftveier et minutt før du legger han/hun i sideleie. Ring 113. Livløse: For de som ikke puster, ring 113, og start Hjerte og lungeredning med 30 kompresjoner og deretter 2 innblåsninger. Forsett med 30:2 i rask rekkefølge. For barn gjelder andre regler (barn regnes fra 0-puberteten): Hvis hjertestansen skyldes for lite oksygen (drukning, ufrie luftveier, fremmedlegeme i halsen) starter man med 5 innblåsninger og fortsetter med 30:2. For fullstendig informasjon vedr retningslinjer, se eller Du kan også sende spørsmål på e-post til Det er meg en stor glede, på oppfordring å gi skriftlig uttrykk for den begeistring alle vi faste brukere av Skidagene på Finnerud føler for dette enestående gode konseptet. Dette gjelder særlig kanskje de eldste av oss (jeg blir 89 om tre måneder) og de skrøpeligste ( to kreftoperasjoner). Dere har over de siste vel 20 årene utviklet et utrolig godt fungerende system av omsorg og gledesspredning som burde være på blå resept! Hver skidag øker velvære og selvtillit. For sytti år siden gikk jeg fra Roa, Grua eller Ringkollen til barndomshjemmet på Smestad. For 10 år siden gledet jeg meg, takket være dere, like meget ved å lange ut mot Glåmene, Øyvann og Appelsinhaugen. I dag gir det meg akkurat samme gleden av å streve rundt Strafferundene på Finnerud. Og ikke minst samværet etterpå med nystekte vafler, meierismør og jordbærsyltetøy til nytrukket kaffe og allsang. Det kan ikke overvurderes. I takknemlighet Orvar Braaten 8

9 40 senger, madrasser og sengeutstyr til Romania Av: Britt Larsson Takknemlig rumensk sykehus fikk sykehusenhet fra Oslo. Div. steder I Oslo har beredskapslagre vært fylt opp med sengeenheter i tilfelle krig/katastrofe. Utstyret har vært lagret siden krigen, og det er nå vedtatt at alt skal avhendes. To trailerlass har blitt levert til Ukraina, og 40 senger ble nå sendt til Romania til stor glede for mottaker:: In the name of the Hospital and Ambulance Service Cristuru-Secuiesc,Romania,receive,please,ours sinceres THANKS!This was the greatest gift,the greatest donation in our life,for our hospital.i`ll send you photos too. Thank you, Your sincerely Dr.Csifo Julia Samlet inn ,- til jordskjelvofre i Sør-Asia Av: Mona Henriksen Istedenfor å bruke pengene fra årets julemesse på skidag for elevene, bestemte elevene ved Huseby skole å sende pengene til jordskjelvofrene i Pakistan. Elevrådslederne Helene Lundgaard (12) og Marius Ellertsen Johansen (12) overrakte en kjempestor sjekk til Røde Kors Gavmild barneskole Fredag 3. februar var elevrådet på Huseby skole samlet for en spesiell anledning. Da overrakte de en sjekk på hele ,- kroner til Røde Kors til nødhjelpsarbeidet i Sør-Asia. -Vi har julemesse annethvert år. I forkant har vi lagedager der hele skolen bidrar. Så selger vi det vi har laget og arrangerer lotteri. Det er elevene selv som har bestemt hva pengene skal gå til. Valget var ganske enkelt i år, forteller elevrådslederne Helene Lundgaard (12) og Marius Ellertsen Johansen (12) Og foran resten av skolens elevråd og en stolt rektor overrakte de sjekken til Mona Henriksen fra Røde Kors. Vi håper pengene kommer frem til de som virkelig trenger dem. Mona Henriksen takket på vegne av Røde Kors for den fl otte gaven. -I Norge har vi til nå samlet inn over 53 millioner kroner og deres bidrag kommer godt med, smilte Henriksen, før hun holdt et innlegg for elevene om Røde Kors arbeid og behovet for hjelp i de jordskjelvsrammede områdene. Disse pengene skal gå til soveposer, telt, medisiner og klær, lovet hun barna. Marius og Helene synes det føles godt å hjelpe mennesker i nød. - Pengene vi har samlet inn hjelper selvfølgelig ikke alle, men det er godt å vite at noen får det bedre - smiler de. 9

10 Integrering av mødre og barn med minoritetsbakgrunn på Finnerud. Av: Maria Teresa Grønning En utrolig meningsfull dag, hvor begrepet integrering ble gjennomført etter idealet. Damer som aldri hadde stått på ski før, gikk en rundtur og ble bedre for hver time, og barna var i full fart både på ski og akebrett ned bakken uten dødsforakt. Hærlig! Noen barn hadde ikke fått sovet natten før, fordi de hadde gledet seg slik... Det var glatt for 4 busser med ca. 150 personer opp til Finnerud, Mortensrudbussen satte seg helt fast. Det var bare en mor som mistet sine tre barn, som viste seg å være på en lengre skitur bak hytten. Det ble en utrolig sosial dag, hvor noen aktive sivilarbeidere i løpet av dagen fi kk tilnavnet Onkel. Skiløyper, akebakker, hesteridning, scootertur, egen grill for Halal-pølser og mat- og drikkestasjon ble fl ittig benytet. Været bidro til at de fl este kunne være ute hele tiden. På veien Små og store storkoste seg med pølser i det fi ne været hjem fi kk alle barna velfortjent diplomer for god innsats, og var sunne og røde i kinnene. Alle var alle enige om at dette var en utrolig bra dag, og at dette fra nå av må bli en tradisjon!!! Etikken på plass! Av: Randi Hammerstrøm Avisene skriver for tiden mye om korrupsjon og umoral på mange områder. Da kan det være greit å vite at vårt fondsutvalg har tatt fatt i dette! Oslo Røde Kors forvalter midler som er gitt oss som arv, gaver og som resultat av eiendomssalg gjennom årtier. Det er derfor et stort ansvar vårt fondsutvalg har påtatt seg ved å sørge for en solid og trygg plassering av disse midlene. Målet er å skape god avkastning til humanitært arbeid i dag og 10 i lang tid fremover. I sitt siste møte vedtok distriktsstyret etiske prinsipper for kapitalforvaltningen, etter innspill fra fondsutvalget. Her står det bl.a.: - det skal ikke foretas investeringer som gjør at ORK medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser, som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser - det skal ikke foretas investering i selskap med uetisk virksomhet - ved aktiv forvaltning skal avtalen inneholde krav om etiske plasseringer

11 Røde Kors Ungdom Oslo i fremgang Av: Kari Thorson Deltakelse i ungdomskonferanse bidro til økt aktivitet. Arrangørene ønsket å gi et innblikk i hva Røde Kors ungdom står for og hvilke aktiviteter som tilbys. Leder fra Røde Kors Ungdom, Lars Nehru Sand og basketsspilleren Marco Estafadi, fra organisasjonen New Page var gjester på konferansen. Etter konferansen ble Røde Kors Ungdom arbeidsutvalg lansert. Arbeidsutvalget består av: Leder Ina Henriette Rødnes, nestleder Astrid Marie Jorde Sandsør og Sheman, Mimout og Mokhtar som styremedlemmer Leder for Røde Kors ungdom hospiterer i distriktsstyret. Vi har deltatt på ulike samlinger og konferanser i regi av Røde Kors ungdom sentralt. Videre deltok vi på Landsmøtet i Tromsø og nestleder representerte Røde Kors ungdom på en ungdomskonferanse i Berlin. På listene har vi 60 personer. 35 av disse er meget aktive og engasjerte. Vi prøver å holde jevnlig kontakt med medlemmene via mail og telefon. Den største aktiviteten er Aktivt valg Aktivt valg ønsker å øke ungdoms bevissthet rundt seksuelt overførbare infeksjoner og HIV/aids. Vi bruker undervisningsmetoder som rollespill, kunnskapsspill og konkrete øvelser i riktig bruk av kondom i møte med annen ungdom. Aktiviteten startet opp i høst og vi en nå en gruppe på 25 deltagere. Nesten alle er utdannet instruktører og vi gjennomfører presentasjoner på ungdomskoler, ungdomsklubber og på ressurssentrene. Gruppen i Aktiv valg har hatt stands for å informere om ungdom og seksualitet fl ere steder i Oslo, vi kan nevne X-sports ved Oslo Sentralbanestasjon, hvor ungdommer var tilstede. for å synliggjøre seg på et svært populært ungdoms arrangement i Medisinsk fakultet, for å rekruttere frivillige til aktiviteten, Sivil Ulyd- fredskonsert for sivilarbeidere på utestedet Blå og Nationaltheatret 1.desember markering av verdens HIV/AIDS dag Røde Kors Ungdom Oslo til Ungdomskonferanse i Berlin Av: Astrid Marie Jorde Sandsør Nestleder i Oslo Røde Kors Ungdom I november 2005 ble det arrangert en ungdomskonferanse i Berlin med navn European Youth in Action for Diversity and Tolerance. På vegne av Røde Kors Ungdom fi kk jeg delta på konferansen sammen med representanter fra over hundre europeiske ungdomsorganisasjoner. Målet med konferansen var å kunne utveksle erfaringer fra arbeid som var ment å fremme toleranse og fl erkulturelt mangfold i hjemlandet, og på grunnlag av dette, utforme en handlingsplan for tiden fremover. Konferansen foregikk over 3 dager. Delt inn i mindre grupper, fi kk vi høre fl ere innledere som introduserte ulike temaer før vi skulle diskutere dem videre. Eksempler på disse temaene var Young people as peer leaders for diversity and tolerance og Strategies and campaigns for diversity in Europe. Det var også fl ere paneldebatter der vi fi kk et innblikk i hvordan europeiske institusjoner jobbet for å fremme toleranse i Europa. Vi en unik mulighet til å lære om hvordan Berlin sin fl erkulturelle historie har formet byen slik vi kjenner den i dag, ved å delta på en nattevandring gjennom bydelen Kreuzberg. Denne bydelen har innbyggere med et mangfold av nasjonaliteter som hver har preget Kreuzberg gjennom historien. Konferansen ble avsluttet med at en handlingsplan, skrevet av 11 deltakerne, ble lagt fram for blant annet den europeiske kommisjonen. Det viktigste jeg tar med tilbake fra konferansen, er utvekslingen av erfaringer med andre ungdomsorganisasjoner i Europa som jobber for de samme målene som Røde Kors. De andre norske representantene var fra Redd Barna, Agenda-X og Barne og Ungdomsrådet i Oslo, og jeg er sikker på at de ville si det samme. Ved å opprette og holde på et ungdomssamarbeid i Europa kan ungdom være med på å bidra til at forandring virkelig skjer. Jeg håper konferansen var et skritt i riktig retning

12 Alle frivillige inviteres til: Kunnskap om Røde Kors Onsdag 22 mars 2006 kl: Program: Kl:18.15 Oslo Røde Kors Organisasjon, oppbygging og aktiviteter i Norges Røde Kors, Hausmannsgt. 7 Operasjonssalen Kl: Kl: Kl: Pause Mandat retten til Humanitært initiativ Retningslinjer Dilemma -diskusjoner Røde Kors i verden. Kari Thorsen leder møtet Hun har mangeårig erfaring og har mye kunnskap om Røde Kors. Påmelding til Tlf: innen 16. mars. Det blir enkel servering. Skal vi synge sammen? Av: Ellen Kahrs Sang styrker og forener, gjør deg glad og lettere til sinns. Sammen med to frivillige musikk-ledere får du mulighet til å møte andre, synge norske sanger og trene stemmen. Dette er ikke et kor som skal opptre og inndeles i stemmenivåer, - vi skal synge sammen fordi vi liker å synge og vi får hjelp til å holde takt og tone. Har du lyst til å synge sammen med oss, ta kontakt med Ellen Kahrs på telefon: Utgiver: Postadresse: Oslo Røde Kors Postboks 3 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Chr. Krohgsgt. 15 Telefon: Telefax: Internett: 12

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Idrett binder nasjoner sammen SIU 28.04.2014 12:43 2 Frivillighetsarbeid - en annerledes jobberfaring ieuropa

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at Vi i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps så at det ble opprettet flere RØFF avdelinger i distriktet vårt. Vi har i dag 4 aktive RØFF avdelinger og det er 3 til som planlegger å starte opp i 2012. Derfor ønsket

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH FORMÅL MED EVALUERINGEN Fokus på erfart nytte og verdi for deltakere og fagpersoner Vurdering av suksesskriteterier

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE

STORKLUBBEN REGNBUEN BARNEHAGE STORKLUBBEN 2016-2018 REGNBUEN BARNEHAGE ET BARN ER SOM EN SOMMERFUGL I VINDEN Noen flyr høyere enn andre, men alle flyr så godt de kan. Så hvorfor sammenligne dem. Hver av dem er forskjellige, Spesielle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 16.08.2016 kl. 15:30-17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Internasjonal Leir 2008. Døbriach Østerrike

Internasjonal Leir 2008. Døbriach Østerrike Internasjonal Leir 2008 19 Juli 26 juli - En leir med fokus på vennskap Døbriach Østerrike Utarbeidet av: Vega, Siri, Dag og Christine (Arbeidsgruppe Østerrike leir) Årets sommerleir blir arrangert av

Detaljer

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt om «huset sitt» i samlinger(se bilde over). Det er fortsatt noen barn som

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Stratos Konferanse og Selskapslokaler

Stratos Konferanse og Selskapslokaler Stratos Konferanse og Selskapslokaler Et unikt konferanse og møtelokale Stratos er kjent som en av Oslos store funkisperler og et av byens mest attraktive utleielokaler. Stratos har en unik og privat beliggenhet,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer