Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009."

Transkript

1 Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for Årsmelding fra utvalgene. 4. Regnskap for Kontingent for Innkomne forslag. 7. Budsjett. 8. Valg. Vedlegg: Resultater ) Åpning og konstituering. - Leder ønsket velkommen. - Hans Sollid ble valgt som møteleder. - Øyvind Randen ble valgt som sekretær. 1 2) Årsmelding for Alvdal skytterlag Styret i 2009: Hans Sollid leder Agnar Kveberg nestleder Karstein Skundberg 09 kasserer Øyvind Randen sekretær Gunnar Bråten styremedlem Ingvar Brohaug s 09 som leder i ungdomsutvalget Varamann:

2 Geir Inge Steien Ungdomsutvalget: Ingvar Brohaug leder Geir Inge Steien Jan Erik Bjørn 09 Kontakt skifelt: Hans Sollid 09 Banekomite: Per Gunnar Haug leder Per Westgård Arve Røsten Jaktutvalg: Tor Lilletrøen 09 leder Leif Langodden Ingar Moldstad Revisorer: Per Westgård og Bjørn Olav Frank. Valgkomite: Roar Steihaug 09 leder Esten Langodden Sverre Trøan Ombudsmenn: Styret bemyndiger. Andre funksjoner i laget (ikke på valg): Sponsoransvarlig: Hans Sollid WEB-ansvarlig: Øyvind Randen Vaktmester Stormoen: Anne Marie Stormoen Kommunikasjon/elektronikk: Per Westgård Ammunisjonsforvalter: Roar Steihaug 2. Styrets virksomhet. Det er i perioden holdt 5 styremøter og behandlet 39 saker. Av de viktigste sakene kan nevnes; - Utleie av skytebane til Hestivalen. - Byggelån til utbygging av lerduebane. - Registrering i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 3. Kurs/møter. Hans Sollid deltok i ombudsmøte på Alvdal lørdag Hans Sollid og Øyvind Randen deltok på et kurs i administrasjonsprogrammet i DFS på Tolga

3 4. Skytebanene: Stormoen skytebane. Det har vært mye anleggsarbeid på skytebanen i år. Fra skytterlagets side har vi skiftet stativene på 100 meteren ved å sette inn brukte stativer som vi kjøpte fra Bjørnen skytterlag. Motvekter er montert på de seks første stativene som skal bygges inn. Dette arbeidet ble dessverre ikke påbegynt i år. Det er skiftet et par stolper og satt opp nye rammer for nummerskiltene på 100 m. Vi har gjenskapt opplegget med mulighet for separat speakertjeneste på hhv 100 m og 200 m standplass sammen med høytalertjeneste ute og inne på skytterhuset. Bakveggen på gammelhuset er malt ett strøk. En del arbeider vedr. elektronikk og overføringer er foretatt, bl.a. fant vi igjen og tok i bruk utstyret vi anskaffet til NC-finalen i Det fungerte! På feltbanen/lerduebanen har Alvdal JFF bygd ny bunker og nytt standplassoverbygg. Det er også trukket ny kabel til lerduebanen. Sammen med ombygninga av grava på 100 meteren utgjør dette et utbyggingsprosjekt som vi regner med å kunne finansiere med spillemidler. Det jobbes med en intern avtale om dette med Alvdal JFF. Prosjektet hittil er finansiert av midler fra Alvdal JFF og Alvdal Skytterlag som begge har skutt inn penger i en felles byggekonto. I forbindelse med utleie av skytebanen til rockekokonserten Live Stock ble det bygget ei permanent scene med tak over. Dette ble riktig fint og skytterlaget sponset gulvet i impregnerte terassebord. Miniatyrbana på samfunnshuset: Det har blitt etterfylt ull i kulefanget og montert ny frontduk nå i høst. Det bør inngå i en årlig vedlikeholdsprosedyre for miniatyrhallen. 5. Statistikk. Antall 30-skuddsskyttere: Klassevis fordeling i 2009: V55 V65 V73 R ER JR Jeg Vi har registrert deltakelse fra Alvdal skytterlag av 448 skyttere på i alt 75 stevner inkl. egne skytinger. Det er registrert 615 enkeltresultater Hans Sollid har flest enkeltstevner med 40. Beste enkeltresultat på 25-skudden: Ingvar Brohaug 247 Alvdalsstevnet 10. mai Beste enkeltresultat mesterskap kl. 3-5: Ingvar Brohaug 347 Alvdalsstevnet 10. Mai Loggførte skudd elektronikk: 200 m:

4 6. Våpensituasjon. Det har ikke vært kjøpt inn noen våpen dette året. Arbeidet med våpenkortet er nå fullført. 7. Elektronikk. Det begynner å avtegne seg et forbruksmønster og et utgiftsnivå på drifting av elektronikken på skytebanen og elgbanen. Drifts- og investeringsmidlene tas når det gjelder 100M og elgbanen fra inntektene fra jegerprøver/treningsskyting. Dette finansieres i sin helhet via en felleskonto som i fjor høst ble revidert for første gang. Det er gjort vedtak om og innført årlig revisjonsplikt. Årets regnskap er revidert og funnet i orden. Det er i gang arbeid med sikte på å kunne overføre stevnene våre online på nettet. 8. Arrangement. 1. Ombudsmøtet for Nord-Østerdal skyttersamlag holdt på skytterhuset Samlagsmesterskap skifelt, 08. og med 8 deltagere. Samlagsmester ble Øystein Nygård, Tolgen. 3. Skurlagsstevnet felt lørdag 4.april med 155 deltagere. Stevnet vunnet av Edvin Åmot, Orkla. 4. Alvdalstevnet bane, mai med 173 deltagere. Stevnet vunnet av med Kim Andre Lund fra Jondalen med 349 p. Her ble Ingvar Brohaug nr. 2 med sterke 347 poeng. I år ble det trukket eit storbukkort i Sølnkletten villreinområde blant skyttere som skjøt alle trippelstevner. 5. Jaktfeltstevnet, lørdag 14. juni i samarbeid med Alvdal JFF. 70 deltagere. Det er fortsatt en del støy rundt dette stevnet som vi må prøve å unngå framover. 6. Samlagsstevne bane helga august. Ingvar Brohaug vant med 342 p. 148 skyttere deltok med smått og stort. Ingvar og Gunnar hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe et gedigent premiebord. 7. Samlagsstevnet skogsløp med skyting på Stormoen i september med bare fem aspiranter på standplass. Skytingens dag ble annonsert, men det møtte ingen. 9. Deltagelse i cup. Bjørnen-cup: Vi har deltatt med to lag. Alvdal 1 ble slått ut i semifinalen, der Geir Inge Steien skjøt på internasjonal skive, dessverre. Alvdal 2 kom til finalen i B-cupen hvor de ble nummer tre. 10. Sportslig virksomhet. Alvdølene har også denne sesongen gjort seg bemerket på skytebanen. Ingvar har igjen vært den desidert beste og jamneste med seiere på SM 15 m, SM felt og SM bane samt et enkeltresultat på 347 på Alvdal under vårt trippelstevne. Ingvar satte virkelig kronen på verket da han vant samlagsstevnet bane på hjemmebane. 4

5 Geir Inge har fortsatt å imponere som feltskytter, og har også vist fin framgang på bane. Han ble nr. 7 på FM bane i Nordskogbygda og helga før vant han stjerne under Landsdelsstevnet i Trysil. På felten vant han DC-stevnet på Savalen i en meget sterk konkurranse. Våre V55 skyttere har ikke fått det helt til i år, men det skal nevnes at Karstein vant et NC-stevne i Søndre Land i slutten av mai og han vant også sammenlagt i Tour de Orkla. Karstein vant også samlagsstevnet 15M i V55. Hans Sollid vant kl. V55 på samlagsstevnet på Alvdal. 11. Sponsing. Året ga en ny hovedsponsor idet BF-Bygg utvidet sitt engasjement i Alvdal skytterlag i samarbeid med Boligpartner. Dette ga i sum et rekordstort tilskudd fra sponsorene i år. 12. Nettstedet Her opplevde vi det meget gledelige at vi passerte treff i slutten av mars. Trafikken er imponerende stor og pr har vi allerede kommet opp i over treff. 13. Organisert trening/rekruttering. Det har vært lagt opp til organisert trening innendørs med varierende oppmøte. I sommer forsøkte vi fellestrening med match-skyting på internasjonal skive. Vi inviterte også skyttere fra de andre skytterlagene i samlaget, men fikk ingen respons. Det positive med tiltaket var i alle fall at vi kunne samle oss om ei felles trening. Oppslutningen om Alvdal skytterlag er dessverre synkende, og det bekymrer. Det er på gang et rekrutteringstiltak knyttet opp mot Landsskytterstevnet. Alle slike innspill hilses med takk. Vi har også en veg å gå når det gjelder felles sosiale tiltak for å fremme fellesskapsfølelsen. 14. Stevnedeltakelse. Mange av våre skyttere er flinke til å reise ut på stevner. Flest bokførte stevner har Hans Sollid. 15. Utleievirksomhet/ vaktmesterfunksjonene. Vi har som i fjor leid ut banen til to store arrangementer som ikke er knyttet opp mot skytesporten. Rockekonserten Live Stock Dette er det andre året på rad. Erfaringene er positive fortsatt. Det kan se ut til at dette blir et årvisst arr. Hestivalen var nytt av året med utleie av banen og skytterhuset. Dette viste seg å være et stort og arealkrevende arr. Det hele forløp bare bra, men sjelden eller aldri har vel dette skytebaneanlegget blitt så totalt tatt i bruk. I denne forbindelsen ble det etter forhåndsavtale med banemester og leder i skytterlaget gjort noen få terrengmessige modifikasjoner i skytefeltet på elgbanen (planering og senere tilsåing) og skytefeltet 200 m (tilsåing). I tillegg er det satt opp en del permanente gjerder og noen midlertidige gjerder som ble demontert etter arr. Disse permanente 5

6 gjerdene bedrer sikkerhetsgraden på skytebanen vår. Hestivalen vil nok også bli forsøkt arrangert årvisst på skytebanen. Styret vil evaluere årets arramgementer. Pelle fungerer fint som vaktmester for skytebanen og skytterhuset. Anne Marie Stormoen likeså mht utleie av skytterhuset. Anne Steihaug er ansatt som renholder. Forsyningen av varmtvann på skytterhuset er utbedret og er nå i orden. Foreløpig ser vi ut til å bruke huset så skånsomt at vi ikke har pådratt oss noen omfattende vedlikeholdsoppgaver. 16. Avslutning. Året som har gått har vært et relativt hektisk år for Alvdal skytterlag. Vi har fra før to store stevner og i år kom arrangering av samlagsstevnet i tillegg. Stevnene, og da i særdeleshet samlagsstevnet, viser at vi har et stort potensial, og vi både kan og gjør leksa vår på arrangørsidasida. Men det er også mye som kan bli bedre når det gjelder avklaring/definering og fordeling av arbeidsoppgaver og ikke minst det å få med flere på aktiviteter innen laget. Styret ser mulighetene og vil legge ekstra vekt på dette i det kommende året. Det er all grunn til å takke alle tillitsvalgte, sponsorer og ellers alle som har hjulpet oss i det året som har gått. Alvdal, 20.november For styret Hans Sollid/s Leder Øyvind Randen/s Sekretær Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 6

7 3) Årsmeldinger fra utvalgene. JAKTUTVALGET 2009 Styret har i år bestått av: Ken-Are Olafsen Tor Lilletrøen Per A Pedersen Ingar Moldstad Leif Langodden AJFF Alvdal Skytterlag AJFF Alvdal Skytterlag Alvdal Skytterlag Styret har i år hatt 4 møter, hvor vi har planlagt årets gjennomføring av trening/oppskyting og jaktfeltrunden, samt en internsak med begge foreningers styreledere til stede. Vi har som tidligere gjennomført 18 treningskvelder på mandager fra 25. mai-21. september på en ryddig og sikker måte. Det har til tider blitt ytret noe misnøye med at dette gjøres på dugnad, en del av oss gjør faktisk ganske mye jobb for at dette skal forbli et tilbud til alle jegere i Alvdal. Det at vi får høre slike ting via folkeprat i etterkant er lite motiverende. Ta heller opp slike ting med styret, slik at vi kan løse slike ting før det blir et surt miljø. Årets jaktfeltrunde gikk den 13. Juni, det kom 70 skyttere. Dette er bra, men vi har plass til flere. Noen tekniske problemer dukket opp i år også, dette beklager vi så meget. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill slik at vi kan gjøre dette mer attraktivt og moro. Det ble i år avgitt totalt 6605 treningsskudd og godkjent 166 storviltprøver, ganske likt de siste årene. Vi oppfordrer fortsatt til at alle blir mer nøye med føring av lister, slik at vi får en lettere revideringsjobb i etterkant. Vi vil med dette takke alle for årets innsats. For jaktutvalget/ AJFF Ken-Are Olafsen Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 7

8 Årsmelding for ungdomsutvalget 2009 Utvalget har i perioden bestått av: Ingvar Brohaug leder Jan Erik Bjørn Geir Inge Steien Trening innendørs og utendørs: Treninga startet opp igjen i desember med trening på tirsdager for de yngre. Det har gjennom vinteren vært satt opp 4 treningsgrupper med 6-7 stk på hver gruppe. I starten var de 2 første gruppene forbeholdt skyteskolen. Det ble en liten pause i treningen mellom den sene påsken og 1. mai. Treninga fortsatte da på 100m med 2 grupper, og gikk mer eller mindre sammenhengende utover våren og sommeren, med forholdsvis bra oppmøte noen ganger. Det har ofte vært en kveldsfinale der den skytteren med dårligste skudd får gult kort. Når en får 2 gule kort er det slutt, og en skytter vil til slutt stå igjen som vinner. Dette har vært populært. Skyteskole: Også i år har vi hatt skyteskole som startet i januar. Opplegg gikk over 5 kvelder. 9 skyttere deltok, og hovedinstruktører har vært Ingvar og Geir Inge. Etter fullført skyteskole fikk disse et tilbud om å være med de ordinære treningsgruppene utover sesongen. Jeg ser at det hadde vært bedre at oppstarten hadde vært i desember slik at de også hadde blitt med på noen 15 m stevner. Avslutning: Neste sesong vil noen av aspirantene legge vekk anlegget, og rykke opp i rekruttklassen. Vi håper at vi de neste årene får mange skyttere som kan delta, og sette preg på lokale stevner. Neste år er det også LS i Elverum, og tror at vi der kan stille med skyttere i alle rekruttklassene. Styret vil til slutt gratulere alle ungdomsskytterne med innsatsen i 2009, og ønsker lykke til med en ny begivenhetsrik sesong. Alvdal For ungdomsutvalget Ingvar Brohaug leder Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 8

9 4) Regnskap for Årsmøtet diskuterte regnskapet som viser at det i størrelsesorden ti tusen kroner er et udokumentert misforhold mellom registrert ammunisjonsuttak og hva som er tatt inn via G-Sport. Noe skyldes miniatyrammunisjon som laget ikke tar betalt for, men fremdeles er det rundt sju tusen som ikke lar seg redegjøre for. Dette er likevel noe som styret regner med skal la seg komme i orden neste år ettersom nye tiltak iverksettes. - Årsmøtet merket seg de store inntektene laget får fra samarbeidsavtaler og leieinntekter fra hus og område; dette utgjør basen i virksomhetsnivået vi tidligere og nå evner å ha. Årsmøtet merket seg endog tips for om mulig gjøre Stormoen enda mer attraktiv på utleiemarkedet. - Årsmøtet merket seg kasserers punkt om det akkumulerte tapet over en lang årrekke som handler om at laget har forskuttert stevneoppgjør for egne skyttere, og at det hvert år har kommet inn mindre fra arrangørlag enn det som offisielt er oppgitt. Dette er et kjent fenomen, og da dette er midler som er kommet egne skyttere til gode, er det årsmøtets formening at det støtter styrets forslag om å fjerne dette akkumulerte tapet permanent gjennom en avskrivning fra dette år. Vedtak: Regnskap 2009 godkjennes. Posten Egne skyttere 2008 og før avskrives. 5) Kontingent Vedtak: Kontingenten holdes uendret. 6) Innkomne forslag. - Styret foreslår for årsmøtet at de to nye arrangementene ved Stormoen, HESTIVALEN og LIVESTOCK, gis tilslutning til å permanent kunne leie våre premisser under forutsetning av avtaleoverholdelse og årlig revisjon. Dette med bakgrunn i vellykkede stevner for begge parter hvor også dette gir laget gode inntekter. Siden disse leietakere er såpass avvikende fra vår praksis fram til nå, bes årsmøtet gi sin beslutning til dette. Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag om å videreføre de to nye arrangementene LIVESTOCK og HESTIVALEN. Styret bemyndiges til å ivareta lagets interesser i det videre. 7) Budsjett. Vedtak: Styrets budsjettforslag ble tatt til etterretning. 9

10 8) Valg. - Valgkomitèens Roar Steihaug la fram forslag til nytt styre slik; - Hans Sollid 10 leder - Agnar Kveberg 10 nestleder - Øyvind Randen sekretær - Gunnar Bråten 10 styremedlem - Ingvar Brohaug som leder i ungdomsutvalget - Geir Inge Steien styremedlem - Roar Steihaug 10 varamann - Ungdomsutvalget: - Ingvar Brohaug 10 leder - Geir Inge Steien 10 - Jan Erik Bjørn Kontakt skifelt: - Hans Sollid 10 - Banekomite: - Per Gunnar Haug 10 leder - Per Westgård Arve Røsten Revisorer: Gert Nordtun og Ingar Moldstad. - Valgkomite: - Esten Langodden 10 leder - Sverre Trøan Karstein Skundberg Ombudsmenn: Styret bemyndiger. - Andre funksjoner i laget (ikke på valg): - Sponsoransvarlig: Hans Sollid. - WEB-ansvarlig: Øyvind Randen. - Vaktmester Stormoen: Anne Marie Stormoen. - Kommunikasjon/elektronikk: Per Westgård. - Ammunisjonsforvalter: Roar Steihaug. Vedtak: Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt. Avslutningsvis holdt leder Hans Sollid en kort takketale for kasserer Karstein Skundberg som etter til sammen 30 års tjeneste, hvorav to perioder i Alvdal skytterlag, den siste i de siste seks åra,, takket av i styret. Årsmøtet sluttet seg helhjertet til dette og takket Skundberg for meget god innsats for laget! Han fikk overrakt blomster. Årsmøtet ble hevet kl

11 Alvdal skytterlag Resultatvedlegg Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Treningspokal felt: Terrengpokal: Vårpokalen: Åsliapokalen Treningspokalen bane: Ikke arr. Avviklet. Ingvar Brohaug 30 fig. Ingvar Brohaug 286 skutt mot internasjonal skive. ikke arrangert Ikke arrangert Høstpokalen: Gunnar Bråten - 1. aksje Lagmesterskap: 15m: Rekrutt: 1. Tor Erik Randmæl 232 stj. Junior: 1. Hans Steihaug 239 stj. Kl. 1: 1. Per Arne Gulløien 240 stj. Kl. 2: 1. Helen Margrethe Schelderup 214 stj. Kl. 4: 1. Gunnar Bråten 238 stj. kl. 5: 1. Ingvar Brohaug 242 sølv med. kl. V55: 1. Hans Sollid 241 stj. Felt: Aspirant 7 deltakere Eldre Rekrutt: 1.Tor Erik Randmæl 35/2 stj. Junior: 1. Hans Steihaug 25/8 stj. V55 1. Sverre Trøan 35/6 stj Tor Arne Reinsertsen 32/2 stj Agnar Kveberg 31/6 stj Jan Erik Bjørn 37/3 stj. 11

12 4. 1. Roar Steihaug 39/6 stj. Mesterskap kl.3-5/v55 1. Ingvar Brohaug 40/4 -- lagmester - sølv medalje Bane: Aspirant 6 deltakere Junior: 1. Hans Steihaug stjerne V55: 1. Karstein Skundberg stjerne Inge Tånnåneset stjerne 2: 1. Hans Gjelten stjerne 4: 1. Gunnar Bråten 332 sølv medalje Skytingens dag. Ble forsøkt arrangert på Stormoen, men ingen deltakere. Dugleikmerkeskyting. Ingen deltakere i år Jaktfelten arr. /7: Klasse A: 1. poeng. Klasse B: 1. poeng. Organisasjonens faste stevner. Samlagsstevnet 15m, , arrangert av Folldal Mesterskap kl.2-5: 1. Ingvar Brohaug gylt med. Kl V55: 1. Karstein Skundberg sølv med. Fylkesmesterskap 15m, arr. i Eidskog: Ingen deltakere fra Alvdal. Samlagsmesterskap skifelt, Alvdal,: Kl. A-D: 2. Jan Erik Bjørn (6) Øvrige klasser: Y.jr.: 1. Vegard Bjørn Gjermundshaug (27) 12

13 E.jr.: 1. Emil Austberg Bjørn (2) Rekr.: 1. Anders Lillebo Stormoen (8) Aspirant: En deltaker Østlandsmesterskap felt, arr. i Folldal 28.03: 3 deltagere fra Alvdal 45. Ingvar Brohaug 28/12 beste lokale skytter 65. Geir Inge Steien 26/ Roar Steihaug 24/8 Samlagsstevnet felt, arr. i Lonås : Mesterskap kl.2-5: 1. Ingvar Brohaug 41/3 - gylt med. E.o. 3. Roar Steihaug 40/2 stj. 12. Jan Erik Bjørn 35/2 sølv med. Kl.rekr. 2. Martin Grøtting 17/7 Ungdomsmedalje Kl. 2: 1. Agnar Kveberg Klassemed. Lagskyting grovfelt: 2. Alvdal 83/50 v/ Ingvar Brohaug 30/17, Geir Inge Steien og Roar Steihaug 29/17- sølv med. Lagskyting veteran: Felthurtig: 7. Ingvar Brohaug 9.99 sek. Landsdelsstevnet felt,arr. av Lesja skytterlag lø-sø : Mesterskap kl.2-5: 1. Hans Bekkemellom, Gjøvik&Brusveen 41/7, 7. Ingvar Brohaug 39/4 stj. Lagskyting grovfelt: 4. Alvdal 84/40 v/ Ingvar Brohaug 29/15, Geir Inge Steien 28/13, Roar Steihaug 29/12 Landsdelsstevnet bane, arr. av Trysil skytterlag Mesterskap kl.2-5: 1. Marit Røste Lundom, N.Land Geir Inge Steien 339 stj. 13

14 Fylkesmesterskap bane, arr. av Nordskogbygda skytterlag , Mesterskap kl.2-5: 1. Per Egil Storsveen, Løiten Geir Inge Steien 342 -stj Den Norske Skyttermedalje/Nationen, arr. av Narjord skytterlag onsdag 24.06: 12. Arve Røsten 205 pt. Landsskytterstevnet i. Vi deltok med 9 skyttere Resultater: Lagets skyttere har oppnådd følgende resultater: Inge Tannåneset / Hans Gjelten / ***** Arve Røsten / Gunnar Bråten / Roar Steihaug 4 24/10 Ingvar Brohaug /14 7/ 1 36/ ***** Geir Inge Steien / 8 0/ 0 30/ ***** Hans Steihaug J /11 32 Hans Sollid V / 9 5/ 0 31/ Samlagsstevnet bane,: Mesterskap kl.2-5: 1. Ingvar Brohaug gylt med. V55: 1. Hans Sollid 343 sølv med. Kl. Eldre Rekrutt: Lagskyting 100m (rekr./jr.vet.): 8. Alvdal m: 4. Alvdal

15 Samlagsstevne skogsløp med skyting, arr. Alvdal. Klassevinnere: forskjellige opplegg) Aspirant jenter: Aspirant gutter: Jørn Strypet, Martin Strypet og Morten Reinsertsen (tre NM skogsløp med skyting: arr. Ingen deltaker Representasjon: Østlandsmesterskapet felt: Ingvar Brohaug, Geir Inge Steien og Roar Steihaug Landsdelsstevnet felt, Lesja. samlagsskyttere grovfelt: Geir Inge Steien og Ingvar Brohaug Landsdelsstevnet bane, Trysil. Samlagsskyttere 200m: Geir Inge Steien Samlagsskytter 100m Vet.: Hans Sollid Fylkesmesterskap bane,nordskogbygda: Samlagssk. 200m: Geir Inge Steien Landsskytterstevnet, Evje: samlagsskyttere 200m: Ingvar Brohaug og Geir Inge Steien Andre stevner. 15m: Karstein Skundberg skjøt hele 248 på Tolga 10 januar Ingvar Brtohaug vant Stormyrastevnet i Vingelen med 243 Finale miniatyrkarusell Tynset: Kl. V55: 1. Karstein Skundberg 244 Felt: Geir Inge Steien vant DC-4 Tynsetfelten etter imponerende skyting i snøføyka. Roar Steihaug ble nr. 2 på DC-3 Savalstevnet. Alvdal vant lagskytinga Skurlagsstevnet, Alvdal: Stevnevinner Edvin Åmot, Orkla. 155 skyttere. 15

16 Finale Dovrefjellcupen: Kl. V55:!. Hans Sollid 9/4 Bane: Alvdalsstevnet : Stevnet vunnet av Kim Andre Lund fra Jondalen 349. Ingvar imponerte med sin andreplass med hele skyttere. Knut Bråten, Konsberg vant sammenlagtpokalen Alvdal-Tynset-Lonås med 1039p. Tore Ulseth, Aspøy&Straumsnes vant storbukkortet etter loddtrekning. Karstein Skundberg vant sammenlagt i kl. V55 i Tour de Orkla. Bjørnencupen: Alvdal 1 ble slått ut i kvartfinalen av Stange&Romedal, mens Alvdal 2 deltok i finalen i B-cupen til tross for at de ble slått ut i semiefinalen. Her ble de nr. 3. På dette laget skjøt Bjørn Erik Oddlien, leif langodden, Tor Petter Lillebo Stormoen og JanErik Bjørn. I den kvalifiserende runden hadde Tor Petter her imponert med

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer