Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009."

Transkript

1 Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for Årsmelding fra utvalgene. 4. Regnskap for Kontingent for Innkomne forslag. 7. Budsjett. 8. Valg. Vedlegg: Resultater ) Åpning og konstituering. - Leder ønsket velkommen. - Hans Sollid ble valgt som møteleder. - Øyvind Randen ble valgt som sekretær. 1 2) Årsmelding for Alvdal skytterlag Styret i 2009: Hans Sollid leder Agnar Kveberg nestleder Karstein Skundberg 09 kasserer Øyvind Randen sekretær Gunnar Bråten styremedlem Ingvar Brohaug s 09 som leder i ungdomsutvalget Varamann:

2 Geir Inge Steien Ungdomsutvalget: Ingvar Brohaug leder Geir Inge Steien Jan Erik Bjørn 09 Kontakt skifelt: Hans Sollid 09 Banekomite: Per Gunnar Haug leder Per Westgård Arve Røsten Jaktutvalg: Tor Lilletrøen 09 leder Leif Langodden Ingar Moldstad Revisorer: Per Westgård og Bjørn Olav Frank. Valgkomite: Roar Steihaug 09 leder Esten Langodden Sverre Trøan Ombudsmenn: Styret bemyndiger. Andre funksjoner i laget (ikke på valg): Sponsoransvarlig: Hans Sollid WEB-ansvarlig: Øyvind Randen Vaktmester Stormoen: Anne Marie Stormoen Kommunikasjon/elektronikk: Per Westgård Ammunisjonsforvalter: Roar Steihaug 2. Styrets virksomhet. Det er i perioden holdt 5 styremøter og behandlet 39 saker. Av de viktigste sakene kan nevnes; - Utleie av skytebane til Hestivalen. - Byggelån til utbygging av lerduebane. - Registrering i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 3. Kurs/møter. Hans Sollid deltok i ombudsmøte på Alvdal lørdag Hans Sollid og Øyvind Randen deltok på et kurs i administrasjonsprogrammet i DFS på Tolga

3 4. Skytebanene: Stormoen skytebane. Det har vært mye anleggsarbeid på skytebanen i år. Fra skytterlagets side har vi skiftet stativene på 100 meteren ved å sette inn brukte stativer som vi kjøpte fra Bjørnen skytterlag. Motvekter er montert på de seks første stativene som skal bygges inn. Dette arbeidet ble dessverre ikke påbegynt i år. Det er skiftet et par stolper og satt opp nye rammer for nummerskiltene på 100 m. Vi har gjenskapt opplegget med mulighet for separat speakertjeneste på hhv 100 m og 200 m standplass sammen med høytalertjeneste ute og inne på skytterhuset. Bakveggen på gammelhuset er malt ett strøk. En del arbeider vedr. elektronikk og overføringer er foretatt, bl.a. fant vi igjen og tok i bruk utstyret vi anskaffet til NC-finalen i Det fungerte! På feltbanen/lerduebanen har Alvdal JFF bygd ny bunker og nytt standplassoverbygg. Det er også trukket ny kabel til lerduebanen. Sammen med ombygninga av grava på 100 meteren utgjør dette et utbyggingsprosjekt som vi regner med å kunne finansiere med spillemidler. Det jobbes med en intern avtale om dette med Alvdal JFF. Prosjektet hittil er finansiert av midler fra Alvdal JFF og Alvdal Skytterlag som begge har skutt inn penger i en felles byggekonto. I forbindelse med utleie av skytebanen til rockekokonserten Live Stock ble det bygget ei permanent scene med tak over. Dette ble riktig fint og skytterlaget sponset gulvet i impregnerte terassebord. Miniatyrbana på samfunnshuset: Det har blitt etterfylt ull i kulefanget og montert ny frontduk nå i høst. Det bør inngå i en årlig vedlikeholdsprosedyre for miniatyrhallen. 5. Statistikk. Antall 30-skuddsskyttere: Klassevis fordeling i 2009: V55 V65 V73 R ER JR Jeg Vi har registrert deltakelse fra Alvdal skytterlag av 448 skyttere på i alt 75 stevner inkl. egne skytinger. Det er registrert 615 enkeltresultater Hans Sollid har flest enkeltstevner med 40. Beste enkeltresultat på 25-skudden: Ingvar Brohaug 247 Alvdalsstevnet 10. mai Beste enkeltresultat mesterskap kl. 3-5: Ingvar Brohaug 347 Alvdalsstevnet 10. Mai Loggførte skudd elektronikk: 200 m:

4 6. Våpensituasjon. Det har ikke vært kjøpt inn noen våpen dette året. Arbeidet med våpenkortet er nå fullført. 7. Elektronikk. Det begynner å avtegne seg et forbruksmønster og et utgiftsnivå på drifting av elektronikken på skytebanen og elgbanen. Drifts- og investeringsmidlene tas når det gjelder 100M og elgbanen fra inntektene fra jegerprøver/treningsskyting. Dette finansieres i sin helhet via en felleskonto som i fjor høst ble revidert for første gang. Det er gjort vedtak om og innført årlig revisjonsplikt. Årets regnskap er revidert og funnet i orden. Det er i gang arbeid med sikte på å kunne overføre stevnene våre online på nettet. 8. Arrangement. 1. Ombudsmøtet for Nord-Østerdal skyttersamlag holdt på skytterhuset Samlagsmesterskap skifelt, 08. og med 8 deltagere. Samlagsmester ble Øystein Nygård, Tolgen. 3. Skurlagsstevnet felt lørdag 4.april med 155 deltagere. Stevnet vunnet av Edvin Åmot, Orkla. 4. Alvdalstevnet bane, mai med 173 deltagere. Stevnet vunnet av med Kim Andre Lund fra Jondalen med 349 p. Her ble Ingvar Brohaug nr. 2 med sterke 347 poeng. I år ble det trukket eit storbukkort i Sølnkletten villreinområde blant skyttere som skjøt alle trippelstevner. 5. Jaktfeltstevnet, lørdag 14. juni i samarbeid med Alvdal JFF. 70 deltagere. Det er fortsatt en del støy rundt dette stevnet som vi må prøve å unngå framover. 6. Samlagsstevne bane helga august. Ingvar Brohaug vant med 342 p. 148 skyttere deltok med smått og stort. Ingvar og Gunnar hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe et gedigent premiebord. 7. Samlagsstevnet skogsløp med skyting på Stormoen i september med bare fem aspiranter på standplass. Skytingens dag ble annonsert, men det møtte ingen. 9. Deltagelse i cup. Bjørnen-cup: Vi har deltatt med to lag. Alvdal 1 ble slått ut i semifinalen, der Geir Inge Steien skjøt på internasjonal skive, dessverre. Alvdal 2 kom til finalen i B-cupen hvor de ble nummer tre. 10. Sportslig virksomhet. Alvdølene har også denne sesongen gjort seg bemerket på skytebanen. Ingvar har igjen vært den desidert beste og jamneste med seiere på SM 15 m, SM felt og SM bane samt et enkeltresultat på 347 på Alvdal under vårt trippelstevne. Ingvar satte virkelig kronen på verket da han vant samlagsstevnet bane på hjemmebane. 4

5 Geir Inge har fortsatt å imponere som feltskytter, og har også vist fin framgang på bane. Han ble nr. 7 på FM bane i Nordskogbygda og helga før vant han stjerne under Landsdelsstevnet i Trysil. På felten vant han DC-stevnet på Savalen i en meget sterk konkurranse. Våre V55 skyttere har ikke fått det helt til i år, men det skal nevnes at Karstein vant et NC-stevne i Søndre Land i slutten av mai og han vant også sammenlagt i Tour de Orkla. Karstein vant også samlagsstevnet 15M i V55. Hans Sollid vant kl. V55 på samlagsstevnet på Alvdal. 11. Sponsing. Året ga en ny hovedsponsor idet BF-Bygg utvidet sitt engasjement i Alvdal skytterlag i samarbeid med Boligpartner. Dette ga i sum et rekordstort tilskudd fra sponsorene i år. 12. Nettstedet Her opplevde vi det meget gledelige at vi passerte treff i slutten av mars. Trafikken er imponerende stor og pr har vi allerede kommet opp i over treff. 13. Organisert trening/rekruttering. Det har vært lagt opp til organisert trening innendørs med varierende oppmøte. I sommer forsøkte vi fellestrening med match-skyting på internasjonal skive. Vi inviterte også skyttere fra de andre skytterlagene i samlaget, men fikk ingen respons. Det positive med tiltaket var i alle fall at vi kunne samle oss om ei felles trening. Oppslutningen om Alvdal skytterlag er dessverre synkende, og det bekymrer. Det er på gang et rekrutteringstiltak knyttet opp mot Landsskytterstevnet. Alle slike innspill hilses med takk. Vi har også en veg å gå når det gjelder felles sosiale tiltak for å fremme fellesskapsfølelsen. 14. Stevnedeltakelse. Mange av våre skyttere er flinke til å reise ut på stevner. Flest bokførte stevner har Hans Sollid. 15. Utleievirksomhet/ vaktmesterfunksjonene. Vi har som i fjor leid ut banen til to store arrangementer som ikke er knyttet opp mot skytesporten. Rockekonserten Live Stock Dette er det andre året på rad. Erfaringene er positive fortsatt. Det kan se ut til at dette blir et årvisst arr. Hestivalen var nytt av året med utleie av banen og skytterhuset. Dette viste seg å være et stort og arealkrevende arr. Det hele forløp bare bra, men sjelden eller aldri har vel dette skytebaneanlegget blitt så totalt tatt i bruk. I denne forbindelsen ble det etter forhåndsavtale med banemester og leder i skytterlaget gjort noen få terrengmessige modifikasjoner i skytefeltet på elgbanen (planering og senere tilsåing) og skytefeltet 200 m (tilsåing). I tillegg er det satt opp en del permanente gjerder og noen midlertidige gjerder som ble demontert etter arr. Disse permanente 5

6 gjerdene bedrer sikkerhetsgraden på skytebanen vår. Hestivalen vil nok også bli forsøkt arrangert årvisst på skytebanen. Styret vil evaluere årets arramgementer. Pelle fungerer fint som vaktmester for skytebanen og skytterhuset. Anne Marie Stormoen likeså mht utleie av skytterhuset. Anne Steihaug er ansatt som renholder. Forsyningen av varmtvann på skytterhuset er utbedret og er nå i orden. Foreløpig ser vi ut til å bruke huset så skånsomt at vi ikke har pådratt oss noen omfattende vedlikeholdsoppgaver. 16. Avslutning. Året som har gått har vært et relativt hektisk år for Alvdal skytterlag. Vi har fra før to store stevner og i år kom arrangering av samlagsstevnet i tillegg. Stevnene, og da i særdeleshet samlagsstevnet, viser at vi har et stort potensial, og vi både kan og gjør leksa vår på arrangørsidasida. Men det er også mye som kan bli bedre når det gjelder avklaring/definering og fordeling av arbeidsoppgaver og ikke minst det å få med flere på aktiviteter innen laget. Styret ser mulighetene og vil legge ekstra vekt på dette i det kommende året. Det er all grunn til å takke alle tillitsvalgte, sponsorer og ellers alle som har hjulpet oss i det året som har gått. Alvdal, 20.november For styret Hans Sollid/s Leder Øyvind Randen/s Sekretær Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 6

7 3) Årsmeldinger fra utvalgene. JAKTUTVALGET 2009 Styret har i år bestått av: Ken-Are Olafsen Tor Lilletrøen Per A Pedersen Ingar Moldstad Leif Langodden AJFF Alvdal Skytterlag AJFF Alvdal Skytterlag Alvdal Skytterlag Styret har i år hatt 4 møter, hvor vi har planlagt årets gjennomføring av trening/oppskyting og jaktfeltrunden, samt en internsak med begge foreningers styreledere til stede. Vi har som tidligere gjennomført 18 treningskvelder på mandager fra 25. mai-21. september på en ryddig og sikker måte. Det har til tider blitt ytret noe misnøye med at dette gjøres på dugnad, en del av oss gjør faktisk ganske mye jobb for at dette skal forbli et tilbud til alle jegere i Alvdal. Det at vi får høre slike ting via folkeprat i etterkant er lite motiverende. Ta heller opp slike ting med styret, slik at vi kan løse slike ting før det blir et surt miljø. Årets jaktfeltrunde gikk den 13. Juni, det kom 70 skyttere. Dette er bra, men vi har plass til flere. Noen tekniske problemer dukket opp i år også, dette beklager vi så meget. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill slik at vi kan gjøre dette mer attraktivt og moro. Det ble i år avgitt totalt 6605 treningsskudd og godkjent 166 storviltprøver, ganske likt de siste årene. Vi oppfordrer fortsatt til at alle blir mer nøye med føring av lister, slik at vi får en lettere revideringsjobb i etterkant. Vi vil med dette takke alle for årets innsats. For jaktutvalget/ AJFF Ken-Are Olafsen Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 7

8 Årsmelding for ungdomsutvalget 2009 Utvalget har i perioden bestått av: Ingvar Brohaug leder Jan Erik Bjørn Geir Inge Steien Trening innendørs og utendørs: Treninga startet opp igjen i desember med trening på tirsdager for de yngre. Det har gjennom vinteren vært satt opp 4 treningsgrupper med 6-7 stk på hver gruppe. I starten var de 2 første gruppene forbeholdt skyteskolen. Det ble en liten pause i treningen mellom den sene påsken og 1. mai. Treninga fortsatte da på 100m med 2 grupper, og gikk mer eller mindre sammenhengende utover våren og sommeren, med forholdsvis bra oppmøte noen ganger. Det har ofte vært en kveldsfinale der den skytteren med dårligste skudd får gult kort. Når en får 2 gule kort er det slutt, og en skytter vil til slutt stå igjen som vinner. Dette har vært populært. Skyteskole: Også i år har vi hatt skyteskole som startet i januar. Opplegg gikk over 5 kvelder. 9 skyttere deltok, og hovedinstruktører har vært Ingvar og Geir Inge. Etter fullført skyteskole fikk disse et tilbud om å være med de ordinære treningsgruppene utover sesongen. Jeg ser at det hadde vært bedre at oppstarten hadde vært i desember slik at de også hadde blitt med på noen 15 m stevner. Avslutning: Neste sesong vil noen av aspirantene legge vekk anlegget, og rykke opp i rekruttklassen. Vi håper at vi de neste årene får mange skyttere som kan delta, og sette preg på lokale stevner. Neste år er det også LS i Elverum, og tror at vi der kan stille med skyttere i alle rekruttklassene. Styret vil til slutt gratulere alle ungdomsskytterne med innsatsen i 2009, og ønsker lykke til med en ny begivenhetsrik sesong. Alvdal For ungdomsutvalget Ingvar Brohaug leder Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. 8

9 4) Regnskap for Årsmøtet diskuterte regnskapet som viser at det i størrelsesorden ti tusen kroner er et udokumentert misforhold mellom registrert ammunisjonsuttak og hva som er tatt inn via G-Sport. Noe skyldes miniatyrammunisjon som laget ikke tar betalt for, men fremdeles er det rundt sju tusen som ikke lar seg redegjøre for. Dette er likevel noe som styret regner med skal la seg komme i orden neste år ettersom nye tiltak iverksettes. - Årsmøtet merket seg de store inntektene laget får fra samarbeidsavtaler og leieinntekter fra hus og område; dette utgjør basen i virksomhetsnivået vi tidligere og nå evner å ha. Årsmøtet merket seg endog tips for om mulig gjøre Stormoen enda mer attraktiv på utleiemarkedet. - Årsmøtet merket seg kasserers punkt om det akkumulerte tapet over en lang årrekke som handler om at laget har forskuttert stevneoppgjør for egne skyttere, og at det hvert år har kommet inn mindre fra arrangørlag enn det som offisielt er oppgitt. Dette er et kjent fenomen, og da dette er midler som er kommet egne skyttere til gode, er det årsmøtets formening at det støtter styrets forslag om å fjerne dette akkumulerte tapet permanent gjennom en avskrivning fra dette år. Vedtak: Regnskap 2009 godkjennes. Posten Egne skyttere 2008 og før avskrives. 5) Kontingent Vedtak: Kontingenten holdes uendret. 6) Innkomne forslag. - Styret foreslår for årsmøtet at de to nye arrangementene ved Stormoen, HESTIVALEN og LIVESTOCK, gis tilslutning til å permanent kunne leie våre premisser under forutsetning av avtaleoverholdelse og årlig revisjon. Dette med bakgrunn i vellykkede stevner for begge parter hvor også dette gir laget gode inntekter. Siden disse leietakere er såpass avvikende fra vår praksis fram til nå, bes årsmøtet gi sin beslutning til dette. Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag om å videreføre de to nye arrangementene LIVESTOCK og HESTIVALEN. Styret bemyndiges til å ivareta lagets interesser i det videre. 7) Budsjett. Vedtak: Styrets budsjettforslag ble tatt til etterretning. 9

10 8) Valg. - Valgkomitèens Roar Steihaug la fram forslag til nytt styre slik; - Hans Sollid 10 leder - Agnar Kveberg 10 nestleder - Øyvind Randen sekretær - Gunnar Bråten 10 styremedlem - Ingvar Brohaug som leder i ungdomsutvalget - Geir Inge Steien styremedlem - Roar Steihaug 10 varamann - Ungdomsutvalget: - Ingvar Brohaug 10 leder - Geir Inge Steien 10 - Jan Erik Bjørn Kontakt skifelt: - Hans Sollid 10 - Banekomite: - Per Gunnar Haug 10 leder - Per Westgård Arve Røsten Revisorer: Gert Nordtun og Ingar Moldstad. - Valgkomite: - Esten Langodden 10 leder - Sverre Trøan Karstein Skundberg Ombudsmenn: Styret bemyndiger. - Andre funksjoner i laget (ikke på valg): - Sponsoransvarlig: Hans Sollid. - WEB-ansvarlig: Øyvind Randen. - Vaktmester Stormoen: Anne Marie Stormoen. - Kommunikasjon/elektronikk: Per Westgård. - Ammunisjonsforvalter: Roar Steihaug. Vedtak: Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt. Avslutningsvis holdt leder Hans Sollid en kort takketale for kasserer Karstein Skundberg som etter til sammen 30 års tjeneste, hvorav to perioder i Alvdal skytterlag, den siste i de siste seks åra,, takket av i styret. Årsmøtet sluttet seg helhjertet til dette og takket Skundberg for meget god innsats for laget! Han fikk overrakt blomster. Årsmøtet ble hevet kl

11 Alvdal skytterlag Resultatvedlegg Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Treningspokal felt: Terrengpokal: Vårpokalen: Åsliapokalen Treningspokalen bane: Ikke arr. Avviklet. Ingvar Brohaug 30 fig. Ingvar Brohaug 286 skutt mot internasjonal skive. ikke arrangert Ikke arrangert Høstpokalen: Gunnar Bråten - 1. aksje Lagmesterskap: 15m: Rekrutt: 1. Tor Erik Randmæl 232 stj. Junior: 1. Hans Steihaug 239 stj. Kl. 1: 1. Per Arne Gulløien 240 stj. Kl. 2: 1. Helen Margrethe Schelderup 214 stj. Kl. 4: 1. Gunnar Bråten 238 stj. kl. 5: 1. Ingvar Brohaug 242 sølv med. kl. V55: 1. Hans Sollid 241 stj. Felt: Aspirant 7 deltakere Eldre Rekrutt: 1.Tor Erik Randmæl 35/2 stj. Junior: 1. Hans Steihaug 25/8 stj. V55 1. Sverre Trøan 35/6 stj Tor Arne Reinsertsen 32/2 stj Agnar Kveberg 31/6 stj Jan Erik Bjørn 37/3 stj. 11

12 4. 1. Roar Steihaug 39/6 stj. Mesterskap kl.3-5/v55 1. Ingvar Brohaug 40/4 -- lagmester - sølv medalje Bane: Aspirant 6 deltakere Junior: 1. Hans Steihaug stjerne V55: 1. Karstein Skundberg stjerne Inge Tånnåneset stjerne 2: 1. Hans Gjelten stjerne 4: 1. Gunnar Bråten 332 sølv medalje Skytingens dag. Ble forsøkt arrangert på Stormoen, men ingen deltakere. Dugleikmerkeskyting. Ingen deltakere i år Jaktfelten arr. /7: Klasse A: 1. poeng. Klasse B: 1. poeng. Organisasjonens faste stevner. Samlagsstevnet 15m, , arrangert av Folldal Mesterskap kl.2-5: 1. Ingvar Brohaug gylt med. Kl V55: 1. Karstein Skundberg sølv med. Fylkesmesterskap 15m, arr. i Eidskog: Ingen deltakere fra Alvdal. Samlagsmesterskap skifelt, Alvdal,: Kl. A-D: 2. Jan Erik Bjørn (6) Øvrige klasser: Y.jr.: 1. Vegard Bjørn Gjermundshaug (27) 12

13 E.jr.: 1. Emil Austberg Bjørn (2) Rekr.: 1. Anders Lillebo Stormoen (8) Aspirant: En deltaker Østlandsmesterskap felt, arr. i Folldal 28.03: 3 deltagere fra Alvdal 45. Ingvar Brohaug 28/12 beste lokale skytter 65. Geir Inge Steien 26/ Roar Steihaug 24/8 Samlagsstevnet felt, arr. i Lonås : Mesterskap kl.2-5: 1. Ingvar Brohaug 41/3 - gylt med. E.o. 3. Roar Steihaug 40/2 stj. 12. Jan Erik Bjørn 35/2 sølv med. Kl.rekr. 2. Martin Grøtting 17/7 Ungdomsmedalje Kl. 2: 1. Agnar Kveberg Klassemed. Lagskyting grovfelt: 2. Alvdal 83/50 v/ Ingvar Brohaug 30/17, Geir Inge Steien og Roar Steihaug 29/17- sølv med. Lagskyting veteran: Felthurtig: 7. Ingvar Brohaug 9.99 sek. Landsdelsstevnet felt,arr. av Lesja skytterlag lø-sø : Mesterskap kl.2-5: 1. Hans Bekkemellom, Gjøvik&Brusveen 41/7, 7. Ingvar Brohaug 39/4 stj. Lagskyting grovfelt: 4. Alvdal 84/40 v/ Ingvar Brohaug 29/15, Geir Inge Steien 28/13, Roar Steihaug 29/12 Landsdelsstevnet bane, arr. av Trysil skytterlag Mesterskap kl.2-5: 1. Marit Røste Lundom, N.Land Geir Inge Steien 339 stj. 13

14 Fylkesmesterskap bane, arr. av Nordskogbygda skytterlag , Mesterskap kl.2-5: 1. Per Egil Storsveen, Løiten Geir Inge Steien 342 -stj Den Norske Skyttermedalje/Nationen, arr. av Narjord skytterlag onsdag 24.06: 12. Arve Røsten 205 pt. Landsskytterstevnet i. Vi deltok med 9 skyttere Resultater: Lagets skyttere har oppnådd følgende resultater: Inge Tannåneset / Hans Gjelten / ***** Arve Røsten / Gunnar Bråten / Roar Steihaug 4 24/10 Ingvar Brohaug /14 7/ 1 36/ ***** Geir Inge Steien / 8 0/ 0 30/ ***** Hans Steihaug J /11 32 Hans Sollid V / 9 5/ 0 31/ Samlagsstevnet bane,: Mesterskap kl.2-5: 1. Ingvar Brohaug gylt med. V55: 1. Hans Sollid 343 sølv med. Kl. Eldre Rekrutt: Lagskyting 100m (rekr./jr.vet.): 8. Alvdal m: 4. Alvdal

15 Samlagsstevne skogsløp med skyting, arr. Alvdal. Klassevinnere: forskjellige opplegg) Aspirant jenter: Aspirant gutter: Jørn Strypet, Martin Strypet og Morten Reinsertsen (tre NM skogsløp med skyting: arr. Ingen deltaker Representasjon: Østlandsmesterskapet felt: Ingvar Brohaug, Geir Inge Steien og Roar Steihaug Landsdelsstevnet felt, Lesja. samlagsskyttere grovfelt: Geir Inge Steien og Ingvar Brohaug Landsdelsstevnet bane, Trysil. Samlagsskyttere 200m: Geir Inge Steien Samlagsskytter 100m Vet.: Hans Sollid Fylkesmesterskap bane,nordskogbygda: Samlagssk. 200m: Geir Inge Steien Landsskytterstevnet, Evje: samlagsskyttere 200m: Ingvar Brohaug og Geir Inge Steien Andre stevner. 15m: Karstein Skundberg skjøt hele 248 på Tolga 10 januar Ingvar Brtohaug vant Stormyrastevnet i Vingelen med 243 Finale miniatyrkarusell Tynset: Kl. V55: 1. Karstein Skundberg 244 Felt: Geir Inge Steien vant DC-4 Tynsetfelten etter imponerende skyting i snøføyka. Roar Steihaug ble nr. 2 på DC-3 Savalstevnet. Alvdal vant lagskytinga Skurlagsstevnet, Alvdal: Stevnevinner Edvin Åmot, Orkla. 155 skyttere. 15

16 Finale Dovrefjellcupen: Kl. V55:!. Hans Sollid 9/4 Bane: Alvdalsstevnet : Stevnet vunnet av Kim Andre Lund fra Jondalen 349. Ingvar imponerte med sin andreplass med hele skyttere. Knut Bråten, Konsberg vant sammenlagtpokalen Alvdal-Tynset-Lonås med 1039p. Tore Ulseth, Aspøy&Straumsnes vant storbukkortet etter loddtrekning. Karstein Skundberg vant sammenlagt i kl. V55 i Tour de Orkla. Bjørnencupen: Alvdal 1 ble slått ut i kvartfinalen av Stange&Romedal, mens Alvdal 2 deltok i finalen i B-cupen til tross for at de ble slått ut i semiefinalen. Her ble de nr. 3. På dette laget skjøt Bjørn Erik Oddlien, leif langodden, Tor Petter Lillebo Stormoen og JanErik Bjørn. I den kvalifiserende runden hadde Tor Petter her imponert med

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: 1 Åpning og konstituering. 2 Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2011.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2011. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2011. Stormoen skytebane fredag 18. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2011 3. Årsmelding fra utvalgene 4.

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag 2008.

Årsmøte Alvdal skytterlag 2008. Årsmøte Alvdal skytterlag 2008. Stormoen skytebane fredag 21. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2007...2 3. Årsmelding fra utvalgene... 4 4.

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag 2006. Stormoen skytebane lørdag 25. november kl.12.00.

Årsmøte Alvdal skytterlag 2006. Stormoen skytebane lørdag 25. november kl.12.00. Årsmøte Alvdal skytterlag 2006. Stormoen skytebane lørdag 25. november kl.12.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2006 1 3. Årsmelding fra utvalgene... 4 4. Regnskap

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2012.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2012. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2012. Stormoen skytebane fredag 30. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2012 3. Årsmelding fra ungd.utvalget

Detaljer

Alvdal skytterlag v/ Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Dato : 27.12.2011

Alvdal skytterlag v/ Hans Sollid Øverbrenna 2560 ALVDAL Dato : 27.12.2011 v/ Gunnar Bråten Medl.nr. : 3 2560 ALVDAL Klasse 2011 : 4 04.12.2010 Nora Nora skytterlag 227 325 15.01.2011 Øvre Rendal Øvre Rendal skytterlag 226 317 22.01.2011 4. runde karusell Kvikne skytterlag 285

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014. Årsmøtet holdes på klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus fredag 21. november kl.18.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag

Detaljer

Årsmøte Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøte Alvdal skytterlag 2009. Årsmøte Alvdal skytterlag 2009. Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009 3. Årsmelding fra utvalgene 4. Regnskap

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2013.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2013. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2013. Saker: Klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus fredag 22. november kl.19.00. Årsmøtet telte 10 medlemmer. 1. Åpning og konstituering. - Hans Sollid ble valgt

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Årsmelding for 2001 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 01-02 Arne Brendryen Folldal 01-02 Nestformann Idar Moseng Nora 01-02 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Karstein Skundberg 04 kasserer. Ragnar Sollid 04 sekretær Ingvar Brohaug 04 som formann i ungdomsutvalget Varamann: Sverre Trøan 04

Karstein Skundberg 04 kasserer. Ragnar Sollid 04 sekretær Ingvar Brohaug 04 som formann i ungdomsutvalget Varamann: Sverre Trøan 04 Korrigert etter årsmøtet. Årsmøte Alvdal skytterlag 2004. Stormoen skytebane lørdag 13. november kl.12.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2004 1 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag Protokoll

Årsmelding for Alvdal skytterlag Protokoll Sakliste: Årsmelding for Alvdal skytterlag 2016. Protokoll Årsmøtet holdt på klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus torsdag 25. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering: Seks personer var

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 Året 2010 vil for Fana skytterlag bli husket fordi laget fikk sin 4. skytterkonge gjennom tidene i og med Knut Jørgen Brodahl sin store triumf under LS på Elverum. Knut

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Referat fra årsmøte 2015 12.november

Referat fra årsmøte 2015 12.november Namdalseid og Lyngen skytterlag Referat fra årsmøte 2015 12.november Sakliste Valg av møteleder/referent Godkjennelse av møteinnkalling/sakliste Årsmelding Regnskap Valg Kaffepause Sakliste Sponsing av

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDINGEN FOR 2016

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDINGEN FOR 2016 ÅRSMELDINGEN FOR 2016 Generelt 2016 ble et viktig og hektisk år for Østre Bærum skytterlag. Som i tidligere år fikk vi ansvar for et hold under Samlagsmesterskapet i feltskyting, og i år også et hold på

Detaljer

TRIPPELSTEVNET NORD-ØSTERDAL

TRIPPELSTEVNET NORD-ØSTERDAL TRIPPELSTEVNET NORD-ØSTERDAL RESULTATLISTER Fredag 08.07 - Søndag 10.07.2016 NARJORD: Kl.1:6 Kl.2:9 Kl.3:10 Kl.4:24 Kl.5:38 Kl.V55:21 Kl.V65:15 Kl.V73:23 Kl.R:5 Kl.ER:23 Kl.J:13 Kl.ASP:13 Kl. AG3:0 Kl.Å:

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Sportsskyttere Lars Knarud Valgkomiteen har bestått av Nina Hanssveen, Hans M. Braastad, Arnstein Bjune.

Sportsskyttere Lars Knarud Valgkomiteen har bestått av Nina Hanssveen, Hans M. Braastad, Arnstein Bjune. Styrets årsberetning for 2011 Årsrapport styret Styret i Lunner Skytterlag har i år bestått av: Leder: Tor Munkelien 12 Kasserer. Kjell Ivar Kristiansen 12 Sekretær. Hans Bo Hansen 11 Styremedlem. Finn

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015

Kristiansand og Omegn skytterlag. Møteleder: Leder. Referent: Sak nr.: Saksfremstilling: Ansvarlig: 90/2015 Møtereferat Kristiansand og Omegn skytterlag Møtets formål: Styremøte Møtested: Møteleder: Referent: Farvannet skytebane Møtedeltakere: Arnfinn Nordbø () Gunstein Haugå (GH) Kjell Torsvik (KT) Tom Ånesland

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Årsmelding 2015 For Rennebu skytterlag.

Årsmelding 2015 For Rennebu skytterlag. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 For Rennebu skytterlag. Styret har siste år bestått av: Leder Nestleder Sekretær Ungdomsleder Kasserer Bjørn Inge Haugset Mikkel Voll Stokkli Bjørn Trøite Jorid Hinsverk

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2012 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Lars Nøkleby (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for På konstituerende styremøte ble vervene fordelt som følger: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem: Varamann: Formann ung.utvalg: Roar Hauge Kaja Jansen

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014 Ungdomsutvalgets styre i 2014 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Hanse Kalleberg, Odd Gunnar Knutsen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang Innhold. Referat fra årsmøte Årsberetning 2011 Regnskap Handlingsplan Terminliste Dugnadsliste Ungdommens side Premieutdeling 2012 Feltsesongen står for døren, og

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer